SlideShare a Scribd company logo
La demografia
mèdica a Osona.

Claus per al futur de la sanitat
comarcal

Anàlisi de les dades
obtingudes

Vic, 14 de novembre de 2013
Cita prèvia

1
Metodologia

 Qüestionari on line al conjunt dels professionals registrats per la
delegació comarcal d’Osona (496) com a exercents a la comarca
(69), és a dir un total de 565 metges.
 Qüestionari dissenyat per consens de la Junta Comarcal.
 Eina on line de Google inserida en una pàgina del COMB creada ad
hoc per Meditecnologia.
 Enviament del qüestionari de part de la delegació del COMB a
Osona
 188 respostes vàlides, és a dir un 33,3% de l’univers
 Anàlisi de dades bivariant, explotació amb excel.

Cita prèvia

2
Objectius

 Conèixer la realitat sociodemogràfica i laboral dels metges de la
comarca d’Osona
 Esbrinar les expectatives i necessitats dels metges que treballen a
la comarca
 Aportar propostes de mesures que puguin donar resposta a
algunes de les claus del futur de la sanitat comarcal.

Cita prèvia

3
Distribució per sexe Osona i conjunt COMB
70%

60%

59,9%

51,4%
48,6%

50%

40,1%
40%

30%

20%

10%

0%

Osona

Conjunt COMB
Home

Cita prèvia

Dona

4
Distribució per edat Osona i conjunt COMB
30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

65 i més anys

60-64 anys

55-59 anys

50-54 anys

Enquesta Osona

45-49 anys

Conjunt COMB

40-44 anys

35-39 anys

Menors de 35
anys

Conjunt Osona

 Major concentració en les franges d’edat entre 50 i 59 anys
 Baixa resposta dels menors de 35 anys
Cita prèvia

5
Jubilació per especialitats i sector de treball.
% d’estrangers
 Alta concentració de jubilacions en els propers 10 anys,
especialment en algunes especialitats
Especialitats més representades
Entre 55 i
65 anys
Especialitat
MFiC
21,3%
Ginecologia i Obstetrícia
11,5%
Pediatria
11,5%
Medicina Interna
9,8%
Cirurgia Gnal
8,2%

Total
31,4%
8,0%
6,4%
5,3%
3,2%

Metges entre els 55 i 65 anys per
sector de treball
Sector
%
Públic
47,7
Públic i privat
40,0
Privat
9,2
Concertat
3,1
Total
100

 Ha contestat una baixa proporció de metges estrangers (2,9%)
per comparació amb els col·legiats estrangers registrats a la
comarca (12,4%).
 Aquesta proporció, a més, és inferior a la del conjunt del COMB
(17,4%).
Cita prèvia

6
Anys d’exercici a la comarca

3,5%
22,8%

17,0%

18,1%

38,6%

0-9 anys

Cita prèvia

20-29 anys

10-19 anys

30-39 anys

40 anys i més

7
Sector de treball
9,1%

1,7%

30,9%
58,3%

Públic

Privat, Públic

Privat

Concertat

 Majoria de treball en sector públic
 Gran presència de treball al sector privat (40%), combinat amb públic o no.
 Biaix per la baixa resposta dels metges joves
Cita prèvia

8
Àmbit de treball
50%

45%

44,6%

40%

37,3%

35%

30%

25%

20%

15%

11,4%
10%

3,6%

5%

3,0%

Consulta privada

Altres

0%

Atenció Primària

Hospital

AP i Hospital

 Preponderància de l’AP (44,6%) en relació al conjunt del COMB
(30,3%, Enquesta 2009)
 Coherent per la poca concentració d’hospitals a la comarca
Cita prèvia

9
Exercici futur a la comarca
Perspectiva de seguir exercint a la comarca en els
pròxims 5 anys (Escala de 1 a 10)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

45,8%
19,3%
14,5%
4,8%
1,8%
5,4%
2,4%
0,6%
0,6%
4,8%

 Tant sols el 8,4% dels metges d’Osona puntua per sota del 5 la possibilitat de

continuar exercint a la comarca en els propers 5 anys.
Cita prèvia

10
Valor afegit de fer de metge a Osona?
Quin creus que és el valor afegit
de fer de metge a Osona?

Característiques i possibilitat de
coneixement de la població, inclosa
multiculturalitat
Característiques de la comarca (natura,
definició, grandària, rural-semi-urbana,
qualitat de vida, comunicacions)
Coneixença, relació i comunicació
entre professionals
Connexió i coordinació entre àmbits
assistencials. Atenció integrada.

