SlideShare a Scribd company logo
La societat de la informació i
la comunicació i l'educació
La Societat de la Informació constitueix la
mutació més important que estan
experimentant les societats occidentals
des de la Revolució industrial.
Comissionat per a la Societat de la Informació
Catalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació
      TIC
La societat de la Informació està obrint
un nou abisme en les nostres
societats, i ho està fent a una gran
velocitat .
Comissionat per a la Societat de la Informació
Catalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació
       TIC
La Societat de la Informació i
la comunicació
Introducció generalitzada de les
TIC en tots els àmbits de la vida.
Possibilitat de processar,
emmagatzemar, recuperar i
comunicar informació en qualsevol
de les seves formes amb
Independència de la distància,
el temps i el volum.
La Societat de la Informació i
la comunicació
Aporta noves capacitats a la
intel·ligència humana i altera la
nostra forma de treballar i de
conviure, la manera d’aprendre i
què aprenem... Està canviant la
nostra manera de viure i també la
nostra manera de pensar.
La Societat de la Informació i
la comunicació
Oportunitat de construir una
societat més justa i equilibrada
que afavoreixi la realització
personal i reforci la cohesió.

Perill d’una societat de dues
velocitats i de fractura i exclusió
social.
La Societat de la Informació

 El canvi es produeix tan
 ràpidament que la persona només
 podrà adaptar-s’hi si la societat
 de la informació es converteix en
 la societat de l’aprenentatge
 permanent.
El canvi en les nostres societats       1986
       Cometa Halley
       Període de 76 anys
        1910      2061
el 1981  surt al mercat el primer PC de IBM
el 1989  es crea el llenguatge HTML
el 1994  un particular pot contractar l’accés a Internet
el 2007  havia 1.100 milions d’usuaris a Internet
                    La ràdio va assolir els 50 milions
                    d’audiència en 38 anys
                    La televisió ho va fer en 13 anys.
                    Internet en 4.
                    La informació tècnica
                    que hi ha al món
                    s’està doblant cada dos
                    anys,
                    i es preveu que el 2010
                    es dobli cada 72 hores.
1910 Cromolitografies s'imaginaven el 2000
          Com
    Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
1910 Cromolitografies
   Editorial Villemard -Paris
2020 VISIONS 2020             I el proper futur ?
   Transforming Education and Training Through Advanced
     Technologies
2020 VISIONS 2020
2020 VISIONS 2020
2020 VISIONS 2020
2020 VISIONS 2020
Fites en les TIC en educació a Catalunya

    1986:  el PIE
    1988:  la XTEC
    1998:  programa ARGO
    2001:  EDU365
    2004:  Educampus, SAGA
    2005:  projectesRED.ES i LINKAT
    2006:  projecte Heura
    2009:  eduCAT1x1
On serem al 2020?
Els reptes per a l'educació
Repte 1.
La disponibilitat d'informació desborda les
fonts tradicionals utilitzades a l'escola,
bàsicament el llibre de text i l'exposició
oral del professor/a. L'augment de soroll
imposa la necessitat de disposar d'eines i
estratègies per destriar la informació rebuda,
per identificar la que és adequada i rellevant
de la que no ho és, la fiable de la no fiable.
Caldrà potenciar el sentit crític dels alumnes
perquè siguin capaços de portar a terme
aquesta tria.
Repte 2.

L'acceleració del cicle de construcció del
coneixement, fa imprescindible disposar
d'estratègies d'autoformació, que ens
permetin mantenir actualitzats els
coneixements útils que necessitarem al llarg de
la vida, i que ja no poden aprendre's només en
els primers anys de la vida.
Repte 3.

Els nous llenguatges utilitzats
requereixen capacitats per interpretar-los
adequadament i per saber-los utilitzar
com a mitjà de comunicació i
expressió.Les noves eines i formes de
comunicació comporten una necessitat
d'alfabetització, tant a nivell
tecnològic, com a nivell cognitiu i
d'organització del treball.
Repte 4.

