SlideShare a Scribd company logo
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG 1
Leksička sredstva za rodno
senzitivno izražavanje
u nemačkom i srpskom jeziku
Jelena Kostić-Tomović
Multidisciplinarni otvoreni okrugli sto
“Iz drugog ugla: društveni položaj žene u Srbiji i Nemačkoj”
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG2
Rodno senzitivno izražavanje –
suštinska pitanja
1. Zašto?
2. Da li je vredno truda?
3. Kako?
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG3
Rodno senzitivno izražavanje –
suštinska pitanja
Zašto?
Pretpostavke:
Društveni položaj žena lošiji je od društvenog položaja muškaraca.
Jezik odražava diskriminisanost žena.
Društveni položaj žena treba poboljšati.
Jezik treba da odražava i/ili promoviše rodnu ravnopravnost.
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG4
Rodno senzitivno izražavanje –
suštinska pitanja
Zašto?
Da li rodno senzitivna upotreba jezika
ima smisla i da li pozitivno utiče na
vanjezičku realnost?
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG5
Rodno senzitivno izražavanje –
suštinska pitanja
Da ili ne?
Da li želimo da se izražavamo rodno
senzitivno?
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG6
Rodno senzitivno izražavanje –
suštinska pitanja
Kako?
Kako da se izražavamo rodno senzitivno
i koja nam jezička sredstva za to stoje na
raspolaganju?
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG7
Neutralan ili afirmativan govor
o diskriminisanim grupama
Izbegavanje diskriminatornog govora:
borba protiv uvredljivog izražavanja
Rodno senzitivno izražavanje:
borba protiv zanemarivanja
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG8
Rodno senzitivno izražavanje –
borba protiv zanemarivanja
Najzastupljeniji vid –
borba protiv generičkog maskulinuma:
 na leksičkom nivou
(građenje i upotreba imenica sa značenjem ženskog
lica)
 na morfološkom nivou
(u fleksiji)
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG9
Šta sve uslovljava mogućnosti
za rodno senzitivno izražavanje?
Pored
 (ne)postojanja volje u jezičkoj/društvenoj zajednici,
 (ne)postojanja političke volje i
 intenziteta zalaganja za kreiranje odgovarajućih
mogućnosti u neposrednoj prošlosti
veliki uticaj imaju i
 karakteristike jezika.
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG10
Karakteristike jezičkog sistema
i fleksibilnost za rodnu senzitivnost
fiksiranje akcenta na prvi slog
razgradnja flektivnog sistema
veća fleksibilnost
za rodno senzitivno izražavanje
(engleski – nemački – srpski)
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG11
Fleksija
i rodno senzitivno izražavanje
Nemački jezik –
manje povoda za upotrebu generičkog maskulinuma:
 Množina ista za sva tri roda (zamenica, deklinacija).
 Nijedno glagolsko vreme ne sadrže informaciju o rodu.
Srpski jezik -
više povoda za upotrebu generičkog maskulinuma:
 Razlikovanje roda i u množini (3. lice).
 Pojedina glagolska vremena sadrže informaciju o rodu.
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG12
Leksički fond
i rodno senzitivno izražavnje
Nemački jezik:
 jedan mocioni sufiks (-in): jedno značenje, bez
fonetskih prepreka, stilski neutralan
 mogućnost građenja dvorodnih imenica
poimeničavanjem prideva i participa (množina ista
za sva tri roda)
 srazmerno lak prelazak slobodnih morfema u
sufiksoide (npr. –kraft)
 slaganje izuzetno razvijeno (npr. s imenicom
‘Person’ – Auskunftsperson) itd.
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG13
Leksički fond
i rodno senzitivno izražavnje
Srpski jezik:
 više mocionih sufiksa (npr. –ka, -ica, -inja): više
značenja, moguće fonetske prepreke, pojedini stilski
markirani (npr. –etina)
 poimeničeni pridevi i participi: razlika u rodu i u
množini
 put od slobodne morfeme do sufiksoida izuzetno
težak
 slaganje slabije zastupljeno
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG14
Otežavajuće okolnosti
 veoma dug tekst
 brojne imenice sa značenjem lica
 ponavljanje istih imenica sa značenjem lica
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG15
Društvena i politička volja
i kontinuirana potraga za rešenjima
Zemlje nemačkog govornog područja:
 zakonski propisi,
 smernice (npr. univerziteti, preduzeća,
institucije),
 aktivnosti merodavnih institucija i
oragnizacija (izdavačke kuće, društva,
udruženja)
DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG16
Hvala na pažnji!

