SlideShare a Scribd company logo
MARHABAN
YA RAMADHAN
Ramadhan merupakan bulan agung dalam
Islam. Ia memiliki beragam keistimewaan yang
tidak bisa didapatkan bulan-bulan yang
lainnya.
KETIKA TAMU AGUNG
AKAN DATANG
1. Membersihkan
dan membereskan
rumah
2. Melakukan segala
sesuatu yang bisa
membuat tamu
tersebut merasa
senang
BERSIHKAN DIRI
DENGAN TAUBAT
1. Menyesal, memohon
ampun kepada Allah dan
berjanji tidak mengulangi
2. Meminta maaf kepada
sesama manusia dan
membereskan muamalah
yang belum diselesaikan
“Telah datang bulan Ramadhan kepada kalian, bulan
barakah yang di dalamnya Allah mendatangi
kalian. Maka turunlah rahmat. Dan dihapuskanlah
kesalahan-kesalahan. Di bulan itu Allah mengabulkan
doa. Di bulan itu Allah melihat (memperhatikan)
perlombaan diantara kalian. Dan Allah
membanggakan kalian kepada para malaikatNya.
Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan
sebab orang yang celaka adalah yang tidak
mendapatkan rahmat Allah didalamnya.”
(HR. at-Thabrani)
RAMADHAN:
BULAN PENUH BERKAH
RAMADHAN:
BULAN BERLIPAT PAHALA
“Wahai sekalian manusia, telah datang pada
kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut
terdapat malam yang lebih baik dari seribu
bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu
kewajiban. Shalat malamnya adalah suatu
amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan
(amalan sunnah) pada bulan tersebut seperti ia
melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa
yang melaksanakan kewajiban pada bulan
tersebut seperti menunaikan tujuh puluh
kewajiban di waktu lainnya.”
(HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 1887)
PROGRAM
UTAMA
RAMADHAN
1. Mengoptimalkan
amalan penghapus
dosa (shaum dan
qiyamul lail)
2. Memperbanyak
doa
3. Berlomba dalam
kebaikan
SAUM KARENA
MELIHAT HILAL
“Berpuasalah kalian karena melihatnya,
berbukalah kalian karena melihatnya dan
sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -
hilal- itu tertutup dari pandangan kalian,
sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada
dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah
kalian.” [HR. An Nasai]
.“Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipatgandakan.
Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus
kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, “Kecuali puasa.
Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang memberi
ganjarannya. Orang yang berpuasa meninggalkan
syahwat dan makannya demi Aku semata.” [HR. Muslim]
PAHALA SPESIAL SHAUM
Imam an-Nawawi rahimahullah
mengatakan, “Firman Allah Ta’ala yang
menyatakan, ‘Dan Aku-lah yang memberi
ganjarannya,’ merupakan penjelasan yang
nyata tentang kebesaran karunia Allah
dan melimpahnya balasan pahala-Nya
karena sesungguhnya orang yang mulia
dan dermawan jika mengabarkan bahwa
dia sendiri yang akan menanggung
balasannya, ini menunjukkan betapa besar
kadar balasan yang dia persembahkan
dan betapa luas pemberian yang Dia
berikan.” [Syarhun Nawawi li Shahiih Muslim
(VIII/29)]
SHAUM RAMADHAN:
PENGHAPUS DOSA
“Barangsiapa yang
berpuasa Ramadhan karena
keimanan dan mengharapkan
pahala (dari Allah SWT),
niscaya akan diampuni dosa-
dosanya yang telah lalu.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
“Shalat fardhu lima waktu,
shalat Jum’at ke Jum’at
berikutnya, dan Ramadhan ke
Ramadhan berikutnya
menghapuskan dosa-dosa
yang dilakukan di antara masa
tersebut seandainya dosa-dosa
besar dijauhkannya.” [HR.