La revolució del món del treball, en què
presumiblement desapareixeran en
gran part els actuals condicionants
de temps i espai(treball simultani en
l'espai i el temps) fan imprescindible
desenvolupar en els futurs ciutadans
capacitats i estratègies per organitzar-se
i per prendre decisions de manera
autònoma.
Repte 5.

La desaparició dels condicionants de
temps i espai per a l'accés a la
informació, juntament amb les
possibilitats d'interacció, qüestionen
clarament les actuals estructures
escolars, encara basades en el "grup
classe amb un professor/a".
Repte 6.

Les noves tecnologies ofereixen
l'oportunitat de crear nous entorns
d'aprenentatge, situacions
d'aprenentatge més adaptades als ritmes
i capacitats de cada alumne, possibilitats
d'interacció amb altres alumnes, sense
limitacions d'espai i temps, i de
construcció cooperativa de
coneixement.
Repte 7.
El professor/a simple transmissor de
coneixements ha deixat de tenir sentit. Cal
redefinir el rol del professor/a, potenciant
les tasques d'orientació i guiatge dels
alumnes per accedir a la informació, per
seleccionar-la i per elaborar-la
cooperativament i convertir-la en
coneixement. El professor/a, per altra banda,
ha de potenciar una sèrie d'habilitats i de
valors, com l'autonomia personal i la capacitat
de prendre decisions, entre altres, que li seran
imprescindibles al futur ciutadà/na.
Repte 8.

El rol de l'alumne/a també es veurà
afectat: definitivament ha de passar a
ser el subjecte actiu del seu
aprenentatge i a organitzar-lo i controlar-
lo, ja que serà un procés continuat al
llarg de la seva vida.
Repte 9.

Les TIC comporten canvis en l’estructura
i en les regles de funcionament;
modifiquen els rols de les persones i
obliguen a redefinir les relacions
entre els diferents membres de la
comunitat educativa i amb l’entorn.
Repte 10.

Definir la competència bàsica escolar. Passar
de les 3 R (Read-Write–Numeracy) a les tres
X (Explorar-Expressar–Exchange).
n  eXplorar: descobrir informació i idees, descobriment
  obert; infants conduint la sevapròpia experiència
  d’aprenentatge
n  eXpressar: utilitzar mitjans digitals per expressar
  idees i representar el coneixement
n  eXchange(intercanvi, comunicació): formular
  preguntes, compartir idees i treballar amb els
  altres.
Nou alumnat
      Mark Prensky
     NADIUS i IMMIGRANTS DIGITALS
   •
     NO EM ‘RATLLIS’ MARE, ESTIC APRENENT !
   •
La gent que ara té 21 anys
ha vist 20.000 hores de televisió,
ha jugat 5.000 hores amb videojocs,
ha parlat 5.000 hores per telèfon,
i ha enviat i rebut 250.000 missatges.


         Més del 50% dels habitants dels EUA de 21 anys
         han creat algun contingut a Internet.
         I més del 70% de 4 anys d’edat
         ja han utilitzat un ordinador.
El 2005, 1 de cada 8 parelles
que es varen casar als EUA
s’havien conegut per Internet.
Els nadius digitals, segons M. Prensky
Es comuniquen de manera diferent (correu-e, missatgeria)
Comparteixen de manera diferent. (blocs, webcams …)
Consumeixen de manera diferent. (e-bay, deures d’escola …)
Intercanvien de manera diferent (Música, pel·lícules, P2P).
Creen de manera diferent.
Es troben de manera diferent.
Valoren i avaluen de manera diferent.
Juguen de manera diferent.
Analitzen de manera diferent.
Reporten de manera diferent
Busquen informació de manera diferent ( ‘programen’)
Es socialitzen de manera diferent.
Creixen de manera diferent.
La informació és poder
 només si la comparteixes
           P2P
          share
Les persones són
les protagonistes

