SlideShare a Scribd company logo
DUMNEZEU A VORBIT DIN NOU
(Noul Mesaj de la Dumnezeu - Volumul 1, Cartea 1)
de Marshall Vian Summers
https://www.newmessage.org/the-message/volume-1/god-spoken-again/god-has-spoken-again-intro
Dumnezeu a vorbit din nou este începutul unui nou mesaj de la Dumnezeu pentru
omenire. În paginile și capitolele acestei cărți, Dumnezeu vorbește din nou umanității,
proclamând un avertisment, o binecuvântare și o pregătire pentru o nouă realitate mondială,
clarificând realitatea Prezenței lui Dumnezeu și oferind un răspuns divin la creșterea în creștere
a războiului, a mediului distrugerea, conflictul religios, suferința umană și sărăcia cresc acum în
întreaga lume.
Acesta este un Mesaj Nou de la Dumnezeu. Nu este pentru un singur trib, națiune sau
grup religios singur. Este o comunicare vie de la Dumnezeu către inima fiecărui bărbat, femeie și
copil de pe Pământ pentru aceste vremuri și pentru vremurile viitoare. Este o comunicare
originală din Prezența Divină care veghează asupra lumii și a îndrumat omenirea din timpuri
imemoriale.
Deși pare a fi o carte în mână, Dumnezeu a vorbit din nou este ceva mult mai mare. Este
începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu către tine. În cadrul acestei cărți, Prezența lui
Dumnezeu te cheamă la tine și la toți oamenii, chemând pe coridoarele antice ale minții tale, la
prezența spirituală care trăiește în tine. Acesta este un Mesaj al frumuseții, puterii și puterii
durabile pentru restaurarea tuturor celor care o pot primi. Căci Dumnezeu știe ce urmează
pentru lume și Dumnezeu știe de ce tu și toți ceilalți ați fost trimiși în lume în acest moment
pentru a vă pregăti pentru un viitor care va fi diferit de trecut.
Dumnezeu a vorbit din nou este prima carte din Volumul 1 din Noul Mesaj de la
Dumnezeu.
2
CUPRINS
Introducere
Capitolul 1: Proclamația
Capitolul 2: Recitarea
Capitolul 3: Logodna
Capitolul 4: Dumnezeu a vorbit din nou
Capitolul 5: Sigiliul profeților
Capitolul 6: Misiunea mesagerului
Capitolul 7: Inițierea
Capitolul 8: Binecuvântarea
Capitolul 9: Trăirea într-un timp al Revelației
Capitolul 10: Adunarea
Capitolul 11: Mesajul nou al lui Dumnezeu pentru lume
Capitolul 12: Dumnezeu mișcă umanitatea într-o nouă direcție
Capitolul 13: Lumea trebuie să primească noul mesaj al lui Dumnezeu
Capitolul 14: Apelul
INTRODUCERE
Această carte conține cuvintele de început ale unui nou mesaj de la Dumnezeu. În paginile
care urmează, Dumnezeu vorbește umanității din nou, oferind un avertisment, o binecuvântare
și o pregătire pentru marea schimbare care vine pe lume.
Dumnezeu a vorbit din nou într-un moment de mare nevoie și dificultate la nivel mondial.
Acesta este un răspuns divin la crizele în creștere ale războiului, schimbărilor climatice
neîncetate, conflictelor religioase și suferințelor și lipsurilor umane care escaladează acum în
întreaga lume.
Noul Mesaj de la Dumnezeu este o comunicare vie de la Dumnezeu către inima fiecărui
bărbat, femeie și copil de pe Pământ. Cuvântul și sunetul sunt din nou în lume. Trăim într-un
moment al Revelației.
Noul Mesaj de la Dumnezeu nu a intrat în lume prin autoritățile și instituțiile religioase
existente în prezent. Nu a ajuns la liderii religiei sau la cei care câștigă faimă și recunoaștere.
În schimb, Noul Mesaj al lui Dumnezeu a intrat în lume așa cum a făcut întotdeauna. A
venit în liniște, neprevăzut și neanunțat, dat unui om smerit ales și trimis în lume pentru această
sarcină unică, să fie un Mesager pentru omenire în acest mare moment de cotitură.
Deși pare a fi o carte în mână, Dumnezeu a vorbit din nou este ceva mult mai mare. Este
începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu către tine. În paginile acestei cărți, Prezența lui
Dumnezeu te cheamă la tine și la toți oamenii, chemându-te să te trezești din vis și coșmarul de a
trăi în Separare în afară de Sursa ta, chemând prin coridoarele antice ale minții tale la prezența
spirituală și putere care trăiesc în interiorul tău, așteptând să fie descoperită
Această prezență spirituală din voi va confirma adevărul și autenticitatea Noului Mesaj al
lui Dumnezeu. Aici mintea se poate îndoi și se poate lupta cu darul și provocarea unei Noi
Revelații, dar inima voastră va ști. La acest nivel mai profund, nu veți avea nevoie de convingere
3
- adevărul vă va fi evident.
A vorbit Dumnezeu din nou? Acesta este mesajul pe care l-ați căutat? Citiți cuvintele
Apocalipsa din această carte și la un nivel mai profund veți ști dacă este reală, cinstită și pură,
chiar dacă este diferită de ceea ce ați putea crede în prezent. Această cunoaștere interioară și
confirmare vă pot aminti profunzimea și puterea legăturii voastre cu Dumnezeu.
Ceea ce ții în mână este o carte a Apocalipsei. Cuvintele din acest text sunt comunicarea
directă de la Dumnezeu, tradusă în limbajul uman de Prezența Angelică care supraveghează
lumea, și apoi rostită prin Messenger Marshall Vian Summers.
Noul Mesaj de la Dumnezeu este cea mai mare Revelație dată vreodată omenirii, dată
acum unei lumi alfabetizate a comunicării globale și a conștientizării globale în creștere. Nu este
dat doar pentru un trib, o națiune sau o singură religie, ci pentru a ajunge la întreaga lume, o
lume foarte diferită de lumea antică a foștilor mesageri. Niciodată nu a existat o Revelație divină
de această profunzime și magnitudine, dată de Dumnezeu tuturor oamenilor lumii, în viața
Mesagerului.
În centrul Noului Mesaj de la Dumnezeu se află Vocea originală a Revelației, care a rostit
fiecare cuvânt din fiecare carte a Noului Mesaj. Niciodată înainte Vocea Revelației, Vocea care a
vorbit Mesagerilor și Profeților din trecut, nu a fost înregistrată în puritatea sa originală și pusă
la dispoziția fiecărei persoane pentru a auzi și a experimenta singuri. În acest fel, Cuvântul și
Sunetul sunt în lume.
În acest proces remarcabil de Apocalipsă vorbită, Prezența lui Dumnezeu comunică
dincolo de cuvinte Adunării Angelice care supraveghează lumea. Adunarea traduce apoi această
comunicare în limbajul uman și vorbește totul ca un singur prin Mesagerul lor, a cărui voce
devine vehicul pentru această voce mai mare - Vocea Revelației.
Cuvintele acestei Voci au fost înregistrate în formă audio, transcrise și sunt acum puse la
dispoziție în textele și înregistrările audio ale Noului Mesaj. În acest fel, puritatea Mesajului
original al lui Dumnezeu este păstrată și dată tuturor oamenilor din lume.
Mesagerul a parcurs un drum lung și dificil pentru a aduce pe lume Noul Mesaj de la
Dumnezeu. Procesul Revelației a început în 1982 și continuă până în prezent.
În acest moment, Messenger este angajat în compilarea a peste trei decenii de Apocalipsa
vorbită într-o formă de text finală și completă. Noul Mesaj va fi în cele din urmă cuprins în șase
volume și, eventual, în mai multe. Fiecare volum va conține două sau mai multe cărți și fiecare
carte va fi organizată în capitole și versuri. Prin urmare, Noul Mesaj de la Dumnezeu va fi
structurat în felul următor: Volum> Carte> Capitol> Vers.
Dumnezeu a vorbit din nou este cartea 1 conținută în volumul 1 al noului mesaj de la
Dumnezeu. Prin urmare, acest text conține cuvintele de început ale Noului Mesaj al lui
Dumnezeu și stă ca prima carte din biblioteca în creștere a Noului Apocalips.
Dumnezeu a vorbit din nou conține 14 revelații individuale, compilate în această carte de
către Mesager. Cu aceasta, cititorul ar trebui să înțeleagă că această carte nu este o serie de
capitole livrate în ordine, ci este o compilație de revelații individuale vorbite date în diferite
momente și locuri.
Pentru a aduce această comunicare vorbită în formă scrisă, Messenger a făcut mici
ajustări textuale și gramaticale. Acest lucru i-a fost solicitat de Adunarea Angelică pentru a ajuta
la înțelegerea cititorului și pentru a transmite Mesajul conform standardelor gramaticale ale
limbii engleze scrise.
În unele cazuri, Messenger a inserat un cuvânt care nu a fost rostit inițial în Apocalipsă.
Când este prezent, acest cuvânt inserat va fi găsit [între paranteze.] Luați în considerare aceste
inserții între paranteze ca lămuriri directe de către Messenger, plasate în text numai de el pentru
a se asigura că ambiguitățile din comunicarea vorbită nu provoacă confuzie sau interpretări
incorecte ale textul.
În unele cazuri, Messenger a eliminat un cuvânt pentru a facilita lizibilitatea textului.
Acest lucru se făcea de obicei în cazul anumitor conjuncții (cum ar fi cuvintele și , dar ) care
4
făceau textul incomod sau incorect din punct de vedere gramatical.
Numai Messenger a făcut aceste mici modificări și doar pentru a transmite comunicarea
originală vorbită cu cea mai mare claritate posibilă. Niciunul dintre sensul sau intenția inițială a
comunicării nu a fost modificat.
Textul acestei cărți a fost structurat de către Mesager în versuri. Fiecare vers semnalează
aproximativ începutul sau sfârșitul unui subiect distinct sau punct de mesaj comunicat de Sursă.
Structura versurilor textului permite cititorului să acceseze bogăția conținutului și acele
mesaje subtile care altfel pot fi ratate în paragrafe mai lungi de text care transmit mai multe
subiecte. În acest fel, fiecărui subiect și idee comunicat de Sursă i se conferă propria poziție,
permițându-i să vorbească de la pagină direct cititorului. Mesagerul a stabilit că structurarea
textului în versuri este cel mai eficient și mai fidel mod de a reda revelațiile vorbite originale ale
Noului Mesaj.
Redarea acestui text este în conformitate cu voința și intenția inițială a Mesagerului. Aici
avem privilegiul de a asista la procesul de compilare întreprins de Messenger, în timpul său, de
propriile sale mâini. Acest lucru contrastează cu faptul că fostele mari tradiții nu au fost puse în
formă scrisă de către Mesagerii lor, lăsând Revelațiile originale vulnerabile la modificări și
corupție în timp.
Aici Mesagerul sigilează în puritate textele Noului Mesaj al lui Dumnezeu și ți le dă ție,
lumii și tuturor oamenilor din viitor. Indiferent dacă această carte este deschisă astăzi sau peste
500 de ani de acum, comunicarea originală a lui Dumnezeu va vorbi din aceste pagini cu aceeași
intimitate, puritate și putere ca în ziua în care a fost rostită.
Dumnezeu a vorbit din nou este începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu la
omenire. Capitolele acestei cărți sunt ca niște respirații în acea comunicare. Aici, Dumnezeu
cheamă omenirea; chemarea în întreaga lume în fiecare națiune, cultură și comunitate de
credință; chemarea în sălile guvernului și religiei; chemarea în cele mai întunecate locuri în care
suferința interioară și lipsa fizică sunt cele mai profunde; solicitând să apară puterea spirituală a
umanității și să se unească și să coopereze suficient pentru a se pregăti pentru marile provocări
viitoare.
În mod remarcabil ați găsit Noul Mesaj de la Dumnezeu, sau v-a găsit. Nu întâmplător este
așa. Dumnezeu cheamă acum în toată lumea și această chemare te-a găsit.
Aici se deschide următorul capitol din misterul vieții tale și al prezenței tale în lume în
acest moment. Ușa se deschide în fața ta. Trebuie doar să introduceți pentru a începe.
Pe măsură ce intrați mai profund în Revelație, impactul asupra vieții voastre va crește,
aducând o experiență mai mare de claritate, certitudine interioară și direcție adevărată în viața
voastră. În timp, întrebările tale vor primi răspuns pe măsură ce vei găsi o libertate crescândă de
îndoiala de sine, de conflictele interioare și de restricțiile din trecut. Aceasta este Puterea Raiului
care îți vorbește direct, dezvăluindu-ți viața mai mare pe care ai fost întotdeauna destinată să o
trăiești.
Nouă bibliotecă de cunoștințe
5
CAPITOLUL 1: PROCLAMAȚIA - EXISTĂ UN NOU MESAJ DE LA DUMNEZEU
După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 7 iulie
2006 în Boulder, CO.
Există un mesaj nou de la Dumnezeu în lume. A venit de la Creatorul întregii vieți.
Acesta a fost tradus în limbajul și înțelegerea umană prin Prezența Angelică care
supraveghează această lume.
Continuă marea serie de transmisii de la Creator care au avut loc de-a lungul secolelor și
mileniilor.
Este un mesaj nou pentru acest timp și vremurile viitoare.
Îndeplinește fostele mesaje care au fost date omenirii și totuși dezvăluie lucruri care nu
au fost arătate niciodată omenirii până acum. Căci omenirea se confruntă acum cu un set grav și
periculos de provocări, atât în interiorul lumii, cât și din afara lumii.
Noul Mesaj de la Dumnezeu este aici pentru a alerta, pentru a împuternici și a pregăti
familia umană - oameni din toate națiunile și tradițiile religioase, din toate triburile, grupurile și
orientările.
A venit într-un moment de mare nevoie, un moment de mare consecință. Pregătește
oamenii pentru lucruri care nici măcar nu au fost recunoscute.
Noul Mesaj de la Dumnezeu este aici pentru a alerta, pentru a împuternici și a pregăti
familia umanăEste profetic în avertizarea oamenilor cu privire la marile valuri de schimbare
care vin în lume și la poziția umanității în univers, în special în ceea ce privește contactul dvs. cu
alte rase.
El face apel la marea prezență spirituală în cadrul fiecărei persoane - marea înzestrare a
Cunoașterii care a fost dată întregii familii umane, care acum trebuie cultivată, întărită și creată.
Vorbește despre marea nevoie spirituală a individului - nevoia de scop, sens și direcție.
Vorbește despre marile relații pe care oamenii le pot stabili între ele, relații reprezentând
scopul lor superior în viață.
Vorbește despre nevoile lumii și nevoile viitorului. Procedând astfel, aduce scop și
recunoaștere, unitate și cooperare, înțelepciune și forță tuturor celor care o pot primi, care o pot
învăța, care îi pot urma pașii, care o pot contribui la alții și care își pot împărtăși înțelepciunea
alți indivizi, familiilor, comunităților, națiunilor și lumii întregi.
Primește această binecuvântare. Aflați despre noul mesaj de la Dumnezeu. Realizați că va
afirma tot ceea ce este adevărat în tradițiile voastre actuale și va vorbi cu înțelepciunea mai
profundă pe care o dețineți deja. Va vorbi inimii voastre, chiar dincolo de gândurile și
convingerile voastre și de gândurile și convingerile culturii sau ale națiunii voastre.
Primiți acest dar și aflați-l cu răbdare, luând Pașii către Cunoaștere , învățând
înțelepciunea din Comunitatea Mare și recunoscând puterea Unicei Spiritualități a umanității în
unirea umanității, în întărirea umanității și în pregătirea umanității pentru a recunoaște și a
naviga în cele dificile ori înainte.
Primiți noul mesaj de la DumnezeuPrimiți Noul Mesaj în chemarea sa pentru păstrarea și
consolidarea libertății, cooperării și responsabilității umane.
Căci fără acest Mesaj Nou, omenirea se confruntă cu un declin grav și precipitat.
Se confruntă cu pierderea libertății și suveranității sale în această lume către alte forțe
intervenite din universul din jurul vostru.
Fără acest mesaj nou, spiritul uman va rămâne latent, iar oamenii vor trăi vieți de
disperare, concurență și conflicte.
Voința Creatorului este ca omenirea să iasă în Comunitatea Mare a vieții din univers ca o
rasă liberă și suverană - ca o rasă puternică, ca o rasă unită, ca o rasă care este capabilă să-și
mențină diversitatea culturală în timp ce onorează forța mai profundă și un scop care va
6
menține lumea puternică și va menține familia umană vitală, activă și creativă, prezentând o
nouă oportunitate de avansare în viitor.
Dar pentru a avansa trebuie să supraviețuiești. Trebuie să supraviețuiești momentelor
dificile care urmează și trebuie să supraviețuiești concurenței de dincolo de lume cu privire la
cine va controla această lume și destinul ei.
Fiecare individ trebuie să recunoască faptul că are o mare oportunitate de a descoperi
Cunoașterea mai profundă pe care Dumnezeu i-a dat-o - Cunoașterea care conține scopul lor,
semnificația și direcția lor și criteriile pentru toate relațiile lor semnificative.
Există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru individ și pentru întreaga lume.Prin urmare,
există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru individ și există un Mesaj Nou de la Dumnezeu
pentru întreaga lume. Este aici acum.
A trebuit mult timp ca Messenger să-l primească, deoarece Mesajul este foarte grozav.
Onorați-l atunci pe cel care a venit să aducă noul mesaj în lume.
Este un om umil. El a dezvoltat înțelepciunea necesară pentru a-și asuma un rol atât de
mare și a fost trimis în lume în acest scop.
Primeste-l. Înțelege-l. Nu-l exalta. El nu este un zeu. El este un Mesager care aduce în lume
Noul Mesaj de la Dumnezeu.
Acesta este momentul acum. Aceasta este marea oportunitate. Acesta este răspunsul la
rugăciunile oamenilor din întreaga lume - rugăciuni prin fiecare tradiție de credință, prin fiecare
națiune și cultură, rugându-se pentru înțelepciune, putere, unitate, libertate și eliberare.
Primiți acest mesaj nou acum. A venit și a venit la momentul potrivit.
CAPITOLUL 2: RECITAREA - UN TIMP DE SOCOTEALĂ PENTRU UMANITATE
După cum a fost dezvăluit Messengerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 1
aprilie 2011 în Boulder, CO.
Dumnezeu a vorbit din nou.
Noi suntem cei care aducem Mesajul. Voia lui Dumnezeu este prezentată prin Noi.
Suntem dincolo de estimarea ta, dincolo de teoriile tale religioase și de speculațiile tale
personale.
Căci imaginația umană poate fabrica doar din ceea ce trăiește în lumea fizică. Dar
realitatea există dincolo de aceasta - dincolo de tărâm și de atingerea intelectului.
Acesta este adevărul din întregul univers, Comunitatea Mare a vieții în care locuiți.
Aducem Marele Mesaj pentru această eră, născută din Creatorul tuturor universurilor,
pentru protecția umanității, pentru mântuirea lumii.
Noi suntem cei pe care nu îi puteți înțelege. Dar noi suntem sursa și mijlocul a ceea ce
umanitatea trebuie să recunoască și să facă în nume propriu, ce trebuie să vadă, ce nu a văzut, ce
trebuie să știe, ce nu a știut, ce trebuie să facă, ceea ce are nefăcut.
Acesta este Mesajul pentru această eră. Acesta este timpul Revelației.
Unul a fost trimis în lume să primească Revelația și să o aducă la conștientizarea umană, o
sarcină monumentală.
A primi Noul Mesaj înseamnă a primi cea mai mare Revelație care a fost dată vreodată
familiei umane.
A-l prezenta lumii este o sarcină monumentală, o sarcină pentru Mesager și pentru toți
cei care îl vor ajuta să aducă Revelația oriunde este nevoie.
Este nevoie peste tot, pentru că omenirea se confruntă cu mari pericole. A semănat
semințele propriei sale pierderi prin distrugerea și degradarea mediului său - apele sale, solul,
7
aerul său - până la punctul în care lumea însăși începe să se schimbe, o schimbare care va aduce
mari încercări și necazuri lumea oamenilor și familiei umane.
Este un moment de mare schimbare și incertitudine, în care puterile străine vor căuta să
câștige influență și în care omenirea va cădea pradă propriei ignoranțe, nebunii și îngăduințe.
Omenirea se confruntă cu un univers de viață inteligentă. Va trebui să se pregătească
pentru acest lucru acum, deoarece contactul a început - contactul celor care văd oportunitatea
de a profita de o umanitate slabă și conflictuală.
Este un moment de mare schimbare și incertitudine, în care puterile străine vor căuta să
câștige influență și în care omenirea va cădea pradă propriei ignoranțe, nebunii și îngăduințe.
Mesajul este prea mare pentru a fi spus într-o propoziție, dar vă va aduce mai aproape de
Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu v-a trimis, ca individ, aici pentru a face în lume acum, ceea ce
este mult diferit de ceea ce credeți și vă imaginați astăzi.
Dumnezeu a adus înțelepciunea din univers pentru a pregăti omenirea pentru univers.
Dumnezeu a adus esența spiritualității într-o formă pură - neclintit de istorie și
manipulare umană, neîngrădit de politica umană, voință și corupție.
Aducem Pașii către Cunoaștere, astfel încât să puteți cunoaște mintea mai profundă pe
care Dumnezeu a pus-o în voi pentru a vă ghida într-o lume din ce în ce mai periculoasă.
Marea revoltă va avea loc acum și începe să se întâmple - dezastre naturale născute din
ignoranța umană și utilizarea excesivă și abuz a lumii.
Este un timp de calcul, un timp de responsabilitate, un timp pentru a pune capăt prostiei
și aroganței.
Numai Dumnezeu știe ce urmează.
Și am adus Mesajul - un Mesaj de o mie de mesaje, un Mesaj de o mie de învățături, un
Mesaj suficient de mare pentru a vă ocupa pentru restul timpului vostru, un Mesaj suficient de
mare pentru a redirecționa efortul uman, energia și conștientizarea, astfel încât umanitatea
poate avea un viitor mai mare decât trecutul său, astfel încât omenirea să supraviețuiască
Marilor Valuri de schimbare și intervenție și concurență din universul din jurul vostru.
Ascultați acest lucru atunci, nu cu ideile, convingerile sau judecățile voastre, ci cu mintea
mai profundă pe care Dumnezeu v-a dat-o să auziți, să vedeți, să cunoașteți și să acționați cu o
mai mare certitudine.
Cuvintele noastre nu sunt pentru speculații sau dezbateri. Aceasta este îngăduința celor
nebuni, care nu aud și nu pot vedea.
Ești îngrozit de Apocalipsă, pentru că aceasta îți va schimba viața. Dar tu dorești
Revelația, pentru că ea îți va schimba viața.
Este conflictul tău mental care te orbeste. Scopurile care se opun reciproc sunt cele care
vă mențin într-o stare de confuzie și nu vă permit să vedeți.
Noi suntem cei care am adus toate Revelațiile în lume.
Căci Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu nu este o persoană sau un personaj sau o
personalitate sau o conștientizare singulară. A gândi astfel înseamnă să subestimezi Creatorul și
să te supraestimezi.
Noi suntem cei care am vorbit cu Iisus și Buddha, cu Mohammad și cu alți învățători și
văzători de-a lungul veacurilor care au adus o mai mare claritate în lume - profeților din toate
epocile și Mesagerilor care vin doar la momente de cotitură mari pentru umanitate .
Nu vă puteți închina nouă. Nu veți ști numele noastre.
Căci acum trebuie să devii responsabil și să folosești abilitățile și puterea pe care ți le-a
dat Creatorul în slujba unei lumi în creștere a nevoilor, turbulențelor și revoltelor.
Nu te prosterna față de Creator dacă nu ești dispus să duci la bun sfârșit ceea ce ai fost
trimis aici, dacă nu poți face Pașii către Cunoaștere, dacă ai aroganța să crezi că îți poți
determina soarta și destinul și împlinirea.
Nu fi ipocrit. Nu cădea și nu vă închinați Dumnezeului pe care nu-l puteți sluji sau nu îl
veți sluji.
8
Este mai bine atunci să îți trăiești viața autodeterminată și să te confrunți cu toate
pericolele acestei situații decât să te închini unui Dumnezeu pe care nu-l poți sluji.
Și dacă nu puteți răspunde la Apocalipsa, atunci ce faceți aici acum?
Fiecare Mesager a fost persecutat. Fiecare Mesager a fost înțeles greșit. Fiecare nouă
revelație a fost împotrivită, negată și contestată.
Acum nu este timp pentru asta. Soarta umanității va fi determinată în următorii douăzeci
de ani - starea lumii, starea familiei umane, soarta și viitorul civilizației umane.
Nu mai ești singur în lume sau chiar în univers, desigur. Nu știți ce se întâmplă și ce se
întâmplă peste orizont pentru că vă este prea frică să vedeți și prea arogant, presupunând că
știți. De aceea Apocalipsa trebuie dată pentru a vă arăta ceea ce nu puteți vedea și nu știți
dincolo de speculațiile și estimările umane. Aceasta este încorporată în toate Învățăturile Noului
Mesaj.
Acesta este Noul Mesaj. Luptă împotriva acestui lucru și te lupți împotriva propriei
recunoașteri.
Căci trebuie să cunoașteți mintea mai mare și puterea mai mare pe care vi-a dat-o
Creatorul.
Învățat în fiecare religie, dar tulbure și ascuns de fiecare religie, asta trebuie recunoscut
acum.
Dumnezeu nu administrează lumea. Dumnezeu nu creează catastrofele, furtunile,
cutremurele, inundațiile, secetele.
Dumnezeu urmărește să vadă cum umanitatea se va ocupa de o lume pe care a schimbat-
o lume nouă, o lume nouă și imprevizibilă.
Omenirea se dezvoltă într-o Comunitate mai mare de viață în univers, deoarece alții sunt
aici pentru a căuta influența și dominația unei lumi de mare valoare și importanță.
Dar oamenii nu văd. Ei nu aud. Și dacă gândesc deloc, este pentru a crea o înțelegere care
să le afirme ideile și credințele.
Deci popoarele nu văd. Națiunile nu se pregătesc. Și comportamentul distructiv continuă.
Păzim lumea. Urmărim de foarte mult timp.
Noi suntem cei pe care Dumnezeu i-a trimis pentru a supraveghea dezvoltarea și evoluția
umanității și pentru a primi Revelațiile care sunt apoi date Mesagerilor, pentru a primi
înțelegerile date profeților, pentru a trage avertismentele, pentru a oferi binecuvântările și acum
pentru a oferi o pregătire pentru o lume diferită de trecutul pe care l-ați experimentat și pentru
un viitor în care omenirea va trebui să se lupte cu Comunitatea Mare în sine.
Dumnezeu nu va salva omenirea alungând răul, punând capăt problemelor pe care
umanitatea le-a creat sau problemelor cu care trebuie să se confrunte ca parte naturală a
evoluției sale.
A te gândi la asta înseamnă să înțelegi greșit relația ta cu Divinul, întrucât trăiești acum
într-o stare de Separare.
Dar Separarea nu a fost niciodată finalizată pentru că există o parte din voi care este încă
legată de Dumnezeu.
Aceasta o numim Cunoaștere. Și acesta se va dovedi a fi factorul decisiv în rezultatul vieții
tale personale - sensul și valoarea vieții tale - și dacă omenirea se poate pregăti, adapta și crea
într-o lume nouă, într-un nou set de circumstanțe.
Niciodată nu a fost dată o astfel de Revelație familiei umane, pentru că nu era necesară.
Ați creat o civilizație în lume. Fracturat și împărțit este, dar este o civilizație.
Ați devenit din ce în ce mai interdependenți între națiunile și culturile voastre. Aceasta a
fost intenția Creatorului, pentru că aceasta este evoluția naturală a umanității și a tuturor raselor
inteligente din univers.
Acum trebuie să vă confruntați cu următorul mare prag - o lume în declin, o lume a
resurselor în scădere, o lume a stabilității în scădere, o lume a alimentelor și a apei în scădere, o
lume în care o umanitate în creștere va trebui să facă față condițiilor lumii. Pentru aceasta aveți
9
nevoie de Noua Revelație.
Revelațiile trecute ale Creatorului nu vă pot pregăti pentru Marile Valuri ale schimbării.
Nu te pot pregăti pentru destinul tău în Comunitatea Mare. Ei nu vă pot pregăti pentru marile
praguri care sunt acum asupra voastră și vor fi asupra voastră din ce în ce mai mult.
Nu aveți răspunsuri în fața acestor lucruri. De aceea se dă Apocalipsa. Căci omenirea
trebuie acum să fie sfătuită și avertizată, binecuvântată și pregătită pentru un viitor care va fi
diferit de trecut.
Auzi aceste cuvinte, nu cu intelectul tău, ci cu inima ta. Ele vorbesc cu un adevăr mai mare
în voi - un adevăr mai mare dincolo de concepte, credințe și idei.
Ele vorbesc despre o rezonanță naturală în interiorul tău, o afinitate naturală, o înclinație
naturală, o direcție naturală care trăiește în tine în fiecare moment, dincolo de tărâm și de
atingerea intelectului.
Aceasta este o comunicare către natura voastră mai profundă - să o amplificați, să o
invocați, să o setați în contrast cu ideile voastre, credințele voastre și activitățile voastre, așa
cum există astăzi.
Ești nepregătit. Dumnezeu a trimis pregătirea.
Nu știți. Dumnezeu oferă conștientizarea.
Ești nesigur. Dumnezeu te cheamă în centrul certitudinii din tine.
Ești conflictual. Dumnezeu oferă calea de ieșire din conflict.
Sunteți înjositor și înjosiți pe alții. Dumnezeu îți redă adevărata valoare și scopul tău în
lume.
Lumea se schimbă, dar tu nu vezi. Dumnezeu ți-a dat ochii să vezi și urechile să auzi, dar
sunt diferite de ceea ce faci astăzi și de ceea ce înțelegi azi.
Omenirea va eșua fără Noua Revelație. Lumea va deveni din ce în ce mai întunecată, mai
periculoasă și conflictuală fără Apocalipsa.
Omenirea se va clătina și va eșua în fața propriilor erori și a lipsei de claritate.
Resursele lumii vor fi cheltuite prin conflict, competiție și război. Oamenii se vor ridica
împotriva guvernelor lor. Oamenii se vor ridica unul împotriva altuia.
Va exista un conflict nespus în viitor, mai mare și mai continuu decât orice ați văzut
înainte.
Noua Revelație este cea care păstrează ingredientele lipsă pentru înțelegerea voastră,
cheia conștientizării voastre și sursa puterii, puterii și determinării voastre.
Pentru aceasta trebuie să aveți o minte serioasă, să vă luați viața în serios și să începeți să
vă ocupați de nevoile și cerințele mai mari ale vieții voastre.
De aceea Dumnezeu a trimis Apocalipsa.
Aceasta este Apocalipsa. Noi suntem Apocalipsa.
Nu există eroi de închinat acum, nu există indivizi de îndumnezeit, doar o
responsabilitate mai mare care trebuie asumată și o înțelepciune mai mare care trebuie folosită.
Nu există scăpare prin iluminarea personală. Nu există fugă.
Nu există autoamăgire. Există doar o rezonanță și o responsabilitate mai mari, un
sacrificiu și o contribuție mai mari.
Aceasta este ceea ce va salva lumea. Acesta este ceea ce va salva libertatea și
autodeterminarea umanității într-un univers în care libertatea este rară și trebuie protejată
foarte atent.
Acesta este ceea ce va restabili demnitatea individului și capacitatea de a contribui cu
ceva de o putere și o semnificație mai mare, indiferent de circumstanțele dumneavoastră.
Auzi aceste cuvinte - nu cu ideile tale, cu convingerile tale sau cu contestațiile tale, ci cu
inima ta, cu natura ta mai profundă.
Căci Dumnezeu nu poate vorbi decât cu ceea ce Dumnezeu a creat în tine. Dumnezeu nu
ți-a creat personalitatea socială. Dumnezeu nu ți-a creat ideile și credințele. Dumnezeu nu ți-a
creat deciziile, eșecurile și regretele.
10
Dumnezeu poate vorbi doar cu ceea ce a creat Dumnezeu în tine, care este ceva mai
profund, mai omniprezent și mai natural în tine.
Noul Mesaj vă sună. Odată ce ai conștientizat acest lucru, atunci trebuie să te confrunți cu
provocarea recunoașterii și ce va însemna acest lucru pentru viața ta.
Oamenii resping Apocalipsa pentru că nu vor să se schimbe. Nu vor să fie nevoiți să-și
reconsidere convingerile, ideile și poziția lor în societate.
Nu pot contesta Noul Mesaj, într-adevăr. Ei nu pot decât să o evite și să lupte împotriva ei
pentru a-și proteja investiția anterioară și ideea despre ei înșiși.
Cine poate lupta împotriva Voinței și Înțelepciunii Creatorului, cu excepția motivelor
false?
Aici veți vedea dilema cu care se confruntă fiecare persoană. Cât de sinceri își doresc cu
adevărat să fie cu ei înșiși, ceea ce văd și știu? Cât de conștienți își doresc cu adevărat să fie ei
înșiși, situația lor și lumea din jur? Cât de responsabili sunt dispuși să fie pentru a-și echilibra
viața și pentru a lua deciziile dificile pe care nu au reușit să le ia înainte?