Proximitat al lloc de treball
No veig cap o gaire valor afegit
Condicions de treball més amables
Implicació i qualitat del servei assistencial (inclou
mitjans mèdic
i competència dels professionals i organització del
sistema)

Major possibilitat d'oferir una atenció integral i personalitzada
Efectivitat en l'impacte de les actuacions
Disposar d'un hospital de referència com l'HGV
Possibilitat d'exercir la medicina rural
Coneixement dels i accessibilitat als serveis assistencials
Possibilitat d'innovar i fer recerca
Motius purament personals
Cultura i tradició professional d'excel·lència
NS/NC
Bona impressió que encara es té del metge
Qualitat del SEM

Cita prèvia

34
32
27
21

12
12
11

11
9
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1

11
Aspectes a millorar?
Quins aspectes creus que han de millorar
de la sanitat a Osona?

Relació, coordinació i compliment de pactes
entre assistencials i entre professionals
Finançament i càpita
Professionalisme, implicació i presència dels professionals
en órgans de gestió, inclou l'autonomia de gestió i
capacitat d'influir en el sistema
Formació dels professionals,sovint amb estratègia
compartida entre àmbits
i politiques de reciclatge
Accesibilitat i llistes d'espera
Coresponsabilització dels pacients, gestió hiperfreqüentació, educació sanitària
Visió territorial solidària i compromesa, objectius compartits
increment de recursos i retorn de la centralitat a l'atenció primària
Estratègia de recerca (basada en línies, de caire multicentric)
Condicions retributives dels metges
Relacio pública i privada
Millorar TIC sanitàries
Estil de gestió de l'HGV
Organització interna de la primària
Incrementde plantilles
Politització
Promoció de ll'activitat privada a la comarca
Ampliació de la xarxa d'escialitats cobertes
Renovació quadres directius
Desburacratització activitat a les consultes
Orientació a multimorbiditat i croncitat complexa
Pressió assistencial
Fidelització, motivació i promoció professionals
Modernització de l' ICS
Pràctiques compartides entre prfoessionals

Cita prèvia

41
13

12
12
10
9
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2

12
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona

Cita prèvia

13

More Related Content

Viewers also liked

2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
LITTPOL
 
Prise de son multi micro
Prise de son multi microPrise de son multi micro
Prise de son multi micro
pozortun
 
Présentation evaluation dans moodle 2
Présentation evaluation dans moodle 2 Présentation evaluation dans moodle 2
Présentation evaluation dans moodle 2
Marianne Seddoh
 
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciensCalendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
cgerain
 
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
Francois Jacob
 
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
Sandra Staub
 
Seguridad industrial[1]
Seguridad industrial[1]Seguridad industrial[1]
Seguridad industrial[1]
valeria
 
5. servicio civil ciudadano
5. servicio civil ciudadano5. servicio civil ciudadano
5. servicio civil ciudadano
Presidencia de la República del Ecuador
 
GLOBAL WORD NETWORK
GLOBAL WORD NETWORKGLOBAL WORD NETWORK
GLOBAL WORD NETWORK
Marcellin Quenum
 
Persönliches Wissensmanagement
Persönliches WissensmanagementPersönliches Wissensmanagement
Persönliches Wissensmanagement
Nils Müller
 
La colocation vue par les propriétaires
La colocation vue par les propriétairesLa colocation vue par les propriétaires
La colocation vue par les propriétaires
Monimmeuble.com
 
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMICComment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
My cat is rich
 
Mac book datenrettung
Mac book datenrettungMac book datenrettung
Mac book datenrettung
lisalee01
 
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du QuébecColloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
Frederic Charest
 

Viewers also liked (17)

30 ans
30 ans30 ans
30 ans
 
2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
2 3 liitérature ancienne_bogurodzica (1)
 
Prise de son multi micro
Prise de son multi microPrise de son multi micro
Prise de son multi micro
 
Présentation evaluation dans moodle 2
Présentation evaluation dans moodle 2 Présentation evaluation dans moodle 2
Présentation evaluation dans moodle 2
 
