SlideShare a Scribd company logo
Dr. Kollár Csaba 
Dr. Poór József 
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást 
kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Tételek és következtetések
1. Tétel: Segítés és tanácsadás 
segítés 
segítő segített
2. Tétel : Tanácsadás egy olyan speciális 
szolgáltatás… 
amelyet el lehet adni és meg lehet vásárolni, 
de nem lehet a kirakatba kitenni…
3. Tétel: Miért is nem lehet a kirakatba 
kitenni? 
Ember/tudás 
intenzív 
tevékenység 
Meghatározóak 
a nem anyagi 
tevékenységek 
Intenzív 
kapcsolat 
a szolgáltató 
és ügyfele 
között 
Nehéz 
standardizálni 
Független 
tanácsadás 
• Diagnózis 
• Alternatívák 
• Megvalósítás 
Nem független 
tanácsadás
Kulcskérdések 
Honnan jöttünk? 
A tanácsadó szervezetek befolyásolói 
Kelet-európai fejlődés jellemzői 
Új szelek a tanácsadásban 
Következtetések
„Oxford tanácsadói kézikönyv” 
a tanácsadásról 
Ez a szektor közel 150 éves 
Mint független vállalkozás az 
USA-ban született 10-es 
években 
Globális árbevétel meghaladja 
300 milliárd dollárt 
Today we can hardly find an 
area of business life, which 
cannot be connected to some 
kind of consultancy business
Öt fő fejlődési hullám 
(1900-as évektől napjainkig) 
A tanácsadói 
szakma elméleti 
fejlődése 
A tanácsadási 
területek 
bővülése 
Tanácsadás 
igénybevételének 
is gyakori oka 
valamilyen 
változás 
Tudományos menedzsment 
Human Relations 
Szervezés és stratégia 
Tanácsadás könyvviteli cégeknél 
IT és outsourcing tanácsadás 
1900 1950 Napjainkban
Nincs semmi új a nap alatt 
A dobosokhoz, küldöncökhöz és utcalányokhoz hasonlóan a 
szakmai szolgáltatók követték ügyfeleiket a világ számos 
pontjára szolgáltatásaikkal a 80-as és a 90-es években. 
(The Economist, 2004)
Tanácsadás Kelet-Európában 
 Külföldi tanácsadók 
 Phare és Világbanki 
projektek 
 Privatizációs boom 
 Helyi tanácsadók 
növekvő szerepe 
 EU projektek 
 Gazdasági krízis 
hatása
Változó felfogásunk
Felfogásunk 1989-ben 
„Mi leszel ha nagy leszel? 
Mit akarsz csinálni a felnőtt 
korodban? 
Azt tapasztaljuk, hogy 
szívesen lennének 
orvosok, ügyvédek, 
tanárok, híres utazók, 
sportolók, de a legritkább 
esetben hallható olyan 
válasz, hogy tanácsadók.”
Felfogásunk 2000-ben 
„A tanácsadó ipar, amely szinte 
semmiből bukkant fel az 1920- 
as években, jelentős mértékű – 
és kisebb megszakításoktól 
eltekintve – folyamatos 
fejlődésen ment illetve megy 
keresztül. Noha a tanácsadás 
alapja ugyanaz marad, vagyis 
segíteni az ügyfelet sikere 
elérése végett – a tanácsadás 
kétségtelenül változni fog.”
Felfogásunk 2005-ben 
„ A korábbi évtizedekkel 
ellenben, ma ezt a 
szakmát nemcsak az 
életük delelőjére érkezett 
szakemberek választják 
karriercélul. 
…tömegesen jelennek 
meg a frissen végzett 
szakemberek is ebben a 
szakmában.”
Felfogásunk 2010-ben 
„A tanácsadás jövőbeli sikere 
azon áll vagy bukik, hogy 
képesek-e ezen iparág 
képviselői mindig az új tudás 
létrehozásának az élvonalába 
tartozni. 
Ha ez nem biztosított, akkor 
ez a szakma is eltűnik a 
különböző más 
foglalkozásokhoz hasonlóan a 
szakmák globális 
útvesztőiben.”
A tanácsadást befolyásoló 
nemzetközi trendek 
Kapitalista orientáció változása 
