SlideShare a Scribd company logo
THIS PROJECT IS BEING PART-FINANCED BY
THE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
En ny approach för dräneringshantering
      Johan Ullberg,Vägverket
    Timo Saarenketo, Roadscanners OY
UPPLÄGG

ROADEX

Bakgrund

Metod

Presentationer

Ekonomi
ROADEXTre faser 1998-2007

Europas ”norra periferi”

Likartade problem

Vägtekniska frågorWWW.ROADEX.ORG
BAKGRUND


Dålig dränering
- Stort problem för alla väghållare

- Lönsamt att åtgärda

- Ofta problem med sidlutande terräng
METOD


I FÄLT
- Videodokumentation

- Två kameror, GPS

- Preliminär bedömning
•Beskrivninmg:
                           Deformationer och skador i
               METOD         tvärsektion. Slänter kan ha
                           tryckts upp och/eller tät
                           vegetation som medför
                           vattenansamlingar. Vegetation i
                           diken bromsar vattenflöde och
INNE                         kan orsaka dämning. Instabila
                           jordmassor rinner från dikesslänt
- Slutgiltig bedömning                till diken och blockerar
                           vattenflöde. Igensatta trummor
             •Klass 3: Dålig dränering  eller utloppsdiken hindrar
- Skärning/bank                          vattenflöden.

- Spårutveckling
PRESENTATIONER

 Relativ förekomst av                                                                           Detaljerad beskrivning
 Klass 2 och Klass 3                                                                           av en vägsektion
 sträckor på huvudvägarna
 i Rovaniemi driftområde
       18

         17

            79
         16

            14
                  13

               12
                                          512
                  11                                             CLASS 2 CLASS 3
                        9                  511

                  8                          510                    0%        0%
                                           509                    < 20 %      <1%
                      7
                                                                20 - 50 %     1- 5 %
                                              508
                      6                                          > 50 %      >5%
                                             507
                  5
                                                4
  83                                        506                 82
                                     504
    10  11  12     14      15                                    3
                           4
            13                       503                 2
                                 502
                             3                505     1

                               1      2
                                          3
                             449
                          448                   4
                    447
                                  223
                                              5    6
                                                         7
               446                                             9
                                                               10
                    4                 222
                                  78                               11    14
            445                                                       13
                                       221                       81         15
                                                                            16
            444                                220
                                                                              17
                                                                                 18
            443                                    219

                                                                                   19
                                                    218

Rovaniemi maintenance area
•SPECIFIKATIONER FÖR UTVALDA SEKTIONER I
         ROVANIEMI DRIFTOMRÅDESKONTRAKT 2007 - 2012

• Dräneringstandard alltid klass 1 under hela kontraktstiden
• Driftkostnad för detta ingår i kontraktssumman (dvs inga extra pengar till detta).
• Entrepenören kontrollerar dräneringsstandard varje år i slutet av maj eller början av juni
• Entreprenören redovisar detta samt planerade åtgärder till väghållaren
• Väghållaren kontrollerar dräneringsstatus sent i september.
• Om felaktigheter upptäcks på mer än 5 % av delsträckan utkrävs vite enligt följande:


     •Vitesbelopp:
     •Avsedd       Verklig       Vite:
     • klass:       klass        €/m
        •1        2          6 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka)
        •1        3          12 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka)
•EFFEKT AV DÅLIG DRÄNERING PÅ
BELÄGGNINGENS LIVSLÄNGD I 3 DRIFTOMRÅDEN I
   FINSKA LAPPLAND - SPÅRBILDNING
                2,00                     1,95
                1,90
                1,80
  Rutting life time factor
                1,70           1,62
                1,60
                                          Kemi
                1,50
                                   1,36     Kittilä
                1,40                   1,35
                     1,30                   Rovaniemi
                1,30             1,25
                       1,18
                1,20
                           1,11
                1,10  1,05
                1,00
                   Main roads  Regional Roads  Local Roads
•Vinst av förbättrad dränering av belagda vägar –
 •Resultat av LCC-analyser från Kemi, Kittilä och
 Rovaniemi driftområden
Kemi                   Nationella vägar  Regionala vägar  Lokala vägar  Totalt
Årlig kostnad för beläggning        2044000      1106000     915000    4065000
Årlig kostnad med förbättrad dränering   1956000      1013000     710000    3679000
besparing (€)                 88000       93000      205000    386000
besparing (%)                 4,3        8,4      22,4     9,5


