SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
‫أو‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬(Vitamin D)‫المساع‬ ‫في‬ ‫حيوي‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫فـ‬ ‫الجسم‬ ‫يحتاجها‬ ‫التي‬ ‫الفيتامينات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫هو‬‫دة‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫البالغين‬ ‫عند‬ ‫العظام‬ ‫لين‬ ‫حدوث‬ ‫في‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫يتسبب‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫و‬ ‫العظام‬ ‫كثافة‬ ‫و‬ ‫تكوين‬ ‫على‬‫و‬ ‫لكساح‬
‫األطفال‬ ‫عند‬ ‫الساقين‬ ‫تقوس‬‫باإلضتفة‬‫الهام‬ ‫الفيتامين‬ ‫هذا‬ ‫نقص‬ ‫نتيجة‬ ‫العضالت‬ ‫و‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫مزمنة‬ ‫آلالم‬
‫للجسم‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫أهمية‬:
‫و‬ ‫الجسم‬ ‫في‬ ‫المعادن‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫هي‬ ‫د‬ ‫لفيتامين‬ ‫األساسية‬ ‫الوظيفة‬‫بالتالى‬‫ا‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫لكالسيوم‬
‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يعزز‬ ‫حيث‬ ‫الفوسفور‬‫إمتصاص‬‫إعادة‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ،‫الدقيقة‬ ‫األمعاء‬ ‫من‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬‫إمت‬‫صاص‬
‫العظام‬ ‫في‬ ‫المعادن‬ ‫وخروج‬ ‫بدخول‬ ‫ويتحكم‬ ‫الكلية‬ ‫في‬ ‫الكالسيوم‬.‫باالضافة‬‫تشي‬ ‫جديدة‬ ‫ابحاثا‬ ‫فان‬ ،‫ذلك‬ ‫الى‬‫ان‬ ‫الى‬ ‫ر‬
‫لفيتامين‬(‫د‬)‫ا‬ ‫نشاط‬ ‫وزيادة‬ ‫السرطانية‬ ‫الخاليا‬ ‫نمو‬ ‫قمع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الخاليا‬ ‫نمو‬ ‫عمليات‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫هاما‬ ‫دورا‬‫لجهاز‬
‫المناعي‬.
1.‫الدم‬ ‫في‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬.
2.‫ا‬ ‫ونموها‬ ‫تقويتها‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫مما‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬ ‫عناصر‬ ‫ترسيب‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬‫لطبيعي‬.
3.‫العظم‬ ‫خاليا‬ ‫إنضاج‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫له‬.
4.‫المناعة‬ ‫جهاز‬ ‫تنشيط‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬.
5.‫السرطانية‬ ‫الخاليا‬ ‫نشاط‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬.
‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بديلة‬ ‫مصادر‬:
‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫من‬ ‫وافرة‬ ‫كميات‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫المعلب‬ ‫أو‬ ‫الطازج‬ ‫السمك‬.‫خصوص‬‫ا‬
،‫السردين‬ ،‫السلمون‬ ‫مثل‬ ‫الدهني‬ ‫السمك‬‫اإلسقمري‬‫التونا‬ ‫سمك‬ ،.‫ت‬ ‫أن‬ ‫ويمكنك‬‫أخذ‬
‫من‬ ‫أكثر‬50‫اليومية‬ ‫الجرعة‬ ‫من‬ ‫بالمئة‬‫الموصى‬‫و‬ ‫وجبة‬ ‫في‬ ‫الفيتامين‬ ‫من‬ ‫بها‬‫احدة‬.
‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ،‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫من‬ ‫وافرة‬ ‫كمية‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫البيض‬‫بأكل‬ ‫قتصد‬
