SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
CSAK
JÉZUS KRISZTUS
MEGMENT
És fiút szül, és nevezd el a nevét JÉZUS, mert ő szabadítja meg népét
bűneiből. MÁTÉ 1:21
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. JÁNOS 3:16
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam. JÁNOS 14:6
Nincs üdvösség sem másban, mert nem adatott az embereknek más név
az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. ApCsel 4:12
Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint; És hogy eltemették,
és harmadnapon feltámadt az írások szerint: 1KORINTHUS 15:3-4
Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata,
kegyelmének gazdagsága szerint; EFÉZUS 1:7
NÉGY IGAZSÁG VAN, AMIT TELJESEN MEG KELL MEGÉRTNÜNK:
1. ISTEN NAGYON SZERET TÉGED.
AZT AKARJA, HOGY ÖRÖK ÉLETET LEHET A MENNYIBEN VELE.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. JÁNOS 3:16
AZT AKARJA, HA BŐSÉGES ÉS ÉRTELMES ÉLETED LESZ VELE.
Nem azért jön a tolvaj, hanem lopni, ölni és pusztítani: azért jöttem,
hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. JÁNOS 10:10
EZEK ELLENÉRE SOKAN NEM TAPASZTALÁK AZ ÉRTELMES ÉLETET, ÉS
NEM BIZTOSAK, VAN-E ÖRÖK ÉLETÜK, MERT...
2. AZ EMBER TERMÉSZETÉTŐL BŰNÖS. EZÉRT VÁLASZTVA EL ISTENTŐL.
MINDENKI BŰNÖTT.
Mert mindenki vétkezett, és híján van az Isten dicsőségének;
RÓMAI 3:23
Mert a pénz szeretete minden rossznak a gyökere... 1 Timóteus 6:10
A BŰN BÉZE A HALÁL.
Mert a bűn zsoldja a halál... RÓMA 6:23
A BIBLIA KÉT HALÁL TÍPUSÁT MEGHATÁROZ:
• TIZIKAI HALÁL
És amint az embereknek meg van rendelve, hogy egyszer meghaljanak,
de azután az ítélet: Zsidók 9:27
• LELKI HALÁL VAGY ÖRÖK ELVÁLASZTÁS ISTENTŐL A POKOLBAN
De a félelmeteseknek és hitetleneknek és utálatosaknak és gyilkosoknak
és paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak
lesz részük a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál.
Jelenések 21:8
HA AZ EMBER A BŰNE MIATT ELVÁLASZTHATJA ISTENTŐL, MI A
MEGOLDÁS A PROBLÉMÁRA? GYAKRAN ÚGY GONDOLJUK, HOGY A
MEGOLDÁSOK: VALLÁS, JÓ MUNKÁK ÉS JÓ MÓDSZER.
DE ISTENTŐL CSAK EGY MEGOLDÁS VAN.
3. JÉZUS KRISZTUS AZ EGYETLEN ÚT A MENNYBE.
EZ ISTEN NYILATKOZATA.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam. JÁNOS 14:6
BŰNEINKÉRT KIFIZETE A TELJES BÜNTETET.
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, az igaz a hamisakért,
hogy Istenhez vezessen minket, testben meghalt, de Lélek által
megelevenítve: 1PÉTER 3:18
Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata,
kegyelmének gazdagsága szerint; EFÉZUS 1:7
VAN AZ ÖRÖK ÉLET ÍGÉRETE.
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; és aki nem hisz a Fiúban, nem lát
életet; de az Isten haragja rajta marad. JÁNOS 3:36
Mert a bûn zsoldja a halál; de az Isten ajándéka az örök élet a mi Urunk
Jézus Krisztus által. RÓMAI 6:23
4. HISZNÜNK KELL JÉZUS KRISZTUSBAN, HOGY MENTESÜNK.
Üdvösségünket ISTEN KEGYELME A JÉZUS KRISZTUSBA VALÓ
HIT ÁLTAL KÖSZÖNÖM.
Mert kegyelemből üdvözültek hit által; és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez: nem cselekedetekből, nehogy valaki
dicsekedjék. EFÉZUS 2:8-9
Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. RÓMAI 10:13
BŰNÖS IMÁJA
ÚR JÉZUS, KÖSZÖNÖM, HOGY SZERETSZ. BEVALOM, HOGY
BŰNÖS VAGYOK, ÉS KÉREM A BOCSÁNÁSODAT. KÖSZÖNJÜK A
KERESZTHALÁLÁT, TEMETÉSÉT ÉS FELTÁMADÁSÁT, HOGY
MINDEN BŰNÉRT MEGFIZELTETTEK. BÍZOK RÁD, MINT URAM
ÉS MEGMENTŐM. ELFOGADOM AZ ÖRÖK ÉLET AJÁNDÉKÁT ÉS
AZ ÉLETEM NEKED ADOM. SEGÍTS MEG MINDEN PARANCSOT
TARTÁSNAK, ÉS LÉGY KELLEMES A SZEMEDBEN. ÁMEN.
HA BÍZOL JÉZUS KRISZTUSBAN, A KÖVETKEZŐ TÖRTÉNT VELED:
• ÖRÖK ÉLET ISTENVEL.
És ez az akarata annak, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút
és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.
JÁNOS 6:40
• MINDEN BŰNÉD MEGFIZETETT ÉS MEGBOCSÁTÁSRA VOLT.
(MÚLT JELEN JÖVŐ)
De ez az ember, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért
mindörökké, leült az Isten jobbjára; HEBÉREK 10:12
• ÚJ TEREMTÉS VAGY ISTEN SZÁMÁRA. EZ AZ ÚJ ÉLET KEZDETE.
Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak; íme,
minden újjá lett. 2KORINTHUS 5:17
• ISTEN GYERMEKE LETTED.
De mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá
legyenek, azoknak is, akik hisznek az ő nevében: JÁNOS 1:12
A JÓ MUNKÁK NEM AZ ÜDVÜNK MÓDJA, HANEM MEGÜDÍTÉSÜNK
BIZONYÍTÉKA VAGY GYÜMÖLCSE.
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtettek, amelyeket Isten előre elrendelt, hogy azokban járjunk.
Efézus 2:10
ISTEN ÁLDJON!