More Related Content

What's hot

Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
Jelena Kostic-Tomovic
 
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen GegenwartssprachePräfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Jelena Kostic-Tomovic
 
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Jelena Kostic-Tomovic
 
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und SerbischRechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Wörterbuchtypologie
WörterbuchtypologieWörterbuchtypologie
Wörterbuchtypologie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u BeograduStudije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Jelena Kostic-Tomovic
 
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Jelena Kostic-Tomovic
 
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
Jelena Kostic-Tomovic
 
Grajsove implikature
Grajsove implikatureGrajsove implikature
Grajsove implikature
Jelena Kostic-Tomovic
 
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne temeGermanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Jelena Kostic-Tomovic
 
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Jelena Kostic-Tomovic
 
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und SerbischVarietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im SpätmittelalterDer deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Jelena Kostic-Tomovic
 
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und KollokationswörterbücherPhraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Jelena Kostic-Tomovic
 
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - DeutschInformationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Maja Galovic
 
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicFunkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
nasaskolatakmicenja1
 
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Jelena Kostic-Tomovic
 
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontaktiSrpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Jelena Kostic-Tomovic
 
20141014223819 prilog
20141014223819 prilog20141014223819 prilog
20141014223819 prilog
Tanja Krpović
 

What's hot (20)

Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 3
 
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen GegenwartssprachePräfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
Präfixbildung in der deutschen Gegenwartssprache
 
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
Lexikografie und Wörterbuchbenutzungskompetenz: Eine Einführung für Germanist...
 
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und SerbischRechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
Rechtschreibwörterbücher Deutsch und Serbisch
 
Wörterbuchtypologie
WörterbuchtypologieWörterbuchtypologie
Wörterbuchtypologie
 
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u BeograduStudije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
Studije Nemačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu
 
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
Aussprachewörterbücher - Spezialwörterbücher 2
 
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
Grundbegriffe der Wortbildungslehre 2
 
Grajsove implikature
Grajsove implikatureGrajsove implikature
Grajsove implikature
 
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne temeGermanistička sociolingvistika: osnovne teme
Germanistička sociolingvistika: osnovne teme
 
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
Lernerwörterbücher Deutsch - Eine Auswahl 2016
 
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und SerbischVarietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
Varietätenwörterbücher Deutsch und Serbisch
 
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im SpätmittelalterDer deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
Der deutsche Sprachraum im Spätmittelalter
 
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und KollokationswörterbücherPhraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
Phraseologische Wörterbücher und Kollokationswörterbücher
 
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - DeutschInformationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
Informationstypen in Woerterbuechern - Deutsch
 
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezikaStanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
Stanojcic popovic-gramatika-srpskoga-jezika
 
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicFunkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
 
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
Valenzwörterbücher Deutsch und Serbisch (Kroatisch, Bosnisch)
 
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontaktiSrpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
Srpsko-nemački jezički i kulturni kontakti
 
20141014223819 prilog
20141014223819 prilog20141014223819 prilog
20141014223819 prilog
 

Viewers also liked

Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacijeKulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
Jelena Kostic-Tomovic
 
Nemacko srpska strucna leksikografija
Nemacko srpska strucna leksikografijaNemacko srpska strucna leksikografija
Nemacko srpska strucna leksikografija
Jelena Kostic-Tomovic
 
GAPIT communications
GAPIT communicationsGAPIT communications
GAPIT communications
GAPIT Communications JSC.
 
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria
 
библиотеке 95
библиотеке 95библиотеке 95
библиотеке 95
WinnichenkoSwetlana
 
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳPoster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
GAPIT Communications JSC.
 
