SlideShare a Scribd company logo
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫هي‬
‫الصراع‬
‫الطويل‬
‫والمعقد‬
‫بين‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫والسلطات‬
‫اإلس‬
‫رائيلية‬
‫على‬
‫أرض‬
‫فلسطين‬
‫التاريخية‬
.
‫هذه‬
‫القضية‬
‫تعود‬
‫جذورها‬
‫إلى‬
‫الصهيونية‬
‫واالحتالل‬
‫اإلسرائيلي‬
‫لفلسطين‬
‫وما‬
‫تبعه‬
‫من‬
‫نزوح‬
‫وتهجير‬
‫للشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫واحتالل‬
‫أراضيهم‬
.
‫نشأة‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫وتطورها‬
‫التاريخي‬
1
‫قبل‬
‫القرن‬
‫العشرين‬
‫فلسطين‬
‫كانت‬
‫ا‬ً‫ء‬‫جز‬
‫من‬
‫اإلمبراطورية‬
‫العثمانية‬
‫ل‬
‫قرون‬
‫عديدة‬
.
‫بدأ‬
‫الصهاينة‬
‫بالهجرة‬
‫إلى‬
‫فلسطين‬
‫في‬
‫الق‬
‫رن‬
‫التاسع‬
‫عشر‬
،
‫مما‬
‫أدى‬
‫إلى‬
‫تزايد‬
‫الصراع‬
‫بين‬
‫الفلسطينيين‬
‫والمستوطنين‬
‫اليهود‬
.
2 ‫النكبة‬
‫وتأسيس‬
‫إسرائيل‬
‫في‬
‫عام‬
1948
،
‫تم‬
‫إنشاء‬
‫دولة‬
‫إسرائيل‬
‫على‬
‫أراضي‬
‫فلسطين‬
،
‫مما‬
‫أدى‬
‫إلى‬
‫نزوح‬
‫آالف‬
‫الفلسطينيين‬
‫م‬
‫ن‬
‫ديارهم‬
‫وتشريدهم‬
.
‫هذه‬
‫الكارثة‬
‫التاريخية‬
‫عرفت‬
‫باسم‬
‫النكبة‬
.
3
‫االحتالل‬
‫واالنتفاضات‬
‫في‬
‫عام‬
1967
،
‫احتلت‬
‫إسرائيل‬
‫الضفة‬
‫الغربية‬
‫وق‬
‫طاع‬
‫غزة‬
.
‫تلى‬
‫ذلك‬
‫عدة‬
‫انتفاضات‬
‫فلسطينية‬
‫ضد‬
‫االح‬
‫تالل‬
‫اإلسرائيلي‬
،
‫كانت‬
‫أبرزها‬
‫االنتفاضتان‬
‫األولى‬
‫و‬
‫الثانية‬
.
‫االنتهاكات‬
‫اإلسرائيلية‬
‫وانتهاك‬
‫حقوق‬
‫الفلسطيني‬
‫ين‬
‫تمارس‬
‫إسرائيل‬
‫انتهاكات‬
‫صارخة‬
‫لحقوق‬
‫اإلنسان‬
‫بحق‬
‫الفلسطينيين‬
،
‫بما‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫القتل‬
‫خ‬
‫ارج‬
‫نطاق‬
‫القضاء‬
،
‫واالعتقاالت‬
‫التعسفية‬
،
‫والتعذيب‬
،
‫وتقييد‬
‫حرية‬
‫التنقل‬
،
‫وهدم‬
‫المنازل‬
،
‫واالستيال‬
‫ء‬
‫على‬
‫األراضي‬
.
‫هذه‬
‫الممارسات‬
‫تشكل‬
‫انتهاكات‬
‫جسيمة‬
‫للقوانين‬
‫والمواثيق‬
‫الدولية‬
‫وتعكس‬
‫إصرار‬
‫إسرائيل‬
‫ع‬
‫لى‬
‫قمع‬
‫حركة‬
‫التحرر‬
‫الوطني‬
‫الفلسطيني‬
.
‫الموقف‬
‫الدولي‬
‫من‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫الدعم‬
