SlideShare a Scribd company logo
Frank Vander Sijpe
Director HR Research Securex Group
Securex
Webinar
Absenteïsme 2014
maart 2015
SUSTAINABLE
EMPLOYABILITY
ABILITY
AGILITY
HEALTH
RESILIENCE
ORGANISATIE
INDIVIDU
ABSENTEÏSME 2014
• TOTAAL ABSENTEÏSMECIJFER STABILISEERT
• FREQUENTIE VAN KORT ABSENTEÏSME ZAKT VERDER WEG
• MIDDELLANG EN LANG ABSENTEÏSME VORMEN 2/3 TOTAAL
ABSENTEÏSME
WWW.SECUREX.BE/WHITEPAPERS
Agenda
HOE AANPAKKEN?
REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON)
EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014
VERKLARINGEN?
Agenda
HOE AANPAKKEN?
REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON)
EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014
VERKLARINGEN?
DEZE STUDIE…
JAARLIJKS SINDS 2001
DATABANK SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX
25.491 WERKGEVERS EN 254.232 WERKNEMERS
BELGISCHE PRIVÉSECTOR
VERDELING IN STEEKPROEF = VERDELING IN ARBEIDSMARKT
– GESLACHT - LEEFTIJD - STATUUT - OMVANG VAN DE ONDERNEMING
– REGIO*
* De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor
TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE
STEEG VERDER NAAR 6,30%
AANTAL ZIEKTEMELDINGEN PER
WERKNEMER DAALDE NAAR 1,01
PERCENTAGE AFWEZIGEN
DAALDE NAAR 51,12%
MIDDELLANGE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG MET 4%
STATUS QUO KORT EN LANG
Groot aantal ziektemeldingen Klein aantal ziektemeldingen
1,22 Ondernemingen met 500-999 werknemers 0,56 Ondernemingen met < 5 werknemers
1,20 25-29 jaar jong 0,64 60-64 jaar oud
1,15 3-4 jaar anciënniteit 0,81 21 jaar anciënniteit en meer
1,14 Vrouwen 0,89 Mannen
1,04 Arbeiders 0,9 Bedienden
1,04 Voltijdse werknemers 0,94 Deeltijdse werknemers
RISICOGROEPEN NAAR FREQUENTIE
(GEMIDDELDE 2014 = 1,01)
SECTOREN NAAR FREQUENTIE
(GEMIDDELDE 2014 = 1,01)
5 SECTOREN MET HOOGSTE FREQUENTIE AFWEZIGEN
PC Omschrijving paritair comité Frequentie % afwezigen
PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen 1,89 72
PC 318 Gezins- en bejaardenhulp 1,68 69
PC 339 Sociale huisvesting 1,65 67
PC 322 Uitzendarbeid 1,6 70
PC 332 Welzijn en gezondheid in Wallonië 1,45 58
5 SECTOREN MET LAAGSTE FREQUENTIE AFWEZIGEN
PC Omschrijving paritair comité Frequentie % afwezigen
PC 223 Sportclub 0,01 1
PC 320 Begrafenisondernemingen 0,22 13
PC 225 Administratie vrij onderwijs 0,24 14
PC 132 Technische land- en tuinbouwwerken 0,26 19
PC 302 Hotelbedrijf 0,57 33
Agenda
HOE AANPAKKEN?
REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON)
EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014
VERKLARINGEN?
VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN
DE FREQUENTIE
ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE
EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
EVOLUTIE VAN DE FREQUENTIE PER KWARTAAL
VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN