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciensCalendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
Calendrier des élections ordinales 2015 - Ordre national des pharmaciens
 
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
A1 leçon 1 (l'alphabet, épeler)
 
Bomberos2
Bomberos2Bomberos2
Bomberos2
 
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
Job40plus Impulsvortrag Stuttgart 16.5.2012
 
Seguridad industrial[1]
Seguridad industrial[1]Seguridad industrial[1]
Seguridad industrial[1]
 
5. servicio civil ciudadano
5. servicio civil ciudadano5. servicio civil ciudadano
5. servicio civil ciudadano
 
GLOBAL WORD NETWORK
GLOBAL WORD NETWORKGLOBAL WORD NETWORK
GLOBAL WORD NETWORK
 
Persönliches Wissensmanagement
Persönliches WissensmanagementPersönliches Wissensmanagement
Persönliches Wissensmanagement
 
FK_gretsi
FK_gretsiFK_gretsi
FK_gretsi
 
La colocation vue par les propriétaires
La colocation vue par les propriétairesLa colocation vue par les propriétaires
La colocation vue par les propriétaires
 
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMICComment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
Comment se constituer un patrimoine en touchant le SMIC
 
Mac book datenrettung
Mac book datenrettungMac book datenrettung
Mac book datenrettung
 
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du QuébecColloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
Colloquium - Améliorer son positionnement Web pour les PME du Québec
 

Similar to La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsxLa visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
Fundació TicSalut
 
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
Consorci de Salut i Social de Catalunya
 
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
Josep Vidal-Alaball
 
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assiL´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
ICS Catalunya Central
 
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assiL´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
ICS Catalunya Central
 
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan EscarrabillEspirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Fundació TicSalut
 
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAPMN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
Institut Català de la Salut
 
Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)
jescarra
 
Josep M. Argimon
Josep M. ArgimonJosep M. Argimon
Josep M. Argimon
Fundació TicSalut
 
Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010
jescarra
 
Medicina 2 0
Medicina 2 0Medicina 2 0
Medicina 2 0
Salut 2.0
 
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la SalutMemòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
ICS Catalunya Central
 
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
Fundació TicSalut
 
20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn
Mar Escarrabill
 
20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn
jescarra
 
20151210 mpoc 3
20151210 mpoc 320151210 mpoc 3
20151210 mpoc 3
jescarra
 
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut MentalConclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectivesEls medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
Consorci de Salut i Social de Catalunya
 
Memoria 2011 catcentral
Memoria 2011 catcentralMemoria 2011 catcentral
Memoria 2011 catcentral
ICS Catalunya Central
 
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendesBarcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
Institut Català de la Salut
 

Similar to La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur (20)

La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsxLa visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx
 
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
¿Cómo mejorar la coordinación asistencial entre niveles de atención a los ser...
 
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
L ́atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la...
 
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assiL´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
 
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assiL´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
 
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan EscarrabillEspirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
 
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAPMN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
 
Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)
 
Josep M. Argimon
Josep M. ArgimonJosep M. Argimon
Josep M. Argimon
 
Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010
 
Medicina 2 0
Medicina 2 0Medicina 2 0
Medicina 2 0
 
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la SalutMemòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
 
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
Rosa Sunyol. Monogràfic model assistencial no presencial.
 
20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn
 
20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn20160505 fac medicina bcn
20160505 fac medicina bcn
 
20151210 mpoc 3
20151210 mpoc 320151210 mpoc 3
20151210 mpoc 3
 
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut MentalConclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica - Àmbit Salut Mental
 
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectivesEls medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
Els medicaments en el SNS de Catalunya: Situació actual i perspectives
 
Memoria 2011 catcentral
Memoria 2011 catcentralMemoria 2011 catcentral
Memoria 2011 catcentral
 
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendesBarcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
Barcelona. Impacte consultoria per a un nou model d'agendes
 

More from Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMBLa precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Orientacio profesional per després del MIR
Orientacio profesional per després del MIROrientacio profesional per després del MIR
Orientacio profesional per després del MIR
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Ebola situació actual i material de suport HUVH
Ebola situació actual i material de suport HUVHEbola situació actual i material de suport HUVH
Ebola situació actual i material de suport HUVH
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Inici de l'activitat després del MIR
Inici de l'activitat després del MIRInici de l'activitat després del MIR
Inici de l'activitat després del MIR
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
 Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014 Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Premis a l'excel·lència professional 2013
Premis a l'excel·lència professional 2013Premis a l'excel·lència professional 2013
Premis a l'excel·lència professional 2013
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció SocialJornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 

More from Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (20)

La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMBLa precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic Pla de Xoc del CoMB
 
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
Propostes per a la millora de la participació professional dels metges de l’I...
 
