Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi

250 views

Published on

Autorės: Doc. dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinė kolegija; Doc. dr. Sigita Turskienė, Šiaulių Universitetas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi

  1. 1. Savarankiško mokymosi gebėjimų aktualumas e. mokymesi Doc. dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinė kolegija, Doc. dr. Sigita Turskienė, Šiaulių Universitetas 2015 – 11 – 05, Kaunas Šiam kūriniui yra suteikta Creative Commons Priskyrimas - Analogiškas platinimas 4.0 Tarptautinė licenzija. Kad pamatytumėte šios licencijos kopiją, apsilankykite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
  2. 2. Švietimo kokybės samprata UNESCO požiūriu Šaltinis: Pigozzi, 2006 (pagal Švietimo problemos analizė, 2013 lapkritis, Nr. 10 (96)) Mokymasis Mokymas versus mokymasis Savarankiškas mokymasis
  3. 3. Tyrimų išvados: priemonės, lemiančios aukštus mokymosi rezultatus The Teaching and Learning Toolkit. An Accessible Summary of Educational Research on Teaching 5-16 Year Olds. Education Endowment Foundation. https://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/toolkit-a-z/ 2010–2012 m. 92 proc. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokėjimo mokytis kompetencija įvertinta neblogai, BET labai gerai įvertintų mokyklų nebuvo.  Mokymo priemonės (vadovėliai) parengti neatsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių įvairovę, nepritaikyti ugdymo(si) individualizavimui ir diferencijavimui, TODĖL sudėtinga vadovėlius taikyti savarankiškam mokinių mokymuisi.
  4. 4. Mokymas + mokymasis = MOKYMAS(IS) = ar = Savarankiškas mokymasis = ar = Savivaldus mokymas(is) Savarankiškas mokymasis (Warring, 2007)  besimokantieji geba savarankiškai įgyti žinių, tirti ir kritiškai vertinti;  atskiria ir įvertina savo mokymosi trūkumus ir pranašumus,  siekia tikslo,  gali paprašyti mokytojo pagalbos, jei mano, kad ji jiems reikalinga. Savarankiškam mokymuisi būdingas kritinis aplinkos vertinimas ir jos naudojimas mokymosi tikslams. (pagal Grow, 1991) Nuo priklausomo iki savivaldaus Suteikiamos autonomijos lygio didėjimas PRIKLAUSOMAS (instruktyvus) SAVIVALDUS (generatyvus) Kuo aukštesnis autonomijos lygmuo mokiniui suteikiamas, tuo didesnės užtikrinamos galimybės sulaukti pagalbos iš mokytojo ar kitų mokymo/si proceso dalyvių. Mokėjimas mokytis - būtina savarankiško mokymosi kokybės prielaida
  5. 5.  Virtualios elektroninės viktorinos gabių vaikų mokymui(si);  Kompiuterinės mokomųjų dalykų programos;  Nuotolinio ir e. mokymo(si) kursai;  E. mokymosi medžiaga (CD, elektroninės knygos, ir kt.);  E. testai (demo testai);  Mobilios technologijos prie el.dienyno;  Vaizdo paskaitos/pamokos (ŠU geroji patirtis);  Vaizdo konferencijos;  Interaktyvios mokymosi aplinkos (pvz., Interaktyvi mokymosi aplinka Python kalbos mokymuisi);  Simuliacinės kompiuterinės programos;  Kompiuteriniai žaidimai;  Išmaniosios mokyklos;  Robotikos mokyklos;  Virtualios laboratorijos, virtualūs muziejai ir kt. IRT ugdymo(si) procese ♦ Mokytojų e. kompetencijų ugdymas(is), ♦ Ugdymo(si) strategijų, padedančių ugdyti(s) besimokančiųjų savarankiško mokymosi gebėjimus IRT naudojimo savarankiškam mokymuisi proceso dalyviai: mokytojas, mokinys, aplinka (programinė ir techninė), mokymo(si) turinys, administratorius ir kt.
  6. 6.  Virtualios elektroninės viktorinos gabių vaikų mokymui(si);  Kompiuterinės mokomųjų dalykų programos;  Nuotolinio ir e. mokymo(si) kursai;  E. mokymosi medžiaga (CD, elektroninės knygos, ir kt.);  E. testai (demo testai);  Mobilios technologijos prie el.dienyno;  Vaizdo paskaitos/pamokos (ŠU geroji patirtis);  Vaizdo konferencijos;  Interaktyvios mokymosi aplinkos (pvz., Interaktyvi mokymosi aplinka Python kalbos mokymuisi);  Simuliacinės kompiuterinės programos;  Kompiuteriniai žaidimai;  Išmaniosios mokyklos;  Robotikos mokyklos;  Virtualios laboratorijos, virtualūs muziejai ir kt. IRT ugdymo(si) procese ♦ Mokytojų e. kompetencijų ugdymas(is), ♦ Ugdymo(si) strategijų, padedančių ugdyti(s) besimokančiųjų savarankiško mokymosi gebėjimus IRT naudojimo savarankiškam mokymuisi proceso dalyviai: mokytojas, mokinys, aplinka (programinė ir techninė), mokymo(si) turinys, administratorius ir kt.

×