SlideShare a Scribd company logo
Från skola till lärande organisation
Om mig och Learntech Kompetens = Strategisk Resurs Förbättrar era processer system, förmåga...
Systematisk kompetenshantering Affärsmål Strategi Kompetenskrav Roller Kompetensgap Kompetensbehov Metoder för kompetensstöd Produktion av kompetensstöd Utvärdering Genomföra insatser Planering Administration
Vi kommer att prata om… Stegvis införa en lärande organisations Införa målstyrd och flexibelt lärande Införa jobborienterad lärande Införa kollaborativt lärande Lista hinder (före lunch) Dela idéer för att möta hindren (efter lunch)
Anställdas prestationer
… beror inte bara på kunskaper Rollbeskrivning Instruktion Manual Procedurer Verktyg Coaching Felsöknings- schema Utbildning Support
15% av prestation = lärande Tony O’Driscoll
KPMG studie om lärande i jobbet Experiencing On the job 45% Networking 30% Mentoring & coaching 3% Special Assignments 2% Workshops 10% Training programs 8% Manuals & instructions 2%
15% av lärande = formellt Jay Cross
Värdet av en kurs… 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America >15% DID NOT TRY IT AT ALL <70%> TRIED IT TO SOME EXTENT BUT NO WORTHWHILE RESULTS < 15% TRIED IT AND GOT POSITIVE RESULTS
15% av formellt lärande används Utbildningsavdelningens effekt? Robert Brinkerhoff
Är det så illa?
Målet med min presentation Ge några tips för att öka effekten av lärandet
Lösningen Kollaborativ – skapandet av nya kunskaper Verktygen som tar dig dit
High impact learning organizations Prestationer snarare än kunskaper Lärande sker nära arbetet Tydlig relation till verksamhetsmål Drar nytta av informellt och flexibelt lärande Fokus på snabbhet och tillgänglighet
Koppling mognad och lönsamhet Cisco AT&T SUN Sun Microsystem IBM Microsoft British Telecom HP Accenture Bell Canada
En modell för stegvis mognad Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Stötta mer än grunderna Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Exempel + Workshops + Handlingsplaner + Reviewer + Del av utvecklingssamtal
Systematisk kompetenshantering Affärsmål Strategi Kompetenskrav Roller Kompetensgap Kompetensbehov Metoder för kompetensstöd Produktion av kompetensstöd Utvärdering Genomföra insatser Planering Administration
Koppling kompetenser & mål Role / Who Required skills, knowledge and attitudes Key activities or tasks that produce key results Key results by role, supporting the goals Department goals / challenges Xxx goals / challenges Line Manager Basic knowledge of job evaluation Basic knowledge of benchmarking Basic knowledge of salary bands Basic knowledge of salary review process Understanding business strategy Able to break down unit targets to individual targets Setting SMART targets Know boundaries & flexibility of variable compensation framework Know IPM purpose, process & tool Assess employees’ efforts in relation to set targets Explain compensation decisions in face2face meeting Capable of giving feedback Leading a discussion & providing relevant arguments Understand cost implications of Compensation Set IPM Targets Set variable compensation targets Evaluate individual performance Set pay levels in accordance with individual performance Communicate pay levels Engaged & Committed workforce Fair pay perception among employees Clear link between Pay & Performance Attract and retain the most competent, high performing and motivated talent in the industry Reinforce the link between pay and performance whilst differentiating critical competence and potential.  Support the growth of our business and the shift towards new technologies and ways of working  Innovating to empower people, business and society Bring our innovation capabilities out to our customers Increase our speed and flexibility in our business, simplify our ways of working both internally and with our customers
Möta aktuella gap Small Big!!!! Use the business case Explain the components/nodes
Exempel
Stöd för processer & metoder
Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten Bygga färdigheter Förbereda Stötta prestationer Dela erfarenheter
Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
Välj rätt Kompetensnivå Kompetenstyp Antal elever Leveranstid On-the-job Hands-on labs Online coaching Simulation Online Tutorials Classroom eLearning Live webcast Rapid eLearning Webcast Podcast
Vad är mest kostnadseffektivt? Audience size 0 100 200 Total cost Classroom Rapid eLearning OJT Simulation
Det finns pengar att spara Klassrum 3 dagar 15.000 kr/elevdag 100 elever: 4.5 Mkr Online version 10 moduler (3h) Wiki Konvertering: 70.000:- 100 elever: 0.3 Mkr
Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Vad mäter vi vanligtvis? Verksamhetsmål Effekt/resultat Läraktivitet Prestations- mål Bättre prestationer Lärmål Ökad kunskap Användnings-mål Antal användare Designmål Nöjdhet
Meningsfullt? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America >15% DID NOT TRY IT AT ALL <70%> TRIED IT TO SOME EXTENT BUT NO WORTHWHILE RESULTS < 15% TRIED IT AND GOT POSITIVE RESULTS
Mät närmare verksamheten Verksamhetsmål Effekt/resultat Läraktivitet Prestations- mål Bättre prestationer Lärmål Ökad kunskap Användnings-mål Antal användare Designmål Nöjdhet
Ett exempel Vilka är målen? Vilka är arbetsuppgifterna? Var finns det brister? Varför?
Resultat June 5, 2008
4G– Service Engineers NRO Performs with help Performs without help Performs in complex situations Required level Current level 2009 Dimensionera 4G radionät
Ökad förmåga Performs with help Performs without help Performs in complex situations 2011: 5+ modules 2011: 10+ modules
Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Klassisk utbildningsenhet Ämneskunskap Kurser Drivkrafter: Lösningar:
Del av verksamheten Affärsmål Prestationer Enklare process Instruktioner Support Utbildning (kortare) Samarbete Drivkrafter: Lösningar:
Exempel Nära behoven Snabbhet Ko-ordination Coaching & Support Learning Infrastructure Way-of-Working
Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet Organisera ansvaret nära verksamheten
Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Varför jobborienterat?
Vad påverkar en anställds prestation? Individ: Motivation Kunskaper Hälsa Arbetsuppgiften: Procedurer Regler Teknologi Samarbeten Information Förväntningar Krav Organisation: Kultur Värderingar Ledarskap System Processer Teknologier Produkter Kunder
Räcker kunskaper?
Från kurs till förbättringsarbete Workshops Självstudier Förbättringsfrågor Uppdrag Handlingsplaner Scenarios Frågor på intranät och guider Rapid eLearning
Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Stötta även utförandet 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America
Glöm 3 dagars IT utbildningar
Träna folk i att använda intranätet
Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Lärande @ Ericsson Mot informellt lärande Mot on-demand Sometime before Just before While doing task
~80% av lärandet är informellt Formellt lärande Informellt lärande Andel av lärande Andel av lärande Andel av investering Andel av investering
Ge stöd för mer Lärportalen LMS NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
Lärportalen stöttar mer Lärande Förberedelse Information Samarbete
Example – 4G
Jobbspecifika lärspår
On-demand stöd
Samarbete
Vem vill lära sig om arbetskade- och sjukförsäkringar … ? Grundutbildning våren 2010
Försäkrad via jobbet Stöd i arbetet (On demand)
Försäkrad via jobbet Stöd i arbetet (On demand) Socialt lärande (Informellt) Formellt lärande
Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Lära i verkliga situationer Teach-Back : http://www.learntech.se/resurser/ekurser/TRYGG%20-%20en%20metod%20f%C3%B6r%20att%20utbilda%20patienten/player.html
Lära i verkliga situationer
Mer lärande i arbetet Coaching Mentoring On-the-job Jobbskugga Återkoppling/ utvärdering Håll utbildningar
Bygg in i jobbroller
Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet
Kollaborativt Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Lärande 1.0
Hur lär dom här?
Lärande 2.0
Globalt företag i förändring Produkter till unika lösningar Skapa tillsammans med kund Ökad hastighet
25.000 Collaboration sites
Communites & Learning Portals
Kollaborativt Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Varför dela med sig?
Extra betalning för högre nivåer 100% Delar kunskap Använder kunskap
Specialister ansvariga för Wikis Wikis  Om olja … Om däck … Om livsmedel… Basolja Vare sig man använder den ena eller andra basoljan, så duger den egentligen bara till att smörja gångjärnen i bildörren med. En modern motorolja skall göra mycket mer än smörja. Förutom att minska friktion och slitage skall den hålla motorn ren från slam och sotavlagringar, förhindra rostbildning, kyla motorns inre varma delar samt inte minst täta motorns inre läckage. För att oljan skall klara ….
Lära av andra NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser eInstruktioner Forum/Wiki Intranät Coaching/OJT
Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete
Sammanfattning Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
Hur möter vi hindren? En grupp per bord Använd 30 minuter på tips för att möta hindren Beredda att presentera
Barriers Getting commitment & budget Find SME’s and resources Maturity of production set-up and tools Understanding of jobs-gaps Learning Culture