‫السياسي‬
‫تحظى‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫بدعم‬
‫س‬
‫ياسي‬
‫دولي‬
‫واسع‬
،
‫حيث‬
‫تتبنى‬
‫األمم‬
‫المتح‬
‫دة‬
‫والعديد‬
‫من‬
‫الدول‬
‫قرارات‬
‫تؤيد‬
‫حقوق‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
.
‫ومع‬
‫ذلك‬
،
‫تواجه‬
‫هذه‬
‫القرارات‬
‫معوقات‬
‫في‬
‫التنفيذ‬
‫بسب‬
‫ب‬
‫الحماية‬
‫األمريكية‬
‫إلسرائيل‬
.
‫الدعم‬
‫المالي‬
‫واإلنسان‬
‫ي‬
‫تقدم‬
‫العديد‬
‫من‬
‫المنظمات‬
‫الدولية‬
‫واإلقليمية‬
‫المساعدات‬
‫المالية‬
‫واإلنسانية‬
‫للشعب‬
‫الفلسطيني‬
،
‫كما‬
‫توفر‬
‫الدعم‬
‫الطبي‬
‫والتعليمي‬
.
‫إال‬
‫أن‬
‫هذه‬
‫المساعدات‬
‫وحدها‬
‫ال‬
‫تكفي‬
‫لمعالجة‬
‫جذور‬
‫المشكلة‬
.
‫التضامن‬
‫الشعبي‬
‫شهد‬
‫العالم‬
‫موجات‬
‫من‬
‫التأييد‬
‫الش‬
‫عبي‬
‫للفلسطينيين‬
،
‫تمثلت‬
‫في‬
‫مس‬
‫يرات‬
‫وحمالت‬
‫المقاطعة‬
‫الدولية‬
‫إلسرائي‬
‫ل‬
.
‫هذا‬
‫التضامن‬
‫الشعبي‬
‫عد‬ُ‫ي‬
ً
ً‫ط‬‫ضغ‬
‫ا‬
‫ا‬ً‫م‬‫مه‬
‫على‬
‫الحكومات‬
‫للتحرك‬
‫بش‬
‫كل‬
‫أكثر‬
‫ا‬ً‫م‬‫حز‬
‫تجاه‬
‫القضية‬
.
‫التحديات‬
‫المستمرة‬
‫على‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫هذا‬
‫الدعم‬
‫الدولي‬
،
‫ال‬
‫تزال‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫تواجه‬
‫تحدي‬
‫ات‬
‫كبيرة‬
،
‫كاستمرار‬
‫االحتال‬
‫ل‬
‫اإلسرائيلي‬
‫وغياب‬
‫إرادة‬
‫سياسية‬
‫دولية‬
‫حقيقية‬
‫إل‬
‫نهائه‬
.
‫دور‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫في‬
‫نصرة‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
‫الدفاع‬
‫عن‬
‫الحقوق‬
‫يلعب‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫ا‬ً‫دور‬
‫ا‬ً‫بارز‬
‫في‬
‫الدفاع‬
‫عن‬
‫الحقو‬
‫ق‬
‫الفلسطينية‬
‫وتسليط‬
‫الضوء‬
‫على‬
‫االنتهاكات‬
‫اإلسرائ‬
‫يلية‬
.
‫الحشد‬
‫والتعبئة‬
‫يقوم‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫بحشد‬
‫وتعبئة‬
‫الجماهير‬
‫لتنظيم‬
‫ا‬
‫الحتجاجات‬
‫والفعاليات‬
‫المناصرة‬
‫للقضية‬
‫الفلسطينية‬
.
‫الضغط‬
‫السياسي‬
‫يمارس‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫ا‬ً‫ط‬‫ضغو‬
‫سياسية‬