Arduinoからkonashiにいこう
ArduinoからkonashiにいこうArduinoからkonashiにいこう
Arduinoからkonashiにいこう
sak mak
 
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
GAPIT Communications JSC.
 
How to make money in 2014
How to make money in 2014How to make money in 2014
How to make money in 2014
HomeBizMarketingStrategies
 
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u NemačkojFeridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
Jelena Kostic-Tomovic
 
Jkt.cultures inmotiontorino2014
Jkt.cultures inmotiontorino2014Jkt.cultures inmotiontorino2014
Jkt.cultures inmotiontorino2014
Jelena Kostic-Tomovic
 
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
Jelena Kostic-Tomovic
 
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
GAPIT Communications JSC.
 
Vietnam Digital Lanscape 2013
Vietnam Digital Lanscape 2013Vietnam Digital Lanscape 2013
Vietnam Digital Lanscape 2013
GAPIT Communications JSC.
 
Istorija nastave nemačkog u Srbiji
Istorija nastave nemačkog u SrbijiIstorija nastave nemačkog u Srbiji
Istorija nastave nemačkog u Srbiji
Jelena Kostic-Tomovic
 
Social Media for Business
Social Media for BusinessSocial Media for Business
Social Media for Business
GAPIT Communications JSC.
 
GAPIT Communications
GAPIT CommunicationsGAPIT Communications
GAPIT Communications
GAPIT Communications JSC.
 
Jkt.informationa pismenostprevodjenje
Jkt.informationa pismenostprevodjenjeJkt.informationa pismenostprevodjenje
Jkt.informationa pismenostprevodjenje
Jelena Kostic-Tomovic
 
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
Jelena Kostic-Tomovic
 

Viewers also liked (20)

Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacijeKulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
Kulturna uslovljenost obrazaca tekstualizacije
 
Nemacko srpska strucna leksikografija
Nemacko srpska strucna leksikografijaNemacko srpska strucna leksikografija
Nemacko srpska strucna leksikografija
 
GAPIT communications
GAPIT communicationsGAPIT communications
GAPIT communications
 
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
Grupo CGI - Consultoría. Servicios de reducción de costes en Administraciones...
 
Quảng cáo ở Việt Nam
Quảng cáo ở Việt NamQuảng cáo ở Việt Nam
Quảng cáo ở Việt Nam
 
библиотеке 95
библиотеке 95библиотеке 95
библиотеке 95
 
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳPoster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
Poster quảng cáo Heniken qua các thời kỳ
 
Arduinoからkonashiにいこう
ArduinoからkonashiにいこうArduinoからkonashiにいこう
Arduinoからkonashiにいこう
 
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
Báo cáo thống kê digital Châu Á - Thái Bình Dương 2014
 
How to make money in 2014
How to make money in 2014How to make money in 2014
How to make money in 2014
 
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u NemačkojFeridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
Feridun Zaimoglu i migrantska književnost u Nemačkoj
 
Jkt.cultures inmotiontorino2014
Jkt.cultures inmotiontorino2014Jkt.cultures inmotiontorino2014
Jkt.cultures inmotiontorino2014
 
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
Seminar "Rečnici u nastavi engleskog jezika"
 
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
Báo cáo Content Marketing (Khu vực Châu Á)
 
Vietnam Digital Lanscape 2013
Vietnam Digital Lanscape 2013Vietnam Digital Lanscape 2013
Vietnam Digital Lanscape 2013
 
Istorija nastave nemačkog u Srbiji
Istorija nastave nemačkog u SrbijiIstorija nastave nemačkog u Srbiji
Istorija nastave nemačkog u Srbiji
 
Social Media for Business
Social Media for BusinessSocial Media for Business
Social Media for Business
 
GAPIT Communications
GAPIT CommunicationsGAPIT Communications
GAPIT Communications
 
Jkt.informationa pismenostprevodjenje
Jkt.informationa pismenostprevodjenjeJkt.informationa pismenostprevodjenje
Jkt.informationa pismenostprevodjenje
 
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
Antologija savremene nemačke drame. Tom 1: 1945-1968.
 

