SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
NOVAKA NIEUWS
NieuwsbriefNovaka-april2016
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Novaka,
organisatie voor de kantoorbranche
Teksten: Patricia de Ryck, Erik Jansen
Fotografie: Cenergy e.a.
Vormgeving en druk: Arxx Reclame & Marketing - Leerdam
Meer informatie: mail info@novaka.nl of bel 020-6645521.
Kijk op de website www.novaka-sectorplan.nl
ORGANISATIE KANTOORBRANCHE
Tijdens de maatwerktraining van Prokan is
vooral accent gelegd op het sociale aspect
Al deze regelingen zouden oorspronkelijk half
maart aflopen. Dankzij de medewerking van het
ministerie kan nu nog tot 31 december 2016
een beroep op de subsidiemogelijkheden, die
aan deze maatregelen verbonden zijn, worden
gedaan. Daarna stopt het definitief.
De verlenging van de maatregelen is interessant
voor alle leden van Novaka, die meebetalen
aan het O&O Fonds. Zij kunnen nu nog
langer profiteren van zeer aantrekkelijke
subsidieregelingen.
Langer én meer!
Het aanbod is ook verruimd. Omdat minder
vaak dan was verwacht gebruik is gemaakt
van bijvoorbeeld de van-werk-naar-werk-
regeling, is er geld vrijgekomen en kunnen
meer competentiescans, bedrijfstrajecten,
vakopleidingen en 24h Turnaround Sessies worden
aangeboden. Dat daarmee in een grote behoefte
wordt voorzien, staat wel vast. Afgelopen jaar
hebben, als voorbeeld, bijna 800 medewerkers
een vakopleiding of een training gevolgd.
Dankzij de instemming van het ministerie met
het wijzigingsverzoek kunnen nu nog eens 200
opleidingsplaatsen tegen aanzienlijke kortingen
worden aangeboden.
In deze opleidingsspecial worden aan de hand van
ervaringen van deelnemers voorbeelden gegeven
van interessante opleidingen en trainingen.
Nieuwsbrief voor leden van Novaka • nr 6, april 2016 • Vragen? info@novaka.nl
Meer rendement uit talent
Prokan
Maatwerktraining: flexibel inspelen op wensen
- lees verder op pagina 2 -
Workshops Quantore Relatiedagen
Novaka neemt op maandag 18 en dinsdag 19 april deel aan de Quantore Relatiedagen. Tijdens de
tweedaagse beurs worden in de stand van Novaka korte workshops verzorgd door de trainers van
Novaka Academy. Voor een overzicht van de workshops zie www.novaka.nl of de beursspecial die
Quantore verspreidt onder haar relaties.
Goed nieuws voor onze leden! Op verzoek van Novaka is een aantal maatregelen
uit het sectorplan verlengd tot eind 2016. Concreet gaat het om het aanbieden van
competentiescans aan medewerkers, duurzame inzetbaarheidstrajecten voor bedrijven,
het volgen van vakopleidingen, het bieden van banen aan jongeren met een afstand tot
de arbeidsmarkt en de deelname aan 24h Turnaround Sessies.
‘Ontslagwet mislukking’
Voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland
noemde de nieuwe wet Werk en Zekerheid onlangs in
een interview ‘een mislukking’. Directeur Goswin Fijen
van Novaka deelt die kritiek. “Voor veel van onze
leden heeft de wet rampzalige gevolgen.” De wet
Werk en Zekerheid zou voor zowel werkgevers als
werknemers voordelen moeten bieden. Ontslag wordt
eenvoudiger en goedkoper. Daar staat tegenover
dat er ook een einde komt aan de mogelijkheid om
mensen eindeloos op tijdelijke contracten te laten
werken. ‘Vast werk’ dus minder ‘vast’ en ‘flexibel
werk’ minder ‘los’. Goswin Fijen: “Vooral de kleinere
werkgevers kunnen de kosten en de risico’s die de
wet met zich meebrengt niet dragen.
Goswin Fijen
Hij legt uit waarom hij ervoor koos zijn organisatie
door Novaka Academy te laten trainen. “Ik ben van
mening dat je als vakspecialist de meerwaarde van
je bedrijf moet kunnen tonen aan de klant. Je moet
weten waar je over praat. Maar nog belangrijker:
je moet weten hoe je die boodschap overbrengt op
de klant. En je moet als groep dezelfde positieve
uitstraling hebben naar de klanten; dat is echt net
zo belangrijk als vakkennis.”
Samenwerking
Bij All Office Van den Corput wordt gekozen
voor een uitgebreid programma, waarbij
ervaren trainers Robert Boekholt en Patrick Blauw
verschillende sessies voor hun rekening nemen. Dat
Kaya ervoor heeft gekozen om iedereen te trainen,
vinden ze beide een uitstekende keuze. Boekholt
legt uit: “Als je alleen een select groepje traint,
dan hebben ze altijd wel kritiek op hun collega’s
of de rest van de organisatie. Ga je met iedereen
tegelijk aan de slag, dan komt alles naar boven en
kun je ook de belangen meewegen. Dit komt de
interne communicatie en samenwerking absoluut
ten goede.”
Communiceren verloopt beter als je elkaar
echt begrijpt, daarom is bij All Office Van den
Corput onder andere voor de DISC-methode
gekozen. Hiermee worden kwaliteiten, gedrag en
communicatiestijlen in kaart gebracht. Blauw vertelt:
“Met de uitkomst van de DISC gedragsprofielen kon
Robert vervolgens in de verschillende sessies aan de
slag. Brandjes die er waren, konden we eenvoudig
blussen. Iedereen zag nu waar de wrijving zat,
maar ook waar de talenten van de ander lagen.
Directeur Henk Haarsma legt uit:
“Opleidingsmanager Mirjam van Zaalen en
trainer Sylvia te Hennepe hebben heel kritisch en
zorgvuldig gekeken naar welk programma het
beste bij ons zou passen. Puur commercieel trainen
was voor ons minder wenselijk; onze focus ligt op
het sociale aspect. Met achttien medewerkers die
verdeeld over drie locaties werken, wilden we de
homogeniteit in de groep te vergroten.”
Even stilstaan
Haarsma stipt daarnaast het belang aan van
‘even stilstaan bij wat je doet’. “Waarom doe je
de dingen die je doet? Wat voor betekenis heeft
je functioneren binnen de organisatie? Op welke
zaken heb jezelf invloed? Waar is het bedrijf
verantwoordelijk voor. Allemaal vragen die een
belangrijk element vormen binnen een training.
Als je je daar bewust van bent en er naar handelt,
volgen kwaliteitsverbetering, groei in omzet en een
grotere marge vanzelf.”
Als je elkaar beter kent, groeit de collegialiteit
en daarmee het werkplezier. Daarom wordt er
bij Prokan voor het werken met DISC-profielen
gekozen. Trainer Patrick Blauw vertelt:
“Met DISC brengen we kwaliteiten, gedrag en
communicatiestijlen in kaart. Als je voorkeuren van
jezelf en anderen weet, kun je beter communiceren
en effectiever te werk gaan. Het is het verschil
tussen iemand bereiken of – zoals wij dat met
een verzonnen woord noemen – beraken.
De DISC-vragenlijst wordt online ingevuld. In de
training gaan we vervolgens aan de slag met de
uitkomsten; we kijken dan hoe je je talenten kunt
inzetten in het team, zodat dat kan groeien.”
Wrijving op de vloer
“Noorderlingen zijn introvert; zaken worden snel
opgekropt. In dat geval krijg je ook wrijving in het
team. Men bleek elkaar soms niet helemaal goed te
begrijpen. Dankzij de DISC-methode is dit begrip er
inmiddels wel”, aldus Haarsma.
Trainer Sylvia te Hennepe kijkt daar ook met een
positief gevoel op terug. “Je merkt echt een enorm
verschil in sfeer en houding als je het bedrijf nu
bezoekt. Dat vind ik ontzettend knap van de
medewerkers; die waren tijdens de training heel
open en echt bereid om stappen te zetten.”
Zo konden we de teamcohesie én het contact met
de klant naar een hoger niveau tillen. ”
Boost