Aici veți vedea intelectul defilând ca un fel de zeu atunci când, de fapt, este un servitor
rafinat. Acesta este scopul și designul său.
Aici veți vedea aroganța și ignoranța îmbinate într-o formă auto-înșelătoare la care aderă
atât de mulți oameni.
Veți vedea ce este grozav și ce este mic, ce este puternic și ce este slab, ce este adevărat și
ce este fals, ce este prețios și ceea ce pretinde doar că este prețios.
Revelația dezvăluie totul.
Vă invită să urmăriți ceea ce este grozav în voi și să gestionați ceea ce este mic. Nu
vorbește despre nicio cale de mijloc în acest sens.
Nu poți avea totul. Nu poți avea viitorul și trecutul tău împreună, deoarece acestea nu
sunt compatibile.
Doar prin dezamăgire și eșec veți vedea că nu trăiți viața pe care ați fost menit să o trăiți
și că nu sunteți cinstiți și sinceri cu voi înșivă și cinstiți și adevărați cu ceilalți - o socoteală dură,
dar necesară într-un timp de socoteală, un timp de realizare, un timp al Revelației.
Ascultă aceste cuvinte - nu cu ideile tale, cu presupunerile tale, nu cu apărările tale, nu cu
aroganță, mândrie sau prostie, ci cu natura ta mai profundă, căci asta trebuie să ți se dezvăluie.
Aceasta face parte din Apocalipsa.
CAPITOLUL 3: LOGODNA - ANGAJAMENTUL CU O
AUTORITATE SUPERIOARĂ ÎN VIAȚA TA
După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 16
aprilie 2011 în Boulder, CO.
Astăzi vom vorbi despre Dumnezeu, Autoritatea Superioară.
Autoritatea Superioară vă vorbește acum, vorbind prin Prezența Angelică, vorbind cu o
parte din voi care este chiar centrul și sursa Ființei voastre, vorbind dincolo de condiționarea
voastră socială, dincolo de ideile și credințele voastre și de ideile și credințele voastre cultura și
chiar religia ta.
Autoritatea Superioară are un Mesaj pentru lume și pentru fiecare persoană din lume.
Mesajul este mai mult decât o idee. Este mai mult decât chiar un set de idei. Este o chemare și o
confirmare, care vă cheamă să răspundeți și confirmând că există o natură mai profundă în voi și
în toți oamenii lumii. Confirmarea este un moment decisiv în capacitatea ta de a răspunde.
11
Puterea și Prezența prezidă universul fizic, un univers mult mai mare și mai expansiv
decât ceea ce vă puteți imagina, și chiar dincolo de universul fizic până la tărâmurile mai mari
ale Creației, care este ceva pe care puțini oameni din lume îl au chiar considerat a fi posibil.
Și totuși Autoritatea Superioară vă vorbește în cel mai privat loc al vostru, centrul Ființei
voastre, adânc sub suprafața minții voastre.
Autoritatea Superioară are un Mesaj pentru lumeAceasta este cea mai mare relație a
voastră și Sursa sensului și scopului în toate relațiile cu oamenii, cu locurile și chiar cu lucrurile.
Aveți nevoie de această Autoritate Superioară acum pentru a vorbi cu partea mai
profundă din voi, pentru a vă familiariza cu partea mai profundă din voi și pentru a vă pregăti
pentru a trăi într-o lume nouă și pentru a vă angaja cu un univers de viață inteligentă, adică
Comunitatea Mare a viaţă. Nu știți aceste lucruri, dar ele fac parte din voi.
Poate că ți-ai experimentat natura mai profundă în vremuri de claritate, vremuri de
preștiință și chiar momente de dezamăgire, când ai putut auzi dincolo de dorințele și temerile
tale și de dorințele și temerile altora.
Autoritatea Superioară vă cheamă, vă cheamă prin coridoarele antice ale minții voastre,
vă cheamă dincolo de credințele și preocupările voastre.
Căci Dumnezeu a vorbit din nou și Cuvântul și Sunetul sunt în lume. Este o comunicare
mai profundă, mult mai profundă și mai profundă decât intelectul poate înțelege.
Vorbește despre un scop mai mare și o responsabilitate mai profundă și o asociere mai
mare, atât în această lume, cât și dincolo. Și prin această asociație, devii un pod - o punte către
lume, un pod către Casa ta Antică de unde ai venit și la care te vei întoarce.
Oamenii vor multe lucruri. Au mari frici - frica de a pierde, frica de a nu avea, frica de
lipsire, frica de asuprire, frica de durere și suferință și durerea de moarte.
Dar Autoritatea Superioară vorbește dincolo de toate aceste lucruri. Este Creatorul care
vorbește Creației.
Creația din voi este mintea mai profundă pe care o numim Cunoaștere. Este partea
permanentă din voi. Este partea din voi care a existat înainte de această viață și care va exista
după această viață, călătorind prin tărâmurile Separării, ghidate doar de puterea Vocii.
Oamenii vor multe lucruri. Au mari temeri. Mulți oameni au credințe ferme. Dar
Autoritatea Superioară vorbește dincolo de aceste lucruri tuturor celor care pot vedea și auzi și
care pot răspunde la un nivel mai profund.
Nu puteți evalua acest lucru. Este mai mare decât mintea ta. Nu puteți dezbate acest
lucru, deoarece depășește capacitățile voastre.
Autoritatea Superioară vă sunăEste misterios, deoarece este omniprezent. Originea sa
este dincolo de această lume și de toate lumile, deci nu vă puteți imagina.
Dar experiența este atât de profundă încât poate schimba cursul vieții tale și te poate
trezi din visul tău de despărțire, chemându-te din preocupările și asociațiile tale și orice, astfel
încât să poți auzi Vocea Antică, atât de veche încât vorbește despre o viață dincolo de socoteala
ta. Dar o viață care este viața ta.
Dumnezeu știe ce se întâmplă peste orizont. Dumnezeu știe de ce ești aici. Dumnezeu te-a
trimis aici pentru un scop. Planurile și obiectivele dvs. rareori explică acest lucru.
Este ceva mai mare. Este ceva mai simplu și mai puțin grandios. Este ceva esențial pentru
Ființa ta, pentru natura ta și pentru proiectarea ta.
Este cea mai primară relație pe care o ai, cea mai profundă iubire, cea mai mare afinitate.
Te unește cu tine însuți și îți aduce viața în centrul atenției.
Te scoate din situații dăunătoare sau care nu au nicio promisiune pentru tine. Vă cheamă
la o participare mai mare în lume, ghidată de misterioasa voce antică, o voce diferită de orice ați
auzit vreodată, mai profundă decât orice ați simțit vreodată, mai mare decât orice puteți vedea
sau atinge.
Oamenii vor multe lucruri. Sunt conduși de o mare teamă. Chiar și plăcerile lor sunt pline
de frică și de înțelegere.
12
Dar Vocea Antică este dincolo de frică și, atunci când răspunzi, ești dincolo de frică.
Cine poate spune ce este asta? Cine poate evalua acest lucru?
Nu fi prost și gândește-te în termeni de productivitate. Nu fi analitic. Căci acest lucru se
întâmplă la un nivel mai profund și mai profund.
Nu vă retrageți de la acest lucru. Căci aceasta este viața ta, scopul tău și chemarea ta.
Prezența și Harul sunt alături de tine. Dar te uiți la alte lucruri. Mintea ta este în altă
parte. Ceea ce te răscumpără și te restabilește este acum cu tine. Dar privești în cealaltă direcție.
Revelația este în lume. Dumnezeu a venit din nou cu un Mesaj mai mare pentru omenire
și o pregătire pentru un viitor dificil și periculos pentru familia umană.
Autoritatea superioară le vorbește celor care pot răspunde la un nivel mai profund.Ce
este asta? Ce înseamnă? De ce se întâmplă? Cum te pregătești?
Numai Revelația poate răspunde la aceste întrebări. Distingându-vă, nu puteți răspunde
la aceste întrebări.
Oamenii vor multe lucruri. Sunt foarte distrasi. Sunt foarte preocupați. Dar nu știu unde
sunt sau ce fac. Scopurile lor sunt cele mai multe obiective ale societății. Ei nu știu unde se
îndreaptă în viață sau de ce sunt aici sau cine i-a trimis și ce le va restabili și le va îndeplini și le
va da vieții scopul și direcția.
Vocea Antică vă vorbește acum. Și veți auzi Vocea Antică răspunzând în interiorul vostru,
deoarece conexiunea voastră este foarte profundă. Este ca râurile care curg sub pământ sub
deșert, râuri subterane de cea mai pură apă, dar care nu pot fi văzute de la suprafață și care nu
pot fi găsite decât prin alte mijloace.
În timp ce vă trăiți viața la suprafață, adânc în voi, sunteți conectat la Divin. Și această
conexiune este experimentată prin apelare și răspuns, urmând o voce mai profundă și o direcție
mai mare.
Oamenii întreabă De ce? De ce se întâmplă asta? Ei trebuie să se oprească, să asculte și să
învețe să asculte pentru a-și aduce atenția pe deplin în acest moment, astfel încât să poată auzi și
simți și să vadă că Revelația se agită în ei.
Deci Revelația se amestecă, Revelația în fiecare persoană. Acesta este modul în care
Dumnezeu vorbește lumii în timpul Revelației. Aceasta este relația la cel mai profund și cel mai
semnificativ nivel.
Nu te poți desprinde de Dumnezeu. Căci Dumnezeu merge peste tot cu tine. Dumnezeu
este cu tine în fiecare moment, în fiecare activitate pe care o faci.
Doar în gândurile tale poți fi separat, asociindu-te cu alte lucruri, identificându-te cu alte
lucruri. Dar Vocea Antică este înăuntrul tău, te cheamă să răspunzi, te îndrumă, te reține.
Pentru a înțelege presimțirile voastre mai profunde și îndemnurile inimii voastre, trebuie
să începeți să ascultați. Ascultă în tine. Ascultați lumea fără judecată și condamnare. Ascultați
semnele a ceea ce urmează. Ascultați cum trebuie să răspundeți. Ascultă cu cine să fii și cu cine
să nu fii.
Aici nu urmezi frica. Aici nu există condamnare. Aici există un discernământ mai mare și o
recunoaștere mai mare.
Dumnezeu a pus Cunoașterea înăuntrul vostru pentru a vă ghida și a vă proteja și a vă
conduce către o viață mai mare și o participare la lume. El se află dincolo de tărâm și de
atingerea intelectului. Se întâmplă la un nivel mai profund.
Odată ce începeți să experimentați acest lucru, începeți să obțineți un discernământ mai
mare. Devii atent la ceea ce faci și cu cine te asociezi. Ascultați profund pe ceilalți pentru a vedea
dacă ar trebui să participați cu ei și ce vă comunică aceștia.
Oamenii cred multe lucruri, dar știu foarte puțin. Ei trăiesc la suprafața minții, care este
turbulentă și haotică și este guvernată de vânturi și pasiunile lumii.
Convingerile lor sunt un substitut pentru relația mai profundă. Preocupările lor sunt
evitarea angajamentului mai mare pe care sunt destinate să îl aibă.
13
În picioare, nu pot vedea. Nu pot ști. Nu pot răspunde. Sunt dominate de gândurile lor, de
mintea lor, de reacțiile lor. Sunt sclavi, trăiesc sclavi.
Dar Misterul este în interiorul lor. Este cel mai important lucru din viață. Dincolo de
atingerea obiectivelor, asigurarea bogăției și a companiei și recunoașterea în societate, este cel
mai important lucru, deoarece este arena unui angajament mai mare.
Misterul este sursa a tot ceea ce este important. Toate marile invenții și contribuții,
relațiile mărețe, marile experiențe - toate provin din Mister - cine ești, de ce ești aici, ce te
cheamă, asocierea ta mai mare, destinul tău cu anumiți oameni din lume, abilitatea de a-ți găsi
drumul în timp ce toți cei din jur dorm, visează și nu răspund. Aceasta este o călătorie pe care
trebuie să o faci sau viața ta va fi un vis tulburat și nu mai mult.
Când te întorci la Familia ta spirituală după ce ai părăsit această lume, ei se vor uita la tine
pentru a vedea dacă ți-ai îndeplinit sarcina, dacă ai făcut legătura mai profundă. Și vei ști dacă ai
sau nu.
Nu există judecată și condamnare, ci doar recunoaștere aici. Aici ceea ce era misterios
înainte devine realitatea însăși și prioritățile tale sunt clare. Nu există distrageri. Nu există
rezistență.
Și veți dori să vă întoarceți, spunându-vă: „De data asta îmi voi aminti. Acum știu. Văd
acum. Mi se va aminti."
Dar trebuie să vă amintiți cât timp sunteți aici. Asta face toată diferența. Acesta este
începutul a tot ceea ce este important. Acesta este punctul de cotitură al vieții tale.
Este misterios doar pentru că ai fost divorțat de ea, prins în lumea formelor, pierdut în
lume, crescând ca individ, adaptându-te la o lume dificilă și în schimbare. Apoi, ceva vine să-ți
amintească și începi să simți că Misterul este cu tine și în tine și te influențează.
Sursa sa este dincolo de realitatea fizică, căci cine sunteți este dincolo de realitatea fizică.
Unde mergeți în cele din urmă este dincolo de realitatea fizică. Dar trebuie să fii aici pentru că ai
fost trimis aici pentru un scop. Acesta este misterul.
Vorbim despre aceste lucruri pentru a vă angaja la un nivel mai profund, pentru a invoca
ceea ce este autentic, pentru a vorbi cu o parte din voi pe care abia știți care este partea cea mai
mare din voi. Și această parte din voi va răspunde datorită angajamentului nostru străvechi
împreună.
Vă este frică de acest lucru, dar îl doriți în același timp. Este o dorință naturală, mai
naturală decât orice altceva faci sau ai putea face în lume.
Este Logodna.
CAPITOLUL 4: DUMNEZEU A VORBIT DIN NOU - NOUL MESAJ
După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 24
februarie 2011 în Boulder, CO.
Dumnezeu a vorbit din nou.
Dumnezeu a vorbit din nou pentru că lumea se confruntă cu cele mai mari necazuri, cele
mai dificile provocări ale sale.
Familia umană a creat o calamitate de mediu care are puterea de a-i submina civilizația -
o calamitate de mulți factori; o nenorocire care vă va altera mediul, care vă va epuiza solurile,
care vă va usca râurile; o nenorocire care va pune capăt creșterii și expansiunii tale; o
nenorocire care a fost produsul a zeci de ani și secole de utilizare greșită a lumii, fără gândul de
mâine, ca și cum lumea ar fi o recompensă nesfârșită care ar putea fi exploatată fără limite.
14
Iar religiile lumii, care au fost toate inițiate de Dumnezeu, sunt în dispută una cu cealaltă -
uneori cu violență, adesea vehement - în dispută una cu cealaltă, concurând pentru prioritate și
recunoaștere, pretinzând în multe cazuri că sunt cele mai mari sau chiar cele mai singura
manifestare adevărată a Revelației lui Dumnezeu, singura cale adevărată care trebuie urmată.
Dumnezeu a vorbit din nou pentru că omenirea a jefuit lumea și se confruntă acum cu o
situație dificilă care ar putea duce la mari lipsuri și conflicte.
Dumnezeu a vorbit din nou pentru că religia nu a reușit să-și găsească unitatea, cu
excepția câtorva persoane și organizații.
Nu a reușit să pună capăt identităților tribale ale oamenilor care trebuiau depășite
suficient pentru ca o comunitate mondială să fie înființată - pentru a transcende grupul imediat,
identitatea regională, obiceiurile și cultura unică, pentru a deveni parte a unei comunități
mondiale.
Aceasta este evoluția pentru umanitate, o evoluție care duce la o mare diversitate a
expresiei culturale, dar le permite oamenilor să trăiască și să comunice și să-și împărtășească
creațiile.
Dumnezeu a vorbit din nou, chiar dacă sunt mulți care spun că acest lucru nu este posibil,
că ultimul profet [a avut] marele și ultimul mesaj către lume. Dar ce persoană poate spune asta?
Nici Mesagerii lui Dumnezeu nu pot face astfel de pretenții.
Căci Dumnezeu comunică când Dumnezeu vrea și nu este legat de idei sau credințe
umane. Ce aroganță să crezi că Creatorul tuturor universurilor va fi împiedicat de prezumția și
admonestarea umană.
De aceea, Dumnezeu a vorbit din nou, pentru că există o mare corecție care trebuie să
vină la înțelegerea voastră a Prezenței și Puterii Divine în viața voastră și în lume și dincolo de
lume, într-o Comunitate mai mare de viață în univers.
Omenirea stă la pragul spațiului, pragul întâlnirii unei Comunități mai mari de viață - o
Comunitate mai mare care este mult mai complexă, solicitantă și provocatoare decât orice a
întâlnit vreodată familia umană.
Este ca și cum omenirea ar fi fost un adolescent care pătrunde într-o lume a adulților,
plină de prezumție și importanță de sine, desigur, dar ignorantă și periculos de naivă a
realităților și dificultăților acelei lumi adulte.
Religiile lumii, care au fost date pentru a construi civilizația umană, nu au fost concepute
pentru a pregăti omenirea pentru Comunitatea Mare. Nu a fost scopul sau funcția lor, vedeți.
Dar acum progresul și procesul evolutiv au adus omenirea la acest mare prag. Trăind
într-o lume a resurselor în scădere și a populației în creștere, trebuie să înfrunte acum realitatea,
dificultatea și marea oportunitate de a face față unei comunități mai mari de viață.
Căci dincolo de frici, dincolo de anxietăți, dincolo de evitare și negare, veți putea vedea că
Marile Valuri ale schimbării care vin în lume și întâlnirea umanității cu un univers de viață
inteligentă sunt cele două lucruri cele mai mari, cele două cele mai mari motivații care vor
determina umanitatea să coopereze în cele din urmă și să stabilească o ordine mondială
funcțională și echitabilă, o stabilitate mondială care nu a fost găsită până acum.
Această stabilitate nu poate fi sub stăpânire opresivă sau nu va reuși. Acum este generat
din necesitate. Pentru națiunile care concurează și care luptă unul împotriva celuilalt, doar
epuizează lumea și mai mult și mai repede. Și cu un climat în schimbare și un mediu în
schimbare, națiunile vor trebui să coopereze pentru a supraviețui și pentru a-și asigura
popoarele.
Viața este la un nivel atât de simplu, elementar, pierdut de mintea modernă, care își
gândește dorințele și temerile, fanteziile și creațiile sale cu o îngăduință atât de obsesivă încât nu
poate vedea realitățile vieții în sine.
Păstrează-ți mediul și te va submina. Va funcționa împotriva ta. Luptați unul cu celălalt și
războiul va deveni perpetuu. Plângerile [vechi] vor fi reînnoite și plângerile noi [vor fi] stabilite.
15
Lumea are nevoie de o nouă Revelație. Căci creștinismul nu poate salva lumea. Islamul nu
poate salva lumea. Budismul și hinduismul nu pot salva lumea. Iar iudaismul nu a fost niciodată
conceput pentru a salva lumea.
Acum că există o comunitate mondială de mare interdependență și mare fragilitate și
mare vulnerabilitate, atât la prăbușirea internă, cât și la competiția și intervenția externă, este
timpul ca omenirea să crească. Este timpul pentru o schimbare de inimă, pentru oameni din
toate națiunile - o contabilitate a realității situației, o înțelegere a Marilor Valuri de schimbare și
puterea lor de a afecta și submina o lume stabilă.
Este timpul ca Dumnezeu să vorbească din nou. Dumnezeu știe asta, desigur, deși puțini
oameni o recunosc.
Mulți oameni așteaptă împlinirea profețiilor lor timpurii - întoarcerea Imamului,1
Maitreya2 [sau] Isus. Dar ei nu se vor întoarce, vedeți. Iar cei care vin să revendice aceste titluri și
aceste identități nu vor fi cei luminați spiritual sau cei înzestrați spiritual, ci cei din Comunitatea
Mare care sunt aici pentru a profita de prostia și așteptările umane.
Dumnezeu a vorbit din nou. Dacă ați putea recunoaște sincer necesitatea pentru aceasta -
nevoia pentru aceasta în viața voastră, în comunitatea voastră, în familia voastră, în națiunea
voastră, între națiunile voastre - atunci ați putea vedea că este necesară o nouă Revelație și că
trăiți de fapt într-un timp al Revelației.
Dar aici trebuie să fiți foarte clar, pentru că Dumnezeu nu vă oferă un nou supererou în
care să credeți. Dumnezeu nu vă oferă o doctrină masivă la care să aderați sub amenințarea
gravă a pedepsei, dacă eșuați. Dumnezeu nu îți cere să crezi într-un singur învățător. Dumnezeu
nu îți cere să ai o teologie sau o filosofie.
Dumnezeu aduce, în schimb, puterea Cunoașterii individului și cu această putere,
responsabilitatea în slujirea lumii. Dumnezeu nu va da omenirii o idee nouă asupra căreia va
lupta în disidență. Îți va oferi ceva mai fundamental, ceva ce ai putea oferi cu adevărat doar unei
comunități mondiale care se confruntă cu mari primejdii și revoltă.
Aceasta este o Revelație mai avansată - nu este dată acum în povești simple sau anecdote,
nu este dată în admonestări, nu este prezentată în imagini pastorale simple, nu este dată în
identități mistice cu promisiunea iluminării, dar este dată pentru a aduce individul într-o stare
de recunoaștere și un sentiment de responsabilitate, nu numai față de sine, ci și salvarea
civilizației umane în sine.
Oamenii nu vor înțelege acest lucru la început, deoarece nu văd marele pericol cu care se
confruntă omenirea. Ei cred că viața va fi așa cum a fost înainte, poate mai problematică, mai
dificilă, mai incertă. Ei nu realizează că trăiesc într-o lume nouă - o lume care s-a schimbat
imperceptibil, o lume care nu va fi aceeași cu lumea în care au crescut, lumea părinților sau a
strămoșilor lor. Și vor vedea că, fără îndrumarea Cunoașterii în ei înșiși, sunt pierduți în această
lume - această lume care va deveni din ce în ce mai tulburătoare, din ce în ce mai incertă.
La un moment dat, nu puteți fugi de aici. Nu puteți trăi într-o stare de fantezie sau negare,
proiectându-vă vina și ostilitatea asupra părinților, culturii sau organizațiilor sau guvernelor.
Trebuie să existe o contabilitate, vedeți, și cu cât această calculare se întâmplă mai repede
pentru individ, cu atât mai repede încep să facă bilanțul vieții lor.
Dar ceea ce va ghida omenirea este ceea ce influențează și determină deciziile voastre. Fie
că sunteți liderul unei națiuni sau o persoană săracă care trăiește în afara orașului, este ceea ce
vă informează deciziile și ceea ce puteți auzi și vedea în voi și în ceilalți, ceea ce va face diferența
în ceea ce alegeți să faceți în fața Marilor Valuri de schimbare și gradul de înțelepciune pe care îl
poți aduce propriilor circumstanțe, oricât de dificile ar fi acestea.
Dumnezeu dă umanității ceva ce omenirea nici măcar nu știe că are nevoie - singurul
1 Imam esteo pozițiedelider islamic, demulteori deconducătoral unei moschei sau unei comunități. Preot sau prelat musulman; conducătorul
rugăciunii colectiveîntr-o moschee. Calider spiritual, imamul conducerugăciuneaîn timpul adunărilor islamice.
2 Conform tradiției budiste, Maitreya estesuccesorul istoric al lui BuddhaShakyamuni. El vaveni pepământ atunci când învățăturilebudistevor
fi uitateși toaterelicvelerămasedelaShakyamuni vor fi distruse. Atunci, el vaveni și vaaduceînvățăturapurăabudismului.
16
element cheie, piesa lipsă, partea pe care numai Dumnezeu o poate oferi, puterea, puterea și
viziunea pe care numai Dumnezeu le poate oferi.
Fără aceasta, tehnologia dvs. nu vă va salva. Ingeniozitatea ta nu te va salva. Norocul nu te
va salva. Negarea sau evitarea nu vă vor salva. Scufundarea în hobby-uri și distrageri nu te va
salva. De aceea Dumnezeu a vorbit din nou.
Mesajul este sincer. Este atât de onest încât oamenii vor fugi de ea. Este atât de onest
încât va confunda persoana care îl primește la început, poate. Este atât de onest, deoarece îți
cere să fii atât de onest.
Vă cere să fiți ceea ce a creat Dumnezeu în voi și să gestionați acea parte din voi care este
un produs al vieții în lume - o cerere mare, dar o cerere corectă dacă veți putea face față unei
lumi în declin și realitățile Comunității Mari, unde copilăria și nebunia vă vor face rău și vă vor
face slabi.
Lumea s-a schimbat. Marile Revelații ale lui Dumnezeu trebuie să primească acum
următoarea etapă a exprimării lor - nu pentru a le înlocui, ci pentru a le înălța și a le curăța și a le
aduce în armonie unele cu altele. Vedeți, toate sunt căi către Cunoaștere. Asta sunt ei cu
adevărat.
Ele au fost transformate în alte lucruri de către guverne, de către indivizi și instituții, de
către națiuni care caută putere și dominație. Au fost aliate cu cultura și obiceiurile și percepțiile
locale până la un punct în care accentul și scopul lor esențial pot fi greu de discernut.
Aceasta este de a aduce oamenii înapoi la esența spiritualității, care este puterea și
prezența Cunoașterii în individ, puterea și prezența Cunoașterii - această inteligență mai mare
pe care Dumnezeu a dat-o fiecărei persoane, lucrând prin grupuri și națiuni ale oameni,
susținând libertatea și iertarea, recunoașterea, comunicarea, munca, efortul, responsabilitatea.
Aceasta nu este pur și simplu o opțiune acum, pentru că lumea cu care vă confruntați va fi
mult mai dificilă și mult mai solicitantă. Iar deciziile pe care va trebui să le luați vor fi foarte
importante pentru dvs. și pentru ceilalți.
Nu poți să te prostești în fața Marilor Valuri ale schimbării. Sunteți în pragul Comunității
Mari. Numai Dumnezeu te poate pregăti pentru aceste două mari realități. Și Dumnezeu vă oferă
componentele esențiale ale pregătirii respective.
Dumnezeu dă lumii ceea ce are nevoie, dar oamenii nu o pot vedea. Vor un lider războinic.
Vor o putere militară. Vor un Baraba, nu un Isus. Vor stăpânul țărilor, nu stăpânul Cerurilor. Vor
putere materială. Vor rezoluție materială. Vor să le rezolve problemele. Vor să dea peste frâi în
loc să primească darul responsabilității.
Miracolul Noului Mesaj este miracolul tuturor Revelațiilor. Este miracolul revelației
personale. Este miracolul răscumpărării personale. Este miracolul responsabilității și
contribuției personale și individuale la societate și față de ceilalți. Este miracolul dăruirii. Este
miracolul iertării. Este miracolul rezonării cu altul la un nivel mai profund, dincolo de tărâm și
de întinderea intelectului. Este miracolul realității voastre care se exprimă într-o lume dificilă și
temporară.
Ceea ce va informa deciziile dvs. va face diferența în determinarea rezultatului.
Dumnezeu ți-a dat vocea și conștiința pentru a te ghida, dar nu este vocea ta sau conștiința ta.
Face parte dintr-o voce mai mare și o conștiință mai mare.
Dumnezeu nu guvernează lumea, guvernează vremea. Dumnezeu nu este sursa unor
calamități și catastrofe, uragane și cutremure și inundații. Aceasta este doar natura funcționează.
Dumnezeu te-a trimis în această lume dificilă și imprevizibilă, pe cât de frumoasă este, să
revendici puterea Cunoașterii și cu această putere să fii ghidat să oferi ceea ce ești conceput
pentru a oferi în mod specific unde contribuția ta poate avea cel mai mare impact.
Toate acestea depășesc intelectul uman, desigur, pentru că nu veți înțelege niciodată
funcționarea Creației și a Raiului, care se extind mult dincolo de universul fizic, care în sine este
atât de vast încât nici o rasă nu a putut vreodată să-și înțeleagă întregul sau întregul sens.
17
Aici practicul și misticul se unesc. Aici interiorul și exteriorul își fac conexiunea esențială.
Aici mintea este guvernată de o inteligență mai mare, astfel încât capacitățile enorme ale
intelectului pot fi folosite și aplicate cu înțelepciune. Aici oamenii își asumă responsabilitatea nu
numai pentru a-și aduce afacerile în ordine și echilibru, ci și pentru a vedea ce trebuie să facă
pentru a ajuta familia umană oriunde li se pot oferi darurile.
Va trebui să privești lumea cu multă compasiune în viitor. Veți vedea multe eșecuri și
pierderi. Veți vedea o mare prostie și chiar și îngăduințele recurente ale umanității devin din ce
în ce mai extreme.
Va trebui să iertați și să priviți lumea cu compasiune. Nu poți fi complet detașat de el,
pentru că ești conectat la el, ești trimis să-l slujești și scopul și destinul tău sunt legate de el.
Scopul nu este pacea [interioară]. Scopul este contribuția. Chiar și cei mai mari sfinți au
fost nevoiți să recunoască acest lucru și să fie trimiși în lume să învețe și să predice și să
contribuie oriunde pot.
Realizările voastre din lume, sau chiar realizările voastre spirituale, trebuie folosite
pentru a servi, pentru a ușura povara celor din jur, pentru a încuraja oamenii să se întoarcă la
Puterea și Prezența care este Sursa lor și conexiunea lor cu Divinul. —Utilizarea oricăror
credințe sau simboluri sau imagini sau personaje pe care le consideră cele mai inspirate.
Ceea ce este esențial și important este urmărirea și recunoașterea faptului că trăiești cu
două minți - mintea lumească și mintea mai profundă a Cunoașterii.
Aceasta este pentru toată lumea, nu doar pentru un trib, un grup sau o dată din istorie
sau pentru a întâlni un episod grozav din lunga poveste a prezenței umanității în această lume.
Dumnezeu a vorbit din nou acum despre lucruri mai mari - lucruri dincolo de obișnuit și
lucruri extrem de obișnuite și importante. Dumnezeu a vorbit despre Comunitatea Mare, despre
Marile Valuri ale schimbării, despre semnificația realității voastre interioare [și] despre
urmărirea esențială pentru a vă revendica conexiunea cu Cunoașterea, care este aici pentru a vă
ghida, a vă proteja și a vă conduce la realizările voastre mai mari în viaţă.
Este o descoperire extraordinară pentru individ. Și vor fi indivizii care vor face diferența
în a decide soarta și viitorul umanității.
Dumnezeu a vorbit din nou. Nu-l judecaȘi ceea ce informează deciziile lor - fie că este
vorba de ambiție, credință, frică, mândrie și înțelegerea lor anterioară sau inspirația mai mare
pe care doar Cunoașterea o poate oferi - va determina rezultatul în fiecare situație.
Dumnezeu a vorbit din nou. Trebuie să veniți la Apocalipsa pentru a vedea. Nu fiți proști
și stați deoparte și încercați să-l judecați sau să-l înțelegeți, pentru că nu-l veți înțelege. Și să o
judeci înseamnă doar să-ți demonstrezi prostia și lipsa de onestitate.
Acesta este un moment minunat al Revelației. Este un moment minunat de pregătire
pentru viitor. Este un moment minunat pentru a vă aduce viața în echilibru și armonie și pentru
a vă pregăti pentru a trăi într-o lume nouă, o lume solicitantă, dar și o lume răscumpărătoare
dacă omenirea alege să urmeze ceea ce Dumnezeu a oferit.
CAPITOLUL 5: SIGILIUL PROFEȚILOR A FOST RUPT DIN NOU DE DUMNEZEU
După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 21 mai
2014 în Boulder, CO.
Este foarte important acum că vorbim despre Sigiliul profeților, astfel încât oamenii lumii
să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat acest lucru și de ce este important să protejăm marile
Revelații ale lui Dumnezeu, care sunt date doar în anumite momente de cotitură cheie în
dezvoltarea umanității și evoluție.
18
Marile Revelații sunt atât de importante pentru lume. Ele oferă elementele de bază ale
civilizației umane.
Acum Dumnezeu a vorbit din nou pentru a proteja civilizația umană de dezintegrarea și
prăbușirea internă și de supunerea forțelor din univers care încearcă să profite de conflictul și
ignoranța umană.
Este un prag care era mult așteptat și era destinat să sosească și avea să ajungă într-un
moment în care omenirea începuse să înființeze o civilizație mondială - cu siguranță nu o
civilizație perfectă, ci cu toate acestea o civilizație.
S-ar întâmpla atunci când anumite condiții ar fi îndeplinite și când vulnerabilitatea
umanității față de propriile sale erori ar crește până la un asemenea punct încât civilizația
umană în sine ar fi pusă în pericol prin declinul și întreruperea mediului și prin faptul că
Pământul va fi jefuit până la un punct în care nu ar mai putea oferi suficient pentru o umanitate
în creștere.
Ar aștepta până la un punct în care vulnerabilitatea umanității față de univers ar atinge
un prag critic. Căci Pământul a fost observat de multă vreme de anumite rase în scopuri și
modele proprii.
Dumnezeu știe asta, desigur, pentru că aceasta face parte din evoluția oricărei lumi - orice
