SlideShare a Scribd company logo
DASAR-DASAR NEGARA OLEH : MANUNGGAL BAHARUDDIN, SH FAKULTAS HUKUM UNSAT MAKASSAR 2001
DASAR-DASAR NEGARA PERJUANGAN FASA II WAWASAN NEGARA MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG MANUNGGAL.B, SH
KONSEP NEGARA Tanah Rakyat Sempadan Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. MANUNGGAL.B, SH
TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. MANUNGGAL.B, SH
DEFINISI DASAR AWAM “ Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”. (Thomas R. Dye-Understanding Public Policy, 1975) Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. “ SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA, PERKARA, ISU, KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT.” Dr. Abdullah Ab. Rahman, Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. MANUNGGAL.B, SH
ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU EKONOMI Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit.(Tertumpu kepada industri elektronik, tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport). Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum, wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar. MANUNGGAL.B, SH
ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS . ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN Polarisasi kaum. Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi. Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal. MANUNGGAL.B, SH
ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU ANTARABANGSA Pergeseran politik kuasa-kuasa besar di rantau ini. Masalah politik di rantau Asia. Pendatang tanpa izin. Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. MANUNGGAL.B, SH
DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar MANUNGGAL.B, SH
DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:- Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara DASAR-DASAR LUAR NEGERI Kawasan aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika MANUNGGAL.B, SH
PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:- Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan, mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. MANUNGGAL.B, SH
PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:- Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.8% adalah Melayu, 26.2% Cina dan 38.2% India. (86% berada di luar bandar) Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. (Bumiputra 2.4%, bukan Bumiputra 34.3% dan pelabur asing 63.3%) Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah. MANUNGGAL.B, SH
“ SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990, MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA LATAR BELAKANG (SEJARAH) Diperkenalkan oleh YAB PM, pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian, Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Perlu lebih kuat, dinamik, berdaya saing, cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia, Afrika & Amerika Latin. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang, fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat; selagi dibenarkan oleh undang-undang. MANUNGGAL.B, SH
Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan  dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan; proaktif, menyediakan maklumat yg betul; aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut. Sbg pelaksana - perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat; bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. MANUNGGAL.B, SH
KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN  Kemelesetan ekonomi era 80-an Kelemahan sektor perindustrian Menyahut cabaran DEB Peluang pekerjaan & tenaga mahir Pertumbuhan ekonomi seimbang Pertumbuhan industri kecil & sederhana Ke arah modenisasi Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan Persaingan antarabangsa Rantaian huluan & hiliran industri Pertumbuhan bandar-bandar baru Ke arah negara maju MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik, elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai ‘nilai tambah’ (Value Added) MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Mempelbagaikan industri tempatan. Rantaian antara sektor. Kurangkan pergantungan kpd tekstil, elektronik & elektrik. Sumber-sumber pertumbuhan baru. Mempelbagaikan keluaran & pasaran sektor pembuatan. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Pembangunan teknologi. Kemudahan infrastruktur. Value added. Galakan IKS. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Menyelerakkan tapak. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Tembusi pasaran baru. Pemasaran yang agresif. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PENSWASTAAN OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan. Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengagihan sumber secara cekap. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PENSWASTAAN MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan. ‘ Bina – Kendali – Pindah’ (BKP) atau ‘Build – Operate – Transfer’ (Bot) & ‘Bina – Kendali’ (BK) atau ‘Build – Operate’ (BO). MANUNGGAL.B, SH
DASAR PERTANIAN NEGARA Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara. MANUNGGAL.B, SH
OBJEKTIF Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula; Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki; Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI-STRATEGI Pembukaan Tanah Baru Dijalankan oleh FELDA, pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. Menekankan tanaman utk eksport, membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. Pembangunan “In-Situ” Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu, MADA, KADA, FELCRA, RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI-STRATEGI Perkhidmatan Sokongan Pertanian Cth: penyelidikan, pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. PORIM, RRI, MARDI, RISDA, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, FAMA & LPP. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi Eksport perindustrian – kelapa sawit, getah koko. Beras(sara diri) akan ditingkatkan. Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI-STRATEGI Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:- Pengelompokan Kampung-Kampung Penyatuan Tanah & Pengurusan Aktiviti Pertanian Secara Komersil Pembangunan Industri Kampung MANUNGGAL.B, SH
PENCAPAIAN SEMASA Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Parit Seraya & Kg. Parit Selangor; Projek Pembangunan Kg. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Kok, Kedah, Teratak Batu, K’tan & Ulu Berang, T’ganu; Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Pertanian & MARDI Projek Cth. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir, T’ganu & Kandis, K’tan serta projek sayur-sayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok; Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Karang, Selangor & sykt. kerjasama di K’tan, Perak & Pulau Pinang. Subsidi tanaman selain dr padi, lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Tiada benih percuma. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur, Puchong, Selangor. MANUNGGAL.B, SH
FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:- Harga komoditi Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian Pekerja pertanian Sambutan petani MANUNGGAL.B, SH
DASAR PENDIDIKAN Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957. Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran, 1961. MANUNGGAL.B, SH