Zowel Boekholt als Blauw vertellen dat iedereen een
enorme boost heeft gekregen. “De medewerkers
zijn ontzettend gemotiveerd en waren al trots op het
bedrijf. Door de training is dat nog meer versterkt.
Maar niet alleen hun motivatie kreeg een boost; ook
hun skills en vaardigheden hebben we flink getraind.
Van verkoop tot leiding geven en conflicthantering–
het stond allemaal op het programma. We hebben
ieder zoveel mogelijk tools gegeven om verder te
professionaliseren”, aldus Boekholt.
Kaya kijkt net als zijn personeel terug op een
geslaagd traject. “De trainingen zijn al een paar
maanden achter de rug, maar er wordt nog steeds
veelvuldig over gepraat. Vaak hoor je ‘dat heb ik
toen geleerd’. De opgedane kennis wordt door
iedereen toegepast. Daarnaast merk ik dat onze
inspanningen gewaardeerd worden; van deze
lessen heb je namelijk je hele loopbaan profijt.”
Planning
Als je al je medewerkers wilt trainen, is een goede
planning en communicatie essentieel. Gelukkig
kan er altijd voor worden gekozen om plenaire
trainingsavonden te combineren met coaching on
the job. Dit kost de medewerkers minder tijd en dus
energie. “Het is toch een behoorlijke groep die je
op gezette tijden bij elkaar moet brengen. Voor het
succes van de training is het belangrijk dat iedereen
erbij is en weet wat er gaat gebeuren.
Individuele gesprekken
Die openheid ervaart te Hennepe ook als ze aan
de slag gaat op de vloer. “Er was eigenlijk voor
een combinatie van groepstrainingen en coaching
on the job gekozen. De trainer kijkt en luistert
dan met de deelnemers mee, terwijl zij aan het
werk zijn. Tijdens deze sessie kreeg ik al snel
coachingsvragen. In overleg met Henk, Patrick
en Mirjam kozen we er vervolgens voor om met
individuele gesprekken verder te gaan. Tijdens die
gesprekken kon ik echt kijken naar waar iedereen
behoefte aan had en daarop inspelen door middel
van coaching en individuele training. Daarnaast
hebben we de doorvertaling gemaakt naar de
groepstrainingen, waardoor een mooi resultaat
werd behaald. ”
“Wat de opdrachtgever wil bereiken, is in iedere
training voor ons leidend. We zorgen altijd voor
een nauw contact met de opdrachtgever, zodat
we daar heel flexibel op kunnen inspelen. En dat
helpt ons om tot een nog beter resultaat te komen”,
besluit Te Hennepe.
‘Iedereen moet er bij zijn’
All Office Van den Corput
Arif Kaya, directeur van All Office Van den Corput, weet bij zijn keuze voor een training
aan de Novaka Academy één ding zeker: alle medewerkers doen mee. “Welke functie
je ook bekleedt; elk stukje is belangrijk in het totale proces. De medewerkers zijn het
grootste kapitaal van een bedrijf.” Alleen als je vooraf inzichtelijk hebt welke doelen je wilt bereiken, dan kun je ook
het gewenste resultaat behalen. Daarom investeert Novaka Academy niet alleen veel
tijd in het voortraject, maar is er ook nauw contact met de ondernemer tijdens de
sessies. Flexibel inspelen op de vraag vanuit de deelnemers is dan mogelijk. Een mooi
praktijkvoorbeeld is het maatwerktraject van Prokan in Groningen.
All Office Van den Corput: “De medewerkers zijn het grootste kapitaal van het bedrijf”
Bas Hansler van Kieft All Office kijkt met een
tevreden gevoel terug op de tweedaagse training.
“Wat ik persoonlijk erg prettig vond, is dat trainer
Sylvia te Hennepe echt luisterde naar de groep.
Het was geen standaard riedeltje, zoals je dat bij
trainingen nog wel eens kunt hebben. Nee, er was
volop ruimte voor eigen inbreng, waardoor Sylvia
kon inspelen op onze wensen.”
Kleine groep
“Dat is mogelijk, omdat we bij deze open
trainingen met kleine groepjes werken. Op die
manier kan ik iedereen aandacht geven. Keer op
keer probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten op
de leerdoelen van de aanwezigen. De deelnemers
zijn wat dat betreft leidend in het programma;
geen sessie is gelijk. Dat maakt het ook heel
intensief, want tijdens deze twee dagen gaan we
echt de diepte in”, legt Te Hennepe uit.
Ruimte om achterover te leunen is er niet, zo vertelt
Reinier Holster van DSN Office Design & Supplies.
“Het voordeel van zo’n klein groepje is, dat je
geen ruimte hebt om even ‘uit te loggen’. Als je
met een man of vijftig in een grote zaal zit, kun je
je gedachten best eens laten afdwalen. Nu word
je gedwongen om actief mee te doen, waardoor
je ook nog eens veel meer van zo’n training
opsteekt.”
Gedrag
Dat in deze training de binnen- en buitendienst
worden samengebracht, is volgens Te Hennepe
juist een voordeel. Ook ziet zij er geen enkel
probleem in om ervaren medewerkers tijdens de
training te mengen met medewerkers die nieuw zijn
in de branche. “Van een starter in de binnendienst
tot een ervaren rot in de buitendienst; in het contact
met de klant moet het gebeuren. Gedrag is dan
ook de grootste gemene deler in deze training;
daar valt de winst te behalen.”
Raymond Onderwater van All Office Van Lint:
“Klanten komen bij ons binnen en krijgen de
‘service’ die een vakhandel moet uitstralen.
Manager Logistiek Maarten-Jan Jissink vertelt:
“In onze logistieke operatie werken 170 mensen,
waarvan 70 medewerkers op uitzendbasis.
We maken onze productiviteitsdoelstellingen
keer op keer waar, maar willen ook dat mensen
plezier hebben in hun werk. We merken dat er
heel verschillend gedacht wordt over processen
en de manier van samenwerken. Mede daardoor
ontstaat er soms weleens wrijving.”
PEP-sessies
Opleidingsmanager en trainer Mirjam van Zaalen
vertelt dat Novaka Academy in overleg met mede-
trainer Patrick Blauw en Quantore koos voor een
PEP-traject. “De afdeling Logistiek gaat voor Plezier,
Energie en Prestatie. Iedere medewerker krijgt
met speciale ‘PEP-sessies’ inzicht in zijn of haar
kwaliteiten, gedrag en manier van communiceren.
We werken daarbij op basis van DISC-stijlen.
Met het kernteam – mentoren die het aanspreek­
punt zijn op de vloer – maken we tijdens de
‘oppepsessies’ een verdiepingsslag. Zij namen net
als de managers deel aan de ‘Competentiescan
met DISC’. De managers volgen daarnaast de TOP-
training om de communicatie, samenwerking en
leidinggevende kwaliteiten te versterken. Daardoor
stralen zij ook uniformiteit uit naar de groep.”
Ze vervolgt: “De TOP-training loopt nog, maar je
ziet bij de teamleiders bijvoorbeeld al veel meer
bewustwording. De dialoog komt steeds vaker
op gang. Je ziet meer plezier op de werkvloer.
Maarten-Jan heeft daar zelf ook een belangrijke
bijdrage aan geleverd. Hij doet actief mee aan de
training en stimuleert de groep om ook tussen de
trainingssessies door het geleerde in de praktijk te
brengen.”
Werkvloer
“De grootste verandering zit hem in de kleinste
dingen”, aldus Patrick Blauw. “Uit de PEP-sessies
hebben we geleerd dat veel medewerkers
mensgericht zijn, terwijl de managers meestal
taakgericht zijn. Dat botst weleens. De leiding­
gevenden zijn zich daar nu van bewust en geven
daarom veel vaker een complimentje of positieve
feedback. Met als resultaat dat de medewerkers er
juist weer de schouders onder zetten.”
De trainingen zijn nog steeds in volle gang, maar
Jissink is positief gestemd. “We merken dat er veel
minder onrust is op de werkvloer. Waar er voorheen
