SlideShare a Scribd company logo
Edukasyonsa
Pagpapakatao
Marilyn C. Escobido
Moral na Birtud at kahulugan.pptx
Ano ang Intelektwal na Birtud?
Bakit kailangan itong linangin ng
bawat tao?
Ito ang pinakawagas na uri
ng kaalaman.
.
Karunungan (Wisdom
Ito ang pinakapangunahing birtud na
nakapagpapaunlad ng isip.
Pag-unawa
(Understanding
Ito ay sistematikong kalipunan ng mga
tiyak at tunay na kaalaman na bunga
ng pagsasaliksik at pagpapatunay.
Agham (Science)
May kinalaman sa isip ng tao na
tinatawag ding gawi ng kaalaman.
Intelektwal na Birtud
Ito ay ang pagtingin sa lahat ng
panig upang makakalap ng
datos bago magpasya.
Maingat na Paghuhusga
(Prudence).
1.Natutukoy ang iba’t ibang uri ng Moral na Birtud at
mga kahulugan nito.
2. Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga
pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kanyang
buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata. EsP7PB-IIIb-
9.4
Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay
inaasahang:
Nais mo bang maging ganap na mabuting tao?
Ano ang mga dapat mong gawin?
Anong mga katangian meron ka?
Ano ang ibig sabihin ng salitang
moral?
Moral na Birtud at
kahulugan.
Moral na Birtud
a. Katarungan (Justice)
ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob
upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para
sa kaniya, sinuman o anuman ang kaniyang
katayuan sa buhay.
Moral na Birtud
a. Katarungan (Justice)
Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang
igalang at hindi kailanman lumabag sa
karapatang pantao na kaugnay ng ating
tungkulin sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili.
Intelektwal na Birtud
b. Pagtitimpi (Temperance o Moderation)
Nabubuhay ang tao sa isang Maraming inihahain ang
mundo sa ating mapanuksong mundo sa ating harapan
na maaaring magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran.
Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na
maiwasan ang tukso o masamang gawain.
Intelektwal na Birtud
c. Katatagan (Fortitude)
- Ang buhay sa mundo ay puno ng suliranin at pagsubok.
- Kung minsan, sa tindi ng pinagdaraanan, nanghihina na ang
ating loob at nawawalan na tayo ng pag-asa.
- Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo
sa atin sa ganitong damdamin:ang birtud ng katatagan.
- Ang birtud na ito ang nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na
harapin ang anumang pagsubok at panganib.
Moral na Birtud
d. Maingat na Paghuhusga (Prudence)
-itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat
ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay
dumadaan sa maingat na paghuhusga.
-Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal
at moral.
Panuto: Buoin ang konseptong iyong natutunan mula sa babasahin
sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa graphic organizer.
Lapatan ng salita ang mga patlang
Ang paulit-ulit na 1. ____________________
ng mga mabuting 2. _________________
batay sa mga moral na 3.________________
ay patungo sa 4. ________________ ng mga
5. ___________________.
pagsasabuhay
gawi
pagpapahalaga
paghubog
birtud
Panuto: Tapusin ang mga pangungusap at punan o
dugtungan ang mga patlang upang makabuo ng
kaisipan batay sa iyong nararamdaman.
1. Ang birtud ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan
ang ________________________.
2. Ang gawi ang unang hakbang sa paglinang ng
_____________________________.
3. Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang
_____________________________.
4. Ang birtud ay hindi hiwalay sa isip at
______________________________________.
5. Ang birtud ay pagpapasyang gawin ang tama , na may tamang katwiran at sa
tamang _____________________.
Panuto: Dugtungan ang mga pahayag batay sa kahulugan
ng Birtud upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
Quiz
Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o pangungusap
sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot.
1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa
sarili na maiwasan ang tukso o masamang
gawain. ___________
2. Ito ang birtud na nagpapatibay o
nagpapatatag sa tao na harapin ang
anumang pagsubok at panganib.
___________
3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-
loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang
para sa kanya, sinuman o anuman ang
kaniyang katayuan sa buhay. ___________
4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito
ay mga gawi na nagpapabuti sa tao.
___________
5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat
ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan
sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay
parehong intelektuwal at moral. ____________
Checking
Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o
pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot.
1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang
gawain. Pagtitimpi o temperance
2. Ito ang birtud na nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at
panganib. Katatagan
3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para
sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. Katarungan
4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawi na nagpapabuti sa tao.
Moral na birtud.
5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan
sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral. Maingat na
Paghuhusga (Prudence)
Takdang aralin
Panuto: Lumikha ng islogan, tula o awit na magbibigay
kahalagahan sa paglinang at pagtataglay ng birtud. Gawin ito
sa isang buong papel o bond paper.
Thank you