Muslim]
SHAUM RAMADHAN:
PENGHAPUS DOSA
QIYAMUL LAIL:
PENGHAPUS DOSA
“Barangsiapa yang
mendirikan shalat malam di
bulan Ramadhan dengan
iman dan mengharap pahala
(dari Allah), niscaya diampuni
dosa-dosanya yang
telah lalu.” [HR. Muslim]
“Siapa yang menunaikan qiyamul lail
bersama imam hingga selesai, dicatat
baginya (pahala) qiyamul lail semalam
(penuh).”
(HR. Tirmizi, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu
Majah)
SHALAT TARAWIH BERSAMA
IMAM HINGGA SELESAI
RAMADHAN, BULAN
MEMPERBANYAK DOA
“Ada tiga do’a yang tidak tertolak:
(1)doa pemimpin yang adil,
(2)doa orang yang berpuasa
sampai ia berbuka,
(3)doa orang yang terzhalimi.”
[HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]
RAMADHAN, BULAN
MEMPERBANYAK DOA
An-Nawawi menjelaskan,
“Dianjurkan bagi orang yang berpuasa
untuk berdoa sepanjang waktu
puasanya (selama ia berpuasa) dengan
doa-doa yang sangat penting bagi
urusan akhirat dan dunianya, bagi
dirinya, bagi orang yang dicintai dan
untuk kaum muslimin.”
[Syarh Al-Muhaddzab An-Nawawi]
1. Tilawah dan
tadabbur Al-Quran
2. Sedekah
3. Itikaf
4. Umrah
PROGRAM
FASTABIQUL
KHOIROT
5. Mencari nafkah
6. Menebar perdamaian
7. Tholabul ‘ilmi
8. Dakwah
9. Jihad
MEMPERBANYAK TILAWAH
DAN TADABBUR QURAN
“Jibril menemuinya setiap malam
pada bulan Ramadhan hingga
terbaring. Saat itu Nabi saw
menunjukkan hapalan bacaan
al-Qurannya kepada Jibril.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
KEUTAMAAN MEMBACA AL-QURAN
"Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka
baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu
kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan
aku tidak mengatakan Alif, Laam Miem satu huruf akan
tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu
huruf.” (HR. Tirmidzi)
“Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang
pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada orang
yang membacanya”. (HR. Muslim)
MEMPERBANYAK SEDEKAH
“Rasulullah saw adalah orang yang paling
dermawan dalam kebaikan. Dan beliau lebih
dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan
pada saat Jibril menemuinya. Maka pada saat
Jibril menemuinya, ketika itulah beliau saw lebih
dermawan dalam kebaikan daripada angin
yang berhembus.” [HR. Bukhari dan Muslim]
MELEBIHI ANGIN BERHEMBUS
• Diibaratkan demikian karena Rasulullah saw
sangat ringan dan cepat dalam memberi,
tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin
yang berhembus cepat.
• Dalam hadits juga angin diberi sifat ‘mursalah’
(berhembus), mengisyaratkan kedermawanan
Rasulullah saw memiliki nilai manfaat yang
besar, bukan asal memberi, serta terus-
menerus sebagaimana angin yang baik dan
bermanfaat adalah angin yang berhembus
terus-menerus.
(Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari)
“Siapa yang memberikan hidangan
berbuka kepada orang yang
berpuasa, ia akan mendapatkan
pahala orang tersebut tanpa
sedikitpun mengurangi pahalanya.”
(HR. At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)
MEMBERIKAN
HIDANGAN BERBUKA
،“Barangsiapa (pada bulan itu) memberikan buka kepada
seorang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah
(pengampunan) atas dosa- dosanya, penyelamatnya dari api
neraka dan ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa
itu, tanpa mengurangi
pahala orang yang berpuasa (itu) sedikitpun.”
[HR. Al Baihaqi, Al Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Al Ash-habani]