Goed luisteren is daarbij essentieel. Als je
enthousiast bent – dat zullen veel collega’s
herkennen – vertel je al snel te veel. Maar je moet
juist de klant laten praten en daar de belangrijke
informatie uit halen. Vervolgens ga je daar op
verder. Sinds de training ben ik daar echt op
gefocust en gebruik dit dagelijks – mét succes –
in de praktijk.”
Concullega’s
Dat bij deze training binnen- en buitendienst
medewerkers uit het hele land bij elkaar komen,
wordt als positief ervaren. Hansler: “Zo kwam
bijverkoop ook aan de orde in de gesprekken.
De andere aanwezigen doen dit allemaal en
verkopen daardoor meer. Wij stonden er nooit
bij stil en proberen dat vanaf nu wel te doen.
Daarnaast heb ik geleerd om meer structuur aan
een gesprek te geven; ik merk ook dat dat werkt.”
Holster vult aan: “Zelf ben ik nog niet zo heel lang
werkzaam in de branche. Als ervaren collega’s
zich dan herkennen in je verhaal, dan zie ik dat als
een bevestiging van dat ik op de goede weg ben.
Samen met de tips van Sylvia vormt het zo een hele
fijne training.”
‘over’ iemand gepraat werd, wordt er nu ‘met’
iemand gepraat. De TOP-training en PEP-sessies
zorgen voor meer zelfvertrouwen, waardoor het
makkelijker en veiliger voelt om een collega aan te
spreken als hij iets niet volgens procedure doet.”
Smiley
Op elke afdeling binnen de logistieke operatie wordt
elke dag opnieuw beoordeeld hoe de dag verlopen
is. Jissink legt uit: “We willen onze medewerkers echt
bij de veranderingen betrekken. Daarom hangen
overal borden waar men na de dienst de werkdag
kan beoordelen met een van de drie smileys.
Bij de dagstart – waarbij het team voorafgaand aan
de werkdag bij elkaar komt – bespreken we dit.
De leidinggevenden staan daarbij ook open voor
feedback. Dit initiatief wordt goed ontvangen. ”
“Of de medewerkers ook productiever zijn
geworden?”, Jissink lacht. “Dat durf ik op dit
moment nog niet te zeggen. De cijfers voor
eind 2015 laten een mooie verbeterslag zien in
productiviteit, maar of dat door deze sessies komt?
Het zal mij niet verbazen als het er iets mee te
maken heeft. Ik ben er van overtuigd dat wat je met
plezier doet, ook sneller en beter gaat.”
Laat je inspireren ‘Medewerkers vormen
onderscheidende vermogen’Werk je in de binnen- of buitendienst en wil je jezelf verder ontwikkelen, je kennis
opfrissen en geïnspireerd worden door de verhalen van andere medewerkers? Na de
open training van de Novaka Academy keer je vol energie terug naar de zaak.
Wat doe je als je producten op iedere hoek van de straat én onder iedere muisklik verkrijgbaar
zijn? Dan moet je je onderscheiden. Training is daarbij van essentieel belang. Directeur-eigenaar
Fabian Paagman van de bekende kantoorboekhandel uit Den Haag legt uit waarom.
Fabian Paagman (rechts): “De kracht zit hem in de herhaling”
PEP-traject: plezier, energie
en prestatie
QuantoreOpen training binnen- en buitendienst Paagman
Paagman neemt ons mee terug in de tijd. “Al voor
de crisis kregen wij te maken met een fors verlies
aan business. De omzet kelderde en als mokerslag
kwam de crisis er overheen. We werden terug
geworpen en diende ons opnieuw te positioneren.
Vragen als ‘wie zijn we, waar staan we voor en
waar willen we naar toe’ kwamen voorbij, zodat
we onszelf opnieuw konden definiëren.”
DNA
“Dat bereik je niet alleen met reclame-uitingen of
een nieuw logo. Het is essentieel dat die nieuwe
visie echt doordringt in het DNA van de organisatie.
Onze medewerkers zijn daarbij ontzettend belang-
rijk. Zij vormen het onderscheidende vermogen in
deze lastige tijd. Daarom hebben we gekozen voor
een langdurig, volledig op maat gemaakt trainings-
programma”, aldus Paagman.
Als hij hoort over het sectorplan en de voordelen van
de Novaka Academy trekt hij aan de bel. “We waren
in 2012 met Gerwin Jonker van Cenergy al een
bepaalde weg ingeslagen. Vervolgens zijn we met
Novaka Academy gaan kijken naar de mogelijk-
heden. Ieder heeft zich enorm ingespannen om de
puzzelstukjes met elkaar te verbinden. Zo konden
wij het traject vervolgen binnen de kaders van de
subsidieregeling. Daar zijn wij erg dankbaar voor.”
Vitamine aandacht
Novaka Academy en Cenergy bundelen de
krachten en Jonker vervolgt zijn traject bij Paagman.
Door de subsidie vanuit het O&O-fonds en het
sectorplan, kon het trainingstraject sterk worden
geïntensiveerd. De focus ligt hierbij op het versterken
van de verkoopvaardigheden en klantgerichtheid
van de verkoopmedewerkers en leidinggevenden.
Hierbij is in lijn met het aanbod van Novaka Academy
heel veel ruimte gelaten voor verkooptraining op de
winkelvloer. ‘Vitamine aandacht’, zoals Jonker dat
noemt, is daarbij belangrijk. “Klanten vinden het
fijn als ze begroet worden bij binnenkomst en als je
vraagt ‘waarmee kan ik u helpen’.”
Tijdens de verkooptraining wordt gekeken of het
klassikaal geleerde ook in de praktijk wordt toege-
past. “Zelfs als iemand denkt dat-ie alles al goed
doet, kun je ‘m op subtiele wijze – bijvoorbeeld met
een grapje – al wijzen op wat anders had gekund.
Zo neem je de weerstand weg”, aldus Jonker.
Al is Paagman in dit proces ook heel resoluut.
“We verlangen echt van onze medewerkers dat ze
enthousiast meedoen. Wil je niet aan je competenties
werken, dan hoor je hier niet thuis en nemen we
afscheid van elkaar.”
Resultaat
De trainingen werpen hun vruchten af. Jonker: “Je ziet
dat de verkoopkant enorm is aangetrokken. Er worden
weer zwarte cijfers gedraaid. Medewerkers durven op
de klant af te stappen en te verkopen. Ze beseffen dat
ze niet irritant of opdringerig zijn; zolang hun vragen
aansluiten op de wens van de klant.” Paagman vult
aan: “Ook het diefstalpercentage is gedaald; het
groeten is daarvan een reden. Dieven voelen zich
dan te veel bekeken om hun slag te slaan.”
Goede resultaten zijn voor Paagman geen reden om
achterover te leunen. “De materie is geen hogere
wiskunde, maar je moet je personeel wel blijven
motiveren en stimuleren om het geleerde toe te
passen. De kracht zit hem ook in de herhaling.
Daarom blijven we investeren in herhalingstrainingen
voor onze mensen. Dat is geen luxe, maar van
elementair belang voor deze branche. Ik kan het
iedereen meer dan aanraden.”
Medewerkers van Quantore tijdens de
‘oppepsessies’
Opleidingsmanager Mirjam van Zaalen (links)
en opleidingscoördinator Janneke Karsten van
Novaka Academy.
Alle neuzen dezelfde kant op krijgen is binnen een groot bedrijf een hele opgave.
Quantore gaat die uitdaging aan; zij werkt toe naar bedrijfscultuur die door alle
afdelingen wordt gedragen. Op dit moment wordt de complete afdeling Logistiek getraind
door de Novaka Academy.
Zij kiezen er noodgedwongen voor om mensen
niet of in ieder geval niet vast in dienst te nemen.
Dat is niet in het belang van de werknemers, maar
zeker ook niet in het belang van de werkgevers
die goede krachten graag langer aan zich willen
binden. Maar de wet brengt zoveel risico’s met
zich mee op dat veel werkgevers simpelweg
niet anders kunnen.” Novaka steunt dan ook van
harte de landelijke protesten tegen de wet Werk
en Zekerheid.
- vervolg pagina 1 ‘Ontslagwet mislukking’ -

