SlideShare a Scribd company logo
1
Bertha Dudde – Broșura tematică 010
Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre
despre Univers
Dumnezeu Însuși avertizează oamenii împotriva
experimentelor spațiale și a OZN-urilor
O selecție de Revelații de la Dumnezeu
primite prin ”Cuvântul interior”
de Bertha Dudde
2
Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre despre Univers
Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de
Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește,
acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”
*************************
Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai
vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină.
Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil
tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui.
Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse.
Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații
www.bertha-dudde.info
Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmând adresa următoare:
http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html
1
Versiunea în limba engleză
3
Cuprins
BD 8536 Dumnezeu dorește să răspundă întrebărilor ... Erori ........................................................... 4
BD 6674 Apariții misterioase ... (Discuri zburătoare) ......................................................................... 5
BD 6675 Anumite distrugeri ... Profețiile se împlinesc ... ..................................................................... 7
BD 7205 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) .......................................................................................... 8
BD 7206 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) .......................................................................................... 9
BD 7043 Ajutor din univers ... ............................................................................................................. 11
BD 6323 Separarea planetelor ........................................................................................................... 13
BD 6065 Probleme pământești și spirituale ... Locuitori ai altor planete (farfurii zburătoare) ... .. 14
BD 7208 Contacte între stele ... (OZN-uri).......................................................................................... 16
BD 8623 Munca de înșelare a adversarului ... (OZN-uri)................................................................... 17
BD 6639 Lumina blândă ... Lumina înșelătoare (Senzaționalul) ...................................................... 19
BD 8698 Clarificări referitoare la OZN-uri ........................................................................................ 20
BD 7601 Contacte cu locuitori ai altor lumi ... ”În casa Tatălui Meu”............................................... 21
BD 7742 Despre convenția asupra OZN-urilor ... ............................................................................... 23
BD 8840 Obiecte zburătoare neidentificate ... .................................................................................... 24
BD 6364 Ființe din alte lumi?............................................................................................................... 25
BD 8457 Doar Dumnezeu este Domnul universului ... ........................................................................ 27
BD 7886 Explorarea spațiului nu e voia Lui Dumnezeu ..................................................................... 28
BD 7888 Adevărații purtători ai luminii ... Lumini înșelătoare ... ...................................................... 30
BD 8484 Activitatea puterilor demonice deghizate ca îngeri de lumină... ........................................ 31
BD 8553 Datoria oamenilor de a atrage atenția asupra greșelii ... ................................................... 32
BD 6417 Un nivel spiritual scăzut a fost atins .................................................................................... 34
BD 8333 Sacina de a răspândi Cuvântul ............................................................................................. 35
BD 7708 Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului divin............................................ 36
4
Dumnezeu Însuși avertizează oamenii împotriva
experimentelor spațiale și a OZN-urilor
BD 8536
Dumnezeu dorește să răspundă întrebărilor ...
Erori ...
revelat în 21.06.1963
Credeți și nu vă îndoiți de Cuvântul Meu venit pentru voi de sus care este adevărat și tot
ce a fost prezis se va adeveri. Trebuie să credeți că de fapt multe scapă înțelegerii
voastre cât timp nu sunteți încă apți să pătrundeți în adâncimile înțelepciunii, dar ce vă
voi da acum va deveni comprehensibil pentru tine la momentul potrivit... De nenumărate
ori vă spun că Eu vă instruiesc în acord cu gradul vostru de maturitate, pe care vi-l puteți
ridica oricând, că primiți răspunsuri la întrebări puse de oamenii de pe pământ sau de
ființele din regatul de dincolo cărora le răspund prin voi... Dar doar în stadiul maturității
avansate al sufletului vostru veți avea o înțelegere profundă a planului Meu al creației și
al Salvării și atunci toate lucrurile vor căpăta o explicație, chiar dacă acum încă vă dau
motive de îndoială. Doar adevărul cel mai pur poate avea originea în Mine și faptul că Eu
lucrez în voi prin Spiritul Meu trebuie conștientizat, pentru că Eu v-am informat de acest
proces când Eu am trăit pe pământ.
Și nu Mă puteți acuza de faptul că aș fi mincinos, pentru că Eu Sunt adevărul Însuși.... Voi
puteți fi informați și să înțelegeți evenimentele creației doar după ce ați dobândit
perfecțiunea voi înșivă, iar cunoștințele care sunt deja disponibile vouă date în avans vor
conduce la întrebări frecvente din partea voastră... Și aceasta este ceea ce Eu doresc să
obțin, pentru că Eu pot să vă transmit constant mai mult când vă veți ocupa mintea cu
întrebări la care doar Eu Însumi pot răspunde. De altfel, Eu doresc întotdeauna să
stimulez gândurile voastre astfel încât să încercați să descoperiți mistere ale creației,
deoarece Eu doresc să dăruiesc, dar aceasta necesită dorința voastră pentru a vă da
cunoștințe nelimitate care ajung în zone impenetrabile intelectual.
Cu cât mai profundă este cunoașterea adevărului de către voi, cu atât mai iluminați vei fi
... și atunci întunericul nu vă va mai speria niciodată... De nenumărate ori Eu vă voi invita
să puneți întrebări, astfel încât să recunoașteți dragostea Mea pentru voi în răspunsuri,
care dorește să vă îndeplinească orice cerere... Pentru că din momentul în care ați
întrebat și așteptați un răspuns, vă deschideți inima Mie și aceasta de asemenea
înseamnă că voi îmi cereți să-Mi preiau locuința în voi, că doriți să fiți uniți cu Mine. Și
aceasta este ceea ce Eu aștept pentru a vă acorda darurile nerestricționate ale grației
Mele... Prin urmare Eu vă arăta erorile, care ar trage sufletul în ruină... Eu voi lumina
chiar și gândurile voastre astfel încât voi vei acționa în acord cu Voința Mea și veți porni
împotriva erorii...
5
Pentru că va cauza o confuzie devastatoare în ultimele zile, deoarece oamenii mai
degrabă acceptă eroarea decât adevărul care le-ar permite să fie convinși singuri de
adevărul pur. Și astfel ei stau în regatul adversarului Meu, în întuneric și nu-și pot găsi
calea. Voi, care primiți Cuvântul Meu, aveți misiunea de a lupta cu erorile și să le
confruntați permanent cu adevărul, care va fi acceptabil cu siguranță pentru orice ființă
umană cu bunăvoință. Vă voi ajuta întotdeauna să gândiți și să acționați corect, să vorbiți
când vă cer Eu să vorbiți pentru că v-ați oferit serviciile voluntar și Eu am acceptat
aceasta. Voi vei lucra acum în acord cu voința Mea și astfel Eu pot să vă încredințez o
misiune care presupune doar distribuirea adevărului și lupta împotriva erorii.
Și din acest motiv orice vă va aborda, veți reacționa în linia sentimentelor voastre,
deoarece Eu Însumi voi declanșa aceste sentimente în voi și prin urmare Eu vă voi ghida
gândurile astfel încât ele să servească misiunii voastre. Adversarul Meu lucrează cu
viclenie și păcăleală... Eu voi acționa împotriva lui și voi arăta ce face el și va fi voința
oamenilor dacă doresc să asculte de Mine și să creadă Cuvintele Mele. ... Dar, doar
dragostea poate recunoaște adevărul pur, iar dacă dragostea lipsește succesul este rar
așteptat. ... Oricum, adevărul despre adversarul Meu va fi revelat oamenilor, care se va
deghiza în înger de lumină și nu va ezita să utilizeze numele Meu pentru a-i înșela și a-i
îndruma pe o cărare periculoasă, care va conduce către abis, dacă oamenii vor eșua în a
recunoaște activitățile lui în timp și se vor întoarce înapoi... Eu doresc întotdeauna să vă
ajut și e nevoie doar de a Mă aborda și a-Mi cere adevărul pur....
Amin
BD 6674
Apariții misterioase ...
(Discuri zburătoare) ...
revelat în 22.10.1956
Nu uitați că trăiți în zilele din urmă ... De aceea nu ar trebui să fiți surprinși de faptul că
adversarul Meu va folosi toate mijloacele pentru a împiedica oamenii de a se întoarce la
Mine. Și astfel el provoacă o mare confuzie încercând să conducă gândurile oamenilor
către rătăcire, făcând tot posibilul pentru a suprima răspândirea a adevărului, prin
aprinderea luminilor înșelătoare ori de câte ori este posibil și răspândirea întunericului
astfel încât căile care duc la Mine și la lumină să nu fie găsite .... Voi, care v-ați pus sub
steagul Meu, nu puteți nega că acesta este timpul din urmă. Desigur, adepții adversarului
meu nu sunt de acord, iar din cauza atitudinii lor aceștia îi aparțin deja și eforturile sale
de a le întuneca spiritul nu sunt îndreptate spre ei ... Dar el încearcă să îi mențină pe cei
pe care se teme să-și piardă, iar pe cei pe care el i-a pierdut deja încearcă să-i recâștige și
va face totul pentru a realiza ambele obiective. El îi înșală sub deghizarea de a avea
același mod de gândire și iar aceștia se distanțează singuri de adevărul pur și acceptă
6
eroarea deghizată ca adevăr ... astfel răspândește întunericul în lumina adevărului. În
vremea din urmă trebuie luată în considerare influența și, prin urmare, trebuie să fiți în
gardă și să nu vă permiteți să fiți luați în lumina lui înșelătoare ...
Aceasta este tot ce Am de spus despre aparițiile ciudate cărora voi oamenii le acordați
prea multă atenție, ceea ce vă aruncă în confuzie și vă face să vă întrebați, să vă îndoiți și
să vă contracarați, apariții care rămân fenomene misterioase nesoluționate pentru voi.
Chiar credeți că Am nevoie de astfel de lucruri pentru a Mă dezvălui? Voi folosi cu
adevărat toate oportunitățile pentru a Mă descoperi vouă, dar apoi voi folosi un vas
uman în care să-Mi pot turna spiritul ... Atunci Eu Însumi sau ființele mele de lumină vor
vorbi direct prin acest vas oamenilor și ce le spun Eu va fi o avertizare serioasă pentru a
renunța lume și a se modela pentru a iubi, pentru a ghida apoi o inimă iubitoare în
adevăr, în planul Meu de Mântuire veșnic, pentru a le împărtăși cunoașterea corectă. Un
adevărat copil al Tatălui Ceresc va fi mulțumit cu ceea ce îi spune Tatăl său și vrea doar
să îndeplinească voia Lui ... Apoi va atinge fericirea ... De ce vreți să stabiliți contacte
pentru a obține cunoștințe care sunt irelevante pentru a atinge acest statut fericit? Orice
astfel de dorință este sugestia adversarului Meu și vă îndreptați ușor spre el de îndată ce
îndepliniți astfel de dorințe, imediat ce apelați forțele din univers fără să știți cărui
stăpân servesc ....
Luați calea simplă. Uniți-vă cu Mine prin iubire și întrebați-Mă pentru a vă da o explicație
și vi se va da ... Dar nu vorbiți cu ființe necunoscute, pentru că adversarul Meu lucrează
cu viclenie și înșelătorie, el nu se va împiedica să rostească numele lui Isus, deoarece el
va folosi toate mijloacele în vremea din urmă. De aceea v-am avertizat de momentul
când "falsul Hristos" și "profeții falși" vor provoca necazuri ... atunci trebuie să fiți în
gardă. Nu uitați niciodată că trăiți în zile in urmă ... că oamenii înșiși vor provoca într-
adevăr distrugerea finală în numele adversarului Meu.... dar aceasta în planul Meu etern
de Mântuire este luată în considerare ... bazat exact pe voința umană .... Nu uitați
niciodată că v-am spus în mod constant despre sfârșit prin văzători și profeți și că acesta
va avea loc acum cu siguranță ... Și adversarul Meu dorește să prezinte acest sfârșit ca
fiind de necrezut, el vrea să vă amăgească și să vă convingă prin mesagerii săi că sfârșitul
poate fi oprit, că pământul poate fi protejat de această distrugere și astfel vrea să
trezească credința în voi că "mesagerii lui Dumnezeu" lucrează pentru a preveni această
distrugere ... Totul decurge în conformitate cu planul etern ... Voi oamenii trebuie să vă
luptați doar pentru maturitatea sufletului și puteți să atingeți acest lucru numai prin
dragoste, trăind în conformitate cu Voia Mea, prin contactul din inimă cu Mine. Astfel
veți trăi în lumină și nu mai acordați atenție luminilor înșelătoare ....
Amin
7
BD 6675
Anumite distrugeri ...
Profețiile se împlinesc ...
revelat în 23.10.1956
Este în natura oamenilor să acorde atenție oricăror atracții ale simțurilor fizice și să fie
orbi la tot ceea ce ar putea eleva sufletul .... Și aceasta este acțiunea adversarului Meu, al
cărui scop este să țină departe de suflet orice rază de lumină pentru a întări carapacea
sufletului, care este ușor acceptată de către corpul fizic. Numai din acest motiv toate
bucuriile fizice și plăcerile ar trebui să-i facă pe oamenii să se gândească dacă doresc în
mod serios să-și atingă scopul vieții pământești, și anume de a atinge maturitatea
spirituală. Dar oamenii nu se gândesc la astfel de lucruri și dacă le sunt menționate le
resping indignați. Cu toate acestea, nu a mai rămas prea mult timp până la sfârșit și dacă
rezultate sunt încă de realizat, neobișnuite mijloace de ajutor trebuie folosite pentru a
împinge gândurile oamenilor într-o direcție pe care altfel nu vor dori să o urmeze.
Și multe astfel de mijloace sunt la dispoziția Mea în diferite situații dificile, în nenorociri
sau întâmplări neașteptate care sunt toate potrivite pentru a împinge la o parte
dorințele fizice și pentru a deveni receptivi la influențele spirituale .... fără a folosi forța.
Dar în niciun caz nu voi recurge la folosirea unor apariții misterioase pentru a-i împinge
pe oameni la introspecție. Pentru că astfel de evenimente nu sunt potrivite pentru a
încuraja eforturile spirituale ale oamenilor, căci ei doar își intensifică dorința de a
cerceta, stimulând intelectul și nu sufletul. Adversarul Meu, în contrast, va folosi astfel de
metode, deoarece, la urma urmei, chiar impresionează pe cei care au găsit deja contactul
cu lumea spirituală, dar care se așteaptă la "miracole", ceea ce înseamnă că ei au încă
minți foarte pământești. Desigur, ei nu trebuie să fie răniți de astfel de fenomene, pentru
că vor continua să rămână în contact cu Mine. Cu toate acestea, adversarul Meu câștigă
mulți oameni pentru el însuși, deoarece cu cât mai mult intelectul încearcă să înțeleagă
astfel de apariții, cu atât sunt mai puțin "spirituali".
Nu voi influența niciodată oamenii astfel încât să fie îndemnați să-și sporească
activitățile intelectuale, pentru că Eu vreau să aduc oamenilor lumină și să nu le dau
probleme nerezolvabile. Iar problemele prezentate de adversarul Meu sunt imposibil de
rezolvat atunci când se referă la apariții neobișnuite, care vor fi substanțial în creștere în
ultima perioadă, pentru a provoca confuzie ... Și el, de asemenea, va influența oamenii
care îi aparțin astfel încât să facă lucruri să apară care sunt într-adevăr pământesc-fizice,
dar de o consistență misterioasă și de care el se folosește pentru a produce confuzie în
gândurile oamenilor. Oricine-și permite să fie înșelat de asemenea apariții nu cunoaște
legile ordinii eterne care vor continua neschimbate, pentru că ele singure garantează
progresul spiritual .... Orice provine de la Mine, orice este de origine divină, va fi
întotdeauna lumină și va da lumină celor care o doresc .... Dar ceea ce rămâne
inexplicabil, ceea ce duce la presupuneri nespuse și continuă să rămână speculații, vine
de la adversarul Meu, care are, de asemenea, mare putere, dar numai atunci când este
sprijinit de comportamentul și atitudinea oamenilor.
8
El se poate exprima și în mod vizibil și poate face să apară fantome ca prin magie, care
sunt pur și simplu o emanație a voinței sale satanice. Mijloacele pe care le folosesc Eu
pentru a câștiga sufletele înainte de sfârșit sunt diferite, pentru că nu restricționează
liberul arbitru al omului, în timp ce el își propune să forțeze oamenii la un mod de
gândire prin apariții misterioase și, prin urmare, îi privează de libertatea voinței lor ...
Nu va reuși să folosească forța, însă oamenii mai degrabă îl ascultă pe el decât să asculte
de mica voce prin care le vorbesc Eu ... Dar Eu nu voi forța oamenii...
Amin
BD 7205
Fenomene neobișnuite (OZN-uri) ...
revelat în 10.11.1958
Puteți întotdeauna să vă bazați pe o instruire corectă când vă întoarceți la Mine pentru o
explicație. O veți simți și mental, adică, raționamentul vostru se îndreaptă deja spre
adevăr, pentru că aceasta este ceea ce căutați ... Astfel simțind corect, veți fi deja pe calea
cea bună, chiar dacă sunteți încă ocupați cu probleme aparent nerezolvate.
Pentru că prerogativele celor care se unesc cu Mine, Adevărul Veșnic, stau în faptul că
simt o rezistență interioară de îndată ce sunt afectați de gânduri greșite ... Trebuie să vă
așteptați la multe fenomene neobișnuite în zilele din urmă și apoi vă puteți decide dacă
să le atribuiți Mie sau adversarului Meu, care se va comporta extraordinar pentru a-și
câștiga victimele. Și va trebui, de asemenea, să învățați să le diferențiați. Nu trebuie să
uitați că lumea este domeniul lui și, prin urmare, el se va arăta, de asemenea, în lume și
prin intermediul intrigilor lumești. Dar ar trebui să știți, de asemenea, că nu există nici o
putere care să împiedice lucrarea Mea și să-Mi schimbe astfel veșnicul plan al Mântuirii,
care include un sfârșit al acestei perioade a pământului ... Pentru că Eu urmăresc un scop
care servește numai pentru a elibera substanțele spirituale căzute din abis .... Și Eu știu
cu adevărat când a sosit momentul potrivit.
Un lucru este sigur: planurile adversarului nu sunt în acord cu ale Mele, el nu urmărește
același scop ... adică să ajute spiritele căzute ... în schimb, el doar intenționează să facă
planurile Meu ineficiente, să le pună capăt și în același timp să Mă înfrângă, ceea ce nu va
reuși niciodată. Pe de o parte, acum îi îndeamnă pe oameni să experimenteze în diferite
moduri pentru a distruge creațiile, pentru că el crede că prin aceasta poate elibera
substanța spirituală captivă și o poate câștiga pentru el însuși ... iar pe de altă parte face
oamenii să creadă că e nu nevoie să se teamă de pericolul unui sfârșit, pentru a-i
împiedica să lucreze conștient la îmbunătățirea sufletului lor, în vederea sfârșitul, care
este totuși urmărită de cei care văd semnele vremurilor și, prin urmare, știu și cât de
târziu este. Din acest motiv, el lucrează cu multă viclenie și provoacă confuzie, care îi va
afecta și pe cei care nu doresc să îi aparțină.
9
El încearcă să-i facă pe oameni să creadă în lucruri aparent reale care-și vor păstra
aparența până când oameni cu mintea adecvată le-au văzut ... oameni care, datorită
atitudinii și gândurilor lor, sunt sensibili la influența adversarului lui Dumnezeu .... care
nici măcar nu vor să se gândească la un sfârșit al acestui pământ, care ar prefera să
creadă în cele mai incredibile acțiuni pentru a preveni un astfel de scop decât să accepte
adevărul, care li se spune în mod repetat. Atitudinea lor oferă adversarului Meu un
răspuns bun ... ei cred că se află în interiorul unei arii de forțe bune și totuși au fost
supuși adversarului Meu, pentru că el îi folosește să răspândească învățăturile greșite și
munca satanică.
Adversarul Meu are dreptul la o putere imensă la sfârșit. Este contramăsura pentru
lucrarea Mea neobișnuită și milostivă față de oameni pe care încă vreau să-l ajut să Mă
găsească. Eu lucrez într-adevăr într-o manieră neobișnuită, dar care nu afectează
nefiresc simțurile oamenilor; Eu lucrez în interior și doresc să obțin influență asupra
inimilor oamenilor .... Adversarul Meu, cu toate acestea, face o impresie asupra
simțurilor oamenilor, a intelectului oamenilor și numai el întărește dorința pentru o
indestructibilitate a pământului și un sfârșit prevenit la ultimul minut. Adversarul Meu
Mă contracarează pe Mine și prorociile Mele și acest lucru ar trebui să-l expună, ar
trebui să demonstreze cine este la lucru când mințile oamenilor sunt tulburate de
evenimente inexplicabile prin care sfârșitul pământului prezis de Mine devine discutabil
... Cuvântul Meu este adevărat și astfel adversarul Meu nu poate respinge aceste prorocii,
indiferent de cât de șiret și de viclean el intenționează să procedeze. Și oamenii înșiși ar
putea recunoaște cine încearcă să-i influențeze dacă ei ar urma mereu calea către Mine,
căci Eu nu le voi ascunde adevărul.
Amin
BD 7206
Fenomene neobișnuite (OZN-uri) ...
revelat în 12.11.1958
Orice persoană care se aventurează dincolo de sferele pământești va fi, de asemenea,
influențată prin forțele de dincolo de el, pentru că este înconjurat în permanență de
astfel de forțe. Dar această influență este de natură spirituală, deoarece contactul dintre
această lume și lumea din afară se stabilește prin voința ființei umane. In orice caz, voi
trebuie să faceți diferența între stabilirea contactului cu Mine prin rugăciune ... și
contactul cu lumea spirituală datorită voinței voastre de a câștiga cunoștințe de la aceste
puteri spirituale, deschizându-vă astfel la influența acestei lumi spirituale. Nici un astfel
de contact stabilit nu va rămâne nefolosit, indiferent dacă Eu sau forțele spirituale
reacționează la ea, deoarece conexiunile inițiate de la pământ către lumea spirituală sunt
extrem de importante pentru dezvoltarea sufletului omului. Pentru ca ființa umană
efectiv oarbă spiritual să dobândească o viziune spirituală, ochii săi spirituali nu pot fi
deschiși decât printr-un influx de lumină care fie se varsă de la Mine direct la om, fie prin
10
ființele spirituale ale luminii. Prin urmare, orice legătură de la pământ la lumea
spirituală lumea este binevenită de ființele de lumină, care sunt conștiente de starea de
întuneric a oamenilor de pe pământ și ar dori foarte mult să le dea lumină în acord cu
voia Mea ... Cu toate acestea, ele sunt guvernate de voia Mea de a da ceea ce este benefic
pentru oameni. Și voia Mea îi oprește și în cazul în care o lumină prea strălucitoare ar
putea dăuna unei persoană făcându-l incapabil la percepție.
Adversarul Meu, însă, folosește lumini înșelătoare tocmai pentru că dorește să afecteze
viziunea oamenilor, pentru că dorește ca ochii oamenilor să devină în totalitate
incapabili de a recunoaște lumina delicată venită din Mine, care are un efect benefic și în
mod puternic și clar arată calea cea dreaptă spre Mine. Prin urmare, el se străduiește să
lase cât mai multe lumini înșelătoare să strălucească pentru a produce confuzie în
mintea oamenilor .... El se străduiește să conducă oamenii într-o direcție din care se pare
că pot câștiga informații, în cazul în care omul crede că obține cunoștințe, însă primește
valori spirituale complet înșelătoare ... Adversarul Meu are multe astfel de mijloace pe
care le folosește pentru a provoca confuzie mentală tot mai mare la oameni. El adesea
aprinde astfel de lumini înșelătoare care ar scufunda oamenii în cea mai întunecată
noapte, dacă ar privi în această lumină pentru o lungă perioadă de timp, deoarece
aceasta nu le va oferi iluminare permanentă, ci îi va întoarce brusc în întunericul total
din nou. Și nenumărate forțe întunecate îl susțin participând și arătându-se ca fiind
presupuse ființe de lumină ... prin impulsul dat oamenilor de a stabili legături cu lumea
spirituală prin intermediul transferurilor neadecvate de gândire, care fie îi lingușesc pe
oameni, fie le promit avantaje, astfel încât aceștia să urmeze aceste gânduri și astfel să
intre într-o regiune care este guvernată de puteri întunecate. Doar intenția de a dori să
dobândești cunoștințele fără a te îndrepta spre sursa potrivită poate atrage oamenii într-
o regiune periculoasă din care se pot salva din nou cu mare dificultate .... Voința de a ieși
din comun, de a experimenta extraordinarul și dorința pentru a excela prin cunoștințe
excepționale conduce oamenii în această poziție periculoasă unde forțele întunecate îl
înving și, astfel, le întunecă viziunea.
Și având în vedere sfârșitul există un risc crescut, pentru că universul este plin de spirite
înveninate care sunt vasali loiali adversarului Meu pentru a corupe oamenii. Influența sa
este puternică pentru că omul nu-i opune rezistă, dar omul putea deveni stăpân peste el
prin faptul de a se încredința Mie în Isus Hristos, care L-a învins prin răstignire. Dar în
loc să Mă cheme pe Mine, omul cheamă alte puteri din univers și el va fi într-adevăr auzit
de aceste puteri și ajutat .... frecvent într-un mod care aduce întuneric tot mai mare în loc
de lumină. El se îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăr, își permite să fie captivat
de iluzii, de iluzii aduse la viață de adversarul Meu ... El le oferă spiritelor imature
posibilitatea de a se exprima și de a le accepta informațiile ca adevăr pur ... El este cel
mai groaznic înșelat de adversarul Meu și totdeauna crede că este luminat ... Dar nu va
accepta adevărul că nu poate dispărea Cuvântul Meu, că se va adeveri și că în Cuvântul
Meu a fost anunțat sfârșitul încă de la începutul acestei ere ... Și acest sfârșit va veni și
nimeni nu va putea să îl oprească ... Și oricine caută protecție o va găsi numai la Mine și
cine va cere ajutor o va face în zadar dacă se va întoarce la puterile care îi promit
11
protecția, dar care nu sunt în măsură să o ofere.... Pentru că aceste puteri vizează doar să
vă corupă, să vă ascundă adevărul și nu să vă lase să găsiți lumina ... Și dacă le ascultați,
atunci vă veți rătăci și veți rămâne în puterea lor pentru o perioadă infinit de lungă ....
Amin
BD 7043
Ajutor din univers ...
revelat în 15.02.1958
Voi, copiii Mei pământești, sunteți aleși pentru a atinge cel mai înalt grad de fericire. Voi,
care trăiți pe acest pământ, trebuie să treceți prin cel mai adânc abis, deoarece ca spirite
create inițial v-ați aruncat în adânc, dar nu ați fost alungați de Mine acolo. Acum, că v-ați
ridicat din nou din întunericul cel mai mare ... cu ajutorul Meu ... acum, că trebuie să
efectuați ultima călătorie pe pământ, ca ființe umane, sinele vostru real va trebui să
treacă ultimul test de voință care determină soarta voastră pentru eternitate. Dar acest
test de voință va cere, mai ales pentru ființa care trebuie să treacă prin abis, o schimbare
substanțială a modului gândire anterior și efort, pentru care totuși va fi extrem de
creditată ... lucruri pe care le puteți înțelege mai bine când aflați că celelalte școli ale
Mele sunt locuri de reședință pentru ființe spirituale care nu s-au scufundat atât de
infinit de jos și care, prin urmare, nu trebuie să lupte la fel de mult ca să se întoarcă din
nou la sferele de lumină.
Astfel, voi, oamenii, ați fost extrem de împovărați ca urmare a primei apostazii față de
Mine, de aceea sinele vostru ... care este spiritul inițial căzut ... a trebuit să lupte
considerabil și deși evoluția treptată a continuat urmând legea constrângerii, testul final
al voinței libere este încă extrem de dificil .... dar nu imposibil, deoarece binecuvântările
actului Mântuirii sunt la dispoziția fiecărei ființe căzute odinioară ... În plus, nenumărate
ființe de lumină stau lângă voi toți care ... datorită abundenței dragostei lor .... vor face
totul pentru vă ajuta să luați decizia corectă. Prin urmare, deși condițiile pe acest pământ
sunt grele, ele pot fi totuși trecute, iar răsplata cea mai glorioasă va fi dată celor care le
vor învinge ... Toate acestea au loc în cadrul legii ordinii Mele ... Ajutorul nu poate fi
acordat arbitrar dacă nu este solicitat sau respins .... Astfel, ființele de lumină nu pot
ajuta în mod arbitrar; în schimb, vor lucra întotdeauna în armonie cu voia Mea, pentru că
voia Mea este voința lor de îndată ce sunt luminate.
Prin urmare, voia Mea îi va îndemna sau îi va împiedica să lucreze în folosul sufletelor
întrupate pe pământ. Trebuie să știți că Eu conduc și că voia Mea este respectată de toate
ființele spirituale care Mă slujesc și care locuiesc în Împărăția luminii. Și acum puteți
înțelege că ființele luminii se vor abține de la a exercita o influență care să vă constrângă
pentru că acest fapt nu este conform cu voința Mea. Pentru că Eu vreau o alegere liberă a
voinței ... Și așa cum nu forțez oamenii să accepte Cuvântul Meu, care le este dat ca cea
mai mare dovadă a dragostei și a harului pentru a-i ajuta în decizia lor liberă, nu accept
12
ca mesagerii Mei de lumină să ofere oamenilor dovezi convingătoare ale muncii lor. Nici
nu o vor face vreodată pentru că ei cunosc în mod clar planul Meu de iubire și Mântuire
și, de asemenea, știu că constrângerea sau dovada nu pot duce la succes.
Dar ar fi dovada activității extraterestre dacă s-ar apropia de pământ ființe din univers...
despre care se presupune că ar trebui să vă ajute urmând instrucțiunile Mele. Numai Eu
vă pot ajuta în dificultăți pământești, iar ajutorul spiritual nu se întâmplă într-un mod
coercitiv. Ajutorul în dificultățile pământești, indiferent care ar putea fi, cu siguranță pot
fi îndeplinite și de ființele Mele de lumină, dar ele nu se vor materializa în mod vizibil
când vă vor ajuta. Ființele de lumină nu au nevoie de astfel de materializări și, de
asemenea, știu că oamenii nu pot fi influențați astfel încât să fie obligați să creadă în
ființe supranaturale și puteri supranaturale. În consecință, de îndată ce oamenii speră în
ajutor, într-adevăr acesta li se poate oferi, însă întotdeauna cu condiția să-l recunoașteți
și astfel să permiteți și activitatea spirituală ... însă nu va avea loc niciodată în mod
vizibil. Dacă cvoi redeți că pământul are nevoie de protecție și ajutor din partea lumii
spirituale ... dacă credeți că influența distructivă prin voința umană poate fi împiedicată
sau anulată de aceste ființe de lumină, atunci această credința vă va garanta, de
asemenea, ajutorul lor, dar niciodată într-un mod prin care locuitori altor lumi vă vor
ajuta, ci că ele vor fi trimise la voi ca instrumente ale lui voinței Mele.
Luați în considerare cât de mic îl faceți pe Dumnezeu și Tatăl vostru să pară, astfel încât
El să aibă nevoie de locuitori ai altor stele să vă ofere protecție ... Și să vă gândiți cine
