SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
ДА УЧИМ З А Е Д Н О
З А Б Ъ Л ГА Р С К А Т А
П Р И Р О Д А
РОДОПИРОДОПИ
РЕДКИ ИРЕДКИ И
ЗАСТРАШЕНИЗАСТРАШЕНИ
ОТ ИЗЧЕЗВАНЕОТ ИЗЧЕЗВАНЕ
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ
ЗнаетеЗнаете
ли, че:ли, че:
В Родопите се срещатВ Родопите се срещат
2000 висши растения.2000 висши растения.
100 растения са вписани100 растения са вписани
в Червената книга на Бъл-в Червената книга на Бъл-
гария.гария.
90 растения са силно90 растения са силно
застрашени от изчезване.застрашени от изчезване.
63 растения са защите-63 растения са защите-
ни от закона.ни от закона.
АЛПИЙСКИ ПОВЕТАЛПИЙСКИ ПОВЕТ
БЕЛОЦВЕТЕНБЕЛОЦВЕТЕН
ДЕБЕЛЕЦДЕБЕЛЕЦ
БОРЗЕАНОВ ИГЛОВРЪХБОРЗЕАНОВ ИГЛОВРЪХ
ВЕНЕРИНАВЕНЕРИНА
ОБУВКАОБУВКА
ВЪЛНЕСТАВЪЛНЕСТА
КАМБАНКАКАМБАНКА
ГРЪЦКАГРЪЦКА
ВЕДРИЦАВЕДРИЦА
ГРЪЦКАГРЪЦКА
КАМЕНОЛОМКАКАМЕНОЛОМКА
ДВУРОГАДВУРОГА
ПЧЕЛИЦАПЧЕЛИЦА
ДЪРВОВИДНАДЪРВОВИДНА
ХВОЙНАХВОЙНА
ЕЛВЕЗИЕВОЕЛВЕЗИЕВО
КОКИЧЕКОКИЧЕ
ЕСЕНЕНЕСЕНЕН
СПИРАЛНИКСПИРАЛНИК
ИЗТОЧНАИЗТОЧНА
ВЕДРИЦАВЕДРИЦА
НАРЦИСОВАНАРЦИСОВА
СЪСЪНКАСЪСЪНКА
ОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНА
ПЪРЧОВКАПЪРЧОВКА
ОБИКНОВЕНО БЯСНООБИКНОВЕНО БЯСНО
ДЪРВОДЪРВО
ОЛИВИЕРОВОЛИВИЕРОВ
МИНЗУХАРМИНЗУХАР
ПАЛЕШНИКОВПАЛЕШНИКОВ
СЕРАПИАССЕРАПИАС
ПЕТНИСТАПЕТНИСТА
ТИНТЯВАТИНТЯВА
РАЙХЕНБАХОВАРАЙХЕНБАХОВА
ПЕРУНИКАПЕРУНИКА
РЕШЕТКАРЕШЕТКА
РОДОПСКА ГОРСКАРОДОПСКА ГОРСКА
МАЙКАМАЙКА
РОДОПСКОРОДОПСКО
КРАЙСНЕЖНОКРАЙСНЕЖНО
ЗВЪНЧЕЗВЪНЧЕ
РОДОПСКИ КРЕМРОДОПСКИ КРЕМ
РОДОПСКО ЛАЛЕРОДОПСКО ЛАЛЕ
РОДОПСКАРОДОПСКА
МЕРЕНДЕРАМЕРЕНДЕРА
РОДОПСКИРОДОПСКИ
СИЛИВРЯКСИЛИВРЯК
СЕДЕФЧЕСЕДЕФЧЕ
СТРИБЪРНИЕВАСТРИБЪРНИЕВА
АЙВАЖИВААЙВАЖИВА
СТРИБЪРНИЕВАСТРИБЪРНИЕВА
КАМЕНОЛОМКАКАМЕНОЛОМКА
ТЕКИРСКАТЕКИРСКА
МИШОРКАМИШОРКА
ХРАСТОВИДНАХРАСТОВИДНА
ДЕЗИФОРАДЕЗИФОРА
ЧЕРВЕНАЧЕРВЕНА
СЪСЪНКАСЪСЪНКА
ЮЖНО ЛАЛЕЮЖНО ЛАЛЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Е РАЗРАБОТЕНА
ОТ ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА БИКОВА
НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ИНТЕРНЕТ

More Related Content

More from Vаlentina Bikova

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Vаlentina Bikova
 
бел писане работни листи
бел  писане работни листибел  писане работни листи
бел писане работни листиVаlentina Bikova
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10Vаlentina Bikova
 
звукови модели
звукови модели   звукови модели
звукови модели Vаlentina Bikova
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Vаlentina Bikova
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищеVаlentina Bikova
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2Vаlentina Bikova
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.Vаlentina Bikova
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.PptVаlentina Bikova
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.Vаlentina Bikova
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европаVаlentina Bikova
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева системаVаlentina Bikova
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионVаlentina Bikova
 

More from Vаlentina Bikova (20)

Състав на числата до 10
Състав на числата до 10Състав на числата до 10
Състав на числата до 10
 
бел писане работни листи
бел  писане работни листибел  писане работни листи
бел писане работни листи
 
състав на числата до 10
състав на числата до 10състав на числата до 10
състав на числата до 10
 
звукови модели
звукови модели   звукови модели
звукови модели
 
Числата до 10
Числата до 10Числата до 10
Числата до 10
 
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)Коя е правилната дума?(1.клас четене)
Коя е правилната дума?(1.клас четене)
 
стайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училищестайни растения вкъщи и в училище
стайни растения вкъщи и в училище
 
палавница
палавницапалавница
палавница
 
селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2селскостопански животни вал. 2
селскостопански животни вал. 2
 
домашни любимци вал.
домашни любимци вал.домашни любимци вал.
домашни любимци вал.
 
емилиян станев.Ppt
емилиян станев.Pptемилиян станев.Ppt
емилиян станев.Ppt
 
моята улица
моята улицамоята улица
моята улица
 
българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.българско черноморско крабрежие вал.
българско черноморско крабрежие вал.
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа
 
Godishni vremena
Godishni vremenaGodishni vremena
Godishni vremena
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
 
пътни знаци
пътни знаципътни знаци
пътни знаци
 
заедно учим числата до милион
заедно учим числата до милионзаедно учим числата до милион
заедно учим числата до милион
 
правопис
правописправопис
правопис
 
вода
вода вода
вода
 

Rodopi (pp tminimizer)