lume care a fost un izvor al apariției unei rase sau orice lume care a fost cultivată de vizitatori de
dincolo. Este previzibil. Se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și a sosit timpul pentru
aceasta acum pentru umanitate.
Dumnezeu protejează marile Revelații cu un Sigiliu al profeților. Sigiliul înseamnă că
Adunarea Angelică nu va furniza o altă Revelație mare până când Domnul universului nu va
indica că trebuie să fie așa. Este Sigiliul lor, să protejeze Revelațiile de uzurpare, de plagiat și de
cei care se proclamă emisari și mesageri, ceea ce se întâmplă inevitabil în urma unei mari
Revelații pentru lume.
Oamenii Pământului nu vor ști că există acest Sigiliu. Nu este ceva ce pot atinge. Nu este
scris în constituțiile lor. Nu este înțeles sau acceptat pe scară largă.
Dar printre Prezența și Adunarea Angelică care supraveghează această lume, este un
mandat foarte clar și trebuie stabilit, sau marile Revelații pot fi poluate dincolo de recunoaștere.
Vor fi afectați și modificați de omenire de-a lungul timpului, prin ignoranță și corupție și prin
utilizarea abuzivă a adopției. Dar Sigiliul din Rai este complet, vedeți.
Cu toate acestea, la un moment dat, Dumnezeu va rupe Sigiliul, pentru că trebuie să vină o
nouă Revelație. Căci marile Învățături care au fost date înainte ar fi insuficiente pentru a
satisface nevoile reale ale familiei umane în ansamblu.
Intervalul dintre marile Revelații va fi foarte lung, în majoritatea cazurilor, deoarece
acestea sunt suficiente pentru a satisface nevoile umanității pentru o perioadă mare de timp
viitoare.
Dar acum ați atins marele prag în care Dumnezeu a vorbit din nou - un mare prag pentru
care omenirea este ignorantă și nepregătită, un mare prag pe care marile Revelații date în
vremurile antice nu îl pot aborda. Nu au fost concepute pentru asta. Nu au fost dați în acest scop.
Au fost critici în construirea civilizației umane, o civilizație mondială de-a lungul timpului.
Dar acum civilizația umană așa cum este astăzi este amenințată atât din interior, cât și din
afară, atât de grav amenințată încât Dumnezeu a vorbit din nou, deoarece riscurile sunt prea
mari, pericolele sunt prea mari, ignoranța umană este prea profundă.
Chiar și marile Revelații date înainte sunt fracturate și disputate în ele și între ele. Ei nu
pot pregăti omenirea pentru o Comunitate mai mare de viață în univers. Ei nu pot pregăti
omenirea pentru o lume în declin al mediului - cea mai mare schimbare care s-ar putea întâmpla
oricărei civilizații din orice lume. Nu au fost concepute în acest scop.
Dumnezeu știe asta, desigur. Dar omenirea nu știe. Nu realizează ce se întâmplă peste
orizont. Nu-și înțelege starea în lumina vieții din jurul său în univers. Nu cunoaște suficient
19
starea Pământului pentru a vedea cât de mult și-a depășit moștenirea naturală în această lume.
Se află pe un curs nesăbuit de autodistrugere și dezintegrare în timp.
Marile schimbări care vor veni pe planetă în sine sunt suficiente pentru a reduce sever
civilizația umană, dacă umanitatea nu este pregătită.
Sigiliul este rupt, pentru că trebuie dată o nouă Revelație. Sigiliul a fost rupt după viața lui
Isus, când lui Muhammad i s-a dat marea misiune pe Pământ. Și acum Sigiliul este rupt din nou
în Noua Revelație a lui Dumnezeu [pentru] lume.
Aici trebuie să înțelegeți că marii Mesageri au venit cu toții din Adunarea Angelică, trimiși
în lume pentru o mare misiune, trimiși în lume în momente de cotitură și oportunități
extraordinare. Toți au venit de la Adunare. Toți au o Sursă comună. Nu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Nu sunt centrul universului.
Au venit de la Adunarea care supraveghează această lume, o lume de mare importanță și
semnificație în univers, deoarece umanitatea și-a păstrat conștientizarea spirituală. În ciuda
numeroaselor sale erori și a istoriei sale tragice - mari conflicte și mari nenorociri pe care le-a
comis asupra sa și asupra lumii - este încă o lume cu o mare promisiune și semnificație.
Dumnezeu va crea un nou Sigiliu când Proclamația din acest moment este completă și va
dura timp de secole.
Oamenii vor pretinde în continuare că au mesaje de la Dumnezeu sau că sunt profeți sau
răscumpărători. Dar Adunarea Angelică nu le va oferi ceea ce ar fi necesar pentru a le oferi
pentru ca acest lucru să fie cu adevărat adevărat și autentice. În acest fel, Cerul face tot ce poate
pentru a proteja marile Revelații, care sunt atât de vulnerabile la abuzul și neînțelegerea umană.
Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume în acest mare moment de cotitură este cea
mai expansivă dată vreodată lumii - dată unei lumi alfabetizate acum, o lume a comerțului și
comunicării globale, o lume a pericolelor și riscurilor globale, dată acum cu propriul său
comentariu pentru a limita posibilitatea ca acesta să fie interpretat greșit și aplicat greșit în
viitor, dat cu repetări mari, a spus în multe feluri să ofere cea mai mare oportunitate oamenilor
să înțeleagă cu adevărat ceea ce primesc și de ce trebuie dat în acest moment.
Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume conține un avertisment, o binecuvântare și o
mare pregătire. Fără pregătire, nu ați putea răspunde la avertisment. Fără avertisment, nu ați
înțelege importanța preparatului. Și fără binecuvântare, nu ați avea puterea și nici nu știți unde
să vă întoarceți în interiorul vostru sau între voi pentru curajul și determinarea de a face ceea ce
trebuie făcut pentru lume, pentru a înțelege sensul real al scopului dvs. aici și de ce vino în acest
moment decisiv.
Acesta nu este un cadou pentru câțiva aleși, sau pentru câțiva indivizi aleși, sau pentru cei
mai bogați și cei mai privilegiați dintre voi. Este dat întregii lumi, dat în termenii cei mai simpli,
dat în cel mai clar mod posibil, dat cu mare forță, vorbind aproape tuturor căilor de experiență
umană, dat pentru a oferi umanității această mare șansă de a restabili lumea și de a se pregăti
pentru Comunitatea Mare a vieții, pentru care acum trebuie să învețe să răspundă.
Nu credeți că acest lucru nu este relevant pentru nevoile voastre, pentru că aceasta este
lumea pe care ați venit să o slujiți. Aceste două mari evenimente vor determina în toate
problemele, în orice fel de moduri, ce fel de viață vei putea avea, ce îți va limita viața și ce poate
scoate din tine forțele tale mai mari și scopul mai mare care se ascunde în interior tu sub
suprafața minții tale. Nu credeți că acest lucru nu vă vorbește, pentru că ați fost trimiși în lume
pentru aceasta.
Ce se întâmplă în această lume și dincolo de această lume, în ceea ce privește această
lume, va determina soarta și viitorul fiecărei persoane în viață astăzi și a copiilor lor și a
generațiilor viitoare. Acesta este cât de puternic este acest lucru. Acesta este cât de necesar este
acest lucru.
Acesta [Noul Mesaj de la Dumnezeu] vă va schimba înțelegerea religiei și vă va aduce o
mare claritate aici. Acesta va stabili unitatea tuturor religiilor și modul în care acestea s-au
20
construit una pe alta pentru a oferi adevărata bază morală și etică pentru comportamentul și
înțelegerea umană.
Dar trăiți într-o lume diferită acum și vă confruntați cu o lume foarte diferită în viitor - o
lume a resurselor în scădere și a climatului instabil, o lume care va afecta viața tuturor, bogată
sau săracă, în toate colțurile lumii.
Atât de mare este nevoia. Riscul este atât de mare. Atât de mare este influența și puterea
acestui lucru, încât Dumnezeu a vorbit din nou și a trimis un nou Mesager în lume. El este trimis
de la Adunarea Angelică, asemănător cu toți cei care au fost trimiși înainte. Ei stau alături de el,
pentru că el este Mesagerul acestui timp, al acestei ere și al vremurilor care vor veni pentru o
perioadă foarte lungă de timp.
Sigiliul va fi alături de el, iar Raiul va veghea să vadă cine poate răspunde prezenței sale
pe Pământ. Căci acum este un om mai în vârstă și nu are mult timp să învețe acest lucru.
[El] și-a petrecut viața primind o Revelație mai vastă și mai completă decât orice a fost
dat vreodată omenirii înainte.
Acesta va dezvălui sensul vieții în univers. Acesta va dezvălui ceea ce vine peste orizontul
vieții voastre și al întregii lumi. Va dezvălui adevărata natură a spiritualității umane la un nivel
superior, la un nivel numit Cunoaștere. Acesta va dezvălui ce trebuie să învețe omenirea pentru
a crea o cooperare reală aici pe Pământ și pentru a pune capăt conflictelor sale neîncetate și a
teribilului său jaf al lumii. Căci aceasta este singura lume pe care o vei avea care te poate susține.
Universul din jurul tău nu va fi al tău de cucerit sau de explorat dincolo de acest sistem
solar. Există mari pericole acolo, despre care omenirea nu știe nimic. Se uită încă prin ochii
primitivi, ochii ignoranței și a speranței. Nu știe cu ce se ocupă într-o Comunitate mai mare de
viață din univers.
Dumnezeu trebuie acum să furnizeze acest lucru, cel puțin suficient, pentru ca omenirea
să se poată pregăti și să acționeze cu înțelepciune și preocupare pentru viitor, mai degrabă decât
să acționeze doar din oportunitate pentru moment.
Acest lucru are de-a face cu cine ești - natura ta mai profundă, de ce ești așa cum ești și de
ce ești conceput așa cum ești - ceea ce nu poți înțelege până nu îți dai seama că este pentru un
scop mai mare, pe care îl ai încă de descoperit cu adevărat.
Trebuie să acceptați că Sigiliul profeților a fost rupt. Nu de o persoană, nu de o religie, ci
de Dumnezeu, care comunică lumii prin Prezența și Adunarea Angelică care supraveghează
această lume și progresul și evoluția familiei umane.
Aici va exista o mare claritate cu privire la întrebările religiei, sensul vieții voastre,
destinul umanității și marile provocări viitoare, pentru care omenirea trebuie să se pregătească
în acest moment.
Nu vă retrageți de la acest lucru. Nu cădea în umbra propriilor preocupări. Nu disperați.
Căci Dumnezeu ți-a dat o forță mai profundă în tine pentru a-ți permite să răspunzi, să te
pregătești să înfrunți o lume mai mare și să experimentezi o viață mai mare.
Nu înțelegeți încă ce înseamnă asta, dar în timp va deveni la fel de clar ca ziua. Căci
Dumnezeu ți-a dat ochii să vezi și urechile să auzi, dar nu sunt ochii pe care îi vezi acum sau
urechile cu care auzi acum. Cu toate acestea, ei sunt în interiorul vostru - mai adânc în voi.
Aceasta este adevărata forță a vieții tale. Aceasta este adevărata forță a familiei umane.
Aceasta va face diferența în rezultatul vieții voastre de pe Pământ aici și pentru viitorul și
destinul umanității.
Numai Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume vă poate dezvălui aceste lucruri
acum. Fără aceasta, umanitatea va continua în căderea sa disperată de luptă, în traiectoria sa
disperată de luptă în viață, epuizând lumea atât de critic încât nu va putea susține civilizația
umană sub nici un fel de formă recunoscută. Vei cădea pradă forțelor dominante ale universului
și tot ceea ce ai creat de valoare se va pierde.
21
Numai Revelația lui Dumnezeu pentru lume poate să vă dezvăluie acest lucru în mod clar,
fără denaturări, fără ca interesele oricărei rase străine să fie implicate, fără nici o manipulare sau
înșelăciune.
În inima ta, vei răspunde pentru că la un nivel mai profund ești încă conectat la
Dumnezeu. Fie că sunteți religios sau nu, fie că aveți sau nu o tradiție de credință, sunteți încă
conectat. Și aceasta este promisiunea viitoarei răscumpărări, sursa forței voastre mai mari și
rezolvarea mai mare a tot ceea ce vi s-a întâmplat înainte.
Sigiliul profeților a fost rupt din nou de Dumnezeu. A fost destinat să fie spart odată ce
omenirea a ajuns la o anumită destinație, a atins un mare moment de cotitură în care s-ar
confrunta cu provocări nemaivăzute de familia umană în ansamblu, cu care se confruntă o lume
în declin și realitățile universului din jurul tău.
Dumnezeu a dat claritatea acum pentru a înțelege despre ce vorbeau cu adevărat toate
marile tradiții, înainte ca acestea să fie schimbate și adoptate și utilizate de generații de către
indivizi și guverne în scopurile lor.
Aici îi onorezi pe toți marii Mesageri și le înțelegi mai complet misiunea pe Pământ, într-o
lumină clară. Căci nu ar trebui să existe nici o dispută și competiție între religiile lumii, pentru că
toate au fost inițiate de Dumnezeu și toate au fost schimbate de om.
Sigiliul a fost rupt, dar va fi restabilit odată ce Noua Revelație a lui Dumnezeu este
completă și odată ce Mesagerul are timp să o prezinte în timpul său, ceea ce trebuie să se
întâmple acum pentru ca Revelația să fie cu adevărat, complet autentică. Nu poate fi asamblat
mai târziu de cei care nu l-au cunoscut.
A fost marea sa sarcină să primească cea mai mare Revelație dată vreodată acestei lumi -
să o compileze, să îi asigure acuratețea, să afle despre ea astfel încât să poată fi învățată, să o
înțeleagă complet în timp ce el este o persoană aici în lume, să adune în jurul său indivizi
curajoși care l-ar ajuta în aceste sarcini mărețe, astfel încât în viața sa, Revelația să poată fi
redată în forma sa pură, rezolvând o dilemă care a afectat Revelațiile anterioare pentru omenire.
Binecuvântarea este peste tine. Este peste lume, dar vine cu o mare urgență și necesitate.
Nu este un lucru pe care să-l folosești pentru a încerca să te îmbogățești sau să te amesteci.
Trebuie să-l abordați cu respect și mare seriozitate și dorința de a vedea ce înseamnă cu
adevărat pentru voi și pentru lume.
Trebuie să le vorbească oamenilor de toate tradițiile de credință și tuturor națiunilor și
culturilor.
Trebuie să fie liber de orice fel de proprietate de către o instituție religioasă existentă,
dincolo de ceea ce Messenger a stabilit să o primească, să o pregătească și să o redea în lume.
Va avea nevoie de sprijinul tău. Dar trebuie să aflați acest lucru și să îl aplicați în viața
voastră pentru a înțelege. Nu puteți sta departe de el și să-l înțelegeți, pentru că acest lucru nu
este posibil cu o mare Revelație născută din Rai pentru bunăstarea și protecția lumii.
Binecuvântarea să fie asupra Mesagerului și a tuturor celor care îl ajută în anii săi rămași
pe Pământ. Și ca cei care au curaj, smerenie și mare nevoie să înțeleagă, primesc acest lucru în
timp pentru a-i recunoaște importanța esențială pentru viața lor și pentru viitorul acestei lumi.
CAPITOLUL 6: MISIUNEA MESAGERULUI ESTE DE A ADUCE O NOUĂ
REVELAȚIE ÎN LUME
După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 10
aprilie 2012 în Boulder, CO.
Dumnezeu a trimis o nouă Revelație în lume, spre deosebire de orice a fost trimis de
22
peste o mie de ani.
Un Mesager a fost trimis în lume - un Mesager care a dus o viață oarecum obișnuită, un
Mesager care este un om umil și care a fost într-o pregătire foarte lungă pentru acest rol.
În timp ce alții pot pretinde că un astfel de titlu este un Mesager al lui Dumnezeu, în
adevăr, există doar unul care este trimis în lume. Cerul știe asta, desigur, deși oamenii vor face
alte afirmații și afirmații.
Oamenii se tem de Mesager. Le este teamă de ceea ce ar putea însemna pentru ei, cum le-
ar putea schimba ideile sau cum le-ar putea chema într-un fel de serviciu sau asociere mai mare.
Mulți oameni vor respinge Noua Revelație a lui Dumnezeu doar numai pe această bază,
deoarece se tem că există o Nouă Revelație în lume care ar putea modifica cursul istoriei și
destinului uman și care ar contesta multe dintre noțiunile și credințele predominante care au
devenit instituționalizate și atât de bine stabilit.
Dar Creatorul întregii vieți nu este legat de aceste lucruri și oferă doar Mesajul și
Revelația esențiale pentru bunăstarea umanității și pentru viitorul și destinul umanității, atât în
această lume, cât și într- o Comunitate mai mare de viață în univers.
Noua Revelație a lui Dumnezeu este mai extinsă, mai cuprinzătoare și mai detaliată decât
orice a fost adus vreodată în lume înainte. Se dă într-un moment în care familia umană a devenit
alfabetizată și participă la o civilizație și o economie mondială cu comunicare internațională.
Este un mediu foarte diferit de oricare dintre Revelațiile anterioare, care au fost de natură foarte
regională și care s-au răspândit doar pe o perioadă mare de timp și prin multă discordie, conflict
și violență.
Omenirea se află la pragul unui univers plin de viață inteligentă - un univers neuman cu
care acum trebuie să învețe să se lupte.
Iar omenirea trăiește într-o lume a resurselor în declin și a instabilității mediului, spre
deosebire de orice s-a văzut de mii de ani. Chiar și istoria voastră nu poate explica ce ar putea
însemna acest lucru, cu excepția istoriei Pământului în sine.
Revelația aduce propriul comentariu. Nu este pur și simplu o învățătură misterioasă care
este lăsată pe seama interpretării umane, așa cum sa întâmplat înainte.
Această Revelație este completă și cuprinzătoare, atingând aproape fiecare aspect al vieții
unui individ și al vieții umanității, atât acum, cât și în viitor.
Și totuși, ca toate Revelațiile din istorie, vorbește despre lucruri mai mari decât
preocupările umanității de astăzi. Vorbește despre lucruri care vor face diferența dacă omenirea
alege să se unească într-o lume în declin sau dacă va lupta și se va lupta pentru cine are acces la
resursele rămase.
Va face toată diferența dacă omenirea se poate pregăti pentru angajamentul său cu
Comunitatea Mare, care are loc deja din cauza unei intervenții în lume de astăzi de către rase
care sunt aici pentru a profita de slăbiciunea, conflictul și așteptările umane.
Un Mesaj atât de mare a necesitat o pregătire extraordinară pentru Mesager și pentru
acei puțini indivizi care au fost chemați să-l ajute în pregătirea și proclamarea sa.
El nu este aici pentru a răspunde la fiecare întrebare sau pentru a avea o soluție pentru
fiecare nevoie. Mesajul Său vorbește despre nevoia sufletului în interiorul individului - nevoia de
a vă reconecta cu Sursa vieții și de a câștiga puterea pe care Dumnezeu a dat-o fiecărei persoane
prin prezența unei inteligențe mai profunde în interiorul lor numită Cunoaștere.
Mesagerul nu este aici pentru a argumenta, a dezbate sau a pune sub semnul întrebării
problemele mondiale sau ambițiile diferitelor grupuri, națiuni sau triburi. El este aici pentru a
aduce un Mesaj al Revelației și al răscumpărării popoarelor din întreaga lume, indiferent de
poziția lor culturală individuală sau de apartenența lor religioasă, dacă au chiar una.
Acest lucru transcende națiunile, cultura și ideologia religioasă. Acest lucru transcende
controversele cu privire la aceste lucruri, deoarece este un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru
răscumpărarea și pregătirea întregii lumi pentru o realitate și un viitor care vor fi foarte diferite
de trecut.
23
Numai Dumnezeu poate oferi așa ceva. Căci chiar și în acest moment, religiile sunt
împărțite, chiar și în interiorul lor. Ei sunt controversați și nu pot aborda în mod adecvat marile
probleme globale în creștere care vor depăși omenirea în viitor dacă nu sunt pregătite.
Discutarea despre cine are cea mai bună religie sau cel mai uimitor fondator nu poate
face rău umanității decât acum. Este divizator și exclusiv. Se adaugă dilemei și fracturării familiei
umane.
Dumnezeu știe mai bine. Iar cel ales pentru a aduce Revelația este cel perfect. A trecut
testele. El nu a ratat pregătirea îndelungată și tot ce i-a cerut lui și familiei sale.
Oamenii vor rezista acestui lucru și îl vor supăra și vor acuza Mesagerul de tot felul de
lucruri. Dar el este cel. Eșecul de a-și vedea valoarea și rolul său este un eșec din partea
percepătorului, un eșec de a recunoaște și de a primi marea Binecuvântare pe care Dumnezeu o
trimite acum în lume.
Mesagerul nu are mândrie. El este un om smerit, dar trebuie să accepte marea chemare și
responsabilitățile mai mari pe care aceasta i le pune și marea trudă pe care va trebui să o
întâmpine pentru a aduce o nouă Revelație în lume.
Dumnezeu a vorbit din nou. Iar Revelația lui Dumnezeu nu este pentru un grup de elită
sau pentru privilegiați cultural, pentru bogați și indulgenți. Este pentru persoana din fiecare
rang și stație a societății - din fiecare societate, chiar și cea mai primitivă, cea mai avansată, cea
mai izolată sau cea mai globală.
Numai înțelepciunea Creatorului poate vorbi așa, prin Prezența Angelică, prin Vocea
Revelației, pe care o auziți în acest moment.
Aduceți o nouă revelație în lumeMisiunea Mesagerului este de a aduce Revelația în lume,
de a găsi primii săi respondenți, de a le oferi posibilitatea de a se angaja cu Revelația și de a se
împăca cu propria lor natură mai profundă și cu chemarea în viață.
De aceea s-a dat o mare parte din Învățătură, pentru a deschide calea revelației personale
pentru cei care o pot primi, se pot adapta la ea și o pot aplica în viața lor cu succes.
Cerințele sale nu sunt mari, cu excepția faptului că solicită o mai mare onestitate decât
demonstrează majoritatea oamenilor în acest moment, o onestitate nu doar pentru a proiecta
ideile și credințele cuiva asupra lumii, ci pentru a recunoaște curentul mai profund al vieții cuiva
și, într-o stare de smerenie și hotărâre, alege să urmezi asta. Căci aceasta este puterea și
prezența Cunoașterii în individ, pe care Revelația lui Dumnezeu o dezvăluie pe deplin pentru
prima dată.
Aici nu există eroi de închinat. Aici nu există Ziua Judecății. Aici nu există niciun test final,
pe care aproape toată lumea ar eșua oricum.
Căci Dumnezeu știe mai bine decât aceasta. Dumnezeu știe că, fără Cunoaștere, oamenii
se vor șovăi și vor eșua, vor face greșeli prostești și își vor da viața și vor ceda forțelor
periculoase și opresive. Căci fără Puterea lui Dumnezeu în individ pentru a-i îndruma, ce altceva
ar face în afară de a-și demonstra slăbiciunea și confuzia și faptul că viața lor este dominată de
alții?
Vedeți, Dumnezeul lumii voastre este Dumnezeul întregii Comunități Mari, a întregului
univers - un miliard, un miliard, un miliard de rase și mai mult, într-o singură galaxie și printre
multe galaxii și alte dimensiuni, și creația neschimbată dincolo de aceasta. Aveți de-a face acum
cu un Dumnezeu cu o măreție și o expansiune atât de mare încât ideile și credințele voastre palid
și șovăie în fața unei asemenea măreții.
Acesta este Dumnezeul care a pus Cunoașterea în tine să te ghideze și să te binecuvânteze
și să te pregătească pentru o viață mai mare, să te scoată din luptele tale și din angajamentele
tale jalnice și din mila de sine, să îți redea onoarea și demnitatea, respect, grație, compasiune și
umilință.
Misiunea Mesagerului este să învețe aceste lucruri, să ofere aceste lucruri, să suporte
rezistența și respingerea celor care nu pot vedea și nu vor ști.
24
Aceasta este chemarea mai mare, vedeți. Acesta este ceea ce restabilește individul și dă
promisiunea pentru o viață mai mare. Iată ce aduce onoare și demnitate tuturor oamenilor, chiar
și celor mai săraci dintre săraci, care trăiesc în degradare.
Aceasta este de a stabili o etică mai mare a unității și cooperării în fața unei lumi a
resurselor în scădere. Vă puteți imagina chiar o astfel de lume, voi care ați trăit într-o stare de
belșug, poate? Vă puteți imagina ce ar putea face acest lucru familiei umane? Ar putea distruge
civilizația umană.
Întâlnirea umanității cu forțe agresive care acționează subrept în lume ar putea doborî și
distruge civilizația umană.
Oamenii nu știu acest lucru. Ei nu se gândesc la asta. Poate că este prea mult pentru ei,
aceia care și-au dat toate gândurile lucrurilor mărunte, frică să nu-și piardă privilegiile. Ei nu văd
imaginea mai largă, care va determina rezultatul pentru toată lumea.
Dar pentru cei care pot vedea și auzi, Apocalipsa le va vorbi și ei vor fi primii care vor
răspunde. Și prin ele, Apocalipsa le va vorbi celor care au fost mai preocupați și mai puțin
capabili să vadă marile evenimente care vin peste orizont. Un singur om nu poate face toate
acestea. Va fi nevoie de logodna multora care lucrează împreună cu Messenger.
Și atunci ai problema oamenilor care caută de sine și sunt agresivi, care cred că sunt atât
de importanți în univers, care pretind că au propria lor versiune, acționând în afara concertului
cu Messenger, încercând să se căsătorească cu Noua Revelație învățături sau cu propriile idei.
Aceasta este corupția care se întâmplă ori de câte ori orice este pur este adus pe lume. Și
de aceea Revelația este dată înaintea Proclamației. De aceea este scris. De aceea, puteți auzi
Vocea Revelației pentru prima dată în istoria omenirii. Puteți auzi o astfel de voce care a vorbit
cu Isus, Buddha și Mahomed.
Poti auzi? Tu, care asculți atâtea alte lucruri de mică valoare, poți auzi aceste cuvinte?
Chiar dacă sunteți îndoielnic și suspicios, puteți auzi Mesagerul și Revelația? Este la fel de simplu
ca ziua, fără înșelăciune, fără complexitate, fără comentarii omenești pentru a înnoi curentul și a
polua atmosfera Revelației.
Misiunea Mesagerului este să stabilească aici noua Revelație a lui Dumnezeu. Misiunea
Mesagerului este să stabilească Apocalipsa lui Dumnezeu aici suficient în anii săi rămași, astfel
încât omenirea să poată începe să se pregătească pentru o lume în schimbare și să se
pregătească pentru angajamentul ei cu Comunitatea Mare.
Acest lucru vă va schimba teologia. Acest lucru vă va schimba înțelegerea față de
Dumnezeu și modul în care lucrează Dumnezeu în lume. Acest lucru vă va provoca credințele
religioase fundamentale despre ceea ce înseamnă răscumpărarea, deoarece atunci când vă
gândiți la Dumnezeu în Comunitatea Mare, schimbă totul.
Ce este Raiul pentru un miliard, un miliard, un miliard de rase și mai mult? Ce este Iadul
când știi că Dumnezeu a pus Cunoașterea în tine și nu poți niciodată să scapi de ea -
binecuvântarea și răscumpărarea ei?
Care este apartenența sa religioasă la înțelegerea faptului că există miliarde și miliarde de
religii în univers, fie mai mult sau mai puțin legate de realitatea Prezenței și Puterii lui
Dumnezeu?
Cine poate spune când Dumnezeu va vorbi din nou? Cine, fără aroganță și ignoranță,
poate spune că Dumnezeu nu mai poate vorbi din nou? Nici Mesagerii lui Dumnezeu nu pot
spune asta. Chiar și Gazda Angelică nu poate spune asta. Deci, ce persoană poate pretinde o
astfel de autoritate pentru a determina ce va face Dumnezeu în continuare? Este simbolul
aroganței și al prostiei.
Misiunea Mesagerului va trebui să facă față tuturor acestor lucruri. Va trebui să se
confrunte cu aroganța intelectuală. Va trebui să se confrunte cu o respingere oarbă. Va tr ebui să
facă față oricărei forme de acuzație.
25
Aceasta se adresează celui care aduce cea mai mare expresie a iubirii lui Dumnezeu care a
fost primită în 1400 de ani. Aceasta se îndreaptă către cineva a cărui viață, deși se confruntă cu
dificultăți și imperfecte, este totuși o demonstrație a Revelației în sine.
Pentru prima dată în istoria omenirii, întreaga lume poate asista la procesul Revelației în
loc să audă doar despre ea prin povești îndepărtate și povești fantastice.
Pentru prima dată, familia umană poate auzi Vocea Apocalipsei, poate citi cuvintele
Apocalipsei, nu așa cum au fost descrise secole mai târziu de oameni care nu l-au cunoscut pe
Mesager, care nu au fost purtate prin tradiția orală în beneficiul populațiilor analfabeți, dar ceva
în regulă în acest moment.
Căci omenirea nu are secole să se împace cu acest lucru. Schimbarea care este în curs este
prea rapidă. Convergența forțelor mai mari este prea puternică și copleșitoare.
În întreaga lume, oamenii simt anticipație și anxietate cu privire la direcția lumii. Orice ar
atribui aceste temeri sau oricum ar putea încerca să o definească, este pentru că simt Marile
Valuri ale schimbării care vin pe lume. Ei simt că omenirea devine din ce în ce mai slabă, mai
vulnerabilă, supusă acum unor forțe dincolo de conștientizarea sa.
Din această cauză, Dumnezeu a trimis Revelația în lume. Din acest motiv, Messenger este
aici.
Onorează-l. Respecta-l. El nu este un zeu, dar niciunul dintre Mesageri nu era zeu. El nu
este perfect, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost perfect. El s-a luptat cu Apocalipsa pentru că
toți Mesagerii s-au luptat cu Apocalipsa lor.
El va fi atacat și condamnat, deoarece toți Mesagerii au fost atacați și condamnați de
aceeași lipsă de gândire, aroganță și ignoranță cu care Mesagerul de astăzi va trebui să se
confrunte și se confruntă chiar și în acest moment.
Misiunea sa nu este să construiască punți sau să schimbe guvernele sau să îndrepte orice
problemă, eroare și nedreptate din lume.
Misiunea sa este de a oferi restaurarea secretă individului și de a pregăti omenirea pentru
cele mai mari evenimente din istoria omenirii, care sunt acum asupra voastră și care vin peste
orizont chiar și în acest moment.
Omenirea nu va avea nimic dacă nu poate supraviețui într-o lume în declin. Marile tale
opere, comorile și arta vor dispărea.
Omenirea nu va avea nimic în Comunitatea Mare, unde libertatea este atât de rară, dacă
nu poate stabili înțelepciunea și proteja granițele sale și nu își poate uni poporul suficient de
suficient pentru a putea răspunde pentru bunăstarea, protecția și avansarea lor reciprocă.
În Lumina Revelației, nebunia umană, ignoranța și aroganța sunt atât de dezvăluite pe
deplin. Este ca și cum o mare Lumină [strălucește] asupra lumii și tot ceea ce este întunecat și
secret, tot ceea ce este înșelător și rău intenționat, devine expus în Lumina Revelației -
slăbiciunea pozițiilor oamenilor; calitatea jalnică a vieții lor; marea lor nevoie de restaurare,
demnitate și răscumpărare; corupția umană; înșelăciunea umană; cei care pretind că sunt
religioși, care nu sunt religioși, dar care folosesc religia pentru putere și dominație.
Toate acestea vor fi dezvăluite în Lumina Revelației și de aceea cei care vor nega
Revelația vor trebui să se pronunțe împotriva ei, pentru că va amenința poziția lor; le va expune
slăbiciunea, erorile și tendințele lor periculoase.
Revelația este produsul marii Iubiri, pentru că Dumnezeu nu este supărat pe umanitate.
Căci Dumnezeu știe că fără puterea și prezența Cunoașterii pentru a-i îndruma pe oameni
suficient în propria lor conștientizare, că oamenii vor acționa prostesc, egoist și distructiv.
Dumnezeu știe asta. Omenirea nu. A înțelege acest lucru nu este doar o chestiune de
credință. Este o chestiune de recunoaștere mai profundă, de o rezonanță mai profundă în sine,
de o sinceritate mai profundă pe care tu însuți nu o poți împlini și că este nevoie de o Revelație
mai mare în lume.
Oamenii pot fi atât de sinceri? Oare oamenii pot fi atât de sobri despre ei înșiși fără
condamnare? Oare oamenii pot face cu adevărat un bilanț al locului în care se află și - indiferent
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)

