SlideShare a Scribd company logo
1
Bertha Dudde – Broșura tematică 009
Voi – între două lumi
Partea 2
Lupta omului cu spiritul satanic al lumii
O selecție din Revelații de la Dumnezeu
primite prin ”Cuvântul interior”
de Bertha Dudde
2
Lupta omului cu spiritul satanic al lumii
Partea 2
Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de
Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește,
acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”
*************************
Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai
vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină.
Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil
tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui.
Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse.
Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații
www.bertha-dudde.info
Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmând adresa următoare:
http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html
1
Versiunea în limba engleză
3
Cuprins
BD 4877 Dumnezeu inaccesibil .... Recunoașterea naturii Lui fundamentale .................................... 4
BD 5796 Depășirea materiei .... Împărăția spirituală ... ...................................................................... 5
BD 3712 Prudență și blândețe .............................................................................................................. 6
BD 5565 Gândirea confuză – Probleme spirituale .... Voința liberă .... ................................................ 7
BD 6158 Schimbarea naturii doar din interior .................................................................................... 9
BD 6194 Un îndemn serios .................................................................................................................. 10
BD 6329 Străduința spre obiectiv .... Ajutorul lui Dumnezeu .... ........................................................ 11
BD 6340 Mijloacele harului .... A merge cu Dumnezeu .... .................................................................. 12
BD 3716 Pericolul leneviei .................................................................................................................. 13
BD 5172 Viața pământească – viață iluzorie .... ................................................................................ 14
BD 6338 Grija constantă a lui Dumnezeu pentru ființa umană......................................................... 15
BD 1933a Instinctele din etapele preliminare determină caracterul................................................. 16
BD 1933b Instinctele din etapele preliminare determină caracterul.... Ereditate .... Predispoziție ....
Părinți .... ............................................................................................................................................... 17
BD 5233 Îndumnezeirea ființei în copil ............................................................................................... 18
BD 5136 Puterea lui Satan .... .............................................................................................................. 20
BD 5825 Cine slăvește lumea nu va intra în împărăția cerurilor .... .................................................. 21
BD 5243 Iertarea .... Ispășirea .... Dreptatea .... (Legea cauzei și efectului)........................................ 22
BD 5647 Cine este iubit de Dumnezeu ................................................................................................. 23
BD 3697 Porunci umane .... Iubirea de aproape .... Porunca lui Dumnezeu....................................... 25
BD 5605 Trezirea morților prin Cuvântul lui Dumnezeu ................................................................... 26
BD 5102 Școala spiritului .... ................................................................................................................ 27
BD 7494 Dragostea e însăși viața ........................................................................................................ 28
BD 6547 Cei ce sunt doar conformiști nu vor avea succes .................................................................. 29
BD 7496 Isus ca lider .... ....................................................................................................................... 31
BD 8865 Cuvitele de mîngâiere ale Tatălui .... .................................................................................... 32
4
Lupta omului cu spiritul satanic al lumii
BD 4877
Dumnezeu inaccesibil ....
Recunoașterea naturii Lui fundamentale
revelat în 09.04.1950
Nici un spirit uman nu Mă va putea înțelege atât timp cât nu s-a unit cu Mine, cu eternul
Meu Spirit-Tată. Și această unire cu Mine este un act care necesită dorința cea mai mare
de a intra în voia Mea, deci înseamnă conformare cu natura Mea fundamentală. Numai
ceea ce a devenit ca una cu Mine este capabil să Mă recunoască, altfel este doar o
credință și nu o realizare completă. Spiritul ființei umane are, cu siguranță, capacitatea
de a înțelege, dar niciodată singur, ci doar în unitate cu Mine. Este o scânteie a eternului
Meu Spirit-Tată, este parte din Mine care a ieșit din Mine și păstrează contactul cu Mine
permanent, dar numai voința omului îl aduce într-o stare în care poate acționa. Acestă
voință trebuie să se subordoneze Mie, iar atunci scânteia spirituală poate deveni activă
în acea persoană. Poate dura, adesea, mult timp până când voința ființei umane va trezi
spiritul în sine, iar acest timp este pierdut pentru eternitate.
Parcursul pământesc al omului în stare de ignoranță este inutil pentru suflet, pentru că
atunci va trăi numai pentru lume și nu este capabil încă să înțeleagă sensul și scopul
vieții sale pământești, nu a intrat încă în contact cu spiritul său interior și este complet
orb. Numai trezirea scânteii spirituale din interiorul ființei va proteja dezvoltarea
superioară a sufletului, maturizarea acestuia. Pentru că spiritul trezit va convinge
sufletul să se îndepărteze de lume și să asculte vocea sa și atunci se vor ivi zorii, iar
întunericul va fi dispersat de lumină .... și spiritul va edifica sufletul despre Ființa Mea,
despre lucrarea Mea și despre grija Mea continuă pentru creația Mea vie. Apoi spiritul
persoanei îl va ghida în adevăr, îi va transmite cunoștințe care nu pot fi primite din surse
externe, deoarece i-ar fi fost prezentate incomprehensibil sau nu ar fi capabil să le
înțeleagă. Apoi spiritul va îndemna în mod constant sufletul spre o unire cu Mine,
deoarece, fiind parte din Mine, vrea, de asemenea, să atragă sufletul spre sine; de aceea
unirea cu Mine ar trebui să devină și scopul sufletului.
Ființa umană va începe să aprecieze natura Mea fundamentală doar atunci când a atins
un anumit grad de maturitate și chiar și atunci nu va mai putea niciodată să o înțeleagă
în toată profunzimea ei. Nu o poate înțelege ca ființă umană și chiar și o ființă de lumină
este încă foarte îndepărtată de Mine, deși este pătrunsă de puterea Mea și, prin urmare,
fericită. Este imposibil să se determine complet natura Mea fundamentală, pentru că
depășesc toate celelalte ființe de lumină și putere și de aceea Eu Sunt de neînțeles pentru
fiecare ființă, chiar și atunci când ea a realizat cel mai înalt grad de perfecțiune. Dacă ar fi
fost posibil să Mă înțeleagă, Eu nu aș fi Infinit, nici în perfecțiune, nici în putere. Și tocmai
această incomprehensibilitate umple o ființă de lumină de fericire, astfel încât să Mă
poată privi și să Mă iubească tot mai profund, pentru a tânji în mod constant spre Mine
5
cu dor și îi voi împlini totdeauna dorința. Faptul că Eu Sunt inaccesibil ființei îi va
intensifica iubirea pentru că, știindu-Mă inaccesibil , va considera dragostea Mea drept
cel mai mare dar.
Însă, pe de altă parte, creația Mea vie este inseparabil legată de Mine .... Imperfecțiunea
sa auto-provocată, starea ei în contradicție totală cu natura Mea fundamentală nu
limitează iubirea Mea pentru ea și nu mă va determina niciodată să o resping, adică să
Mă despart de ea ... Indiferent de cât de neatins Sunt Eu de ființă, aceasta este legată de
Mine, ea îmi aparține Mie, pentru că a provenit din puterea Mea și astfel este o parte
fundamentală din Mine Însumi. Și această comuniune își va găsi acum punctul culminant
în unitatea conștientă din partea ființei. Prin încercarea de a ajunge la Mine, se pune în
starea de fericire pentru că, pentru a simți dragostea Mea și a o trăi ca fericire, voința
ființei trebuie să fie total îndreptată spre Mine. În ființă nu trebuie să existe opoziție de
nici un fel. Trebuie să vrea să ajungă la Mine pentru a fi înălțată de Mine și această
înălțare, această atragere spre Mine este o stare fără sfârșit în eternitate ....
Ființa nu va atinge niciodată obiectivul final, dar se va apropia în mod constant de Mine
și această certitudine este încă de neînțeles pentru voi ca ființe umane de pe pământ. Cu
toate acestea, fericirea ființei se bazează pe dorința și împlinirea ei continuă .... O ființă
complet satisfăcută nu ar mai fi capabilă să simtă dorința și, astfel și euforia îmdeplinirii.
Însă Eu vreau ca ai Mei copii să se îndrepte spre Mine tot timpul, doresc în mod constant
să le dăruiesc și, prin urmare, vreau să fiu dorit în mod constant... Și astfel, ca scop final,
voi stimula ființele spre cea mai mare măsură a dragostei și dorinței, dar rămân mereu
deasupra creațiilor Mele vii, nu datorită lipsei iubirii, ci din cauza iubirii Mele infinite,
pentru că Eu vreau să le dăruiesc o bucurie fără sfârșit, pentru că dragostea Mea nu
poate înceta niciodată în toată veșnicia ....
Amin
BD 5796
Depășirea materiei ....
Împărăția spirituală ...
revelat în 26.10.1953
Atât timp cât gândurile și dorințele se îndreaptă doar spre lume și produsele ei, cu greu
veți moșteni împărăția Mea, căci împărăția Mea nu este din lumea aceasta ... Împărăția
mea poate fi obținută numai prin renunțarea la tot ceea ce voi, oamenii, găsiți că e de
dorit ... Împărăția mea necesită depășirea materiei, vă veți putea elibera de forma
aceasta și să intrați în Împărăția Mea, dacă vă aflați desprindeți de tot ce aparține
adversarului Meu. Această lume materială este tărâmul său, deși el nu are nici o
influență asupra materiei ca atare ....
Dar influența lui este mai mare asupra oamenilor, care adăpostesc esența spirituală ca
suflet în interiorul lor, care au ajuns acum în stadiul de dezvoltare prin care pot să iasă
6
din stăpânirea sa, unde se pot elibera de orice formă exterioară prin utilizarea corectă a
voinței. El își va exercita influența până la exces atașând persoana de materie pentru a-i
direcționa greșit voința astfel încât să o facă se îndrepte din nou spre o stare pe care
persoana deja a depășit-o. Lumea materială este cea mai mare încercare a voinței,
pentru că trebuie să renunțați la ea, trebuie să eliminați în mod voluntar tot ceea ce
considerați dezirabil în cursul vieții voastre pământești, trebuie să vă îndreptați spre
împărăția spirituală, deci trebuie să alegeți și să vă decideți pentru împărăția Mea sau
împărăția adversarului Meu.
El vă va ispiti cu mărfurile lumii ... dar gândiți-vă că aceste bunuri sunt efemere, că
acestea se pot distruge sau că vor trebui abandonate de voi în ora morții voastre ... Nu le
puteți păstra pentru totdeauna, mai devreme sau mai târziu le veți pierde irevocabil ...
Gândiți-vă la aceasta și la prin urmare începeți devreme prin producerea, lucrul și
dobândirea bunurilor care nu vă pot fi luate, bunuri veșnice a căror valoare va fi
recunoscută cu adevărat doar în veșnicie, după moartea trupului, care vor fi atunci
averea sufletului și îl va face infinit de fericit.
Dorința voastră pentru materie vă face orbi pentru posesiunile spirituale, sunteți în
imposibilitatea de a le recunoaște, deoarece gândurile voastre sunt concentrate numai
asupra lucrurilor pământești care vă lasă insensibili la curentele spirituale, pentru că
împărăția Mea nu este din această lume, dar împărăția Mea va veni la oricine o dorește ...
Prin urmare, desprindeți-vă de ceea ce vă împiedică intrarea în împărăția Mea ...
Eliberați-vă de dorința pentru posesiuni pământești, abțineți-vă cât timp trăiți pe
pământ pentru a primi apoi din abundență posesiunile Mele de dragoste din împărăția
spirituală ....
Amin
BD 3712
Prudență și blândețe ...
revelat în 13.03.1946
Fiți prudenți și blânzi ... și veți avea mare succes dacă vreți să lucrați pentru Mine și
împărăția Mea ... Și dacă vreți să dăruiți Cuvântul Meu oamenilor trebuie să-l transmiteți
așa cum vi l-am dat Eu, trebuie oferit cu dragoste ... Dragostea este totdeauna aceeași; se
exprimă în blândețe și răbdare, în dorința de a dărui fericirea, în dăruirea altruistă.
Astfel, oricine oferă Cuvântul Meu trebuie să simtă aspirația interioară de a face pe alți
oameni fericiți, să o facă cu o inimă plină de bucurie și dacă îl îndeamnă pe celălalt
trebuie să fie în cel mai delicat mod posibil, trebuie să dorească să dăruiască fericire cu
cea mai profundă sinceritate. Dacă sunteți plini de zel, aceasta este lăudabil, dar nu dacă
vă întâlniți cu rezistență și pentru a învinge folosiți cuvinte dure care nu sunt de ajutor
pentru cauza Mea. Voi trebuie întotdeauna să vă considerați reprezentanții Mei și astfel
întotdeauna să afișați și o natură plină de iubire și, dacă vă stăpânește fervoarea, trebuie
7
să fie una dreaptă, care nu e îndreptată spre alți oameni ci împotriva falsității și erorii, cu
care se luptă și pe care încearcă să le elimine. Rezultatele muncii satanice ar trebui și pot
fi obiectul dezgustului total și al disprețului și, în consecință, trebuie să fie denunțate,
dar Evanghelia din ceruri trebuie să fie dăruită oamenilor cu blândețe și dragoste altfel
va rămânea fără efect. Astfel, trebuie să vă îndepliniți munca cu cea mai mare prudență,
chiar și atunci când starea spirituală a celorlalți oameni vă dezgustă, când rezistența lor
vă testează răbdarea în mod considerabil. Pentru că ceea ce susțineți este învățat prin
dragoste, de aceea dragostea trebuie să se exprime și trebuie să se vadă natura plină de
iubire a purtătorului. Cu toate acestea, trebuie să vorbiți în numele Meu și a învățăturii
Mea cu toată fermitatea, altfel sarcina pe care Eu vă solicit să o îndepliniți nu va avea
succces. Trebuie să lucrați cu sârguință oriunde și cu fiecare om .... Trebuie să îi
încurajați să acționeze cu bunătate și prezentați acest lucru ca fiind singurul serviciu
adevărat pentru Dumnezeu, care-Mi este plăcut și care va avea ca rezultat binecuvântări
și har de sus. Cuvântul Meu învață doar dragostea și când încurajați și alte persoane,
răspândiți deja Cuvântul Meu ... Depinde doar de voința ființei dacă va crede Cuvântul
oferit, ce are ca rezultat un contact cu Mine, iar o învățătură dăruită cu blândețe nu este
fără efect și va lăsa o impresie mai puternică decât susținerea prea zeloasă a unor valori
spirituale care sunt încă de neînțeles pentru cealaltă persoană pentru că nu are dragoste.
Blândețea și prudența sunt factori importanți atunci când răspândiți învățătura Mea
despre dragoste ....
Cu toate acestea, dacă spiritul arogant al altei persoane vă confruntă, atunci știți că
spiritul adversarului Meu vorbește prin el ... care cere cu siguranță cuvinte mai
puternice... dar în acest caz Eu Însumi voi pune cuvintele în gura voastră, dacă Îmi cereți
cuminți ajutorul pentru a vă descurca cu oamenii care poartă acest spirit în sine. Pentru
că trebuie să fie tratați cu totul altfel, trebuie să fie deranjați din mulțumirea lor
arogantă și ghidați spre un alt mod de a gândire. Discursul blând nu le va fi de folos. Dar
veți ști în mod clar în inima voastră dacă sau când există încă posibilitatea de a schimba
astfel de oameni și dacă lucrați pentru Mine și împărăția Mea în asociere cu Mine, veți fi
iluminați de spiritul Meu, care va pune cuvintele în gura voastră care vă permit să
vorbiți fără ezitare, așa cum vă solicită inima. Prudența, blândețea și rugăciunea sinceră
către Mine va duce cu siguranță la succes, pentru că atunci voi binecuvânta munca
voastră pentru împărăția Mea pe acest pământ și în veșnicie ....
Amin
BD 5565
Gândirea confuză – Probleme spirituale ....
Voința liberă ....
revelat în 26.12.1952
Gândirea oamenilor a devenit confuză. Datorită problemelor spirituale oamenii sunt
departe de adevăr și, prin urmare, de asemenea departe de Mine, pentru că trăiesc fără
8
iubire, deoarece dragostea îi unește inevitabil cu Mine și cu adevărul. Cum altfel ar putea
să fie ajutați dacă nu prin sfătuirea constantă și prin a-i motiva să iubească .... Însă lor nu
li se poate porunci să iubească, ci aceasta le poate fi prezentată ca fiind cea mai
importantă poruncă care trebuie îndeplinită fără întârziere dacă ființa umană dorește
să-și atingă țelul pe pământ. Omul trebuie să știe că nici măcar un pas nu poate face fără
dragoste, dar nu-i poate fi cerută cu forța pentru că altfel nu ar fi iubire, în cel mai bun
caz ar fi doar un act care intenționează să simuleze dragostea.
Trebuie să nu uitați că dragostea este ceva divin și că v-am dat porunca iubirii pentru a
vă arăta calea spre divinizarea naturii voastre .... Dar în nici un caz nu voi exercita
vreodată cea mai mică constrângere asupra voastră, așa cum implică adevăratul sens al
cuvântului 'poruncă'. Vă permit astfel să decideți totul, puteți să vă exercitați
autodeterminarea; Eu vă pot instrui astfel încât să mergeți pe calea cea bună din proprie
voință ...Prin urmare, Mă străduiesc în mod constant să călăuzesc oamenii în gândirea
corectă, să îi instruiesc corect, să le transmit Cuvântului Meu prin slujitori care îmi sunt
dedicați din toată inima, pentru a explica partea pozitivă și negativă a orice, astfel încât
ei înșiși să ia decizia corectă și să urmeze ceea ce îi va conduce spre obiectivul lor ...
astfel încât ei să trăiască o viață de dragoste și să devină din nou ceea ce au fost la
început. Cu toate acestea, Mă întâlnesc cu o rezistență neputincioasă... Oamenii nu
acceptă instrucțiunile Mele pline de dragoste, gândirea lor este așa de confuză că nu mai
sunt capabili să înțeleagă cele mei simple și clare informații despre corelații .... și nici nu
vor să le înțeleagă....
Cuvintele Mele pline de iubire trec de urechile lor și nu le ating inima și puterea
Cuvântului Meu nu mai poate fi eficace asupra oamenilor ... Este o suferință spirituală
imensă pentru că ei nu mai sunt motivați din interior, iar voința trebuie să le rămână
liberă; ei nu au nici o dorință a avea explicații corecte, sunt confortabili în întunericul lor
spiritual, nu doresc nici o lumină ... și dacă vine lumina pentru ei, nu vor lăsa razele sale
să intre în inimile lor, ei se întorc spre lămpile înșelătoare care se aprind de-a lungul căii
... Mă uit plin de compasiune la creațiile Mele vii la care aș vrea să le dau fericire și care
nu accepă nimic din mâinile Mele. Îl văd rătăcind pe fiecare, pe alte căi, dar nu merg pe
calea care duce într-adevăr în sus, cu siguranță spre Mine ... Îi văd și pe cei care Mă caută,
dar care nu acceptă sfaturi prin care le spun unde pot fi găsit Eu, care trebuie să urmeze
multe căi înainte să o găsească cea potrivită ... aș vrea să-i scutesc de toate aceste
drumuri inutile, aș vrea să le fac mai ușoară ascensiunea către Mine, aș vrea să ofer
tuturor cu un ghid ....
Cu toate acestea, nu pot decât să-i chem cu cuvinte atrăgătoare: ”Veniţi la Mine, toţi cei
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” .... Eu nu pot decât să vă chem, dar nu vă
forțez să urmați calea cea bună ... Ei nu ascultă chemarea iubirii Mele pentru că ei nu pot
recunoaște glasul Meu atât timp cât sunt fără iubire. Și aceasta este ceea ce Eu descriu ca
suferință spirituală, faptul că există într-adevăr ajutor și că este mai mult decât revărsat
din abundență de Mine, dar pe care voi, oamenii, nu doriți să-l acceptați și, prin urmare,
veți determina voi înșivă sfârșitul de care vă apropiați; Eu vă pot ajuta, Eu vreau să vă
9
ajut și voi înșivă trebuie să doriți să fiți ajutați ... Pentru că voința voastră este liberă și va
determina pentru totdeauna soarta voastră ....
Amin
BD 6158
Schimbarea naturii doar din interior ....
revelat în 08.01.1955
Nimic extern nu are un efect benefic asupra vieții tale interioare, nici acțiunile formale
nu pot ajuta sufletul tău să se maturizeze și să-l ducă la perfecțiune ... Schimbarea naturii
voastre poate fi realizată doar din interior, de aceea trebuie să vă retrageți frecvent în
singurătate, pentru a vă analiza și a îndepărta orice vă murdărește, oricare ar fi
imperfecțiunile pe care le-ați încorporat în voi .... Sursele externe vă pot atrage cu
siguranță atenția asupra desfășurării acestei activități psihologice, puteți fi învățați cum
să reușiți, ce trebuie să observați ... ce trebuie să evitați pentru că vă este dăunător și ce
ar trebui să faceți pentru a deveni perfecți .... dar trebuie să le realizați voi înșivă și
numai prin a vă îndepărta de tot ce e exterior chiar dacă sunteți în mijlocul lumii și
forțați să vă îndepliniți îndatoririle. Însă, această activitate psihologică trebuie să se
desfășoare simultan pentru că este în totalitate independentă de ocupația voastră,
pentru că se referă la natura voastră interioară, la defectele și obiceiurile proaste, se
referă la viața interioară a omului, la gândire, voință și comportament care ... chiar dacă
sunt dirijate într-un mod lumesc .... trebuie să emane dragoste, altfel nu se poate vorbi de
o transformare a personalității.
Prin urmare, munca voastră psihologică trebuie să consiste în rafinarea gândirii și a
înclinațiilor și în direcționarea acestora spre scopuri divine; trebuie să faceți un efort
permanent de a trăi o viață fără egoism, de altruism, blândețe și răbdare, de liniște ...
Trebuie să dezvoltați toate calitățile bune în voi și să expulzați gândurile și atributele
rele ... Și toate acestea necesită voința sinceră de a trăi corect înaintea lui Dumnezeu ....
Nu trebuie să devină evident în exterior, adică nu ar trebui să fie expuse în exterior ...
însă o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu de asemenea, influențează mereu
semenii voștri, îi stimulează să vă imite și va fi întotdeauna mai eficientă decât multe
discursuri și obiceiuri care nu garantează o schimbare interioară de atitudine.
O persoană se poate schimba numai dacă se analizează el însuși și se gândește la
deficiențele și defectele sale și se decide să se perfecționeze. Și această schimbare
interioară trebuie să fie întreprinsă de fiecare persoană dacă dorește să ajungă la scopul
de a deveni perfect. Decizia trebuie, de asemenea, urmată de fapte, altfel voința nu este
serioasă ... Astfel puteți înțelege că atingerea beatitudinii nu este determinată de
denominațiune, ci numai de voința ființei umane de a aprinde dragostea în sine care îl
transformă total, care transformă toate atributele rele în cele bune și, prin urmare, este
singurul mijloc de a deveni perfect ... dar care poate fi practicată de toți oamenii,
10
indiferent din ce denominațiune aparțin ... Toate confesiunile vă învață iubirea ... de
aceea toate acestea pot duce la perfecțiune, totuși nici o denominație nu poate să
garanteze această perfecțiune ... numai ființa umană o poate realiza cu o muncă serioasă
de a se perfecționa pe sine ....
Amin
BD 6194
Un îndemn serios ....
revelat în 21.02.1955
Vă avertizez în mod repetat, să vă desprindeți de lume ... Cu toate acestea, voi, oamenii,
vă atașați de ea tot mai mult, vă îndreptați tot mai mult către posesiuni pământești, vă
răsfățați din ce în ce mai mult în plăcerile vieții și împărăția spirituală devine din ce în ce
mai îndepărtată pentru voi, pentru că nu poate fi dobândită împreună cu lumea fizică.
Aceasta e ruina voastră, faptul că vă predați domnului care vă atrage sufletele așa că vă
încurcați din ce în ce mai mult în rețelele sale de minciuni, care sunt aurite și prin
urmare, nu sunt recunoscute drept ceea ce sunt .... Dorința voastră pentru plăcerile vieții
va duce la moartea voastră ... Căci această dorință este pusă în inima voastră de către
adversarul Meu, el vă impulsionează să vă măriți dorința de a vă abandona plăcerilor
lumii ... el inflamează dorințele voastre fizice în căutarea și de asemenea găsirea
împlinirii în păcat ... El îndepărtează toate gândurile bune, iubirea egoistă este ațâțată cu
cea mai mare pasiune, oamenii îi aparțin numai lui pentru că nu se întreabă dacă trăiesc
după voia Mea, ca să-Mi facă plăcere ... Au căzut pradă lumii și, în consecință, celui care
este domn al acestei lumi ....
Întunericul dens este răspândit pe pământ, deoarece nici o rază spirituală nu îl poate
pătrunde și în acest întuneric și adversarul Meu are un joc simplu... el capturează
nenumărate suflete și le pregătește destinul pe care în orbirea lor, ei nu-l pot realiza... El
le va da cu siguranță ceea ce vor în viața pământească, însă soarta lor după moartea
trupului va fi una groaznică ... Pentru că atunci el îi va lua în stăpânire și îi va lăsa fără
putere și fără a se putea elibera de sub controlul său și ei vor trebui să plătească pentru
confortul din scurta viață pe pământ cu un destin îngrozitor în eternitate ... Cu toate
acestea, indiferent de cât de serios este prezentat oamenilor, indiferent cât de urgent
sunt ei sfătuiți și avertizați împotriva dușmanului sufletelor lor ... nu vor asculta și își
păstrează ochii ațintiți spre lume, care îi atrage cu strălucirea ei.
Păcatul îi scapă de sub control, pentru că dacă omul nu poate obține imediat ceea ce
dorește, el încearcă să câștige prin mijloace greșite. Nimic nu este sacru pentru el, nici
posesiunile aproapelui său, nici viața sa, dacă el își poate îmbunătăți situația, dacă poate
obține un avantaj pentru a-și servi trupul ... Cu o asemenea atitudine lumina nu poate să-
i pătrundă inima, el trăiește într-un întuneric adânc și se simte confortabil acolo. Este un
timp al depravării, un timp al păcatului în care adversarul Meu își sărbătorește triumful,
11
în care mesagerii Mei de lumină câștigă puțină influență și doar puterile de jos au succes
.... Adversarul Meu culege o recoltă bogată .... și timpul se apropie de sfârșit ... În via Mea
activitatea este necesară mai mult ca niciodată, astfel încât oamenii care nu sunt complet
sub influența sa să poate fi încă mântuiți ... cei ale căror suflete nu au căzut încă pradă
lui....
Amin
BD 6329
Străduința spre obiectiv ....
Ajutorul lui Dumnezeu ....
revelat în 09.08.1955
Totul vă va servi spre maturizare și, astfel, fiecare zi vă va permite să avansați în
dezvoltarea voastră, dacă vă amintiți mereu că Dumnezeu conduce destinul vostru și că
totul se întâmplă așa cum este cel mai bine pentru sufletul vostru. Indiscutabil, trupul va
trebui adesea să sufere; viața voastră va părea adesea plină de greutăți, îngrijorările vă
vor domina de multe ori și veți deveni ezitanți și descurajați ... Totuși nimic nu e
întâmplător, Tatăl vostru din cer știe totul și, prin urmare, știe de asemenea situația
voastră, pentru că El Însuși a predeterminat-o ca să vă ajute să progresați. Dar vă puteți
îmbunătăți sau vă puteți agrava situația pentru că trebuie doar să urmați calea cea bună
pentru a găsi ajutor, așa cum resentimentele și aversiunea din partea voastră vor duce
mereu la a vă percepe situația mai rău decât este și veți suferi de două ori mai mult
pentru că vă plângeți ...
Cu toate acestea, există Cineva Care așteaptă întotdeauna chemarea voastră pentru că El
vrea să vă ajute, dar mai întâi El vrea să audă chemarea voastră pentru a-Și demonstra
iubirea pentru voi .... Acesta vrea să vă ajute și vă poate ajuta, dar El se așteaptă să
credeți în dragostea Lui și în puterea Lui. Ar trebui să-L recunoașteți întotdeauna ca pe
un Dumnezeu al iubirii, chiar dacă trebuie să suferiți sau dacă iubirea Lui față de voi nu
este evident recunoscută ... Doar dragostea Îl determină la acțiune ... și numai dragostea
Îl motivează să trateze aspru oameni din când în când, ca aceștia să nu mai rătăcească
pentru veșnicie. Dar oricine se va încredința în enorma Sa iubire, va fi în curând scos din
suferință, deoarece Dumnezeu nu cere decât o devotare totală față de El .... Apoi veți fi
foarte curând liberi de toate grijile și suferințele, deoarece dragostea Lui Dumnezeu le va
îndepărta de îndată ce veți întemeia sau întări relația corectă cu Dumnezeu ... Atunci
scopul lor a fost atins și un alt nivel a fost obținut; atunci sufletul va fi făcut un pas
înainte și o perioadă de pace va apărea pentru a servi ființei umane la reflexia interioară
.... pentru că ar trebui să se străduiască constant să urce, nu trebuie să obosească, trebuie
să-și păstreze ochii pe țel, realizarea aceasta fiind sarcina sa pământească....
Dacă străduința sa se oprește, atunci va apărea imediat o discordanță care-i va reaminti
de sarcina sa pământească ... Cu toate acestea, indiferent de ceea ce se întâmplă pentru
12
voi, este cu siguranță numai pentru binele sufletului vostru și veți putea birui totul cu
ajutorul Celui Care a purtat crucea în locul vostru, Care a murit pentru voi pe cruce ....
Chemați-L în toate problemele spirituale și pământești... El știe suferința voastră, El știe
de toate lipsurile și problemele oamenilor și este dispus să vă ajute în orice moment și
prin apelul vostru către Isus Hristos veți fi conectați din nou cu El, veți merge pe calea
către Isus și cu El ... și această cale vă va conduce în siguranță spre țelul vostru....
Amin
BD 6340
Mijloacele harului ....
A merge cu Dumnezeu ....
revelat în 27.08.1955
Este încă un timp al harului ... Încă mai încerc să vă conving pe voi, oamenii, prin diverse
metode să vă întoarceți și să vă conduc la perfecțiune ... și e necesar doar ca voința
voastră să nu fie în totalitate în opoziție cu Mine. Dacă voi vă răzvrătiți împotriva Mea,
împotriva destinul vostru și a tot ce încă mai este prevăzut pentru beneficiul sufletului
vostru, atunci mijloacele harului Meu vor fi ineficiente, iar viața voastră va fi, de
asemenea, în pericol ... viața sufletului vostru ... pentru că atunci va trece în moarte
spirituală. Voi, oamenii, trebuie să vă potriviți cu voința Mea, trebuie să înțelegeți că
sunteți fără putere și să vă predați Celui ce guvernează cerul și pământul ... Numai
printr-o astfel de devoțiune pasivă vă veți îmbunătăți viața pământească ... și apoi
permiteți, de asemenea, ca mijloacele harului să aibă efect și realizați un progres pentru
sufletului vostru ... Sunt zilele din urmă și, prin urmare, un timp de mare dificultate
pentru că încă mai vreau să ajut oamenii să se întoarcă și să atingă perfecțiunea .... Nu ar
fi cu adevărat dragoste din partea Mea dacă v-aș lăsa destinului vostru și astfel v-aș oferi
o viață desfrânată, fără griji, lipsită de mizerie și necazuri, pentru că atunci sufletele
vostre cu siguranță s-ar rătăci, deoarece imboldul interior spre ascensiune este prezent
la foarte puțini oameni .... Trebuie să vă suport pentru că vă iubesc, dar vă pot acorda
sprijinul Meu doar în modul pe care Eu îl consider o binecuvântare pentru sufletul
vostru ... fiind strict cu voi, pentru a vă trezi la realitate, deoarece sunteți aproape de
sfârșit și graba este esențială ....
Cu toate acestea, fiecare persoană își poate îmbunătăți soarta pământească prin a Mă
urma, apropiindu-se de Mine tot mai mult și făcând astfel căderea imposibilă ... Și Eu îl