DE FREQUENTIE
MEER OUDERE WERKNEMERS
OUDERE WERKNEMERS (50+) ZIJN MINDER FREQUENT MAAR LANGER AFWEZIG DAN
JONGERE WERKNEMERS
ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE
EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
FREQUENTIE EN DUUR PER AFWEZIGHEID
VOLGENS LEEFTIJD
Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'
http://www.werk.be/cijfers/vlaanderen-2020/werkzaamheid/55-plusser
VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN
DE FREQUENTIE
MEER OUDERE WERKNEMERS
OUDERE WERKNEMERS (50+) ZIJN MINDER FREQUENT MAAR LANGER AFWEZIG DAN
DE JONGERE WERKNEMERS
ZIEK DOORWERKEN (PRESENTEÏSME)
WERKNEMERS ONDANKS ZIEKTE TOCH AANWEZIG OP DE WERKVLOER
ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE
EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
PRESENTEÏSME
PRESENTEÏSME IN STIJGENDE LIJN
JONGEREN, HOGER OPGELEIDEN, BEDIENDEN, LEIDINGGEVENDEN
Cfr. Securex persbericht (12/11/2014): Ziek? 7 op 10 werknemers werkt door
PRESENTEÏSME
JOBONZEKERHEID DOET ZIEKTEMELDINGEN UITSTELLEN
NEIGING TOT MEER PRESENTEÏSME EN MINDER ABSENTEÏSME
PRESENTEÏSME ALS BESCHERMINGSMECHANISME
CONSUMENTEN EN ONDERNEMERSVERTROUWEN 2014 VERZWAKT
(VOORUITZICHTEN WERKLOOSHEID)
LINK TYPE CONTRACT EN AANTAL ZIEKTEMELDINGEN
WERKDRUK
SOMS UIT SOLIDARITEIT IN EERSTE INSTANTIE BLIJVEN DOORWERKEN
VERMIJDEN VAN BIJKOMENDE WERKDRUK VOOR COLLEGA’S
PRESENTEÏSME
VERBAND TUSSEN PRESENTEÏSME EN ABSENTEÏSME:
OVERMATIG PRESENTEÏSME ZOU OP TERMIJN LEIDEN TOT LANGDURIGE
AFWEZIGHEDEN *
BELANG VAN RUST, FYSIEKE EN MENTALE RECUPERATIE
* Janssens, H., Clays, E., Braeckman, L., e.a. (2013). The relation between presenteeism and different
types of future sickness absence. Journal of occupational health, 55(3), 132-141.
Agenda
HOE AANPAKKEN?
REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON)
EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014
VERKLARINGEN?
TWEE MAANDEN GEWAARBORGD LOON
* http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/absenteisme-extra-kosten-belgische-werkgevers/
*
AGENDA
HOE AANPAKKEN?
REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON)
EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014
VERKLARINGEN?
HOE OMGAAN MET PRESENTEÏSME
IN EEN ORGANISATIE?
HOE OMGAAN MET PRESENTEISME ?
PREVENTIEF
WERKEN AAN GEZONDHEIDSBELEID OP DE WERKVLOER
SENSIBILISEREN VAN MEDEWERKERS MBT GEZONDE LEEF- EN EETGEWOONTEN
WERKEN AAN EEN CULTUUR VAN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID
REACTIEF
SENSIBILISEREN VAN HET MANAGEMENT
AANSPREKEN VAN MEDEWERKERS DIE ZIEK DOORWERKEN
DURVEN WIJZEN OP DE RISICO’S VAN PRESENTEISME
HOE OMGAAN MET HET STIJGEND
MIDDELLANG/LANG ABSENTEÏSME?
HOE OMGAAN MET MIDDELLANG
/LANG ABSENTEISME ?
PREVENTIEF
GEEF INSPRAAK IN WERKORGANISATIE (AUTONOMIE)
