SlideShare a Scribd company logo
Латерализација
                    Латерализација
                   9 шумних гласова
                    9 шумних гласова
                    с, с, ш,ш, ж, ц, ћ
                      з, з, ж, ц, ћ
        Поремећај          ђ, ђ, ч, џ
                        ч, џ       Супституције
         Поремећај      (могуће и к, г) г)     Супституције
       говорног ритма       (могуће и к,     замена гласова
        говорног ритма                  замена гласова
      интензитет, висина                 другим гласовима
       интензитет, висина                 другим гласовима
       тона, акценат и и                  ЉУЉАШКА
        тона, акценат                    ЉУЉАШКА
         трајање                     (ЈУЈАШКА)
          трајање                     (ЈУЈАШКА)


                                        Дисторзије
                                          Дисторзије
 Појединачан                                  неисправан
                                          неисправан
артикулациони                                 изговор гласа
                                         изговор гласа
 недостатак                                 услед анатомске
                                        услед анатомске
 гласови р, љ, њ                                 девијације
                                          девијације
                  ФОНАТОРНА И И
                   ФОНАТОРНА                 чељусти или
                                         чељусти или
                  АРТИКУЛАЦИОНА
                  АРТИКУЛАЦИОНА
                                        неуролошког
                                         неуролошког
                   ОДСТУПАЊА                  проблема
                    ОДСТУПАЊА                  проблема
                                       Омисије
   Сигматизам                                 Омисије
    Сигматизам                              изостављање
  шушкање, врскање,                             изостављање
  шушкање, врскање,                             гласова
    мажење                                  гласова
     мажење                               РИБА (ИБА)
                                        РИБА (ИБА)

                          Ринофоније
                           Ринофоније
           Назални сигматизам      и ринолалије
            Назални сигматизам      и ринолалије
             замена гласова        изражена
              замена гласова        изражена
              назалним        назализација
                назалним        назализација
             експлозивима     тежи изговор м, м, н, њ
              експлозивима
              (гласови сесе     тежи изговор н, њ
                        који звуче као б, б, д, ђ
               (гласови
            изговарају кроз нос)    који звуче као д, ђ
             изговарају кроз нос)
ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА
  ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА


  Развој опште моторике тела
  Развој опште моторике тела    Развој акустичке перцепцијеSlide 4
                  Развој акустичке перцепцијеSlide 4
   и говорних органа Slide 3
  и говорних органа Slide 3
                     Развој способности за
                     Развој способности за
Развој визуелне перцепцијеSlide 5
Развој визуелне перцепцијеSlide 5    концентрацију пажњеSlide 6
                    концентрацију пажњеSlide 6
                    Развој реаговања телесним
                    Развој реаговања телесним
  Развој интелигенцијеSlide 7
  Развој интелигенцијеSlide 7        покретимаSlide 8
                      покретимаSlide 8
   Развој реаговања гласом и
  Развој реаговања гласом и
  говорним покушајимаSlide 9
  говорним покушајимаSlide 9
Истичу се покрети руку који делују на
 сензомоторни развој нервног система, а
   преко овога на говорни развој.
 За артикулацију је неопходно постојање
неуролошке подлоге, артикулација се вежба
   током дечјег развоја и доводи до
       аутоматизма.

 нпр. хватање лопте, пљескање длановима
Дете најпре имитира говор (звуке) који
  само физичким елементима гласа
      подсећа на говор.
Зато дете треба акустички стимулирати и
 указивати да за акције и предмете око
      њега постоје речи.
 Када почне да повезује реч и акцију,
 представа о акцији улази у садржину
 речи које постају осмишљене а дете их
  пампти и интернализује.Slide 2

нпр. скретање пажње на маукање мачке,
    опомена од опасности Пец!
Детету је важно да види извор звука јер тешко
разуме говорну ситуацију само на основу онога
          што чује.
Зато деци треба омгућити да речи буду синтезе
      аудио-визуелних утисака.
 Дете се учи, коригује и условљава ситуацију и
 реч (беба најпре реагује смехом на мамину
  грдњу, али у поновљеној ситуацији беба
    коригује своју реакцију).Slide 2

