SlideShare a Scribd company logo
PUTKIREMONTTI-
BAROMETRI 2015
HALLITUKSEN JÄSENTEN TULOKSET
(N347)
VASTAAJAT
26%
27%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Taloyhtiössäni on toteutettu putkiremontti
viimeisen viiden vuoden aikana (N89)
Taloyhtiössäni putkiremontti tulee
ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden
aikana (N92)
Putkiremontti ei ole ajankohtainen
taloyhtiössäni (N166)
PÄÄTÖKSENTEKO
(TOTEUTETUT REMONTIT)
3,13
3,36
3,46
3,50
3,52
3,71
1 2 3 4 5
Osakkaiden kyky tehdä päätöksiä
Osaavien suunnittelijoiden
löytäminen
Isännöintiyrityksen osaamisen
riittävyys putkiremontin valmistelussa
Osaavien urakoitsijoiden löytäminen
Hallituksen kyky johtaa valmistelua
Parhaiten soveltuvan
remonttimenetelmän valinta
Miten arvioit putkiremontin yhteydessä seuraavien asioiden vaikeutta / helppoutta taloyhtiön
hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksenteossa?
7%
6%
4%
2%
4%
2%
31%
13%
20%
19%
19%
12%
16%
29%
25%
24%
20%
21%
29%
41%
27%
33%
35%
38%
14%
9%
22%
20%
21%
24%
2%
2%
2%
2%
1%
4%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=vaikeaa 2 3 4 5=helppoa En osaa sanoa
PÄÄTÖKSENTEKO
(TOTEUTETUT REMONTIT)
Arvioi putkiremontin valmistelu- / päätöksentekovaiheeseen liittyviä väittämiä
3,60
3,61
3,64
3,64
3,72
1 2 3 4 5
Isännöintiyrityksen osaaminen
helpotti hankkeen valmistelua
Eri menetelmistä oli tarjolla
ymmärrettävää tietoa
Urakkatarjousten hinnoittelu oli
ymmärrettävää
Urakkatarjoukset olivat
ymmärrettäviä
Vastuunjako eri osapuolen välillä oli
selkeää valmistelun aikana
8%
2%
2%
2%
1%
13%
11%
13%
13%
8%
19%
25%
23%
22%
25%
29%
41%
41%
40%
41%
29%
17%
20%
20%
18%
2%
2%
1%
3%
6%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
TOTEUTUSVAIHEEN ARVIOINTI
(TOTEUTETUT REMONTIT)
3,51
3,73
3,86
3,87
3,94
1 2 3 4 5
Urakoitsijoiden tiedottaminen
asukkaille/osakkaille remontin
toteutuksen aikana
Töiden loppuun saattaminen
Aikataulujen pitävyys
Yleinen työn jälki
Hinnoittelun pitävyys
4%
5%
6%
1%
2%
19%
9%
9%
5%
3%
14%
16%
10%
20%
24%
51%
38%
40%
51%
33%
13%
25%
32%
20%
33%
7%
2%
4%
5%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa
Arvioi putkiremontin toteutusvaihetta
2,72
2,92
2,98
3,02
3,20
3,28
1 2 3 4 5
Osakkaiden kyky tehdä päätöksiä
Osaavien urakoitsijoiden
löytäminen
Osaavien suunnittelijoiden
löytäminen
Parhaiten soveltuvan
remonttimenetelmän valinta
Isännöintiyrityksen osaamisen
riittävyys putkiremontin
valmistelussa
Hallituksen kyky johtaa valmistelua
13%
15%
18%
15%
19%
8%
14%
17%
18%
15%
17%
19%
15%
14%
20%
17%
16%
17%
26%
17%
11%
17%
17%
39%
8%
18%
21%
26%
13%
6%
25%
19%
11%
11%
19%
11%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=vaikeaa 2 3 4 5=helppoa En osaa sanoa
Miten ennakoit päätöksenteon etenevän mahdollisen putkiremontin
yhteydessä? Arvioi seuraavien asioiden vaikeutta / helppoutta taloyhtiön
hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksenteossa?
PÄÄTÖKSENTEKO
(VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA PUTKIREMONTTIA)
KÄSITYKSET TOTEUTUSVAIHEEN
ONNISTUMISESTA
(VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA PUTKIREMONTTIA)
2,72
2,89
3,04
3,05
3,10
1 2 3 4 5
Aikataulujen pitävyys
Hinnoittelun pitävyys
Urakoitsijoiden tiedottaminen
asukkaille/osakkaille remontin
toteutuksen aikana
Yleinen työn jälki
Töiden loppuun saattaminen
9%
7%
8%
6%
4%
33%
27%
24%
18%
22%
31%
32%
25%
38%
33%
22%
23%
31%
26%
29%
1%
4%
6%
4%
5%
4%
7%
6%
7%
6%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=vaikeaa 2 3 4 5=toimivaa En osaa sanoa
Millaisia mielikuvia tai käsityksiä Sinulla on putkiremontin
toteutusvaiheesta? Mikä toimii, mihin vaikeudet liittyvät?
MENETELMÄT TULEVAISUUDESSA
(VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA
PUTKIREMONTTIA)
2,70
3,68
3,76
1 2 3 4 5
Viemäreiden sisäpuolinen
korjaaminen vastaa laadultaan
viemäreiden uusintaa
Viemäreiden korjaaminen putket
uusimalla (ns. perinteinen
menetelmä) on kestävin ratkaisu
Viemäreiden korjaaminen
sisäpuolisin menetelmin (ns. uudet
menetelmät) yleistyy voimakkaasti
lähivuosina
16%
4%
6%
24%
14%
6%
21%
19%
17%
18%
25%
39%
6%
28%
24%
15%
11%
7%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
TULOKSET: ISÄNNÖITSIJÄKOHDERYHMÄ
(N255)
VASTAAJAT
95%
4%
1%
Tehtävä isännöintiyrityksessä
Isännöitsijä
Tekninen isännöitsijä
/ Tekninen
asiantuntija
Muu
24%
15%
4%
17%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Ei valmistuneita
putkiremontteja (N62)
Vuonna 2012 tai aiemmin
(N39)
Vuonna 2013 (N10)
Vuonna 2014 (N43)
Vuonna 2015 (N101)
Milloin viimeisin putkiremontti on valmistunut,
jota itse olet ollut asiakkaallesi toteuttamassa?