Kittilä                 Nationella vägar  Regionala vägar  Lokala vägar  Totalt
Årlig kostnad för beläggning        2022000       527000     512000    3061000
Årlig kostnad med förbättrad dränering   1663000       381000     400000    2444000
besparing (€)                359000       146000     112000    617000
besparing (%)                 17,8        27,7      21,9     20,2


Rovaniemi                Nationella vägar  Regionala vägar  Lokala vägar  Totalt
Årlig kostnad för beläggning        1695000       530000     370000    2595000
Årlig kostnad med förbättrad dränering   1505000       464000     314000    2283000
besparing (€)                190000       66000      56000    312000
besparing (%)                 11,2        12,5      15,1     12,0                                             •Ränta: 4 %
                                             •Bel.kstn: 5 €/m2
•Ekonomisk potential:

Potentiell besparing i Rovaniemi, Kittilä och Kemi (2350 km):

             > 1.4 milj €

Kan användas till dräneringsanalys och förbättrad dränering,
investeringen skulle fortfarande vara lönsam

Omräknat på hela Finlands vägnät: årlig besparing 30 – 40 M€
•Roadex III Report
•Developing Drainage Guidelines
for Maintenance Contracts
•Results of a ROADEX III Pilot
project in the Rovaniemi
Maintenance Area in Finland•Finns att ladda ner på
WWW.ROADEX.ORG
•Sök under publikationer och ROADEX III
•Tack för uppmärksamheten

More Related Content

More from Transportforum (VTI)

Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
Transportforum (VTI)
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundTransportforum (VTI)
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
Transportforum (VTI)
 
Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
Transportforum (VTI)
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
Transportforum (VTI)
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Transportforum (VTI)
 

More from Transportforum (VTI) (20)

Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
 
Session 40 simon gripner
Session 40 simon gripnerSession 40 simon gripner
Session 40 simon gripner
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
 
Session 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof BylundSession 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof Bylund
 
Session 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif BlomqvistSession 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif Blomqvist
 
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.pptSession 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
 
Session 28 Per Tyllgren
Session 28 Per TyllgrenSession 28 Per Tyllgren
Session 28 Per Tyllgren
 
Session 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor SkoglundSession 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor Skoglund
 
Session 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von HeidenstamSession 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von Heidenstam
 
Session 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise LundgrenSession 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise Lundgren
 
Session 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak JarlebringSession 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak Jarlebring
 
Session 69 Christian Udin
Session 69 Christian UdinSession 69 Christian Udin
Session 69 Christian Udin
 
Session 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika JenstavSession 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika Jenstav
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
 
Session 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran ErskérsSession 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran Erskérs
 
Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
 
Session 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn DramsvikSession 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn Dramsvik
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
 
Session 68 Klas Hansson
Session 68 Klas HanssonSession 68 Klas Hansson
Session 68 Klas Hansson
 