More Related Content

What's hot (7)

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe WerkenHet Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken
 
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
Nyenrode masterclass klantgericht management 2013
 
Talent Match Support Factsheet
Talent Match Support FactsheetTalent Match Support Factsheet
Talent Match Support Factsheet
 
TCF Opleidingsfolder
TCF OpleidingsfolderTCF Opleidingsfolder
TCF Opleidingsfolder
 
Presentation about Enterprise social adoption for Microsoft
Presentation about Enterprise social adoption for MicrosoftPresentation about Enterprise social adoption for Microsoft
Presentation about Enterprise social adoption for Microsoft
 
Mt100 Interview
Mt100 InterviewMt100 Interview
Mt100 Interview
 
Handleiding Plannen | Wat is plannen en wat kan er allemaal?
Handleiding Plannen | Wat is plannen en wat kan er allemaal?Handleiding Plannen | Wat is plannen en wat kan er allemaal?
Handleiding Plannen | Wat is plannen en wat kan er allemaal?
 

Viewers also liked

Good neighbor
Good neighborGood neighbor
Good neighbor
Fer Nanda
 
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
Matt Berres
 
On god's mind
On god's mindOn god's mind
On god's mind
Fer Nanda
 

Viewers also liked (15)

Agents of change - Presentation
Agents of change -  PresentationAgents of change -  Presentation
Agents of change - Presentation
 
Good neighbor
Good neighborGood neighbor
Good neighbor
 
El agua
El aguaEl agua
El agua
 
150118756
150118756150118756
150118756
 
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
JLL Research - US_Investment_Outlook_-_Q4_2016
 
1
11
1
 
On god's mind
On god's mindOn god's mind
On god's mind
 
Apresentação da Prefeitura - Abertura Transoeste (Lote Zero) e Transolimpica
Apresentação da Prefeitura - Abertura Transoeste (Lote Zero) e TransolimpicaApresentação da Prefeitura - Abertura Transoeste (Lote Zero) e Transolimpica
Apresentação da Prefeitura - Abertura Transoeste (Lote Zero) e Transolimpica
 
Prezentacja tychy
Prezentacja tychyPrezentacja tychy
Prezentacja tychy
 
Bamboo based eco friendly -Green technology based tribal school
Bamboo based eco friendly -Green technology based tribal schoolBamboo based eco friendly -Green technology based tribal school
Bamboo based eco friendly -Green technology based tribal school
 