sunt locuitorii altor stele... că și ei sunt ființe spirituale în proces de dezvoltare mai
înaltă, care, ca și creațiile Mele vii, vor realiza de fapt fericirea într-o zi, a cărei dorință
profundă de apropiere de Dumnezeu îi face să se lupte în mod constant, dar care vor
rămâne întotdeauna în zona stelei în care dragostea și înțelepciunea Mea i-a plasat.
Toate ființele virtuoase pot într-adevăr să trimită emanațiile gândirii lor către alte ființe
nefericite care se luptă, în univers .... și astfel de transmisiuni mentale pot, la rândul lor,
să afecteze aceste ființe ca forță ... Totuși, aceste ființe nu pot să-și părăsească sfera și
nici nu au nevoie pentru că un număr infinit de îngeri și ființe de lumină sunt la
dispoziția Mea care au cu adevărat cea mai bună grijă de fiecare stea. Și fiecare stea are
un aflux inepuizabil de putere: Cuvântul Meu, care sună pretutindeni și care, ca o emisie
a iubirii Mele, are și puterea de a facilita întoarcerea fiecărei ființe individuale, a oricărui
spirit original care a căzut odată. Dar dacă Cuvântul Meu nu este utilizat, dacă este
ignorat, atunci ființa își arată totuși rezistența, care niciodată nu va fi învinsă cu forța.
Nici chiar îngerii nu ar putea să se o învingă chiar dacă s-ar coborî pe pământ ... decât
dacă s-ar exprima atât de evident ca mesageri ai Mei, încât oamenii ar fi obligați să
creadă ... fapt care nu este voia Mea și nu va avea niciodată aprobarea Mea ...
Dacă voi oamenii credeți că puteți lua legătura cu locuitorii altor lumi, atunci
intenționați să găsiți dovezile că aceste lumi sunt locuite. Dar dacă spiritul vostru este
trezit, veți ști acest lucru chiar și fără dovezi. Și dacă încă nu sunteți luminați ... dacă
sunteți complet lipsiți de spiritualitate și ignoranți scopul destinat al creației ... atunci
astfel de dovezi nu v-ar conduce nici pe calea spirituală, ci v-ar face doar să vă angajați în
13
cercetarea pământească și să nu realizați progrese spirituale. Pentru acest motiv ființele
de lumină nu s-ar dezvălui niciodată și nu vă vor da niciodată informații prin "mesaje"
care nu sunt în armonie cu veșnicul Meu plan de Mântuire ... deoarece scopul propus nu
este deloc lipsit de importanță. Și toate spiritele luminate care lucrează în numele Meu în
ultimele zile pentru a vă ajuta pe voi oamenii, vor avea ca scop doar progresul spiritual,
ca oamenii să se întoarcă la Mine, Dumnezeul și Tatăl lor din veșnicie, ca ei să se
desprindă de lume, care aparține adversarului Meu .... că ei ating cel mai înalt obiectiv pe
pământ și voluntar să susțină testul final pentru a-și recâștiga statutul originar care le va
aduce fericirea de neimaginat în lumină, putere și libertate ....
Amin
BD 6323
Separarea planetelor ...
revelat în 31.07.1955
Distanțele foarte mari separă creațiile pe care le vedeți ca stele pe firmament .... distanțe
pe care voi oamenii nu le puteți estima și, prin urmare, nici cuceri, pentru că fiecare stea
este o lume în sine și aceste lumi sunt ermetic sigilate în așa măsură că au atmosfere
complet diferite care sunt întotdeauna potrivite pentru consistența planetei însăși,
precum și pentru locuitorii lor. Oamenii nu ar trebui să creadă că spiritul Meu creativ nu
ar putea crea și proiecta suficient de versatil ... Să nu credeți că veți găsiți aceleași
condiții de trai ca și pe pământul pe care locuiți pe un alt corp ceresc... și ar trebui să
credeți și mai puțin că aceste corpuri celeste ar putea oferi aceleași condiții de viață
necesare pentru supraviețuirea voastră. ... dacă veți ajunge vreodată în vecinătatea unei
astfel de stele ... Cu toate acestea, ar fi o incursiune inutilă, niciodată nu veți reuși să
stabiliți contactul cu alte corpuri celeste cu excepția cazului în care se întâmplă la nivel
spiritual prin transmisii de gândire din acestea lumi care vă vor servi mereu doar
progresului vostru spiritual, dar nu se vor preocupa niciodată de cercetarea umană
destinată lumii ...
Oamenii pot dezvolta într-adevăr abilități considerabile, puteți crea în mod productiv pe
pământ, puteți constata forțele naturii și le puteți folosi în orice mod imaginabil; în
virtutea intelectului vostru puteți pătrunde adânc în legile naturii și apoi deveniți
proeminenți cu toate cunoștințele voastre ... Cu toate acestea sfera voastră de activitate
este și va rămâne întotdeauna pământul și dacă veți încerca apoi să utilizați constatările
voastre intelectuale în beneficiul semenilor voștri, binecuvântarea Mea va sprijini munca
voastră, activitatea voastră, pentru că atunci legea Mea veșnică, ordinea va fi menținută
.... Dar, de asemenea, trebuie să rămâneți în această ordine, trebuie să respectați legile pe
care Eu le-am decretat și care sunt clar recunoscute în toate lucrările de creație ... Și
acestea includ și distanța cosmică a corpurilor cerești față de pământul vostru; includ
izolarea fiecărei stele care este caracterizată de un vid, de stratosferă, care face imposibil
14
de susținut viața umană în acest spațiu și, prin urmare, ar trebui să vă fie clar că v-am
izolat Eu Însumi ....
Chiar dacă voi credeți că puteți depăși astfel de "obstacole" ... aceste încercări vor eșua,
veți pieri dacă îndrăzniți să intrați în regiunile care v-au fost închise de Mine ... Prin
aceasta, dovediți numai că sunteți foarte aroganți din punct de vedere spiritual în a
crede că puteți face legile divine naturale ineficiente, dovediți că nu recunoașteți nici
aceste legi și nici legiuitorul și dovediți că voi, oamenii, sunteți pregătiți pentru
transformarea totală a acestui pământ pentru că vă lipsește cea mai importantă
realizare: faptul că Cineva este deasupra voastră și Cine are ultimul Cuvânt .... că nu îl
recunoașteți pe Acesta, pentru că altfel nu ați întreprinde ceea ce voi, ca locuitori ai
acestui pământ, nu aveți dreptul să faceți: să faceți alte lumi scopul cercetării voastre,
care sunt și vor rămâne întotdeauna complet inaccesibile pentru voi, pentru că fiecare
stea servește la a maturiza ființele spirituale ale căror grade de maturitate sunt atât de
diferite încât toate au nevoie de creații diferite .... Creații în care voi nu puteți supraviețui
și, prin urmare, nu poate exista niciodată contact între două lumi ... Spiritul Meu creativ
și voința Mea creatoare n-au făcut cu adevărat nimic fără înțelepciune, dar voi oamenii
nu veți putea niciodată să știți ce există în afara sferei voastre pământești, în afară de
faptul că există nenumărate corpuri cerești și planete, deoarece această dovadă nu este
dăunătoare pentru sufletele voastre ... dar orice altă cunoaștere poate să vă fie
dezvăluită numai spiritual ...
Amin
BD 6065
Probleme pământești și spirituale ...
Locuitori ai altor planete (farfurii zburătoare) ...
revelat în 26.09.1954
Voi primiți doar informațiile care vă sunt de folos sufletului. Atâta timp cât doriți să
rămâneți în contact cu Mine, nu veți avea niciodată voie să vă uitați în zone care vă vor
răni sufletul ... Cu toate acestea, cu ajutorul puterii satanice, puteți dobândi cunoștințe în
mod ilegal. Dar în acest caz nu faceți parte dintre ai Mei, pe care îi protejez împotriva
influențelor dăunătoare ale adversarului Meu .... Voi sunteți învățați de Spiritul Meu și
astfel primiți cunoștințe care servesc la dezvoltarea voastră superioară .... Puteți să
lucrați din nou cu această cunoaștere, poți să o transmiteți din nou semenilor voștri și,
prin urmare, să-i îndrumați calea cea dreaptă ... astfel puteți ajuta să aduceți lumina în
întuneric, așa cum este voia Mea...
Și atâta timp cât sunteți dispuși să răspândiți lumina, veți fi sprijiniți și cunoștințele pe
care le primiți vor corespunde utilizării acestora ... Orice e necesar pentru a aprinde o
lumină pentru ca un suflet care este în întuneric va curge spre voi, și cu cât mai multe
întrebări vi se vor pune, cu atât mai abundent va fi fluxul pe care îl veți primi de la Mine,
15
dacă vreți să răspundeți la aceste întrebări ... Totuși, nu voi satisface doar curiozitatea
inactivă, nu voi oferi cunoștințe care nu sunt nici necesare, nici potrivite pentru
dezvoltarea spirituală ... Dar, în același timp, nu voi rămâne nici tăcut când un copil Mă
întreabă. Pentru că ar trebui să-și pună încrederea în Mine și, prin urmare, nu trebuie să
fie dezamăgit ... Există secrete pe care intelectul uman nu le poate atinge, dar care totuși
au o explicație complet naturală ... Există legi, forțe naturale care pot deveni active dacă
sunt îndeplinite condițiile pentru acestea: inteligența extraordinară dezvoltată de
oameni prin care să fiți capabili să calculați efectele și apoi să folosiți aceste calcule
pentru experimente prin care aparent forțele naturale vă vor fi de folos ... dar oamenii
controlează mai mult sau mai puțin aceste forțe prin folosirea efectelor acestora.
Pentru persoane mai puțin inteligente, astfel de întreprinderi par imposibile și ceea ce ei
nu pot înțelege atribuie cu bucurie domeniului "supranatural" .... Atunci ei sunt mai
dispuși să facă acest pas în împărăția spirituală decât dacă ar fi sfătuiți să intre în
regiunile spirituale pentru maturizarea lor spirituală ... Când intelectul uman atinge
limitele, omul face concesii și apoi începe să analizeze posibilitățile ... Totuși gândirea lui
merge pe căi greșite; el combină probleme pământești cu probleme spirituale ... Și un
decalaj rămâne între cele două. Nici o ființă umană nu va putea vreodată să intre în
contact cu ființele din afara pământului în alt fel decât spiritual ... Astfel, ființa umană
este într-adevăr capabilă să contacteze spiritual locuitori ai altor lumi, dacă este destinat
dezvoltării sale spirituale; dar acest contact nu se va întâmpla într-o formă vizibilă, astfel
încât locuitori ai acestor lumi să se întâlnească cu oameni pe pământ ... acest lucru este
complet imposibil, deoarece fiecare ființă vie necesită o a sferă diferită, care este, de
asemenea, determinată de legea fundamentală.
Și aici se observă influența satanică, care produce confuzie în gândurile oamenilor chiar
mai mult, pentru că aceste concluzii greșite nu promovează eforturile spirituale ale
oamenilor, care încearcă acum să se adreseze și supranaturalului cu raționamente
intelectuale și care astfel vor folosi pur științific presupusele dovezi ale existenței
ființelor vii pe alte corpuri celeste, dar care nu sunt dispuși să creadă că și aceste ființe
se dezvoltă sau progresează spiritual ... În conformitate cu legea veșnică, corpurile
cerești sunt separate unele de altele și vor rămâne separate ... pentru că scopul este
dezvoltarea sufletelor și acest lucru se întâmplă pe fiecare stea în condiții complet
diferite. Explicarea fenomenelor neobișnuite în acest sens este de asemenea eronat ...
dar faptul că un efect neobișnuit al puterii este folosit într-un mod încă inexplicabil ar
trebui să vă facă pe voi oamenii să credeți...
Pentru că acesta este și un semn al sfârșitului, faptul că devin active puteri neobișnuite și
că motivul folosirii acestor puteri le trădează și originea ... Adversarul Meu are, de
asemenea, multă putere în cele din urmă și o folosește în avantajul său .... Dacă oamenii
reușesc să folosească puteri încă necunoscute în beneficiul lor altor oameni, atunci
efortul lor va avea binecuvântarea Mea ... Dar dacă rațiunea este determinată de motive
dezonorante, atunci este lucrarea celui care vrea să vă ruineze ... Și nu va dezvălui ceea
ce va face, va arunca oamenii în confuzie, va împiedica tot ceea ce ar ajuta la clarificarea
16
situației ... Dar ceea ce este divin, drept și adevărat va veni în prim plan și nu rămâne
ascuns ....
Amin
BD 7208
Contacte între stele ... (OZN-uri)
revelat în 16.11.1958
Nu există o lume material-pământească a cărei locuitori ar putea-o fizic părăsi fără a-și
pierde viața ... indiferent dacă aceasta se referă la acest pământ sau alte planete care
adăpostesc ființe a căror consistență fizică depinde de proprietățile planetelor, adică se
adaptează naturii planetelor. Prin urmare, nu va fi niciodată posibil ca locuitorii de pe o
planetă să meargă pe alta, pentru că legea naturală o împiedică și pentru că fiecare
planetă asigură condițiile de trai pentru ființele vii pe care le-a alocat Dumnezeu... Cu
toate că există conexiuni spirituale între diferitele lumi, ele există numai pentru a atinge
scopuri spirituale, dar nu vor dori și nu vor putea oferi locuitorilor respectivei planete
avantaje materiale, așa cum își imaginează sau speră oamenii. Contacte între diferitele
stele nu există dacă nu se stabilește o legătură spirituală între ființele spirituale create
care își pot emana lumina către toate corpurile cerești și care sunt astfel conectate
mental la oamenii de pe pământ, dacă oamenii doresc o astfel de conexiune, dacă
oamenii sunt receptivi la iluminarea lor. Apoi, aceste ființe de lumină pot oferi, de
asemenea, sfaturi cu privire la chestiunile pământești, pot avea grijă de orice nevoie
pământească și într-un sens cu adevărat divin își exercită influența asupra oamenilor ....
Dar a apărea vizibil oamenilor va fi întotdeauna o excepție cu circumstanțe foarte
speciale și din motive foarte speciale, care nu ar trebui generalizate prin așteptarea sau
anunțarea ca certitudine a unor apariții în masă a acestor ființe ....
Oamenii trebuie să țină cont de faptul că trăiesc în ultimele zile. Ar trebui să se
gândească ce înseamnă că adversarul lui Dumnezeu se apropie de sfârșitul libertății sale,
că va fi legat din nou și că știe că mai are doar puțin timp. Cu toate acestea, în amăgirea
sa, el crede încă că puterea lui va triumfa. Și prin urmare, el nu se va opri de la nimic
pentru a-și atinge presupusa victorie. Și dacă oamenii știu asta, atunci vor putea să
înțeleagă și ceea ce pare ciudat sau misterios pentru ei. Știința va oferi, de asemenea,
multe clarificări .... Dar evenimente inexplicabile apar în zonele din afara domeniului
științei, care au o natură transcendentală ... Și mai ales aceste zone sunt folosite de către
adversar să-și facă expunerea mai dificilă ... pentru a face pe oameni să creadă că ei sunt
abordați de ființe de lumină și care apoi se predau influenței lui. Această influență
intenționează întotdeauna să îndepărteze oamenii de adevăr, pentru că întunecă
gândurile lor cu erori, împiedicând astfel întoarcerea lor la Dumnezeu. Pentru că
gândurile oamenilor vor fi redirecționate către materie din nou, care ar trebui să fie
învinsă în timpul vieții lor pământești.
17
Adversarul va nega tot ceea ce este proclamat de Dumnezeu ca fiind ”la îndemână”, tot
ceea ce este legat de "sfârșitul apropiat" și astfel, oameni sunt conduși către așteptări
false care duc la indiferență față de sufletele lor și marele pericol ca sufletele să
experimenteze nepregătite sfârșitul și să fie pierdute din nou pentru veșnicie.
Persoanele nelegate de lume nu vor cădea pradă încercărilor artistice ale adversarilor,
deoarece concentrarea lor asupra lui Dumnezeu și dorința lor pentru adevăr garantează,
de asemenea, că gândesc corect. Și, deși nu sunt în măsură să explice astfel de apariții, nu
va afectat grav modul lor de viață .... ei continuă cu fermitate pe calea lor până la capăt,
întotdeauna protejați de ființe de lumină care împiedică adversarul lui Dumnezeu să-i
prindă. Pentru că în ultimă instanță este voința persoanei care determină dacă și în ce
măsură trăiește în adevăr ....
Amin
BD 8623
Munca de înșelare a adversarului ... (OZN-uri)
revelat în 22.09.1963
De multe ori veți avea încă îndoieli serioase și veți fi provocați să puneți întrebări,
pentru că în ultimele zile încă mai puteți conta pe mari surprize din partea adversarului
Meu. El nu va ezita să folosească orice mijloc pentru a vă perturba și a vă ține departe de
adevăr, va face orice pentru a vă distrage gândurile de la sarcina voastră reală de a vă
îmbunătăți sufletul și el o va face atât de învăluit, încât va fi dificil de recunoscut ca
activitate satanică, pentru că el se va ascunde întotdeauna sub o îmbrăcăminte de
lumină. El va pretinde că veți fi protejați, că în vremuri de greutăți pământești veți primi
ajutor "de sus" de la ființe de lumină, de la locuitori ai altor stele care vor avea grijă de
oameni. Căci cu siguranță el vede haosul care există pe pământ și chiar îl folosește
pentru propriul său scop de a spori confuzia. Într-adevăr, nenumărate ființe de lumină
sunt gata să vă dea orice ajutor în Numele Meu, atât spiritual, cât și pământesc, dar ele
vor lucra doar la nivel spiritual, vă vor influența gândurile, vă vor îndemna către Mine în
Isus Hristos, ei vor aranja soarta voastră astfel încât sufletele voastre vor să poată
beneficia.
Ele vă vor oferi sfaturi bune din punct de vedere mental și puteți, de asemenea, să
apelați la ajutorul lor în orice nevoie, de îndată ce sunteți în contact cu Mine, ca să pot
instruiesc aceste ființe de lumină pentru a vă ajuta ... Cu toate acestea lucrurile vizibile
nu sunt cu adevărat necesare pentru a vă da acest ajutor, nu se vor apropia de voi,
manifestându-se sau să folosească obiecte fizice pe care le puteți vedea cu ochii voștri ...
Locuitorii lumii luminii, locuitorii împărăției Mele, care sunt instruiți de Mine pentru a
vă ajuta, nu au nevoie de un înveliș fizic pentru a aplica voința lor, ei sunt ființe
spirituale care vă influențează doar spiritual ... Adversarul Meu, cu toate acestea, vă
influențează pe voi oamenii în mod diferit prin încercarea de a vă înșela. El vrea ca
oamenii să creadă că ființele supranaturale au grijă de locuitorii pământului și îi
18
instruiește pe adepții săi să folosească lumini înșelătoare, pentru că este în interesul lui
să oprească oamenii de a se dărui lui Dumnezeu și Creatorului lor, astfel încât ei să se
întoarcă și să se încredințeze acelor ființe și, astfel, să devină supuși conducerii lui...
El are o mare putere la sfârșit pe care o folosește cu adevărat pentru sine ... Eu pot doar
să vă avertizeze să nu fiți atât de naivi. Dacă credeți că ființele de la alte planete ajung pe
pământ pentru a vă ajuta în vreun fel, atunci ar trebui mai întâi să aveți în vedere că
toate stelele vizibile sunt locuite de ființe care au nevoie de maturitate dar care, în
conformitate cu legea veșnică, nu pot părăsi lumea atribuită lor .... că acest contact
spiritual poate avea loc într-adevăr, dar că oamenii de pe pământ ar trebui să nu caute
un astfel de contact cu locuitorii ai altor stele, din moment ce nu știți gradul de
maturitate al celor care doresc să comunice cu voi în spirit. Deși aceste ființe sunt într-
adevăr capabile să vă transmită mesaje spirituale... prin intermediul oamenilor cu
abilități de medium.... nu puteți verifica adevărul conținutului mesajului. Și, prin urmare,
ar trebui să respingeți astfel de mesaje ca fiind discutabile, pentru că atunci când Eu
vreau să vă instruiesc, se va întâmpla direct, sau prin ființe de lumină din Împărăția Mea,
care primesc învățătura pentru voi direct de la Mine. Ar trebui să stați departe de
contactul cu spiritele atâta timp cât nu ați învățat să le diferențiați....
Adversarul Meu, însă, va interfera mereu când oamenii se vor deschide de bună voie
pentru mesaje din lumea spirituală. Dorința pentru supranatural oferă adversarului Meu
un motiv și el va răspunde întotdeauna solicitanților, dar niciodată în beneficiul
sufletelor lor. În ultimele zile va încerca, de asemenea, să înșele pe oameni prin
materializare, prin apariția unor obiectelor imateriale ca fantome în fața ochilor unor
oameni care caută experiențe neobișnuite și, prin urmare, pot fi ușor influențați de
adversarul Meu. Mai mult, și oamenii vor lansa obiectelor experimentale în univers, care
sunt din nou văzute ca obiecte materiale astfel încât oamenii să nu mai poată distinge
între iluzie și realitatea. Ambele sunt de origine satanică, indiferent dacă provin de la
oameni sau de la din lumea spirituală care, însă, este întotdeauna tărâmul întunericului,
la fel oamenii sunt îndemnați de prințul întunericului să conducă aceste experimente.
Sfârșitul se apropie și acesta este motivul pentru activitatea extraordinară a lui Satana.
Dar Eu Însumi lucrez extraordinar prin transmiterea adevărului pur oamenilor și cu
adevărat v-aș spune dacă acești "locuitori ai altor corpuri cerești" devin activi în numele
Meu ... Eu cu adevărat nu v-aș păcăli. Dar de nenumărate ori vă spun "Nu lăsați să vă
deranjeze astfel de lumini înșelătoare" ... Pentru că cel care le provoacă nu vrea să vă
salveze, ci doar să vă ruineze. Veți mai experimenta multe înainte de sfârșit, ceea ce vă
va permite să vă observați în mod clar activitatea sa, dacă veți fi atenți și veți rămâneți în
contact cu Mine astfel că Eu Însumi să pot să vă luminez gândurile mereu și în lumina
adevărul îl veți recunoaște pe el și faptele lui ....
Amin
19
BD 6639
Lumina blândă ...
Lumina înșelătoare
(Senzaționalul)
revelat în 08.09.1956
Datorită faptului că oamenii se depărtează din ce în ce mai mult de adevăr, greutățile lor
spirituală cresc constant. Nu mai sunt capabili de discernământ, eroarea și minciunile le
par mai credibile decât adevărul pur, astfel că transmiterea adevărului către ei devine
tot mai dificilă, tocmai pentru că gândurile lor sunt confuze din cauza influenței celui
care se opune adevărului, pentru că se opune lui Dumnezeu și astfel va face orice pentru
a păstra confuzia în gândurile oamenilor. Puteți să numiți cu adevărat aceasta haos
spiritual, și dacă adevărul trebuie să prevaleze din nou, poate fi adus numai de oameni
care primesc lumina adevărului de la Dumnezeu și, astfel, ca purtători de lumină,
încercați să-l transmiteți mai departe. Dar chiar și acești purtători de lumină va fi dificil
să fie acceptați, deoarece locurile în care doresc să lucreze sunt în special asediate de
elemente opuse, care îi contracarează mai mult sau mai puțin astfel încât acestea să pară
similare, pentru a produce confuzie chiar ân rândul celor care sunt dispuși să accepte
adevărul. Oamenii nu au nicio idee despre această luptă a întunericului împotriva
luminii în ultimele zile înainte de sfârșit. Cu toate acestea, oamenii nu ar trebui să cadă
victima acestei bătălii, pentru că oricine dorește adevărul din adâncul inimii, nu trebuie
să se teamă de gândirea greșită și el va ști întotdeauna când adversarul a infiltrat
cunoștințele spirituale oferite oamenilor. Astfel, el va recunoaște și unde poate fi găsit
adevărul și el se va alătura purtătorilor de lumină și va accepta cu bucurie adevărul lui
Dumnezeu de la ei.
Adevărul strălucește, dar nu este o lumină înșelătoare ... și o lumină înșelătoare este
orice afectează ochiul ca orbirea fulgerului, făcând imposibilă recunoașterea adevăratei
lumini, care emite doar o lumină blândă care este liniștitoare pentru ochi .....
Dacă luați în considerare învățătura simplă a lui Hristos și efectul puternic din Cuvântul
pur al lui Dumnezeu .... și le comparați cu neliniștea, tensiunea și senzaționalul cărora
sunt supuși oamenii prin rapoarte, care se prefac a fi de origine spirituală, dar care fac ca
o persoană să fie insensibilă față de învățătura simplă a lui Hristos, astfel încât ei să vrea
doar ce este neobișnuit, interesant ... atunci știți ceea ce înseamnă "lumină înșelătoare" și
că de ea nu poate beneficia sufletul vostru. Dacă vă întoarceți la Dumnezeu veți fi, de
asemenea, îngrijiți de Dumnezeu .... dar, dacă vă întoarceți spre puteri din univers ale
căror acțiuni nu sunteți în măsură să le judecați, puteți, de asemenea să vă așteptați la
lumini înșelătoare din univers și atunci veți deveniți confuzi, ceea ce este de așteptat,
deoarece adversarul lui Dumnezeu a găsit un loc unde se poate stabili.
Atâta timp cât li se oferă oamenilor hrană alternativă "Cuvântului divin", care face apel
mai mult la simțurile inimii... atâta timp cât activitățile din lumea spirituală sunt asociate
cu apariții de natură misterioasă... atâta timp cât se cer sau se simulează "senzații" care,
însă, nu au ca rezultat o influență care înnobilează sufletele oamenilor, nu Dumnezeu
20
lucrează, ci adversarul Lui este deghizat, pentru a câștiga oameni pentru el însuși, pentru
a distruge încrederea lor în lumina de deasupra, în Cuvântul pur al lui Dumnezeu. Și el
reușește aceasta într-o măsură alarmantă, atât timp cât mintea unei persoane nu
aparține exclusiv lui Dumnezeu, atâta timp cât lumea nu este învinsă în întregime de
aceia care cred că au fost chemați să îmbunătățească lumea și oamenii ei ... care nu sunt
mulțumiți de strălucirea blândă a luminii divine a iubirii, ci preferă orbirea luminii
strălucitoare și devin orbiți de ea ....
Amin
BD 8698
Clarificări referitoare la OZN-uri
revelat în 13.12.1963
Veți primi lumină asupra tuturor subiectelor prin revelațiile Mele divine, nici o întrebare
nu va rămâne fără răspuns, dacă Mi-o adresați cu toată încrederea că vă voi da o
explicație. De aceea, nimic nu trebuie să rămână inexplicabil; e nevoie doar să întrebați
pentru a primi un răspuns adevărat.
În repetate rânduri apar în voi îndoieli, deoarece credeți că ați fi cumva capabili să
demonstrați existența așa-numitelor nave spațiale (dacă ar putea fi produse dovezi ale
existenței acecstora), care vin pe pământ de pe alte stele .... Dar dacă investigați serios
aceste presupuse apariții nu veți fi capabili să oferiți o dovadă sută la sută adevărată.
Veți descoperi că aceste declarațiile se bazează întotdeauna pe simpla prezumție sau
auto-sugestie, pentru care nici o dovadă nu poate fi găsită. Explicația se bazează pe
faptul că oamenii devin victime ale adversarul care, în ultimele zile, recurge și poate
recurge la minciuni și înșelăciune deoarece oamenii înșiși doresc să experimenteze
senzaționalul și nimic nu este prea fantastic pentru ei ... și că gândurile lor sunt complet
confuze. Dacă oamenii ar avea cunoștințe spirituale, ar ști că nu există perspectiva unui
contact între stelele individuale, că locuitorii de pe alte stelele nu vor putea niciodată să
părăsească sfera lor și să se apropie de alte lumi, iar pretențiile acestor oameni sunt
invenții pure și nici o persoană nu va fi capabilă niciodată de a dovedi faptul că a fost în
contact cu locuitori ai altor stele. Cu toate acestea, oamenii pot deveni pradă acțiunii de
înșelăciune ale adversarului și, datorită imaginației lor, pot fi receptivi la delirul care
provine de la el, dar acestea nu pot avea consistență fizică, deoarece adversarul Meu nu
are puterea de produce obiecte materiale.
Cu toate acestea, în cazul în care obiectele fizice reale au fost văzute de oameni, acestea
își au originea pe acest pământ ... Sunt obiecte de testare ale cercetătorilor care, cu un
efort intensificat, intenționează să domine spațiul cosmic al pământului ... Zvonurile care
sunt răspândit despre ființele extraterestre, care se presupune că provin de la alte stele,
sunt minciuni deliberate, pentru că nici o ființă umană nu va fi capabilă să dovedească că
a vorbit cu astfel de presupuși "locuitori ai stelelor". Cercul celor care afirmă astfel de
21
apariții nu va include niciodată oameni luminați spiritual, deoarece aceștia sunt
servitorii absoluți ai adversarului Meu, de care el îi poate folosi pentru scopurile sale ...
întotdeauna cu condiția ca acestea să nu se refere la obiecte de testare pământești care
ar putea fi văzute de oricine ... care atunci, cu toate acestea, vor fi arătate ca obiecte
extraterestre de către oameni neluminați sau de oameni înrobiți de adversarul Meu. Încă
o dată subliniez că nu există nici un contact între stelele individuale și că există un motiv
serios pentru acest lucru ... Dacă voi chiar credeți că acești presupuși mesageri ai altor
stele vor să vină pe pământ să vă salveze, atunci ei ar trebui să vă ajute în mod activ în
Numele Meu ... Prin urmare, dacă Le-aș fi dat această sarcină .... ar trebui întotdeauna să
stabilească și să mențină legătura cu cei care sunt ai Mei, cu aceia pe care îi voi ridica la
cer în cele din urmă,. În acest caz ai Mei ar vedea aceste obiecte și pe ocupanții lor ...
lucru care nu se va întâmpla niciodată .... pentru că le explic aceste concepții greșite și i-
am informat de adevărul pur.
Dar cei care fac și cred astfel de afirmații nu pot fi luminați spiritual, ei continuă mereu
cu obiective pur pământești și cred promisiunile adversarului Meu, care dorește să
împiedice oamenii să intre într-un contact sincer cu Mine, care este singura garanție
pentru salvarea lor la sfârșitul acestui pământ. Ar trebui să credeți că este cu adevărat
posibil pentru Mine să protejez fiecare persoană și la sfârșitul pământului să-i ridic la
cer pentru că distrugerea pământului, așa cum este acum, este inevitabilă ... Și să creadă
că am nenumărați îngeri care sunt pregătiți pentru acest lucru, dar că nu vor apărea
niciodată oamenilor în prealabil ca locuitori ai altor stele ... Și din moment ce transmit
adevărul pur pentru că voi aveți nevoie de el, cu adevărat vă voi informa de asemenea
dacă acestea ar corespunde adevărului. Dar Eu voi continua să vă avertizez de
înșelăciunea arzătoare a adversarului din zile dinainte de sfârșit, care se folosește de
activități pământene de a înșela oamenii, precum și de sugestii pentru a provoca
confuzie mentală .... deoarece oamenii vor crede orbește ceea ce le este prezentat atâta
timp cât nu sunt pătrunși de dorința de adevăr, pentru că atunci ei vor primi
întotdeauna adevărul ....
Amin
BD 7601
Contacte cu locuitori ai altor lumi ...
”În casa Tatălui Meu”
revelat în 16.05.1960
Nenumărate corpuri cerești parcurg universul și toate au sarcina să ajute sufletele
imature să ajungă la maturitate ....
Acum, puteți înțelege Cuvintele: "În casa Tatălui Meu sunt multe locuri” .... Și fiecare stea
primește sufletele a căror stare de maturitate este potrivită condițiilor sale; cu alte
cuvinte, potențialul de maturitate diferă de fiecare stea și sufletele sunt plasate
22
corespunzător. Dar condițiile de viață sunt întotdeauna diferite, pentru că natura și
consistența stelelor variază. O descriere detaliată nu poate fi dată oamenilor de pe
pământ pentru că ar fi mult prea de neînțeles pentru ei și pentru că necesită cunoștințe
spirituale. Dar pentru toate sufletele, indiferent de gradul lor de maturitate, există stele
potrivite pentru maturizare, unde sufletele cu bunăvoință sunt capabile să ascensioneze.
Căci chiar și acolo voința liberă a ființelor spirituale este luată în considerare, chiar și
acolo nu există o constrângere spirituală, deși condiții de viață constrâng ființele în
măsura în care trebuie să le accepte sau nu pot supraviețui în acea lume. Și peste tot
ființele vor primi o lumină care dezvăluie scopul existenței lor ... Dacă acceptă și
utilizează lumina este alegerea lor, dar este decisivă pentru ascensiunea lor. Și toate
aceste lucrări ale creației lui Dumnezeu sunt "locuri în casa Tatălui ..."
Prin urmare, toate esențele spirituale vor atinge într-o zi gradul de maturitate care le va
permite să schimbe creația fizică în cea pur spirituală ... pe care voi oamenii nu sunteți
capabili să o percepeți cu ochii fizici. Pentru că tot ce este vizibil sunt creații care