Internet és la plataforma

La cerca de la informació
és més rellevant que
la seva organització
La identitat digital és tant o més important
que la desenvolupada a la vida real

               La capacitat de treballar en multitasca

Dominar els mitjans de producció digital

                  Veure el món com a prosumidors
                  i no com a consumidors passius

El terreny de joc és tot el món

                 Sempre connectats, sempre on-line
TERMINOLOGIA BÀSICA
Search: El realment important és poder trobar allò
que cerques en cada moment.
Links: Les cerques ja no són seqüencials. Es salta
d’un lloc a l’altra. L’ordre el donen els enllaços.
Authoring: Tothom pot produir i generar continguts,
i tothom és susceptible de generar tràfic i audiència.
Tag: Són les persones, i no els sistemes, qui etiqueta
els continguts. Els criteris s’humanitzen.
Extensions: El coneixement s’organitza en xarxes,
on prima la confiança i la recomanació.
Signals: No podem perseguir tot allò que ens
interessa. Ens calen senyals i alarmes.
Els sistemesRSS són indispensables.
Rols dels equips directius

L’actitud dels equips directius és
fonamental, i determina la posició de
l’escola en relació amb les TIC. Només
una actitud positiva de l’equip directiu
generarà una actitud positiva de la resta
de professorat i de l'alumnat . Una actitud
neutral o poc interessada en relació a les
TIC equival a una actitud negativa.
Francesc Pomés
Abril 2010

More Related Content

What's hot

Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
Kasper Groes Ludvigsen
 
Optičke iluzije u umetnosti
Optičke iluzije u umetnostiOptičke iluzije u umetnosti
Optičke iluzije u umetnosti
NatashaBN
 
žIvot u rimskoj obitelji
žIvot u rimskoj obiteljižIvot u rimskoj obitelji
žIvot u rimskoj obiteljiVale Shau
 
Izgradnja tima
Izgradnja timaIzgradnja tima
Izgradnja tima
Olivera Djurović
 
Nikola Tesla
Nikola TeslaNikola Tesla
Nikola Tesla
genijalci
 
Bojanka jezeva kucica
Bojanka jezeva kucicaBojanka jezeva kucica
Bojanka jezeva kucica
Ivana Milic
 
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
petzanet.HR Kurikulum
 
Individualno razviće čoveka
Individualno razviće čovekaIndividualno razviće čoveka
Individualno razviće čoveka
Ivana Damnjanović
 
Pamćenje
PamćenjePamćenje
Pamćenje
Profpsiholog
 
Kičmena moždina
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
Ivana Damnjanović
 

What's hot (13)

Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
Open innovation and artificial intelligence: Can OpenAI benefit humanity?
 
Zvuk
ZvukZvuk
Zvuk
 
Optičke iluzije u umetnosti
Optičke iluzije u umetnostiOptičke iluzije u umetnosti
Optičke iluzije u umetnosti
 
žIvot u rimskoj obitelji
žIvot u rimskoj obiteljižIvot u rimskoj obitelji
žIvot u rimskoj obitelji
 
Dioklecijanova palaca
Dioklecijanova palacaDioklecijanova palaca
Dioklecijanova palaca
 
Izgradnja tima
Izgradnja timaIzgradnja tima
Izgradnja tima
 
Nikola Tesla
Nikola TeslaNikola Tesla
Nikola Tesla
 
Bojanka jezeva kucica
Bojanka jezeva kucicaBojanka jezeva kucica
Bojanka jezeva kucica
 
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
 
2 karakteristike zvuka (1)
2 karakteristike zvuka (1)2 karakteristike zvuka (1)
2 karakteristike zvuka (1)
 
Individualno razviće čoveka
Individualno razviće čovekaIndividualno razviće čoveka
Individualno razviće čoveka
 
