SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
The European Commission
        ITS Action Plan


Transportforum 2009 –
Session 69:
ITS från ett europeiskt till ett
svenskt perspektiv

Mari-Louise Lundgren, Vägverket
                  Trasnportforum 2009
2009-01-09
Utmaningar för transportsystemet
• Vägtransporterna står för 72% av de transportrelaterade CO2-
 utsläppen
   Minska transporternas påverkan på miljön
• Trängseln orsakar ekonomiska förluster (1% av BNP - ca 115
 billion Euro)
   Minska trängseln - Optimera användningen av befintlig
    infrastruktur
• > 40 000 dödas på vägen/år
   Öka trafiksäkerheten och säkerheten i
    transportsystemet


 ITS kan bidra till att lösa dessa utmaningar
Varför behövs en Europeisk
handlingsplan för ITS?
•  Behov av harmoniserade och interoperabla lösningar i hela Europa
•  Behov av att påskynda införandet och få kostnadseffektiva lösningar
•  Stärka Europeisk ITS-industri
•  EU har en roll att ta fram ett gemensamt ramverk för detta

• Bidrag till andra planer:
   – Action Plan on Freight transport & logistics (2007)
   – Action plan on urban Mobility (2008)
   – Galileo, the Greening Transport Package, i2010,
    eSafety, 7th FP, eCall, ERTRAC, CARS 21 etc
                      Trasnportforum 2009
Förslag
      Handlingsplan för utbyggnaden av
   Intelligenta Transport Systems (ITS) i Europa
            
     Förslag till Direktiv med ett ramverk
    för implementering av handlingsplanen

Vägtransporter och interface med andra transportslag
  – Påskynda och samordna utbyggnaden av ITS i syfte
   att få ett hållbart transportsystem
  – Antagen av Kommissionen 16/12/2008
24 åtgärder inom 6 prioriterade områden
                    Kontinutet för
    Optimal använding av
                   Trafikledning och
   väg, trafik- och resedata
                   frakthantering                    Integrering av
    Trafiksäkerhet och
                     fordon i
     transportskydd
                 Transport infrastrukturen   Datasäkerhet, skydd av
                   EU-samverkan
     uppgifter och
                   när det gäller ITS
     ansvarsfrågor
Optimal använding av
Område 1
         väg, trafik- och resedata
1.  EU-omfattande tjänster för trafik- och reseinformation
   (offentliga o privata roller)
2.  Insamling och tillhandahållande av vägdata
3.  Nogranna offentliga data för digitala kartor
4.  Fritt tillhandahållande av ett min av
   informationstjänster
5.  Multimodala reseplaneringsverktyg
                  Trasnportforum 2009
Kontinutet för Trafik-
Område 2
         ledning och frakthantering
1.  Säkerställa kontinuiteten för ITS-tjänster
   (korridorer och i och mellan städer)
2.  Tjänster för godstransport och logistik
   (eFreight)
3.  Europeisk ramarkitektur för ITS
4.  Implementering av interoperabla
   elektroniska vägtullar    Trasnportforum 2009
Trafiksäkerhet och
Område 3
         transportskydd
1.  Främjande av stödsystem i fordon
2.  Introduktion av europeiska eCall-tjänster
3.  Regelverk för säkra användargränssnitt i fordon och
   integrering med “nomadic devices”
4.  “Best-practice guidelines”:
   - effekter av ITS för oskyddade trafikanter
5.  “Best-practice guidelines”:
   - säkra parkeringsplatser för lastbilar (ITS support)
                  Trasnportforum 2009
Integrering av fordon i
Område 4
           transport infrastrukturen
1.  Fordonsplattform med öppen arkitektur
2.  Utveckling och utvärdering av samverkande system
3.  Specifikationer för kommunikation:
   –  infrastructure-to-infrastructure
   –  vehicle-to-infrastructure
   –  vehicle-to-vehicle

