SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
EasyWay ITS Deployment Roadmap
             Linköping 9 jan 2009
           Christian Udin, Sweco ITS
           christian.udin@sweco.se
            www.easyway-its.eu
Presentationens innehåll

  Bakgrund kring de europeiska arbetet inom ITS
  Kort om EasyWay
  EasyWay ITS Deployment Roadmap
  Resultat från arbetet
  Fortsättning
               Transportforum, 9 Januari 2009  2
Helt nya förutsättningar    Hårdvaru /
    Väg
    Industriellt
    Applikations
    Lokalt/regionalt
    perspektiv       Stötta        Pre MIP
    perspektiv
    perspektiv      bilindustrin
    perspektiv


               Industriell       MIP 2001-2006
               utveckling    Brukar
     Europeiskt
    Co-modalt
    Policy
    (resenärs)
              Ett europeiskt      MIP 2007-2013
              vägtrafiksystem
     perspektiv
    perspektiv
    perspektiv
    perspektiv                  EasyWay              Transportforum, 9 Januari 2009      3
EasyWay
 EC TEN-T
 Focus på implementering av
 Europeiska ITS tjänster
  −  Trafikinformation
  −  Trafikstyrning
  −  Godstransporter (nytt område)
  −  Intelligent infrastruktur (ICT)
 Mer fokus på co-modality mot tidigare
 perioder
 Består av 23 länder (21 MS+2)
 Budget: 2000 M€ (80 % av länderna
 och 20 % från EU)
 2007- 2009 (-2013)
 Uppdelat i 8 regionala delar                 Transportforum, 9 Januari 2009  4
EasyWay:s struktur


  Political           EasyWay towards sustainable mobility
  issues          Increase safety - Improve mobility - Reduce pollution


 Solutions to
                                           Groups, Evaluation and Dissemination
  study             A5 - European studies
                                            A6 – Project Management, Expert
 Solutions to  A1 – Traveller    A2 – Traffic        A3 – Freight
  deploy     Information     management         and logistic
          Services      Services          services Supporting       A4 – Connected ICT infrastructure
infrastructure  (Monitoring, processing and data exchange infrastructure)                    Transportforum, 9 Januari 2009                            5
”Regular deployment”
   Needs                     Deployment
            Transportforum, 9 Januari 2009      6
European studies
   Needs                      Deployment
       European           Deployment
       Studies           Guidelines
            Transportforum, 9 Januari 2009      7
European Studies
  ES 1 Europe wide Traveller Information continuity and co-modality
  ES 2 Europe wide Traffic and Network management and co-modality
  ES 3 Europe wide Freight and Logistics services
  ES 4 VMS Harmonisation
  ES 5 DATEX II
  ES 6 European ITS Deployment Roadmap
               Transportforum, 9 Januari 2009      8
EasyWay ITS Deployment Roadmap
  Sverige (VV) ansvariga för en
  ”European study”: EasyWay ITS
  Deployment Roadmap.
  Syfte att identifiera ITS tjänster för
  ett framtida europeiskt
  transportsystem som skall
  implementeras från 2010 (EasyWay
  fas 2)
  November 2007 - November 2009
                Transportforum, 9 Januari 2009  9
EasyWay ITS Deployment Roadmap
  Arbetet tog sin utgångspunkt från olika
  arbeten och projekt i Europa bl.a. ITS Action
  Plan, CEDR Roadmap.
  Undersökning (survey) bland olika aktörer i
  Europa kring hur de prioriterar de olika
  tjänster och kring implementering
  Analys av resultat från undersökningen
  Utifrån resultat och diskussioner inom
  arbetsgruppen levererades förslag på
  tjänster
               Transportforum, 9 Januari 2009  10
EasyWay ITS Deployment Roadmap
  Förslagen på tjänster analyserades av
  EasyWay expertgrupper
  Workshop:s med olika aktörer diskuterade
  tjänsterna
  Utifrån detta definierades vad en European
  Action och europeisk tjänst (”Core European
  ITS Service”) innebär…
  …och identifierades ”European ITS Actions”
  − 8 Core European ITS Services
  − 7 Supporting European Actions
  − 8 Topics for Viability Studies
                Transportforum, 9 Januari 2009  11
Definition av Core European ITS Services
  Core European EasyWay ITS Services are services for European
  Hauliers and Travellers, where road operators play a key role in
  their implementation and operation
  A Core European ITS service means:
   − The travellers shall know when to expect it (operating
    environment)
   − It shall offer a minimum level of common content and
    functionality
   − It shall offer a common “look and feel” when relevant

