SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
MAG ISYUNG MORAL
TUNGKOL SA BUHAY
LIEZEL I. ANDILAB
TOMINAMOS INTEGRATED SHOOL
STA RITA SAMAR
“
Ang buhay ng tao ay maituturing na
pangunahing pagpapahalaga. Ang
isang tao ay hindi maaaring gumawa
at mag-ambag sa lipunan kung wala
siyang buhay.
• Ang isang tao ay dapat unang isilang
upang mapaunlad ang kaniyang sarili
at makapaglingkod sa kapuwa,
pamayanan, at bansa. Kaya
kinakailangang isilang at mabuhay
siya.”
Buhay: Pangunahing Pagpapahalaga
• Ang buhay ng tao ay maituturing na
pangunahing pagpapahalaga.
• Hindi makagagawa at walang maiaambag ang
tao sa lipunan kung walang buhay.
• Ang isang tao ay dapat unang isilang upang
mapaunlad ang kaniyang sarili at
makapaglingkod sa kapuwa, pamayanan, at
bansa.
• Ang tao ay may kalayaang mabuhay at pumili
ng landas na ating tatahakin habang
nabubuhay, hindi bahagi nito ang pagsira o
pagkitil sa sariling buhay o ng ibang tao.
• Tungkulin natin bilang tao na pangalagaan,
ingatan, at palaguin ang sariling buhay at ng
ating kapuwa.
II. Mga Isyu Tungkol Sa Buhay
• A. Paggamit ng Droga
• Kahulugan a. Ito ay isang estadong sikiko
(psychic) o pisikal na pagdepende sa
isang mapanganib na gamot, na
nangyayari matapos gumamit nito nang
paulit-ulit at sa tuluy-tuloy na
pagkakataon.
Mga Dahilan ng Paggamit ng Droga
• a. Impluwensiya ng mga kaibigan o mga taong
nakasasalamuha sa paligid.
• b. Nais mapabilang sa isang barkada o
samahan.
• c. Nais mag-eksperimento.
• d. Nais magrebelde dahil sa problema sa
pamilya.
• e. Nais makalimutan ang kahihiyan at
pagtakpan ang sakit na kaniyang nararamda
Mga Epekto ng Paggamit ng Droga
• a. Makaaapekto sa pag-aaral at personal na
buhay.
• b. Nagdudulot ng masamang epekto sa isip at
katawan.
• c. Ang isip ay nagiging “blank spot,” nahihirapang
iproseso ang iba’t ibang impormasyon na
dumadaloy dito – sanhi ng maling kilos at
pagpapasiya.
• d. Nakararamdam ang tao na siya ay mabagal at
mahina sanhi ng mga kabiguan sa buhay.
B. Alkoholismo
• Kahulugan
• a. Labis na pagkunsumo ng alak o anumang
inuming may alkohol.
• Mga Epekto ng Alkoholismo a. Nagpapahina
ng enerhiya, nagpapabagal ng isip, at sumisira
sa kapasidad na maging malikhain.
• b. Nababawasan ang kakayahan sa paglinang
ng makabuluhang pakikipagkapuwa - nauuwi
sa gulo, away, at krimen.
• c. Apektado rin ang kalusugan; kaya’t nagiging
sanhi ng sakit tulad ng cancer, sakit sa atay at
kidney na maaaring mauwi sa pagkamatay.
• d. Ang pag-inom ng alak ay hindi masama
kung paiiralin ang disiplina at pagtitimpi.
C. Aborsiyon
• Kahulugan
• a. Ang aborsiyon o pagpapalaglag ay
intensiyonal na pag-alis ng isang
fetus o sanggol sa sinapupunan ng
ina.
• Ang isyu sa aborsiyon ay nagbigay-daan
upang magkaroon ng dalawang
magkasalungat na posisyon ang publiko:
ito ay ang Pro-life at Pro-choice.
• a. Pro-life
• b. Pro-choice
Ang Dalawang Uri ng Aborsiyon
• a. Kusa (Miscarriage). Ito ay ang
pagkawala ng isang sanggol bago ang
ika- 20 linggo ng pagbubuntis. Ito ay
tumutukoy sa natural na mga pangyayari
at hindi ginamitan ng medikal o artipisyal
na pamamaraan.
• b. Sapilitan (Induced). Ito ay ang
pagwawakas ng pagbubuntis at
pagpapaalis ng isang sanggol, sa
pamamagitan ng pag-opera o
pagpapainom ng mga gamot.
• Ang Prinsipyo ng Double Effect
(Resolusyon)
• a. Ang kilos na isasagawa ay nararapat na
mabuti.
• b. Ang masamang epekto ay hindi dapat
direktang nilayon ngunit bunga lamang
ng naunang kilos na may layuning
mabuti.
• c. Ikatlo, ang mabuting layunin ay
hindi dapat makuha sa pamamagitan
ng masasamang gawain.
• d. Ikaapat, kinakailangan ang
pagkakaroon ng mabigat at
makatuwirang dahilan upang maging