MEMBERIKAN HIDANGAN BERBUKA
MEMPERBANYAK I’TIKAF
Dari Aisyah r.a:
“Bahwa Nabi saw ber-i’tikaf pada sepuluh hari
terakhir dari bulan Ramadhan, (amalan ini
terus dilakukannya-pent) hingga Allah
mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau
meneruskan amal ber-i’tikaf sepeninggalnya.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
MELAKUKAN UMRAH
“Apabila datang bulan Ramadhan,
maka laksanakanlah ‘umrah kamu,
sesungguhnya ‘umrah pada bulan
Ramadhan nilainya setara dengan
Haji.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
KEUTAMAAN UMRAH
“Iringilah ibadah haji dengan
(memperbanyak) ibadah umrah
(berikutnya), karena sesungguhnya
keduanya dapat menghilangkan kefakiran
dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup
besi panas menghilangkan karat pada besi,
emas dan perak. Dan tidak ada (balasan)
bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan
surga.” [HR at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ahmad)
MENCARI
NAFKAH
Dari Rifa'ah Ibnu Rafi'
bahwa Nabi saw pernah
ditanya: Pekerjaan apakah
yang paling baik? Beliau
saw bersabda: "Pekerjaan
seseorang dengan
tangannya dan
setiap jual-beli yang bersih."
(HR al-Bazzar dan al-Hakim)
Imam Ibnu Katsir rahimahullah
menjelaskan:
“Dan kewajiban ayah adalah memberi
nafkah (makan) dan pakaian kepada para
ibu (istri) dengan ma’ruf (baik), yaitu
dengan kebiasaan yang telah berlaku bagi
para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan)
dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai
dengan kemampuannya di dalam
kemudahannya, pertengahannya, dan
kesempitannya.”
[Tafsir al Qur’anul ‘Azhim, surat al-Baqarah, 2:233]
KEWAJIBAN AYAH
MENEBARKAN
PERDAMAIAN
“Apabila seseorang di
antara kamu berpuasa,
janganlah berkata kotor/keji
(cabul) dan berteriak-teriak.
Apabila ada orang yang
mencaci makinya atau
mengajak bertengkar,
katakanlah, ‘Sesungguhnya
aku sedang berpuasa.’”
[HR. Bukhari]
MEMPERBANYAK
THALABUL ‘ILMI
“Sesungguhnya Allah
ta’ala membenci orang
yang pandai dalam
urusan dunia namun
bodoh dalam perkara
akherat.” (HR. Al-
Hakim)
MENYEBARKAN DAKWAH DEMI
TEGAKNYA AGAMA ALLAH
“Barangsiapa menunjukkan
suatu kebaikan, maka ia mendapatkan
pahala seperti pahala orang yang
melakukannya.” [HR. Muslim]
“Satu hukuman hadd yang
ditegakkan di atas muka bumi, lebih
baik daripada hujan selama 40 hari”
[HR. Ahmad]
MELAKUKAN JIHAD
1. Perang Badar Kubra (peperangan antara
kaum Muslim melawan kaum kafir Quraisy,
tahun 2 H)
2. Futuh Makkah (penaklukkan kota Mekkah
oleh kaum Muslim, tahun 8 H)
3. Perang Hiththin (peperangan kaum
muslim yang dipimpin Shalahuddin al-
Ayyubi untuk merebut Baitul Maqdis dari
kaum Salibis, tahun 584 H)
4. Peperangan ‘Ain Jaluut (peperangan kaum
muslim melawan pasukan Tartar,tahun
658 H)
BERLIPAT DOSA DAN HUKUMAN
Apabila datang satu bulan yang mulia atau tempat mulia maka
pahala kebaikan dilipatkan, dan dosa maksiat nilainya besar. Karena
itu, perbuatan maksiat di bulan ramadhan, dosanya lebih besar
daripada perbuatan maksiat di luar ramadhan. Sebagaimana ketaatan
di bulan ramadhan, pahalanya lebih banyak di sisi Allah, daripada
ketaatan di luar ramadhan. Mengingat ramadhan memiliki
kedudukan yang sangat agung, maka ketaatan didalamnya memiliki
keutamaan yang besar dan dilipatkan sampai banyak sekali.
Sebaliknya, dosa maksiat ketika itu, lebih besar dibandingkan dosa
maksiat di luar bulan itu. (Majmu’ Fatawa Ibn Baz, 14/440)