‫على‬
‫الحكومات‬
‫والمؤسسات‬
‫الدولية‬
‫التخاذ‬
‫مواقف‬
‫داعمة‬
‫للفلسطينيين‬
.
‫التضامن‬
‫الدولي‬
‫ينسق‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫حمالت‬
‫التضامن‬
‫الدولي‬
‫إلبراز‬
‫ال‬
‫قضية‬
‫الفلسطينية‬
‫على‬
‫الساحة‬
‫العالمية‬
.
‫أساليب‬
‫الدعم‬
‫والتضامن‬
‫مع‬
‫الفلسطينيين‬
‫المشاركة‬
‫في‬
‫مسيرات‬
‫وفعاليات‬
‫داعمة‬
‫االنضمام‬
‫إلى‬
‫المظاهرات‬
‫والوقفات‬
‫االحتجاجية‬
‫ال‬
‫تي‬
‫تنظمها‬
‫المنظمات‬
‫الحقوقية‬
‫والشعبية‬
‫للتضام‬
‫ن‬
‫مع‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫والتنديد‬
‫باالنتهاكات‬
‫اإل‬
‫سرائيلية‬
.
‫المقاطعة‬
‫االقتصادية‬
‫والثقاف‬
‫ية‬
‫المشاركة‬
‫في‬
‫حمالت‬
‫مقاطعة‬
‫البضائع‬
‫والشركات‬
‫اإلسرائيلية‬
‫والضغط‬
‫على‬
‫الحك‬
‫ومات‬
‫لفرض‬
‫عقوبات‬
‫اقتصادية‬
‫على‬
‫إسرائيل‬
.
‫الدعم‬
‫المالي‬
‫واإلغاثي‬
‫التبرع‬
‫للمؤسسات‬
‫الخيرية‬
‫واإلنسان‬
‫ية‬
‫التي‬
‫تقدم‬
‫المساعدات‬
‫للشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫في‬
‫قطاع‬
‫غزة‬
‫والضفة‬
‫الغربية‬
‫والالجئي‬
‫ن‬
.
‫الصور‬
‫المعبرة‬
‫عن‬
‫معاناة‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫الطفولة‬
‫المهدرة‬
‫يواجه‬
‫األطفال‬
‫الفلسطينيون‬
‫مشهد‬
‫بكاء‬
‫وخوف‬
‫وحزن‬
‫في‬
‫ظل‬
‫تدمير‬
‫بيوتهم‬
‫وممتلكاتهم‬
‫أثناء‬
‫الهجمات‬
‫اإلسرائيلية‬
.
‫تصور‬
‫هذه‬
‫الصور‬
‫معاناة‬
‫األجيال‬
‫القادمة‬
‫جراء‬
‫االحتالل‬
‫واالنتهاكات‬
‫المتواصلة‬
.
‫الحزن‬
‫والمرارة‬
‫تعكس‬
‫صور‬
‫النساء‬
‫الفلسطينيات‬
‫الح‬
‫زن‬
‫واألسى‬
‫على‬
‫فقدان‬
‫أحبائهم‬
‫في‬
‫ظل‬
‫الص‬
‫راع‬
‫المدمر‬
.
‫هذه‬
‫المشاهد‬
‫المؤلمة‬
‫توثق‬
‫اآلالم‬
‫الت‬
‫ي‬
‫يعانيها‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫جراء‬
‫الخس‬
‫ائر‬
‫البشرية‬
‫المتكررة‬
.
‫المقاومة‬
‫والصمود‬
‫صور‬
‫الشباب‬
‫الفلسطيني‬
‫وهم‬
‫يرشقون‬
‫الحجارة‬
‫باتجاه‬
‫الجنود‬
‫اإلسرائيليين‬
‫ت‬
‫جسد‬
‫روح‬
‫المقاومة‬
‫والتصدي‬
‫لالحتالل‬
.
‫رغم‬
‫قوة‬
‫المحتل‬
،
‫يواصل‬
‫الفلسطينيون‬
‫النضال‬
‫السلمي‬
‫للدفاع‬
‫عن‬
‫حقوقهم‬
