SlideShare a Scribd company logo
Starters day Maart 2013
Intro  Wie is Securex?

Thema 1  Opstartformaliteiten

Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

Thema 4  Starten als werkgever

Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Intro   Wie is Securex?

Thema 1  Opstartformaliteiten

Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

Thema 4  Starten als werkgever

Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Wie is Securex?
De betrouwbare partner
in het beheer van ‘menselijk kapitaal’!
Voor
particulieren, starters, zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen
Onze visie – onze missie
      PEOPLE ARE THE HEART OF A WINNING STRATEGY.
      GREAT BUSINESSES TAKE CARE OF THEM.
We provide innovative and reliable solutions to optimize people management.
We constantly develop and bundle the expertise within our Group to offer the best
services to our customers.
We commit ourselves to contribute to the business performance of our customers
as a privileged partner.
Securex is your best partner for all your ‘human capital’ management issues.
We are experts in specific domains – all with the same values.
Client-centric approach – products & services for individuals, starters,
self-employed, small, midsize and large companies.
Onze waarden, onze sterkte!
               Samen creëren we toegevoegde waarde en
  SAMEN STERK
               attractieve diensten voor onze klanten


               De realiteit bij onze klanten is de basis van onze
  KLANTGERICHT
               activiteiten


               Ieder van ons neemt de volle verantwoordelijkheid en
VERANTWOORDELIJKHEID
               wint het wederzijds respect


  VERTROUWEN        Wederzijds respect is de basis van onze relaties   KWALITEIT        Een 100% tevreden klant is onze kwaliteitsnorm
Securex in Europa
> 1.600 medewerkers en specialisten in België,
 Frankrijk en Luxemburg
> 29 contactpunten voor klanten:
 - 26 in België
 - 2 in Frankrijk
 - 1 in Luxemburg
> Onze klanten:
 - Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven
 - Meer dan 110.000 zelfstandigen
 - Meer dan 6.500 boekhouders, makelaars
   en accountants
> 225 miljoen euro omzet in 2010
Ons dienstenaanbod & type klanten
EEN VERTROUWENSPARTNER VOOR EEN GEÏNTEGREERD AANBOD
AANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE KLANTEN
HR ServicesHR SERVICES

>  Loondiensten
>  Beheertool « HRonline »
>  Juridisch advies en sociale audits, juridische bescherming
>  Verplichtingen & wettelijke bijdragen
>  Outsourcing van medewerkers
>  Audit & optimalisatie van de loonadministratie
>  …
Health & SafetyHEALTH & SAFETY

> Instrumenten om de afwezigheid op het werk te
 verminderen en het welzijn op het werk te verhogen
> Begeleiding binnen het wettelijke kader, de wettelijke
 verplichtingen
> …
HR InsuranceHR INSURANCE

> Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk
 kapitaal’
> Groepsverzekeringen
> Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen
> Oplossingen voor aanvullend pensioen – pensioensparen,
 individuele levensverzekering
> Begeleiding binnen het wettelijk kader, wettelijke
 verplichtingen
> …
HR ConsultingHR CONSULTING

> Advies rond payroll en personeelsadministratie:
 HR- en juridische audits, loonoptimalisatie,…
> Gezondheid, veiligheid en welzijn: absenteïsme,
 stress, preventie,…
> Optimaal beheren en behouden van medewerkers:
 rekruteren, selecteren, assessments
 & development centers, coaching, outplacement
> …
Social AdminSOCIAL ADMIN

> Begeleiding en advies inzake sociale wetgeving
 & administratie
> Optimalisatie van het sociaal statuut
> Securex-erkend ondernemingsloket
> Sociaal Verzekeringsfonds
> Aanvullende verzekeringen
> Ziekenfonds
> …
HR ResearchHR RESEARCH

> Diverse metingen en onderzoeken op vlak van ‘menselijk
 kapitaal’ binnen ondernemingen
> Kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde
 meetmodellen
> Meten van tevredenheid, vitaliteit, stress, motivatie,
 retentie,… op het werk
> Analyse, advies, begeleiding en actieplannen
> …
Samenvatting
SECUREX IS EEN UNIEK MERK, EEN GEÏNTEGREERDE PARTNER,
MET EXPERTISE IN VERSCHILLENDE DOMEINEN!            Van particulieren tot grote ondernemingen
Intro  Wie is Securex?

Thema 1   Opstartformaliteiten

 Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

 Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

 Thema 4  Starten als werkgever

 Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Ondernemingsloket Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?

 Kan ik starten als zelfstandige?

 Hoe start ik als zelfstandige?

 Wie is handelaar / niet-handelaar?

 Voldoe ik aan de vereisten?
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?         Definitie
          Natuurlijk persoon

          Beroepsactiviteit

          In België

          Geen band van ondergeschiktheid
          (begrip schijnzelfstandigheid)

          Capaciteit om inkomsten te genereren
Kan ik starten als zelfstandige?
              Minimumleeftijd 18 jaar

              In bezit van burgerrechten

              Nationaliteit
              - Personen die de Belgische nationaliteit
               niet bezitten moeten een beroepskaart
               hebben en over een verblijfsvergunning
               beschikken.
              - Dit geldt niet voor bepaalde categorieën
               vreemdelingen, bijvoorbeeld burgers
               van EU-lidstaten.
Hoe start ik als zelfstandige?

Eénmanszaak             Vennootschap
 Lage oprichtingskosten       Fiscale voordelen

 Geen minimumkapitaal        Minimum startkapitaal

 Geen notaris nodig         Notaris meestal nodig

 Weinig formaliteiten        Meer formaliteiten

 Geen onderscheid tussen       Scheiding van goederen
 goederen onderneming en privé

 Men kan alleen werken        Meestal meerdere investeerders

 Faillissement onderneming      Faillissement onderneming betekent
 betekent faillissement       bijna nooit faillissement ondernemer
 ondernemer
 Bescherming van de privéwoning   Vennoten aansprakelijk voor inbreng
 van de zelfstandige is moeilijk
Wie is handelaar?          Definitie
           Natuurlijke persoon die handel drijft

           Levering van goederen en / of diensten

           Voor het grote publiek

           Beroepsmatig karakter

           Winstdoelstelling
Wie is handelaar?
 Vastgoedmakelaar
 Bakker
 IT-consultant
 Goudsmid
 ...
Wie is niet-handelaar naar privaatrecht?Vrije beroepen       Dienstverlenende beroepen
 Advocaat          Accountant

 Notaris           Boekhouder

 Arts            Bedrijfsrevisor

 Architect          …

 Tandarts

 Journalist

 Podoloog

 …
Voldoe ik aan de vereisten?
                        Vennootschappen                  Securex Ondernemingsloket controleert
Notaris               voorafgaande vergunningen:
(afhankelijk van juridische vorm)
- Financieel attest          Leurkaart
- Bankattest
                    Kermisactiviteit
Gegevens neerleggen bij
Rechtbank van Koophandel        Vergunning beenhouwer-spekslager

                    Beroepskaart
Voldoe ik aan de vereisten?
                      Vennootschappen                   Activering btw-nummer

Onderzoek ondernemingsvaardigheden  Andere federale, gewestelijke,
door Securex Ondernemingsloket    provinciale en gemeentelijke
(enkel voor handelsondernemingen)  vergunningen

  Basiskennis bedrijfsbeheer    Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds
                   “Securex Integrity”
  Beroepskennis
                   Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
Voldoe ik aan de vereisten?
                        Natuurlijke personenSecurex Ondernemingsloket controleert
voorafgaande vergunningen voor
                    Onderzoek ondernemingsvaardigheden voor
handelaars:
                    handelaars door Securex:
  Leurkaart
                      Basiskennis bedrijfsbeheer (BAS)
  Kermisactiviteit
  Vergunning beenhouwer-spekslager    Beroepskennis (VES)
  Beroepskaart
Voldoe ik aan de vereisten?
                        Natuurlijke personen
                    Openen bankrekening
Aansluiting Sociaal
                    Activering btw-nummer
Verzekeringsfonds “Securex Integrity”
                    Andere federale, gewestelijke,
Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
                    provinciale en gemeentelijke
                    vergunningen
FormulesCafé
Restaurant/taverne
Nachtwinkel
Andere
Korting van 80 euro bij aanvraag van minimum 4 vergunningen
Onderzoek ondernemingsvaardigheden         Niet-gereglementeerde  Gereglementeerde
            beroepen       beroepen
Basiskennis
bedrijfsbeheer


Beroepskennis
Ondernemingsvaardigheden

  Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?


           Natuurlijk persoon

              Zelf
                - Via diploma
                - Via praktijkervaring


              Aangesteld persoon
                - Via diploma
                - Via praktijkervaring
Ondernemingsvaardigheden

  Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen?