More Related Content

Similar to Från skola till lärande organisation

Utveckla en effektiv lärande organisation
Utveckla en effektiv lärande organisationUtveckla en effektiv lärande organisation
Utveckla en effektiv lärande organisation
Johan Skoglöf
 
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 SthlmPresentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Mats Brenner
 
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats Brenner
 
Projektmodellen
ProjektmodellenProjektmodellen
Projektmodellen
stefanbje
 
Digga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 pptDigga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 ppt
jannascheele
 
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Mia Kolmodin
 
Kompetensmässan effektiv lärande organisation
Kompetensmässan  effektiv lärande organisationKompetensmässan  effektiv lärande organisation
Kompetensmässan effektiv lärande organisation
Johan Skoglöf
 
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
Mats Brenner
 
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
Jörgen Sparf
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
humacapiact1
 
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
Ove Jobring
 
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformerDigitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
Mats Brenner
 
ÄK Möckelsnäs 130822
ÄK Möckelsnäs 130822ÄK Möckelsnäs 130822
ÄK Möckelsnäs 130822
Nicholas Pagden
 
Datoriserad tentamen och HyFlex learning
Datoriserad tentamen och HyFlex learningDatoriserad tentamen och HyFlex learning
Datoriserad tentamen och HyFlex learning
Mats Brenner
 
Kompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobbenKompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobben
Johan Skoglöf
 
Tp presentation 2003 blå gunnar
Tp  presentation 2003 blå gunnarTp  presentation 2003 blå gunnar
Tp presentation 2003 blå gunnar
Gunnar Olofsson
 
Digital kvalitetsmatta
Digital kvalitetsmattaDigital kvalitetsmatta
Digital kvalitetsmatta
eamkhanke
 
Vinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationerVinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationer
Johan Skoglöf
 

Similar to Från skola till lärande organisation (20)

Utveckla en effektiv lärande organisation
Utveckla en effektiv lärande organisationUtveckla en effektiv lärande organisation
Utveckla en effektiv lärande organisation
 
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 SthlmPresentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
 
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
 
Projektmodellen
ProjektmodellenProjektmodellen
Projektmodellen
 
Digga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 pptDigga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 ppt
 
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
Med kunden i fokus och ett Agilt mindset. Inspirationsföreläsning för nyfikna...
 
