Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 69 Tor Skoglund

1,092 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 69 Tor Skoglund

  1. 1. Realtidur ettorganisationsperspektiv:motiv, införande, effekter Tor Skoglund, MariAnne Karlsson, Stig Franzén Avdelningen Design &Human Factors Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers
  2. 2. Frågorna• Vilka organisationer har idag realtid?• Vilka motiv har organisationerna för införandet av realtidssystemet?• Hur har införandeprocessen sett ut?• Vilka effekter av införandet har man noterat?• Vilka konsekvenser har införandet fått för organisationen?
  3. 3. Fördelning
  4. 4. För att lyckas bör huvudmännen• Veta vad de vill ha av tekniken• Att redan från början utgå från brukaren, inte tekniken. – Även kollektivtrafikbrukaren• Anpassa tekniken/organisationen• (Samarbeta för standardisering och samordning)• Följa upp satsningen
  5. 5. Tor Skoglund Avdelningen Design & Human FactorsInstitutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers för.efternamn@chalmers.se

×