  Core European ITS Services are considered to be mature enough
  and effective enough (in relation to EasyWay objectives) to form
  the backbone of deployment activities within EasyWay.
                Transportforum, 9 Januari 2009     12
Förslag avseende Europeiska tjänster

    Trafik-    Trafikledning         Gods-        Intelligent
   information                 transporter     infrastruktur
 System för    Strategisk         Tillgång till
 reseplanering  vägtrafikledning      regelverk
                       avseende
                       onormala eller
                       farliga transporter

 Trafikant-    Trafikstyrning på     Intelligent lastbils-
 information   känsliga vägavsnitt    parkering


 Co-modal     Störningshantering
 resplanerare
                   Transportforum, 9 Januari 2009          13
Förslag avseende ”Supporting actions”

   Trafik-    Trafikledning       Gods-         Intelligent
  information               transporter       infrastruktur
         Användning av VMS   Input till        Vägnätsdefintion
         i strategisk     strategisk
         trafikledning och   vägtrafikledning
         styrning       för korridorer och
                    vägnät

         Struktur/Ramverk/Re              Informationsöverföri
         kommendationer för               ng
         ruttval

         Beslutsstödssystem               Optimal kvalitet på
                                information
                Transportforum, 9 Januari 2009             14
Förslag avseende ”Topics for Viability Studies”
   Trafik-    Trafikledning       Gods-          Intelligent
  information               transporter       infrastruktur
         Strategisk       Harmoniserad       Hantering av
         vägtrafikledning och  godsinformations     hastighetsgränsinfor
         ny tendenser      överföring        mation         Strategisk       Trafikstyrning av    Införande av
         vägtrafikledning och  gods (integrerade    kooperativa system
         miljöaspekter      system med flera     inkluderat
                     aktörer)         vägavgifter
                     Riskhantering för
                     farligt gods                     Analys/optimering
                     av
                     godstransportflöd
                     en


                 Transportforum, 9 Januari 2009             15
Fortsättning…

Övriga European Studies arbetar med Deployment
Guidelines för tjänsterna och Terms of Reference
för supporting actions och viability studies
Parallellt pågår arbete med att identifiera en ”Road
Network definition”
Workshop organiserat av EasyWay/ERTICO för att
få en bred förankring av tjänsterna hos olika
aktörer i Europa
Mars/April 2009 leverera Deliverable 3 –
”Guidelines” för införandet av ”Core European
Services”
November 2009 leverera ev. Deliverable 4 –
Guidelines including Technical specifications
                    Transportforum, 9 Januari 2009  16
Tack!
http://www.easyway-its.eu/
christian.udin@sweco.se
             www.easyway-its.eu

More Related Content

What's hot

Session 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael NybackaSession 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael Nybacka
miknyb
 
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentationSession 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
peosvensk
 
Session 8 Michael Forss
Session 8 Michael ForssSession 8 Michael Forss
Session 8 Michael Forss
Michael Forss
 

What's hot (20)

Eu.s vitbok konsekvenser för järnvägen trpforum-2012-01-11
Eu.s vitbok konsekvenser för järnvägen trpforum-2012-01-11Eu.s vitbok konsekvenser för järnvägen trpforum-2012-01-11
Eu.s vitbok konsekvenser för järnvägen trpforum-2012-01-11
 
Session 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders LindahlSession 3 Anders Lindahl
Session 3 Anders Lindahl
 