adăpostesc ființe care sunt încă imature, deoarece ființele perfecte sunt active în
împărăția luminii și nu le mai sunt necesare creații "vizibile" pentru locuința lor. Dar
distanța dintre toate aceste lucrări de creație este vastă și nu poate fi străbătută în nici o
parte. Locuitorii din toate aceste lumi sunt legați de planeta lor, de steaua pe care ei
trăiesc ... Ele pot doar să-și schimbe locuința după ce ajung la un anumit grad de
maturitate și nu în mod arbitrar, ci în conformitate cu legea fundamentală a lui
Dumnezeu ... căreia toate creațiile Lui trebuie să i se supună. Prin urmare este nechibzuit
să presupunem că locuitorii acestor lumi ar putea să se abată arbitrar de la această lege
și să se apropie de alte lumi fără teamă de distrugerea lor. Deoarece condițiile de viață
sunt diferite pe toate stelele iar acestea nu pot fi excluse în mod arbitrar. Cu toate
acestea, în ultimele zile chiar astfel de planuri sunt activate.
(17.5.1960) Oponentul lui Dumnezeu profită de naivitatea oamenilor înșelându-i că pot
avea contacte cu locuitorii altor lumi și că aceștia, din motive aparent bune, doresc, de
asemenea să facă legătura cu locuitorii de pe Pământ. El intenționează să submineze
credința într-un sfârșit al vechiului pământ și prin aceasta să împiedice oamenii să se
pregătească pentru acest scop ... Dar oamenii ar trebui să fie informați că pământul este
o planetă care nu o are nici o legătură cu alte lumi și că orice legătură cu alte lumi nu
poate fi stabilită decât din punct de vedere spiritual... Prin urmare, ființa umană este
capabilă, de fapt, să intre în contact cu locuitori din lumi avansate, cu împărăția luminii,
prin gânduri bune și la care apelează pentru ajutor în momentele de dificultăți spirituale
.... care le vor fi date în mod spiritual ... dar că nu este recomandabil să fie chemate ființe
de pe alte stele al căror grad de maturitate spirituală și abilitatea lor de a oferi ajutor
spiritual nu le este cunoscut. Ajutorul fizic este cu siguranță exclus, iar adversarul lui
Dumnezeu ar dori ca oamenii să creadă că aceste ființe ar putea exercita influența lor
asupra locuitorilor pământului înainte de distrugerea finală. Doar Dumnezeu poate oferi
ajutorul potrivit când va sosi timpul de care vă este frică vouă oamenilor și dacă credeți,
El va acorda acest ajutor tuturor celor care-l îi cer.
23
El are cu adevărat suficienți îngeri care se conformează complet și pun în aplicare voia
Lui și ei vor avea grijă și de oameni când va veni timpul ... Dar adversarul lui Dumnezeu a
găsit un teren fertil în naivitatea oamenilor prin care el poate să semene multe semințe
rele. Oamenii preferă să-i accepte instrucțiunile lui greșite decât adevărul pur, care arată
valoarea semințelor sale. Deoarece eroarea este întotdeauna acceptată în locul
adevărului, ființa umană va căuta mereu să câștige avantaje din erori și să respingă
adevărul, care nu-i promite nici un profit. Sfârșitul este aproape și va veni fără întârziere
... Orice învățătură care exprimă îndoiala că vine sfârșitul sau care oferă oamenilor o
ieșire care nu corespunde cu voia lui Dumnezeu este greșită... Pentru că Dumnezeu
Însuși îi va conduce pe toți cei ce se încredințează Lui în afara pericolului, pe cei care se
refugiază cu El, care aparțin alor Săi care nu trebuie să se teamă de sfârșit ....
Amin
BD 7742
Despre convenția asupra OZN-urilor ...
revelat în 11.11.1960
Un lucru este sigur: Eu Îi voi proteja pe ai Mei în palma Mea atunci când va veni
sfârșitul... Eu am cu adevărat destui îngeri cărora îi pot încredința, pe care îi instruiesc să
construiască un zid de protecție în jurul lor. Și astfel vă știți protejați, în grija Mea, orice
ar veni. De aceea Eu vreau să vă avertizez să nu vă abandonați singuri și să nu așteptați
ajutor de la ființe care credeți că sunt din afara Împărăției mele spirituale ... care nu au
ajuns încă la perfecțiunea ființelor de lumină pentru a pune în aplicare instrucțiunile
Mele ... care doresc să vă avertizeze de căutarea unor contacte cu locuitorii din alte lumi,
pe care le puteți stabili doar spiritual, dar care nu vă pot oferi garanția de a vă da
adevărul. În repetate rânduri trebuie spus că doar "ființele perfecte" pot și sunt în
măsură să îndeplinească sarcini care vă garantează protecția și asistența ....
Ființele care nu au ajuns încă la perfecțiune vor locui totdeauna, pentru scopul
dezvoltării lor, pe unele lucrări ale creației de care sunt legate prin legea naturală ...
Astfel, trebuie să faceți diferența între ființele de lumină care împlinesc voia Mea în
numele Meu și locuiesc cu Mine în Împărăția luminii lui Dumnezeu și ființe care sunt
încă constrânse, care nu au ajuns încă la libertatea spirituală atâta timp cât încă trăiesc
pe tot felul de corpuri cerești în scopul maturizării spirituale. Nu trebuie să vă bazați pe
mesaje transmise din acele lumi de cei cu abilități de medium care sunt și rămân
inaccesibile pentru voi, oameni de pe pământ și invers. Nu vă bazați pe ajutorul acelor
lumi când sfârșitul pământului va veni în conformitate cu planul etern ... Căci Eu Însumi
îi voi proteja și salva pe ai Mei de necazurile lor, pentru că numai Eu știu cine sunt ai
Mei... Credeți că veți fi salvați prin simpla simpatie de acei locuitori ai altor stele?
Ce concepție greșită aveți, vă lipsește o înțelegere clară a planul Meu de Mântuire, care
cu siguranță va fi implementat atunci când va veni timpul. Și nu v-aș fi informat Eu dacă
24
ar fi voia Mea să vă încredințați acestor ființe, în care voi oamenii vreți să vă încredeți?
Din moment ce Eu transmit adevărul pe pământ, nu v-aș fi refuzat aceste informații dacă
ar fi adevărate ... Cu toate acestea, mai degrabă vă îndoiți de Cuvintele Mele decât de
rapoartele care v-au fost trimise prin influența adversarului Meu. Și Eu vreau să știți
adevărul ... În mod repetat, vreau să vă asigur că ai Mei vor fi protejați și că nenumărați
îngeri vor avea grijă de ei, pentru că ei respectă voia Mea și au, de asemenea, puterea de
a vă ajuta. Și, prin urmare, nu vor avea nevoie de mijloace pământești, pentru că
dragostea, puterea și înțelepciunea Mea vor deveni în mod clar evidente la sfârșit, deși
lucrarea Mea va fi și poate să fie contrară legii naturale, deoarece ai Mei cred că totul
este posibil iar necredincioșii vor fi devorați de pământ ....
Dar Eu nu le voi cere alor Mei să creadă în apariții sau în rapoarte care ajung la oameni
prin mijloace care nu corespund voii Mele ... De ce nu Mă contactați pe Mine? De ce
chemați ființe ale căror grad de maturitate nu îl puteți estima? .... De ce vă încredințați
acestor ființe și credeți că vă vor proteja când vine ultima zi a sfârșitului? Eu vă cer doar
să vă încredeți în Mine în Isus Hristos și oricine se unește cu Mine intim în această
credință, cu adevărat nu va avea nevoie de ajutoare vizibile sau invizibile, pentru că
îngerii Mei cu un abundența puterii și a forței vor sta mereu lângă voi și întotdeauna vor
acționa în conformitate cu voia Mea. Și nu vor vrea să se stabilească legături cu locuitori
ai altor lumi al căror grad de maturitate nu le este cunoscut, pentru că acest lucru poate
avea loc doar prin mijlocirea celor cu abilități de medium, dar care reprezintă un mare
pericol. Căci sunteți într-adevăr capabili să Mă auziți pe Mine Însumi dacă este voința
voastră și să Mă întrebați care este adevărul ... Și atunci cu siguranță veți fi instruiți în
adevăr ....
Amin
BD 8840
Obiecte zburătoare neidentificate ...
revelat în 16.08.1964
Ce vi s-a spus despre obiectele zburătoare neidentificate poate fi respins ca eroare
(minciună), căci este vorba doar de o fantezistă confundarea a dorințelor cu realitatea a
acelora care prin aceasta se predau adversarului pentru că nu au legătură cu Mine Cel ce
le-ar putea explica ... Nevoia oamenilor lumești care refuză să recunoască un sfârșit care
se apropie este mare și caută modalități de a scăpa. Toate acestea se potrivesc cu
semnele din zile din urmă, prin care speră la o salvare din alte lumi, fără a lua în
considerare că nu există nicio legătură între pământ și locuitorii acelor lumi. Este sigur
că oamenii care pretind că au văzute astfel de obiecte au într-o oarecare măsură legătură
cu puterile din lumea de jos, că ei devin captivi puterii rămase a prințului întunericului
care se folosește e aceasta mai mult ca niciodată în zile din urmă.
25
El se manifestă sub forma aparițiilor care pot fi descrise în detaliu, care este, de
asemenea, un semn al atitudinii oamenilor față de Mine .... Oamenii profund devotați nu
vor experimenta astfel de apariții, pentru că ei cred în răpirea alor Mei înainte de sfârșit,
care, totuși, nu va avea loc prin trimiterea mesagerilor Mei pe pământ, căci Eu Însumi voi
veni pe norii cerului, așa cum Eu v-am spus. Acești presupuși reprezentanți sunt forțe
ale întunericului care au mare putere într-adevăr la sfârșit, prin asamblarea unor iluzii
vizibile, care totuși dispar cât de repede apar ... și care pot fi văzute numai de oamenii
care sunt deja supuși adversarului sau care nu au găsit încă relația potrivită cu Mine.
Căci oricine se ține de Mine este învățat de Duhul Meu, în tot adevărul ... Dar la ce vă
așteptați voi oamenii de acele apariții?
De asemenea, credeți promisiunile primite prin persoanele cu abilități de medium și
astfel, mai mult ca niciodată, trăiți în întuneric ... Ce credeți că vedeți nu sunt creaturile
Mele vizibile ci doar iluzii ale celui care profită de dorințele și aspirațiile oamenilor care
vor să-și păstreze viața și cu această dorință să-i întărească puterea. Și ocupanții acestor
obiecte "vizibile" care se materializează pentru scurt timp numai pentru a dispărea din
nou, sunt, de asemenea, din lumea sa. Adversarul are mare putere la sfârșit ... Eu Însumi
vă spun în mod repetat ... Și în vederea sfârșitului el va folosi de asemenea această
putere pentru a-i atrage pe cei care nu se țin ferm de Mine și, ca rezultat al voinței lor,
sunt ușor de influențat. Cu toate acestea, nu veți auzi astfel de mesaje din cercurile care
îmi aparțin Mie, pentru că adversarul nu are acces unde Eu Însumi las Lumina Mea să
strălucească.
Cu toate acestea, oricine este deja pe teritoriul său va putea să citeze tot mai multe
"dovezi", care sunt doar înșelăciune și iluzie. Acceptați Cuvântul Meu că nu există
legături între locuitorii diferitelor lumi și atunci când ... sfârșitul vine ... nimeni nu va
putea scăpa de el, ci fie va fi ridicat în trup la cer de către Mine Însumi, fie va cădea din
nou pradă exilării. Dar pentru acest lucru nu am nevoie de mesageri din altă lume sau de
voi, care ar trebui să răspândiți adevărului în întreaga lume, care primiți, de asemenea,
informațiile relevante .... Prin urmare, respectați ceea ce vă spun și nu vă permiteți să vă
descurajați, pentru că adversarul Meu este și vrăjmașul vostru, care încearcă să vă
piardă, dar nu va reuși cu cei care sunt credincioși Mie, pe care îi voi salva din toate
necazurile în ziua Judecății ....
Amin
BD 6364
Ființe din alte lumi?...
revelat în 25.09.1955
Există un contact spiritual între pământ și alte lumi, atâta timp cât este se referă la ființe
de lumină care vă influențează în numele Meu spre a vă îndrepta pe calea care duce la
Mine. Lumea luminii se străduiește constant să vă influențeze într-un sens util ... Dar
26
forțele întunericului, de asemenea, utilizează orice ocazie să vă înșele, să vă împiedice de
pe calea adevărului, pentru a produce confuzie. Și multe se vor întâmpla, mai ales în
ultimele zile premergătoare sfârșitului, pe care voi oamenii nu vi le veți putea explica ...
Totuși, amintiți-vă întotdeauna că oamenii trebuie să ia calea către Mine fără
constrângere, ca tabăra Mea să nu va utiliza niciodată fenomene pentru a determina
oamenii să creadă, chiar și atunci când oamenii experimentează cea mai mare suferință
spirituală. Întotdeauna amintiți-vă că lumea luminii lucrează la instrucțiunile Mele, astfel
încât nu ar face niciodată nimic din proprie inițiativă, care să nu corespundă cu voia Mea
și înțelepciunea Mea.
Prin urmare, dacă "ființele de lumină" vă vor ajuta, nu vor alege niciodată o apariție care
va provoca îndoieli, confuzie și rezultate discutabile pentru ființele umane, ci se vor
exprima întotdeauna oamenilor în toată claritatea .... și întotdeauna astfel încât să poată
fi recunoscute ca surse de lumină. Și apoi ele se vor exprima mereu celor care doresc să
stabilească contact spiritual în scopul ascensiunii spirituale ... Dar nu vor exercita
niciodată o influență tulburătoare prin utilizarea de mijloace inexplicabile, pentru că vor
să elimine ambiguitatea, vor să dea lumină și să nu sporească întunericul care este
răspândit de fiecare fenomen nenatural ... Nenumărate ființe de lumină sunt îngrijorate
de bunăstarea voastră spirituală ... nenumărate ființe spirituale doresc să vă ajute să
găsiți în continuare lumina înainte de sfârșit ... Căci sfârșitul va veni fără greș .... pentru
că dragostea și înțelepciunea Mea iau în considerare și substanțele spirituale legate în
materie tare, care într-o zi vor fi, de asemenea, eliberate din forma solidă ... Voi, oamenii,
interferați voit cu legile Mele naturale și astfel veți provoca lucrarea finală de distrugere
pe acest pământ voi înșivă .... Și nici prezentarea celor care știu nu vă descurajează din
intenția voastră, chiar dacă îngerii din cer au venit să vă avertizeze .... în caz contrar, nu
aș fi făcut referire în mod constant la acest sfârșit prin văzători și profeți, dacă aș fi
detectat chiar și cea mai mică schimbare de voință ....
Astfel, intenția voastră nu mai poate fi prevenită, sfârșitul va veni cu siguranță ... Și, prin
urmare, preocuparea lumii spirituale se aplică doar sufletului vostru .... Și aceasta este
încercată atât de forțe bune, cât și de forțe rele, dar în moduri diferite în întregime....
Lumea luminii face numai apel la spiritul tău, în timp ce lumea întunericului vă atrage
simțurile ... Lumea de lumină se dezvăluie pentru voi în moduri diferite, dar întotdeauna
prin mediatori care, datorită maturității lor spirituale, sunt în contact cu ființele luminii,
astfel încât acestea sunt în măsură să transmită aceste revelații semenilor lor ... În
schimb, lumea din întuneric se exprimă direct ... Se adresează oamenilor la întâmplare,
caută credința la propriii săi adepți și provoacă confuzie la ceilalți și nici un rezultat
pozitiv nu se vede... Nici o manifestare clar divină a puterii nu va putea fi recunoscută, ci
constant chestionată, iar ambiguitatea constantă poate fi observată oriunde puterile rele
sunt la lucru ... Dar orice vine de sus, orice provine de la Mine sau din lumea luminii la
ordinele Mele vor răspândi mereu lumina .... Și numai prin lumină, voi veți fi în stare să
recunoașteți la lucrul lumina, dar atunci nu vă mai puneți întrebări, ci știți ....
Amin
27
BD 8457
Doar Dumnezeu este Domnul universului ...
revelat în 03.04.1963
Un alt semn al apropierii sfârșitului este dat de faptul că oamenii vor continua să facă noi
tentative de a pătrunde în misterele creației, dar niciodată într-un mod spiritual,
singurul prin care ar putea primi o explicație ... Încearcă din punct de vedere intelectual
să afle ce este încă ascuns de ei, fac experimente să exploreze ce există dincolo de
pământ, doresc să descopere legile naturale și să le folosească din nou pentru profitul lor
pământesc ... Ei mă exclud pe Mine, Creatorul și Cel care dăruiește, Domnul universului,
și cred că pot desfășura cercetări ale creațiilor care există în afara pământului ....
Ei vor continua cu experimentele lor, în ciuda faptului că nu reușesc în mod repetat
pentru că nu va fi niciodată posibil ca oamenii să ocupe alte planete fără a-și pierde viața
... Dar chiar și atunci, Eu voi respecta în continuare determinarea lor; Eu nu-i voi opri,
pentru ca ei să recunoască singuri inutilitatea proiectelor lor. Și, deși vor crede că pot
interfera cu creațiile Mele, ei vor pierde din vedere limitările lor intelectuale ...
Ei pot câștiga cunoștințe nelimitate prin mijloace spirituale, dar numai sufletele ar
beneficia de acestea, oamenii, însă, caută doar avantajele pământești și din acest motiv
nu vor alege calea care să-i determine să-și corecteze modul de înțelegere ... Dar toate
încercările lor vor eșua și vor provoca rău oamenilor care se vor oferi ca obiecte de
testare .... Locul umanității este și rămâne pământul ... la fel cum toate celelalte corpuri
cerești sunt autonome. Ființele care ocupă fiecare stea, fie ea pe pământ sau în alte lumi
cerești, sunt sub rezerva legilor naturale pe care le-am decretat fiecărei stele. Ei nu vor
putea să anuleze oricare dintre aceste legi naturale sau să se asocieze cu ființe de pe alte
planete și aceste încercări vor fi plătite cu viața, pentru că este o îngâmfare să-Mi ignore
legile și numai bunul simț ar trebui să le spună să se abțină de la astfel de experimente.
Acesta este deja un semn al apropierii sfârșitului, este un semn al necredinței totale într-
un Dumnezeu și Creator, altfel nu ar îndrăzni să se amestece în mod distructiv în
creațiile Sale în convingerea că vor putea crea lucrări care se deplasează cu viteză prin
univers ... Vor fi lucrări moarte fără țel și scop .... ei vor dovedi doar cât de încrezuți sunt
oamenii de pe pământ și cât de întunecat le este spiritul, în ciuda calculelor lor cele mai
uimitoare ... care sunt totuși greșite, deoarece trebuie să experimenteze în repetate
rânduri.
Oamenii deja intervin în toate legile naturii, dar niciodată în beneficiul celorlalți oameni,
ei provoacă doar daune fizice și spirituale, căci prin experimentele lor își schimbă, de
asemenea, facilitățile naturale de trai, ei otrăvesc aerul, apa și, prin urmare, condițiile de
viață pur fizice, dar cu acțiunile lor păcătoase provoacă, de asemenea, imense daune
sufletelor care vor fi niciodată capabile să se maturizeze pe pământ la o asemenea
distanță de Mine, Dumnezeul și Creatorul lor.... Această distanță mare, este însă
demonstrată de ei, pentru că numai influența satanică determină gândirea și acțiunea
lor, doar Satan oferă cu aceste gânduri, pentru că el însuși încearcă să Mă excludă și
exercită o influență negativă asupra oamenilor.
28
Încercarea de a ajunge dincolo de pământ, la stele, nu poate și nu va fi niciodată
binecuvântată de Mine, dar până la sfârșit voi arăta milă de cei ale căror suflete nu au
căzut încă pradă adversarului Meu ... altfel orice încercare va fi curând sortită eșecului.
Însă Eu lupt pentru fiecare suflet și imediat ce se întorc spre Mine într-o rugăciune
sinceră în momente de dificultate pământească, îi voi ajuta și îi voi lăsa aparent să
reușească, totuși întotdeauna cu scopul ca oamenii să-și găsească drumul spre Mine și să
renunțe la intențiile lor, când trebuie să recunoască faptul că depind de o Putere mai
mare, Care nu poate fi niciodată înțeleasă de intelectul, dar totuși va fi îmbrățișată de
inimă ....
Veți auzi în continuare mult mai multe și poate chiar să fiți surprinși de ceea ce sunt
capabili oamenii să realizeze. Dar trebuie să știți că ei își primesc puterea de la
adversarul Meu care, ca mine, încearcă să creeze lucrări între creațiile Mele pe care el
însuși nu este în stare să le facă și, prin urmare, folosește voința oamenilor, pe care el îi
poate influența cu ușurință, deoarece au puțină credință sau deloc... Totuși acestea sunt
încercările lui finale, pentru că timpul său se va termina și el însuși va instiga căderea lui
în abis, pentru că a provocat o mare confuzie între oameni. Voi pune capăt activității sale
și nimic din lucrurile făcute de oamenii sub influența lui nu vor rămâne... Totul se va
dezintegra și Eu voi restabili din nou ordinea pe pământ, astfel încât să poată continua
ca o școală a spiritul și împlinirea scopului său în conformitate cu voia Mea ....
Amin
BD 7886
Explorarea spațiului nu e voia Lui Dumnezeu ...
revelat în 5-6.5.1961
Puterea care emană din Mine și din Cuvântul Meu va atinge sufletul vostru și vă veți găsi
pacea în Mine .... Când sunteți gata să-Mi slujiți, atunci puterea pentru a împlini voia Mea,
pe care o pun în inima voastră Eu Însumi, va curge către voi. Veți gândi, veți dori și veți
acționa în conformitate cu voia Mea ... Astfel puteți continua în siguranță pe drumul
vostru, binecuvântarea Mea vă va însoți întotdeauna, vă voi lua de mână și vă voi călăuzi
așa cum este bine pentru voi și pentru mântuirea sufletului vostru și al altor oameni.
Puneți-vă doar încrederea în Mine și cu adevărat, nu vă voi dezamăgi niciodată... Căci
chiar dacă trupul tău nu simte dovezile acestei puteri, sufletul vostru o primește din
abundență și este recunoscător pentru orice sprijin, sufletul se maturizează și se unește
cu spiritul vostru și acesta se îndreaptă spre Spiritul-Tată, iar unitatea cu Mine va deveni
din ce în ce mai apropiată. Și dacă Eu sunt capabil să vorbesc cu copilul Meu, prezența
Mea va fi confirmată și pacea trebuie să intre în inima sa, orice îngrijorare trebuie să
dispară și copilul doar trebuie să asculte ceea ce îi spune Tatăl său.
Și Eu vreau să vă dezvălui mult mai multe pentru că se apropie rapid sfârșitul... Veți
experimenta în continuare lucruri care vă vor face să vă îndoiți de Mine și de Cuvântul
29
Meu .... Vă veți întreba de ce nu intervin cu puterea Mea atunci când omenirea arogantă
îndrăznește să pătrundă în univers ... Dar o limită a fost impusă proiectelor lor și nu vor
putea să-și pună în practică experimentele pentru mult timp, deoarece chiar și aceste
acțiuni grăbesc sfârșitul, Judecata care vine.
(6.5.1961) Îi voi lăsa să-și urmeze drumul, astfel că în mod repetat vor trebui să-și dea
seama de faptul că capacitatea lor nu va fi niciodată suficientă pentru finalizarea
proiectelor lor. Ei s-au înmânat adversarului Meu, care le va influența constant mintea și
de asemenea, le va da o anumită putere care, însă, va avea întotdeauna efecte
dezastruoase asupra oamenilor, precum și asupra lucrărilor creației pe care adversarul
Meu dorește a le distruge. Este vremea sfârșitului, care este doar subliniat de astfel de
acțiuni, pentru că starea spirituală a oamenilor înșiși va provoca sfârșitul. Adversarul
Meu vrea să distrugă credința în existența Mea și în puterea Mea și astfel de oameni sunt
deja supuși lui datorită faptului că au pierdut toată credința, se consideră stăpânii
creației și încearcă să o dovedească. Cu toate acestea, nu vor mai avea prea mult timp
pentru că grăbesc sfârșitul ei înșiși, deoarece revocă legile naturii și deschid astfel calea
pentru o lucrare de distrugere care va cuprinde întreaga lume și fiecare creatură vie în și
de pe pământ ....
Acțiunile oamenilor se opun lui Dumnezeu și acest lucru va avea și consecințe
corespunzătoare .... Dar Eu permit furia adversarului Meu, deși oamenii înșiși i-ar putea
rezista și nu sunt nevoiți să ajungă sub conducerea sa ... De nenumărate ori le reamintesc
oamenilor de Mine și de puterea Mea și că pot să ia ușor calea către Mine .... Voința lor,
însă, este liberă și, prin urmare, nu le împiedic acțiunile, ci puterea Mea și voia Mea se
vor dezvălui și ele celor responsabili de activitatea împotriva lui Dumnezeu care poate fi
mărturisită de toți oamenii ... Și lor le va fi arătat în mod repetat că o Putere divină se
manifestă mereu, ceea ce dovedește că modul lor de gândire este greșit, pentru că până
când trupul moare, Eu chem orice suflet să se întoarcă la Mine ... dar Eu nu o voi face cu
forța. Și din moment ce adversarul Meu nu-l poate forța de asemenea, el influențează
toate caracteristicile relele dintr-o persoană cât mai mult și câștigă sufletul pentru
planul său rușinos, deoarece dorința de putere și recunoaștere este deosebit de
dezvoltată în oameni care nu cred în Mine. Căci ele sunt caracteristicile adversarului
Meu .... Este în natura lui, pe care le-o transmite lor. Dar timpul lui se va sfârși curând și
puterea Mea, de asemenea, se va exprima în curând în mod vizibil ... Însă nu vă voi da
niciodată o dovadă evidentă a Mea astfel încât să trebuiască să credeți în Mine ... De
nenumărate ori trebuie să aveți în vedere că Mă aștept la credința voastră voluntară pe
care ar trebui să o treziți prin dragoste ... Și apoi veți recunoaște și semnele timpului;
veți înțelege că trăiți în zile din urmă când adversarul Meu va lucra în moduri
neobișnuite, până când va veni ora când el și urmașii săi vor fi supuși, așa cum a fost
vestit în Cuvânt și Scriptură ....
Amin
30
BD 7888
Adevărații purtători ai luminii ...
Lumini înșelătoare ...
revelat în 08.05.1961
Vi se va da lumină pentru a nu mai fi atrași în întuneric din nou, pentru că adversarul
Meu încearcă să vă împiedice să găsiți lumina. Eu, totuși, v-am promis o abundență de
binecuvântări în zile din urmă pentru a preveni slăbirea și prăbușirea voastră în
înșelătoriile sale. Pentru că el lucrează sub deghizarea unui înger ... El aprinde lumini
înșelătoare care nu strălucesc, ci orbesc ochii celor care nu îl recunosc. Cu toate acestea,
în lupta voastră de a rezista împotriva lui, folosiți adesea mijloace greșite și vă închideți
ochii, în loc să vă îndreptați spre adevărata lumină care curge spre voi ca un dar evident
al harului .... nu vă țineți strâns de Cuvântul Meu, emanația vizibilă a iubirii Mele, pe care
cu adevărat îl puteți folosi cu succes pentru a vă opune dușmanului Meu, căci nu poate
să-Mi suporte lumina și fuge... Dragostea Mea vestește dragoste, iar iubirea la rândul ei
trezește spiritul la viață. Și astfel puteți fi întotdeauna siguri că informația spirituală va
coincide oriunde predomină dragostea adevărată ... unde spiritul Meu se poate exprima
... Dar apoi veți descoperiți contradicții ... Profeți falși vă vor traversa calea. Toți doresc
să vestească Cuvântul Meu și nu puteți găsi o armonie completă ... luându-vă prin
surprindere și vă punându-vă să vă îndoiți de lucrarea spiritului în unele din ele ...
Atunci adversarul Meu a câștigat deja meciul, deoarece gândurile voastre devin confuze,
oamenii își pierd siguranța spirituală, nu mai trăiesc la unison, ci în opoziție .... Astfel,
lumina devine mai întunecată, adică Cuvântul Meu de sus nu va mai fi recunoscut, va fi
neglijat din motive de neadevăr care, sub acoperirea pietății, este mult mai acceptabilă și
mai agreabilă față de cei care nu o examinează serios. Și apoi, din nou, depinde de gradul
de dragoste al persoanei dacă se va elibera de eroare, dacă o va recunoaște și se va
întoarce voluntar la adevăr. Lumina strălucește în întuneric, dar nu ar trebui să fie
ascunsă, trebuie să fie capabilă să strălucească intens, ceea ce depinde întotdeauna de
voința individului. Lumina cu adevărat strălucitoare strălucește din Mine, din Lumina
Veșnică. Dar Eu am doar câțiva purtători de lumină, oameni care sunt atât de pătrunși de
dorința lor de adevăr, că ei pot să-Mi slujească ca niște vase în care poate să curgă
adevărul ... Oamenii care vor transmite apoi lumina, care nu vor obosi în a vesti adevărul,
dar care vor observa de asemenea unde a izbucnit eroarea și vor încerca să o expună,
astfel încât și ceilalți oameni să se poată bucura de lumina strălucitoare, care e singura
care le poate da adevărul ....
Eu vreau ca lumina să se răspândească, Cuvântul Meu să fie dus oamenilor și Îi voi
binecuvânta pe cei care Îmi fac acest serviciu în mod voluntar, lăsându-Mă să le vorbesc
și apoi răspândind Cuvântul Meu în întreaga lume ... și tuturor cei ce doresc astfel să-Mi
slujească vor primi același Cuvânt de la Mine și îl vor susține ... Ei vor recunoaște de
asemenea unde este la lucru adversarul Meu care încearcă să provoace confuzie între ai
Mei în același fel ... care vrea să stingă lumina de la Mine și să diminueze strălucirea
pentru ca întunericul să se instaleze din nou. Și dovezi ale adevărului vor fi furnizate. Tot
31
ce vă cer vouă oamenilor este să credeți în Cuvintele Mele de sus, care în mod repetat
pot fi recunoscute ca și Cuvântul Meu de oameni cu bunăvoință ... și care păzesc Cuvântul
Meu ... Dacă vă aduce lumină, dacă clarifică ceea ce v-a făcut să vă îndoiți până acum,
dacă arată dragostea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu și simțiți că ați fost adresați
de Mine ca Tată al vostru, atunci veți ști, de asemenea că vă vorbesc Eu Însumi și atunci
ar trebui să credeți fără rezerve, pentru că atunci Eu vă transmit adevărul pur și într-un
astfel de mod încât toată lumea să înțeleagă, astfel încât să nu trebuiască să speculați pe
seama sensului cuvintelor Mele ....
Eu vorbesc clar și simplu oamenilor, ca să primiți cu adevărat lumină, ca întunericul
spiritului și dispară, pentru că Eu Însumi Sunt lumina eternității. Și din moment ce
iubesc creațiile Mele vii, Eu vreau să le aduc lumina la care ei au renunțat odată în mod
voluntar, dar care trebuie să strălucească irevocabil pentru voi din nou, dacă vreți să
găsiți (și să mergeți pe) calea cea dreaptă spre Mine în casa Tatălui vostru. Lumina poate
veni numai din Mine, Lumina Eternă. Ar trebui să credeți că Tatăl vostru vă transmite
lumina El Însuși pentru că sunteți în nevoie urgentă de ea și pentru că nu mai este prea
mult timp ... Dar trebuie și voi să acceptați de bună voie lumina, trebuie să ascultați de
bunăvoie de purtătorii de lumină, ar trebui să știți că ei sunt iluminați și astfel vă pot da
clarificări complete... Și toți veți găsi cu adevărat calea către Mine când purtătorii de
lumină vă conduc și voi îi urmați cu bucurie ....
Amin
BD 8484
Activitatea puterilor demonice deghizate ca îngeri de
lumină...
revelat în 01.05.1963
Veți fi luptători pentru Mine și Împărăția Mea și astfel va trebui și voi să rezistați
atacului adversarului Meu .... Dar nu veți lupta singuri, mă veți avea pe Mine Însumi ca și
comandantul al vostru și cu adevărat, vă voi conduce spre victorie, pentru că el nu va
putea să vă doboare când vă veți luptați cu puterea Mea și ca mesagerii ai Mei. Puterea
Mea este, cu siguranță, superioară, trebuie doar să vă încredeți în mod absolut și
complet în Mine pentru a intra în posesia deplină a puterii când trebuie să vă opuneți lui.
Astfel, nu trebuie să vă fie deloc frică, indiferent ce formă vă va aborda. Se ascunde în
spatele multor deghizări și va încerca mereu să-i sperie pe ai Mei, dar nu va reuși când
cereți protecția Mea.
Ar trebui să știți că Eu nu vorbesc în două feluri ... Nu voi da unei persoane o învățătură
și altei persoane altă învățătură și explicații diferite... astfel doi maeștri trebuie să fie la
lucru acolo unde apar conflicte între învățături spirituale.... Eu cunosc inima fiecărei
persoane, cunosc atitudinea față de Mine, Dumnezeul Său etern și Creator și de aceea iau
în stăpânire inima care se încredințează Mie complet și voi călăuzi persoana în toate
drumurile sale prin viață ... Dacă ați putea vedea în ce măsură împărăția adversarului
Meu s-a răspândit și cu ce armele se luptă pentru a obține controlul suprem în zilele din
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers

More Related Content

What's hot

Arsenie papacioc dialoguri
Arsenie papacioc  dialoguriArsenie papacioc  dialoguri
Arsenie papacioc dialoguri
Laurentiu Decu
 
226 cartea magiei divine
226  cartea magiei divine226  cartea magiei divine
226 cartea magiei divine
Adrian Ionescu
 
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
anabaptistul
 
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
ellenusha
 
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia ISfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
Stea emy
 
Test De Bunatate
Test De BunatateTest De Bunatate
Test De Bunatate
Florin Stoica
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
Adrian Ionescu
 
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Viorica Velcotă
 
Initiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardonInitiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardon
Carmen Hevensen
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Viorica Velcotă
 
Viziunea Staretului Antonie
Viziunea Staretului AntonieViziunea Staretului Antonie
Viziunea Staretului Antonie
Filip Horatiu
 
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilorAbraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
Laurentiu Decu
 
Papacioc arsenie despre rugaciune
Papacioc arsenie  despre rugaciunePapacioc arsenie  despre rugaciune
Papacioc arsenie despre rugaciune
Laurentiu Decu
 
Energii malefice energii benefice v ciorici
Energii malefice energii benefice v cioriciEnergii malefice energii benefice v ciorici
Energii malefice energii benefice v ciorici
gabystanescu
 
Papacioc arsenie despre smerenie
Papacioc arsenie  despre smereniePapacioc arsenie  despre smerenie
Papacioc arsenie despre smerenie
Laurentiu Decu
 
Papacioc arsenie sfintele taine
Papacioc arsenie  sfintele tainePapacioc arsenie  sfintele taine
Papacioc arsenie sfintele taine
Laurentiu Decu
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
Viorica Velcotă
 
Papacioc arsenie convorbiri duhovnicesti 1
Papacioc arsenie  convorbiri duhovnicesti 1Papacioc arsenie  convorbiri duhovnicesti 1
Papacioc arsenie convorbiri duhovnicesti 1
Laurentiu Decu
 
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
Stea emy
 
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mânieiSfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
Stea emy
 

What's hot (20)

Arsenie papacioc dialoguri
Arsenie papacioc  dialoguriArsenie papacioc  dialoguri
Arsenie papacioc dialoguri
 
226 cartea magiei divine
226  cartea magiei divine226  cartea magiei divine
226 cartea magiei divine
 
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
Doctrina biblica a respingerii de Raul Enyedi - mesaj 6 conferinta 2013
 
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
7905793 sfantul-ioan-gura-de-aur-despre-marginita-putere-a-diavolului despre-...
 