 нпр. одабрати коцке исте величине, сакрити
 играчку коју дете треба да пронађе, научити
  дете да гледа у лице и очи саговорника
Говор се учи а свако учење тражи
   континуирану концентрацију.
  Треба пробудити пажњу и психичку
 активност код деце јер нека деца имају
  врло кратак опсег слушне пажње.
У том смислу свако проширење акустичке
   пажње води повећању говорне
      перцепције.Slide 2

 нпр. дете треба да увиди да је нешто
 топло или хладно, далеко или близу
Детету треба говором помагати да
увиди односе и њихову повезаност и
 наводити га да уочава узрочност и
      последице.
 Језиком/говором се помаже развој
   процеса мишљења.Slide 2

   нпр. развијати просторну
оријентацију, показивати и тражити
 да дете одреди лица или ствари
 исред или иза себе (лево, десно),
    извршавање наређења
Знатно пре него што дете
проговори оно треба да учествује
у говору-покретима делова тела,
   мимиком, гестом који су
 адекватни говорној ситуацији.
 Усмереним реаговањем, био то
  само поглед или осмех, дете
 показује да увиђа односе.Slide 2

  нпр. дете треба да покаже
покретима уста када је гладно, да
покаже негирање покретом главе
Пре имитације гласова дете треба навести на
 имитацију игром-да покреће тело, прсте, целу
  шаку, затим подстицати имитације звукова и
    модулирање гласа (тихо-гласније).
  На овај начин глас се везује за игру и постаје
       пратећа функција игре.
  Дете на глас саговорника почиње да реагује
одговором-најпре појединачним гласовима, затим
 једнослоговним имитацијама, потом слоговним
 удвајањима и понављањима док се не стопе у
          речи.Slide 2
   нпр. научити дете да удваја слог та-та с
 оживљавањем значења речи тата, започети
      разговор Ко воли тету?- Ја.

More Related Content

What's hot

Гаметогенеза
ГаметогенезаГаметогенеза
Гаметогенеза
Violeta Djuric
 
Zamenice
ZameniceZamenice
Zamenice
MajaGerasimovic
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
Biljana Ristic
 
Piramida i zarubljena_piramida
Piramida i zarubljena_piramidaPiramida i zarubljena_piramida
Piramida i zarubljena_piramida
Bojan Maksimovic
 
Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.
Jadranka Mihajlovic
 
Како написати честитке
Како написати честиткеКако написати честитке
Како написати честитке
Наташа Стојановић
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Jovanka Ivanova
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Tematski krugovi epika
Tematski krugovi epikaTematski krugovi epika
Tematski krugovi epika
Mladen Ilić
 
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
saculatac
 
Правопис за млађе основце
Правопис за млађе основцеПравопис за млађе основце
Правопис за млађе основце
Ивана Ћуковић
 
Tačka, prava i ravan
Tačka, prava i ravanTačka, prava i ravan
Tačka, prava i ravan
Fatima Husejnović
 
Prelaz l u o
Prelaz l u oPrelaz l u o
Prelaz l u o
milijana1
 
VIII razred - Tacka, prava, ravan
VIII razred - Tacka, prava, ravanVIII razred - Tacka, prava, ravan
VIII razred - Tacka, prava, ravan
mirjanamitic18
 
Tautologija
TautologijaTautologija
Reljef srbije
Reljef srbijeReljef srbije
Reljef srbije
dragadavid
 

What's hot (20)

Talesova teorema
Talesova teoremaTalesova teorema
Talesova teorema
 
Гаметогенеза
ГаметогенезаГаметогенеза
Гаметогенеза
 
Zamenice
ZameniceZamenice
Zamenice
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Piramida i zarubljena_piramida
Piramida i zarubljena_piramidaPiramida i zarubljena_piramida
Piramida i zarubljena_piramida
 
Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.Pravougli trougao sa uglom od 45.
Pravougli trougao sa uglom od 45.
 
