Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković

12,266 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković

  1. 1. Sistem organa za disanjePredmet: biologijaProfesor: Jasmina MiljkovićŠkola: Prva niška gimnazija Stevan SremacUčenici: Isidora Milenković, Jovana Stevanović, SaraIlić
  2. 2. • Sistem organa za disanje obavlja razmenu gasova između organizma i spoljašnje sredine.• Procesom difuzije se preko respiratornih površina usvaja kiseonik a otpušta ugljen-dioksid u spoljašnju sredinu.• Sve organizme možemo podeliti u dve grupe, zavisno od njihovog odnosa prema kiseoniku: aerobne (organizme kojima je za život i razvoj neophodan kiseonik) i anaerobne (kojima kiseonik nije potreban).• U zavisnosti od toga na kom se nivou disanje odvija ono se može podeliti na: unutrašnje (obuhvata razmenu gasova na nivou ćelija i tkiva) i spoljašnje (razmena gasova kroz respiratorne površine koje su u dodiru sa spoljašnjom sredinom).• Životinje koriste kiseonik iz vazduha, ali i iz vode i u tu svrhu koriste tanke respiratorne površine kao što su : koža, škrge, traheje i pluća.
  3. 3. KOŽA, TRAHEJE, ŠKRGE• Jednoćelijski organizmi, kao • Kod vodenih kičmenjaka kao što je ameba, razmenjuju respiratorni organi funkcionišu gasove kroz ćelijsku škrge. Kod kopnenih membranu. Preko kože kičmenjaka škrge se javljaju gasove razmenjuju pijavice, samo u toku embrionalnog neki crvi ali i neki kičmenjaci, razvića, a kasnije se redukuju. kao što su jegulje i žabe. Kod riba je sa svake strane• Insekti razmenjuju gasove ždrela razvijena škržna duplja preko razgranatih cevčica u kojoj leže škrge. Svaka škrga traheja kojima vazduh iz se sastoji od lučne osnove spoljašnje sredine brzo dolazi koja nosi dva niza finih škržnih direktno do tkiva. To je listića. Duž osnove prolaze: omogućeno građom traheja skeletni luk, dovodni i odvodni koje mogu prći skoro svakoj krvni sud. ćeliji i doturiti joj kiseonik.
  4. 4. O2 CO2
  5. 5. PLUĆA• Pluća su najvažniji deo ”pribora” za disanje. Nalaze se u grudnoj duplji i sastoje se od dva plućna krila. Pluća su šupljikav i elastičan organ sastavljen od bronhija, ogromnog broja plućnih mehurića od kojih je svaki okružen mrežom krvnih kapilara. Kroz endotel mehurića vrši se razmena gasova.• Plućna maramica je tanka opna koja obavija oba plućna krila. Sastoji se od dva lista, od kojih je jedan srastao sa plućima, a drugi sa zidom grudnog koša.
  6. 6. REGULACIJA DISANJA• Disanje predstavlja visoko integrisani proces koji uključuje kompleksne signalne mehanizme u mozgu, moždanom stablu, kičmenoj moždini, kranijalnim i spinalnim živcima, uz koordinisano funkcionisanje dijafragme, međurebarnih mišića, grkljana, ždrela, pluća i kardiovaskularnog sistema. Ovaj proces podrazumeva i učešće više različitih neurotransmitera, neuromodulatora, receptora, sekundarnih glasnika...• Tokom udisaja grče se spoljašnji međurebarni mišići koji povlače grudnu kost unapred, rebra bočno i na gore. Istovremeno se grči dijafragma i, kao klip, spušta ka trbušnoj duplji. Na taj način se grudni koš širi a sa sonom vuče oba lista plućne maramice i za njih vezana pluća. Pluća se šire i kad pritisak vazduha u njima postane manji od atmosferskog pritiska, vazduh ulazi u pluća. Tokom izdisaja dijafragma i međurebarni mišići se opuštaju, što dovodi do skupljanja grudnog koša, čime se pritisak vazduha u plućima povećava i kad premaši atmosferski pritisak vazduh izlazi u spoljašnju sredinu. Disajni putevi se kod čoveka ponavljaju 12 puta u minuti i to pod uticajem impulsa se stvaraju u centru za udisaj u mrežastoj strukturi produžene moždine.
  7. 7. Ventilacija pluća i plućni volumeni• Obnavljanje vazduha u plućima predstavlja ventilaciju pluća.• Tokom mirnog disanja udahnemo i izdahnemo 0,5 litara vazduha, i to je disajni volumen.• Šireći grudni koš, pojačanim naporom možemo da udahnemo još tri litra vazduha, i to je rezervni udisajni volumen.• Napinjanjem trbušnih i unutrašnjih međurebarnih mišića, možemo posle normalnog uzdisaja da izdahnemo još 1,2 litara vazduha, i to je rezervni izdisajni volumen.• Zbir ova tri volumena je vitalni kapacitet pluća koji je 4,7 litara.
  8. 8. Razmena gasova u plućima i tkivima• Do pluća vazduh dolazi disajnim putevima, a čine ih: nosna duplja, ždrelo, grkljan i dušnik (koji se grana na dve grane, a svaka zatim na sve manje cevi i cevčice koje se slepo završavaju plućnim mehurićima.• Gasovi se kroz membranu izmenjuju pasivnim transportom – difuzijom.• Difuzija kiseonika odvija se na nivou počev od respiratornih bronhiola naniže. Ipak većina difuzije odvija se u alveolama, koje su praktično okružene krvnim kapilarima. Kada bismo raširili alveole dobili bismo površinu koja pokriva dva teniska terena.• Kiseonik koji difunduje iz vazduha plućnih mehurića u plućne kapilare vezuje se za hemoglobin u eritrocitima i nastaje oksihemoglobin. On otpušta kiseonik koji difunduje u tkiva i ulazi u mitohondrije ćelija, gde se korsti za procese sagorevanja materija i dobijanje energije za rad ćelija.

×