            Rechtspersoon

            Orgaan van de vennootschap
             - BVBA: zaakvoerder
              NV: gedelegeerd bestuurder
              LTD: wettelijk vertegenwoordiger
             - Via diploma of praktijkervaring

            Werknemer belast met dagelijks bestuur
             - Enkel in kapitaalvennootschap
             - Via diploma of praktijkervaring
Ondernemingsvaardigheden: beroepskennis
    Cluster        Cluster
   voertuigen        bouw               5 “oude”
    Cluster
             gereglementeerde
  personenzorg
               beroepen
Cluster fietsen en motorvoertuigen


           Basiskennis

  Sectorale kennis       Intersectorale kennis
    rijwielen         motorvoertuigen
                  Verkoop tweedehands voertuigen
                  Carrossier
                  Onderhoud en herstel
              Sectorale kennis      Sectorale kennis
             voertuigen > 3,5 ton    voertuigen < 3,5 ton
Cluster bouw         Ruwbouw

         Stukadoor / cementeer / dekvloer

         Tegel / marmer / natuursteen

         Dakdichtingswerken
Basiskennis    Schrijnwerk / glaswerk

         Eindafwerking

         CV / klimaatregeling gas / sanitair

         Elektriciteit

         Algemene aanneming
Cluster personenzorg
          Kapper

          Schoonheidsspecialiste

          Voetverzorging
Basiskennis     Massage

          Opticien

          Tandtechnicus

          Begrafenisondernemer
5 “oude” gereglementeerde beroepen
Restaurateur of traiteur-banketaannemer

Slager-groothandelaar

Droogkuiser-verver

Brood- en banketbakker

Installateur-frigorist
Ondernemingsvaardigheden

  Wie kan beroepskennis aantonen?


           Natuurlijk persoon

              Zelf
                - Via diploma
                - Via praktijkervaring


              Aangesteld persoon
                - Via diploma
                - Via praktijkervaring
Ondernemingsvaardigheden

   Wie kan beroepskennis aantonen?

 Rechtspersoon


 Orgaan van de vennootschap
   - Via diploma of praktijkervaring
   - Bewijs minstens 25% van de aandelen


 Werkend vennoot belast met de technische leiding (vermeld in statuten)
   - Via diploma of praktijkervaring
   - Bewijs minstens 25% van de aandelen + belast met technische leiding in de
    statuten
 Werknemer belast met technische leiding
   - Via diploma of praktijkervaring
Europese Dienstenrichtlijn (EDRL)
Het Ondernemingsloket   Klanten kunnen bij ons terecht voor
is een contactpunt      Alle inschrijvingen
voor alle informatie
m.b.t. alle vergunningen   Wijzigingen
               Schrappingen
               Alle federale, regionale, provinciale en
               lokale vergunningen voor de
               onderneming
Tarieven
Inschrijving natuurlijk persoon KBO: € 81,50

Inschrijving rechtspersoon KBO: € 81,50

Inschrijving bijkomende exploitatiezetel: € 81,50

Wijzigingen en schrappingen: € 81,50
http://www.securex.eu/be/website/gostart/public/tarieven-goStart-nl.pdf
Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO)Door Securex           Door Securex of btw
ondernemingsloket         Creatie hoedanigheid btw-plichtige
 Creatie maatschappelijke zetel
 Registratie handelaar /
 ambachtsman / niet-handelaar
 naar privaat recht
 Creatie vestigingseenheden
 Creatie activiteit(en)
 Creatie             Door RSZ
 ondernemersvaardigheden     Creatie hoedanigheid RSZ-plichtige
 Toekenning ondernemings-
 nummer en
 vestigingseenheidsnummer
Intro  Wie is Securex?

 Thema 1  Opstartformaliteiten

Thema 2   Rechten en plichten van de zelfstandige

 Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

 Thema 4  Starten als werkgever

 Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Wie kan als zelfstandige beschouwd worden?
Handelaars, ambachtslui

Vrije beroepen

Mandatarissen van vennootschappen

Werkende vennoten (stille vennoten niet)

Zelfstandig helper

Meewerkende echtgenoot / echtgenote
Verplichtingen van de zelfstandigeAansluiting bij een     Wanneer aansluiten?
sociaal verzekeringsfonds  - Op de dag van de start van de zelfstandige
voor zelfstandigen:      activiteit
Securex Integrity
              Sancties bij te laat aansluiten:
               - Administratieve geldboete van 500 tot 2.000 €
               - Verhoging van de bijdrage met 3% per
                kwartaal
                en 7% eenmalig op jaarbasis

              Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor
              de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)

              Opgelet: ook volledige inschrijving bij de
              Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Welk statuut?


  Hoofdberoep             Bijberoep
Opent rechten in de vier sectoren  Opent geen rechten. Sociaal verzekerd:
van het sociaal statuut, met name:
                    Via halftijds loontrekkende activiteit
  Pensioen
                    Of halftijds ambtenaar gedurende
  Ziekte- en              8 maanden of 200 dagen per jaar
  invaliditeitsverzekering
                    Of onderwijsfunctie met een 6/10 van
  Kinderbijslag            een voltijds uurooster
  Falingsverzekering          Opgelet: indien u een halftijds contract hebt
                    als loontrekkende, maar u neemt verlof
                    zonder wedde dan zal het aantal uur dat u
                    gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan
                    minstens een halftijdse loontrekkende
                    activiteit. Maw u zal beschouwd worden als
                    een zelfstandige in hoofdberoep
Sociaal statuut der zelfstandigen

      Sociale-zekerheidsrechten opgesplitst in vier sectoren
Pensioen                          Gezinsbijslag
Ziekteverzekering
(gezondheidszorg                      Faillissements-
+ uitkeringen)                         verzekering
Berekening van bijdragen
Voorlopige bijdragen
Bij begin van activiteit:
eerste drie volledige
kalenderjaren
Definitieve bijdragen
Tijdens de loopbaan op
basis van een referte-
inkomen
Berekening van bijdragen – voorlopig
Voorlopige bijdragen          Vastgelegde
Bij begin van activiteit:        minimumbijdragen
eerste drie volledige
kalenderjaren

               Berekening bijdragen
               op basis van geraamd inkomen
               Bonus sinds 1 juli 2006
Definitieve bijdragen
Tijdens de loopbaan op
              Regularisatie na 2 of 3 jaar
basis van een referte-
inkomen           Te weinig betaald: verschil bijbetalen
               Teveel betaald: verschil terugkrijgen
Berekening van bijdragen – voorlopig
Hoofdberoep / minimumbijdragen begin van activiteit      Vastgelegde
Progressief                          minimumbijdragenVoor 2013, incl. beheerskosten:
  € 683,54 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen)
  € 700,22 (2de volledige kalenderjaar)
  € 716,89 (3de volledige kalenderjaar)
Berekening van bijdragen – voorlopig
Bijberoep / bijdragen begin activiteit
Progressief


Voor 2013, incl. beheerskosten:
  € 75,62 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen)
  € 77,47 (2de volledige kalenderjaar)
  € 79,31 (3de volledige kalenderjaar)
Berekening van bijdragen – definitief
Voorlopige bijdragen     Berekening op basis van netto
               beroepsinkomen van 3 jaar geleden
Bij begin van activiteit:
eerste drie volledige
kalenderjaren
                Indexering aan 1,0914513 voor
                2013                   Percentage van deze inkomsten
Definitieve bijdragen
Tijdens de loopbaan op
basis van een referte-
inkomen           Volgens categorie van
              onderwerping en
              inkomstenschijf
Berekening van bijdragen – definitief
Minimum inkomen    Maximum inkomen      Bijdrage per jaar   Bijdrage per kwartaal

 € 12.830,63        € 55.405,04        22%          5,5%

 € 55.405,04        €81.649,49       14,16%          3,54%  Definitieve bijdragen
  in hoofdberoep          Minimumbijdrage      Maximumbijdrage
                     € 733,56         €4.133,40
Berekening van bijdragen

  Voorbeeld berekening Referte-inkomen (2010)      € 25.000,00

  Indexering x 1,0914513      € 27.286,28

 Tarief kwartaalbijdrage x 5,5%  + € 1.500,75

 Beheerskosten x 3,95%       + € 59,28 Totaal:              € 1.560,03
Berekening van bijdragen

  Fiscale aftrekbaarheid
               Regularisaties inbegrepen
 Als beroepskosten
               Verhogingen voor laattijdige betaling
               inbegrepen
Basisbegrippen van SSZ
        Verhogingen


         Bij laattijdige aansluiting en bij laattijdige betaling
         - Verhoging van 3% per kwartaal

         Eenmalige jaarlijkse verhoging van 7% wordt
         toegepast op 1 januari voor de bijdragen die in
         de loop van het voorgaande jaar voor het eerst
         werden gevorderd en niet (volledig) werden
         betaald
Basisbegrippen van SSZ  Hoofdelijke aansprakelijkheid


          Zelfstandige voor zijn helper(s)

          Vennootschap voor haar bestuurder(s) en werkende
          vennoten

          Bestuurders en werkende vennoten voor de vennootschap
                      Welke schuld?
                      Bijdragen, verhogingen en
                      kosten
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage               Eenmalige bijdrage


 Datum: 01.07.1992

 Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting
 of de Belgische belasting voor niet-verblijfhouders

 Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en betaling van de eenmalige
 bijdrage van € 173,53 vóór 01.10.1992

 Nieuwe vennootschap: binnen 3 maanden na oprichting
Jaarlijkse vennootschapsbijdrageVanaf 1993:             7.000 BEF (€ 173,53)
                                Vrijstelling
                               eerste drie jaar
Van 01.01.97 tot 31.12.99:      12.500 BEF (€ 309,87)
                                mogelijk
Op 01.01.2000:            13.000 BEF (€ 322,26)

Op 01.01.2001:            13.500 BEF (€ 334,66)

Van 01.01.02 tot 31.12.03:      € 335,00

Op 01.01.2004:            € 347,50 / € 840 *

Van 01.01.2005 tot 2011:       € 347,50 / € 852,50 *

Van 01.01.2012 tot…         € 347,50 / € 868 *

* AFHANKELIJK VAN HET BALANSTOTAAL
Intro  Wie is Securex?