Takt.Тaktiranje.
Takt.Тaktiranje.Takt.Тaktiranje.
Takt.Тaktiranje.
 
Како написати честитке
Како написати честиткеКако написати честитке
Како написати честитке
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
 
Razviće biljaka
Razviće biljakaRazviće biljaka
Razviće biljaka
 
Tematski krugovi epika
Tematski krugovi epikaTematski krugovi epika
Tematski krugovi epika
 
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
19.pravougli koordinatni sistem u ravni utvrdjivanje
 
Правопис за млађе основце
Правопис за млађе основцеПравопис за млађе основце
Правопис за млађе основце
 
Tačka, prava i ravan
Tačka, prava i ravanTačka, prava i ravan
Tačka, prava i ravan
 
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelimaGenetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
 
Prelaz l u o
Prelaz l u oPrelaz l u o
Prelaz l u o
 
VIII razred - Tacka, prava, ravan
VIII razred - Tacka, prava, ravanVIII razred - Tacka, prava, ravan
VIII razred - Tacka, prava, ravan
 
Tautologija
TautologijaTautologija
Tautologija
 
Reljef srbije
Reljef srbijeReljef srbije
Reljef srbije
 

Viewers also liked

Tutorijal snagit- Dragan Cindrić
Tutorijal snagit- Dragan CindrićTutorijal snagit- Dragan Cindrić
Tutorijal snagit- Dragan Cindrić
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPISPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Протокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиљаПротокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиља
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУРАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Skype-Ivan Živić
Skype-Ivan ŽivićSkype-Ivan Živić
Skype-Ivan Živić
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Upotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
Upotreba interneta u nastavi Edita AleksovUpotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
Upotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Korisni linkovi -Jelena Vasić
Korisni linkovi -Jelena VasićKorisni linkovi -Jelena Vasić
Korisni linkovi -Jelena Vasić
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
UVOĐENJE GLASOVA
UVOĐENJE GLASOVAUVOĐENJE GLASOVA
UVOĐENJE GLASOVA
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Злостављање и занемаривање деце
Злостављање и занемаривање децеЗлостављање и занемаривање деце
Злостављање и занемаривање деце
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJAFinski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Edmondo- Marina Najdanović
Edmondo- Marina NajdanovićEdmondo- Marina Najdanović
Edmondo- Marina Najdanović
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Gmail- Sanja Vasić
Gmail- Sanja VasićGmail- Sanja Vasić
Gmail- Sanja Vasić
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Стрепња, Десанка Максимовић
Стрепња, Десанка МаксимовићСтрепња, Десанка Максимовић
Стрепња, Десанка Максимовић
srpskisajelenom
 
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna PešićIntelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
NašaŠkola.Net
 
Inteligencija II razred gimnazije
Inteligencija II razred gimnazijeInteligencija II razred gimnazije
Inteligencija II razred gimnazije
Profpsiholog
 
Inteligencija
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
Anita Kliment
 

Viewers also liked (20)

Tutorijal snagit- Dragan Cindrić
Tutorijal snagit- Dragan CindrićTutorijal snagit- Dragan Cindrić
Tutorijal snagit- Dragan Cindrić
 
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPISPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
SPOSOBNOST SLUŠANJA U GRUPI
 
Протокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиљаПротокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиља
 
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУРАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
РАЗУМЕТИ МОЗАК: РОЂЕЊЕ НАУКЕ О УЧЕЊУ
 
Skype-Ivan Živić
Skype-Ivan ŽivićSkype-Ivan Živić
Skype-Ivan Živić
 
Upotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
Upotreba interneta u nastavi Edita AleksovUpotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
Upotreba interneta u nastavi Edita Aleksov
 
