SlideShare a Scribd company logo
Постанак и територијални
распоред главних рељефних
целина
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije
• Унутрашње силе – тектонски покрети – померање литосферних плоча –
накјрупнији облици у рељефу – континенти, океански басени, планине
и котлине
• Афричке и евроазијске литосферне плоче
• Праокеан Тетис
• Српско – македонска маса, Вардарска зона, Динариди и Карпато-
балканиди
• Панонски басен – Панонско море – Панонско језеро – речни систем
Дунава
• Последица тектонских покрета – вулканизам – вулкански облици – код
Врања, код Бора, У Шумадији и на Косову
• Спољашње силе – Сунчева топлота, реке, ветрови, падавине и
ледници
• Речна корита и долина, делте, аде и алувијалнр равни
• Лесне заравни и пешчаре
• Пећине, јаме, шкрапе, вртаче, увале и крашка поља
• Ледници су били присутни на Проклетијама, Шар-планини,
Копаонику, Голији и Старој планини (циркови, валови и морене)
• Најнижа тачка – ушће Тимока у Дунав – 28 м
• Највиши планински врх – Ђеравица – Проклетије – 2656 м
• Рељене области: планинска и панонска
Рељеф настаје деловањем унутрашњих и спољашњих сила Земље.
Унутрашње силе узрокују тектонске покрете, од којих су најкрупнији
померања литосферних плоча.
Тектонски покрети могу трајати милионима година и њиховим
деловањем настају најкрупнији облици у рељефу (континенти,
океански басени, планине и котлине).
ОКЕАМ
ТЕТИС
Територија наше земље налази се у зони
контакта Афричке и Евроазијске
литосферне плоче.
Између њих се некада налазио праокеан
Тетис.
Приближавање литосферних плоча довело
је до издизања океанског дна Тетиса и
формирања Српско-македонске масе,
најстаријег копна на територији Србије.
У морима западно и источно од Српско-македонске масе с
временом су наталожени дебели спојеви седимената, који су
касније хоризонталним тектонским покретима (орогенезом)
набрани и на тај начин су створени планински венци Динарида и
Карпато-балканида.
На контакту Динарида и Српско-македонске масе настала је
прелазна Вардарска зона (Унутрашњи Динариди)
Процес набирања Динарида и Карпато-балканида пратило је
разламање Српско-македонске масе и формирање громадних
планина и котлина.
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije
Истовремено са издизањем Алпа, Динарских
и Карпатских планина, дошло је до
спуштања копна и настанка Панонског
басена у који је продрла вода праокеана
Тетиса и створила Панонско море.
Услед тектонских покрета и промене нивоа
воде у басену, долазило је до честих
померења обалске линије Панонског мора,
које је касније постало језеро.
Његове воде су отекле ка истоку (на месту
данашњег Ђердапа), омогуђивши тако
стварање речног система Дунава у
Панонском басену.
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije
Вулканизам је једна од последица
тектонских покрета.Тај процес био
је најизраженији у источној
Србији, где има највише остатака
вулканских облика рељефа
(вулканске купе). Остаци
вулканских купа могу се нађи и у
околини Врања, у Шумадији и на
Косову. Последице некадашње
вулканске активности јесу
налазишта разних руда метала и
термалних вода.
Вулканска купа Островица на планини Рудник
Спољашње силе (Сунчева топлота, реке, ветрови, падавине и ледници) трансформишу постојеђе тектонске облике
рељефа и стварају нове - ерозивне и акумулативне.
Снагом воде, реке мењају изглед рељефа. Деловањем ерозије настала су речна корита и долине, а акумулацијом
делте, аде и алувијалне равни. У планинским пределима реке су усекле дубоке долине стрмих страна - клисуре и
кањоне, као што су Ђердапска клисура на Дунаву, Сићевачка на Нишави и друге.
Дејством ветра настале су лесне заравни и пешчаре у Панонској низији.
Крашки облици рељефа, настали хемијским дејством воде на карбонатне стене, веома су заступљени у Динарским и
Карпатско-балканским планинама. Представљени су пећинама, јамама, шкрапама, вртачама, увалама и крашким
пољима.
Трагови ледничке ерозије изражени су на високим планинама које су за време леденог доба биле под ледницима.
Најдужи ледници били су на Проклетијама и Шар-планини, а у мањој мери глацијација је обухватила Копаоник, Голију
и Стару планину. Ледничком ерозијом настали су циркови и валови, а акумулацијом морене.
Завод за заштиту природе Србије 2007. године ставио је под
заштиту пећину Церемошњу као споменик природе, тј.
заштићено природно добро.
Најнижа тачка Србије налази се на ушћу Тимока у Дунав (28 м
надморске висине). Највиши планински врхје Ђеравица на
Проклетијама (2.656 м).
На територији Републике Србије издвајају се две велике рељефне
области: панонска и планинска