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia ISfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
Sfântul cuvios Marcu ascetul – Scrieri din Filocalia I
 
Test De Bunatate
Test De BunatateTest De Bunatate
Test De Bunatate
 
Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2Cartea magiei divine 2
Cartea magiei divine 2
 
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
 
Initiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardonInitiere in-hermetism-franz bardon
Initiere in-hermetism-franz bardon
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
 
Viziunea Staretului Antonie
Viziunea Staretului AntonieViziunea Staretului Antonie
Viziunea Staretului Antonie
 
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilorAbraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
Abraham hicks - creatia se refera la tine - scara emotiilor
 
Papacioc arsenie despre rugaciune
Papacioc arsenie  despre rugaciunePapacioc arsenie  despre rugaciune
Papacioc arsenie despre rugaciune
 
Energii malefice energii benefice v ciorici
Energii malefice energii benefice v cioriciEnergii malefice energii benefice v ciorici
Energii malefice energii benefice v ciorici
 
Papacioc arsenie despre smerenie
Papacioc arsenie  despre smereniePapacioc arsenie  despre smerenie
Papacioc arsenie despre smerenie
 
Papacioc arsenie sfintele taine
Papacioc arsenie  sfintele tainePapacioc arsenie  sfintele taine
Papacioc arsenie sfintele taine
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
 
Papacioc arsenie convorbiri duhovnicesti 1
Papacioc arsenie  convorbiri duhovnicesti 1Papacioc arsenie  convorbiri duhovnicesti 1
Papacioc arsenie convorbiri duhovnicesti 1
 
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
Sfinţii doctori fără de arginți Cosma şi Damian din Roma (1 iulie)
 
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mânieiSfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
Sfântul cuvios Ioan Casian - Tămăduirea sufletului de patima mâniei
 

Similar to Bertha dudde 010 intrebari despre univers

bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdfbertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
GoogleMe2
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Alberto Bacoi
 
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
PavelVelcot1
 
Meditatia-Osho
 Meditatia-Osho Meditatia-Osho
Meditatia-Osho
merymar40
 
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob LorberCele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Loredana
 
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
PavelVelcot1
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Viorica Velcotă
 
Fericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
Fericitul Augustin - Confessiones – MărturisiriFericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
Fericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
Stea emy
 
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca partea 1
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca  partea 1Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca  partea 1
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca partea 1
Adrian Ionescu
 
7 Libertatea Care Inrobeste
7 Libertatea Care Inrobeste7 Libertatea Care Inrobeste
7 Libertatea Care Inrobeste
alexcurbet
 
Daramarea idolilor
Daramarea idolilorDaramarea idolilor
Daramarea idolilor
Eftenoiu Cosmin
 
Cartea care scrie oameni
Cartea care scrie oameniCartea care scrie oameni
Cartea care scrie oameni
Alberto Bacoi
 
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritualACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
Dharmakaya
 
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre InselareSfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
adyesp
 
Gottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
Gottfried Mayerhofer, Secretele CreatieiGottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
Gottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
Loredana
 
Isihie sinaitul scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
Isihie sinaitul  scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...Isihie sinaitul  scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
Isihie sinaitul scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
Miu Alexandru
 
Aivanhov incercarile neasteptate ale vietii 1
Aivanhov  incercarile neasteptate ale vietii 1Aivanhov  incercarile neasteptate ale vietii 1
Aivanhov incercarile neasteptate ale vietii 1
Adrian Ionescu
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Viorica Velcotă
 
Marele timp al timpurilor, Jakob Lorber
Marele timp al timpurilor, Jakob LorberMarele timp al timpurilor, Jakob Lorber
Marele timp al timpurilor, Jakob Lorber
Loredana
 
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la HexaemeronSfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
Stea emy
 

Similar to Bertha dudde 010 intrebari despre univers (20)

bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdfbertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
bertha-dudde-037-secventa-catastrofei.pdf
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
 
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
(2021.03.08) Marea înșelăciune.doc
 
Meditatia-Osho
 Meditatia-Osho Meditatia-Osho
Meditatia-Osho
 
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob LorberCele douăsprezece ore, Jakob Lorber
Cele douăsprezece ore, Jakob Lorber
 
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
(2018.08.01) Acest Papa, Vaticanul și toată conducerea sa se vor prăbuși.doc
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
 
Fericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
Fericitul Augustin - Confessiones – MărturisiriFericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
Fericitul Augustin - Confessiones – Mărturisiri
 
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca partea 1
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca  partea 1Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca  partea 1
Incercarile neasteptate ale vietii ne descopera fiinta omeneasca partea 1
 
7 Libertatea Care Inrobeste
7 Libertatea Care Inrobeste7 Libertatea Care Inrobeste
7 Libertatea Care Inrobeste
 
Daramarea idolilor
Daramarea idolilorDaramarea idolilor
Daramarea idolilor
 
Cartea care scrie oameni
Cartea care scrie oameniCartea care scrie oameni
Cartea care scrie oameni
 
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritualACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
ACI 10 - Lectia 7 - Ghidul de viata al razboinicului spiritual
 
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre InselareSfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
Sfantul Ignatie Brianceaninov_ Despre Inselare
 
Gottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
Gottfried Mayerhofer, Secretele CreatieiGottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
Gottfried Mayerhofer, Secretele Creatiei
 
Isihie sinaitul scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
Isihie sinaitul  scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...Isihie sinaitul  scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
Isihie sinaitul scurt cuvant de folos sufletului si mantuitor despre trezvi...
 
Aivanhov incercarile neasteptate ale vietii 1
Aivanhov  incercarile neasteptate ale vietii 1Aivanhov  incercarile neasteptate ale vietii 1
Aivanhov incercarile neasteptate ale vietii 1
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
 
Marele timp al timpurilor, Jakob Lorber
Marele timp al timpurilor, Jakob LorberMarele timp al timpurilor, Jakob Lorber
Marele timp al timpurilor, Jakob Lorber
 
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la HexaemeronSfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
Sfântul Vasile cel mare - Omilii la Hexaemeron
 

More from Viorica Velcotă

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Viorica Velcotă
 

More from Viorica Velcotă (17)

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
 

Recently uploaded

Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
Stea emy
 
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
Stea emy
 
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
Stea emy
 
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
Stea emy
 
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
Stea emy
 
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
Stea emy
 
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
Stea emy
 
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
Stea emy
 
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
Stea emy
 
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon (s.v. 7 iulie / s.n....
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon	 (s.v. 7 iulie / s.n....Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon	 (s.v. 7 iulie / s.n....
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon (s.v. 7 iulie / s.n....
Stea emy
 

Recently uploaded (10)

Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
Icoana Maicii Domnului „Ahtîrskaia” (АХТЫРСКАЯ) (s.v. 2 iulie / s.n. 15 iulie)
 
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
Sfânta muceniță Iulia din Cartagina (fecioara) (s.v. 16 iulie / s.n. 29 iulie)
 
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian din Durostor, România (†362) (18 iulie)
 
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
Sfântul mucenic Emilian de la Durostorum - “rob al lui Hristos” (18 iulie)
 
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
Acatistul Sfintei muceniţe Chiriachi (s.v. 7 iulie / s.n. 20 iulie)
 
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
Acatistul Sfântului mucenic Emilian de la Durostor (18 iulie)
 
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
Sfânta muceniţă Chiriachi, purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele...
 
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
Acatistul Sfântului cuvios Samson, primitorul de străini (s.v. 27 iunie / s....
 
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
Acatistul Sfinților mucenici Chiric și Iulita, mama lui (s.v. 15 iulie / s.n....
 
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon (s.v. 7 iulie / s.n....
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon	 (s.v. 7 iulie / s.n....Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon	 (s.v. 7 iulie / s.n....
Canon de rugăciune către Sfântul cuvios Toma din Maleon (s.v. 7 iulie / s.n....
 