 Thema 1  Opstartformaliteiten

 Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

Thema 3   Juridische vorm als starter

 Thema 4  Starten als werkgever

 Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Stap 1
Kies de juiste juridische
              Eenmanszaak (natuurlijk persoon)
     vorm
              Vennootschap (rechtspersoon)
EenmanszaakVoordelen
Grote onafhankelijkheid

Lage oprichtingskosten

Geen minimumkapitaal vereist

Geen tussenkomst van notaris nodig

Weinig formaliteiten         Nadelen
De winst komt onmiddellijk terug   Beperkte financiële middelen

Snelle beslissingen         Geen onderscheid tussen privé en
                   zaak
Geen verantwoording
                   Onbeperkte aansprakelijkheid
Vennootschap
Voordelen           Nadelen
Privé en zaak gescheiden    Minimumkapitaal vereist (BVBA en
                NV)
Meerdere oprichters mogelijk
                Meer formaliteiten
Investeringen mogelijk
                Hogere opstartkosten
Beperkte aansprakelijkheid
(BVBA ,NV,CVBA)        Notaris vereist (BVBA, NV,
oprichtersaansprakelijkheid!  CVBA,Comm. VA)

Fiscale voordelen       Dubbele boekhouding

                Jaarrekening opmaken

                Neerleggen bij NBB
Soorten vennootschappenNV: Naamloze Vennootschap   BVBA:  Besloten Vennootschap met
                    Beperkte Aansprakelijkheid

 Comm. VA: Commanditaire    S-BVBA: Starters-BVBA
 Vennootschap op Aandelen   CVBA:  Coöperatieve Vennootschap met
                    Beperkte Aansprakelijkheid
                GCV:   Gewone Commanditaire
 Beperkte aansprakelijkheid  Vennootschap
                VOF:  Vennootschap Onder Firma
Onbeperkte aansprakelijkheid  CVOA:  Coöperatieve Vennootschap met
                    Onbeperkte Aansprakelijkheid
Boekhouding van een eenmanszaak  Enkelvoudige boekhouding

           Aankoopfactuurboek

           Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek

           Financieel (bank- en kas-)dagboek

           Inventarisboek
Boekhouding van
een vennootschap    Dubbele boekhouding

          Aankoopfactuurboek

          Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek

          Inventarisboek

          Kasboek

          Bankboek

          Jaarrekening

          Neerlegging bij NBB voor NV, BVBA, Comm.
          VA, CVBA
BTW: verplichtingen
             btw-aangiften indienen
btw-nummer aanvragen
(via ondernemingsloket)   Normale regeling met indiening van
               kwartaalaangiften
Intracommunautaire
               Normale regeling met indiening van
aangiften indienen
               maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.)
btw-listing indienen     Vrijstellingsregeling (omzet < € 5.580)
BTW


                 Aangifte


  Kwartaalaangifte en              Maandaangifte
  forfaitaire regeling              Tegen 20 februari (januari),
   Tegen 20 april (jan>mrt),          20 maart, 20 april, enz.
   20 juli, 20 oktober en 20
   januari
De btw op aankopen, onkosten en investeringen is volledig of gedeeltelijk
recupereerbaar
(ter waarde van het beroepsgedeelte).
Saldo van betaalde en ontvangen BTW moet worden doorgestort aan de Staat.
BTW


                 Betalen


Bij kwartaalaangifte          Bij maandaangifte
 Voorschot ter waarde van        Op datum van indiening aangifte
 1/3 van de aangifte uiterlijk
 de 20ste van de 2de maand
 volgend op het betreffende
 kwartaal
                    Bij btw-tegoed ontstaat er recht op terugbetaling
 Tweede voorschot ter
 waarde van 1/3 van de         Op uitdrukkelijk verzoek
 aangifte uiterlijk de 20ste      Tegoed > € 615 (kwartaalaangifte) of
 van de 3de maand volgend        € 1.485 (maandaangifte)
 op het kwartaal            Tegoed > € 245 (vierde kwartaal of aangifte
                     december)
Belastingen
Belasting dient vooraf betaald te  Eenmanszaak: in de vorm van
worden.               personenbelasting op het netto belastbaar
                  inkomen
Aan de hand van de btw-
boekhouding wordt het        - Aanslagvoet is progressief
belastbaar resultaat bepaald.
                  Vennootschap: belasting op het
                  bedrijfsresultaat
                  - Vennootschapsbelasting is 24,98% of
                   33,99%
Tot slot


  Rekenvoorbeeld – eenmanszaak      Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste

      Netto belastbaar inkomen van € 50.000,00      Te betalen personenbelasting:    € 15.195,34

      Te betalen soc. bijdragen (22%):   € 11.000,00

      Totaal:               € 26.195,34
Tot slot


  Rekenvoorbeeld – vennootschap


       Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste
       Bezoldiging zaakvoerder = € 30.000,00
       Resultaat in de vennootschap = € 20.000,00


       Te betalen personenbelasting:      € 5.100,76
       Te betalen vennootschapsbelasting:   € 4.998,00
       Te betalen soc. bijdragen (22%):    € 6.600,00

       Totaal:               € 16.698,76


      Winst t.o.v. eenmanszaak: € 9.496,58
Ons advies               Tenzij
Begin eenvoudig         er meerdere oprichters zijn
Begin simpel          u uw aansprakelijkheid wilt beperken
Begin met een eenmanszaak!   er doorslaggevende fiscale overwegingen
                zijn
Intro  Wie is Securex?

 Thema 1  Opstartformaliteiten

 Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

 Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

Thema 4   Starten als werkgever

 Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Inhoud
Verplichte aansluitingen

Arbeidsreglement

Dimona

DmfA-aangifte
Verplichte aansluitingen
       RSZ

       Kinderbijslagfonds

       Vakantiekas

       Arbeidsongevallenverzekering

       Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

       Kantoor voor directe belastingen
Verplichte aansluitingen

 RSZ RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert
 onder de FOD Sociale Zekerheid
Verplichte aansluitingen

     RSZ – Algemene doelstellingen


               Patronale bijdragen: ongeveer 39% voor
Sociale zekerheids-     arbeiders en 33% voor bedienden
bijdragen innen       Persoonlijke bijdragen werknemer:
               13,07%


                        RIZIV, RVP, RKW, RVA
                        Fonds voor beroepsziekten
De inkomsten verdelen over de         Fonds voor arbeidsongevallen
verschillende instellingen van de
sociale zekerheid, elk met hun         Fonds voor bestaanszekerheid
eigen bevoegdheid, o.a.:            Fonds voor sluiting van ondernemingen
                        Fonds voor educatief verlof
Verplichte aansluitingen

 Kinderbijslagfonds
 Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers
 in dienst heeft

 Zelfs als het personeel geen kinderen heeft

 Aanmelden binnen 90 dagen vanaf de dag waarop de
 werkgever voor het eerst personeel in dienst neemt
Verplichte aansluitingen

     Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden?                Uitzondering 1: Rijksdienst voor Kinderbijslag
                Werknemers voor werkgevers met bepaalde activiteiten,
                o.a.
                 Horeca
                 Onderworpen dienstboden
                 Handelsvertegenwoordigers bij meerdere werkgevers
Vrije keuze van
kinderbijslagfonds


                Uitzondering 2: speciaal fonds voor
                 Havenarbeiders
                 Binnenschippers
Verplichte aansluitingen

     Vakantiekas
                  Waar aanmelden?