Arbetsplatslärande
ArbetsplatslärandeArbetsplatslärande
Arbetsplatslärande
 
Kompetensmässan effektiv lärande organisation
Kompetensmässan  effektiv lärande organisationKompetensmässan  effektiv lärande organisation
Kompetensmässan effektiv lärande organisation
 
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
Presentation för Lunds universitet SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 160612
 
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
Arbetslivskompass, ALOKA konferens 2014
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
Lära att lära - kontinuerligt lärande - 2012
 
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformerDigitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
Digitala examinationer - utvecklingsmöjligheter för flertalet examinationsformer
 
ÄK Möckelsnäs 130822
ÄK Möckelsnäs 130822ÄK Möckelsnäs 130822
ÄK Möckelsnäs 130822
 
Datoriserad tentamen och HyFlex learning
Datoriserad tentamen och HyFlex learningDatoriserad tentamen och HyFlex learning
Datoriserad tentamen och HyFlex learning
 
Kompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobbenKompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobben
 
Tp presentation 2003 blå gunnar
Tp  presentation 2003 blå gunnarTp  presentation 2003 blå gunnar
Tp presentation 2003 blå gunnar
 
Digital kvalitetsmatta
Digital kvalitetsmattaDigital kvalitetsmatta
Digital kvalitetsmatta
 
Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128
 
Vinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationerVinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationer
 

More from Johan Skoglöf

Webinar 191023 learnability final
Webinar 191023  learnability finalWebinar 191023  learnability final
Webinar 191023 learnability final
Johan Skoglöf
 
Developing a learning strategy
Developing a learning strategyDeveloping a learning strategy
Developing a learning strategy
Johan Skoglöf
 
Workshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning OrganizationWorkshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning Organization
Johan Skoglöf
 
Kompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbetKompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbet
Johan Skoglöf
 
Så arbetar du med lärande just in-time
Så arbetar du med lärande just in-timeSå arbetar du med lärande just in-time
Så arbetar du med lärande just in-time
Johan Skoglöf
 
Utbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance supportUtbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance support
Johan Skoglöf
 
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdningSänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning
Johan Skoglöf
 
Lärportaler för formellt och informellt lärande
Lärportaler för formellt och informellt lärandeLärportaler för formellt och informellt lärande
Lärportaler för formellt och informellt lärande
Johan Skoglöf
 
eLearning 2.0
eLearning 2.0eLearning 2.0
eLearning 2.0
Johan Skoglöf
 

More from Johan Skoglöf (9)

Webinar 191023 learnability final
Webinar 191023  learnability finalWebinar 191023  learnability final
Webinar 191023 learnability final
 
Developing a learning strategy
Developing a learning strategyDeveloping a learning strategy
Developing a learning strategy
 
Workshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning OrganizationWorkshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning Organization
 
Kompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbetKompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbet
 
Så arbetar du med lärande just in-time
Så arbetar du med lärande just in-timeSå arbetar du med lärande just in-time
Så arbetar du med lärande just in-time
 
Utbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance supportUtbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance support
 
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdningSänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning
 
Lärportaler för formellt och informellt lärande
Lärportaler för formellt och informellt lärandeLärportaler för formellt och informellt lärande
Lärportaler för formellt och informellt lärande
 