katanggap-tanggap ang masamang
epekto.
Pagpapatiwakal (Suicide)
• Kahulugan
• a. Ang pagpapatiwakal ay ang sadyang pagkitil ng
isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling
kagustuhan.
• b. Dapat may maliwanag na intensiyon ang isang
tao sa pagtatapos ng kaniyang buhay bago ito
maituring na isang gawain ng pagpapatiwakal.
• c. Hindi itinuturing na pagpapatiwakal ang
tuwirang paglalagay ng sarili sa panganib kung ito
ay para sa isang mas mataas na dahilan.
• Dahilan ng Pagpapatiwakal a. Ang
kawalan ng pag-asa (despair)
• b. Matinding depresyon
• c. Kawalan ng tamang pag-iisip
• Paraan upang makaiwas sa Depresyon at
Pagpapatiwakal a. Panatilihing abala ang
sarili sa mga makabuluhang gawain tulad
ng paglilingkod sa kapuwa at pamayanan.
• b. Pagkakaroon ng matibay na support
system (pamilya at mga kaibigan)
E. Euthanasia
• Kahulugan
• a. Isang gawain kung saan napadadali ang
kamatayan ng isang taong may matindi at wala
nang lunas na karamdaman.
• b. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga
modernong medisina at kagamitan upang tapusin
ang paghihirap ng isang maysakit.
• c. Tinatawag ding assisted suicide, sa
kadahilanang may pagnanais o motibo ang isang
biktima na wakasan ang kaniyang buhay, ngunit
isang tao na may kaalaman sa kaniyang
sitwasyon ang gagawa nito para sa kaniya. m
• Iba pang mahahalagang impormasyon tungkol
sa Euthanasia
• a. Ang sakit o paghihirap ay likas na kasama ng
buhay ng tao. Ang pagtitiis sa mga hirap at
pagsubok ay pakikibahagi sa mga plano ng
Diyos.
• b. Pagmamahal at pag-aalala ang ibigay sa
ganitong pasyente hindi kamatayan.
• c. Hindi ipinipilit ang paggamit ng mga
hindi pangkaraniwang mga pamamaraan
at mamahaling mga aparato upang
pahabain ang buhay ng isang tao
• d. Ang pagpapatigil sa paggamit ng mga
life support ay hindi itinuturing na
masamang gawain. Ito ay maliwanag na
pagsunod lamang sa natural na proseso.
Ang ipinagbabawal ay ang mga gawain
na tuwirang naglalayon na mapadali ang
buhay tulad ng pagbibigay ng lason o
labis na dosis ng gamot.
• III. Buhay Para Sa Mga Di-Normal (Persons with
Disabilities o PWD)
• A. Ang buhay ng tao ay sagrado at banal. Ang tao
ay nilikhang kawangis ng Diyos; mayroon siyang
espiritu - ito ang kakayahang mag-isip, pumili,
magdesisyon, at makisama.
• Ayon kay Papa Francis ng Roma: “Ang buhay ng
tao ay napakahalaga; kahit na ang mga
pinakamahihina at madaling matukso, maysakit,
matatanda, mga hindi pa isinisilang, at mahihirap,
ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili Niyang
imahe, laan upang mabuhay magpakailanman at
karapat-dapat ng mataas na paggalang.”
• Maging ang mga isinilang na may
kapansanang pisikal o sa pag-iisip ay may
karapatang mabuhay at bigyan ng
paggalang. Nararapat nating isipin na
bawat isa sa atin, normal man o hindi, ay
maaaring makapagbigay ng kontribusyon
at makapag-ambag sa pagbabago ng
lipunan.
• Dahil sa dignidad, nagiging karapat-dapat
ang tao sa pagpapahalaga at paggalang
mula sa kaniyang kapuwa. Lahat ng tao,
anuman ang kanilang gulang, anyo, antas
ng kalinangan at kakayahan ay may
dignidad.
• Ang buhay ay sagrado. Ito ay kaloob mula
sa Diyos. Itinuturing na maling gawain
ang hindi paggalang sa kabanalan ng
buhay dahil ito ay indikasyon ng kawalan
ng pasasalamat at pagkilala sa
kapangyarihan ng Diyos.
• Ang tao ay nilikha na may likas na
pagkahilig sa kabutihan. Nararapat lamang
na gamitin niya ang kaniyang mapanuring
pag-iisip upang makabuo ng mabuti at
tamang posisyon tungkol sa iba’t ibang
isyung moral sa buhay na makatutulong sa
pagpapanatili ng kasagraduhan ng buhay.
Mag isyung moral tungkol sa buhay  3rd day p