More Related Content

What's hot

Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
BiancaBesa1
 
BIRTUD-2023.pptx
BIRTUD-2023.pptxBIRTUD-2023.pptx
BIRTUD-2023.pptx
theresabalatico1
 
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
NoelmaCabajar1
 
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobGrade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Bridget Rosales
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
CerilynSinalan2
 
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxhalaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
Renatoofong
 
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGABIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
LloydGregorAnganOtad
 
Mga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Mga Panloob na Salik ng PagpapahalagaMga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Mga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Eddie San Peñalosa
 
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa PagpapahalagaESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
Roselle Liwanag
 
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibiganPagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
MartinGeraldine
 
Mga uri ng pagpapahalaga
Mga uri ng pagpapahalagaMga uri ng pagpapahalaga
Mga uri ng pagpapahalaga
NoelmaCabajar1
 
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptxESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ReymaRoseLagunilla
 
Ang Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
Ang Pagkakaiba ng Birtud at GawiAng Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
Ang Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
Eddie San Peñalosa
 
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Roselle Liwanag
 
Mga hilig
Mga hiligMga hilig
Mga hilig
Cris Malalay
 
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docxRUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
MARYROSEPACARIEMMACA
 
likas batas moral
likas batas morallikas batas moral
likas batas moral
Geneca Paulino
 
Es p 7 module 6 (konsensya)
Es p 7 module 6 (konsensya)Es p 7 module 6 (konsensya)
Es p 7 module 6 (konsensya)
Len Santos-Tapales
 
Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Hirarkiya ng PagpapahalagaHirarkiya ng Pagpapahalaga
Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Eddie San Peñalosa
 
Hirarkiya ng halaga
Hirarkiya ng halagaHirarkiya ng halaga
Hirarkiya ng halaga
Arnel Rivera
 

What's hot (20)

Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
Mga Angkop at Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibi...
 
BIRTUD-2023.pptx
BIRTUD-2023.pptxBIRTUD-2023.pptx
BIRTUD-2023.pptx
 
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
Kahalagahan at uri ng pagpapahalaga (ESP7)
 
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobGrade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loob
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
 
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxhalaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
 
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGABIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
 
Mga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Mga Panloob na Salik ng PagpapahalagaMga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Mga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
 
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa PagpapahalagaESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
 
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibiganPagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
Pagpapaunlad ng pakikipagkaibigan
 
Mga uri ng pagpapahalaga
Mga uri ng pagpapahalagaMga uri ng pagpapahalaga
Mga uri ng pagpapahalaga
 
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptxESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
ESP 7 - QUARTER 3 - MODULE 6 - WEEK 6 2.pptx
 
Ang Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
Ang Pagkakaiba ng Birtud at GawiAng Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
Ang Pagkakaiba ng Birtud at Gawi
 
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 
Mga hilig
Mga hiligMga hilig
Mga hilig
 
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docxRUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
RUBRIK SA PAKIKIPANAYAM.docx
 
likas batas moral
likas batas morallikas batas moral
likas batas moral
 
Es p 7 module 6 (konsensya)
Es p 7 module 6 (konsensya)Es p 7 module 6 (konsensya)
Es p 7 module 6 (konsensya)
 
Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Hirarkiya ng PagpapahalagaHirarkiya ng Pagpapahalaga
Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 
Hirarkiya ng halaga
Hirarkiya ng halagaHirarkiya ng halaga
Hirarkiya ng halaga
 