eLearning 2.0
eLearning 2.0eLearning 2.0
eLearning 2.0
 

Från skola till lärande organisation

 • 1. Från skola till lärande organisation
 • 2. Om mig och Learntech Kompetens = Strategisk Resurs Förbättrar era processer system, förmåga...
 • 3. Systematisk kompetenshantering Affärsmål Strategi Kompetenskrav Roller Kompetensgap Kompetensbehov Metoder för kompetensstöd Produktion av kompetensstöd Utvärdering Genomföra insatser Planering Administration
 • 4. Vi kommer att prata om… Stegvis införa en lärande organisations Införa målstyrd och flexibelt lärande Införa jobborienterad lärande Införa kollaborativt lärande Lista hinder (före lunch) Dela idéer för att möta hindren (efter lunch)
 • 6. … beror inte bara på kunskaper Rollbeskrivning Instruktion Manual Procedurer Verktyg Coaching Felsöknings- schema Utbildning Support
 • 7. 15% av prestation = lärande Tony O’Driscoll
 • 8. KPMG studie om lärande i jobbet Experiencing On the job 45% Networking 30% Mentoring & coaching 3% Special Assignments 2% Workshops 10% Training programs 8% Manuals & instructions 2%
 • 9. 15% av lärande = formellt Jay Cross
 • 10. Värdet av en kurs… 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America >15% DID NOT TRY IT AT ALL <70%> TRIED IT TO SOME EXTENT BUT NO WORTHWHILE RESULTS < 15% TRIED IT AND GOT POSITIVE RESULTS
 • 11. 15% av formellt lärande används Utbildningsavdelningens effekt? Robert Brinkerhoff
 • 12. Är det så illa?
 • 13. Målet med min presentation Ge några tips för att öka effekten av lärandet
 • 14. Lösningen Kollaborativ – skapandet av nya kunskaper Verktygen som tar dig dit
 • 15. High impact learning organizations Prestationer snarare än kunskaper Lärande sker nära arbetet Tydlig relation till verksamhetsmål Drar nytta av informellt och flexibelt lärande Fokus på snabbhet och tillgänglighet
 • 16. Koppling mognad och lönsamhet Cisco AT&T SUN Sun Microsystem IBM Microsoft British Telecom HP Accenture Bell Canada
 • 17. En modell för stegvis mognad Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 18. Stötta mer än grunderna Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
 • 19. Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 20. Exempel + Workshops + Handlingsplaner + Reviewer + Del av utvecklingssamtal
 • 21. Systematisk kompetenshantering Affärsmål Strategi Kompetenskrav Roller Kompetensgap Kompetensbehov Metoder för kompetensstöd Produktion av kompetensstöd Utvärdering Genomföra insatser Planering Administration
 • 22. Koppling kompetenser & mål Role / Who Required skills, knowledge and attitudes Key activities or tasks that produce key results Key results by role, supporting the goals Department goals / challenges Xxx goals / challenges Line Manager Basic knowledge of job evaluation Basic knowledge of benchmarking Basic knowledge of salary bands Basic knowledge of salary review process Understanding business strategy Able to break down unit targets to individual targets Setting SMART targets Know boundaries & flexibility of variable compensation framework Know IPM purpose, process & tool Assess employees’ efforts in relation to set targets Explain compensation decisions in face2face meeting Capable of giving feedback Leading a discussion & providing relevant arguments Understand cost implications of Compensation Set IPM Targets Set variable compensation targets Evaluate individual performance Set pay levels in accordance with individual performance Communicate pay levels Engaged & Committed workforce Fair pay perception among employees Clear link between Pay & Performance Attract and retain the most competent, high performing and motivated talent in the industry Reinforce the link between pay and performance whilst differentiating critical competence and potential. Support the growth of our business and the shift towards new technologies and ways of working Innovating to empower people, business and society Bring our innovation capabilities out to our customers Increase our speed and flexibility in our business, simplify our ways of working both internally and with our customers
 • 23. Möta aktuella gap Small Big!!!! Use the business case Explain the components/nodes
 • 25. Stöd för processer & metoder
 • 26. Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 27. Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten Bygga färdigheter Förbereda Stötta prestationer Dela erfarenheter
 • 28. Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
 • 29. Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
 • 30. Möjliggör flexibelt lärande NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
 • 31. Välj rätt Kompetensnivå Kompetenstyp Antal elever Leveranstid On-the-job Hands-on labs Online coaching Simulation Online Tutorials Classroom eLearning Live webcast Rapid eLearning Webcast Podcast
 • 32. Vad är mest kostnadseffektivt? Audience size 0 100 200 Total cost Classroom Rapid eLearning OJT Simulation
 • 33. Det finns pengar att spara Klassrum 3 dagar 15.000 kr/elevdag 100 elever: 4.5 Mkr Online version 10 moduler (3h) Wiki Konvertering: 70.000:- 100 elever: 0.3 Mkr
 • 34. Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 35. Vad mäter vi vanligtvis? Verksamhetsmål Effekt/resultat Läraktivitet Prestations- mål Bättre prestationer Lärmål Ökad kunskap Användnings-mål Antal användare Designmål Nöjdhet
