SlideShare a Scribd company logo
1 of 83
LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetis
Laimutė Ratkevičienė
Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo
centras,
LieDM asociacijos Valdyba
Ši/s objektas yra platinama/s pagal Creative Commons Priskyrimas 4.0 Tarptautinė licenciją.
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi
asociacija
• Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija - tai savanoriška
Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas, vykdančias
nuotolines studijas ir e. mokymo(si), vienijanti organizacija, įkurta
institucijų susitarimu. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio
mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir
centralizuotai teikiamomis paslaugomis.
• Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
• Veiklos laikotarpis – neribotas.
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi
asociacijos valdymo organai
• TARYBA
• PREZIDENTAS
• VALDYBA
• ADMINISTRACIJA
LieDM asociacijos TARYBA 2019
Taryba yra aukščiausias asociacijos organas, ją sudaro deleguotų asociacijai
priklausančių institucijų atstovai
• Birutė Baltutienė, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
• Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegija
• Adona Laucienė, Joniškio „Aušros“ gimnazija
• Virginijus Norvilas, Joniškio žemės ūkio mokykla
• Aurimas Nausėda, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centras
• Kristina Pušnovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla
• Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegija
• Justina Naujokaitienė, Kauno „Saulės“ gimnazija
• Andrius Jarmalavičius, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
• Dangiras Kačinskas, Kėdainių profesinio rengimo centras
• Irina Jančiukienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
• Palmira Jurgilienė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
• Diana Ciparienė, Klaipėdos rajono savivaldybės J.Lankučio viešoji biblioteka
• Julius Adomkus, Klaipėdos rajono švietimo centras
• Daiva Križinauskaitė, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija
• Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas
• Virginija Kvietkauskienė, Kretingos rajono švietimo centras
• LearnKey, UAB
• Laimutė Čaplikienė, Lietuvos policijos mokykla
• Viktorija Makevičiūtė, Lietuvos verslo kolegija
• Eglė Košubienė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
• Dalia Mišeikienė, Mykolo Romerio universitetas
• Renata Ulvidienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija
• Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija
• Sigita Sakalauskienė, Raseinių technologijos ir verslo mokykla
• Elinga Mikulėnienė, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
• Violėta Deksnienė, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
• Palmyra Vinkšnaitė, Savanorių ugniagesių ambasada
• Daiva Malinauskienė, Soros International House
• Vidmantas Žilius, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
• Rita Misiulienė, Šiaulių profesinio rengimo centras
• Kęstutis Šaltis, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
• Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
• Donatas Daugirdas, Šiaulių valstybinė kolegija
• Asta Slotkienė, Šiaulių universitetas
• Tomas Bersėnas, Šiaurės Lietuvos kolegija
• Gintautas Tomkevičius, Šilutės profesinio mokymo centras
• Neringa Orentienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras
• Andrius Šatevičius, Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
• Diana Kosovskienė, Trakų suaugusiųjų mokymo centras
• Laimonas Lukoševičius, Ugniagesių gelbėtojų mokykla
• Jūratė Urbonienė, Utenos kolegija
• Romualdas Makauskas, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
• Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
• Aušra Šlapelienė, Vilniaus Ozo gimnazija
• Anna Limanovskaja, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
• Laimutė Ratkevičienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
• Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
• Edita Svidinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
LieDM asociacijos PREZIDENTAS 2016 – 2019
Dr. Estela Daukšienė
Nuo 2010 balandžio iki 2016 m. kovo –
LieDM asociacijos Administracijos vadovė.
Nuo 2016 m. Lietuvos nuotolinio ir e.
mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė ir
valdybos narė.
LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė
Dr. Airina Volungevičienė
Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų
instituto direktorė, Švietimo akademijos Edukologijos
instituto profesorė.
2010 -2016 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM)
asociacijos prezidentė.
2016 -2021 LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė.
Nuo 2010 m. Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo
(EDEN) Valdybos narė.
2013 – 2016 EDEN viceprezidentė tyrimams
2016 – 2019 EDEN prezidentė.
Valdybos nariai 2019 m.
• Dalia Baziukė
• Paulius Baltrušaitis
• Estela Daukšienė
• Vida Drąsutė
• Irma Kačinauskienė
• Lina Kankevičienė
• Daiva Malinauskienė
• Rita Misiulienė
• Laimutė Ratkevičienė
• Margarita Teresevičienė
LieDM asociacijos administracijos vadovė
Vida Žvinienė
Kontaktinis asmuo su LieDM asociacijos
institucijomis – narėmis nuo 2016 m.
Ji atsakinga už įvairių asociacijos renginių
organizavimą, konsultacijas naujoms
institucijoms bei patirties sklaidą ir
dalinimąsi tarp asociacijos narių.
LieDM asociacijos įkūrimas 2010
LieDM asociacijos nariai 2010
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Visaginas
N. Akmenė
Trakai
Alytus
Druskininkai
Joniškis
Kėdainiai
Kretinga
Vilnius
Marijampolė
Plungė
Raseiniai
Prienai
Rokiškis
Šalčininkai
Tauragė
Utena
Institucijos dalyvavusios LieDM asociacijos
steigiamajame susirinkime 2010
Nariai Narių skaičius Institucijos
Viso 25
Universitetai 9 Kauno medicinos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos veterinarijos
akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Matematikos informatikos institutas,
Mykolo Riomerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus pedagoginis
universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas
Kolegijos 6 Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių kolegija, Utenos
kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Suaugusiųjų švietimo/
mokymo centrai
6 Akmenės SMC, Pakruojo ŠC, Prienų ŠC, Rokiškio ŠC, Trakų ŠC,, Utenos DRC
Profesinio mokymo
įstaigos
2 Joniškio ŽŪM, Visagino TVPMC
Mokyklos 1 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
Kitos institucijos 1 VŠĮ Darbo kompiuteriu mokymo centras
Institucijos dalyvavusios LieDM asociacijos
steigiamajame susirinkime 2010
9
6
6
2
1 1
Universitetai
Kolegijos
Suaugusiųjų švietimo/ mokymo
centrai
Profesinio mokymo įstaigos
Mokyklos
Kitos institucijos
LieDM asociacijos nariai 2019
Nariai Narių skaičius Institucijos
Viso 49
Universitetai 4 Klaipėdos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo
universitetas
Kolegijos 7 Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Šiaulių kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija, Lietuvos verslo kolegija,
Utenos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Suaugusiųjų švietimo/
mokymo centrai
11 Akmenės SMC, Rokiškio raj. ŠC, Rokiškio SJMC, Kauno SMC, Kėdainių SJMC, Klaipėdos raj. ŠC,
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos MC, Kretingos rajono ŠCMC, Marijampolės
SMC, Trakų ŠC, Tauragės SMC
Profesinio mokymo
įstaigos
11 Joniškio ŽŪM, Kėdainių PRC, Klaipėdos Ernesto Galvanausko PMC, Raseinių TVM, Šiaulių PRC, Šilutės
PMC, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Veisiejų TVM, Vilniaus geležinkelio ir transporto paslaugų
mokykla, Visagino TVPMC
Mokyklos 11 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio g-ja, Joniškio „Aušros“ g-ja, Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo g-ja, Kauno „Saulės“ g-ja, Klaipėdos suaugusiųjų g-ja, Prezidento Jono Žemaičio g-ja,
Prienų „Žiburio“ g-ja, Šiaulių „Sandoros“ pro-ja, Šiaulių Simono Daukanto g-ja, Vilniaus Ozo g-ja, VDU
„Rasos“ g-ja
Kitos institucijos 5 Klaipėdos raj. sav. J. Lankučio viešoji biblioteka, Learn Key UAB, Savanorių ugniagesių ambasada,
Soros International House, Trakų raj. sav. psichologinė tarnyba
LieDM asociacijos nariai 2019
4
7
11
11
11
5
Universitetai
Kolegijos
Suaugusiųjų švietimo/ mokymo
centrai
Profesinio mokymo įstaigos
Mokyklos
LieDM asociacijos narių kaita 2010 - 2019
9
6 6
2
1 1
4
7
11 11 11
5
0
2
4
6
8
10
12
Universitetai Kolegijos Suaugusiųjų švietimo/
mokymo centrai
Profesinio mokymo
įstaigos
Mokyklos Kitos institucijos
2010 2019
LieDM asociacijos nariai 2019
Kaunas
Klaipėda
Šilutė
Šiauliai
Visaginas
N. Akmenė
Trakai
Alytus
Veisiejai
Druskininkai
Joniškis
Kėdainiai
Kretinga
Vilnius
Marijampolė
Plungė
Raseiniai
Prienai
Rokiškis
Šalčininkai
Tauragė
Utena
ATVIRUMAS
Atvira bendradarbiavimui, naujovėms, patirties sklaidai
2010 -2019
LieDM asociacijos Tarybos posėdžiai
2010 – 2019 m.
• 2010-01-12 m. VDU – Steigiamasis susirinkimas, Kaune