voi îndruma astfel încât viața sa pământească să-i fie mai suportabilă ... Pentru că atunci
nu va mai avea nevoie de mijloace dure de ajutor pentru că l-am câștigat pentru Mine
Însumi ... Totuși atâta timp cât omul încă Mi se opune, el simte doar povara și nu ajutorul
Meu ... Cu toate acestea, dragostea Mea îl urmează și încearcă să-l câștige, doar că
folosește mijloace diferite, care cu toate acestea sunt mijloace ale harului, pentru că ele
intenționează doar să realizeze întoarcerea creațiilor Mele vii la Mine .... Dar cât de
nesemnificative sunt aceste suferințe și greutăți.... care, însă, vi se vor întâmpla în mod
13
irevocabil dacă nu vă plecați, în comparație cu agonia unei noi izgoniri în materia solidă,
care însă se vi se va întâmpla irevocabil dacă nu vă supuneți voinței Mele în aceste
ultime zile înainte de sfârșit ... Prin suferință și greutăți nu vreau să obțin nimic altceva
decât întoarcerea la Mine, la Cel ce vă poate și vă va ajuta în orice moment ....
Voi munciți și sunteți greu împovărați... Însă, îl cunoașteți pe Cel Care vă cheamă la El
Însuși ... Urmați chemarea Lui: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi
da odihnă ... " Nu este nimic ce nu vă voi da dacă aceastea vă vor aduce beneficii
sufletului vostru. Alăturați-vă grupului copiilor Mei, nu stați departe în răutate și sfidare
ci veniți la Mine, voi cei ce sunteți încă distanți și renunțați la opoziția voastră. Călătoria
cu Mine este cu adevărat mai ușoară și mai plăcută, pentru că Eu vă voi îndruma astfel
încât să vă atingeți țelul fără efort.... dar calea Mea duce departe de lume ... Căci
împărăția Mea nu este din această lume ... totuși este casa voastră adevărată care vă va
primi în ziua în care veți părăsi pământul... Aveți în față doar un scurt drum de parcurs,
dar este suficient pentru a vă atinge țelul .... Dacă vă predați Mie și ascultați îndrumarea
Mea fără rezistență, nu veți regreta că l-ați urmat Cel ce este Tatăl tuturor, care vrea să-și
călăuzească copiii spre eterna beatitudine ....
Amin
BD 3716
Pericolul leneviei ....
revelat în 17.03.1946
Nu trebuie să vă dedați leneviei în timpul zilelor din urmă, nu trebuie să stați inactivi și
să așteptați sfârșitul indiferenți, ci, unde este necesar, trebuie să lucrați neobosit, atât în
mod spiritual cât și pământesc. Sufletul vostru beneficiază doar în urma activității și
niciodată într-o stare de odihnă. Mai mult decât atât, ultimele zile vor necesita o
activitate viguroasă ca urmare a unor greutăți grave care vor forța oamenii să participe
la orice fel de muncă. Pentru că doar cei care Mă trădează, care M-au părăsit cu
desăvârșire, vor avea un standard bun de viață. Cei care se supun Mie vor trebui să se
lupte cu greutăți acute, lumești de asemenea; cu toate acestea, cu ajutorul Meu, ei vor
putea să le depășească dacă lucrează cu sârguință. Dar îi voi ține ocupați până la sfârșit,
nu vreau ca ei să rămână inactivi și să aștepte ajutorul Meu, deoarece nu vreau ca ei să
fie în pericol de a Mă părăsi prin compararea vieții lor cu viața ateilor și să înceapă să se
rătăcească în credința lor în Mine. Activitatea sârguincioasă îi va proteja de gândurile
rătăcite, deoarece activitatea este viață și atâta timp cât o sarcină este îndeplinită în
beneficiul altor oameni este, de asemenea, o binecuvântare pentru sufletul omenesc.
Dificultățile din acest timp vor necesita acțiuni de susținere a altor oameni, iar ai Mei vor
trebui să fie foarte harnici și chiar și reprezentanții Cuvântului Meu, slujitorii Mei de
pământ, nu sunt scutiți și voi binecuvânta eforturile tuturor și le voi elimina cele mai
mari greutăți, deși va părea lumii că omul s-a ajutat singur ... deoarece ajutorul Meu se
14
arată în mod vizibil lumii doar atunci când puterea credinței este menită să devină
evidentă.
Cu toate acestea, fiecare persoană va putea să muncească și să aspire spiritual, în ciuda
cerințelor tot mai mari a puterii sale fizice înainte de sfârșit ... Dacă aspiră spre Mine,
puterea Mea spirituală va susține lucrarea omului și gândurile lui vor fi capabile să
rătăcească liber în domeniul spiritual, el va fi capabil să intre în contact cu Mine în orice
moment, munca lui fizică nu îl va împiedica să lucreaze pentru Împărăția lui Dumnezeu,
acolo unde este cazul. Căci voi da tuturor un loc în care vor putea să muncească fizic și
spiritual în conformitate cu abilitățile lor. În plus, timpul pare să treacă mai repede la o
persoană activă, în timp ce omul inactiv își extinde propriul timp datorită leneviei sale.
Lenevia nu duce la nici un fel de succes, nici spiritual, nici pământesc .... domnul din
lumea de jos se află în posesia unei ființe umane leneșe; el îl ispitește cu promisiuni
lumești și îi distrage atenția de la adevărata lui sarcină de pe pământ. Și, pentru că
dorește să-și îmbunătățească viața, persoana inactivă îl va urma de bunăvoie. Îi avertizez
serios pe ai Mei de pericolul leneviei ... voi binecuvânta fiecare faptă care nu este în mod
evident lipsită de bunătate și binecuvântarea Mea va avea ca rezultat un ajutor constant
în timpul greutăților spirituale și pământești. Prin urmare, rămâneți activi neobosiți;
Amintiți-vă că nu este mult timp până la sfârșit și că orice fel de activitate este viață. Nu
puneți capăt experienței vieții înainte de vreme și folosiți și fluxul de vitalitate în mod
corect, iar atunci puterea spirituală va fi sporită, veți persevera până la sfârșit și nu
trebuie să vă temeți de greutăți pentru că atunci veți trăi în conformitate cu voia Mea și
în acest sens și veți fi întotdeauna siguri de protecția Mea, dragostea Mea și puterea Mea
....
Amin
BD 5172
Viața pământească – viață iluzorie ....
revelat în 17.07.1951
Viața pământească este doar o existență iluzorie. De îndată ce voi, oamenii, înțelegeți
acest lucru veți fi atins punctul de ascensiune. Apoi veți trăi conștient, lucrând pentru
viața care reprezintă o existență adevărată, care începe doar atunci când corpul vostru,
învelișul material al sufletului, moare și sufletul se poate ridica fără obstacole în
împărăția spirituală. Tot ce se ivește pe pământ înaintea ochilor voștri, totul ce este
vizibil pentru voi, este doar o entitate spirituală formată temporar care trebuie să
servească scopul său pe pământ ca materie pentru a facilita maturizarea spirituală. Viața
pământească în sine este, de asemenea, o simplă funcție fizică atâta timp cât sufletul în
interior încă nu are nici o înțelegere a ceea ce a fost, este și ar trebui să fie .... Dacă
sufletul nu dobândește această înțelegere în timpul vieții sale pământești, va crede chiar
mai puternic în realitatea vieții, va considera viața pământească ca fiind semnificativă și
astfel se va strădui să trăiască cât mai mult timp și cât mai bine pe pământ; și această
15
dorință se va diminua doar momentul în care devine iluminat, pentru că atunci va deveni
conștient de viața reală și de viața pământească va dispărea în aceeași măsură în care
viața reală devine mai valoroasă.
Numai atunci sufletul va putea distinge între aparență și realitate, numai atunci va trăi în
mod conștient ... A primit viață pentru a i se permite să-și dovedească voința în timpul
unei existențe iluzorii, pentru a fi activ într-o anumită etapă a puterii, unde poate folosi
energia vieții într-un mod plăcut lui Dumnezeu și să devină astfel îndreptățit în viața
reală să primească o abundență de putere și să o folosească în conformitate cu voința lui
Dumnezeu. Astfel, trebuie să treacă mai întâi un test al vieții pentru a demonstra că este
potrivit să primească o putere nelimitată. Pentru că doar utilizarea acestei puteri
reprezintă viața reală, în care sufletul poate fi activ și creativ și să efectueze din plin o
muncă de răscumpărare. Dacă nu trece testul vieții, dacă folosește energia vieții aflată la
dispoziția sa în mod greșit, se privează singur de sursa de putere din viața adevărată, pe
care apoi ar folosi-o în mod greșit dacă sufletul ar urma să primească necondiționat un
influx de putere.
Trebuie să fie atins un anumit grad de maturitate în timpul vieții pământești, care îl va
face apoi un recipient potrivit și un administrator al puterii în împărăția sprituală. Și
pentru aceasta a primit existența sa pământească. Totuși, aceasta este de obicei privită
ca un scop în sine, nu ca un mijloc pentru un scop și, prin urmare, este de asemenea
folosită în mod greșit ... este considerată a fi singura viață de dorit, chiar dacă fiecare
persoană știe că el însuși nu-și poate prelungi această viață nici măcar cu o zi atunci
când i-a sosit ceasul. Și tocmai aceasta ar trebui să-l facă să înțeleagă lipsa de valoare și
efemeritatea a ceea ce pare extrem de important pentru el. Ca o ființă umană inteligentă,
ar trebui să-și facă provizii pentru "după aceea" și să nu fie mulțumit cu lucruri care sunt
supuse legii efemerității. Viața pământească este doar o viață iluzorie, ceva împrumutat,
care-i poate fi luată oricând .... Dar omul ar trebui să administreze bunăstarea
împrumutată, ar trebui să o folosească astfel încât să câștige o dobândă substanțială, nu
într-un sens materialist pământesc, ci el ar trebui să-l folosească pentru a obține bogăție
spirituală, iar atunci energia vieții va fi folosită în mod corect și va fi trecut cu succes
testul vieții și astfel persoana va fi potrivită pentru viața spirituală, pentru viața
adevărată, care va dura etern ....
Amin
BD 6338
Grija constantă a lui Dumnezeu pentru ființa umană....
revelat în 22.08.1955
Cât de des Mă apropii de voi, oamenii, cât de des vă vorbesc, de cât de multe ori vă scot
din pericole și vă ofer călăuzirea Mea pe calea vieții voastre ... Dar rareori Mă
recunoașteți. Evidenta Mea ghidare este privită de către voi ca o simplă coincidență și
16
Cuvintele Mele nu ating inimile voastre, voi nu Mă puteți recunoaște pentru că v-ați
orientat spre lume. Cu toate acestea, grija Mea vă urmărește. Și chiar dacă trăiți în
mijlocul agitației lumești, Eu nu voi părăsi, voi aștepta momentul în care Mă veți
remarca, pentru a vă plasa în mod voluntar sub protecția Mea ... astfel încât, în mijlocul
bucuriilor lumii, să vă simțiți greutățile și să-L căutați pe Cel Care vă urmărește și Care
vă poate ajuta. Eu nu Mă voi opri a Mă revela oamenilor ... Chiar dacă succesul este foarte
mic, chiar dacă este abia perceptibil ... Eu iau notă de cea mai mică dorință de a vă
apropia de Mine, și apoi nu vă voi mai părăsi niciodată...
Dragostea Mea mă motivează să nu vă abandonez, chiar dacă vă petreceți viața
pământească în cea mai mare indiferență și nu încercați să găsiți o legătură cu Mine.
Totuși, nu vă forțez să Mă auziți, și de aceea Cuvintele Mele sunt atât de blânde și
discrete, încât nu le puteți auzi cu ușurință dacă nu sunteți preocupați de Mine. Ele nu
sună la fel de tare ca vocea lumii care, prin urmare, vă captează toată atenția. Și pentru
că voința voastră trebuie să se întoarcă la Mine de bună voie, nu Mă voi arăta niciodată
în mod vizibil, dar nici nu vă voi lăsa fără a avea mici contacte, vă voi împinge discret
spre calea unde voi, singuri și slabi veți căuta ajutor, pentru a putea să izbândiți și vă voi
oferi ajutorul Meu... Nu exclud pe nimeni, atâta timp cât încă nu M-ați găsit și nu M-ați
recunoscut, și din moment ce nu mai este mult timp până la sfârșit, oamenii vor trebui să
urmeze căi mai scurte, iar acestea sunt mult mai dificile și laborioase, pentru că Eu vreau
ca ei să aibă nevoie de Mine și să-Mi ceară îndrumarea. Vor crește loviturile sorții;
oamenii vor trebui să suporte mai multe greutăți și suferințe pentru că sunt îndepărtați
de Mine mai mult ca niciodată, chiar dacă Eu îi urmăresc oriunde ar merge ... Până la
sfârșitul vieții nu îi voi abandona, iar loviturile Mele vor deveni tot mai severe pentru a-i
scutura din indiferență, însă reacțiile lor nu sunt determinate de Mine, dar într-o zi le
vor determina soarta în împărăția spirituală ... Pentru că voința este și va rămâne liberă,
și chiar și dragostea Mea uriașă nu influențează hotărîrea voastră de a alege moartea,
deși ați fi putut dobîndi viața veșnică....
Amin
BD 1933a
Instinctele din etapele preliminare determină caracterul....
revelat în 25.05.1941
Stadiul actual al existenței umane este mai mult sau mai puțin același cu starea
substanței spirituale din orice formă exterioară, și anume, substanța va trebui
întotdeauna să lupte împotriva opozițiilor celor mai puternice din sine, prin urmare
ființa umană trebuie să lupte împotriva instinctelor rele din interiorul său în timpul
existenței pământești. Acestea sunt deosebit de bine dezvoltate, cu cât mai multe
oportunități a avut esența spirituală pentru a se răsfăța într-o etapă preliminară. Aceste
instincte ale etapelor preliminare și-au lăsat amprenta asupra esenței spirituale, adică
ființa umană trebuie să se lupte în mod deosebit împotriva acelor instincte .... în timp ce
17
ființa umană care și-a îndeplinit anterior sarcina de bună voie și consecvent, este deja
într-o anumită stare de maturitate și se va bucura de o viață mai ușoară.
Voința de a sluji eliberează substanța în mod corespunzător, chiar dacă este în
continuare înconjurată de o formă. Iar această substanță supusă va trăi acum într-o
formă care afișează și în afară disponibilitatea ființei. De aici provine gradul de
maturitate al sufletului care poate fi evaluat prin forma sa exterioară. În întruparea ca
om, se unesc numai acele substanțe ale sufletului care au aceeași natură; va fi capabil de
a lupta pe pământ, deoarece multe substanțe ale sufletului se unesc și influențează ființa
în același mod ca și în forma anterioară. Cu cât mai repede ființa poate învăța să-și
depășească imperfecțiunile, cu atât mai puțin se va opune și poate deveni răbdătoare,
dispusă și activă în timpul etapelor preliminare .... Cu toate acestea, dacă își păstrează un
instinct în sine, va trebui, de asemenea să sufere ca ființă umană și aceasta îi determină
caracterul....
Amin
BD 1933b
Instinctele din etapele preliminare determină caracterul....
Ereditate ....
Predispoziție ....
Părinți ....
revelat în 29.05.1941
Cursul vieții ființei umane corespunde naturii sale, și anume defectele și imperfecțiunile
aderă la sufletul său de care ar trebui să se elibereze în timpul vieții pământești. Aceste
defecte și imperfecțiuni nu sunt aceleași în fiecare persoană deoarece fiecare substanță a
sufletului a trăit anterior într-o formă exterioară diferită în care anumite caracteristici
bune sau rele s-au dezvoltat într-o măsură mai mare sau mai mică. Prin urmare, natura
oamenilor va fi destul de diferită și de asemenea, necesită metode diferite de educare
pentru a promova ceea ce este bun și a depăși ceea ce poate fi considerat inadecvat sau
rău. Ar fi complet greșit să presupunem că toate sufletele se formează la fel în momentul
întrupării lor pe pământ. Există, de fapt, multe diferențe și omul atribuie aceste diferențe
între ființe "eredității". La o privire superficială, întradevăr poate părea ca și cum copiii
ar trebui să accepte o anumită povară pe parcursul vieții lor, și anume caracteristicile
ființei lor care pot fie de ajutor sau îi pot împiedica în dezvoltarea lor spirituală, dar
pentru care ei nu pot fi făcuți responsabili, pentru că ei cred că structura genetică nu
este vina lor și că, prin urmare, necesită mai multă forță pentru a lupta și a depăși aceste
defecte înnăscute.
Ființa umană trebuie să-și combată toate defectele și să se perfecționeze pe sine pentru
a dobândi maturitatea sufletului. Dacă instincte specifice sunt predominante în om, el ar
trebui să înțeleagă că natura umană nu este determinată de înclinațiile părinților, ci de
faptul că ființa umană a permis exact acele slăbiciuni și imperfecțiuni să devină parte a
18
naturii sale în timpul nenumăratelor întrupări anterioare înainte de etapa umană, în
timpul cărora ființa s-a simțit confortabil și nu a făcut nimic pentru a se elibera de astfel
de imperfecțiuni și defecte. Și acum, pe pământ, ar putea avea voința de a face acest
lucru, dar are o anumită neputință. Consideră deficiențele sale ca potrivite pentru că le
privește ca pe o moștenire pentru care nu poate fi vinovat. Și totuși din proprie voință s-
a alăturat unor oameni a căror natură seamănă cu a sa proprie în timpul vieții sale
pământești.
Tocmai această asemănare a naturii a atras sufletul care căuta încarnarea, prin urmare,
se vorbește în general despre ereditate chiar dacă părinții fizici n-au avut nici o
contribuție asupra naturii sufletului în perioada în care s-a aflat în îngrijirea lor pe
pământ. Astfel, fiecare suflet trebuie să se ocupe de sarcina dezvoltării sale superioare.
Aceasta sarcină nu poate fi făcută niciodată de o altă ființă umană, nici măcar de părinții
fizici. De asemenea, părinții nu sunt responsabili pentru predispoziția copiilor lor chiar
dacă s-ar părea că copiii trebuie să suporte ereditatea părintească. Fiecare ființă este
responsabilă pentru sine, deși ființa umană ar trebui să fie educată să se perfecționeze
atât timp cât este încă în grija părinților fizici, pentru că fiecare persoană trebuie să-și
îndeplinească singură lucrarea asupra sufletului său altfel nu va putea să se elibereze de
vinovăția păcatelor anterioare ...
Amin
BD 5233
Îndumnezeirea ființei în copil ....
revelat în 12.10.1951
Este o lege a eternității care spune că Eu guvernez peste toate spiritele din cer și de pe
pământ, peste toate ființele din împărăția luminii și întunericului, peste tot ceea ce am
creat din iubire, înțelepciune și plinătatea forței; este o lege prin care totul Îmi este
supus Mie și astfel Eu sunt Domnul, a Cărui putere este infinită și Care poate la fel de
ușor să distrugă ceea ce voința Lui a chemat la ființă ... Însă înțelepciunea a fost
totdeauna o parte a creației la fel de mare ca și iubirea și, prin urmare, Eu nu distrug în
mod arbitrar, ci mai degrabă, am lăsat ca toate ființele aflate sub conducerea Mea să
existe pentru totdeauna, și încerc să le schimb în ființe care pot crea și modela la unison
cu Mine, care astfel devin chipul Meu, pentru că Eu sunt încărcat de o imensă dragoste
pentru creațiile Mele. Vreau să pot lucra în aceste ființe Eu Însumi, pentru ca ei să devină
conștienți de divinitatea lor și de viața veșnică într-o radioasă fericire. Eu sunt
Dumnezeul iubirii și abordez toate creațiile Mele vii cu dragoste; dar, de asemenea, știu
bunăvoința fiecăruia de a accepta dragostea Mea, și astfel aceasta afectează
corespunzător creațiile vii.
În cazul în care există dragoste, ființa vine să Mă întâlnească, dar unde dragostea este
absentă se va îndepărta de Mine și dragostea Mea va rămâne ineficientă, adică nu va cere
un răspuns. Dar, de îndată ce creația vie într-o stare de voință liberă, ca un om, Mă caută,
19
se îndreaptă spre Mine, tânjește după Domnul și Creatorul său, a atins stadiul iubirii.
Atunci dragostea Mea poate să strălucească în această ființă și va găsi un răspuns ...
Ființa umană Mă va contacta conștient, el va fi supus cu bună știință Mie, și atunci poate
începe transformarea, adică educația într-o ființă ca Mine, îndumnezeirea operei care a
ieșit odată din mâinile Mele ca lucrare, dar care va deveni "copil divin" ... care, însă, poate
fi realizată doar prin voința liberă a ființei umane. Oricine înțelege această enigmă ...
dezvoltarea în Zei din lucrările apărute prin puterea Mele ... aparține deja acelora în care
acest proces se întâmplă, pentru că atunci persoana are un anumit grad de
conștientizare care, din nou, este un semn al puterii divine care este deja inerentă în
ființa umane.
Și acest grad de conștientizare va spori pe măsură ce procesul de transformare continuă,
pe măsură ce câștigă mai multe atribute divine transformându-se în iubire, căci Divinul
este și va fi întotdeauna dragoste ... Fericirea unei ființe divine, a imaginii Mele, constă în
faptul că este pătrunsă de lumină și putere .... că are o abundență de înțelepciune și
putere, pe care o va folosi întotdeauna în spiritul dragostei Mele, deoarece a devenit ea
însăși dragoste pură, altfel ar rămâne fără dragoste și putere. O ființă divină este o ființă
perfectă, căreia nu-i lipsește nimic ... Orice restricție, orice limitare, este un semn al
imperfecțiunii. Cu toate acestea, indiferent de gradul pe care ființa l-a atins ...
conștientizarea sa va crește întotdeauna proporțional cu creșterea dragostei sale, pentru
că cele două merg invariabil mână în mână. Astfel, numai ceea ce a fost cauzat de iubire
înseamnă ascensiune spirituală, pentru că este însoțită și de înțelegere, prin cunoaștere,
care este acceptată de inima și intelectul omului. Activitatea din iubire este scara spre
vârf pe care urcă ființa umană în timp ce se transformă în dragoste și astfel se
conformează din ce în ce mai mult naturii fundamental divine.
Legea fundamentală a veșniciei se bazează pe faptul că iubirea a fost forța care a adus
totul la ființă, făcând posibil astfel actul creației, dar similar este și forța care
îndumnezeiește creația, care este un proces pe care creațiile Mele vii trebuie ele însele
să-l realizeze ... și sunt capabile să facă acest lucru, pentru că puterea fundamentală se
găsește în ele ca scânteie ce trebuie doar să fie aprinsă pentru a afișa aceeași
omnipotență demonstrată de natura Mea fundamentală. Creațiile Mele vii sunt capabile
să se îndumnezeiască prin dragoste ....
Voi, oamenii, nu veți înțelege această frază până nu veți ajunge la un grad de
conștientizare ca rezultat al vieții voastre în iubire ... când toate corelațiile se vor
dezvălui ca o lumină radiantă, atunci când spiritul tău este iluminat moment care poate
avea loc doar prin dragoste. Atunci vă veți apropia constant de natura Mea
fundamentală, atunci nu voi mai fi Creatorul vostru, Domnul vostru, Căruia îi sunteți
supuși, ci voi fi Tatăl vostru Care vă atrage cu drag pe voi, copiii Lui, la inima Lui, Care-și
va găsi din nou voia Lui în voi și va experimenta o fericire de nedescris, care va străluci
și asupra voastră și atunci legea, care este temelia întregii creații materiale și spirituale
se va fi împlinit....
20
Amin
BD 5136
Puterea lui Satan ....
revelat în 24-25.05.1951
Cel care vrea să vă distrugă are putere mare numai dacă îi acordați voi această putere,
pentru că, dacă vă împotriviți și vă întoarceți la Mine, veți primi fluxul luminii iubirii
Mele care îl va inactiva complet. Căci el nu este în stare să suporte dragostea. Iar într-o
zi, când va veni timpul lui, dragostea îl va învinge și pe el. Satan se străduiește cu
adevărat să captiveze, să domine veșnic tot ceea ce a ieșit prin voința lui, însă cu puterea
Mea. Prin urmare el va exercita o presiune extremă asupra celor pe care se teme să-i
piardă, care se îndepărtează de el prin voința lor liberă, care se îndreaptă spre Mine
pentru a fi veșnic uniți cu Mine. (25.5.1951) El nu va cruța nici un mijloc de a influența
aceste suflete, el va provoca confuzie ori de câte ori este posibil. El va fi întotdeauna
prezent în locul în care se adună ai Mei, el va încerca să intre în gândurile lor pentru a-și
transfera voința lui chiar dacă își dă seama că a pierdut controlul asupra acestor suflete.
Cu toate acestea, el se opune Mie ca unui dușman, pentru că ambiția lui imensă îl înșeală
să creadă că puterea lui nu poate fi zdrobită. El recunoaște într-adevăr dragostea ca
arma care îl va răni și, prin urmare, el fuge în cazul în care se confruntă cu aceasta și
stârnește nemulțumire la prima ocazie. Simte că-i scade puterea și totuși nu se lasă
cucerit. Din acest motiv, activitatea lui este, de obicei, recunoscută instantaneu, deoarece
metoda sa este întotdeauna de așa natură că va provoca vrăjmășie între oamenii care se
plac unul pe altul, astfel încât să apară confuzie unde era claritate; iar vina se datorează
întotdeauna acelorași oameni pentru că mica lor răutate îi dă lui Satan un deget și el
încearcă să le ia toată mîna, adică, împinge oamenii spre acțiuni tot mai lipsite de inimă.
Are mare putere, dar numai acolo unde aceasta i se acordă .... pentru că voi nu folosiți
împotriva lui arma care-l face neputincios ... pentru că nu practicați suficient iubirea...
pentru că iubirea voastră egoistă este încă predominantă, ceea ce-i oferă o oportunitate
binevenită. Nu-l recunoașteți când vă traversează calea, nu vedeți mai departe, îl
considerați prietenul vostru și aveți încredere în el. El nu este prietenul vostru, atâta
timp cât el este încă adversarul Meu ... și el rămâne adversarul Meu atât timp cât el este
fără iubire. Trebuie să vă temeți de el atât timp cât sunteți fără dragoste, căci în acest caz
îi aparțineți și sunteți încă foarte îndepărtați de Mine. Dar dacă scânteia voastră de
iubire a fost aprinsă atunci veți slăbi voi înșivă legăturile, atunci vă veți schimba Domnul,
vă veți uni cu Mine și el va fi pierdut toată puterea asupra voastră.
De aceea voi, care ați devenit ai Mei datorită voinței voastre care se îndreaptă spre Mine
și îl respinge pe el, nu trebuie să vă temeți de el. El nu vă mai poate face rău, însă îl puteți
ajuta în continuare prin a-i pune pe cap tăciuni încinși, prin extinderea dragostei voastre
chiar și asupra celor care vă sunt ostili, răspunzând la rău cu dragoste, pentru că atunci
el va trebui să recunoască faptul că v-ați îndumnezeit, că stați deasupra lui în cea mai
21
strălucitoare lumină și în puterea incomensurabilă. Pentru că atunci când o ființă îl
depășește, îi va simți puterea și o va elibera mental, adică nu va îl va mai presa, pentru că
în unitate cu Mine este de neatins pentru el. Toți oamenii pot călători pe calea spre inima
Tatălui, iar legăturile care îi țin legați pot fi slăbite de toți oamenii cu dragoste, care este
mijlocul de eliberare și de unificare în același timp, care vă transformă pe voi în copiii
Mei, care vor experimenta veșnic iubirea reciprocă a Tatălui și, prin urmare, vor fi veșnic
fericiți ....
Amin
BD 5825
Cine slăvește lumea nu va intra în împărăția cerurilor ....
revelat în 13.12.1953
A slăvi lumea înseamnă a pierde împărăția cerurilor, pentru că omul nu le poate obține
pe ambele în același timp. Și oricine slăvește lumea nici nu se va strădui să atingă
împărăția cerului, pentru că va recunoaște doar lumea pământească și atracțiile ei și nu
crede într-o împărăție dincolo de această lume. Și totuși calea spre împărăția cerurilor
trebuie luată prin această lume pământească, nu poate fi evitată, pentru că ființa umană
trăiește în această lume, el trebuie să acopere ultima etapă a dezvoltării sale pe pământ,
în mijlocul tărâmului care aparține adversarului lui Dumnezeu. Dar el poate depăși acest
tărâm, el poate trece prin lumea pământească, fără să se lase extraordinar de
impresionat de ea, fără a o dori cu simțurile sale ... o poate experimenta și totuși să o
stăpânească ....
Este sarcina voastră să învingeți lumea, căci aceasta v-a fost dată ca un mijloc pentru ca
sufletul vostru să devină pe deplin matur în ea, să se detașeze în mod voluntar de tot
ceea ce se referă la lume, pentru că această separare este în același timp, o separare de
cel care stăpânește această lume și o întoarcere spre împărăția spirituală și Domnul ei.
Prin urmare, este de înțeles că oricine se face sclav lumii nu va fi niciodată capabil de lua
în stăpânire împărăția spirituală, nici în viața pământească nici după moartea ființei
umane ... este de înțeles că domnul lumii îl va ține legat, pentru că omul îi dă dreptul să
facă acest lucru, pentru că separarea de puterea sa, separarea de lumea materială,
trebuie să fie dorită și realizată de către însăși ființa umană.
El trebuie să lupte împotriva lui însuși; el trebuie să fie în stare să se depășească pentru
a câștiga ceva valoros, el trebuie să reziste tuturor ispitelor în timpul scurtei sale vieți de
pe pământ, pentru a putea lua în stăpânire împărăția spirituală cu toate gloriile ei, care îl
vor compensa de mii ori pentru renunțarea sa de pe pământ ... Și va face acest lucru doar
dacă recunoaște irelevanța și efemeritatea a ceea ce el consideră de dorit pe pământ.
Numai această realizare îi va da puterea de a-și schimba voința în mod corect și el poate
obține această realizare prin simplitate contemplând lumea materială ... Căci el nu poate
fi forțat să-și schimbe voința ... el poate fi doar îndrumat de experiențe spre
22
contemplarea interioară, după care rezultatul depinde de el. Și Dumnezeu nu-l poate
ajuta decât demonstrând necontenit natura efemeră a lucrurilor, El permite distrugerea
a ceea ce omul iubește pe pământ, El intervine prin a-l afecta dureros, luându-i ceea ce
inima lui dorește ... doar pentru a-i arăta cât de neînsemnate sunt țelurile eforturilor
sale.
Dar cei care învață din astfel de experiențe se pot considera norocoși, pentru că ei își vor
schimba treptat direcția voinței lor și vor renunța la lume pentru a ocupa împărăția
spirituală într-o zi .... Dar nimeni nu trebuie creadă că poate face compromisuri, nimeni
nu ar trebui să creadă că poate slăvi lumea și să scape nepedepsit ... Toate eforturile vor
avea efect după moartea sa și, dacă este legat de lume, va duce la moartea spirituală,
atunci el va fi renunțat la împărăția spirituală de dragul câștigului pământesc și lumea îi
va aduce moartea ... Atunci el s-a predat din nou celui din abis, iar calea ascensiunii îi va
lua din nou o perioadă infinit de lungă de timp ....
Amin
BD 5243
Iertarea ....
Ispășirea ....
Dreptatea ....
(Legea cauzei și efectului)
revelat în 27.10.1951
Eu sunt Dumnezeul iubirii și al milei, însă și dreptatea face parte și din Ființa Mea, altfel
perfecțiunea Mea ar putea fi pusă la îndoială și, prin urmare, și Divinitatea Mea.
Înțelegeți ce vreau să spun? .... Că Eu am încorporat fiecare caracteristică în cel mai înalt
grad și astfel totul este supus efectiv legii ordinii eterne, al cărei inițiator Sunt Eu Însumi,
adică din perfecțiunea Mea Am creat legi irevocabile .... Astfel, orice vinovăție a păcatului
trebuie să fie îndepărtată, fiecare păcat trebuie să fie iertat pentru a satisface dreptatea
Mea. Dar cum se leagă aceasta cu iubirea și mila Mea, care este atât de infinit de
profundă încât ar vrea să ierte toată vinovăția păcătoșilor? ....
Dragostea Mea a găsit o cale ... Iubirea Însăși a șters vina păcatelor ispășind ea Însăși
pentru a satisface dreptatea ... O ființă umană a acceptat vinovăția și a făcut ispășire
pentru toate păcatele omenirii. Eu Însumi nu L-am oprit acest om, pentru că El a fost
motivat de dragoste și iubirea nu poate fi niciodată împiedicată dacă dorește a se
exprima. N-aș fi acceptat niciodată substituirea ispășirii dacă nu mi-ar fi fost oferită în
contul dragostei, altfel legea ordinii eterne ar fi fost încălcată, deoarece dreptatea nu ar fi
fost susținută, în timp ce un act de iubire a trebuit să fie acceptat de Mine, deoarece nu
puteam respinge dragostea. Astfel, o ființă umană a ispășit vinovăția imensă a păcatului
omenesc, printr-o durere extrem de agonizantă și moartea pe cruce. Această persoană
era fără păcat și totuși a suferit pentru vina altora ... pentru că El voia să Mă împace prin
sacrificiul Său, pe care dragostea copleșitoare L-a determinat să-L facă. Am acceptat
23
sacrificiul și, de dragul iubirii Lui, am șters vinovăția care împovăra toată umanitatea ...
ceea ce înseamnă că oamenii care folosesc în totalitate și conștient jertfa ființei umane
Isus pot deveni liberi de toată vinovăția, care și-au depus povara păcatului la picioarele
Sale și cer iertare de dragul răstignirii Sale....