                   Vakantiekas specifiek aan
Elke werkgever die arbeiders     de sector: vakantiekas bouw,
tewerkstelt die onderworpen zijn   vakantiekas metaal, enz.
aan de RSZ, moet zich
aansluiten bij een vakantiekas.
                   Indien er geen sector specifieke kas
                   bestaat: Rijksdienst voor Jaarlijkse
                   Vakantie
Verplichte aansluitingen

     Vakantiekas
                 Financiering door:

Jaarlijkse vakantiegelden voor   Patronale RSZ-bijdragen
arbeiders worden rechtstreeks
door de vakantiekas betaald.    Inhouding van 1% op het bruto
                  vakantiegeld betaald aan de arbeider door
                  de kas (gelijkgestelde inactiviteitsdagen)
Verplichte aansluitingen

    Arbeidsongevallenverzekering


Elke werkgever uit de privésector moet bij
een verzekeringsmaatschappij een arbeids-
ongevallenverzekering afsluiten.                  De verzekering moet ingaan op de eerste dag waarop
                  er personeel tewerkgesteld wordt.
                  Gedekte risico’s:
                  - Lichamelijke schade van werknemers voortvloeiend
                   uit bedrijfsongevallen, of op weg naar of van het
                   werk
                  Niet-gedekte risico’s:
                  - Morele en materiële schade
Verplichte aansluitingen

 Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 Verplicht voor elke werkgever die personeel in dienst heeft

 Ook als medische onderzoeken en inentingen niet
 verplicht zijn voor het personeel (codex welzijn op het
 werk)

 Niet verplicht voor huispersoneel of niet-onderworpen
 externe dienstboden
Verplichte aansluitingen

     Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk


               Medisch toezicht
                 Medische onderzoeken bij
De externe diensten       aanwerving, werkhervatting, enz.
bestaan uit 2 afdelingen     Verplichte inentingen               Risicobeheersing
                 Vaststelling en evaluatie van de risico’s gebonden aan
                 de arbeidsposten
                 Adviezen omtrent veiligheid en bescherming van
                 de werknemers
Verplichte aansluitingen

    Kantoor voor directe belastingen
                 Verplichtingen:
                  Aansluiten bij een ontvangst-
Elke werkgever, debiteur van    kantoor voor directe belastingen
inkomsten, is onderworpen aan
bedrijfsvoorheffing         Aangifte doen van de bedrijfsvoorheffing
                  De bedrijfsvoorheffing storten binnen
                  de vastgelegde termijnen
Arbeidsreglement


       Elke werkgever

       moet binnen zijn onderneming
       een arbeidsreglement opstellen
          Uitzonderingen


           Werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen
           Familieondernemingen die geen vennootschap
           zijn en waar gewoonlijk enkel ouders en
           bloedverwanten werken
Arbeidsreglement


       Verplichte vermeldingen o.a.

          Arbeidsduur
          Wijze en ogenblik van betaling van het loon
          Opzegtermijnen
          Extra vermeldingen o.a.


            Data collectief verlof, vervanging van feestdagen
            Eventueel toevoeging bedrijfswagen- en GSM-
            beleid (mits tussenkomst legal advisor)
Arbeidsreglement


Procedure (geen ondernemingsraad)

  Het ontwerp van AR gedurende 15 dagen afficheren
  Register van opmerkingen
  Exemplaar van het AR en het register van opmerkingen versturen naar het
  Toezicht op de Sociale Wetten                Bekendmaking


                  1 exemplaar afficheren in de onderneming
                  1 exemplaar voor het Toezicht op de Sociale
                  Wetten
                  1 exemplaar voor elke werknemer
Dimona

 = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling                 Van iedere werknemer onmiddellijk aangifte
                 doen aan de RSZ

                 Vermelding van begin- en einddatum van elke
                 tewerkstelling

                 Niet voor
                  - bepaalde stagiairs
                  - niet-onderworpen dienstboden en
                   huispersoneel
                  - kunstenaars en vrijwilligers
DmfA

 = multifunctionele aangifte
                Elektronische kwartaalaangifte van loon- en
                arbeidstijdgegevens van de werknemers
                aan de RSZ
                Aangifte op papier is definitief verdwenen
                Gebeurt door het Sociaal Secretariaat
                Securex
Intro  Wie is Securex?

 Thema 1  Opstartformaliteiten

 Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

 Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

 Thema 4  Starten als werkgever

Thema 5   Hoe benader ik best mijn bankier?
PlanWelke vragen stelt de bankier zich?

Welke zijn de belangrijkste ratio’s voor financiële analyse?

Hoe wordt een businessplan geanalyseerd?

Wat houdt een risicoklasse in en wat is het belang ervan?

Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren?

Heeft de crisis een impact op de wijze waarop de bank de dossiers analyseert?

Samengevat, welke documenten aan zijn bankier overmaken?

Conclusie
Welke vragen stelt de bankier zich?           Wie is mijn klant en vertrouw ik hem wel?

           Berust de vraag op een aannemelijk motief?

           Is de financiële toestand in overeenstemming
           met het bedrag aan kredieten?

           Is er voldoende mogelijkheid tot terugbetaling?

           Is de bank beschermd in geval van zware crisis?

           Is de relatie met de klant evenwichtig?
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse

     Eigen fondsen en gecorrigeerde netto activa


Eigen middelen van     Eigen kapitaal
de vennootschap die       kapitaal + premies + meerwaarden
(a priori) niet-
terugbetaalbaar zijn;      + reserves + uitgestelde resultaten
gelijkgesteld met het      + subsidies
risicopercentage
genomen door de
aandeelhouder
              Gecorrigeerde netto activa
                - oprichtingskosten – onroerende opleggingen – eigen
                aandelen
                - actieve rekening-courant vennoot – dubieuze
                schulden zonder provisie – latente minderwaarden…
                + ondergeschikte schulden vennoot + latente
                meerwaarden op activa …
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse

 Solvabiliteit

 Verhouding tussen de gecorrigeerde netto activa en het
 balanstotaal (gecorrigeerd)
 De solvabiliteit geeft een idee van het niveau van de
 schuldenlast en van de mogelijkheden die te verhogen
 Omloopfonds

 Verschil tussen de middelen op LT (permanent kapitaal) en gebruik op LT (netto
 voor onroerend gehouden): overschot aan ressources op LT beschikbaar om de
 uitbating te financieren
 Ideaal, positief OF want het is gevaarlijk opleggingen te financieren via fondsen
 waarvan de terugbetaling op ieder ogenblik vereist zou kunnen worden
De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse

 Netto courante Cash Flow

 Financiële ressources voortgebracht door de exploitatie
 van de onderneming gedurende een boekhoudkundig
 jaar
 Resultaat – uitzonderlijke opbrengsten + buitengewone
 lasten
 + afschrijvingen + provisies + waardeverminderingen -
 belastingen

 Mogelijkheid tot terugbetaling
 Mogelijkheid de kapitaaltermijnen van de leningen terug te betalen door
 middel van de ressources opgewekt door de vennootschap (cash flow)
 Cash flow – die binnen het jaar vervalt – jaarlijkse lasten verbonden aan het
 gevraagde investeringskrediet
 Men zal ook rekening kunnen houden met de bijkomende cash flow die
 aangebracht zal worden door de investering (cf. analyse van een
 businessplan)
Hoe wordt een businessplan geanalyseerd?


                 Kritische analyse van een businessplan (check dat het
                 businessplan niet naar beneden opgemaakt is, met andere
In een wijzigende         woorden, via de verhoopte cash flow):
omgeving (nieuwe          Rechtvaardigingen voor de stijging van het OC: nieuwe
investering, nieuwe         vaste bestellingen? Nieuwe bijkomende opbrengsten?
markten,              Verwerven van marktaandelen van een concurrent? ...
herstructurering, enz.),
is de opmaak van een        Rechtvaardigingen voor de lastenvermindering: korting op
businessplan            aankopen? Inkrimping van het personeel? Investeringen?
belangrijk             Vergelijking met de lasten uit het verleden...
                            Ideaal opmaak van een
                            “worst case“

   Impact van het businessplan op de
   thesaurie (belang van een voorlopige
   balans en niet alleen van een
   provisionele resultaatrekening!)
Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren?Via een eigen inspanning       Belang zijn bankier te beschermen om
                   voor zichzelf een aanvullende
Via tussenkomst van een derde:    schuldenlast veilig te stellen
Invest, Sowalfin, Participatiefonds

Via de toekenning van waarborgen:
- PV (of leasing)
- GFC
- Hypotheek en hypothecair mandaat
- Sowalfin / Socamut Waarborg
- Persoonlijke waarborgen
Impact van de crisis op de wijze om een dossier te
analyserenNauwgezettere analyse van de
businessplannen:
 - Haalbaarheid van een groei met
  dubbele cijfers binnen een context
  van negatieve groei?
 - Ruimte in geval van niet-realisatie
  van een bepaald omzetpercentage?
 - Welke maatregelen werden genomen
  in termen van kostenvermindering?
 - Ruimte op het vlak van behoeften op
  het gebied van thesaurie?
Impact van de crisis op de wijze om een dossier te
analyseren                    Belangrijk om in deze periode met zijn
                    bankier te communiceren
Analyse van de balansen op basis van
een vergelijking met ondernemingen-
referenties of gemiddelden uit de
bedrijfssector
Meer gedetailleerde analyse van de
behoeften op het vlak van KT lijn
Real Estate: hogere eisen op het vlak
de eigen inspanning en “track record”
van de promotor en de ondernemer
Welke documenten aan zijn bankier overmaken?
Recente balansen (zo snel mogelijk na afsluiting)

Tussentijdse situatie

Businessplan

Thesaurieplan

Expertises

Zo mogelijk, geconsolideerde situatie
Welke documenten aan zijn bankier overmaken?              De bank beschikt over alle nodige informatie
Mijn dossier zal door de
bank aanvaard worden als  De aanvraag is gerechtvaardigd
ik erin geslaagd ben de
volgende antwoorden aan  De financiële toestand laat de gevraagde schuldenlast
de bankier te leveren:   toe

              De mogelijkheid tot terugbetaling is verzekerd

              Op basis van de waarborgen in haar bezit, neemt de
              bank een aanvaardbaar risico

              Ik overweeg een globale relatie met de bank, niet
              uitsluitend krediet
Intro  Wie is Securex?