Session 68 Johan Ullberg

 • 1. THIS PROJECT IS BEING PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
 • 2. En ny approach för dräneringshantering Johan Ullberg,Vägverket Timo Saarenketo, Roadscanners OY
 • 4. ROADEX Tre faser 1998-2007 Europas ”norra periferi” Likartade problem Vägtekniska frågor WWW.ROADEX.ORG
 • 5. BAKGRUND Dålig dränering - Stort problem för alla väghållare - Lönsamt att åtgärda - Ofta problem med sidlutande terräng
 • 6. METOD I FÄLT - Videodokumentation - Två kameror, GPS - Preliminär bedömning
 • 7. •Beskrivninmg: Deformationer och skador i METOD tvärsektion. Slänter kan ha tryckts upp och/eller tät vegetation som medför vattenansamlingar. Vegetation i diken bromsar vattenflöde och INNE kan orsaka dämning. Instabila jordmassor rinner från dikesslänt - Slutgiltig bedömning till diken och blockerar vattenflöde. Igensatta trummor •Klass 3: Dålig dränering eller utloppsdiken hindrar - Skärning/bank vattenflöden. - Spårutveckling
 • 8. PRESENTATIONER Relativ förekomst av Detaljerad beskrivning Klass 2 och Klass 3 av en vägsektion sträckor på huvudvägarna i Rovaniemi driftområde 18 17 79 16 14 13 12 512 11 CLASS 2 CLASS 3 9 511 8 510 0% 0% 509 < 20 % <1% 7 20 - 50 % 1- 5 % 508 6 > 50 % >5% 507 5 4 83 506 82 504 10 11 12 14 15 3 4 13 503 2 502 3 505 1 1 2 3 449 448 4 447 223 5 6 7 446 9 10 4 222 78 11 14 445 13 221 81 15 16 444 220 17 18 443 219 19 218 Rovaniemi maintenance area
 • 9. •SPECIFIKATIONER FÖR UTVALDA SEKTIONER I ROVANIEMI DRIFTOMRÅDESKONTRAKT 2007 - 2012 • Dräneringstandard alltid klass 1 under hela kontraktstiden • Driftkostnad för detta ingår i kontraktssumman (dvs inga extra pengar till detta). • Entrepenören kontrollerar dräneringsstandard varje år i slutet av maj eller början av juni • Entreprenören redovisar detta samt planerade åtgärder till väghållaren • Väghållaren kontrollerar dräneringsstatus sent i september. • Om felaktigheter upptäcks på mer än 5 % av delsträckan utkrävs vite enligt följande: •Vitesbelopp: •Avsedd Verklig Vite: • klass: klass €/m •1 2 6 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka) •1 3 12 €/m, (minimum 1 000 €/sträcka)
 • 10. •EFFEKT AV DÅLIG DRÄNERING PÅ BELÄGGNINGENS LIVSLÄNGD I 3 DRIFTOMRÅDEN I FINSKA LAPPLAND - SPÅRBILDNING 2,00 1,95 1,90 1,80 Rutting life time factor 1,70 1,62 1,60 Kemi 1,50 1,36 Kittilä 1,40 1,35 1,30 Rovaniemi 1,30 1,25 1,18 1,20 1,11 1,10 1,05 1,00 Main roads Regional Roads Local Roads
 • 11. •Vinst av förbättrad dränering av belagda vägar – •Resultat av LCC-analyser från Kemi, Kittilä och Rovaniemi driftområden Kemi Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar Totalt Årlig kostnad för beläggning 2044000 1106000 915000 4065000 Årlig kostnad med förbättrad dränering 1956000 1013000 710000 3679000 besparing (€) 88000 93000 205000 386000 besparing (%) 4,3 8,4 22,4 9,5 Kittilä Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar Totalt Årlig kostnad för beläggning 2022000 527000 512000 3061000 Årlig kostnad med förbättrad dränering 1663000 381000 400000 2444000 besparing (€) 359000 146000 112000 617000 besparing (%) 17,8 27,7 21,9 20,2 Rovaniemi Nationella vägar Regionala vägar Lokala vägar Totalt Årlig kostnad för beläggning 1695000 530000 370000 2595000 Årlig kostnad med förbättrad dränering 1505000 464000 314000 2283000 besparing (€) 190000 66000 56000 312000 besparing (%) 11,2 12,5 15,1 12,0 •Ränta: 4 % •Bel.kstn: 5 €/m2
 • 12. •Ekonomisk potential: Potentiell besparing i Rovaniemi, Kittilä och Kemi (2350 km): > 1.4 milj € Kan användas till dräneringsanalys och förbättrad dränering, investeringen skulle fortfarande vara lönsam Omräknat på hela Finlands vägnät: årlig besparing 30 – 40 M€
 • 13. •Roadex III Report •Developing Drainage Guidelines for Maintenance Contracts •Results of a ROADEX III Pilot project in the Rovaniemi Maintenance Area in Finland •Finns att ladda ner på WWW.ROADEX.ORG •Sök under publikationer och ROADEX III