• 2011-02-11 Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno raj., Akademijoje
• 2012-01-27 Akmenės suaugusiųjų mokymo centre, Akmenėje
• 2013-02-07 Vytauto Didžiojo universitete, Kaune
• 2014-03-03 Alytaus kolegijoje, Alytuje ir 2014-10-03 Klaipėdoje
• 2015-02-26 Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiauliuose
• 2016-03-09 Mykolo Romerio universitete, Vilniuje
• 2017-03-24 Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, Trakuose
• 2018-04-13 Kėdainių profesinio rengimo centre, Kėdainiuose
• 2019-03-21 Vytauto Didžiojo universitete, Kaune
LieDM asociacijos Išvažiuojamasis
seminaras Visagine 2013
Konferencija 2013 Šiauliuose
Tarptautinės konferencijos
Aleksandro Stulginskio universitete ir Alytaus kolegijoje, 2014
Konferencijos Šiauliuose – ŠLK ir Šiaulių Simono
Daukanto gimnazijoje, 2014
2015 m. vasario 26 d. tarptautinė mokslinė konferencija
“Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015” ir LieDM asociacijos
5-mečio posėdis
2015 m. konferencijos Alytaus kolegijoje ir Kretingoje
LieDM asociacijos išvažiuojamasis
seminaras Klaipėdoje 2015
Tarptautinė konferencija Kaune
„Atviras profesinis bendradarbiavimas“ 2015
Dalyvavo:
• 176 asmenys (iš jų 24 užsieniečiai)
• iš 15 šalių
• atstovavo 59 institucijas (iš jų 13
užsienio institucijų)
LieDM
Kaunas
2015
LieDM
Kaunas
2015
LieDM asociacijos Tarybos posėdis Vilniuje 2016
LieDM asociacijos išvažiuojamieji seminarai
Druskininkuose ir Klaipėdoje, 2016
LieDM asociacijos Tarybos posėdis Trakuose 2017-03-24
Tarptautinė konferencija “Atviras profesinis
bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“ 2017
LieDM asociacijos Tarybos posėdis
Kėdainiuose 2018
Praktinės dirbtuvės "Inovatyvių
technologijų panaudojimas
mokymosi procese",
2018-11-23
Šiauliuose, ŠPRC
organizatoriai
Seminaras “Skaitmeninis mokymasis: galimybės,
iššūkiai, perspektyvos“ Utenoje 2018
2019 09 12 LieDM asociacijosišvažiuojamasis seminaras
KLAIPĖDA
Nuotolinis mokymas(sis) asociacijos institucijose
2018 m. (16 institucijų)
Programų tipai Programų skaičius Besimokančiųjų skaičius
2018
Bendrojo ugdymo dalykai 379 733
Profesinio mokymo sektoriaus 20 1198
Bakalauro/magistro studijose 19 344
Neformalaus mokymo/ kvalifikacijos
tobulinimo programos 103 3231
Viso: 521 5506
Nacionalinė atviresnio švietimo savaitė 2016
Nuotolinio mokymosi savaitė 2019 lapkričio 11-15d.
Pirmadienis. Panelinės diskusijos, organizuotos kartu su EDEN tinklu, nuoroda, moderatorius – Airina
Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Antradienis. Pranešimai suaugusiųjų tematika:
• Atviri mokymosi kursai veterinarijos ir medicinos srities specialistams. Kristina Kudriašova, Soros
International House.
• Suaugusiųjų mokymasis nuotoliniu būdu. Giedrė Jurkūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
• Be Digital: socialinių medijų raštingumas svarbus ir tiems, kam virš 50. Gileta Kierienė, Soros International
House.
• Anglų kalbos žinių vertinimas nuotolinio mokymosi aplinkoje Moodle. Aurimas Nausėda, Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras.
• Vaizdo žaidimai mokyme. Neringa Kelpšaitė, Kauno technologijos universitetas.
Trečiadienis. Diskusija „Kuo mokyklai naudingas nuotolinis mokymas?“ (renginys buvo nepakartojamas, deja,
dėl techninių kliūčių įrašo nėra)
Ketvirtadienis. Diskusija „Nuotolinės studijos Lietuvoje. Mitų apie nuotolinį mokymąsi griovimas
Penktadienis
• Studijuojančiųjų poreikiai e. studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, Jūratė Urbonienė, Rūta
Puidokaitė-Savickienė, Utenos kolegija
• Antrosios kartos saityno įrankio IHMC CmapTools efektyvumas profesinės anglų kalbos studijose
aukštojoje mokykloje. Eglė Selevičienė, MRU
• Informacinės komunikacinės technologijos mokymosi bendradarbiaujant pamokose. Justina
Naujokaitienė, VDU
• Mokymosi duomenų analizė: mokymasis mąstyti ir priimti sprendimus. Rita Misiulienė, VDU
• Dėstytojų požiūris į Atvirųjų švietimo išteklių kūrimą ir naudojimą. Marius Šadauskas, VDU
Nuotolinio mokymosi savaitė 2019 lapkričio 11-15d.
Atvirų švietimo išteklių kūrimas/ projektai
2010 -2019 m.m.
„Bendravimas - vertybė“ (2010 – 2012)
Sukurta nuotolinio mokymo aplinka
mokykloms
Aplinka naudojama LieDM asociacijos
mokyklų
Aplinką naudoja ir universitetai – pedagogų
praktikoms, stažuotėms, edukologijos ir
informatikos studentų praktikoms
LieDM asociacija - Koordinatorius
http://mokykla.liedm.net/moodle/
• REVIVE VET – Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas
• OPENPROF – Atviras profesinis bendradarbiavimas
• ODL – Atrask atviras nuotolines STEM laboratorijas
• VOCAL – Bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu
• OEPASS – Atviras mokymosi pasas
• Eras‘MUSE – STEM mokymosi turinys mokykloms per veiklas muziejuose
LieDM asociacijos projektai 2010 – 2019
(partneris projektuose)
Revive VET projektas (2011 – 2014)
Šis projektas sukūrė
LieDM asociacijos kokybės užtikrinimo:
- metodiką
- praktikas/ patirtį
- LieDM asociacijos tarptautinė ekspertų
bendruomenę
Per 2014 m. naudojantis šia metodika asociacijoje
įvertinti:
- 30 bendro ugdymo dalykų
- 30 bendro ugdymo, profesinio rengimo ir
kolegijų dalykų
Poreikis žymiai didesnis – reikalingi ekspertai
Partneris
OpenPROF (2014 – 2016)
1. Mokymo medžiaga „Atvirieji švietimo
ištekliai ir jų nauda organizacijai“
2. Mokomoji medžiaga „IKT įrankiai
atvirųjų švietimo išteklių kūrimui ir
naudojimui“
3. Mokomoji medžiaga „Inovatyvaus
mokymosi turinio projektavimas
mokymuisi darbo vietoje“
4. 6 moduliai (120 val. mokymosi
programa) mokymuisi darbo vietoje.
Pareiškėjas, partneris
ODL – Open Discovery Space for STEM Laboratories
• Micro – moocs in STEM education
• 10 pamokų bendrojo lavinimo programoje
panaudojant nuotolines laboratorijas
• Tarptautinė atviroji pamoka internete (STEM)
• Tarptautinė stažuotė STEM mokytojams (konkurso
būdu)
Partneris
Atviras mokymosi turinys
• ODL projekto metu sukurta 11 pamokų lietuvių kalba
ir 5 pamokos anglų kalba - pasiekiamos
http://moocspace.odl.deusto.es/
• Pamokas kūrė:
– Prienų “Žiburio” gimnazija
– Šiaulių S.Daukanto gimnazija
– Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centras
ODL projekto rezultatai
Webinaras-konferencija
“Atrask atviras skaitmenines
laboratorijas”
A.Volungevičienė, V.Žvinienė,
M.Šadauskas
(viso apie 60 dalyvių,
Iš jų- 23 LieDM asociacijos nariai)
2018-03-14
Atviras mokymosi turinys
VOCAL projekto metu sukurtos, atvirai pasiekiamos 3 mokomosios
medžiagos anglų kalba - http://lms.vocalerasmus.eu
Atviri mokomieji kursai
VOCAL projekto metu sukurti 6 mokomieji kursai anglų kalba - atvirai
pasiekiami http://lms.vocalerasmus.eu
Atviri švietimo ištekliai
• AŠI repozitoriumai nuolat atnaujinami ir pildomi:
– http://www.liedm.net
– http://moodle.liedm.net
– http://openprof.eu/oer
Projektų, kuriuose LieDM asociacija yra asocijuotas
narys, rezultatai ir nauda asociacijai
• Vet2EDU – atviras NM kursas ir mokymai asociacijos institucijų darbuotojams
• TeaCamp, UbiCamp – mokymai AMI kaip diegti virtualų mobilumą studijose
• VMCOLAB – virtualaus mobilumo kokybės užtikrinimo gairės ir mokymai asociacijos
nariams
• OEI2 – atvirų švietimo idėjų ir inovacijų kūrimas ir dalijimasis
• OpenScout – atviri švietimo ištekliai – telkinys vadybos mokslams
https://moodle.liedm.net
Technologijos
2012m. Technologijų taikymui įdiegti/pradėti naudoti:
Įrankis/pokyčiai pasiekiamumas
Nauja LieDM Moodle aplinka suaugusių mokymo centrams http://smc.liedm.net/
Atnaujinta ir išsiplėtusi LieDM Moodle mokykloms (17
institucijų)
http://mokykla.liedm.net/moodle/
VDU specialistų parengti ir viešai pasiekiami Moodle vartojimo
vadovai
http://studyonline.lt/mokymai_destytojams
Atidaryta VDU VMTC VK ministudija http://liedm.net/node/233
Renginių įrašai ir vaizdo konferencijos –
ac.liedm.net
LieDM asociacijos institucijos, kurių įrašams saugoti
skirta vietos VDU vaizdo paskaitų
serveryje http://ac.liedm.net (GB) 2019 metais
1.19
2.93
3.39
38.35
38.74
38.8
53
73.51
140.96
188.09
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Kauno kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Klaipėdos rajono švietimo centras
Šiaulių universitetas
Utenos kolegija
Kauno Technologijos universitetas
Šiaulių profesinio rengimo centras
LieDM asociacijos prižiūrimos nuotolinio mokymosi aplinkos,
2010 – 2019 metais
2010 2012 2013 2014 2019
Universitetai Lietuvos žemės ūkio universitetas
Kolegijos
1. Marijampolės kolegija
2. Alytaus kolegija
Suaugusiųjų švietimo/
mokymo centrai
Akmenės SMC
1. Bendra SMC aplinka
2. Akmenės SMC
1. Bendra SMC aplinka
2. Akmenės SMC
1. Bendra SMC aplinka
2. Akmenės JSŠC
3. Tauragės SMC
4. Plungės SŠC
1. Akmenės JSŠC
2. Kauno SJMC
3. Kėdainių SJMC
4. Kėdainių PRC
5. Marijampolės SMC
6. Rokiškio SJMC
7. Tauragės SMC
8. Trakų SMC
Profesinio mokymo
įstaigos
1. LieDM asociacijos aplinka
2. SODROS mokymo centras
1. SODROS mokymo centras
2. Lietuvos policijos mokykla
3. Tauragės SMC
1. SODRA
2. Lietuvos Policijos mokykla
3. Joniškio žemės ūkio mokykla
1. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija
2. Šiaulių PRC
3. Šilutės PMC
Mokyklos
VMA mokykloms
1. VMA mokykloms
2. Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo mokykla
3. Trakų suaugusiųjų mokykla
1. VMA mokykloms
2. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo
mokykla
3. Trakų suaugusiųjų mokykla
4. Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
1. Joniškio žemės ūkio mokykla
2. Joniškio „Aušros” gimnazija
3. Kauno "Saulės" gimnazija
4. Ugniagesių gelbėtojų mokykla
5. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
6. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo
paslaugų mokykla
Kitos institucijos
LieDM asociacijos
aplinka
LieDM asociacijos aplinka LieDM asociacijos aplinka LieDM asociacijos aplinka
1. Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo
ministerijos mokymų centras
2. Savanorių ugniagesių ambasada
3. LieDM asociacijos aplinka
LieDM asociacijoje teikiamos Moodle aplinkos
priežiūros paslaugos
Eil. Nr. Organizacija Nuoroda Moodle versija
1 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras http://smc.akmene.liedm.net Moodle 3.2.9
3 Joniškio „Aušros” gimnazija http://joniskiogimnazija.liedm.net Moodle 3.3.2+
4 Joniškio žemės ūkio mokykla http://jzum.liedm.net Moodle 3.1.2+
6 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos mokymų centras http://vma.kdmc.lt Moodle 3.0.4+
8 Kauno "Saulės" gimnazija http://ksg.liedm.net Moodle 3.3.5+
9 Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://ksjmc.liedm.net Moodle 3.5
11 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://sjmc.kedainiai.liedm.net Moodle 3.3
12 Kėdainių profesinio rengimo centras http://prc.kedainiai.liedm.net Moodle 3.2.9
13 Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras http://smcmarijampole.liedm.net Moodle 3.2.9
14 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija http://raseiniugimnazija.liedm.net Moodle 2.6.8
15 Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://rsjmc.liedm.net/ Moodle 3.1.2+
16 Savanorių ugniagesių ambasada ugniagesiuambasada.liedm.net Moodle 3.3.1+
17 Šiaulių profesinio rengimo centras http://pvs.liedm.net Moodle 3.1.2+
18 Šilutės profesinio mokymo centras http://silutespmc.liedm.net Moodle 3.3.7+
19 Tauragės suaugusiųjų mokymo centras http://tsmc.liedm.net Moodle 3.3.3+
20 Trakų suaugusiųjų mokymo centras http://tsmokykla.liedm.net Moodle 3.5.2+
21 Ugniagesių gelbėtojų mokykla http://ugm.liedm.net Moodle 3.6.1+
22 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://veisiejutvm.liedm.net Moodle 3.1+
23 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla https://vgtvpm.liedm.net Moodle 3.6.2
Profesionalų bendruomenės kūrimas 2010 -
2019 m.m.
Bendrai kuriamas mokymosi turinys
• Turiniui rengti ir tarpusavyje dalintis parengta LieDM Moodle bei SMC
aplinkos; Diegiamos aplinkų „networking“ galimybės
• SMC bendrai parengtos ir nuotoliniam mokymui pritaikytos ugdymo
programos:
– 2014m. 11-12 klasėms (Kėdainių SMC, Tauragės SMC, Marijampolės SMC ir kt.
– 2018m. 9-10 klasėms (Kėdainių ir Tauragės SMC)
• LieDM asociacijos ekspertai – vertino pritaikomumo nuotoliniam
mokymui kokybę 2014m. Ir 2019m.
Bendradarbiavimas kuriant mokomąjį turinį
Kėdainių SJMC ir Tauragės SMC
vienija jėgas ir bendrai kuria nuotolines programas
2016m. VDU bendradarbiaujant su KU, ŠU ir LEU
kartu parengė ir pradėjo vykdyti
Nuotolinę bakalauro studijų
programą „Švietimas ir
informacinės technologijos“
(612X30003)
2014 m. sausio 31 d. seminaras „Nuotolinio mokymo
kokybės užtikrinimas: ekspertų bendruomenės kūrimas“
Kokybės užtikrinimas
LieDM asociacijos kokybės užtikrinimas vykdomas:
- Naudojant LieDM asociacijos Revive VET metodiką
- Taikant LieDM asociacijos nuotoliniam mokymui pritaikytų dalykų kokybės vertinimo
metodiką
- Kuriant tarptautinę ekspertų bendruomenę
2014 m. asociacijoje įvertinti:
- 30 bendrojo ugdymo dalykų
- 30 bendrojo ugdymo, profesinio rengimo ir kolegijų dalykų
2019 m. asociacijoje įvertinti
- 30 bendrojo ugdymo dalykų
Poreikis žymiai didesnis – reikalingi ekspertai
Mokymai LieDM asociacijos nariams 2014 m.
Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė
“Moodle ir vaizdo konferencijų įrankių taikymas virtualaus mobilumo
organizavime” (tarptautinis seminaras Grace, Austrijoje)
Profesijos mokytojai - 20
„Atviri švietimo ištekliai ir atviros idėjos“ (tarptautinis seminaras Zagrebe,
Kroatijoje)
Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 18
„Atviri švietimo ištekliai ir atviros idėjos“
Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 22
„Atviri švietimo ištekliai“ Mokyklų mokytojai - 35 iš 20 institucijų
„Atviro švietimo idėjos“
Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai -30 iš 17
institucijų
„Technologijomis grįsto mokymo(-si) integracijos į organizaciją kokybės
užtikrinimas“
Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai - 38 iš 30
institucijų
„Atvirumo poveikis technologijomis grįsto mokymosi turinio integracijai į
organizaciją“ (tarptautinis seminaras Oksforde, Jungtinėje Karalystėje)
Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 10
Mokymai LieDM asociacijos nariams 2015 m.
Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė
Webinarai mokytojams:
1. "Pateiktims kurti ir publikuoti skirti įrankiai„
2. Virtuali mokymosi aplinka Moodle ir jos veiklos”
3. “Google įrankių apžvalga ir praktinis
panaudojimas”,
4. "Testų kūrimas Moodle aplinkoje„
5. “Vaizdo konferencijų įranga ir praktinis
panaudojimas”,
6. “Atviri švietimo ištekliai”
7. “Kaip įkelti ir dalintis mokomąja medžiaga
virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle?
Iš viso 258 pažymėjimai, 52 unikalūs dalyviai:
1. Atviri švietimo ištekliai- 35
2. Google įrankių apžvalga ir praktinis panaudojimas- 39
3. Kaip įkelti ir dalintis medžiaga virtualioje mokymosi
aplinkoje Moodle?- 34
4. Pateiktims kurti ir publikuoti skirti įrankiai- 40
5. Testų kūrimas Moodle aplinkoje- 38
6. Vaizdo konferencijų įranga ir praktinis panaudojimas- 32
7. Virtuali mokymosi aplinka ir jos veiklos- 40
1. Mokymai vyko ir nacionalinės NM savaitės metu (ŠLK)
Mokymai LieDM asociacijos nariams 2017 m.
Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė
„ Inovatyvaus mokymo(si) gebėjimų tobulinimas:
mokymosi turinio kūrimas, skaitmenizavimas ir
mokymosi proceso pažangos stebėjimas“
Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai – 14 dienų po 4
val. – viso 75 dalyviai
Webinaras “Projektavimo principai rengiant mokymosi
medžiagą”
Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai – 60 dalyvių
„Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje“ Mokytojai - 40
Campus.liedm.net
facebook.com/LieDMas
Kvietimai asociacijos nariams bendradarbiauti
naudojant jau sukurtus projektus
Tarptautiškumas,
žinomumas,
Asociacija pristatyta
2010 -2019 m.
LieDM asociacijos
atstovavimas 2013
LieDM atsovavimas tarptautinėje rektorių ir
prezidentų konferencijoje 2013
EDEN konferencija – OSLO
Nacionalinių asociacijų bendras seminaras 2013
LieDM atsovavimas
IX Italijos kongrese 2014
LieDM asociacijos pozicija pristatyta „Atvirame
pažangos forume“
Open Education in Lithuania
http://education.okfn.org/open-education-lithuania/
Nacionaliniuose renginiuose 2017
• Konferencijose Šiauliuose (ŠLK), Kaune, Birštone
• Respublikinėje konferencijoje “Drąsos veikti kartu”
• Kaune, Simono Daukanto progimnazijoje
• Mokymuose Telšių švietimo centre
Kasmet LieDM asociacijos Valdybos nariai daro pranešimus
EDEN organizuojamuose Europos nuotolinio mokymosi
savaitės vebinaruose
Europos komisijos konferencijoje
"Švietimas skaitmeniniame
amžiuje" – tematinė diskusija
visuomenei.
"Koks turi būti švietimas
skaitmeniniame amžiuje"
VISIR micro-innovation from Lithuania!
EPALE portalas ir renginiai 2017
• konferencijoje “Digital participation: digital
literacy for participation in the society of
the future” Vienoje, Austrija
• Austrijos EPALE portale – straipsnis anglų
ir vokiečių kalbomis “Work-based learning
for open proffessional collaboration”
• Austrijos EPALE leidinyje
• Lietuviškame portale – Straipsniai “Kaip
mokytis darbo aplinkoje?” bei Skaitmenis
raštingumas – mokymuisi, darbui ir
aktyviam dalyvavimui visuomenėje.
Jeigu reikėtų atsakyti į klausimą...
kokia idėja ar jėga skatino žmones, kurie įveikė dešimtmečio
kelią, kupiną naujovių, patirčių, žinojimo, mokymosi, kūrybos,
pastangų per nuotolį suartėti ir paspausti vienas kitam ranką...
Manau, tektų atsakyti, jog tai amžinasis žmogaus noras abejoti teiginiu, kad
yra dalykų, kurių neįmanoma padaryti...
„Elgesys yra netinkamas,
nes mes taip elgiamės.
Metodas yra negeras,
nes mes jį taikome.
Įranga nėra geriausia,
nes mes ją turime“
JOHN ALDAIR
Jeigu reikėtų palinkėti LieDM asociacijai antrojo dešimtmečio...
tikriausiai linkėčiau neprarasti puikių lyderių,
esamų žmonių, kurie puikiai atstovauja savo institucijoms,
sulaukti asociacijos padidėjimo ne 50-čia - visu 100 procentų
į savaime suprantamus dalykus vis dar žvelgti kitomis akimis
ir vis dar spausti kolegai ranką ...
„UŽTIKRINTAI PRANAŠAUTI
GALĖČIAU TIK TAI, KAD
DIDŽIAUSI ATEITIES
ATRADIMAI BUS TOKIE, KOKIŲ
ŠIANDIEN NEGALIME ĮSIVAIZDUOTI, NES DAR
NESAME PAKANKAMAI IŠMINTINGI, KAD JUOS NUMATYTUME“
CARL SAGAN