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
ДЕЦА И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ
 
Korisni linkovi -Jelena Vasić
Korisni linkovi -Jelena VasićKorisni linkovi -Jelena Vasić
Korisni linkovi -Jelena Vasić
 
ТРГОВИНА ЉУДИМА
ТРГОВИНА ЉУДИМАТРГОВИНА ЉУДИМА
ТРГОВИНА ЉУДИМА
 
UVOĐENJE GLASOVA
UVOĐENJE GLASOVAUVOĐENJE GLASOVA
UVOĐENJE GLASOVA
 
Злостављање и занемаривање деце
Злостављање и занемаривање децеЗлостављање и занемаривање деце
Злостављање и занемаривање деце
 
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJAFinski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
Finski obrazovni sistem 2012.PREZENTACIJA
 
Edmondo- Marina Najdanović
Edmondo- Marina NajdanovićEdmondo- Marina Najdanović
Edmondo- Marina Najdanović
 
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
SVETSKI DAN HRANE 16.10.13.
 
Gmail- Sanja Vasić
Gmail- Sanja VasićGmail- Sanja Vasić
Gmail- Sanja Vasić
 
Стрепња, Десанка Максимовић
Стрепња, Десанка МаксимовићСтрепња, Десанка Максимовић
Стрепња, Десанка Максимовић
 
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna PešićIntelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
 
Inteligencija
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
 
Inteligencija II razred gimnazije
Inteligencija II razred gimnazijeInteligencija II razred gimnazije
Inteligencija II razred gimnazije
 
Inteligencija
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
 

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot

Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНОЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛАСАЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
СРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИК
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКАДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
недеља научника
недеља научниканедеља научника
недеља научника
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Sajam profesionalne orijentacije
Sajam profesionalne orijentacijeSajam profesionalne orijentacije
Sajam profesionalne orijentacije
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot (20)

Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.
 
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
 
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
 
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНОЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
 
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛАСАЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
 
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
 
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
 
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
 
СРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИК
 
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКАДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
 
недеља научника
недеља научниканедеља научника
недеља научника
 
Nedelja naučnika
Nedelja naučnikaNedelja naučnika
Nedelja naučnika
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Nagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenikaNagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenika
 
Dan škole 2015
Dan škole 2015Dan škole 2015
Dan škole 2015
 
Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.
 
Sajam profesionalne orijentacije
Sajam profesionalne orijentacijeSajam profesionalne orijentacije
Sajam profesionalne orijentacije
 

FIZIOLOŠKE OSNOVE ZA RAZVOJ GOVORA I ODSTUPANJA osnove za razvoj govora i odstupanja