‫صفار‬/‫أو‬ ‫الدم‬ ‫ضغط‬ ‫ارتفاع‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫البيض‬ ‫مح‬‫الكولوس‬‫تيرول‬.
‫نقصه‬:
‫فيتامين‬ ‫يفتقر‬ ‫الذي‬ ‫الغذائي‬ ‫النظام‬ ‫يسبب‬(‫د‬)‫العظام‬ ‫تلين‬ ‫إلى‬(‫عن‬ ‫الكساح‬‫د‬
‫األطفال‬.)‫العالم‬ ‫في‬ ‫نادرين‬ ‫ويعتبران‬‫المتقدم‬.‫عدم‬‫يسبب‬ ‫قد‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬‫نقص‬
‫الكالسيديول‬(25‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫هيدروكسي‬)‫في‬‫الدم‬.‫وهذا‬‫في‬ ‫ضعف‬ ‫يسبب‬ ‫النقص‬
‫بالتفصيل‬ ‫وهما‬ ‫العظام‬ ‫تليين‬ ‫مرض‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫العظام‬ ‫تمعدن‬:
‫الرخد‬(‫الكساح‬:)‫الطويلة‬ ‫العظام‬ ‫نمو‬ ‫في‬ ‫وتشوه‬ ‫إعاقة‬ ‫نتيجة‬ ‫المرض‬ ‫هذا‬
(‫باإلنجليزية‬)‫ن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الفسفور‬ ‫أو‬ ‫الكالسيوم‬ ‫نقص‬ ‫بسبب‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫قص‬
‫فيتامين‬(D)
‫العظام‬ ‫تلين‬:‫بضعف‬ ‫يتصف‬ ،‫فقط‬ ‫للبالغين‬ ‫يحدث‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫ترقق‬ ‫مرض‬ ‫هو‬‫العضالت‬
‫العظام‬ ‫وهشاشة‬ ‫القريبة‬.‫العضالت‬ ‫في‬ ‫مزمنة‬ ‫آالم‬ ‫في‬ ‫المرض‬ ‫هذا‬ ‫آثار‬ ‫يساهم‬
‫فيتامين‬ ‫مستوى‬ ‫بانخفاض‬ ‫مقنع‬ ‫دليل‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ،‫والعظام‬(D)‫من‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫في‬
‫المزمن‬ ‫األلم‬.
•‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫أسباب‬(‫د‬:)
••‫الشمس‬ ‫ألشعة‬ ‫الكافي‬ ‫التعرض‬ ‫عدم‬.
••‫النساء‬ ‫لدى‬ ‫اليأس‬ ‫سن‬
••‫لفيتامين‬ ‫المكونة‬ ‫األساسية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫العمر‬ ‫في‬ ‫التقدم‬(‫د‬)‫الج‬ ‫في‬‫لد‬.
••‫سوء‬‫إمتصاص‬‫فيتامين‬(‫د‬)‫األمع‬ ‫في‬ ‫أمراض‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫الدقيقة‬ ‫األمعاء‬ ‫في‬‫اء‬.
••‫فيتامين‬ ‫تجمع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫الوزن‬ ‫زيادة‬(‫د‬)‫التغذية‬ ‫سوء‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫الدهون‬ ‫في‬.
••‫فيتامين‬ ‫قلة‬(‫د‬)‫األم‬ ‫حليب‬ ‫في‬
••‫الكلى‬ ‫أمراض‬ ‫و‬ ‫الكبد‬ ‫أمراض‬.
••‫الصرع‬ ‫أدوية‬ ‫يتعاطون‬ ‫الذين‬ ‫المرضى‬.
••‫الكلي‬ ‫في‬ ‫الفوسفات‬ ‫إفراز‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬ ‫األطفال‬ ‫عند‬ ‫الوراثية‬ ‫األمراض‬ ‫بعض‬‫ة‬
‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫حاالت‬ ‫عـالج‬:
‫في‬ ‫المريض‬ ‫يعطى‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫لعالج‬‫البداية‬
‫فيها‬ ‫كبسوالت‬ ‫او‬ ‫أقراص‬50,000‫دولية‬ ‫وحدة‬
‫لمدة‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬8‫وبعدها‬ ‫أسابيع‬5000‫وحدة‬
‫فح‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫شهرين‬ ‫لمدة‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫يوم‬ ‫دولية‬‫ص‬
‫فيتامين‬(‫د‬)‫من‬ ‫أقل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬30‫تكرر‬ ‫نانوجرام‬
‫الجرعه‬‫لمدة‬8‫عالج‬ ‫يعطى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫أسابيع‬
‫وقائي‬800-1000‫أو‬ ‫دولية‬ ‫وحدة‬50,000
‫للشمس‬ ‫الكافي‬ ‫التعرض‬ ‫أو‬ ،‫شهر‬ ‫كل‬ ‫وحدة‬30
‫دقيقة‬