More Related Content

What's hot

Pr Iosif Trifa - Sabia Duhului
Pr Iosif Trifa - Sabia DuhuluiPr Iosif Trifa - Sabia Duhului
Pr Iosif Trifa - Sabia Duhului
ComoriNemuritoare.RO
 
05. Ce este pacatul idolatria si iadul
05. Ce este pacatul idolatria si iadul05. Ce este pacatul idolatria si iadul
05. Ce este pacatul idolatria si iadul
William Anderson
 
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul MeuPr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
ComoriNemuritoare.RO
 
Pr Iosif Trifa Fricosii
Pr Iosif Trifa FricosiiPr Iosif Trifa Fricosii
Pr Iosif Trifa Fricosii
ComoriNemuritoare.RO
 
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_bibliePr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
ComoriNemuritoare.RO
 
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
billydean
 
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
Simona P
 
Pr teofil paraian din vistieria inimii mele
Pr teofil paraian  din vistieria inimii melePr teofil paraian  din vistieria inimii mele
Pr teofil paraian din vistieria inimii mele
Alin Cazacu
 
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
Dorin David Aurel OBedya Ben Aharon Cohen
 
Hristos – Pâinea noastră zilnică
Hristos – Pâinea noastră zilnicăHristos – Pâinea noastră zilnică
Hristos – Pâinea noastră zilnică
ComoriNemuritoare.RO
 
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
PavelVelcot
 
Cele 72 De Nume Care Creează
Cele 72 De Nume Care CreeazăCele 72 De Nume Care Creează
Cele 72 De Nume Care Creează
Daniel Dorobantu
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Oglinda inimii omului
Oglinda inimii omuluiOglinda inimii omului
Oglinda inimii omului
ComoriNemuritoare.RO
 

What's hot (15)

Pr Iosif Trifa - Sabia Duhului
Pr Iosif Trifa - Sabia DuhuluiPr Iosif Trifa - Sabia Duhului
Pr Iosif Trifa - Sabia Duhului
 
05. Ce este pacatul idolatria si iadul
05. Ce este pacatul idolatria si iadul05. Ce este pacatul idolatria si iadul
05. Ce este pacatul idolatria si iadul
 
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul MeuPr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
Pr Iosif Trifa - Mai Langa Domnul Meu
 
Pr Iosif Trifa Fricosii
Pr Iosif Trifa FricosiiPr Iosif Trifa Fricosii
Pr Iosif Trifa Fricosii
 
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_bibliePr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
Pr iosif trifa__citiri_si_talcuiri_din_biblie
 
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
Imparatia misterioasa a spiritelor (episcopul Martin) - Dicteu Divin prin Jak...
 