More Related Content

What's hot

Спољашње силе
Спољашње силеСпољашње силе
Спољашње силе
prijicsolar
 
Azija osnovni podatci; Razuđenost obala
Azija osnovni podatci; Razuđenost obalaAzija osnovni podatci; Razuđenost obala
Azija osnovni podatci; Razuđenost obala
radmila10
 
Južni obod panonskog basena Tanja Gagić
Južni obod panonskog basena Tanja GagićJužni obod panonskog basena Tanja Gagić
Južni obod panonskog basena Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
Панонска низија
Панонска низијаПанонска низија
Панонска низија
atlas96
 
Енергетика
ЕнергетикаЕнергетика
Енергетика
prijicsolar
 
Struktura svetskog stanovnistva
Struktura svetskog stanovnistvaStruktura svetskog stanovnistva
Struktura svetskog stanovnistva
prijicsolar
 
Istocna evropa
Istocna evropaIstocna evropa
Istocna evropa
Mirza Ahmetovi
 
Postanak planina
Postanak planinaPostanak planina
Postanak planina
Jovana Veselinović
 
Disanje i transpiracija
Disanje i transpiracijaDisanje i transpiracija
Disanje i transpiracija
Ivana Damnjanović
 
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja GagićPostanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
Dinarske planine Tanja Gagić
Dinarske planine Tanja GagićDinarske planine Tanja Gagić
Dinarske planine Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-SrbijiGS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
TeacherDN
 
Рударство
РударствоРударство
Рударство
Dragan Antić
 
Структура становништва
Структура становништваСтруктура становништва
Структура становништва
Тихи Тихи
 
Rudarstvo u Srbiji
Rudarstvo u SrbijiRudarstvo u Srbiji
Rudarstvo u Srbiji
prijicsolar
 
Eolska erozija
Eolska erozijaEolska erozija
Jezera
JezeraJezera
Kretanje morske vode i osobine
Kretanje morske vode i osobineKretanje morske vode i osobine
Kretanje morske vode i osobine
prijicsolar
 
Lednička erozija
Lednička erozijaLednička erozija
Lednička erozija
Prva kragujevačka gimnazija
 

What's hot (20)

Спољашње силе
Спољашње силеСпољашње силе
Спољашње силе
 
Azija osnovni podatci; Razuđenost obala
Azija osnovni podatci; Razuđenost obalaAzija osnovni podatci; Razuđenost obala
Azija osnovni podatci; Razuđenost obala
 
Južni obod panonskog basena Tanja Gagić
Južni obod panonskog basena Tanja GagićJužni obod panonskog basena Tanja Gagić
Južni obod panonskog basena Tanja Gagić
 
Fluvijalna erozija
Fluvijalna erozijaFluvijalna erozija
Fluvijalna erozija
 
Панонска низија
Панонска низијаПанонска низија
Панонска низија
 
Енергетика
ЕнергетикаЕнергетика
Енергетика
 
Struktura svetskog stanovnistva
Struktura svetskog stanovnistvaStruktura svetskog stanovnistva
Struktura svetskog stanovnistva
 