More Related Content

Similar to فيتامين دي

أطعمة مفيدة لصحة_العظام
أطعمة مفيدة لصحة_العظامأطعمة مفيدة لصحة_العظام
أطعمة مفيدة لصحة_العظامMuhammad Idris
 
الفيتامينات
الفيتاميناتالفيتامينات
الفيتاميناتanfalhsn66
 
Osteoporosis هشاشه ناهد
 Osteoporosis هشاشه  ناهد Osteoporosis هشاشه  ناهد
Osteoporosis هشاشه ناهدNahid Sherbini
 
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffff
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffffالمحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffff
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffffamhdr555
 
هشاشة العظام.pdf
هشاشة العظام.pdfهشاشة العظام.pdf
هشاشة العظام.pdfMohamed Alashram
 
هشاشة العظام لدى الفتيات
هشاشة العظام لدى الفتياتهشاشة العظام لدى الفتيات
هشاشة العظام لدى الفتياتAbdulrahman Lotfy
 
مشاكل الغدة الدرقية Powr point
مشاكل الغدة الدرقية Powr pointمشاكل الغدة الدرقية Powr point
مشاكل الغدة الدرقية Powr pointwejdan
 

Similar to فيتامين دي (10)

أطعمة مفيدة لصحة_العظام
أطعمة مفيدة لصحة_العظامأطعمة مفيدة لصحة_العظام
أطعمة مفيدة لصحة_العظام
 
الفيتامينات
الفيتاميناتالفيتامينات
الفيتامينات
 
Osteoporosis هشاشه ناهد
 Osteoporosis هشاشه  ناهد Osteoporosis هشاشه  ناهد
Osteoporosis هشاشه ناهد
 
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffff
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffffالمحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffff
المحاضرة الخامسة الفيتامينات.pptxffffffffffffffffffffff
 
هشاشة العظام.pdf
هشاشة العظام.pdfهشاشة العظام.pdf
هشاشة العظام.pdf
 
أعراض نقص فيتامين د.pdf
أعراض نقص فيتامين د.pdfأعراض نقص فيتامين د.pdf
أعراض نقص فيتامين د.pdf
 
هشاشة العظام لدى الفتيات
هشاشة العظام لدى الفتياتهشاشة العظام لدى الفتيات
هشاشة العظام لدى الفتيات
 
dr hatem elbitar (4).pdf
dr hatem elbitar (4).pdfdr hatem elbitar (4).pdf
dr hatem elbitar (4).pdf
 
Tea
TeaTea
Tea
 
مشاكل الغدة الدرقية Powr point
مشاكل الغدة الدرقية Powr pointمشاكل الغدة الدرقية Powr point
مشاكل الغدة الدرقية Powr point
 