Thema 1  Opstartformaliteiten

Thema 2  Rechten en plichten van de zelfstandige

Thema 3  Boekhoudkundige verplichtingen

Thema 4  Starten als werkgever

Thema 5  Hoe benader ik best mijn bankier?
Meer weten?      Contacteer één van
      onze mensen hier op
      de Startersdag.
                       www.securex.be/nl/starters/groeien/
                       verplichtingen-werkgever.html    Op onze website vindt u meer
    informatie over uw verplichtingen
    als werkgever       Download gratis onze brochure
       “De verplichtingen van een
       nieuwe werkgever”
Deze presentatie, verzorgd door Securex VZW, is ontwikkeld met het oog op algemene
opleiding en vorming, als overzicht van de besproken materies. De informatie in deze
presentatie mag niet beschouwd worden als advies voor specifieke of individuele gevallen.
Securex VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veralgemeende, incorrecte of
achterhaalde informatie in deze presentatie.

More Related Content

Similar to Starters day Maart 2013

AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denktAAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
Pete Marsh
 
Starters day 2014 Nederlands
Starters day 2014 NederlandsStarters day 2014 Nederlands
Starters day 2014 Nederlands
Securex
 
Bedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van OersBedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van Oers
Dennis Klasen
 
Poelhekke Financiële Diensten
Poelhekke Financiële DienstenPoelhekke Financiële Diensten
Poelhekke Financiële Diensten
Poelhekke
 
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
Wolters Kluwer Belgium
 
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
CrisZomerdijk
 
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molderPresentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
Wendy Claes
 
Bedrijfspresentatie Almere
Bedrijfspresentatie AlmereBedrijfspresentatie Almere
Bedrijfspresentatie Almere
guest9d234
 
GMW Advocaten Ondernemingsrecht
GMW Advocaten OndernemingsrechtGMW Advocaten Ondernemingsrecht
GMW Advocaten Ondernemingsrecht
GMW Advocaten
 
Vh Leaflet Fisc Diensten
Vh Leaflet Fisc DienstenVh Leaflet Fisc Diensten
Vh Leaflet Fisc Diensten
skoeleman
 

Similar to Starters day Maart 2013 (20)

Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denktAAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
AAme Adviseurs - De adviseur die verder denkt
 
Starters day 2014 Nederlands
Starters day 2014 NederlandsStarters day 2014 Nederlands
Starters day 2014 Nederlands
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Bedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van OersBedrijfspresentatie Van Oers
Bedrijfspresentatie Van Oers
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Van Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; AdviesVan Oers Accountancy &amp; Advies
Van Oers Accountancy &amp; Advies
 
Poelhekke Financiële Diensten
Poelhekke Financiële DienstenPoelhekke Financiële Diensten
Poelhekke Financiële Diensten
 
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
Compliant verzekeren (Sandra Lodewijckx) - Belgian Insurance Conference 2014
 
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
Succes in de advocatuur: een kwestie van keuzes maken februari2014
 
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molderPresentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder
 
Bedrijfspresentatie Almere
Bedrijfspresentatie AlmereBedrijfspresentatie Almere
Bedrijfspresentatie Almere
 
GMW Advocaten Ondernemingsrecht
GMW Advocaten OndernemingsrechtGMW Advocaten Ondernemingsrecht
GMW Advocaten Ondernemingsrecht
 
Vh Leaflet Fisc Diensten
Vh Leaflet Fisc DienstenVh Leaflet Fisc Diensten
Vh Leaflet Fisc Diensten
 

More from Securex

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
Securex
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
Securex
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
Securex
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
Securex
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
Securex
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
Securex
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Securex
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Securex
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Securex
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
Securex
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Securex
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Securex
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Securex
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Securex
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Securex
 

More from Securex (20)