LAAT INDIEN MOGELIJK RUIMTE VOOR PLAATS EN TIJD VAN HET WERK (REGELCAPACITEIT)
WERK AAN MAATWERK
STAALS LEIDINGGEVENDE OPEN VOOR DIALOOG
REACTIEF
NEEM CONTACT OP MET DE WERKNEMER
ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN TOT HERVATTEN VAN HET WERK
WERK ACTIEF AAN REINTEGRATIE
>1 MAAND AFWEZIGHEDEN
RE-INTEGRATIEBELEID
ACTIE ONDERNEMEN: HOE LANGER AFWEZIG, HOE MOEILIJKER OM ACHTERAF HET
WERK TE HERVATTEN
CONTACT ONDERHOUDEN MBV. COÖRDINATOR
OP REGELMATIGE BASIS CONTACTMOMENTEN
WAT IS RE-INTEGRATIE?
DOEL = BLIJVEN WERKEN OF OPNIEUW KUNNEN WERKEN
IN DEZELFDE OF IN EEN ANDERE FUNCTIE
BIJ ABSENTEÏSME
LANGE,MAAR OOK FREQUENTE EN KORTE PERIODES VAN AFWEZIGHEID
DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL
MAATWERK
OPNIEUW OP ELKAAR AFSTEMMEN VAN MEDEWERKER EN ORGANISATIE
BEGELEIDING
VOOR, TIJDENS EN NA WERKHERVATTING
WIJZIGING PSYCHOSOCIALE
WETGEVING
MOET REGELMATIG WORDEN OPGEVOLGD
3 MAANDEN NA BEGIN VAN DE AFWEZIGHEID
OP BASIS VAN DE RESTCAPACITEITEN VAN DE WERKNEMER
VANAF 1 JANUARI 2015
MOETEN DE BEDRIJVEN EEN RE-INTEGRATIE PLAN MAKEN
MULTIDISCIPLINAIR
GENEESHEER, HR KADERS, EVENTUEEL PSYCHOLOGIST
SECUREX STELT VOOR:
(RE)-INTEGRATIEMANAGEMENT MET
TWEESPORENBELEID
TWEESPORENBELEID
KORT AFWEZIG LANG AFWEZIG
LEIDINGGEVENDE NEEMT HET
VOORTOUW
VERPLEEGKUNDIGE NEEMT HET
VOORTOUW
HOUDT MEDEWERKER UP-TO-DATE EN
GEMOTIVEERD
BELT MEDEWERKER MAANDELIJKS UIT
ZORGOVERWEGINGEN
(VERTROUWELIJK)
LUISTERT NAAR MEDEWERKER EN
OBSERVEERT
PEILT NAAR DE AARD VAN DE ZIEKTE
(MOTORISCH, PSYCHOSOCIAAL, …) EN
DE GEZONDHEIDSTOESTAND
VANGT SIGNALEN OP EN BESPREEKT
BEZORGT INFO AAN RE-
INTEGRATIECOÖRDINATOR
ADVISEERT, DETECTEERT KNELPUNTEN,
VANGT SIGNALEN OP
BEZORGT INFO AAN RE-
INTEGRATIECOÖRDINATOR
ARBEIDSGENEESHEER & RE-INTEGRATIECOÖRDINATOR NEMEN HET
VOORTOUW. EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM BUIGT ZICH OVER DE
WERKHERVATTING.
ZIEK? LEIDINGGEVENDE ZOEKT
BINNEN DE WEEK ANTWOORD OP
VOLGENDE VRAGEN
AFWEZIGHEID DEELS OF GEHEEL DOOR HET WERK? OPLOSSINGEN?
WANNEER ZAL DE MEDEWERKER TERUGKEREN?
WAT MET HET WERK TIJDENS ZIJN AFWEZIGHEID?
HOE PAKKEN WE HET WERK AAN BIJ TERUGKOMST MEDEWERKER?
HOE VOORKOMEN DAT DE MEDEWERKER LANGDURIG ZIEK IS?
MULTIDISCIPLINAIR TEAM BEREIDT
RE-INTEGRATIE VOOR
ONTZIEN OF ONTWIKKELEN?
WELKE FUNCTIES KAN EN WIL DE MEDEWERKER OPNEMEN?
WELKE AANPASSINGEN AAN JOB EN WERKOMGEVING?
WORK-LIFE BALANCE?
JURISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING?
WAT HOUDT MEDEWERKER TEGEN OM TERUG TE KEREN?
‘WERK OP MAAT’ EN ‘RE-INTEGRATIE’
VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN
VOOR ALLE OPLEIDINGS- EN FUNCTIENIVEAUS
DE HR-AGENDA VAN DE
TOEKOMST…
www.securex.be/whitepaper
DOWNLOAD ONZE WHITEPAPERS
VOOR MEER CIJFERS EN ADVIES
BEDANKT
EVALUATIE BIJ VERLATEN WEBINAR
FRANK.VANDER.SIJPE@SECUREX.BE
LATER NOG VRAGEN?
@VDSIJPF