Recunoașterea și mărturisirea conștientă a păcatelor sunt necesare pentru a obține
iertarea totală a păcatelor. Sacrificiul ființei umane Isus a fost atât de imens și iubirea Lui
față de omenire atât de puternică încât dreptatea Mea a fost servită iar dragostea și mila
Mea au putut apărea ... Astfel, oamenii care Îl recunosc pe Răscumpărătorul divin Isus
Hristos și se așează cu pocăință sub crucea Lui sunt liberi de la orice vinovăție ... ceea ce
înseamnă că toate păcatele cu care au fost împovărați le sunt iertate .... Iertarea păcatului
înseamnă decontare, o eliminare completă a ceea ce ar fi trebuit să fie făcut ... Iertarea
înseamnă ștergerea, restabilirea condiției înainte de a comite păcatul ... și fiecare
consecință a abaterii este purtată de persoana care acceptă vinovăția. Astfel, Isus Hristos
a luat asupra Sa toate păcatele și mi-a oferit ispășirea acestora Mie. Fiecare rezultat al
păcatului va fi anulat de El ...
Dragostea și mila Mea îndreaptă toate lucrurile din nou și acum pot face aceasta pentru
că sacrificiul pe cruce a satisfăcut mai întâi dreptatea, care astfel nu a fost evitată.
Sacrificiul pe cruce a fost efectiv consecința tuturor păcatelor omenirii. Toate
nelegiuirile comise pe pământ, precum și păcatul răzvrătirii din trecut împotriva Mea
trebuia să aibă un efect și, prin urmare, a trebuit să renunț la ființele care au absorbit
aceste efecte și au trebuit să le suporte.... Omul Isus s-a oferit voluntar să absoarbă
sarcina concentrată a păcatului și prin suferințele și agonia supraomenească să
diminueze efectele păcatelor și, prin moartea Sa, să le șteargă complet. Astfel legea nu a
fost anulată, a fost doar împlinită ... Din acest motiv, ființei umane îi poate fi acordată
iertarea totală a păcatelor prin Isus Hristos și să fie eliberat de toată vinovăția, și astfel
dragostea și mila Mea pot domni fără a exclude dreptatea. Pentru că Isus Hristos a
răscumpărat lumea de păcat, pentru că iubirea Lui față de omenire a fost copleșitoare și
prin această dragoste am fost pe deplin împăcat ....
Amin
BD 5647
Cine este iubit de Dumnezeu ....
revelat în 09.04.1953
Cine este iubit de Dumnezeu de multe ori trebuie să urmeze căi dificile și să ducă poveri
care aproape îl zdrobesc; dar întotdeauna numai pentru binele lui, pentru că fiecare
povară a crucii poate fi o binecuvântare pentru el dacă are atitudinea corectă față de Cel
Cine îi dirijează destinul. Cine este iubit de Dumnezeu ... El cu siguranță își iubește toate
creațiile Sale vii, dar mai ales pe cele care nu mai au mult de mers pentru a-și atinge
scopul final. El cunoaște dispoziția fiecărui om și astfel El cunoaște, de asemenea,
atitudinea fiecărei persoane față de Dumnezeul și Tatăl său eternitate și El îl va trata
adesea în mod corespunzător pentru a-l ajuta să-și atingă țelul. Doar în acest fel ar trebui
24
să explicați faptul că oameni devotați de Dumnezeu, care împlinesc în mod clar voința
Lui, trebuie să sufere și de multe ori să poarte o luptă dificilă petru existență, care uneori
ridică îndoieli în legătură cu bunăvoința și dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște
scopul tuturor lucrurilor și dacă oamenii ar fi fost convinși de dragostea și bunătatea Lui,
ar recunoaște totul ca providență divină și nu se vor răzvrăti împotriva ei, ci s-ar
recunoaște pe ei înșiși înconjurați de dragostea lui Dumnezeu și ar aștepta cu răbdare ca
destinul lor să se schimbe din nou.
Există cu adevărat multă suferință pe pământ, omenirea se frânge sub povara ei, dar nu
recunoaște că are nevoie de educație și prin urmare are o revoltă interioară împotriva
acesteia, când ar trebui doar să se supună cu umilință, astfel încât toate dificultățile ar fi
eliminate iar ajutorul lui Dumnezeu s-ar manifesta astfel în mod atât de evident că El ar
putea fi recunoscut ca Tatăl plin de iubire de către oricine dorește să-L recunoască. Celor
ce sunt iubiți de Dumnezeu li se permite să sufere ... Aceste Cuvinte nu sunt crezute,
pentru că nimeni nu consideră că suferința este cu adevărat o metodă eficientă de
educație într-o lume în care oamenii se străduiesc doar să-i facă plăcere trupului, unde
dragostea lui Dumnezeu nu este văzută în situații dificile și de tristețe. Și totuși
dragostea Lui se manifestă astfel încât este benefică sufletului. Pentru că Dumnezeu
cunoaște binecuvântarea suferinței și, prin urmare, El folosește adesea astfel de mijloace
pentru a ține oamenii departe de lume. El ar prefera să-i vadă suferind, pentru ca aceștia
să nu se arunce în noroiul lumii și în păcatul ei. El știe că boala și durerea pot duce la o
schimbare și că lumea nu poate oferi sufletului niciodată succesul spiritual, că, prin
urmare, lumea trebuie mai întâi ignorată, ceea ce este indirect asistat pentru a ține
oamenii la distanță de lume și de pericolele sale prin mijloace în care aparent lipsește
dragostea lui Dumnezeu, dar care nu sunt niciodată dăunătoare sufletului, cu excepția
cazului în care omul se răzvrătește împotriva destinului său și invocă adversarul lui
Dumnezeu.
Atunci va fi ajutat într-adevăr, dar într-un mod diferit de ceea ce omul crede ... va fi
ajutat cu siguranță, dar niciodată fără răsplată ... Și această răsplată constă în predarea
sufletului către el. De aceea, supuneți-vă voinței lui Dumnezeu când sunteți afectați de
greutăți și de suferință, nu cârtiți și nu vă plângeți, supuneți-vă ordinii Sale și ridicați
ochii numai la El. Și El vă va lua crucea, El vă va face totul mai ușor de îndată ce vă veți
preda complet îndrumării Lui milostive. Pentru că vă puteți ști iubiți de către El, Cel Care
prin suferință și greutăți vrea doar să vă câștige pentru El Însuși, Care vrea să vă purifice
sufletul și în mod repetat vă dă ocazia de a practica răbdarea și blândețea, astfel încât
ajutorul lui Dumnezeu să fie atunci vizibil, astfel încât iubirea Lui să intervină vizibil și să
vindece toate rănile când a venit timpul...
Amin
25
BD 3697
Porunci umane ....
Iubirea de aproape ....
Porunca lui Dumnezeu
revelat în 25.02.1946
Poruncile omenești nu pot să sporească maturitatea sufletului deoarece Eu apreciez
voința persoanei de a trăi într-un mod care-Mi face plăcere, prin aplicarea poruncilor pe
care Le-am dat Eu și recunoașterea înțeleaptă a eficacității lor. Dacă poruncile umane
sunt conforme cu porunca Mea a iubirii, adică dacă acestea au ca scop a inspira ființa
umană spre a iubi, astfel încât respectarea de către ei va duce la practica iubirii altruiste
față de alți oameni, atunci ei primesc aprobarea Mea, pentru că este evidentă lucrarea
spiritului Meu în oameni care au inițiat astfel de porunci. Cu toate acestea, orice altă
poruncă nu are nici o valoare înaintea Mea și nici nu iau aminte de împlinirea ei pentru
că ar trebui să folosiți întregul flux de energie al vieții pentru fapte de dragoste pentru a
obține maturitatea sufletului pe pământ. Să deveniți perfecți ar trebui să fie obiectivul
vostru.... Dar cum puteți deveni perfecți fără dragoste? ....
Cum vă puteți aștepta la un flux al milei prin nerespectarea poruncilor ale căror
neîndeplinire reprezintă o ofensă împotriva iubirii? Dragostea voastră pentru aproapele
vostru arată dragostea voastră pentru Mine, Dumnezeul vostru și Tatăl eternității. Oricui
îi lipsește dragostea față de ceilalți oameni, îi lipsește de asemenea dragostea potrivită
pentru Mine, care l-ar îndemna să facă fapte de dragoste pentru aproape. Dacă pretindeți
că voi, din dragoste pentru Mine, respectați poruncile care cer diferite acțiuni externe,
nu voi recunoaște o astfel de dragoste, deoarece aceasta este doar una formală prin care
vreți să vă asigurați recompensele promise de oameni ... Nu sunt doar anumite acțiuni
ale iubire prin care să vă demonstrați dragostea față de Mine, prin care puteți deveni
binecuvântați. Toate formalitățile exterioare, tot ce este recunoscut ca fiind superficial
are ca inițiator voința umană, nu pe Mine.... Numai dragostea altruistă față de alți oameni
Îmi face plăcere, deși acest lucru necesită fapte exterioare ființei .... Nu mă aștept să vă
prefaceți că faceți ceva din dragoste pentru Mine, dacă nu se bazează pe porunca Mea a
iubirii. Vreau doar împlinirea acestei porunci și rugăciunea sinceră ca expresie a voinței
dedicate Mie ... Numai atunci puteți obține privilegii ca mila și tăria, pentru că nu există
alte mijloace ale harului decât rugăciunea și dragostea altruistă ... În acest caz însă, le
veți primi din abundență. Întreaga voastră viață ar trebui să fie una interioară fără
ostentații, însă trebuie să Mă mărturisiți în exterior; ar trebui să-Mi mărturisiți
învățăturile, pe care trebuie să vă străduiți să le urmați; trebuie să recunoașteți în mod
public încrederea în Mine, în Numele Meu și în Mântuirea Mea, adică ar trebui să vorbiți
cu ceilalți oameni, astfel încât ei să știe că gândurile și aspirațiile voastre nu se referă la
lumea fizică, ci la domeniul spiritual ....
Ar trebui să vă dovediți ca discipoli ai Mei, ca și copii ai Mei de drept, al căror mod de
viață corespunde cerințelor pe care le-am pus asupra voastră și pe care continui să le
pun prin Cuvântul Meu, care este transmis de sus acelor mediatori care vă vor dezvălui
26
voința Mea .... Dacă vreți să trăiți conform cu voința Mea, atunci acțiunile voastre trebuie
să fie o muncă continuă a iubirii după care vă voi judeca mai târziu în veșnicie ... și nu
gesturi exterioare și acțiuni care nu au nici un beneficiu pentru sufletul vostru, care mai
degrabă conduc ființa umană la neglijarea în a observa singura poruncă importantă ...
dragostea.
Amin
BD 5605
Trezirea morților prin Cuvântul lui Dumnezeu ....
revelat în 18.02.1953
Veți trezi morții la viață ... îi veți trage pe cei fără viață din abis și le veți sufla viață; îl vei
atinge cu o putere care le va da viață .... Și această putere este Cuvântul Meu care vine de
sus la voi, pe care îl transmit către voi Eu Însumi, pentru ca voi, ca mediatori, să-l
transmiteți mai departe pentru ca puterea Mea să-i atingă, de asemenea, pe cei care sunt
încă morți în spirit. Voi dețineți ceva deosebit, un dar care are un efect miraculos, aveți
propria putere spirituală și o puteți folosi pentru a aduce morții înapoi în viață. Dar după
ce ați primit-o de la Iubirea Veșnică trebuie să comunicați Cuvântul Meu cu dragoste;
voința voastră de ajuta trebuie să vă îndemne să împărtășiți ceea ce v-a trezit pe voi la
viață ... Atunci veți avea întotdeauna succes și veți fi capabili să lucrați benefic atât pe
pământ, cât și în împărăția spirituală. Este un întuneric imens peste tot și nenumărate
suflete moarte spiritual locuiesc în acest întuneric. Dar viața înseamnă, de asemenea, și
lumină ....
Se va trezi la viață doar sufletul care este atins de o rază de lumină care radiză caldura
iubirii și care are astfel un efect revigorant asupra sufletului întărit. Aceste suflete
moarte trebuie să fie atinse de o lumină a iubirii și atunci ele se vor trezi cu siguranță la
viață. Trebuie să le duceți această rază de lumină, dându-le Cuvântul Meu, care are un
efect mai reconfortant asupra lor, dacă este oferit cu dragoste. Ca rezultat al iubirii și
harului Meu acestă apă vindecătoare a vieții continuă să curgă spre voi astfel încât
sufletele voastre se vor recupera și vor găsi viața adevărată și, prin urmare, nu trebuie să
vă mai temeți de moartea sufletului ... Dar vă înconjoară multe suflete care se odihnesc
în morminte .... care în gândurile lor încă trăiesc pe pământ și totuși sunt moarte din
punct de vedere spiritual și în întunericul deprimant .... și ar trebui să le ajutați
ridicându-le din noaptea morții în lumina vieții. Pentru că aveți un un remediu eficient,
aveți singurul medicament care îi poate ajuta, aveți Cuvântul Meu, emanație din putere
și lumina Mea, care nu va rămâne niciodată ineficient dacă el poate atinge sufletul ....
Atât timp cât Cuvântul Meu ajunge doar la urechea unei persoane, el nu-i poate afecta
încă sufletul, pentru că numai sufletul este receptiv la efectul Cuvântului Meu. Cu toate
acestea, numai dragostea va deschide ușa astfel încât Eu Însumi să pot atinge sufletul cu
puterea iubirii Mele. Iar dragostea ta va deschide ușa pentru Mine dacă veți încerca să-i
27
ajutați pe cei morți sufletește și le vestiți Cuvântul Meu cu dragoste. Luați în considerare
ce mare putere v-a fost dăruită: puteți să-i treziți pe cei morți la viață prin Cuvântul Meu
... Și dacă sunteți îndemnați doar de iubire pentru a răspândi Cuvântul Meu voi
binecuvânta eforturile voastre .... Duceți Cuvântul în întuneric oriunde ar fi ... aveți grijă
de toți cei care sunt morți spiritual, amintiți-vă pe celelalte ființe umane fără viață și de
cei morți în dincolo ... doriți-vă ca ei să se trezească la viață și duceți-le Cuvântul Meu cu
dragoste ... Și puterea Cuvântului Meu va face minuni, sufletele se vor trezi la viață și la
lumină și nu-și vor mai pierde niciodată viața ...
Amin
BD 5102
Școala spiritului ....
revelat în 09.04.1951
Trebuie să finalizați școala spiritului dacă doriți să atingeți dreptul etern de a trăi în
împărăția de dincolo ca ființe spirituale fericite pătrunse de lumină, care sunt capabile să
creeze cu putere și forță, în armonie cu voința Mea.
Această școală a spiritului reprezintă existența voastră pământească, care adesea este o
povară greu de suportat pentru voi, într-adevăr, dar care apoi poate avea ca rezultat și
mai mare succes doar dacă vă îndreptați cu bunăvoință spre perfecțiunea voastră
spirituală și nu permiteți ca necazurile vieții să vă deprime, dacă nu considerați viața
pământească ca un scop în sine, ci ca un mijloc pentru un scop. Întotdeauna trebuie să vă
amintiți că perioada în care trăiți pe pământ ca ființe conștiente de sine este scurtă, dar
că această fază scurtă este decisivă pentru veșnicie.
Rețineți faptul că trebuie să luați decizia liberă a voinței în timpul acesta scurt de pe
pământ și că puteți să luați această decizie doar dacă sunteți influențați de două tabele și
una devine victorioasă asupra voastră ... Acest lucru, în mod clar, va necesita o luptă pe
care trebuie să o hotărâți ca ființe umane. Astfel, perfecțiunea voastră spirituală este în
întregime în mâinile voastre, dar va fi susținută de Mine în orice fel, chiar dacă nu este
evident pentru voi. La urma urmei, vreau să vă câștig și nu să vă pierd ... Prin urmare,
trebuie să fiți convinși că voi modela soarta fiecărei ființe umane astfel încât să-și poată
atinge țelul, perfecțiunea sa spirituală pe pământ, dacă voința lui face alegerea corectă. Și
prin urmare, cunosc și pericolele de a eșua și în măsura posibilului le voi abate de la voi,
însă, nu este exclusă posibilitatea ca să cădeți în virtutea voinței voastre libere. Dar
destinul vostru este întotdeauna potrivit pentru a vă continua cea mai înaltă perfecțiune
posibilă .... Viața pământească este doar un scurt episod și chiar dacă implică cel mai
dificil destin, suferința nu va depăși fericirea pe care o poate crea pentru sine prin
utilizarea corectă a voinței. Eu nu abandonez în mod deliberat niciuna dintre creațiile
Mele vii sorții lor, voi avea grijă mereu și pentru totdeauna de fiecare, pentru că Eu
vreau ca școala spiritului să fie un succes .... Și dacă persoana este întotdeauna
28
(conștient) atentă că nimic nu se întâmplă sau este permis fără voia Mea, care
întotdeauna are drept scop succesul spiritual, atunci va avea întotdeauna posibilitatea
de a intra în contact mental cu Mine pentru a dispune în mod pozitiv de voința Mea față
de ea, deoarece Eu Sunt Tatăl tuturor creațiilor Mele vii, Care tinde cu iubire spre copiii
Lui dacă un apel tăcut ajunge la urechea Lui, un apel pentru ajutor în probleme spirituale
sau chiar pământești...
Cu adevărat nu sunteți singuri ... Cineva Care vă iubeste este cu voi și vrea doar ce este
mai bine pentru voi .... De ce nu-L chemați și nu vă mărturisiți problemele Lui? Nu
permiteți greutăților pământești să vă îndepărteze de Mine, ci lăsați-le să vă împingă
spre Mine, atunci cu adevărat nu vă voi mai împovăra atât de mult, pentru că Eu vă voi
ajuta să purtați crucea pe care destinul v-a stabilit-o în conformitate cu decizia Mea
înțeleaptă și conștientizarea a ceea ce servește spre perfecțiunea voastră spirituală ....
Apoi supunerea tăcută voinței Mele este deja decizia corectă a voinței voastre, atunci nu
vă veți mai opune Mie, ci veți fi renunțat la opoziția față de Mine și M-ați recunoscut pe
Mine. Atunci ați terminat școala spiritului cu cel mai mare succes și sfârșitul vostru pe
pământul va fi unul ușor ...
Amin
BD 7494
Dragostea e însăși viața ....
revelat în 04.01.1960
Numai în dragoste veți găsi viața adevărată ... Iubirea vă trezește la viață și iubirea vă
întreține viața pentru totdeauna ... Căci cel ce trăiește în dragoste trăiește în Mine și Eu
în el, și din moment Eu Sunt Dragostea Însăși și Viața Veșniciei, tot ceea ce iubește
trebuie să fie în viață ... Natura Mea fundamentală trebuie să fie în toți cei care practică
dragostea ... Veți fi scăpat de moarte pentru totdeauna odată ce dragostea v-a trezit la
viață, căci de atunci și voi ați scăpat de cel care a adus moartea în lume din cauza lipsei
inimii sale. Oricine are iubire are viață ... Viața, totuși, este folosirea constantă a puterii
Mele, viața în mod constant cere această putere și o folosește în conformitate cu voia
Mea. Astfel, nici o ființă umană care iubește și este prin urmare vie, nu mai poate fi
inactivă, pentru că aceasta va folosi întotdeauna puterea care-l pătrunde în conformitate
cu voia Mea, care este și voia sa, pentru că dragostea și viața înseamnă întotdeauna unire
cu Mine ... Și, prin urmare, este posibil pentru om să atingă viața deplină a sufletului său
pe pământ dacă face un efort de a trăi în iubire, dacă se unește cu Mine și primește în
mod constant putere de la Mine, care atunci dezvăluie "viața" ... o stare constantă de
activitate fericită.
Această persoană nu se va mai teme de moarte pentru că a depășit-o chiar dacă
persoana pare slabă și incapabilă de activitate pământească în ochii lumii, dar sufletul
său nu mai este constrâns, este liber și poate lucra și crea în libertate care, totuși, va avea
întotdeauna un efect spiritual mai mare decât unul pământesc, pentru că aceasta se
referă la viața adevărată ... Viața de pe pământ poate fi, totuși, o starea de moarte dacă
înseamnă doar viața trupului, care se poate pierde în orice zi, astfel încât starea morții
29
va depăși apoi corpul și sufletul, iar viața va fi pierdută veșnic. De viața sufletului ar
trebui avut grijă și asta se întâmplă doar printr-o viață de iubire care oferă sufletului
forță și putere și conferă astfel o viață adevărată care durează veșnic. Doar dragostea vă
oferă o astfel de viață, iar sufletul tău va fi fericit că a pășit din starea morții în starea
vieții, unde atunci poate fi în mod constant activ pentru că influxul constant de forță nu
mai permite inactivitatea sau imobilitatea, deoarece lucrează și este cu adevărat în voia
Mea și această lucrare constă în ajutorarea acelor suflete spre mântuire care sunt încă în
starea morții, datorită slăbiciunii lor și care solicită ajutor. Această lucrare este realizată
de suflet, chiar dacă corpul este lipsit de atenție, deoarece își desfășoară activitatea
proprie, independentă de trup, dar care nu va lasa un sufletul să se odihnească odata ce
a devenit viu prin dragoste. Numai dragostea este viața adevărată ....
Dacă însă lucrați pentru împărăția Mea, nu vă vă va lipsi dragostea și voi trebuie doar să
vă măriți puterea, trebuie doar să practicați iubirea astfel încât tot mai multă putere vă
va pătrunde și apoi veți putea să lucrați conștient și inconștient în beneficiul sufletelor
care suferă de greutăți pentru că nu au găsit încă viața adevărată. Toate lucrările
efectuate de voi pe astfel de suflete sunt semne că ați găsit viața voastră și fiecare efort
va fi, de asemenea, binecuvântat, pentru că viața aduce o nouă viață și ceea ce voi ați
salvat de la moartea veșnică va da mărturie despre voi și despre viața voastră, pentru că
nu veți fi capabili să faceți nimic dacă nu ați găsit viața deja prin intermediul uniunii cu
Mine și a fluxul Meu constant de putere către voi .... Sunteți în viață și veți trăi pentru
totdeauna .... Și veți lucra în conformitate cu voia Mea și veți găsi fericirea încă de pe
pământ și, de asemenea, în regatul spiritual ...
Amin
BD 6547
Cei ce sunt doar conformiști nu vor avea succes ....
revelat în 15.05.1956
Veți fi în imposibilitatea de a demonstra vreun succes demn de remarcat la sfârșitul
vieții pământești dacă mergeți pe drumul larg, dacă v-ați alăturat altor călători fără a vă
întreba în primul rând unde duce calea acestora... Căci atunci veți fi simpli conformiști
care cred că pot muta responsabilitatea lor asupra altor oameni, asupra celor care
conduc mulțimile. În timpul vieții sale pe pământ fiecare persoană va ajunge la o
răscruce de drumuri și de fiecare dată unii dintre tovarășii săi se vor opri și atunci va
trebui să decidă pentru sine în ce direcție vrea să se îndrepte ... Atâta timp cât el rămâne
doar un conformist pentru tot restul vietii sale, nu va câștiga nimic pentru mântuirea
sufletului său. De aceea, organizațiile bisericești nu pot niciodată garanta că membrii lor
vor atunge beatitudinea, pentru că acest lucru trebuie urmărit și realizat de fiecare
persoană pentru sine însuși și chiar dacă poate fi instruit în mod corespunzător, fiecare
om trebuie să facă lucrarea de a-și îmbunătăți propriul suflet .... adică, fiecare va trebui
să-și urmeze propria cale de ascensiune.
30
Este o mare greșeală pentru o persoană să creadă că poate să mute responsabilitatea
sufletul său asupra presupușilor lideri, ca doar să respecte cerințele acestor lideri și să
creadă că aceasta este o "lucrare psihologică conștientă" ... Și este o și mai mare greșeală
a crede că oamenii nu ar trebui să controleze cerințele acestor lideri și că ar trebui să
accepte sau să creadă în mod necondiționat tot ceea ce aceștia prezintă drept adevăr ... Și
chiar dacă este adevărul, fiecare ființă umană ar trebui să-și formeze propria părere,
pentru că numai atunci va fi capabil să recunoască când eroarea se strecoară și se
păzește împotriva ei. Dar oricine se bazează pe deplin pe ceea ce cu siguranță ar trebui
să fie examinat nu trebuie să presupună că omisiunea lui va fi scuzată, el nu ar trebui să
presupună că poate să-și transfere vina asupra celor ce l-au călăuzit în mod greșit,
pentru că toată lumea poate vedea căile ramificându-se și poate le urma pe acestea la fel
de ușor ca și calea bătătorită, însă omul trebuie întotdeauna să se întrebe unde vor duce
diferitele căi și atunci va face o alegere conștientă.
Cu toate acestea, oricine urmează fără grijă mulțimile poate omite răscrucea, și atunci va
fi și vina lui, pentru că ar trebui să fie atent, nu să meargă orbește deoarece are darul
vederii ... Și el ar trebui să gândească, pentru că de aceea i s-a dat intelectul, pe care ar
trebui să-l folosească pentru a-și atinge mântuirea. Și voi, de asemenea, ar trebui să știți
că nu va fi niciodată calea cea bună calea urmată de mase... Căci masele sunt conduse de
adversarul lui Dumnezeu și adevărul nu va fi găsit niciodată acolo. Dacă voi ați avea în
vedere că adversarul domină pământul și că mult mai mulți oameni îi aparțin lui decât
lui Dumnezeu .... dacă răutatea, lipsa de inimă și nivelul scăzut spiritual v-ar face să
realizați ce mare putere are asupra rasei umane ... v-ați strădui serios să ajungeți la
mântuirea voastră, nu ați merge pe calea mulțimilor, v-ați separa voi înșivă și ați găsi o
cale care duce într-o altă direcție .... Ați fi atenți la mesagerii care vă conduc cu o lumină
pentru a vedea calea ... și nu ați fi satisfăcuți; ați gândi pentru voi înșivă și ați deveni din
ce în ce mai iluminați.
Scuturați-vă de indiferență în ceea ce privește mântuirea sufletelor voastre ... Nu lăsați
pe alții să aibă grijă de voi pentru că sufletul vostru este responsabilitatea voastră, de
care nu vă poate scuti nimeni. Încercați să-l contactați pe Dumnezeu Însuși, să-L alegeți
ca lider, eliberați-vă de cei care vor să fie reprezentanții Săi pe pământ, căci adevărații
Săi reprezentanți vă vor sfătui totdeauna să vă stabiliți propria legătură cu Dumnezeu,
dar reprezentanții falși vor să vă scutească de responsabilitate și vă cer doar ascultare
oarbă și împlinirea propriilor lor porunci .... Dacă doriți să obțineți fericirea, atunci va
trebui să urmați căile care duc la beatitudine; trebuie să apelați la Dumnezeu pentru a vă
arăta căile drepte și pentru a vă oferi puterea de a le urma, chiar dacă aceste conduc în
sus ... Și Dumnezeu va trimite, de asemenea, îndrumătorii potriviți pentru a vă întâlni, El
vă va atrage la Sine, și veți ajunge în siguranță la ținta corectă ...
Amin
31
BD 7496
Isus ca lider ....
revelat în 07.01.1960
Unde duce calea voastră, dacă nu M-ați ales ca lider? .... Aceasta ar trebui să vă întrebați
în mod repetat și să nu doriți altceva decât ca Eu să devin liderul vostru, Căruia să puteți
să vă încredințați și să parcurgeți viața pământească, în siguranță, de mână cu El. Și cu
adevărat, veți fi întotdeauna conduși în mod corect, nu o veți lua pe căi greșite și nu vă
veți distanța de țintă, o veți lua întotdeauna pe căile drepte prin care puteți ajunge în
împărăția cerească, pentru că atunci veți călători pe calea spre casa Tatălui, spre casa
voastră veșnică. Dar trebuie să cereți ca Eu să vă conduc... Nu Mă voi impune vouă, nu
voi încercați să vă influențez împotriva voinței voastre de a lua sau a evita aceste sau
acele căi .... Vreau ca voi să-Mi cereți să fiu liderul vostru mereu și peste tot ... Vreau să-
Mi cereți să vă călăuzesc și să vă conduc peste toate căile de multe ori cu obstacole și
vreau să vă încredințați îndrumării Mele fără să vă opuneți, să Mă urmați pe calea pe
care Eu sunt antemergător, pentru a vă îndruma spre casa veșnică. Căci o singură cale
duce la ea, care este abruptă și necesită eforturi, necesită forță, un ajutor ferm și un
sprijin pentru a trece în siguranță ....
Lasați-Mă să fiu mereu liderul vostru și în curând veți fi incapabili să mergeți greșit, nu
va trebui să vă faceți griji că drumul e greșit sau că devine de netrecut pentru voi și
neputința voastră ... Dacă vă preced Eu, puteți să Mă urmați fără să vă faceți griji, căci
știu cel mai bun mod de a atinge obiectivul și vă voi scurta calea, o voi elibera de piedici,
vă voi purta peste toate obstacolele și vă voi lua întotdeauna de mână, astfel încât să
atingeți obiectivul în siguranță și fără să vă răniți. Dar trebuie să vă încredințați Mie fără
rezervă, nu trebuie să ezitați sau să vă temeți că sunteți ghidați în mod greșit, pentru că
niciodată nu veți putea găsi un lider mai bun decât pe Mine în viața voastră
pământească, indiferent de cât de mulți prieteni loiali ați găsi printre semenii voștri, însă
ei nu știu cu toții calea ascensiunii care duce spre Mine ... Și de aceea trebuie să vă țineți
mereu de Mine, dar nu vă mai faceți griji, pentru că din moment ce v-ați încredințat Mie
vă voi răsplăti încrederea și vă voi lua în grija Mea pe parcursul vieții voastre pe pământ.
Și cu greu vă veți observa progresul, pentru că a merge lângă Mine înseamnă, de
asemenea, a primi puterea Mea, să pot să vă țin de mâna Mea și să urmați fără efort
ascensiunea, pentru care trăiți pe pământ. Pentru că această cale trebuie să conducă în
sus. Atâta timp cât umblați pe un drum neted, calea voastră nu este cea corectă, deoarece
obiectivul vostru este deasupra și în consecință necesită, de asemenea puterea pe care o
puteți primi întotdeauna de la Mine dacă M-ați ales ca lider pentru cursul vieții voastre
pământești.
Totuși, această viață este grea dacă mergeți singuri sau dați adversarului Meu dreptul de
a se alătura vouă, care va ști prea bine cum să înfrumusețeze calea și să o umple de
tentații, astfel încât să nu observați că nu duce în sus, ci în abis .... Atunci veți fi în mare
pericol, căci vă veți prelungi calea reîntoarcerii la Mine sau o face complet imposibilă,
pentru că Eu nu pot fi găsit jos și calea care duce prin pajiști minunate, care este ușoară
32
și urmată de către copiii lumii, nu duce spre Mine, ci în mod inevitabil în abis, de unde
este incredibil de dificil să urci și din nou va dura o lungă perioadă de timp. Cu toate
acestea, trebuie să vă alegeți singuri liderul; trebuie doar să-Mă cereți să vă ghidez în
viața voastră pământească și voi fi cu voi și Eu îl voi înlătura pe celălalt, când vrea să se
alăture vouă. Dacă apelați la Mine ca lider al vostru veți fi, de asemenea, eliberați de
orice responsabilitate, atunci voi acționa Eu în numele vostru și vă voi direcționa și
conduce pe căile drepte, astfel încât să vă atingeți în mod sigur obiectivul: că veți reveni
la Mine în adevărata voastră casă, că veți intra în casa Tatălui vostru, unde vă aștept spre
a fi unit cu voi din nou pentru toată veșnicia ....
Amin
BD 8865
Cuvitele de mîngâiere ale Tatălui ....
revelat în 10.10.1964
Dacă doar v-ați încredința Mie din toată inima, atunci nimic din viața voastră
pământească nu vă va îngrijora, pentru că destinul vostru este în mâinile Mele și în
funcție de încrederea voastră în Mine vă pot oferi ceea ce aveți nevoie. Cu toate acestea,
o credință slabă Mă împiedică ca Eu să vă consider într-un mod care Mi-ar plăcea ... De
aceea ar trebui să lăsați totul să vă abordeze și nu faceți nimic din voința voastră, mai
ales voi, care doriți să fiți în slujba Mea, puteți fi siguri că Eu vă voi netezi fiecare cale,
dacă vă încredințați dragostei și harului Meu, deoarece cu adevărat toate mijloacele sunt
la dispoziția Mea și vă ghidez destinul așa încât să beneficiați voi și de lucrarea pe care o
veți face pentru Mine. La urma urmei, ar trebui să vă fie evident că Eu Însumi nu aș vrea
să vă întrerupeți lucrarea.... Vă puteți imagina că nimic nu este necunoscut Mie, care v-ar
putea ajuta și de aceea veți fi conduși oriunde și oricum decide voința Mea. Eu voi face
decizia voastră ușoară, pentru că toți veți fi o singură minte. Apoi voi veți ști, de
asemenea, că Eu sunt implicat, că trebuie să vă țineți de mâna Mea și credeți că voi
continua să vă ajut ... Pentru că încă vreau ca multă muncă să fie făcută și ar trebui să vă
plasați eforturile la dispoziția Mea pentru că implică expunerea altor erori și
confruntarea cu acestea, pe care o puteți face numai cu ajutorul Meu....
Și, prin urmare, am nevoie și de slujitori loiali care, pe de o parte, sunt dispuși să accepte
cunoașterea spirituală și, pe de altă parte, să o distribuie, deoarece criza spirituală este
din ce în ce mai gravă și oamenii au nevoie urgentă de explicații, deoarece resping
instinctiv învățăturile greșite și împreună de acestea și pe cele corecte și, astfel, rămân
lipsiți de credință ... Și faptul că am nevoie de voi pentru acest serviciu ar fi deja suficient
pentru a vă face înțeleasă grija Mea pentru voi și necesitățile voastre pământești. Pentru
că într-o zi veți afla cât de bogat binecuvântată a fost această lucrare a voastră, chiar
dacă nu se impune ci lasă fiecărei persoane libertatea de a crede. Însă munca voastră
este vizibilă ca raza de lumină de dincolo, astfel încât toată lumea care urmează lumina
să poate ajunge să-și dea seama de adevăr și nu sunt doar câțiva care se ajută cu putere
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)