OBJEKTIF “ BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, & politiknya…” MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PELAKSANAAN Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama; Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah; Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan; MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PELAKSANAAN Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh, seimbang & bersepadu; Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun; Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman; MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PELAKSANAAN Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989; Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. vokasional pada tahun 1978; Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI PELAKSANAAN Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral & disiplin; Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil; Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin, spt pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dll. MANUNGGAL.B, SH
PENCAPAIAN SEMASA Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan, tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. Mengurangkan kemiskinan terutamanya kaum bumiputra yg berpendidikan. MANUNGGAL.B, SH
PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE- 9 Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702,897 pada 2005. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.1 juta pada 2005. Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan, mahir & terlatih. Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat. Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan. Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731,698 pada 2005. MANUNGGAL.B, SH
DASAR KEBUDAYAAN Merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan. MANUNGGAL.B, SH
PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan MANUNGGAL.B, SH
OBJEKTIF Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan; Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan; Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi. MANUNGGAL.B, SH
STRATEGI & PELAKSANAAN Pemulihan, pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan & perhubungan budaya; Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat, mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan; Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan & nasionalisme Malaysia; Memenuhi keperluan sosiobudaya; Meninggikan taraf & mutu kesenian MANUNGGAL.B, SH
DASAR PANDANG KE TIMUR Diumumkan oleh Y.A.B. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5 th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.L. Fokus Jepun & Korsel. Program Latihan: Latihan perindustrian & Teknikal. Pengajian Akademik. Kemajuan Eksekutif. Hubungan antara institusi. Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi. Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciri-ciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel. MANUNGGAL.B, SH
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN LATAR BELAKANG/ RASIONAL Islam adalah agama rasmi - Perlembagaan Negara., Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing. Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia. Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M‘sia. MANUNGGAL.B, SH
OBJEKTIF Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH, BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. MANUNGGAL.B, SH
NILAI-NILAI YANG DISEGANI Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH, BERTANGGUNGJAWAB, IKHLAS, DEDIKASI, SEDERHANA, TEKUN, BERSIH, BERDISIPLIN, BEKERJASAMA, BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. MANUNGGAL.B, SH
DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA BERSIH Bersih dari segi fizikal Bersih dari segi moral CEKAP Hasil kerja yg tinggi Mutu kerja yg tinggi Menepati objektif kerja MANUNGGAL.B, SH
DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA AMANAH Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan. Mempunyai sifat luhur & murni, jujur kpd diri sendiri, rakan & organisasi. MANUNGGAL.B, SH
BERSIH, CEKAP DAN AMANAH Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.A.B. PM. Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan. Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. MANUNGGAL.B, SH
KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Dilancarkan oleh Y.A.B. PM pada 19 Mac 1983. Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi, dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam. MANUNGGAL.B, SH
PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.10.83 Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH. 6.4.83) MANUNGGAL.B, SH
PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN KMK Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) Konsep Pejabat Daerah Contoh. (Keputusan mesyuarat MB/KM 22/23.2.80) Arahan pengisytiharan harta Pusat-pusat pembayaran bil setempat (KL/PJ 1.10.82 Tempat-tempat Lain 1.1.83) MANUNGGAL.B, SH
DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI MANUNGGAL.B, SH
RASIONAL Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. MANUNGGAL.B, SH
MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER, MAKLUMAT, PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT, AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG. MANUNGGAL.B, SH
MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN, MEMBASMI KEMISKINAN, MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF MANUNGGAL.B, SH
DASAR SOSIAL NEGARA Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. MANUNGGAL.B, SH
MATLAMAT Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. MANUNGGAL.B, SH
OBJEKTIF Objektif Umum 1. Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Objektif Khusus 1. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi; b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat; c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan d. Menjana sinergi multisektor. MANUNGGAL.B, SH
SENARIO DASAR LUAR NEGARA “ Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.” Pepatah yg mengatakan bhw ‘persahabatan baru perlu dicari, kwn lama tidak wajar dilupakan’ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan, seperti kerjasama serantau ASEAN, pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya, Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. MANUNGGAL.B, SH
Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Pembabitan yg dimaksudkan, termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM, perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan, En. Anwar Ibrahim, Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). MANUNGGAL.B, SH
Sejak 1981, Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:- Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali, penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB), pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan, sistem aparteid dan perdagangan ‘najis dadah’ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. MANUNGGAL.B, SH
Dlm dunia Islam, Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli ‘Islamic Community’ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli. Komitmen Malaysia adalah teguh, jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya. Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. MANUNGGAL.B, SH
“ The South Commission”, sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya, buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere, bekas Presiden Tanzania. MANUNGGAL.B, SH
HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA SIKAP Kurang cekap Tidak dedikasi Tidak bersemangat Kurang inovasi Tidak jujur Tidak ikhlas Cepat puas hati MANUNGGAL.B, SH
ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden, sains & teknologi, penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. MANUNGGAL.B, SH
TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu. MANUNGGAL.B, SH

