SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Kollisioner med vilt och viltrelaterade bilkrascher.
   Hur stort är mörkertalet i den officiella
       trafikskadestatistiken?
Per-Olof Bylund, Leg. Sjuksköt. PhD, Forskare
Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC)
        Akutsjukvården
   Norrlands universitetssjukhus, Umeå

  Mats Lindqvist, Ingenjör, PhD, Forskare
  Enheten för kirurgi, Umeå universitet
   Älgskadefondsföreningen, Åseda
Bakgrund


• I den officiella trafikskadestatistiken (polisen) ingår
 sedan 2003 endast kollisioner med vilt som ”viltolycka”.

• Om ett fordon både kolliderat med ett vilt och sedan
 också kolliderat med ett fordon bedömer polisen i vilket
 skede som den svåraste skadan uppstod.

• I de fall där fordon väjt eller bromsat in för vilt och sedan
 kört av vägen så klassificeras dessa händelser inte som
 ”viltolycka”.
Bakgrund och syfte


• Det finns således ett mörkertal i den officiella
 trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta
 påverkan på trafiksäkerheten.

• Att uppskatta hur stor andel av viltkrascherna där
 viltet varit en bidragande faktor.
Material och metod
•  STRADA: Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador som inrapporterats
      från Polismyndigheten och Akutsjukhusen.

•  STRADA Polis    – Polisrapporterade dödliga viltkrascher med personbil 2003-2010.
            – Icke-dödliga viltkrascher (pb) 2009-2010.

•  STRADA Sjukvård – Sjukhusrapporterade icke-dödliga viltkrascher med personbil.
           Under åren 2009-2010 var 76-82% av akutsjukhusen anslutna till
           STRADA.


•  Definition av vilt i denna studie: Älg, rådjur/hjort.•  Analysen är gjord med hjälp av:
  Kod för olyckstyp: W1 = kollision med rådjur/hjort, W2 = kollision med älg.
  Sökorden: ”älg, rådjur och hjort” i den fritext som beskriver händelseförloppet av
  kraschen.
Exempel på definitioner (koder) i STRADA av
     olika typer av krascher


• W1 = Kollision med rådjur/hjort
• W2 = Kollision med älg

• M = Mötesolycka
• S = Singelolycka
• U = Upphinnandeolycka
STRADA - polisrapporterade omkomna personer i
 bilkrascher där älg varit inblandad, 2003-2010

 Antal
                             N=57
 60
           N=44
                             13;23%
 40


 20                            N=44


 0
     Älgkollisioner polisrapporterade  Krasch orsakad av älg, direkt eller
                            indirekt
STRADA, polisrapporterade personer i
 bilkrascher med personskada där älg varit inblandad
           2009-2010
Antal
1400                           N=1249
1200
          N=955                294;24%
1000
800
600
                             N=955
400
200
  0
    Älgkollisioner polisrapporterade  Krascher orsakad av älg, direkt eller
                            indirekt
STRADA, polisrapporterade personer i
     bilkrascher där rådjur varit inblandad
           2009-2010
Antal
600
                       N=513


400
                       412;80%


200
        N=101

                       N=101
 0
      Rådjurskollisioner  Krascher orsakade av rådjur, direkt
      polisrapporterade       eller indirekt
STRADA, sjukhusrapporterade personer i
      bilkrascher där älg varit inblandad
            2009-2010

Antal

1200
                        N=1014
1000
         N=792             222;22%
800
600
400                      N=792
200
  0
        Älgkollisioner  Krascher orsakade av älg, direkt eller
      sjukhusrapporterade         indirekt
STRADA, sjukhusrapporterade personer i
     bilkrascher där rådjur varit inblandad

Antal

                       N=601
600


400                     446;74%


        N=155
200

                       N=155
 0
      Rådjurskollisioner  Krascher orsakade av rådjur, direkt
     sjukhusrapporterade        eller indirekt
Osäkerhet i rapportering?


• Hur stor är andelen personer som angivit att de väjt
 för djur men som i verkligheten varit en annan
 orsak, t.ex. somnat eller distraktion: mobiltelefon,
 bilradio, tappat något, etc. ?

• Dock ungefär lika stor andel väjning i polis- som
 sjukhusrapportering.
Slutsats
• Var fjärde dödsfall där älg varit direkt eller indirekt inblandad i
 en personbilskrasch inkluderas inte i den officiella statistiken.

• Var fjärde person som varit direkt eller indirekt inblandad i en
 icke-dödlig personbilskrasch med älg inkluderas inte i den
 officiella statistiken.

• Ungefär åtta av tio personer som varit direkt eller indirekt
 inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med rådjur/hjort
 inkluderas inte i den officiella statistiken.


