SlideShare a Scribd company logo
Kysely taloyhtiöasumisesta ja
taloyhtiön kehittämisestä
Kyselyn toteutus
• Vastaajamäärä: 500
• Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat
Suomessa
• Tiedonkeruu: 4-9.1.2017
• Kyselyn teemat:
– Asukaskyselyjen hyödyntäminen
taloyhtiön kehittämisessä
– Asumisen viihtyisyys
– Kiinteistöhoidon ja kunnossapidon
taso
– Tyytyväisyys taloyhtiön hallintoon ja
johtamiseen
– Kehittämiskohteet
Vastaajan rooli
11,3%
54,3%
2,2%
32,0%
0,2%
Hallituksen jäsen / hallituksen puheenjohtaja
Taloyhtiön osakas - asun itse talossa
Taloyhtiön osakas - en itse asu taloyhtiössä
Asukas, en osakas
Ei vastausta
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Omarooli(N=503)
Prosentti
Kokemukset asumisen viihtyisyydestä
4,62
4,36
3,64
4,05
3,78
3,30
3,28
Talossa on turvallista asua (N = 505)
Talossa on rauhallista asua (N = 504)
Talon piha-alueet ovat viihtyisät (N = 504)
Talossa ja piha-alueilla on esteetöntä liikkua (N = 501)
Asukkaiden kesken on hyvä henki (N = 503)
Taloyhtiöissä tehdään riittävästi asioita yhdessä (N = 505)
Naapuriapua on riittävästi tarjolla (N = 504)
1 2 3 4 5
Keskiarvo
1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
Kokemukset asumisen viihtyisyydestä:
vastausjakaumat
1,2%
1,2%
4,8%
19,8%
72,3%
0,8%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Talossa on turvallista asua
1,4%
3,6%
9,1%
28,8%
56,5%
0,6%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Talossa on rauhallista asua
4,4%
10,1%
28,6%
29,4%
26,4%
1,2%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Talon piha-alueet ovat viihtyisät
3,8%
5,8%
13,6%
34,3%
41,9%
0,6%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Talossa ja piha-alueilla on esteetöntä liikkua
Kokemukset asumisen viihtyisyydestä:
vastausjakaumat
Asukkaiden kesken on hyvä henki
3,2%
7,2%
20,7%
38,2%
24,3%
6,6%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
7,9%
14,9%
26,3%
26,1%
15,8%
8,9%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Taloyhtiöissä tehdään riittävästi asioita yhdessä
8,3%
12,5%
27,4%
23,2%
15,3%
13,3%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Naapuriapua on riittävästi tarjolla
Kokemukset kiinteistönhoidosta ja
kunnossapidosta
4,14
4,11
4,18
4,02
4,19
Pienet korjaukset hoidetaan ajallaan (esim.
rikkoutuneet ikkunat) (N = 505)
Piha-alueet ovat siistit (N = 504)
Talon sisätilat ovat siistit (N = 503)
Auraus ja hiekotus toimii hyvin (N = 505)
Jätehuolto toimii hyvin (N = 498)
1 2 3 4 5
Keskiarvo
1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
2,6%
5,0%
12,1%
29,7%
43,0%
7,7%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
2,0%
4,2%
15,1%
37,7%
40,5%
0,6%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
1,4%
4,0%
12,1%
39,6%
41,9%
1,0%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Talon sisätilat ovat siistit
2,0%
5,7%
17,2%
37,4%
36,2%
1,4%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Auraus ja hiekotus toimii hyvin
Pienet korjaukset hoidetaan ajallaan (esim. rikkoutuneet
ikkunat)
Piha-alueet ovat siistit
Kokemukset kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta:
vastausjakauma
Kokemukset kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta:
vastausjakauma (1=eri mieltä – 5 =samaa mieltä)
1,4%
2,2%
15,9%
36,1%
43,6%
0,8%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Jätehuolto toimii hyvin
Tyytyväisyys oman asunnon olosuhteisiin
4,03
3,71
3,46
4,12
Sisäilma asunnossa (N = 505)
Lämpötilan säädettävyys (N = 504)
Äänieristys (N = 504)
Tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaista ja tv-
verkko) (N = 504)
1 2 3 4 5
Keskiarvo
1=erittäin tyytymätön – 5=erittäin tyytyväinen
Tyytyväisyys oman asunnon olosuhteisiin
3,0%
7,1%
14,1%
34,9%
40,4%
0,6%
1 Tyytymätön
2
3
4
5 Tyytyväinen
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Sisäilma asunnossa
6,0%
9,7%
21,4%
31,5%
30,2%
1,2%
1 Tyytymätön
2
3
4
5 Tyytyväinen
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Lämpötilan säädettävyys
9,5%
13,3%
23,6%
27,6%
25,2%
0,8%
1 Tyytymätön
2
3
4
5 Tyytyväinen
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Äänieristys
2,8%
5,8%
13,9%
30,0%
45,2%
2,4%
1 Tyytymätön
2
3
4
5 Tyytyväinen
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaista ja tv-verkko)
Kokemukset taloyhtiön hallinnosta ja
johtamisesta
3,87
3,75
3,71
3,56
Taloyhtiötä johdetaan suunnitelmallisesti (N = 503)
Saan riittävästi tietoa taloyhtiön asioista (N = 504)
Asumisen häiriöihin puututaan tehokkaasti (N = 500)
Koen, että voin vaikuttaa taloyhtiön asioihin (N = 494)
1 2 3 4 5
Keskiarvo
1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
Kokemukset taloyhtiön hallinnosta ja
johtamisesta: vastausjakauma
4,2%
4,0%
18,5%
33,2%
27,8%
12,3%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Taloyhtiötä johdetaan suunnitelmallisesti
6,0%
7,9%
20,8%
29,6%
30,8%
5,0%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Saan riittävästi tietoa taloyhtiön asioista
4,6%
7,4%
18,8%
27,4%
23,4%
18,4%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Asumisen häiriöihin puututaan tehokkaasti Koen, että voin vaikuttaa taloyhtiön asioihin
8,7%
9,3%
20,9%
28,3%
24,7%
8,1%
1 Eri mieltä
2
3
4
5 Samaa mieltä
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa
1/4
49%
32%
16%
3%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Suunnitelmallinen korjaustoiminta
42,9%
36,1%
18,9%
2,1%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Piha-alueiden viihtyisyys
Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa
2/4
Siivouksen ja huoltotöiden laatu Kiinteistön energiatehokkuus
54,4%
32,2%
10,2%
3,2%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
40,9%
37,7%
14,9%
6,4%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa
3/4
Yhdessä tekeminen asukkaiden kesken Asumisen rauhallisuus
42,3%
32,4%
18,9%
6,4%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
59,8%
26,7%
11,0%
2,5%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin
verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa
4/4
33,9%
38,9%
24,4%
2,8%
Pidetään nykytaso
Parannetaan jonkin verran
Parannetaan selvästi
En osaa sanoa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosentti
Viestintä taloyhtiön asioista
Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön
kehittämisessä
76,1%
84,0%
39,0%
46,5%
83,7%
68,7%
11,0%
6,2%
29,8%
22,4%
5,2%
9,2%
12,9%
9,8%
31,2%
31,1%
11,1%
22,1%
Omassa taloyhtiössäni olisi hyvä toteuttaa säännöllisesti
asukaskyselyjä (N = 502)
Asukaskyselystä tehtyjä johtopäätöksiä tulisi käsitellä
yhtiökokouksessa (N = 501)
Oman taloyhtiöni hallitus tuntee hyvin osakkaiden ja asukkaiden
näkemyksiä ja odotuksia (N = 503)
Taloyhtiöni hallitus edustaa tasapuolisesti osakkaita (N = 501)
Asukaskysely on hyvä tapa osallistua taloyhtiön asioihin (N = 503)
Taloyhtiön päätöksenteossa tulisi nykyistä enemmän kuunnella
asukkaita / osakkaita (N = 502)
0% 50% 100%
Prosentti
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tero Heikkilä
tero.heikkila@isannointiliitto.fi
0400 160 342
www.isannointiliitto.fi
Lisätiedot