More Related Content

Viewers also liked

Hr square november conference dag 2
Hr square november conference dag 2Hr square november conference dag 2
Hr square november conference dag 2
HR_Square
 
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
HR_Square
 
Alle presentaties zorg
Alle presentaties zorgAlle presentaties zorg
Alle presentaties zorg
HR_Square
 
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarktUitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Guy Verbrugghe
 
Hr square november conference workshops
Hr square november conference  workshopsHr square november conference  workshops
Hr square november conference workshops
HR_Square
 
Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08
HR_Square
 
Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11
HR_Square
 
Projectie ow
Projectie owProjectie ow
Projectie ow
HR_Square
 
HRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentatiesHRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentaties
HR_Square
 
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
HR_Square
 
Hrm kmo 27-03-2014
Hrm  kmo 27-03-2014Hrm  kmo 27-03-2014
Hrm kmo 27-03-2014
HR_Square
 
Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09
HR_Square
 
Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3
HR_Square
 

Viewers also liked (13)

Hr square november conference dag 2
Hr square november conference dag 2Hr square november conference dag 2
Hr square november conference dag 2
 
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015Mutualisation  centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
Mutualisation centre de services partagés alerte à l'h. 24042015
 
Alle presentaties zorg
Alle presentaties zorgAlle presentaties zorg
Alle presentaties zorg
 
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarktUitdagingen op de arbeidsmarkt
Uitdagingen op de arbeidsmarkt
 
Hr square november conference workshops
Hr square november conference  workshopsHr square november conference  workshops
Hr square november conference workshops
 
Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08Hypes&hopes26 08
Hypes&hopes26 08
 
Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11Leiderschapsontwikk07 11
Leiderschapsontwikk07 11
 
Projectie ow
Projectie owProjectie ow
Projectie ow
 
HRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentatiesHRM KMO: alle presentaties
HRM KMO: alle presentaties
 
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
Hr minde zorg24-06-2014 (plenair)
 
Hrm kmo 27-03-2014
Hrm  kmo 27-03-2014Hrm  kmo 27-03-2014
Hrm kmo 27-03-2014
 
Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09Slideshow pfeffer 24 09
Slideshow pfeffer 24 09
 
Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3Hr square november conference dag 3
Hr square november conference dag 3
 

More from Securex

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
Securex
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
Securex
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
Securex
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
Securex
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
Securex
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
Securex
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Securex
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Securex
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Securex
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
Securex
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Securex
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Securex
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Securex
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Securex
 

More from Securex (20)

Se protéger contre les risques
Se protéger contre les risquesSe protéger contre les risques
Se protéger contre les risques
 
Zich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’sZich beschermen tegen risico’s
Zich beschermen tegen risico’s
 
Stappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creërenStappen om uw onderneming te creëren
Stappen om uw onderneming te creëren
 
Étapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entrepriseÉtapes pour créer votre entreprise
Étapes pour créer votre entreprise
 
Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016Personeelsverloop in 2016
Personeelsverloop in 2016
 
Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016Absenteïsme in 2016
Absenteïsme in 2016
 
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
Conferentie The Birdhouse - Ondernemen 2017
 
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
Conférence Davy Courteaux - Entreprendre 2017
 
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshopsOndernemen2017 Brussel Securex workshops
Ondernemen2017 Brussel Securex workshops
 
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops SecurexEntreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
Entreprendre2017 Bruxelles Workshops Securex
 
Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016Financial alternatives starters day march 2016
Financial alternatives starters day march 2016
 
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
Alternatieve financieringen - Beurs Ondernemen Gent 2015
 
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | SecurexLes subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
Les subsides pour starters (octobre 2015) | Securex
 
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiquesSecurex_entrepreneurs_bonne_pratiques
Securex_entrepreneurs_bonne_pratiques
 
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
Webinar: Resultaten studie 'Personeelsverloop in 2014'
 
How to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | SecurexHow to finance my company as a starter ? | Securex
How to finance my company as a starter ? | Securex
 
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | SecurexStarters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
Starters Day Brussel - Beurs Ondernemen (maart 2015) | Securex
 
