SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

 El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
oleohidràulic   oleohidràulic       control                      bàsics
Cristina Rodon Balmaña                                         1 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

   El circuit
   El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
  oleohidràulic
  oleohidràulic   oleohidràulic       control                      bàsics  L’oleohidràulica.
               El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica:             La pressió aplicada a un líquid contingut en un
             recipient es transmet per igual en totes les
             direccions.
Principi Pascal: aprofitat pel mecànic
Joseph Bramah (s. XVIII): construcció
premsa hidràulica.  Cristina Rodon Balmaña                                         2 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

 El circuit
 El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
oleohidràulic
oleohidràulic   oleohidràulic       control                      bàsics


 Aplicacions oleohidràulica
  grues
  premses
  Elevadors

           - Fàcil regulació de la velocitat.
           - Transmissió de grans potències.
 Avantatges:
           - Control de la posició.
           - Reversibilitat dels accionaments.
           - Protecció del sistema.
           - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega.
           - Menys soroll que els sistemes d’aire comprimit.


  Inconvenients: - Molt costosos econòmicament
Cristina Rodon Balmaña                                         3 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

 El circuit
 El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
oleohidràulic
oleohidràulic   oleohidràulic       control                      bàsics
      Un circuit oleohidràulic és un conjunt d’elements, disposats adequadament,
      que utilitzen oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per realitzar un
      treball o executar una sèrie d’accions destinades a l’accionament de màquines
      o mecanismes.
Cristina Rodon Balmaña                                          4 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

   El circuit     Grup de pressió
             Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
  oleohidràulic     oleohidràulic
              oleohidràulic       control                      bàsics


 Grup de pressió oleohidràulic
Central oleohidràulica, es l’encarregat de la producció i control de
l’energia hidràulica. Està compost pels elements següents:
1. Recipient o dipòsit.
2. Motor d’accionament (normalment elèctric).
3. Bomba (habitualment d’engranatges o pistó).
4. Conducció de sortida d’oli a pressió (P).
5. Vàlvula de seguretat. Quan es sobrepassa la pressió de regulació,
l’oli és retornat al recipient per mantenir la pressió de consigna al
circuit.
6. Conducció de retorn de l’oli (R).
7. Filtre de retorn (arribada).
8. Filtre d’aspiració (sortida).
9. Altres elements auxiliars: manòmetre, indicador de nivell, sonda de
temperatura, radiador, etc.                                     Símbol simplificat
                           Vídeo  Cristina Rodon Balmaña                                            5 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit    Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics   Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic    oleohidràulic       control                        bàsics  Elements de regulació i control
 Les vàlvules oleohidràuliques, tot i que tenen una constitució
distinta a les pneumàtiques perquè el fluid i les pressions de
treball són també diferents, funcionen de manera semblant i
existeixen, fonamentalment, els mateixos tipus:
    vàlvules distribuïdores o direccionals,                Símbol de dipòsit o tanc.
    vàlvules reguladores de cabal i
    vàlvules reguladores de pressió.


 Les vàlvules hidràuliques tenen una representació simbòlica
normalitzada en els esquemes (normes ISO i CETOP) similar a
les pneumàtiques.


 En oleohidràulica cal disposar de conductes de retorn per fer
tornar l’oli al dipòsit.


 Cristina Rodon Balmaña                                            6 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit    Grup de pressió    Elements de regulació i    Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic    oleohidràulic        control                         bàsics Elements de regulació i control
Vàlvula distribuïdora 4/2

 Aquesta    vàlvula  s’utilitza  per  governar    cilindres
oleohidràulics de doble efecte.
 Permet el pas de fluid en ambdós sentits.
 Quan la vàlvula està en repòs, la via d’entrada P està
connectada amb la d’utilització A, mentre que l’altra via
d’entrada B està posada a escapament T.
 En accionar la vàlvula, les vies canvien de posició, el fluid
circula de P cap a B i d’A cap a T.
 Cristina Rodon Balmaña                                              7 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit    Grup de pressió      Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic    oleohidràulic          control                      bàsics Elements de regulació i control
Vàlvula distribuïdora 4/3