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET JA
TULEVIEN VUOSIEN HANKKEET
Vaihe kpl
Tarveselvitys 199
Hankesuunnittelu 142
Suunnittelu 186
Korjaus käynnissä 139
Kuinka monta putkiremonttia tai
remontin valmistelua taloyhtiöissä
on parhaillaan (11/2015) meneillään,
ja missä vaiheessa?
Vuosi kpl
Vuonna 2016 194
Vuonna 2017 226
Vuonna 2018 210
Vuonna 2019 234
Arvio putkiremonttien toteutusten
määristä tulevina vuosina
TIEDOT SANEERATUSTA KOHTEESTA
34%
9%
9%
11%
22%
15%
0% 10% 20% 30% 40%
Ei vastausta (N86)
Alle 20 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N24)
20 00 - 50 000 asukkaan
kaupunki / kunta (N23)
50 000 - 100 000 asukkaan
kaupunki (N29)
Muu yli 100 000 asukkaan
kaupunki (N55)
Pääkaupunkiseutu (Helsinki,
Espoo, Vantaa, Kauniainen)…
Alue
81%
14%
5%
Kerrostalo (N137) Rivitalo (N24) Muu (N9)
Kiinteistön tyyppi
SANEERATUN KOHTEEN
KOKONAISNELIÖMÄÄRÄ
4%
1%
2%
1%
6%
15%
22%
31%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Yli 8000m2
7001 - 8000 m2
6001 - 7000 m2
5001 - 6000 m2
4001 - 5000 m2
3001 - 4000 m2
2001 - 3000 m2
1000 - 2000 m2
Alle 1000 m2
Keskimäärin saneeratun
kohteen koko on 2650 neliötä
PUTKIREMONTTIKOHTEIDEN IKÄJAKAUMA
KIINTEISTÖN VALMISTUMISVUODEN
MUKAAN
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
0% 10% 30% 50% 60% 70% 90% 100%
Vuosi
Mediaani 1966
80% remontoiduista
kohteista on
rakennettu vuosien
1956-1979 välillä.
Noin 10% kohteista on
rakennettu ennen
vuotta 1950.
10% on rakennettu
vuoden 1979 jälkeen
Keskimäärin
saneeratun kohteen ikä
on 50 vuotta (kohde
rakennettu vuonna
1966)
Kohteen
valmistumisvuosi:
Pääkaupunkiseutu 1958
Muu maa 1968
SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN
KÄYNNISTÄMISEEN (KESKIARVO)
2,17
2,26
2,33
2,55
2,65
2,97
3,01
3,24
3,30
3,49
4,10
1 2 3 4 5
Saatavilla ollut korjausavustus
Energiatehokkuuden parantaminen
Käyttöveden laadun heikkeneminen
Vakuutusturvan riittämättömyys
Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta
Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot
Saniteettitilojen heikot vesieristykset
Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot
PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan
Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat
toimintahäiriöt
Putkistossa esille tulleet vuodot
1=ei merkitystä – 5=erittäin suuri merkitys
SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN
KÄYNNISTÄMISEEN (VASTAUSJAKAUMA)
41%
30%
25%
24%
25%
21%
22%
17%
10%
11%
3%
15%
21%
24%
20%
12%
10%
13%
10%
14%
7%
8%
16%
24%
21%
23%
25%
18%
12%
13%
21%
20%
13%
6%
12%
10%
16%
18%
23%
26%
25%
28%
28%
21%
10%
2%
4%
6%
7%
13%
16%
19%
16%
23%
49%
12%
12%
16%
11%
12%
16%
11%
17%
10%
11%
6%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Saatavilla ollut korjausavustus
Energiatehokkuuden parantaminen
Käyttöveden laadun heikkeneminen
Vakuutusturvan riittämättömyys
Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta
Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot
Saniteettitilojen heikot vesieristykset
Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot
PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan
Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt
Putkistossa esille tulleet vuodot
1=ei merkitystä 2 3 4 5=erittäin suuri merkitys En osaa sanoa
SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN
KÄYNNISTÄMISEEN
KESKIARVOT 2012-2015
2015 2014 2013 2012
Putkistossa esille tulleet vuodot 4,10 3,96 3,9 4,14
Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen
havainnot
3,24 3,39 3,59 3,45
Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien
aiheuttamat toimintahäiriöt
3,49 3,37 3,43 3,49
PTS:ssä oli otettu kantaa remontin
ajankohtaan
3,30 3,14 3,27 2,84
Saniteettitilojen heikot vesieristykset 3,01 3,09 3,4 3,32
Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen
havainnot
2,97 3,05 3,42 3,2
Tarve parantaa saniteettitilojen
toiminnallisuutta
2,65 2,96 3,01 3,03
Vakuutusturvan riittämättömyys 2,55 2,67 2,72 2,57
Energiatehokkuuden parantaminen 2,26 2,48 2,49 2,62
Käyttöveden laadun heikkeneminen 2,33 2,22 2,48 2,42
Saatavilla ollut korjausavustus 2,17 1,96 1,96 2,58
Vihreä väri = korkea merkitys
Punainen väri = pieni merkitys
HANKKEEN VALMISTELU
11%
12%
15%
20%
31%
38%
71%
92%
84%
83%
75%
74%
60%
54%
24%
1%
6%
6%
11%
6%
9%
8%
6%
7%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Oliko päätöksenteossa esillä yhteistyö
naapuriyhtiöiden kanssa (ns. ryhmäkorjaus)?
Harkittiinko putkiremontin rahoittamiseksi
lisärakentamista (ullakot, laajennukset, uusi
rakennus)?
Harkittiinko laatupisteytyksen käyttöä urakoitsijan tai
suunnittelijan tarjouspyynnössä?