Társadalom irányításának változása 
Bizonytalan környezet és világ 
Kulturálisan komplex környezet 
Nem szabályozott iparág 
A válság ezt az iparágat sem kímélte 
A kelet-európai régió tanácsadási volumene 
növekszik, de továbbra sem jelentősen 
meghatározó
Tanácsadói modellek 
forrás: Brooks-Edwards, 2014 
Fókusz Szakértő tanácsadás Folyamat tanácsadás Kérdezés típusú modell 
Mi a tanácsadó feladata? Probléma-megoldás Probléma-megoldás 
Elérni az ügyfél által kívánt 
végeredményt 
Milyen a tanácsadó és az 
ügyfél kapcsolata? 
A tanácsadó tudást közvetít 
vagy ad át 
A tanácsadó és az ügyfél 
együtt dolgozik emberi 
erőforrást és szervezeti 
működést érintő 
kérdésekben 
A tanácsadó és az ügyfél 
partnerekként működnek 
együtt a változás műszaki, 
humán kérdéseiben 
Mi a tanácsadó szerepe? 
A tanácsadó mint szakértő 
ad át tudást és jó 
gyakorlatokat 
A tanácsadó „segítő” vagy 
egy folyamat szakértője 
Az ügyfél és a tanácsadó 
ötvözik eltérő 
tapasztalataikat a kívánt 
végeredmény eléréséért 
Hogyan érhető el 
növekedés az ügyfélnél? 
Tudást közvetít a termék 
vagy szolgáltatás formába 
Segíti az ügyfelet 
megtanulni, hogy 
hatékonyabban legyen a 
munkavégzés 
Az ügyfél és a tanácsadó 
együttes tudása szükséges 
a célok eléréséhez 
Mennyire egyedülálló az 
ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatás? 
Alacsony (különböző 
kontextusban használható 
a tudás ) 
Magas Magas
Szakértői modell 
1. Előkészítés 
2. Diagnózis 
3. Intézkedések 
tervezése 
4. Megvalósítás 
5. Befejezés 
Előzetes diagnózis, ajánlat, szerződés 
Tényfeltárás, adatgyűjtés, elemzés 
Megoldási változatok kidolgozása, értékelése, 
megoldás választása, megvalósítási terv 
Közreműködés a megvalósításban, 
ajánlások finomítása, oktatás, tréning 
Értékelés, prezentáció, zárójelentés, 
elszámolások
Folyamat-tanácsadás 
Kurt Lewin változás modellje
Kérdezés típusú modell (~coaching?) 
5.Meghatározni kérdezési partnereket 
3.Meghatározni egyéb támogatókat 
(Finding Out Who Else Can Contribute) 
2.Meghatározni projekt partnereket 
(Establishing Our Inquiry Partners) 
1. Tisztázni az eredményelvárásokat és 
megtárgyalni a szerződést 
(Clarify outcome and negotiate contract) 
4. Kérdezés végrehajtása 
(The Inquiry Circle) 
(Sharing)
Egy kutatás eredményei
A felmérés bemutatása 
 150 értékelhető kérdőív 
(nem reprezentatív) 
 15 interjú 
A Tanácsadói Kerekasztal 
keretében alakult a TOP-ot 
(Tanácsadók Országos 
Platformja) konzultáns 
szakma megújítása céljából 
hoztak létre a hazánkban 
működő 14 szakmai 
szövetség (EETOSZ, 
HSZOSZ, IVSZ, MATT , 
MCSZ, MÉT, MMSZ, MTSZ 
, OHE, SZMT, TAN OSZT, 
TK, VOE és VTMSZ) 
támogatásával.
Reakciók a válságra 
Valamilyen beavatkozásra szinte minden vállalatnál szükség volt 
A létszámcsökkentés a 
legritkábban megtett 
lépés volt 
Nem lehet párhuzamot 
vonni a vállalat mérete 
és a válság miatti 
létszámcsökkentés 
között 
 Khi-négyzet próba 
szerint van kapcsolat, 
viszont a Cramer-féle 
együttható 0,3 minden 
esetben 
 A legtöbb vállalat: 
 Új tevékenységet 
indított, 
 Újradefiniálta a 
stratégiáját, 
 Új piacokra lépett be, 
 Lefaragott a 
költségekből, 
 Növelte a vállalati 