More Related Content

What's hot

7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
adhi nugraha
 
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
Malacca Girls High School
 
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerahTugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
siti aisah
 
pengajian am
pengajian ampengajian am
pengajian am
slide of me
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
Inas Intishar
 
Hala tuju pertanian negara
Hala tuju pertanian negaraHala tuju pertanian negara
Hala tuju pertanian negara
Sherly Jewinly
 
Dasar dasar awam
Dasar dasar awamDasar dasar awam
Dasar dasar awam
aimm reka
 
Model ekonomi baru
Model ekonomi baruModel ekonomi baru
Model ekonomi baru
mond niel
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
EnengNs
 
Dasar wawasan negara
Dasar wawasan negaraDasar wawasan negara
Dasar wawasan negara
munnianwar
 
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
Vijaiyan Cool
 
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negaraBab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
Hakim Zulkeply
 
CTU555 : SEJARAH MALAYSIA
CTU555 : SEJARAH MALAYSIACTU555 : SEJARAH MALAYSIA
CTU555 : SEJARAH MALAYSIA
AZIZAHAFIQAH
 
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
Boss Shan
 
Ekonomi berasaskan pengetahuan
Ekonomi berasaskan pengetahuanEkonomi berasaskan pengetahuan
Ekonomi berasaskan pengetahuan
Pa3STPM
 
Bab 4 a
Bab 4 aBab 4 a
Bab 4 a
kim rae KI
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
Mahyuddin Khalid
 
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpmPengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
adib danial
 
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
Hon Shan Shan
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
mohamad amsanudin
 

What's hot (20)

7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
7 pembangunan ekonomi daerah adhi nugraha_5_x
 
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
Dasar pembangunan nasional [1991 2000]
 
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerahTugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
pengajian am
pengajian ampengajian am
pengajian am
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
Hala tuju pertanian negara
Hala tuju pertanian negaraHala tuju pertanian negara
Hala tuju pertanian negara
 
Dasar dasar awam
Dasar dasar awamDasar dasar awam
Dasar dasar awam
 
Model ekonomi baru
Model ekonomi baruModel ekonomi baru
Model ekonomi baru
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
Dasar wawasan negara
Dasar wawasan negaraDasar wawasan negara
Dasar wawasan negara
 
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir dpn kerana masyarakat y...
 