Bertha dudde 010 intrebari despre univers

 • 1. 1 Bertha Dudde – Broșura tematică 010 Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre despre Univers Dumnezeu Însuși avertizează oamenii împotriva experimentelor spațiale și a OZN-urilor O selecție de Revelații de la Dumnezeu primite prin ”Cuvântul interior” de Bertha Dudde
 • 2. 2 Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre despre Univers Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” ************************* Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină. Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui. Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse. Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații www.bertha-dudde.info Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmând adresa următoare: http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html 1 Versiunea în limba engleză
 • 3. 3 Cuprins BD 8536 Dumnezeu dorește să răspundă întrebărilor ... Erori ........................................................... 4 BD 6674 Apariții misterioase ... (Discuri zburătoare) ......................................................................... 5 BD 6675 Anumite distrugeri ... Profețiile se împlinesc ... ..................................................................... 7 BD 7205 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) .......................................................................................... 8 BD 7206 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) .......................................................................................... 9 BD 7043 Ajutor din univers ... ............................................................................................................. 11 BD 6323 Separarea planetelor ........................................................................................................... 13 BD 6065 Probleme pământești și spirituale ... Locuitori ai altor planete (farfurii zburătoare) ... .. 14 BD 7208 Contacte între stele ... (OZN-uri).......................................................................................... 16 BD 8623 Munca de înșelare a adversarului ... (OZN-uri)................................................................... 17 BD 6639 Lumina blândă ... Lumina înșelătoare (Senzaționalul) ...................................................... 19 BD 8698 Clarificări referitoare la OZN-uri ........................................................................................ 20 BD 7601 Contacte cu locuitori ai altor lumi ... ”În casa Tatălui Meu”............................................... 21 BD 7742 Despre convenția asupra OZN-urilor ... ............................................................................... 23 BD 8840 Obiecte zburătoare neidentificate ... .................................................................................... 24 BD 6364 Ființe din alte lumi?............................................................................................................... 25 BD 8457 Doar Dumnezeu este Domnul universului ... ........................................................................ 27 BD 7886 Explorarea spațiului nu e voia Lui Dumnezeu ..................................................................... 28 BD 7888 Adevărații purtători ai luminii ... Lumini înșelătoare ... ...................................................... 30 BD 8484 Activitatea puterilor demonice deghizate ca îngeri de lumină... ........................................ 31 BD 8553 Datoria oamenilor de a atrage atenția asupra greșelii ... ................................................... 32 BD 6417 Un nivel spiritual scăzut a fost atins .................................................................................... 34 BD 8333 Sacina de a răspândi Cuvântul ............................................................................................. 35 BD 7708 Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului divin............................................ 36
 • 4. 4 Dumnezeu Însuși avertizează oamenii împotriva experimentelor spațiale și a OZN-urilor BD 8536 Dumnezeu dorește să răspundă întrebărilor ... Erori ... revelat în 21.06.1963 Credeți și nu vă îndoiți de Cuvântul Meu venit pentru voi de sus care este adevărat și tot ce a fost prezis se va adeveri. Trebuie să credeți că de fapt multe scapă înțelegerii voastre cât timp nu sunteți încă apți să pătrundeți în adâncimile înțelepciunii, dar ce vă voi da acum va deveni comprehensibil pentru tine la momentul potrivit... De nenumărate ori vă spun că Eu vă instruiesc în acord cu gradul vostru de maturitate, pe care vi-l puteți ridica oricând, că primiți răspunsuri la întrebări puse de oamenii de pe pământ sau de ființele din regatul de dincolo cărora le răspund prin voi... Dar doar în stadiul maturității avansate al sufletului vostru veți avea o înțelegere profundă a planului Meu al creației și al Salvării și atunci toate lucrurile vor căpăta o explicație, chiar dacă acum încă vă dau motive de îndoială. Doar adevărul cel mai pur poate avea originea în Mine și faptul că Eu lucrez în voi prin Spiritul Meu trebuie conștientizat, pentru că Eu v-am informat de acest proces când Eu am trăit pe pământ. Și nu Mă puteți acuza de faptul că aș fi mincinos, pentru că Eu Sunt adevărul Însuși.... Voi puteți fi informați și să înțelegeți evenimentele creației doar după ce ați dobândit perfecțiunea voi înșivă, iar cunoștințele care sunt deja disponibile vouă date în avans vor conduce la întrebări frecvente din partea voastră... Și aceasta este ceea ce Eu doresc să obțin, pentru că Eu pot să vă transmit constant mai mult când vă veți ocupa mintea cu întrebări la care doar Eu Însumi pot răspunde. De altfel, Eu doresc întotdeauna să stimulez gândurile voastre astfel încât să încercați să descoperiți mistere ale creației, deoarece Eu doresc să dăruiesc, dar aceasta necesită dorința voastră pentru a vă da cunoștințe nelimitate care ajung în zone impenetrabile intelectual. Cu cât mai profundă este cunoașterea adevărului de către voi, cu atât mai iluminați vei fi ... și atunci întunericul nu vă va mai speria niciodată... De nenumărate ori Eu vă voi invita să puneți întrebări, astfel încât să recunoașteți dragostea Mea pentru voi în răspunsuri, care dorește să vă îndeplinească orice cerere... Pentru că din momentul în care ați întrebat și așteptați un răspuns, vă deschideți inima Mie și aceasta de asemenea înseamnă că voi îmi cereți să-Mi preiau locuința în voi, că doriți să fiți uniți cu Mine. Și aceasta este ceea ce Eu aștept pentru a vă acorda darurile nerestricționate ale grației Mele... Prin urmare Eu vă arăta erorile, care ar trage sufletul în ruină... Eu voi lumina chiar și gândurile voastre astfel încât voi vei acționa în acord cu Voința Mea și veți porni împotriva erorii...
 • 5. 5 Pentru că va cauza o confuzie devastatoare în ultimele zile, deoarece oamenii mai degrabă acceptă eroarea decât adevărul care le-ar permite să fie convinși singuri de adevărul pur. Și astfel ei stau în regatul adversarului Meu, în întuneric și nu-și pot găsi calea. Voi, care primiți Cuvântul Meu, aveți misiunea de a lupta cu erorile și să le confruntați permanent cu adevărul, care va fi acceptabil cu siguranță pentru orice ființă umană cu bunăvoință. Vă voi ajuta întotdeauna să gândiți și să acționați corect, să vorbiți când vă cer Eu să vorbiți pentru că v-ați oferit serviciile voluntar și Eu am acceptat aceasta. Voi vei lucra acum în acord cu voința Mea și astfel Eu pot să vă încredințez o misiune care presupune doar distribuirea adevărului și lupta împotriva erorii. Și din acest motiv orice vă va aborda, veți reacționa în linia sentimentelor voastre, deoarece Eu Însumi voi declanșa aceste sentimente în voi și prin urmare Eu vă voi ghida gândurile astfel încât ele să servească misiunii voastre. Adversarul Meu lucrează cu viclenie și păcăleală... Eu voi acționa împotriva lui și voi arăta ce face el și va fi voința oamenilor dacă doresc să asculte de Mine și să creadă Cuvintele Mele. ... Dar, doar dragostea poate recunoaște adevărul pur, iar dacă dragostea lipsește succesul este rar așteptat. ... Oricum, adevărul despre adversarul Meu va fi revelat oamenilor, care se va deghiza în înger de lumină și nu va ezita să utilizeze numele Meu pentru a-i înșela și a-i îndruma pe o cărare periculoasă, care va conduce către abis, dacă oamenii vor eșua în a recunoaște activitățile lui în timp și se vor întoarce înapoi... Eu doresc întotdeauna să vă ajut și e nevoie doar de a Mă aborda și a-Mi cere adevărul pur.... Amin BD 6674 Apariții misterioase ... (Discuri zburătoare) ... revelat în 22.10.1956 Nu uitați că trăiți în zilele din urmă ... De aceea nu ar trebui să fiți surprinși de faptul că adversarul Meu va folosi toate mijloacele pentru a împiedica oamenii de a se întoarce la Mine. Și astfel el provoacă o mare confuzie încercând să conducă gândurile oamenilor către rătăcire, făcând tot posibilul pentru a suprima răspândirea a adevărului, prin aprinderea luminilor înșelătoare ori de câte ori este posibil și răspândirea întunericului astfel încât căile care duc la Mine și la lumină să nu fie găsite .... Voi, care v-ați pus sub steagul Meu, nu puteți nega că acesta este timpul din urmă. Desigur, adepții adversarului meu nu sunt de acord, iar din cauza atitudinii lor aceștia îi aparțin deja și eforturile sale de a le întuneca spiritul nu sunt îndreptate spre ei ... Dar el încearcă să îi mențină pe cei pe care se teme să-și piardă, iar pe cei pe care el i-a pierdut deja încearcă să-i recâștige și va face totul pentru a realiza ambele obiective. El îi înșală sub deghizarea de a avea același mod de gândire și iar aceștia se distanțează singuri de adevărul pur și acceptă
 • 6. 6 eroarea deghizată ca adevăr ... astfel răspândește întunericul în lumina adevărului. În vremea din urmă trebuie luată în considerare influența și, prin urmare, trebuie să fiți în gardă și să nu vă permiteți să fiți luați în lumina lui înșelătoare ... Aceasta este tot ce Am de spus despre aparițiile ciudate cărora voi oamenii le acordați prea multă atenție, ceea ce vă aruncă în confuzie și vă face să vă întrebați, să vă îndoiți și să vă contracarați, apariții care rămân fenomene misterioase nesoluționate pentru voi. Chiar credeți că Am nevoie de astfel de lucruri pentru a Mă dezvălui? Voi folosi cu adevărat toate oportunitățile pentru a Mă descoperi vouă, dar apoi voi folosi un vas uman în care să-Mi pot turna spiritul ... Atunci Eu Însumi sau ființele mele de lumină vor vorbi direct prin acest vas oamenilor și ce le spun Eu va fi o avertizare serioasă pentru a renunța lume și a se modela pentru a iubi, pentru a ghida apoi o inimă iubitoare în adevăr, în planul Meu de Mântuire veșnic, pentru a le împărtăși cunoașterea corectă. Un adevărat copil al Tatălui Ceresc va fi mulțumit cu ceea ce îi spune Tatăl său și vrea doar să îndeplinească voia Lui ... Apoi va atinge fericirea ... De ce vreți să stabiliți contacte pentru a obține cunoștințe care sunt irelevante pentru a atinge acest statut fericit? Orice astfel de dorință este sugestia adversarului Meu și vă îndreptați ușor spre el de îndată ce îndepliniți astfel de dorințe, imediat ce apelați forțele din univers fără să știți cărui stăpân servesc .... Luați calea simplă. Uniți-vă cu Mine prin iubire și întrebați-Mă pentru a vă da o explicație și vi se va da ... Dar nu vorbiți cu ființe necunoscute, pentru că adversarul Meu lucrează cu viclenie și înșelătorie, el nu se va împiedica să rostească numele lui Isus, deoarece el va folosi toate mijloacele în vremea din urmă. De aceea v-am avertizat de momentul când "falsul Hristos" și "profeții falși" vor provoca necazuri ... atunci trebuie să fiți în gardă. Nu uitați niciodată că trăiți în zile in urmă ... că oamenii înșiși vor provoca într- adevăr distrugerea finală în numele adversarului Meu.... dar aceasta în planul Meu etern de Mântuire este luată în considerare ... bazat exact pe voința umană .... Nu uitați niciodată că v-am spus în mod constant despre sfârșit prin văzători și profeți și că acesta va avea loc acum cu siguranță ... Și adversarul Meu dorește să prezinte acest sfârșit ca fiind de necrezut, el vrea să vă amăgească și să vă convingă prin mesagerii săi că sfârșitul poate fi oprit, că pământul poate fi protejat de această distrugere și astfel vrea să trezească credința în voi că "mesagerii lui Dumnezeu" lucrează pentru a preveni această distrugere ... Totul decurge în conformitate cu planul etern ... Voi oamenii trebuie să vă luptați doar pentru maturitatea sufletului și puteți să atingeți acest lucru numai prin dragoste, trăind în conformitate cu Voia Mea, prin contactul din inimă cu Mine. Astfel veți trăi în lumină și nu mai acordați atenție luminilor înșelătoare .... Amin
 • 7. 7 BD 6675 Anumite distrugeri ... Profețiile se împlinesc ... revelat în 23.10.1956 Este în natura oamenilor să acorde atenție oricăror atracții ale simțurilor fizice și să fie orbi la tot ceea ce ar putea eleva sufletul .... Și aceasta este acțiunea adversarului Meu, al cărui scop este să țină departe de suflet orice rază de lumină pentru a întări carapacea sufletului, care este ușor acceptată de către corpul fizic. Numai din acest motiv toate bucuriile fizice și plăcerile ar trebui să-i facă pe oamenii să se gândească dacă doresc în mod serios să-și atingă scopul vieții pământești, și anume de a atinge maturitatea spirituală. Dar oamenii nu se gândesc la astfel de lucruri și dacă le sunt menționate le resping indignați. Cu toate acestea, nu a mai rămas prea mult timp până la sfârșit și dacă rezultate sunt încă de realizat, neobișnuite mijloace de ajutor trebuie folosite pentru a împinge gândurile oamenilor într-o direcție pe care altfel nu vor dori să o urmeze. Și multe astfel de mijloace sunt la dispoziția Mea în diferite situații dificile, în nenorociri sau întâmplări neașteptate care sunt toate potrivite pentru a împinge la o parte dorințele fizice și pentru a deveni receptivi la influențele spirituale .... fără a folosi forța. Dar în niciun caz nu voi recurge la folosirea unor apariții misterioase pentru a-i împinge pe oameni la introspecție. Pentru că astfel de evenimente nu sunt potrivite pentru a încuraja eforturile spirituale ale oamenilor, căci ei doar își intensifică dorința de a cerceta, stimulând intelectul și nu sufletul. Adversarul Meu, în contrast, va folosi astfel de metode, deoarece, la urma urmei, chiar impresionează pe cei care au găsit deja contactul cu lumea spirituală, dar care se așteaptă la "miracole", ceea ce înseamnă că ei au încă minți foarte pământești. Desigur, ei nu trebuie să fie răniți de astfel de fenomene, pentru că vor continua să rămână în contact cu Mine. Cu toate acestea, adversarul Meu câștigă mulți oameni pentru el însuși, deoarece cu cât mai mult intelectul încearcă să înțeleagă astfel de apariții, cu atât sunt mai puțin "spirituali". Nu voi influența niciodată oamenii astfel încât să fie îndemnați să-și sporească activitățile intelectuale, pentru că Eu vreau să aduc oamenilor lumină și să nu le dau probleme nerezolvabile. Iar problemele prezentate de adversarul Meu sunt imposibil de rezolvat atunci când se referă la apariții neobișnuite, care vor fi substanțial în creștere în ultima perioadă, pentru a provoca confuzie ... Și el, de asemenea, va influența oamenii care îi aparțin astfel încât să facă lucruri să apară care sunt într-adevăr pământesc-fizice, dar de o consistență misterioasă și de care el se folosește pentru a produce confuzie în gândurile oamenilor. Oricine-și permite să fie înșelat de asemenea apariții nu cunoaște legile ordinii eterne care vor continua neschimbate, pentru că ele singure garantează progresul spiritual .... Orice provine de la Mine, orice este de origine divină, va fi întotdeauna lumină și va da lumină celor care o doresc .... Dar ceea ce rămâne inexplicabil, ceea ce duce la presupuneri nespuse și continuă să rămână speculații, vine de la adversarul Meu, care are, de asemenea, mare putere, dar numai atunci când este sprijinit de comportamentul și atitudinea oamenilor.
 • 8. 8 El se poate exprima și în mod vizibil și poate face să apară fantome ca prin magie, care sunt pur și simplu o emanație a voinței sale satanice. Mijloacele pe care le folosesc Eu pentru a câștiga sufletele înainte de sfârșit sunt diferite, pentru că nu restricționează liberul arbitru al omului, în timp ce el își propune să forțeze oamenii la un mod de gândire prin apariții misterioase și, prin urmare, îi privează de libertatea voinței lor ... Nu va reuși să folosească forța, însă oamenii mai degrabă îl ascultă pe el decât să asculte de mica voce prin care le vorbesc Eu ... Dar Eu nu voi forța oamenii... Amin BD 7205 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) ... revelat în 10.11.1958 Puteți întotdeauna să vă bazați pe o instruire corectă când vă întoarceți la Mine pentru o explicație. O veți simți și mental, adică, raționamentul vostru se îndreaptă deja spre adevăr, pentru că aceasta este ceea ce căutați ... Astfel simțind corect, veți fi deja pe calea cea bună, chiar dacă sunteți încă ocupați cu probleme aparent nerezolvate. Pentru că prerogativele celor care se unesc cu Mine, Adevărul Veșnic, stau în faptul că simt o rezistență interioară de îndată ce sunt afectați de gânduri greșite ... Trebuie să vă așteptați la multe fenomene neobișnuite în zilele din urmă și apoi vă puteți decide dacă să le atribuiți Mie sau adversarului Meu, care se va comporta extraordinar pentru a-și câștiga victimele. Și va trebui, de asemenea, să învățați să le diferențiați. Nu trebuie să uitați că lumea este domeniul lui și, prin urmare, el se va arăta, de asemenea, în lume și prin intermediul intrigilor lumești. Dar ar trebui să știți, de asemenea, că nu există nici o putere care să împiedice lucrarea Mea și să-Mi schimbe astfel veșnicul plan al Mântuirii, care include un sfârșit al acestei perioade a pământului ... Pentru că Eu urmăresc un scop care servește numai pentru a elibera substanțele spirituale căzute din abis .... Și Eu știu cu adevărat când a sosit momentul potrivit. Un lucru este sigur: planurile adversarului nu sunt în acord cu ale Mele, el nu urmărește același scop ... adică să ajute spiritele căzute ... în schimb, el doar intenționează să facă planurile Meu ineficiente, să le pună capăt și în același timp să Mă înfrângă, ceea ce nu va reuși niciodată. Pe de o parte, acum îi îndeamnă pe oameni să experimenteze în diferite moduri pentru a distruge creațiile, pentru că el crede că prin aceasta poate elibera substanța spirituală captivă și o poate câștiga pentru el însuși ... iar pe de altă parte face oamenii să creadă că e nu nevoie să se teamă de pericolul unui sfârșit, pentru a-i împiedica să lucreze conștient la îmbunătățirea sufletului lor, în vederea sfârșitul, care este totuși urmărită de cei care văd semnele vremurilor și, prin urmare, știu și cât de târziu este. Din acest motiv, el lucrează cu multă viclenie și provoacă confuzie, care îi va afecta și pe cei care nu doresc să îi aparțină.
 • 9. 9 El încearcă să-i facă pe oameni să creadă în lucruri aparent reale care-și vor păstra aparența până când oameni cu mintea adecvată le-au văzut ... oameni care, datorită atitudinii și gândurilor lor, sunt sensibili la influența adversarului lui Dumnezeu .... care nici măcar nu vor să se gândească la un sfârșit al acestui pământ, care ar prefera să creadă în cele mai incredibile acțiuni pentru a preveni un astfel de scop decât să accepte adevărul, care li se spune în mod repetat. Atitudinea lor oferă adversarului Meu un răspuns bun ... ei cred că se află în interiorul unei arii de forțe bune și totuși au fost supuși adversarului Meu, pentru că el îi folosește să răspândească învățăturile greșite și munca satanică. Adversarul Meu are dreptul la o putere imensă la sfârșit. Este contramăsura pentru lucrarea Mea neobișnuită și milostivă față de oameni pe care încă vreau să-l ajut să Mă găsească. Eu lucrez într-adevăr într-o manieră neobișnuită, dar care nu afectează nefiresc simțurile oamenilor; Eu lucrez în interior și doresc să obțin influență asupra inimilor oamenilor .... Adversarul Meu, cu toate acestea, face o impresie asupra simțurilor oamenilor, a intelectului oamenilor și numai el întărește dorința pentru o indestructibilitate a pământului și un sfârșit prevenit la ultimul minut. Adversarul Meu Mă contracarează pe Mine și prorociile Mele și acest lucru ar trebui să-l expună, ar trebui să demonstreze cine este la lucru când mințile oamenilor sunt tulburate de evenimente inexplicabile prin care sfârșitul pământului prezis de Mine devine discutabil ... Cuvântul Meu este adevărat și astfel adversarul Meu nu poate respinge aceste prorocii, indiferent de cât de șiret și de viclean el intenționează să procedeze. Și oamenii înșiși ar putea recunoaște cine încearcă să-i influențeze dacă ei ar urma mereu calea către Mine, căci Eu nu le voi ascunde adevărul. Amin BD 7206 Fenomene neobișnuite (OZN-uri) ... revelat în 12.11.1958 Orice persoană care se aventurează dincolo de sferele pământești va fi, de asemenea, influențată prin forțele de dincolo de el, pentru că este înconjurat în permanență de astfel de forțe. Dar această influență este de natură spirituală, deoarece contactul dintre această lume și lumea din afară se stabilește prin voința ființei umane. In orice caz, voi trebuie să faceți diferența între stabilirea contactului cu Mine prin rugăciune ... și contactul cu lumea spirituală datorită voinței voastre de a câștiga cunoștințe de la aceste puteri spirituale, deschizându-vă astfel la influența acestei lumi spirituale. Nici un astfel de contact stabilit nu va rămâne nefolosit, indiferent dacă Eu sau forțele spirituale reacționează la ea, deoarece conexiunile inițiate de la pământ către lumea spirituală sunt extrem de importante pentru dezvoltarea sufletului omului. Pentru ca ființa umană efectiv oarbă spiritual să dobândească o viziune spirituală, ochii săi spirituali nu pot fi deschiși decât printr-un influx de lumină care fie se varsă de la Mine direct la om, fie prin
 • 10. 10 ființele spirituale ale luminii. Prin urmare, orice legătură de la pământ la lumea spirituală lumea este binevenită de ființele de lumină, care sunt conștiente de starea de întuneric a oamenilor de pe pământ și ar dori foarte mult să le dea lumină în acord cu voia Mea ... Cu toate acestea, ele sunt guvernate de voia Mea de a da ceea ce este benefic pentru oameni. Și voia Mea îi oprește și în cazul în care o lumină prea strălucitoare ar putea dăuna unei persoană făcându-l incapabil la percepție. Adversarul Meu, însă, folosește lumini înșelătoare tocmai pentru că dorește să afecteze viziunea oamenilor, pentru că dorește ca ochii oamenilor să devină în totalitate incapabili de a recunoaște lumina delicată venită din Mine, care are un efect benefic și în mod puternic și clar arată calea cea dreaptă spre Mine. Prin urmare, el se străduiește să lase cât mai multe lumini înșelătoare să strălucească pentru a produce confuzie în mintea oamenilor .... El se străduiește să conducă oamenii într-o direcție din care se pare că pot câștiga informații, în cazul în care omul crede că obține cunoștințe, însă primește valori spirituale complet înșelătoare ... Adversarul Meu are multe astfel de mijloace pe care le folosește pentru a provoca confuzie mentală tot mai mare la oameni. El adesea aprinde astfel de lumini înșelătoare care ar scufunda oamenii în cea mai întunecată noapte, dacă ar privi în această lumină pentru o lungă perioadă de timp, deoarece aceasta nu le va oferi iluminare permanentă, ci îi va întoarce brusc în întunericul total din nou. Și nenumărate forțe întunecate îl susțin participând și arătându-se ca fiind presupuse ființe de lumină ... prin impulsul dat oamenilor de a stabili legături cu lumea spirituală prin intermediul transferurilor neadecvate de gândire, care fie îi lingușesc pe oameni, fie le promit avantaje, astfel încât aceștia să urmeze aceste gânduri și astfel să intre într-o regiune care este guvernată de puteri întunecate. Doar intenția de a dori să dobândești cunoștințele fără a te îndrepta spre sursa potrivită poate atrage oamenii într- o regiune periculoasă din care se pot salva din nou cu mare dificultate .... Voința de a ieși din comun, de a experimenta extraordinarul și dorința pentru a excela prin cunoștințe excepționale conduce oamenii în această poziție periculoasă unde forțele întunecate îl înving și, astfel, le întunecă viziunea. Și având în vedere sfârșitul există un risc crescut, pentru că universul este plin de spirite înveninate care sunt vasali loiali adversarului Meu pentru a corupe oamenii. Influența sa este puternică pentru că omul nu-i opune rezistă, dar omul putea deveni stăpân peste el prin faptul de a se încredința Mie în Isus Hristos, care L-a învins prin răstignire. Dar în loc să Mă cheme pe Mine, omul cheamă alte puteri din univers și el va fi într-adevăr auzit de aceste puteri și ajutat .... frecvent într-un mod care aduce întuneric tot mai mare în loc de lumină. El se îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăr, își permite să fie captivat de iluzii, de iluzii aduse la viață de adversarul Meu ... El le oferă spiritelor imature posibilitatea de a se exprima și de a le accepta informațiile ca adevăr pur ... El este cel mai groaznic înșelat de adversarul Meu și totdeauna crede că este luminat ... Dar nu va accepta adevărul că nu poate dispărea Cuvântul Meu, că se va adeveri și că în Cuvântul Meu a fost anunțat sfârșitul încă de la începutul acestei ere ... Și acest sfârșit va veni și nimeni nu va putea să îl oprească ... Și oricine caută protecție o va găsi numai la Mine și cine va cere ajutor o va face în zadar dacă se va întoarce la puterile care îi promit
 • 11. 11 protecția, dar care nu sunt în măsură să o ofere.... Pentru că aceste puteri vizează doar să vă corupă, să vă ascundă adevărul și nu să vă lase să găsiți lumina ... Și dacă le ascultați, atunci vă veți rătăci și veți rămâne în puterea lor pentru o perioadă infinit de lungă .... Amin BD 7043 Ajutor din univers ... revelat în 15.02.1958 Voi, copiii Mei pământești, sunteți aleși pentru a atinge cel mai înalt grad de fericire. Voi, care trăiți pe acest pământ, trebuie să treceți prin cel mai adânc abis, deoarece ca spirite create inițial v-ați aruncat în adânc, dar nu ați fost alungați de Mine acolo. Acum, că v-ați ridicat din nou din întunericul cel mai mare ... cu ajutorul Meu ... acum, că trebuie să efectuați ultima călătorie pe pământ, ca ființe umane, sinele vostru real va trebui să treacă ultimul test de voință care determină soarta voastră pentru eternitate. Dar acest test de voință va cere, mai ales pentru ființa care trebuie să treacă prin abis, o schimbare substanțială a modului gândire anterior și efort, pentru care totuși va fi extrem de creditată ... lucruri pe care le puteți înțelege mai bine când aflați că celelalte școli ale Mele sunt locuri de reședință pentru ființe spirituale care nu s-au scufundat atât de infinit de jos și care, prin urmare, nu trebuie să lupte la fel de mult ca să se întoarcă din nou la sferele de lumină. Astfel, voi, oamenii, ați fost extrem de împovărați ca urmare a primei apostazii față de Mine, de aceea sinele vostru ... care este spiritul inițial căzut ... a trebuit să lupte considerabil și deși evoluția treptată a continuat urmând legea constrângerii, testul final al voinței libere este încă extrem de dificil .... dar nu imposibil, deoarece binecuvântările actului Mântuirii sunt la dispoziția fiecărei ființe căzute odinioară ... În plus, nenumărate ființe de lumină stau lângă voi toți care ... datorită abundenței dragostei lor .... vor face totul pentru vă ajuta să luați decizia corectă. Prin urmare, deși condițiile pe acest pământ sunt grele, ele pot fi totuși trecute, iar răsplata cea mai glorioasă va fi dată celor care le vor învinge ... Toate acestea au loc în cadrul legii ordinii Mele ... Ajutorul nu poate fi acordat arbitrar dacă nu este solicitat sau respins .... Astfel, ființele de lumină nu pot ajuta în mod arbitrar; în schimb, vor lucra întotdeauna în armonie cu voia Mea, pentru că voia Mea este voința lor de îndată ce sunt luminate. Prin urmare, voia Mea îi va îndemna sau îi va împiedica să lucreze în folosul sufletelor întrupate pe pământ. Trebuie să știți că Eu conduc și că voia Mea este respectată de toate ființele spirituale care Mă slujesc și care locuiesc în Împărăția luminii. Și acum puteți înțelege că ființele luminii se vor abține de la a exercita o influență care să vă constrângă pentru că acest fapt nu este conform cu voința Mea. Pentru că Eu vreau o alegere liberă a voinței ... Și așa cum nu forțez oamenii să accepte Cuvântul Meu, care le este dat ca cea mai mare dovadă a dragostei și a harului pentru a-i ajuta în decizia lor liberă, nu accept
 • 12. 12 ca mesagerii Mei de lumină să ofere oamenilor dovezi convingătoare ale muncii lor. Nici nu o vor face vreodată pentru că ei cunosc în mod clar planul Meu de iubire și Mântuire și, de asemenea, știu că constrângerea sau dovada nu pot duce la succes. Dar ar fi dovada activității extraterestre dacă s-ar apropia de pământ ființe din univers... despre care se presupune că ar trebui să vă ajute urmând instrucțiunile Mele. Numai Eu vă pot ajuta în dificultăți pământești, iar ajutorul spiritual nu se întâmplă într-un mod coercitiv. Ajutorul în dificultățile pământești, indiferent care ar putea fi, cu siguranță pot fi îndeplinite și de ființele Mele de lumină, dar ele nu se vor materializa în mod vizibil când vă vor ajuta. Ființele de lumină nu au nevoie de astfel de materializări și, de asemenea, știu că oamenii nu pot fi influențați astfel încât să fie obligați să creadă în ființe supranaturale și puteri supranaturale. În consecință, de îndată ce oamenii speră în ajutor, într-adevăr acesta li se poate oferi, însă întotdeauna cu condiția să-l recunoașteți și astfel să permiteți și activitatea spirituală ... însă nu va avea loc niciodată în mod vizibil. Dacă cvoi redeți că pământul are nevoie de protecție și ajutor din partea lumii spirituale ... dacă credeți că influența distructivă prin voința umană poate fi împiedicată sau anulată de aceste ființe de lumină, atunci această credința vă va garanta, de asemenea, ajutorul lor, dar niciodată într-un mod prin care locuitori altor lumi vă vor ajuta, ci că ele vor fi trimise la voi ca instrumente ale lui voinței Mele. Luați în considerare cât de mic îl faceți pe Dumnezeu și Tatăl vostru să pară, astfel încât El să aibă nevoie de locuitori ai altor stele să vă ofere protecție ... Și să vă gândiți cine sunt locuitorii altor stele... că și ei sunt ființe spirituale în proces de dezvoltare mai înaltă, care, ca și creațiile Mele vii, vor realiza de fapt fericirea într-o zi, a cărei dorință profundă de apropiere de Dumnezeu îi face să se lupte în mod constant, dar care vor rămâne întotdeauna în zona stelei în care dragostea și înțelepciunea Mea i-a plasat. Toate ființele virtuoase pot într-adevăr să trimită emanațiile gândirii lor către alte ființe nefericite care se luptă, în univers .... și astfel de transmisiuni mentale pot, la rândul lor, să afecteze aceste ființe ca forță ... Totuși, aceste ființe nu pot să-și părăsească sfera și nici nu au nevoie pentru că un număr infinit de îngeri și ființe de lumină sunt la dispoziția Mea care au cu adevărat cea mai bună grijă de fiecare stea. Și fiecare stea are un aflux inepuizabil de putere: Cuvântul Meu, care sună pretutindeni și care, ca o emisie a iubirii Mele, are și puterea de a facilita întoarcerea fiecărei ființe individuale, a oricărui spirit original care a căzut odată. Dar dacă Cuvântul Meu nu este utilizat, dacă este ignorat, atunci ființa își arată totuși rezistența, care niciodată nu va fi învinsă cu forța. Nici chiar îngerii nu ar putea să se o învingă chiar dacă s-ar coborî pe pământ ... decât dacă s-ar exprima atât de evident ca mesageri ai Mei, încât oamenii ar fi obligați să creadă ... fapt care nu este voia Mea și nu va avea niciodată aprobarea Mea ... Dacă voi oamenii credeți că puteți lua legătura cu locuitorii altor lumi, atunci intenționați să găsiți dovezile că aceste lumi sunt locuite. Dar dacă spiritul vostru este trezit, veți ști acest lucru chiar și fără dovezi. Și dacă încă nu sunteți luminați ... dacă sunteți complet lipsiți de spiritualitate și ignoranți scopul destinat al creației ... atunci astfel de dovezi nu v-ar conduce nici pe calea spirituală, ci v-ar face doar să vă angajați în