‫وكرامتهم‬
.
‫الحلول‬
‫المقترحة‬
‫إلنهاء‬
‫االحتالل‬
‫اإلسرائيلي‬
1
‫التفاوض‬
‫السياسي‬
‫إقامة‬
‫عملية‬
‫سياسية‬
‫إلنهاء‬
‫االحتالل‬
‫ووضع‬
‫تسوية‬
‫عادلة‬
‫تضمن‬
‫حقوق‬
‫الشعب‬
‫الفل‬
‫سطيني‬
2
‫المقاومة‬
‫السلمية‬
‫االستمرار‬
‫في‬
‫النضال‬
‫السلمي‬
‫والتظاهرات‬
‫الشعبية‬
‫إلنهاء‬
‫االحتالل‬
3
‫المقاطعة‬
‫االقتصادية‬
‫فرض‬
‫مقاطعة‬
‫اقتصادية‬
‫وتجارية‬
‫على‬
‫إسرائيل‬
‫لممارساتها‬
‫ا‬
‫لقمعية‬
‫تتمثل‬
‫الحلول‬
‫المقترحة‬
‫إلنهاء‬
‫االحتالل‬
‫اإلسرائيلي‬
‫في‬
‫إجراء‬
‫عملية‬
‫سياسية‬
‫موازية‬
‫للمقاومة‬
‫السلمية‬
‫والمقاطعة‬
‫االقتصادية‬
.
‫هذه‬
‫الحلول‬
‫تهدف‬
‫إلى‬
‫إيجاد‬
‫تسوية‬
‫سياسية‬
‫عادلة‬
‫تضمن‬
‫الحقوق‬
‫الفلسطينية‬
‫وإنهاء‬
‫االحتالل‬
‫بطرق‬
‫سلمية‬
‫وشرعية‬
.
‫التحديات‬
‫والعقبات‬
‫أمام‬
‫تحقيق‬
‫العدالة‬
‫للفلسطيني‬
‫ين‬
1
‫االنقسام‬
‫السياسي‬
‫الخالفات‬
‫بين‬
‫الفصائل‬
‫الفلسطينية‬
‫تضعف‬
‫موقفهم‬
2
‫الدعم‬
‫الدولي‬
‫المتذبذب‬
‫عدم‬
‫الحسم‬
‫في‬
‫موقف‬
‫المجتمع‬
‫الدولي‬
3
‫االستيطان‬
‫اإلسرائيلي‬
‫استمرار‬
‫بناء‬
‫المستوطنات‬
‫على‬
‫األراضي‬
‫الفلسطينية‬
‫إن‬
‫االستمرار‬
‫في‬
‫االنقسام‬
‫السياسي‬
‫بين‬
‫الفصائل‬
‫الفلسطينية‬
‫وعدم‬
‫وجود‬
‫موقف‬
‫دولي‬
‫حازم‬
‫ضد‬
‫االنتهاكات‬
‫اإلسرائيلية‬
‫وتوسع‬
‫اال‬
‫ستيطان‬
‫على‬
‫األراضي‬
‫الفلسطينية‬
‫جميعها‬
‫شكل‬ُ‫ت‬
‫تحديات‬
‫صعبة‬
‫أمام‬
‫تحقيق‬
‫العدالة‬
‫للفلسطينيين‬
.
‫خاتمة‬
‫وتوصيات‬
‫لدعم‬
‫القضية‬
‫الفلسطينية‬
.1
‫اعتماد‬
‫استراتيجية‬
‫شاملة‬
‫لتعزيز‬
‫التضامن‬
‫الدولي‬
‫مع‬
‫الشعب‬
‫الفلسطيني‬
‫وإنهاء‬
‫االحتالل‬
‫اإلسرائيلي‬
.2
‫رفع‬
‫الصوت‬
‫الدولي‬
‫واالستمرار‬
‫في‬
‫تسليط‬
‫الضوء‬
‫على‬
‫االنتهاكات‬
‫اإلسرائيلية‬
‫بهدف‬
‫الضغط‬
‫على‬
‫إسرائيل‬
‫لوقف‬
‫انتهاكاتها‬
.4
‫تعزيز‬
‫دور‬
‫المجتمع‬
‫المدني‬
‫والمنظمات‬
‫الحقوقية‬
‫في‬
‫الدفاع‬
‫عن‬
‫الحقوق‬
‫الفلسطينية‬
‫ورفع‬
‫الصوت‬
‫ضد‬
‫االحتالل‬
.5
‫تقديم‬
‫الدعم‬
‫المالي‬
‫والسياسي‬
‫للسلطة‬
‫الفلسطينية‬
‫لتمكينها‬
‫من‬
‫تحقيق‬
‫استقاللها‬
‫وبناء‬
‫مؤسساتها‬