More Related Content

More from Isannointiliitto

Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019
Isannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018
Isannointiliitto
 
Tietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malliTietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malli
Isannointiliitto
 
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Isannointiliitto
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isannointiliitto
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isannointiliitto
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Isannointiliitto
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
Isannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015
Isannointiliitto
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isannointiliitto
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
Isannointiliitto
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Isannointiliitto
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
Isannointiliitto
 
Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017
Isannointiliitto
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Isannointiliitto
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Isannointiliitto
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isannointiliitto
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Isannointiliitto
 

More from Isannointiliitto (18)

Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019Putkiremonttibarometri 2019
Putkiremonttibarometri 2019
 
Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018Putkiremonttibarometri 2018
Putkiremonttibarometri 2018
 
Tietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malliTietosuojaselosteen malli
Tietosuojaselosteen malli
 
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
 
Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015Putkiremonttibarometri 2015
Putkiremonttibarometri 2015
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
 
Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017Putkiremonttibarometri 2017
Putkiremonttibarometri 2017
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
 

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

 • 2. Kyselyn toteutus • Vastaajamäärä: 500 • Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa • Tiedonkeruu: 4-9.1.2017 • Kyselyn teemat: – Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön kehittämisessä – Asumisen viihtyisyys – Kiinteistöhoidon ja kunnossapidon taso – Tyytyväisyys taloyhtiön hallintoon ja johtamiseen – Kehittämiskohteet
 • 3. Vastaajan rooli 11,3% 54,3% 2,2% 32,0% 0,2% Hallituksen jäsen / hallituksen puheenjohtaja Taloyhtiön osakas - asun itse talossa Taloyhtiön osakas - en itse asu taloyhtiössä Asukas, en osakas Ei vastausta 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Omarooli(N=503) Prosentti
 • 4. Kokemukset asumisen viihtyisyydestä 4,62 4,36 3,64 4,05 3,78 3,30 3,28 Talossa on turvallista asua (N = 505) Talossa on rauhallista asua (N = 504) Talon piha-alueet ovat viihtyisät (N = 504) Talossa ja piha-alueilla on esteetöntä liikkua (N = 501) Asukkaiden kesken on hyvä henki (N = 503) Taloyhtiöissä tehdään riittävästi asioita yhdessä (N = 505) Naapuriapua on riittävästi tarjolla (N = 504) 1 2 3 4 5 Keskiarvo 1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
 • 5. Kokemukset asumisen viihtyisyydestä: vastausjakaumat 1,2% 1,2% 4,8% 19,8% 72,3% 0,8% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Talossa on turvallista asua 1,4% 3,6% 9,1% 28,8% 56,5% 0,6% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Talossa on rauhallista asua 4,4% 10,1% 28,6% 29,4% 26,4% 1,2% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Talon piha-alueet ovat viihtyisät 3,8% 5,8% 13,6% 34,3% 41,9% 0,6% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Talossa ja piha-alueilla on esteetöntä liikkua
 • 6. Kokemukset asumisen viihtyisyydestä: vastausjakaumat Asukkaiden kesken on hyvä henki 3,2% 7,2% 20,7% 38,2% 24,3% 6,6% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti 7,9% 14,9% 26,3% 26,1% 15,8% 8,9% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Taloyhtiöissä tehdään riittävästi asioita yhdessä 8,3% 12,5% 27,4% 23,2% 15,3% 13,3% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Naapuriapua on riittävästi tarjolla
 • 7. Kokemukset kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta 4,14 4,11 4,18 4,02 4,19 Pienet korjaukset hoidetaan ajallaan (esim. rikkoutuneet ikkunat) (N = 505) Piha-alueet ovat siistit (N = 504) Talon sisätilat ovat siistit (N = 503) Auraus ja hiekotus toimii hyvin (N = 505) Jätehuolto toimii hyvin (N = 498) 1 2 3 4 5 Keskiarvo 1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
