SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
PUTKIREMONTTI-
BAROMETRI 2017
Pekka Harjunkoski
16.3.2017
Tausta ja toteutus
• Vastaajina isännöitsijät, N241
• Putkiremonttibarometria toteutettu vuodesta 2009 alkaen
• Tutkimuksen teemat:
– Arvio remonttien määristä tulevina vuosina
– Viimeisin toteutettu remontti, näkökulmat:
- Käynnistymisen syyt
- Hankkeen toteutusmuoto
- Suunnittelun ja urakoinnin arviointi
- Saneerauksen kohteet
- Käytetyt menetelmät
- Hinnat
- Taloyhtiöiden päätöksenteon painopisteet
Mikä on putkiremontti?
Riippuu siitä:
• mitä on korjattu / uusittu
• miten on korjattu
• mitä materiaaleja on käytetty?
• onko kylpyhuoneet / muut märkätilat uusittu?
• mitä muuta talotekniikkaa on uusittu putkiremontin yhteydessä?
Tiedot remontoidusta kohteesta 1
1%
13%
18%
18%
22%
27%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ei vastausta
50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
(N19)
Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta
(N25)
20 00 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta
(N26)
Pääkaupunkiseutu (N32)
Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N39)
Paikkakunta / paikkakunnan koko
Tiedot remontoidusta kohteesta 2
2%
12%
34%
36%
17%
0% 10% 20% 30% 40%
1991 tai myöh.
1981-1990
1971-1980
1961-1970
Ennen vuotta 1960
Kohteen rakennusvuosi
Remontoidut
kohteet on
keskimäärin
rakennettu
vuonna 1970
Remontoidut
kohteet on
keskimäärin
rakennettu
vuonna 1970
Syyt putkiremontin käynnistymiseen
2,64
2,97
3,17
3,21
3,25
3,36
3,41
3,97
1 2 3 4 5
Vakuutusturvan riittämättömyys
Tarve parantaa märkätilojen
toiminnallisuutta
Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien
aiheuttamat toimintahäiriö
Märkätilojen puutteelliset tai
vaurioituneet vedeneristykset
Käyttövesiputkiston kuntotutkimuksen
havainnot
Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS)
oli otettu kantaa remontin ajankohtaan
Viemäriputkiston kuntotutkimuksen
havainnot
Putkistossa esille tulleet vuodot
23%
18%
14%
18%
19%
7%
16%
5%
23%
19%
20%
11%
12%
18%
12%
11%
19%
19%
16%
20%
16%
25%
12%
12%
19%
31%
28%
29%
23%
26%
28%
26%
8%
11%
19%
19%
25%
20%
27%
45%
8%
3%
3%
4%
7%
4%
6%
2%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei merkitystä 2 3 4 5=erittäin suuri merkitys En osaa sanoa
Hankkeen käynnistäminen
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Alle 6 kuukautta
6-12 kuukautta
13-18 kuukautta
19-24 kuukautta
yli 24 kuukautta
Kuinka kauan aikaa hankesuunnittelun käynnistämisestä kesti toteutusvaiheen käynnistymiseen?
Keskimäärin 13,2 kk
(ei muutosta 2014-2015)
Hankkeen toteutusmuoto
Millä toteutusmuodolla remontti toteutettiin / mitä
toteutusmuotoja harkittiin?
92%
87%
76%
4%
4%
9%
11%
5%
2%
2%
10%
90%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Tavoitehintainen ja kannustejärjestelmällä täydennetty
yhteistoimintaurakka (yhteisvastuu) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
Tavoitehintainen projektinjohtourakka hinta- ja laatukilpailulla
Kiinteähintainen suunnittele ja rakenna -urakka hinta- ja ratkaisukilpailulla
Kiinteähintainen kokonaisurakka hintakilpailulla
Ei harkittu Harkittiin Toteutettiin Ei vastausta
Urakkatarjoukset
0%
3%
4%
13%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 kpl
2 kpl
3 kpl
4 kpl
5 tai enemmän
Kuinka monta urakkatarjousta
pyydettiin?