hatékonyságot.
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Tanácsadás és kommunikáció 
Alapvetés: nem lehet nem kommunikálni 
Kérdések (melyekre választ keresünk): 
Ki? 
Kinek? 
Mit? 
Hogyan? 
Mennyiért? 
Hol?
Ki? (1) 
Megváltoztak az elvárások a szakmai 
szolgáltatókkal szemben 
Légy mobilis és rugalmas (hely, idő, szereplők, témák) 
Ismerd és használd a technikát 
Működj a káoszban 
Ne szakértő, hanem együttműködő, együttalkotó légy 
Óvakodj a mindentudástól és a kiégéstől 
Van személyes márkád? 
Tudás- és tapasztalatmegosztás 
Bízol magadban és a tudásodban, hogy a problémát 
meg tudod oldani?
Ki? (2) 
az érzelmeit kimutató szakmai szolgáltató 
 Őszinteség és bizalom 
 Figyelem 
Empátia 
 Kíváncsiság 
 Kölcsönös tisztelet és gondoskodás 
Nyitottság valamennyi csoporttag elképzelései felé 
 Bizalom 
 Nem „én”, hanem „mi” 
 Win-win vs. mi
Kinek? 
Szervezet (megrendelő vs. igénybevevő) 
Dinamikusan változó igénybevevői csoport 
Amit valakivel egyeztetünk, arról a másik nem 
biztos, hogy tud (dokumentáció) 
A projekt egyik tagja vagy
Mit, s hogyan? 
Eredményorientáció helyett problémaorientáció 
Szakértő helyett alkoss együtt 
Statikus helyett dinamikus tudásalkotás 
Szakmai helyett személyes kapcsolat 
Ne akarj mindent megoldani 
Dinamikus tudás a bizonytalanságban (kreatív 
improvizáció) 
Nincs biztosan működő modell
Mennyiért? 
Startup láz: fizetés „valamikor” 
Óradíj vs. projektdíj vs. üzleti részesedés 
Vannak tartalékaid?
Hol? 
Ügyfélnél? Van egyáltalán irodája? 
Kávézóban? 
Tanácsadó irodájában? 
Telefonon, e-mail-ben? 
Virtuális környezetben?
Hol? 
Ügyfélnél? Van egyáltalán irodája? 
Kávézóban? 
Tanácsadó irodájában? 
Telefonon, e-mail-ben? 
Virtuális környezetben?
tanácsadás.a.digitális.korban
Várható trendek a digitális korban 
 Egymástól messze levő személyek egy csoportban 
 Különböző kultúrák együtt 
Virtuális projekt- illetve munkakörnyezet 
Naptárak, tevékenységnaplók összehangolása 
 Működés 24/7-ben 
 Adatok, eredmények a felhőben 
 (géppel támogatott)ember-(géppel támogatott)ember 
kommunikáció 
 Digitális kommunikációs platformok 
Viber 
Skype 
 Stb…
Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket! 
Prof. Dr. Poór József poorjf@t-online.hu 
Dr. Kollár Csaba PhD. kollar.csaba@prema.hu
Képek és videók forrása 
http://www.howtofascinate.com/blog/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU 
http://www.amazon.com/Handbook-Management-Consulting-Handbooks-Business/dp/019923504X 
Wikipedia 
http://www.digbydoodle.com/Moeller/Fife-and-Drum/Connecticut/George_Gallagher-Lancraft.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/EN_BESKYTTERINDE_AF_INDUSTRIEN.gif 
http://s03.static.libri.hu/cover/47/9/1233639_5.jpg 
http://www.antikvarium.hu/konyv/bodor-pal-dr-poor-jozsef-menedzsment-tanacsadasi-kezikonyv-54640 
http://www.antikvarium.hu/konyv/poor-jozsef-a-menedzsment-tanacsadas-fejlodesi-tendenciai-294887 
http://s02.static.libri.hu/cover/40/0/821905_5.jpg 
http://www.libri.hu/konyv/john_p_kotter.olvad-a-jeghegyunk.html 
http://edl.ecml.at/Portals/33/images/EDL_Logo1.jpg 
http://i3advantage.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/digital-communication.jpg