More Related Content

What's hot

Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmãCopy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
Nicu Barbi
 
Rugaciuni doreen virtue
Rugaciuni doreen virtueRugaciuni doreen virtue
Rugaciuni doreen virtue
lecca vera
 
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald waltersAfirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
lecca vera
 
Secretul vietii
Secretul vietiiSecretul vietii
Secretul vietii
ra1965
 
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
Mihai Stefan
 
A doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balanA doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balan
Cristina Cirica
 
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Daniela-Iulia Balaciu
 
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripatForta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Adrian Ionescu
 
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotro
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotroAryana havah-viata-pe-pamant-incotro
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotro
Nicu Barbi
 
Red Hawk Observarea de sine
Red Hawk  Observarea de sine Red Hawk  Observarea de sine
Red Hawk Observarea de sine
Cristina Luntrașu
 
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
mihaisuteu
 
Psihologia constientizarii-realitatii
Psihologia constientizarii-realitatiiPsihologia constientizarii-realitatii
Psihologia constientizarii-realitatii
Nicu Barbi
 
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
Adrian Ionescu
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
Adrian Ionescu
 
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineretOmraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Sorina Iacob
 
Asa cum gandeste omul - James Allen
Asa cum gandeste omul - James AllenAsa cum gandeste omul - James Allen
Asa cum gandeste omul - James Allen
Ioan Starciuc
 
Initiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardonInitiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardon
Carmen Hevensen
 
Alexandra mosneaga secretele magiei albe
Alexandra mosneaga  secretele magiei albeAlexandra mosneaga  secretele magiei albe
Alexandra mosneaga secretele magiei albe
Tapi Sorin Adrian
 
Calendarul sufletului
Calendarul sufletuluiCalendarul sufletului
Calendarul sufletului
Andrei O.
 