More Related Content

Similar to marhaban-ya-ramadhan-2024123456789009877654.pptx

Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
jefri_rofik
 
Persiapan ramadhan5
Persiapan ramadhan5Persiapan ramadhan5
Persiapan ramadhan5
amininspired
 
Persiapan ramadhan4
Persiapan ramadhan4Persiapan ramadhan4
Persiapan ramadhan4
amininspired
 
Persiapan ramadhan2
Persiapan ramadhan2Persiapan ramadhan2
Persiapan ramadhan2
amininspired
 
Persiapan ramadhan3
Persiapan ramadhan3Persiapan ramadhan3
Persiapan ramadhan3
amininspired
 

Similar to marhaban-ya-ramadhan-2024123456789009877654.pptx (20)

First artikel
First artikelFirst artikel
First artikel
 
MARHABAN YA RAMADHAN.pptx
MARHABAN YA RAMADHAN.pptxMARHABAN YA RAMADHAN.pptx
MARHABAN YA RAMADHAN.pptx
 
Mengoptimalkan hari hari akhir ramadhan
Mengoptimalkan hari hari akhir ramadhanMengoptimalkan hari hari akhir ramadhan
Mengoptimalkan hari hari akhir ramadhan
 
Rahasia puasa
Rahasia puasaRahasia puasa
Rahasia puasa
 
Keutamaan bulan RAMADHAN
Keutamaan bulan RAMADHANKeutamaan bulan RAMADHAN
Keutamaan bulan RAMADHAN
 
F0lio agama
F0lio agamaF0lio agama
F0lio agama
 
F0lio agama
F0lio agamaF0lio agama
F0lio agama
 
Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
Keajaibanistighfar 120913210030-phpapp01
 
Keajaiban istighfar
Keajaiban istighfarKeajaiban istighfar
Keajaiban istighfar
 
Keutamaan bulan ramadhan;oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
Keutamaan bulan ramadhan;oleh AKBP DADANG DK-JAMBIKeutamaan bulan ramadhan;oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
Keutamaan bulan ramadhan;oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Persiapan ramadhan5
Persiapan ramadhan5Persiapan ramadhan5
Persiapan ramadhan5
 
Persiapan ramadhan4
Persiapan ramadhan4Persiapan ramadhan4
Persiapan ramadhan4
 
Persiapan ramadhan2
Persiapan ramadhan2Persiapan ramadhan2
Persiapan ramadhan2
 
Tuntunan ibadah di Bulan Ramadhan
Tuntunan ibadah di Bulan RamadhanTuntunan ibadah di Bulan Ramadhan
Tuntunan ibadah di Bulan Ramadhan
 
Id ramadan message
Id ramadan messageId ramadan message
Id ramadan message
 
Id keutamaan ramadhan
Id keutamaan ramadhanId keutamaan ramadhan
Id keutamaan ramadhan
 
Persiapan ramadhan3
Persiapan ramadhan3Persiapan ramadhan3
Persiapan ramadhan3
 
Ramadhan; oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
Ramadhan; oleh AKBP DADANG DK-JAMBIRamadhan; oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
Ramadhan; oleh AKBP DADANG DK-JAMBI
 
Cara mencari ridho
Cara mencari ridhoCara mencari ridho
Cara mencari ridho
 
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdfBAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf
BAGAIMANA RASULULLAH SAW BERPUASA 11 April 2023 - Kapt Dr. Adib.pdf
 

More from AgusRahmat39

More from AgusRahmat39 (10)

ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
ppt-cinta-khauf-roja-tawakkal-ikm-kelas-10-bab-7.pptx
ppt-cinta-khauf-roja-tawakkal-ikm-kelas-10-bab-7.pptxppt-cinta-khauf-roja-tawakkal-ikm-kelas-10-bab-7.pptx
ppt-cinta-khauf-roja-tawakkal-ikm-kelas-10-bab-7.pptx
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
Menghindari Pergaulan Bebas.ppt bagi kita semua
Menghindari Pergaulan Bebas.ppt bagi kita semuaMenghindari Pergaulan Bebas.ppt bagi kita semua
Menghindari Pergaulan Bebas.ppt bagi kita semua
 
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
 
menuntutilmudalampandanganislam-170528112240.pptx
menuntutilmudalampandanganislam-170528112240.pptxmenuntutilmudalampandanganislam-170528112240.pptx
menuntutilmudalampandanganislam-170528112240.pptx
 
PAI_Kelas_9_BAB_9.ppt
PAI_Kelas_9_BAB_9.pptPAI_Kelas_9_BAB_9.ppt
PAI_Kelas_9_BAB_9.ppt
 
542219062-soal-akm-fikih.pdf
542219062-soal-akm-fikih.pdf542219062-soal-akm-fikih.pdf
542219062-soal-akm-fikih.pdf
 
Sifat Ibad Ar rahman.pdf
Sifat Ibad Ar rahman.pdfSifat Ibad Ar rahman.pdf
Sifat Ibad Ar rahman.pdf
 
Istiqomah pasca ramadhan.ppt
Istiqomah pasca ramadhan.pptIstiqomah pasca ramadhan.ppt
Istiqomah pasca ramadhan.ppt
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
nurlathifah80
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 

Recently uploaded (20)

Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
sertifikat dan piagam serta dokumen lainnya
sertifikat dan piagam serta dokumen lainnyasertifikat dan piagam serta dokumen lainnya
sertifikat dan piagam serta dokumen lainnya
 
PPT 1. Segi Empat Tali Busur (lingkaran dan tali busur)
PPT 1. Segi Empat Tali Busur (lingkaran dan tali busur)PPT 1. Segi Empat Tali Busur (lingkaran dan tali busur)
PPT 1. Segi Empat Tali Busur (lingkaran dan tali busur)
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
statistika matematika kelas 8 semester 2
statistika matematika kelas 8 semester 2statistika matematika kelas 8 semester 2
statistika matematika kelas 8 semester 2
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Materi BKR Bina Keluarga Remaja BKKBN Untuk Kader
Materi BKR Bina Keluarga Remaja BKKBN Untuk KaderMateri BKR Bina Keluarga Remaja BKKBN Untuk Kader
Materi BKR Bina Keluarga Remaja BKKBN Untuk Kader
 
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docxRPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
RPP Sistem Ekskresi - IPA Kelas 8 - semester Genap - 2024.docx
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJARAKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 

