SlideShare a Scribd company logo
FokinaLida.75@mail.ru
FokinaLida.75@mail.ru
Талантливият български писател Емилиян
Станев е роден на 28 февруари 1907 г. във
Велико Търново в семейството на Мария и
Стоян Станеви. Истинското му име е Никола
Стоянов Станев.
Детството си прекарва в градовете Търново
и Елена, където живее дълго заедно
със семейството си.
FokinaLida.75@mail.ru
Малкият Никола е умно и буйно момче.
Обича да се катери по скалите на
хълмовете Царевец и Света гора, да се
къпе и да лови риба във водите на река
Янтра. С удоволствие рисува, учи се да
свири на цигулка, опитва се да пише.
FokinaLida.75@mail.ru
От майка си бъдещият писател наследява –
усета за словото. Тя употребявала много
странни думи, пословици и поговорки. Баща му
пък му предава любовта си към народната
песен и ловната си страст. Двамата със сина си
дълго бродят из дебрите на Стара планина.
Момчето е запленено завинаги от чудните багри
и звуци на дивата природа, от разнообразието
на растителния и животинския свят. Сред неяѝ
то се чувства истински щастливо.
FokinaLida.75@mail.ru
През 1928 г. завършва гимназия в град Враца като
частен ученик, след което се премества в София и учи
известно време живопис при проф. Цено Тодоров. По
настояване на баща си записва финанси и търговия в
Софийския университет.
През 1932-1944 става чиновник в Софийската
община, а през 1945 е управител на ловно стопанство в
с. Буковец.
FokinaLida.75@mail.ru
Емилиян Станев сътрудничи на различни литературни
издания от 1931 г. С око на художник и ухо на музикант
възприема образите, багрите извуците на заобикалящата
го българска природа. Благодарение на дарбата си ги
претворява във вълнуващи творби, в които разкрива
нравите и привичките на горските обитатели. Така
творецът се утвърждава като талантлив и самобитен
писател АНИМАЛИСТ.
FokinaLida.75@mail.ru
Емилиян Станев е автор на книгите за деца и юноши:
„През гори и води“ (1943), „Лакомото мече“ (1944),
„Повест за една гора“ (1948), „Когато скрежът се
топи“ (1950), „Чернишка“ (1950) и др.
FokinaLida.75@mail.ru
Като написах доста
разкази за възрастни, не
помня как ми хрумна да
опитам дали не ще мога
да напиша и някоя
книга за деца. Опитът
ми излезе сполучлив.
"През води и гори" е
първата детска книга,
която написах. Искам
всяко дете, като я чете,
да се радва и да научи
от нея много неща.
Емилиян Станев
FokinaLida.75@mail.ru
Емилиян Станев е
изключителен познавач на
животинския свят в родната
гора. Той с любов разказва и
одухотворява своите герои -
любимци на децата.
Интересни и впечатляващи
са и срещите с непознати, но
любопитни животни и птици.
Забавните приключения на
таралежа Бързоходко и
костенурката Повлекана ще
очароват и вас, деца, както
са пленявали поколения
българчета от първото
издание на книгата до днес.
FokinaLida.75@mail.ru
FokinaLida.75@mail.ru
FokinaLida.75@mail.ru
Червената уста
Те се преселиха в един висок слог, обрасъл с гъста жълтеникава трева,
без да знаят, че слогът принадлежи на голямата сивопепелява змия,
която се наричаше Червената уста. Тя се наричаше така, защото
отвътре устата й имаше керемиденочервен цвят.
Когато влязоха в тревата, росата не беше се вдигнала и слънцето току-
що беше изгряло. Повлекана и Бързоходко легнаха всред слога и
веднага заспаха, изморени от нощното скитане. Слогът им се хареса с
високата си мека трева, която ги скриваше от погледите на другите
животни и птици. Те бяха учудени, че не намериха тук някой заек или
някоя вероломна невестулка. Не знаеха нищо за Червената уста, която
сега спеше в дупката си от другата страна на слога.
Тя не обичаше ранните часове на утрото, не обичаше и росата.
Предпочиташе да се покаже навън, когато росата се вдигнеше и
слънцето започнеше да напича. Тогава излизаше бавно, като истинска