What's hot (20)

Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmãCopy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
Copy of parabole utile in intelegerea invãtãturii despre karmã
 
Artarz~1
Artarz~1Artarz~1
Artarz~1
 
Rugaciuni doreen virtue
Rugaciuni doreen virtueRugaciuni doreen virtue
Rugaciuni doreen virtue
 
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald waltersAfirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
Afirmatii pentru autovindecare/ j. donald walters
 
Secretul vietii
Secretul vietiiSecretul vietii
Secretul vietii
 
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
Experienta Ayahuasca Mihai II - 5 - 7 din 8
 
A doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balanA doua realitate violeta balan
A doua realitate violeta balan
 
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
 
Forta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripatForta sexuala sau dragonul inaripat
Forta sexuala sau dragonul inaripat
 
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotro
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotroAryana havah-viata-pe-pamant-incotro
Aryana havah-viata-pe-pamant-incotro
 
Red Hawk Observarea de sine
Red Hawk  Observarea de sine Red Hawk  Observarea de sine
Red Hawk Observarea de sine
 
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
29017415 marii-initiati-ai-indiei-si-cuviosul-paisie
 
Psihologia constientizarii-realitatii
Psihologia constientizarii-realitatiiPsihologia constientizarii-realitatii
Psihologia constientizarii-realitatii
 
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
Forta sexuala sau dragonul innaripat 1
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
 
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineretOmraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
Omraam mikhael-aivanhov-un-viitor-pentru-tineret
 
Asa cum gandeste omul - James Allen
Asa cum gandeste omul - James AllenAsa cum gandeste omul - James Allen
Asa cum gandeste omul - James Allen
 
Initiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardonInitiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardon
 
Alexandra mosneaga secretele magiei albe
Alexandra mosneaga  secretele magiei albeAlexandra mosneaga  secretele magiei albe
Alexandra mosneaga secretele magiei albe
 
Calendarul sufletului
Calendarul sufletuluiCalendarul sufletului
Calendarul sufletului
 

Similar to Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)

Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdfbertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
GoogleMe2
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob LorberCele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Loredana
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Viorica Velcotă
 
Prietenia lui dumnezeu
Prietenia lui dumnezeuPrietenia lui dumnezeu
Prietenia lui dumnezeu
Craciun Ioan
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Alberto Bacoi
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Viorica Velcotă
 
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
Alin Cazacu
 
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
Răzvan Călinescu
 
Meditatia-Osho
 Meditatia-Osho Meditatia-Osho
Meditatia-Osho
merymar40
 
Lectia 3
Lectia 3Lectia 3
Lectia 3
Dharmakaya
 
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carteS. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
Nicusor Andrei
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Viorica Velcotă
 
Omraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialisttaOmraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialistta
Adrian Ionescu
 
184736074 efectul-isaia
184736074 efectul-isaia184736074 efectul-isaia
184736074 efectul-isaia
Roxana Apostol
 

Similar to Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii) (20)

Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdfbertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob LorberCele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
 
Prietenia lui dumnezeu
Prietenia lui dumnezeuPrietenia lui dumnezeu
Prietenia lui dumnezeu
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
 
1900 08
1900 081900 08
1900 08
 
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
 
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
225601481 vorbind-cu-dumnezeu-truth-and-healing
 
Meditatia-Osho
 Meditatia-Osho Meditatia-Osho
Meditatia-Osho
 
Lectia 3
Lectia 3Lectia 3
Lectia 3
 
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carteS. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
S. Demetrescu din tainele vietii - a doua carte
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
 
Cartea mortilor
Cartea mortilorCartea mortilor
Cartea mortilor
 
Puterea gindului
Puterea ginduluiPuterea gindului
Puterea gindului
 
Omraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialisttaOmraam despre fericirea materialistta
Omraam despre fericirea materialistta
 
184736074 efectul-isaia
184736074 efectul-isaia184736074 efectul-isaia
184736074 efectul-isaia
 

More from Viorica Velcotă

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Viorica Velcotă
 

More from Viorica Velcotă (16)

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
 

Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)

