Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Optram – ett verktyg för tillståndsbedomning Session 40 Transportforum 2012 Linköping 2012-01-11 Simon Gripner
Utmaningen inom järnvägsunderhåll För mycket: För lite: Infrastrukturproblem Pengar
Mätvagnar hos vår entreprenör Infranord STRIX Höghastighetsvagn ca 160 km/h Infranord äger 1 st. IMV100 Gamla EM80, renove...
<ul><ul><li>Många och kostsamma mätningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Använder vi pengarna rätt? </li></ul></ul><ul><ul><l...
Om Optram <ul><ul><li>Utvecklat av Bentley för USA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vann upphandling för leverans till Banverket...
<ul><li>Mätdata </li></ul><ul><ul><li>Mätvärden längs spåret, var 25:e cm för spårläge </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidpunkt...
<ul><li>Direkt uppmätt data från mätvagnar </li></ul><ul><ul><li>Spårlägesdata (mäts var 25 cm) </li></ul></ul><ul><ul><ul...
<ul><li>Visa mätdata </li></ul><ul><li>Analysera mätdata </li></ul><ul><ul><li>Kontroll mot gränsvärden </li></ul></ul><ul...
Spårlägesdiagram
Räfflor och Vågor
Rälprofilmätningar
Ballastprofilmätningar Normenlig tvärsnittsyta för sidostabilitet: 10dm 2 =100dm 3 /m
Kontaktledning
Spårläges diagram i OPTRAM Spårriktning mellan grön och blå mmätning Spårriktningen sänker spårlägesfelett Kvalitetstalet ...
Trendplot med färg
 
Optram Trend Visualization, forecasting Tamping History Last Measurement Recommend Tamping
Optram Forecast Visualization with Segments Tamping History Last Measurement Recommend Tamping Red = Fix Green = OK Histor...
I Optram finns möjlighet att undersöka samband mellan olika parametrar till exempel: Sjunker kvalitetstalet Q för spårläge...
Utmaningar för Optram <ul><ul><ul><li>Få folk att lämna pappersanalyserna och pdf:erna för att börja jobba på ett nytt sät...
Potentialen med Optram <ul><ul><ul><li>Automatiserar enklare analyser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Möjliggör avanc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 40 simon gripner