A water management strategy for Adarsh Palm Retreat
A water management strategy for Adarsh Palm RetreatA water management strategy for Adarsh Palm Retreat
A water management strategy for Adarsh Palm Retreat
 
CV - Babaniji-Olajumoke Oladunni
CV - Babaniji-Olajumoke OladunniCV - Babaniji-Olajumoke Oladunni
CV - Babaniji-Olajumoke Oladunni
 
World countries and capital & official languages
World countries and capital & official languagesWorld countries and capital & official languages
World countries and capital & official languages
 
Zoologia de invertebrados 2
Zoologia de invertebrados 2Zoologia de invertebrados 2
Zoologia de invertebrados 2
 
Time management
Time managementTime management
Time management
 

Similar to nieuwsbrief april voor website

Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Marjan Schollaert
 
rugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochurerugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochure
Jackovdbosch
 
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
Ygenwijs
 
Verslag Inspiratiesessie zorg
Verslag Inspiratiesessie zorgVerslag Inspiratiesessie zorg
Verslag Inspiratiesessie zorg
Linde van Loenen
 
Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013
Richard Walraven
 
Cultuurtraject
CultuurtrajectCultuurtraject
Cultuurtraject
bertblonk
 
Presentatie referentieboek strategie
Presentatie referentieboek strategiePresentatie referentieboek strategie
Presentatie referentieboek strategie
Adviestalent
 

Similar to nieuwsbrief april voor website (20)

Referenties 2016
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016
 
Folder MKB Traineeship
Folder MKB TraineeshipFolder MKB Traineeship
Folder MKB Traineeship
 
Energie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoering
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
 
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
 
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris BoerlandKappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
Kappersnieuws Hoepelman Kappers Patrick Janssen Chris Boerland
 
rugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochurerugcic_impactvolle_analist_brochure
rugcic_impactvolle_analist_brochure
 
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
Artikel 'Het nieuwe traineeship' in het Ygenwijs magazine editie 2
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
 
Opleidingen en seminaries voor personeelsplanners en managers | aanbod 2015
Opleidingen en seminaries voor personeelsplanners en managers | aanbod 2015Opleidingen en seminaries voor personeelsplanners en managers | aanbod 2015
Opleidingen en seminaries voor personeelsplanners en managers | aanbod 2015
 
ASVB Ondernemend Potentieel brochure 2023
ASVB Ondernemend Potentieel brochure 2023ASVB Ondernemend Potentieel brochure 2023
ASVB Ondernemend Potentieel brochure 2023
 
Verslag Inspiratiesessie zorg
Verslag Inspiratiesessie zorgVerslag Inspiratiesessie zorg
Verslag Inspiratiesessie zorg
 
10 versnellers voor onboarding
10 versnellers voor onboarding10 versnellers voor onboarding
10 versnellers voor onboarding
 
Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013Folder algemeen versie juli 2013
Folder algemeen versie juli 2013
 
Brochure Jongkind Training & Coaching 2023.pdf
Brochure Jongkind Training & Coaching 2023.pdfBrochure Jongkind Training & Coaching 2023.pdf
Brochure Jongkind Training & Coaching 2023.pdf
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
 
Mentoringprogramma
MentoringprogrammaMentoringprogramma
Mentoringprogramma
 
Werving & Selectie Prospectus
Werving & Selectie ProspectusWerving & Selectie Prospectus
Werving & Selectie Prospectus
 
Cultuurtraject
CultuurtrajectCultuurtraject
Cultuurtraject
 
Presentatie referentieboek strategie
Presentatie referentieboek strategiePresentatie referentieboek strategie
Presentatie referentieboek strategie
 