فيتامين دي

  • 1. ‫أو‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬(Vitamin D)‫المساع‬ ‫في‬ ‫حيوي‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫فـ‬ ‫الجسم‬ ‫يحتاجها‬ ‫التي‬ ‫الفيتامينات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫هو‬‫دة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫البالغين‬ ‫عند‬ ‫العظام‬ ‫لين‬ ‫حدوث‬ ‫في‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫يتسبب‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫و‬ ‫العظام‬ ‫كثافة‬ ‫و‬ ‫تكوين‬ ‫على‬‫و‬ ‫لكساح‬ ‫األطفال‬ ‫عند‬ ‫الساقين‬ ‫تقوس‬‫باإلضتفة‬‫الهام‬ ‫الفيتامين‬ ‫هذا‬ ‫نقص‬ ‫نتيجة‬ ‫العضالت‬ ‫و‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫مزمنة‬ ‫آلالم‬ ‫للجسم‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫أهمية‬: ‫و‬ ‫الجسم‬ ‫في‬ ‫المعادن‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫هي‬ ‫د‬ ‫لفيتامين‬ ‫األساسية‬ ‫الوظيفة‬‫بالتالى‬‫ا‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫لكالسيوم‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يعزز‬ ‫حيث‬ ‫الفوسفور‬‫إمتصاص‬‫إعادة‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ،‫الدقيقة‬ ‫األمعاء‬ ‫من‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬‫إمت‬‫صاص‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫المعادن‬ ‫وخروج‬ ‫بدخول‬ ‫ويتحكم‬ ‫الكلية‬ ‫في‬ ‫الكالسيوم‬.‫باالضافة‬‫تشي‬ ‫جديدة‬ ‫ابحاثا‬ ‫فان‬ ،‫ذلك‬ ‫الى‬‫ان‬ ‫الى‬ ‫ر‬ ‫لفيتامين‬(‫د‬)‫ا‬ ‫نشاط‬ ‫وزيادة‬ ‫السرطانية‬ ‫الخاليا‬ ‫نمو‬ ‫قمع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الخاليا‬ ‫نمو‬ ‫عمليات‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫هاما‬ ‫دورا‬‫لجهاز‬ ‫المناعي‬. 1.‫الدم‬ ‫في‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬. 2.‫ا‬ ‫ونموها‬ ‫تقويتها‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫مما‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫والفوسفات‬ ‫الكالسيوم‬ ‫عناصر‬ ‫ترسيب‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬‫لطبيعي‬. 3.‫العظم‬ ‫خاليا‬ ‫إنضاج‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫له‬. 4.‫المناعة‬ ‫جهاز‬ ‫تنشيط‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬. 5.‫السرطانية‬ ‫الخاليا‬ ‫نشاط‬ ‫مقاومة‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫يساعد‬.
  • 2. ‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بديلة‬ ‫مصادر‬: ‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫من‬ ‫وافرة‬ ‫كميات‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫المعلب‬ ‫أو‬ ‫الطازج‬ ‫السمك‬.‫خصوص‬‫ا‬ ،‫السردين‬ ،‫السلمون‬ ‫مثل‬ ‫الدهني‬ ‫السمك‬‫اإلسقمري‬‫التونا‬ ‫سمك‬ ،.‫ت‬ ‫أن‬ ‫ويمكنك‬‫أخذ‬ ‫من‬ ‫أكثر‬50‫اليومية‬ ‫الجرعة‬ ‫من‬ ‫بالمئة‬‫الموصى‬‫و‬ ‫وجبة‬ ‫في‬ ‫الفيتامين‬ ‫من‬ ‫بها‬‫احدة‬. ‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ،‫دي‬ ‫فيتامين‬ ‫من‬ ‫وافرة‬ ‫كمية‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫البيض‬‫بأكل‬ ‫قتصد‬ ‫صفار‬/‫أو‬ ‫الدم‬ ‫ضغط‬ ‫ارتفاع‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫البيض‬ ‫مح‬‫الكولوس‬‫تيرول‬.