 • 13. 13 cercetarea pământească și să nu realizați progrese spirituale. Pentru acest motiv ființele de lumină nu s-ar dezvălui niciodată și nu vă vor da niciodată informații prin "mesaje" care nu sunt în armonie cu veșnicul Meu plan de Mântuire ... deoarece scopul propus nu este deloc lipsit de importanță. Și toate spiritele luminate care lucrează în numele Meu în ultimele zile pentru a vă ajuta pe voi oamenii, vor avea ca scop doar progresul spiritual, ca oamenii să se întoarcă la Mine, Dumnezeul și Tatăl lor din veșnicie, ca ei să se desprindă de lume, care aparține adversarului Meu .... că ei ating cel mai înalt obiectiv pe pământ și voluntar să susțină testul final pentru a-și recâștiga statutul originar care le va aduce fericirea de neimaginat în lumină, putere și libertate .... Amin BD 6323 Separarea planetelor ... revelat în 31.07.1955 Distanțele foarte mari separă creațiile pe care le vedeți ca stele pe firmament .... distanțe pe care voi oamenii nu le puteți estima și, prin urmare, nici cuceri, pentru că fiecare stea este o lume în sine și aceste lumi sunt ermetic sigilate în așa măsură că au atmosfere complet diferite care sunt întotdeauna potrivite pentru consistența planetei însăși, precum și pentru locuitorii lor. Oamenii nu ar trebui să creadă că spiritul Meu creativ nu ar putea crea și proiecta suficient de versatil ... Să nu credeți că veți găsiți aceleași condiții de trai ca și pe pământul pe care locuiți pe un alt corp ceresc... și ar trebui să credeți și mai puțin că aceste corpuri celeste ar putea oferi aceleași condiții de viață necesare pentru supraviețuirea voastră. ... dacă veți ajunge vreodată în vecinătatea unei astfel de stele ... Cu toate acestea, ar fi o incursiune inutilă, niciodată nu veți reuși să stabiliți contactul cu alte corpuri celeste cu excepția cazului în care se întâmplă la nivel spiritual prin transmisii de gândire din acestea lumi care vă vor servi mereu doar progresului vostru spiritual, dar nu se vor preocupa niciodată de cercetarea umană destinată lumii ... Oamenii pot dezvolta într-adevăr abilități considerabile, puteți crea în mod productiv pe pământ, puteți constata forțele naturii și le puteți folosi în orice mod imaginabil; în virtutea intelectului vostru puteți pătrunde adânc în legile naturii și apoi deveniți proeminenți cu toate cunoștințele voastre ... Cu toate acestea sfera voastră de activitate este și va rămâne întotdeauna pământul și dacă veți încerca apoi să utilizați constatările voastre intelectuale în beneficiul semenilor voștri, binecuvântarea Mea va sprijini munca voastră, activitatea voastră, pentru că atunci legea Mea veșnică, ordinea va fi menținută .... Dar, de asemenea, trebuie să rămâneți în această ordine, trebuie să respectați legile pe care Eu le-am decretat și care sunt clar recunoscute în toate lucrările de creație ... Și acestea includ și distanța cosmică a corpurilor cerești față de pământul vostru; includ izolarea fiecărei stele care este caracterizată de un vid, de stratosferă, care face imposibil
 • 14. 14 de susținut viața umană în acest spațiu și, prin urmare, ar trebui să vă fie clar că v-am izolat Eu Însumi .... Chiar dacă voi credeți că puteți depăși astfel de "obstacole" ... aceste încercări vor eșua, veți pieri dacă îndrăzniți să intrați în regiunile care v-au fost închise de Mine ... Prin aceasta, dovediți numai că sunteți foarte aroganți din punct de vedere spiritual în a crede că puteți face legile divine naturale ineficiente, dovediți că nu recunoașteți nici aceste legi și nici legiuitorul și dovediți că voi, oamenii, sunteți pregătiți pentru transformarea totală a acestui pământ pentru că vă lipsește cea mai importantă realizare: faptul că Cineva este deasupra voastră și Cine are ultimul Cuvânt .... că nu îl recunoașteți pe Acesta, pentru că altfel nu ați întreprinde ceea ce voi, ca locuitori ai acestui pământ, nu aveți dreptul să faceți: să faceți alte lumi scopul cercetării voastre, care sunt și vor rămâne întotdeauna complet inaccesibile pentru voi, pentru că fiecare stea servește la a maturiza ființele spirituale ale căror grade de maturitate sunt atât de diferite încât toate au nevoie de creații diferite .... Creații în care voi nu puteți supraviețui și, prin urmare, nu poate exista niciodată contact între două lumi ... Spiritul Meu creativ și voința Mea creatoare n-au făcut cu adevărat nimic fără înțelepciune, dar voi oamenii nu veți putea niciodată să știți ce există în afara sferei voastre pământești, în afară de faptul că există nenumărate corpuri cerești și planete, deoarece această dovadă nu este dăunătoare pentru sufletele voastre ... dar orice altă cunoaștere poate să vă fie dezvăluită numai spiritual ... Amin BD 6065 Probleme pământești și spirituale ... Locuitori ai altor planete (farfurii zburătoare) ... revelat în 26.09.1954 Voi primiți doar informațiile care vă sunt de folos sufletului. Atâta timp cât doriți să rămâneți în contact cu Mine, nu veți avea niciodată voie să vă uitați în zone care vă vor răni sufletul ... Cu toate acestea, cu ajutorul puterii satanice, puteți dobândi cunoștințe în mod ilegal. Dar în acest caz nu faceți parte dintre ai Mei, pe care îi protejez împotriva influențelor dăunătoare ale adversarului Meu .... Voi sunteți învățați de Spiritul Meu și astfel primiți cunoștințe care servesc la dezvoltarea voastră superioară .... Puteți să lucrați din nou cu această cunoaștere, poți să o transmiteți din nou semenilor voștri și, prin urmare, să-i îndrumați calea cea dreaptă ... astfel puteți ajuta să aduceți lumina în întuneric, așa cum este voia Mea... Și atâta timp cât sunteți dispuși să răspândiți lumina, veți fi sprijiniți și cunoștințele pe care le primiți vor corespunde utilizării acestora ... Orice e necesar pentru a aprinde o lumină pentru ca un suflet care este în întuneric va curge spre voi, și cu cât mai multe întrebări vi se vor pune, cu atât mai abundent va fi fluxul pe care îl veți primi de la Mine,
 • 15. 15 dacă vreți să răspundeți la aceste întrebări ... Totuși, nu voi satisface doar curiozitatea inactivă, nu voi oferi cunoștințe care nu sunt nici necesare, nici potrivite pentru dezvoltarea spirituală ... Dar, în același timp, nu voi rămâne nici tăcut când un copil Mă întreabă. Pentru că ar trebui să-și pună încrederea în Mine și, prin urmare, nu trebuie să fie dezamăgit ... Există secrete pe care intelectul uman nu le poate atinge, dar care totuși au o explicație complet naturală ... Există legi, forțe naturale care pot deveni active dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acestea: inteligența extraordinară dezvoltată de oameni prin care să fiți capabili să calculați efectele și apoi să folosiți aceste calcule pentru experimente prin care aparent forțele naturale vă vor fi de folos ... dar oamenii controlează mai mult sau mai puțin aceste forțe prin folosirea efectelor acestora. Pentru persoane mai puțin inteligente, astfel de întreprinderi par imposibile și ceea ce ei nu pot înțelege atribuie cu bucurie domeniului "supranatural" .... Atunci ei sunt mai dispuși să facă acest pas în împărăția spirituală decât dacă ar fi sfătuiți să intre în regiunile spirituale pentru maturizarea lor spirituală ... Când intelectul uman atinge limitele, omul face concesii și apoi începe să analizeze posibilitățile ... Totuși gândirea lui merge pe căi greșite; el combină probleme pământești cu probleme spirituale ... Și un decalaj rămâne între cele două. Nici o ființă umană nu va putea vreodată să intre în contact cu ființele din afara pământului în alt fel decât spiritual ... Astfel, ființa umană este într-adevăr capabilă să contacteze spiritual locuitori ai altor lumi, dacă este destinat dezvoltării sale spirituale; dar acest contact nu se va întâmpla într-o formă vizibilă, astfel încât locuitori ai acestor lumi să se întâlnească cu oameni pe pământ ... acest lucru este complet imposibil, deoarece fiecare ființă vie necesită o a sferă diferită, care este, de asemenea, determinată de legea fundamentală. Și aici se observă influența satanică, care produce confuzie în gândurile oamenilor chiar mai mult, pentru că aceste concluzii greșite nu promovează eforturile spirituale ale oamenilor, care încearcă acum să se adreseze și supranaturalului cu raționamente intelectuale și care astfel vor folosi pur științific presupusele dovezi ale existenței ființelor vii pe alte corpuri celeste, dar care nu sunt dispuși să creadă că și aceste ființe se dezvoltă sau progresează spiritual ... În conformitate cu legea veșnică, corpurile cerești sunt separate unele de altele și vor rămâne separate ... pentru că scopul este dezvoltarea sufletelor și acest lucru se întâmplă pe fiecare stea în condiții complet diferite. Explicarea fenomenelor neobișnuite în acest sens este de asemenea eronat ... dar faptul că un efect neobișnuit al puterii este folosit într-un mod încă inexplicabil ar trebui să vă facă pe voi oamenii să credeți... Pentru că acesta este și un semn al sfârșitului, faptul că devin active puteri neobișnuite și că motivul folosirii acestor puteri le trădează și originea ... Adversarul Meu are, de asemenea, multă putere în cele din urmă și o folosește în avantajul său .... Dacă oamenii reușesc să folosească puteri încă necunoscute în beneficiul lor altor oameni, atunci efortul lor va avea binecuvântarea Mea ... Dar dacă rațiunea este determinată de motive dezonorante, atunci este lucrarea celui care vrea să vă ruineze ... Și nu va dezvălui ceea ce va face, va arunca oamenii în confuzie, va împiedica tot ceea ce ar ajuta la clarificarea
 • 16. 16 situației ... Dar ceea ce este divin, drept și adevărat va veni în prim plan și nu rămâne ascuns .... Amin BD 7208 Contacte între stele ... (OZN-uri) revelat în 16.11.1958 Nu există o lume material-pământească a cărei locuitori ar putea-o fizic părăsi fără a-și pierde viața ... indiferent dacă aceasta se referă la acest pământ sau alte planete care adăpostesc ființe a căror consistență fizică depinde de proprietățile planetelor, adică se adaptează naturii planetelor. Prin urmare, nu va fi niciodată posibil ca locuitorii de pe o planetă să meargă pe alta, pentru că legea naturală o împiedică și pentru că fiecare planetă asigură condițiile de trai pentru ființele vii pe care le-a alocat Dumnezeu... Cu toate că există conexiuni spirituale între diferitele lumi, ele există numai pentru a atinge scopuri spirituale, dar nu vor dori și nu vor putea oferi locuitorilor respectivei planete avantaje materiale, așa cum își imaginează sau speră oamenii. Contacte între diferitele stele nu există dacă nu se stabilește o legătură spirituală între ființele spirituale create care își pot emana lumina către toate corpurile cerești și care sunt astfel conectate mental la oamenii de pe pământ, dacă oamenii doresc o astfel de conexiune, dacă oamenii sunt receptivi la iluminarea lor. Apoi, aceste ființe de lumină pot oferi, de asemenea, sfaturi cu privire la chestiunile pământești, pot avea grijă de orice nevoie pământească și într-un sens cu adevărat divin își exercită influența asupra oamenilor .... Dar a apărea vizibil oamenilor va fi întotdeauna o excepție cu circumstanțe foarte speciale și din motive foarte speciale, care nu ar trebui generalizate prin așteptarea sau anunțarea ca certitudine a unor apariții în masă a acestor ființe .... Oamenii trebuie să țină cont de faptul că trăiesc în ultimele zile. Ar trebui să se gândească ce înseamnă că adversarul lui Dumnezeu se apropie de sfârșitul libertății sale, că va fi legat din nou și că știe că mai are doar puțin timp. Cu toate acestea, în amăgirea sa, el crede încă că puterea lui va triumfa. Și prin urmare, el nu se va opri de la nimic pentru a-și atinge presupusa victorie. Și dacă oamenii știu asta, atunci vor putea să înțeleagă și ceea ce pare ciudat sau misterios pentru ei. Știința va oferi, de asemenea, multe clarificări .... Dar evenimente inexplicabile apar în zonele din afara domeniului științei, care au o natură transcendentală ... Și mai ales aceste zone sunt folosite de către adversar să-și facă expunerea mai dificilă ... pentru a face pe oameni să creadă că ei sunt abordați de ființe de lumină și care apoi se predau influenței lui. Această influență intenționează întotdeauna să îndepărteze oamenii de adevăr, pentru că întunecă gândurile lor cu erori, împiedicând astfel întoarcerea lor la Dumnezeu. Pentru că gândurile oamenilor vor fi redirecționate către materie din nou, care ar trebui să fie învinsă în timpul vieții lor pământești.
 • 17. 17 Adversarul va nega tot ceea ce este proclamat de Dumnezeu ca fiind ”la îndemână”, tot ceea ce este legat de "sfârșitul apropiat" și astfel, oameni sunt conduși către așteptări false care duc la indiferență față de sufletele lor și marele pericol ca sufletele să experimenteze nepregătite sfârșitul și să fie pierdute din nou pentru veșnicie. Persoanele nelegate de lume nu vor cădea pradă încercărilor artistice ale adversarilor, deoarece concentrarea lor asupra lui Dumnezeu și dorința lor pentru adevăr garantează, de asemenea, că gândesc corect. Și, deși nu sunt în măsură să explice astfel de apariții, nu va afectat grav modul lor de viață .... ei continuă cu fermitate pe calea lor până la capăt, întotdeauna protejați de ființe de lumină care împiedică adversarul lui Dumnezeu să-i prindă. Pentru că în ultimă instanță este voința persoanei care determină dacă și în ce măsură trăiește în adevăr .... Amin BD 8623 Munca de înșelare a adversarului ... (OZN-uri) revelat în 22.09.1963 De multe ori veți avea încă îndoieli serioase și veți fi provocați să puneți întrebări, pentru că în ultimele zile încă mai puteți conta pe mari surprize din partea adversarului Meu. El nu va ezita să folosească orice mijloc pentru a vă perturba și a vă ține departe de adevăr, va face orice pentru a vă distrage gândurile de la sarcina voastră reală de a vă îmbunătăți sufletul și el o va face atât de învăluit, încât va fi dificil de recunoscut ca activitate satanică, pentru că el se va ascunde întotdeauna sub o îmbrăcăminte de lumină. El va pretinde că veți fi protejați, că în vremuri de greutăți pământești veți primi ajutor "de sus" de la ființe de lumină, de la locuitori ai altor stele care vor avea grijă de oameni. Căci cu siguranță el vede haosul care există pe pământ și chiar îl folosește pentru propriul său scop de a spori confuzia. Într-adevăr, nenumărate ființe de lumină sunt gata să vă dea orice ajutor în Numele Meu, atât spiritual, cât și pământesc, dar ele vor lucra doar la nivel spiritual, vă vor influența gândurile, vă vor îndemna către Mine în Isus Hristos, ei vor aranja soarta voastră astfel încât sufletele voastre vor să poată beneficia. Ele vă vor oferi sfaturi bune din punct de vedere mental și puteți, de asemenea, să apelați la ajutorul lor în orice nevoie, de îndată ce sunteți în contact cu Mine, ca să pot instruiesc aceste ființe de lumină pentru a vă ajuta ... Cu toate acestea lucrurile vizibile nu sunt cu adevărat necesare pentru a vă da acest ajutor, nu se vor apropia de voi, manifestându-se sau să folosească obiecte fizice pe care le puteți vedea cu ochii voștri ... Locuitorii lumii luminii, locuitorii împărăției Mele, care sunt instruiți de Mine pentru a vă ajuta, nu au nevoie de un înveliș fizic pentru a aplica voința lor, ei sunt ființe spirituale care vă influențează doar spiritual ... Adversarul Meu, cu toate acestea, vă influențează pe voi oamenii în mod diferit prin încercarea de a vă înșela. El vrea ca oamenii să creadă că ființele supranaturale au grijă de locuitorii pământului și îi
 • 18. 18 instruiește pe adepții săi să folosească lumini înșelătoare, pentru că este în interesul lui să oprească oamenii de a se dărui lui Dumnezeu și Creatorului lor, astfel încât ei să se întoarcă și să se încredințeze acelor ființe și, astfel, să devină supuși conducerii lui... El are o mare putere la sfârșit pe care o folosește cu adevărat pentru sine ... Eu pot doar să vă avertizeze să nu fiți atât de naivi. Dacă credeți că ființele de la alte planete ajung pe pământ pentru a vă ajuta în vreun fel, atunci ar trebui mai întâi să aveți în vedere că toate stelele vizibile sunt locuite de ființe care au nevoie de maturitate dar care, în conformitate cu legea veșnică, nu pot părăsi lumea atribuită lor .... că acest contact spiritual poate avea loc într-adevăr, dar că oamenii de pe pământ ar trebui să nu caute un astfel de contact cu locuitorii ai altor stele, din moment ce nu știți gradul de maturitate al celor care doresc să comunice cu voi în spirit. Deși aceste ființe sunt într- adevăr capabile să vă transmită mesaje spirituale... prin intermediul oamenilor cu abilități de medium.... nu puteți verifica adevărul conținutului mesajului. Și, prin urmare, ar trebui să respingeți astfel de mesaje ca fiind discutabile, pentru că atunci când Eu vreau să vă instruiesc, se va întâmpla direct, sau prin ființe de lumină din Împărăția Mea, care primesc învățătura pentru voi direct de la Mine. Ar trebui să stați departe de contactul cu spiritele atâta timp cât nu ați învățat să le diferențiați.... Adversarul Meu, însă, va interfera mereu când oamenii se vor deschide de bună voie pentru mesaje din lumea spirituală. Dorința pentru supranatural oferă adversarului Meu un motiv și el va răspunde întotdeauna solicitanților, dar niciodată în beneficiul sufletelor lor. În ultimele zile va încerca, de asemenea, să înșele pe oameni prin materializare, prin apariția unor obiectelor imateriale ca fantome în fața ochilor unor oameni care caută experiențe neobișnuite și, prin urmare, pot fi ușor influențați de adversarul Meu. Mai mult, și oamenii vor lansa obiectelor experimentale în univers, care sunt din nou văzute ca obiecte materiale astfel încât oamenii să nu mai poată distinge între iluzie și realitatea. Ambele sunt de origine satanică, indiferent dacă provin de la oameni sau de la din lumea spirituală care, însă, este întotdeauna tărâmul întunericului, la fel oamenii sunt îndemnați de prințul întunericului să conducă aceste experimente. Sfârșitul se apropie și acesta este motivul pentru activitatea extraordinară a lui Satana. Dar Eu Însumi lucrez extraordinar prin transmiterea adevărului pur oamenilor și cu adevărat v-aș spune dacă acești "locuitori ai altor corpuri cerești" devin activi în numele Meu ... Eu cu adevărat nu v-aș păcăli. Dar de nenumărate ori vă spun "Nu lăsați să vă deranjeze astfel de lumini înșelătoare" ... Pentru că cel care le provoacă nu vrea să vă salveze, ci doar să vă ruineze. Veți mai experimenta multe înainte de sfârșit, ceea ce vă va permite să vă observați în mod clar activitatea sa, dacă veți fi atenți și veți rămâneți în contact cu Mine astfel că Eu Însumi să pot să vă luminez gândurile mereu și în lumina adevărul îl veți recunoaște pe el și faptele lui .... Amin
 • 19. 19 BD 6639 Lumina blândă ... Lumina înșelătoare (Senzaționalul) revelat în 08.09.1956 Datorită faptului că oamenii se depărtează din ce în ce mai mult de adevăr, greutățile lor spirituală cresc constant. Nu mai sunt capabili de discernământ, eroarea și minciunile le par mai credibile decât adevărul pur, astfel că transmiterea adevărului către ei devine tot mai dificilă, tocmai pentru că gândurile lor sunt confuze din cauza influenței celui care se opune adevărului, pentru că se opune lui Dumnezeu și astfel va face orice pentru a păstra confuzia în gândurile oamenilor. Puteți să numiți cu adevărat aceasta haos spiritual, și dacă adevărul trebuie să prevaleze din nou, poate fi adus numai de oameni care primesc lumina adevărului de la Dumnezeu și, astfel, ca purtători de lumină, încercați să-l transmiteți mai departe. Dar chiar și acești purtători de lumină va fi dificil să fie acceptați, deoarece locurile în care doresc să lucreze sunt în special asediate de elemente opuse, care îi contracarează mai mult sau mai puțin astfel încât acestea să pară similare, pentru a produce confuzie chiar ân rândul celor care sunt dispuși să accepte adevărul. Oamenii nu au nicio idee despre această luptă a întunericului împotriva luminii în ultimele zile înainte de sfârșit. Cu toate acestea, oamenii nu ar trebui să cadă victima acestei bătălii, pentru că oricine dorește adevărul din adâncul inimii, nu trebuie să se teamă de gândirea greșită și el va ști întotdeauna când adversarul a infiltrat cunoștințele spirituale oferite oamenilor. Astfel, el va recunoaște și unde poate fi găsit adevărul și el se va alătura purtătorilor de lumină și va accepta cu bucurie adevărul lui Dumnezeu de la ei. Adevărul strălucește, dar nu este o lumină înșelătoare ... și o lumină înșelătoare este orice afectează ochiul ca orbirea fulgerului, făcând imposibilă recunoașterea adevăratei lumini, care emite doar o lumină blândă care este liniștitoare pentru ochi ..... Dacă luați în considerare învățătura simplă a lui Hristos și efectul puternic din Cuvântul pur al lui Dumnezeu .... și le comparați cu neliniștea, tensiunea și senzaționalul cărora sunt supuși oamenii prin rapoarte, care se prefac a fi de origine spirituală, dar care fac ca o persoană să fie insensibilă față de învățătura simplă a lui Hristos, astfel încât ei să vrea doar ce este neobișnuit, interesant ... atunci știți ceea ce înseamnă "lumină înșelătoare" și că de ea nu poate beneficia sufletul vostru. Dacă vă întoarceți la Dumnezeu veți fi, de asemenea, îngrijiți de Dumnezeu .... dar, dacă vă întoarceți spre puteri din univers ale căror acțiuni nu sunteți în măsură să le judecați, puteți, de asemenea să vă așteptați la lumini înșelătoare din univers și atunci veți deveniți confuzi, ceea ce este de așteptat, deoarece adversarul lui Dumnezeu a găsit un loc unde se poate stabili. Atâta timp cât li se oferă oamenilor hrană alternativă "Cuvântului divin", care face apel mai mult la simțurile inimii... atâta timp cât activitățile din lumea spirituală sunt asociate cu apariții de natură misterioasă... atâta timp cât se cer sau se simulează "senzații" care, însă, nu au ca rezultat o influență care înnobilează sufletele oamenilor, nu Dumnezeu
 • 20. 20 lucrează, ci adversarul Lui este deghizat, pentru a câștiga oameni pentru el însuși, pentru a distruge încrederea lor în lumina de deasupra, în Cuvântul pur al lui Dumnezeu. Și el reușește aceasta într-o măsură alarmantă, atât timp cât mintea unei persoane nu aparține exclusiv lui Dumnezeu, atâta timp cât lumea nu este învinsă în întregime de aceia care cred că au fost chemați să îmbunătățească lumea și oamenii ei ... care nu sunt mulțumiți de strălucirea blândă a luminii divine a iubirii, ci preferă orbirea luminii strălucitoare și devin orbiți de ea .... Amin BD 8698 Clarificări referitoare la OZN-uri revelat în 13.12.1963 Veți primi lumină asupra tuturor subiectelor prin revelațiile Mele divine, nici o întrebare nu va rămâne fără răspuns, dacă Mi-o adresați cu toată încrederea că vă voi da o explicație. De aceea, nimic nu trebuie să rămână inexplicabil; e nevoie doar să întrebați pentru a primi un răspuns adevărat. În repetate rânduri apar în voi îndoieli, deoarece credeți că ați fi cumva capabili să demonstrați existența așa-numitelor nave spațiale (dacă ar putea fi produse dovezi ale existenței acecstora), care vin pe pământ de pe alte stele .... Dar dacă investigați serios aceste presupuse apariții nu veți fi capabili să oferiți o dovadă sută la sută adevărată. Veți descoperi că aceste declarațiile se bazează întotdeauna pe simpla prezumție sau auto-sugestie, pentru care nici o dovadă nu poate fi găsită. Explicația se bazează pe faptul că oamenii devin victime ale adversarul care, în ultimele zile, recurge și poate recurge la minciuni și înșelăciune deoarece oamenii înșiși doresc să experimenteze senzaționalul și nimic nu este prea fantastic pentru ei ... și că gândurile lor sunt complet confuze. Dacă oamenii ar avea cunoștințe spirituale, ar ști că nu există perspectiva unui contact între stelele individuale, că locuitorii de pe alte stelele nu vor putea niciodată să părăsească sfera lor și să se apropie de alte lumi, iar pretențiile acestor oameni sunt invenții pure și nici o persoană nu va fi capabilă niciodată de a dovedi faptul că a fost în contact cu locuitori ai altor stele. Cu toate acestea, oamenii pot deveni pradă acțiunii de înșelăciune ale adversarului și, datorită imaginației lor, pot fi receptivi la delirul care provine de la el, dar acestea nu pot avea consistență fizică, deoarece adversarul Meu nu are puterea de produce obiecte materiale. Cu toate acestea, în cazul în care obiectele fizice reale au fost văzute de oameni, acestea își au originea pe acest pământ ... Sunt obiecte de testare ale cercetătorilor care, cu un efort intensificat, intenționează să domine spațiul cosmic al pământului ... Zvonurile care sunt răspândit despre ființele extraterestre, care se presupune că provin de la alte stele, sunt minciuni deliberate, pentru că nici o ființă umană nu va fi capabilă să dovedească că a vorbit cu astfel de presupuși "locuitori ai stelelor". Cercul celor care afirmă astfel de
 • 21. 21 apariții nu va include niciodată oameni luminați spiritual, deoarece aceștia sunt servitorii absoluți ai adversarului Meu, de care el îi poate folosi pentru scopurile sale ... întotdeauna cu condiția ca acestea să nu se refere la obiecte de testare pământești care ar putea fi văzute de oricine ... care atunci, cu toate acestea, vor fi arătate ca obiecte extraterestre de către oameni neluminați sau de oameni înrobiți de adversarul Meu. Încă o dată subliniez că nu există nici un contact între stelele individuale și că există un motiv serios pentru acest lucru ... Dacă voi chiar credeți că acești presupuși mesageri ai altor stele vor să vină pe pământ să vă salveze, atunci ei ar trebui să vă ajute în mod activ în Numele Meu ... Prin urmare, dacă Le-aș fi dat această sarcină .... ar trebui întotdeauna să stabilească și să mențină legătura cu cei care sunt ai Mei, cu aceia pe care îi voi ridica la cer în cele din urmă,. În acest caz ai Mei ar vedea aceste obiecte și pe ocupanții lor ... lucru care nu se va întâmpla niciodată .... pentru că le explic aceste concepții greșite și i- am informat de adevărul pur. Dar cei care fac și cred astfel de afirmații nu pot fi luminați spiritual, ei continuă mereu cu obiective pur pământești și cred promisiunile adversarului Meu, care dorește să împiedice oamenii să intre într-un contact sincer cu Mine, care este singura garanție pentru salvarea lor la sfârșitul acestui pământ. Ar trebui să credeți că este cu adevărat posibil pentru Mine să protejez fiecare persoană și la sfârșitul pământului să-i ridic la cer pentru că distrugerea pământului, așa cum este acum, este inevitabilă ... Și să creadă că am nenumărați îngeri care sunt pregătiți pentru acest lucru, dar că nu vor apărea niciodată oamenilor în prealabil ca locuitori ai altor stele ... Și din moment ce transmit adevărul pur pentru că voi aveți nevoie de el, cu adevărat vă voi informa de asemenea dacă acestea ar corespunde adevărului. Dar Eu voi continua să vă avertizez de înșelăciunea arzătoare a adversarului din zile dinainte de sfârșit, care se folosește de activități pământene de a înșela oamenii, precum și de sugestii pentru a provoca confuzie mentală .... deoarece oamenii vor crede orbește ceea ce le este prezentat atâta timp cât nu sunt pătrunși de dorința de adevăr, pentru că atunci ei vor primi întotdeauna adevărul .... Amin BD 7601 Contacte cu locuitori ai altor lumi ... ”În casa Tatălui Meu” revelat în 16.05.1960 Nenumărate corpuri cerești parcurg universul și toate au sarcina să ajute sufletele imature să ajungă la maturitate .... Acum, puteți înțelege Cuvintele: "În casa Tatălui Meu sunt multe locuri” .... Și fiecare stea primește sufletele a căror stare de maturitate este potrivită condițiilor sale; cu alte cuvinte, potențialul de maturitate diferă de fiecare stea și sufletele sunt plasate