Similar to Moral na Birtud at kahulugan.pptx

EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptxEsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
jeobongato
 
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptxESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
CharlynRasAlejo
 
ESP
ESPESP
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptx
VidaDomingo
 
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptxESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
JosephSagayap1
 
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptxedukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
RYANCENRIQUEZ
 
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptxedukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
RYANCENRIQUEZ
 
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptxESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
sharmmeng
 
Hirarkiya ng p agpapahalaga
Hirarkiya ng p agpapahalagaHirarkiya ng p agpapahalaga
Hirarkiya ng p agpapahalaga
Melchor Lanuzo
 
pagpapahalaga.pptx
pagpapahalaga.pptxpagpapahalaga.pptx
pagpapahalaga.pptx
MarilynEscobido
 
esp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptxesp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptx
MarcChristianNicolas
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
adsadas asdsadsa
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
sundom95
 
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptxMGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
EricksonCalison1
 
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptxMODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
ROWENAVILLAMIN7
 
Q1-DAY-1-ESP-.pptx
Q1-DAY-1-ESP-.pptxQ1-DAY-1-ESP-.pptx
Q1-DAY-1-ESP-.pptx
reginasudaria
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
ka_francis
 
Las es p7 q3w1_norberto manioang
Las es p7 q3w1_norberto manioangLas es p7 q3w1_norberto manioang
Las es p7 q3w1_norberto manioang
Norberto Manioang Jr
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
Francis Hernandez
 

Similar to Moral na Birtud at kahulugan.pptx (20)

EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptxEsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
EsP73rdQWk1D1_Kaugnayan ng Birtud at Pagpapahalaga.pptx
 
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptxESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
ESP 10 Day 1 (1st Quarter).pptx
 
ESP
ESPESP
ESP
 
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptx
 
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptxESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
ESP7 MGA URI NG BIRTUD PPT gdffxfxfhx.pptx
 
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptxedukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika-7 baitang q3 w2.pptx
 
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptxedukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
edukasyon sa pagpapahalaga ika- 7 baitang quarter 3 week 2.pptx
 
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptxESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
ESP 7 - Birtud- Aralin sa Edukasyon.pptx
 
Hirarkiya ng p agpapahalaga
Hirarkiya ng p agpapahalagaHirarkiya ng p agpapahalaga
Hirarkiya ng p agpapahalaga
 
pagpapahalaga.pptx
pagpapahalaga.pptxpagpapahalaga.pptx
pagpapahalaga.pptx
 
esp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptxesp 10 konsensiya.pptx
esp 10 konsensiya.pptx
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
 
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptxMGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG.pptx
 
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptxMODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
 
Q1-DAY-1-ESP-.pptx
Q1-DAY-1-ESP-.pptxQ1-DAY-1-ESP-.pptx
Q1-DAY-1-ESP-.pptx
 
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa PaggawaModyul 10: Kagalingan sa Paggawa
Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa
 
Las es p7 q3w1_norberto manioang
Las es p7 q3w1_norberto manioangLas es p7 q3w1_norberto manioang
Las es p7 q3w1_norberto manioang
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
 
Virtues ii
Virtues iiVirtues ii
Virtues ii
 

More from MarilynEscobido

ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilyaESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
MarilynEscobido
 
pakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptxpakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptx
MarilynEscobido
 
Community engagment3rd.pptx
Community engagment3rd.pptxCommunity engagment3rd.pptx
Community engagment3rd.pptx
MarilynEscobido
 
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxhirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
MarilynEscobido
 
birtudppt-7esp.pptx
birtudppt-7esp.pptxbirtudppt-7esp.pptx
birtudppt-7esp.pptx
MarilynEscobido
 
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptxFUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
MarilynEscobido
 
pagpapahalagaatbirtud.pptx
pagpapahalagaatbirtud.pptxpagpapahalagaatbirtud.pptx
pagpapahalagaatbirtud.pptx
MarilynEscobido
 
ppt-7esp.pptx
ppt-7esp.pptxppt-7esp.pptx
ppt-7esp.pptx
MarilynEscobido
 
THE JUDICIAL.pptx
THE JUDICIAL.pptxTHE JUDICIAL.pptx
THE JUDICIAL.pptx
MarilynEscobido
 
ppt_agri_lesson1f.pptx
ppt_agri_lesson1f.pptxppt_agri_lesson1f.pptx
ppt_agri_lesson1f.pptx
MarilynEscobido
 