Session 30_2 Bo-Lennart Nelldal
Session 30_2 Bo-Lennart NelldalSession 30_2 Bo-Lennart Nelldal
Session 30_2 Bo-Lennart Nelldal
 
Session 22 Lars Källström
Session 22 Lars KällströmSession 22 Lars Källström
Session 22 Lars Källström
 
Session 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan AldborgSession 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan Aldborg
 
Session 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon TschirnerSession 21 Simon Tschirner
Session 21 Simon Tschirner
 
Session 16 Lars-Göran Rosengren
Session 16 Lars-Göran RosengrenSession 16 Lars-Göran Rosengren
Session 16 Lars-Göran Rosengren
 
Session 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran ErskérsSession 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran Erskérs
 
Session 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael NybackaSession 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael Nybacka
 
Session 33 Malcolm Lundgren
Session 33 Malcolm LundgrenSession 33 Malcolm Lundgren
Session 33 Malcolm Lundgren
 
Session 22 Marika Jenstav
Session 22 Marika JenstavSession 22 Marika Jenstav
Session 22 Marika Jenstav
 
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentationSession 70 Per-Olof Svensk presentation
Session 70 Per-Olof Svensk presentation
 
Session 33 Evert Andersson
Session 33 Evert AnderssonSession 33 Evert Andersson
Session 33 Evert Andersson
 
Session 51 Pehr-Ola Persson
Session 51 Pehr-Ola PerssonSession 51 Pehr-Ola Persson
Session 51 Pehr-Ola Persson
 
Session 23 Christian Udin
Session 23 Christian UdinSession 23 Christian Udin
Session 23 Christian Udin
 
Session 5 Lars-Åke Asplund
Session 5 Lars-Åke AsplundSession 5 Lars-Åke Asplund
Session 5 Lars-Åke Asplund
 
Session 12 Thomas Johansson
Session 12 Thomas JohanssonSession 12 Thomas Johansson
Session 12 Thomas Johansson
 
Session 9 Martin Joborn
Session 9 Martin JobornSession 9 Martin Joborn
Session 9 Martin Joborn
 
Session 8 Michael Forss
Session 8 Michael ForssSession 8 Michael Forss
Session 8 Michael Forss
 
Session 16 Sören Belin
Session 16 Sören BelinSession 16 Sören Belin
Session 16 Sören Belin
 

Viewers also liked (6)

Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
 
Session 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika JenstavSession 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika Jenstav
 
Session 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak JarlebringSession 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak Jarlebring
 
Session 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn DramsvikSession 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn Dramsvik
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
 
Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
 

Similar to Session 69 Christian Udin

Similar to Session 69 Christian Udin (16)

Session 21 Thomas Sjöström
Session 21 Thomas SjöströmSession 21 Thomas Sjöström
Session 21 Thomas Sjöström
 
Session 49 Christian Udin
Session 49 Christian UdinSession 49 Christian Udin
Session 49 Christian Udin
 
Session 50 Anita Ihs
Session 50 Anita IhsSession 50 Anita Ihs
Session 50 Anita Ihs
 
Session 22 Alf Peterson
Session 22 Alf PetersonSession 22 Alf Peterson
Session 22 Alf Peterson
 
Session 7 Michael Forss
Session 7 Michael ForssSession 7 Michael Forss
Session 7 Michael Forss
 
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
 
Session 5 Bengt Hallström
Session 5 Bengt HallströmSession 5 Bengt Hallström
Session 5 Bengt Hallström
 
Session 63 Else-Marie Malmek
Session 63 Else-Marie MalmekSession 63 Else-Marie Malmek
Session 63 Else-Marie Malmek
 
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban EricssonSession 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
 
Session 57 Christian Udin
Session 57 Christian UdinSession 57 Christian Udin
Session 57 Christian Udin
 
Session 50 Christian Udin
Session 50 Christian UdinSession 50 Christian Udin
Session 50 Christian Udin
 