Pamćenje
PamćenjePamćenje
Pamćenje
 
Kičmena moždina
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
 

Viewers also liked

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
Carlos Herrera
 
Exposition Obscurantisme et illettrisme
Exposition Obscurantisme et illettrismeExposition Obscurantisme et illettrisme
Exposition Obscurantisme et illettrismecsham
 
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussie
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussieExposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussie
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussiecsham
 
Bullying 4º eso a
Bullying 4º eso aBullying 4º eso a
Bullying 4º eso a
nebrija10
 
Cibercultura 1
Cibercultura 1Cibercultura 1
Cibercultura 1
Darkma8012
 
Compte Rendu Mission US sept 2012
Compte Rendu Mission US sept 2012Compte Rendu Mission US sept 2012
Compte Rendu Mission US sept 2012Matthias Fille
 
Survey
SurveySurvey
Survey
k1215940
 
140922 dilemas morales
140922 dilemas morales140922 dilemas morales
140922 dilemas morales
Xavi Vinyals
 
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba
 
Escapade dans les Savoie
Escapade dans les SavoieEscapade dans les Savoie
Escapade dans les Savoie
JeanJacques Tijet
 
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"csham
 
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
Club TELI
 
Correlacion anatomia f_mri
Correlacion anatomia f_mriCorrelacion anatomia f_mri
Correlacion anatomia f_mri
Brain Dynamics
 

Viewers also liked (20)

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEM 3 "Port de evid sem3"
 
Dc1
Dc1Dc1
Dc1
 
Plaquette uco ensam laval
Plaquette uco ensam lavalPlaquette uco ensam laval
Plaquette uco ensam laval
 
Linfen
LinfenLinfen
Linfen
 
Exposition Obscurantisme et illettrisme
Exposition Obscurantisme et illettrismeExposition Obscurantisme et illettrisme
Exposition Obscurantisme et illettrisme
 
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussie
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussieExposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussie
Exposition réconciliation et amitié franco-allemande : pour une paix réussie
 
Bullying 4º eso a
Bullying 4º eso aBullying 4º eso a
Bullying 4º eso a
 
Boules deglace mm
Boules deglace mmBoules deglace mm
Boules deglace mm
 
La gouvernance d'entreprise avec le cloud
La gouvernance d'entreprise avec le cloudLa gouvernance d'entreprise avec le cloud
La gouvernance d'entreprise avec le cloud
 
Financement des associations
Financement des associationsFinancement des associations
Financement des associations
 
Cibercultura 1
Cibercultura 1Cibercultura 1
Cibercultura 1
 
Compte Rendu Mission US sept 2012
Compte Rendu Mission US sept 2012Compte Rendu Mission US sept 2012
Compte Rendu Mission US sept 2012
 
Administration97
Administration97Administration97
Administration97
 
Survey
SurveySurvey
Survey
 
140922 dilemas morales
140922 dilemas morales140922 dilemas morales
140922 dilemas morales
 
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
Articulo publicado en número 1 Revista Mirador de Córdoba Noviembre 2013. CRT...
 
Escapade dans les Savoie
Escapade dans les SavoieEscapade dans les Savoie
Escapade dans les Savoie
 
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"
Exposition Petite histoire du tabagisme "Du plaisir à la drogue"
 
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
Offres jobs à l'étranger partenaires-dec-16
 
Correlacion anatomia f_mri
Correlacion anatomia f_mriCorrelacion anatomia f_mri
Correlacion anatomia f_mri
 

Similar to La societat de la informació i la comunicació i l'educació

Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICCEducació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
FEMTICC - Igualtat i tecnologies
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Metodologia i tic
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
Anna Gascón
 
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
Roca Salvatella
 
Xarxes socials
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socials
jesteveg
 
Ensenyar i aprendre en temps de xarxes
Ensenyar i aprendre en temps de xarxesEnsenyar i aprendre en temps de xarxes
Ensenyar i aprendre en temps de xarxes
Roca Salvatella
 