nieuwsbrief april voor website

  • 1. NOVAKA NIEUWS NieuwsbriefNovaka-april2016 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Novaka, organisatie voor de kantoorbranche Teksten: Patricia de Ryck, Erik Jansen Fotografie: Cenergy e.a. Vormgeving en druk: Arxx Reclame & Marketing - Leerdam Meer informatie: mail info@novaka.nl of bel 020-6645521. Kijk op de website www.novaka-sectorplan.nl ORGANISATIE KANTOORBRANCHE Tijdens de maatwerktraining van Prokan is vooral accent gelegd op het sociale aspect Al deze regelingen zouden oorspronkelijk half maart aflopen. Dankzij de medewerking van het ministerie kan nu nog tot 31 december 2016 een beroep op de subsidiemogelijkheden, die aan deze maatregelen verbonden zijn, worden gedaan. Daarna stopt het definitief. De verlenging van de maatregelen is interessant voor alle leden van Novaka, die meebetalen aan het O&O Fonds. Zij kunnen nu nog langer profiteren van zeer aantrekkelijke subsidieregelingen. Langer én meer! Het aanbod is ook verruimd. Omdat minder vaak dan was verwacht gebruik is gemaakt van bijvoorbeeld de van-werk-naar-werk- regeling, is er geld vrijgekomen en kunnen meer competentiescans, bedrijfstrajecten, vakopleidingen en 24h Turnaround Sessies worden aangeboden. Dat daarmee in een grote behoefte wordt voorzien, staat wel vast. Afgelopen jaar hebben, als voorbeeld, bijna 800 medewerkers een vakopleiding of een training gevolgd. Dankzij de instemming van het ministerie met het wijzigingsverzoek kunnen nu nog eens 200 opleidingsplaatsen tegen aanzienlijke kortingen worden aangeboden. In deze opleidingsspecial worden aan de hand van ervaringen van deelnemers voorbeelden gegeven van interessante opleidingen en trainingen. Nieuwsbrief voor leden van Novaka • nr 6, april 2016 • Vragen? info@novaka.nl Meer rendement uit talent Prokan Maatwerktraining: flexibel inspelen op wensen - lees verder op pagina 2 - Workshops Quantore Relatiedagen Novaka neemt op maandag 18 en dinsdag 19 april deel aan de Quantore Relatiedagen. Tijdens de tweedaagse beurs worden in de stand van Novaka korte workshops verzorgd door de trainers van Novaka Academy. Voor een overzicht van de workshops zie www.novaka.nl of de beursspecial die Quantore verspreidt onder haar relaties. Goed nieuws voor onze leden! Op verzoek van Novaka is een aantal maatregelen uit het sectorplan verlengd tot eind 2016. Concreet gaat het om het aanbieden van competentiescans aan medewerkers, duurzame inzetbaarheidstrajecten voor bedrijven, het volgen van vakopleidingen, het bieden van banen aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en de deelname aan 24h Turnaround Sessies. ‘Ontslagwet mislukking’ Voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland noemde de nieuwe wet Werk en Zekerheid onlangs in een interview ‘een mislukking’. Directeur Goswin Fijen van Novaka deelt die kritiek. “Voor veel van onze leden heeft de wet rampzalige gevolgen.” De wet Werk en Zekerheid zou voor zowel werkgevers als werknemers voordelen moeten bieden. Ontslag wordt eenvoudiger en goedkoper. Daar staat tegenover dat er ook een einde komt aan de mogelijkheid om mensen eindeloos op tijdelijke contracten te laten werken. ‘Vast werk’ dus minder ‘vast’ en ‘flexibel werk’ minder ‘los’. Goswin Fijen: “Vooral de kleinere werkgevers kunnen de kosten en de risico’s die de wet met zich meebrengt niet dragen. Goswin Fijen Hij legt uit waarom hij ervoor koos zijn organisatie door Novaka Academy te laten trainen. “Ik ben van mening dat je als vakspecialist de meerwaarde van je bedrijf moet kunnen tonen aan de klant. Je moet weten waar je over praat. Maar nog belangrijker: je moet weten hoe je die boodschap overbrengt op de klant. En je moet als groep dezelfde positieve uitstraling hebben naar de klanten; dat is echt net zo belangrijk als vakkennis.” Samenwerking Bij All Office Van den Corput wordt gekozen voor een uitgebreid programma, waarbij ervaren trainers Robert Boekholt en Patrick Blauw verschillende sessies voor hun rekening nemen. Dat Kaya ervoor heeft gekozen om iedereen te trainen, vinden ze beide een uitstekende keuze. Boekholt legt uit: “Als je alleen een select groepje traint, dan hebben ze altijd wel kritiek op hun collega’s of de rest van de organisatie. Ga je met iedereen tegelijk aan de slag, dan komt alles naar boven en kun je ook de belangen meewegen. Dit komt de interne communicatie en samenwerking absoluut ten goede.” Communiceren verloopt beter als je elkaar echt begrijpt, daarom is bij All Office Van den Corput onder andere voor de DISC-methode gekozen. Hiermee worden kwaliteiten, gedrag en communicatiestijlen in kaart gebracht. Blauw vertelt: “Met de uitkomst van de DISC gedragsprofielen kon Robert vervolgens in de verschillende sessies aan de slag. Brandjes die er waren, konden we eenvoudig blussen. Iedereen zag nu waar de wrijving zat, maar ook waar de talenten van de ander lagen. Directeur Henk Haarsma legt uit: “Opleidingsmanager Mirjam van Zaalen en trainer Sylvia te Hennepe hebben heel kritisch en zorgvuldig gekeken naar welk programma het beste bij ons zou passen. Puur commercieel trainen was voor ons minder wenselijk; onze focus ligt op het sociale aspect. Met achttien medewerkers die verdeeld over drie locaties werken, wilden we de homogeniteit in de groep te vergroten.” Even stilstaan Haarsma stipt daarnaast het belang aan van ‘even stilstaan bij wat je doet’. “Waarom doe je de dingen die je doet? Wat voor betekenis heeft je functioneren binnen de organisatie? Op welke zaken heb jezelf invloed? Waar is het bedrijf verantwoordelijk voor. Allemaal vragen die een belangrijk element vormen binnen een training. Als je je daar bewust van bent en er naar handelt, volgen kwaliteitsverbetering, groei in omzet en een grotere marge vanzelf.” Als je elkaar beter kent, groeit de collegialiteit en daarmee het werkplezier. Daarom wordt er bij Prokan voor het werken met DISC-profielen gekozen. Trainer Patrick Blauw vertelt: “Met DISC brengen we kwaliteiten, gedrag en communicatiestijlen in kaart. Als je voorkeuren van jezelf en anderen weet, kun je beter communiceren en effectiever te werk gaan. Het is het verschil tussen iemand bereiken of – zoals wij dat met een verzonnen woord noemen – beraken. De DISC-vragenlijst wordt online ingevuld. In de training gaan we vervolgens aan de slag met de uitkomsten; we kijken dan hoe je je talenten kunt inzetten in het team, zodat dat kan groeien.” Wrijving op de vloer “Noorderlingen zijn introvert; zaken worden snel opgekropt. In dat geval krijg je ook wrijving in het team. Men bleek elkaar soms niet helemaal goed te begrijpen. Dankzij de DISC-methode is dit begrip er inmiddels wel”, aldus Haarsma. Trainer Sylvia te Hennepe kijkt daar ook met een positief gevoel op terug. “Je merkt echt een enorm verschil in sfeer en houding als je het bedrijf nu bezoekt. Dat vind ik ontzettend knap van de medewerkers; die waren tijdens de training heel open en echt bereid om stappen te zetten.” Zo konden we de teamcohesie én het contact met de klant naar een hoger niveau tillen. ” Boost Zowel Boekholt als Blauw vertellen