1%
5%
16%
20%
58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1 kpl
2 kpl
3 kpl
4 kpl
5 tai enemmän
Kuinka monta urakkatarjousta
saatiin?
Urakoitsijan valinta
Kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta
4,03
4,06
4,08
4,57
1 2 3 4 5
Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa
eri menetelmistä
Tarjousten vertaileminen oli helppoa
Tarjoukset olivat hyvin laadittuja
Tarjouksia saatiin riittävä määrä
6%
9%
5%
4%
17%
15%
22%
4%
31%
33%
32%
22%
35%
41%
40%
69%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1 2 3 4 5 En osaa sanoa
1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
Menetelmien yhteenveto
Käyttövesi %
Uudet reitit, putket "metritavarasta" (N67) 52%
Vanhat reitit, putket "metritavarasta" (N37) 29%
Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä (N23)
18%
Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä (N2)
2%
Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä
pohjaviemäreitä)
%
Vanha reitti: muoviputket (N22) 21%
Sukkasujutus / sukitus (N19) 18%
Vanha reitti: valurautaputket (N17) 17%
Uusi reitti: muoviputket (N15) 15%
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N14) 14%
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N9) 9%
Uusi reitti: valurautaputket (N7) 7%Pohjaviemärit %
Sukkasujutus / sukitus (N33) 37%
Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket
(N26)
29%
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket
(N16)
18%
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä
(N14)
16%
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N1) 1%
Tonttiviemärit %
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 56%
Sukkasujutus / sukitus 31%
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 13%
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 0%
Muut korjaukset putkiremontin yhteydessä
Tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia / parannuksia kiinteistön yleisiin
tiloihin / teknisiin järjestelmiin?
84%
84%
72%
70%
62%
62%
57%
61%
46%
43%
39%
37 %
6%
14%
25%
27%
36%
37%
37%
37%
47%
55%
59%
61 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Hissit
Lämmöntalteenotto
Sadevesi- / salaojajärjestelmät
Piha-alueet
Kellari- ja varastotilat
Ilmanvaihto
Pesutuvat
Lämmitysjärjestelmä
Talosaunat
Tietoliikennekaapelointi / antennijärjestelmä
Sähköjärjestelmät
Kylpyhuoneiden korjaus
Ei Kyllä Ei vastausta
Yleiset kokemukset urakoitsijan toiminnasta
3,65
3,66
3,83
3,84
3,85
3,85
3,98
4,01
4,01
4,02
4,09
4,13
1 2 3 4 5
Osakasmuutosten hallinta ja toteutus
Asukasviestintä
Töiden loppuun saattaminen
Yhteistyö asukkaiden ja urakoitsijan välillä
Työmaan turvallisuus / siisteys
Lisä- ja muutostöiden hallinta
Yleinen työn jälki
Luovutusasiakirjat
Aikataulujen pitävyys
Työmaajohdon tavoitettavuus
Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä
Hinnoittelun pitävyys
6%
6%
11%
5%
8%
4%
2%
3%
5%
4%
1%
2%
27%
31%
18%
24%
23%
22%
16%
17%
19%
17%
19%
14%
39%
42%
39%
46%
45%
51%
63%
52%
43%
52%
48%
52%
14%
17%
29%
22%
23%
21%
18%
23%
32%
26%
30%
30%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa1=heikko – 5=erinomainen
Kustannukset: €/vastikeneliö (sis. alv.)