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | SecurexStarters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
Starters Day Bruxelles - Salon Entreprendre (mars 2015) | Securex
 
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
Webinar: Résultats de notre étude Stress & Burn-out en 2014
 
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
Webinar: Resultaten studie Stress & Burn-out in 2014
 

Webinar: resultaten studie 'Absenteïsme in 2014'

 • 1. Frank Vander Sijpe Director HR Research Securex Group Securex Webinar Absenteïsme 2014 maart 2015
 • 3. ABSENTEÏSME 2014 • TOTAAL ABSENTEÏSMECIJFER STABILISEERT • FREQUENTIE VAN KORT ABSENTEÏSME ZAKT VERDER WEG • MIDDELLANG EN LANG ABSENTEÏSME VORMEN 2/3 TOTAAL ABSENTEÏSME WWW.SECUREX.BE/WHITEPAPERS
 • 4. Agenda HOE AANPAKKEN? REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON) EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014 VERKLARINGEN?
 • 5. Agenda HOE AANPAKKEN? REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON) EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014 VERKLARINGEN?
 • 6. DEZE STUDIE… JAARLIJKS SINDS 2001 DATABANK SOCIAAL SECRETARIAAT SECUREX 25.491 WERKGEVERS EN 254.232 WERKNEMERS BELGISCHE PRIVÉSECTOR VERDELING IN STEEKPROEF = VERDELING IN ARBEIDSMARKT – GESLACHT - LEEFTIJD - STATUUT - OMVANG VAN DE ONDERNEMING – REGIO* * De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor
 • 10. MIDDELLANGE ZIEKTEPERCENTAGE STEEG MET 4% STATUS QUO KORT EN LANG
 • 11. Groot aantal ziektemeldingen Klein aantal ziektemeldingen 1,22 Ondernemingen met 500-999 werknemers 0,56 Ondernemingen met < 5 werknemers 1,20 25-29 jaar jong 0,64 60-64 jaar oud 1,15 3-4 jaar anciënniteit 0,81 21 jaar anciënniteit en meer 1,14 Vrouwen 0,89 Mannen 1,04 Arbeiders 0,9 Bedienden 1,04 Voltijdse werknemers 0,94 Deeltijdse werknemers RISICOGROEPEN NAAR FREQUENTIE (GEMIDDELDE 2014 = 1,01)
 • 12. SECTOREN NAAR FREQUENTIE (GEMIDDELDE 2014 = 1,01) 5 SECTOREN MET HOOGSTE FREQUENTIE AFWEZIGEN PC Omschrijving paritair comité Frequentie % afwezigen PC 327 Beschutte en sociale werkplaatsen 1,89 72 PC 318 Gezins- en bejaardenhulp 1,68 69 PC 339 Sociale huisvesting 1,65 67 PC 322 Uitzendarbeid 1,6 70 PC 332 Welzijn en gezondheid in Wallonië 1,45 58 5 SECTOREN MET LAAGSTE FREQUENTIE AFWEZIGEN PC Omschrijving paritair comité Frequentie % afwezigen PC 223 Sportclub 0,01 1 PC 320 Begrafenisondernemingen 0,22 13 PC 225 Administratie vrij onderwijs 0,24 14 PC 132 Technische land- en tuinbouwwerken 0,26 19 PC 302 Hotelbedrijf 0,57 33
 • 13. Agenda HOE AANPAKKEN? REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON) EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014 VERKLARINGEN?