More Related Content

Viewers also liked

A 7C alternatív értelmezése a digitális korban
A 7C alternatív értelmezése a digitális korbanA 7C alternatív értelmezése a digitális korban
A 7C alternatív értelmezése a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Munkavállalói generációk harca a digitális korban
Munkavállalói generációk harca a digitális korbanMunkavállalói generációk harca a digitális korban
Munkavállalói generációk harca a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITYTHE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A 2015. év trendjei a digitális korban
A 2015. év trendjei a digitális korbanA 2015. év trendjei a digitális korban
A 2015. év trendjei a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotokDr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusaDr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourseDr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldönDr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 

Viewers also liked (20)

A 7C alternatív értelmezése a digitális korban
A 7C alternatív értelmezése a digitális korbanA 7C alternatív értelmezése a digitális korban
A 7C alternatív értelmezése a digitális korban
 
Munkavállalói generációk harca a digitális korban
Munkavállalói generációk harca a digitális korbanMunkavállalói generációk harca a digitális korban
Munkavállalói generációk harca a digitális korban
 
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában - A humán információ...
 
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
Dr. Kollár Csaba: Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése a vezetők kö...
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Szervezeti kommunikáció a digitális korban
 
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Szervezeti információbiztonság a digitális korban
 
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
A digitalizáció szervezeti és munkahelyi aspektusai - A digitális munkahely...
 
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITYTHE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
THE LEADERS AWARENESS OF INFORMATION SECURITY
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korbanDr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
Dr. Kollár Csaba PhD.: Pedagógia a digitális korban
 
A 2015. év trendjei a digitális korban
A 2015. év trendjei a digitális korbanA 2015. év trendjei a digitális korban
A 2015. év trendjei a digitális korban
 
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotokDr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
Dr. Kollár Csaba: Szerethetők-e a robotok
 
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
Dr. Kollár Csaba PhD.: Intézményi kommunikáció a digitális korban - A digitál...
 
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korbanDr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
Dr. Kollár Csaba: Kommunikáció a digitális korban
 
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
Dr. Kollár Csaba: A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az info-kom...
 
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusaDr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
Dr. Kollár Csaba: A humánökológia gazdaság- és társadalomtudományi aspektusa
 
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourseDr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse
 
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldönDr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
Dr. Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
 
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
 
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
 
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
Dr. Kollár Csaba: A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) (nem csak) üzle...
 

Similar to Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások

HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
Imre Hild
 
Minden ugyfel egyeniseg
Minden ugyfel egyenisegMinden ugyfel egyeniseg
Minden ugyfel egyeniseg
Krisztina Varsányi
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild
 
BB Coaching - Business Model You
BB Coaching - Business Model YouBB Coaching - Business Model You
BB Coaching - Business Model You
Benedek Frank, MBA
 
Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215
prsmagency
 
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
prsmagency
 
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
MKT Informatikai szakosztály
 
Értékesítési tárgyalás
Értékesítési tárgyalásÉrtékesítési tárgyalás
Értékesítési tárgyalás
Mákos Szabolcs
 