More from Jelena Kostic-Tomovic

FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICEFILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den NapoleonkriegenDer deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Jelena Kostic-Tomovic
 
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher NeuzeitDer deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Jelena Kostic-Tomovic
 
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Jelena Kostic-Tomovic
 
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und SerbischPhraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - EinführungsvorlesungLinguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Jelena Kostic-Tomovic
 
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen KommunikationFormelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - DeutschSpreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Jelena Kostic-Tomovic
 
Immobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als TextsorteImmobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als Textsorte
Jelena Kostic-Tomovic
 
Text und Kultur
Text und KulturText und Kultur
Text und Kultur
Jelena Kostic-Tomovic
 
Textsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und TypologieTextsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und Typologie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine EinführungGesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Jelena Kostic-Tomovic
 
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und HöflichkeitstheorieHöflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Teorija učtivosti
Teorija učtivostiTeorija učtivosti
Teorija učtivosti
Jelena Kostic-Tomovic
 
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jezikuReduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
Jelena Kostic-Tomovic
 
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und SprechaktklassifikationAnatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale KommunikationIllokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: IllokutionsidentifikationTextlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Jelena Kostic-Tomovic
 
Sprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und SprechakttheorieSprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und Sprechakttheorie
Jelena Kostic-Tomovic
 
Text und Textlinguistik
Text und TextlinguistikText und Textlinguistik
Text und Textlinguistik
Jelena Kostic-Tomovic
 

More from Jelena Kostic-Tomovic (20)

FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICEFILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU - OSNOVNE ČINJENICE
 
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den NapoleonkriegenDer deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
Der deutschsprachige Raum zwischen 1740 und den Napoleonkriegen
 
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher NeuzeitDer deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
Der deutschsprachige Raum in Früher Neuzeit
 
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
Nemačko govorno područje u razvijenom srednjem veku
 
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und SerbischPhraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
Phraseologismen in Werbeslogans auf Deutsch und Serbisch
 
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - EinführungsvorlesungLinguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
Linguistische Pragmatik - Einführungsvorlesung
 
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen KommunikationFormelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
Formelhafte Sprechakte und Hotspots bei der interkulturellen Kommunikation
 
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - DeutschSpreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
Spreache der Werbung und Werbeanzeigen - Deutsch
 
Immobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als TextsorteImmobilienanzeigen als Textsorte
Immobilienanzeigen als Textsorte
 
Text und Kultur
Text und KulturText und Kultur
Text und Kultur
 
Textsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und TypologieTextsorten: Begriff und Typologie
Textsorten: Begriff und Typologie
 
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine EinführungGesprächsanalyse - Eine Einführung
Gesprächsanalyse - Eine Einführung
 
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und HöflichkeitstheorieHöflichkeit und Höflichkeitstheorie
Höflichkeit und Höflichkeitstheorie
 
Teorija učtivosti
Teorija učtivostiTeorija učtivosti
Teorija učtivosti
 
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jezikuReduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
Reduplikationsbildung im Deutschen / Reduplikacija u nemačkom jeziku
 
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und SprechaktklassifikationAnatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
Anatomie eines Sprechaktes und Sprechaktklassifikation
 
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale KommunikationIllokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
Illokutionäre Rolle von Sprechakten und non-verbale Kommunikation
 
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: IllokutionsidentifikationTextlinguistik: Illokutionsidentifikation
Textlinguistik: Illokutionsidentifikation
 
Sprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und SprechakttheorieSprechakt und Sprechakttheorie
Sprechakt und Sprechakttheorie
 
Text und Textlinguistik
Text und TextlinguistikText und Textlinguistik
Text und Textlinguistik
 

