SlideShare a Scribd company logo
Katto- ja
julkisivubarometri
11/2019
N198
25.11.2019
Tausta ja toteutus
- Vastaajina isännöitsijät N 198
- Tutkimuksen teemat:
- Viimeisin isännöitsijän
toteuttama
- Julkisivuremontti
- Kattoremontti
- Ikkuna- ja oviremontti
- Parvekeremontti
Kattojen ja julkisivujen kunnossapito ja
korjaustarpeet
2,86
2,91
3,17
3,18
1 2 3 4 5
Kattojen ja julkisivujen korjauksiin
ryhdytään oikea-aikaisesti
Kattojen ja julkisivujen
rakennustekninen merkitys
ymmärretään riittävän hyvin
Kattojen ja julkisivujen kuntoa
halutaan riittävästi selvittää esim.
kuntotutkimusten avulla
Kattojen ja julkisivujen ylläpitoon ja
huoltoon panostetaan riittävästi
4%
5%
3%
36%
37%
27%
22%
35%
28%
28%
39%
19%
22%
33%
31%
5%
8%
8%
6%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
Kattojen ja julkisivujen kunnossapito ja
korjaustarpeet
88%
80%
83%
7%
14%
9%
5%
6%
9%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Julkisivuista olisi hyvä käydä enemmän
julkista keskustelua (esim. samaan
tapaan kuin putkiremonteista)
Julkisivuremontin tarpeellisuutta ei
useinkaan ymmärretä yhtiökokouksissa
ja hankkeet lykkääntyvät eteenpäin.
Julkisivujen korjauksia jää toteutumatta
muiden korjaushankkeiden
ensisijaisuuden vuoksi (esim.
putkiremontit)
Kyllä Ei En osaa sanoa
Ne isännöitsijät joilla hankkeita on
jäänyt toteuttamatta: keskimäärin 2,7
toteuttamatta jäänyttä hanketta
viimeisen kolmen vuoden aikana.
Taloyhtiöiden päätöksenteko
3%
6%
33%
31%
8%
8%
48%
39%
23%
20%
14%
20%
51%
39%
2%
4%
18%
32%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Julkisivu
Parvekkeet
Ovet ja ikkunat
Katto
1=matala tärkeys 2 3 4 5=korkea tärkeys En osaa sanoa
Miten seuraavia rakennuksen osia näkemyksesi mukaan priorisoidaan / pidetään tärkeänä
taloyhtiöiden päätöksenteossa?
KATTOREMONTIT (N153)
Kattoremontit, tiedot remontoidusta kohteesta
Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi
3%
18%
15%
18%
24%
22%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Muu (N4)
Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta
(N27)
20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N23)
50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
(N28)
Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
(N37)
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen) (N34)
5%
15%
40%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Muu (N7)
Kerrotalo (ei elementtitalo) (N23)
Rivitalo / luhtitalo (N61)
Kerrostalo (elementtitalo) (N62)
Kattoremontit, tiedot remontoidusta kohteesta
Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi
• Keskiarvo 1977
• Mediaani 1977
• Alin 25 % 1969
• Ylin 75 % 1986
Huoneistojen määrä
• Keskiarvo 34
• Mediaani 24
Katon tyyppi
9%
34%
56%
0% 20% 40% 60%
Pulpettikatto
(N14)
Tasakatto
(N52)
Harjakatto
(N86)
Syyt hankkeen käynnistymiseen
1,13
1,98
2,14
3,09
3,13
3,75
1 2 3 4 5
Ullakkorakentaminen
Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden
parantaminen
Energiatehokkuuden parantaminen
Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli
otettu kantaa remontin ajankohtaan
Toistuvat vuodot
Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot
92%
53%
41%
19%
20%
10%
7%
17%
21%
13%
18%
9%
15%
26%
21%
16%
13%
12%
9%
35%
20%
34%
1%
4%
4%
12%
26%
35%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
Hankkeen käynnistyminen
43% 37%
14%
9%
17%
43%
39%
3%
40%
47%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Osakas / asukas
Taloyhtiön hallitus
Isännöintiyritys / isännöitsijä
1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus
1%
1%
6%
16%
40%
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
yli 10 vuotta
8-10 vuotta
5 -7 vuotta
3-4 vuotta
1-2 vuotta
Alle vuoden
Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa ennen
kuin se vietiin yhtiökokoukseen?
Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi?
Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa
päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä?
3%
5%
12%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kolme tai useamman kerran
Kaksi kertaa
Yhden kerran
Hanke päätettiin jo
ensimmäisellä kerralla
Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena
3,83
3,95
3,95
3,98
4,18
4,19
4,31
4,36
4,43
4,45
1 2 3 4 5
Viestintä asukkaille korjauksen aikana
onnistui hyvin
Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä
Viestintä hallitukselle korjauksen aikana
onnistui hyvin
Suunnittelun resursseja oli hyvin
saatavilla
Valvontaan panostettiin riittävästi
Hankkeen suunnitteluun panostettiin
riittävästi
Hanke toteutui suunnitellussa
aikataulussa
Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää
Työt saatetiin hyvin loppuun ja
mahdolliset puutteet korjattiin
Hanke toteutui suunnitellun budjetin
mukaisesti
7%
7%
11%
6%
3%
6%
6%
3%
2%
3%
24%
19%
14%
18%
15%
18%
13%
6%
6%
7%
44%
37%
44%
40%
40%
40%
23%
40%
31%
26%
24%
35%
31%
34%
41%
34%
58%
51%
59%
63%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
JULKISIVUREMONTIT (N110)