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
Episcopul Martin - Viata Misterioasa a Spiritelor - Dicteu-Divin - Dicteu Div...
 
Pr teofil paraian din vistieria inimii mele
Pr teofil paraian  din vistieria inimii melePr teofil paraian  din vistieria inimii mele
Pr teofil paraian din vistieria inimii mele
 
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
47. EPISTOLA 2CORINTENI ORIGINAL ANTIC -FACSIMIL
 
Hristos – Pâinea noastră zilnică
Hristos – Pâinea noastră zilnicăHristos – Pâinea noastră zilnică
Hristos – Pâinea noastră zilnică
 
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Noul mesager (vol. 1 - cartea 3)
 
Cele 72 De Nume Care Creează
Cele 72 De Nume Care CreeazăCele 72 De Nume Care Creează
Cele 72 De Nume Care Creează
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Oglinda inimii omului
Oglinda inimii omuluiOglinda inimii omului
Oglinda inimii omului
 

Similar to Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)

Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
PavelVelcot
 
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
PavelVelcot
 
Resurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
Resurse aditionale pentru intelegerea evanghelieiResurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
Resurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
William Anderson
 
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel SwedenborgDespre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
billydean
 
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa MateiTeoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
adyesp
 
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
billydean
 
02. Ce este Evanghelia notite
02. Ce este Evanghelia notite02. Ce este Evanghelia notite
02. Ce este Evanghelia notite
William Anderson
 
2. Ce este Evanghelia?
2. Ce este Evanghelia?2. Ce este Evanghelia?
2. Ce este Evanghelia?
William Anderson
 
02. Ce este Evanghelia?
02. Ce este Evanghelia?02. Ce este Evanghelia?
02. Ce este Evanghelia?
William Anderson
 
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lume
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lumeBiblia cea-mai-citita-carte-din-lume
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lume
dan danu
 
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa IoanSfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
adyesp
 
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
billydean
 
Darurile duhului sfant
Darurile duhului sfantDarurile duhului sfant
Darurile duhului sfant
clubadym
 
2. Ce este Evanghelia? notite
2. Ce este Evanghelia? notite2. Ce este Evanghelia? notite
2. Ce este Evanghelia? notite
William Anderson
 
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
Vincentiu Boiesan
 
Catalog publicatii gratuite
Catalog  publicatii gratuiteCatalog  publicatii gratuite
Catalog publicatii gratuite
anabaptistul
 
Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
Viorica Velcotă
 
425 17 23.11.2019
425 17 23.11.2019425 17 23.11.2019
425 17 23.11.2019
BisericaFiladelfia
 

Similar to Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1) (20)

Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall vian summers  unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall vian summers unicul (singurul) dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Resurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
Resurse aditionale pentru intelegerea evanghelieiResurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
Resurse aditionale pentru intelegerea evangheliei
 
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel SwedenborgDespre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
Despre simbolismul din Biblie - Emanuel Swedenborg
 
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa MateiTeoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
Teoflict al bulgariei. Talcuira evangheliei dupa Matei
 
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004
 
02. Ce este Evanghelia notite
02. Ce este Evanghelia notite02. Ce este Evanghelia notite
02. Ce este Evanghelia notite
 
2. Ce este Evanghelia?
2. Ce este Evanghelia?2. Ce este Evanghelia?
2. Ce este Evanghelia?
 
02. Ce este Evanghelia?
02. Ce este Evanghelia?02. Ce este Evanghelia?
02. Ce este Evanghelia?
 
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lume
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lumeBiblia cea-mai-citita-carte-din-lume
Biblia cea-mai-citita-carte-din-lume
 
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa IoanSfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
Sfantul Teofilact al Bulgariei_ Talcuirea sfintei evanghelii cea dupa Ioan
 
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
Predicile Domnului Iisus Hristos (Primite Prin Gottfried Mayerhofer)
 
Cv 14 02
Cv 14 02Cv 14 02
Cv 14 02
 
Darurile duhului sfant
Darurile duhului sfantDarurile duhului sfant
Darurile duhului sfant
 
Bazele Evangheliei
Bazele EvanghelieiBazele Evangheliei
Bazele Evangheliei
 
2. Ce este Evanghelia? notite
2. Ce este Evanghelia? notite2. Ce este Evanghelia? notite
2. Ce este Evanghelia? notite
 
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
Prediciledomnuluiiisushristos 131201063717-phpapp01
 
Catalog publicatii gratuite
Catalog  publicatii gratuiteCatalog  publicatii gratuite
Catalog publicatii gratuite
 
Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
 
425 17 23.11.2019
425 17 23.11.2019425 17 23.11.2019
425 17 23.11.2019
 

More from Viorica Velcotă

Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Viorica Velcotă
 

More from Viorica Velcotă (20)

Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
 
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
 
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
 
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta poruncaBertha dudde 007  dragostea - cea mai inalta porunca
Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
 

Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)