More Related Content

What's hot

ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4Ian Jurgen Magnaye
 
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaPrivate Tutor
 
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaModyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaFaith De Leon
 
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanDemmie Boored
 
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBTDISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBTedmond84
 
EsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa BayanEsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa BayanJanBright11
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyonmaam jona
 
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3PRINTDESK by Dan
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
 
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at PananampalatayaEsp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at PananampalatayaDemmie Boored
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Rachalle Manaloto
 
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahad
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, NaglalahadARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahad
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahadsarahruiz28
 
Hele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganayHele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganaySean Davis
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Rachalle Manaloto
 
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa BuhayMa. Hazel Forastero
 

What's hot (20)

ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
 
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
 
Modyul 8 mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya
Modyul 8 mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiyaModyul 8 mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya
Modyul 8 mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya
 
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaModyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
 
Modyul 15 Mga isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan
Modyul 15 Mga isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohananModyul 15 Mga isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan
Modyul 15 Mga isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan
 
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
 
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBTDISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
 
Modyul 16 isyung moral tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan
Modyul 16 isyung moral tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihanModyul 16 isyung moral tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan
Modyul 16 isyung moral tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan
 
Ang lipunan
Ang lipunanAng lipunan
Ang lipunan
 
EsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa BayanEsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa Bayan
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyon
 
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
 
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
 
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at PananampalatayaEsp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
Esp 10 Modyul 12 Espiritwalidad at Pananampalataya
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
 
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahad
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, NaglalahadARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahad
ARALIN 3.1 Liongo, Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika, Naglalahad
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Hele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganayHele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganay
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
 
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 

Similar to Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p

ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptx
ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptxESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptx
ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptxElmaPBasilio
 
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptx
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptxmasciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptx
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptxRyzaMendoza3
 
MODULE 14-ESP10.ppt.pdf
MODULE 14-ESP10.ppt.pdfMODULE 14-ESP10.ppt.pdf
MODULE 14-ESP10.ppt.pdfHeberFBelza
 
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptx
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptxMODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptx
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptxHeberFBelza
 
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetweek 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetLloydManalo2
 
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxEsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxJun-Jun Borromeo
 
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYANESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYANgianellakhaye22
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptx
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptxpagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptx
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptxNiaCabus
 
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)FranzesCymaBagyanDal1
 
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhay
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhayEsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhay
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhayNerizaHernandez2
 
Moral Na Isyu Paggalang sa Buhay
Moral Na Isyu Paggalang sa BuhayMoral Na Isyu Paggalang sa Buhay
Moral Na Isyu Paggalang sa BuhayRussel Silvestre
 