4.  Mandat för Europeisk standardisering
                     Trasnportforum 2009
Område 5
     Datasäkerhet, skydd av
     uppgifter och ansvarsfrågor
1.  Utredning av aspekter som rör datasäkerhet
   och skydd av personuppgifter
2.  Addressering av ansvarsfrågor, framförallt för
   “in-vehicle safety systems”
                 Trasnportforum 2009
EU-samverkan när det
Område 6
          gäller ITS
1.  Rättslig ram för europeisk samordning av utbyggnaden
   av ITS > förslag till Direktiv
2.  Verktygslåda till stöd för beslut om ITS investeringar
3.  Riktlinjer för offentlig finansiering till ITS
   (både EU och nationellt)
4.  Plattform för ITS-samarbete mellan
   medlemsländer och regionala/lokala
                   Trasnportforum 2009
   förvaltningar (rörlighet i städer)
Förslag till direktiv –
Ett ramverk för utbyggnaden av ITS           (1)
• Arbete med gemensamma specifikationer
  – Baserade på interoperabla och öppna standards
  – Återanvändning av tidigare arbete (eSafety, utv.projekt, …)

• Krav på införande för Medlems Staterna
  – Att göra uppdaterade vägdata tillgängliga
  – Säkra datautbytet mellan trafikledningscentraler
  – Integrera olika säkerhets systems i fordon och olika
   ITS-applikationer på en gemensam plattform
  – Använda satellit-baserad infrastruktur 2009
                   Trasnportforum
Förslag till direktiv –
Ett ramverk för utbyggnaden av ITS            (2)
• Etablering av två olika grupperingar
  – European ITS Committé
  – European ITS Advisory Group
• Införande av typgodkännande av ITS-utrustning
 och programvara
                  Trasnportforum 2009
European ITS
 European ITS Committee
                  Advisory Group

    Member States      20 High Level Members
     Chair: EC          Chair: EC


               Service providers
               User associations
Member States         Transport operators
European Commission      Industry
               Social partners
               Professional organisations
               Local authorities
               European Commission


               advise on business and
establish specifications in
                 technical aspects
  priority areas
               formulate stakeholder
information exchange
                 interests
Implementering av handlingsplanen
• Diskussioner i Europa parlamentet och
 Rådet from januari 2009
• Beslutsprocess för Direktivet
• Krav på rapportering
• 2009-2014 (måldatum för föreslagna
 actions)
• Uppföljning och förslag till     1   ITS
                       ITS  1
                          1
 revidering/fortsättning 2012       COM(2008) 886
  2009-01-09  
Mer information

        ITS Action Plan and Directive
        http://ec.europa.eu/transport/its/road/
        action_plan_en.htm
      Tack för mig!
   mari-louise.lundgren@vv.se
             Trasnportforum 2009

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Session 23 Christian Udin
Session 23 Christian UdinSession 23 Christian Udin
Session 23 Christian Udin
 
Session 7 Lars Örnfelt
Session 7 Lars ÖrnfeltSession 7 Lars Örnfelt
Session 7 Lars Örnfelt
 
Session 33_1 Jan Brandborn
Session 33_1 Jan BrandbornSession 33_1 Jan Brandborn
Session 33_1 Jan Brandborn
 
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban EricssonSession 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
Session 12_Björn Dramsvik & Urban Ericsson
 
Session 33 Gunnar Alexandersson
Session 33 Gunnar AlexanderssonSession 33 Gunnar Alexandersson
Session 33 Gunnar Alexandersson
 
Session 20 Per Ögren
Session 20 Per ÖgrenSession 20 Per Ögren
Session 20 Per Ögren
 

Viewers also liked (7)

Session 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran ErskérsSession 69 Göran Erskérs
Session 69 Göran Erskérs
 
Session 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak JarlebringSession 69 Isak Jarlebring
Session 69 Isak Jarlebring
 
Session 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn DramsvikSession 69 Björn Dramsvik
Session 69 Björn Dramsvik
 
Session 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de WijsSession 69 Cees de Wijs
Session 69 Cees de Wijs
 
Session 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika JenstavSession 69 Marika Jenstav
Session 69 Marika Jenstav
 
Session 69 Jana Sochor
Session 69 Jana SochorSession 69 Jana Sochor
Session 69 Jana Sochor
 