 • 1. 1 Bertha Dudde – Broșura tematică 009 Voi – între două lumi Partea 2 Lupta omului cu spiritul satanic al lumii O selecție din Revelații de la Dumnezeu primite prin ”Cuvântul interior” de Bertha Dudde
 • 2. 2 Lupta omului cu spiritul satanic al lumii Partea 2 Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” ************************* Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină. Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui. Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse. Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații www.bertha-dudde.info Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmând adresa următoare: http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html 1 Versiunea în limba engleză
 • 3. 3 Cuprins BD 4877 Dumnezeu inaccesibil .... Recunoașterea naturii Lui fundamentale .................................... 4 BD 5796 Depășirea materiei .... Împărăția spirituală ... ...................................................................... 5 BD 3712 Prudență și blândețe .............................................................................................................. 6 BD 5565 Gândirea confuză – Probleme spirituale .... Voința liberă .... ................................................ 7 BD 6158 Schimbarea naturii doar din interior .................................................................................... 9 BD 6194 Un îndemn serios .................................................................................................................. 10 BD 6329 Străduința spre obiectiv .... Ajutorul lui Dumnezeu .... ........................................................ 11 BD 6340 Mijloacele harului .... A merge cu Dumnezeu .... .................................................................. 12 BD 3716 Pericolul leneviei .................................................................................................................. 13 BD 5172 Viața pământească – viață iluzorie .... ................................................................................ 14 BD 6338 Grija constantă a lui Dumnezeu pentru ființa umană......................................................... 15 BD 1933a Instinctele din etapele preliminare determină caracterul................................................. 16 BD 1933b Instinctele din etapele preliminare determină caracterul.... Ereditate .... Predispoziție .... Părinți .... ............................................................................................................................................... 17 BD 5233 Îndumnezeirea ființei în copil ............................................................................................... 18 BD 5136 Puterea lui Satan .... .............................................................................................................. 20 BD 5825 Cine slăvește lumea nu va intra în împărăția cerurilor .... .................................................. 21 BD 5243 Iertarea .... Ispășirea .... Dreptatea .... (Legea cauzei și efectului)........................................ 22 BD 5647 Cine este iubit de Dumnezeu ................................................................................................. 23 BD 3697 Porunci umane .... Iubirea de aproape .... Porunca lui Dumnezeu....................................... 25 BD 5605 Trezirea morților prin Cuvântul lui Dumnezeu ................................................................... 26 BD 5102 Școala spiritului .... ................................................................................................................ 27 BD 7494 Dragostea e însăși viața ........................................................................................................ 28 BD 6547 Cei ce sunt doar conformiști nu vor avea succes .................................................................. 29 BD 7496 Isus ca lider .... ....................................................................................................................... 31 BD 8865 Cuvitele de mîngâiere ale Tatălui .... .................................................................................... 32
 • 4. 4 Lupta omului cu spiritul satanic al lumii BD 4877 Dumnezeu inaccesibil .... Recunoașterea naturii Lui fundamentale revelat în 09.04.1950 Nici un spirit uman nu Mă va putea înțelege atât timp cât nu s-a unit cu Mine, cu eternul Meu Spirit-Tată. Și această unire cu Mine este un act care necesită dorința cea mai mare de a intra în voia Mea, deci înseamnă conformare cu natura Mea fundamentală. Numai ceea ce a devenit ca una cu Mine este capabil să Mă recunoască, altfel este doar o credință și nu o realizare completă. Spiritul ființei umane are, cu siguranță, capacitatea de a înțelege, dar niciodată singur, ci doar în unitate cu Mine. Este o scânteie a eternului Meu Spirit-Tată, este parte din Mine care a ieșit din Mine și păstrează contactul cu Mine permanent, dar numai voința omului îl aduce într-o stare în care poate acționa. Acestă voință trebuie să se subordoneze Mie, iar atunci scânteia spirituală poate deveni activă în acea persoană. Poate dura, adesea, mult timp până când voința ființei umane va trezi spiritul în sine, iar acest timp este pierdut pentru eternitate. Parcursul pământesc al omului în stare de ignoranță este inutil pentru suflet, pentru că atunci va trăi numai pentru lume și nu este capabil încă să înțeleagă sensul și scopul vieții sale pământești, nu a intrat încă în contact cu spiritul său interior și este complet orb. Numai trezirea scânteii spirituale din interiorul ființei va proteja dezvoltarea superioară a sufletului, maturizarea acestuia. Pentru că spiritul trezit va convinge sufletul să se îndepărteze de lume și să asculte vocea sa și atunci se vor ivi zorii, iar întunericul va fi dispersat de lumină .... și spiritul va edifica sufletul despre Ființa Mea, despre lucrarea Mea și despre grija Mea continuă pentru creația Mea vie. Apoi spiritul persoanei îl va ghida în adevăr, îi va transmite cunoștințe care nu pot fi primite din surse externe, deoarece i-ar fi fost prezentate incomprehensibil sau nu ar fi capabil să le înțeleagă. Apoi spiritul va îndemna în mod constant sufletul spre o unire cu Mine, deoarece, fiind parte din Mine, vrea, de asemenea, să atragă sufletul spre sine; de aceea unirea cu Mine ar trebui să devină și scopul sufletului. Ființa umană va începe să aprecieze natura Mea fundamentală doar atunci când a atins un anumit grad de maturitate și chiar și atunci nu va mai putea niciodată să o înțeleagă în toată profunzimea ei. Nu o poate înțelege ca ființă umană și chiar și o ființă de lumină este încă foarte îndepărtată de Mine, deși este pătrunsă de puterea Mea și, prin urmare, fericită. Este imposibil să se determine complet natura Mea fundamentală, pentru că depășesc toate celelalte ființe de lumină și putere și de aceea Eu Sunt de neînțeles pentru fiecare ființă, chiar și atunci când ea a realizat cel mai înalt grad de perfecțiune. Dacă ar fi fost posibil să Mă înțeleagă, Eu nu aș fi Infinit, nici în perfecțiune, nici în putere. Și tocmai această incomprehensibilitate umple o ființă de lumină de fericire, astfel încât să Mă poată privi și să Mă iubească tot mai profund, pentru a tânji în mod constant spre Mine
 • 5. 5 cu dor și îi voi împlini totdeauna dorința. Faptul că Eu Sunt inaccesibil ființei îi va intensifica iubirea pentru că, știindu-Mă inaccesibil , va considera dragostea Mea drept cel mai mare dar. Însă, pe de altă parte, creația Mea vie este inseparabil legată de Mine .... Imperfecțiunea sa auto-provocată, starea ei în contradicție totală cu natura Mea fundamentală nu limitează iubirea Mea pentru ea și nu mă va determina niciodată să o resping, adică să Mă despart de ea ... Indiferent de cât de neatins Sunt Eu de ființă, aceasta este legată de Mine, ea îmi aparține Mie, pentru că a provenit din puterea Mea și astfel este o parte fundamentală din Mine Însumi. Și această comuniune își va găsi acum punctul culminant în unitatea conștientă din partea ființei. Prin încercarea de a ajunge la Mine, se pune în starea de fericire pentru că, pentru a simți dragostea Mea și a o trăi ca fericire, voința ființei trebuie să fie total îndreptată spre Mine. În ființă nu trebuie să existe opoziție de nici un fel. Trebuie să vrea să ajungă la Mine pentru a fi înălțată de Mine și această înălțare, această atragere spre Mine este o stare fără sfârșit în eternitate .... Ființa nu va atinge niciodată obiectivul final, dar se va apropia în mod constant de Mine și această certitudine este încă de neînțeles pentru voi ca ființe umane de pe pământ. Cu toate acestea, fericirea ființei se bazează pe dorința și împlinirea ei continuă .... O ființă complet satisfăcută nu ar mai fi capabilă să simtă dorința și, astfel și euforia îmdeplinirii. Însă Eu vreau ca ai Mei copii să se îndrepte spre Mine tot timpul, doresc în mod constant să le dăruiesc și, prin urmare, vreau să fiu dorit în mod constant... Și astfel, ca scop final, voi stimula ființele spre cea mai mare măsură a dragostei și dorinței, dar rămân mereu deasupra creațiilor Mele vii, nu datorită lipsei iubirii, ci din cauza iubirii Mele infinite, pentru că Eu vreau să le dăruiesc o bucurie fără sfârșit, pentru că dragostea Mea nu poate înceta niciodată în toată veșnicia .... Amin BD 5796 Depășirea materiei .... Împărăția spirituală ... revelat în 26.10.1953 Atât timp cât gândurile și dorințele se îndreaptă doar spre lume și produsele ei, cu greu veți moșteni împărăția Mea, căci împărăția Mea nu este din lumea aceasta ... Împărăția mea poate fi obținută numai prin renunțarea la tot ceea ce voi, oamenii, găsiți că e de dorit ... Împărăția mea necesită depășirea materiei, vă veți putea elibera de forma aceasta și să intrați în Împărăția Mea, dacă vă aflați desprindeți de tot ce aparține adversarului Meu. Această lume materială este tărâmul său, deși el nu are nici o influență asupra materiei ca atare .... Dar influența lui este mai mare asupra oamenilor, care adăpostesc esența spirituală ca suflet în interiorul lor, care au ajuns acum în stadiul de dezvoltare prin care pot să iasă
 • 6. 6 din stăpânirea sa, unde se pot elibera de orice formă exterioară prin utilizarea corectă a voinței. El își va exercita influența până la exces atașând persoana de materie pentru a-i direcționa greșit voința astfel încât să o facă se îndrepte din nou spre o stare pe care persoana deja a depășit-o. Lumea materială este cea mai mare încercare a voinței, pentru că trebuie să renunțați la ea, trebuie să eliminați în mod voluntar tot ceea ce considerați dezirabil în cursul vieții voastre pământești, trebuie să vă îndreptați spre împărăția spirituală, deci trebuie să alegeți și să vă decideți pentru împărăția Mea sau împărăția adversarului Meu. El vă va ispiti cu mărfurile lumii ... dar gândiți-vă că aceste bunuri sunt efemere, că acestea se pot distruge sau că vor trebui abandonate de voi în ora morții voastre ... Nu le puteți păstra pentru totdeauna, mai devreme sau mai târziu le veți pierde irevocabil ... Gândiți-vă la aceasta și la prin urmare începeți devreme prin producerea, lucrul și dobândirea bunurilor care nu vă pot fi luate, bunuri veșnice a căror valoare va fi recunoscută cu adevărat doar în veșnicie, după moartea trupului, care vor fi atunci averea sufletului și îl va face infinit de fericit. Dorința voastră pentru materie vă face orbi pentru posesiunile spirituale, sunteți în imposibilitatea de a le recunoaște, deoarece gândurile voastre sunt concentrate numai asupra lucrurilor pământești care vă lasă insensibili la curentele spirituale, pentru că împărăția Mea nu este din această lume, dar împărăția Mea va veni la oricine o dorește ... Prin urmare, desprindeți-vă de ceea ce vă împiedică intrarea în împărăția Mea ... Eliberați-vă de dorința pentru posesiuni pământești, abțineți-vă cât timp trăiți pe pământ pentru a primi apoi din abundență posesiunile Mele de dragoste din împărăția spirituală .... Amin BD 3712 Prudență și blândețe ... revelat în 13.03.1946 Fiți prudenți și blânzi ... și veți avea mare succes dacă vreți să lucrați pentru Mine și împărăția Mea ... Și dacă vreți să dăruiți Cuvântul Meu oamenilor trebuie să-l transmiteți așa cum vi l-am dat Eu, trebuie oferit cu dragoste ... Dragostea este totdeauna aceeași; se exprimă în blândețe și răbdare, în dorința de a dărui fericirea, în dăruirea altruistă. Astfel, oricine oferă Cuvântul Meu trebuie să simtă aspirația interioară de a face pe alți oameni fericiți, să o facă cu o inimă plină de bucurie și dacă îl îndeamnă pe celălalt trebuie să fie în cel mai delicat mod posibil, trebuie să dorească să dăruiască fericire cu cea mai profundă sinceritate. Dacă sunteți plini de zel, aceasta este lăudabil, dar nu dacă vă întâlniți cu rezistență și pentru a învinge folosiți cuvinte dure care nu sunt de ajutor pentru cauza Mea. Voi trebuie întotdeauna să vă considerați reprezentanții Mei și astfel întotdeauna să afișați și o natură plină de iubire și, dacă vă stăpânește fervoarea, trebuie
 • 7. 7 să fie una dreaptă, care nu e îndreptată spre alți oameni ci împotriva falsității și erorii, cu care se luptă și pe care încearcă să le elimine. Rezultatele muncii satanice ar trebui și pot fi obiectul dezgustului total și al disprețului și, în consecință, trebuie să fie denunțate, dar Evanghelia din ceruri trebuie să fie dăruită oamenilor cu blândețe și dragoste altfel va rămânea fără efect. Astfel, trebuie să vă îndepliniți munca cu cea mai mare prudență, chiar și atunci când starea spirituală a celorlalți oameni vă dezgustă, când rezistența lor vă testează răbdarea în mod considerabil. Pentru că ceea ce susțineți este învățat prin dragoste, de aceea dragostea trebuie să se exprime și trebuie să se vadă natura plină de iubire a purtătorului. Cu toate acestea, trebuie să vorbiți în numele Meu și a învățăturii Mea cu toată fermitatea, altfel sarcina pe care Eu vă solicit să o îndepliniți nu va avea succces. Trebuie să lucrați cu sârguință oriunde și cu fiecare om .... Trebuie să îi încurajați să acționeze cu bunătate și prezentați acest lucru ca fiind singurul serviciu adevărat pentru Dumnezeu, care-Mi este plăcut și care va avea ca rezultat binecuvântări și har de sus. Cuvântul Meu învață doar dragostea și când încurajați și alte persoane, răspândiți deja Cuvântul Meu ... Depinde doar de voința ființei dacă va crede Cuvântul oferit, ce are ca rezultat un contact cu Mine, iar o învățătură dăruită cu blândețe nu este fără efect și va lăsa o impresie mai puternică decât susținerea prea zeloasă a unor valori spirituale care sunt încă de neînțeles pentru cealaltă persoană pentru că nu are dragoste. Blândețea și prudența sunt factori importanți atunci când răspândiți învățătura Mea despre dragoste .... Cu toate acestea, dacă spiritul arogant al altei persoane vă confruntă, atunci știți că spiritul adversarului Meu vorbește prin el ... care cere cu siguranță cuvinte mai puternice... dar în acest caz Eu Însumi voi pune cuvintele în gura voastră, dacă Îmi cereți cuminți ajutorul pentru a vă descurca cu oamenii care poartă acest spirit în sine. Pentru că trebuie să fie tratați cu totul altfel, trebuie să fie deranjați din mulțumirea lor arogantă și ghidați spre un alt mod de a gândire. Discursul blând nu le va fi de folos. Dar veți ști în mod clar în inima voastră dacă sau când există încă posibilitatea de a schimba astfel de oameni și dacă lucrați pentru Mine și împărăția Mea în asociere cu Mine, veți fi iluminați de spiritul Meu, care va pune cuvintele în gura voastră care vă permit să vorbiți fără ezitare, așa cum vă solicită inima. Prudența, blândețea și rugăciunea sinceră către Mine va duce cu siguranță la succes, pentru că atunci voi binecuvânta munca voastră pentru împărăția Mea pe acest pământ și în veșnicie .... Amin BD 5565 Gândirea confuză – Probleme spirituale .... Voința liberă .... revelat în 26.12.1952 Gândirea oamenilor a devenit confuză. Datorită problemelor spirituale oamenii sunt departe de adevăr și, prin urmare, de asemenea departe de Mine, pentru că trăiesc fără
 • 8. 8 iubire, deoarece dragostea îi unește inevitabil cu Mine și cu adevărul. Cum altfel ar putea să fie ajutați dacă nu prin sfătuirea constantă și prin a-i motiva să iubească .... Însă lor nu li se poate porunci să iubească, ci aceasta le poate fi prezentată ca fiind cea mai importantă poruncă care trebuie îndeplinită fără întârziere dacă ființa umană dorește să-și atingă țelul pe pământ. Omul trebuie să știe că nici măcar un pas nu poate face fără dragoste, dar nu-i poate fi cerută cu forța pentru că altfel nu ar fi iubire, în cel mai bun caz ar fi doar un act care intenționează să simuleze dragostea. Trebuie să nu uitați că dragostea este ceva divin și că v-am dat porunca iubirii pentru a vă arăta calea spre divinizarea naturii voastre .... Dar în nici un caz nu voi exercita vreodată cea mai mică constrângere asupra voastră, așa cum implică adevăratul sens al cuvântului 'poruncă'. Vă permit astfel să decideți totul, puteți să vă exercitați autodeterminarea; Eu vă pot instrui astfel încât să mergeți pe calea cea bună din proprie voință ...Prin urmare, Mă străduiesc în mod constant să călăuzesc oamenii în gândirea corectă, să îi instruiesc corect, să le transmit Cuvântului Meu prin slujitori care îmi sunt dedicați din toată inima, pentru a explica partea pozitivă și negativă a orice, astfel încât ei înșiși să ia decizia corectă și să urmeze ceea ce îi va conduce spre obiectivul lor ... astfel încât ei să trăiască o viață de dragoste și să devină din nou ceea ce au fost la început. Cu toate acestea, Mă întâlnesc cu o rezistență neputincioasă... Oamenii nu acceptă instrucțiunile Mele pline de dragoste, gândirea lor este așa de confuză că nu mai sunt capabili să înțeleagă cele mei simple și clare informații despre corelații .... și nici nu vor să le înțeleagă.... Cuvintele Mele pline de iubire trec de urechile lor și nu le ating inima și puterea Cuvântului Meu nu mai poate fi eficace asupra oamenilor ... Este o suferință spirituală imensă pentru că ei nu mai sunt motivați din interior, iar voința trebuie să le rămână liberă; ei nu au nici o dorință a avea explicații corecte, sunt confortabili în întunericul lor spiritual, nu doresc nici o lumină ... și dacă vine lumina pentru ei, nu vor lăsa razele sale să intre în inimile lor, ei se întorc spre lămpile înșelătoare care se aprind de-a lungul căii ... Mă uit plin de compasiune la creațiile Mele vii la care aș vrea să le dau fericire și care nu accepă nimic din mâinile Mele. Îl văd rătăcind pe fiecare, pe alte căi, dar nu merg pe calea care duce într-adevăr în sus, cu siguranță spre Mine ... Îi văd și pe cei care Mă caută, dar care nu acceptă sfaturi prin care le spun unde pot fi găsit Eu, care trebuie să urmeze multe căi înainte să o găsească cea potrivită ... aș vrea să-i scutesc de toate aceste drumuri inutile, aș vrea să le fac mai ușoară ascensiunea către Mine, aș vrea să ofer tuturor cu un ghid .... Cu toate acestea, nu pot decât să-i chem cu cuvinte atrăgătoare: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” .... Eu nu pot decât să vă chem, dar nu vă forțez să urmați calea cea bună ... Ei nu ascultă chemarea iubirii Mele pentru că ei nu pot recunoaște glasul Meu atât timp cât sunt fără iubire. Și aceasta este ceea ce Eu descriu ca suferință spirituală, faptul că există într-adevăr ajutor și că este mai mult decât revărsat din abundență de Mine, dar pe care voi, oamenii, nu doriți să-l acceptați și, prin urmare, veți determina voi înșivă sfârșitul de care vă apropiați; Eu vă pot ajuta, Eu vreau să vă
 • 9. 9 ajut și voi înșivă trebuie să doriți să fiți ajutați ... Pentru că voința voastră este liberă și va determina pentru totdeauna soarta voastră .... Amin BD 6158 Schimbarea naturii doar din interior .... revelat în 08.01.1955 Nimic extern nu are un efect benefic asupra vieții tale interioare, nici acțiunile formale nu pot ajuta sufletul tău să se maturizeze și să-l ducă la perfecțiune ... Schimbarea naturii voastre poate fi realizată doar din interior, de aceea trebuie să vă retrageți frecvent în singurătate, pentru a vă analiza și a îndepărta orice vă murdărește, oricare ar fi imperfecțiunile pe care le-ați încorporat în voi .... Sursele externe vă pot atrage cu siguranță atenția asupra desfășurării acestei activități psihologice, puteți fi învățați cum să reușiți, ce trebuie să observați ... ce trebuie să evitați pentru că vă este dăunător și ce ar trebui să faceți pentru a deveni perfecți .... dar trebuie să le realizați voi înșivă și numai prin a vă îndepărta de tot ce e exterior chiar dacă sunteți în mijlocul lumii și forțați să vă îndepliniți îndatoririle. Însă, această activitate psihologică trebuie să se desfășoare simultan pentru că este în totalitate independentă de ocupația voastră, pentru că se referă la natura voastră interioară, la defectele și obiceiurile proaste, se referă la viața interioară a omului, la gândire, voință și comportament care ... chiar dacă sunt dirijate într-un mod lumesc .... trebuie să emane dragoste, altfel nu se poate vorbi de o transformare a personalității. Prin urmare, munca voastră psihologică trebuie să consiste în rafinarea gândirii și a înclinațiilor și în direcționarea acestora spre scopuri divine; trebuie să faceți un efort permanent de a trăi o viață fără egoism, de altruism, blândețe și răbdare, de liniște ... Trebuie să dezvoltați toate calitățile bune în voi și să expulzați gândurile și atributele rele ... Și toate acestea necesită voința sinceră de a trăi corect înaintea lui Dumnezeu .... Nu trebuie să devină evident în exterior, adică nu ar trebui să fie expuse în exterior ... însă o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu de asemenea, influențează mereu semenii voștri, îi stimulează să vă imite și va fi întotdeauna mai eficientă decât multe discursuri și obiceiuri care nu garantează o schimbare interioară de atitudine. O persoană se poate schimba numai dacă se analizează el însuși și se gândește la deficiențele și defectele sale și se decide să se perfecționeze. Și această schimbare interioară trebuie să fie întreprinsă de fiecare persoană dacă dorește să ajungă la scopul de a deveni perfect. Decizia trebuie, de asemenea, urmată de fapte, altfel voința nu este serioasă ... Astfel puteți înțelege că atingerea beatitudinii nu este determinată de denominațiune, ci numai de voința ființei umane de a aprinde dragostea în sine care îl transformă total, care transformă toate atributele rele în cele bune și, prin urmare, este singurul mijloc de a deveni perfect ... dar care poate fi practicată de toți oamenii,
 • 10. 10 indiferent din ce denominațiune aparțin ... Toate confesiunile vă învață iubirea ... de aceea toate acestea pot duce la perfecțiune, totuși nici o denominație nu poate să garanteze această perfecțiune ... numai ființa umană o poate realiza cu o muncă serioasă de a se perfecționa pe sine .... Amin BD 6194 Un îndemn serios .... revelat în 21.02.1955 Vă avertizez în mod repetat, să vă desprindeți de lume ... Cu toate acestea, voi, oamenii, vă atașați de ea tot mai mult, vă îndreptați tot mai mult către posesiuni pământești, vă răsfățați din ce în ce mai mult în plăcerile vieții și împărăția spirituală devine din ce în ce mai îndepărtată pentru voi, pentru că nu poate fi dobândită împreună cu lumea fizică. Aceasta e ruina voastră, faptul că vă predați domnului care vă atrage sufletele așa că vă încurcați din ce în ce mai mult în rețelele sale de minciuni, care sunt aurite și prin urmare, nu sunt recunoscute drept ceea ce sunt .... Dorința voastră pentru plăcerile vieții va duce la moartea voastră ... Căci această dorință este pusă în inima voastră de către adversarul Meu, el vă impulsionează să vă măriți dorința de a vă abandona plăcerilor lumii ... el inflamează dorințele voastre fizice în căutarea și de asemenea găsirea împlinirii în păcat ... El îndepărtează toate gândurile bune, iubirea egoistă este ațâțată cu cea mai mare pasiune, oamenii îi aparțin numai lui pentru că nu se întreabă dacă trăiesc după voia Mea, ca să-Mi facă plăcere ... Au căzut pradă lumii și, în consecință, celui care este domn al acestei lumi .... Întunericul dens este răspândit pe pământ, deoarece nici o rază spirituală nu îl poate pătrunde și în acest întuneric și adversarul Meu are un joc simplu... el capturează nenumărate suflete și le pregătește destinul pe care în orbirea lor, ei nu-l pot realiza... El le va da cu siguranță ceea ce vor în viața pământească, însă soarta lor după moartea trupului va fi una groaznică ... Pentru că atunci el îi va lua în stăpânire și îi va lăsa fără putere și fără a se putea elibera de sub controlul său și ei vor trebui să plătească pentru confortul din scurta viață pe pământ cu un destin îngrozitor în eternitate ... Cu toate acestea, indiferent de cât de serios este prezentat oamenilor, indiferent cât de urgent sunt ei sfătuiți și avertizați împotriva dușmanului sufletelor lor ... nu vor asculta și își păstrează ochii ațintiți spre lume, care îi atrage cu strălucirea ei. Păcatul îi scapă de sub control, pentru că dacă omul nu poate obține imediat ceea ce dorește, el încearcă să câștige prin mijloace greșite. Nimic nu este sacru pentru el, nici posesiunile aproapelui său, nici viața sa, dacă el își poate îmbunătăți situația, dacă poate obține un avantaj pentru a-și servi trupul ... Cu o asemenea atitudine lumina nu poate să- i pătrundă inima, el trăiește într-un întuneric adânc și se simte confortabil acolo. Este un timp al depravării, un timp al păcatului în care adversarul Meu își sărbătorește triumful,
 • 11. 11 în care mesagerii Mei de lumină câștigă puțină influență și doar puterile de jos au succes .... Adversarul Meu culege o recoltă bogată .... și timpul se apropie de sfârșit ... În via Mea activitatea este necesară mai mult ca niciodată, astfel încât oamenii care nu sunt complet sub influența sa să poate fi încă mântuiți ... cei ale căror suflete nu au căzut încă pradă lui.... Amin BD 6329 Străduința spre obiectiv .... Ajutorul lui Dumnezeu .... revelat în 09.08.1955 Totul vă va servi spre maturizare și, astfel, fiecare zi vă va permite să avansați în dezvoltarea voastră, dacă vă amintiți mereu că Dumnezeu conduce destinul vostru și că totul se întâmplă așa cum este cel mai bine pentru sufletul vostru. Indiscutabil, trupul va trebui adesea să sufere; viața voastră va părea adesea plină de greutăți, îngrijorările vă vor domina de multe ori și veți deveni ezitanți și descurajați ... Totuși nimic nu e întâmplător, Tatăl vostru din cer știe totul și, prin urmare, știe de asemenea situația voastră, pentru că El Însuși a predeterminat-o ca să vă ajute să progresați. Dar vă puteți îmbunătăți sau vă puteți agrava situația pentru că trebuie doar să urmați calea cea bună pentru a găsi ajutor, așa cum resentimentele și aversiunea din partea voastră vor duce mereu la a vă percepe situația mai rău decât este și veți suferi de două ori mai mult pentru că vă plângeți ... Cu toate acestea, există Cineva Care așteaptă întotdeauna chemarea voastră pentru că El vrea să vă ajute, dar mai întâi El vrea să audă chemarea voastră pentru a-Și demonstra iubirea pentru voi .... Acesta vrea să vă ajute și vă poate ajuta, dar El se așteaptă să credeți în dragostea Lui și în puterea Lui. Ar trebui să-L recunoașteți întotdeauna ca pe un Dumnezeu al iubirii, chiar dacă trebuie să suferiți sau dacă iubirea Lui față de voi nu este evident recunoscută ... Doar dragostea Îl determină la acțiune ... și numai dragostea Îl motivează să trateze aspru oameni din când în când, ca aceștia să nu mai rătăcească pentru veșnicie. Dar oricine se va încredința în enorma Sa iubire, va fi în curând scos din suferință, deoarece Dumnezeu nu cere decât o devotare totală față de El .... Apoi veți fi foarte curând liberi de toate grijile și suferințele, deoarece dragostea Lui Dumnezeu le va îndepărta de îndată ce veți întemeia sau întări relația corectă cu Dumnezeu ... Atunci scopul lor a fost atins și un alt nivel a fost obținut; atunci sufletul va fi făcut un pas înainte și o perioadă de pace va apărea pentru a servi ființei umane la reflexia interioară .... pentru că ar trebui să se străduiască constant să urce, nu trebuie să obosească, trebuie să-și păstreze ochii pe țel, realizarea aceasta fiind sarcina sa pământească.... Dacă străduința sa se oprește, atunci va apărea imediat o discordanță care-i va reaminti de sarcina sa pământească ... Cu toate acestea, indiferent de ceea ce se întâmplă pentru
 • 12. 12 voi, este cu siguranță numai pentru binele sufletului vostru și veți putea birui totul cu ajutorul Celui Care a purtat crucea în locul vostru, Care a murit pentru voi pe cruce .... Chemați-L în toate problemele spirituale și pământești... El știe suferința voastră, El știe de toate lipsurile și problemele oamenilor și este dispus să vă ajute în orice moment și prin apelul vostru către Isus Hristos veți fi conectați din nou cu El, veți merge pe calea către Isus și cu El ... și această cale vă va conduce în siguranță spre țelul vostru.... Amin BD 6340 Mijloacele harului .... A merge cu Dumnezeu .... revelat în 27.08.1955 Este încă un timp al harului ... Încă mai încerc să vă conving pe voi, oamenii, prin diverse metode să vă întoarceți și să vă conduc la perfecțiune ... și e necesar doar ca voința voastră să nu fie în totalitate în opoziție cu Mine. Dacă voi vă răzvrătiți împotriva Mea, împotriva destinul vostru și a tot ce încă mai este prevăzut pentru beneficiul sufletului vostru, atunci mijloacele harului Meu vor fi ineficiente, iar viața voastră va fi, de asemenea, în pericol ... viața sufletului vostru ... pentru că atunci va trece în moarte spirituală. Voi, oamenii, trebuie să vă potriviți cu voința Mea, trebuie să înțelegeți că sunteți fără putere și să vă predați Celui ce guvernează cerul și pământul ... Numai printr-o astfel de devoțiune pasivă vă veți îmbunătăți viața pământească ... și apoi permiteți, de asemenea, ca mijloacele harului să aibă efect și realizați un progres pentru sufletului vostru ... Sunt zilele din urmă și, prin urmare, un timp de mare dificultate pentru că încă mai vreau să ajut oamenii să se întoarcă și să atingă perfecțiunea .... Nu ar fi cu adevărat dragoste din partea Mea dacă v-aș lăsa destinului vostru și astfel v-aș oferi o viață desfrânată, fără griji, lipsită de mizerie și necazuri, pentru că atunci sufletele vostre cu siguranță s-ar rătăci, deoarece imboldul interior spre ascensiune este prezent la foarte puțini oameni .... Trebuie să vă suport pentru că vă iubesc, dar vă pot acorda sprijinul Meu doar în modul pe care Eu îl consider o binecuvântare pentru sufletul vostru ... fiind strict cu voi, pentru a vă trezi la realitate, deoarece sunteți aproape de sfârșit și graba este esențială .... Cu toate acestea, fiecare persoană își poate îmbunătăți soarta pământească prin a Mă urma, apropiindu-se de Mine tot mai mult și făcând astfel căderea imposibilă ... Și Eu îl voi îndruma astfel încât viața sa pământească să-i fie mai suportabilă ... Pentru că atunci nu va mai avea nevoie de mijloace dure de ajutor pentru că l-am câștigat pentru Mine Însumi ... Totuși atâta timp cât omul încă Mi se opune, el simte doar povara și nu ajutorul Meu ... Cu toate acestea, dragostea Mea îl urmează și încearcă să-l câștige, doar că folosește mijloace diferite, care cu toate acestea sunt mijloace ale harului, pentru că ele intenționează doar să realizeze întoarcerea creațiilor Mele vii la Mine .... Dar cât de nesemnificative sunt aceste suferințe și greutăți.... care, însă, vi se vor întâmpla în mod