Harkittiinko toteutuksen tilaamista
kokonaistoimituksena (KVR, suunnittele-toteuta -
sopimusmalli)
Nähtiinkö putkiremontti päätöksentekovaiheessa
myös energiaremonttina?
Kiinnitettiinkö menetelmävalinnassa huomiota
ympäristövaikutuksiin / energiansäästökysymyksiin?
Harkittiinko muita remontteja tehtäväksi samaan
aikaan putkiremontin kanssa?
Varmistettiinko tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
remontin eri vaiheissa?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Miten hankkeen valmistelussa toimittiin seuraavien asioiden suhteen?
SUUNNITTELUVAIHEESTA TOTEUTUKSEN
KÄYNNISTYMISEEN
7%
10%
28%
38%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
yli 24 kuukautta
19-24 kuukautta
13-18 kuukautta
6-12 kuukautta
Alle 6 kuukautta
Keskimäärin
suunnitteluvaiheesta
toteutuksen
käynnistymiseen kuluu
13 kuukautta
Kuinka kauan aikaa hankesuunnittelun
käynnistämisestä kesti toteutusvaiheen
käynnistymiseen?
URAKKATARJOUKSET
1%
1%
7%
9%
82%
1%
5%
21%
28%
46%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 kpl
2 kpl
3 kpl
4 kpl
5 kpl tai enemmän
Kuinka monta urakkatarjousta
saatiin?
Kuinka monta urakkatarjousta
pyydettiin?
Pyydettyjen ja saatujen
tarjousten määrä on
kasvanut sekä vuodesta
2014 että myös
pidemmällä
seurantajaksolla
URAKOITSIJAN VALINTA
Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä oli urakoitsijan valinnassa?
8%
9%
17%
8%
6%
6%
11%
15%
8%
9%
11%
9%
4%
3%
3%
30%
27%
17%
36%
26%
26%
19%
16%
15%
10%
6%
33%
25%
24%
26%
35%
34%
38%
47%
46%
44%
33%
10%
16%
25%
17%
13%
19%
32%
28%
30%
40%
57%
7%
9%
9%
5%
8%
6%
5%
4%
4%
5%
4%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Lisäpalvelujen saatavuus
Menetelmien ja materiaalien sertifikaatti
Menetelmä
Takuu
Urakoitsijan esittämät laadunvarmistuskäytännöt
Projektijohtajan / suunnittelijan suositus
Henkilöstön osoitettu osaaminen / kokemus
Referenssit
Aikataulu
Maine
Hinta
1 =ei merkitystä 2 3 4 5 =erittäin suuri merkitys En osaa sanoa
4,52
4,26
4,02
3,99
3,99
3,55
3,41
3,37
3,36
3,29
3,28
Keskiarvo
URAKOITSIJAN VALINTA
Mitkä olivat taloyhtiön päätöksenteon kaksi tärkeintä
kriteeriä urakoitsijan valinnassa?
(avovastausten yhteenveto)
SUUNNITTELUVAIHEEN ARVIOINTI
Keskiarvo
3%
4%
4%
4%
2%
2%
18%
13%
14%
6%
33%
39%
43%
25%
30%
37%
35%
58%
13%
5%
5%
5%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa eri
menetelmistä
Tarjousten vertaileminen oli helppoa
Tarjoukset olivat hyvin laadittuja
Tarjouksia saatiin riittävä määrä
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
4,37
4,12
4,1
3,93
Kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta
SUUNNITTELUVAIHEEN ARVIOINTI
2%
9%
9%
5%
4%
3%
7%
4%
4%
21%
18%
21%
19%
21%
12%
19%
11%
12%
53%
46%
43%
46%
47%
50%
47%
47%
44%
17%
20%
19%
21%
21%
26%
20%
31%
34%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Suunnittelutyön laatu
Suunnittelutyön aikataulujen pitävyys
Suunnittelutyön resurssien saatavuus
Suunnittelijan kyky tarjota kohteeseen sopivia
ratkaisuja (esim. menetelmävalinnat)
Tiedonkulku projektin johdon ja suunnittelijoiden välillä
Tiedonkulku rakennuttajan ja projektin johdon välillä
Tiedonkulku urakoitsijan ja asiakasyhtiön välillä
Tiedonkulku urakoitsijan ja isännöitsijän välillä
Valvonta
1=hyvin tyytymätön 2 3 4 5=hyvin tyytyväinen En osaa sanoa
4,14
4,08
4,08
3,89
3,88
3,84
3,84
3,79
3,76
Keskiarvo
Tyytyväisyys seuraaviin suunnitteluvaiheen tekijöihin
KOKEMUKSET URAKOITSIJAN
TOIMINNASTA
5%
3%
4%
5%
3%
3%
3%
4%
2%
2%
4%
5%
24%
21%
20%
17%
18%
17%
10%
12%
15%
10%
15%
10%
47%
42%
51%
42%
46%
35%
56%
42%
44%
48%
35%
39%
15%
17%
17%
26%
23%
32%
22%
28%
32%
32%
38%
38%
7%
14%
8%
8%
8%
11%
8%
14%
7%
7%
8%
7%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Asukasviestintä
Osakasmuutosten hallinta ja toteutus
Työmaan turvallisuus / siisteys
Lisä- ja muutostöiden hallinta
Yhteistyö asukkaiden ja urakoitsijan välillä
Töiden loppuun saattaminen
Yleinen työn jälki
Luovutusasiakirjat
Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä
Työmaajohdon tavoitettavuus
Aikataulujen pitävyys
Hinnoittelun pitävyys
1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa
4,18
4,16
4,15
4,13
4,08
4,04
4,02
3,92
3,92
3,85
3,81
3,73
Keskiarvo
SANEERAUKSEN KOHTEET
Korjattiinko tai uusittiinko putkiremontissa seuraavia?