господарка, навиваше се на кълбо и грееше студеното си тяло, в което
течеше още по-студена кръв.
След като се стоплеше, Червената уста тръгваше край слога, лъскава
на слънцето и гладна. Обикновено отиваше в съседната просена нива,
където имаше няколко храста. По тях кацаха орляк врабци.
FokinaLida.75@mail.ru
Змията се примъкваше безшумно под храстите и чакаше
врабците да накацат. Тогава насочваше своя стъклено
неподвижен и остър поглед към най-близкото врабче и го
гледаше, без да мигне.
Отначало врабчето настръхваше и отпущаше крилцата си,
а по-късно, обзето от някаква замайваща възбуда и от
немощ, падаше от храста. Червената уста го излапваше цяло
и без да обръща внимание на уплашеното цвъртене на
другарите му, заспиваше за няколко часа. След това тя се
събуждаше, щом чуеше хлопатарите на стадото крави и
виковете на говедаря. Неведнъж той беше я гонил, не един
път бе хвърлял по нея своя тежък кривак. Но Червената уста
умееше да бяга като стрела, съскайки застрашително.
Веднъж дори тя се хвърли срещу говедаря и едва не го
накара да припадне от страх.
Тая сутрин змията беше сърдита и гладна. По обичая си тя
се напече на слънцето и тръгна край слога. В тревата
пълзеше гол охлюв. Червената уста го забеляза и поиска да го
хване. Щом се вмъкна в слога, тя налетя на Бързоходко и на
Повлекана.
FokinaLida.75@mail.ru
Двамата другари спяха безгрижно и дълбоко.
Учудена от присъствието на тия неканени гости, змията
ядно засъска. Тънкият й език, разцепен като вилка, отровно
се стрелна. Със заплашително вирната глава тя се насочи към
таралежа. Тялото й се сви, после отведнъж се разтегна
светкавично. Бързоходко получи страшен удар. Той изквича и
се преметна.
Зашеметен от удара, таралежът не можа да разбере с кого
има работа. Но когато чу съскащия глас на змията и усети
тънките й зъби да се забиват в муцуната, той се сви на кълбо
и изкара бодлите си. От своя страна змията се изпъна като
прът, за да се запази от бодлите му. Започна борба на живот и
смърт. Двамата се мятаха във високата трева, отдето се
чуваше глухото квичене на Бързоходко и злобното съскане на
Червената уста.
Разбудена от шума, Повлекана подаде главата си от своята
дебела черупка и дълго време безучастно гледа борците. Най-
сетне нейният бавен и несъобразителен ум разбра тежкото
положение на Бързоходко. Като се повдигна на кривите си
широки крака, тя се устреми към змията.
FokinaLida.75@mail.ru
Неочакваното нападение изненада Червената уста. Тя
пусна таралежа и се обърна към костенурката. Но Повлекана
веднага се скри в коритото си. Излъганата змия отново се
насочи към таралежа, ала Бързоходко бе успял да се изправи
на краката си. Закрит зад бодлите като зад щит, той нападна
на свой ред. Напразно Червената уста се опитваше да го
ухапе някъде. Неговите бодли го пазеха и го правеха
неуязвим. Змията виждаше зачервените му от ярост очи. Тя
отскачаше насам-натам, удряше се в бодлите му и ехидно
съскаше.
Изведнъж таралежът скочи и когато тя се отдръпна, за да
се запази, той я хвана за опашката. Червената уста се
изправи като пръчка и засвири от болка. С последни сили тя
се дръпна. Тялото й изплющя във въздуха като камшик и
блесна на слънцето. Таралежът не успя да я удържи и
отхвръкна настрана.
Щом се усети свободна, Червената уста удари на бяг. С
няколко лъкатушни движения на дългото си тяло тя достигна
своята дупка и се навря в нея.
FokinaLida.75@mail.ru
Какви нови необикновени приключения
очакват неразделните приятели – таралежа
Бързоходко и костенурката, докато се завърнат
у дома, ще научите като прочетете книгата
«През води и гори».
FokinaLida.75@mail.ru
За цялостното си анималистично творчество
за деца Емилиян Станев е удостоен с
наградата “Ханс Кристиан Андерсен”. През
1974 г. става академик.