Julkisivu, tiedot remontoidusta kohteesta
Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi
13%
15%
19%
24%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Alle 20 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N14)
20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N16)
50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
(N21)
Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
(N26)
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen) (N32)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Muu (N2)
Rivitalo / luhtitalo (N20)
Kerrotalo (ei elementtitalo)
(N28)
Kerrostalo (elementtitalo)
(N58)
Julkisivu, tiedot remontoidusta kohteesta
Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi
• Keskiarvo: 1969
• Mediaani: 1972
• Alin 25 %: 1962
• Ylin 75 %: 1979
Huoneistojen määrä
• Keskiarvo 45
• Mediaani 32
Julkisivun alkuperäinen materiaali
6%
6%
12%
18%
58%
0% 20% 40% 60% 80%
Julkisivulevy (N6)
Jokin muu, mikä (N8)
Puu (N13)
Tiili (N20)
Betonijulkisivut ja rapatut
julkisivut (N62)
Syyt hankkeen käynnistymiseen
2,63
3,14
3,63
3,85
3,88
4,31
1 2 3 4 5
Energiatehokkuuden parantaminen
Turvallisuusriskit
Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli
otettu kantaa remontin ajankohtaan
Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden
parantaminen
Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot
Näkyvät vauriot
22%
12%
7%
5%
6%
28%
21%
11%
7%
13%
21%
29%
19%
18%
12%
11%
20%
18%
37%
39%
28%
40%
8%
20%
26%
32%
42%
47%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
Hankkeen käynnistyminen
40% 38%
11%
8%
18%
42%
43%
5%
44%
46%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Osakas / asukas
Taloyhtiön hallitus
Isännöintiyritys / isännöitsijä
1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus
Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi?
1%
1%
2%
29%
42%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
yli 10 vuotta
8-10 vuotta
5 -7 vuotta
3-4 vuotta
1-2 vuotta
Alle vuoden
Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa
ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen?
4%
8%
11%
77%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kolme tai useamman kerran
Kaksi kertaa
Yhden kerran
Hanke päätettiin jo
ensimmäisellä kerralla
Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa
päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä?
Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena
3,63
3,74
3,91
3,94
4,02
4,03
4,09
4,13
4,22
4,27
1 2 3 4 5
Viestintä asukkaille korjauksen aikana
onnistui hyvin
Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä
Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla
Viestintä hallitukselle korjauksen aikana
onnistui hyvin
Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset
puutteet korjattiin
Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa
Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää
Hanke toteutui suunnitellun budjetin
mukaisesti
Hankkeen suunnitteluun panostettiin
riittävästi
Valvontaan panostettiin riittävästi
7%
12%
8%
5%
6%
7%
5%
6%
4%
4%
34%
24%
21%
25%
21%
18%
17%
13%
11%
12%
38%
27%
38%
35%
36%
35%
43%
33%
41%
37%
19%
33%
32%
34%
37%
39%
36%
45%
44%
47%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
OVI- JA IKKUNAREMONTIT (N137)
Ovi- ja ikkunaremontit, tiedot remontoidusta
kohteesta
Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi
2%
16%
18%
18%
21%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Muu (N2)
20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N22)
Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
(N25)
Alle 20 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N25)
50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
(N29)
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen) (N34)
2%
14%
42%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Muu (N3)
Kerrotalo (ei elementtitalo)
(N19)
Kerrostalo (elementtitalo)
(N56)
Rivitalo / luhtitalo (N57)
Ovi- ja ikkunaremontit, tiedot remontoidusta
kohteesta
Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi
• Keskiarvo: 1967
• Mediaani: 1977
• Alin 25 %: 1970
• Ylin 75 %: 1984
Huoneistojen määrä
• Keskiarvo 45
• Mediaani 32
Syyt hankkeen käynnistymiseen
2,03
2,82
2,98
3,31
3,63
3,81
4,05
4,42
1 2 3 4 5
Hanke toteutui muun korjaushankkeen
osana / sivuhankkeena
Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden
parantaminen
Turvallisuuden varmistaminen
Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot
Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli
otettu kantaa remontin ajankohtaan
Energiatehokkuuden parantaminen
Asumismukavuus (esim. ilmanvaihdon
parantaminen)
Ikkunoiden / ovien heikko toiminta /
käytettävyys
64%
23%
13%
10%
7%
9%
19%
21%
14%
5%
10%
5%
4%
23%
34%
32%
29%
20%
17%
9%
6%
22%
20%
24%
37%
40%
44%
35%
17%
13%
12%
21%
23%
28%
34%
54%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
Hankkeen käynnistyminen
25% 34%
17%
2%
27%
48%
42%