 Serveix per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte.
 Té una posició intermèdia que permet d’utilitzar-la per a diverses possibilitats de
funcionament, com per exemple, controlar i bloquejar l’element de treball en posicions
intermèdies del seu recorregut.
 També s’utilitza per a l’accionament de motors hidràulics.
         Vàlvula distribuïdora oleohidràulica rotativa 4/3

 Cristina Rodon Balmaña                                             8 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics   Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic   oleohidràulic       control                        bàsicsActuadors hidràulics

 Desenvolupen la força i el moviment necessaris mitjançant la transformació de

l’energia hidràulica en energia mecànica. En funció del moviment que executen, es classifiquen en:

            lineals (cilindres)

           rotatius (motors hidràulics)
 Cristina Rodon Balmaña                                           9 /13
                                    Cilindre de doble efecte
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit    Grup de pressió     Elements de regulació i    Actuadors hidràulics     Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic    oleohidràulic         control                            bàsics


Cilindres
Cilindres de simple efecte :
 el fluid entra i surt per una sola cambra
 la força lineal es duu a terme en un únic sentit.
 La recuperació o moviment en sentit contrari s’efectua per molla o per
forces externes al propi sistema (gravetat, forces mecàniques, etc.).
                                            Cilindre de simple efecte


Cilindres de doble efecte:
 el treball es realitza tant en l’avanç com en el retrocés.
 Quan el flux de fluid entra en la cambra posterior i el contingut de la
cambra anterior s’evacua, la tija surt i s’efectua la cursa d’avanç del
cilindre.
 En invertir l’entrada de flux a la cambra anterior, mentre el fluid
contingut en la cambra posterior s’evacua a tanc, la tija entra i el cilindre
                                                    Cilindre de doble efecte
efectua la cursa de retrocés.


Cristina Rodon Balmaña                                                       10 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

 El circuit   Grup de pressió    Elements de regulació i    Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
oleohidràulic   oleohidràulic        control                        bàsicsMotors oleohidràulics

 Els motors oleohidràulics són els elements que transformen l’energia hidràulica en energia mecànica
rotativa.

 Funcionen de forma inversa a les bombes: transformen energia hidràulica en mecànica

 Els més utilitzats són els motors de pistons i els motors d’engranatges.
                                               Vídeo


Cristina Rodon Balmaña                                            11 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

 El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i  Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
                                            Circuits oleohidràulics
oleohidràulic   oleohidràulic       control                      bàsics
                                                 bàsicsCircuits oleohidràulics bàsics
  Plataforma elevadora                       Comandament d’un cilindre de simple efecte

Cristina Rodon Balmaña                                        12 /13
UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA

  El circuit   Grup de pressió   Elements de regulació i   Actuadors hidràulics  Circuits oleohidràulics
                                              Circuits oleohidràulics
 oleohidràulic   oleohidràulic       control                       bàsics
                                                   bàsicsComandament d’un cilindre de doble efecte
                               Comandament d’un cilindre de doble
                                Comandament d’un cilindre de doble
                               efecte mitjançant una vàlvula 4/2.
                                efecte mitjançant una vàlvula 4/3.


 Cristina Rodon Balmaña                                         13 /13

More Related Content

What's hot (11)

Unitat 12 accionaments pneumàtics
Unitat 12 accionaments pneumàticsUnitat 12 accionaments pneumàtics
Unitat 12 accionaments pneumàtics
 
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt Pneumatica i hidraulica 2014.ppt
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt
 
Ptt pneumàtica
Ptt pneumàticaPtt pneumàtica
Ptt pneumàtica
 
Circuits pneumàtics i hidràulics 4 eso
Circuits pneumàtics i hidràulics 4 esoCircuits pneumàtics i hidràulics 4 eso
Circuits pneumàtics i hidràulics 4 eso
 
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt [autoguardado]
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt [autoguardado]Pneumatica i hidraulica 2014.ppt [autoguardado]
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt [autoguardado]
 