Istocna evropa
Istocna evropaIstocna evropa
Istocna evropa
 
Postanak planina
Postanak planinaPostanak planina
Postanak planina
 
Disanje i transpiracija
Disanje i transpiracijaDisanje i transpiracija
Disanje i transpiracija
 
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja GagićPostanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
 
Dinarske planine Tanja Gagić
Dinarske planine Tanja GagićDinarske planine Tanja Gagić
Dinarske planine Tanja Gagić
 
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-SrbijiGS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
GS-93-97-Demografski-problemi-i-populaciona-politika-u-Srbiji
 
Рударство
РударствоРударство
Рударство
 
Структура становништва
Структура становништваСтруктура становништва
Структура становништва
 
Rudarstvo u Srbiji
Rudarstvo u SrbijiRudarstvo u Srbiji
Rudarstvo u Srbiji
 
Eolska erozija
Eolska erozijaEolska erozija
Eolska erozija
 
Jezera
JezeraJezera
Jezera
 
Kretanje morske vode i osobine
Kretanje morske vode i osobineKretanje morske vode i osobine
Kretanje morske vode i osobine
 
Lednička erozija
Lednička erozijaLednička erozija
Lednička erozija
 

Similar to Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije

Постанак и еволуција prava.pptx
Постанак и еволуција prava.pptxПостанак и еволуција prava.pptx
Постанак и еволуција prava.pptx
TatjanaCakic
 
Prirodne odlike srbije
Prirodne odlike srbijePrirodne odlike srbije
Prirodne odlike srbije
Tatjana Cakic
 
Jezera
JezeraJezera
Jezera
brankaco80
 
Jezera Srbije Tanja Gagić
Jezera Srbije Tanja GagićJezera Srbije Tanja Gagić
Jezera Srbije Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
4. jezera srbije
4. jezera srbije4. jezera srbije
Seminarski diplomskireke
Seminarski diplomskirekeSeminarski diplomskireke
Seminarski diplomskireke
maturski
 
Karpatske i balkanske planine Tanja Gagić
Karpatske i balkanske planine Tanja GagićKarpatske i balkanske planine Tanja Gagić
Karpatske i balkanske planine Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
Srpsko-makedonska masa Tanja Gagić
Srpsko-makedonska masa Tanja GagićSrpsko-makedonska masa Tanja Gagić
Srpsko-makedonska masa Tanja Gagić
Edukacija Obrazovni portal
 
Termomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
Termomineralne vode Srbije - Saša StojanovićTermomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
Termomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
Edukacija Obrazovni portal
 
регије србије
регије србијерегије србије
регије србије
radmila10
 
Sistematizacija prirodnih odlika srbije
Sistematizacija prirodnih odlika srbijeSistematizacija prirodnih odlika srbije
Sistematizacija prirodnih odlika srbije
Tatjana Cakic
 
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефаОбликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
prijicsolar
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
lucidobg
 
Spoljasnje sile zemlje
Spoljasnje sile zemljeSpoljasnje sile zemlje
Spoljasnje sile zemlje
dusanjerkovic
 
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаОблици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Tatjana Cakic
 
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Tatjana Cakic
 
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Tatjana Cakic
 
Термоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
tanjamz
 
Srbija prirodnogeografske odlike
Srbija prirodnogeografske odlikeSrbija prirodnogeografske odlike
Srbija prirodnogeografske odlike
VladanLukić
 

Similar to Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije (20)

Постанак и еволуција prava.pptx
Постанак и еволуција prava.pptxПостанак и еволуција prava.pptx
Постанак и еволуција prava.pptx
 
Prirodne odlike srbije
Prirodne odlike srbijePrirodne odlike srbije
Prirodne odlike srbije
 