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negaraBab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
Bab 3.1: Dasar dasar pembangunan negara
 
CTU555 : SEJARAH MALAYSIA
CTU555 : SEJARAH MALAYSIACTU555 : SEJARAH MALAYSIA
CTU555 : SEJARAH MALAYSIA
 
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
11 dasar dasar-kerajaan_malaysia
 
Ekonomi berasaskan pengetahuan
Ekonomi berasaskan pengetahuanEkonomi berasaskan pengetahuan
Ekonomi berasaskan pengetahuan
 
Bab 4 a
Bab 4 aBab 4 a
Bab 4 a
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Hubungan Etnik
 
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpmPengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
Pengajian Am-Dasar-dasar pembangunan negara penggal 2 stpm
 
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
Keberkesanan Rancangan-rancangan Pembangunan dalam Pembasmian Kemiskinan Kaum...
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 

Similar to ILMU NEGARA - Dasar dasar negara

Dasar Awam 2
Dasar Awam 2Dasar Awam 2
Dasar Awam 2
aimm reka
 
Dasar dasar awam di malaysia
Dasar dasar awam di malaysiaDasar dasar awam di malaysia
Dasar dasar awam di malaysia
UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
 
3000 Dasar Awam 2005
3000 Dasar Awam 20053000 Dasar Awam 2005
3000 Dasar Awam 2005
aimm reka
 
Dasar ekonomi dr mahathir
Dasar ekonomi dr mahathirDasar ekonomi dr mahathir
Dasar ekonomi dr mahathir
Suhailah Fauzi
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Dasar
DasarDasar
Dasar
Suzana Lee
 
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptxBAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
sytymyrasytymyra
 
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
Hubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan EtnikHubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
WanBK Leo
 
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara majuCabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
JANGAN TINGGAL DAKU
 
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan RakyatPembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
khoiril anwar
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
Mar Iena
 
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
faizah12
 
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
serakah
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-umm
jecky kea
 
(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah
Elisabeth Marina
 
Dasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasionalDasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasional
munnianwar
 
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialAmalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
SITINURDIANAMOHDSAHA
 
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdfstrategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
muhzi2
 

Similar to ILMU NEGARA - Dasar dasar negara (20)

Dasar Awam 2
Dasar Awam 2Dasar Awam 2
Dasar Awam 2
 
Dasar dasar awam di malaysia
Dasar dasar awam di malaysiaDasar dasar awam di malaysia
Dasar dasar awam di malaysia
 
3000 Dasar Awam 2005
3000 Dasar Awam 20053000 Dasar Awam 2005
3000 Dasar Awam 2005
 
Dasar ekonomi dr mahathir
Dasar ekonomi dr mahathirDasar ekonomi dr mahathir
Dasar ekonomi dr mahathir
 
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatStrategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
Strategi dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
 
Dasar
DasarDasar
Dasar
 
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptxBAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
BAB 8-KEMAKMURAN EKONOMI NEGARA.pptx
 
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
Hubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan EtnikHubungan Etnik Bab 4  Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
Hubungan Etnik Bab 4 Pembangunan Ekonomi Dan Hubungan Etnik
 
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara majuCabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
Cabaran yang harus dihadapi bagi membolehkan malaysia mencapai taraf negara maju
 
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan RakyatPembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
 
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
 
Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434Skp2101 1331003434
Skp2101 1331003434
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-umm
 
(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah
 
Dasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasionalDasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasional
 
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JK
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JKVisi Misi Ekonomi Jokowi-JK
Visi Misi Ekonomi Jokowi-JK
 
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan SosialAmalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
Amalan Terbaik Kesejahteraan Sosial
 
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdfstrategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
strategidankebijakanpemberdayaanusahaekonomimasyarakat-110709104010-phpapp02.pdf
 

More from Manunggal Amethyst

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Manunggal Amethyst
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
Manunggal Amethyst
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
Manunggal Amethyst
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
Manunggal Amethyst
 