54%
60%
69%
74%
76%
88%
46%
40%
31%
26%
24%
12%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Tonttiviemärit
Kylpyhuoneet
Pohjaviemärit
Kosteiden tilojen lämmitys (huom. voit valita
useamman)
Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä
pohjaviemäreitä)
Käyttövesi
Korjattiin / uusittiin Ei korjattu / uusittu
MENETELMIEN YHTEENVETO
Käyttövesi %
Uudet reitit, putket "metritavarasta" (N84) 52 %
Vanhat reitit, putket "metritavarasta" (N36) 22 %
Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä (N32)
20 %
Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä (N9)
6 %
Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä
pohjaviemäreitä)
%
Vanha reitti: muoviputket (N34) 26 %
Uusi reitti: muoviputket (N23) 17 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N21) 16 %
Vanha reitti: valurautaputket (N20) 15 %
Uusi reitti: valurautaputket (N7) 15 %
Sukkasujutus / sukitus (N17) 13 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N11) 8 %
Pohjaviemärit %
Sukkasujutus / sukitus (N45) 38 %
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket (N36) 30 %
Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket
(N20)
17 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N13) 11 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N6) 5 %
Tonttiviemärit %
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket (N53) 58 %
Sukkasujutus / sukitus (N27) 30 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N7) 8 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N4) 4 %
MENETELMIEN OSUUDET ERI VUOSINA
2015 2014 2013 2012
Käyttövesijohdot
Uudet reitit, putket "metritavarasta" 52 % 51 % 48 % 50 %
Vanhat reitit, putket "metritavarasta" 22 % 29 % 13 % 23 %
Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä
20 % 18 % 33 % 24 %
Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä
hyödyntämällä
6 % 1 % 4 % 1 %
Talon sisäpuoliset viemärit
Vanha reitti: muoviputket 26 % 21 % 18 % 28 %
Uusi reitti: muoviputket 17 % 12 % 7 % 28 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 16 % 14 % 22 % 14 %
Vanha reitti: valurautaputket 15 % 19 % 23 % 18 %
Uusi reitti: valurautaputket 15 % 4 % 11 % 10 %
Sukkasujutus / sukitus 13 % 14 % 7 % 2 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 8 % 16 % 9 % -
Pohjaviemärit
Sukkasujutus / sukitus 38 % 35 % 32 % 19 %
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 30 % 31 %
Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket 17 % 20 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 11 % 11 % 6 % 9 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 5 % 3 % 6 % -
Tonttiviemärit
Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 58 % 56 % 60 % 77 %
Sukkasujutus / sukitus 30 % 33 % 28 % 13 %
Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 8 % 10 % 5 % 3 %
Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 4 % 1 % 3 % -
KYLPYHUONEET
Uusittiinko putkiremontin yhteydessä
kylpyhuoneet?
2%
40%
59%
0% 20% 40% 60% 80%
Uusittiin hyödyntämällä
esivalmisteisia elementtejä
Ei korjattu tai uusittu
Uusittiin paikalla
rakentamalla (kalusteet,
vesieristeet,
pintamateriaalit, hanat
ym.)
3%
6%
8%
21%
30%
32%
0% 10% 20% 30% 40%
Muu lämmitys
Lattialämmitys:
vesikiertoinen
Seinällä oleva
pyyhekuivainteline (ns.
’rättipatteri’): sähköllä…
Ei korjattu tai uusittu
Lattialämmitys: sähköllä
toimiva
Seinällä oleva
pyyhekuivainteline (ns.
’rättipatteri’): vesikiertoinen
Kosteiden tilojen lämmitysratkaisu
PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ TEHDYT
MUUT KORJAUKSET
4%
9%
28%
28%
32%
32%
36%
37%
47%
57%
59%
81%
83%
66%
65%
63%
62%
57%
54%
44%
37%
35%
15%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
9%
9%
6%
6%
0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %
Hissit
Lämmöntalteenotto
Piha-alueet
Sadevesi- / salaojajärjestelmät
Ilmanvaihto
Lämmitysjärjestelmä
Kellari- ja varastotilat
Pesutuvat
Talosaunat
Tietoliikennekaapelointi / antennijärjestelmä
Sähköjärjestelmät
Kyllä Ei Ei vastausta
Tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia/parannuksia kiinteistön
yleisiin tiloihin / teknisiin järjestelmiin?
HINNAT
HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (SIS. ALV)
Putkien sisäpuoliset
korjaavat menetelmät
Putket uusimalla tehty
korjaus
Yhdistelmä /
hybridiremontti, jossa
käytetään sekä putkien
sisäpuolisia korjaavia
menetelmiä että putkien
uusimisia
PÄÄKAUPUNKISEUTU:
Keskiarvo
332 789 740
MUU MAA:
Keskiarvo
191 436 337
PÄÄKAUPUNKISEUTU:
mediaani
319 830 800
MUU MAA:
mediaani
115 450 329
HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (KOKO MAA
YHTEENSÄ)
Ns. uusilla
menetelmillä
(sukitus, sujutus,
pinnoitus /
ruiskuvalu) toteutettu
saneeraus:
Ns. perinteisillä
menetelmillä
toteutettu saneeraus:
Yhdistelmä /
hybridiremontti, jossa
käytetään sekä uusia
että perinteisiä
menetelmiä:
Keskiarvo 230 (+13%) 528 (+6%) 472 (+9%)
kvartiili 25% 90 300 177
Mediaani 137 500 500
Kvartiili 75% 300 753 620
Muutos
vuodesta
2014
HINNAT: € / VASTIKENELIÖ
(PÄÄKAUPUNKISEUTU)
Ns. uusilla
menetelmillä (sukitus,
sujutus, pinnoitus /
ruiskuvalu) toteutettu
saneeraus:
Ns. perinteisillä
menetelmillä
toteutettu saneeraus:
Yhdistelmä /
hybridiremontti, jossa
käytetään sekä uusia
että perinteisiä
menetelmiä:
Keskiarvo 332 789 740
kvartiili 25% 113 700 669
Mediaani 319 830 800
Kvartiili 75% 538 950 800
HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (MUU MAA, PL
PÄÄKAUPUNKISEUTU)
Ns. uusilla
menetelmillä (sukitus,
sujutus, pinnoitus /
ruiskuvalu) toteutettu
saneeraus:
Ns. perinteisillä
menetelmillä
toteutettu saneeraus:
Yhdistelmä /
hybridiremontti, jossa
käytetään sekä uusia
että perinteisiä
menetelmiä:
Keskiarvo 191 436 337
kvartiili 25% 89 169 125
Mediaani 115 450 329
Kvartiili 75% 293 636 550
Yhteystiedot:
Pekka Harjunkoski, asiantuntija T&K
050-599 0079
pekka.harjunkoski@isannointiliitto.fi

More Related Content

More from Isannointiliitto

Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isannointiliitto
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isannointiliitto
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Isannointiliitto
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
Isannointiliitto
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isannointiliitto
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
Isannointiliitto
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Isannointiliitto
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
Isannointiliitto
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Isannointiliitto
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Isannointiliitto
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Isannointiliitto
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isannointiliitto
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Isannointiliitto
 

More from Isannointiliitto (13)

Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulosIsännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
Isännöinnin ammattilaiset 2017 ennakkotulos
 
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017
 
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
 

Putkiremonttibarometri 2015

 • 3. VASTAAJAT 26% 27% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Taloyhtiössäni on toteutettu putkiremontti viimeisen viiden vuoden aikana (N89) Taloyhtiössäni putkiremontti tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana (N92) Putkiremontti ei ole ajankohtainen taloyhtiössäni (N166)
 • 4. PÄÄTÖKSENTEKO (TOTEUTETUT REMONTIT) 3,13 3,36 3,46 3,50 3,52 3,71 1 2 3 4 5 Osakkaiden kyky tehdä päätöksiä Osaavien suunnittelijoiden löytäminen Isännöintiyrityksen osaamisen riittävyys putkiremontin valmistelussa Osaavien urakoitsijoiden löytäminen Hallituksen kyky johtaa valmistelua Parhaiten soveltuvan remonttimenetelmän valinta Miten arvioit putkiremontin yhteydessä seuraavien asioiden vaikeutta / helppoutta taloyhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksenteossa? 7% 6% 4% 2% 4% 2% 31% 13% 20% 19% 19% 12% 16% 29% 25% 24% 20% 21% 29% 41% 27% 33% 35% 38% 14% 9% 22% 20% 21% 24% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=vaikeaa 2 3 4 5=helppoa En osaa sanoa
 • 5. PÄÄTÖKSENTEKO (TOTEUTETUT REMONTIT) Arvioi putkiremontin valmistelu- / päätöksentekovaiheeseen liittyviä väittämiä 3,60 3,61 3,64 3,64 3,72 1 2 3 4 5 Isännöintiyrityksen osaaminen helpotti hankkeen valmistelua Eri menetelmistä oli tarjolla ymmärrettävää tietoa Urakkatarjousten hinnoittelu oli ymmärrettävää Urakkatarjoukset olivat ymmärrettäviä Vastuunjako eri osapuolen välillä oli selkeää valmistelun aikana 8% 2% 2% 2% 1% 13% 11% 13% 13% 8% 19% 25% 23% 22% 25% 29% 41% 41% 40% 41% 29% 17% 20% 20% 18% 2% 2% 1% 3% 6% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
 • 6. TOTEUTUSVAIHEEN ARVIOINTI (TOTEUTETUT REMONTIT) 3,51 3,73 3,86 3,87 3,94 1 2 3 4 5 Urakoitsijoiden tiedottaminen asukkaille/osakkaille remontin toteutuksen aikana Töiden loppuun saattaminen Aikataulujen pitävyys Yleinen työn jälki Hinnoittelun pitävyys 4% 5% 6% 1% 2% 19% 9% 9% 5% 3% 14% 16% 10% 20% 24% 51% 38% 40% 51% 33% 13% 25% 32% 20% 33% 7% 2% 4% 5% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa Arvioi putkiremontin toteutusvaihetta
 • 7. 2,72 2,92 2,98 3,02 3,20 3,28 1 2 3 4 5 Osakkaiden kyky tehdä päätöksiä Osaavien urakoitsijoiden löytäminen Osaavien suunnittelijoiden löytäminen Parhaiten soveltuvan remonttimenetelmän valinta Isännöintiyrityksen osaamisen riittävyys putkiremontin valmistelussa Hallituksen kyky johtaa valmistelua 13% 15% 18% 15% 19% 8% 14% 17% 18% 15% 17% 19% 15% 14% 20% 17% 16% 17% 26% 17% 11% 17% 17% 39% 8% 18% 21% 26% 13% 6% 25% 19% 11% 11% 19% 11% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=vaikeaa 2 3 4 5=helppoa En osaa sanoa Miten ennakoit päätöksenteon etenevän mahdollisen putkiremontin yhteydessä? Arvioi seuraavien asioiden vaikeutta / helppoutta taloyhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksenteossa? PÄÄTÖKSENTEKO (VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA PUTKIREMONTTIA)
 • 8. KÄSITYKSET TOTEUTUSVAIHEEN ONNISTUMISESTA (VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA PUTKIREMONTTIA) 2,72 2,89 3,04 3,05 3,10 1 2 3 4 5 Aikataulujen pitävyys Hinnoittelun pitävyys Urakoitsijoiden tiedottaminen asukkaille/osakkaille remontin toteutuksen aikana Yleinen työn jälki Töiden loppuun saattaminen 9% 7% 8% 6% 4% 33% 27% 24% 18% 22% 31% 32% 25% 38% 33% 22% 23% 31% 26% 29% 1% 4% 6% 4% 5% 4% 7% 6% 7% 6% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=vaikeaa 2 3 4 5=toimivaa En osaa sanoa Millaisia mielikuvia tai käsityksiä Sinulla on putkiremontin toteutusvaiheesta? Mikä toimii, mihin vaikeudet liittyvät?