More Related Content

What's hot

2 юни презентация нм
2 юни презентация нм2 юни презентация нм
2 юни презентация нм
Nina Manchorova
 
презентация за народните приказки
презентация за народните приказкипрезентация за народните приказки
презентация за народните приказки
joannasofia7
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
koletka pavlova
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
24 май
24 май24 май
24 май
milena_stefanova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
митове и легенди
митове и легендимитове и легенди
митове и легендиStela Doncheva
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
честита баба марта
честита баба мартачестита баба марта
честита баба мартаdimkos27
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
пепа чавдарова
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 

What's hot (20)

2 юни презентация нм
2 юни презентация нм2 юни презентация нм
2 юни презентация нм
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
презентация за народните приказки
презентация за народните приказкипрезентация за народните приказки
презентация за народните приказки
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
 
24 май
24 май24 май
24 май
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есен
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
 
митове и легенди
митове и легендимитове и легенди
митове и легенди
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
дора габе икч
дора габе икчдора габе икч
дора габе икч
 
честита баба марта
честита баба мартачестита баба марта
честита баба марта
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
 

Similar to емилиян станев.Ppt

"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
Ralitsa Yaneva
 
прочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
daniela velcheva
 
митологични същества
митологични съществамитологични същества
митологични същества
Росица Господинова
 
представям ви люси кортни
представям ви люси кортнипредставям ви люси кортни
представям ви люси кортниАни Петкова
 
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)tlisheva
 
бодливият трън
бодливият трънбодливият трън
бодливият трънdaniela velcheva
 
Вещицата (Кристина Дод)
Вещицата (Кристина Дод)Вещицата (Кристина Дод)
Вещицата (Кристина Дод)tlisheva
 
Страст - кн.3 (Лорън Кейт)
Страст - кн.3 (Лорън Кейт) Страст - кн.3 (Лорън Кейт)
Страст - кн.3 (Лорън Кейт) tlisheva
 
асен разцветников
асен разцветниковасен разцветников
асен разцветниковguest25eaea
 
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласниксписък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласникСтефан Стефанов
 
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
kreidaros1
 
България цяла сега нази гледа
България цяла сега нази гледаБългария цяла сега нази гледа
България цяла сега нази гледа
Desislava Yordanova
 
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Detski knigi foundation
 
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Val Stoeva
 
валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказкиVаlentina Bikova
 
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНАСпециален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Val Stoeva
 
звук и буква лл
звук и буква лл звук и буква лл
звук и буква лл
Gulnaz Solakova
 

Similar to емилиян станев.Ppt (18)

"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
 
прочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 класпрочетни книги за 3 клас
прочетни книги за 3 клас
 
митологични същества
митологични съществамитологични същества
митологични същества
 
представям ви люси кортни
представям ви люси кортнипредставям ви люси кортни
представям ви люси кортни
 
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
 
бодливият трън
бодливият трънбодливият трън
бодливият трън
 
Вещицата (Кристина Дод)
Вещицата (Кристина Дод)Вещицата (Кристина Дод)
Вещицата (Кристина Дод)
 
Страст - кн.3 (Лорън Кейт)
Страст - кн.3 (Лорън Кейт) Страст - кн.3 (Лорън Кейт)
Страст - кн.3 (Лорън Кейт)
 
асен разцветников
асен разцветниковасен разцветников
асен разцветников
 
Pavlikeni zoo
Pavlikeni zooPavlikeni zoo
Pavlikeni zoo
 
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласниксписък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
списък с книги за четене през лятото от бъдещия четвъртокласник
 
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
Bolharska mova-ta-chytannia-4-klas-prodanova-2021
 
България цяла сега нази гледа
България цяла сега нази гледаБългария цяла сега нази гледа
България цяла сега нази гледа
 
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
Какво четат "Майсторите" (12-15 г.)?/"Бисерче вълшебно" 2016
 
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
Конкурс за приказни истории “Кукувицата”
 
валери петров пет приказки
валери петров  пет приказкивалери петров  пет приказки
валери петров пет приказки
 
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНАСпециален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
Специален месец на МАЛКАТА БОЖАНА
 
звук и буква лл
звук и буква лл звук и буква лл
звук и буква лл
 

More from Vаlentina Bikova

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
Vаlentina Bikova
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
Vаlentina Bikova
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
Vаlentina Bikova
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
Vаlentina Bikova
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
Vаlentina Bikova
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Vаlentina Bikova
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищеVаlentina Bikova
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2Vаlentina Bikova
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.Vаlentina Bikova
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.Vаlentina Bikova
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европаVаlentina Bikova
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева системаVаlentina Bikova
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионVаlentina Bikova
 

More from Vаlentina Bikova (20)

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
 
бел писане работни листи
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
 
клетъчно ядро
клетъчно ядроклетъчно ядро
клетъчно ядро
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училище
 
палавница
палавницапалавница
палавница
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.
 
