Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 69 Peter von Heidenstam

1,089 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 69 Peter von Heidenstam

  1. 1. Varför ITS-utbildningspaket…vision, verklighet eller vansinne… …varmt välkomna!!! 2009-01-23 Vägverket 1
  2. 2. Storstad Landsbygd
  3. 3. Problemställning……ITS vid väg/vägsida är ej ett fullt etablerat ”verktyg” lokalt… 2009-01-23 Vägverket 3
  4. 4. Kan de småskaliga ITS- systemen, i kombination med utbildning, bidra till en ökadmåluppfyllelse, bredare kunskap och ett ökat intresse för ITS nationellt?
  5. 5. Myten om ITS…• boys-toys…• bara för storstaden…• dyra investeringskostnader…• odokumenterade effekter…• dyra driftkostnader…
  6. 6. Några ingredienser i ett utbildningspaket ITS…• bakgrund – vad är ITS• filmer (www.vv.se/its)• produktinformationer med leverantör• genomgång av utvärderingsmaterial• checklistor• studieresa• uppföljningar och återkopplingar på plats• spelsession
  7. 7. Målgrupper…• kundansvariga• trafikingenjörer Vv och kommunalt

×