marhaban-ya-ramadhan-2024123456789009877654.pptx

 • 2. Ramadhan merupakan bulan agung dalam Islam. Ia memiliki beragam keistimewaan yang tidak bisa didapatkan bulan-bulan yang lainnya.
 • 3. KETIKA TAMU AGUNG AKAN DATANG 1. Membersihkan dan membereskan rumah 2. Melakukan segala sesuatu yang bisa membuat tamu tersebut merasa senang
 • 4. BERSIHKAN DIRI DENGAN TAUBAT 1. Menyesal, memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi 2. Meminta maaf kepada sesama manusia dan membereskan muamalah yang belum diselesaikan
 • 5. “Telah datang bulan Ramadhan kepada kalian, bulan barakah yang di dalamnya Allah mendatangi kalian. Maka turunlah rahmat. Dan dihapuskanlah kesalahan-kesalahan. Di bulan itu Allah mengabulkan doa. Di bulan itu Allah melihat (memperhatikan) perlombaan diantara kalian. Dan Allah membanggakan kalian kepada para malaikatNya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan sebab orang yang celaka adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah didalamnya.” (HR. at-Thabrani) RAMADHAN: BULAN PENUH BERKAH
 • 6. RAMADHAN: BULAN BERLIPAT PAHALA “Wahai sekalian manusia, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Shalat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan (amalan sunnah) pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan tujuh puluh kewajiban di waktu lainnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 1887)
 • 7. PROGRAM UTAMA RAMADHAN 1. Mengoptimalkan amalan penghapus dosa (shaum dan qiyamul lail) 2. Memperbanyak doa 3. Berlomba dalam kebaikan
 • 8. SAUM KARENA MELIHAT HILAL “Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika - hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.” [HR. An Nasai]
 • 9. .“Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipatgandakan. Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, “Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang memberi ganjarannya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makannya demi Aku semata.” [HR. Muslim] PAHALA SPESIAL SHAUM
 • 10. Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Firman Allah Ta’ala yang menyatakan, ‘Dan Aku-lah yang memberi ganjarannya,’ merupakan penjelasan yang nyata tentang kebesaran karunia Allah dan melimpahnya balasan pahala-Nya karena sesungguhnya orang yang mulia dan dermawan jika mengabarkan bahwa dia sendiri yang akan menanggung balasannya, ini menunjukkan betapa besar kadar balasan yang dia persembahkan dan betapa luas pemberian yang Dia berikan.” [Syarhun Nawawi li Shahiih Muslim (VIII/29)]
 • 11. SHAUM RAMADHAN: PENGHAPUS DOSA “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala (dari Allah SWT), niscaya akan diampuni dosa- dosanya yang telah lalu.” [HR. Bukhari dan Muslim]
 • 12. “Shalat fardhu lima waktu, shalat Jum’at ke Jum’at berikutnya, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut seandainya dosa-dosa besar dijauhkannya.” [HR. Muslim] SHAUM RAMADHAN: PENGHAPUS DOSA
 • 13. QIYAMUL LAIL: PENGHAPUS DOSA “Barangsiapa yang mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala (dari Allah), niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” [HR. Muslim]
 • 14. “Siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, dicatat baginya (pahala) qiyamul lail semalam (penuh).” (HR. Tirmizi, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah) SHALAT TARAWIH BERSAMA IMAM HINGGA SELESAI
 • 15. RAMADHAN, BULAN MEMPERBANYAK DOA “Ada tiga do’a yang tidak tertolak: (1)doa pemimpin yang adil, (2)doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, (3)doa orang yang terzhalimi.” [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]
 • 16. RAMADHAN, BULAN MEMPERBANYAK DOA An-Nawawi menjelaskan, “Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya (selama ia berpuasa) dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat dan dunianya, bagi dirinya, bagi orang yang dicintai dan untuk kaum muslimin.” [Syarh Al-Muhaddzab An-Nawawi]
 • 17. 1. Tilawah dan tadabbur Al-Quran 2. Sedekah 3. Itikaf 4. Umrah PROGRAM FASTABIQUL KHOIROT 5. Mencari nafkah 6. Menebar perdamaian 7. Tholabul ‘ilmi 8. Dakwah 9. Jihad
 • 18. MEMPERBANYAK TILAWAH DAN TADABBUR QURAN “Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadhan hingga terbaring. Saat itu Nabi saw menunjukkan hapalan bacaan al-Qurannya kepada Jibril.” [HR. Bukhari dan Muslim]