KOKO MAA YHT. alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo
Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus,
pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus
76 100 227 183
Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus 426 645 800 624
Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä
uusia että perinteisiä menetelmiä
300 492 600 490
PKS alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo
Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus,
pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus
- - - 330
Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus 694 830 1000 941
Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä
uusia että perinteisiä menetelmiä
600 650 1000 746
MUU MAA, PL. PKS alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo
Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus,
pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus:
71 97 123 126
Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus: 277 530 680 493
Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä
uusia että perinteisiä menetelmiä
224 310 511 370
Kustannusten jakautuminen
Arvio kustannusten jakautumisesta seuraavien vaiheiden kesken
7 %
9 %
84 %
Suunnittelu Rakennuttaminen Urakointi
Arvio kustannusten muutoksesta
4%
1%
1%
37%
48%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
En osaa sanoa / Ei vastausta
Urakkahinnat ovat yli 10%
halvempia
Urakkahinnat ovat 1-10%
halvempia
Urakkahinnoissa ei oleellista
muutosta
Urakkahinnat ovat 1-10%
kalliimpia
Urakkahinnat ovat yli 10%
kalliimpia
Miten arvioit putkiremonttien hintojen kehittyvän seuraavan 12 kk:n jaksolla
Keskiarvo:
+3%
Tulevaisuus, haasteet
30%
52%
46%
34%
35%
37%
34%
32%
31%
31%
28%
27%
23%
18%
37%
40%
49%
58%
58%
60%
63%
64%
66%
66%
68%
69%
75%
79%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Tietomallinnuksen (BIM) hyödyntäminen
Käytettävien materiaalien ja menetelmien ympäristöystävällisyys
Urakoitsijan uskottavuus harmaan talouden välttämisessä
Esivalmistetut elementit putkiremontin läpiviennissä
Ratkaisut asumisen tilapäisjärjestelyissä
Eri putkiremonttimenetelmien edut ja ongelmatekijät
Urakoitsija käyttää omia vakituisia työntekijöitä
Urakoitsijan palveluntarjooman laajuus
Energiansäästöratkaisut putkiremontin yhteydessä
Projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys
Asukkaiden muutostöiden hallinta
Asumisen helppous huoneistossa remontin aikana
Remonttien kokonaiskesto
Putkiremonttien huoneistokohtaiset läpimenoajat
Meritys vähenee Merkitys pysyy ennallaan Merkitys kasvaa En osaa sanoa
Miten arvioit seuraavien asioiden merkitystä taloyhtiöiden päätöksenteossa lähivuosina?
pekka.harjunkoski@isannointiliitto.fi
050 599 0079
@Pekka__H
www.isannointiliitto.fi
LISÄTIEDOT
Pekka Harjunkoski

More Related Content

More from Isannointiliitto

Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Isannointiliitto
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsannointiliitto
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isannointiliitto
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Isannointiliitto
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsannointiliitto
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isannointiliitto
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeIsannointiliitto
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeIsannointiliitto
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäIsannointiliitto
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleIsannointiliitto
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusIsannointiliitto
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsannointiliitto
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetIsannointiliitto
 

More from Isannointiliitto (14)

Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
Ohje A asuntoyhteisöille tupakointikiellot 11.12.2017
 
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
 

Putkiremonttibarometri 2017

 • 2. Tausta ja toteutus • Vastaajina isännöitsijät, N241 • Putkiremonttibarometria toteutettu vuodesta 2009 alkaen • Tutkimuksen teemat: – Arvio remonttien määristä tulevina vuosina – Viimeisin toteutettu remontti, näkökulmat: - Käynnistymisen syyt - Hankkeen toteutusmuoto - Suunnittelun ja urakoinnin arviointi - Saneerauksen kohteet - Käytetyt menetelmät - Hinnat - Taloyhtiöiden päätöksenteon painopisteet
 • 3. Mikä on putkiremontti? Riippuu siitä: • mitä on korjattu / uusittu • miten on korjattu • mitä materiaaleja on käytetty? • onko kylpyhuoneet / muut märkätilat uusittu? • mitä muuta talotekniikkaa on uusittu putkiremontin yhteydessä?