More Related Content

Similar to LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetis

Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). ĮvadasLietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
Knowledge Economy Forum
 

Similar to LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetis (8)

Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos pristatymas parodoje „Mokykla 2014“
Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos pristatymas parodoje „Mokykla 2014“Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos pristatymas parodoje „Mokykla 2014“
Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos pristatymas parodoje „Mokykla 2014“
 
Sviesuva - vizitinė kortelė
Sviesuva - vizitinė kortelė Sviesuva - vizitinė kortelė
Sviesuva - vizitinė kortelė
 
LieDM asociaicjos parama institucijoms
LieDM asociaicjos parama institucijomsLieDM asociaicjos parama institucijoms
LieDM asociaicjos parama institucijoms
 
Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). ĮvadasLietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
Lietuvos aukštojo mokslo sistema (LAMS). Įvadas
 
Tf alumni 2012
Tf alumni 2012Tf alumni 2012
Tf alumni 2012
 
Jasinevičius, Raimundas „Apie tris Lietuvos universitetų gyvenimo realijas“ KTU
Jasinevičius, Raimundas „Apie tris Lietuvos universitetų gyvenimo realijas“ KTUJasinevičius, Raimundas „Apie tris Lietuvos universitetų gyvenimo realijas“ KTU
Jasinevičius, Raimundas „Apie tris Lietuvos universitetų gyvenimo realijas“ KTU
 
Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų ben...
Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų ben...Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų ben...
Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų ben...
 
Lms, rackauskas, gabija
Lms, rackauskas, gabijaLms, rackauskas, gabija
Lms, rackauskas, gabija
 

More from LieDM asociacija

More from LieDM asociacija (16)

Kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi? Ataskaita
Kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi? AtaskaitaKaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi? Ataskaita
Kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi? Ataskaita
 
Tarptautiniuose projektuose kuriamų inovacijų taikymas. Ataskaita
Tarptautiniuose projektuose kuriamų inovacijų taikymas. AtaskaitaTarptautiniuose projektuose kuriamų inovacijų taikymas. Ataskaita
Tarptautiniuose projektuose kuriamų inovacijų taikymas. Ataskaita
 
Dirbtinis intelektas prieš kalbinę agresiją: misija įmanoma?
Dirbtinis intelektas prieš kalbinę agresiją: misija įmanoma?Dirbtinis intelektas prieš kalbinę agresiją: misija įmanoma?
Dirbtinis intelektas prieš kalbinę agresiją: misija įmanoma?
 