Opening session José Viegas
Opening session José ViegasOpening session José Viegas
Opening session José Viegas
 

Similar to Session 69 Marie-Louise Lundgren

Session 49 Christian Udin
Session 49 Christian UdinSession 49 Christian Udin
Session 49 Christian Udin
Christian Udin
 
Spårvägs och stomnätsstrategi trivector
Spårvägs och stomnätsstrategi trivectorSpårvägs och stomnätsstrategi trivector
Spårvägs och stomnätsstrategi trivector
Malin Gibrand
 
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SLSession 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
Malin Gibrand
 
Session 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael NybackaSession 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael Nybacka
miknyb
 
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
Alfpeterson1
 

Similar to Session 69 Marie-Louise Lundgren (20)

Session 22 Alf Peterson
Session 22 Alf PetersonSession 22 Alf Peterson
Session 22 Alf Peterson
 
Session 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan AldborgSession 4 Stefan Aldborg
Session 4 Stefan Aldborg
 
Session 67 Rikard Engström
Session 67 Rikard EngströmSession 67 Rikard Engström
Session 67 Rikard Engström
 
Session 54 Anna- Lena Elmquist
Session 54 Anna- Lena ElmquistSession 54 Anna- Lena Elmquist
Session 54 Anna- Lena Elmquist
 
Session 21 Thomas Sjöström
Session 21 Thomas SjöströmSession 21 Thomas Sjöström
Session 21 Thomas Sjöström
 
Session 43 Gunnar Malm
Session 43 Gunnar MalmSession 43 Gunnar Malm
Session 43 Gunnar Malm
 
Session 49 Christian Udin
Session 49 Christian UdinSession 49 Christian Udin
Session 49 Christian Udin
 
Session 16 Lars-Göran Rosengren
Session 16 Lars-Göran RosengrenSession 16 Lars-Göran Rosengren
Session 16 Lars-Göran Rosengren
 
Spårvägs och stomnätsstrategi trivector
Spårvägs och stomnätsstrategi trivectorSpårvägs och stomnätsstrategi trivector
Spårvägs och stomnätsstrategi trivector
 
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SLSession 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
Session 21 Malin Gibrand Trivector, Marcus Andersson SL
 
Session 7 Michael Forss
Session 7 Michael ForssSession 7 Michael Forss
Session 7 Michael Forss
 
Onsdag 08.25 Ingrid Cherfils 2018
Onsdag 08.25 Ingrid Cherfils 2018Onsdag 08.25 Ingrid Cherfils 2018
Onsdag 08.25 Ingrid Cherfils 2018
 
Session 15 Anja Moisander
Session 15 Anja MoisanderSession 15 Anja Moisander
Session 15 Anja Moisander
 
Session 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael NybackaSession 11 Mikael Nybacka
Session 11 Mikael Nybacka
 
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson2 session 14 its handlingsplan alf peterson
2 session 14 its handlingsplan alf peterson
 
Session 33 Malcolm Lundgren
Session 33 Malcolm LundgrenSession 33 Malcolm Lundgren
Session 33 Malcolm Lundgren
 
Session 67 Anna Mellin
Session 67 Anna MellinSession 67 Anna Mellin
Session 67 Anna Mellin
 
Session 7 Jan Persson
Session 7 Jan PerssonSession 7 Jan Persson
Session 7 Jan Persson
 
Session 23 Kristina Mattsson, Suzanne Andersson
Session 23 Kristina Mattsson, Suzanne AnderssonSession 23 Kristina Mattsson, Suzanne Andersson
Session 23 Kristina Mattsson, Suzanne Andersson
 
Session 63 Torbjörn Biding
Session 63 Torbjörn BidingSession 63 Torbjörn Biding
Session 63 Torbjörn Biding
 

More from Transportforum (VTI)

Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Transportforum (VTI)
 

More from Transportforum (VTI) (20)

Session 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlundSession 26 2010 johan granlund
Session 26 2010 johan granlund
 
Session 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo OlofssonSession 37 Bo Olofsson
Session 37 Bo Olofsson
 