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
Sant Cosme i Sant Damià - Premis Sanitat Osona 2016
 
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
Festivitat Sant Cosme i Sant Damìà - Premis Sanitat Osona 2015
 
Orientacio profesional per després del MIR
Orientacio profesional per després del MIROrientacio profesional per després del MIR
Orientacio profesional per després del MIR
 
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
Ebola - Situació actual i material de surport (09/10/2014)
 
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià i Premis Sanitat Osona 2014
 
Ebola situació actual i material de suport HUVH
Ebola situació actual i material de suport HUVHEbola situació actual i material de suport HUVH
Ebola situació actual i material de suport HUVH
 
Calendari convocatòria MIR 2014 2015
Calendari convocatòria MIR 2014 2015Calendari convocatòria MIR 2014 2015
Calendari convocatòria MIR 2014 2015
 
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
 
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Esp...
 
Inici de l'activitat després del MIR
Inici de l'activitat després del MIRInici de l'activitat després del MIR
Inici de l'activitat després del MIR
 
Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
 Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014 Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
Com serà el dia d’elecció de la plaça? Orientació MIR 2014
 
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
Què preguntar als centres per escollir l’especialitat? Orientació MIR 2014
 
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
 
Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013
Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013
Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013
 
Premis a l'excel·lència professional 2013
Premis a l'excel·lència professional 2013Premis a l'excel·lència professional 2013
Premis a l'excel·lència professional 2013
 
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció SocialJornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
Jornada commemorativa 5 anys de Programa de Protecció Social
 
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, QBP 32
 
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
Contencions en l’àmbit geriàtric, Conclusions QBP 32
 