14%
32%
53%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Osakas / asukas
Isännöintiyritys / isännöitsijä
Taloyhtiön hallitus
1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus
2%
18%
45%
35%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
5 vuotta tai pidempään
3-4 vuotta
1-2 vuotta
Alle vuoden
Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa
ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen?
Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa
päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä?
1%
5%
14%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kolme tai useamman
kerran
Kaksi kertaa
Yhden kerran
Hanke päätettiin jo
ensimmäisellä kerralla
Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi?
Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena
3,93
4,05
4,05
4,07
4,16
4,22
4,23
4,24
4,29
4,50
1 2 3 4 5
Viestintä asukkaille korjauksen aikana
onnistui hyvin
Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla
Valvontaan panostettiin riittävästi
Viestintä hallitukselle korjauksen aikana
onnistui hyvin
Hankkeen suunnitteluun panostettiin
riittävästi
Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset
puutteet korjattiin
Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa
Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää
Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä
Hanke toteutui suunnitellun budjetin
mukaisesti
8%
3%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
20%
24%
17%
12%
16%
9%
8%
7%
10%
5%
36%
38%
34%
39%
33%
33%
31%
42%
40%
28%
34%
35%
40%
40%
45%
50%
52%
46%
46%
63%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
PARVEKEREMONTIT (N68)
Parveke, tiedot remontoidusta kohteesta
2%
15%
18%
18%
24%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Muu (N1)
Alle 20 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N10)
50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
(N12)
20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki /
kunta (N12)
Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
(N16)
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen) (N17)
Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi
10%
26%
64%
0% 20% 40% 60% 80%
Rivitalo / luhtitalo (N7)
Kerrotalo (ei elementtitalo)
(N18)
Kerrostalo (elementtitalo)
(N44)
Parveke, tiedot remontoidusta kohteesta
22%
78%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Rakennettiin uudet
parvekkeet (N15)
Korjattiin vanhat
parvekkeet (N53)
Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi
• Keskiarvo: 1972
• Mediaani: 1974
• Alin 25 %: 1963
• Ylin 75 %: 1982
Huoneistojen määrä
• Keskiarvo 45
• Mediaani 35
Hankkeessa:
Syyt hankkeen käynnistymiseen
1,99
2,90
3,42
3,56
3,56
3,61
4,22
1 2 3 4 5
Energiatehokkuuden parantaminen
Hanke toteutui muun korjaushankkeen
osana / sivuhankkeena
Varautuminen turvallisuusriskeihin /
mahdolliseen käyttökieltoon
Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli
otettu kantaa remontin ajankohtaan
Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden
parantaminen
Toiminnallisuuden / asumisviihtyisyyden
parantaminen
Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot
54%
42%
12%
9%
9%
11%
3%
15%
6%
18%
12%
4%
6%
9%
16%
6%
19%
15%
31%
17%
9%
9%
13%
18%
44%
34%
46%
21%
6%
33%
33%
21%
22%
21%
58%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
Hankkeen käynnistyminen
34% 39%
10%
10%
22%
46%
40%
6%
42%
49%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Osakas / asukas
Isännöintiyritys / isännöitsijä
Taloyhtiön hallitus
1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus
Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi?
Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa
ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen?
Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa
päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä?
7%
13%
47%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
5 vuotta tai pidempään
3-4 vuotta
1-2 vuotta
Alle vuoden
1%
7%
19%
73%
0% 20% 40% 60% 80%
Kolme tai useamman
kerran
Kaksi kertaa
Yhden kerran
Hanke päätettiin jo
ensimmäisellä kerralla
Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena
3,77
3,84
3,97
4,01
4,07
4,16
4,17
4,19
4,22
4,24
1 2 3 4 5
Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä
Viestintä asukkaille korjauksen aikana
onnistui hyvin
Hanke toteutui suunnitellussa
aikataulussa
Suunnittelun resursseja oli hyvin
saatavilla
Viestintä hallitukselle korjauksen aikana
onnistui hyvin
Työt saatetiin hyvin loppuun ja
mahdolliset puutteet korjattiin
Hanke toteutui suunnitellun budjetin
mukaisesti
Valvontaan panostettiin riittävästi
Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää
Hankkeen suunnitteluun panostettiin
riittävästi
12%
6%
6%
12%
6%
6%
7%
6%
3%
6%
19%
30%
16%
12%
16%
15%
7%
12%
15%
10%
33%
32%
34%
34%
44%
36%
41%
35%
41%
27%
32%
30%
39%
41%
35%
43%
44%
46%
42%
54%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä

More Related Content

More from Isannointiliitto

Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Isannointiliitto
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
Isannointiliitto
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isannointiliitto
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
Isannointiliitto
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Isannointiliitto
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
Isannointiliitto
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Isannointiliitto
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Isannointiliitto
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Isannointiliitto
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isannointiliitto
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Isannointiliitto
 

More from Isannointiliitto (11)

Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyv...
 
Isännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelmaIsännöintipäivien ohjelma
Isännöintipäivien ohjelma
 
Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016Isännöintialan digiselvitys 2016
Isännöintialan digiselvitys 2016
 
Tupakointikieltohakemuslomake
TupakointikieltohakemuslomakeTupakointikieltohakemuslomake
Tupakointikieltohakemuslomake
 
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomakeHuoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
Huoneiston haltijan tupakkalain mukainen kuulemislomake
 
Osakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohjeOsakkaan asbestiohje
Osakkaan asbestiohje
 
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestäKysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä
 
Viestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöilleViestintäsuositus taloyhtiöille
Viestintäsuositus taloyhtiöille
 
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositusTaloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus
 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdotIsännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot
 
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeetVanhat isännöinnin eettiset ohjeet
Vanhat isännöinnin eettiset ohjeet
 

Katto- ja julkisivubarometri 2019

 • 2. Tausta ja toteutus - Vastaajina isännöitsijät N 198 - Tutkimuksen teemat: - Viimeisin isännöitsijän toteuttama - Julkisivuremontti - Kattoremontti - Ikkuna- ja oviremontti - Parvekeremontti
 • 3. Kattojen ja julkisivujen kunnossapito ja korjaustarpeet 2,86 2,91 3,17 3,18 1 2 3 4 5 Kattojen ja julkisivujen korjauksiin ryhdytään oikea-aikaisesti Kattojen ja julkisivujen rakennustekninen merkitys ymmärretään riittävän hyvin Kattojen ja julkisivujen kuntoa halutaan riittävästi selvittää esim. kuntotutkimusten avulla Kattojen ja julkisivujen ylläpitoon ja huoltoon panostetaan riittävästi 4% 5% 3% 36% 37% 27% 22% 35% 28% 28% 39% 19% 22% 33% 31% 5% 8% 8% 6% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä En osaa sanoa
 • 4. Kattojen ja julkisivujen kunnossapito ja korjaustarpeet 88% 80% 83% 7% 14% 9% 5% 6% 9% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Julkisivuista olisi hyvä käydä enemmän julkista keskustelua (esim. samaan tapaan kuin putkiremonteista) Julkisivuremontin tarpeellisuutta ei useinkaan ymmärretä yhtiökokouksissa ja hankkeet lykkääntyvät eteenpäin. Julkisivujen korjauksia jää toteutumatta muiden korjaushankkeiden ensisijaisuuden vuoksi (esim. putkiremontit) Kyllä Ei En osaa sanoa Ne isännöitsijät joilla hankkeita on jäänyt toteuttamatta: keskimäärin 2,7 toteuttamatta jäänyttä hanketta viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • 5. Taloyhtiöiden päätöksenteko 3% 6% 33% 31% 8% 8% 48% 39% 23% 20% 14% 20% 51% 39% 2% 4% 18% 32% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Julkisivu Parvekkeet Ovet ja ikkunat Katto 1=matala tärkeys 2 3 4 5=korkea tärkeys En osaa sanoa Miten seuraavia rakennuksen osia näkemyksesi mukaan priorisoidaan / pidetään tärkeänä taloyhtiöiden päätöksenteossa?