• Det finns ett betydande mörkertal i den officiella
 trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta
 påverkan på trafiksäkerheten.
Tack för Er uppmärksamhet

More Related Content

More from Transportforum (VTI)

More from Transportforum (VTI) (20)

Session 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.pptSession 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
 
Session 28 Per Tyllgren
Session 28 Per TyllgrenSession 28 Per Tyllgren
Session 28 Per Tyllgren
 
Session 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor SkoglundSession 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor Skoglund
 
Session 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von HeidenstamSession 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von Heidenstam
 
Session 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise LundgrenSession 69 Marie-Louise Lundgren
Session 69 Marie-Louise Lundgren
 
Session 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak JarlebringSession 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak Jarlebring
 
Session 69 Christian Udin
Session 69 Christian UdinSession 69 Christian Udin
Session 69 Christian Udin
 
Session 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika JenstavSession 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika Jenstav
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
 
Session 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran ErskérsSession 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran Erskérs
 
Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
 
Session 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn DramsvikSession 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn Dramsvik
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
 
Session 68 Klas Hansson
Session 68 Klas HanssonSession 68 Klas Hansson
Session 68 Klas Hansson
 
Session 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas EkbladSession 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas Ekblad
 
Session 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan UllbergSession 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan Ullberg
 
Session 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn BirgissonSession 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn Birgisson
 
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke HultqvistSession 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke HultqvistSession 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
 

Session 64 Per Olof Bylund

 • 1. Kollisioner med vilt och viltrelaterade bilkrascher. Hur stort är mörkertalet i den officiella trafikskadestatistiken? Per-Olof Bylund, Leg. Sjuksköt. PhD, Forskare Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) Akutsjukvården Norrlands universitetssjukhus, Umeå Mats Lindqvist, Ingenjör, PhD, Forskare Enheten för kirurgi, Umeå universitet Älgskadefondsföreningen, Åseda
 • 2. Bakgrund • I den officiella trafikskadestatistiken (polisen) ingår sedan 2003 endast kollisioner med vilt som ”viltolycka”. • Om ett fordon både kolliderat med ett vilt och sedan också kolliderat med ett fordon bedömer polisen i vilket skede som den svåraste skadan uppstod. • I de fall där fordon väjt eller bromsat in för vilt och sedan kört av vägen så klassificeras dessa händelser inte som ”viltolycka”.
 • 3. Bakgrund och syfte • Det finns således ett mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten. • Att uppskatta hur stor andel av viltkrascherna där viltet varit en bidragande faktor.
 • 4. Material och metod • STRADA: Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador som inrapporterats från Polismyndigheten och Akutsjukhusen. • STRADA Polis – Polisrapporterade dödliga viltkrascher med personbil 2003-2010. – Icke-dödliga viltkrascher (pb) 2009-2010. • STRADA Sjukvård – Sjukhusrapporterade icke-dödliga viltkrascher med personbil. Under åren 2009-2010 var 76-82% av akutsjukhusen anslutna till STRADA. • Definition av vilt i denna studie: Älg, rådjur/hjort. • Analysen är gjord med hjälp av: Kod för olyckstyp: W1 = kollision med rådjur/hjort, W2 = kollision med älg. Sökorden: ”älg, rådjur och hjort” i den fritext som beskriver händelseförloppet av kraschen.
 • 5. Exempel på definitioner (koder) i STRADA av olika typer av krascher • W1 = Kollision med rådjur/hjort • W2 = Kollision med älg • M = Mötesolycka • S = Singelolycka • U = Upphinnandeolycka
 • 6. STRADA - polisrapporterade omkomna personer i bilkrascher där älg varit inblandad, 2003-2010 Antal N=57 60 N=44 13;23% 40 20 N=44 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krasch orsakad av älg, direkt eller indirekt
 • 7. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher med personskada där älg varit inblandad 2009-2010 Antal 1400 N=1249 1200 N=955 294;24% 1000 800 600 N=955 400 200 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krascher orsakad av älg, direkt eller indirekt
 • 8. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandad 2009-2010 Antal 600 N=513 400 412;80% 200 N=101 N=101 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt polisrapporterade eller indirekt
 • 9. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där älg varit inblandad 2009-2010 Antal 1200 N=1014 1000 N=792 222;22% 800 600 400 N=792 200 0 Älgkollisioner Krascher orsakade av älg, direkt eller sjukhusrapporterade indirekt
 • 10. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandad Antal N=601 600 400 446;74% N=155 200 N=155 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt sjukhusrapporterade eller indirekt
 • 11. Osäkerhet i rapportering? • Hur stor är andelen personer som angivit att de väjt för djur men som i verkligheten varit en annan orsak, t.ex. somnat eller distraktion: mobiltelefon, bilradio, tappat något, etc. ? • Dock ungefär lika stor andel väjning i polis- som sjukhusrapportering.
 • 12. Slutsats • Var fjärde dödsfall där älg varit direkt eller indirekt inblandad i en personbilskrasch inkluderas inte i den officiella statistiken. • Var fjärde person som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med älg inkluderas inte i den officiella statistiken. • Ungefär åtta av tio personer som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med rådjur/hjort inkluderas inte i den officiella statistiken. • Det finns ett betydande mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten.
 • 13. Tack för Er uppmärksamhet