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
 
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
 

Starters day Maart 2013

 • 2. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 3. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 4. Wie is Securex? De betrouwbare partner in het beheer van ‘menselijk kapitaal’! Voor particulieren, starters, zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen
 • 5. Onze visie – onze missie PEOPLE ARE THE HEART OF A WINNING STRATEGY. GREAT BUSINESSES TAKE CARE OF THEM. We provide innovative and reliable solutions to optimize people management. We constantly develop and bundle the expertise within our Group to offer the best services to our customers. We commit ourselves to contribute to the business performance of our customers as a privileged partner. Securex is your best partner for all your ‘human capital’ management issues. We are experts in specific domains – all with the same values. Client-centric approach – products & services for individuals, starters, self-employed, small, midsize and large companies.
 • 6. Onze waarden, onze sterkte! Samen creëren we toegevoegde waarde en SAMEN STERK attractieve diensten voor onze klanten De realiteit bij onze klanten is de basis van onze KLANTGERICHT activiteiten Ieder van ons neemt de volle verantwoordelijkheid en VERANTWOORDELIJKHEID wint het wederzijds respect VERTROUWEN Wederzijds respect is de basis van onze relaties KWALITEIT Een 100% tevreden klant is onze kwaliteitsnorm
 • 7. Securex in Europa > 1.600 medewerkers en specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg > 29 contactpunten voor klanten: - 26 in België - 2 in Frankrijk - 1 in Luxemburg > Onze klanten: - Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven - Meer dan 110.000 zelfstandigen - Meer dan 6.500 boekhouders, makelaars en accountants > 225 miljoen euro omzet in 2010
 • 8. Ons dienstenaanbod & type klanten EEN VERTROUWENSPARTNER VOOR EEN GEÏNTEGREERD AANBOD AANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE KLANTEN
 • 9. HR Services HR SERVICES > Loondiensten > Beheertool « HRonline » > Juridisch advies en sociale audits, juridische bescherming > Verplichtingen & wettelijke bijdragen > Outsourcing van medewerkers > Audit & optimalisatie van de loonadministratie > …
 • 10. Health & Safety HEALTH & SAFETY > Instrumenten om de afwezigheid op het werk te verminderen en het welzijn op het werk te verhogen > Begeleiding binnen het wettelijke kader, de wettelijke verplichtingen > …
 • 11. HR Insurance HR INSURANCE > Alle oplossingen inzake verzekeringen van het ‘menselijk kapitaal’ > Groepsverzekeringen > Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen > Oplossingen voor aanvullend pensioen – pensioensparen, individuele levensverzekering > Begeleiding binnen het wettelijk kader, wettelijke verplichtingen > …
 • 12. HR Consulting HR CONSULTING > Advies rond payroll en personeelsadministratie: HR- en juridische audits, loonoptimalisatie,… > Gezondheid, veiligheid en welzijn: absenteïsme, stress, preventie,… > Optimaal beheren en behouden van medewerkers: rekruteren, selecteren, assessments & development centers, coaching, outplacement > …
 • 13. Social Admin SOCIAL ADMIN > Begeleiding en advies inzake sociale wetgeving & administratie > Optimalisatie van het sociaal statuut > Securex-erkend ondernemingsloket > Sociaal Verzekeringsfonds > Aanvullende verzekeringen > Ziekenfonds > …
 • 14. HR Research HR RESEARCH > Diverse metingen en onderzoeken op vlak van ‘menselijk kapitaal’ binnen ondernemingen > Kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde meetmodellen > Meten van tevredenheid, vitaliteit, stress, motivatie, retentie,… op het werk > Analyse, advies, begeleiding en actieplannen > …
 • 15. Samenvatting SECUREX IS EEN UNIEK MERK, EEN GEÏNTEGREERDE PARTNER, MET EXPERTISE IN VERSCHILLENDE DOMEINEN! Van particulieren tot grote ondernemingen
 • 16. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 17. Ondernemingsloket Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Kan ik starten als zelfstandige? Hoe start ik als zelfstandige? Wie is handelaar / niet-handelaar? Voldoe ik aan de vereisten?
 • 18. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Definitie Natuurlijk persoon Beroepsactiviteit In België Geen band van ondergeschiktheid (begrip schijnzelfstandigheid) Capaciteit om inkomsten te genereren
 • 19. Kan ik starten als zelfstandige? Minimumleeftijd 18 jaar In bezit van burgerrechten Nationaliteit - Personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten moeten een beroepskaart hebben en over een verblijfsvergunning beschikken. - Dit geldt niet voor bepaalde categorieën vreemdelingen, bijvoorbeeld burgers van EU-lidstaten.
 • 20. Hoe start ik als zelfstandige? Eénmanszaak Vennootschap Lage oprichtingskosten Fiscale voordelen Geen minimumkapitaal Minimum startkapitaal Geen notaris nodig Notaris meestal nodig Weinig formaliteiten Meer formaliteiten Geen onderscheid tussen Scheiding van goederen goederen onderneming en privé Men kan alleen werken Meestal meerdere investeerders Faillissement onderneming Faillissement onderneming betekent betekent faillissement bijna nooit faillissement ondernemer ondernemer Bescherming van de privéwoning Vennoten aansprakelijk voor inbreng van de zelfstandige is moeilijk
 • 21. Wie is handelaar? Definitie Natuurlijke persoon die handel drijft Levering van goederen en / of diensten Voor het grote publiek Beroepsmatig karakter Winstdoelstelling
 • 22. Wie is handelaar? Vastgoedmakelaar Bakker IT-consultant Goudsmid ...
 • 23. Wie is niet-handelaar naar privaatrecht? Vrije beroepen Dienstverlenende beroepen Advocaat Accountant Notaris Boekhouder Arts Bedrijfsrevisor Architect … Tandarts Journalist Podoloog …
 • 24. Voldoe ik aan de vereisten? Vennootschappen Securex Ondernemingsloket controleert Notaris voorafgaande vergunningen: (afhankelijk van juridische vorm) - Financieel attest Leurkaart - Bankattest Kermisactiviteit Gegevens neerleggen bij Rechtbank van Koophandel Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskaart
 • 25. Voldoe ik aan de vereisten? Vennootschappen Activering btw-nummer Onderzoek ondernemingsvaardigheden Andere federale, gewestelijke, door Securex Ondernemingsloket provinciale en gemeentelijke (enkel voor handelsondernemingen) vergunningen Basiskennis bedrijfsbeheer Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds “Securex Integrity” Beroepskennis Aansluiting Ziekenfonds “Securex”
 • 26. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personen Securex Ondernemingsloket controleert voorafgaande vergunningen voor Onderzoek ondernemingsvaardigheden voor handelaars: handelaars door Securex: Leurkaart Basiskennis bedrijfsbeheer (BAS) Kermisactiviteit Vergunning beenhouwer-spekslager Beroepskennis (VES) Beroepskaart
 • 27. Voldoe ik aan de vereisten? Natuurlijke personen Openen bankrekening Aansluiting Sociaal Activering btw-nummer Verzekeringsfonds “Securex Integrity” Andere federale, gewestelijke, Aansluiting Ziekenfonds “Securex” provinciale en gemeentelijke vergunningen
 • 28. Formules Café Restaurant/taverne Nachtwinkel Andere Korting van 80 euro bij aanvraag van minimum 4 vergunningen
 • 29. Onderzoek ondernemingsvaardigheden Niet-gereglementeerde Gereglementeerde beroepen beroepen Basiskennis bedrijfsbeheer Beroepskennis
 • 30. Ondernemingsvaardigheden Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen? Natuurlijk persoon Zelf - Via diploma - Via praktijkervaring Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring
 • 31. Ondernemingsvaardigheden Wie kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen? Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap - BVBA: zaakvoerder NV: gedelegeerd bestuurder LTD: wettelijk vertegenwoordiger - Via diploma of praktijkervaring Werknemer belast met dagelijks bestuur - Enkel in kapitaalvennootschap - Via diploma of praktijkervaring
 • 32. Ondernemingsvaardigheden: beroepskennis Cluster Cluster voertuigen bouw 5 “oude” Cluster gereglementeerde personenzorg beroepen
 • 33. Cluster fietsen en motorvoertuigen Basiskennis Sectorale kennis Intersectorale kennis rijwielen motorvoertuigen Verkoop tweedehands voertuigen Carrossier Onderhoud en herstel Sectorale kennis Sectorale kennis voertuigen > 3,5 ton voertuigen < 3,5 ton
 • 34. Cluster bouw Ruwbouw Stukadoor / cementeer / dekvloer Tegel / marmer / natuursteen Dakdichtingswerken Basiskennis Schrijnwerk / glaswerk Eindafwerking CV / klimaatregeling gas / sanitair Elektriciteit Algemene aanneming
 • 35. Cluster personenzorg Kapper Schoonheidsspecialiste Voetverzorging Basiskennis Massage Opticien Tandtechnicus Begrafenisondernemer
 • 36. 5 “oude” gereglementeerde beroepen Restaurateur of traiteur-banketaannemer Slager-groothandelaar Droogkuiser-verver Brood- en banketbakker Installateur-frigorist
 • 37. Ondernemingsvaardigheden Wie kan beroepskennis aantonen? Natuurlijk persoon Zelf - Via diploma - Via praktijkervaring Aangesteld persoon - Via diploma - Via praktijkervaring
 • 38. Ondernemingsvaardigheden Wie kan beroepskennis aantonen? Rechtspersoon Orgaan van de vennootschap - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen Werkend vennoot belast met de technische leiding (vermeld in statuten) - Via diploma of praktijkervaring - Bewijs minstens 25% van de aandelen + belast met technische leiding in de statuten Werknemer belast met technische leiding - Via diploma of praktijkervaring
 • 39. Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) Het Ondernemingsloket Klanten kunnen bij ons terecht voor is een contactpunt Alle inschrijvingen voor alle informatie m.b.t. alle vergunningen Wijzigingen Schrappingen Alle federale, regionale, provinciale en lokale vergunningen voor de onderneming
 • 40. Tarieven Inschrijving natuurlijk persoon KBO: € 81,50 Inschrijving rechtspersoon KBO: € 81,50 Inschrijving bijkomende exploitatiezetel: € 81,50 Wijzigingen en schrappingen: € 81,50 http://www.securex.eu/be/website/gostart/public/tarieven-goStart-nl.pdf
 • 41. Initiators KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) Door Securex Door Securex of btw ondernemingsloket Creatie hoedanigheid btw-plichtige Creatie maatschappelijke zetel Registratie handelaar / ambachtsman / niet-handelaar naar privaat recht Creatie vestigingseenheden Creatie activiteit(en) Creatie Door RSZ ondernemersvaardigheden Creatie hoedanigheid RSZ-plichtige Toekenning ondernemings- nummer en vestigingseenheidsnummer