 • 36. Meningsfullt? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America >15% DID NOT TRY IT AT ALL <70%> TRIED IT TO SOME EXTENT BUT NO WORTHWHILE RESULTS < 15% TRIED IT AND GOT POSITIVE RESULTS
 • 37. Mät närmare verksamheten Verksamhetsmål Effekt/resultat Läraktivitet Prestations- mål Bättre prestationer Lärmål Ökad kunskap Användnings-mål Antal användare Designmål Nöjdhet
 • 38. Ett exempel Vilka är målen? Vilka är arbetsuppgifterna? Var finns det brister? Varför?
 • 40. 4G– Service Engineers NRO Performs with help Performs without help Performs in complex situations Required level Current level 2009 Dimensionera 4G radionät
 • 41. Ökad förmåga Performs with help Performs without help Performs in complex situations 2011: 5+ modules 2011: 10+ modules
 • 42. Målstyrd och flexibel utbildning Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet. Organisera ansvaret nära verksamheten Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 43. Klassisk utbildningsenhet Ämneskunskap Kurser Drivkrafter: Lösningar:
 • 44. Del av verksamheten Affärsmål Prestationer Enklare process Instruktioner Support Utbildning (kortare) Samarbete Drivkrafter: Lösningar:
 • 45. Exempel Nära behoven Snabbhet Ko-ordination Coaching & Support Learning Infrastructure Way-of-Working
 • 46. Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Processer (koppla lärande mot mål) Lära när & var som helst Mät effekten av lärandet Organisera ansvaret nära verksamheten
 • 47. Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 49. Vad påverkar en anställds prestation? Individ: Motivation Kunskaper Hälsa Arbetsuppgiften: Procedurer Regler Teknologi Samarbeten Information Förväntningar Krav Organisation: Kultur Värderingar Ledarskap System Processer Teknologier Produkter Kunder
 • 51. Från kurs till förbättringsarbete Workshops Självstudier Förbättringsfrågor Uppdrag Handlingsplaner Scenarios Frågor på intranät och guider Rapid eLearning
 • 52. Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 53. Stötta även utförandet 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30 Min. 48 Hrs. Time after course completion 3 weeks Source: Research Institute of America
 • 54. Glöm 3 dagars IT utbildningar
 • 55. Träna folk i att använda intranätet
 • 56. Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 57. Lärande @ Ericsson Mot informellt lärande Mot on-demand Sometime before Just before While doing task
 • 58. ~80% av lärandet är informellt Formellt lärande Informellt lärande Andel av lärande Andel av lärande Andel av investering Andel av investering
 • 59. Ge stöd för mer Lärportalen LMS NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser Rapid eLearning UGC/YouTube Coaching/OJT eInstruktioner Forum/Wiki Webmöten
 • 60. Lärportalen stöttar mer Lärande Förberedelse Information Samarbete
 • 65. Vem vill lära sig om arbetskade- och sjukförsäkringar … ? Grundutbildning våren 2010
 • 66. Försäkrad via jobbet Stöd i arbetet (On demand)
 • 67. Försäkrad via jobbet Stöd i arbetet (On demand) Socialt lärande (Informellt) Formellt lärande
 • 68. Jobborienterat lärande Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 69. Lära i verkliga situationer Teach-Back : http://www.learntech.se/resurser/ekurser/TRYGG%20-%20en%20metod%20f%C3%B6r%20att%20utbilda%20patienten/player.html
 • 70. Lära i verkliga situationer
 • 71. Mer lärande i arbetet Coaching Mentoring On-the-job Jobbskugga Återkoppling/ utvärdering Håll utbildningar
 • 72. Bygg in i jobbroller
 • 73. Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Fokusera på arbetsprestationer Stötta arbetsuppgiften Stötta informellt lärande ” Formalisera” lärande i arbetet
 • 74. Kollaborativt Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 76. Hur lär dom här?
 • 78. Globalt företag i förändring Produkter till unika lösningar Skapa tillsammans med kund Ökad hastighet
 • 81. Kollaborativt Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 83. Extra betalning för högre nivåer 100% Delar kunskap Använder kunskap
 • 84. Specialister ansvariga för Wikis Wikis Om olja … Om däck … Om livsmedel… Basolja Vare sig man använder den ena eller andra basoljan, så duger den egentligen bara till att smörja gångjärnen i bildörren med. En modern motorolja skall göra mycket mer än smörja. Förutom att minska friktion och slitage skall den hålla motorn ren från slam och sotavlagringar, förhindra rostbildning, kyla motorns inre varma delar samt inte minst täta motorns inre läckage. För att oljan skall klara ….
 • 85. Lära av andra NYBÖRJARE EXPERT Klassrum eKurser eInstruktioner Forum/Wiki Intranät Coaching/OJT
 • 86. Vilka hinder ser ni? Använd 5 minuter själva Enas om gruppens 5-i-topp Skriv ner på post-it Miljöer som medger samarbete Bygg in samarbete
 • 87. Sammanfattning Skolan Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning Målstyrd och flexibel Processer (ADDIE), LMS, Rapid eLearning, webmöten Jobborienterad Performance Management, OnDemand, Lärportaler Kollaborativ Forum, Wikis, Användargenererat, Sociala nätverk
 • 88. Hur möter vi hindren? En grupp per bord Använd 30 minuter på tips för att möta hindren Beredda att presentera
 • 89. Barriers Getting commitment & budget Find SME’s and resources Maturity of production set-up and tools Understanding of jobs-gaps Learning Culture