 • 13. 13 irevocabil dacă nu vă plecați, în comparație cu agonia unei noi izgoniri în materia solidă, care însă se vi se va întâmpla irevocabil dacă nu vă supuneți voinței Mele în aceste ultime zile înainte de sfârșit ... Prin suferință și greutăți nu vreau să obțin nimic altceva decât întoarcerea la Mine, la Cel ce vă poate și vă va ajuta în orice moment .... Voi munciți și sunteți greu împovărați... Însă, îl cunoașteți pe Cel Care vă cheamă la El Însuși ... Urmați chemarea Lui: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă ... " Nu este nimic ce nu vă voi da dacă aceastea vă vor aduce beneficii sufletului vostru. Alăturați-vă grupului copiilor Mei, nu stați departe în răutate și sfidare ci veniți la Mine, voi cei ce sunteți încă distanți și renunțați la opoziția voastră. Călătoria cu Mine este cu adevărat mai ușoară și mai plăcută, pentru că Eu vă voi îndruma astfel încât să vă atingeți țelul fără efort.... dar calea Mea duce departe de lume ... Căci împărăția Mea nu este din această lume ... totuși este casa voastră adevărată care vă va primi în ziua în care veți părăsi pământul... Aveți în față doar un scurt drum de parcurs, dar este suficient pentru a vă atinge țelul .... Dacă vă predați Mie și ascultați îndrumarea Mea fără rezistență, nu veți regreta că l-ați urmat Cel ce este Tatăl tuturor, care vrea să-și călăuzească copiii spre eterna beatitudine .... Amin BD 3716 Pericolul leneviei .... revelat în 17.03.1946 Nu trebuie să vă dedați leneviei în timpul zilelor din urmă, nu trebuie să stați inactivi și să așteptați sfârșitul indiferenți, ci, unde este necesar, trebuie să lucrați neobosit, atât în mod spiritual cât și pământesc. Sufletul vostru beneficiază doar în urma activității și niciodată într-o stare de odihnă. Mai mult decât atât, ultimele zile vor necesita o activitate viguroasă ca urmare a unor greutăți grave care vor forța oamenii să participe la orice fel de muncă. Pentru că doar cei care Mă trădează, care M-au părăsit cu desăvârșire, vor avea un standard bun de viață. Cei care se supun Mie vor trebui să se lupte cu greutăți acute, lumești de asemenea; cu toate acestea, cu ajutorul Meu, ei vor putea să le depășească dacă lucrează cu sârguință. Dar îi voi ține ocupați până la sfârșit, nu vreau ca ei să rămână inactivi și să aștepte ajutorul Meu, deoarece nu vreau ca ei să fie în pericol de a Mă părăsi prin compararea vieții lor cu viața ateilor și să înceapă să se rătăcească în credința lor în Mine. Activitatea sârguincioasă îi va proteja de gândurile rătăcite, deoarece activitatea este viață și atâta timp cât o sarcină este îndeplinită în beneficiul altor oameni este, de asemenea, o binecuvântare pentru sufletul omenesc. Dificultățile din acest timp vor necesita acțiuni de susținere a altor oameni, iar ai Mei vor trebui să fie foarte harnici și chiar și reprezentanții Cuvântului Meu, slujitorii Mei de pământ, nu sunt scutiți și voi binecuvânta eforturile tuturor și le voi elimina cele mai mari greutăți, deși va părea lumii că omul s-a ajutat singur ... deoarece ajutorul Meu se
 • 14. 14 arată în mod vizibil lumii doar atunci când puterea credinței este menită să devină evidentă. Cu toate acestea, fiecare persoană va putea să muncească și să aspire spiritual, în ciuda cerințelor tot mai mari a puterii sale fizice înainte de sfârșit ... Dacă aspiră spre Mine, puterea Mea spirituală va susține lucrarea omului și gândurile lui vor fi capabile să rătăcească liber în domeniul spiritual, el va fi capabil să intre în contact cu Mine în orice moment, munca lui fizică nu îl va împiedica să lucreaze pentru Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde este cazul. Căci voi da tuturor un loc în care vor putea să muncească fizic și spiritual în conformitate cu abilitățile lor. În plus, timpul pare să treacă mai repede la o persoană activă, în timp ce omul inactiv își extinde propriul timp datorită leneviei sale. Lenevia nu duce la nici un fel de succes, nici spiritual, nici pământesc .... domnul din lumea de jos se află în posesia unei ființe umane leneșe; el îl ispitește cu promisiuni lumești și îi distrage atenția de la adevărata lui sarcină de pe pământ. Și, pentru că dorește să-și îmbunătățească viața, persoana inactivă îl va urma de bunăvoie. Îi avertizez serios pe ai Mei de pericolul leneviei ... voi binecuvânta fiecare faptă care nu este în mod evident lipsită de bunătate și binecuvântarea Mea va avea ca rezultat un ajutor constant în timpul greutăților spirituale și pământești. Prin urmare, rămâneți activi neobosiți; Amintiți-vă că nu este mult timp până la sfârșit și că orice fel de activitate este viață. Nu puneți capăt experienței vieții înainte de vreme și folosiți și fluxul de vitalitate în mod corect, iar atunci puterea spirituală va fi sporită, veți persevera până la sfârșit și nu trebuie să vă temeți de greutăți pentru că atunci veți trăi în conformitate cu voia Mea și în acest sens și veți fi întotdeauna siguri de protecția Mea, dragostea Mea și puterea Mea .... Amin BD 5172 Viața pământească – viață iluzorie .... revelat în 17.07.1951 Viața pământească este doar o existență iluzorie. De îndată ce voi, oamenii, înțelegeți acest lucru veți fi atins punctul de ascensiune. Apoi veți trăi conștient, lucrând pentru viața care reprezintă o existență adevărată, care începe doar atunci când corpul vostru, învelișul material al sufletului, moare și sufletul se poate ridica fără obstacole în împărăția spirituală. Tot ce se ivește pe pământ înaintea ochilor voștri, totul ce este vizibil pentru voi, este doar o entitate spirituală formată temporar care trebuie să servească scopul său pe pământ ca materie pentru a facilita maturizarea spirituală. Viața pământească în sine este, de asemenea, o simplă funcție fizică atâta timp cât sufletul în interior încă nu are nici o înțelegere a ceea ce a fost, este și ar trebui să fie .... Dacă sufletul nu dobândește această înțelegere în timpul vieții sale pământești, va crede chiar mai puternic în realitatea vieții, va considera viața pământească ca fiind semnificativă și astfel se va strădui să trăiască cât mai mult timp și cât mai bine pe pământ; și această
 • 15. 15 dorință se va diminua doar momentul în care devine iluminat, pentru că atunci va deveni conștient de viața reală și de viața pământească va dispărea în aceeași măsură în care viața reală devine mai valoroasă. Numai atunci sufletul va putea distinge între aparență și realitate, numai atunci va trăi în mod conștient ... A primit viață pentru a i se permite să-și dovedească voința în timpul unei existențe iluzorii, pentru a fi activ într-o anumită etapă a puterii, unde poate folosi energia vieții într-un mod plăcut lui Dumnezeu și să devină astfel îndreptățit în viața reală să primească o abundență de putere și să o folosească în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Astfel, trebuie să treacă mai întâi un test al vieții pentru a demonstra că este potrivit să primească o putere nelimitată. Pentru că doar utilizarea acestei puteri reprezintă viața reală, în care sufletul poate fi activ și creativ și să efectueze din plin o muncă de răscumpărare. Dacă nu trece testul vieții, dacă folosește energia vieții aflată la dispoziția sa în mod greșit, se privează singur de sursa de putere din viața adevărată, pe care apoi ar folosi-o în mod greșit dacă sufletul ar urma să primească necondiționat un influx de putere. Trebuie să fie atins un anumit grad de maturitate în timpul vieții pământești, care îl va face apoi un recipient potrivit și un administrator al puterii în împărăția sprituală. Și pentru aceasta a primit existența sa pământească. Totuși, aceasta este de obicei privită ca un scop în sine, nu ca un mijloc pentru un scop și, prin urmare, este de asemenea folosită în mod greșit ... este considerată a fi singura viață de dorit, chiar dacă fiecare persoană știe că el însuși nu-și poate prelungi această viață nici măcar cu o zi atunci când i-a sosit ceasul. Și tocmai aceasta ar trebui să-l facă să înțeleagă lipsa de valoare și efemeritatea a ceea ce pare extrem de important pentru el. Ca o ființă umană inteligentă, ar trebui să-și facă provizii pentru "după aceea" și să nu fie mulțumit cu lucruri care sunt supuse legii efemerității. Viața pământească este doar o viață iluzorie, ceva împrumutat, care-i poate fi luată oricând .... Dar omul ar trebui să administreze bunăstarea împrumutată, ar trebui să o folosească astfel încât să câștige o dobândă substanțială, nu într-un sens materialist pământesc, ci el ar trebui să-l folosească pentru a obține bogăție spirituală, iar atunci energia vieții va fi folosită în mod corect și va fi trecut cu succes testul vieții și astfel persoana va fi potrivită pentru viața spirituală, pentru viața adevărată, care va dura etern .... Amin BD 6338 Grija constantă a lui Dumnezeu pentru ființa umană.... revelat în 22.08.1955 Cât de des Mă apropii de voi, oamenii, cât de des vă vorbesc, de cât de multe ori vă scot din pericole și vă ofer călăuzirea Mea pe calea vieții voastre ... Dar rareori Mă recunoașteți. Evidenta Mea ghidare este privită de către voi ca o simplă coincidență și
 • 16. 16 Cuvintele Mele nu ating inimile voastre, voi nu Mă puteți recunoaște pentru că v-ați orientat spre lume. Cu toate acestea, grija Mea vă urmărește. Și chiar dacă trăiți în mijlocul agitației lumești, Eu nu voi părăsi, voi aștepta momentul în care Mă veți remarca, pentru a vă plasa în mod voluntar sub protecția Mea ... astfel încât, în mijlocul bucuriilor lumii, să vă simțiți greutățile și să-L căutați pe Cel Care vă urmărește și Care vă poate ajuta. Eu nu Mă voi opri a Mă revela oamenilor ... Chiar dacă succesul este foarte mic, chiar dacă este abia perceptibil ... Eu iau notă de cea mai mică dorință de a vă apropia de Mine, și apoi nu vă voi mai părăsi niciodată... Dragostea Mea mă motivează să nu vă abandonez, chiar dacă vă petreceți viața pământească în cea mai mare indiferență și nu încercați să găsiți o legătură cu Mine. Totuși, nu vă forțez să Mă auziți, și de aceea Cuvintele Mele sunt atât de blânde și discrete, încât nu le puteți auzi cu ușurință dacă nu sunteți preocupați de Mine. Ele nu sună la fel de tare ca vocea lumii care, prin urmare, vă captează toată atenția. Și pentru că voința voastră trebuie să se întoarcă la Mine de bună voie, nu Mă voi arăta niciodată în mod vizibil, dar nici nu vă voi lăsa fără a avea mici contacte, vă voi împinge discret spre calea unde voi, singuri și slabi veți căuta ajutor, pentru a putea să izbândiți și vă voi oferi ajutorul Meu... Nu exclud pe nimeni, atâta timp cât încă nu M-ați găsit și nu M-ați recunoscut, și din moment ce nu mai este mult timp până la sfârșit, oamenii vor trebui să urmeze căi mai scurte, iar acestea sunt mult mai dificile și laborioase, pentru că Eu vreau ca ei să aibă nevoie de Mine și să-Mi ceară îndrumarea. Vor crește loviturile sorții; oamenii vor trebui să suporte mai multe greutăți și suferințe pentru că sunt îndepărtați de Mine mai mult ca niciodată, chiar dacă Eu îi urmăresc oriunde ar merge ... Până la sfârșitul vieții nu îi voi abandona, iar loviturile Mele vor deveni tot mai severe pentru a-i scutura din indiferență, însă reacțiile lor nu sunt determinate de Mine, dar într-o zi le vor determina soarta în împărăția spirituală ... Pentru că voința este și va rămâne liberă, și chiar și dragostea Mea uriașă nu influențează hotărîrea voastră de a alege moartea, deși ați fi putut dobîndi viața veșnică.... Amin BD 1933a Instinctele din etapele preliminare determină caracterul.... revelat în 25.05.1941 Stadiul actual al existenței umane este mai mult sau mai puțin același cu starea substanței spirituale din orice formă exterioară, și anume, substanța va trebui întotdeauna să lupte împotriva opozițiilor celor mai puternice din sine, prin urmare ființa umană trebuie să lupte împotriva instinctelor rele din interiorul său în timpul existenței pământești. Acestea sunt deosebit de bine dezvoltate, cu cât mai multe oportunități a avut esența spirituală pentru a se răsfăța într-o etapă preliminară. Aceste instincte ale etapelor preliminare și-au lăsat amprenta asupra esenței spirituale, adică ființa umană trebuie să se lupte în mod deosebit împotriva acelor instincte .... în timp ce
 • 17. 17 ființa umană care și-a îndeplinit anterior sarcina de bună voie și consecvent, este deja într-o anumită stare de maturitate și se va bucura de o viață mai ușoară. Voința de a sluji eliberează substanța în mod corespunzător, chiar dacă este în continuare înconjurată de o formă. Iar această substanță supusă va trăi acum într-o formă care afișează și în afară disponibilitatea ființei. De aici provine gradul de maturitate al sufletului care poate fi evaluat prin forma sa exterioară. În întruparea ca om, se unesc numai acele substanțe ale sufletului care au aceeași natură; va fi capabil de a lupta pe pământ, deoarece multe substanțe ale sufletului se unesc și influențează ființa în același mod ca și în forma anterioară. Cu cât mai repede ființa poate învăța să-și depășească imperfecțiunile, cu atât mai puțin se va opune și poate deveni răbdătoare, dispusă și activă în timpul etapelor preliminare .... Cu toate acestea, dacă își păstrează un instinct în sine, va trebui, de asemenea să sufere ca ființă umană și aceasta îi determină caracterul.... Amin BD 1933b Instinctele din etapele preliminare determină caracterul.... Ereditate .... Predispoziție .... Părinți .... revelat în 29.05.1941 Cursul vieții ființei umane corespunde naturii sale, și anume defectele și imperfecțiunile aderă la sufletul său de care ar trebui să se elibereze în timpul vieții pământești. Aceste defecte și imperfecțiuni nu sunt aceleași în fiecare persoană deoarece fiecare substanță a sufletului a trăit anterior într-o formă exterioară diferită în care anumite caracteristici bune sau rele s-au dezvoltat într-o măsură mai mare sau mai mică. Prin urmare, natura oamenilor va fi destul de diferită și de asemenea, necesită metode diferite de educare pentru a promova ceea ce este bun și a depăși ceea ce poate fi considerat inadecvat sau rău. Ar fi complet greșit să presupunem că toate sufletele se formează la fel în momentul întrupării lor pe pământ. Există, de fapt, multe diferențe și omul atribuie aceste diferențe între ființe "eredității". La o privire superficială, întradevăr poate părea ca și cum copiii ar trebui să accepte o anumită povară pe parcursul vieții lor, și anume caracteristicile ființei lor care pot fie de ajutor sau îi pot împiedica în dezvoltarea lor spirituală, dar pentru care ei nu pot fi făcuți responsabili, pentru că ei cred că structura genetică nu este vina lor și că, prin urmare, necesită mai multă forță pentru a lupta și a depăși aceste defecte înnăscute. Ființa umană trebuie să-și combată toate defectele și să se perfecționeze pe sine pentru a dobândi maturitatea sufletului. Dacă instincte specifice sunt predominante în om, el ar trebui să înțeleagă că natura umană nu este determinată de înclinațiile părinților, ci de faptul că ființa umană a permis exact acele slăbiciuni și imperfecțiuni să devină parte a
 • 18. 18 naturii sale în timpul nenumăratelor întrupări anterioare înainte de etapa umană, în timpul cărora ființa s-a simțit confortabil și nu a făcut nimic pentru a se elibera de astfel de imperfecțiuni și defecte. Și acum, pe pământ, ar putea avea voința de a face acest lucru, dar are o anumită neputință. Consideră deficiențele sale ca potrivite pentru că le privește ca pe o moștenire pentru care nu poate fi vinovat. Și totuși din proprie voință s- a alăturat unor oameni a căror natură seamănă cu a sa proprie în timpul vieții sale pământești. Tocmai această asemănare a naturii a atras sufletul care căuta încarnarea, prin urmare, se vorbește în general despre ereditate chiar dacă părinții fizici n-au avut nici o contribuție asupra naturii sufletului în perioada în care s-a aflat în îngrijirea lor pe pământ. Astfel, fiecare suflet trebuie să se ocupe de sarcina dezvoltării sale superioare. Aceasta sarcină nu poate fi făcută niciodată de o altă ființă umană, nici măcar de părinții fizici. De asemenea, părinții nu sunt responsabili pentru predispoziția copiilor lor chiar dacă s-ar părea că copiii trebuie să suporte ereditatea părintească. Fiecare ființă este responsabilă pentru sine, deși ființa umană ar trebui să fie educată să se perfecționeze atât timp cât este încă în grija părinților fizici, pentru că fiecare persoană trebuie să-și îndeplinească singură lucrarea asupra sufletului său altfel nu va putea să se elibereze de vinovăția păcatelor anterioare ... Amin BD 5233 Îndumnezeirea ființei în copil .... revelat în 12.10.1951 Este o lege a eternității care spune că Eu guvernez peste toate spiritele din cer și de pe pământ, peste toate ființele din împărăția luminii și întunericului, peste tot ceea ce am creat din iubire, înțelepciune și plinătatea forței; este o lege prin care totul Îmi este supus Mie și astfel Eu sunt Domnul, a Cărui putere este infinită și Care poate la fel de ușor să distrugă ceea ce voința Lui a chemat la ființă ... Însă înțelepciunea a fost totdeauna o parte a creației la fel de mare ca și iubirea și, prin urmare, Eu nu distrug în mod arbitrar, ci mai degrabă, am lăsat ca toate ființele aflate sub conducerea Mea să existe pentru totdeauna, și încerc să le schimb în ființe care pot crea și modela la unison cu Mine, care astfel devin chipul Meu, pentru că Eu sunt încărcat de o imensă dragoste pentru creațiile Mele. Vreau să pot lucra în aceste ființe Eu Însumi, pentru ca ei să devină conștienți de divinitatea lor și de viața veșnică într-o radioasă fericire. Eu sunt Dumnezeul iubirii și abordez toate creațiile Mele vii cu dragoste; dar, de asemenea, știu bunăvoința fiecăruia de a accepta dragostea Mea, și astfel aceasta afectează corespunzător creațiile vii. În cazul în care există dragoste, ființa vine să Mă întâlnească, dar unde dragostea este absentă se va îndepărta de Mine și dragostea Mea va rămâne ineficientă, adică nu va cere un răspuns. Dar, de îndată ce creația vie într-o stare de voință liberă, ca un om, Mă caută,
 • 19. 19 se îndreaptă spre Mine, tânjește după Domnul și Creatorul său, a atins stadiul iubirii. Atunci dragostea Mea poate să strălucească în această ființă și va găsi un răspuns ... Ființa umană Mă va contacta conștient, el va fi supus cu bună știință Mie, și atunci poate începe transformarea, adică educația într-o ființă ca Mine, îndumnezeirea operei care a ieșit odată din mâinile Mele ca lucrare, dar care va deveni "copil divin" ... care, însă, poate fi realizată doar prin voința liberă a ființei umane. Oricine înțelege această enigmă ... dezvoltarea în Zei din lucrările apărute prin puterea Mele ... aparține deja acelora în care acest proces se întâmplă, pentru că atunci persoana are un anumit grad de conștientizare care, din nou, este un semn al puterii divine care este deja inerentă în ființa umane. Și acest grad de conștientizare va spori pe măsură ce procesul de transformare continuă, pe măsură ce câștigă mai multe atribute divine transformându-se în iubire, căci Divinul este și va fi întotdeauna dragoste ... Fericirea unei ființe divine, a imaginii Mele, constă în faptul că este pătrunsă de lumină și putere .... că are o abundență de înțelepciune și putere, pe care o va folosi întotdeauna în spiritul dragostei Mele, deoarece a devenit ea însăși dragoste pură, altfel ar rămâne fără dragoste și putere. O ființă divină este o ființă perfectă, căreia nu-i lipsește nimic ... Orice restricție, orice limitare, este un semn al imperfecțiunii. Cu toate acestea, indiferent de gradul pe care ființa l-a atins ... conștientizarea sa va crește întotdeauna proporțional cu creșterea dragostei sale, pentru că cele două merg invariabil mână în mână. Astfel, numai ceea ce a fost cauzat de iubire înseamnă ascensiune spirituală, pentru că este însoțită și de înțelegere, prin cunoaștere, care este acceptată de inima și intelectul omului. Activitatea din iubire este scara spre vârf pe care urcă ființa umană în timp ce se transformă în dragoste și astfel se conformează din ce în ce mai mult naturii fundamental divine. Legea fundamentală a veșniciei se bazează pe faptul că iubirea a fost forța care a adus totul la ființă, făcând posibil astfel actul creației, dar similar este și forța care îndumnezeiește creația, care este un proces pe care creațiile Mele vii trebuie ele însele să-l realizeze ... și sunt capabile să facă acest lucru, pentru că puterea fundamentală se găsește în ele ca scânteie ce trebuie doar să fie aprinsă pentru a afișa aceeași omnipotență demonstrată de natura Mea fundamentală. Creațiile Mele vii sunt capabile să se îndumnezeiască prin dragoste .... Voi, oamenii, nu veți înțelege această frază până nu veți ajunge la un grad de conștientizare ca rezultat al vieții voastre în iubire ... când toate corelațiile se vor dezvălui ca o lumină radiantă, atunci când spiritul tău este iluminat moment care poate avea loc doar prin dragoste. Atunci vă veți apropia constant de natura Mea fundamentală, atunci nu voi mai fi Creatorul vostru, Domnul vostru, Căruia îi sunteți supuși, ci voi fi Tatăl vostru Care vă atrage cu drag pe voi, copiii Lui, la inima Lui, Care-și va găsi din nou voia Lui în voi și va experimenta o fericire de nedescris, care va străluci și asupra voastră și atunci legea, care este temelia întregii creații materiale și spirituale se va fi împlinit....
 • 20. 20 Amin BD 5136 Puterea lui Satan .... revelat în 24-25.05.1951 Cel care vrea să vă distrugă are putere mare numai dacă îi acordați voi această putere, pentru că, dacă vă împotriviți și vă întoarceți la Mine, veți primi fluxul luminii iubirii Mele care îl va inactiva complet. Căci el nu este în stare să suporte dragostea. Iar într-o zi, când va veni timpul lui, dragostea îl va învinge și pe el. Satan se străduiește cu adevărat să captiveze, să domine veșnic tot ceea ce a ieșit prin voința lui, însă cu puterea Mea. Prin urmare el va exercita o presiune extremă asupra celor pe care se teme să-i piardă, care se îndepărtează de el prin voința lor liberă, care se îndreaptă spre Mine pentru a fi veșnic uniți cu Mine. (25.5.1951) El nu va cruța nici un mijloc de a influența aceste suflete, el va provoca confuzie ori de câte ori este posibil. El va fi întotdeauna prezent în locul în care se adună ai Mei, el va încerca să intre în gândurile lor pentru a-și transfera voința lui chiar dacă își dă seama că a pierdut controlul asupra acestor suflete. Cu toate acestea, el se opune Mie ca unui dușman, pentru că ambiția lui imensă îl înșeală să creadă că puterea lui nu poate fi zdrobită. El recunoaște într-adevăr dragostea ca arma care îl va răni și, prin urmare, el fuge în cazul în care se confruntă cu aceasta și stârnește nemulțumire la prima ocazie. Simte că-i scade puterea și totuși nu se lasă cucerit. Din acest motiv, activitatea lui este, de obicei, recunoscută instantaneu, deoarece metoda sa este întotdeauna de așa natură că va provoca vrăjmășie între oamenii care se plac unul pe altul, astfel încât să apară confuzie unde era claritate; iar vina se datorează întotdeauna acelorași oameni pentru că mica lor răutate îi dă lui Satan un deget și el încearcă să le ia toată mîna, adică, împinge oamenii spre acțiuni tot mai lipsite de inimă. Are mare putere, dar numai acolo unde aceasta i se acordă .... pentru că voi nu folosiți împotriva lui arma care-l face neputincios ... pentru că nu practicați suficient iubirea... pentru că iubirea voastră egoistă este încă predominantă, ceea ce-i oferă o oportunitate binevenită. Nu-l recunoașteți când vă traversează calea, nu vedeți mai departe, îl considerați prietenul vostru și aveți încredere în el. El nu este prietenul vostru, atâta timp cât el este încă adversarul Meu ... și el rămâne adversarul Meu atât timp cât el este fără iubire. Trebuie să vă temeți de el atât timp cât sunteți fără dragoste, căci în acest caz îi aparțineți și sunteți încă foarte îndepărtați de Mine. Dar dacă scânteia voastră de iubire a fost aprinsă atunci veți slăbi voi înșivă legăturile, atunci vă veți schimba Domnul, vă veți uni cu Mine și el va fi pierdut toată puterea asupra voastră. De aceea voi, care ați devenit ai Mei datorită voinței voastre care se îndreaptă spre Mine și îl respinge pe el, nu trebuie să vă temeți de el. El nu vă mai poate face rău, însă îl puteți ajuta în continuare prin a-i pune pe cap tăciuni încinși, prin extinderea dragostei voastre chiar și asupra celor care vă sunt ostili, răspunzând la rău cu dragoste, pentru că atunci el va trebui să recunoască faptul că v-ați îndumnezeit, că stați deasupra lui în cea mai
 • 21. 21 strălucitoare lumină și în puterea incomensurabilă. Pentru că atunci când o ființă îl depășește, îi va simți puterea și o va elibera mental, adică nu va îl va mai presa, pentru că în unitate cu Mine este de neatins pentru el. Toți oamenii pot călători pe calea spre inima Tatălui, iar legăturile care îi țin legați pot fi slăbite de toți oamenii cu dragoste, care este mijlocul de eliberare și de unificare în același timp, care vă transformă pe voi în copiii Mei, care vor experimenta veșnic iubirea reciprocă a Tatălui și, prin urmare, vor fi veșnic fericiți .... Amin BD 5825 Cine slăvește lumea nu va intra în împărăția cerurilor .... revelat în 13.12.1953 A slăvi lumea înseamnă a pierde împărăția cerurilor, pentru că omul nu le poate obține pe ambele în același timp. Și oricine slăvește lumea nici nu se va strădui să atingă împărăția cerului, pentru că va recunoaște doar lumea pământească și atracțiile ei și nu crede într-o împărăție dincolo de această lume. Și totuși calea spre împărăția cerurilor trebuie luată prin această lume pământească, nu poate fi evitată, pentru că ființa umană trăiește în această lume, el trebuie să acopere ultima etapă a dezvoltării sale pe pământ, în mijlocul tărâmului care aparține adversarului lui Dumnezeu. Dar el poate depăși acest tărâm, el poate trece prin lumea pământească, fără să se lase extraordinar de impresionat de ea, fără a o dori cu simțurile sale ... o poate experimenta și totuși să o stăpânească .... Este sarcina voastră să învingeți lumea, căci aceasta v-a fost dată ca un mijloc pentru ca sufletul vostru să devină pe deplin matur în ea, să se detașeze în mod voluntar de tot ceea ce se referă la lume, pentru că această separare este în același timp, o separare de cel care stăpânește această lume și o întoarcere spre împărăția spirituală și Domnul ei. Prin urmare, este de înțeles că oricine se face sclav lumii nu va fi niciodată capabil de lua în stăpânire împărăția spirituală, nici în viața pământească nici după moartea ființei umane ... este de înțeles că domnul lumii îl va ține legat, pentru că omul îi dă dreptul să facă acest lucru, pentru că separarea de puterea sa, separarea de lumea materială, trebuie să fie dorită și realizată de către însăși ființa umană. El trebuie să lupte împotriva lui însuși; el trebuie să fie în stare să se depășească pentru a câștiga ceva valoros, el trebuie să reziste tuturor ispitelor în timpul scurtei sale vieți de pe pământ, pentru a putea lua în stăpânire împărăția spirituală cu toate gloriile ei, care îl vor compensa de mii ori pentru renunțarea sa de pe pământ ... Și va face acest lucru doar dacă recunoaște irelevanța și efemeritatea a ceea ce el consideră de dorit pe pământ. Numai această realizare îi va da puterea de a-și schimba voința în mod corect și el poate obține această realizare prin simplitate contemplând lumea materială ... Căci el nu poate fi forțat să-și schimbe voința ... el poate fi doar îndrumat de experiențe spre
 • 22. 22 contemplarea interioară, după care rezultatul depinde de el. Și Dumnezeu nu-l poate ajuta decât demonstrând necontenit natura efemeră a lucrurilor, El permite distrugerea a ceea ce omul iubește pe pământ, El intervine prin a-l afecta dureros, luându-i ceea ce inima lui dorește ... doar pentru a-i arăta cât de neînsemnate sunt țelurile eforturilor sale. Dar cei care învață din astfel de experiențe se pot considera norocoși, pentru că ei își vor schimba treptat direcția voinței lor și vor renunța la lume pentru a ocupa împărăția spirituală într-o zi .... Dar nimeni nu trebuie creadă că poate face compromisuri, nimeni nu ar trebui să creadă că poate slăvi lumea și să scape nepedepsit ... Toate eforturile vor avea efect după moartea sa și, dacă este legat de lume, va duce la moartea spirituală, atunci el va fi renunțat la împărăția spirituală de dragul câștigului pământesc și lumea îi va aduce moartea ... Atunci el s-a predat din nou celui din abis, iar calea ascensiunii îi va lua din nou o perioadă infinit de lungă de timp .... Amin BD 5243 Iertarea .... Ispășirea .... Dreptatea .... (Legea cauzei și efectului) revelat în 27.10.1951 Eu sunt Dumnezeul iubirii și al milei, însă și dreptatea face parte și din Ființa Mea, altfel perfecțiunea Mea ar putea fi pusă la îndoială și, prin urmare, și Divinitatea Mea. Înțelegeți ce vreau să spun? .... Că Eu am încorporat fiecare caracteristică în cel mai înalt grad și astfel totul este supus efectiv legii ordinii eterne, al cărei inițiator Sunt Eu Însumi, adică din perfecțiunea Mea Am creat legi irevocabile .... Astfel, orice vinovăție a păcatului trebuie să fie îndepărtată, fiecare păcat trebuie să fie iertat pentru a satisface dreptatea Mea. Dar cum se leagă aceasta cu iubirea și mila Mea, care este atât de infinit de profundă încât ar vrea să ierte toată vinovăția păcătoșilor? .... Dragostea Mea a găsit o cale ... Iubirea Însăși a șters vina păcatelor ispășind ea Însăși pentru a satisface dreptatea ... O ființă umană a acceptat vinovăția și a făcut ispășire pentru toate păcatele omenirii. Eu Însumi nu L-am oprit acest om, pentru că El a fost motivat de dragoste și iubirea nu poate fi niciodată împiedicată dacă dorește a se exprima. N-aș fi acceptat niciodată substituirea ispășirii dacă nu mi-ar fi fost oferită în contul dragostei, altfel legea ordinii eterne ar fi fost încălcată, deoarece dreptatea nu ar fi fost susținută, în timp ce un act de iubire a trebuit să fie acceptat de Mine, deoarece nu puteam respinge dragostea. Astfel, o ființă umană a ispășit vinovăția imensă a păcatului omenesc, printr-o durere extrem de agonizantă și moartea pe cruce. Această persoană era fără păcat și totuși a suferit pentru vina altora ... pentru că El voia să Mă împace prin sacrificiul Său, pe care dragostea copleșitoare L-a determinat să-L facă. Am acceptat