Diplomas neišeinant iš namų: nerimą keliančios ar neribotas galimybes žadanči...
Diplomas neišeinant iš namų: nerimą keliančios ar neribotas galimybes žadanči...Diplomas neišeinant iš namų: nerimą keliančios ar neribotas galimybes žadanči...
Diplomas neišeinant iš namų: nerimą keliančios ar neribotas galimybes žadanči...
 
Mokymasis bendradarbiaujant, naudojant IKT
Mokymasis bendradarbiaujant, naudojant IKTMokymasis bendradarbiaujant, naudojant IKT
Mokymasis bendradarbiaujant, naudojant IKT
 
V. Mažeikienė "Media Literacy in Higher Education"
V. Mažeikienė "Media Literacy in Higher Education"V. Mažeikienė "Media Literacy in Higher Education"
V. Mažeikienė "Media Literacy in Higher Education"
 
R. Augaitienė ir A. Augaitis "Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerij...
R. Augaitienė ir A. Augaitis "Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerij...R. Augaitienė ir A. Augaitis "Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerij...
R. Augaitienė ir A. Augaitis "Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerij...
 
REPORT of "Open collaboration in adult education" session
REPORT of "Open collaboration in adult education" sessionREPORT of "Open collaboration in adult education" session
REPORT of "Open collaboration in adult education" session
 
OER uptake in adult education
OER uptake in adult educationOER uptake in adult education
OER uptake in adult education
 
Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi
Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi
Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi
 
Migrantų mokymas. Virtualios platformos – pagalba mokytojui ir besimokančiajam
Migrantų mokymas. Virtualios platformos – pagalba mokytojui ir besimokančiajamMigrantų mokymas. Virtualios platformos – pagalba mokytojui ir besimokančiajam
Migrantų mokymas. Virtualios platformos – pagalba mokytojui ir besimokančiajam
 
„EPALE“ suaugusiųjų švietėjų portalas atviram bendradarbiavimui
„EPALE“ suaugusiųjų švietėjų portalas atviram bendradarbiavimui„EPALE“ suaugusiųjų švietėjų portalas atviram bendradarbiavimui
„EPALE“ suaugusiųjų švietėjų portalas atviram bendradarbiavimui
 
Lithuania needs highly skilled professionals. How Erasmus+ could contribute?
Lithuania needs highly skilled professionals. How Erasmus+ could contribute?Lithuania needs highly skilled professionals. How Erasmus+ could contribute?
Lithuania needs highly skilled professionals. How Erasmus+ could contribute?
 
ICT enhanced learning – the socio-economic environment
ICT enhanced learning – the socio-economic environmentICT enhanced learning – the socio-economic environment
ICT enhanced learning – the socio-economic environment
 
How Openness and Collaboration are Redesigning the Global Education Landscape
How Openness and Collaboration are Redesigning the Global Education LandscapeHow Openness and Collaboration are Redesigning the Global Education Landscape
How Openness and Collaboration are Redesigning the Global Education Landscape
 
A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtin...
A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtin...A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtin...
A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtin...
 

LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetis

 • 1. LieDM asociacijos pirmasis dešimtmetis Laimutė Ratkevičienė Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, LieDM asociacijos Valdyba Ši/s objektas yra platinama/s pagal Creative Commons Priskyrimas 4.0 Tarptautinė licenciją.
 • 2. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija - tai savanoriška Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas, vykdančias nuotolines studijas ir e. mokymo(si), vienijanti organizacija, įkurta institucijų susitarimu. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. • Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. • Veiklos laikotarpis – neribotas.
 • 3. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacijos valdymo organai • TARYBA • PREZIDENTAS • VALDYBA • ADMINISTRACIJA
 • 4. LieDM asociacijos TARYBA 2019 Taryba yra aukščiausias asociacijos organas, ją sudaro deleguotų asociacijai priklausančių institucijų atstovai • Birutė Baltutienė, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras • Jovita Balčiūnienė, Alytaus kolegija • Adona Laucienė, Joniškio „Aušros“ gimnazija • Virginijus Norvilas, Joniškio žemės ūkio mokykla • Aurimas Nausėda, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras • Kristina Pušnovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla • Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegija • Justina Naujokaitienė, Kauno „Saulės“ gimnazija • Andrius Jarmalavičius, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras • Dangiras Kačinskas, Kėdainių profesinio rengimo centras • Irina Jančiukienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras • Palmira Jurgilienė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras • Diana Ciparienė, Klaipėdos rajono savivaldybės J.Lankučio viešoji biblioteka • Julius Adomkus, Klaipėdos rajono švietimo centras • Daiva Križinauskaitė, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija • Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas • Virginija Kvietkauskienė, Kretingos rajono švietimo centras • LearnKey, UAB • Laimutė Čaplikienė, Lietuvos policijos mokykla • Viktorija Makevičiūtė, Lietuvos verslo kolegija • Eglė Košubienė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras • Dalia Mišeikienė, Mykolo Romerio universitetas • Renata Ulvidienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija • Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija • Sigita Sakalauskienė, Raseinių technologijos ir verslo mokykla • Elinga Mikulėnienė, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras • Violėta Deksnienė, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras • Palmyra Vinkšnaitė, Savanorių ugniagesių ambasada • Daiva Malinauskienė, Soros International House • Vidmantas Žilius, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija • Rita Misiulienė, Šiaulių profesinio rengimo centras • Kęstutis Šaltis, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija • Donatas Daugirdas, Šiaulių valstybinė kolegija • Asta Slotkienė, Šiaulių universitetas • Tomas Bersėnas, Šiaurės Lietuvos kolegija • Gintautas Tomkevičius, Šilutės profesinio mokymo centras • Neringa Orentienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras • Andrius Šatevičius, Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba • Diana Kosovskienė, Trakų suaugusiųjų mokymo centras • Laimonas Lukoševičius, Ugniagesių gelbėtojų mokykla • Jūratė Urbonienė, Utenos kolegija • Romualdas Makauskas, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla • Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla • Aušra Šlapelienė, Vilniaus Ozo gimnazija • Anna Limanovskaja, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija • Laimutė Ratkevičienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras • Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas • Edita Svidinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
 • 5. LieDM asociacijos PREZIDENTAS 2016 – 2019 Dr. Estela Daukšienė Nuo 2010 balandžio iki 2016 m. kovo – LieDM asociacijos Administracijos vadovė. Nuo 2016 m. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė ir valdybos narė.
 • 6. LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė Dr. Airina Volungevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto direktorė, Švietimo akademijos Edukologijos instituto profesorė. 2010 -2016 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė. 2016 -2021 LieDM asociacijos Valdybos pirmininkė. Nuo 2010 m. Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) Valdybos narė. 2013 – 2016 EDEN viceprezidentė tyrimams 2016 – 2019 EDEN prezidentė.
 • 7. Valdybos nariai 2019 m. • Dalia Baziukė • Paulius Baltrušaitis • Estela Daukšienė • Vida Drąsutė • Irma Kačinauskienė • Lina Kankevičienė • Daiva Malinauskienė • Rita Misiulienė • Laimutė Ratkevičienė • Margarita Teresevičienė
 • 8. LieDM asociacijos administracijos vadovė Vida Žvinienė Kontaktinis asmuo su LieDM asociacijos institucijomis – narėmis nuo 2016 m. Ji atsakinga už įvairių asociacijos renginių organizavimą, konsultacijas naujoms institucijoms bei patirties sklaidą ir dalinimąsi tarp asociacijos narių.
 • 10. LieDM asociacijos nariai 2010 Kaunas Klaipėda Šiauliai Visaginas N. Akmenė Trakai Alytus Druskininkai Joniškis Kėdainiai Kretinga Vilnius Marijampolė Plungė Raseiniai Prienai Rokiškis Šalčininkai Tauragė Utena
 • 11. Institucijos dalyvavusios LieDM asociacijos steigiamajame susirinkime 2010 Nariai Narių skaičius Institucijos Viso 25 Universitetai 9 Kauno medicinos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Matematikos informatikos institutas, Mykolo Riomerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas Kolegijos 6 Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai 6 Akmenės SMC, Pakruojo ŠC, Prienų ŠC, Rokiškio ŠC, Trakų ŠC,, Utenos DRC Profesinio mokymo įstaigos 2 Joniškio ŽŪM, Visagino TVPMC Mokyklos 1 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Kitos institucijos 1 VŠĮ Darbo kompiuteriu mokymo centras
 • 12. Institucijos dalyvavusios LieDM asociacijos steigiamajame susirinkime 2010 9 6 6 2 1 1 Universitetai Kolegijos Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai Profesinio mokymo įstaigos Mokyklos Kitos institucijos
 • 13. LieDM asociacijos nariai 2019 Nariai Narių skaičius Institucijos Viso 49 Universitetai 4 Klaipėdos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas Kolegijos 7 Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Šiaulių kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija, Lietuvos verslo kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai 11 Akmenės SMC, Rokiškio raj. ŠC, Rokiškio SJMC, Kauno SMC, Kėdainių SJMC, Klaipėdos raj. ŠC, Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos MC, Kretingos rajono ŠCMC, Marijampolės SMC, Trakų ŠC, Tauragės SMC Profesinio mokymo įstaigos 11 Joniškio ŽŪM, Kėdainių PRC, Klaipėdos Ernesto Galvanausko PMC, Raseinių TVM, Šiaulių PRC, Šilutės PMC, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Veisiejų TVM, Vilniaus geležinkelio ir transporto paslaugų mokykla, Visagino TVPMC Mokyklos 11 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio g-ja, Joniškio „Aušros“ g-ja, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo g-ja, Kauno „Saulės“ g-ja, Klaipėdos suaugusiųjų g-ja, Prezidento Jono Žemaičio g-ja, Prienų „Žiburio“ g-ja, Šiaulių „Sandoros“ pro-ja, Šiaulių Simono Daukanto g-ja, Vilniaus Ozo g-ja, VDU „Rasos“ g-ja Kitos institucijos 5 Klaipėdos raj. sav. J. Lankučio viešoji biblioteka, Learn Key UAB, Savanorių ugniagesių ambasada, Soros International House, Trakų raj. sav. psichologinė tarnyba
 • 14. LieDM asociacijos nariai 2019 4 7 11 11 11 5 Universitetai Kolegijos Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai Profesinio mokymo įstaigos Mokyklos
 • 15. LieDM asociacijos narių kaita 2010 - 2019 9 6 6 2 1 1 4 7 11 11 11 5 0 2 4 6 8 10 12 Universitetai Kolegijos Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai Profesinio mokymo įstaigos Mokyklos Kitos institucijos 2010 2019
 • 16. LieDM asociacijos nariai 2019 Kaunas Klaipėda Šilutė Šiauliai Visaginas N. Akmenė Trakai Alytus Veisiejai Druskininkai Joniškis Kėdainiai Kretinga Vilnius Marijampolė Plungė Raseiniai Prienai Rokiškis Šalčininkai Tauragė Utena
 • 17. ATVIRUMAS Atvira bendradarbiavimui, naujovėms, patirties sklaidai 2010 -2019
 • 18. LieDM asociacijos Tarybos posėdžiai 2010 – 2019 m. • 2010-01-12 m. VDU – Steigiamasis susirinkimas, Kaune • 2011-02-11 Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno raj., Akademijoje • 2012-01-27 Akmenės suaugusiųjų mokymo centre, Akmenėje • 2013-02-07 Vytauto Didžiojo universitete, Kaune • 2014-03-03 Alytaus kolegijoje, Alytuje ir 2014-10-03 Klaipėdoje • 2015-02-26 Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiauliuose • 2016-03-09 Mykolo Romerio universitete, Vilniuje • 2017-03-24 Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, Trakuose • 2018-04-13 Kėdainių profesinio rengimo centre, Kėdainiuose • 2019-03-21 Vytauto Didžiojo universitete, Kaune