A jövő sikere, és az ügyfelek
A jövő sikere, és az ügyfelekA jövő sikere, és az ügyfelek
A jövő sikere, és az ügyfelek
Krisztina Varsányi
 
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
sipostibor
 
Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414
totalbusinesscoach
 
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Krisztina Ilosfai
 
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Csabaletter
 
Reklamok Ertelmezese 4
Reklamok Ertelmezese 4Reklamok Ertelmezese 4
Reklamok Ertelmezese 4
Zoltan Havasi
 
Information consulting -- konyvbemutato
Information consulting -- konyvbemutatoInformation consulting -- konyvbemutato
Information consulting -- konyvbemutato
Gábor Mikulás
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
Pronay46
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
Pronay46
 
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit
 
Diakvallalkozas lepesrol
Diakvallalkozas lepesrolDiakvallalkozas lepesrol
Diakvallalkozas lepesrol
Katalin Sebestyén
 

Similar to Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások (20)

HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
 
Minden ugyfel egyeniseg
Minden ugyfel egyenisegMinden ugyfel egyeniseg
Minden ugyfel egyeniseg
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 
BB Coaching - Business Model You
BB Coaching - Business Model YouBB Coaching - Business Model You
BB Coaching - Business Model You
 
Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215
 
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
 
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
Kovács Vilmos Levente: Hogyan segít az innováció a cégépítésben?
 
Bemutatkozás
BemutatkozásBemutatkozás
Bemutatkozás
 
Értékesítési tárgyalás
Értékesítési tárgyalásÉrtékesítési tárgyalás
Értékesítési tárgyalás
 
A jövő sikere, és az ügyfelek
A jövő sikere, és az ügyfelekA jövő sikere, és az ügyfelek
A jövő sikere, és az ügyfelek
 
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
V fbev 2előadás_szolgáltatások_2009
 
Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414Pttl tbc 20120414
Pttl tbc 20120414
 
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
 
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
 
Reklamok Ertelmezese 4
Reklamok Ertelmezese 4Reklamok Ertelmezese 4
Reklamok Ertelmezese 4
 
Information consulting -- konyvbemutato
Information consulting -- konyvbemutatoInformation consulting -- konyvbemutato
Information consulting -- konyvbemutato
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
 
Diakvallalkozas lepesrol
Diakvallalkozas lepesrolDiakvallalkozas lepesrol
Diakvallalkozas lepesrol
 

More from Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciájaDr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetbenA mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövője
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korábanLehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 

More from Csaba KOLLAR (Dr. PhD.) (20)

A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
A magyarországi magánbiztonsági szektor elemzése, fejlődésének lehetséges ir...
 
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciájaDr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
Dr. habil. Kollár Csaba PhD.: Mindennapok mesterséges intelligenciája
 
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetbenA mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei az épületgépészetben
 
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
A biztonságtudomány helye a tudományok térképén, avagy: tévedett-e Maslow
 
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonságaA nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
A nagy kockázatú MI rendszerek kiberbiztonsága
 
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációbanA mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
A mesterséges intelligencia lehetőségei az agilis szervezeti kommunikációban
 
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudománybanA mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
A mesterséges intelligencia megjelenése a biztonságtudományban
 
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korábanTársadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
Társadalmi hatások és technológiai trendek a mesterséges intelligencia korában
 
A domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövőjeA domotika rendszerek jövője
A domotika rendszerek jövője
 
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztéséreA mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
A mesterséges intelligencia hatása a vezetői kompetenciák fejlesztésére
 
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
KVANTUMSZÁMÍTÁSTECHNIKA KATONAI ÉS POLGÁRI KÖRNYEZETBEN - A mesterséges intel...
 
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
Kollár Csaba: Az ipar 4.0 és a logisztika 4.0 kapcsolata a mesterséges intell...
 
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚLA KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL
 
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korábanLehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligencia korában
 
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
A KVANTUMON INNEN, DE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN MÁR TÚL?
 