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-HellmanSession 28 Irene Isaksson-Hellman
Session 28 Irene Isaksson-Hellman
 
Session 40 simon gripner
Session 40 simon gripnerSession 40 simon gripner
Session 40 simon gripner
 
Abstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof BylundAbstract session 64 Per Olof Bylund
Abstract session 64 Per Olof Bylund
 
Session 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof BylundSession 64 Per Olof Bylund
Session 64 Per Olof Bylund
 
Session 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif BlomqvistSession 7 Leif Blomqvist
Session 7 Leif Blomqvist
 
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.pptSession 7 Leif Blomqvist.ppt
Session 7 Leif Blomqvist.ppt
 
Session 28 Per Tyllgren
Session 28 Per TyllgrenSession 28 Per Tyllgren
Session 28 Per Tyllgren
 
Session 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor SkoglundSession 69 Tor Skoglund
Session 69 Tor Skoglund
 
Session 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von HeidenstamSession 69 Peter von Heidenstam
Session 69 Peter von Heidenstam
 
Session 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt AnderssonSession 69 Bengt Andersson
Session 69 Bengt Andersson
 
Session 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur ErlingssonSession 68 Sigurdur Erlingsson
Session 68 Sigurdur Erlingsson
 
Session 68 Klas Hansson
Session 68 Klas HanssonSession 68 Klas Hansson
Session 68 Klas Hansson
 
Session 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas EkbladSession 68 Jonas Ekblad
Session 68 Jonas Ekblad
 
Session 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan UllbergSession 68 Johan Ullberg
Session 68 Johan Ullberg
 
Session 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn BirgissonSession 68 Björn Birgisson
Session 68 Björn Birgisson
 
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke HultqvistSession 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_2 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke HultqvistSession 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
Session 67_1 Bengt-Åke Hultqvist
 
Session 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva EdwardsSession 67 Ylva Edwards
Session 67 Ylva Edwards
 