 • 7. Kattoremontit, tiedot remontoidusta kohteesta Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi 3% 18% 15% 18% 24% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Muu (N4) Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N27) 20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N23) 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N28) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N37) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N34) 5% 15% 40% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Muu (N7) Kerrotalo (ei elementtitalo) (N23) Rivitalo / luhtitalo (N61) Kerrostalo (elementtitalo) (N62)
 • 8. Kattoremontit, tiedot remontoidusta kohteesta Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi • Keskiarvo 1977 • Mediaani 1977 • Alin 25 % 1969 • Ylin 75 % 1986 Huoneistojen määrä • Keskiarvo 34 • Mediaani 24 Katon tyyppi 9% 34% 56% 0% 20% 40% 60% Pulpettikatto (N14) Tasakatto (N52) Harjakatto (N86)
 • 9. Syyt hankkeen käynnistymiseen 1,13 1,98 2,14 3,09 3,13 3,75 1 2 3 4 5 Ullakkorakentaminen Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden parantaminen Energiatehokkuuden parantaminen Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Toistuvat vuodot Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot 92% 53% 41% 19% 20% 10% 7% 17% 21% 13% 18% 9% 15% 26% 21% 16% 13% 12% 9% 35% 20% 34% 1% 4% 4% 12% 26% 35% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
 • 10. Hankkeen käynnistyminen 43% 37% 14% 9% 17% 43% 39% 3% 40% 47% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osakas / asukas Taloyhtiön hallitus Isännöintiyritys / isännöitsijä 1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus 1% 1% 6% 16% 40% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% yli 10 vuotta 8-10 vuotta 5 -7 vuotta 3-4 vuotta 1-2 vuotta Alle vuoden Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen? Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi? Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä? 3% 5% 12% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kolme tai useamman kerran Kaksi kertaa Yhden kerran Hanke päätettiin jo ensimmäisellä kerralla
 • 11. Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena 3,83 3,95 3,95 3,98 4,18 4,19 4,31 4,36 4,43 4,45 1 2 3 4 5 Viestintä asukkaille korjauksen aikana onnistui hyvin Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä Viestintä hallitukselle korjauksen aikana onnistui hyvin Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla Valvontaan panostettiin riittävästi Hankkeen suunnitteluun panostettiin riittävästi Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset puutteet korjattiin Hanke toteutui suunnitellun budjetin mukaisesti 7% 7% 11% 6% 3% 6% 6% 3% 2% 3% 24% 19% 14% 18% 15% 18% 13% 6% 6% 7% 44% 37% 44% 40% 40% 40% 23% 40% 31% 26% 24% 35% 31% 34% 41% 34% 58% 51% 59% 63% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
 • 13. Julkisivu, tiedot remontoidusta kohteesta Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi 13% 15% 19% 24% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N14) 20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N16) 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N21) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N26) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N32) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Muu (N2) Rivitalo / luhtitalo (N20) Kerrotalo (ei elementtitalo) (N28) Kerrostalo (elementtitalo) (N58)
 • 14. Julkisivu, tiedot remontoidusta kohteesta Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi • Keskiarvo: 1969 • Mediaani: 1972 • Alin 25 %: 1962 • Ylin 75 %: 1979 Huoneistojen määrä • Keskiarvo 45 • Mediaani 32 Julkisivun alkuperäinen materiaali 6% 6% 12% 18% 58% 0% 20% 40% 60% 80% Julkisivulevy (N6) Jokin muu, mikä (N8) Puu (N13) Tiili (N20) Betonijulkisivut ja rapatut julkisivut (N62)
