SlideShare a Scribd company logo
Здравейте!
Знаете ли какво е
улица и защо всички
казват, че уличното
движение крие
много опасности?
Улицата е път между
сградите в населено
място, където се
движат пешеходци и
автомобили.
Тя крие опасности за
тези, които не спазват
правилата за движение.
Ето я улицата.
Тук някъде може би е
твоят дом, твоето
училище, любимият
магазин или парк.
А сега ми разкажи
за твоята улица.
 Как се казва? /адрес/
 От кога живееш на нея?
 Как изглежда?
 Кои са по-интересните
сгради и места по нея?
 Какви превозни средства
минават по нея и какви
опасности крие тя за
хората?
 Чиста ли е?
*** ***
А аз живея точно срещу
училището, в което уча. В синята сграда
е моят дом. Имаме вход и отпред, но аз
винаги минавам по пътя, показан с
червени стрелки. Защо?
Правилно!
 Минавам по , за да
стигна до .
 Там , уверявам се, че е
и тогава .
Вие сте участници в
движението като . Затова е
добре да знаете, че улицата си има свои
правила, които вие трябва да спазвате,
за да осигурите вашата безопасност.
Ще ви разкажа за:
СВЕТОФАРА
ПЪТНОТО ПЛАТНО
ПЪТНАТА МАРКИРОВКА
ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА
КРЪСТОВИЩАТА
ПЪТНИТЕ
ЗНАЦИ
ТРОТОАРА
Това е .
По него се движат автомобили.
Това е
. По
него има
.
са важна
част от
. Защо?
По-голяма част
от улиците имат
. Те са предна-
значени за .
На трото-
арите има и
автобусни
.
Това са .
Те също регулират
движението.
Да припомним!
регулира движението
на превозните средства и
пешеходците по пътищата.
Светлината, която забранява
движението е __________.червената
Светлината, която
предупреждава е __________.жълтата
Светлината, която разрешава
движението е __________.зелената
Къде се движат пешеходците?пешеходна пътека, тротоарНа кои места те пресичат улицата ?Пресичат на пешеходната пътека.Как се регулира движението на това кръстовище и с
какво се съобразяват участниците в движението?
Движението се регулира със светофар и
всички участници в движението се съобразяват
със светлинните му сигнали.
Разгледай илюстрациите и отговори
кое дете пресича правилно. Защо?
V
Пресича на зелена
светлина.
Кои правила
са нарушили
останалите
деца?
Пресича на
червена
светлина.
Няма пешеходна
пътека.
Не се оглежда.
Пресича на червена
светлина. Не вижда
идващата след
автобуса кола.
Не спазва
указанията
на регулиров-
чика.
Какви правила трябва да спазваме
като участници в движението?
- Разкажи какво е изобразено на илюстрациите.
- Определи поведението на децата в тях.
- Постави знака за правилно или неправилно.
X X
V
X
ВНИМАНИЕ! ВЕЛОСИПЕДИСТ НА ПЪТЯ!
Разгледай и обясни.
Какво НЕ трябва да прави велосипедистът?
Кликни за
следваща
ситуация!
Кликни за
следваща
ситуация!
ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!
Разгледай и обясни.
Кои правила за поведение на улицата са
нарушили децата?
Кликни за
следваща
ситуация!
Вие бихте ли постъпили така?
Обосновете отговора си.
Улицата е и място,
където живеят хора; място, на което
играят деца. Затова трябва да се полагат
грижи за опазване на красотата и
чистотата ѝ.
Кое поведение е правилно и кое не е?
Обозначи в кръгчетата и обясни защо.
Х Х
Х Х
V
V
V
Улицата, на която
живеем, трябва да
бъде чиста и красива,
за което могат да
помагат и децата.
За осигуряване на своята безопасност
на улицата, те трябва да спазват
правилата за безопасно движение и да
играят на определените за това места.
стр. 61
Нарисувай или залепи снимка на:
- квартала, в който живееш;
- улицата, на която живееш;
- кръстовището, което
пресичаш, за да стигнеш до
училище.
В презентацията са
използвани картинки от:
 Интернет;
 Viki.rdf.ru;
 http://www.e-uchebnik.bg/

More Related Content

What's hot

ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
пепа чавдарова
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
 
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класVeska Petrova
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
Veska Petrova
 
транспорт гатанки
транспорт  гатанкитранспорт  гатанки
транспорт гатанкиVаlentina Bikova
 
ханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсенVаlentina Bikova
 
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
koletka pavlova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Великден, 2017
Великден, 2017Великден, 2017
Великден, 2017
Sevda Rabineva
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
Luiza Antova
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 

What's hot (20)

ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есен
 
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
 
Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 клас
 
Leda mileva
Leda milevaLeda mileva
Leda mileva
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
 
пътни знаци
пътни знаципътни знаци
пътни знаци
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
 
транспорт гатанки
транспорт  гатанкитранспорт  гатанки
транспорт гатанки
 
ханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсен
 
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
Великден, 2017
Великден, 2017Великден, 2017
Великден, 2017
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
 
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
6. Трудът на хората. Професии - РК, Просвета - В. П.
 