dat iedereen een enorme boost heeft gekregen. “De medewerkers zijn ontzettend gemotiveerd en waren al trots op het bedrijf. Door de training is dat nog meer versterkt. Maar niet alleen hun motivatie kreeg een boost; ook hun skills en vaardigheden hebben we flink getraind. Van verkoop tot leiding geven en conflicthantering– het stond allemaal op het programma. We hebben ieder zoveel mogelijk tools gegeven om verder te professionaliseren”, aldus Boekholt. Kaya kijkt net als zijn personeel terug op een geslaagd traject. “De trainingen zijn al een paar maanden achter de rug, maar er wordt nog steeds veelvuldig over gepraat. Vaak hoor je ‘dat heb ik toen geleerd’. De opgedane kennis wordt door iedereen toegepast. Daarnaast merk ik dat onze inspanningen gewaardeerd worden; van deze lessen heb je namelijk je hele loopbaan profijt.” Planning Als je al je medewerkers wilt trainen, is een goede planning en communicatie essentieel. Gelukkig kan er altijd voor worden gekozen om plenaire trainingsavonden te combineren met coaching on the job. Dit kost de medewerkers minder tijd en dus energie. “Het is toch een behoorlijke groep die je op gezette tijden bij elkaar moet brengen. Voor het succes van de training is het belangrijk dat iedereen erbij is en weet wat er gaat gebeuren. Individuele gesprekken Die openheid ervaart te Hennepe ook als ze aan de slag gaat op de vloer. “Er was eigenlijk voor een combinatie van groepstrainingen en coaching on the job gekozen. De trainer kijkt en luistert dan met de deelnemers mee, terwijl zij aan het werk zijn. Tijdens deze sessie kreeg ik al snel coachingsvragen. In overleg met Henk, Patrick en Mirjam kozen we er vervolgens voor om met individuele gesprekken verder te gaan. Tijdens die gesprekken kon ik echt kijken naar waar iedereen behoefte aan had en daarop inspelen door middel van coaching en individuele training. Daarnaast hebben we de doorvertaling gemaakt naar de groepstrainingen, waardoor een mooi resultaat werd behaald. ” “Wat de opdrachtgever wil bereiken, is in iedere training voor ons leidend. We zorgen altijd voor een nauw contact met de opdrachtgever, zodat we daar heel flexibel op kunnen inspelen. En dat helpt ons om tot een nog beter resultaat te komen”, besluit Te Hennepe. ‘Iedereen moet er bij zijn’ All Office Van den Corput Arif Kaya, directeur van All Office Van den Corput, weet bij zijn keuze voor een training aan de Novaka Academy één ding zeker: alle medewerkers doen mee. “Welke functie je ook bekleedt; elk stukje is belangrijk in het totale proces. De medewerkers zijn het grootste kapitaal van een bedrijf.” Alleen als je vooraf inzichtelijk hebt welke doelen je wilt bereiken, dan kun je ook het gewenste resultaat behalen. Daarom investeert Novaka Academy niet alleen veel tijd in het voortraject, maar is er ook nauw contact met de ondernemer tijdens de sessies. Flexibel inspelen op de vraag vanuit de deelnemers is dan mogelijk. Een mooi praktijkvoorbeeld is het maatwerktraject van Prokan in Groningen. All Office Van den Corput: “De medewerkers zijn het grootste kapitaal van het bedrijf”
  • 2. Bas Hansler van Kieft All Office kijkt met een tevreden gevoel terug op de tweedaagse training. “Wat ik persoonlijk erg prettig vond, is dat trainer Sylvia te Hennepe echt luisterde naar de groep. Het was geen standaard riedeltje, zoals je dat bij trainingen nog wel eens kunt hebben. Nee, er was volop ruimte voor eigen inbreng, waardoor Sylvia kon inspelen op onze wensen.” Kleine groep “Dat is mogelijk, omdat we bij deze open trainingen met kleine groepjes werken. Op die manier kan ik iedereen aandacht geven. Keer op keer probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten op de leerdoelen van de aanwezigen. De deelnemers zijn wat dat betreft leidend in het programma; geen sessie is gelijk. Dat maakt het ook heel intensief, want tijdens deze twee dagen gaan we echt de diepte in”, legt Te Hennepe uit. Ruimte om achterover te leunen is er niet, zo vertelt Reinier Holster van DSN Office Design & Supplies. “Het voordeel van zo’n klein groepje is, dat je geen ruimte hebt om even ‘uit te loggen’. Als je met een man of vijftig in een grote zaal zit, kun je je gedachten best eens laten afdwalen. Nu word je gedwongen om actief mee te doen, waardoor je ook nog eens veel meer van zo’n training opsteekt.” Gedrag Dat in deze training de binnen- en buitendienst worden samengebracht, is volgens Te Hennepe juist een voordeel. Ook ziet zij er geen enkel probleem in om ervaren medewerkers tijdens de training te mengen met medewerkers die nieuw zijn in de branche. “Van een starter in de binnendienst tot een ervaren rot in de buitendienst; in het contact met de klant moet het gebeuren. Gedrag is dan ook de grootste gemene deler in deze training; daar valt de winst te behalen.” Raymond Onderwater van All Office Van Lint: “Klanten komen bij ons binnen en krijgen de ‘service’ die een vakhandel moet uitstralen. Manager Logistiek Maarten-Jan Jissink vertelt: “In onze logistieke operatie werken 170 mensen, waarvan 70 medewerkers op uitzendbasis. We maken onze productiviteitsdoelstellingen keer op keer waar, maar willen ook dat mensen plezier hebben in hun werk. We merken dat er heel verschillend gedacht wordt over processen en de manier van samenwerken. Mede daardoor ontstaat er soms weleens wrijving.” PEP-sessies Opleidingsmanager en trainer Mirjam van Zaalen vertelt dat Novaka Academy in overleg met mede- trainer Patrick Blauw en Quantore koos voor een PEP-traject. “De afdeling Logistiek gaat voor Plezier, Energie en Prestatie. Iedere medewerker krijgt met speciale ‘PEP-sessies’ inzicht in zijn of haar kwaliteiten, gedrag en manier van communiceren. We werken daarbij op basis van DISC-stijlen. Met het kernteam – mentoren die het aanspreek­ punt zijn op de vloer – maken we tijdens de ‘oppepsessies’ een verdiepingsslag. Zij namen net als de managers deel aan de ‘Competentiescan met DISC’. De managers volgen daarnaast de TOP- training om de communicatie, samenwerking en leidinggevende kwaliteiten te versterken. Daardoor stralen zij ook uniformiteit uit naar de groep.” Ze vervolgt: “De TOP-training loopt nog, maar je ziet bij de teamleiders bijvoorbeeld al veel meer bewustwording. De dialoog komt steeds vaker op gang. Je ziet meer plezier op de werkvloer. Maarten-Jan heeft daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Hij doet actief mee aan de training en stimuleert de groep om ook tussen de trainingssessies door het geleerde in de praktijk te brengen.” Werkvloer “De grootste verandering zit hem in de kleinste dingen”, aldus Patrick Blauw. “Uit de PEP-sessies hebben we geleerd dat veel medewerkers mensgericht zijn, terwijl de managers meestal taakgericht zijn. Dat botst weleens. De leiding­ gevenden zijn zich daar nu van bewust en geven daarom veel vaker een complimentje of positieve feedback. Met als resultaat dat de medewerkers er juist weer de schouders onder zetten.” De trainingen zijn nog steeds in volle gang, maar Jissink is positief gestemd. “We merken dat er veel minder onrust is op de werkvloer. Waar er voorheen