I si es passen tot el dia connectats, què?
I si es passen tot el dia connectats, què?I si es passen tot el dia connectats, què?
I si es passen tot el dia connectats, què?
Jordi Bernabeu Farrús
 
Taller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerTaller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerAjo Monzó
 
Tic a la carta
Tic a la cartaTic a la carta
Tic a la cartamarcamacho
 
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
Laura Rosillo Cascante
 
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aulaAprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Juan Miguel Muñoz
 
La Societat Digital i les seues Implicacions Educatives
La Societat Digital i les seues Implicacions EducativesLa Societat Digital i les seues Implicacions Educatives
La Societat Digital i les seues Implicacions EducativesDaviniAzh
 
Origen, present i evolució
Origen, present i evolucióOrigen, present i evolució
Origen, present i evolució
Baix
 
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
Miquel Pueyo
 
L´ús de les noves tecnologies en educació primaria
 L´ús de les noves tecnologies en educació primaria L´ús de les noves tecnologies en educació primaria
L´ús de les noves tecnologies en educació primariajmje1973
 
Habilitats digitals per docents
Habilitats digitals per docentsHabilitats digitals per docents
Habilitats digitals per docents
Laura Rosillo Cascante
 

Similar to La societat de la informació i la comunicació i l'educació (20)

Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICCEducació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Metodologia i tic
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
 
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
Nous models de gestió i noves eines de relació. Web 2.0
 
Xarxes socials
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socials
 
Ensenyar i aprendre en temps de xarxes
Ensenyar i aprendre en temps de xarxesEnsenyar i aprendre en temps de xarxes
Ensenyar i aprendre en temps de xarxes
 
Tic
TicTic
Tic
 
Atictesdef
AtictesdefAtictesdef
Atictesdef
 
I si es passen tot el dia connectats, què?
I si es passen tot el dia connectats, què?I si es passen tot el dia connectats, què?
I si es passen tot el dia connectats, què?
 
Presentació Tesi V0.4
Presentació Tesi V0.4Presentació Tesi V0.4
Presentació Tesi V0.4
 
Taller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerTaller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.power
 
Tic a la carta
Tic a la cartaTic a la carta
Tic a la carta
 
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
 
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aulaAprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
 
La Societat Digital i les seues Implicacions Educatives
La Societat Digital i les seues Implicacions EducativesLa Societat Digital i les seues Implicacions Educatives
La Societat Digital i les seues Implicacions Educatives
 
Origen, present i evolució
Origen, present i evolucióOrigen, present i evolució
Origen, present i evolució
 
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
Pares i fills sense temps en un món 2.0 del grup de whats app a les xarxes so...
 
Tic's
Tic'sTic's
Tic's
 
L´ús de les noves tecnologies en educació primaria
 L´ús de les noves tecnologies en educació primaria L´ús de les noves tecnologies en educació primaria
L´ús de les noves tecnologies en educació primaria
 
Habilitats digitals per docents
Habilitats digitals per docentsHabilitats digitals per docents
Habilitats digitals per docents
 