Prolet
ProletProlet
Prolet
 
Звук и букви Оо
Звук и букви ОоЗвук и букви Оо
Звук и букви Оо
 

Viewers also liked

БДП
 БДП БДП
БДП
souhs
 
Безопасност на Движението
Безопасност на ДвижениетоБезопасност на Движението
Безопасност на ДвижениетоNelly Stancheva
 
Звук и буква Жж
Звук и буква ЖжЗвук и буква Жж
Звук и буква Жж
NinaKaneva
 
звук и буква йй
звук и буква йй звук и буква йй
звук и буква йй
Gulnaz Solakova
 
звук и буква уу
звук и буква уузвук и буква уу
звук и буква уу
Gulnaz Solakova
 
Приложение 4 - Диаграми анкета
Приложение 4 - Диаграми анкетаПриложение 4 - Диаграми анкета
Приложение 4 - Диаграми анкета
Iliana Ilieva-Dabova
 
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТАЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
пепа чавдарова
 
Christmas-in-Bulgaria
Christmas-in-BulgariaChristmas-in-Bulgaria
Christmas-in-BulgariaRosica Mileva
 
Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
 

Viewers also liked (13)

БДП
 БДП БДП
БДП
 
На пътя не е опасно
На пътя не е опасно На пътя не е опасно
На пътя не е опасно
 
Безопасност на Движението
Безопасност на ДвижениетоБезопасност на Движението
Безопасност на Движението
 
права и задължения
права и задълженияправа и задължения
права и задължения
 
Звук и буква Жж
Звук и буква ЖжЗвук и буква Жж
Звук и буква Жж
 
звук и буква йй
звук и буква йй звук и буква йй
звук и буква йй
 
звук и буква уу
звук и буква уузвук и буква уу
звук и буква уу
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Приложение 4 - Диаграми анкета
Приложение 4 - Диаграми анкетаПриложение 4 - Диаграми анкета
Приложение 4 - Диаграми анкета
 
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТАЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
 
п ъ т н и з н а ц и
п ъ т н и  з н а ц и п ъ т н и  з н а ц и
п ъ т н и з н а ц и
 
Christmas-in-Bulgaria
Christmas-in-BulgariaChristmas-in-Bulgaria
Christmas-in-Bulgaria
 
Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
 

5. Нашата улица - РК, Просвета, В. П.

 • 1.
 • 2.
 • 3. Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности за тези, които не спазват правилата за движение.
 • 4. Ето я улицата. Тук някъде може би е твоят дом, твоето училище, любимият магазин или парк.
 • 5. А сега ми разкажи за твоята улица.  Как се казва? /адрес/  От кога живееш на нея?  Как изглежда?  Кои са по-интересните сгради и места по нея?  Какви превозни средства минават по нея и какви опасности крие тя за хората?  Чиста ли е? *** ***
 • 6. А аз живея точно срещу училището, в което уча. В синята сграда е моят дом. Имаме вход и отпред, но аз винаги минавам по пътя, показан с червени стрелки. Защо?
 • 7. Правилно!  Минавам по , за да стигна до .  Там , уверявам се, че е и тогава .
 • 8. Вие сте участници в движението като . Затова е добре да знаете, че улицата си има свои правила, които вие трябва да спазвате, за да осигурите вашата безопасност. Ще ви разкажа за: СВЕТОФАРА ПЪТНОТО ПЛАТНО ПЪТНАТА МАРКИРОВКА ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА КРЪСТОВИЩАТА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ ТРОТОАРА
 • 9. Това е . По него се движат автомобили.
 • 12. По-голяма част от улиците имат . Те са предна- значени за .
 • 13. На трото- арите има и автобусни .
 • 14. Това са . Те също регулират движението.
 • 15.
 • 16. Да припомним! регулира движението на превозните средства и пешеходците по пътищата. Светлината, която забранява движението е __________.червената Светлината, която предупреждава е __________.жълтата Светлината, която разрешава движението е __________.зелената
 • 17. Къде се движат пешеходците?пешеходна пътека, тротоарНа кои места те пресичат улицата ?Пресичат на пешеходната пътека.Как се регулира движението на това кръстовище и с какво се съобразяват участниците в движението? Движението се регулира със светофар и всички участници в движението се съобразяват със светлинните му сигнали.
 • 18. Разгледай илюстрациите и отговори кое дете пресича правилно. Защо? V Пресича на зелена светлина.
 • 19. Кои правила са нарушили останалите деца? Пресича на червена светлина. Няма пешеходна пътека. Не се оглежда. Пресича на червена светлина. Не вижда идващата след автобуса кола. Не спазва указанията на регулиров- чика.
 • 20. Какви правила трябва да спазваме като участници в движението?
 • 21. - Разкажи какво е изобразено на илюстрациите. - Определи поведението на децата в тях. - Постави знака за правилно или неправилно. X X V X
 • 22. ВНИМАНИЕ! ВЕЛОСИПЕДИСТ НА ПЪТЯ! Разгледай и обясни. Какво НЕ трябва да прави велосипедистът? Кликни за следваща ситуация!
 • 23. Кликни за следваща ситуация! ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА! Разгледай и обясни. Кои правила за поведение на улицата са нарушили децата?
 • 24. Кликни за следваща ситуация! Вие бихте ли постъпили така? Обосновете отговора си.
 • 25. Улицата е и място, където живеят хора; място, на което играят деца. Затова трябва да се полагат грижи за опазване на красотата и чистотата ѝ.
 • 26. Кое поведение е правилно и кое не е? Обозначи в кръгчетата и обясни защо. Х Х Х Х V V V
 • 27. Улицата, на която живеем, трябва да бъде чиста и красива, за което могат да помагат и децата. За осигуряване на своята безопасност на улицата, те трябва да спазват правилата за безопасно движение и да играят на определените за това места.
 • 28. стр. 61 Нарисувай или залепи снимка на: - квартала, в който живееш; - улицата, на която живееш; - кръстовището, което пресичаш, за да стигнеш до училище.
 • 29. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  Viki.rdf.ru;  http://www.e-uchebnik.bg/