 • 42. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 43. Wie kan als zelfstandige beschouwd worden? Handelaars, ambachtslui Vrije beroepen Mandatarissen van vennootschappen Werkende vennoten (stille vennoten niet) Zelfstandig helper Meewerkende echtgenoot / echtgenote
 • 44. Verplichtingen van de zelfstandige Aansluiting bij een Wanneer aansluiten? sociaal verzekeringsfonds - Op de dag van de start van de zelfstandige voor zelfstandigen: activiteit Securex Integrity Sancties bij te laat aansluiten: - Administratieve geldboete van 500 tot 2.000 € - Verhoging van de bijdrage met 3% per kwartaal en 7% eenmalig op jaarbasis Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) Opgelet: ook volledige inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • 45. Welk statuut? Hoofdberoep Bijberoep Opent rechten in de vier sectoren Opent geen rechten. Sociaal verzekerd: van het sociaal statuut, met name: Via halftijds loontrekkende activiteit Pensioen Of halftijds ambtenaar gedurende Ziekte- en 8 maanden of 200 dagen per jaar invaliditeitsverzekering Of onderwijsfunctie met een 6/10 van Kinderbijslag een voltijds uurooster Falingsverzekering Opgelet: indien u een halftijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. Maw u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep
 • 46. Sociaal statuut der zelfstandigen Sociale-zekerheidsrechten opgesplitst in vier sectoren Pensioen Gezinsbijslag Ziekteverzekering (gezondheidszorg Faillissements- + uitkeringen) verzekering
 • 47. Berekening van bijdragen Voorlopige bijdragen Bij begin van activiteit: eerste drie volledige kalenderjaren Definitieve bijdragen Tijdens de loopbaan op basis van een referte- inkomen
 • 48. Berekening van bijdragen – voorlopig Voorlopige bijdragen Vastgelegde Bij begin van activiteit: minimumbijdragen eerste drie volledige kalenderjaren Berekening bijdragen op basis van geraamd inkomen Bonus sinds 1 juli 2006 Definitieve bijdragen Tijdens de loopbaan op Regularisatie na 2 of 3 jaar basis van een referte- inkomen Te weinig betaald: verschil bijbetalen Teveel betaald: verschil terugkrijgen
 • 49. Berekening van bijdragen – voorlopig Hoofdberoep / minimumbijdragen begin van activiteit Vastgelegde Progressief minimumbijdragen Voor 2013, incl. beheerskosten: € 683,54 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen) € 700,22 (2de volledige kalenderjaar) € 716,89 (3de volledige kalenderjaar)
 • 50. Berekening van bijdragen – voorlopig Bijberoep / bijdragen begin activiteit Progressief Voor 2013, incl. beheerskosten: € 75,62 (1ste volledige kalenderjaar en eventuele voorafgaande kwartalen) € 77,47 (2de volledige kalenderjaar) € 79,31 (3de volledige kalenderjaar)
 • 51. Berekening van bijdragen – definitief Voorlopige bijdragen Berekening op basis van netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden Bij begin van activiteit: eerste drie volledige kalenderjaren Indexering aan 1,0914513 voor 2013 Percentage van deze inkomsten Definitieve bijdragen Tijdens de loopbaan op basis van een referte- inkomen Volgens categorie van onderwerping en inkomstenschijf
 • 52. Berekening van bijdragen – definitief Minimum inkomen Maximum inkomen Bijdrage per jaar Bijdrage per kwartaal € 12.830,63 € 55.405,04 22% 5,5% € 55.405,04 €81.649,49 14,16% 3,54% Definitieve bijdragen in hoofdberoep Minimumbijdrage Maximumbijdrage € 733,56 €4.133,40
 • 53. Berekening van bijdragen Voorbeeld berekening Referte-inkomen (2010) € 25.000,00 Indexering x 1,0914513 € 27.286,28 Tarief kwartaalbijdrage x 5,5% + € 1.500,75 Beheerskosten x 3,95% + € 59,28 Totaal: € 1.560,03
 • 54. Berekening van bijdragen Fiscale aftrekbaarheid Regularisaties inbegrepen Als beroepskosten Verhogingen voor laattijdige betaling inbegrepen
 • 55. Basisbegrippen van SSZ Verhogingen Bij laattijdige aansluiting en bij laattijdige betaling - Verhoging van 3% per kwartaal Eenmalige jaarlijkse verhoging van 7% wordt toegepast op 1 januari voor de bijdragen die in de loop van het voorgaande jaar voor het eerst werden gevorderd en niet (volledig) werden betaald
 • 56. Basisbegrippen van SSZ Hoofdelijke aansprakelijkheid Zelfstandige voor zijn helper(s) Vennootschap voor haar bestuurder(s) en werkende vennoten Bestuurders en werkende vennoten voor de vennootschap Welke schuld? Bijdragen, verhogingen en kosten
 • 57. Jaarlijkse vennootschapsbijdrage Eenmalige bijdrage Datum: 01.07.1992 Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting voor niet-verblijfhouders Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds en betaling van de eenmalige bijdrage van € 173,53 vóór 01.10.1992 Nieuwe vennootschap: binnen 3 maanden na oprichting
 • 58. Jaarlijkse vennootschapsbijdrage Vanaf 1993: 7.000 BEF (€ 173,53) Vrijstelling eerste drie jaar Van 01.01.97 tot 31.12.99: 12.500 BEF (€ 309,87) mogelijk Op 01.01.2000: 13.000 BEF (€ 322,26) Op 01.01.2001: 13.500 BEF (€ 334,66) Van 01.01.02 tot 31.12.03: € 335,00 Op 01.01.2004: € 347,50 / € 840 * Van 01.01.2005 tot 2011: € 347,50 / € 852,50 * Van 01.01.2012 tot… € 347,50 / € 868 * * AFHANKELIJK VAN HET BALANSTOTAAL
 • 59. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Juridische vorm als starter Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 60. Stap 1 Kies de juiste juridische Eenmanszaak (natuurlijk persoon) vorm Vennootschap (rechtspersoon)
 • 61. Eenmanszaak Voordelen Grote onafhankelijkheid Lage oprichtingskosten Geen minimumkapitaal vereist Geen tussenkomst van notaris nodig Weinig formaliteiten Nadelen De winst komt onmiddellijk terug Beperkte financiële middelen Snelle beslissingen Geen onderscheid tussen privé en zaak Geen verantwoording Onbeperkte aansprakelijkheid
 • 62. Vennootschap Voordelen Nadelen Privé en zaak gescheiden Minimumkapitaal vereist (BVBA en NV) Meerdere oprichters mogelijk Meer formaliteiten Investeringen mogelijk Hogere opstartkosten Beperkte aansprakelijkheid (BVBA ,NV,CVBA)  Notaris vereist (BVBA, NV, oprichtersaansprakelijkheid! CVBA,Comm. VA) Fiscale voordelen Dubbele boekhouding Jaarrekening opmaken Neerleggen bij NBB
 • 63. Soorten vennootschappen NV: Naamloze Vennootschap BVBA: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Comm. VA: Commanditaire S-BVBA: Starters-BVBA Vennootschap op Aandelen CVBA: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GCV: Gewone Commanditaire Beperkte aansprakelijkheid Vennootschap VOF: Vennootschap Onder Firma Onbeperkte aansprakelijkheid CVOA: Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid
 • 64. Boekhouding van een eenmanszaak Enkelvoudige boekhouding Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Financieel (bank- en kas-)dagboek Inventarisboek
 • 65. Boekhouding van een vennootschap Dubbele boekhouding Aankoopfactuurboek Verkoopfactuur- of dagontvangstenboek Inventarisboek Kasboek Bankboek Jaarrekening Neerlegging bij NBB voor NV, BVBA, Comm. VA, CVBA
 • 66. BTW: verplichtingen btw-aangiften indienen btw-nummer aanvragen (via ondernemingsloket) Normale regeling met indiening van kwartaalaangiften Intracommunautaire Normale regeling met indiening van aangiften indienen maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.) btw-listing indienen Vrijstellingsregeling (omzet < € 5.580)
 • 67. BTW Aangifte Kwartaalaangifte en Maandaangifte forfaitaire regeling Tegen 20 februari (januari), Tegen 20 april (jan>mrt), 20 maart, 20 april, enz. 20 juli, 20 oktober en 20 januari De btw op aankopen, onkosten en investeringen is volledig of gedeeltelijk recupereerbaar (ter waarde van het beroepsgedeelte). Saldo van betaalde en ontvangen BTW moet worden doorgestort aan de Staat.
 • 68. BTW Betalen Bij kwartaalaangifte Bij maandaangifte Voorschot ter waarde van Op datum van indiening aangifte 1/3 van de aangifte uiterlijk de 20ste van de 2de maand volgend op het betreffende kwartaal Bij btw-tegoed ontstaat er recht op terugbetaling Tweede voorschot ter waarde van 1/3 van de Op uitdrukkelijk verzoek aangifte uiterlijk de 20ste Tegoed > € 615 (kwartaalaangifte) of van de 3de maand volgend € 1.485 (maandaangifte) op het kwartaal Tegoed > € 245 (vierde kwartaal of aangifte december)
 • 69. Belastingen Belasting dient vooraf betaald te Eenmanszaak: in de vorm van worden. personenbelasting op het netto belastbaar inkomen Aan de hand van de btw- boekhouding wordt het - Aanslagvoet is progressief belastbaar resultaat bepaald. Vennootschap: belasting op het bedrijfsresultaat - Vennootschapsbelasting is 24,98% of 33,99%
 • 70. Tot slot Rekenvoorbeeld – eenmanszaak Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Netto belastbaar inkomen van € 50.000,00 Te betalen personenbelasting: € 15.195,34 Te betalen soc. bijdragen (22%): € 11.000,00 Totaal: € 26.195,34
 • 71. Tot slot Rekenvoorbeeld – vennootschap Man: zelfstandig, vrouw en 2 kinderen ten laste Bezoldiging zaakvoerder = € 30.000,00 Resultaat in de vennootschap = € 20.000,00 Te betalen personenbelasting: € 5.100,76 Te betalen vennootschapsbelasting: € 4.998,00 Te betalen soc. bijdragen (22%): € 6.600,00 Totaal: € 16.698,76 Winst t.o.v. eenmanszaak: € 9.496,58
 • 72. Ons advies Tenzij Begin eenvoudig er meerdere oprichters zijn Begin simpel u uw aansprakelijkheid wilt beperken Begin met een eenmanszaak! er doorslaggevende fiscale overwegingen zijn
 • 73. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 75. Verplichte aansluitingen RSZ Kinderbijslagfonds Vakantiekas Arbeidsongevallenverzekering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Kantoor voor directe belastingen
 • 76. Verplichte aansluitingen RSZ RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid De RSZ is een overheidsinstelling die ressorteert onder de FOD Sociale Zekerheid
 • 77. Verplichte aansluitingen RSZ – Algemene doelstellingen Patronale bijdragen: ongeveer 39% voor Sociale zekerheids- arbeiders en 33% voor bedienden bijdragen innen Persoonlijke bijdragen werknemer: 13,07% RIZIV, RVP, RKW, RVA Fonds voor beroepsziekten De inkomsten verdelen over de Fonds voor arbeidsongevallen verschillende instellingen van de sociale zekerheid, elk met hun Fonds voor bestaanszekerheid eigen bevoegdheid, o.a.: Fonds voor sluiting van ondernemingen Fonds voor educatief verlof
 • 78. Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds Verplicht voor elke werkgever die onderworpen werknemers in dienst heeft Zelfs als het personeel geen kinderen heeft Aanmelden binnen 90 dagen vanaf de dag waarop de werkgever voor het eerst personeel in dienst neemt