  • 3. ‫نقصه‬: ‫فيتامين‬ ‫يفتقر‬ ‫الذي‬ ‫الغذائي‬ ‫النظام‬ ‫يسبب‬(‫د‬)‫العظام‬ ‫تلين‬ ‫إلى‬(‫عن‬ ‫الكساح‬‫د‬ ‫األطفال‬.)‫العالم‬ ‫في‬ ‫نادرين‬ ‫ويعتبران‬‫المتقدم‬.‫عدم‬‫يسبب‬ ‫قد‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬‫نقص‬ ‫الكالسيديول‬(25‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫هيدروكسي‬)‫في‬‫الدم‬.‫وهذا‬‫في‬ ‫ضعف‬ ‫يسبب‬ ‫النقص‬ ‫بالتفصيل‬ ‫وهما‬ ‫العظام‬ ‫تليين‬ ‫مرض‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫العظام‬ ‫تمعدن‬: ‫الرخد‬(‫الكساح‬:)‫الطويلة‬ ‫العظام‬ ‫نمو‬ ‫في‬ ‫وتشوه‬ ‫إعاقة‬ ‫نتيجة‬ ‫المرض‬ ‫هذا‬ (‫باإلنجليزية‬)‫ن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الفسفور‬ ‫أو‬ ‫الكالسيوم‬ ‫نقص‬ ‫بسبب‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫قص‬ ‫فيتامين‬(D) ‫العظام‬ ‫تلين‬:‫بضعف‬ ‫يتصف‬ ،‫فقط‬ ‫للبالغين‬ ‫يحدث‬ ‫العظام‬ ‫في‬ ‫ترقق‬ ‫مرض‬ ‫هو‬‫العضالت‬ ‫العظام‬ ‫وهشاشة‬ ‫القريبة‬.‫العضالت‬ ‫في‬ ‫مزمنة‬ ‫آالم‬ ‫في‬ ‫المرض‬ ‫هذا‬ ‫آثار‬ ‫يساهم‬ ‫فيتامين‬ ‫مستوى‬ ‫بانخفاض‬ ‫مقنع‬ ‫دليل‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ،‫والعظام‬(D)‫من‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫المزمن‬ ‫األلم‬.
  • 4. •‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫أسباب‬(‫د‬:) ••‫الشمس‬ ‫ألشعة‬ ‫الكافي‬ ‫التعرض‬ ‫عدم‬. ••‫النساء‬ ‫لدى‬ ‫اليأس‬ ‫سن‬ ••‫لفيتامين‬ ‫المكونة‬ ‫األساسية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫العمر‬ ‫في‬ ‫التقدم‬(‫د‬)‫الج‬ ‫في‬‫لد‬. ••‫سوء‬‫إمتصاص‬‫فيتامين‬(‫د‬)‫األمع‬ ‫في‬ ‫أمراض‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫الدقيقة‬ ‫األمعاء‬ ‫في‬‫اء‬. ••‫فيتامين‬ ‫تجمع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫الوزن‬ ‫زيادة‬(‫د‬)‫التغذية‬ ‫سوء‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫الدهون‬ ‫في‬. ••‫فيتامين‬ ‫قلة‬(‫د‬)‫األم‬ ‫حليب‬ ‫في‬ ••‫الكلى‬ ‫أمراض‬ ‫و‬ ‫الكبد‬ ‫أمراض‬. ••‫الصرع‬ ‫أدوية‬ ‫يتعاطون‬ ‫الذين‬ ‫المرضى‬. ••‫الكلي‬ ‫في‬ ‫الفوسفات‬ ‫إفراز‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬ ‫األطفال‬ ‫عند‬ ‫الوراثية‬ ‫األمراض‬ ‫بعض‬‫ة‬
  • 5. ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫حاالت‬ ‫عـالج‬: ‫في‬ ‫المريض‬ ‫يعطى‬ ‫د‬ ‫فيتامين‬ ‫نقص‬ ‫لعالج‬‫البداية‬ ‫فيها‬ ‫كبسوالت‬ ‫او‬ ‫أقراص‬50,000‫دولية‬ ‫وحدة‬ ‫لمدة‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬8‫وبعدها‬ ‫أسابيع‬5000‫وحدة‬ ‫فح‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫شهرين‬ ‫لمدة‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫يوم‬ ‫دولية‬‫ص‬ ‫فيتامين‬(‫د‬)‫من‬ ‫أقل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬30‫تكرر‬ ‫نانوجرام‬ ‫الجرعه‬‫لمدة‬8‫عالج‬ ‫يعطى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫أسابيع‬ ‫وقائي‬800-1000‫أو‬ ‫دولية‬ ‫وحدة‬50,000 ‫للشمس‬ ‫الكافي‬ ‫التعرض‬ ‫أو‬ ،‫شهر‬ ‫كل‬ ‫وحدة‬30 ‫دقيقة‬