 • 21. Tarptautinės konferencijos Aleksandro Stulginskio universitete ir Alytaus kolegijoje, 2014
 • 22. Konferencijos Šiauliuose – ŠLK ir Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje, 2014
 • 23. 2015 m. vasario 26 d. tarptautinė mokslinė konferencija “Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 2015” ir LieDM asociacijos 5-mečio posėdis
 • 24. 2015 m. konferencijos Alytaus kolegijoje ir Kretingoje
 • 26. Tarptautinė konferencija Kaune „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ 2015 Dalyvavo: • 176 asmenys (iš jų 24 užsieniečiai) • iš 15 šalių • atstovavo 59 institucijas (iš jų 13 užsienio institucijų)
 • 29. LieDM asociacijos Tarybos posėdis Vilniuje 2016
 • 30. LieDM asociacijos išvažiuojamieji seminarai Druskininkuose ir Klaipėdoje, 2016
 • 31. LieDM asociacijos Tarybos posėdis Trakuose 2017-03-24
 • 32. Tarptautinė konferencija “Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“ 2017
 • 33. LieDM asociacijos Tarybos posėdis Kėdainiuose 2018
 • 34. Praktinės dirbtuvės "Inovatyvių technologijų panaudojimas mokymosi procese", 2018-11-23 Šiauliuose, ŠPRC organizatoriai
 • 35. Seminaras “Skaitmeninis mokymasis: galimybės, iššūkiai, perspektyvos“ Utenoje 2018
 • 36. 2019 09 12 LieDM asociacijosišvažiuojamasis seminaras KLAIPĖDA
 • 37. Nuotolinis mokymas(sis) asociacijos institucijose 2018 m. (16 institucijų) Programų tipai Programų skaičius Besimokančiųjų skaičius 2018 Bendrojo ugdymo dalykai 379 733 Profesinio mokymo sektoriaus 20 1198 Bakalauro/magistro studijose 19 344 Neformalaus mokymo/ kvalifikacijos tobulinimo programos 103 3231 Viso: 521 5506
 • 39. Nuotolinio mokymosi savaitė 2019 lapkričio 11-15d. Pirmadienis. Panelinės diskusijos, organizuotos kartu su EDEN tinklu, nuoroda, moderatorius – Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas Antradienis. Pranešimai suaugusiųjų tematika: • Atviri mokymosi kursai veterinarijos ir medicinos srities specialistams. Kristina Kudriašova, Soros International House. • Suaugusiųjų mokymasis nuotoliniu būdu. Giedrė Jurkūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas. • Be Digital: socialinių medijų raštingumas svarbus ir tiems, kam virš 50. Gileta Kierienė, Soros International House. • Anglų kalbos žinių vertinimas nuotolinio mokymosi aplinkoje Moodle. Aurimas Nausėda, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras. • Vaizdo žaidimai mokyme. Neringa Kelpšaitė, Kauno technologijos universitetas. Trečiadienis. Diskusija „Kuo mokyklai naudingas nuotolinis mokymas?“ (renginys buvo nepakartojamas, deja, dėl techninių kliūčių įrašo nėra)
 • 40. Ketvirtadienis. Diskusija „Nuotolinės studijos Lietuvoje. Mitų apie nuotolinį mokymąsi griovimas Penktadienis • Studijuojančiųjų poreikiai e. studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, Jūratė Urbonienė, Rūta Puidokaitė-Savickienė, Utenos kolegija • Antrosios kartos saityno įrankio IHMC CmapTools efektyvumas profesinės anglų kalbos studijose aukštojoje mokykloje. Eglė Selevičienė, MRU • Informacinės komunikacinės technologijos mokymosi bendradarbiaujant pamokose. Justina Naujokaitienė, VDU • Mokymosi duomenų analizė: mokymasis mąstyti ir priimti sprendimus. Rita Misiulienė, VDU • Dėstytojų požiūris į Atvirųjų švietimo išteklių kūrimą ir naudojimą. Marius Šadauskas, VDU Nuotolinio mokymosi savaitė 2019 lapkričio 11-15d.
 • 41. Atvirų švietimo išteklių kūrimas/ projektai 2010 -2019 m.m.
 • 42. „Bendravimas - vertybė“ (2010 – 2012) Sukurta nuotolinio mokymo aplinka mokykloms Aplinka naudojama LieDM asociacijos mokyklų Aplinką naudoja ir universitetai – pedagogų praktikoms, stažuotėms, edukologijos ir informatikos studentų praktikoms LieDM asociacija - Koordinatorius http://mokykla.liedm.net/moodle/
 • 43. • REVIVE VET – Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas • OPENPROF – Atviras profesinis bendradarbiavimas • ODL – Atrask atviras nuotolines STEM laboratorijas • VOCAL – Bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu • OEPASS – Atviras mokymosi pasas • Eras‘MUSE – STEM mokymosi turinys mokykloms per veiklas muziejuose LieDM asociacijos projektai 2010 – 2019 (partneris projektuose)
 • 44. Revive VET projektas (2011 – 2014) Šis projektas sukūrė LieDM asociacijos kokybės užtikrinimo: - metodiką - praktikas/ patirtį - LieDM asociacijos tarptautinė ekspertų bendruomenę Per 2014 m. naudojantis šia metodika asociacijoje įvertinti: - 30 bendro ugdymo dalykų - 30 bendro ugdymo, profesinio rengimo ir kolegijų dalykų Poreikis žymiai didesnis – reikalingi ekspertai Partneris
 • 45. OpenPROF (2014 – 2016) 1. Mokymo medžiaga „Atvirieji švietimo ištekliai ir jų nauda organizacijai“ 2. Mokomoji medžiaga „IKT įrankiai atvirųjų švietimo išteklių kūrimui ir naudojimui“ 3. Mokomoji medžiaga „Inovatyvaus mokymosi turinio projektavimas mokymuisi darbo vietoje“ 4. 6 moduliai (120 val. mokymosi programa) mokymuisi darbo vietoje. Pareiškėjas, partneris
 • 46. ODL – Open Discovery Space for STEM Laboratories • Micro – moocs in STEM education • 10 pamokų bendrojo lavinimo programoje panaudojant nuotolines laboratorijas • Tarptautinė atviroji pamoka internete (STEM) • Tarptautinė stažuotė STEM mokytojams (konkurso būdu) Partneris
 • 47. Atviras mokymosi turinys • ODL projekto metu sukurta 11 pamokų lietuvių kalba ir 5 pamokos anglų kalba - pasiekiamos http://moocspace.odl.deusto.es/ • Pamokas kūrė: – Prienų “Žiburio” gimnazija – Šiaulių S.Daukanto gimnazija – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
 • 48. ODL projekto rezultatai Webinaras-konferencija “Atrask atviras skaitmenines laboratorijas” A.Volungevičienė, V.Žvinienė, M.Šadauskas (viso apie 60 dalyvių, Iš jų- 23 LieDM asociacijos nariai) 2018-03-14
 • 49. Atviras mokymosi turinys VOCAL projekto metu sukurtos, atvirai pasiekiamos 3 mokomosios medžiagos anglų kalba - http://lms.vocalerasmus.eu
 • 50. Atviri mokomieji kursai VOCAL projekto metu sukurti 6 mokomieji kursai anglų kalba - atvirai pasiekiami http://lms.vocalerasmus.eu
 • 51. Atviri švietimo ištekliai • AŠI repozitoriumai nuolat atnaujinami ir pildomi: – http://www.liedm.net – http://moodle.liedm.net – http://openprof.eu/oer
 • 52. Projektų, kuriuose LieDM asociacija yra asocijuotas narys, rezultatai ir nauda asociacijai • Vet2EDU – atviras NM kursas ir mokymai asociacijos institucijų darbuotojams • TeaCamp, UbiCamp – mokymai AMI kaip diegti virtualų mobilumą studijose • VMCOLAB – virtualaus mobilumo kokybės užtikrinimo gairės ir mokymai asociacijos nariams • OEI2 – atvirų švietimo idėjų ir inovacijų kūrimas ir dalijimasis • OpenScout – atviri švietimo ištekliai – telkinys vadybos mokslams
 • 54. Technologijos 2012m. Technologijų taikymui įdiegti/pradėti naudoti: Įrankis/pokyčiai pasiekiamumas Nauja LieDM Moodle aplinka suaugusių mokymo centrams http://smc.liedm.net/ Atnaujinta ir išsiplėtusi LieDM Moodle mokykloms (17 institucijų) http://mokykla.liedm.net/moodle/ VDU specialistų parengti ir viešai pasiekiami Moodle vartojimo vadovai http://studyonline.lt/mokymai_destytojams Atidaryta VDU VMTC VK ministudija http://liedm.net/node/233
 • 55. Renginių įrašai ir vaizdo konferencijos – ac.liedm.net
 • 56. LieDM asociacijos institucijos, kurių įrašams saugoti skirta vietos VDU vaizdo paskaitų serveryje http://ac.liedm.net (GB) 2019 metais 1.19 2.93 3.39 38.35 38.74 38.8 53 73.51 140.96 188.09 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Kauno kolegija Šiaulių valstybinė kolegija Šiaulių Simono Daukanto gimnazija Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras Klaipėdos rajono švietimo centras Šiaulių universitetas Utenos kolegija Kauno Technologijos universitetas Šiaulių profesinio rengimo centras
 • 57. LieDM asociacijos prižiūrimos nuotolinio mokymosi aplinkos, 2010 – 2019 metais 2010 2012 2013 2014 2019 Universitetai Lietuvos žemės ūkio universitetas Kolegijos 1. Marijampolės kolegija 2. Alytaus kolegija Suaugusiųjų švietimo/ mokymo centrai Akmenės SMC 1. Bendra SMC aplinka 2. Akmenės SMC 1. Bendra SMC aplinka 2. Akmenės SMC 1. Bendra SMC aplinka 2. Akmenės JSŠC 3. Tauragės SMC 4. Plungės SŠC 1. Akmenės JSŠC 2. Kauno SJMC 3. Kėdainių SJMC 4. Kėdainių PRC 5. Marijampolės SMC 6. Rokiškio SJMC 7. Tauragės SMC 8. Trakų SMC Profesinio mokymo įstaigos 1. LieDM asociacijos aplinka 2. SODROS mokymo centras 1. SODROS mokymo centras 2. Lietuvos policijos mokykla 3. Tauragės SMC 1. SODRA 2. Lietuvos Policijos mokykla 3. Joniškio žemės ūkio mokykla 1. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 2. Šiaulių PRC 3. Šilutės PMC Mokyklos VMA mokykloms 1. VMA mokykloms 2. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo mokykla 3. Trakų suaugusiųjų mokykla 1. VMA mokykloms 2. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo mokykla 3. Trakų suaugusiųjų mokykla 4. Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla 1. Joniškio žemės ūkio mokykla 2. Joniškio „Aušros” gimnazija 3. Kauno "Saulės" gimnazija 4. Ugniagesių gelbėtojų mokykla 5. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 6. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Kitos institucijos LieDM asociacijos aplinka LieDM asociacijos aplinka LieDM asociacijos aplinka LieDM asociacijos aplinka 1. Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos mokymų centras 2. Savanorių ugniagesių ambasada 3. LieDM asociacijos aplinka