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBANDOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
DOMOTIKA - OTTHONAINK KÉNYELME ÉS BIZTONSÁGA A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN
 
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életbenA mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
A mesterséges intelligencia felhasználása a polgári és katonai életben
 
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
Kollár Csaba: A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák haszná...
 
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
 
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
Áldás, vagy átok a mesterséges intelligencia?
 

Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások

 • 1. Dr. Kollár Csaba Dr. Poór József Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást kommunikációs kihívások
 • 4. 1. Tétel: Segítés és tanácsadás segítés segítő segített
 • 5. 2. Tétel : Tanácsadás egy olyan speciális szolgáltatás… amelyet el lehet adni és meg lehet vásárolni, de nem lehet a kirakatba kitenni…
 • 6. 3. Tétel: Miért is nem lehet a kirakatba kitenni? Ember/tudás intenzív tevékenység Meghatározóak a nem anyagi tevékenységek Intenzív kapcsolat a szolgáltató és ügyfele között Nehéz standardizálni Független tanácsadás • Diagnózis • Alternatívák • Megvalósítás Nem független tanácsadás
 • 7. Kulcskérdések Honnan jöttünk? A tanácsadó szervezetek befolyásolói Kelet-európai fejlődés jellemzői Új szelek a tanácsadásban Következtetések
 • 8. „Oxford tanácsadói kézikönyv” a tanácsadásról Ez a szektor közel 150 éves Mint független vállalkozás az USA-ban született 10-es években Globális árbevétel meghaladja 300 milliárd dollárt Today we can hardly find an area of business life, which cannot be connected to some kind of consultancy business
 • 9. Öt fő fejlődési hullám (1900-as évektől napjainkig) A tanácsadói szakma elméleti fejlődése A tanácsadási területek bővülése Tanácsadás igénybevételének is gyakori oka valamilyen változás Tudományos menedzsment Human Relations Szervezés és stratégia Tanácsadás könyvviteli cégeknél IT és outsourcing tanácsadás 1900 1950 Napjainkban
 • 10. Nincs semmi új a nap alatt A dobosokhoz, küldöncökhöz és utcalányokhoz hasonlóan a szakmai szolgáltatók követték ügyfeleiket a világ számos pontjára szolgáltatásaikkal a 80-as és a 90-es években. (The Economist, 2004)
 • 11. Tanácsadás Kelet-Európában  Külföldi tanácsadók  Phare és Világbanki projektek  Privatizációs boom  Helyi tanácsadók növekvő szerepe  EU projektek  Gazdasági krízis hatása
 • 13. Felfogásunk 1989-ben „Mi leszel ha nagy leszel? Mit akarsz csinálni a felnőtt korodban? Azt tapasztaljuk, hogy szívesen lennének orvosok, ügyvédek, tanárok, híres utazók, sportolók, de a legritkább esetben hallható olyan válasz, hogy tanácsadók.”
 • 14. Felfogásunk 2000-ben „A tanácsadó ipar, amely szinte semmiből bukkant fel az 1920- as években, jelentős mértékű – és kisebb megszakításoktól eltekintve – folyamatos fejlődésen ment illetve megy keresztül. Noha a tanácsadás alapja ugyanaz marad, vagyis segíteni az ügyfelet sikere elérése végett – a tanácsadás kétségtelenül változni fog.”
 • 15. Felfogásunk 2005-ben „ A korábbi évtizedekkel ellenben, ma ezt a szakmát nemcsak az életük delelőjére érkezett szakemberek választják karriercélul. …tömegesen jelennek meg a frissen végzett szakemberek is ebben a szakmában.”