La societat de la informació i la comunicació i l'educació

 • 1. La societat de la informació i la comunicació i l'educació
 • 2. La Societat de la Informació constitueix la mutació més important que estan experimentant les societats occidentals des de la Revolució industrial. Comissionat per a la Societat de la Informació Catalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació TIC
 • 3. La societat de la Informació està obrint un nou abisme en les nostres societats, i ho està fent a una gran velocitat . Comissionat per a la Societat de la Informació Catalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació TIC
 • 4. La Societat de la Informació i la comunicació Introducció generalitzada de les TIC en tots els àmbits de la vida. Possibilitat de processar, emmagatzemar, recuperar i comunicar informació en qualsevol de les seves formes amb Independència de la distància, el temps i el volum.
 • 5. La Societat de la Informació i la comunicació Aporta noves capacitats a la intel·ligència humana i altera la nostra forma de treballar i de conviure, la manera d’aprendre i què aprenem... Està canviant la nostra manera de viure i també la nostra manera de pensar.
 • 6. La Societat de la Informació i la comunicació Oportunitat de construir una societat més justa i equilibrada que afavoreixi la realització personal i reforci la cohesió. Perill d’una societat de dues velocitats i de fractura i exclusió social.
 • 7. La Societat de la Informació El canvi es produeix tan ràpidament que la persona només podrà adaptar-s’hi si la societat de la informació es converteix en la societat de l’aprenentatge permanent.
 • 8. El canvi en les nostres societats 1986 Cometa Halley Període de 76 anys 1910 2061
 • 9. el 1981 surt al mercat el primer PC de IBM el 1989 es crea el llenguatge HTML el 1994 un particular pot contractar l’accés a Internet el 2007 havia 1.100 milions d’usuaris a Internet La ràdio va assolir els 50 milions d’audiència en 38 anys La televisió ho va fer en 13 anys. Internet en 4. La informació tècnica que hi ha al món s’està doblant cada dos anys, i es preveu que el 2010 es dobli cada 72 hores.
 • 10. 1910 Cromolitografies s'imaginaven el 2000 Com Editorial Villemard -Paris
 • 11. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 12. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 13. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 14. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 15. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 16. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 • 17. 2020 VISIONS 2020 I el proper futur ? Transforming Education and Training Through Advanced Technologies
 • 22. Fites en les TIC en educació a Catalunya 1986: el PIE 1988: la XTEC 1998: programa ARGO 2001: EDU365 2004: Educampus, SAGA 2005: projectesRED.ES i LINKAT 2006: projecte Heura 2009: eduCAT1x1
 • 23. On serem al 2020?
 • 24. Els reptes per a l'educació
 • 25. Repte 1. La disponibilitat d'informació desborda les fonts tradicionals utilitzades a l'escola, bàsicament el llibre de text i l'exposició oral del professor/a. L'augment de soroll imposa la necessitat de disposar d'eines i estratègies per destriar la informació rebuda, per identificar la que és adequada i rellevant de la que no ho és, la fiable de la no fiable. Caldrà potenciar el sentit crític dels alumnes perquè siguin capaços de portar a terme aquesta tria.
 • 26. Repte 2. L'acceleració del cicle de construcció del coneixement, fa imprescindible disposar d'estratègies d'autoformació, que ens permetin mantenir actualitzats els coneixements útils que necessitarem al llarg de la vida, i que ja no poden aprendre's només en els primers anys de la vida.
 • 27. Repte 3. Els nous llenguatges utilitzats requereixen capacitats per interpretar-los adequadament i per saber-los utilitzar com a mitjà de comunicació i expressió.Les noves eines i formes de comunicació comporten una necessitat d'alfabetització, tant a nivell tecnològic, com a nivell cognitiu i d'organització del treball.
 • 28. Repte 4. La revolució del món del treball, en què presumiblement desapareixeran en gran part els actuals condicionants de temps i espai(treball simultani en l'espai i el temps) fan imprescindible desenvolupar en els futurs ciutadans capacitats i estratègies per organitzar-se i per prendre decisions de manera autònoma.