 • 1. Латерализација Латерализација 9 шумних гласова 9 шумних гласова с, с, ш,ш, ж, ц, ћ з, з, ж, ц, ћ Поремећај ђ, ђ, ч, џ ч, џ Супституције Поремећај (могуће и к, г) г) Супституције говорног ритма (могуће и к, замена гласова говорног ритма замена гласова интензитет, висина другим гласовима интензитет, висина другим гласовима тона, акценат и и ЉУЉАШКА тона, акценат ЉУЉАШКА трајање (ЈУЈАШКА) трајање (ЈУЈАШКА) Дисторзије Дисторзије Појединачан неисправан неисправан артикулациони изговор гласа изговор гласа недостатак услед анатомске услед анатомске гласови р, љ, њ девијације девијације ФОНАТОРНА И И ФОНАТОРНА чељусти или чељусти или АРТИКУЛАЦИОНА АРТИКУЛАЦИОНА неуролошког неуролошког ОДСТУПАЊА проблема ОДСТУПАЊА проблема Омисије Сигматизам Омисије Сигматизам изостављање шушкање, врскање, изостављање шушкање, врскање, гласова мажење гласова мажење РИБА (ИБА) РИБА (ИБА) Ринофоније Ринофоније Назални сигматизам и ринолалије Назални сигматизам и ринолалије замена гласова изражена замена гласова изражена назалним назализација назалним назализација експлозивима тежи изговор м, м, н, њ експлозивима (гласови сесе тежи изговор н, њ који звуче као б, б, д, ђ (гласови изговарају кроз нос) који звуче као д, ђ изговарају кроз нос)
 • 2. ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА Развој опште моторике тела Развој опште моторике тела Развој акустичке перцепцијеSlide 4 Развој акустичке перцепцијеSlide 4 и говорних органа Slide 3 и говорних органа Slide 3 Развој способности за Развој способности за Развој визуелне перцепцијеSlide 5 Развој визуелне перцепцијеSlide 5 концентрацију пажњеSlide 6 концентрацију пажњеSlide 6 Развој реаговања телесним Развој реаговања телесним Развој интелигенцијеSlide 7 Развој интелигенцијеSlide 7 покретимаSlide 8 покретимаSlide 8 Развој реаговања гласом и Развој реаговања гласом и говорним покушајимаSlide 9 говорним покушајимаSlide 9
 • 3. Истичу се покрети руку који делују на сензомоторни развој нервног система, а преко овога на говорни развој. За артикулацију је неопходно постојање неуролошке подлоге, артикулација се вежба током дечјег развоја и доводи до аутоматизма. нпр. хватање лопте, пљескање длановима
 • 4. Дете најпре имитира говор (звуке) који само физичким елементима гласа подсећа на говор. Зато дете треба акустички стимулирати и указивати да за акције и предмете око њега постоје речи. Када почне да повезује реч и акцију, представа о акцији улази у садржину речи које постају осмишљене а дете их пампти и интернализује.Slide 2 нпр. скретање пажње на маукање мачке, опомена од опасности Пец!
 • 5. Детету је важно да види извор звука јер тешко разуме говорну ситуацију само на основу онога што чује. Зато деци треба омгућити да речи буду синтезе аудио-визуелних утисака. Дете се учи, коригује и условљава ситуацију и реч (беба најпре реагује смехом на мамину грдњу, али у поновљеној ситуацији беба коригује своју реакцију).Slide 2 нпр. одабрати коцке исте величине, сакрити играчку коју дете треба да пронађе, научити дете да гледа у лице и очи саговорника
 • 6. Говор се учи а свако учење тражи континуирану концентрацију. Треба пробудити пажњу и психичку активност код деце јер нека деца имају врло кратак опсег слушне пажње. У том смислу свако проширење акустичке пажње води повећању говорне перцепције.Slide 2 нпр. дете треба да увиди да је нешто топло или хладно, далеко или близу
 • 7. Детету треба говором помагати да увиди односе и њихову повезаност и наводити га да уочава узрочност и последице. Језиком/говором се помаже развој процеса мишљења.Slide 2 нпр. развијати просторну оријентацију, показивати и тражити да дете одреди лица или ствари исред или иза себе (лево, десно), извршавање наређења
 • 8. Знатно пре него што дете проговори оно треба да учествује у говору-покретима делова тела, мимиком, гестом који су адекватни говорној ситуацији. Усмереним реаговањем, био то само поглед или осмех, дете показује да увиђа односе.Slide 2 нпр. дете треба да покаже покретима уста када је гладно, да покаже негирање покретом главе
 • 9. Пре имитације гласова дете треба навести на имитацију игром-да покреће тело, прсте, целу шаку, затим подстицати имитације звукова и модулирање гласа (тихо-гласније). На овај начин глас се везује за игру и постаје пратећа функција игре. Дете на глас саговорника почиње да реагује одговором-најпре појединачним гласовима, затим једнослоговним имитацијама, потом слоговним удвајањима и понављањима док се не стопе у речи.Slide 2 нпр. научити дете да удваја слог та-та с оживљавањем значења речи тата, започети разговор Ко воли тету?- Ја.