 • 58. LieDM asociacijoje teikiamos Moodle aplinkos priežiūros paslaugos Eil. Nr. Organizacija Nuoroda Moodle versija 1 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras http://smc.akmene.liedm.net Moodle 3.2.9 3 Joniškio „Aušros” gimnazija http://joniskiogimnazija.liedm.net Moodle 3.3.2+ 4 Joniškio žemės ūkio mokykla http://jzum.liedm.net Moodle 3.1.2+ 6 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos mokymų centras http://vma.kdmc.lt Moodle 3.0.4+ 8 Kauno "Saulės" gimnazija http://ksg.liedm.net Moodle 3.3.5+ 9 Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://ksjmc.liedm.net Moodle 3.5 11 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://sjmc.kedainiai.liedm.net Moodle 3.3 12 Kėdainių profesinio rengimo centras http://prc.kedainiai.liedm.net Moodle 3.2.9 13 Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras http://smcmarijampole.liedm.net Moodle 3.2.9 14 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija http://raseiniugimnazija.liedm.net Moodle 2.6.8 15 Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras http://rsjmc.liedm.net/ Moodle 3.1.2+ 16 Savanorių ugniagesių ambasada ugniagesiuambasada.liedm.net Moodle 3.3.1+ 17 Šiaulių profesinio rengimo centras http://pvs.liedm.net Moodle 3.1.2+ 18 Šilutės profesinio mokymo centras http://silutespmc.liedm.net Moodle 3.3.7+ 19 Tauragės suaugusiųjų mokymo centras http://tsmc.liedm.net Moodle 3.3.3+ 20 Trakų suaugusiųjų mokymo centras http://tsmokykla.liedm.net Moodle 3.5.2+ 21 Ugniagesių gelbėtojų mokykla http://ugm.liedm.net Moodle 3.6.1+ 22 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://veisiejutvm.liedm.net Moodle 3.1+ 23 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla https://vgtvpm.liedm.net Moodle 3.6.2
 • 60. Bendrai kuriamas mokymosi turinys • Turiniui rengti ir tarpusavyje dalintis parengta LieDM Moodle bei SMC aplinkos; Diegiamos aplinkų „networking“ galimybės • SMC bendrai parengtos ir nuotoliniam mokymui pritaikytos ugdymo programos: – 2014m. 11-12 klasėms (Kėdainių SMC, Tauragės SMC, Marijampolės SMC ir kt. – 2018m. 9-10 klasėms (Kėdainių ir Tauragės SMC) • LieDM asociacijos ekspertai – vertino pritaikomumo nuotoliniam mokymui kokybę 2014m. Ir 2019m.
 • 61. Bendradarbiavimas kuriant mokomąjį turinį Kėdainių SJMC ir Tauragės SMC vienija jėgas ir bendrai kuria nuotolines programas
 • 62. 2016m. VDU bendradarbiaujant su KU, ŠU ir LEU kartu parengė ir pradėjo vykdyti Nuotolinę bakalauro studijų programą „Švietimas ir informacinės technologijos“ (612X30003)
 • 63. 2014 m. sausio 31 d. seminaras „Nuotolinio mokymo kokybės užtikrinimas: ekspertų bendruomenės kūrimas“
 • 64. Kokybės užtikrinimas LieDM asociacijos kokybės užtikrinimas vykdomas: - Naudojant LieDM asociacijos Revive VET metodiką - Taikant LieDM asociacijos nuotoliniam mokymui pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodiką - Kuriant tarptautinę ekspertų bendruomenę 2014 m. asociacijoje įvertinti: - 30 bendrojo ugdymo dalykų - 30 bendrojo ugdymo, profesinio rengimo ir kolegijų dalykų 2019 m. asociacijoje įvertinti - 30 bendrojo ugdymo dalykų Poreikis žymiai didesnis – reikalingi ekspertai
 • 65. Mokymai LieDM asociacijos nariams 2014 m. Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė “Moodle ir vaizdo konferencijų įrankių taikymas virtualaus mobilumo organizavime” (tarptautinis seminaras Grace, Austrijoje) Profesijos mokytojai - 20 „Atviri švietimo ištekliai ir atviros idėjos“ (tarptautinis seminaras Zagrebe, Kroatijoje) Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 18 „Atviri švietimo ištekliai ir atviros idėjos“ Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 22 „Atviri švietimo ištekliai“ Mokyklų mokytojai - 35 iš 20 institucijų „Atviro švietimo idėjos“ Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai -30 iš 17 institucijų „Technologijomis grįsto mokymo(-si) integracijos į organizaciją kokybės užtikrinimas“ Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai - 38 iš 30 institucijų „Atvirumo poveikis technologijomis grįsto mokymosi turinio integracijai į organizaciją“ (tarptautinis seminaras Oksforde, Jungtinėje Karalystėje) Aukštojo mokslo institucijų atstovai - 10
 • 66. Mokymai LieDM asociacijos nariams 2015 m. Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė Webinarai mokytojams: 1. "Pateiktims kurti ir publikuoti skirti įrankiai„ 2. Virtuali mokymosi aplinka Moodle ir jos veiklos” 3. “Google įrankių apžvalga ir praktinis panaudojimas”, 4. "Testų kūrimas Moodle aplinkoje„ 5. “Vaizdo konferencijų įranga ir praktinis panaudojimas”, 6. “Atviri švietimo ištekliai” 7. “Kaip įkelti ir dalintis mokomąja medžiaga virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle? Iš viso 258 pažymėjimai, 52 unikalūs dalyviai: 1. Atviri švietimo ištekliai- 35 2. Google įrankių apžvalga ir praktinis panaudojimas- 39 3. Kaip įkelti ir dalintis medžiaga virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle?- 34 4. Pateiktims kurti ir publikuoti skirti įrankiai- 40 5. Testų kūrimas Moodle aplinkoje- 38 6. Vaizdo konferencijų įranga ir praktinis panaudojimas- 32 7. Virtuali mokymosi aplinka ir jos veiklos- 40 1. Mokymai vyko ir nacionalinės NM savaitės metu (ŠLK)
 • 67. Mokymai LieDM asociacijos nariams 2017 m. Programos pavadinimas Besimokančiųjų tikslinė grupė „ Inovatyvaus mokymo(si) gebėjimų tobulinimas: mokymosi turinio kūrimas, skaitmenizavimas ir mokymosi proceso pažangos stebėjimas“ Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai – 14 dienų po 4 val. – viso 75 dalyviai Webinaras “Projektavimo principai rengiant mokymosi medžiagą” Mokslo ir studijų bei švietimo institucijų atstovai – 60 dalyvių „Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje“ Mokytojai - 40
 • 69. Kvietimai asociacijos nariams bendradarbiauti naudojant jau sukurtus projektus
 • 72. LieDM atsovavimas tarptautinėje rektorių ir prezidentų konferencijoje 2013
 • 73. EDEN konferencija – OSLO Nacionalinių asociacijų bendras seminaras 2013
 • 75. LieDM asociacijos pozicija pristatyta „Atvirame pažangos forume“
 • 76. Open Education in Lithuania http://education.okfn.org/open-education-lithuania/
 • 77. Nacionaliniuose renginiuose 2017 • Konferencijose Šiauliuose (ŠLK), Kaune, Birštone • Respublikinėje konferencijoje “Drąsos veikti kartu” • Kaune, Simono Daukanto progimnazijoje • Mokymuose Telšių švietimo centre
 • 78. Kasmet LieDM asociacijos Valdybos nariai daro pranešimus EDEN organizuojamuose Europos nuotolinio mokymosi savaitės vebinaruose
 • 79. Europos komisijos konferencijoje "Švietimas skaitmeniniame amžiuje" – tematinė diskusija visuomenei. "Koks turi būti švietimas skaitmeniniame amžiuje"
 • 81. EPALE portalas ir renginiai 2017 • konferencijoje “Digital participation: digital literacy for participation in the society of the future” Vienoje, Austrija • Austrijos EPALE portale – straipsnis anglų ir vokiečių kalbomis “Work-based learning for open proffessional collaboration” • Austrijos EPALE leidinyje • Lietuviškame portale – Straipsniai “Kaip mokytis darbo aplinkoje?” bei Skaitmenis raštingumas – mokymuisi, darbui ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje.
 • 82. Jeigu reikėtų atsakyti į klausimą... kokia idėja ar jėga skatino žmones, kurie įveikė dešimtmečio kelią, kupiną naujovių, patirčių, žinojimo, mokymosi, kūrybos, pastangų per nuotolį suartėti ir paspausti vienas kitam ranką... Manau, tektų atsakyti, jog tai amžinasis žmogaus noras abejoti teiginiu, kad yra dalykų, kurių neįmanoma padaryti... „Elgesys yra netinkamas, nes mes taip elgiamės. Metodas yra negeras, nes mes jį taikome. Įranga nėra geriausia, nes mes ją turime“ JOHN ALDAIR
 • 83. Jeigu reikėtų palinkėti LieDM asociacijai antrojo dešimtmečio... tikriausiai linkėčiau neprarasti puikių lyderių, esamų žmonių, kurie puikiai atstovauja savo institucijoms, sulaukti asociacijos padidėjimo ne 50-čia - visu 100 procentų į savaime suprantamus dalykus vis dar žvelgti kitomis akimis ir vis dar spausti kolegai ranką ... „UŽTIKRINTAI PRANAŠAUTI GALĖČIAU TIK TAI, KAD DIDŽIAUSI ATEITIES ATRADIMAI BUS TOKIE, KOKIŲ ŠIANDIEN NEGALIME ĮSIVAIZDUOTI, NES DAR NESAME PAKANKAMAI IŠMINTINGI, KAD JUOS NUMATYTUME“ CARL SAGAN

Editor's Notes

 1. Renginiai
 2. – kasmet vis kitur
 3. Renginiai
 4. ? Dalyvių?
 5. LieDM asociacijos prižiūrimos nuotolinio mokymosi aplinkos Aplinkos talpinamos VDU serveriuose
 6. Renginiai
 7. Renginiai