Session 63 Torbjörn Biding
Session 63 Torbjörn BidingSession 63 Torbjörn Biding
Session 63 Torbjörn Biding
 
Session 54 Anna- Lena Elmquist
Session 54 Anna- Lena ElmquistSession 54 Anna- Lena Elmquist
Session 54 Anna- Lena Elmquist
 
Session 16 Stefan Back
Session 16 Stefan BackSession 16 Stefan Back
Session 16 Stefan Back
 
Session 15 Henrik Swahn
Session 15 Henrik SwahnSession 15 Henrik Swahn
Session 15 Henrik Swahn
 
Session 22 Urban Ericsson
Session 22 Urban EricssonSession 22 Urban Ericsson
Session 22 Urban Ericsson
 

More from Transportforum (VTI)

Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Transportforum (VTI)
 

More from Transportforum (VTI) (20)

Session 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlundSession 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlund
 
Session 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo OlofssonSession 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo Olofsson
 
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-HellmanSession 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
 
Session 40 simon gripner
Session 40 simon gripnerSession 40 simon gripner
Session 40 simon gripner
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
 
Session 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof BylundSession 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof Bylund
 
Session 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif BlomqvistSession 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif Blomqvist
 
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.pptSession 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
 
Session 28 Per Tyllgren
Session 28 Per TyllgrenSession 28 Per Tyllgren
Session 28 Per Tyllgren
 
Session 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor SkoglundSession 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor Skoglund
 
Session 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von HeidenstamSession 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von Heidenstam
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
 
Session 68 Klas Hansson
Session 68 Klas HanssonSession 68 Klas Hansson
Session 68 Klas Hansson
 
Session 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas EkbladSession 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas Ekblad
 
Session 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan UllbergSession 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan Ullberg
 
Session 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn BirgissonSession 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn Birgisson
 
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke HultqvistSession 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke HultqvistSession 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva EdwardsSession 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva Edwards
 