 • 9. MENETELMÄT TULEVAISUUDESSA (VASTAAJAT, JOIDEN YHTIÖSSÄ EI TOTEUTETTUA PUTKIREMONTTIA) 2,70 3,68 3,76 1 2 3 4 5 Viemäreiden sisäpuolinen korjaaminen vastaa laadultaan viemäreiden uusintaa Viemäreiden korjaaminen putket uusimalla (ns. perinteinen menetelmä) on kestävin ratkaisu Viemäreiden korjaaminen sisäpuolisin menetelmin (ns. uudet menetelmät) yleistyy voimakkaasti lähivuosina 16% 4% 6% 24% 14% 6% 21% 19% 17% 18% 25% 39% 6% 28% 24% 15% 11% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
 • 11. VASTAAJAT 95% 4% 1% Tehtävä isännöintiyrityksessä Isännöitsijä Tekninen isännöitsijä / Tekninen asiantuntija Muu 24% 15% 4% 17% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ei valmistuneita putkiremontteja (N62) Vuonna 2012 tai aiemmin (N39) Vuonna 2013 (N10) Vuonna 2014 (N43) Vuonna 2015 (N101) Milloin viimeisin putkiremontti on valmistunut, jota itse olet ollut asiakkaallesi toteuttamassa?
 • 12. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET JA TULEVIEN VUOSIEN HANKKEET Vaihe kpl Tarveselvitys 199 Hankesuunnittelu 142 Suunnittelu 186 Korjaus käynnissä 139 Kuinka monta putkiremonttia tai remontin valmistelua taloyhtiöissä on parhaillaan (11/2015) meneillään, ja missä vaiheessa? Vuosi kpl Vuonna 2016 194 Vuonna 2017 226 Vuonna 2018 210 Vuonna 2019 234 Arvio putkiremonttien toteutusten määristä tulevina vuosina
 • 13. TIEDOT SANEERATUSTA KOHTEESTA 34% 9% 9% 11% 22% 15% 0% 10% 20% 30% 40% Ei vastausta (N86) Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N24) 20 00 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N23) 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N29) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N55) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)… Alue 81% 14% 5% Kerrostalo (N137) Rivitalo (N24) Muu (N9) Kiinteistön tyyppi
 • 14. SANEERATUN KOHTEEN KOKONAISNELIÖMÄÄRÄ 4% 1% 2% 1% 6% 15% 22% 31% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Yli 8000m2 7001 - 8000 m2 6001 - 7000 m2 5001 - 6000 m2 4001 - 5000 m2 3001 - 4000 m2 2001 - 3000 m2 1000 - 2000 m2 Alle 1000 m2 Keskimäärin saneeratun kohteen koko on 2650 neliötä
 • 15. PUTKIREMONTTIKOHTEIDEN IKÄJAKAUMA KIINTEISTÖN VALMISTUMISVUODEN MUKAAN 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 0% 10% 30% 50% 60% 70% 90% 100% Vuosi Mediaani 1966 80% remontoiduista kohteista on rakennettu vuosien 1956-1979 välillä. Noin 10% kohteista on rakennettu ennen vuotta 1950. 10% on rakennettu vuoden 1979 jälkeen Keskimäärin saneeratun kohteen ikä on 50 vuotta (kohde rakennettu vuonna 1966) Kohteen valmistumisvuosi: Pääkaupunkiseutu 1958 Muu maa 1968
 • 16. SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMISEEN (KESKIARVO) 2,17 2,26 2,33 2,55 2,65 2,97 3,01 3,24 3,30 3,49 4,10 1 2 3 4 5 Saatavilla ollut korjausavustus Energiatehokkuuden parantaminen Käyttöveden laadun heikkeneminen Vakuutusturvan riittämättömyys Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot Saniteettitilojen heikot vesieristykset Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt Putkistossa esille tulleet vuodot 1=ei merkitystä – 5=erittäin suuri merkitys
 • 17. SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMISEEN (VASTAUSJAKAUMA) 41% 30% 25% 24% 25% 21% 22% 17% 10% 11% 3% 15% 21% 24% 20% 12% 10% 13% 10% 14% 7% 8% 16% 24% 21% 23% 25% 18% 12% 13% 21% 20% 13% 6% 12% 10% 16% 18% 23% 26% 25% 28% 28% 21% 10% 2% 4% 6% 7% 13% 16% 19% 16% 23% 49% 12% 12% 16% 11% 12% 16% 11% 17% 10% 11% 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Saatavilla ollut korjausavustus Energiatehokkuuden parantaminen Käyttöveden laadun heikkeneminen Vakuutusturvan riittämättömyys Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot Saniteettitilojen heikot vesieristykset Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt Putkistossa esille tulleet vuodot 1=ei merkitystä 2 3 4 5=erittäin suuri merkitys En osaa sanoa
 • 18. SYYT PUTKIREMONTIN SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMISEEN KESKIARVOT 2012-2015 2015 2014 2013 2012 Putkistossa esille tulleet vuodot 4,10 3,96 3,9 4,14 Viemäriputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot 3,24 3,39 3,59 3,45 Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt 3,49 3,37 3,43 3,49 PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan 3,30 3,14 3,27 2,84 Saniteettitilojen heikot vesieristykset 3,01 3,09 3,4 3,32 Käyttövesiputkiston sisäisen kuntotutkimuksen havainnot 2,97 3,05 3,42 3,2 Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta 2,65 2,96 3,01 3,03 Vakuutusturvan riittämättömyys 2,55 2,67 2,72 2,57 Energiatehokkuuden parantaminen 2,26 2,48 2,49 2,62 Käyttöveden laadun heikkeneminen 2,33 2,22 2,48 2,42 Saatavilla ollut korjausavustus 2,17 1,96 1,96 2,58 Vihreä väri = korkea merkitys Punainen väri = pieni merkitys
 • 19. HANKKEEN VALMISTELU 11% 12% 15% 20% 31% 38% 71% 92% 84% 83% 75% 74% 60% 54% 24% 1% 6% 6% 11% 6% 9% 8% 6% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Oliko päätöksenteossa esillä yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa (ns. ryhmäkorjaus)? Harkittiinko putkiremontin rahoittamiseksi lisärakentamista (ullakot, laajennukset, uusi rakennus)? Harkittiinko laatupisteytyksen käyttöä urakoitsijan tai suunnittelijan tarjouspyynnössä? Harkittiinko toteutuksen tilaamista kokonaistoimituksena (KVR, suunnittele-toteuta - sopimusmalli) Nähtiinkö putkiremontti päätöksentekovaiheessa myös energiaremonttina? Kiinnitettiinkö menetelmävalinnassa huomiota ympäristövaikutuksiin / energiansäästökysymyksiin? Harkittiinko muita remontteja tehtäväksi samaan aikaan putkiremontin kanssa? Varmistettiinko tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet remontin eri vaiheissa? Kyllä Ei En osaa sanoa Miten hankkeen valmistelussa toimittiin seuraavien asioiden suhteen?