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxMaerieChrisCastil
 
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxMaerieChrisCastil
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Brown micvnn Education Presentation.pptx
Brown micvnn Education Presentation.pptxBrown micvnn Education Presentation.pptx
Brown micvnn Education Presentation.pptxRyzaMendoza3
 
Karapatan at Tungkulin.pptx
Karapatan at Tungkulin.pptxKarapatan at Tungkulin.pptx
Karapatan at Tungkulin.pptxRenmarieLabor
 

Similar to Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p (20)

ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptx
ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptxESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptx
ESP 10 ANG MGA ISYUNG MORAL SA BUHAY .pptx
 
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptx
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptxmasciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptx
masciesp10m13vbjhvhhbb-200512032129.pptx
 
MODULE 14-ESP10.ppt.pdf
MODULE 14-ESP10.ppt.pdfMODULE 14-ESP10.ppt.pdf
MODULE 14-ESP10.ppt.pdf
 
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptx
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptxMODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptx
MODULE 14-Edukasyon Sa Pagpap10.ppt.pptx
 
ISYU BUHAY.pptx
ISYU BUHAY.pptxISYU BUHAY.pptx
ISYU BUHAY.pptx
 
Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10
 
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetweek 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
 
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxEsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
 
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYANESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
ESP LESSON WEEK 3.pptx ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptx
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptxpagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptx
pagmamahal sa buhay bilang pinakamagandang regalo.pptx
 
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)
Paggalang sa Buhay(Edukasyon sa Pagpapakatao)
 
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhay
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhayEsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhay
EsP 10_ Modyul 10 :Mga isyung moral tungkol sa buhay
 
Moral Na Isyu Paggalang sa Buhay
Moral Na Isyu Paggalang sa BuhayMoral Na Isyu Paggalang sa Buhay
Moral Na Isyu Paggalang sa Buhay
 
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
 
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptxANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
ANG DIGNIDAD NG TAO ESP.pptx
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Hindi pa huli ang lahat
Hindi pa huli ang lahatHindi pa huli ang lahat
Hindi pa huli ang lahat
 
Brown micvnn Education Presentation.pptx
Brown micvnn Education Presentation.pptxBrown micvnn Education Presentation.pptx
Brown micvnn Education Presentation.pptx
 
Karapatan at Tungkulin.pptx
Karapatan at Tungkulin.pptxKarapatan at Tungkulin.pptx
Karapatan at Tungkulin.pptx
 

More from liezel andilab

Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4liezel andilab
 
Semi detailed lp in esp.liezel 3
Semi detailed lp in esp.liezel 3Semi detailed lp in esp.liezel 3
Semi detailed lp in esp.liezel 3liezel andilab
 
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoSemi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoliezel andilab
 
Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2liezel andilab
 
Modyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadliezel andilab
 
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasKasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasliezel andilab
 

More from liezel andilab (10)

Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4Semi detailed lp in esp.liezel 4
Semi detailed lp in esp.liezel 4
 
Semi detailed lp in esp.liezel 3
Semi detailed lp in esp.liezel 3Semi detailed lp in esp.liezel 3
Semi detailed lp in esp.liezel 3
 
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 videoSemi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
Semi detailed lp in esp.liezel 2 - 3 video
 
Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2Semi detailed lp in esp.liezel 2
Semi detailed lp in esp.liezel 2
 
Modyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidad
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Modyul 4 esp 10
Modyul 4 esp 10Modyul 4 esp 10
Modyul 4 esp 10
 
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasKasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas
 
Aralin 3 aral pan. 10
Aralin 3 aral pan. 10Aralin 3 aral pan. 10
Aralin 3 aral pan. 10
 