 • 29. Repte 5. La desaparició dels condicionants de temps i espai per a l'accés a la informació, juntament amb les possibilitats d'interacció, qüestionen clarament les actuals estructures escolars, encara basades en el "grup classe amb un professor/a".
 • 30. Repte 6. Les noves tecnologies ofereixen l'oportunitat de crear nous entorns d'aprenentatge, situacions d'aprenentatge més adaptades als ritmes i capacitats de cada alumne, possibilitats d'interacció amb altres alumnes, sense limitacions d'espai i temps, i de construcció cooperativa de coneixement.
 • 31. Repte 7. El professor/a simple transmissor de coneixements ha deixat de tenir sentit. Cal redefinir el rol del professor/a, potenciant les tasques d'orientació i guiatge dels alumnes per accedir a la informació, per seleccionar-la i per elaborar-la cooperativament i convertir-la en coneixement. El professor/a, per altra banda, ha de potenciar una sèrie d'habilitats i de valors, com l'autonomia personal i la capacitat de prendre decisions, entre altres, que li seran imprescindibles al futur ciutadà/na.
 • 32. Repte 8. El rol de l'alumne/a també es veurà afectat: definitivament ha de passar a ser el subjecte actiu del seu aprenentatge i a organitzar-lo i controlar- lo, ja que serà un procés continuat al llarg de la seva vida.
 • 33. Repte 9. Les TIC comporten canvis en l’estructura i en les regles de funcionament; modifiquen els rols de les persones i obliguen a redefinir les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa i amb l’entorn.
 • 34. Repte 10. Definir la competència bàsica escolar. Passar de les 3 R (Read-Write–Numeracy) a les tres X (Explorar-Expressar–Exchange). n eXplorar: descobrir informació i idees, descobriment obert; infants conduint la sevapròpia experiència d’aprenentatge n eXpressar: utilitzar mitjans digitals per expressar idees i representar el coneixement n eXchange(intercanvi, comunicació): formular preguntes, compartir idees i treballar amb els altres.
 • 35. Nou alumnat Mark Prensky NADIUS i IMMIGRANTS DIGITALS • NO EM ‘RATLLIS’ MARE, ESTIC APRENENT ! •
 • 36. La gent que ara té 21 anys ha vist 20.000 hores de televisió, ha jugat 5.000 hores amb videojocs, ha parlat 5.000 hores per telèfon, i ha enviat i rebut 250.000 missatges. Més del 50% dels habitants dels EUA de 21 anys han creat algun contingut a Internet. I més del 70% de 4 anys d’edat ja han utilitzat un ordinador. El 2005, 1 de cada 8 parelles que es varen casar als EUA s’havien conegut per Internet.
 • 37. Els nadius digitals, segons M. Prensky Es comuniquen de manera diferent (correu-e, missatgeria) Comparteixen de manera diferent. (blocs, webcams …) Consumeixen de manera diferent. (e-bay, deures d’escola …) Intercanvien de manera diferent (Música, pel·lícules, P2P). Creen de manera diferent. Es troben de manera diferent. Valoren i avaluen de manera diferent. Juguen de manera diferent. Analitzen de manera diferent. Reporten de manera diferent Busquen informació de manera diferent ( ‘programen’) Es socialitzen de manera diferent. Creixen de manera diferent.
 • 38. La informació és poder només si la comparteixes P2P share Les persones són les protagonistes Internet és la plataforma La cerca de la informació és més rellevant que la seva organització
 • 39. La identitat digital és tant o més important que la desenvolupada a la vida real La capacitat de treballar en multitasca Dominar els mitjans de producció digital Veure el món com a prosumidors i no com a consumidors passius El terreny de joc és tot el món Sempre connectats, sempre on-line
 • 40. TERMINOLOGIA BÀSICA Search: El realment important és poder trobar allò que cerques en cada moment. Links: Les cerques ja no són seqüencials. Es salta d’un lloc a l’altra. L’ordre el donen els enllaços. Authoring: Tothom pot produir i generar continguts, i tothom és susceptible de generar tràfic i audiència. Tag: Són les persones, i no els sistemes, qui etiqueta els continguts. Els criteris s’humanitzen. Extensions: El coneixement s’organitza en xarxes, on prima la confiança i la recomanació. Signals: No podem perseguir tot allò que ens interessa. Ens calen senyals i alarmes. Els sistemesRSS són indispensables.
 • 41. Rols dels equips directius L’actitud dels equips directius és fonamental, i determina la posició de l’escola en relació amb les TIC. Només una actitud positiva de l’equip directiu generarà una actitud positiva de la resta de professorat i de l'alumnat . Una actitud neutral o poc interessada en relació a les TIC equival a una actitud negativa.