 • 20. SUUNNITTELUVAIHEESTA TOTEUTUKSEN KÄYNNISTYMISEEN 7% 10% 28% 38% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% yli 24 kuukautta 19-24 kuukautta 13-18 kuukautta 6-12 kuukautta Alle 6 kuukautta Keskimäärin suunnitteluvaiheesta toteutuksen käynnistymiseen kuluu 13 kuukautta Kuinka kauan aikaa hankesuunnittelun käynnistämisestä kesti toteutusvaiheen käynnistymiseen?
 • 21. URAKKATARJOUKSET 1% 1% 7% 9% 82% 1% 5% 21% 28% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 kpl 2 kpl 3 kpl 4 kpl 5 kpl tai enemmän Kuinka monta urakkatarjousta saatiin? Kuinka monta urakkatarjousta pyydettiin? Pyydettyjen ja saatujen tarjousten määrä on kasvanut sekä vuodesta 2014 että myös pidemmällä seurantajaksolla
 • 22. URAKOITSIJAN VALINTA Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä oli urakoitsijan valinnassa? 8% 9% 17% 8% 6% 6% 11% 15% 8% 9% 11% 9% 4% 3% 3% 30% 27% 17% 36% 26% 26% 19% 16% 15% 10% 6% 33% 25% 24% 26% 35% 34% 38% 47% 46% 44% 33% 10% 16% 25% 17% 13% 19% 32% 28% 30% 40% 57% 7% 9% 9% 5% 8% 6% 5% 4% 4% 5% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lisäpalvelujen saatavuus Menetelmien ja materiaalien sertifikaatti Menetelmä Takuu Urakoitsijan esittämät laadunvarmistuskäytännöt Projektijohtajan / suunnittelijan suositus Henkilöstön osoitettu osaaminen / kokemus Referenssit Aikataulu Maine Hinta 1 =ei merkitystä 2 3 4 5 =erittäin suuri merkitys En osaa sanoa 4,52 4,26 4,02 3,99 3,99 3,55 3,41 3,37 3,36 3,29 3,28 Keskiarvo
 • 23. URAKOITSIJAN VALINTA Mitkä olivat taloyhtiön päätöksenteon kaksi tärkeintä kriteeriä urakoitsijan valinnassa? (avovastausten yhteenveto)
 • 24. SUUNNITTELUVAIHEEN ARVIOINTI Keskiarvo 3% 4% 4% 4% 2% 2% 18% 13% 14% 6% 33% 39% 43% 25% 30% 37% 35% 58% 13% 5% 5% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa eri menetelmistä Tarjousten vertaileminen oli helppoa Tarjoukset olivat hyvin laadittuja Tarjouksia saatiin riittävä määrä 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa 4,37 4,12 4,1 3,93 Kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta
 • 25. SUUNNITTELUVAIHEEN ARVIOINTI 2% 9% 9% 5% 4% 3% 7% 4% 4% 21% 18% 21% 19% 21% 12% 19% 11% 12% 53% 46% 43% 46% 47% 50% 47% 47% 44% 17% 20% 19% 21% 21% 26% 20% 31% 34% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suunnittelutyön laatu Suunnittelutyön aikataulujen pitävyys Suunnittelutyön resurssien saatavuus Suunnittelijan kyky tarjota kohteeseen sopivia ratkaisuja (esim. menetelmävalinnat) Tiedonkulku projektin johdon ja suunnittelijoiden välillä Tiedonkulku rakennuttajan ja projektin johdon välillä Tiedonkulku urakoitsijan ja asiakasyhtiön välillä Tiedonkulku urakoitsijan ja isännöitsijän välillä Valvonta 1=hyvin tyytymätön 2 3 4 5=hyvin tyytyväinen En osaa sanoa 4,14 4,08 4,08 3,89 3,88 3,84 3,84 3,79 3,76 Keskiarvo Tyytyväisyys seuraaviin suunnitteluvaiheen tekijöihin
 • 26. KOKEMUKSET URAKOITSIJAN TOIMINNASTA 5% 3% 4% 5% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 4% 5% 24% 21% 20% 17% 18% 17% 10% 12% 15% 10% 15% 10% 47% 42% 51% 42% 46% 35% 56% 42% 44% 48% 35% 39% 15% 17% 17% 26% 23% 32% 22% 28% 32% 32% 38% 38% 7% 14% 8% 8% 8% 11% 8% 14% 7% 7% 8% 7% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Asukasviestintä Osakasmuutosten hallinta ja toteutus Työmaan turvallisuus / siisteys Lisä- ja muutostöiden hallinta Yhteistyö asukkaiden ja urakoitsijan välillä Töiden loppuun saattaminen Yleinen työn jälki Luovutusasiakirjat Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä Työmaajohdon tavoitettavuus Aikataulujen pitävyys Hinnoittelun pitävyys 1=heikko 2 3 4 5=erinomainen En osaa sanoa 4,18 4,16 4,15 4,13 4,08 4,04 4,02 3,92 3,92 3,85 3,81 3,73 Keskiarvo
 • 27. SANEERAUKSEN KOHTEET Korjattiinko tai uusittiinko putkiremontissa seuraavia? 54% 60% 69% 74% 76% 88% 46% 40% 31% 26% 24% 12% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tonttiviemärit Kylpyhuoneet Pohjaviemärit Kosteiden tilojen lämmitys (huom. voit valita useamman) Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä pohjaviemäreitä) Käyttövesi Korjattiin / uusittiin Ei korjattu / uusittu
 • 28. MENETELMIEN YHTEENVETO Käyttövesi % Uudet reitit, putket "metritavarasta" (N84) 52 % Vanhat reitit, putket "metritavarasta" (N36) 22 % Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä (N32) 20 % Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä (N9) 6 % Talon sisäpuoliset viemärit (ei sisällä pohjaviemäreitä) % Vanha reitti: muoviputket (N34) 26 % Uusi reitti: muoviputket (N23) 17 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N21) 16 % Vanha reitti: valurautaputket (N20) 15 % Uusi reitti: valurautaputket (N7) 15 % Sukkasujutus / sukitus (N17) 13 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N11) 8 % Pohjaviemärit % Sukkasujutus / sukitus (N45) 38 % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket (N36) 30 % Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket (N20) 17 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N13) 11 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N6) 5 % Tonttiviemärit % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket (N53) 58 % Sukkasujutus / sukitus (N27) 30 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä (N7) 8 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus (N4) 4 %