Esp 10 modyul 13
Esp 10 modyul 13Esp 10 modyul 13
Esp 10 modyul 13
 

Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p

 • 1. MAG ISYUNG MORAL TUNGKOL SA BUHAY LIEZEL I. ANDILAB TOMINAMOS INTEGRATED SHOOL STA RITA SAMAR
 • 2. “ Ang buhay ng tao ay maituturing na pangunahing pagpapahalaga. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa at mag-ambag sa lipunan kung wala siyang buhay.
 • 3. • Ang isang tao ay dapat unang isilang upang mapaunlad ang kaniyang sarili at makapaglingkod sa kapuwa, pamayanan, at bansa. Kaya kinakailangang isilang at mabuhay siya.”
 • 4. Buhay: Pangunahing Pagpapahalaga • Ang buhay ng tao ay maituturing na pangunahing pagpapahalaga. • Hindi makagagawa at walang maiaambag ang tao sa lipunan kung walang buhay. • Ang isang tao ay dapat unang isilang upang mapaunlad ang kaniyang sarili at makapaglingkod sa kapuwa, pamayanan, at bansa.
 • 5. • Ang tao ay may kalayaang mabuhay at pumili ng landas na ating tatahakin habang nabubuhay, hindi bahagi nito ang pagsira o pagkitil sa sariling buhay o ng ibang tao. • Tungkulin natin bilang tao na pangalagaan, ingatan, at palaguin ang sariling buhay at ng ating kapuwa.
 • 6. II. Mga Isyu Tungkol Sa Buhay • A. Paggamit ng Droga • Kahulugan a. Ito ay isang estadong sikiko (psychic) o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot, na nangyayari matapos gumamit nito nang paulit-ulit at sa tuluy-tuloy na pagkakataon.
 • 7. Mga Dahilan ng Paggamit ng Droga • a. Impluwensiya ng mga kaibigan o mga taong nakasasalamuha sa paligid. • b. Nais mapabilang sa isang barkada o samahan. • c. Nais mag-eksperimento. • d. Nais magrebelde dahil sa problema sa pamilya. • e. Nais makalimutan ang kahihiyan at pagtakpan ang sakit na kaniyang nararamda
 • 8. Mga Epekto ng Paggamit ng Droga • a. Makaaapekto sa pag-aaral at personal na buhay. • b. Nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan. • c. Ang isip ay nagiging “blank spot,” nahihirapang iproseso ang iba’t ibang impormasyon na dumadaloy dito – sanhi ng maling kilos at pagpapasiya. • d. Nakararamdam ang tao na siya ay mabagal at mahina sanhi ng mga kabiguan sa buhay.
 • 9. B. Alkoholismo • Kahulugan • a. Labis na pagkunsumo ng alak o anumang inuming may alkohol. • Mga Epekto ng Alkoholismo a. Nagpapahina ng enerhiya, nagpapabagal ng isip, at sumisira sa kapasidad na maging malikhain.
 • 10. • b. Nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pakikipagkapuwa - nauuwi sa gulo, away, at krimen. • c. Apektado rin ang kalusugan; kaya’t nagiging sanhi ng sakit tulad ng cancer, sakit sa atay at kidney na maaaring mauwi sa pagkamatay. • d. Ang pag-inom ng alak ay hindi masama kung paiiralin ang disiplina at pagtitimpi.
 • 11. C. Aborsiyon • Kahulugan • a. Ang aborsiyon o pagpapalaglag ay intensiyonal na pag-alis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina.
 • 12. • Ang isyu sa aborsiyon ay nagbigay-daan upang magkaroon ng dalawang magkasalungat na posisyon ang publiko: ito ay ang Pro-life at Pro-choice. • a. Pro-life • b. Pro-choice
 • 13. Ang Dalawang Uri ng Aborsiyon • a. Kusa (Miscarriage). Ito ay ang pagkawala ng isang sanggol bago ang ika- 20 linggo ng pagbubuntis. Ito ay tumutukoy sa natural na mga pangyayari at hindi ginamitan ng medikal o artipisyal na pamamaraan.
 • 14. • b. Sapilitan (Induced). Ito ay ang pagwawakas ng pagbubuntis at pagpapaalis ng isang sanggol, sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mga gamot.
 • 15. • Ang Prinsipyo ng Double Effect (Resolusyon) • a. Ang kilos na isasagawa ay nararapat na mabuti. • b. Ang masamang epekto ay hindi dapat direktang nilayon ngunit bunga lamang ng naunang kilos na may layuning mabuti.