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
MarilynEscobido
 
LESSON6_METHODOLOGIES.pptx
LESSON6_METHODOLOGIES.pptxLESSON6_METHODOLOGIES.pptx
LESSON6_METHODOLOGIES.pptx
MarilynEscobido
 
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptxTHE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
MarilynEscobido
 
decentralizationa and local governance.pptx
decentralizationa and local governance.pptxdecentralizationa and local governance.pptx
decentralizationa and local governance.pptx
MarilynEscobido
 
KINSHIPforclass.pdf
KINSHIPforclass.pdfKINSHIPforclass.pdf
KINSHIPforclass.pdf
MarilynEscobido
 
Lesson 1 — Computers.pptx
Lesson 1 — Computers.pptxLesson 1 — Computers.pptx
Lesson 1 — Computers.pptx
MarilynEscobido
 
lesson_Symbolic interaction.pptx
lesson_Symbolic interaction.pptxlesson_Symbolic interaction.pptx
lesson_Symbolic interaction.pptx
MarilynEscobido
 
2NDPPT_FOR9.pptx
2NDPPT_FOR9.pptx2NDPPT_FOR9.pptx
2NDPPT_FOR9.pptx
MarilynEscobido
 
marxism.pptx
marxism.pptxmarxism.pptx
marxism.pptx
MarilynEscobido
 

More from MarilynEscobido (19)

ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilyaESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
ESP-8-LESSON-1 ang Impluwensya ng pamilya
 
pakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptxpakikipagkapuwa.pptx
pakikipagkapuwa.pptx
 
Community engagment3rd.pptx
Community engagment3rd.pptxCommunity engagment3rd.pptx
Community engagment3rd.pptx
 
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxhirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
 
birtudppt-7esp.pptx
birtudppt-7esp.pptxbirtudppt-7esp.pptx
birtudppt-7esp.pptx
 
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptxFUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION lecture.pptx
 
pagpapahalagaatbirtud.pptx
pagpapahalagaatbirtud.pptxpagpapahalagaatbirtud.pptx
pagpapahalagaatbirtud.pptx
 
ppt-7esp.pptx
ppt-7esp.pptxppt-7esp.pptx
ppt-7esp.pptx
 
THE JUDICIAL.pptx
THE JUDICIAL.pptxTHE JUDICIAL.pptx
THE JUDICIAL.pptx
 
ppt_agri_lesson1f.pptx
ppt_agri_lesson1f.pptxppt_agri_lesson1f.pptx
ppt_agri_lesson1f.pptx
 
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
10.FUNCTION.N.IMPORTANCE.OF.EDUCATION (1).pptx
 
LESSON6_METHODOLOGIES.pptx
LESSON6_METHODOLOGIES.pptxLESSON6_METHODOLOGIES.pptx
LESSON6_METHODOLOGIES.pptx
 
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptxTHE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
THE LEGISLATIVE BRANCH_reviwer.pptx
 
decentralizationa and local governance.pptx
decentralizationa and local governance.pptxdecentralizationa and local governance.pptx
decentralizationa and local governance.pptx
 
KINSHIPforclass.pdf
KINSHIPforclass.pdfKINSHIPforclass.pdf
KINSHIPforclass.pdf
 
Lesson 1 — Computers.pptx
Lesson 1 — Computers.pptxLesson 1 — Computers.pptx
Lesson 1 — Computers.pptx
 
lesson_Symbolic interaction.pptx
lesson_Symbolic interaction.pptxlesson_Symbolic interaction.pptx
lesson_Symbolic interaction.pptx
 
2NDPPT_FOR9.pptx
2NDPPT_FOR9.pptx2NDPPT_FOR9.pptx
2NDPPT_FOR9.pptx
 
marxism.pptx
marxism.pptxmarxism.pptx
marxism.pptx
 

Recently uploaded

Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 

Recently uploaded (10)

Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 

Moral na Birtud at kahulugan.pptx

 • 3. Ano ang Intelektwal na Birtud? Bakit kailangan itong linangin ng bawat tao?
 • 4. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. . Karunungan (Wisdom
 • 5. Ito ang pinakapangunahing birtud na nakapagpapaunlad ng isip. Pag-unawa (Understanding
 • 6. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Agham (Science)
 • 7. May kinalaman sa isip ng tao na tinatawag ding gawi ng kaalaman. Intelektwal na Birtud
 • 8. Ito ay ang pagtingin sa lahat ng panig upang makakalap ng datos bago magpasya. Maingat na Paghuhusga (Prudence).
 • 9. 1.Natutukoy ang iba’t ibang uri ng Moral na Birtud at mga kahulugan nito. 2. Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata. EsP7PB-IIIb- 9.4 Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
 • 10. Nais mo bang maging ganap na mabuting tao? Ano ang mga dapat mong gawin? Anong mga katangian meron ka?
 • 11. Ano ang ibig sabihin ng salitang moral?
 • 12. Moral na Birtud at kahulugan.
 • 13. Moral na Birtud a. Katarungan (Justice) ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kaniya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay.
 • 14. Moral na Birtud a. Katarungan (Justice) Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa karapatang pantao na kaugnay ng ating tungkulin sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili.
 • 15. Intelektwal na Birtud b. Pagtitimpi (Temperance o Moderation) Nabubuhay ang tao sa isang Maraming inihahain ang mundo sa ating mapanuksong mundo sa ating harapan na maaaring magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain.
 • 16. Intelektwal na Birtud c. Katatagan (Fortitude) - Ang buhay sa mundo ay puno ng suliranin at pagsubok. - Kung minsan, sa tindi ng pinagdaraanan, nanghihina na ang ating loob at nawawalan na tayo ng pag-asa. - Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin:ang birtud ng katatagan. - Ang birtud na ito ang nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib.
 • 17. Moral na Birtud d. Maingat na Paghuhusga (Prudence) -itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. -Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral.
 • 18. Panuto: Buoin ang konseptong iyong natutunan mula sa babasahin sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa graphic organizer. Lapatan ng salita ang mga patlang
 • 19. Ang paulit-ulit na 1. ____________________ ng mga mabuting 2. _________________ batay sa mga moral na 3.________________ ay patungo sa 4. ________________ ng mga 5. ___________________. pagsasabuhay gawi pagpapahalaga paghubog birtud
 • 20. Panuto: Tapusin ang mga pangungusap at punan o dugtungan ang mga patlang upang makabuo ng kaisipan batay sa iyong nararamdaman.
 • 21. 1. Ang birtud ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ang ________________________. 2. Ang gawi ang unang hakbang sa paglinang ng _____________________________. 3. Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang _____________________________. 4. Ang birtud ay hindi hiwalay sa isip at ______________________________________. 5. Ang birtud ay pagpapasyang gawin ang tama , na may tamang katwiran at sa tamang _____________________. Panuto: Dugtungan ang mga pahayag batay sa kahulugan ng Birtud upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
 • 22. Quiz
 • 23. Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot.
 • 24. 1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain. ___________ 2. Ito ang birtud na nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib. ___________
 • 25. 3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos- loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. ___________ 4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawi na nagpapabuti sa tao. ___________
 • 26. 5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral. ____________
 • 28. Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot. 1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain. Pagtitimpi o temperance 2. Ito ang birtud na nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib. Katatagan 3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. Katarungan 4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawi na nagpapabuti sa tao. Moral na birtud. 5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral. Maingat na Paghuhusga (Prudence)
 • 30. Panuto: Lumikha ng islogan, tula o awit na magbibigay kahalagahan sa paglinang at pagtataglay ng birtud. Gawin ito sa isang buong papel o bond paper.

Editor's Notes

 1. Ano ang Intelektwal na Birtud? Bakit kailangan itong linangin ng bawat tao?