Editor's Notes

 1. Vad är LearnTech? Learntech är oberoende konsulter som hjälper företag att förbättra sin kompetensförsörjning genom att arbeta mer systematiskt och använda webbaserade metoder som t.ex. eLärande. Vi hjälper er att lägga upp de processer som behövs, utbildar er personal och ser till att ni använder de verktyg, system och leverantörer som är mest lämpliga för era behov.  Läs mer... I korthet : Vi ka hjälpa dig att få ut mer av dina satsningar på kompetenshantering, och då speciellt eLärande! Hur då? Att börja arbeta med eLärande innebär oftast stora förändringar för organisationen. Det innebär ett nytt sätt att lära för de anställda och driver också kraven på en mer systematisk kompetenshantering. Utmaningarna är många. Med över 15 år i ledande ställningar i branschen har våra konsulter den erfarenhet och metodik som krävs för att lotsa er mot en effektivare kompetenshantering. Vi är inte bundna av ett eget LMS/författarverktyg eller en egen produktions-organisation, utan arbetar som konsulter och projektledare. Vi analyserar behovet, föreslår lösningar och sätter ihop ett team av partner för att leverera en optimal lösning. Framför allt hjälper vi er att bygga upp en egen förmåga inom eLärande. Vårt metodiska arbetssätt brukar leda till att lösningarna inte alltid handlar om eKurser eller ens utbildning. Förmågan hos de anställda påverkas av så många andra faktorer som motivation, belöningar, procedurer, användargränssnitt eller något annat. Oftast en mix. Samma sak gäller hur kompetensstödet tas fram. Ibland engagerar vi en eLearningproducent, i andra fall en intranätspecialist och i många fall utvecklar vi era egna utildnings- och informationsproducenter att ta fram innehåll. I menyn till vänster kan du läsa mer om vårt arbetssätt , vilka vi är och om de uppdrag vi utfört.  
 2. Formell utbildning som lösning på prestationsproblem får allt mindre betydelse. Ökad förändringstakt och bättre informationsstöd är några drivkrafter. Det handlar också om ett skifte i fokus från utbildning för sin egen skull till utveckling av de anställdas prestationer och förmågor. Då spelar andra faktorer in, t.ex: motivation, belöningar, utformning av processer och system, informationsstöd m.m. Utveckling av utbildningar och informationsstöd måste därför ses i sitt sammanhang. En systematisk kompetenshantering knyter ihop mål, rollbeskrivningar och kompetensgap med effektiva lösningar. Utbildningskataloger svävar inte i luften utan beror på affärsmålen och kompetensinventeringar slutar inte vackra grafer, utan i ändamålsenligt utformade kompetensstöd. LearnTechs modell för kompetenshantering vidareutvecklar den internationella standarden ISO 10015. Affärsmål/strategi Alla kompetenskrav och rollbeskrivningar måste förankras i företagets mål, strategier och processer. De kompetenser som ingår i en roll bör inte vara en önskelista utan kunna härledas direkt från arbetsuppgifter, processer och strategier. Även i mindre projekt är det viktigt att tydligt koppla valda lösningar till företagets mål, t.ex. att minska leveranstider, eller öka försäljningen. Kompetenskrav/Roller Vi arbetar med en förenklad version av Task Analysis som bland annat använts länge inom flygindustrin. Det är en systematisk nedbrytning av processer ned till enstaka procedurer och önskvärda kunskaper, färdigheter och attityder. Kompetensgap/kompetensbehov Att mäta kompetensgap är mer än att testa/bedöma de anställdas kunskaper kontra en önskad nivå. Det handlar främst om att utvärdera de prestationer som utförs mot de krav som ställs. Ibland finns indikatorer som KPI, Key Performance Indicator. Oftast finns det inte och det är ett störra arbete att analysera prestationsproblemen, t.ex. via kundklagomål. En del av analysarbetet handlar om att hitta orsaken till prestationsproblemet. Det behöver inte vara bristande kunskaper utan kan lika gärna vara problem med motivation, belöningar, utformning och processer. Vi arbetar här sedan många år med en metod vi kallar SKA, Strukturerad Kunskaps Analys. Metoder för kompetensstöd Kompetensstöd är inte bara utbildning. Det är också informationsstöd, hjälpsystem, ändrade gränssnitt, belöningssystem m.m. Lösningen på ett prestationsproblem kan också handla om ändrad organisation eller processer, vilket kan vara svårare att åtgärda på kort sikt. Vi har en enkel metod för att välja en effektiv blandning av åtgärder, kompetensstöd och utbildningsformer för den aktuella insatsen. Produktion av kompetensstöd Vanligtvis brukar den hör fasen handla om att välja utbildningsleverantör eller elearningleverantör. Vi hävdar att försörjningen av innehåller kräver mer strategiskt tänkande. Framför allt finns det behov att bygga upp en intern organisation för informationsstöd, Rapid eLearning, expertforum m.m. Learntech bistår här med mångårig erfarenhet av de processer, kompetenser och stödsystem som krävs. Genomförande av insatser Genomförande av insatser kräver planering av resurser, administrativa stödsystem, t.ex. LMS och planering av stödprocesser som support. Det som inte får glömmas bort är förändringsarbetet. dels för det aktuella projektet/målgruppen, men också det som krävs för att förändra synen på utbildning, som en kostnad till något som står högt på listan för att kunna genomföra företagets strategier. Utvärdering Utvärdering skall ske på flera nivåer, även om det vanligaste är enkla kursenkäter och enkla kunskapstester. För en optimal utvärdering vill vi dock ha reda på: Hur var lärupplevelsen? Nådde eleverna kunsskapsmålen? Förbättrades prestationerna? Förbättrades företagets resultat?   Vi utvärderar också övriga delar av processen, t.ex. kostnader för att producera kursen.   Add Web Parts Browse Search Import Design this Page Modify Shared Web Parts Web Part Page Title Bar Content Editor Web Part Shared View Personal View
 3. 2010-10-28