моята улица
моята улицамоята улица
моята улица
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа
 
Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)
 
Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)
 
Godishni vremena
Godishni vremenaGodishni vremena
Godishni vremena
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
 
пътни знаци
пътни знаципътни знаци
пътни знаци
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милион
 

емилиян станев.Ppt

 • 2. FokinaLida.75@mail.ru Талантливият български писател Емилиян Станев е роден на 28 февруари 1907 г. във Велико Търново в семейството на Мария и Стоян Станеви. Истинското му име е Никола Стоянов Станев. Детството си прекарва в градовете Търново и Елена, където живее дълго заедно със семейството си.
 • 3. FokinaLida.75@mail.ru Малкият Никола е умно и буйно момче. Обича да се катери по скалите на хълмовете Царевец и Света гора, да се къпе и да лови риба във водите на река Янтра. С удоволствие рисува, учи се да свири на цигулка, опитва се да пише.
 • 4. FokinaLida.75@mail.ru От майка си бъдещият писател наследява – усета за словото. Тя употребявала много странни думи, пословици и поговорки. Баща му пък му предава любовта си към народната песен и ловната си страст. Двамата със сина си дълго бродят из дебрите на Стара планина. Момчето е запленено завинаги от чудните багри и звуци на дивата природа, от разнообразието на растителния и животинския свят. Сред неяѝ то се чувства истински щастливо.
 • 5. FokinaLida.75@mail.ru През 1928 г. завършва гимназия в град Враца като частен ученик, след което се премества в София и учи известно време живопис при проф. Цено Тодоров. По настояване на баща си записва финанси и търговия в Софийския университет. През 1932-1944 става чиновник в Софийската община, а през 1945 е управител на ловно стопанство в с. Буковец.
 • 6. FokinaLida.75@mail.ru Емилиян Станев сътрудничи на различни литературни издания от 1931 г. С око на художник и ухо на музикант възприема образите, багрите извуците на заобикалящата го българска природа. Благодарение на дарбата си ги претворява във вълнуващи творби, в които разкрива нравите и привичките на горските обитатели. Така творецът се утвърждава като талантлив и самобитен писател АНИМАЛИСТ.
 • 7. FokinaLida.75@mail.ru Емилиян Станев е автор на книгите за деца и юноши: „През гори и води“ (1943), „Лакомото мече“ (1944), „Повест за една гора“ (1948), „Когато скрежът се топи“ (1950), „Чернишка“ (1950) и др.
 • 8. FokinaLida.75@mail.ru Като написах доста разкази за възрастни, не помня как ми хрумна да опитам дали не ще мога да напиша и някоя книга за деца. Опитът ми излезе сполучлив. "През води и гори" е първата детска книга, която написах. Искам всяко дете, като я чете, да се радва и да научи от нея много неща. Емилиян Станев
 • 9. FokinaLida.75@mail.ru Емилиян Станев е изключителен познавач на животинския свят в родната гора. Той с любов разказва и одухотворява своите герои - любимци на децата. Интересни и впечатляващи са и срещите с непознати, но любопитни животни и птици. Забавните приключения на таралежа Бързоходко и костенурката Повлекана ще очароват и вас, деца, както са пленявали поколения българчета от първото издание на книгата до днес.
 • 12. FokinaLida.75@mail.ru Червената уста Те се преселиха в един висок слог, обрасъл с гъста жълтеникава трева, без да знаят, че слогът принадлежи на голямата сивопепелява змия, която се наричаше Червената уста. Тя се наричаше така, защото отвътре устата й имаше керемиденочервен цвят. Когато влязоха в тревата, росата не беше се вдигнала и слънцето току- що беше изгряло. Повлекана и Бързоходко легнаха всред слога и веднага заспаха, изморени от нощното скитане. Слогът им се хареса с високата си мека трева, която ги скриваше от погледите на другите животни и птици. Те бяха учудени, че не намериха тук някой заек или някоя вероломна невестулка. Не знаеха нищо за Червената уста, която сега спеше в дупката си от другата страна на слога. Тя не обичаше ранните часове на утрото, не обичаше и росата. Предпочиташе да се покаже навън, когато росата се вдигнеше и слънцето започнеше да напича. Тогава излизаше бавно, като истинска господарка, навиваше се на кълбо и грееше студеното си тяло, в което течеше още по-студена кръв. След като се стоплеше, Червената уста тръгваше край слога, лъскава на слънцето и гладна. Обикновено отиваше в съседната просена нива, където имаше няколко храста. По тях кацаха орляк врабци.