 • 15. Syyt hankkeen käynnistymiseen 2,63 3,14 3,63 3,85 3,88 4,31 1 2 3 4 5 Energiatehokkuuden parantaminen Turvallisuusriskit Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden parantaminen Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Näkyvät vauriot 22% 12% 7% 5% 6% 28% 21% 11% 7% 13% 21% 29% 19% 18% 12% 11% 20% 18% 37% 39% 28% 40% 8% 20% 26% 32% 42% 47% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
 • 16. Hankkeen käynnistyminen 40% 38% 11% 8% 18% 42% 43% 5% 44% 46% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osakas / asukas Taloyhtiön hallitus Isännöintiyritys / isännöitsijä 1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi? 1% 1% 2% 29% 42% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% yli 10 vuotta 8-10 vuotta 5 -7 vuotta 3-4 vuotta 1-2 vuotta Alle vuoden Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen? 4% 8% 11% 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kolme tai useamman kerran Kaksi kertaa Yhden kerran Hanke päätettiin jo ensimmäisellä kerralla Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä?
 • 17. Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena 3,63 3,74 3,91 3,94 4,02 4,03 4,09 4,13 4,22 4,27 1 2 3 4 5 Viestintä asukkaille korjauksen aikana onnistui hyvin Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla Viestintä hallitukselle korjauksen aikana onnistui hyvin Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset puutteet korjattiin Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää Hanke toteutui suunnitellun budjetin mukaisesti Hankkeen suunnitteluun panostettiin riittävästi Valvontaan panostettiin riittävästi 7% 12% 8% 5% 6% 7% 5% 6% 4% 4% 34% 24% 21% 25% 21% 18% 17% 13% 11% 12% 38% 27% 38% 35% 36% 35% 43% 33% 41% 37% 19% 33% 32% 34% 37% 39% 36% 45% 44% 47% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
 • 19. Ovi- ja ikkunaremontit, tiedot remontoidusta kohteesta Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi 2% 16% 18% 18% 21% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Muu (N2) 20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N22) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N25) Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N25) 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N29) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N34) 2% 14% 42% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Muu (N3) Kerrotalo (ei elementtitalo) (N19) Kerrostalo (elementtitalo) (N56) Rivitalo / luhtitalo (N57)
 • 20. Ovi- ja ikkunaremontit, tiedot remontoidusta kohteesta Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi • Keskiarvo: 1967 • Mediaani: 1977 • Alin 25 %: 1970 • Ylin 75 %: 1984 Huoneistojen määrä • Keskiarvo 45 • Mediaani 32
 • 21. Syyt hankkeen käynnistymiseen 2,03 2,82 2,98 3,31 3,63 3,81 4,05 4,42 1 2 3 4 5 Hanke toteutui muun korjaushankkeen osana / sivuhankkeena Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden parantaminen Turvallisuuden varmistaminen Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Energiatehokkuuden parantaminen Asumismukavuus (esim. ilmanvaihdon parantaminen) Ikkunoiden / ovien heikko toiminta / käytettävyys 64% 23% 13% 10% 7% 9% 19% 21% 14% 5% 10% 5% 4% 23% 34% 32% 29% 20% 17% 9% 6% 22% 20% 24% 37% 40% 44% 35% 17% 13% 12% 21% 23% 28% 34% 54% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
 • 22. Hankkeen käynnistyminen 25% 34% 17% 2% 27% 48% 42% 14% 32% 53% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osakas / asukas Isännöintiyritys / isännöitsijä Taloyhtiön hallitus 1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus 2% 18% 45% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5 vuotta tai pidempään 3-4 vuotta 1-2 vuotta Alle vuoden Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen? Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä? 1% 5% 14% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kolme tai useamman kerran Kaksi kertaa Yhden kerran Hanke päätettiin jo ensimmäisellä kerralla Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi?