 • 16. • c. Ikatlo, ang mabuting layunin ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng masasamang gawain. • d. Ikaapat, kinakailangan ang pagkakaroon ng mabigat at makatuwirang dahilan upang maging katanggap-tanggap ang masamang epekto.
 • 17. Pagpapatiwakal (Suicide) • Kahulugan • a. Ang pagpapatiwakal ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan. • b. Dapat may maliwanag na intensiyon ang isang tao sa pagtatapos ng kaniyang buhay bago ito maituring na isang gawain ng pagpapatiwakal. • c. Hindi itinuturing na pagpapatiwakal ang tuwirang paglalagay ng sarili sa panganib kung ito ay para sa isang mas mataas na dahilan.
 • 18. • Dahilan ng Pagpapatiwakal a. Ang kawalan ng pag-asa (despair) • b. Matinding depresyon • c. Kawalan ng tamang pag-iisip
 • 19. • Paraan upang makaiwas sa Depresyon at Pagpapatiwakal a. Panatilihing abala ang sarili sa mga makabuluhang gawain tulad ng paglilingkod sa kapuwa at pamayanan. • b. Pagkakaroon ng matibay na support system (pamilya at mga kaibigan)
 • 20. E. Euthanasia • Kahulugan • a. Isang gawain kung saan napadadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at wala nang lunas na karamdaman. • b. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga modernong medisina at kagamitan upang tapusin ang paghihirap ng isang maysakit. • c. Tinatawag ding assisted suicide, sa kadahilanang may pagnanais o motibo ang isang biktima na wakasan ang kaniyang buhay, ngunit isang tao na may kaalaman sa kaniyang sitwasyon ang gagawa nito para sa kaniya. m
 • 21. • Iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa Euthanasia • a. Ang sakit o paghihirap ay likas na kasama ng buhay ng tao. Ang pagtitiis sa mga hirap at pagsubok ay pakikibahagi sa mga plano ng Diyos. • b. Pagmamahal at pag-aalala ang ibigay sa ganitong pasyente hindi kamatayan.
 • 22. • c. Hindi ipinipilit ang paggamit ng mga hindi pangkaraniwang mga pamamaraan at mamahaling mga aparato upang pahabain ang buhay ng isang tao
 • 23. • d. Ang pagpapatigil sa paggamit ng mga life support ay hindi itinuturing na masamang gawain. Ito ay maliwanag na pagsunod lamang sa natural na proseso. Ang ipinagbabawal ay ang mga gawain na tuwirang naglalayon na mapadali ang buhay tulad ng pagbibigay ng lason o labis na dosis ng gamot.
 • 24. • III. Buhay Para Sa Mga Di-Normal (Persons with Disabilities o PWD) • A. Ang buhay ng tao ay sagrado at banal. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos; mayroon siyang espiritu - ito ang kakayahang mag-isip, pumili, magdesisyon, at makisama. • Ayon kay Papa Francis ng Roma: “Ang buhay ng tao ay napakahalaga; kahit na ang mga pinakamahihina at madaling matukso, maysakit, matatanda, mga hindi pa isinisilang, at mahihirap, ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili Niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman at karapat-dapat ng mataas na paggalang.”
 • 25. • Maging ang mga isinilang na may kapansanang pisikal o sa pag-iisip ay may karapatang mabuhay at bigyan ng paggalang. Nararapat nating isipin na bawat isa sa atin, normal man o hindi, ay maaaring makapagbigay ng kontribusyon at makapag-ambag sa pagbabago ng lipunan.
 • 26. • Dahil sa dignidad, nagiging karapat-dapat ang tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapuwa. Lahat ng tao, anuman ang kanilang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad.
 • 27. • Ang buhay ay sagrado. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing na maling gawain ang hindi paggalang sa kabanalan ng buhay dahil ito ay indikasyon ng kawalan ng pasasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos.
 • 28. • Ang tao ay nilikha na may likas na pagkahilig sa kabutihan. Nararapat lamang na gamitin niya ang kaniyang mapanuring pag-iisip upang makabuo ng mabuti at tamang posisyon tungkol sa iba’t ibang isyung moral sa buhay na makatutulong sa pagpapanatili ng kasagraduhan ng buhay.