 • 19. KEUTAMAAN MEMBACA AL-QURAN "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan Alif, Laam Miem satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. Tirmidzi) “Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada orang yang membacanya”. (HR. Muslim)
 • 20. MEMPERBANYAK SEDEKAH “Rasulullah saw adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan pada saat Jibril menemuinya. Maka pada saat Jibril menemuinya, ketika itulah beliau saw lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.” [HR. Bukhari dan Muslim]
 • 21. MELEBIHI ANGIN BERHEMBUS • Diibaratkan demikian karena Rasulullah saw sangat ringan dan cepat dalam memberi, tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat. • Dalam hadits juga angin diberi sifat ‘mursalah’ (berhembus), mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah saw memiliki nilai manfaat yang besar, bukan asal memberi, serta terus- menerus sebagaimana angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus-menerus. (Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari)
 • 22. “Siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya.” (HR. At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad) MEMBERIKAN HIDANGAN BERBUKA
 • 23. ،“Barangsiapa (pada bulan itu) memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah (pengampunan) atas dosa- dosanya, penyelamatnya dari api neraka dan ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa (itu) sedikitpun.” [HR. Al Baihaqi, Al Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Al Ash-habani] MEMBERIKAN HIDANGAN BERBUKA
 • 24. MEMPERBANYAK I’TIKAF Dari Aisyah r.a: “Bahwa Nabi saw ber-i’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, (amalan ini terus dilakukannya-pent) hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau meneruskan amal ber-i’tikaf sepeninggalnya.” [HR. Bukhari dan Muslim]
 • 25. MELAKUKAN UMRAH “Apabila datang bulan Ramadhan, maka laksanakanlah ‘umrah kamu, sesungguhnya ‘umrah pada bulan Ramadhan nilainya setara dengan Haji.” [HR. Bukhari dan Muslim]
 • 26. KEUTAMAAN UMRAH “Iringilah ibadah haji dengan (memperbanyak) ibadah umrah (berikutnya), karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada (balasan) bagi (pelaku) haji yang mabrur melainkan surga.” [HR at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ahmad)
 • 27. MENCARI NAFKAH Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau saw bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR al-Bazzar dan al-Hakim)
 • 28. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: “Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan ma’ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku bagi para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya.” [Tafsir al Qur’anul ‘Azhim, surat al-Baqarah, 2:233] KEWAJIBAN AYAH
 • 29. MENEBARKAN PERDAMAIAN “Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor/keji (cabul) dan berteriak-teriak. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajak bertengkar, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’” [HR. Bukhari]
 • 30. MEMPERBANYAK THALABUL ‘ILMI “Sesungguhnya Allah ta’ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akherat.” (HR. Al- Hakim)
 • 31. MENYEBARKAN DAKWAH DEMI TEGAKNYA AGAMA ALLAH “Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” [HR. Muslim] “Satu hukuman hadd yang ditegakkan di atas muka bumi, lebih baik daripada hujan selama 40 hari” [HR. Ahmad]
 • 32. MELAKUKAN JIHAD 1. Perang Badar Kubra (peperangan antara kaum Muslim melawan kaum kafir Quraisy, tahun 2 H) 2. Futuh Makkah (penaklukkan kota Mekkah oleh kaum Muslim, tahun 8 H) 3. Perang Hiththin (peperangan kaum muslim yang dipimpin Shalahuddin al- Ayyubi untuk merebut Baitul Maqdis dari kaum Salibis, tahun 584 H) 4. Peperangan ‘Ain Jaluut (peperangan kaum muslim melawan pasukan Tartar,tahun 658 H)
 • 33. BERLIPAT DOSA DAN HUKUMAN Apabila datang satu bulan yang mulia atau tempat mulia maka pahala kebaikan dilipatkan, dan dosa maksiat nilainya besar. Karena itu, perbuatan maksiat di bulan ramadhan, dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiat di luar ramadhan. Sebagaimana ketaatan di bulan ramadhan, pahalanya lebih banyak di sisi Allah, daripada ketaatan di luar ramadhan. Mengingat ramadhan memiliki kedudukan yang sangat agung, maka ketaatan didalamnya memiliki keutamaan yang besar dan dilipatkan sampai banyak sekali. Sebaliknya, dosa maksiat ketika itu, lebih besar dibandingkan dosa maksiat di luar bulan itu. (Majmu’ Fatawa Ibn Baz, 14/440)