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Manunggal Amethyst
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
Manunggal Amethyst
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Manunggal Amethyst
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
Manunggal Amethyst
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
Manunggal Amethyst
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Manunggal Amethyst
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
Manunggal Amethyst
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
Manunggal Amethyst
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Manunggal Amethyst
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Manunggal Amethyst
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Manunggal Amethyst
 

More from Manunggal Amethyst (18)

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
 
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 

ILMU NEGARA - Dasar dasar negara

 • 1. DASAR-DASAR NEGARA OLEH : MANUNGGAL BAHARUDDIN, SH FAKULTAS HUKUM UNSAT MAKASSAR 2001
 • 2. DASAR-DASAR NEGARA PERJUANGAN FASA II WAWASAN NEGARA MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG MANUNGGAL.B, SH
 • 3. KONSEP NEGARA Tanah Rakyat Sempadan Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. MANUNGGAL.B, SH
 • 4. TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. MANUNGGAL.B, SH
 • 5. DEFINISI DASAR AWAM “ Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”. (Thomas R. Dye-Understanding Public Policy, 1975) Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. “ SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA, PERKARA, ISU, KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT.” Dr. Abdullah Ab. Rahman, Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. MANUNGGAL.B, SH
 • 6. ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU EKONOMI Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit.(Tertumpu kepada industri elektronik, tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport). Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum, wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar. MANUNGGAL.B, SH
 • 7. ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS . ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN Polarisasi kaum. Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi. Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal. MANUNGGAL.B, SH
 • 8. ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU ANTARABANGSA Pergeseran politik kuasa-kuasa besar di rantau ini. Masalah politik di rantau Asia. Pendatang tanpa izin. Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. MANUNGGAL.B, SH
 • 9. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar MANUNGGAL.B, SH
 • 10. DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:- Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara DASAR-DASAR LUAR NEGERI Kawasan aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika MANUNGGAL.B, SH
 • 11. PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:- Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan, mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. MANUNGGAL.B, SH
 • 12. PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:- Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.8% adalah Melayu, 26.2% Cina dan 38.2% India. (86% berada di luar bandar) Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. (Bumiputra 2.4%, bukan Bumiputra 34.3% dan pelabur asing 63.3%) Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah. MANUNGGAL.B, SH
 • 13. “ SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990, MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. MANUNGGAL.B, SH
 • 14. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA LATAR BELAKANG (SEJARAH) Diperkenalkan oleh YAB PM, pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian, Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. MANUNGGAL.B, SH
 • 15. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Perlu lebih kuat, dinamik, berdaya saing, cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia, Afrika & Amerika Latin. MANUNGGAL.B, SH
 • 16. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang, fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat; selagi dibenarkan oleh undang-undang. MANUNGGAL.B, SH
 • 17. Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan; proaktif, menyediakan maklumat yg betul; aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut. Sbg pelaksana - perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat; bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. MANUNGGAL.B, SH
 • 18. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. MANUNGGAL.B, SH
 • 19. KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN Kemelesetan ekonomi era 80-an Kelemahan sektor perindustrian Menyahut cabaran DEB Peluang pekerjaan & tenaga mahir Pertumbuhan ekonomi seimbang Pertumbuhan industri kecil & sederhana Ke arah modenisasi Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan Persaingan antarabangsa Rantaian huluan & hiliran industri Pertumbuhan bandar-bandar baru Ke arah negara maju MANUNGGAL.B, SH
 • 20. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik, elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai ‘nilai tambah’ (Value Added) MANUNGGAL.B, SH
 • 21. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat MANUNGGAL.B, SH
 • 22. STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Mempelbagaikan industri tempatan. Rantaian antara sektor. Kurangkan pergantungan kpd tekstil, elektronik & elektrik. Sumber-sumber pertumbuhan baru. Mempelbagaikan keluaran & pasaran sektor pembuatan. MANUNGGAL.B, SH