 • 14. VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN DE FREQUENTIE ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
 • 15. EVOLUTIE VAN DE FREQUENTIE PER KWARTAAL
 • 16. VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN DE FREQUENTIE MEER OUDERE WERKNEMERS OUDERE WERKNEMERS (50+) ZIJN MINDER FREQUENT MAAR LANGER AFWEZIG DAN JONGERE WERKNEMERS ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
 • 17. FREQUENTIE EN DUUR PER AFWEZIGHEID VOLGENS LEEFTIJD
 • 20. VERKLARINGEN VOOR DE STERKE DALING VAN DE FREQUENTIE MEER OUDERE WERKNEMERS OUDERE WERKNEMERS (50+) ZIJN MINDER FREQUENT MAAR LANGER AFWEZIG DAN DE JONGERE WERKNEMERS ZIEK DOORWERKEN (PRESENTEÏSME) WERKNEMERS ONDANKS ZIEKTE TOCH AANWEZIG OP DE WERKVLOER ZWAKKE GRIEPEPIDEMIE EVOLUTIE TOTALE ZIEKTEPERCENTAGE PER KWARTAAL
 • 21. PRESENTEÏSME PRESENTEÏSME IN STIJGENDE LIJN JONGEREN, HOGER OPGELEIDEN, BEDIENDEN, LEIDINGGEVENDEN Cfr. Securex persbericht (12/11/2014): Ziek? 7 op 10 werknemers werkt door
 • 22. PRESENTEÏSME JOBONZEKERHEID DOET ZIEKTEMELDINGEN UITSTELLEN NEIGING TOT MEER PRESENTEÏSME EN MINDER ABSENTEÏSME PRESENTEÏSME ALS BESCHERMINGSMECHANISME CONSUMENTEN EN ONDERNEMERSVERTROUWEN 2014 VERZWAKT (VOORUITZICHTEN WERKLOOSHEID) LINK TYPE CONTRACT EN AANTAL ZIEKTEMELDINGEN WERKDRUK SOMS UIT SOLIDARITEIT IN EERSTE INSTANTIE BLIJVEN DOORWERKEN VERMIJDEN VAN BIJKOMENDE WERKDRUK VOOR COLLEGA’S
 • 23. PRESENTEÏSME VERBAND TUSSEN PRESENTEÏSME EN ABSENTEÏSME: OVERMATIG PRESENTEÏSME ZOU OP TERMIJN LEIDEN TOT LANGDURIGE AFWEZIGHEDEN * BELANG VAN RUST, FYSIEKE EN MENTALE RECUPERATIE * Janssens, H., Clays, E., Braeckman, L., e.a. (2013). The relation between presenteeism and different types of future sickness absence. Journal of occupational health, 55(3), 132-141.
 • 24. Agenda HOE AANPAKKEN? REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON) EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014 VERKLARINGEN?
 • 25. TWEE MAANDEN GEWAARBORGD LOON * http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/absenteisme-extra-kosten-belgische-werkgevers/ *
 • 26. AGENDA HOE AANPAKKEN? REGEERAKKOORD (GEWAARBORGD MAANDLOON) EVOLUTIE VAN HET ABSENTEÏSME IN 2014 VERKLARINGEN?
 • 27. HOE OMGAAN MET PRESENTEÏSME IN EEN ORGANISATIE?
 • 28. HOE OMGAAN MET PRESENTEISME ? PREVENTIEF WERKEN AAN GEZONDHEIDSBELEID OP DE WERKVLOER SENSIBILISEREN VAN MEDEWERKERS MBT GEZONDE LEEF- EN EETGEWOONTEN WERKEN AAN EEN CULTUUR VAN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID REACTIEF SENSIBILISEREN VAN HET MANAGEMENT AANSPREKEN VAN MEDEWERKERS DIE ZIEK DOORWERKEN DURVEN WIJZEN OP DE RISICO’S VAN PRESENTEISME
 • 29. HOE OMGAAN MET HET STIJGEND MIDDELLANG/LANG ABSENTEÏSME?