Pneumatica
PneumaticaPneumatica
Pneumatica
 
Unitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumticsUnitat12accionamentspneumtics
Unitat12accionamentspneumtics
 
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
 
3 pneumatica circuits
3 pneumatica circuits3 pneumatica circuits
3 pneumatica circuits
 
Oleohidraulica
OleohidraulicaOleohidraulica
Oleohidraulica
 
Pneumàtica
PneumàticaPneumàtica
Pneumàtica
 

Viewers also liked

Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Cristina Rodon
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
Cristina Rodon
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Cristina Rodon
 

Viewers also liked (20)

Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
 
U4 habitatge
U4 habitatgeU4 habitatge
U4 habitatge
 
Unitat 02
Unitat 02Unitat 02
Unitat 02
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
 
Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
 
Continuació Tema 5
Continuació Tema 5Continuació Tema 5
Continuació Tema 5
 
Revising materials
Revising materialsRevising materials
Revising materials
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
 
Corrent elèctric
Corrent elèctricCorrent elèctric
Corrent elèctric
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
 
Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietats
 
Unitat 01
Unitat 01Unitat 01
Unitat 01
 
Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
 
Producció energia elèctrica
Producció energia elèctricaProducció energia elèctrica
Producció energia elèctrica
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 

Similar to Oleohidraulica [modo de compatibilidad] (9)

Oleohidraulica reworked
Oleohidraulica reworkedOleohidraulica reworked
Oleohidraulica reworked
 
Ud 03. oleohidràulica
Ud 03. oleohidràulicaUd 03. oleohidràulica
Ud 03. oleohidràulica
 
Tema 3_Oleohidràulica
Tema 3_OleohidràulicaTema 3_Oleohidràulica
Tema 3_Oleohidràulica
 
Pneumàtica
PneumàticaPneumàtica
Pneumàtica
 
Treball pneumàtica 1r batxillerat
Treball pneumàtica 1r batxilleratTreball pneumàtica 1r batxillerat
Treball pneumàtica 1r batxillerat
 
Tema5lagalera
Tema5lagaleraTema5lagalera
Tema5lagalera
 
Pneumatica
PneumaticaPneumatica
Pneumatica
 
Ud 12. accionaments pneumàtics
Ud 12. accionaments pneumàticsUd 12. accionaments pneumàtics
Ud 12. accionaments pneumàtics
 
Activitats pneumàtica (alejandro matea liria)
Activitats pneumàtica (alejandro matea liria)Activitats pneumàtica (alejandro matea liria)
Activitats pneumàtica (alejandro matea liria)
 

Recently uploaded (6)

App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 

Oleohidraulica [modo de compatibilidad]