Jezera
JezeraJezera
Jezera
 
Jezera Srbije Tanja Gagić
Jezera Srbije Tanja GagićJezera Srbije Tanja Gagić
Jezera Srbije Tanja Gagić
 
4. jezera srbije
4. jezera srbije4. jezera srbije
4. jezera srbije
 
Seminarski diplomskireke
Seminarski diplomskirekeSeminarski diplomskireke
Seminarski diplomskireke
 
Karpatske i balkanske planine Tanja Gagić
Karpatske i balkanske planine Tanja GagićKarpatske i balkanske planine Tanja Gagić
Karpatske i balkanske planine Tanja Gagić
 
Srpsko-makedonska masa Tanja Gagić
Srpsko-makedonska masa Tanja GagićSrpsko-makedonska masa Tanja Gagić
Srpsko-makedonska masa Tanja Gagić
 
Termomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
Termomineralne vode Srbije - Saša StojanovićTermomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
Termomineralne vode Srbije - Saša Stojanović
 
регије србије
регије србијерегије србије
регије србије
 
Sistematizacija prirodnih odlika srbije
Sistematizacija prirodnih odlika srbijeSistematizacija prirodnih odlika srbije
Sistematizacija prirodnih odlika srbije
 
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефаОбликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
Обликовање рељефа дејством ледника и крашки облици рељефа
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
 
Vode Srbije
Vode Srbije Vode Srbije
Vode Srbije
 
Spoljasnje sile zemlje
Spoljasnje sile zemljeSpoljasnje sile zemlje
Spoljasnje sile zemlje
 
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих силаОблици рељефа настали деловањем спољашњих сила
Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
 
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljanjih sila
 
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
Oblicireljefanastaliradomspoljanjihsila 2017
 
Термоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
 
Srbija prirodnogeografske odlike
Srbija prirodnogeografske odlikeSrbija prirodnogeografske odlike
Srbija prirodnogeografske odlike
 

More from Tatjana Cakic

juzna evropa.pptx
juzna evropa.pptxjuzna evropa.pptx
juzna evropa.pptx
Tatjana Cakic
 
BRAZIL1.pptx
BRAZIL1.pptxBRAZIL1.pptx
BRAZIL1.pptx
Tatjana Cakic
 
Пољопривреда и географски простор.pptx
Пољопривреда и географски простор.pptxПољопривреда и географски простор.pptx
Пољопривреда и географски простор.pptx
Tatjana Cakic
 
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptxazija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
Tatjana Cakic
 
Hidrosfera 2021
Hidrosfera 2021Hidrosfera 2021
Hidrosfera 2021
Tatjana Cakic
 
Kretanja zemlje
Kretanja zemljeKretanja zemlje
Kretanja zemlje
Tatjana Cakic
 
Toplotni pojasevi 2
Toplotni pojasevi 2Toplotni pojasevi 2
Toplotni pojasevi 2
Tatjana Cakic
 
Toplotni pojasevi
Toplotni pojasevi Toplotni pojasevi
Toplotni pojasevi
Tatjana Cakic
 
Revolucija
RevolucijaRevolucija
Revolucija
Tatjana Cakic
 
Rusija
RusijaRusija
Rusija. cas
Rusija. cas Rusija. cas
Rusija. cas
Tatjana Cakic
 
Rotacija utvrdjivanje
Rotacija utvrdjivanjeRotacija utvrdjivanje
Rotacija utvrdjivanje
Tatjana Cakic
 
Zemljina kretanja-rotacija
Zemljina kretanja-rotacijaZemljina kretanja-rotacija
Zemljina kretanja-rotacija
Tatjana Cakic
 
Stanovnistvo i naselja 6. razred
Stanovnistvo i naselja 6. razredStanovnistvo i naselja 6. razred
Stanovnistvo i naselja 6. razred
Tatjana Cakic
 
OblikiveliinazemljeljE
OblikiveliinazemljeljEOblikiveliinazemljeljE
OblikiveliinazemljeljE
Tatjana Cakic
 