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

 • 1. La demografia mèdica a Osona. Claus per al futur de la sanitat comarcal Anàlisi de les dades obtingudes Vic, 14 de novembre de 2013 Cita prèvia 1
 • 2. Metodologia  Qüestionari on line al conjunt dels professionals registrats per la delegació comarcal d’Osona (496) com a exercents a la comarca (69), és a dir un total de 565 metges.  Qüestionari dissenyat per consens de la Junta Comarcal.  Eina on line de Google inserida en una pàgina del COMB creada ad hoc per Meditecnologia.  Enviament del qüestionari de part de la delegació del COMB a Osona  188 respostes vàlides, és a dir un 33,3% de l’univers  Anàlisi de dades bivariant, explotació amb excel. Cita prèvia 2
 • 3. Objectius  Conèixer la realitat sociodemogràfica i laboral dels metges de la comarca d’Osona  Esbrinar les expectatives i necessitats dels metges que treballen a la comarca  Aportar propostes de mesures que puguin donar resposta a algunes de les claus del futur de la sanitat comarcal. Cita prèvia 3
 • 4. Distribució per sexe Osona i conjunt COMB 70% 60% 59,9% 51,4% 48,6% 50% 40,1% 40% 30% 20% 10% 0% Osona Conjunt COMB Home Cita prèvia Dona 4
 • 5. Distribució per edat Osona i conjunt COMB 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 65 i més anys 60-64 anys 55-59 anys 50-54 anys Enquesta Osona 45-49 anys Conjunt COMB 40-44 anys 35-39 anys Menors de 35 anys Conjunt Osona  Major concentració en les franges d’edat entre 50 i 59 anys  Baixa resposta dels menors de 35 anys Cita prèvia 5
 • 6. Jubilació per especialitats i sector de treball. % d’estrangers  Alta concentració de jubilacions en els propers 10 anys, especialment en algunes especialitats Especialitats més representades Entre 55 i 65 anys Especialitat MFiC 21,3% Ginecologia i Obstetrícia 11,5% Pediatria 11,5% Medicina Interna 9,8% Cirurgia Gnal 8,2% Total 31,4% 8,0% 6,4% 5,3% 3,2% Metges entre els 55 i 65 anys per sector de treball Sector % Públic 47,7 Públic i privat 40,0 Privat 9,2 Concertat 3,1 Total 100  Ha contestat una baixa proporció de metges estrangers (2,9%) per comparació amb els col·legiats estrangers registrats a la comarca (12,4%).  Aquesta proporció, a més, és inferior a la del conjunt del COMB (17,4%). Cita prèvia 6
 • 7. Anys d’exercici a la comarca 3,5% 22,8% 17,0% 18,1% 38,6% 0-9 anys Cita prèvia 20-29 anys 10-19 anys 30-39 anys 40 anys i més 7
 • 8. Sector de treball 9,1% 1,7% 30,9% 58,3% Públic Privat, Públic Privat Concertat  Majoria de treball en sector públic  Gran presència de treball al sector privat (40%), combinat amb públic o no.  Biaix per la baixa resposta dels metges joves Cita prèvia 8
 • 9. Àmbit de treball 50% 45% 44,6% 40% 37,3% 35% 30% 25% 20% 15% 11,4% 10% 3,6% 5% 3,0% Consulta privada Altres 0% Atenció Primària Hospital AP i Hospital  Preponderància de l’AP (44,6%) en relació al conjunt del COMB (30,3%, Enquesta 2009)  Coherent per la poca concentració d’hospitals a la comarca Cita prèvia 9
 • 10. Exercici futur a la comarca Perspectiva de seguir exercint a la comarca en els pròxims 5 anys (Escala de 1 a 10) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45,8% 19,3% 14,5% 4,8% 1,8% 5,4% 2,4% 0,6% 0,6% 4,8%  Tant sols el 8,4% dels metges d’Osona puntua per sota del 5 la possibilitat de continuar exercint a la comarca en els propers 5 anys. Cita prèvia 10
 • 11. Valor afegit de fer de metge a Osona? Quin creus que és el valor afegit de fer de metge a Osona? Característiques i possibilitat de coneixement de la població, inclosa multiculturalitat Característiques de la comarca (natura, definició, grandària, rural-semi-urbana, qualitat de vida, comunicacions) Coneixença, relació i comunicació entre professionals Connexió i coordinació entre àmbits assistencials. Atenció integrada. Proximitat al lloc de treball No veig cap o gaire valor afegit Condicions de treball més amables Implicació i qualitat del servei assistencial (inclou mitjans mèdic i competència dels professionals i organització del sistema) Major possibilitat d'oferir una atenció integral i personalitzada Efectivitat en l'impacte de les actuacions Disposar d'un hospital de referència com l'HGV Possibilitat d'exercir la medicina rural Coneixement dels i accessibilitat als serveis assistencials Possibilitat d'innovar i fer recerca Motius purament personals Cultura i tradició professional d'excel·lència NS/NC Bona impressió que encara es té del metge Qualitat del SEM Cita prèvia 34 32 27 21 12 12 11 11 9 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 11
 • 12. Aspectes a millorar? Quins aspectes creus que han de millorar de la sanitat a Osona? Relació, coordinació i compliment de pactes entre assistencials i entre professionals Finançament i càpita Professionalisme, implicació i presència dels professionals en órgans de gestió, inclou l'autonomia de gestió i capacitat d'influir en el sistema Formació dels professionals,sovint amb estratègia compartida entre àmbits i politiques de reciclatge Accesibilitat i llistes d'espera Coresponsabilització dels pacients, gestió hiperfreqüentació, educació sanitària Visió territorial solidària i compromesa, objectius compartits increment de recursos i retorn de la centralitat a l'atenció primària Estratègia de recerca (basada en línies, de caire multicentric) Condicions retributives dels metges Relacio pública i privada Millorar TIC sanitàries Estil de gestió de l'HGV Organització interna de la primària Incrementde plantilles Politització Promoció de ll'activitat privada a la comarca Ampliació de la xarxa d'escialitats cobertes Renovació quadres directius Desburacratització activitat a les consultes Orientació a multimorbiditat i croncitat complexa Pressió assistencial Fidelització, motivació i promoció professionals Modernització de l' ICS Pràctiques compartides entre prfoessionals Cita prèvia 41 13 12 12 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 12
 • 13. Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Cita prèvia 13