More Related Content

Similar to Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf

Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővített Biblia
 
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Bővített Biblia
 
A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációPeter Szabad
 
Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.Szarka János
 
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél meg
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél megAmíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél meg
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél megPeter Szabad
 
Kereszténység és földönkívüli életformák
Kereszténység és földönkívüli életformákKereszténység és földönkívüli életformák
Kereszténység és földönkívüli életformákSzarka János
 
Istennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútIstennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútPeter Szabad
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. leveleBővített Biblia
 
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levle
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levleBiblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levle
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levleBővített Biblia
 
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelel
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelelBiblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelel
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelelBővített Biblia
 
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...Bővített Biblia
 
Végidők antikrisztusi birodalma IV.
Végidők antikrisztusi birodalma IV.Végidők antikrisztusi birodalma IV.
Végidők antikrisztusi birodalma IV.Szarka János
 
Kitartás nélkül nincs győzelem
Kitartás nélkül nincs győzelemKitartás nélkül nincs győzelem
Kitartás nélkül nincs győzelemPeter Szabad
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartásdbotond13
 
Jézus 7 reformációs üzenete - Thiatira
Jézus 7 reformációs üzenete - ThiatiraJézus 7 reformációs üzenete - Thiatira
Jézus 7 reformációs üzenete - ThiatiraIstván Kis
 
Végidők antikrisztusi birodalma IX.
Végidők antikrisztusi birodalma IX.Végidők antikrisztusi birodalma IX.
Végidők antikrisztusi birodalma IX.Szarka János
 

Similar to Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf (20)

Az igazi szabadság
Az igazi szabadságAz igazi szabadság
Az igazi szabadság
 
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
 
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
 
A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikáció
 
Vegidok esemenyei 4.
Vegidok esemenyei 4.Vegidok esemenyei 4.
Vegidok esemenyei 4.
 