Goed luisteren is daarbij essentieel. Als je enthousiast bent – dat zullen veel collega’s herkennen – vertel je al snel te veel. Maar je moet juist de klant laten praten en daar de belangrijke informatie uit halen. Vervolgens ga je daar op verder. Sinds de training ben ik daar echt op gefocust en gebruik dit dagelijks – mét succes – in de praktijk.” Concullega’s Dat bij deze training binnen- en buitendienst medewerkers uit het hele land bij elkaar komen, wordt als positief ervaren. Hansler: “Zo kwam bijverkoop ook aan de orde in de gesprekken. De andere aanwezigen doen dit allemaal en verkopen daardoor meer. Wij stonden er nooit bij stil en proberen dat vanaf nu wel te doen. Daarnaast heb ik geleerd om meer structuur aan een gesprek te geven; ik merk ook dat dat werkt.” Holster vult aan: “Zelf ben ik nog niet zo heel lang werkzaam in de branche. Als ervaren collega’s zich dan herkennen in je verhaal, dan zie ik dat als een bevestiging van dat ik op de goede weg ben. Samen met de tips van Sylvia vormt het zo een hele fijne training.” ‘over’ iemand gepraat werd, wordt er nu ‘met’ iemand gepraat. De TOP-training en PEP-sessies zorgen voor meer zelfvertrouwen, waardoor het makkelijker en veiliger voelt om een collega aan te spreken als hij iets niet volgens procedure doet.” Smiley Op elke afdeling binnen de logistieke operatie wordt elke dag opnieuw beoordeeld hoe de dag verlopen is. Jissink legt uit: “We willen onze medewerkers echt bij de veranderingen betrekken. Daarom hangen overal borden waar men na de dienst de werkdag kan beoordelen met een van de drie smileys. Bij de dagstart – waarbij het team voorafgaand aan de werkdag bij elkaar komt – bespreken we dit. De leidinggevenden staan daarbij ook open voor feedback. Dit initiatief wordt goed ontvangen. ” “Of de medewerkers ook productiever zijn geworden?”, Jissink lacht. “Dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen. De cijfers voor eind 2015 laten een mooie verbeterslag zien in productiviteit, maar of dat door deze sessies komt? Het zal mij niet verbazen als het er iets mee te maken heeft. Ik ben er van overtuigd dat wat je met plezier doet, ook sneller en beter gaat.” Laat je inspireren ‘Medewerkers vormen onderscheidende vermogen’Werk je in de binnen- of buitendienst en wil je jezelf verder ontwikkelen, je kennis opfrissen en geïnspireerd worden door de verhalen van andere medewerkers? Na de open training van de Novaka Academy keer je vol energie terug naar de zaak. Wat doe je als je producten op iedere hoek van de straat én onder iedere muisklik verkrijgbaar zijn? Dan moet je je onderscheiden. Training is daarbij van essentieel belang. Directeur-eigenaar Fabian Paagman van de bekende kantoorboekhandel uit Den Haag legt uit waarom. Fabian Paagman (rechts): “De kracht zit hem in de herhaling” PEP-traject: plezier, energie en prestatie QuantoreOpen training binnen- en buitendienst Paagman Paagman neemt ons mee terug in de tijd. “Al voor de crisis kregen wij te maken met een fors verlies aan business. De omzet kelderde en als mokerslag kwam de crisis er overheen. We werden terug geworpen en diende ons opnieuw te positioneren. Vragen als ‘wie zijn we, waar staan we voor en waar willen we naar toe’ kwamen voorbij, zodat we onszelf opnieuw konden definiëren.” DNA “Dat bereik je niet alleen met reclame-uitingen of een nieuw logo. Het is essentieel dat die nieuwe visie echt doordringt in het DNA van de organisatie. Onze medewerkers zijn daarbij ontzettend belang- rijk. Zij vormen het onderscheidende vermogen in deze lastige tijd. Daarom hebben we gekozen voor een langdurig, volledig op maat gemaakt trainings- programma”, aldus Paagman. Als hij hoort over het sectorplan en de voordelen van de Novaka Academy trekt hij aan de bel. “We waren in 2012 met Gerwin Jonker van Cenergy al een bepaalde weg ingeslagen. Vervolgens zijn we met Novaka Academy gaan kijken naar de mogelijk- heden. Ieder heeft zich enorm ingespannen om de puzzelstukjes met elkaar te verbinden. Zo konden wij het traject vervolgen binnen de kaders van de subsidieregeling. Daar zijn wij erg dankbaar voor.” Vitamine aandacht Novaka Academy en Cenergy bundelen de krachten en Jonker vervolgt zijn traject bij Paagman. Door de subsidie vanuit het O&O-fonds en het sectorplan, kon het trainingstraject sterk worden geïntensiveerd. De focus ligt hierbij op het versterken van de verkoopvaardigheden en klantgerichtheid van de verkoopmedewerkers en leidinggevenden. Hierbij is in lijn met het aanbod van Novaka Academy heel veel ruimte gelaten voor verkooptraining op de winkelvloer. ‘Vitamine aandacht’, zoals Jonker dat noemt, is daarbij belangrijk. “Klanten vinden het fijn als ze begroet worden bij binnenkomst en als je vraagt ‘waarmee kan ik u helpen’.” Tijdens de verkooptraining wordt gekeken of het klassikaal geleerde ook in de praktijk wordt toege- past. “Zelfs als iemand denkt dat-ie alles al goed doet, kun je ‘m op subtiele wijze – bijvoorbeeld met een grapje – al wijzen op wat anders had gekund. Zo neem je de weerstand weg”, aldus Jonker. Al is Paagman in dit proces ook heel resoluut. “We verlangen echt van onze medewerkers dat ze enthousiast meedoen. Wil je niet aan je competenties werken, dan hoor je hier niet thuis en nemen we afscheid van elkaar.” Resultaat De trainingen werpen hun vruchten af. Jonker: “Je ziet dat de verkoopkant enorm is aangetrokken. Er worden weer zwarte cijfers gedraaid. Medewerkers durven op de klant af te stappen en te verkopen. Ze beseffen dat ze niet irritant of opdringerig zijn; zolang hun vragen aansluiten op de wens van de klant.” Paagman vult aan: “Ook het diefstalpercentage is gedaald; het groeten is daarvan een reden. Dieven voelen zich dan te veel bekeken om hun slag te slaan.” Goede resultaten zijn voor Paagman geen reden om achterover te leunen. “De materie is geen hogere wiskunde, maar je moet je personeel wel blijven motiveren en stimuleren om het geleerde toe te passen. De kracht zit hem ook in de herhaling. Daarom blijven we investeren in herhalingstrainingen voor onze mensen. Dat is geen luxe, maar van elementair belang voor deze branche. Ik kan het iedereen meer dan aanraden.” Medewerkers van Quantore tijdens de ‘oppepsessies’ Opleidingsmanager Mirjam van Zaalen (links) en opleidingscoördinator Janneke Karsten van Novaka Academy. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen is binnen een groot bedrijf een hele opgave. Quantore gaat die uitdaging aan; zij werkt toe naar bedrijfscultuur die door alle afdelingen wordt gedragen. Op dit moment wordt de complete afdeling Logistiek getraind door de Novaka Academy. Zij kiezen er noodgedwongen voor om mensen niet of in ieder geval niet vast in dienst te nemen. Dat is niet in het belang van de werknemers, maar zeker ook niet in het belang van de werkgevers die goede krachten graag langer aan zich willen binden. Maar de wet brengt zoveel risico’s met zich mee op dat veel werkgevers simpelweg niet anders kunnen.” Novaka steunt dan ook van harte de landelijke protesten tegen de wet Werk en Zekerheid. - vervolg pagina 1 ‘Ontslagwet mislukking’ -