Session 69 Marie-Louise Lundgren

 • 1. The European Commission ITS Action Plan Transportforum 2009 – Session 69: ITS från ett europeiskt till ett svenskt perspektiv Mari-Louise Lundgren, Vägverket Trasnportforum 2009 2009-01-09
 • 2. Utmaningar för transportsystemet • Vägtransporterna står för 72% av de transportrelaterade CO2- utsläppen  Minska transporternas påverkan på miljön • Trängseln orsakar ekonomiska förluster (1% av BNP - ca 115 billion Euro)  Minska trängseln - Optimera användningen av befintlig infrastruktur • > 40 000 dödas på vägen/år  Öka trafiksäkerheten och säkerheten i transportsystemet  ITS kan bidra till att lösa dessa utmaningar
 • 3. Varför behövs en Europeisk handlingsplan för ITS? • Behov av harmoniserade och interoperabla lösningar i hela Europa • Behov av att påskynda införandet och få kostnadseffektiva lösningar • Stärka Europeisk ITS-industri • EU har en roll att ta fram ett gemensamt ramverk för detta • Bidrag till andra planer: – Action Plan on Freight transport & logistics (2007) – Action plan on urban Mobility (2008) – Galileo, the Greening Transport Package, i2010, eSafety, 7th FP, eCall, ERTRAC, CARS 21 etc Trasnportforum 2009
 • 4. Förslag Handlingsplan för utbyggnaden av Intelligenta Transport Systems (ITS) i Europa  Förslag till Direktiv med ett ramverk för implementering av handlingsplanen Vägtransporter och interface med andra transportslag – Påskynda och samordna utbyggnaden av ITS i syfte att få ett hållbart transportsystem – Antagen av Kommissionen 16/12/2008
 • 5. 24 åtgärder inom 6 prioriterade områden Kontinutet för Optimal använding av Trafikledning och väg, trafik- och resedata frakthantering Integrering av Trafiksäkerhet och fordon i transportskydd Transport infrastrukturen Datasäkerhet, skydd av EU-samverkan uppgifter och när det gäller ITS ansvarsfrågor
 • 6. Optimal använding av Område 1 väg, trafik- och resedata 1. EU-omfattande tjänster för trafik- och reseinformation (offentliga o privata roller) 2. Insamling och tillhandahållande av vägdata 3. Nogranna offentliga data för digitala kartor 4. Fritt tillhandahållande av ett min av informationstjänster 5. Multimodala reseplaneringsverktyg Trasnportforum 2009
 • 7. Kontinutet för Trafik- Område 2 ledning och frakthantering 1. Säkerställa kontinuiteten för ITS-tjänster (korridorer och i och mellan städer) 2. Tjänster för godstransport och logistik (eFreight) 3. Europeisk ramarkitektur för ITS 4. Implementering av interoperabla elektroniska vägtullar Trasnportforum 2009
 • 8. Trafiksäkerhet och Område 3 transportskydd 1. Främjande av stödsystem i fordon 2. Introduktion av europeiska eCall-tjänster 3. Regelverk för säkra användargränssnitt i fordon och integrering med “nomadic devices” 4. “Best-practice guidelines”: - effekter av ITS för oskyddade trafikanter 5. “Best-practice guidelines”: - säkra parkeringsplatser för lastbilar (ITS support) Trasnportforum 2009
 • 9. Integrering av fordon i Område 4 transport infrastrukturen 1. Fordonsplattform med öppen arkitektur 2. Utveckling och utvärdering av samverkande system 3. Specifikationer för kommunikation: – infrastructure-to-infrastructure – vehicle-to-infrastructure – vehicle-to-vehicle 4. Mandat för Europeisk standardisering Trasnportforum 2009
 • 10. Område 5 Datasäkerhet, skydd av uppgifter och ansvarsfrågor 1. Utredning av aspekter som rör datasäkerhet och skydd av personuppgifter 2. Addressering av ansvarsfrågor, framförallt för “in-vehicle safety systems” Trasnportforum 2009
 • 11. EU-samverkan när det Område 6 gäller ITS 1. Rättslig ram för europeisk samordning av utbyggnaden av ITS > förslag till Direktiv 2. Verktygslåda till stöd för beslut om ITS investeringar 3. Riktlinjer för offentlig finansiering till ITS (både EU och nationellt) 4. Plattform för ITS-samarbete mellan medlemsländer och regionala/lokala Trasnportforum 2009 förvaltningar (rörlighet i städer)
 • 12. Förslag till direktiv – Ett ramverk för utbyggnaden av ITS (1) • Arbete med gemensamma specifikationer – Baserade på interoperabla och öppna standards – Återanvändning av tidigare arbete (eSafety, utv.projekt, …) • Krav på införande för Medlems Staterna – Att göra uppdaterade vägdata tillgängliga – Säkra datautbytet mellan trafikledningscentraler – Integrera olika säkerhets systems i fordon och olika ITS-applikationer på en gemensam plattform – Använda satellit-baserad infrastruktur 2009 Trasnportforum
 • 13. Förslag till direktiv – Ett ramverk för utbyggnaden av ITS (2) • Etablering av två olika grupperingar – European ITS Committé – European ITS Advisory Group • Införande av typgodkännande av ITS-utrustning och programvara Trasnportforum 2009
 • 14. European ITS European ITS Committee Advisory Group Member States 20 High Level Members Chair: EC Chair: EC Service providers User associations Member States Transport operators European Commission Industry Social partners Professional organisations Local authorities European Commission advise on business and establish specifications in technical aspects priority areas formulate stakeholder information exchange interests
 • 15. Implementering av handlingsplanen • Diskussioner i Europa parlamentet och Rådet from januari 2009 • Beslutsprocess för Direktivet • Krav på rapportering • 2009-2014 (måldatum för föreslagna actions) • Uppföljning och förslag till 1 ITS ITS 1 1 revidering/fortsättning 2012 COM(2008) 886 2009-01-09 
 • 16. Mer information ITS Action Plan and Directive http://ec.europa.eu/transport/its/road/ action_plan_en.htm Tack för mig! mari-louise.lundgren@vv.se Trasnportforum 2009