 • 1. DUMNEZEU A VORBIT DIN NOU (Noul Mesaj de la Dumnezeu - Volumul 1, Cartea 1) de Marshall Vian Summers https://www.newmessage.org/the-message/volume-1/god-spoken-again/god-has-spoken-again-intro Dumnezeu a vorbit din nou este începutul unui nou mesaj de la Dumnezeu pentru omenire. În paginile și capitolele acestei cărți, Dumnezeu vorbește din nou umanității, proclamând un avertisment, o binecuvântare și o pregătire pentru o nouă realitate mondială, clarificând realitatea Prezenței lui Dumnezeu și oferind un răspuns divin la creșterea în creștere a războiului, a mediului distrugerea, conflictul religios, suferința umană și sărăcia cresc acum în întreaga lume. Acesta este un Mesaj Nou de la Dumnezeu. Nu este pentru un singur trib, națiune sau grup religios singur. Este o comunicare vie de la Dumnezeu către inima fiecărui bărbat, femeie și copil de pe Pământ pentru aceste vremuri și pentru vremurile viitoare. Este o comunicare originală din Prezența Divină care veghează asupra lumii și a îndrumat omenirea din timpuri imemoriale. Deși pare a fi o carte în mână, Dumnezeu a vorbit din nou este ceva mult mai mare. Este începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu către tine. În cadrul acestei cărți, Prezența lui Dumnezeu te cheamă la tine și la toți oamenii, chemând pe coridoarele antice ale minții tale, la prezența spirituală care trăiește în tine. Acesta este un Mesaj al frumuseții, puterii și puterii durabile pentru restaurarea tuturor celor care o pot primi. Căci Dumnezeu știe ce urmează pentru lume și Dumnezeu știe de ce tu și toți ceilalți ați fost trimiși în lume în acest moment pentru a vă pregăti pentru un viitor care va fi diferit de trecut. Dumnezeu a vorbit din nou este prima carte din Volumul 1 din Noul Mesaj de la Dumnezeu.
 • 2. 2 CUPRINS Introducere Capitolul 1: Proclamația Capitolul 2: Recitarea Capitolul 3: Logodna Capitolul 4: Dumnezeu a vorbit din nou Capitolul 5: Sigiliul profeților Capitolul 6: Misiunea mesagerului Capitolul 7: Inițierea Capitolul 8: Binecuvântarea Capitolul 9: Trăirea într-un timp al Revelației Capitolul 10: Adunarea Capitolul 11: Mesajul nou al lui Dumnezeu pentru lume Capitolul 12: Dumnezeu mișcă umanitatea într-o nouă direcție Capitolul 13: Lumea trebuie să primească noul mesaj al lui Dumnezeu Capitolul 14: Apelul INTRODUCERE Această carte conține cuvintele de început ale unui nou mesaj de la Dumnezeu. În paginile care urmează, Dumnezeu vorbește umanității din nou, oferind un avertisment, o binecuvântare și o pregătire pentru marea schimbare care vine pe lume. Dumnezeu a vorbit din nou într-un moment de mare nevoie și dificultate la nivel mondial. Acesta este un răspuns divin la crizele în creștere ale războiului, schimbărilor climatice neîncetate, conflictelor religioase și suferințelor și lipsurilor umane care escaladează acum în întreaga lume. Noul Mesaj de la Dumnezeu este o comunicare vie de la Dumnezeu către inima fiecărui bărbat, femeie și copil de pe Pământ. Cuvântul și sunetul sunt din nou în lume. Trăim într-un moment al Revelației. Noul Mesaj de la Dumnezeu nu a intrat în lume prin autoritățile și instituțiile religioase existente în prezent. Nu a ajuns la liderii religiei sau la cei care câștigă faimă și recunoaștere. În schimb, Noul Mesaj al lui Dumnezeu a intrat în lume așa cum a făcut întotdeauna. A venit în liniște, neprevăzut și neanunțat, dat unui om smerit ales și trimis în lume pentru această sarcină unică, să fie un Mesager pentru omenire în acest mare moment de cotitură. Deși pare a fi o carte în mână, Dumnezeu a vorbit din nou este ceva mult mai mare. Este începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu către tine. În paginile acestei cărți, Prezența lui Dumnezeu te cheamă la tine și la toți oamenii, chemându-te să te trezești din vis și coșmarul de a trăi în Separare în afară de Sursa ta, chemând prin coridoarele antice ale minții tale la prezența spirituală și putere care trăiesc în interiorul tău, așteptând să fie descoperită Această prezență spirituală din voi va confirma adevărul și autenticitatea Noului Mesaj al lui Dumnezeu. Aici mintea se poate îndoi și se poate lupta cu darul și provocarea unei Noi Revelații, dar inima voastră va ști. La acest nivel mai profund, nu veți avea nevoie de convingere
 • 3. 3 - adevărul vă va fi evident. A vorbit Dumnezeu din nou? Acesta este mesajul pe care l-ați căutat? Citiți cuvintele Apocalipsa din această carte și la un nivel mai profund veți ști dacă este reală, cinstită și pură, chiar dacă este diferită de ceea ce ați putea crede în prezent. Această cunoaștere interioară și confirmare vă pot aminti profunzimea și puterea legăturii voastre cu Dumnezeu. Ceea ce ții în mână este o carte a Apocalipsei. Cuvintele din acest text sunt comunicarea directă de la Dumnezeu, tradusă în limbajul uman de Prezența Angelică care supraveghează lumea, și apoi rostită prin Messenger Marshall Vian Summers. Noul Mesaj de la Dumnezeu este cea mai mare Revelație dată vreodată omenirii, dată acum unei lumi alfabetizate a comunicării globale și a conștientizării globale în creștere. Nu este dat doar pentru un trib, o națiune sau o singură religie, ci pentru a ajunge la întreaga lume, o lume foarte diferită de lumea antică a foștilor mesageri. Niciodată nu a existat o Revelație divină de această profunzime și magnitudine, dată de Dumnezeu tuturor oamenilor lumii, în viața Mesagerului. În centrul Noului Mesaj de la Dumnezeu se află Vocea originală a Revelației, care a rostit fiecare cuvânt din fiecare carte a Noului Mesaj. Niciodată înainte Vocea Revelației, Vocea care a vorbit Mesagerilor și Profeților din trecut, nu a fost înregistrată în puritatea sa originală și pusă la dispoziția fiecărei persoane pentru a auzi și a experimenta singuri. În acest fel, Cuvântul și Sunetul sunt în lume. În acest proces remarcabil de Apocalipsă vorbită, Prezența lui Dumnezeu comunică dincolo de cuvinte Adunării Angelice care supraveghează lumea. Adunarea traduce apoi această comunicare în limbajul uman și vorbește totul ca un singur prin Mesagerul lor, a cărui voce devine vehicul pentru această voce mai mare - Vocea Revelației. Cuvintele acestei Voci au fost înregistrate în formă audio, transcrise și sunt acum puse la dispoziție în textele și înregistrările audio ale Noului Mesaj. În acest fel, puritatea Mesajului original al lui Dumnezeu este păstrată și dată tuturor oamenilor din lume. Mesagerul a parcurs un drum lung și dificil pentru a aduce pe lume Noul Mesaj de la Dumnezeu. Procesul Revelației a început în 1982 și continuă până în prezent. În acest moment, Messenger este angajat în compilarea a peste trei decenii de Apocalipsa vorbită într-o formă de text finală și completă. Noul Mesaj va fi în cele din urmă cuprins în șase volume și, eventual, în mai multe. Fiecare volum va conține două sau mai multe cărți și fiecare carte va fi organizată în capitole și versuri. Prin urmare, Noul Mesaj de la Dumnezeu va fi structurat în felul următor: Volum> Carte> Capitol> Vers. Dumnezeu a vorbit din nou este cartea 1 conținută în volumul 1 al noului mesaj de la Dumnezeu. Prin urmare, acest text conține cuvintele de început ale Noului Mesaj al lui Dumnezeu și stă ca prima carte din biblioteca în creștere a Noului Apocalips. Dumnezeu a vorbit din nou conține 14 revelații individuale, compilate în această carte de către Mesager. Cu aceasta, cititorul ar trebui să înțeleagă că această carte nu este o serie de capitole livrate în ordine, ci este o compilație de revelații individuale vorbite date în diferite momente și locuri. Pentru a aduce această comunicare vorbită în formă scrisă, Messenger a făcut mici ajustări textuale și gramaticale. Acest lucru i-a fost solicitat de Adunarea Angelică pentru a ajuta la înțelegerea cititorului și pentru a transmite Mesajul conform standardelor gramaticale ale limbii engleze scrise. În unele cazuri, Messenger a inserat un cuvânt care nu a fost rostit inițial în Apocalipsă. Când este prezent, acest cuvânt inserat va fi găsit [între paranteze.] Luați în considerare aceste inserții între paranteze ca lămuriri directe de către Messenger, plasate în text numai de el pentru a se asigura că ambiguitățile din comunicarea vorbită nu provoacă confuzie sau interpretări incorecte ale textul. În unele cazuri, Messenger a eliminat un cuvânt pentru a facilita lizibilitatea textului. Acest lucru se făcea de obicei în cazul anumitor conjuncții (cum ar fi cuvintele și , dar ) care
 • 4. 4 făceau textul incomod sau incorect din punct de vedere gramatical. Numai Messenger a făcut aceste mici modificări și doar pentru a transmite comunicarea originală vorbită cu cea mai mare claritate posibilă. Niciunul dintre sensul sau intenția inițială a comunicării nu a fost modificat. Textul acestei cărți a fost structurat de către Mesager în versuri. Fiecare vers semnalează aproximativ începutul sau sfârșitul unui subiect distinct sau punct de mesaj comunicat de Sursă. Structura versurilor textului permite cititorului să acceseze bogăția conținutului și acele mesaje subtile care altfel pot fi ratate în paragrafe mai lungi de text care transmit mai multe subiecte. În acest fel, fiecărui subiect și idee comunicat de Sursă i se conferă propria poziție, permițându-i să vorbească de la pagină direct cititorului. Mesagerul a stabilit că structurarea textului în versuri este cel mai eficient și mai fidel mod de a reda revelațiile vorbite originale ale Noului Mesaj. Redarea acestui text este în conformitate cu voința și intenția inițială a Mesagerului. Aici avem privilegiul de a asista la procesul de compilare întreprins de Messenger, în timpul său, de propriile sale mâini. Acest lucru contrastează cu faptul că fostele mari tradiții nu au fost puse în formă scrisă de către Mesagerii lor, lăsând Revelațiile originale vulnerabile la modificări și corupție în timp. Aici Mesagerul sigilează în puritate textele Noului Mesaj al lui Dumnezeu și ți le dă ție, lumii și tuturor oamenilor din viitor. Indiferent dacă această carte este deschisă astăzi sau peste 500 de ani de acum, comunicarea originală a lui Dumnezeu va vorbi din aceste pagini cu aceeași intimitate, puritate și putere ca în ziua în care a fost rostită. Dumnezeu a vorbit din nou este începutul unei comunicări vii de la Dumnezeu la omenire. Capitolele acestei cărți sunt ca niște respirații în acea comunicare. Aici, Dumnezeu cheamă omenirea; chemarea în întreaga lume în fiecare națiune, cultură și comunitate de credință; chemarea în sălile guvernului și religiei; chemarea în cele mai întunecate locuri în care suferința interioară și lipsa fizică sunt cele mai profunde; solicitând să apară puterea spirituală a umanității și să se unească și să coopereze suficient pentru a se pregăti pentru marile provocări viitoare. În mod remarcabil ați găsit Noul Mesaj de la Dumnezeu, sau v-a găsit. Nu întâmplător este așa. Dumnezeu cheamă acum în toată lumea și această chemare te-a găsit. Aici se deschide următorul capitol din misterul vieții tale și al prezenței tale în lume în acest moment. Ușa se deschide în fața ta. Trebuie doar să introduceți pentru a începe. Pe măsură ce intrați mai profund în Revelație, impactul asupra vieții voastre va crește, aducând o experiență mai mare de claritate, certitudine interioară și direcție adevărată în viața voastră. În timp, întrebările tale vor primi răspuns pe măsură ce vei găsi o libertate crescândă de îndoiala de sine, de conflictele interioare și de restricțiile din trecut. Aceasta este Puterea Raiului care îți vorbește direct, dezvăluindu-ți viața mai mare pe care ai fost întotdeauna destinată să o trăiești. Nouă bibliotecă de cunoștințe
 • 5. 5 CAPITOLUL 1: PROCLAMAȚIA - EXISTĂ UN NOU MESAJ DE LA DUMNEZEU După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 7 iulie 2006 în Boulder, CO. Există un mesaj nou de la Dumnezeu în lume. A venit de la Creatorul întregii vieți. Acesta a fost tradus în limbajul și înțelegerea umană prin Prezența Angelică care supraveghează această lume. Continuă marea serie de transmisii de la Creator care au avut loc de-a lungul secolelor și mileniilor. Este un mesaj nou pentru acest timp și vremurile viitoare. Îndeplinește fostele mesaje care au fost date omenirii și totuși dezvăluie lucruri care nu au fost arătate niciodată omenirii până acum. Căci omenirea se confruntă acum cu un set grav și periculos de provocări, atât în interiorul lumii, cât și din afara lumii. Noul Mesaj de la Dumnezeu este aici pentru a alerta, pentru a împuternici și a pregăti familia umană - oameni din toate națiunile și tradițiile religioase, din toate triburile, grupurile și orientările. A venit într-un moment de mare nevoie, un moment de mare consecință. Pregătește oamenii pentru lucruri care nici măcar nu au fost recunoscute. Noul Mesaj de la Dumnezeu este aici pentru a alerta, pentru a împuternici și a pregăti familia umanăEste profetic în avertizarea oamenilor cu privire la marile valuri de schimbare care vin în lume și la poziția umanității în univers, în special în ceea ce privește contactul dvs. cu alte rase. El face apel la marea prezență spirituală în cadrul fiecărei persoane - marea înzestrare a Cunoașterii care a fost dată întregii familii umane, care acum trebuie cultivată, întărită și creată. Vorbește despre marea nevoie spirituală a individului - nevoia de scop, sens și direcție. Vorbește despre marile relații pe care oamenii le pot stabili între ele, relații reprezentând scopul lor superior în viață. Vorbește despre nevoile lumii și nevoile viitorului. Procedând astfel, aduce scop și recunoaștere, unitate și cooperare, înțelepciune și forță tuturor celor care o pot primi, care o pot învăța, care îi pot urma pașii, care o pot contribui la alții și care își pot împărtăși înțelepciunea alți indivizi, familiilor, comunităților, națiunilor și lumii întregi. Primește această binecuvântare. Aflați despre noul mesaj de la Dumnezeu. Realizați că va afirma tot ceea ce este adevărat în tradițiile voastre actuale și va vorbi cu înțelepciunea mai profundă pe care o dețineți deja. Va vorbi inimii voastre, chiar dincolo de gândurile și convingerile voastre și de gândurile și convingerile culturii sau ale națiunii voastre. Primiți acest dar și aflați-l cu răbdare, luând Pașii către Cunoaștere , învățând înțelepciunea din Comunitatea Mare și recunoscând puterea Unicei Spiritualități a umanității în unirea umanității, în întărirea umanității și în pregătirea umanității pentru a recunoaște și a naviga în cele dificile ori înainte. Primiți noul mesaj de la DumnezeuPrimiți Noul Mesaj în chemarea sa pentru păstrarea și consolidarea libertății, cooperării și responsabilității umane. Căci fără acest Mesaj Nou, omenirea se confruntă cu un declin grav și precipitat. Se confruntă cu pierderea libertății și suveranității sale în această lume către alte forțe intervenite din universul din jurul vostru. Fără acest mesaj nou, spiritul uman va rămâne latent, iar oamenii vor trăi vieți de disperare, concurență și conflicte. Voința Creatorului este ca omenirea să iasă în Comunitatea Mare a vieții din univers ca o rasă liberă și suverană - ca o rasă puternică, ca o rasă unită, ca o rasă care este capabilă să-și mențină diversitatea culturală în timp ce onorează forța mai profundă și un scop care va
 • 6. 6 menține lumea puternică și va menține familia umană vitală, activă și creativă, prezentând o nouă oportunitate de avansare în viitor. Dar pentru a avansa trebuie să supraviețuiești. Trebuie să supraviețuiești momentelor dificile care urmează și trebuie să supraviețuiești concurenței de dincolo de lume cu privire la cine va controla această lume și destinul ei. Fiecare individ trebuie să recunoască faptul că are o mare oportunitate de a descoperi Cunoașterea mai profundă pe care Dumnezeu i-a dat-o - Cunoașterea care conține scopul lor, semnificația și direcția lor și criteriile pentru toate relațiile lor semnificative. Există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru individ și pentru întreaga lume.Prin urmare, există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru individ și există un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru întreaga lume. Este aici acum. A trebuit mult timp ca Messenger să-l primească, deoarece Mesajul este foarte grozav. Onorați-l atunci pe cel care a venit să aducă noul mesaj în lume. Este un om umil. El a dezvoltat înțelepciunea necesară pentru a-și asuma un rol atât de mare și a fost trimis în lume în acest scop. Primeste-l. Înțelege-l. Nu-l exalta. El nu este un zeu. El este un Mesager care aduce în lume Noul Mesaj de la Dumnezeu. Acesta este momentul acum. Aceasta este marea oportunitate. Acesta este răspunsul la rugăciunile oamenilor din întreaga lume - rugăciuni prin fiecare tradiție de credință, prin fiecare națiune și cultură, rugându-se pentru înțelepciune, putere, unitate, libertate și eliberare. Primiți acest mesaj nou acum. A venit și a venit la momentul potrivit. CAPITOLUL 2: RECITAREA - UN TIMP DE SOCOTEALĂ PENTRU UMANITATE După cum a fost dezvăluit Messengerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 1 aprilie 2011 în Boulder, CO. Dumnezeu a vorbit din nou. Noi suntem cei care aducem Mesajul. Voia lui Dumnezeu este prezentată prin Noi. Suntem dincolo de estimarea ta, dincolo de teoriile tale religioase și de speculațiile tale personale. Căci imaginația umană poate fabrica doar din ceea ce trăiește în lumea fizică. Dar realitatea există dincolo de aceasta - dincolo de tărâm și de atingerea intelectului. Acesta este adevărul din întregul univers, Comunitatea Mare a vieții în care locuiți. Aducem Marele Mesaj pentru această eră, născută din Creatorul tuturor universurilor, pentru protecția umanității, pentru mântuirea lumii. Noi suntem cei pe care nu îi puteți înțelege. Dar noi suntem sursa și mijlocul a ceea ce umanitatea trebuie să recunoască și să facă în nume propriu, ce trebuie să vadă, ce nu a văzut, ce trebuie să știe, ce nu a știut, ce trebuie să facă, ceea ce are nefăcut. Acesta este Mesajul pentru această eră. Acesta este timpul Revelației. Unul a fost trimis în lume să primească Revelația și să o aducă la conștientizarea umană, o sarcină monumentală. A primi Noul Mesaj înseamnă a primi cea mai mare Revelație care a fost dată vreodată familiei umane. A-l prezenta lumii este o sarcină monumentală, o sarcină pentru Mesager și pentru toți cei care îl vor ajuta să aducă Revelația oriunde este nevoie. Este nevoie peste tot, pentru că omenirea se confruntă cu mari pericole. A semănat semințele propriei sale pierderi prin distrugerea și degradarea mediului său - apele sale, solul,
 • 7. 7 aerul său - până la punctul în care lumea însăși începe să se schimbe, o schimbare care va aduce mari încercări și necazuri lumea oamenilor și familiei umane. Este un moment de mare schimbare și incertitudine, în care puterile străine vor căuta să câștige influență și în care omenirea va cădea pradă propriei ignoranțe, nebunii și îngăduințe. Omenirea se confruntă cu un univers de viață inteligentă. Va trebui să se pregătească pentru acest lucru acum, deoarece contactul a început - contactul celor care văd oportunitatea de a profita de o umanitate slabă și conflictuală. Este un moment de mare schimbare și incertitudine, în care puterile străine vor căuta să câștige influență și în care omenirea va cădea pradă propriei ignoranțe, nebunii și îngăduințe. Mesajul este prea mare pentru a fi spus într-o propoziție, dar vă va aduce mai aproape de Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu v-a trimis, ca individ, aici pentru a face în lume acum, ceea ce este mult diferit de ceea ce credeți și vă imaginați astăzi. Dumnezeu a adus înțelepciunea din univers pentru a pregăti omenirea pentru univers. Dumnezeu a adus esența spiritualității într-o formă pură - neclintit de istorie și manipulare umană, neîngrădit de politica umană, voință și corupție. Aducem Pașii către Cunoaștere, astfel încât să puteți cunoaște mintea mai profundă pe care Dumnezeu a pus-o în voi pentru a vă ghida într-o lume din ce în ce mai periculoasă. Marea revoltă va avea loc acum și începe să se întâmple - dezastre naturale născute din ignoranța umană și utilizarea excesivă și abuz a lumii. Este un timp de calcul, un timp de responsabilitate, un timp pentru a pune capăt prostiei și aroganței. Numai Dumnezeu știe ce urmează. Și am adus Mesajul - un Mesaj de o mie de mesaje, un Mesaj de o mie de învățături, un Mesaj suficient de mare pentru a vă ocupa pentru restul timpului vostru, un Mesaj suficient de mare pentru a redirecționa efortul uman, energia și conștientizarea, astfel încât umanitatea poate avea un viitor mai mare decât trecutul său, astfel încât omenirea să supraviețuiască Marilor Valuri de schimbare și intervenție și concurență din universul din jurul vostru. Ascultați acest lucru atunci, nu cu ideile, convingerile sau judecățile voastre, ci cu mintea mai profundă pe care Dumnezeu v-a dat-o să auziți, să vedeți, să cunoașteți și să acționați cu o mai mare certitudine. Cuvintele noastre nu sunt pentru speculații sau dezbateri. Aceasta este îngăduința celor nebuni, care nu aud și nu pot vedea. Ești îngrozit de Apocalipsă, pentru că aceasta îți va schimba viața. Dar tu dorești Revelația, pentru că ea îți va schimba viața. Este conflictul tău mental care te orbeste. Scopurile care se opun reciproc sunt cele care vă mențin într-o stare de confuzie și nu vă permit să vedeți. Noi suntem cei care am adus toate Revelațiile în lume. Căci Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu nu este o persoană sau un personaj sau o personalitate sau o conștientizare singulară. A gândi astfel înseamnă să subestimezi Creatorul și să te supraestimezi. Noi suntem cei care am vorbit cu Iisus și Buddha, cu Mohammad și cu alți învățători și văzători de-a lungul veacurilor care au adus o mai mare claritate în lume - profeților din toate epocile și Mesagerilor care vin doar la momente de cotitură mari pentru umanitate . Nu vă puteți închina nouă. Nu veți ști numele noastre. Căci acum trebuie să devii responsabil și să folosești abilitățile și puterea pe care ți le-a dat Creatorul în slujba unei lumi în creștere a nevoilor, turbulențelor și revoltelor. Nu te prosterna față de Creator dacă nu ești dispus să duci la bun sfârșit ceea ce ai fost trimis aici, dacă nu poți face Pașii către Cunoaștere, dacă ai aroganța să crezi că îți poți determina soarta și destinul și împlinirea. Nu fi ipocrit. Nu cădea și nu vă închinați Dumnezeului pe care nu-l puteți sluji sau nu îl veți sluji.
 • 8. 8 Este mai bine atunci să îți trăiești viața autodeterminată și să te confrunți cu toate pericolele acestei situații decât să te închini unui Dumnezeu pe care nu-l poți sluji. Și dacă nu puteți răspunde la Apocalipsa, atunci ce faceți aici acum? Fiecare Mesager a fost persecutat. Fiecare Mesager a fost înțeles greșit. Fiecare nouă revelație a fost împotrivită, negată și contestată. Acum nu este timp pentru asta. Soarta umanității va fi determinată în următorii douăzeci de ani - starea lumii, starea familiei umane, soarta și viitorul civilizației umane. Nu mai ești singur în lume sau chiar în univers, desigur. Nu știți ce se întâmplă și ce se întâmplă peste orizont pentru că vă este prea frică să vedeți și prea arogant, presupunând că știți. De aceea Apocalipsa trebuie dată pentru a vă arăta ceea ce nu puteți vedea și nu știți dincolo de speculațiile și estimările umane. Aceasta este încorporată în toate Învățăturile Noului Mesaj. Acesta este Noul Mesaj. Luptă împotriva acestui lucru și te lupți împotriva propriei recunoașteri. Căci trebuie să cunoașteți mintea mai mare și puterea mai mare pe care vi-a dat-o Creatorul. Învățat în fiecare religie, dar tulbure și ascuns de fiecare religie, asta trebuie recunoscut acum. Dumnezeu nu administrează lumea. Dumnezeu nu creează catastrofele, furtunile, cutremurele, inundațiile, secetele. Dumnezeu urmărește să vadă cum umanitatea se va ocupa de o lume pe care a schimbat- o lume nouă, o lume nouă și imprevizibilă. Omenirea se dezvoltă într-o Comunitate mai mare de viață în univers, deoarece alții sunt aici pentru a căuta influența și dominația unei lumi de mare valoare și importanță. Dar oamenii nu văd. Ei nu aud. Și dacă gândesc deloc, este pentru a crea o înțelegere care să le afirme ideile și credințele. Deci popoarele nu văd. Națiunile nu se pregătesc. Și comportamentul distructiv continuă. Păzim lumea. Urmărim de foarte mult timp. Noi suntem cei pe care Dumnezeu i-a trimis pentru a supraveghea dezvoltarea și evoluția umanității și pentru a primi Revelațiile care sunt apoi date Mesagerilor, pentru a primi înțelegerile date profeților, pentru a trage avertismentele, pentru a oferi binecuvântările și acum pentru a oferi o pregătire pentru o lume diferită de trecutul pe care l-ați experimentat și pentru un viitor în care omenirea va trebui să se lupte cu Comunitatea Mare în sine. Dumnezeu nu va salva omenirea alungând răul, punând capăt problemelor pe care umanitatea le-a creat sau problemelor cu care trebuie să se confrunte ca parte naturală a evoluției sale. A te gândi la asta înseamnă să înțelegi greșit relația ta cu Divinul, întrucât trăiești acum într-o stare de Separare. Dar Separarea nu a fost niciodată finalizată pentru că există o parte din voi care este încă legată de Dumnezeu. Aceasta o numim Cunoaștere. Și acesta se va dovedi a fi factorul decisiv în rezultatul vieții tale personale - sensul și valoarea vieții tale - și dacă omenirea se poate pregăti, adapta și crea într-o lume nouă, într-un nou set de circumstanțe. Niciodată nu a fost dată o astfel de Revelație familiei umane, pentru că nu era necesară. Ați creat o civilizație în lume. Fracturat și împărțit este, dar este o civilizație. Ați devenit din ce în ce mai interdependenți între națiunile și culturile voastre. Aceasta a fost intenția Creatorului, pentru că aceasta este evoluția naturală a umanității și a tuturor raselor inteligente din univers. Acum trebuie să vă confruntați cu următorul mare prag - o lume în declin, o lume a resurselor în scădere, o lume a stabilității în scădere, o lume a alimentelor și a apei în scădere, o lume în care o umanitate în creștere va trebui să facă față condițiilor lumii. Pentru aceasta aveți
 • 9. 9 nevoie de Noua Revelație. Revelațiile trecute ale Creatorului nu vă pot pregăti pentru Marile Valuri ale schimbării. Nu te pot pregăti pentru destinul tău în Comunitatea Mare. Ei nu vă pot pregăti pentru marile praguri care sunt acum asupra voastră și vor fi asupra voastră din ce în ce mai mult. Nu aveți răspunsuri în fața acestor lucruri. De aceea se dă Apocalipsa. Căci omenirea trebuie acum să fie sfătuită și avertizată, binecuvântată și pregătită pentru un viitor care va fi diferit de trecut. Auzi aceste cuvinte, nu cu intelectul tău, ci cu inima ta. Ele vorbesc cu un adevăr mai mare în voi - un adevăr mai mare dincolo de concepte, credințe și idei. Ele vorbesc despre o rezonanță naturală în interiorul tău, o afinitate naturală, o înclinație naturală, o direcție naturală care trăiește în tine în fiecare moment, dincolo de tărâm și de atingerea intelectului. Aceasta este o comunicare către natura voastră mai profundă - să o amplificați, să o invocați, să o setați în contrast cu ideile voastre, credințele voastre și activitățile voastre, așa cum există astăzi. Ești nepregătit. Dumnezeu a trimis pregătirea. Nu știți. Dumnezeu oferă conștientizarea. Ești nesigur. Dumnezeu te cheamă în centrul certitudinii din tine. Ești conflictual. Dumnezeu oferă calea de ieșire din conflict. Sunteți înjositor și înjosiți pe alții. Dumnezeu îți redă adevărata valoare și scopul tău în lume. Lumea se schimbă, dar tu nu vezi. Dumnezeu ți-a dat ochii să vezi și urechile să auzi, dar sunt diferite de ceea ce faci astăzi și de ceea ce înțelegi azi. Omenirea va eșua fără Noua Revelație. Lumea va deveni din ce în ce mai întunecată, mai periculoasă și conflictuală fără Apocalipsa. Omenirea se va clătina și va eșua în fața propriilor erori și a lipsei de claritate. Resursele lumii vor fi cheltuite prin conflict, competiție și război. Oamenii se vor ridica împotriva guvernelor lor. Oamenii se vor ridica unul împotriva altuia. Va exista un conflict nespus în viitor, mai mare și mai continuu decât orice ați văzut înainte. Noua Revelație este cea care păstrează ingredientele lipsă pentru înțelegerea voastră, cheia conștientizării voastre și sursa puterii, puterii și determinării voastre. Pentru aceasta trebuie să aveți o minte serioasă, să vă luați viața în serios și să începeți să vă ocupați de nevoile și cerințele mai mari ale vieții voastre. De aceea Dumnezeu a trimis Apocalipsa. Aceasta este Apocalipsa. Noi suntem Apocalipsa. Nu există eroi de închinat acum, nu există indivizi de îndumnezeit, doar o responsabilitate mai mare care trebuie asumată și o înțelepciune mai mare care trebuie folosită. Nu există scăpare prin iluminarea personală. Nu există fugă. Nu există autoamăgire. Există doar o rezonanță și o responsabilitate mai mari, un sacrificiu și o contribuție mai mari. Aceasta este ceea ce va salva lumea. Acesta este ceea ce va salva libertatea și autodeterminarea umanității într-un univers în care libertatea este rară și trebuie protejată foarte atent. Acesta este ceea ce va restabili demnitatea individului și capacitatea de a contribui cu ceva de o putere și o semnificație mai mare, indiferent de circumstanțele dumneavoastră. Auzi aceste cuvinte - nu cu ideile tale, cu convingerile tale sau cu contestațiile tale, ci cu inima ta, cu natura ta mai profundă. Căci Dumnezeu nu poate vorbi decât cu ceea ce Dumnezeu a creat în tine. Dumnezeu nu ți-a creat personalitatea socială. Dumnezeu nu ți-a creat ideile și credințele. Dumnezeu nu ți-a creat deciziile, eșecurile și regretele.