1,365 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 40 simon gripner

 1. 1. Optram – ett verktyg för tillståndsbedomning Session 40 Transportforum 2012 Linköping 2012-01-11 Simon Gripner
 2. 2. Utmaningen inom järnvägsunderhåll För mycket: För lite: Infrastrukturproblem Pengar
 3. 3. Mätvagnar hos vår entreprenör Infranord STRIX Höghastighetsvagn ca 160 km/h Infranord äger 1 st. IMV100 Gamla EM80, renoverade 2010 Infranord äger 3 st. IMV200 Ny mätvagn Under uppbyggnad Ersätter Strix Mäthastighet 200 km/h
 4. 4. <ul><ul><li>Många och kostsamma mätningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Använder vi pengarna rätt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Använder vi våra mätningar på ett optimalt sätt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad är vår strategi? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reaktiv (brandkårsutryckningar, kör tills det går sönder) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proaktiv (schemalagda aktiviteter, tillståndsbaserat underhåll ) </li></ul></ul></ul>Varför Optram?
 5. 5. Om Optram <ul><ul><li>Utvecklat av Bentley för USA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vann upphandling för leverans till Banverket runt år 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Flera nya funktionaliteter har tagits fram för Trafikverket </li></ul></ul><ul><ul><li>Utveckling pågår fortfarande </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Mätdata </li></ul><ul><ul><li>Mätvärden längs spåret, var 25:e cm för spårläge </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidpunkt för mätning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan vara direkt uppmätt eller beräknat </li></ul></ul><ul><ul><li>Exempel: Spårläge höjd våglängdsområde 1-25 m </li></ul></ul><ul><li>Anläggningsinformation </li></ul><ul><ul><li>Punkt eller utbredning men ingen historik </li></ul></ul><ul><ul><li>Laddas från informationsdatabasen BIS varje natt, bara nuvarande värden </li></ul></ul><ul><ul><li>Varje objekt har attribut </li></ul></ul><ul><ul><li>Exempel: Plankorsning med attribut: fri höjd, vägnamn, beskrivning </li></ul></ul><ul><li>Händelser </li></ul><ul><ul><li>Utbredning och historik </li></ul></ul><ul><ul><li>Exempel: Spårriktning med attribut: maskin,metod,beskrivning, utbredning, datum, bandel, km till-från, spår </li></ul></ul>Optram, en databas med tre datatyper
 7. 7. <ul><li>Direkt uppmätt data från mätvagnar </li></ul><ul><ul><li>Spårlägesdata (mäts var 25 cm) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Höjdläge, sidoläge, skevning, rälsförhöjning, spårvidd, Q-tal mm (ca 30 parametrar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Räfflor och vågor (Korrugering) (mäts var 25 cm, redovisas var 10:e m) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uppdelat i våglängdsintervall (ca 40 parametrar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rälsprofil (mäts var 3 m) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Höjd, sida, H, Ekvivalent konicitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktledning (mäts var 2 cm/10 cm) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dynamiskt (med strömavtagare) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Statiskt (utan strömavtagare) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ballastprofil </li></ul></ul><ul><li>Beräknade data </li></ul><ul><ul><li>Exempelvis Q-talsminskning/år </li></ul></ul>Två typer av mätdata
 8. 8. <ul><li>Visa mätdata </li></ul><ul><li>Analysera mätdata </li></ul><ul><ul><li>Kontroll mot gränsvärden </li></ul></ul><ul><ul><li>Historiskt </li></ul></ul><ul><ul><li>Mot anläggningsdelar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mot andra beroenden som hastighet </li></ul></ul><ul><li>Prediktera tillståndet framöver utifrån historiska data </li></ul><ul><li>Kommande funktion: Automatiskt ta fram förslag på var spårriktning, spårslipning etc. skall utföras utifrån mätningar, tidigare åtgärder, ekonomi etc. Hela Danmarks spårriktning planeras med en datorkörning med Optrams danska motsvarighet Irissys. </li></ul>Vad kan Optram göra?
 9. 9. Spårlägesdiagram
 10. 10. Räfflor och Vågor
 11. 11. Rälprofilmätningar
 12. 12. Ballastprofilmätningar Normenlig tvärsnittsyta för sidostabilitet: 10dm 2 =100dm 3 /m
 13. 13. Kontaktledning
 14. 14. Spårläges diagram i OPTRAM Spårriktning mellan grön och blå mmätning Spårriktningen sänker spårlägesfelett Kvalitetstalet Q-talet höjs Spårlägesdiagram trend: grön-blå-röd
 15. 15. Trendplot med färg
 16. 17. Optram Trend Visualization, forecasting Tamping History Last Measurement Recommend Tamping
 17. 18. Optram Forecast Visualization with Segments Tamping History Last Measurement Recommend Tamping Red = Fix Green = OK Historic Forecast
 18. 19. I Optram finns möjlighet att undersöka samband mellan olika parametrar till exempel: Sjunker kvalitetstalet Q för spårläget snabbare i kurvor än på rakspår? Exempel på analyser UIC60 BV50 Rail Radius below 600 m Curvature Q index reduction per year (degradation) < 5 > 5 Segments
 19. 20. Utmaningar för Optram <ul><ul><ul><li>Få folk att lämna pappersanalyserna och pdf:erna för att börja jobba på ett nytt sätt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisation inom Trafikverket och hos underhållsentreprenörer - Utbildning - Marknadsföring - IT-lösningar - Olika villkor i underhållskontrakt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programmet är inte färdigt än </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Endast tre personer jobbar med förvaltningen av Optram </li></ul></ul></ul>
 20. 21. Potentialen med Optram <ul><ul><ul><li>Automatiserar enklare analyser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Möjliggör avancerade analyser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Syliggör trender </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gör det lättare att upptäcka mätfel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ger ett mer enhetligt arbetssätt inom hela landet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Smartare underhållsgärder, en bättre anläggning till en lägre underhållskostnad </li></ul></ul></ul>

×