 • 23. STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Pembangunan teknologi. Kemudahan infrastruktur. Value added. Galakan IKS. MANUNGGAL.B, SH
 • 24. STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) Menyelerakkan tapak. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Tembusi pasaran baru. Pemasaran yang agresif. MANUNGGAL.B, SH
 • 25. DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. MANUNGGAL.B, SH
 • 26. DASAR PENSWASTAAN OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan. Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengagihan sumber secara cekap. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB. MANUNGGAL.B, SH
 • 27. DASAR PENSWASTAAN MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan. ‘ Bina – Kendali – Pindah’ (BKP) atau ‘Build – Operate – Transfer’ (Bot) & ‘Bina – Kendali’ (BK) atau ‘Build – Operate’ (BO). MANUNGGAL.B, SH
 • 28. DASAR PERTANIAN NEGARA Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara. MANUNGGAL.B, SH
 • 29. OBJEKTIF Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula; Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki; Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian. MANUNGGAL.B, SH
 • 30. STRATEGI-STRATEGI Pembukaan Tanah Baru Dijalankan oleh FELDA, pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. Menekankan tanaman utk eksport, membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. Pembangunan “In-Situ” Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu, MADA, KADA, FELCRA, RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. MANUNGGAL.B, SH
 • 31. STRATEGI-STRATEGI Perkhidmatan Sokongan Pertanian Cth: penyelidikan, pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. PORIM, RRI, MARDI, RISDA, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, FAMA & LPP. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi Eksport perindustrian – kelapa sawit, getah koko. Beras(sara diri) akan ditingkatkan. Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. MANUNGGAL.B, SH
 • 32. STRATEGI-STRATEGI Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:- Pengelompokan Kampung-Kampung Penyatuan Tanah & Pengurusan Aktiviti Pertanian Secara Komersil Pembangunan Industri Kampung MANUNGGAL.B, SH
 • 33. PENCAPAIAN SEMASA Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Parit Seraya & Kg. Parit Selangor; Projek Pembangunan Kg. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Kok, Kedah, Teratak Batu, K’tan & Ulu Berang, T’ganu; Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Pertanian & MARDI Projek Cth. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir, T’ganu & Kandis, K’tan serta projek sayur-sayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok; Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Karang, Selangor & sykt. kerjasama di K’tan, Perak & Pulau Pinang. Subsidi tanaman selain dr padi, lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Tiada benih percuma. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur, Puchong, Selangor. MANUNGGAL.B, SH
 • 34. FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:- Harga komoditi Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian Pekerja pertanian Sambutan petani MANUNGGAL.B, SH
 • 35. DASAR PENDIDIKAN Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957. Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran, 1961. MANUNGGAL.B, SH
 • 36. OBJEKTIF “ BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, & politiknya…” MANUNGGAL.B, SH
 • 37. STRATEGI PELAKSANAAN Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama; Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah; Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan; MANUNGGAL.B, SH
 • 38. STRATEGI PELAKSANAAN Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh, seimbang & bersepadu; Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun; Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman; MANUNGGAL.B, SH
 • 39. STRATEGI PELAKSANAAN Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989; Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. vokasional pada tahun 1978; Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan MANUNGGAL.B, SH
 • 40. STRATEGI PELAKSANAAN Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral & disiplin; Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil; Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin, spt pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dll. MANUNGGAL.B, SH
 • 41. PENCAPAIAN SEMASA Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan, tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. Mengurangkan kemiskinan terutamanya kaum bumiputra yg berpendidikan. MANUNGGAL.B, SH
 • 42. PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE- 9 Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702,897 pada 2005. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.1 juta pada 2005. Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan, mahir & terlatih. Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat. Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan. Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731,698 pada 2005. MANUNGGAL.B, SH
 • 43. DASAR KEBUDAYAAN Merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan. MANUNGGAL.B, SH
 • 44. PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan MANUNGGAL.B, SH
 • 45. OBJEKTIF Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan; Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan; Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi. MANUNGGAL.B, SH
 • 46. STRATEGI & PELAKSANAAN Pemulihan, pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan & perhubungan budaya; Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat, mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan; Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan & nasionalisme Malaysia; Memenuhi keperluan sosiobudaya; Meninggikan taraf & mutu kesenian MANUNGGAL.B, SH