 • 10. 10 Dumnezeu poate vorbi doar cu ceea ce a creat Dumnezeu în tine, care este ceva mai profund, mai omniprezent și mai natural în tine. Noul Mesaj vă sună. Odată ce ai conștientizat acest lucru, atunci trebuie să te confrunți cu provocarea recunoașterii și ce va însemna acest lucru pentru viața ta. Oamenii resping Apocalipsa pentru că nu vor să se schimbe. Nu vor să fie nevoiți să-și reconsidere convingerile, ideile și poziția lor în societate. Nu pot contesta Noul Mesaj, într-adevăr. Ei nu pot decât să o evite și să lupte împotriva ei pentru a-și proteja investiția anterioară și ideea despre ei înșiși. Cine poate lupta împotriva Voinței și Înțelepciunii Creatorului, cu excepția motivelor false? Aici veți vedea dilema cu care se confruntă fiecare persoană. Cât de sinceri își doresc cu adevărat să fie cu ei înșiși, ceea ce văd și știu? Cât de conștienți își doresc cu adevărat să fie ei înșiși, situația lor și lumea din jur? Cât de responsabili sunt dispuși să fie pentru a-și echilibra viața și pentru a lua deciziile dificile pe care nu au reușit să le ia înainte? Aici veți vedea intelectul defilând ca un fel de zeu atunci când, de fapt, este un servitor rafinat. Acesta este scopul și designul său. Aici veți vedea aroganța și ignoranța îmbinate într-o formă auto-înșelătoare la care aderă atât de mulți oameni. Veți vedea ce este grozav și ce este mic, ce este puternic și ce este slab, ce este adevărat și ce este fals, ce este prețios și ceea ce pretinde doar că este prețios. Revelația dezvăluie totul. Vă invită să urmăriți ceea ce este grozav în voi și să gestionați ceea ce este mic. Nu vorbește despre nicio cale de mijloc în acest sens. Nu poți avea totul. Nu poți avea viitorul și trecutul tău împreună, deoarece acestea nu sunt compatibile. Doar prin dezamăgire și eșec veți vedea că nu trăiți viața pe care ați fost menit să o trăiți și că nu sunteți cinstiți și sinceri cu voi înșivă și cinstiți și adevărați cu ceilalți - o socoteală dură, dar necesară într-un timp de socoteală, un timp de realizare, un timp al Revelației. Ascultă aceste cuvinte - nu cu ideile tale, cu presupunerile tale, nu cu apărările tale, nu cu aroganță, mândrie sau prostie, ci cu natura ta mai profundă, căci asta trebuie să ți se dezvăluie. Aceasta face parte din Apocalipsa. CAPITOLUL 3: LOGODNA - ANGAJAMENTUL CU O AUTORITATE SUPERIOARĂ ÎN VIAȚA TA După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 16 aprilie 2011 în Boulder, CO. Astăzi vom vorbi despre Dumnezeu, Autoritatea Superioară. Autoritatea Superioară vă vorbește acum, vorbind prin Prezența Angelică, vorbind cu o parte din voi care este chiar centrul și sursa Ființei voastre, vorbind dincolo de condiționarea voastră socială, dincolo de ideile și credințele voastre și de ideile și credințele voastre cultura și chiar religia ta. Autoritatea Superioară are un Mesaj pentru lume și pentru fiecare persoană din lume. Mesajul este mai mult decât o idee. Este mai mult decât chiar un set de idei. Este o chemare și o confirmare, care vă cheamă să răspundeți și confirmând că există o natură mai profundă în voi și în toți oamenii lumii. Confirmarea este un moment decisiv în capacitatea ta de a răspunde.
 • 11. 11 Puterea și Prezența prezidă universul fizic, un univers mult mai mare și mai expansiv decât ceea ce vă puteți imagina, și chiar dincolo de universul fizic până la tărâmurile mai mari ale Creației, care este ceva pe care puțini oameni din lume îl au chiar considerat a fi posibil. Și totuși Autoritatea Superioară vă vorbește în cel mai privat loc al vostru, centrul Ființei voastre, adânc sub suprafața minții voastre. Autoritatea Superioară are un Mesaj pentru lumeAceasta este cea mai mare relație a voastră și Sursa sensului și scopului în toate relațiile cu oamenii, cu locurile și chiar cu lucrurile. Aveți nevoie de această Autoritate Superioară acum pentru a vorbi cu partea mai profundă din voi, pentru a vă familiariza cu partea mai profundă din voi și pentru a vă pregăti pentru a trăi într-o lume nouă și pentru a vă angaja cu un univers de viață inteligentă, adică Comunitatea Mare a viaţă. Nu știți aceste lucruri, dar ele fac parte din voi. Poate că ți-ai experimentat natura mai profundă în vremuri de claritate, vremuri de preștiință și chiar momente de dezamăgire, când ai putut auzi dincolo de dorințele și temerile tale și de dorințele și temerile altora. Autoritatea Superioară vă cheamă, vă cheamă prin coridoarele antice ale minții voastre, vă cheamă dincolo de credințele și preocupările voastre. Căci Dumnezeu a vorbit din nou și Cuvântul și Sunetul sunt în lume. Este o comunicare mai profundă, mult mai profundă și mai profundă decât intelectul poate înțelege. Vorbește despre un scop mai mare și o responsabilitate mai profundă și o asociere mai mare, atât în această lume, cât și dincolo. Și prin această asociație, devii un pod - o punte către lume, un pod către Casa ta Antică de unde ai venit și la care te vei întoarce. Oamenii vor multe lucruri. Au mari frici - frica de a pierde, frica de a nu avea, frica de lipsire, frica de asuprire, frica de durere și suferință și durerea de moarte. Dar Autoritatea Superioară vorbește dincolo de toate aceste lucruri. Este Creatorul care vorbește Creației. Creația din voi este mintea mai profundă pe care o numim Cunoaștere. Este partea permanentă din voi. Este partea din voi care a existat înainte de această viață și care va exista după această viață, călătorind prin tărâmurile Separării, ghidate doar de puterea Vocii. Oamenii vor multe lucruri. Au mari temeri. Mulți oameni au credințe ferme. Dar Autoritatea Superioară vorbește dincolo de aceste lucruri tuturor celor care pot vedea și auzi și care pot răspunde la un nivel mai profund. Nu puteți evalua acest lucru. Este mai mare decât mintea ta. Nu puteți dezbate acest lucru, deoarece depășește capacitățile voastre. Autoritatea Superioară vă sunăEste misterios, deoarece este omniprezent. Originea sa este dincolo de această lume și de toate lumile, deci nu vă puteți imagina. Dar experiența este atât de profundă încât poate schimba cursul vieții tale și te poate trezi din visul tău de despărțire, chemându-te din preocupările și asociațiile tale și orice, astfel încât să poți auzi Vocea Antică, atât de veche încât vorbește despre o viață dincolo de socoteala ta. Dar o viață care este viața ta. Dumnezeu știe ce se întâmplă peste orizont. Dumnezeu știe de ce ești aici. Dumnezeu te-a trimis aici pentru un scop. Planurile și obiectivele dvs. rareori explică acest lucru. Este ceva mai mare. Este ceva mai simplu și mai puțin grandios. Este ceva esențial pentru Ființa ta, pentru natura ta și pentru proiectarea ta. Este cea mai primară relație pe care o ai, cea mai profundă iubire, cea mai mare afinitate. Te unește cu tine însuți și îți aduce viața în centrul atenției. Te scoate din situații dăunătoare sau care nu au nicio promisiune pentru tine. Vă cheamă la o participare mai mare în lume, ghidată de misterioasa voce antică, o voce diferită de orice ați auzit vreodată, mai profundă decât orice ați simțit vreodată, mai mare decât orice puteți vedea sau atinge. Oamenii vor multe lucruri. Sunt conduși de o mare teamă. Chiar și plăcerile lor sunt pline de frică și de înțelegere.
 • 12. 12 Dar Vocea Antică este dincolo de frică și, atunci când răspunzi, ești dincolo de frică. Cine poate spune ce este asta? Cine poate evalua acest lucru? Nu fi prost și gândește-te în termeni de productivitate. Nu fi analitic. Căci acest lucru se întâmplă la un nivel mai profund și mai profund. Nu vă retrageți de la acest lucru. Căci aceasta este viața ta, scopul tău și chemarea ta. Prezența și Harul sunt alături de tine. Dar te uiți la alte lucruri. Mintea ta este în altă parte. Ceea ce te răscumpără și te restabilește este acum cu tine. Dar privești în cealaltă direcție. Revelația este în lume. Dumnezeu a venit din nou cu un Mesaj mai mare pentru omenire și o pregătire pentru un viitor dificil și periculos pentru familia umană. Autoritatea superioară le vorbește celor care pot răspunde la un nivel mai profund.Ce este asta? Ce înseamnă? De ce se întâmplă? Cum te pregătești? Numai Revelația poate răspunde la aceste întrebări. Distingându-vă, nu puteți răspunde la aceste întrebări. Oamenii vor multe lucruri. Sunt foarte distrasi. Sunt foarte preocupați. Dar nu știu unde sunt sau ce fac. Scopurile lor sunt cele mai multe obiective ale societății. Ei nu știu unde se îndreaptă în viață sau de ce sunt aici sau cine i-a trimis și ce le va restabili și le va îndeplini și le va da vieții scopul și direcția. Vocea Antică vă vorbește acum. Și veți auzi Vocea Antică răspunzând în interiorul vostru, deoarece conexiunea voastră este foarte profundă. Este ca râurile care curg sub pământ sub deșert, râuri subterane de cea mai pură apă, dar care nu pot fi văzute de la suprafață și care nu pot fi găsite decât prin alte mijloace. În timp ce vă trăiți viața la suprafață, adânc în voi, sunteți conectat la Divin. Și această conexiune este experimentată prin apelare și răspuns, urmând o voce mai profundă și o direcție mai mare. Oamenii întreabă De ce? De ce se întâmplă asta? Ei trebuie să se oprească, să asculte și să învețe să asculte pentru a-și aduce atenția pe deplin în acest moment, astfel încât să poată auzi și simți și să vadă că Revelația se agită în ei. Deci Revelația se amestecă, Revelația în fiecare persoană. Acesta este modul în care Dumnezeu vorbește lumii în timpul Revelației. Aceasta este relația la cel mai profund și cel mai semnificativ nivel. Nu te poți desprinde de Dumnezeu. Căci Dumnezeu merge peste tot cu tine. Dumnezeu este cu tine în fiecare moment, în fiecare activitate pe care o faci. Doar în gândurile tale poți fi separat, asociindu-te cu alte lucruri, identificându-te cu alte lucruri. Dar Vocea Antică este înăuntrul tău, te cheamă să răspunzi, te îndrumă, te reține. Pentru a înțelege presimțirile voastre mai profunde și îndemnurile inimii voastre, trebuie să începeți să ascultați. Ascultă în tine. Ascultați lumea fără judecată și condamnare. Ascultați semnele a ceea ce urmează. Ascultați cum trebuie să răspundeți. Ascultă cu cine să fii și cu cine să nu fii. Aici nu urmezi frica. Aici nu există condamnare. Aici există un discernământ mai mare și o recunoaștere mai mare. Dumnezeu a pus Cunoașterea înăuntrul vostru pentru a vă ghida și a vă proteja și a vă conduce către o viață mai mare și o participare la lume. El se află dincolo de tărâm și de atingerea intelectului. Se întâmplă la un nivel mai profund. Odată ce începeți să experimentați acest lucru, începeți să obțineți un discernământ mai mare. Devii atent la ceea ce faci și cu cine te asociezi. Ascultați profund pe ceilalți pentru a vedea dacă ar trebui să participați cu ei și ce vă comunică aceștia. Oamenii cred multe lucruri, dar știu foarte puțin. Ei trăiesc la suprafața minții, care este turbulentă și haotică și este guvernată de vânturi și pasiunile lumii. Convingerile lor sunt un substitut pentru relația mai profundă. Preocupările lor sunt evitarea angajamentului mai mare pe care sunt destinate să îl aibă.
 • 13. 13 În picioare, nu pot vedea. Nu pot ști. Nu pot răspunde. Sunt dominate de gândurile lor, de mintea lor, de reacțiile lor. Sunt sclavi, trăiesc sclavi. Dar Misterul este în interiorul lor. Este cel mai important lucru din viață. Dincolo de atingerea obiectivelor, asigurarea bogăției și a companiei și recunoașterea în societate, este cel mai important lucru, deoarece este arena unui angajament mai mare. Misterul este sursa a tot ceea ce este important. Toate marile invenții și contribuții, relațiile mărețe, marile experiențe - toate provin din Mister - cine ești, de ce ești aici, ce te cheamă, asocierea ta mai mare, destinul tău cu anumiți oameni din lume, abilitatea de a-ți găsi drumul în timp ce toți cei din jur dorm, visează și nu răspund. Aceasta este o călătorie pe care trebuie să o faci sau viața ta va fi un vis tulburat și nu mai mult. Când te întorci la Familia ta spirituală după ce ai părăsit această lume, ei se vor uita la tine pentru a vedea dacă ți-ai îndeplinit sarcina, dacă ai făcut legătura mai profundă. Și vei ști dacă ai sau nu. Nu există judecată și condamnare, ci doar recunoaștere aici. Aici ceea ce era misterios înainte devine realitatea însăși și prioritățile tale sunt clare. Nu există distrageri. Nu există rezistență. Și veți dori să vă întoarceți, spunându-vă: „De data asta îmi voi aminti. Acum știu. Văd acum. Mi se va aminti." Dar trebuie să vă amintiți cât timp sunteți aici. Asta face toată diferența. Acesta este începutul a tot ceea ce este important. Acesta este punctul de cotitură al vieții tale. Este misterios doar pentru că ai fost divorțat de ea, prins în lumea formelor, pierdut în lume, crescând ca individ, adaptându-te la o lume dificilă și în schimbare. Apoi, ceva vine să-ți amintească și începi să simți că Misterul este cu tine și în tine și te influențează. Sursa sa este dincolo de realitatea fizică, căci cine sunteți este dincolo de realitatea fizică. Unde mergeți în cele din urmă este dincolo de realitatea fizică. Dar trebuie să fii aici pentru că ai fost trimis aici pentru un scop. Acesta este misterul. Vorbim despre aceste lucruri pentru a vă angaja la un nivel mai profund, pentru a invoca ceea ce este autentic, pentru a vorbi cu o parte din voi pe care abia știți care este partea cea mai mare din voi. Și această parte din voi va răspunde datorită angajamentului nostru străvechi împreună. Vă este frică de acest lucru, dar îl doriți în același timp. Este o dorință naturală, mai naturală decât orice altceva faci sau ai putea face în lume. Este Logodna. CAPITOLUL 4: DUMNEZEU A VORBIT DIN NOU - NOUL MESAJ După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 24 februarie 2011 în Boulder, CO. Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a vorbit din nou pentru că lumea se confruntă cu cele mai mari necazuri, cele mai dificile provocări ale sale. Familia umană a creat o calamitate de mediu care are puterea de a-i submina civilizația - o calamitate de mulți factori; o nenorocire care vă va altera mediul, care vă va epuiza solurile, care vă va usca râurile; o nenorocire care va pune capăt creșterii și expansiunii tale; o nenorocire care a fost produsul a zeci de ani și secole de utilizare greșită a lumii, fără gândul de mâine, ca și cum lumea ar fi o recompensă nesfârșită care ar putea fi exploatată fără limite.
 • 14. 14 Iar religiile lumii, care au fost toate inițiate de Dumnezeu, sunt în dispută una cu cealaltă - uneori cu violență, adesea vehement - în dispută una cu cealaltă, concurând pentru prioritate și recunoaștere, pretinzând în multe cazuri că sunt cele mai mari sau chiar cele mai singura manifestare adevărată a Revelației lui Dumnezeu, singura cale adevărată care trebuie urmată. Dumnezeu a vorbit din nou pentru că omenirea a jefuit lumea și se confruntă acum cu o situație dificilă care ar putea duce la mari lipsuri și conflicte. Dumnezeu a vorbit din nou pentru că religia nu a reușit să-și găsească unitatea, cu excepția câtorva persoane și organizații. Nu a reușit să pună capăt identităților tribale ale oamenilor care trebuiau depășite suficient pentru ca o comunitate mondială să fie înființată - pentru a transcende grupul imediat, identitatea regională, obiceiurile și cultura unică, pentru a deveni parte a unei comunități mondiale. Aceasta este evoluția pentru umanitate, o evoluție care duce la o mare diversitate a expresiei culturale, dar le permite oamenilor să trăiască și să comunice și să-și împărtășească creațiile. Dumnezeu a vorbit din nou, chiar dacă sunt mulți care spun că acest lucru nu este posibil, că ultimul profet [a avut] marele și ultimul mesaj către lume. Dar ce persoană poate spune asta? Nici Mesagerii lui Dumnezeu nu pot face astfel de pretenții. Căci Dumnezeu comunică când Dumnezeu vrea și nu este legat de idei sau credințe umane. Ce aroganță să crezi că Creatorul tuturor universurilor va fi împiedicat de prezumția și admonestarea umană. De aceea, Dumnezeu a vorbit din nou, pentru că există o mare corecție care trebuie să vină la înțelegerea voastră a Prezenței și Puterii Divine în viața voastră și în lume și dincolo de lume, într-o Comunitate mai mare de viață în univers. Omenirea stă la pragul spațiului, pragul întâlnirii unei Comunități mai mari de viață - o Comunitate mai mare care este mult mai complexă, solicitantă și provocatoare decât orice a întâlnit vreodată familia umană. Este ca și cum omenirea ar fi fost un adolescent care pătrunde într-o lume a adulților, plină de prezumție și importanță de sine, desigur, dar ignorantă și periculos de naivă a realităților și dificultăților acelei lumi adulte. Religiile lumii, care au fost date pentru a construi civilizația umană, nu au fost concepute pentru a pregăti omenirea pentru Comunitatea Mare. Nu a fost scopul sau funcția lor, vedeți. Dar acum progresul și procesul evolutiv au adus omenirea la acest mare prag. Trăind într-o lume a resurselor în scădere și a populației în creștere, trebuie să înfrunte acum realitatea, dificultatea și marea oportunitate de a face față unei comunități mai mari de viață. Căci dincolo de frici, dincolo de anxietăți, dincolo de evitare și negare, veți putea vedea că Marile Valuri ale schimbării care vin în lume și întâlnirea umanității cu un univers de viață inteligentă sunt cele două lucruri cele mai mari, cele două cele mai mari motivații care vor determina umanitatea să coopereze în cele din urmă și să stabilească o ordine mondială funcțională și echitabilă, o stabilitate mondială care nu a fost găsită până acum. Această stabilitate nu poate fi sub stăpânire opresivă sau nu va reuși. Acum este generat din necesitate. Pentru națiunile care concurează și care luptă unul împotriva celuilalt, doar epuizează lumea și mai mult și mai repede. Și cu un climat în schimbare și un mediu în schimbare, națiunile vor trebui să coopereze pentru a supraviețui și pentru a-și asigura popoarele. Viața este la un nivel atât de simplu, elementar, pierdut de mintea modernă, care își gândește dorințele și temerile, fanteziile și creațiile sale cu o îngăduință atât de obsesivă încât nu poate vedea realitățile vieții în sine. Păstrează-ți mediul și te va submina. Va funcționa împotriva ta. Luptați unul cu celălalt și războiul va deveni perpetuu. Plângerile [vechi] vor fi reînnoite și plângerile noi [vor fi] stabilite.
 • 15. 15 Lumea are nevoie de o nouă Revelație. Căci creștinismul nu poate salva lumea. Islamul nu poate salva lumea. Budismul și hinduismul nu pot salva lumea. Iar iudaismul nu a fost niciodată conceput pentru a salva lumea. Acum că există o comunitate mondială de mare interdependență și mare fragilitate și mare vulnerabilitate, atât la prăbușirea internă, cât și la competiția și intervenția externă, este timpul ca omenirea să crească. Este timpul pentru o schimbare de inimă, pentru oameni din toate națiunile - o contabilitate a realității situației, o înțelegere a Marilor Valuri de schimbare și puterea lor de a afecta și submina o lume stabilă. Este timpul ca Dumnezeu să vorbească din nou. Dumnezeu știe asta, desigur, deși puțini oameni o recunosc. Mulți oameni așteaptă împlinirea profețiilor lor timpurii - întoarcerea Imamului,1 Maitreya2 [sau] Isus. Dar ei nu se vor întoarce, vedeți. Iar cei care vin să revendice aceste titluri și aceste identități nu vor fi cei luminați spiritual sau cei înzestrați spiritual, ci cei din Comunitatea Mare care sunt aici pentru a profita de prostia și așteptările umane. Dumnezeu a vorbit din nou. Dacă ați putea recunoaște sincer necesitatea pentru aceasta - nevoia pentru aceasta în viața voastră, în comunitatea voastră, în familia voastră, în națiunea voastră, între națiunile voastre - atunci ați putea vedea că este necesară o nouă Revelație și că trăiți de fapt într-un timp al Revelației. Dar aici trebuie să fiți foarte clar, pentru că Dumnezeu nu vă oferă un nou supererou în care să credeți. Dumnezeu nu vă oferă o doctrină masivă la care să aderați sub amenințarea gravă a pedepsei, dacă eșuați. Dumnezeu nu îți cere să crezi într-un singur învățător. Dumnezeu nu îți cere să ai o teologie sau o filosofie. Dumnezeu aduce, în schimb, puterea Cunoașterii individului și cu această putere, responsabilitatea în slujirea lumii. Dumnezeu nu va da omenirii o idee nouă asupra căreia va lupta în disidență. Îți va oferi ceva mai fundamental, ceva ce ai putea oferi cu adevărat doar unei comunități mondiale care se confruntă cu mari primejdii și revoltă. Aceasta este o Revelație mai avansată - nu este dată acum în povești simple sau anecdote, nu este dată în admonestări, nu este prezentată în imagini pastorale simple, nu este dată în identități mistice cu promisiunea iluminării, dar este dată pentru a aduce individul într-o stare de recunoaștere și un sentiment de responsabilitate, nu numai față de sine, ci și salvarea civilizației umane în sine. Oamenii nu vor înțelege acest lucru la început, deoarece nu văd marele pericol cu care se confruntă omenirea. Ei cred că viața va fi așa cum a fost înainte, poate mai problematică, mai dificilă, mai incertă. Ei nu realizează că trăiesc într-o lume nouă - o lume care s-a schimbat imperceptibil, o lume care nu va fi aceeași cu lumea în care au crescut, lumea părinților sau a strămoșilor lor. Și vor vedea că, fără îndrumarea Cunoașterii în ei înșiși, sunt pierduți în această lume - această lume care va deveni din ce în ce mai tulburătoare, din ce în ce mai incertă. La un moment dat, nu puteți fugi de aici. Nu puteți trăi într-o stare de fantezie sau negare, proiectându-vă vina și ostilitatea asupra părinților, culturii sau organizațiilor sau guvernelor. Trebuie să existe o contabilitate, vedeți, și cu cât această calculare se întâmplă mai repede pentru individ, cu atât mai repede încep să facă bilanțul vieții lor. Dar ceea ce va ghida omenirea este ceea ce influențează și determină deciziile voastre. Fie că sunteți liderul unei națiuni sau o persoană săracă care trăiește în afara orașului, este ceea ce vă informează deciziile și ceea ce puteți auzi și vedea în voi și în ceilalți, ceea ce va face diferența în ceea ce alegeți să faceți în fața Marilor Valuri de schimbare și gradul de înțelepciune pe care îl poți aduce propriilor circumstanțe, oricât de dificile ar fi acestea. Dumnezeu dă umanității ceva ce omenirea nici măcar nu știe că are nevoie - singurul 1 Imam esteo pozițiedelider islamic, demulteori deconducătoral unei moschei sau unei comunități. Preot sau prelat musulman; conducătorul rugăciunii colectiveîntr-o moschee. Calider spiritual, imamul conducerugăciuneaîn timpul adunărilor islamice. 2 Conform tradiției budiste, Maitreya estesuccesorul istoric al lui BuddhaShakyamuni. El vaveni pepământ atunci când învățăturilebudistevor fi uitateși toaterelicvelerămasedelaShakyamuni vor fi distruse. Atunci, el vaveni și vaaduceînvățăturapurăabudismului.
 • 16. 16 element cheie, piesa lipsă, partea pe care numai Dumnezeu o poate oferi, puterea, puterea și viziunea pe care numai Dumnezeu le poate oferi. Fără aceasta, tehnologia dvs. nu vă va salva. Ingeniozitatea ta nu te va salva. Norocul nu te va salva. Negarea sau evitarea nu vă vor salva. Scufundarea în hobby-uri și distrageri nu te va salva. De aceea Dumnezeu a vorbit din nou. Mesajul este sincer. Este atât de onest încât oamenii vor fugi de ea. Este atât de onest încât va confunda persoana care îl primește la început, poate. Este atât de onest, deoarece îți cere să fii atât de onest. Vă cere să fiți ceea ce a creat Dumnezeu în voi și să gestionați acea parte din voi care este un produs al vieții în lume - o cerere mare, dar o cerere corectă dacă veți putea face față unei lumi în declin și realitățile Comunității Mari, unde copilăria și nebunia vă vor face rău și vă vor face slabi. Lumea s-a schimbat. Marile Revelații ale lui Dumnezeu trebuie să primească acum următoarea etapă a exprimării lor - nu pentru a le înlocui, ci pentru a le înălța și a le curăța și a le aduce în armonie unele cu altele. Vedeți, toate sunt căi către Cunoaștere. Asta sunt ei cu adevărat. Ele au fost transformate în alte lucruri de către guverne, de către indivizi și instituții, de către națiuni care caută putere și dominație. Au fost aliate cu cultura și obiceiurile și percepțiile locale până la un punct în care accentul și scopul lor esențial pot fi greu de discernut. Aceasta este de a aduce oamenii înapoi la esența spiritualității, care este puterea și prezența Cunoașterii în individ, puterea și prezența Cunoașterii - această inteligență mai mare pe care Dumnezeu a dat-o fiecărei persoane, lucrând prin grupuri și națiuni ale oameni, susținând libertatea și iertarea, recunoașterea, comunicarea, munca, efortul, responsabilitatea. Aceasta nu este pur și simplu o opțiune acum, pentru că lumea cu care vă confruntați va fi mult mai dificilă și mult mai solicitantă. Iar deciziile pe care va trebui să le luați vor fi foarte importante pentru dvs. și pentru ceilalți. Nu poți să te prostești în fața Marilor Valuri ale schimbării. Sunteți în pragul Comunității Mari. Numai Dumnezeu te poate pregăti pentru aceste două mari realități. Și Dumnezeu vă oferă componentele esențiale ale pregătirii respective. Dumnezeu dă lumii ceea ce are nevoie, dar oamenii nu o pot vedea. Vor un lider războinic. Vor o putere militară. Vor un Baraba, nu un Isus. Vor stăpânul țărilor, nu stăpânul Cerurilor. Vor putere materială. Vor rezoluție materială. Vor să le rezolve problemele. Vor să dea peste frâi în loc să primească darul responsabilității. Miracolul Noului Mesaj este miracolul tuturor Revelațiilor. Este miracolul revelației personale. Este miracolul răscumpărării personale. Este miracolul responsabilității și contribuției personale și individuale la societate și față de ceilalți. Este miracolul dăruirii. Este miracolul iertării. Este miracolul rezonării cu altul la un nivel mai profund, dincolo de tărâm și de întinderea intelectului. Este miracolul realității voastre care se exprimă într-o lume dificilă și temporară. Ceea ce va informa deciziile dvs. va face diferența în determinarea rezultatului. Dumnezeu ți-a dat vocea și conștiința pentru a te ghida, dar nu este vocea ta sau conștiința ta. Face parte dintr-o voce mai mare și o conștiință mai mare. Dumnezeu nu guvernează lumea, guvernează vremea. Dumnezeu nu este sursa unor calamități și catastrofe, uragane și cutremure și inundații. Aceasta este doar natura funcționează. Dumnezeu te-a trimis în această lume dificilă și imprevizibilă, pe cât de frumoasă este, să revendici puterea Cunoașterii și cu această putere să fii ghidat să oferi ceea ce ești conceput pentru a oferi în mod specific unde contribuția ta poate avea cel mai mare impact. Toate acestea depășesc intelectul uman, desigur, pentru că nu veți înțelege niciodată funcționarea Creației și a Raiului, care se extind mult dincolo de universul fizic, care în sine este atât de vast încât nici o rasă nu a putut vreodată să-și înțeleagă întregul sau întregul sens.
 • 17. 17 Aici practicul și misticul se unesc. Aici interiorul și exteriorul își fac conexiunea esențială. Aici mintea este guvernată de o inteligență mai mare, astfel încât capacitățile enorme ale intelectului pot fi folosite și aplicate cu înțelepciune. Aici oamenii își asumă responsabilitatea nu numai pentru a-și aduce afacerile în ordine și echilibru, ci și pentru a vedea ce trebuie să facă pentru a ajuta familia umană oriunde li se pot oferi darurile. Va trebui să privești lumea cu multă compasiune în viitor. Veți vedea multe eșecuri și pierderi. Veți vedea o mare prostie și chiar și îngăduințele recurente ale umanității devin din ce în ce mai extreme. Va trebui să iertați și să priviți lumea cu compasiune. Nu poți fi complet detașat de el, pentru că ești conectat la el, ești trimis să-l slujești și scopul și destinul tău sunt legate de el. Scopul nu este pacea [interioară]. Scopul este contribuția. Chiar și cei mai mari sfinți au fost nevoiți să recunoască acest lucru și să fie trimiși în lume să învețe și să predice și să contribuie oriunde pot. Realizările voastre din lume, sau chiar realizările voastre spirituale, trebuie folosite pentru a servi, pentru a ușura povara celor din jur, pentru a încuraja oamenii să se întoarcă la Puterea și Prezența care este Sursa lor și conexiunea lor cu Divinul. —Utilizarea oricăror credințe sau simboluri sau imagini sau personaje pe care le consideră cele mai inspirate. Ceea ce este esențial și important este urmărirea și recunoașterea faptului că trăiești cu două minți - mintea lumească și mintea mai profundă a Cunoașterii. Aceasta este pentru toată lumea, nu doar pentru un trib, un grup sau o dată din istorie sau pentru a întâlni un episod grozav din lunga poveste a prezenței umanității în această lume. Dumnezeu a vorbit din nou acum despre lucruri mai mari - lucruri dincolo de obișnuit și lucruri extrem de obișnuite și importante. Dumnezeu a vorbit despre Comunitatea Mare, despre Marile Valuri ale schimbării, despre semnificația realității voastre interioare [și] despre urmărirea esențială pentru a vă revendica conexiunea cu Cunoașterea, care este aici pentru a vă ghida, a vă proteja și a vă conduce la realizările voastre mai mari în viaţă. Este o descoperire extraordinară pentru individ. Și vor fi indivizii care vor face diferența în a decide soarta și viitorul umanității. Dumnezeu a vorbit din nou. Nu-l judecaȘi ceea ce informează deciziile lor - fie că este vorba de ambiție, credință, frică, mândrie și înțelegerea lor anterioară sau inspirația mai mare pe care doar Cunoașterea o poate oferi - va determina rezultatul în fiecare situație. Dumnezeu a vorbit din nou. Trebuie să veniți la Apocalipsa pentru a vedea. Nu fiți proști și stați deoparte și încercați să-l judecați sau să-l înțelegeți, pentru că nu-l veți înțelege. Și să o judeci înseamnă doar să-ți demonstrezi prostia și lipsa de onestitate. Acesta este un moment minunat al Revelației. Este un moment minunat de pregătire pentru viitor. Este un moment minunat pentru a vă aduce viața în echilibru și armonie și pentru a vă pregăti pentru a trăi într-o lume nouă, o lume solicitantă, dar și o lume răscumpărătoare dacă omenirea alege să urmeze ceea ce Dumnezeu a oferit. CAPITOLUL 5: SIGILIUL PROFEȚILOR A FOST RUPT DIN NOU DE DUMNEZEU După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 21 mai 2014 în Boulder, CO. Este foarte important acum că vorbim despre Sigiliul profeților, astfel încât oamenii lumii să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat acest lucru și de ce este important să protejăm marile Revelații ale lui Dumnezeu, care sunt date doar în anumite momente de cotitură cheie în dezvoltarea umanității și evoluție.