 4. Formell utbildning som lösning på prestationsproblem får allt mindre betydelse. Ökad förändringstakt och bättre informationsstöd är några drivkrafter. Det handlar också om ett skifte i fokus från utbildning för sin egen skull till utveckling av de anställdas prestationer och förmågor. Då spelar andra faktorer in, t.ex: motivation, belöningar, utformning av processer och system, informationsstöd m.m. Utveckling av utbildningar och informationsstöd måste därför ses i sitt sammanhang. En systematisk kompetenshantering knyter ihop mål, rollbeskrivningar och kompetensgap med effektiva lösningar. Utbildningskataloger svävar inte i luften utan beror på affärsmålen och kompetensinventeringar slutar inte vackra grafer, utan i ändamålsenligt utformade kompetensstöd. LearnTechs modell för kompetenshantering vidareutvecklar den internationella standarden ISO 10015. Affärsmål/strategi Alla kompetenskrav och rollbeskrivningar måste förankras i företagets mål, strategier och processer. De kompetenser som ingår i en roll bör inte vara en önskelista utan kunna härledas direkt från arbetsuppgifter, processer och strategier. Även i mindre projekt är det viktigt att tydligt koppla valda lösningar till företagets mål, t.ex. att minska leveranstider, eller öka försäljningen. Kompetenskrav/Roller Vi arbetar med en förenklad version av Task Analysis som bland annat använts länge inom flygindustrin. Det är en systematisk nedbrytning av processer ned till enstaka procedurer och önskvärda kunskaper, färdigheter och attityder. Kompetensgap/kompetensbehov Att mäta kompetensgap är mer än att testa/bedöma de anställdas kunskaper kontra en önskad nivå. Det handlar främst om att utvärdera de prestationer som utförs mot de krav som ställs. Ibland finns indikatorer som KPI, Key Performance Indicator. Oftast finns det inte och det är ett störra arbete att analysera prestationsproblemen, t.ex. via kundklagomål. En del av analysarbetet handlar om att hitta orsaken till prestationsproblemet. Det behöver inte vara bristande kunskaper utan kan lika gärna vara problem med motivation, belöningar, utformning och processer. Vi arbetar här sedan många år med en metod vi kallar SKA, Strukturerad Kunskaps Analys. Metoder för kompetensstöd Kompetensstöd är inte bara utbildning. Det är också informationsstöd, hjälpsystem, ändrade gränssnitt, belöningssystem m.m. Lösningen på ett prestationsproblem kan också handla om ändrad organisation eller processer, vilket kan vara svårare att åtgärda på kort sikt. Vi har en enkel metod för att välja en effektiv blandning av åtgärder, kompetensstöd och utbildningsformer för den aktuella insatsen. Produktion av kompetensstöd Vanligtvis brukar den hör fasen handla om att välja utbildningsleverantör eller elearningleverantör. Vi hävdar att försörjningen av innehåller kräver mer strategiskt tänkande. Framför allt finns det behov att bygga upp en intern organisation för informationsstöd, Rapid eLearning, expertforum m.m. Learntech bistår här med mångårig erfarenhet av de processer, kompetenser och stödsystem som krävs. Genomförande av insatser Genomförande av insatser kräver planering av resurser, administrativa stödsystem, t.ex. LMS och planering av stödprocesser som support. Det som inte får glömmas bort är förändringsarbetet. dels för det aktuella projektet/målgruppen, men också det som krävs för att förändra synen på utbildning, som en kostnad till något som står högt på listan för att kunna genomföra företagets strategier. Utvärdering Utvärdering skall ske på flera nivåer, även om det vanligaste är enkla kursenkäter och enkla kunskapstester. För en optimal utvärdering vill vi dock ha reda på: Hur var lärupplevelsen? Nådde eleverna kunsskapsmålen? Förbättrades prestationerna? Förbättrades företagets resultat?   Vi utvärderar också övriga delar av processen, t.ex. kostnader för att producera kursen.   Add Web Parts Browse Search Import Design this Page Modify Shared Web Parts Web Part Page Title Bar Content Editor Web Part Shared View Personal View
 5. Competence Readiness Roadmap - Compensation 2010-09-15
 6. The calculated recommendation uses some parameters to determine the most effective and efficient competence support method: Required competence level Competence type Competence gap Number of users Delivery time Need for interaction Degree of customization Only the last 3 parameters need to be added in this step, the rest have been added previously. Let &apos; s look at some of these parameters.
 7. These are the 2 last steps in the analysis phase
 8. Det här exemplet visar hur kostnaden för en 3-dagars kurs kan minskas med 4 mkr per 100 elever. Innehållet på denna kurs, liksom många liknande, är mkt teoretiskt och lämpar sig bättre för online. Vi har konverterat kurser för 8.000 Euro till online. Den är då bara 3-4 timmar lång eftersom vi bara har med det viktiga och har lagt alla detaljer i en Wiki istället. Eleven för lära sig att slå upp dessa detaljer I Wikin när han väl behöver informationen. Vi har utvärderat kursen med mycket bra resultat.
 9. Secure performance Validated line of sight to business Bring valuable, measurable rewards to employees, their managers, and the organizations that employ them Demonstrate learning value Improve learning program
 10. Secure performance Validated line of sight to business Bring valuable, measurable rewards to employees, their managers, and the organizations that employ them Demonstrate learning value Improve learning program
 11. Demo of the Academy Concept 2011-02-07
 12. IPTV Template 2008-12-09 Här kommer ett typiskt exempel. Säljare på Ericsson har ett antal system att lära sig, bl.a. för att registrera kunder. Tidigare anordnade man IT-utbildningar I datasalar. Kanske inte riktigt 3 dagars. Men hela dagar. Kom det några säljare? Nä…istället fick supporten fullt upp med frågor. Idag är utbildningen ersatt med en supportsida. Säljaren går in, väljer roll, väljer arbetsmoment, t.ex. “Enter yearly budget”…och får en kort skärminspelning. Varför funkar det bättre? Glömskekurvan är en sak, men också motivation… den är ju mkt högre och drivs av själva uppgiften
 13. Ett annat sätt är att skippa detaljerna I utbildningarna och istället lära anställda att hitta det stöd som finns på intranätet. Det här är från ett rederi jag jobbade med, ett moment var att ordermottagarna skulle bli bättre på ruttplanering. Samtidigt fanns det en schemaläggningsfunktion på intranätet. Kursen ställde då I stället frågor där eleven får använda den verkliga funktionen på intranätet. Bort med detaljerna, lär de anställda att använda de informationskällor som finns.