 • 8. 2,6% 5,0% 12,1% 29,7% 43,0% 7,7% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti 2,0% 4,2% 15,1% 37,7% 40,5% 0,6% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti 1,4% 4,0% 12,1% 39,6% 41,9% 1,0% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Talon sisätilat ovat siistit 2,0% 5,7% 17,2% 37,4% 36,2% 1,4% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Auraus ja hiekotus toimii hyvin Pienet korjaukset hoidetaan ajallaan (esim. rikkoutuneet ikkunat) Piha-alueet ovat siistit Kokemukset kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta: vastausjakauma
 • 9. Kokemukset kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta: vastausjakauma (1=eri mieltä – 5 =samaa mieltä) 1,4% 2,2% 15,9% 36,1% 43,6% 0,8% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Jätehuolto toimii hyvin
 • 10. Tyytyväisyys oman asunnon olosuhteisiin 4,03 3,71 3,46 4,12 Sisäilma asunnossa (N = 505) Lämpötilan säädettävyys (N = 504) Äänieristys (N = 504) Tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaista ja tv- verkko) (N = 504) 1 2 3 4 5 Keskiarvo 1=erittäin tyytymätön – 5=erittäin tyytyväinen
 • 11. Tyytyväisyys oman asunnon olosuhteisiin 3,0% 7,1% 14,1% 34,9% 40,4% 0,6% 1 Tyytymätön 2 3 4 5 Tyytyväinen En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Sisäilma asunnossa 6,0% 9,7% 21,4% 31,5% 30,2% 1,2% 1 Tyytymätön 2 3 4 5 Tyytyväinen En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Lämpötilan säädettävyys 9,5% 13,3% 23,6% 27,6% 25,2% 0,8% 1 Tyytymätön 2 3 4 5 Tyytyväinen En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Äänieristys 2,8% 5,8% 13,9% 30,0% 45,2% 2,4% 1 Tyytymätön 2 3 4 5 Tyytyväinen En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaista ja tv-verkko)
 • 12. Kokemukset taloyhtiön hallinnosta ja johtamisesta 3,87 3,75 3,71 3,56 Taloyhtiötä johdetaan suunnitelmallisesti (N = 503) Saan riittävästi tietoa taloyhtiön asioista (N = 504) Asumisen häiriöihin puututaan tehokkaasti (N = 500) Koen, että voin vaikuttaa taloyhtiön asioihin (N = 494) 1 2 3 4 5 Keskiarvo 1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
 • 13. Kokemukset taloyhtiön hallinnosta ja johtamisesta: vastausjakauma 4,2% 4,0% 18,5% 33,2% 27,8% 12,3% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Taloyhtiötä johdetaan suunnitelmallisesti 6,0% 7,9% 20,8% 29,6% 30,8% 5,0% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Saan riittävästi tietoa taloyhtiön asioista 4,6% 7,4% 18,8% 27,4% 23,4% 18,4% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Asumisen häiriöihin puututaan tehokkaasti Koen, että voin vaikuttaa taloyhtiön asioihin 8,7% 9,3% 20,9% 28,3% 24,7% 8,1% 1 Eri mieltä 2 3 4 5 Samaa mieltä En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti
 • 14. Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa 1/4 49% 32% 16% 3% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Suunnitelmallinen korjaustoiminta 42,9% 36,1% 18,9% 2,1% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Piha-alueiden viihtyisyys
 • 15. Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa 2/4 Siivouksen ja huoltotöiden laatu Kiinteistön energiatehokkuus 54,4% 32,2% 10,2% 3,2% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti 40,9% 37,7% 14,9% 6,4% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti
 • 16. Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa 3/4 Yhdessä tekeminen asukkaiden kesken Asumisen rauhallisuus 42,3% 32,4% 18,9% 6,4% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti 59,8% 26,7% 11,0% 2,5% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti
 • 17. Taloyhtiön kehityskohteet tulevaisuudessa 4/4 33,9% 38,9% 24,4% 2,8% Pidetään nykytaso Parannetaan jonkin verran Parannetaan selvästi En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentti Viestintä taloyhtiön asioista
 • 18. Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön kehittämisessä 76,1% 84,0% 39,0% 46,5% 83,7% 68,7% 11,0% 6,2% 29,8% 22,4% 5,2% 9,2% 12,9% 9,8% 31,2% 31,1% 11,1% 22,1% Omassa taloyhtiössäni olisi hyvä toteuttaa säännöllisesti asukaskyselyjä (N = 502) Asukaskyselystä tehtyjä johtopäätöksiä tulisi käsitellä yhtiökokouksessa (N = 501) Oman taloyhtiöni hallitus tuntee hyvin osakkaiden ja asukkaiden näkemyksiä ja odotuksia (N = 503) Taloyhtiöni hallitus edustaa tasapuolisesti osakkaita (N = 501) Asukaskysely on hyvä tapa osallistua taloyhtiön asioihin (N = 503) Taloyhtiön päätöksenteossa tulisi nykyistä enemmän kuunnella asukkaita / osakkaita (N = 502) 0% 50% 100% Prosentti Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 19. Tero Heikkilä tero.heikkila@isannointiliitto.fi 0400 160 342 www.isannointiliitto.fi Lisätiedot