 • 29. MENETELMIEN OSUUDET ERI VUOSINA 2015 2014 2013 2012 Käyttövesijohdot Uudet reitit, putket "metritavarasta" 52 % 51 % 48 % 50 % Vanhat reitit, putket "metritavarasta" 22 % 29 % 13 % 23 % Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä 20 % 18 % 33 % 24 % Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä 6 % 1 % 4 % 1 % Talon sisäpuoliset viemärit Vanha reitti: muoviputket 26 % 21 % 18 % 28 % Uusi reitti: muoviputket 17 % 12 % 7 % 28 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 16 % 14 % 22 % 14 % Vanha reitti: valurautaputket 15 % 19 % 23 % 18 % Uusi reitti: valurautaputket 15 % 4 % 11 % 10 % Sukkasujutus / sukitus 13 % 14 % 7 % 2 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 8 % 16 % 9 % - Pohjaviemärit Sukkasujutus / sukitus 38 % 35 % 32 % 19 % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 30 % 31 % Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket 17 % 20 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 11 % 11 % 6 % 9 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 5 % 3 % 6 % - Tonttiviemärit Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 58 % 56 % 60 % 77 % Sukkasujutus / sukitus 30 % 33 % 28 % 13 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 8 % 10 % 5 % 3 % Massaus / ruiskuvalu / pinnoitus 4 % 1 % 3 % -
 • 30. KYLPYHUONEET Uusittiinko putkiremontin yhteydessä kylpyhuoneet? 2% 40% 59% 0% 20% 40% 60% 80% Uusittiin hyödyntämällä esivalmisteisia elementtejä Ei korjattu tai uusittu Uusittiin paikalla rakentamalla (kalusteet, vesieristeet, pintamateriaalit, hanat ym.) 3% 6% 8% 21% 30% 32% 0% 10% 20% 30% 40% Muu lämmitys Lattialämmitys: vesikiertoinen Seinällä oleva pyyhekuivainteline (ns. ’rättipatteri’): sähköllä… Ei korjattu tai uusittu Lattialämmitys: sähköllä toimiva Seinällä oleva pyyhekuivainteline (ns. ’rättipatteri’): vesikiertoinen Kosteiden tilojen lämmitysratkaisu
 • 31. PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUT KORJAUKSET 4% 9% 28% 28% 32% 32% 36% 37% 47% 57% 59% 81% 83% 66% 65% 63% 62% 57% 54% 44% 37% 35% 15% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 9% 9% 6% 6% 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Hissit Lämmöntalteenotto Piha-alueet Sadevesi- / salaojajärjestelmät Ilmanvaihto Lämmitysjärjestelmä Kellari- ja varastotilat Pesutuvat Talosaunat Tietoliikennekaapelointi / antennijärjestelmä Sähköjärjestelmät Kyllä Ei Ei vastausta Tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia/parannuksia kiinteistön yleisiin tiloihin / teknisiin järjestelmiin?
 • 33. HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (SIS. ALV) Putkien sisäpuoliset korjaavat menetelmät Putket uusimalla tehty korjaus Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä putkien sisäpuolisia korjaavia menetelmiä että putkien uusimisia PÄÄKAUPUNKISEUTU: Keskiarvo 332 789 740 MUU MAA: Keskiarvo 191 436 337 PÄÄKAUPUNKISEUTU: mediaani 319 830 800 MUU MAA: mediaani 115 450 329
 • 34. HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (KOKO MAA YHTEENSÄ) Ns. uusilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus: Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus: Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä: Keskiarvo 230 (+13%) 528 (+6%) 472 (+9%) kvartiili 25% 90 300 177 Mediaani 137 500 500 Kvartiili 75% 300 753 620 Muutos vuodesta 2014
 • 35. HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (PÄÄKAUPUNKISEUTU) Ns. uusilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus: Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus: Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä: Keskiarvo 332 789 740 kvartiili 25% 113 700 669 Mediaani 319 830 800 Kvartiili 75% 538 950 800
 • 36. HINNAT: € / VASTIKENELIÖ (MUU MAA, PL PÄÄKAUPUNKISEUTU) Ns. uusilla menetelmillä (sukitus, sujutus, pinnoitus / ruiskuvalu) toteutettu saneeraus: Ns. perinteisillä menetelmillä toteutettu saneeraus: Yhdistelmä / hybridiremontti, jossa käytetään sekä uusia että perinteisiä menetelmiä: Keskiarvo 191 436 337 kvartiili 25% 89 169 125 Mediaani 115 450 329 Kvartiili 75% 293 636 550
 • 37. Yhteystiedot: Pekka Harjunkoski, asiantuntija T&K 050-599 0079 pekka.harjunkoski@isannointiliitto.fi