 • 4. Tiedot remontoidusta kohteesta 1 1% 13% 18% 18% 22% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ei vastausta 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N19) Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N25) 20 00 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N26) Pääkaupunkiseutu (N32) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N39) Paikkakunta / paikkakunnan koko
 • 5. Tiedot remontoidusta kohteesta 2 2% 12% 34% 36% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 1991 tai myöh. 1981-1990 1971-1980 1961-1970 Ennen vuotta 1960 Kohteen rakennusvuosi Remontoidut kohteet on keskimäärin rakennettu vuonna 1970 Remontoidut kohteet on keskimäärin rakennettu vuonna 1970
 • 6. Syyt putkiremontin käynnistymiseen 2,64 2,97 3,17 3,21 3,25 3,36 3,41 3,97 1 2 3 4 5 Vakuutusturvan riittämättömyys Tarve parantaa märkätilojen toiminnallisuutta Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriö Märkätilojen puutteelliset tai vaurioituneet vedeneristykset Käyttövesiputkiston kuntotutkimuksen havainnot Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Viemäriputkiston kuntotutkimuksen havainnot Putkistossa esille tulleet vuodot 23% 18% 14% 18% 19% 7% 16% 5% 23% 19% 20% 11% 12% 18% 12% 11% 19% 19% 16% 20% 16% 25% 12% 12% 19% 31% 28% 29% 23% 26% 28% 26% 8% 11% 19% 19% 25% 20% 27% 45% 8% 3% 3% 4% 7% 4% 6% 2% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei merkitystä 2 3 4 5=erittäin suuri merkitys En osaa sanoa
 • 7. Hankkeen käynnistäminen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alle 6 kuukautta 6-12 kuukautta 13-18 kuukautta 19-24 kuukautta yli 24 kuukautta Kuinka kauan aikaa hankesuunnittelun käynnistämisestä kesti toteutusvaiheen käynnistymiseen? Keskimäärin 13,2 kk (ei muutosta 2014-2015)
 • 8. Hankkeen toteutusmuoto Millä toteutusmuodolla remontti toteutettiin / mitä toteutusmuotoja harkittiin? 92% 87% 76% 4% 4% 9% 11% 5% 2% 2% 10% 90% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tavoitehintainen ja kannustejärjestelmällä täydennetty yhteistoimintaurakka (yhteisvastuu) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Tavoitehintainen projektinjohtourakka hinta- ja laatukilpailulla Kiinteähintainen suunnittele ja rakenna -urakka hinta- ja ratkaisukilpailulla Kiinteähintainen kokonaisurakka hintakilpailulla Ei harkittu Harkittiin Toteutettiin Ei vastausta
 • 9. Urakkatarjoukset 0% 3% 4% 13% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 kpl 2 kpl 3 kpl 4 kpl 5 tai enemmän Kuinka monta urakkatarjousta pyydettiin? 1% 5% 16% 20% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1 kpl 2 kpl 3 kpl 4 kpl 5 tai enemmän Kuinka monta urakkatarjousta saatiin?
 • 10. Urakoitsijan valinta Kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta 4,03 4,06 4,08 4,57 1 2 3 4 5 Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa eri menetelmistä Tarjousten vertaileminen oli helppoa Tarjoukset olivat hyvin laadittuja Tarjouksia saatiin riittävä määrä 6% 9% 5% 4% 17% 15% 22% 4% 31% 33% 32% 22% 35% 41% 40% 69% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 2 3 4 5 En osaa sanoa 1=eri mieltä – 5=samaa mieltä
 • 11. Menetelmien yhteenveto Käyttövesi % Uudet reitit, putket "metritavarasta" (N67) 52% Vanhat reitit, putket "metritavarasta" (N37) 29% Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä (N23) 18% Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä (N2) 2% Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä pohjaviemäreitä) % Vanha reitti: muoviputket (N22) 21% Sukkasujutus / sukitus (N19) 18% Vanha reitti: valurautaputket (N17) 17% Uusi reitti: muoviputket (N15) 15% Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N14) 14% Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N9) 9% Uusi reitti: valurautaputket (N7) 7%Pohjaviemärit % Sukkasujutus / sukitus (N33) 37% Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket (N26) 29% Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket (N16) 18% Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N14) 16% Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N1) 1% Tonttiviemärit % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 56% Sukkasujutus / sukitus 31% Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 13% Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 0%