 • 22. 22 corespunzător. Dar condițiile de viață sunt întotdeauna diferite, pentru că natura și consistența stelelor variază. O descriere detaliată nu poate fi dată oamenilor de pe pământ pentru că ar fi mult prea de neînțeles pentru ei și pentru că necesită cunoștințe spirituale. Dar pentru toate sufletele, indiferent de gradul lor de maturitate, există stele potrivite pentru maturizare, unde sufletele cu bunăvoință sunt capabile să ascensioneze. Căci chiar și acolo voința liberă a ființelor spirituale este luată în considerare, chiar și acolo nu există o constrângere spirituală, deși condiții de viață constrâng ființele în măsura în care trebuie să le accepte sau nu pot supraviețui în acea lume. Și peste tot ființele vor primi o lumină care dezvăluie scopul existenței lor ... Dacă acceptă și utilizează lumina este alegerea lor, dar este decisivă pentru ascensiunea lor. Și toate aceste lucrări ale creației lui Dumnezeu sunt "locuri în casa Tatălui ..." Prin urmare, toate esențele spirituale vor atinge într-o zi gradul de maturitate care le va permite să schimbe creația fizică în cea pur spirituală ... pe care voi oamenii nu sunteți capabili să o percepeți cu ochii fizici. Pentru că tot ce este vizibil sunt creații care adăpostesc ființe care sunt încă imature, deoarece ființele perfecte sunt active în împărăția luminii și nu le mai sunt necesare creații "vizibile" pentru locuința lor. Dar distanța dintre toate aceste lucrări de creație este vastă și nu poate fi străbătută în nici o parte. Locuitorii din toate aceste lumi sunt legați de planeta lor, de steaua pe care ei trăiesc ... Ele pot doar să-și schimbe locuința după ce ajung la un anumit grad de maturitate și nu în mod arbitrar, ci în conformitate cu legea fundamentală a lui Dumnezeu ... căreia toate creațiile Lui trebuie să i se supună. Prin urmare este nechibzuit să presupunem că locuitorii acestor lumi ar putea să se abată arbitrar de la această lege și să se apropie de alte lumi fără teamă de distrugerea lor. Deoarece condițiile de viață sunt diferite pe toate stelele iar acestea nu pot fi excluse în mod arbitrar. Cu toate acestea, în ultimele zile chiar astfel de planuri sunt activate. (17.5.1960) Oponentul lui Dumnezeu profită de naivitatea oamenilor înșelându-i că pot avea contacte cu locuitorii altor lumi și că aceștia, din motive aparent bune, doresc, de asemenea să facă legătura cu locuitorii de pe Pământ. El intenționează să submineze credința într-un sfârșit al vechiului pământ și prin aceasta să împiedice oamenii să se pregătească pentru acest scop ... Dar oamenii ar trebui să fie informați că pământul este o planetă care nu o are nici o legătură cu alte lumi și că orice legătură cu alte lumi nu poate fi stabilită decât din punct de vedere spiritual... Prin urmare, ființa umană este capabilă, de fapt, să intre în contact cu locuitori din lumi avansate, cu împărăția luminii, prin gânduri bune și la care apelează pentru ajutor în momentele de dificultăți spirituale .... care le vor fi date în mod spiritual ... dar că nu este recomandabil să fie chemate ființe de pe alte stele al căror grad de maturitate spirituală și abilitatea lor de a oferi ajutor spiritual nu le este cunoscut. Ajutorul fizic este cu siguranță exclus, iar adversarul lui Dumnezeu ar dori ca oamenii să creadă că aceste ființe ar putea exercita influența lor asupra locuitorilor pământului înainte de distrugerea finală. Doar Dumnezeu poate oferi ajutorul potrivit când va sosi timpul de care vă este frică vouă oamenilor și dacă credeți, El va acorda acest ajutor tuturor celor care-l îi cer.
 • 23. 23 El are cu adevărat suficienți îngeri care se conformează complet și pun în aplicare voia Lui și ei vor avea grijă și de oameni când va veni timpul ... Dar adversarul lui Dumnezeu a găsit un teren fertil în naivitatea oamenilor prin care el poate să semene multe semințe rele. Oamenii preferă să-i accepte instrucțiunile lui greșite decât adevărul pur, care arată valoarea semințelor sale. Deoarece eroarea este întotdeauna acceptată în locul adevărului, ființa umană va căuta mereu să câștige avantaje din erori și să respingă adevărul, care nu-i promite nici un profit. Sfârșitul este aproape și va veni fără întârziere ... Orice învățătură care exprimă îndoiala că vine sfârșitul sau care oferă oamenilor o ieșire care nu corespunde cu voia lui Dumnezeu este greșită... Pentru că Dumnezeu Însuși îi va conduce pe toți cei ce se încredințează Lui în afara pericolului, pe cei care se refugiază cu El, care aparțin alor Săi care nu trebuie să se teamă de sfârșit .... Amin BD 7742 Despre convenția asupra OZN-urilor ... revelat în 11.11.1960 Un lucru este sigur: Eu Îi voi proteja pe ai Mei în palma Mea atunci când va veni sfârșitul... Eu am cu adevărat destui îngeri cărora îi pot încredința, pe care îi instruiesc să construiască un zid de protecție în jurul lor. Și astfel vă știți protejați, în grija Mea, orice ar veni. De aceea Eu vreau să vă avertizez să nu vă abandonați singuri și să nu așteptați ajutor de la ființe care credeți că sunt din afara Împărăției mele spirituale ... care nu au ajuns încă la perfecțiunea ființelor de lumină pentru a pune în aplicare instrucțiunile Mele ... care doresc să vă avertizeze de căutarea unor contacte cu locuitorii din alte lumi, pe care le puteți stabili doar spiritual, dar care nu vă pot oferi garanția de a vă da adevărul. În repetate rânduri trebuie spus că doar "ființele perfecte" pot și sunt în măsură să îndeplinească sarcini care vă garantează protecția și asistența .... Ființele care nu au ajuns încă la perfecțiune vor locui totdeauna, pentru scopul dezvoltării lor, pe unele lucrări ale creației de care sunt legate prin legea naturală ... Astfel, trebuie să faceți diferența între ființele de lumină care împlinesc voia Mea în numele Meu și locuiesc cu Mine în Împărăția luminii lui Dumnezeu și ființe care sunt încă constrânse, care nu au ajuns încă la libertatea spirituală atâta timp cât încă trăiesc pe tot felul de corpuri cerești în scopul maturizării spirituale. Nu trebuie să vă bazați pe mesaje transmise din acele lumi de cei cu abilități de medium care sunt și rămân inaccesibile pentru voi, oameni de pe pământ și invers. Nu vă bazați pe ajutorul acelor lumi când sfârșitul pământului va veni în conformitate cu planul etern ... Căci Eu Însumi îi voi proteja și salva pe ai Mei de necazurile lor, pentru că numai Eu știu cine sunt ai Mei... Credeți că veți fi salvați prin simpla simpatie de acei locuitori ai altor stele? Ce concepție greșită aveți, vă lipsește o înțelegere clară a planul Meu de Mântuire, care cu siguranță va fi implementat atunci când va veni timpul. Și nu v-aș fi informat Eu dacă
 • 24. 24 ar fi voia Mea să vă încredințați acestor ființe, în care voi oamenii vreți să vă încredeți? Din moment ce Eu transmit adevărul pe pământ, nu v-aș fi refuzat aceste informații dacă ar fi adevărate ... Cu toate acestea, mai degrabă vă îndoiți de Cuvintele Mele decât de rapoartele care v-au fost trimise prin influența adversarului Meu. Și Eu vreau să știți adevărul ... În mod repetat, vreau să vă asigur că ai Mei vor fi protejați și că nenumărați îngeri vor avea grijă de ei, pentru că ei respectă voia Mea și au, de asemenea, puterea de a vă ajuta. Și, prin urmare, nu vor avea nevoie de mijloace pământești, pentru că dragostea, puterea și înțelepciunea Mea vor deveni în mod clar evidente la sfârșit, deși lucrarea Mea va fi și poate să fie contrară legii naturale, deoarece ai Mei cred că totul este posibil iar necredincioșii vor fi devorați de pământ .... Dar Eu nu le voi cere alor Mei să creadă în apariții sau în rapoarte care ajung la oameni prin mijloace care nu corespund voii Mele ... De ce nu Mă contactați pe Mine? De ce chemați ființe ale căror grad de maturitate nu îl puteți estima? .... De ce vă încredințați acestor ființe și credeți că vă vor proteja când vine ultima zi a sfârșitului? Eu vă cer doar să vă încredeți în Mine în Isus Hristos și oricine se unește cu Mine intim în această credință, cu adevărat nu va avea nevoie de ajutoare vizibile sau invizibile, pentru că îngerii Mei cu un abundența puterii și a forței vor sta mereu lângă voi și întotdeauna vor acționa în conformitate cu voia Mea. Și nu vor vrea să se stabilească legături cu locuitori ai altor lumi al căror grad de maturitate nu le este cunoscut, pentru că acest lucru poate avea loc doar prin mijlocirea celor cu abilități de medium, dar care reprezintă un mare pericol. Căci sunteți într-adevăr capabili să Mă auziți pe Mine Însumi dacă este voința voastră și să Mă întrebați care este adevărul ... Și atunci cu siguranță veți fi instruiți în adevăr .... Amin BD 8840 Obiecte zburătoare neidentificate ... revelat în 16.08.1964 Ce vi s-a spus despre obiectele zburătoare neidentificate poate fi respins ca eroare (minciună), căci este vorba doar de o fantezistă confundarea a dorințelor cu realitatea a acelora care prin aceasta se predau adversarului pentru că nu au legătură cu Mine Cel ce le-ar putea explica ... Nevoia oamenilor lumești care refuză să recunoască un sfârșit care se apropie este mare și caută modalități de a scăpa. Toate acestea se potrivesc cu semnele din zile din urmă, prin care speră la o salvare din alte lumi, fără a lua în considerare că nu există nicio legătură între pământ și locuitorii acelor lumi. Este sigur că oamenii care pretind că au văzute astfel de obiecte au într-o oarecare măsură legătură cu puterile din lumea de jos, că ei devin captivi puterii rămase a prințului întunericului care se folosește e aceasta mai mult ca niciodată în zile din urmă.
 • 25. 25 El se manifestă sub forma aparițiilor care pot fi descrise în detaliu, care este, de asemenea, un semn al atitudinii oamenilor față de Mine .... Oamenii profund devotați nu vor experimenta astfel de apariții, pentru că ei cred în răpirea alor Mei înainte de sfârșit, care, totuși, nu va avea loc prin trimiterea mesagerilor Mei pe pământ, căci Eu Însumi voi veni pe norii cerului, așa cum Eu v-am spus. Acești presupuși reprezentanți sunt forțe ale întunericului care au mare putere într-adevăr la sfârșit, prin asamblarea unor iluzii vizibile, care totuși dispar cât de repede apar ... și care pot fi văzute numai de oamenii care sunt deja supuși adversarului sau care nu au găsit încă relația potrivită cu Mine. Căci oricine se ține de Mine este învățat de Duhul Meu, în tot adevărul ... Dar la ce vă așteptați voi oamenii de acele apariții? De asemenea, credeți promisiunile primite prin persoanele cu abilități de medium și astfel, mai mult ca niciodată, trăiți în întuneric ... Ce credeți că vedeți nu sunt creaturile Mele vizibile ci doar iluzii ale celui care profită de dorințele și aspirațiile oamenilor care vor să-și păstreze viața și cu această dorință să-i întărească puterea. Și ocupanții acestor obiecte "vizibile" care se materializează pentru scurt timp numai pentru a dispărea din nou, sunt, de asemenea, din lumea sa. Adversarul are mare putere la sfârșit ... Eu Însumi vă spun în mod repetat ... Și în vederea sfârșitului el va folosi de asemenea această putere pentru a-i atrage pe cei care nu se țin ferm de Mine și, ca rezultat al voinței lor, sunt ușor de influențat. Cu toate acestea, nu veți auzi astfel de mesaje din cercurile care îmi aparțin Mie, pentru că adversarul nu are acces unde Eu Însumi las Lumina Mea să strălucească. Cu toate acestea, oricine este deja pe teritoriul său va putea să citeze tot mai multe "dovezi", care sunt doar înșelăciune și iluzie. Acceptați Cuvântul Meu că nu există legături între locuitorii diferitelor lumi și atunci când ... sfârșitul vine ... nimeni nu va putea scăpa de el, ci fie va fi ridicat în trup la cer de către Mine Însumi, fie va cădea din nou pradă exilării. Dar pentru acest lucru nu am nevoie de mesageri din altă lume sau de voi, care ar trebui să răspândiți adevărului în întreaga lume, care primiți, de asemenea, informațiile relevante .... Prin urmare, respectați ceea ce vă spun și nu vă permiteți să vă descurajați, pentru că adversarul Meu este și vrăjmașul vostru, care încearcă să vă piardă, dar nu va reuși cu cei care sunt credincioși Mie, pe care îi voi salva din toate necazurile în ziua Judecății .... Amin BD 6364 Ființe din alte lumi?... revelat în 25.09.1955 Există un contact spiritual între pământ și alte lumi, atâta timp cât este se referă la ființe de lumină care vă influențează în numele Meu spre a vă îndrepta pe calea care duce la Mine. Lumea luminii se străduiește constant să vă influențeze într-un sens util ... Dar
 • 26. 26 forțele întunericului, de asemenea, utilizează orice ocazie să vă înșele, să vă împiedice de pe calea adevărului, pentru a produce confuzie. Și multe se vor întâmpla, mai ales în ultimele zile premergătoare sfârșitului, pe care voi oamenii nu vi le veți putea explica ... Totuși, amintiți-vă întotdeauna că oamenii trebuie să ia calea către Mine fără constrângere, ca tabăra Mea să nu va utiliza niciodată fenomene pentru a determina oamenii să creadă, chiar și atunci când oamenii experimentează cea mai mare suferință spirituală. Întotdeauna amintiți-vă că lumea luminii lucrează la instrucțiunile Mele, astfel încât nu ar face niciodată nimic din proprie inițiativă, care să nu corespundă cu voia Mea și înțelepciunea Mea. Prin urmare, dacă "ființele de lumină" vă vor ajuta, nu vor alege niciodată o apariție care va provoca îndoieli, confuzie și rezultate discutabile pentru ființele umane, ci se vor exprima întotdeauna oamenilor în toată claritatea .... și întotdeauna astfel încât să poată fi recunoscute ca surse de lumină. Și apoi ele se vor exprima mereu celor care doresc să stabilească contact spiritual în scopul ascensiunii spirituale ... Dar nu vor exercita niciodată o influență tulburătoare prin utilizarea de mijloace inexplicabile, pentru că vor să elimine ambiguitatea, vor să dea lumină și să nu sporească întunericul care este răspândit de fiecare fenomen nenatural ... Nenumărate ființe de lumină sunt îngrijorate de bunăstarea voastră spirituală ... nenumărate ființe spirituale doresc să vă ajute să găsiți în continuare lumina înainte de sfârșit ... Căci sfârșitul va veni fără greș .... pentru că dragostea și înțelepciunea Mea iau în considerare și substanțele spirituale legate în materie tare, care într-o zi vor fi, de asemenea, eliberate din forma solidă ... Voi, oamenii, interferați voit cu legile Mele naturale și astfel veți provoca lucrarea finală de distrugere pe acest pământ voi înșivă .... Și nici prezentarea celor care știu nu vă descurajează din intenția voastră, chiar dacă îngerii din cer au venit să vă avertizeze .... în caz contrar, nu aș fi făcut referire în mod constant la acest sfârșit prin văzători și profeți, dacă aș fi detectat chiar și cea mai mică schimbare de voință .... Astfel, intenția voastră nu mai poate fi prevenită, sfârșitul va veni cu siguranță ... Și, prin urmare, preocuparea lumii spirituale se aplică doar sufletului vostru .... Și aceasta este încercată atât de forțe bune, cât și de forțe rele, dar în moduri diferite în întregime.... Lumea luminii face numai apel la spiritul tău, în timp ce lumea întunericului vă atrage simțurile ... Lumea de lumină se dezvăluie pentru voi în moduri diferite, dar întotdeauna prin mediatori care, datorită maturității lor spirituale, sunt în contact cu ființele luminii, astfel încât acestea sunt în măsură să transmită aceste revelații semenilor lor ... În schimb, lumea din întuneric se exprimă direct ... Se adresează oamenilor la întâmplare, caută credința la propriii săi adepți și provoacă confuzie la ceilalți și nici un rezultat pozitiv nu se vede... Nici o manifestare clar divină a puterii nu va putea fi recunoscută, ci constant chestionată, iar ambiguitatea constantă poate fi observată oriunde puterile rele sunt la lucru ... Dar orice vine de sus, orice provine de la Mine sau din lumea luminii la ordinele Mele vor răspândi mereu lumina .... Și numai prin lumină, voi veți fi în stare să recunoașteți la lucrul lumina, dar atunci nu vă mai puneți întrebări, ci știți .... Amin
 • 27. 27 BD 8457 Doar Dumnezeu este Domnul universului ... revelat în 03.04.1963 Un alt semn al apropierii sfârșitului este dat de faptul că oamenii vor continua să facă noi tentative de a pătrunde în misterele creației, dar niciodată într-un mod spiritual, singurul prin care ar putea primi o explicație ... Încearcă din punct de vedere intelectual să afle ce este încă ascuns de ei, fac experimente să exploreze ce există dincolo de pământ, doresc să descopere legile naturale și să le folosească din nou pentru profitul lor pământesc ... Ei mă exclud pe Mine, Creatorul și Cel care dăruiește, Domnul universului, și cred că pot desfășura cercetări ale creațiilor care există în afara pământului .... Ei vor continua cu experimentele lor, în ciuda faptului că nu reușesc în mod repetat pentru că nu va fi niciodată posibil ca oamenii să ocupe alte planete fără a-și pierde viața ... Dar chiar și atunci, Eu voi respecta în continuare determinarea lor; Eu nu-i voi opri, pentru ca ei să recunoască singuri inutilitatea proiectelor lor. Și, deși vor crede că pot interfera cu creațiile Mele, ei vor pierde din vedere limitările lor intelectuale ... Ei pot câștiga cunoștințe nelimitate prin mijloace spirituale, dar numai sufletele ar beneficia de acestea, oamenii, însă, caută doar avantajele pământești și din acest motiv nu vor alege calea care să-i determine să-și corecteze modul de înțelegere ... Dar toate încercările lor vor eșua și vor provoca rău oamenilor care se vor oferi ca obiecte de testare .... Locul umanității este și rămâne pământul ... la fel cum toate celelalte corpuri cerești sunt autonome. Ființele care ocupă fiecare stea, fie ea pe pământ sau în alte lumi cerești, sunt sub rezerva legilor naturale pe care le-am decretat fiecărei stele. Ei nu vor putea să anuleze oricare dintre aceste legi naturale sau să se asocieze cu ființe de pe alte planete și aceste încercări vor fi plătite cu viața, pentru că este o îngâmfare să-Mi ignore legile și numai bunul simț ar trebui să le spună să se abțină de la astfel de experimente. Acesta este deja un semn al apropierii sfârșitului, este un semn al necredinței totale într- un Dumnezeu și Creator, altfel nu ar îndrăzni să se amestece în mod distructiv în creațiile Sale în convingerea că vor putea crea lucrări care se deplasează cu viteză prin univers ... Vor fi lucrări moarte fără țel și scop .... ei vor dovedi doar cât de încrezuți sunt oamenii de pe pământ și cât de întunecat le este spiritul, în ciuda calculelor lor cele mai uimitoare ... care sunt totuși greșite, deoarece trebuie să experimenteze în repetate rânduri. Oamenii deja intervin în toate legile naturii, dar niciodată în beneficiul celorlalți oameni, ei provoacă doar daune fizice și spirituale, căci prin experimentele lor își schimbă, de asemenea, facilitățile naturale de trai, ei otrăvesc aerul, apa și, prin urmare, condițiile de viață pur fizice, dar cu acțiunile lor păcătoase provoacă, de asemenea, imense daune sufletelor care vor fi niciodată capabile să se maturizeze pe pământ la o asemenea distanță de Mine, Dumnezeul și Creatorul lor.... Această distanță mare, este însă demonstrată de ei, pentru că numai influența satanică determină gândirea și acțiunea lor, doar Satan oferă cu aceste gânduri, pentru că el însuși încearcă să Mă excludă și exercită o influență negativă asupra oamenilor.
 • 28. 28 Încercarea de a ajunge dincolo de pământ, la stele, nu poate și nu va fi niciodată binecuvântată de Mine, dar până la sfârșit voi arăta milă de cei ale căror suflete nu au căzut încă pradă adversarului Meu ... altfel orice încercare va fi curând sortită eșecului. Însă Eu lupt pentru fiecare suflet și imediat ce se întorc spre Mine într-o rugăciune sinceră în momente de dificultate pământească, îi voi ajuta și îi voi lăsa aparent să reușească, totuși întotdeauna cu scopul ca oamenii să-și găsească drumul spre Mine și să renunțe la intențiile lor, când trebuie să recunoască faptul că depind de o Putere mai mare, Care nu poate fi niciodată înțeleasă de intelectul, dar totuși va fi îmbrățișată de inimă .... Veți auzi în continuare mult mai multe și poate chiar să fiți surprinși de ceea ce sunt capabili oamenii să realizeze. Dar trebuie să știți că ei își primesc puterea de la adversarul Meu care, ca mine, încearcă să creeze lucrări între creațiile Mele pe care el însuși nu este în stare să le facă și, prin urmare, folosește voința oamenilor, pe care el îi poate influența cu ușurință, deoarece au puțină credință sau deloc... Totuși acestea sunt încercările lui finale, pentru că timpul său se va termina și el însuși va instiga căderea lui în abis, pentru că a provocat o mare confuzie între oameni. Voi pune capăt activității sale și nimic din lucrurile făcute de oamenii sub influența lui nu vor rămâne... Totul se va dezintegra și Eu voi restabili din nou ordinea pe pământ, astfel încât să poată continua ca o școală a spiritul și împlinirea scopului său în conformitate cu voia Mea .... Amin BD 7886 Explorarea spațiului nu e voia Lui Dumnezeu ... revelat în 5-6.5.1961 Puterea care emană din Mine și din Cuvântul Meu va atinge sufletul vostru și vă veți găsi pacea în Mine .... Când sunteți gata să-Mi slujiți, atunci puterea pentru a împlini voia Mea, pe care o pun în inima voastră Eu Însumi, va curge către voi. Veți gândi, veți dori și veți acționa în conformitate cu voia Mea ... Astfel puteți continua în siguranță pe drumul vostru, binecuvântarea Mea vă va însoți întotdeauna, vă voi lua de mână și vă voi călăuzi așa cum este bine pentru voi și pentru mântuirea sufletului vostru și al altor oameni. Puneți-vă doar încrederea în Mine și cu adevărat, nu vă voi dezamăgi niciodată... Căci chiar dacă trupul tău nu simte dovezile acestei puteri, sufletul vostru o primește din abundență și este recunoscător pentru orice sprijin, sufletul se maturizează și se unește cu spiritul vostru și acesta se îndreaptă spre Spiritul-Tată, iar unitatea cu Mine va deveni din ce în ce mai apropiată. Și dacă Eu sunt capabil să vorbesc cu copilul Meu, prezența Mea va fi confirmată și pacea trebuie să intre în inima sa, orice îngrijorare trebuie să dispară și copilul doar trebuie să asculte ceea ce îi spune Tatăl său. Și Eu vreau să vă dezvălui mult mai multe pentru că se apropie rapid sfârșitul... Veți experimenta în continuare lucruri care vă vor face să vă îndoiți de Mine și de Cuvântul
 • 29. 29 Meu .... Vă veți întreba de ce nu intervin cu puterea Mea atunci când omenirea arogantă îndrăznește să pătrundă în univers ... Dar o limită a fost impusă proiectelor lor și nu vor putea să-și pună în practică experimentele pentru mult timp, deoarece chiar și aceste acțiuni grăbesc sfârșitul, Judecata care vine. (6.5.1961) Îi voi lăsa să-și urmeze drumul, astfel că în mod repetat vor trebui să-și dea seama de faptul că capacitatea lor nu va fi niciodată suficientă pentru finalizarea proiectelor lor. Ei s-au înmânat adversarului Meu, care le va influența constant mintea și de asemenea, le va da o anumită putere care, însă, va avea întotdeauna efecte dezastruoase asupra oamenilor, precum și asupra lucrărilor creației pe care adversarul Meu dorește a le distruge. Este vremea sfârșitului, care este doar subliniat de astfel de acțiuni, pentru că starea spirituală a oamenilor înșiși va provoca sfârșitul. Adversarul Meu vrea să distrugă credința în existența Mea și în puterea Mea și astfel de oameni sunt deja supuși lui datorită faptului că au pierdut toată credința, se consideră stăpânii creației și încearcă să o dovedească. Cu toate acestea, nu vor mai avea prea mult timp pentru că grăbesc sfârșitul ei înșiși, deoarece revocă legile naturii și deschid astfel calea pentru o lucrare de distrugere care va cuprinde întreaga lume și fiecare creatură vie în și de pe pământ .... Acțiunile oamenilor se opun lui Dumnezeu și acest lucru va avea și consecințe corespunzătoare .... Dar Eu permit furia adversarului Meu, deși oamenii înșiși i-ar putea rezista și nu sunt nevoiți să ajungă sub conducerea sa ... De nenumărate ori le reamintesc oamenilor de Mine și de puterea Mea și că pot să ia ușor calea către Mine .... Voința lor, însă, este liberă și, prin urmare, nu le împiedic acțiunile, ci puterea Mea și voia Mea se vor dezvălui și ele celor responsabili de activitatea împotriva lui Dumnezeu care poate fi mărturisită de toți oamenii ... Și lor le va fi arătat în mod repetat că o Putere divină se manifestă mereu, ceea ce dovedește că modul lor de gândire este greșit, pentru că până când trupul moare, Eu chem orice suflet să se întoarcă la Mine ... dar Eu nu o voi face cu forța. Și din moment ce adversarul Meu nu-l poate forța de asemenea, el influențează toate caracteristicile relele dintr-o persoană cât mai mult și câștigă sufletul pentru planul său rușinos, deoarece dorința de putere și recunoaștere este deosebit de dezvoltată în oameni care nu cred în Mine. Căci ele sunt caracteristicile adversarului Meu .... Este în natura lui, pe care le-o transmite lor. Dar timpul lui se va sfârși curând și puterea Mea, de asemenea, se va exprima în curând în mod vizibil ... Însă nu vă voi da niciodată o dovadă evidentă a Mea astfel încât să trebuiască să credeți în Mine ... De nenumărate ori trebuie să aveți în vedere că Mă aștept la credința voastră voluntară pe care ar trebui să o treziți prin dragoste ... Și apoi veți recunoaște și semnele timpului; veți înțelege că trăiți în zile din urmă când adversarul Meu va lucra în moduri neobișnuite, până când va veni ora când el și urmașii săi vor fi supuși, așa cum a fost vestit în Cuvânt și Scriptură .... Amin
 • 30. 30 BD 7888 Adevărații purtători ai luminii ... Lumini înșelătoare ... revelat în 08.05.1961 Vi se va da lumină pentru a nu mai fi atrași în întuneric din nou, pentru că adversarul Meu încearcă să vă împiedice să găsiți lumina. Eu, totuși, v-am promis o abundență de binecuvântări în zile din urmă pentru a preveni slăbirea și prăbușirea voastră în înșelătoriile sale. Pentru că el lucrează sub deghizarea unui înger ... El aprinde lumini înșelătoare care nu strălucesc, ci orbesc ochii celor care nu îl recunosc. Cu toate acestea, în lupta voastră de a rezista împotriva lui, folosiți adesea mijloace greșite și vă închideți ochii, în loc să vă îndreptați spre adevărata lumină care curge spre voi ca un dar evident al harului .... nu vă țineți strâns de Cuvântul Meu, emanația vizibilă a iubirii Mele, pe care cu adevărat îl puteți folosi cu succes pentru a vă opune dușmanului Meu, căci nu poate să-Mi suporte lumina și fuge... Dragostea Mea vestește dragoste, iar iubirea la rândul ei trezește spiritul la viață. Și astfel puteți fi întotdeauna siguri că informația spirituală va coincide oriunde predomină dragostea adevărată ... unde spiritul Meu se poate exprima ... Dar apoi veți descoperiți contradicții ... Profeți falși vă vor traversa calea. Toți doresc să vestească Cuvântul Meu și nu puteți găsi o armonie completă ... luându-vă prin surprindere și vă punându-vă să vă îndoiți de lucrarea spiritului în unele din ele ... Atunci adversarul Meu a câștigat deja meciul, deoarece gândurile voastre devin confuze, oamenii își pierd siguranța spirituală, nu mai trăiesc la unison, ci în opoziție .... Astfel, lumina devine mai întunecată, adică Cuvântul Meu de sus nu va mai fi recunoscut, va fi neglijat din motive de neadevăr care, sub acoperirea pietății, este mult mai acceptabilă și mai agreabilă față de cei care nu o examinează serios. Și apoi, din nou, depinde de gradul de dragoste al persoanei dacă se va elibera de eroare, dacă o va recunoaște și se va întoarce voluntar la adevăr. Lumina strălucește în întuneric, dar nu ar trebui să fie ascunsă, trebuie să fie capabilă să strălucească intens, ceea ce depinde întotdeauna de voința individului. Lumina cu adevărat strălucitoare strălucește din Mine, din Lumina Veșnică. Dar Eu am doar câțiva purtători de lumină, oameni care sunt atât de pătrunși de dorința lor de adevăr, că ei pot să-Mi slujească ca niște vase în care poate să curgă adevărul ... Oamenii care vor transmite apoi lumina, care nu vor obosi în a vesti adevărul, dar care vor observa de asemenea unde a izbucnit eroarea și vor încerca să o expună, astfel încât și ceilalți oameni să se poată bucura de lumina strălucitoare, care e singura care le poate da adevărul .... Eu vreau ca lumina să se răspândească, Cuvântul Meu să fie dus oamenilor și Îi voi binecuvânta pe cei care Îmi fac acest serviciu în mod voluntar, lăsându-Mă să le vorbesc și apoi răspândind Cuvântul Meu în întreaga lume ... și tuturor cei ce doresc astfel să-Mi slujească vor primi același Cuvânt de la Mine și îl vor susține ... Ei vor recunoaște de asemenea unde este la lucru adversarul Meu care încearcă să provoace confuzie între ai Mei în același fel ... care vrea să stingă lumina de la Mine și să diminueze strălucirea pentru ca întunericul să se instaleze din nou. Și dovezi ale adevărului vor fi furnizate. Tot
 • 31. 31 ce vă cer vouă oamenilor este să credeți în Cuvintele Mele de sus, care în mod repetat pot fi recunoscute ca și Cuvântul Meu de oameni cu bunăvoință ... și care păzesc Cuvântul Meu ... Dacă vă aduce lumină, dacă clarifică ceea ce v-a făcut să vă îndoiți până acum, dacă arată dragostea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu și simțiți că ați fost adresați de Mine ca Tată al vostru, atunci veți ști, de asemenea că vă vorbesc Eu Însumi și atunci ar trebui să credeți fără rezerve, pentru că atunci Eu vă transmit adevărul pur și într-un astfel de mod încât toată lumea să înțeleagă, astfel încât să nu trebuiască să speculați pe seama sensului cuvintelor Mele .... Eu vorbesc clar și simplu oamenilor, ca să primiți cu adevărat lumină, ca întunericul spiritului și dispară, pentru că Eu Însumi Sunt lumina eternității. Și din moment ce iubesc creațiile Mele vii, Eu vreau să le aduc lumina la care ei au renunțat odată în mod voluntar, dar care trebuie să strălucească irevocabil pentru voi din nou, dacă vreți să găsiți (și să mergeți pe) calea cea dreaptă spre Mine în casa Tatălui vostru. Lumina poate veni numai din Mine, Lumina Eternă. Ar trebui să credeți că Tatăl vostru vă transmite lumina El Însuși pentru că sunteți în nevoie urgentă de ea și pentru că nu mai este prea mult timp ... Dar trebuie și voi să acceptați de bună voie lumina, trebuie să ascultați de bunăvoie de purtătorii de lumină, ar trebui să știți că ei sunt iluminați și astfel vă pot da clarificări complete... Și toți veți găsi cu adevărat calea către Mine când purtătorii de lumină vă conduc și voi îi urmați cu bucurie .... Amin BD 8484 Activitatea puterilor demonice deghizate ca îngeri de lumină... revelat în 01.05.1963 Veți fi luptători pentru Mine și Împărăția Mea și astfel va trebui și voi să rezistați atacului adversarului Meu .... Dar nu veți lupta singuri, mă veți avea pe Mine Însumi ca și comandantul al vostru și cu adevărat, vă voi conduce spre victorie, pentru că el nu va putea să vă doboare când vă veți luptați cu puterea Mea și ca mesagerii ai Mei. Puterea Mea este, cu siguranță, superioară, trebuie doar să vă încredeți în mod absolut și complet în Mine pentru a intra în posesia deplină a puterii când trebuie să vă opuneți lui. Astfel, nu trebuie să vă fie deloc frică, indiferent ce formă vă va aborda. Se ascunde în spatele multor deghizări și va încerca mereu să-i sperie pe ai Mei, dar nu va reuși când cereți protecția Mea. Ar trebui să știți că Eu nu vorbesc în două feluri ... Nu voi da unei persoane o învățătură și altei persoane altă învățătură și explicații diferite... astfel doi maeștri trebuie să fie la lucru acolo unde apar conflicte între învățături spirituale.... Eu cunosc inima fiecărei persoane, cunosc atitudinea față de Mine, Dumnezeul Său etern și Creator și de aceea iau în stăpânire inima care se încredințează Mie complet și voi călăuzi persoana în toate drumurile sale prin viață ... Dacă ați putea vedea în ce măsură împărăția adversarului Meu s-a răspândit și cu ce armele se luptă pentru a obține controlul suprem în zilele din