 • 30. HOE OMGAAN MET MIDDELLANG /LANG ABSENTEISME ? PREVENTIEF GEEF INSPRAAK IN WERKORGANISATIE (AUTONOMIE) LAAT INDIEN MOGELIJK RUIMTE VOOR PLAATS EN TIJD VAN HET WERK (REGELCAPACITEIT) WERK AAN MAATWERK STAALS LEIDINGGEVENDE OPEN VOOR DIALOOG REACTIEF NEEM CONTACT OP MET DE WERKNEMER ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN TOT HERVATTEN VAN HET WERK WERK ACTIEF AAN REINTEGRATIE
 • 31. >1 MAAND AFWEZIGHEDEN RE-INTEGRATIEBELEID ACTIE ONDERNEMEN: HOE LANGER AFWEZIG, HOE MOEILIJKER OM ACHTERAF HET WERK TE HERVATTEN CONTACT ONDERHOUDEN MBV. COÖRDINATOR OP REGELMATIGE BASIS CONTACTMOMENTEN
 • 32. WAT IS RE-INTEGRATIE? DOEL = BLIJVEN WERKEN OF OPNIEUW KUNNEN WERKEN IN DEZELFDE OF IN EEN ANDERE FUNCTIE BIJ ABSENTEÏSME LANGE,MAAR OOK FREQUENTE EN KORTE PERIODES VAN AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL MAATWERK OPNIEUW OP ELKAAR AFSTEMMEN VAN MEDEWERKER EN ORGANISATIE BEGELEIDING VOOR, TIJDENS EN NA WERKHERVATTING
 • 33. WIJZIGING PSYCHOSOCIALE WETGEVING MOET REGELMATIG WORDEN OPGEVOLGD 3 MAANDEN NA BEGIN VAN DE AFWEZIGHEID OP BASIS VAN DE RESTCAPACITEITEN VAN DE WERKNEMER VANAF 1 JANUARI 2015 MOETEN DE BEDRIJVEN EEN RE-INTEGRATIE PLAN MAKEN MULTIDISCIPLINAIR GENEESHEER, HR KADERS, EVENTUEEL PSYCHOLOGIST
 • 35. TWEESPORENBELEID KORT AFWEZIG LANG AFWEZIG LEIDINGGEVENDE NEEMT HET VOORTOUW VERPLEEGKUNDIGE NEEMT HET VOORTOUW HOUDT MEDEWERKER UP-TO-DATE EN GEMOTIVEERD BELT MEDEWERKER MAANDELIJKS UIT ZORGOVERWEGINGEN (VERTROUWELIJK) LUISTERT NAAR MEDEWERKER EN OBSERVEERT PEILT NAAR DE AARD VAN DE ZIEKTE (MOTORISCH, PSYCHOSOCIAAL, …) EN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VANGT SIGNALEN OP EN BESPREEKT BEZORGT INFO AAN RE- INTEGRATIECOÖRDINATOR ADVISEERT, DETECTEERT KNELPUNTEN, VANGT SIGNALEN OP BEZORGT INFO AAN RE- INTEGRATIECOÖRDINATOR ARBEIDSGENEESHEER & RE-INTEGRATIECOÖRDINATOR NEMEN HET VOORTOUW. EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM BUIGT ZICH OVER DE WERKHERVATTING.
 • 36. ZIEK? LEIDINGGEVENDE ZOEKT BINNEN DE WEEK ANTWOORD OP VOLGENDE VRAGEN AFWEZIGHEID DEELS OF GEHEEL DOOR HET WERK? OPLOSSINGEN? WANNEER ZAL DE MEDEWERKER TERUGKEREN? WAT MET HET WERK TIJDENS ZIJN AFWEZIGHEID? HOE PAKKEN WE HET WERK AAN BIJ TERUGKOMST MEDEWERKER? HOE VOORKOMEN DAT DE MEDEWERKER LANGDURIG ZIEK IS?
 • 37. MULTIDISCIPLINAIR TEAM BEREIDT RE-INTEGRATIE VOOR ONTZIEN OF ONTWIKKELEN? WELKE FUNCTIES KAN EN WIL DE MEDEWERKER OPNEMEN? WELKE AANPASSINGEN AAN JOB EN WERKOMGEVING? WORK-LIFE BALANCE? JURISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING? WAT HOUDT MEDEWERKER TEGEN OM TERUG TE KEREN?
 • 38. ‘WERK OP MAAT’ EN ‘RE-INTEGRATIE’ VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN VOOR ALLE OPLEIDINGS- EN FUNCTIENIVEAUS DE HR-AGENDA VAN DE TOEKOMST…
 • 40. BEDANKT EVALUATIE BIJ VERLATEN WEBINAR FRANK.VANDER.SIJPE@SECUREX.BE LATER NOG VRAGEN? @VDSIJPF