 • 16. Felfogásunk 2010-ben „A tanácsadás jövőbeli sikere azon áll vagy bukik, hogy képesek-e ezen iparág képviselői mindig az új tudás létrehozásának az élvonalába tartozni. Ha ez nem biztosított, akkor ez a szakma is eltűnik a különböző más foglalkozásokhoz hasonlóan a szakmák globális útvesztőiben.”
 • 17. A tanácsadást befolyásoló nemzetközi trendek Kapitalista orientáció változása Társadalom irányításának változása Bizonytalan környezet és világ Kulturálisan komplex környezet Nem szabályozott iparág A válság ezt az iparágat sem kímélte A kelet-európai régió tanácsadási volumene növekszik, de továbbra sem jelentősen meghatározó
 • 18. Tanácsadói modellek forrás: Brooks-Edwards, 2014 Fókusz Szakértő tanácsadás Folyamat tanácsadás Kérdezés típusú modell Mi a tanácsadó feladata? Probléma-megoldás Probléma-megoldás Elérni az ügyfél által kívánt végeredményt Milyen a tanácsadó és az ügyfél kapcsolata? A tanácsadó tudást közvetít vagy ad át A tanácsadó és az ügyfél együtt dolgozik emberi erőforrást és szervezeti működést érintő kérdésekben A tanácsadó és az ügyfél partnerekként működnek együtt a változás műszaki, humán kérdéseiben Mi a tanácsadó szerepe? A tanácsadó mint szakértő ad át tudást és jó gyakorlatokat A tanácsadó „segítő” vagy egy folyamat szakértője Az ügyfél és a tanácsadó ötvözik eltérő tapasztalataikat a kívánt végeredmény eléréséért Hogyan érhető el növekedés az ügyfélnél? Tudást közvetít a termék vagy szolgáltatás formába Segíti az ügyfelet megtanulni, hogy hatékonyabban legyen a munkavégzés Az ügyfél és a tanácsadó együttes tudása szükséges a célok eléréséhez Mennyire egyedülálló az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás? Alacsony (különböző kontextusban használható a tudás ) Magas Magas
 • 19. Szakértői modell 1. Előkészítés 2. Diagnózis 3. Intézkedések tervezése 4. Megvalósítás 5. Befejezés Előzetes diagnózis, ajánlat, szerződés Tényfeltárás, adatgyűjtés, elemzés Megoldási változatok kidolgozása, értékelése, megoldás választása, megvalósítási terv Közreműködés a megvalósításban, ajánlások finomítása, oktatás, tréning Értékelés, prezentáció, zárójelentés, elszámolások
 • 20. Folyamat-tanácsadás Kurt Lewin változás modellje
 • 21. Kérdezés típusú modell (~coaching?) 5.Meghatározni kérdezési partnereket 3.Meghatározni egyéb támogatókat (Finding Out Who Else Can Contribute) 2.Meghatározni projekt partnereket (Establishing Our Inquiry Partners) 1. Tisztázni az eredményelvárásokat és megtárgyalni a szerződést (Clarify outcome and negotiate contract) 4. Kérdezés végrehajtása (The Inquiry Circle) (Sharing)
 • 23. A felmérés bemutatása  150 értékelhető kérdőív (nem reprezentatív)  15 interjú A Tanácsadói Kerekasztal keretében alakult a TOP-ot (Tanácsadók Országos Platformja) konzultáns szakma megújítása céljából hoztak létre a hazánkban működő 14 szakmai szövetség (EETOSZ, HSZOSZ, IVSZ, MATT , MCSZ, MÉT, MMSZ, MTSZ , OHE, SZMT, TAN OSZT, TK, VOE és VTMSZ) támogatásával.
 • 24. Reakciók a válságra Valamilyen beavatkozásra szinte minden vállalatnál szükség volt A létszámcsökkentés a legritkábban megtett lépés volt Nem lehet párhuzamot vonni a vállalat mérete és a válság miatti létszámcsökkentés között  Khi-négyzet próba szerint van kapcsolat, viszont a Cramer-féle együttható 0,3 minden esetben  A legtöbb vállalat:  Új tevékenységet indított,  Újradefiniálta a stratégiáját,  Új piacokra lépett be,  Lefaragott a költségekből,  Növelte a vállalati hatékonyságot.