 • 47. DASAR PANDANG KE TIMUR Diumumkan oleh Y.A.B. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5 th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.L. Fokus Jepun & Korsel. Program Latihan: Latihan perindustrian & Teknikal. Pengajian Akademik. Kemajuan Eksekutif. Hubungan antara institusi. Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi. Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciri-ciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel. MANUNGGAL.B, SH
 • 48. DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN LATAR BELAKANG/ RASIONAL Islam adalah agama rasmi - Perlembagaan Negara., Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing. Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia. Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M‘sia. MANUNGGAL.B, SH
 • 49. OBJEKTIF Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH, BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. MANUNGGAL.B, SH
 • 50. NILAI-NILAI YANG DISEGANI Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH, BERTANGGUNGJAWAB, IKHLAS, DEDIKASI, SEDERHANA, TEKUN, BERSIH, BERDISIPLIN, BEKERJASAMA, BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. MANUNGGAL.B, SH
 • 51. DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA BERSIH Bersih dari segi fizikal Bersih dari segi moral CEKAP Hasil kerja yg tinggi Mutu kerja yg tinggi Menepati objektif kerja MANUNGGAL.B, SH
 • 52. DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA AMANAH Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan. Mempunyai sifat luhur & murni, jujur kpd diri sendiri, rakan & organisasi. MANUNGGAL.B, SH
 • 53. BERSIH, CEKAP DAN AMANAH Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.A.B. PM. Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan. Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. MANUNGGAL.B, SH
 • 54. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Dilancarkan oleh Y.A.B. PM pada 19 Mac 1983. Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi, dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam. MANUNGGAL.B, SH
 • 55. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.10.83 Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH. 6.4.83) MANUNGGAL.B, SH
 • 56. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN KMK Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) Konsep Pejabat Daerah Contoh. (Keputusan mesyuarat MB/KM 22/23.2.80) Arahan pengisytiharan harta Pusat-pusat pembayaran bil setempat (KL/PJ 1.10.82 Tempat-tempat Lain 1.1.83) MANUNGGAL.B, SH
 • 57. DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI MANUNGGAL.B, SH
 • 58. RASIONAL Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. MANUNGGAL.B, SH
 • 59. MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER, MAKLUMAT, PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT, AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG. MANUNGGAL.B, SH
 • 60. MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN, MEMBASMI KEMISKINAN, MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF MANUNGGAL.B, SH
 • 61. DASAR SOSIAL NEGARA Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. MANUNGGAL.B, SH
 • 62. MATLAMAT Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. MANUNGGAL.B, SH
 • 63. OBJEKTIF Objektif Umum 1. Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Objektif Khusus 1. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi; b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat; c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan d. Menjana sinergi multisektor. MANUNGGAL.B, SH
 • 64. SENARIO DASAR LUAR NEGARA “ Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.” Pepatah yg mengatakan bhw ‘persahabatan baru perlu dicari, kwn lama tidak wajar dilupakan’ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan, seperti kerjasama serantau ASEAN, pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya, Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. MANUNGGAL.B, SH
 • 65. Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Pembabitan yg dimaksudkan, termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM, perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan, En. Anwar Ibrahim, Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). MANUNGGAL.B, SH
 • 66. Sejak 1981, Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:- Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali, penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB), pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan, sistem aparteid dan perdagangan ‘najis dadah’ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. MANUNGGAL.B, SH
 • 67. Dlm dunia Islam, Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli ‘Islamic Community’ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli. Komitmen Malaysia adalah teguh, jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya. Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. MANUNGGAL.B, SH
 • 68. “ The South Commission”, sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya, buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere, bekas Presiden Tanzania. MANUNGGAL.B, SH
 • 69. HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA SIKAP Kurang cekap Tidak dedikasi Tidak bersemangat Kurang inovasi Tidak jujur Tidak ikhlas Cepat puas hati MANUNGGAL.B, SH
 • 70. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden, sains & teknologi, penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. MANUNGGAL.B, SH
 • 71. TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu. MANUNGGAL.B, SH