Iz drugoguglajkt

 • 1. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG 1 Leksička sredstva za rodno senzitivno izražavanje u nemačkom i srpskom jeziku Jelena Kostić-Tomović Multidisciplinarni otvoreni okrugli sto “Iz drugog ugla: društveni položaj žene u Srbiji i Nemačkoj”
 • 2. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG2 Rodno senzitivno izražavanje – suštinska pitanja 1. Zašto? 2. Da li je vredno truda? 3. Kako?
 • 3. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG3 Rodno senzitivno izražavanje – suštinska pitanja Zašto? Pretpostavke: Društveni položaj žena lošiji je od društvenog položaja muškaraca. Jezik odražava diskriminisanost žena. Društveni položaj žena treba poboljšati. Jezik treba da odražava i/ili promoviše rodnu ravnopravnost.
 • 4. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG4 Rodno senzitivno izražavanje – suštinska pitanja Zašto? Da li rodno senzitivna upotreba jezika ima smisla i da li pozitivno utiče na vanjezičku realnost?
 • 5. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG5 Rodno senzitivno izražavanje – suštinska pitanja Da ili ne? Da li želimo da se izražavamo rodno senzitivno?
 • 6. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG6 Rodno senzitivno izražavanje – suštinska pitanja Kako? Kako da se izražavamo rodno senzitivno i koja nam jezička sredstva za to stoje na raspolaganju?
 • 7. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG7 Neutralan ili afirmativan govor o diskriminisanim grupama Izbegavanje diskriminatornog govora: borba protiv uvredljivog izražavanja Rodno senzitivno izražavanje: borba protiv zanemarivanja
 • 8. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG8 Rodno senzitivno izražavanje – borba protiv zanemarivanja Najzastupljeniji vid – borba protiv generičkog maskulinuma:  na leksičkom nivou (građenje i upotreba imenica sa značenjem ženskog lica)  na morfološkom nivou (u fleksiji)
 • 9. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG9 Šta sve uslovljava mogućnosti za rodno senzitivno izražavanje? Pored  (ne)postojanja volje u jezičkoj/društvenoj zajednici,  (ne)postojanja političke volje i  intenziteta zalaganja za kreiranje odgovarajućih mogućnosti u neposrednoj prošlosti veliki uticaj imaju i  karakteristike jezika.
 • 10. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG10 Karakteristike jezičkog sistema i fleksibilnost za rodnu senzitivnost fiksiranje akcenta na prvi slog razgradnja flektivnog sistema veća fleksibilnost za rodno senzitivno izražavanje (engleski – nemački – srpski)
 • 11. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG11 Fleksija i rodno senzitivno izražavanje Nemački jezik – manje povoda za upotrebu generičkog maskulinuma:  Množina ista za sva tri roda (zamenica, deklinacija).  Nijedno glagolsko vreme ne sadrže informaciju o rodu. Srpski jezik - više povoda za upotrebu generičkog maskulinuma:  Razlikovanje roda i u množini (3. lice).  Pojedina glagolska vremena sadrže informaciju o rodu.
 • 12. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG12 Leksički fond i rodno senzitivno izražavnje Nemački jezik:  jedan mocioni sufiks (-in): jedno značenje, bez fonetskih prepreka, stilski neutralan  mogućnost građenja dvorodnih imenica poimeničavanjem prideva i participa (množina ista za sva tri roda)  srazmerno lak prelazak slobodnih morfema u sufiksoide (npr. –kraft)  slaganje izuzetno razvijeno (npr. s imenicom ‘Person’ – Auskunftsperson) itd.
 • 13. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG13 Leksički fond i rodno senzitivno izražavnje Srpski jezik:  više mocionih sufiksa (npr. –ka, -ica, -inja): više značenja, moguće fonetske prepreke, pojedini stilski markirani (npr. –etina)  poimeničeni pridevi i participi: razlika u rodu i u množini  put od slobodne morfeme do sufiksoida izuzetno težak  slaganje slabije zastupljeno
 • 14. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG14 Otežavajuće okolnosti  veoma dug tekst  brojne imenice sa značenjem lica  ponavljanje istih imenica sa značenjem lica
 • 15. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG15 Društvena i politička volja i kontinuirana potraga za rešenjima Zemlje nemačkog govornog područja:  zakonski propisi,  smernice (npr. univerziteti, preduzeća, institucije),  aktivnosti merodavnih institucija i oragnizacija (izdavačke kuće, društva, udruženja)
 • 16. DKSG, 26. maj 2012. Geteovo društvo u Beogradu i DKSG16 Hvala na pažnji!