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeGeografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
Tatjana Cakic
 
Azija prir dr odlike
Azija prir dr odlikeAzija prir dr odlike
Azija prir dr odlike
Tatjana Cakic
 
Australija 1 pitanja 2020
Australija 1 pitanja 2020Australija 1 pitanja 2020
Australija 1 pitanja 2020
Tatjana Cakic
 
Biljni i zivotinjski svet na zemlji
Biljni i zivotinjski svet na zemljiBiljni i zivotinjski svet na zemlji
Biljni i zivotinjski svet na zemlji
Tatjana Cakic
 
Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
Tatjana Cakic
 

More from Tatjana Cakic (20)

juzna evropa.pptx
juzna evropa.pptxjuzna evropa.pptx
juzna evropa.pptx
 
BRAZIL1.pptx
BRAZIL1.pptxBRAZIL1.pptx
BRAZIL1.pptx
 
Пољопривреда и географски простор.pptx
Пољопривреда и географски простор.pptxПољопривреда и географски простор.pptx
Пољопривреда и географски простор.pptx
 
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptxazija prirodne i drustvene odlike.pptx
azija prirodne i drustvene odlike.pptx
 
Hidrosfera 2021
Hidrosfera 2021Hidrosfera 2021
Hidrosfera 2021
 
Kretanja zemlje
Kretanja zemljeKretanja zemlje
Kretanja zemlje
 
Toplotni pojasevi 2
Toplotni pojasevi 2Toplotni pojasevi 2
Toplotni pojasevi 2
 
Toplotni pojasevi
Toplotni pojasevi Toplotni pojasevi
Toplotni pojasevi
 
Revolucija
RevolucijaRevolucija
Revolucija
 
Rusija
RusijaRusija
Rusija
 
Rusija. cas
Rusija. cas Rusija. cas
Rusija. cas
 
Rotacija utvrdjivanje
Rotacija utvrdjivanjeRotacija utvrdjivanje
Rotacija utvrdjivanje
 
Zemljina kretanja-rotacija
Zemljina kretanja-rotacijaZemljina kretanja-rotacija
Zemljina kretanja-rotacija
 
Stanovnistvo i naselja 6. razred
Stanovnistvo i naselja 6. razredStanovnistvo i naselja 6. razred
Stanovnistvo i naselja 6. razred
 
OblikiveliinazemljeljE
OblikiveliinazemljeljEOblikiveliinazemljeljE
OblikiveliinazemljeljE
 
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina SrbijeGeografski polozaj, granice i velicina Srbije
Geografski polozaj, granice i velicina Srbije
 
Azija prir dr odlike
Azija prir dr odlikeAzija prir dr odlike
Azija prir dr odlike
 
Australija 1 pitanja 2020
Australija 1 pitanja 2020Australija 1 pitanja 2020
Australija 1 pitanja 2020
 
Biljni i zivotinjski svet na zemlji
Biljni i zivotinjski svet na zemljiBiljni i zivotinjski svet na zemlji
Biljni i zivotinjski svet na zemlji
 