 • 26. Tanácsadás és kommunikáció Alapvetés: nem lehet nem kommunikálni Kérdések (melyekre választ keresünk): Ki? Kinek? Mit? Hogyan? Mennyiért? Hol?
 • 27. Ki? (1) Megváltoztak az elvárások a szakmai szolgáltatókkal szemben Légy mobilis és rugalmas (hely, idő, szereplők, témák) Ismerd és használd a technikát Működj a káoszban Ne szakértő, hanem együttműködő, együttalkotó légy Óvakodj a mindentudástól és a kiégéstől Van személyes márkád? Tudás- és tapasztalatmegosztás Bízol magadban és a tudásodban, hogy a problémát meg tudod oldani?
 • 28. Ki? (2) az érzelmeit kimutató szakmai szolgáltató  Őszinteség és bizalom  Figyelem Empátia  Kíváncsiság  Kölcsönös tisztelet és gondoskodás Nyitottság valamennyi csoporttag elképzelései felé  Bizalom  Nem „én”, hanem „mi”  Win-win vs. mi
 • 29. Kinek? Szervezet (megrendelő vs. igénybevevő) Dinamikusan változó igénybevevői csoport Amit valakivel egyeztetünk, arról a másik nem biztos, hogy tud (dokumentáció) A projekt egyik tagja vagy
 • 30. Mit, s hogyan? Eredményorientáció helyett problémaorientáció Szakértő helyett alkoss együtt Statikus helyett dinamikus tudásalkotás Szakmai helyett személyes kapcsolat Ne akarj mindent megoldani Dinamikus tudás a bizonytalanságban (kreatív improvizáció) Nincs biztosan működő modell
 • 31. Mennyiért? Startup láz: fizetés „valamikor” Óradíj vs. projektdíj vs. üzleti részesedés Vannak tartalékaid?
 • 32. Hol? Ügyfélnél? Van egyáltalán irodája? Kávézóban? Tanácsadó irodájában? Telefonon, e-mail-ben? Virtuális környezetben?
 • 33. Hol? Ügyfélnél? Van egyáltalán irodája? Kávézóban? Tanácsadó irodájában? Telefonon, e-mail-ben? Virtuális környezetben?
 • 35. Várható trendek a digitális korban  Egymástól messze levő személyek egy csoportban  Különböző kultúrák együtt Virtuális projekt- illetve munkakörnyezet Naptárak, tevékenységnaplók összehangolása  Működés 24/7-ben  Adatok, eredmények a felhőben  (géppel támogatott)ember-(géppel támogatott)ember kommunikáció  Digitális kommunikációs platformok Viber Skype  Stb…
 • 36. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Prof. Dr. Poór József poorjf@t-online.hu Dr. Kollár Csaba PhD. kollar.csaba@prema.hu
 • 37. Képek és videók forrása http://www.howtofascinate.com/blog/ https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU http://www.amazon.com/Handbook-Management-Consulting-Handbooks-Business/dp/019923504X Wikipedia http://www.digbydoodle.com/Moeller/Fife-and-Drum/Connecticut/George_Gallagher-Lancraft.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/EN_BESKYTTERINDE_AF_INDUSTRIEN.gif http://s03.static.libri.hu/cover/47/9/1233639_5.jpg http://www.antikvarium.hu/konyv/bodor-pal-dr-poor-jozsef-menedzsment-tanacsadasi-kezikonyv-54640 http://www.antikvarium.hu/konyv/poor-jozsef-a-menedzsment-tanacsadas-fejlodesi-tendenciai-294887 http://s02.static.libri.hu/cover/40/0/821905_5.jpg http://www.libri.hu/konyv/john_p_kotter.olvad-a-jeghegyunk.html http://edl.ecml.at/Portals/33/images/EDL_Logo1.jpg http://i3advantage.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/digital-communication.jpg