Rom
RomRom
Rom
 
Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.
 
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél meg
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél megAmíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél meg
Amíg nem vagy a mennyországban, nem érkeztél meg
 
Kereszténység és földönkívüli életformák
Kereszténység és földönkívüli életformákKereszténység és földönkívüli életformák
Kereszténység és földönkívüli életformák
 
Istennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútIstennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiút
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
 
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levle
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levleBiblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levle
Biblia apostoli levelek-pál apostol korintusbelieknek írott 1-ső levle
 
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelel
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelelBiblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelel
Biblia apostoli levelek-pál apostol kolossébelieknek írott levelel
 
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
 
Végidők antikrisztusi birodalma IV.
Végidők antikrisztusi birodalma IV.Végidők antikrisztusi birodalma IV.
Végidők antikrisztusi birodalma IV.
 
Kitartás nélkül nincs győzelem
Kitartás nélkül nincs győzelemKitartás nélkül nincs győzelem
Kitartás nélkül nincs győzelem
 
elsoszerda
elsoszerdaelsoszerda
elsoszerda
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartás
 
Jézus 7 reformációs üzenete - Thiatira
Jézus 7 reformációs üzenete - ThiatiraJézus 7 reformációs üzenete - Thiatira
Jézus 7 reformációs üzenete - Thiatira
 
Végidők antikrisztusi birodalma IX.
Végidők antikrisztusi birodalma IX.Végidők antikrisztusi birodalma IX.
Végidők antikrisztusi birodalma IX.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMacedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfThai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdfEnglish - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdf
 
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfDari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdfEnglish - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdf
 
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdfEnglish - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
 

Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf

 • 2. És fiút szül, és nevezd el a nevét JÉZUS, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. MÁTÉ 1:21 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. JÁNOS 3:16 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. JÁNOS 14:6
 • 3. Nincs üdvösség sem másban, mert nem adatott az embereknek más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. ApCsel 4:12 Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint; És hogy eltemették, és harmadnapon feltámadt az írások szerint: 1KORINTHUS 15:3-4 Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint; EFÉZUS 1:7
 • 4. NÉGY IGAZSÁG VAN, AMIT TELJESEN MEG KELL MEGÉRTNÜNK: 1. ISTEN NAGYON SZERET TÉGED. AZT AKARJA, HOGY ÖRÖK ÉLETET LEHET A MENNYIBEN VELE. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. JÁNOS 3:16 AZT AKARJA, HA BŐSÉGES ÉS ÉRTELMES ÉLETED LESZ VELE. Nem azért jön a tolvaj, hanem lopni, ölni és pusztítani: azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. JÁNOS 10:10
 • 5. EZEK ELLENÉRE SOKAN NEM TAPASZTALÁK AZ ÉRTELMES ÉLETET, ÉS NEM BIZTOSAK, VAN-E ÖRÖK ÉLETÜK, MERT... 2. AZ EMBER TERMÉSZETÉTŐL BŰNÖS. EZÉRT VÁLASZTVA EL ISTENTŐL. MINDENKI BŰNÖTT. Mert mindenki vétkezett, és híján van az Isten dicsőségének; RÓMAI 3:23 Mert a pénz szeretete minden rossznak a gyökere... 1 Timóteus 6:10 A BŰN BÉZE A HALÁL. Mert a bűn zsoldja a halál... RÓMA 6:23
 • 6. A BIBLIA KÉT HALÁL TÍPUSÁT MEGHATÁROZ: • TIZIKAI HALÁL És amint az embereknek meg van rendelve, hogy egyszer meghaljanak, de azután az ítélet: Zsidók 9:27 • LELKI HALÁL VAGY ÖRÖK ELVÁLASZTÁS ISTENTŐL A POKOLBAN De a félelmeteseknek és hitetleneknek és utálatosaknak és gyilkosoknak és paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak lesz részük a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál. Jelenések 21:8
 • 7. HA AZ EMBER A BŰNE MIATT ELVÁLASZTHATJA ISTENTŐL, MI A MEGOLDÁS A PROBLÉMÁRA? GYAKRAN ÚGY GONDOLJUK, HOGY A MEGOLDÁSOK: VALLÁS, JÓ MUNKÁK ÉS JÓ MÓDSZER. DE ISTENTŐL CSAK EGY MEGOLDÁS VAN. 3. JÉZUS KRISZTUS AZ EGYETLEN ÚT A MENNYBE. EZ ISTEN NYILATKOZATA. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. JÁNOS 14:6
 • 8. BŰNEINKÉRT KIFIZETE A TELJES BÜNTETET. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, az igaz a hamisakért, hogy Istenhez vezessen minket, testben meghalt, de Lélek által megelevenítve: 1PÉTER 3:18 Akiben van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint; EFÉZUS 1:7 VAN AZ ÖRÖK ÉLET ÍGÉRETE. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; és aki nem hisz a Fiúban, nem lát életet; de az Isten haragja rajta marad. JÁNOS 3:36 Mert a bûn zsoldja a halál; de az Isten ajándéka az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztus által. RÓMAI 6:23
 • 9. 4. HISZNÜNK KELL JÉZUS KRISZTUSBAN, HOGY MENTESÜNK. Üdvösségünket ISTEN KEGYELME A JÉZUS KRISZTUSBA VALÓ HIT ÁLTAL KÖSZÖNÖM. Mert kegyelemből üdvözültek hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez: nem cselekedetekből, nehogy valaki dicsekedjék. EFÉZUS 2:8-9 Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. RÓMAI 10:13
 • 10. BŰNÖS IMÁJA ÚR JÉZUS, KÖSZÖNÖM, HOGY SZERETSZ. BEVALOM, HOGY BŰNÖS VAGYOK, ÉS KÉREM A BOCSÁNÁSODAT. KÖSZÖNJÜK A KERESZTHALÁLÁT, TEMETÉSÉT ÉS FELTÁMADÁSÁT, HOGY MINDEN BŰNÉRT MEGFIZELTETTEK. BÍZOK RÁD, MINT URAM ÉS MEGMENTŐM. ELFOGADOM AZ ÖRÖK ÉLET AJÁNDÉKÁT ÉS AZ ÉLETEM NEKED ADOM. SEGÍTS MEG MINDEN PARANCSOT TARTÁSNAK, ÉS LÉGY KELLEMES A SZEMEDBEN. ÁMEN.
 • 11. HA BÍZOL JÉZUS KRISZTUSBAN, A KÖVETKEZŐ TÖRTÉNT VELED: • ÖRÖK ÉLET ISTENVEL. És ez az akarata annak, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon. JÁNOS 6:40 • MINDEN BŰNÉD MEGFIZETETT ÉS MEGBOCSÁTÁSRA VOLT. (MÚLT JELEN JÖVŐ) De ez az ember, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért mindörökké, leült az Isten jobbjára; HEBÉREK 10:12
 • 12. • ÚJ TEREMTÉS VAGY ISTEN SZÁMÁRA. EZ AZ ÚJ ÉLET KEZDETE. Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak; íme, minden újjá lett. 2KORINTHUS 5:17 • ISTEN GYERMEKE LETTED. De mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak is, akik hisznek az ő nevében: JÁNOS 1:12 A JÓ MUNKÁK NEM AZ ÜDVÜNK MÓDJA, HANEM MEGÜDÍTÉSÜNK BIZONYÍTÉKA VAGY GYÜMÖLCSE. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtettek, amelyeket Isten előre elrendelt, hogy azokban járjunk. Efézus 2:10 ISTEN ÁLDJON!