 • 12. Muut korjaukset putkiremontin yhteydessä Tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia / parannuksia kiinteistön yleisiin tiloihin / teknisiin järjestelmiin? 84% 84% 72% 70% 62% 62% 57% 61% 46% 43% 39% 37 % 6% 14% 25% 27% 36% 37% 37% 37% 47% 55% 59% 61 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hissit Lämmöntalteenotto Sadevesi- / salaojajärjestelmät Piha-alueet Kellari- ja varastotilat Ilmanvaihto Pesutuvat Lämmitysjärjestelmä Talosaunat Tietoliikennekaapelointi / antennijärjestelmä Sähköjärjestelmät Kylpyhuoneiden korjaus Ei Kyllä Ei vastausta
 • 13. Yleiset kokemukset urakoitsijan toiminnasta 3,65 3,66 3,83 3,84 3,85 3,85 3,98 4,01 4,01 4,02 4,09 4,13 1 2 3 4 5 Osakasmuutosten hallinta ja toteutus Asukasviestintä Töiden loppuun saattaminen Yhteistyö asukkaiden ja urakoitsijan välillä Työmaan turvallisuus / siisteys Lisä- ja muutostöiden hallinta Yleinen työn jälki Luovutusasiakirjat Aikataulujen pitävyys Työmaajohdon tavoitettavuus Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä Hinnoittelun pitävyys 6% 6% 11% 5% 8% 4% 2% 3% 5% 4% 1% 2% 27% 31% 18% 24% 23% 22% 16% 17% 19% 17% 19% 14% 39% 42% 39% 46% 45% 51% 63% 52% 43% 52% 48% 52% 14% 17% 29% 22% 23% 21% 18% 23% 32% 26% 30% 30% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa1=heikko – 5=erinomainen
 • 14. Kustannukset: €/vastikeneliö (sis. alv.) KOKO MAA YHT. alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus 76 100 227 183 Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus 426 645 800 624 Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä 300 492 600 490 PKS alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus - - - 330 Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus 694 830 1000 941 Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä 600 650 1000 746 MUU MAA, PL. PKS alakvartiili mediaani yläkvartiili keskiarvo Sisäpuolisilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus: 71 97 123 126 Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus: 277 530 680 493 Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä 224 310 511 370
 • 15. Kustannusten jakautuminen Arvio kustannusten jakautumisesta seuraavien vaiheiden kesken 7 % 9 % 84 % Suunnittelu Rakennuttaminen Urakointi
 • 16. Arvio kustannusten muutoksesta 4% 1% 1% 37% 48% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% En osaa sanoa / Ei vastausta Urakkahinnat ovat yli 10% halvempia Urakkahinnat ovat 1-10% halvempia Urakkahinnoissa ei oleellista muutosta Urakkahinnat ovat 1-10% kalliimpia Urakkahinnat ovat yli 10% kalliimpia Miten arvioit putkiremonttien hintojen kehittyvän seuraavan 12 kk:n jaksolla Keskiarvo: +3%
 • 17. Tulevaisuus, haasteet 30% 52% 46% 34% 35% 37% 34% 32% 31% 31% 28% 27% 23% 18% 37% 40% 49% 58% 58% 60% 63% 64% 66% 66% 68% 69% 75% 79% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tietomallinnuksen (BIM) hyödyntäminen Käytettävien materiaalien ja menetelmien ympäristöystävällisyys Urakoitsijan uskottavuus harmaan talouden välttämisessä Esivalmistetut elementit putkiremontin läpiviennissä Ratkaisut asumisen tilapäisjärjestelyissä Eri putkiremonttimenetelmien edut ja ongelmatekijät Urakoitsija käyttää omia vakituisia työntekijöitä Urakoitsijan palveluntarjooman laajuus Energiansäästöratkaisut putkiremontin yhteydessä Projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys Asukkaiden muutostöiden hallinta Asumisen helppous huoneistossa remontin aikana Remonttien kokonaiskesto Putkiremonttien huoneistokohtaiset läpimenoajat Meritys vähenee Merkitys pysyy ennallaan Merkitys kasvaa En osaa sanoa Miten arvioit seuraavien asioiden merkitystä taloyhtiöiden päätöksenteossa lähivuosina?