 • 23. Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena 3,93 4,05 4,05 4,07 4,16 4,22 4,23 4,24 4,29 4,50 1 2 3 4 5 Viestintä asukkaille korjauksen aikana onnistui hyvin Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla Valvontaan panostettiin riittävästi Viestintä hallitukselle korjauksen aikana onnistui hyvin Hankkeen suunnitteluun panostettiin riittävästi Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset puutteet korjattiin Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä Hanke toteutui suunnitellun budjetin mukaisesti 8% 3% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 20% 24% 17% 12% 16% 9% 8% 7% 10% 5% 36% 38% 34% 39% 33% 33% 31% 42% 40% 28% 34% 35% 40% 40% 45% 50% 52% 46% 46% 63% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä
 • 25. Parveke, tiedot remontoidusta kohteesta 2% 15% 18% 18% 24% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Muu (N1) Alle 20 000 asukkaan kaupunki / kunta (N10) 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki (N12) 20 000 - 50 000 asukkaan kaupunki / kunta (N12) Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki (N16) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N17) Kiinteistön sijainti Kiinteistön tyyppi 10% 26% 64% 0% 20% 40% 60% 80% Rivitalo / luhtitalo (N7) Kerrotalo (ei elementtitalo) (N18) Kerrostalo (elementtitalo) (N44)
 • 26. Parveke, tiedot remontoidusta kohteesta 22% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rakennettiin uudet parvekkeet (N15) Korjattiin vanhat parvekkeet (N53) Remontoidun kiinteistön rakennusvuosi • Keskiarvo: 1972 • Mediaani: 1974 • Alin 25 %: 1963 • Ylin 75 %: 1982 Huoneistojen määrä • Keskiarvo 45 • Mediaani 35 Hankkeessa:
 • 27. Syyt hankkeen käynnistymiseen 1,99 2,90 3,42 3,56 3,56 3,61 4,22 1 2 3 4 5 Energiatehokkuuden parantaminen Hanke toteutui muun korjaushankkeen osana / sivuhankkeena Varautuminen turvallisuusriskeihin / mahdolliseen käyttökieltoon Kunnossapitosuunnitelmasssa (PTS) oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Rakennuksen ulkonäön / esteettisyyden parantaminen Toiminnallisuuden / asumisviihtyisyyden parantaminen Kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot 54% 42% 12% 9% 9% 11% 3% 15% 6% 18% 12% 4% 6% 9% 16% 6% 19% 15% 31% 17% 9% 9% 13% 18% 44% 34% 46% 21% 6% 33% 33% 21% 22% 21% 58% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=ei merkitystä 2 3 4 5=suuri merkitys
 • 28. Hankkeen käynnistyminen 34% 39% 10% 10% 22% 46% 40% 6% 42% 49% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osakas / asukas Isännöintiyritys / isännöitsijä Taloyhtiön hallitus 1=ei vaikutusta 2 3 4=suuri vaikutus Kenen aloitteesta hankesuunnittelu käynnistyi? Kuinka kauan hanke oli esillä hallituksessa ennen kuin se vietiin yhtiökokoukseen? Kuinka monta kertaa hanke oli yhtiökokouksessa päätettävänä ennen sen lopullista hyväksymistä? 7% 13% 47% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5 vuotta tai pidempään 3-4 vuotta 1-2 vuotta Alle vuoden 1% 7% 19% 73% 0% 20% 40% 60% 80% Kolme tai useamman kerran Kaksi kertaa Yhden kerran Hanke päätettiin jo ensimmäisellä kerralla
 • 29. Hankkeen onnistuminen kokonaisuutena 3,77 3,84 3,97 4,01 4,07 4,16 4,17 4,19 4,22 4,24 1 2 3 4 5 Urakkatarjouksia saatiin riittävä määrä Viestintä asukkaille korjauksen aikana onnistui hyvin Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa Suunnittelun resursseja oli hyvin saatavilla Viestintä hallitukselle korjauksen aikana onnistui hyvin Työt saatetiin hyvin loppuun ja mahdolliset puutteet korjattiin Hanke toteutui suunnitellun budjetin mukaisesti Valvontaan panostettiin riittävästi Urakoitsijoiden työn laatu oli hyvää Hankkeen suunnitteluun panostettiin riittävästi 12% 6% 6% 12% 6% 6% 7% 6% 3% 6% 19% 30% 16% 12% 16% 15% 7% 12% 15% 10% 33% 32% 34% 34% 44% 36% 41% 35% 41% 27% 32% 30% 39% 41% 35% 43% 44% 46% 42% 54% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=eri mieltä 2 3 4 5=samaa mieltä