SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
триста хиляди и 
двадесет и пет 
осемдесет хиляди 
двеста и пет 
черистотин 
двадесет и седем 
хиляди и петдесет 
За да провериш написаното, щракни с левия 
бутон мишката върху калинката.
триста хиляди и 
двадесет и пет 
осемдесет хиляди 
двеста и пет 
проверка 
черистотин 
двадесет и седем 
хиляди и петдесет 
300 025 
80 205 
427 050
сто деветдесет и три 
хиляди 
четиристотин и осем 
триста и пет 
хиляди двеста 
тридесет и едно 
седемстотин и три 
хиляди и 
деветстотин
проверка 
сто деветдесет и три 
хиляди 
четиристотин и осем 
триста и пет 
хиляди двеста 
тридесет и едно 
седемстотин и три 
хиляди и 
деветстотин 
193 408 
305 231 
703 900
петстдесет и шест 
хиляди двадесет и 
седемстотин 
петстотин и шест 
хиляди и 
седемдесет 
петстотин хиляди 
и седем
петстдесет и шест 
хиляди двадесет и 
седем 
петстотин и шест 
хиляди и 
седемдесет 
проверка 
петстотин хиляди 
и седем 
506 027 
506 070 
500 007
триста хиляди и 
двадесет и пет 
осемдесет хиляди 
двеста и пет 
черистотин 
двадесет и седем 
хиляди и петдесет
триста хиляди и 
двадесет и пет 
осемдесет хиляди 
двеста и пет 
проверка 
черистотин 
двадесет и седем 
хиляди и петдесет 
300 025 
80 205 
427 050
КОЕ Е ЧИСЛОТО? 
За да провериш написаното, щракни с левия 
бутон на мишката върху мравката.
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО?? 
проверка 
4 683
КОЕ Е ЧИСЛОТО?
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО?? 
ппррооввееррккаа 
8 546
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО??
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО?? 
ппррооввееррккаа 
7 560
КОЕ Е ЧИСЛОТО?
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО?? 
проверка 
6 609
ККООЕЕ ЕЕ ЧЧИИССЛЛООТТОО?? 
Направи проверка
КОЕ Е ЧИСЛОТО? 
проверка 
9 005
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
726 381 205 360 
76 956 490 001 
За да провериш написаното, щракни с левия 
бутон на мишката върху скакалеца.
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
ппррооввееррккаа 
726 381 205 360 
76 956 490 001
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
903 003 102 300 
570 814 9 000
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
ппррооввееррккаа 
903 003 102 300 
570 814 9 000
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
1 903 003 872 302 
204 314 491 760
ЗЗААЧЧЕЕРРТТААЙЙ ИИЗЗЛЛИИШШННННООТТОО 
ЧЧИИССЛЛОО 
ппррооввееррккаа 
1 903 003 872 302 
204 314 491 760
50 538 
> = < 
Щракнете с левия бутон на 
мишката върху правилния знак.
1 00 000 
> = 
<
706 420 
> = <
990 153 
> = <
413 559 
> = 
<
200 003 
> = <
117766 334488 
117766 334499 
117766 335500 
117766 334477 117766 335511
554400 779999 
553300 880000 
554400 880011 
554400 880000 555500 777788
779999 999988 
779999 999977 
779999 999999 
880000 000000 990000 000000
660044 007700 
660044 006688 
660044 007711 
660044 007722 660044 006699
331144 227755 
331144 447755 
331144 337755 
331144 556655 331144 117755
225544 331166 
226666 331166 
226644 331166 
224444 331166 225544 331177
9999 998811 
9999 997711 
110000 000011 
9999 998800 9999 999911
заедно учим числата до милион

More Related Content

What's hot

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класДарина Железова
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеMarusya Eneva
 
Забавна азбука
Забавна азбукаЗабавна азбука
Забавна азбукаMarusya Eneva
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именаVera
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели Vаlentina Bikova
 
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинениеrossitsazlankova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
План за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХНПлан за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХНRose Sunrise
 

What's hot (20)

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
 
3 class
3 class3 class
3 class
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
 
Трети март
Трети мартТрети март
Трети март
 
Забавна азбука
Забавна азбукаЗабавна азбука
Забавна азбука
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
 
степенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните именастепенуване на прилагателните имена
степенуване на прилагателните имена
 
звукови модели
звукови модели  звукови модели
звукови модели
 
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
План за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХНПлан за работа на методическо обединение ХН
План за работа на методическо обединение ХН
 
Майчина сълза
Майчина сълзаМайчина сълза
Майчина сълза
 

Viewers also liked

Картинки с редове /Writing Paper/
Картинки с редове /Writing Paper/Картинки с редове /Writing Paper/
Картинки с редове /Writing Paper/Marusya Eneva
 
Математика урок 82
Математика урок 82Математика урок 82
Математика урок 82Rozalina Paskaleva
 
Преразказ на авторова приказка
Преразказ на авторова приказкаПреразказ на авторова приказка
Преразказ на авторова приказкаPoli Rangelova
 
Празник на цифрите в 1. клас
Празник на цифрите в 1. класПразник на цифрите в 1. клас
Празник на цифрите в 1. класPavleta Damyanova
 
Къщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 класКъщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 класVili Dimova
 
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математикаrossmar68
 
Весели цифри
Весели цифриВесели цифри
Весели цифриMarusya Eneva
 
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...Marusya Eneva
 
Надписи за 8-ми март
Надписи за 8-ми мартНадписи за 8-ми март
Надписи за 8-ми мартMarusya Eneva
 

Viewers also liked (12)

Картинки с редове /Writing Paper/
Картинки с редове /Writing Paper/Картинки с редове /Writing Paper/
Картинки с редове /Writing Paper/
 
Математика урок 82
Математика урок 82Математика урок 82
Математика урок 82
 
Преразказ на авторова приказка
Преразказ на авторова приказкаПреразказ на авторова приказка
Преразказ на авторова приказка
 
как се оценяват учениците
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват учениците
 
Doma6na
Doma6naDoma6na
Doma6na
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Празник на цифрите в 1. клас
Празник на цифрите в 1. класПразник на цифрите в 1. клас
Празник на цифрите в 1. клас
 
Къщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 класКъщички - математика - 1 клас
Къщички - математика - 1 клас
 
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математика
 
Весели цифри
Весели цифриВесели цифри
Весели цифри
 
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...
Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в магически ц...
 
Надписи за 8-ми март
Надписи за 8-ми мартНадписи за 8-ми март
Надписи за 8-ми март
 

More from Vаlentina Bikova

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Vаlentina Bikova
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10Vаlentina Bikova
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Vаlentina Bikova
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищеVаlentina Bikova
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2Vаlentina Bikova
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.Vаlentina Bikova
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.PptVаlentina Bikova
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.Vаlentina Bikova
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европаVаlentina Bikova
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева системаVаlentina Bikova
 

More from Vаlentina Bikova (20)

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
 
клетъчно ядро
клетъчно ядроклетъчно ядро
клетъчно ядро
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училище
 
палавница
палавницапалавница
палавница
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.Ppt
 
моята улица
моята улицамоята улица
моята улица
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа
 
Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)Strandzha (pp tminimizer)
Strandzha (pp tminimizer)
 
Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)Rodopi (pp tminimizer)
Rodopi (pp tminimizer)
 
Godishni vremena
Godishni vremenaGodishni vremena
Godishni vremena
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
 
пътни знаци
пътни знаципътни знаци
пътни знаци
 
правопис
правописправопис
правопис
 
вода
вода вода
вода
 

заедно учим числата до милион