Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa

37,539 views

Published on

ESP lesson

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa

 1. 1. MODYUL 10: KAGALINGAN SA PAGGAWA
 2. 2. Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang mga sumusunod na katangian:
 3. 3. A. nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga 1. Kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain nang walang pagmamadali at buong pagpapaubaya.
 4. 4. 2. Tiyaga ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid. 3. Masigasig. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto. 4.Malikhain. Ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga nang panggagaya ito ay likha ng mayamang pag-iisip.
 5. 5. 5. Disiplina sa Sarili. Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at mayroon siyang paggalang sa ibang tao
 6. 6. •Ang kagalingan sa paggawa ay bunga ng pagmamahal at pagkagustong gawin ito ng buong husay at pagmamahal. • Ang likha ng taong may kagalingan sa paggawa ay bunga ng inspirasyon, turo at gabay na kanyang nakukuha sa ibang tao. •Ang damdaming di makaramdam ng pagod at pagkabagot sa anumang gawain
 7. 7. B. Nagtataglay ng Kakailanganing Kakayahankakayahang magbasa, magsulat, magkwenta, makinig at magsalita, at ang pagkakaroon ng mayamang kaisipan na gagabay sa iyo upang maging sistematiko at malinang ang tatlong yugto ng pagkatuto
 8. 8. Tatlong yugto ng pagkatuto: a. Pagkatuto Bago ang Paggawa b. Pagkatuto habang Ginagawa c. Pagkatuto Pagkatapos Gawin ang Isang Gawain
 9. 9. 1. Mausisa (Curiosita). Ang taong mausisa ay maraming tanong na hinahanapan niya ng kasagutan Ang mga sumusunod na kakayahan ay makatutulong din upang magkaroon ng matalinong pag-iisip na kailangan upang maisabuhay ang kagalingan sa paggawa:
 10. 10. 2. Demonstrasyon (Dimostrazione). Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang maging matagumpay at maiwasang maulit ang anomang pagkakamali.
 11. 11. 3. Pandama (Sansazione). Ito ang tamang paggamit ng mga pandama, sa pamamaraang kapaki- pakinabang sa tao. 4. Misteryo (Sfumato). Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaligtaran ng inaasahang pangyayari.
 12. 12. 5. Ang kalusugan ng pisikal na pangangatwan (Corporalita). Ito ang tamang pangangalaga ng pisikal na pangangatawan ng tao upang maging malusog upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman.
 13. 13. 6. Ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay (Connessione). Ito ang pagkilala at pagbibigay pagpapahalaga na ang lahat ng bagay at mga pangyayari ay may kaugnayan sa isa’t isa.
 14. 14. 7. Sining at Agham ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham, sining, katwiran at himahinasyon.
 15. 15. C. Nagpupuri at Nagpapasalamat sa Diyos Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. .
 16. 16. Pagsasabuhay:Umisip ng kakaibang proyekto na orihinal na maaari mong ibenta o pagkakitaan. Ang proyekto ay kailangang di magastos, kung maaari ang gamit ay mula sa mga gamit na itatapon na o pwedeng i-recycle. O maaaring kakaibang gawain o serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng iyong komunidad. Ipaliwanag sa klase ang awtput ng gawain.
 17. 17. -in manus tuas-

×