Session 69 Christian Udin

 • 1. EasyWay ITS Deployment Roadmap Linköping 9 jan 2009 Christian Udin, Sweco ITS christian.udin@sweco.se www.easyway-its.eu
 • 2. Presentationens innehåll Bakgrund kring de europeiska arbetet inom ITS Kort om EasyWay EasyWay ITS Deployment Roadmap Resultat från arbetet Fortsättning Transportforum, 9 Januari 2009 2
 • 3. Helt nya förutsättningar Hårdvaru / Väg Industriellt Applikations Lokalt/regionalt perspektiv Stötta Pre MIP perspektiv perspektiv bilindustrin perspektiv Industriell MIP 2001-2006 utveckling Brukar Europeiskt Co-modalt Policy (resenärs) Ett europeiskt MIP 2007-2013 vägtrafiksystem perspektiv perspektiv perspektiv perspektiv EasyWay Transportforum, 9 Januari 2009 3
 • 4. EasyWay EC TEN-T Focus på implementering av Europeiska ITS tjänster − Trafikinformation − Trafikstyrning − Godstransporter (nytt område) − Intelligent infrastruktur (ICT) Mer fokus på co-modality mot tidigare perioder Består av 23 länder (21 MS+2) Budget: 2000 M€ (80 % av länderna och 20 % från EU) 2007- 2009 (-2013) Uppdelat i 8 regionala delar Transportforum, 9 Januari 2009 4
 • 5. EasyWay:s struktur Political EasyWay towards sustainable mobility issues Increase safety - Improve mobility - Reduce pollution Solutions to Groups, Evaluation and Dissemination study A5 - European studies A6 – Project Management, Expert Solutions to A1 – Traveller A2 – Traffic A3 – Freight deploy Information management and logistic Services Services services Supporting A4 – Connected ICT infrastructure infrastructure (Monitoring, processing and data exchange infrastructure) Transportforum, 9 Januari 2009 5
 • 6. ”Regular deployment” Needs Deployment Transportforum, 9 Januari 2009 6
 • 7. European studies Needs Deployment European Deployment Studies Guidelines Transportforum, 9 Januari 2009 7
 • 8. European Studies ES 1 Europe wide Traveller Information continuity and co-modality ES 2 Europe wide Traffic and Network management and co-modality ES 3 Europe wide Freight and Logistics services ES 4 VMS Harmonisation ES 5 DATEX II ES 6 European ITS Deployment Roadmap Transportforum, 9 Januari 2009 8
 • 9. EasyWay ITS Deployment Roadmap Sverige (VV) ansvariga för en ”European study”: EasyWay ITS Deployment Roadmap. Syfte att identifiera ITS tjänster för ett framtida europeiskt transportsystem som skall implementeras från 2010 (EasyWay fas 2) November 2007 - November 2009 Transportforum, 9 Januari 2009 9
 • 10. EasyWay ITS Deployment Roadmap Arbetet tog sin utgångspunkt från olika arbeten och projekt i Europa bl.a. ITS Action Plan, CEDR Roadmap. Undersökning (survey) bland olika aktörer i Europa kring hur de prioriterar de olika tjänster och kring implementering Analys av resultat från undersökningen Utifrån resultat och diskussioner inom arbetsgruppen levererades förslag på tjänster Transportforum, 9 Januari 2009 10
 • 11. EasyWay ITS Deployment Roadmap Förslagen på tjänster analyserades av EasyWay expertgrupper Workshop:s med olika aktörer diskuterade tjänsterna Utifrån detta definierades vad en European Action och europeisk tjänst (”Core European ITS Service”) innebär… …och identifierades ”European ITS Actions” − 8 Core European ITS Services − 7 Supporting European Actions − 8 Topics for Viability Studies Transportforum, 9 Januari 2009 11
 • 12. Definition av Core European ITS Services Core European EasyWay ITS Services are services for European Hauliers and Travellers, where road operators play a key role in their implementation and operation A Core European ITS service means: − The travellers shall know when to expect it (operating environment) − It shall offer a minimum level of common content and functionality − It shall offer a common “look and feel” when relevant Core European ITS Services are considered to be mature enough and effective enough (in relation to EasyWay objectives) to form the backbone of deployment activities within EasyWay. Transportforum, 9 Januari 2009 12
 • 13. Förslag avseende Europeiska tjänster Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur System för Strategisk Tillgång till reseplanering vägtrafikledning regelverk avseende onormala eller farliga transporter Trafikant- Trafikstyrning på Intelligent lastbils- information känsliga vägavsnitt parkering Co-modal Störningshantering resplanerare Transportforum, 9 Januari 2009 13
 • 14. Förslag avseende ”Supporting actions” Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur Användning av VMS Input till Vägnätsdefintion i strategisk strategisk trafikledning och vägtrafikledning styrning för korridorer och vägnät Struktur/Ramverk/Re Informationsöverföri kommendationer för ng ruttval Beslutsstödssystem Optimal kvalitet på information Transportforum, 9 Januari 2009 14
 • 15. Förslag avseende ”Topics for Viability Studies” Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur Strategisk Harmoniserad Hantering av vägtrafikledning och godsinformations hastighetsgränsinfor ny tendenser överföring mation Strategisk Trafikstyrning av Införande av vägtrafikledning och gods (integrerade kooperativa system miljöaspekter system med flera inkluderat aktörer) vägavgifter Riskhantering för farligt gods Analys/optimering av godstransportflöd en Transportforum, 9 Januari 2009 15
 • 16. Fortsättning… Övriga European Studies arbetar med Deployment Guidelines för tjänsterna och Terms of Reference för supporting actions och viability studies Parallellt pågår arbete med att identifiera en ”Road Network definition” Workshop organiserat av EasyWay/ERTICO för att få en bred förankring av tjänsterna hos olika aktörer i Europa Mars/April 2009 leverera Deliverable 3 – ”Guidelines” för införandet av ”Core European Services” November 2009 leverera ev. Deliverable 4 – Guidelines including Technical specifications Transportforum, 9 Januari 2009 16