More Related Content

What's hot

Vesinikside. Ave Soekov
Vesinikside. Ave SoekovVesinikside. Ave Soekov
Vesinikside. Ave Soekov
ZwiggyM
 
Meristeempaljundus
MeristeempaljundusMeristeempaljundus
Meristeempaljundus
mariliispani
 

What's hot (12)

ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ - ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ρυθμοί βυζαντινών ναών
ρυθμοί βυζαντινών ναώνρυθμοί βυζαντινών ναών
ρυθμοί βυζαντινών ναών
 
Vesinikside. Ave Soekov
Vesinikside. Ave SoekovVesinikside. Ave Soekov
Vesinikside. Ave Soekov
 
Criogenia - Criônica
Criogenia - CriônicaCriogenia - Criônica
Criogenia - Criônica
 
Θρησκευτικός φανατισμός
Θρησκευτικός φανατισμόςΘρησκευτικός φανατισμός
Θρησκευτικός φανατισμός
 
Δ.Ε.18 οι ιερές εικόνες
Δ.Ε.18 οι ιερές εικόνεςΔ.Ε.18 οι ιερές εικόνες
Δ.Ε.18 οι ιερές εικόνες
 
Αρχιτεκτονική ναών.pptx
Αρχιτεκτονική ναών.pptxΑρχιτεκτονική ναών.pptx
Αρχιτεκτονική ναών.pptx
 
Meristeempaljundus
MeristeempaljundusMeristeempaljundus
Meristeempaljundus
 
2 Γυμνάσιο Μυτιλήνης "η εκκλησιαστική τέχνη στην Ανατολή και στη Δύση"
2 Γυμνάσιο Μυτιλήνης "η εκκλησιαστική τέχνη στην Ανατολή και στη  Δύση"2 Γυμνάσιο Μυτιλήνης "η εκκλησιαστική τέχνη στην Ανατολή και στη  Δύση"
2 Γυμνάσιο Μυτιλήνης "η εκκλησιαστική τέχνη στην Ανατολή και στη Δύση"
 
H δύναμη της συγχώρεσης
H δύναμη της συγχώρεσηςH δύναμη της συγχώρεσης
H δύναμη της συγχώρεσης
 
8 ano ul2[1]
8 ano ul2[1]8 ano ul2[1]
8 ano ul2[1]
 
2.6 γ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
2.6 γ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ2.6 γ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
2.6 γ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
 

Similar to نشأة القضية الفلسطينية وتطورها التاريخي .pptx

فلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
فلسطين ولكن كيف وقعت النكبةفلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
فلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
basheer777
 
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسينيكذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
basheer777
 
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسينيكذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
basheer777
 
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلالBader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
BaderAyash
 
القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينيةالقضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
islamna
 
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
basheer777
 

Similar to نشأة القضية الفلسطينية وتطورها التاريخي .pptx (20)

Nakba 60
Nakba 60Nakba 60
Nakba 60
 
palastinefreepalastinefre2024202410e.ppt
palastinefreepalastinefre2024202410e.pptpalastinefreepalastinefre2024202410e.ppt
palastinefreepalastinefre2024202410e.ppt
 
النكبة
النكبةالنكبة
النكبة
 
فلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
فلسطين ولكن كيف وقعت النكبةفلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
فلسطين ولكن كيف وقعت النكبة
 
أحداث تاريخيه
أحداث تاريخيهأحداث تاريخيه
أحداث تاريخيه
 
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسينيكذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
 
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسينيكذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
كذبة بيع الفلسطينين لأرضهم أمين الحسيني
 
Alard
AlardAlard
Alard
 
أرض فلسطين د.محسن
أرض فلسطين   د.محسنأرض فلسطين   د.محسن
أرض فلسطين د.محسن
 
شعب فلسطين د.محسن
شعب فلسطين   د.محسنشعب فلسطين   د.محسن
شعب فلسطين د.محسن
 
اصدار حركة 1فتح 2015 يوم الارض
اصدار حركة  1فتح 2015 يوم الارضاصدار حركة  1فتح 2015 يوم الارض
اصدار حركة 1فتح 2015 يوم الارض
 
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلالBader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
Bader ayash تقرير عن يوم الاستقلال
 
مقال عن ذكرى الاستقلال
مقال عن ذكرى الاستقلالمقال عن ذكرى الاستقلال
مقال عن ذكرى الاستقلال
 
أربعون عاما على الإحتلال الإسرائيلي
أربعون عاما على الإحتلال الإسرائيليأربعون عاما على الإحتلال الإسرائيلي
أربعون عاما على الإحتلال الإسرائيلي
 
القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينيةالقضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
 
Palestine
PalestinePalestine
Palestine
 
مدخل_لقضية_اللاجئين.pptx
مدخل_لقضية_اللاجئين.pptxمدخل_لقضية_اللاجئين.pptx
مدخل_لقضية_اللاجئين.pptx
 
كتيب يوم الأرض
كتيب يوم الأرضكتيب يوم الأرض
كتيب يوم الأرض
 
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةسلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية
 
Alssira3 al3arabi alira2ili
Alssira3 al3arabi alira2iliAlssira3 al3arabi alira2ili
Alssira3 al3arabi alira2ili
 

نشأة القضية الفلسطينية وتطورها التاريخي .pptx