 • 13. FokinaLida.75@mail.ru Змията се примъкваше безшумно под храстите и чакаше врабците да накацат. Тогава насочваше своя стъклено неподвижен и остър поглед към най-близкото врабче и го гледаше, без да мигне. Отначало врабчето настръхваше и отпущаше крилцата си, а по-късно, обзето от някаква замайваща възбуда и от немощ, падаше от храста. Червената уста го излапваше цяло и без да обръща внимание на уплашеното цвъртене на другарите му, заспиваше за няколко часа. След това тя се събуждаше, щом чуеше хлопатарите на стадото крави и виковете на говедаря. Неведнъж той беше я гонил, не един път бе хвърлял по нея своя тежък кривак. Но Червената уста умееше да бяга като стрела, съскайки застрашително. Веднъж дори тя се хвърли срещу говедаря и едва не го накара да припадне от страх. Тая сутрин змията беше сърдита и гладна. По обичая си тя се напече на слънцето и тръгна край слога. В тревата пълзеше гол охлюв. Червената уста го забеляза и поиска да го хване. Щом се вмъкна в слога, тя налетя на Бързоходко и на Повлекана.
 • 14. FokinaLida.75@mail.ru Двамата другари спяха безгрижно и дълбоко. Учудена от присъствието на тия неканени гости, змията ядно засъска. Тънкият й език, разцепен като вилка, отровно се стрелна. Със заплашително вирната глава тя се насочи към таралежа. Тялото й се сви, после отведнъж се разтегна светкавично. Бързоходко получи страшен удар. Той изквича и се преметна. Зашеметен от удара, таралежът не можа да разбере с кого има работа. Но когато чу съскащия глас на змията и усети тънките й зъби да се забиват в муцуната, той се сви на кълбо и изкара бодлите си. От своя страна змията се изпъна като прът, за да се запази от бодлите му. Започна борба на живот и смърт. Двамата се мятаха във високата трева, отдето се чуваше глухото квичене на Бързоходко и злобното съскане на Червената уста. Разбудена от шума, Повлекана подаде главата си от своята дебела черупка и дълго време безучастно гледа борците. Най- сетне нейният бавен и несъобразителен ум разбра тежкото положение на Бързоходко. Като се повдигна на кривите си широки крака, тя се устреми към змията.
 • 15. FokinaLida.75@mail.ru Неочакваното нападение изненада Червената уста. Тя пусна таралежа и се обърна към костенурката. Но Повлекана веднага се скри в коритото си. Излъганата змия отново се насочи към таралежа, ала Бързоходко бе успял да се изправи на краката си. Закрит зад бодлите като зад щит, той нападна на свой ред. Напразно Червената уста се опитваше да го ухапе някъде. Неговите бодли го пазеха и го правеха неуязвим. Змията виждаше зачервените му от ярост очи. Тя отскачаше насам-натам, удряше се в бодлите му и ехидно съскаше. Изведнъж таралежът скочи и когато тя се отдръпна, за да се запази, той я хвана за опашката. Червената уста се изправи като пръчка и засвири от болка. С последни сили тя се дръпна. Тялото й изплющя във въздуха като камшик и блесна на слънцето. Таралежът не успя да я удържи и отхвръкна настрана. Щом се усети свободна, Червената уста удари на бяг. С няколко лъкатушни движения на дългото си тяло тя достигна своята дупка и се навря в нея.
 • 16. FokinaLida.75@mail.ru Какви нови необикновени приключения очакват неразделните приятели – таралежа Бързоходко и костенурката, докато се завърнат у дома, ще научите като прочетете книгата «През води и гори».
 • 17. FokinaLida.75@mail.ru За цялостното си анималистично творчество за деца Емилиян Станев е удостоен с наградата “Ханс Кристиан Андерсен”. През 1974 г. става академик.