 • 18. 18 Marile Revelații sunt atât de importante pentru lume. Ele oferă elementele de bază ale civilizației umane. Acum Dumnezeu a vorbit din nou pentru a proteja civilizația umană de dezintegrarea și prăbușirea internă și de supunerea forțelor din univers care încearcă să profite de conflictul și ignoranța umană. Este un prag care era mult așteptat și era destinat să sosească și avea să ajungă într-un moment în care omenirea începuse să înființeze o civilizație mondială - cu siguranță nu o civilizație perfectă, ci cu toate acestea o civilizație. S-ar întâmpla atunci când anumite condiții ar fi îndeplinite și când vulnerabilitatea umanității față de propriile sale erori ar crește până la un asemenea punct încât civilizația umană în sine ar fi pusă în pericol prin declinul și întreruperea mediului și prin faptul că Pământul va fi jefuit până la un punct în care nu ar mai putea oferi suficient pentru o umanitate în creștere. Ar aștepta până la un punct în care vulnerabilitatea umanității față de univers ar atinge un prag critic. Căci Pământul a fost observat de multă vreme de anumite rase în scopuri și modele proprii. Dumnezeu știe asta, desigur, pentru că aceasta face parte din evoluția oricărei lumi - orice lume care a fost un izvor al apariției unei rase sau orice lume care a fost cultivată de vizitatori de dincolo. Este previzibil. Se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și a sosit timpul pentru aceasta acum pentru umanitate. Dumnezeu protejează marile Revelații cu un Sigiliu al profeților. Sigiliul înseamnă că Adunarea Angelică nu va furniza o altă Revelație mare până când Domnul universului nu va indica că trebuie să fie așa. Este Sigiliul lor, să protejeze Revelațiile de uzurpare, de plagiat și de cei care se proclamă emisari și mesageri, ceea ce se întâmplă inevitabil în urma unei mari Revelații pentru lume. Oamenii Pământului nu vor ști că există acest Sigiliu. Nu este ceva ce pot atinge. Nu este scris în constituțiile lor. Nu este înțeles sau acceptat pe scară largă. Dar printre Prezența și Adunarea Angelică care supraveghează această lume, este un mandat foarte clar și trebuie stabilit, sau marile Revelații pot fi poluate dincolo de recunoaștere. Vor fi afectați și modificați de omenire de-a lungul timpului, prin ignoranță și corupție și prin utilizarea abuzivă a adopției. Dar Sigiliul din Rai este complet, vedeți. Cu toate acestea, la un moment dat, Dumnezeu va rupe Sigiliul, pentru că trebuie să vină o nouă Revelație. Căci marile Învățături care au fost date înainte ar fi insuficiente pentru a satisface nevoile reale ale familiei umane în ansamblu. Intervalul dintre marile Revelații va fi foarte lung, în majoritatea cazurilor, deoarece acestea sunt suficiente pentru a satisface nevoile umanității pentru o perioadă mare de timp viitoare. Dar acum ați atins marele prag în care Dumnezeu a vorbit din nou - un mare prag pentru care omenirea este ignorantă și nepregătită, un mare prag pe care marile Revelații date în vremurile antice nu îl pot aborda. Nu au fost concepute pentru asta. Nu au fost dați în acest scop. Au fost critici în construirea civilizației umane, o civilizație mondială de-a lungul timpului. Dar acum civilizația umană așa cum este astăzi este amenințată atât din interior, cât și din afară, atât de grav amenințată încât Dumnezeu a vorbit din nou, deoarece riscurile sunt prea mari, pericolele sunt prea mari, ignoranța umană este prea profundă. Chiar și marile Revelații date înainte sunt fracturate și disputate în ele și între ele. Ei nu pot pregăti omenirea pentru o Comunitate mai mare de viață în univers. Ei nu pot pregăti omenirea pentru o lume în declin al mediului - cea mai mare schimbare care s-ar putea întâmpla oricărei civilizații din orice lume. Nu au fost concepute în acest scop. Dumnezeu știe asta, desigur. Dar omenirea nu știe. Nu realizează ce se întâmplă peste orizont. Nu-și înțelege starea în lumina vieții din jurul său în univers. Nu cunoaște suficient
 • 19. 19 starea Pământului pentru a vedea cât de mult și-a depășit moștenirea naturală în această lume. Se află pe un curs nesăbuit de autodistrugere și dezintegrare în timp. Marile schimbări care vor veni pe planetă în sine sunt suficiente pentru a reduce sever civilizația umană, dacă umanitatea nu este pregătită. Sigiliul este rupt, pentru că trebuie dată o nouă Revelație. Sigiliul a fost rupt după viața lui Isus, când lui Muhammad i s-a dat marea misiune pe Pământ. Și acum Sigiliul este rupt din nou în Noua Revelație a lui Dumnezeu [pentru] lume. Aici trebuie să înțelegeți că marii Mesageri au venit cu toții din Adunarea Angelică, trimiși în lume pentru o mare misiune, trimiși în lume în momente de cotitură și oportunități extraordinare. Toți au venit de la Adunare. Toți au o Sursă comună. Nu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu sunt centrul universului. Au venit de la Adunarea care supraveghează această lume, o lume de mare importanță și semnificație în univers, deoarece umanitatea și-a păstrat conștientizarea spirituală. În ciuda numeroaselor sale erori și a istoriei sale tragice - mari conflicte și mari nenorociri pe care le-a comis asupra sa și asupra lumii - este încă o lume cu o mare promisiune și semnificație. Dumnezeu va crea un nou Sigiliu când Proclamația din acest moment este completă și va dura timp de secole. Oamenii vor pretinde în continuare că au mesaje de la Dumnezeu sau că sunt profeți sau răscumpărători. Dar Adunarea Angelică nu le va oferi ceea ce ar fi necesar pentru a le oferi pentru ca acest lucru să fie cu adevărat adevărat și autentice. În acest fel, Cerul face tot ce poate pentru a proteja marile Revelații, care sunt atât de vulnerabile la abuzul și neînțelegerea umană. Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume în acest mare moment de cotitură este cea mai expansivă dată vreodată lumii - dată unei lumi alfabetizate acum, o lume a comerțului și comunicării globale, o lume a pericolelor și riscurilor globale, dată acum cu propriul său comentariu pentru a limita posibilitatea ca acesta să fie interpretat greșit și aplicat greșit în viitor, dat cu repetări mari, a spus în multe feluri să ofere cea mai mare oportunitate oamenilor să înțeleagă cu adevărat ceea ce primesc și de ce trebuie dat în acest moment. Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume conține un avertisment, o binecuvântare și o mare pregătire. Fără pregătire, nu ați putea răspunde la avertisment. Fără avertisment, nu ați înțelege importanța preparatului. Și fără binecuvântare, nu ați avea puterea și nici nu știți unde să vă întoarceți în interiorul vostru sau între voi pentru curajul și determinarea de a face ceea ce trebuie făcut pentru lume, pentru a înțelege sensul real al scopului dvs. aici și de ce vino în acest moment decisiv. Acesta nu este un cadou pentru câțiva aleși, sau pentru câțiva indivizi aleși, sau pentru cei mai bogați și cei mai privilegiați dintre voi. Este dat întregii lumi, dat în termenii cei mai simpli, dat în cel mai clar mod posibil, dat cu mare forță, vorbind aproape tuturor căilor de experiență umană, dat pentru a oferi umanității această mare șansă de a restabili lumea și de a se pregăti pentru Comunitatea Mare a vieții, pentru care acum trebuie să învețe să răspundă. Nu credeți că acest lucru nu este relevant pentru nevoile voastre, pentru că aceasta este lumea pe care ați venit să o slujiți. Aceste două mari evenimente vor determina în toate problemele, în orice fel de moduri, ce fel de viață vei putea avea, ce îți va limita viața și ce poate scoate din tine forțele tale mai mari și scopul mai mare care se ascunde în interior tu sub suprafața minții tale. Nu credeți că acest lucru nu vă vorbește, pentru că ați fost trimiși în lume pentru aceasta. Ce se întâmplă în această lume și dincolo de această lume, în ceea ce privește această lume, va determina soarta și viitorul fiecărei persoane în viață astăzi și a copiilor lor și a generațiilor viitoare. Acesta este cât de puternic este acest lucru. Acesta este cât de necesar este acest lucru. Acesta [Noul Mesaj de la Dumnezeu] vă va schimba înțelegerea religiei și vă va aduce o mare claritate aici. Acesta va stabili unitatea tuturor religiilor și modul în care acestea s-au
 • 20. 20 construit una pe alta pentru a oferi adevărata bază morală și etică pentru comportamentul și înțelegerea umană. Dar trăiți într-o lume diferită acum și vă confruntați cu o lume foarte diferită în viitor - o lume a resurselor în scădere și a climatului instabil, o lume care va afecta viața tuturor, bogată sau săracă, în toate colțurile lumii. Atât de mare este nevoia. Riscul este atât de mare. Atât de mare este influența și puterea acestui lucru, încât Dumnezeu a vorbit din nou și a trimis un nou Mesager în lume. El este trimis de la Adunarea Angelică, asemănător cu toți cei care au fost trimiși înainte. Ei stau alături de el, pentru că el este Mesagerul acestui timp, al acestei ere și al vremurilor care vor veni pentru o perioadă foarte lungă de timp. Sigiliul va fi alături de el, iar Raiul va veghea să vadă cine poate răspunde prezenței sale pe Pământ. Căci acum este un om mai în vârstă și nu are mult timp să învețe acest lucru. [El] și-a petrecut viața primind o Revelație mai vastă și mai completă decât orice a fost dat vreodată omenirii înainte. Acesta va dezvălui sensul vieții în univers. Acesta va dezvălui ceea ce vine peste orizontul vieții voastre și al întregii lumi. Va dezvălui adevărata natură a spiritualității umane la un nivel superior, la un nivel numit Cunoaștere. Acesta va dezvălui ce trebuie să învețe omenirea pentru a crea o cooperare reală aici pe Pământ și pentru a pune capăt conflictelor sale neîncetate și a teribilului său jaf al lumii. Căci aceasta este singura lume pe care o vei avea care te poate susține. Universul din jurul tău nu va fi al tău de cucerit sau de explorat dincolo de acest sistem solar. Există mari pericole acolo, despre care omenirea nu știe nimic. Se uită încă prin ochii primitivi, ochii ignoranței și a speranței. Nu știe cu ce se ocupă într-o Comunitate mai mare de viață din univers. Dumnezeu trebuie acum să furnizeze acest lucru, cel puțin suficient, pentru ca omenirea să se poată pregăti și să acționeze cu înțelepciune și preocupare pentru viitor, mai degrabă decât să acționeze doar din oportunitate pentru moment. Acest lucru are de-a face cu cine ești - natura ta mai profundă, de ce ești așa cum ești și de ce ești conceput așa cum ești - ceea ce nu poți înțelege până nu îți dai seama că este pentru un scop mai mare, pe care îl ai încă de descoperit cu adevărat. Trebuie să acceptați că Sigiliul profeților a fost rupt. Nu de o persoană, nu de o religie, ci de Dumnezeu, care comunică lumii prin Prezența și Adunarea Angelică care supraveghează această lume și progresul și evoluția familiei umane. Aici va exista o mare claritate cu privire la întrebările religiei, sensul vieții voastre, destinul umanității și marile provocări viitoare, pentru care omenirea trebuie să se pregătească în acest moment. Nu vă retrageți de la acest lucru. Nu cădea în umbra propriilor preocupări. Nu disperați. Căci Dumnezeu ți-a dat o forță mai profundă în tine pentru a-ți permite să răspunzi, să te pregătești să înfrunți o lume mai mare și să experimentezi o viață mai mare. Nu înțelegeți încă ce înseamnă asta, dar în timp va deveni la fel de clar ca ziua. Căci Dumnezeu ți-a dat ochii să vezi și urechile să auzi, dar nu sunt ochii pe care îi vezi acum sau urechile cu care auzi acum. Cu toate acestea, ei sunt în interiorul vostru - mai adânc în voi. Aceasta este adevărata forță a vieții tale. Aceasta este adevărata forță a familiei umane. Aceasta va face diferența în rezultatul vieții voastre de pe Pământ aici și pentru viitorul și destinul umanității. Numai Noua Revelație a lui Dumnezeu pentru lume vă poate dezvălui aceste lucruri acum. Fără aceasta, umanitatea va continua în căderea sa disperată de luptă, în traiectoria sa disperată de luptă în viață, epuizând lumea atât de critic încât nu va putea susține civilizația umană sub nici un fel de formă recunoscută. Vei cădea pradă forțelor dominante ale universului și tot ceea ce ai creat de valoare se va pierde.
 • 21. 21 Numai Revelația lui Dumnezeu pentru lume poate să vă dezvăluie acest lucru în mod clar, fără denaturări, fără ca interesele oricărei rase străine să fie implicate, fără nici o manipulare sau înșelăciune. În inima ta, vei răspunde pentru că la un nivel mai profund ești încă conectat la Dumnezeu. Fie că sunteți religios sau nu, fie că aveți sau nu o tradiție de credință, sunteți încă conectat. Și aceasta este promisiunea viitoarei răscumpărări, sursa forței voastre mai mari și rezolvarea mai mare a tot ceea ce vi s-a întâmplat înainte. Sigiliul profeților a fost rupt din nou de Dumnezeu. A fost destinat să fie spart odată ce omenirea a ajuns la o anumită destinație, a atins un mare moment de cotitură în care s-ar confrunta cu provocări nemaivăzute de familia umană în ansamblu, cu care se confruntă o lume în declin și realitățile universului din jurul tău. Dumnezeu a dat claritatea acum pentru a înțelege despre ce vorbeau cu adevărat toate marile tradiții, înainte ca acestea să fie schimbate și adoptate și utilizate de generații de către indivizi și guverne în scopurile lor. Aici îi onorezi pe toți marii Mesageri și le înțelegi mai complet misiunea pe Pământ, într-o lumină clară. Căci nu ar trebui să existe nici o dispută și competiție între religiile lumii, pentru că toate au fost inițiate de Dumnezeu și toate au fost schimbate de om. Sigiliul a fost rupt, dar va fi restabilit odată ce Noua Revelație a lui Dumnezeu este completă și odată ce Mesagerul are timp să o prezinte în timpul său, ceea ce trebuie să se întâmple acum pentru ca Revelația să fie cu adevărat, complet autentică. Nu poate fi asamblat mai târziu de cei care nu l-au cunoscut. A fost marea sa sarcină să primească cea mai mare Revelație dată vreodată acestei lumi - să o compileze, să îi asigure acuratețea, să afle despre ea astfel încât să poată fi învățată, să o înțeleagă complet în timp ce el este o persoană aici în lume, să adune în jurul său indivizi curajoși care l-ar ajuta în aceste sarcini mărețe, astfel încât în viața sa, Revelația să poată fi redată în forma sa pură, rezolvând o dilemă care a afectat Revelațiile anterioare pentru omenire. Binecuvântarea este peste tine. Este peste lume, dar vine cu o mare urgență și necesitate. Nu este un lucru pe care să-l folosești pentru a încerca să te îmbogățești sau să te amesteci. Trebuie să-l abordați cu respect și mare seriozitate și dorința de a vedea ce înseamnă cu adevărat pentru voi și pentru lume. Trebuie să le vorbească oamenilor de toate tradițiile de credință și tuturor națiunilor și culturilor. Trebuie să fie liber de orice fel de proprietate de către o instituție religioasă existentă, dincolo de ceea ce Messenger a stabilit să o primească, să o pregătească și să o redea în lume. Va avea nevoie de sprijinul tău. Dar trebuie să aflați acest lucru și să îl aplicați în viața voastră pentru a înțelege. Nu puteți sta departe de el și să-l înțelegeți, pentru că acest lucru nu este posibil cu o mare Revelație născută din Rai pentru bunăstarea și protecția lumii. Binecuvântarea să fie asupra Mesagerului și a tuturor celor care îl ajută în anii săi rămași pe Pământ. Și ca cei care au curaj, smerenie și mare nevoie să înțeleagă, primesc acest lucru în timp pentru a-i recunoaște importanța esențială pentru viața lor și pentru viitorul acestei lumi. CAPITOLUL 6: MISIUNEA MESAGERULUI ESTE DE A ADUCE O NOUĂ REVELAȚIE ÎN LUME După cum a fost dezvăluit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 10 aprilie 2012 în Boulder, CO. Dumnezeu a trimis o nouă Revelație în lume, spre deosebire de orice a fost trimis de
 • 22. 22 peste o mie de ani. Un Mesager a fost trimis în lume - un Mesager care a dus o viață oarecum obișnuită, un Mesager care este un om umil și care a fost într-o pregătire foarte lungă pentru acest rol. În timp ce alții pot pretinde că un astfel de titlu este un Mesager al lui Dumnezeu, în adevăr, există doar unul care este trimis în lume. Cerul știe asta, desigur, deși oamenii vor face alte afirmații și afirmații. Oamenii se tem de Mesager. Le este teamă de ceea ce ar putea însemna pentru ei, cum le- ar putea schimba ideile sau cum le-ar putea chema într-un fel de serviciu sau asociere mai mare. Mulți oameni vor respinge Noua Revelație a lui Dumnezeu doar numai pe această bază, deoarece se tem că există o Nouă Revelație în lume care ar putea modifica cursul istoriei și destinului uman și care ar contesta multe dintre noțiunile și credințele predominante care au devenit instituționalizate și atât de bine stabilit. Dar Creatorul întregii vieți nu este legat de aceste lucruri și oferă doar Mesajul și Revelația esențiale pentru bunăstarea umanității și pentru viitorul și destinul umanității, atât în această lume, cât și într- o Comunitate mai mare de viață în univers. Noua Revelație a lui Dumnezeu este mai extinsă, mai cuprinzătoare și mai detaliată decât orice a fost adus vreodată în lume înainte. Se dă într-un moment în care familia umană a devenit alfabetizată și participă la o civilizație și o economie mondială cu comunicare internațională. Este un mediu foarte diferit de oricare dintre Revelațiile anterioare, care au fost de natură foarte regională și care s-au răspândit doar pe o perioadă mare de timp și prin multă discordie, conflict și violență. Omenirea se află la pragul unui univers plin de viață inteligentă - un univers neuman cu care acum trebuie să învețe să se lupte. Iar omenirea trăiește într-o lume a resurselor în declin și a instabilității mediului, spre deosebire de orice s-a văzut de mii de ani. Chiar și istoria voastră nu poate explica ce ar putea însemna acest lucru, cu excepția istoriei Pământului în sine. Revelația aduce propriul comentariu. Nu este pur și simplu o învățătură misterioasă care este lăsată pe seama interpretării umane, așa cum sa întâmplat înainte. Această Revelație este completă și cuprinzătoare, atingând aproape fiecare aspect al vieții unui individ și al vieții umanității, atât acum, cât și în viitor. Și totuși, ca toate Revelațiile din istorie, vorbește despre lucruri mai mari decât preocupările umanității de astăzi. Vorbește despre lucruri care vor face diferența dacă omenirea alege să se unească într-o lume în declin sau dacă va lupta și se va lupta pentru cine are acces la resursele rămase. Va face toată diferența dacă omenirea se poate pregăti pentru angajamentul său cu Comunitatea Mare, care are loc deja din cauza unei intervenții în lume de astăzi de către rase care sunt aici pentru a profita de slăbiciunea, conflictul și așteptările umane. Un Mesaj atât de mare a necesitat o pregătire extraordinară pentru Mesager și pentru acei puțini indivizi care au fost chemați să-l ajute în pregătirea și proclamarea sa. El nu este aici pentru a răspunde la fiecare întrebare sau pentru a avea o soluție pentru fiecare nevoie. Mesajul Său vorbește despre nevoia sufletului în interiorul individului - nevoia de a vă reconecta cu Sursa vieții și de a câștiga puterea pe care Dumnezeu a dat-o fiecărei persoane prin prezența unei inteligențe mai profunde în interiorul lor numită Cunoaștere. Mesagerul nu este aici pentru a argumenta, a dezbate sau a pune sub semnul întrebării problemele mondiale sau ambițiile diferitelor grupuri, națiuni sau triburi. El este aici pentru a aduce un Mesaj al Revelației și al răscumpărării popoarelor din întreaga lume, indiferent de poziția lor culturală individuală sau de apartenența lor religioasă, dacă au chiar una. Acest lucru transcende națiunile, cultura și ideologia religioasă. Acest lucru transcende controversele cu privire la aceste lucruri, deoarece este un Mesaj Nou de la Dumnezeu pentru răscumpărarea și pregătirea întregii lumi pentru o realitate și un viitor care vor fi foarte diferite de trecut.
 • 23. 23 Numai Dumnezeu poate oferi așa ceva. Căci chiar și în acest moment, religiile sunt împărțite, chiar și în interiorul lor. Ei sunt controversați și nu pot aborda în mod adecvat marile probleme globale în creștere care vor depăși omenirea în viitor dacă nu sunt pregătite. Discutarea despre cine are cea mai bună religie sau cel mai uimitor fondator nu poate face rău umanității decât acum. Este divizator și exclusiv. Se adaugă dilemei și fracturării familiei umane. Dumnezeu știe mai bine. Iar cel ales pentru a aduce Revelația este cel perfect. A trecut testele. El nu a ratat pregătirea îndelungată și tot ce i-a cerut lui și familiei sale. Oamenii vor rezista acestui lucru și îl vor supăra și vor acuza Mesagerul de tot felul de lucruri. Dar el este cel. Eșecul de a-și vedea valoarea și rolul său este un eșec din partea percepătorului, un eșec de a recunoaște și de a primi marea Binecuvântare pe care Dumnezeu o trimite acum în lume. Mesagerul nu are mândrie. El este un om smerit, dar trebuie să accepte marea chemare și responsabilitățile mai mari pe care aceasta i le pune și marea trudă pe care va trebui să o întâmpine pentru a aduce o nouă Revelație în lume. Dumnezeu a vorbit din nou. Iar Revelația lui Dumnezeu nu este pentru un grup de elită sau pentru privilegiați cultural, pentru bogați și indulgenți. Este pentru persoana din fiecare rang și stație a societății - din fiecare societate, chiar și cea mai primitivă, cea mai avansată, cea mai izolată sau cea mai globală. Numai înțelepciunea Creatorului poate vorbi așa, prin Prezența Angelică, prin Vocea Revelației, pe care o auziți în acest moment. Aduceți o nouă revelație în lumeMisiunea Mesagerului este de a aduce Revelația în lume, de a găsi primii săi respondenți, de a le oferi posibilitatea de a se angaja cu Revelația și de a se împăca cu propria lor natură mai profundă și cu chemarea în viață. De aceea s-a dat o mare parte din Învățătură, pentru a deschide calea revelației personale pentru cei care o pot primi, se pot adapta la ea și o pot aplica în viața lor cu succes. Cerințele sale nu sunt mari, cu excepția faptului că solicită o mai mare onestitate decât demonstrează majoritatea oamenilor în acest moment, o onestitate nu doar pentru a proiecta ideile și credințele cuiva asupra lumii, ci pentru a recunoaște curentul mai profund al vieții cuiva și, într-o stare de smerenie și hotărâre, alege să urmezi asta. Căci aceasta este puterea și prezența Cunoașterii în individ, pe care Revelația lui Dumnezeu o dezvăluie pe deplin pentru prima dată. Aici nu există eroi de închinat. Aici nu există Ziua Judecății. Aici nu există niciun test final, pe care aproape toată lumea ar eșua oricum. Căci Dumnezeu știe mai bine decât aceasta. Dumnezeu știe că, fără Cunoaștere, oamenii se vor șovăi și vor eșua, vor face greșeli prostești și își vor da viața și vor ceda forțelor periculoase și opresive. Căci fără Puterea lui Dumnezeu în individ pentru a-i îndruma, ce altceva ar face în afară de a-și demonstra slăbiciunea și confuzia și faptul că viața lor este dominată de alții? Vedeți, Dumnezeul lumii voastre este Dumnezeul întregii Comunități Mari, a întregului univers - un miliard, un miliard, un miliard de rase și mai mult, într-o singură galaxie și printre multe galaxii și alte dimensiuni, și creația neschimbată dincolo de aceasta. Aveți de-a face acum cu un Dumnezeu cu o măreție și o expansiune atât de mare încât ideile și credințele voastre palid și șovăie în fața unei asemenea măreții. Acesta este Dumnezeul care a pus Cunoașterea în tine să te ghideze și să te binecuvânteze și să te pregătească pentru o viață mai mare, să te scoată din luptele tale și din angajamentele tale jalnice și din mila de sine, să îți redea onoarea și demnitatea, respect, grație, compasiune și umilință. Misiunea Mesagerului este să învețe aceste lucruri, să ofere aceste lucruri, să suporte rezistența și respingerea celor care nu pot vedea și nu vor ști.
 • 24. 24 Aceasta este chemarea mai mare, vedeți. Acesta este ceea ce restabilește individul și dă promisiunea pentru o viață mai mare. Iată ce aduce onoare și demnitate tuturor oamenilor, chiar și celor mai săraci dintre săraci, care trăiesc în degradare. Aceasta este de a stabili o etică mai mare a unității și cooperării în fața unei lumi a resurselor în scădere. Vă puteți imagina chiar o astfel de lume, voi care ați trăit într-o stare de belșug, poate? Vă puteți imagina ce ar putea face acest lucru familiei umane? Ar putea distruge civilizația umană. Întâlnirea umanității cu forțe agresive care acționează subrept în lume ar putea doborî și distruge civilizația umană. Oamenii nu știu acest lucru. Ei nu se gândesc la asta. Poate că este prea mult pentru ei, aceia care și-au dat toate gândurile lucrurilor mărunte, frică să nu-și piardă privilegiile. Ei nu văd imaginea mai largă, care va determina rezultatul pentru toată lumea. Dar pentru cei care pot vedea și auzi, Apocalipsa le va vorbi și ei vor fi primii care vor răspunde. Și prin ele, Apocalipsa le va vorbi celor care au fost mai preocupați și mai puțin capabili să vadă marile evenimente care vin peste orizont. Un singur om nu poate face toate acestea. Va fi nevoie de logodna multora care lucrează împreună cu Messenger. Și atunci ai problema oamenilor care caută de sine și sunt agresivi, care cred că sunt atât de importanți în univers, care pretind că au propria lor versiune, acționând în afara concertului cu Messenger, încercând să se căsătorească cu Noua Revelație învățături sau cu propriile idei. Aceasta este corupția care se întâmplă ori de câte ori orice este pur este adus pe lume. Și de aceea Revelația este dată înaintea Proclamației. De aceea este scris. De aceea, puteți auzi Vocea Revelației pentru prima dată în istoria omenirii. Puteți auzi o astfel de voce care a vorbit cu Isus, Buddha și Mahomed. Poti auzi? Tu, care asculți atâtea alte lucruri de mică valoare, poți auzi aceste cuvinte? Chiar dacă sunteți îndoielnic și suspicios, puteți auzi Mesagerul și Revelația? Este la fel de simplu ca ziua, fără înșelăciune, fără complexitate, fără comentarii omenești pentru a înnoi curentul și a polua atmosfera Revelației. Misiunea Mesagerului este să stabilească aici noua Revelație a lui Dumnezeu. Misiunea Mesagerului este să stabilească Apocalipsa lui Dumnezeu aici suficient în anii săi rămași, astfel încât omenirea să poată începe să se pregătească pentru o lume în schimbare și să se pregătească pentru angajamentul ei cu Comunitatea Mare. Acest lucru vă va schimba teologia. Acest lucru vă va schimba înțelegerea față de Dumnezeu și modul în care lucrează Dumnezeu în lume. Acest lucru vă va provoca credințele religioase fundamentale despre ceea ce înseamnă răscumpărarea, deoarece atunci când vă gândiți la Dumnezeu în Comunitatea Mare, schimbă totul. Ce este Raiul pentru un miliard, un miliard, un miliard de rase și mai mult? Ce este Iadul când știi că Dumnezeu a pus Cunoașterea în tine și nu poți niciodată să scapi de ea - binecuvântarea și răscumpărarea ei? Care este apartenența sa religioasă la înțelegerea faptului că există miliarde și miliarde de religii în univers, fie mai mult sau mai puțin legate de realitatea Prezenței și Puterii lui Dumnezeu? Cine poate spune când Dumnezeu va vorbi din nou? Cine, fără aroganță și ignoranță, poate spune că Dumnezeu nu mai poate vorbi din nou? Nici Mesagerii lui Dumnezeu nu pot spune asta. Chiar și Gazda Angelică nu poate spune asta. Deci, ce persoană poate pretinde o astfel de autoritate pentru a determina ce va face Dumnezeu în continuare? Este simbolul aroganței și al prostiei. Misiunea Mesagerului va trebui să facă față tuturor acestor lucruri. Va trebui să se confrunte cu aroganța intelectuală. Va trebui să se confrunte cu o respingere oarbă. Va tr ebui să facă față oricărei forme de acuzație.
 • 25. 25 Aceasta se adresează celui care aduce cea mai mare expresie a iubirii lui Dumnezeu care a fost primită în 1400 de ani. Aceasta se îndreaptă către cineva a cărui viață, deși se confruntă cu dificultăți și imperfecte, este totuși o demonstrație a Revelației în sine. Pentru prima dată în istoria omenirii, întreaga lume poate asista la procesul Revelației în loc să audă doar despre ea prin povești îndepărtate și povești fantastice. Pentru prima dată, familia umană poate auzi Vocea Apocalipsei, poate citi cuvintele Apocalipsei, nu așa cum au fost descrise secole mai târziu de oameni care nu l-au cunoscut pe Mesager, care nu au fost purtate prin tradiția orală în beneficiul populațiilor analfabeți, dar ceva în regulă în acest moment. Căci omenirea nu are secole să se împace cu acest lucru. Schimbarea care este în curs este prea rapidă. Convergența forțelor mai mari este prea puternică și copleșitoare. În întreaga lume, oamenii simt anticipație și anxietate cu privire la direcția lumii. Orice ar atribui aceste temeri sau oricum ar putea încerca să o definească, este pentru că simt Marile Valuri ale schimbării care vin pe lume. Ei simt că omenirea devine din ce în ce mai slabă, mai vulnerabilă, supusă acum unor forțe dincolo de conștientizarea sa. Din această cauză, Dumnezeu a trimis Revelația în lume. Din acest motiv, Messenger este aici. Onorează-l. Respecta-l. El nu este un zeu, dar niciunul dintre Mesageri nu era zeu. El nu este perfect, dar niciunul dintre Mesageri nu a fost perfect. El s-a luptat cu Apocalipsa pentru că toți Mesagerii s-au luptat cu Apocalipsa lor. El va fi atacat și condamnat, deoarece toți Mesagerii au fost atacați și condamnați de aceeași lipsă de gândire, aroganță și ignoranță cu care Mesagerul de astăzi va trebui să se confrunte și se confruntă chiar și în acest moment. Misiunea sa nu este să construiască punți sau să schimbe guvernele sau să îndrepte orice problemă, eroare și nedreptate din lume. Misiunea sa este de a oferi restaurarea secretă individului și de a pregăti omenirea pentru cele mai mari evenimente din istoria omenirii, care sunt acum asupra voastră și care vin peste orizont chiar și în acest moment. Omenirea nu va avea nimic dacă nu poate supraviețui într-o lume în declin. Marile tale opere, comorile și arta vor dispărea. Omenirea nu va avea nimic în Comunitatea Mare, unde libertatea este atât de rară, dacă nu poate stabili înțelepciunea și proteja granițele sale și nu își poate uni poporul suficient de suficient pentru a putea răspunde pentru bunăstarea, protecția și avansarea lor reciprocă. În Lumina Revelației, nebunia umană, ignoranța și aroganța sunt atât de dezvăluite pe deplin. Este ca și cum o mare Lumină [strălucește] asupra lumii și tot ceea ce este întunecat și secret, tot ceea ce este înșelător și rău intenționat, devine expus în Lumina Revelației - slăbiciunea pozițiilor oamenilor; calitatea jalnică a vieții lor; marea lor nevoie de restaurare, demnitate și răscumpărare; corupția umană; înșelăciunea umană; cei care pretind că sunt religioși, care nu sunt religioși, dar care folosesc religia pentru putere și dominație. Toate acestea vor fi dezvăluite în Lumina Revelației și de aceea cei care vor nega Revelația vor trebui să se pronunțe împotriva ei, pentru că va amenința poziția lor; le va expune slăbiciunea, erorile și tendințele lor periculoase. Revelația este produsul marii Iubiri, pentru că Dumnezeu nu este supărat pe umanitate. Căci Dumnezeu știe că fără puterea și prezența Cunoașterii pentru a-i îndruma pe oameni suficient în propria lor conștientizare, că oamenii vor acționa prostesc, egoist și distructiv. Dumnezeu știe asta. Omenirea nu. A înțelege acest lucru nu este doar o chestiune de credință. Este o chestiune de recunoaștere mai profundă, de o rezonanță mai profundă în sine, de o sinceritate mai profundă pe care tu însuți nu o poți împlini și că este nevoie de o Revelație mai mare în lume. Oamenii pot fi atât de sinceri? Oare oamenii pot fi atât de sobri despre ei înșiși fără condamnare? Oare oamenii pot face cu adevărat un bilanț al locului în care se află și - indiferent