 • 1. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Cristina Rodon Balmaña 1 /13
 • 2. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics L’oleohidràulica. El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica: La pressió aplicada a un líquid contingut en un recipient es transmet per igual en totes les direccions. Principi Pascal: aprofitat pel mecànic Joseph Bramah (s. XVIII): construcció premsa hidràulica. Cristina Rodon Balmaña 2 /13
 • 3. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Aplicacions oleohidràulica grues premses Elevadors - Fàcil regulació de la velocitat. - Transmissió de grans potències. Avantatges: - Control de la posició. - Reversibilitat dels accionaments. - Protecció del sistema. - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega. - Menys soroll que els sistemes d’aire comprimit. Inconvenients: - Molt costosos econòmicament Cristina Rodon Balmaña 3 /13
 • 4. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Un circuit oleohidràulic és un conjunt d’elements, disposats adequadament, que utilitzen oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per realitzar un treball o executar una sèrie d’accions destinades a l’accionament de màquines o mecanismes. Cristina Rodon Balmaña 4 /13
 • 5. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Grup de pressió oleohidràulic Central oleohidràulica, es l’encarregat de la producció i control de l’energia hidràulica. Està compost pels elements següents: 1. Recipient o dipòsit. 2. Motor d’accionament (normalment elèctric). 3. Bomba (habitualment d’engranatges o pistó). 4. Conducció de sortida d’oli a pressió (P). 5. Vàlvula de seguretat. Quan es sobrepassa la pressió de regulació, l’oli és retornat al recipient per mantenir la pressió de consigna al circuit. 6. Conducció de retorn de l’oli (R). 7. Filtre de retorn (arribada). 8. Filtre d’aspiració (sortida). 9. Altres elements auxiliars: manòmetre, indicador de nivell, sonda de temperatura, radiador, etc. Símbol simplificat Vídeo Cristina Rodon Balmaña 5 /13
 • 6. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i control Les vàlvules oleohidràuliques, tot i que tenen una constitució distinta a les pneumàtiques perquè el fluid i les pressions de treball són també diferents, funcionen de manera semblant i existeixen, fonamentalment, els mateixos tipus: vàlvules distribuïdores o direccionals, Símbol de dipòsit o tanc. vàlvules reguladores de cabal i vàlvules reguladores de pressió. Les vàlvules hidràuliques tenen una representació simbòlica normalitzada en els esquemes (normes ISO i CETOP) similar a les pneumàtiques. En oleohidràulica cal disposar de conductes de retorn per fer tornar l’oli al dipòsit. Cristina Rodon Balmaña 6 /13
 • 7. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i control Vàlvula distribuïdora 4/2 Aquesta vàlvula s’utilitza per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte. Permet el pas de fluid en ambdós sentits. Quan la vàlvula està en repòs, la via d’entrada P està connectada amb la d’utilització A, mentre que l’altra via d’entrada B està posada a escapament T. En accionar la vàlvula, les vies canvien de posició, el fluid circula de P cap a B i d’A cap a T. Cristina Rodon Balmaña 7 /13
 • 8. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i control Vàlvula distribuïdora 4/3 Serveix per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte. Té una posició intermèdia que permet d’utilitzar-la per a diverses possibilitats de funcionament, com per exemple, controlar i bloquejar l’element de treball en posicions intermèdies del seu recorregut. També s’utilitza per a l’accionament de motors hidràulics. Vàlvula distribuïdora oleohidràulica rotativa 4/3 Cristina Rodon Balmaña 8 /13
 • 9. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Actuadors hidràulics Desenvolupen la força i el moviment necessaris mitjançant la transformació de l’energia hidràulica en energia mecànica. En funció del moviment que executen, es classifiquen en: lineals (cilindres) rotatius (motors hidràulics) Cristina Rodon Balmaña 9 /13 Cilindre de doble efecte
 • 10. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Cilindres Cilindres de simple efecte : el fluid entra i surt per una sola cambra la força lineal es duu a terme en un únic sentit. La recuperació o moviment en sentit contrari s’efectua per molla o per forces externes al propi sistema (gravetat, forces mecàniques, etc.). Cilindre de simple efecte Cilindres de doble efecte: el treball es realitza tant en l’avanç com en el retrocés. Quan el flux de fluid entra en la cambra posterior i el contingut de la cambra anterior s’evacua, la tija surt i s’efectua la cursa d’avanç del cilindre. En invertir l’entrada de flux a la cambra anterior, mentre el fluid contingut en la cambra posterior s’evacua a tanc, la tija entra i el cilindre Cilindre de doble efecte efectua la cursa de retrocés. Cristina Rodon Balmaña 10 /13
 • 11. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Motors oleohidràulics Els motors oleohidràulics són els elements que transformen l’energia hidràulica en energia mecànica rotativa. Funcionen de forma inversa a les bombes: transformen energia hidràulica en mecànica Els més utilitzats són els motors de pistons i els motors d’engranatges. Vídeo Cristina Rodon Balmaña 11 /13
 • 12. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics bàsics Circuits oleohidràulics bàsics Plataforma elevadora Comandament d’un cilindre de simple efecte Cristina Rodon Balmaña 12 /13
 • 13. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics bàsics Comandament d’un cilindre de doble efecte Comandament d’un cilindre de doble Comandament d’un cilindre de doble efecte mitjançant una vàlvula 4/2. efecte mitjançant una vàlvula 4/3. Cristina Rodon Balmaña 13 /13