Prirodne zone
Prirodne zonePrirodne zone
Prirodne zone
 

Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina srbije

 • 1. Постанак и територијални распоред главних рељефних целина
 • 3. • Унутрашње силе – тектонски покрети – померање литосферних плоча – накјрупнији облици у рељефу – континенти, океански басени, планине и котлине • Афричке и евроазијске литосферне плоче • Праокеан Тетис • Српско – македонска маса, Вардарска зона, Динариди и Карпато- балканиди • Панонски басен – Панонско море – Панонско језеро – речни систем Дунава • Последица тектонских покрета – вулканизам – вулкански облици – код Врања, код Бора, У Шумадији и на Косову
 • 4. • Спољашње силе – Сунчева топлота, реке, ветрови, падавине и ледници • Речна корита и долина, делте, аде и алувијалнр равни • Лесне заравни и пешчаре • Пећине, јаме, шкрапе, вртаче, увале и крашка поља • Ледници су били присутни на Проклетијама, Шар-планини, Копаонику, Голији и Старој планини (циркови, валови и морене)
 • 5. • Најнижа тачка – ушће Тимока у Дунав – 28 м • Највиши планински врх – Ђеравица – Проклетије – 2656 м • Рељене области: планинска и панонска
 • 6. Рељеф настаје деловањем унутрашњих и спољашњих сила Земље. Унутрашње силе узрокују тектонске покрете, од којих су најкрупнији померања литосферних плоча. Тектонски покрети могу трајати милионима година и њиховим деловањем настају најкрупнији облици у рељефу (континенти, океански басени, планине и котлине).
 • 8. Територија наше земље налази се у зони контакта Афричке и Евроазијске литосферне плоче. Између њих се некада налазио праокеан Тетис. Приближавање литосферних плоча довело је до издизања океанског дна Тетиса и формирања Српско-македонске масе, најстаријег копна на територији Србије.
 • 9. У морима западно и источно од Српско-македонске масе с временом су наталожени дебели спојеви седимената, који су касније хоризонталним тектонским покретима (орогенезом) набрани и на тај начин су створени планински венци Динарида и Карпато-балканида. На контакту Динарида и Српско-македонске масе настала је прелазна Вардарска зона (Унутрашњи Динариди) Процес набирања Динарида и Карпато-балканида пратило је разламање Српско-македонске масе и формирање громадних планина и котлина.
 • 12. Истовремено са издизањем Алпа, Динарских и Карпатских планина, дошло је до спуштања копна и настанка Панонског басена у који је продрла вода праокеана Тетиса и створила Панонско море. Услед тектонских покрета и промене нивоа воде у басену, долазило је до честих померења обалске линије Панонског мора, које је касније постало језеро. Његове воде су отекле ка истоку (на месту данашњег Ђердапа), омогуђивши тако стварање речног система Дунава у Панонском басену.
 • 14. Вулканизам је једна од последица тектонских покрета.Тај процес био је најизраженији у источној Србији, где има највише остатака вулканских облика рељефа (вулканске купе). Остаци вулканских купа могу се нађи и у околини Врања, у Шумадији и на Косову. Последице некадашње вулканске активности јесу налазишта разних руда метала и термалних вода. Вулканска купа Островица на планини Рудник
 • 15. Спољашње силе (Сунчева топлота, реке, ветрови, падавине и ледници) трансформишу постојеђе тектонске облике рељефа и стварају нове - ерозивне и акумулативне. Снагом воде, реке мењају изглед рељефа. Деловањем ерозије настала су речна корита и долине, а акумулацијом делте, аде и алувијалне равни. У планинским пределима реке су усекле дубоке долине стрмих страна - клисуре и кањоне, као што су Ђердапска клисура на Дунаву, Сићевачка на Нишави и друге. Дејством ветра настале су лесне заравни и пешчаре у Панонској низији.
 • 16. Крашки облици рељефа, настали хемијским дејством воде на карбонатне стене, веома су заступљени у Динарским и Карпатско-балканским планинама. Представљени су пећинама, јамама, шкрапама, вртачама, увалама и крашким пољима. Трагови ледничке ерозије изражени су на високим планинама које су за време леденог доба биле под ледницима. Најдужи ледници били су на Проклетијама и Шар-планини, а у мањој мери глацијација је обухватила Копаоник, Голију и Стару планину. Ледничком ерозијом настали су циркови и валови, а акумулацијом морене. Завод за заштиту природе Србије 2007. године ставио је под заштиту пећину Церемошњу као споменик природе, тј. заштићено природно добро.
 • 17. Најнижа тачка Србије налази се на ушћу Тимока у Дунав (28 м надморске висине). Највиши планински врхје Ђеравица на Проклетијама (2.656 м). На територији Републике Србије издвајају се две велике рељефне области: панонска и планинска