 • 23. 23 sacrificiul și, de dragul iubirii Lui, am șters vinovăția care împovăra toată umanitatea ... ceea ce înseamnă că oamenii care folosesc în totalitate și conștient jertfa ființei umane Isus pot deveni liberi de toată vinovăția, care și-au depus povara păcatului la picioarele Sale și cer iertare de dragul răstignirii Sale.... Recunoașterea și mărturisirea conștientă a păcatelor sunt necesare pentru a obține iertarea totală a păcatelor. Sacrificiul ființei umane Isus a fost atât de imens și iubirea Lui față de omenire atât de puternică încât dreptatea Mea a fost servită iar dragostea și mila Mea au putut apărea ... Astfel, oamenii care Îl recunosc pe Răscumpărătorul divin Isus Hristos și se așează cu pocăință sub crucea Lui sunt liberi de la orice vinovăție ... ceea ce înseamnă că toate păcatele cu care au fost împovărați le sunt iertate .... Iertarea păcatului înseamnă decontare, o eliminare completă a ceea ce ar fi trebuit să fie făcut ... Iertarea înseamnă ștergerea, restabilirea condiției înainte de a comite păcatul ... și fiecare consecință a abaterii este purtată de persoana care acceptă vinovăția. Astfel, Isus Hristos a luat asupra Sa toate păcatele și mi-a oferit ispășirea acestora Mie. Fiecare rezultat al păcatului va fi anulat de El ... Dragostea și mila Mea îndreaptă toate lucrurile din nou și acum pot face aceasta pentru că sacrificiul pe cruce a satisfăcut mai întâi dreptatea, care astfel nu a fost evitată. Sacrificiul pe cruce a fost efectiv consecința tuturor păcatelor omenirii. Toate nelegiuirile comise pe pământ, precum și păcatul răzvrătirii din trecut împotriva Mea trebuia să aibă un efect și, prin urmare, a trebuit să renunț la ființele care au absorbit aceste efecte și au trebuit să le suporte.... Omul Isus s-a oferit voluntar să absoarbă sarcina concentrată a păcatului și prin suferințele și agonia supraomenească să diminueze efectele păcatelor și, prin moartea Sa, să le șteargă complet. Astfel legea nu a fost anulată, a fost doar împlinită ... Din acest motiv, ființei umane îi poate fi acordată iertarea totală a păcatelor prin Isus Hristos și să fie eliberat de toată vinovăția, și astfel dragostea și mila Mea pot domni fără a exclude dreptatea. Pentru că Isus Hristos a răscumpărat lumea de păcat, pentru că iubirea Lui față de omenire a fost copleșitoare și prin această dragoste am fost pe deplin împăcat .... Amin BD 5647 Cine este iubit de Dumnezeu .... revelat în 09.04.1953 Cine este iubit de Dumnezeu de multe ori trebuie să urmeze căi dificile și să ducă poveri care aproape îl zdrobesc; dar întotdeauna numai pentru binele lui, pentru că fiecare povară a crucii poate fi o binecuvântare pentru el dacă are atitudinea corectă față de Cel Cine îi dirijează destinul. Cine este iubit de Dumnezeu ... El cu siguranță își iubește toate creațiile Sale vii, dar mai ales pe cele care nu mai au mult de mers pentru a-și atinge scopul final. El cunoaște dispoziția fiecărui om și astfel El cunoaște, de asemenea, atitudinea fiecărei persoane față de Dumnezeul și Tatăl său eternitate și El îl va trata adesea în mod corespunzător pentru a-l ajuta să-și atingă țelul. Doar în acest fel ar trebui
 • 24. 24 să explicați faptul că oameni devotați de Dumnezeu, care împlinesc în mod clar voința Lui, trebuie să sufere și de multe ori să poarte o luptă dificilă petru existență, care uneori ridică îndoieli în legătură cu bunăvoința și dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște scopul tuturor lucrurilor și dacă oamenii ar fi fost convinși de dragostea și bunătatea Lui, ar recunoaște totul ca providență divină și nu se vor răzvrăti împotriva ei, ci s-ar recunoaște pe ei înșiși înconjurați de dragostea lui Dumnezeu și ar aștepta cu răbdare ca destinul lor să se schimbe din nou. Există cu adevărat multă suferință pe pământ, omenirea se frânge sub povara ei, dar nu recunoaște că are nevoie de educație și prin urmare are o revoltă interioară împotriva acesteia, când ar trebui doar să se supună cu umilință, astfel încât toate dificultățile ar fi eliminate iar ajutorul lui Dumnezeu s-ar manifesta astfel în mod atât de evident că El ar putea fi recunoscut ca Tatăl plin de iubire de către oricine dorește să-L recunoască. Celor ce sunt iubiți de Dumnezeu li se permite să sufere ... Aceste Cuvinte nu sunt crezute, pentru că nimeni nu consideră că suferința este cu adevărat o metodă eficientă de educație într-o lume în care oamenii se străduiesc doar să-i facă plăcere trupului, unde dragostea lui Dumnezeu nu este văzută în situații dificile și de tristețe. Și totuși dragostea Lui se manifestă astfel încât este benefică sufletului. Pentru că Dumnezeu cunoaște binecuvântarea suferinței și, prin urmare, El folosește adesea astfel de mijloace pentru a ține oamenii departe de lume. El ar prefera să-i vadă suferind, pentru ca aceștia să nu se arunce în noroiul lumii și în păcatul ei. El știe că boala și durerea pot duce la o schimbare și că lumea nu poate oferi sufletului niciodată succesul spiritual, că, prin urmare, lumea trebuie mai întâi ignorată, ceea ce este indirect asistat pentru a ține oamenii la distanță de lume și de pericolele sale prin mijloace în care aparent lipsește dragostea lui Dumnezeu, dar care nu sunt niciodată dăunătoare sufletului, cu excepția cazului în care omul se răzvrătește împotriva destinului său și invocă adversarul lui Dumnezeu. Atunci va fi ajutat într-adevăr, dar într-un mod diferit de ceea ce omul crede ... va fi ajutat cu siguranță, dar niciodată fără răsplată ... Și această răsplată constă în predarea sufletului către el. De aceea, supuneți-vă voinței lui Dumnezeu când sunteți afectați de greutăți și de suferință, nu cârtiți și nu vă plângeți, supuneți-vă ordinii Sale și ridicați ochii numai la El. Și El vă va lua crucea, El vă va face totul mai ușor de îndată ce vă veți preda complet îndrumării Lui milostive. Pentru că vă puteți ști iubiți de către El, Cel Care prin suferință și greutăți vrea doar să vă câștige pentru El Însuși, Care vrea să vă purifice sufletul și în mod repetat vă dă ocazia de a practica răbdarea și blândețea, astfel încât ajutorul lui Dumnezeu să fie atunci vizibil, astfel încât iubirea Lui să intervină vizibil și să vindece toate rănile când a venit timpul... Amin
 • 25. 25 BD 3697 Porunci umane .... Iubirea de aproape .... Porunca lui Dumnezeu revelat în 25.02.1946 Poruncile omenești nu pot să sporească maturitatea sufletului deoarece Eu apreciez voința persoanei de a trăi într-un mod care-Mi face plăcere, prin aplicarea poruncilor pe care Le-am dat Eu și recunoașterea înțeleaptă a eficacității lor. Dacă poruncile umane sunt conforme cu porunca Mea a iubirii, adică dacă acestea au ca scop a inspira ființa umană spre a iubi, astfel încât respectarea de către ei va duce la practica iubirii altruiste față de alți oameni, atunci ei primesc aprobarea Mea, pentru că este evidentă lucrarea spiritului Meu în oameni care au inițiat astfel de porunci. Cu toate acestea, orice altă poruncă nu are nici o valoare înaintea Mea și nici nu iau aminte de împlinirea ei pentru că ar trebui să folosiți întregul flux de energie al vieții pentru fapte de dragoste pentru a obține maturitatea sufletului pe pământ. Să deveniți perfecți ar trebui să fie obiectivul vostru.... Dar cum puteți deveni perfecți fără dragoste? .... Cum vă puteți aștepta la un flux al milei prin nerespectarea poruncilor ale căror neîndeplinire reprezintă o ofensă împotriva iubirii? Dragostea voastră pentru aproapele vostru arată dragostea voastră pentru Mine, Dumnezeul vostru și Tatăl eternității. Oricui îi lipsește dragostea față de ceilalți oameni, îi lipsește de asemenea dragostea potrivită pentru Mine, care l-ar îndemna să facă fapte de dragoste pentru aproape. Dacă pretindeți că voi, din dragoste pentru Mine, respectați poruncile care cer diferite acțiuni externe, nu voi recunoaște o astfel de dragoste, deoarece aceasta este doar una formală prin care vreți să vă asigurați recompensele promise de oameni ... Nu sunt doar anumite acțiuni ale iubire prin care să vă demonstrați dragostea față de Mine, prin care puteți deveni binecuvântați. Toate formalitățile exterioare, tot ce este recunoscut ca fiind superficial are ca inițiator voința umană, nu pe Mine.... Numai dragostea altruistă față de alți oameni Îmi face plăcere, deși acest lucru necesită fapte exterioare ființei .... Nu mă aștept să vă prefaceți că faceți ceva din dragoste pentru Mine, dacă nu se bazează pe porunca Mea a iubirii. Vreau doar împlinirea acestei porunci și rugăciunea sinceră ca expresie a voinței dedicate Mie ... Numai atunci puteți obține privilegii ca mila și tăria, pentru că nu există alte mijloace ale harului decât rugăciunea și dragostea altruistă ... În acest caz însă, le veți primi din abundență. Întreaga voastră viață ar trebui să fie una interioară fără ostentații, însă trebuie să Mă mărturisiți în exterior; ar trebui să-Mi mărturisiți învățăturile, pe care trebuie să vă străduiți să le urmați; trebuie să recunoașteți în mod public încrederea în Mine, în Numele Meu și în Mântuirea Mea, adică ar trebui să vorbiți cu ceilalți oameni, astfel încât ei să știe că gândurile și aspirațiile voastre nu se referă la lumea fizică, ci la domeniul spiritual .... Ar trebui să vă dovediți ca discipoli ai Mei, ca și copii ai Mei de drept, al căror mod de viață corespunde cerințelor pe care le-am pus asupra voastră și pe care continui să le pun prin Cuvântul Meu, care este transmis de sus acelor mediatori care vă vor dezvălui
 • 26. 26 voința Mea .... Dacă vreți să trăiți conform cu voința Mea, atunci acțiunile voastre trebuie să fie o muncă continuă a iubirii după care vă voi judeca mai târziu în veșnicie ... și nu gesturi exterioare și acțiuni care nu au nici un beneficiu pentru sufletul vostru, care mai degrabă conduc ființa umană la neglijarea în a observa singura poruncă importantă ... dragostea. Amin BD 5605 Trezirea morților prin Cuvântul lui Dumnezeu .... revelat în 18.02.1953 Veți trezi morții la viață ... îi veți trage pe cei fără viață din abis și le veți sufla viață; îl vei atinge cu o putere care le va da viață .... Și această putere este Cuvântul Meu care vine de sus la voi, pe care îl transmit către voi Eu Însumi, pentru ca voi, ca mediatori, să-l transmiteți mai departe pentru ca puterea Mea să-i atingă, de asemenea, pe cei care sunt încă morți în spirit. Voi dețineți ceva deosebit, un dar care are un efect miraculos, aveți propria putere spirituală și o puteți folosi pentru a aduce morții înapoi în viață. Dar după ce ați primit-o de la Iubirea Veșnică trebuie să comunicați Cuvântul Meu cu dragoste; voința voastră de ajuta trebuie să vă îndemne să împărtășiți ceea ce v-a trezit pe voi la viață ... Atunci veți avea întotdeauna succes și veți fi capabili să lucrați benefic atât pe pământ, cât și în împărăția spirituală. Este un întuneric imens peste tot și nenumărate suflete moarte spiritual locuiesc în acest întuneric. Dar viața înseamnă, de asemenea, și lumină .... Se va trezi la viață doar sufletul care este atins de o rază de lumină care radiză caldura iubirii și care are astfel un efect revigorant asupra sufletului întărit. Aceste suflete moarte trebuie să fie atinse de o lumină a iubirii și atunci ele se vor trezi cu siguranță la viață. Trebuie să le duceți această rază de lumină, dându-le Cuvântul Meu, care are un efect mai reconfortant asupra lor, dacă este oferit cu dragoste. Ca rezultat al iubirii și harului Meu acestă apă vindecătoare a vieții continuă să curgă spre voi astfel încât sufletele voastre se vor recupera și vor găsi viața adevărată și, prin urmare, nu trebuie să vă mai temeți de moartea sufletului ... Dar vă înconjoară multe suflete care se odihnesc în morminte .... care în gândurile lor încă trăiesc pe pământ și totuși sunt moarte din punct de vedere spiritual și în întunericul deprimant .... și ar trebui să le ajutați ridicându-le din noaptea morții în lumina vieții. Pentru că aveți un un remediu eficient, aveți singurul medicament care îi poate ajuta, aveți Cuvântul Meu, emanație din putere și lumina Mea, care nu va rămâne niciodată ineficient dacă el poate atinge sufletul .... Atât timp cât Cuvântul Meu ajunge doar la urechea unei persoane, el nu-i poate afecta încă sufletul, pentru că numai sufletul este receptiv la efectul Cuvântului Meu. Cu toate acestea, numai dragostea va deschide ușa astfel încât Eu Însumi să pot atinge sufletul cu puterea iubirii Mele. Iar dragostea ta va deschide ușa pentru Mine dacă veți încerca să-i
 • 27. 27 ajutați pe cei morți sufletește și le vestiți Cuvântul Meu cu dragoste. Luați în considerare ce mare putere v-a fost dăruită: puteți să-i treziți pe cei morți la viață prin Cuvântul Meu ... Și dacă sunteți îndemnați doar de iubire pentru a răspândi Cuvântul Meu voi binecuvânta eforturile voastre .... Duceți Cuvântul în întuneric oriunde ar fi ... aveți grijă de toți cei care sunt morți spiritual, amintiți-vă pe celelalte ființe umane fără viață și de cei morți în dincolo ... doriți-vă ca ei să se trezească la viață și duceți-le Cuvântul Meu cu dragoste ... Și puterea Cuvântului Meu va face minuni, sufletele se vor trezi la viață și la lumină și nu-și vor mai pierde niciodată viața ... Amin BD 5102 Școala spiritului .... revelat în 09.04.1951 Trebuie să finalizați școala spiritului dacă doriți să atingeți dreptul etern de a trăi în împărăția de dincolo ca ființe spirituale fericite pătrunse de lumină, care sunt capabile să creeze cu putere și forță, în armonie cu voința Mea. Această școală a spiritului reprezintă existența voastră pământească, care adesea este o povară greu de suportat pentru voi, într-adevăr, dar care apoi poate avea ca rezultat și mai mare succes doar dacă vă îndreptați cu bunăvoință spre perfecțiunea voastră spirituală și nu permiteți ca necazurile vieții să vă deprime, dacă nu considerați viața pământească ca un scop în sine, ci ca un mijloc pentru un scop. Întotdeauna trebuie să vă amintiți că perioada în care trăiți pe pământ ca ființe conștiente de sine este scurtă, dar că această fază scurtă este decisivă pentru veșnicie. Rețineți faptul că trebuie să luați decizia liberă a voinței în timpul acesta scurt de pe pământ și că puteți să luați această decizie doar dacă sunteți influențați de două tabele și una devine victorioasă asupra voastră ... Acest lucru, în mod clar, va necesita o luptă pe care trebuie să o hotărâți ca ființe umane. Astfel, perfecțiunea voastră spirituală este în întregime în mâinile voastre, dar va fi susținută de Mine în orice fel, chiar dacă nu este evident pentru voi. La urma urmei, vreau să vă câștig și nu să vă pierd ... Prin urmare, trebuie să fiți convinși că voi modela soarta fiecărei ființe umane astfel încât să-și poată atinge țelul, perfecțiunea sa spirituală pe pământ, dacă voința lui face alegerea corectă. Și prin urmare, cunosc și pericolele de a eșua și în măsura posibilului le voi abate de la voi, însă, nu este exclusă posibilitatea ca să cădeți în virtutea voinței voastre libere. Dar destinul vostru este întotdeauna potrivit pentru a vă continua cea mai înaltă perfecțiune posibilă .... Viața pământească este doar un scurt episod și chiar dacă implică cel mai dificil destin, suferința nu va depăși fericirea pe care o poate crea pentru sine prin utilizarea corectă a voinței. Eu nu abandonez în mod deliberat niciuna dintre creațiile Mele vii sorții lor, voi avea grijă mereu și pentru totdeauna de fiecare, pentru că Eu vreau ca școala spiritului să fie un succes .... Și dacă persoana este întotdeauna
 • 28. 28 (conștient) atentă că nimic nu se întâmplă sau este permis fără voia Mea, care întotdeauna are drept scop succesul spiritual, atunci va avea întotdeauna posibilitatea de a intra în contact mental cu Mine pentru a dispune în mod pozitiv de voința Mea față de ea, deoarece Eu Sunt Tatăl tuturor creațiilor Mele vii, Care tinde cu iubire spre copiii Lui dacă un apel tăcut ajunge la urechea Lui, un apel pentru ajutor în probleme spirituale sau chiar pământești... Cu adevărat nu sunteți singuri ... Cineva Care vă iubeste este cu voi și vrea doar ce este mai bine pentru voi .... De ce nu-L chemați și nu vă mărturisiți problemele Lui? Nu permiteți greutăților pământești să vă îndepărteze de Mine, ci lăsați-le să vă împingă spre Mine, atunci cu adevărat nu vă voi mai împovăra atât de mult, pentru că Eu vă voi ajuta să purtați crucea pe care destinul v-a stabilit-o în conformitate cu decizia Mea înțeleaptă și conștientizarea a ceea ce servește spre perfecțiunea voastră spirituală .... Apoi supunerea tăcută voinței Mele este deja decizia corectă a voinței voastre, atunci nu vă veți mai opune Mie, ci veți fi renunțat la opoziția față de Mine și M-ați recunoscut pe Mine. Atunci ați terminat școala spiritului cu cel mai mare succes și sfârșitul vostru pe pământul va fi unul ușor ... Amin BD 7494 Dragostea e însăși viața .... revelat în 04.01.1960 Numai în dragoste veți găsi viața adevărată ... Iubirea vă trezește la viață și iubirea vă întreține viața pentru totdeauna ... Căci cel ce trăiește în dragoste trăiește în Mine și Eu în el, și din moment Eu Sunt Dragostea Însăși și Viața Veșniciei, tot ceea ce iubește trebuie să fie în viață ... Natura Mea fundamentală trebuie să fie în toți cei care practică dragostea ... Veți fi scăpat de moarte pentru totdeauna odată ce dragostea v-a trezit la viață, căci de atunci și voi ați scăpat de cel care a adus moartea în lume din cauza lipsei inimii sale. Oricine are iubire are viață ... Viața, totuși, este folosirea constantă a puterii Mele, viața în mod constant cere această putere și o folosește în conformitate cu voia Mea. Astfel, nici o ființă umană care iubește și este prin urmare vie, nu mai poate fi inactivă, pentru că aceasta va folosi întotdeauna puterea care-l pătrunde în conformitate cu voia Mea, care este și voia sa, pentru că dragostea și viața înseamnă întotdeauna unire cu Mine ... Și, prin urmare, este posibil pentru om să atingă viața deplină a sufletului său pe pământ dacă face un efort de a trăi în iubire, dacă se unește cu Mine și primește în mod constant putere de la Mine, care atunci dezvăluie "viața" ... o stare constantă de activitate fericită. Această persoană nu se va mai teme de moarte pentru că a depășit-o chiar dacă persoana pare slabă și incapabilă de activitate pământească în ochii lumii, dar sufletul său nu mai este constrâns, este liber și poate lucra și crea în libertate care, totuși, va avea întotdeauna un efect spiritual mai mare decât unul pământesc, pentru că aceasta se referă la viața adevărată ... Viața de pe pământ poate fi, totuși, o starea de moarte dacă înseamnă doar viața trupului, care se poate pierde în orice zi, astfel încât starea morții
 • 29. 29 va depăși apoi corpul și sufletul, iar viața va fi pierdută veșnic. De viața sufletului ar trebui avut grijă și asta se întâmplă doar printr-o viață de iubire care oferă sufletului forță și putere și conferă astfel o viață adevărată care durează veșnic. Doar dragostea vă oferă o astfel de viață, iar sufletul tău va fi fericit că a pășit din starea morții în starea vieții, unde atunci poate fi în mod constant activ pentru că influxul constant de forță nu mai permite inactivitatea sau imobilitatea, deoarece lucrează și este cu adevărat în voia Mea și această lucrare constă în ajutorarea acelor suflete spre mântuire care sunt încă în starea morții, datorită slăbiciunii lor și care solicită ajutor. Această lucrare este realizată de suflet, chiar dacă corpul este lipsit de atenție, deoarece își desfășoară activitatea proprie, independentă de trup, dar care nu va lasa un sufletul să se odihnească odata ce a devenit viu prin dragoste. Numai dragostea este viața adevărată .... Dacă însă lucrați pentru împărăția Mea, nu vă vă va lipsi dragostea și voi trebuie doar să vă măriți puterea, trebuie doar să practicați iubirea astfel încât tot mai multă putere vă va pătrunde și apoi veți putea să lucrați conștient și inconștient în beneficiul sufletelor care suferă de greutăți pentru că nu au găsit încă viața adevărată. Toate lucrările efectuate de voi pe astfel de suflete sunt semne că ați găsit viața voastră și fiecare efort va fi, de asemenea, binecuvântat, pentru că viața aduce o nouă viață și ceea ce voi ați salvat de la moartea veșnică va da mărturie despre voi și despre viața voastră, pentru că nu veți fi capabili să faceți nimic dacă nu ați găsit viața deja prin intermediul uniunii cu Mine și a fluxul Meu constant de putere către voi .... Sunteți în viață și veți trăi pentru totdeauna .... Și veți lucra în conformitate cu voia Mea și veți găsi fericirea încă de pe pământ și, de asemenea, în regatul spiritual ... Amin BD 6547 Cei ce sunt doar conformiști nu vor avea succes .... revelat în 15.05.1956 Veți fi în imposibilitatea de a demonstra vreun succes demn de remarcat la sfârșitul vieții pământești dacă mergeți pe drumul larg, dacă v-ați alăturat altor călători fără a vă întreba în primul rând unde duce calea acestora... Căci atunci veți fi simpli conformiști care cred că pot muta responsabilitatea lor asupra altor oameni, asupra celor care conduc mulțimile. În timpul vieții sale pe pământ fiecare persoană va ajunge la o răscruce de drumuri și de fiecare dată unii dintre tovarășii săi se vor opri și atunci va trebui să decidă pentru sine în ce direcție vrea să se îndrepte ... Atâta timp cât el rămâne doar un conformist pentru tot restul vietii sale, nu va câștiga nimic pentru mântuirea sufletului său. De aceea, organizațiile bisericești nu pot niciodată garanta că membrii lor vor atunge beatitudinea, pentru că acest lucru trebuie urmărit și realizat de fiecare persoană pentru sine însuși și chiar dacă poate fi instruit în mod corespunzător, fiecare om trebuie să facă lucrarea de a-și îmbunătăți propriul suflet .... adică, fiecare va trebui să-și urmeze propria cale de ascensiune.
 • 30. 30 Este o mare greșeală pentru o persoană să creadă că poate să mute responsabilitatea sufletul său asupra presupușilor lideri, ca doar să respecte cerințele acestor lideri și să creadă că aceasta este o "lucrare psihologică conștientă" ... Și este o și mai mare greșeală a crede că oamenii nu ar trebui să controleze cerințele acestor lideri și că ar trebui să accepte sau să creadă în mod necondiționat tot ceea ce aceștia prezintă drept adevăr ... Și chiar dacă este adevărul, fiecare ființă umană ar trebui să-și formeze propria părere, pentru că numai atunci va fi capabil să recunoască când eroarea se strecoară și se păzește împotriva ei. Dar oricine se bazează pe deplin pe ceea ce cu siguranță ar trebui să fie examinat nu trebuie să presupună că omisiunea lui va fi scuzată, el nu ar trebui să presupună că poate să-și transfere vina asupra celor ce l-au călăuzit în mod greșit, pentru că toată lumea poate vedea căile ramificându-se și poate le urma pe acestea la fel de ușor ca și calea bătătorită, însă omul trebuie întotdeauna să se întrebe unde vor duce diferitele căi și atunci va face o alegere conștientă. Cu toate acestea, oricine urmează fără grijă mulțimile poate omite răscrucea, și atunci va fi și vina lui, pentru că ar trebui să fie atent, nu să meargă orbește deoarece are darul vederii ... Și el ar trebui să gândească, pentru că de aceea i s-a dat intelectul, pe care ar trebui să-l folosească pentru a-și atinge mântuirea. Și voi, de asemenea, ar trebui să știți că nu va fi niciodată calea cea bună calea urmată de mase... Căci masele sunt conduse de adversarul lui Dumnezeu și adevărul nu va fi găsit niciodată acolo. Dacă voi ați avea în vedere că adversarul domină pământul și că mult mai mulți oameni îi aparțin lui decât lui Dumnezeu .... dacă răutatea, lipsa de inimă și nivelul scăzut spiritual v-ar face să realizați ce mare putere are asupra rasei umane ... v-ați strădui serios să ajungeți la mântuirea voastră, nu ați merge pe calea mulțimilor, v-ați separa voi înșivă și ați găsi o cale care duce într-o altă direcție .... Ați fi atenți la mesagerii care vă conduc cu o lumină pentru a vedea calea ... și nu ați fi satisfăcuți; ați gândi pentru voi înșivă și ați deveni din ce în ce mai iluminați. Scuturați-vă de indiferență în ceea ce privește mântuirea sufletelor voastre ... Nu lăsați pe alții să aibă grijă de voi pentru că sufletul vostru este responsabilitatea voastră, de care nu vă poate scuti nimeni. Încercați să-l contactați pe Dumnezeu Însuși, să-L alegeți ca lider, eliberați-vă de cei care vor să fie reprezentanții Săi pe pământ, căci adevărații Săi reprezentanți vă vor sfătui totdeauna să vă stabiliți propria legătură cu Dumnezeu, dar reprezentanții falși vor să vă scutească de responsabilitate și vă cer doar ascultare oarbă și împlinirea propriilor lor porunci .... Dacă doriți să obțineți fericirea, atunci va trebui să urmați căile care duc la beatitudine; trebuie să apelați la Dumnezeu pentru a vă arăta căile drepte și pentru a vă oferi puterea de a le urma, chiar dacă aceste conduc în sus ... Și Dumnezeu va trimite, de asemenea, îndrumătorii potriviți pentru a vă întâlni, El vă va atrage la Sine, și veți ajunge în siguranță la ținta corectă ... Amin
 • 31. 31 BD 7496 Isus ca lider .... revelat în 07.01.1960 Unde duce calea voastră, dacă nu M-ați ales ca lider? .... Aceasta ar trebui să vă întrebați în mod repetat și să nu doriți altceva decât ca Eu să devin liderul vostru, Căruia să puteți să vă încredințați și să parcurgeți viața pământească, în siguranță, de mână cu El. Și cu adevărat, veți fi întotdeauna conduși în mod corect, nu o veți lua pe căi greșite și nu vă veți distanța de țintă, o veți lua întotdeauna pe căile drepte prin care puteți ajunge în împărăția cerească, pentru că atunci veți călători pe calea spre casa Tatălui, spre casa voastră veșnică. Dar trebuie să cereți ca Eu să vă conduc... Nu Mă voi impune vouă, nu voi încercați să vă influențez împotriva voinței voastre de a lua sau a evita aceste sau acele căi .... Vreau ca voi să-Mi cereți să fiu liderul vostru mereu și peste tot ... Vreau să- Mi cereți să vă călăuzesc și să vă conduc peste toate căile de multe ori cu obstacole și vreau să vă încredințați îndrumării Mele fără să vă opuneți, să Mă urmați pe calea pe care Eu sunt antemergător, pentru a vă îndruma spre casa veșnică. Căci o singură cale duce la ea, care este abruptă și necesită eforturi, necesită forță, un ajutor ferm și un sprijin pentru a trece în siguranță .... Lasați-Mă să fiu mereu liderul vostru și în curând veți fi incapabili să mergeți greșit, nu va trebui să vă faceți griji că drumul e greșit sau că devine de netrecut pentru voi și neputința voastră ... Dacă vă preced Eu, puteți să Mă urmați fără să vă faceți griji, căci știu cel mai bun mod de a atinge obiectivul și vă voi scurta calea, o voi elibera de piedici, vă voi purta peste toate obstacolele și vă voi lua întotdeauna de mână, astfel încât să atingeți obiectivul în siguranță și fără să vă răniți. Dar trebuie să vă încredințați Mie fără rezervă, nu trebuie să ezitați sau să vă temeți că sunteți ghidați în mod greșit, pentru că niciodată nu veți putea găsi un lider mai bun decât pe Mine în viața voastră pământească, indiferent de cât de mulți prieteni loiali ați găsi printre semenii voștri, însă ei nu știu cu toții calea ascensiunii care duce spre Mine ... Și de aceea trebuie să vă țineți mereu de Mine, dar nu vă mai faceți griji, pentru că din moment ce v-ați încredințat Mie vă voi răsplăti încrederea și vă voi lua în grija Mea pe parcursul vieții voastre pe pământ. Și cu greu vă veți observa progresul, pentru că a merge lângă Mine înseamnă, de asemenea, a primi puterea Mea, să pot să vă țin de mâna Mea și să urmați fără efort ascensiunea, pentru care trăiți pe pământ. Pentru că această cale trebuie să conducă în sus. Atâta timp cât umblați pe un drum neted, calea voastră nu este cea corectă, deoarece obiectivul vostru este deasupra și în consecință necesită, de asemenea puterea pe care o puteți primi întotdeauna de la Mine dacă M-ați ales ca lider pentru cursul vieții voastre pământești. Totuși, această viață este grea dacă mergeți singuri sau dați adversarului Meu dreptul de a se alătura vouă, care va ști prea bine cum să înfrumusețeze calea și să o umple de tentații, astfel încât să nu observați că nu duce în sus, ci în abis .... Atunci veți fi în mare pericol, căci vă veți prelungi calea reîntoarcerii la Mine sau o face complet imposibilă, pentru că Eu nu pot fi găsit jos și calea care duce prin pajiști minunate, care este ușoară
 • 32. 32 și urmată de către copiii lumii, nu duce spre Mine, ci în mod inevitabil în abis, de unde este incredibil de dificil să urci și din nou va dura o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, trebuie să vă alegeți singuri liderul; trebuie doar să-Mă cereți să vă ghidez în viața voastră pământească și voi fi cu voi și Eu îl voi înlătura pe celălalt, când vrea să se alăture vouă. Dacă apelați la Mine ca lider al vostru veți fi, de asemenea, eliberați de orice responsabilitate, atunci voi acționa Eu în numele vostru și vă voi direcționa și conduce pe căile drepte, astfel încât să vă atingeți în mod sigur obiectivul: că veți reveni la Mine în adevărata voastră casă, că veți intra în casa Tatălui vostru, unde vă aștept spre a fi unit cu voi din nou pentru toată veșnicia .... Amin BD 8865 Cuvitele de mîngâiere ale Tatălui .... revelat în 10.10.1964 Dacă doar v-ați încredința Mie din toată inima, atunci nimic din viața voastră pământească nu vă va îngrijora, pentru că destinul vostru este în mâinile Mele și în funcție de încrederea voastră în Mine vă pot oferi ceea ce aveți nevoie. Cu toate acestea, o credință slabă Mă împiedică ca Eu să vă consider într-un mod care Mi-ar plăcea ... De aceea ar trebui să lăsați totul să vă abordeze și nu faceți nimic din voința voastră, mai ales voi, care doriți să fiți în slujba Mea, puteți fi siguri că Eu vă voi netezi fiecare cale, dacă vă încredințați dragostei și harului Meu, deoarece cu adevărat toate mijloacele sunt la dispoziția Mea și vă ghidez destinul așa încât să beneficiați voi și de lucrarea pe care o veți face pentru Mine. La urma urmei, ar trebui să vă fie evident că Eu Însumi nu aș vrea să vă întrerupeți lucrarea.... Vă puteți imagina că nimic nu este necunoscut Mie, care v-ar putea ajuta și de aceea veți fi conduși oriunde și oricum decide voința Mea. Eu voi face decizia voastră ușoară, pentru că toți veți fi o singură minte. Apoi voi veți ști, de asemenea, că Eu sunt implicat, că trebuie să vă țineți de mâna Mea și credeți că voi continua să vă ajut ... Pentru că încă vreau ca multă muncă să fie făcută și ar trebui să vă plasați eforturile la dispoziția Mea pentru că implică expunerea altor erori și confruntarea cu acestea, pe care o puteți face numai cu ajutorul Meu.... Și, prin urmare, am nevoie și de slujitori loiali care, pe de o parte, sunt dispuși să accepte cunoașterea spirituală și, pe de altă parte, să o distribuie, deoarece criza spirituală este din ce în ce mai gravă și oamenii au nevoie urgentă de explicații, deoarece resping instinctiv învățăturile greșite și împreună de acestea și pe cele corecte și, astfel, rămân lipsiți de credință ... Și faptul că am nevoie de voi pentru acest serviciu ar fi deja suficient pentru a vă face înțeleasă grija Mea pentru voi și necesitățile voastre pământești. Pentru că într-o zi veți afla cât de bogat binecuvântată a fost această lucrare a voastră, chiar dacă nu se impune ci lasă fiecărei persoane libertatea de a crede. Însă munca voastră este vizibilă ca raza de lumină de dincolo, astfel încât toată lumea care urmează lumina să poate ajunge să-și dea seama de adevăr și nu sunt doar câțiva care se ajută cu putere