 • 79. Verplichte aansluitingen Kinderbijslagfonds – Waar aanmelden? Uitzondering 1: Rijksdienst voor Kinderbijslag Werknemers voor werkgevers met bepaalde activiteiten, o.a. Horeca Onderworpen dienstboden Handelsvertegenwoordigers bij meerdere werkgevers Vrije keuze van kinderbijslagfonds Uitzondering 2: speciaal fonds voor Havenarbeiders Binnenschippers
 • 80. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Waar aanmelden? Vakantiekas specifiek aan Elke werkgever die arbeiders de sector: vakantiekas bouw, tewerkstelt die onderworpen zijn vakantiekas metaal, enz. aan de RSZ, moet zich aansluiten bij een vakantiekas. Indien er geen sector specifieke kas bestaat: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • 81. Verplichte aansluitingen Vakantiekas Financiering door: Jaarlijkse vakantiegelden voor Patronale RSZ-bijdragen arbeiders worden rechtstreeks door de vakantiekas betaald. Inhouding van 1% op het bruto vakantiegeld betaald aan de arbeider door de kas (gelijkgestelde inactiviteitsdagen)
 • 82. Verplichte aansluitingen Arbeidsongevallenverzekering Elke werkgever uit de privésector moet bij een verzekeringsmaatschappij een arbeids- ongevallenverzekering afsluiten. De verzekering moet ingaan op de eerste dag waarop er personeel tewerkgesteld wordt. Gedekte risico’s: - Lichamelijke schade van werknemers voortvloeiend uit bedrijfsongevallen, of op weg naar of van het werk Niet-gedekte risico’s: - Morele en materiële schade
 • 83. Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Verplicht voor elke werkgever die personeel in dienst heeft Ook als medische onderzoeken en inentingen niet verplicht zijn voor het personeel (codex welzijn op het werk) Niet verplicht voor huispersoneel of niet-onderworpen externe dienstboden
 • 84. Verplichte aansluitingen Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Medisch toezicht Medische onderzoeken bij De externe diensten aanwerving, werkhervatting, enz. bestaan uit 2 afdelingen Verplichte inentingen Risicobeheersing Vaststelling en evaluatie van de risico’s gebonden aan de arbeidsposten Adviezen omtrent veiligheid en bescherming van de werknemers
 • 85. Verplichte aansluitingen Kantoor voor directe belastingen Verplichtingen: Aansluiten bij een ontvangst- Elke werkgever, debiteur van kantoor voor directe belastingen inkomsten, is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing Aangifte doen van de bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing storten binnen de vastgelegde termijnen
 • 86. Arbeidsreglement Elke werkgever moet binnen zijn onderneming een arbeidsreglement opstellen Uitzonderingen Werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen Familieondernemingen die geen vennootschap zijn en waar gewoonlijk enkel ouders en bloedverwanten werken
 • 87. Arbeidsreglement Verplichte vermeldingen o.a. Arbeidsduur Wijze en ogenblik van betaling van het loon Opzegtermijnen Extra vermeldingen o.a. Data collectief verlof, vervanging van feestdagen Eventueel toevoeging bedrijfswagen- en GSM- beleid (mits tussenkomst legal advisor)
 • 88. Arbeidsreglement Procedure (geen ondernemingsraad) Het ontwerp van AR gedurende 15 dagen afficheren Register van opmerkingen Exemplaar van het AR en het register van opmerkingen versturen naar het Toezicht op de Sociale Wetten Bekendmaking 1 exemplaar afficheren in de onderneming 1 exemplaar voor het Toezicht op de Sociale Wetten 1 exemplaar voor elke werknemer
 • 89. Dimona = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Van iedere werknemer onmiddellijk aangifte doen aan de RSZ Vermelding van begin- en einddatum van elke tewerkstelling Niet voor - bepaalde stagiairs - niet-onderworpen dienstboden en huispersoneel - kunstenaars en vrijwilligers
 • 90. DmfA = multifunctionele aangifte Elektronische kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers aan de RSZ Aangifte op papier is definitief verdwenen Gebeurt door het Sociaal Secretariaat Securex
 • 91. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 92. Plan Welke vragen stelt de bankier zich? Welke zijn de belangrijkste ratio’s voor financiële analyse? Hoe wordt een businessplan geanalyseerd? Wat houdt een risicoklasse in en wat is het belang ervan? Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren? Heeft de crisis een impact op de wijze waarop de bank de dossiers analyseert? Samengevat, welke documenten aan zijn bankier overmaken? Conclusie
 • 93. Welke vragen stelt de bankier zich? Wie is mijn klant en vertrouw ik hem wel? Berust de vraag op een aannemelijk motief? Is de financiële toestand in overeenstemming met het bedrag aan kredieten? Is er voldoende mogelijkheid tot terugbetaling? Is de bank beschermd in geval van zware crisis? Is de relatie met de klant evenwichtig?
 • 94. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Eigen fondsen en gecorrigeerde netto activa Eigen middelen van Eigen kapitaal de vennootschap die kapitaal + premies + meerwaarden (a priori) niet- terugbetaalbaar zijn; + reserves + uitgestelde resultaten gelijkgesteld met het + subsidies risicopercentage genomen door de aandeelhouder Gecorrigeerde netto activa - oprichtingskosten – onroerende opleggingen – eigen aandelen - actieve rekening-courant vennoot – dubieuze schulden zonder provisie – latente minderwaarden… + ondergeschikte schulden vennoot + latente meerwaarden op activa …
 • 95. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Solvabiliteit Verhouding tussen de gecorrigeerde netto activa en het balanstotaal (gecorrigeerd) De solvabiliteit geeft een idee van het niveau van de schuldenlast en van de mogelijkheden die te verhogen Omloopfonds Verschil tussen de middelen op LT (permanent kapitaal) en gebruik op LT (netto voor onroerend gehouden): overschot aan ressources op LT beschikbaar om de uitbating te financieren Ideaal, positief OF want het is gevaarlijk opleggingen te financieren via fondsen waarvan de terugbetaling op ieder ogenblik vereist zou kunnen worden
 • 96. De belangrijkste ratio’s voor financiële analyse Netto courante Cash Flow Financiële ressources voortgebracht door de exploitatie van de onderneming gedurende een boekhoudkundig jaar Resultaat – uitzonderlijke opbrengsten + buitengewone lasten + afschrijvingen + provisies + waardeverminderingen - belastingen Mogelijkheid tot terugbetaling Mogelijkheid de kapitaaltermijnen van de leningen terug te betalen door middel van de ressources opgewekt door de vennootschap (cash flow) Cash flow – die binnen het jaar vervalt – jaarlijkse lasten verbonden aan het gevraagde investeringskrediet Men zal ook rekening kunnen houden met de bijkomende cash flow die aangebracht zal worden door de investering (cf. analyse van een businessplan)
 • 97. Hoe wordt een businessplan geanalyseerd? Kritische analyse van een businessplan (check dat het businessplan niet naar beneden opgemaakt is, met andere In een wijzigende woorden, via de verhoopte cash flow): omgeving (nieuwe Rechtvaardigingen voor de stijging van het OC: nieuwe investering, nieuwe vaste bestellingen? Nieuwe bijkomende opbrengsten? markten, Verwerven van marktaandelen van een concurrent? ... herstructurering, enz.), is de opmaak van een Rechtvaardigingen voor de lastenvermindering: korting op businessplan aankopen? Inkrimping van het personeel? Investeringen? belangrijk Vergelijking met de lasten uit het verleden... Ideaal opmaak van een “worst case“ Impact van het businessplan op de thesaurie (belang van een voorlopige balans en niet alleen van een provisionele resultaatrekening!)
 • 98. Hoe de bank tegen risico’s vrijwaren? Via een eigen inspanning Belang zijn bankier te beschermen om voor zichzelf een aanvullende Via tussenkomst van een derde: schuldenlast veilig te stellen Invest, Sowalfin, Participatiefonds Via de toekenning van waarborgen: - PV (of leasing) - GFC - Hypotheek en hypothecair mandaat - Sowalfin / Socamut Waarborg - Persoonlijke waarborgen
 • 99. Impact van de crisis op de wijze om een dossier te analyseren Nauwgezettere analyse van de businessplannen: - Haalbaarheid van een groei met dubbele cijfers binnen een context van negatieve groei? - Ruimte in geval van niet-realisatie van een bepaald omzetpercentage? - Welke maatregelen werden genomen in termen van kostenvermindering? - Ruimte op het vlak van behoeften op het gebied van thesaurie?
 • 100. Impact van de crisis op de wijze om een dossier te analyseren Belangrijk om in deze periode met zijn bankier te communiceren Analyse van de balansen op basis van een vergelijking met ondernemingen- referenties of gemiddelden uit de bedrijfssector Meer gedetailleerde analyse van de behoeften op het vlak van KT lijn Real Estate: hogere eisen op het vlak de eigen inspanning en “track record” van de promotor en de ondernemer
 • 101. Welke documenten aan zijn bankier overmaken? Recente balansen (zo snel mogelijk na afsluiting) Tussentijdse situatie Businessplan Thesaurieplan Expertises Zo mogelijk, geconsolideerde situatie
 • 102. Welke documenten aan zijn bankier overmaken? De bank beschikt over alle nodige informatie Mijn dossier zal door de bank aanvaard worden als De aanvraag is gerechtvaardigd ik erin geslaagd ben de volgende antwoorden aan De financiële toestand laat de gevraagde schuldenlast de bankier te leveren: toe De mogelijkheid tot terugbetaling is verzekerd Op basis van de waarborgen in haar bezit, neemt de bank een aanvaardbaar risico Ik overweeg een globale relatie met de bank, niet uitsluitend krediet
 • 103. Intro Wie is Securex? Thema 1 Opstartformaliteiten Thema 2 Rechten en plichten van de zelfstandige Thema 3 Boekhoudkundige verplichtingen Thema 4 Starten als werkgever Thema 5 Hoe benader ik best mijn bankier?
 • 104. Meer weten? Contacteer één van onze mensen hier op de Startersdag. www.securex.be/nl/starters/groeien/ verplichtingen-werkgever.html Op onze website vindt u meer informatie over uw verplichtingen als werkgever Download gratis onze brochure “De verplichtingen van een nieuwe werkgever”
 • 105. Deze presentatie, verzorgd door Securex VZW, is ontwikkeld met het oog op algemene opleiding en vorming, als overzicht van de besproken materies. De informatie in deze presentatie mag niet beschouwd worden als advies voor specifieke of individuele gevallen. Securex VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veralgemeende, incorrecte of achterhaalde informatie in deze presentatie.