 14. Som ni såg på studien från KPMG, och det ser liknande ut I andra studier så är runt 80% av det lärande vi gör informellt. Ändå så läggs större delen, hos de flesta alla investeringar på den formella utbildningen. Budgeten hamnar på klassrumskurser, eLearning och Learning Management System.
 15. Demo of the Academy Concept 2011-02-07 IPTV Template 2008-12-09 Two strategically important areas we have chosen to support are LTE and IP Networks. All people working in these areas will now have great availability of competence support using the competence spaces. The Competence Space will provide key competences from early phases of marketing until the mastering of operation and support. It keeps it together
 16. Demo of the Academy Concept 2011-02-07 IPTV Template 2008-12-09 You will get the most critical information, job support…
 17. Demo of the Academy Concept 2011-02-07 IPTV Template 2008-12-09 An integrated collaboration and sharing will provide access to the best expertise within Ericsson, utilizing the human network
 18. Här är ett exempel. AFA säljer arbets- och sjukskadeförsäkringar till kommuner och landsting. Främsta målgruppen är förstås linjechefer. Tidigare hade man ett kursprogram. Men vem går frivilligt på en 2-dagarskurs om det…tyvärr, inte så välbesökt
 19. Det är ju först när det händer nåt som intresset finns. Efter den principen var vi med och byggde en lärportal. På landstingen fínns då oftast en länk till AFA. Det första man får då är ett antal korta och koncisa filmer om de viktigaste frågorna, vem har rätt till ersättning, hur ansöker man etc.
 20. Förutom det här on-demand stödet har man också tillgång till informellt lärande som att söka efter experter, ställa frågor etc… men också mer kurser, formellt lärande, men I det här fallet väldigt kort och väldigt specifikt om konkreta frågor, t.ex. Om pensionsinbetalningar
 21. Här är ett exempel från sjukvården. Patienter skickas ju hem nuförtiden, för att spara pengar. För att det skall funka måste personalen i princip lära patienterna hur de skall vårda sig själva. Det funkar inte alltid så bra och andelen som läggs in igen är hög. Vid undersökningar visar det sig att patienterna kommer ihåg långt mindre än hälften. Man, Landstinget i Södermanland, satte ett mål att få upp den siffran till 75%
 22. Utbildningen som lades upp blandade eKurser med lärande i arbetet Man börjar med en ekurs som beskriver metoden, Teach-Back. eKurser visar flera filmexempel på verkliga situationer där man själv får utvärdera vad som var bra och vad som var mindre bra. Därefter får man steg för steg tillämpa olika steg i metoden direkt i samtal med patienterna. Med i samtalet finns alltid en coach, som oftast är chef och har sina egna instruktioner. Därefter utvärderar man tillsammans vad som gick bra och vad som gick dåligt. De praktiska övningarna pågår under 2 veckor och bygger stegvis upp alla delarna i samtalet. Sedan utvärderar man hur mkt patienterna kan återberätta, och målet på 75% har nåtts.
 23. And as they form, one of the effects is that the teacher’s role as authoritative, dominant conduit of knowledge begins to weaken considerably. Learners themselves begin to drive many—and in some cases, all—aspects of the learning experience, including the creation, co-creation, and sharing of key knowledge.
 24. Nån som har tonåringar hemma? Sett dom gå på kurs för att bli duktiga på sina spel??...eller läsa en manual? Nä… min son är duktig på gitarr, men slutade tidigt sin gitarrskola, fast han lär sig nya låtar I hög takt, tittar på youtube, laddar ner program som tar ut tonerna från låtar…laddar ner tabs
 25. And as they form, one of the effects is that the teacher’s role as authoritative, dominant conduit of knowledge begins to weaken considerably. Learners themselves begin to drive many—and in some cases, all—aspects of the learning experience, including the creation, co-creation, and sharing of key knowledge.
 26. Här stöter man dock på det stora problemet, en kultur för att dela med sig. Forskning visar att det bara är 1% som skapar och delar med sig och bara 9% som överhuvudtaget kommenterar. De flesta läser bara informationen. http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html
 27. En annan studie visar dock att det verkligen lönar sig att dela med sig. Man delade in anställda I 5 kategorier från de som bara använder existerande kunskap, till de – I mitten – som skapar egen ny kunskap där det finns gap I de instruktioner som finns… och slutligen till de som delar med sig till andra och de som får hela organisationen att dela kunskap. Bilden visar för varje sådan kategori, hur många som av sina chefer ansågs ligga på den övre halvan, prestationsmässigt. Som ni ser en väldigt liten del av de som bara läser den existerande kunskapen och nästan alla av de som aktivt driver kunskapsdelning. Det mest intressanta man fann I studien var att för samma jobb så fick man 10% extra lön för varje steg… så de som drev kunskapsdelning tjänade 50% mer http://www.targetedlearning.com/on-demand-training/blog/
 28. Det här är ett exempel från OKQ8…Här har man skapat karriärvägar där man kan utvecklas till specialist. De som är experter får ansvara för Wikis, t.ex. Olle här är expert på olja och driver en wiki om olja, där han själv skriver, men också jobbar med att få andra att fylla på med kunskap. Det skapar förstås tillgång för alla till den kunskap som Olle haft, men gör också att Olle lär sig mer
 29. Här är ett exempel på hur Cisco I princip lagt ut mycket av sin support till vem som helst I forum, här t.ex. IP Champions, betyg, och antal tittar visar för användarna vad som är ett bra svar. Det finns också svar som godkäns av Cisco. Alla användare hjälper I princip varandra… och Cisco sparar support. Här är IBM som har 20.000 bloggar inom olika områden. I princip alla inom utveckling, säljsupport m.m. har sin blog och delar kontinuerligt med sig av sin kunskap, vilket kommenteras av andra… och det skapas populära bloggare inom olika områden. De anställda på IBM bygger tillsammans upp en gigantisk kunskapsdatabas.