SlideShare a Scribd company logo
1
Bertha Dudde – Broșura tematică 007
Dragostea - cea mai înaltă poruncă
Iubirea de Dumnezeu – iubirea de aproape – iubirea egoistă
Ce este iubirea?
O selecție din Revelații de la Dumnezeu
primite prin ”Cuvântul interior”
de Bertha Dudde
2
Dragostea – cea mai înaltă poruncă
Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de
Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește,
acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”
*************************
Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai
vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină.
Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil
tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui.
Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse.
Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații
www.bertha-dudde.info
Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmănd adresa următoare:
http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html
1
Versiunea în limba engleză
3
Cuprins
BD 4000 Mesajul Bibliei înseamnă învățătura iubirii ... Explicații despre Isus... Transcrierile ... ...... 4
BD 4128 Numai cel ce rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el .............................................. 5
BD 7648 Dumnezeu ca Tată iubitor ..................................................................................................... 6
BD 8032 Ce este dragostea? .. Transformarea dragostei de sine în dragoste de aproape ................. 7
BD 4961 Dragostea de Dumnezeu și de aproape ................................................................................. 9
BD 5963 Iubește „Cel care rămâne în dragoste, rămâne în Mine” .................................................... 10
BD 6121 Măsura corectă a dragostei de sine .. “ca pe tine însuți”..................................................... 11
BD 8584 Dragostea pentru Dumnezeu este demonstrată prin dragostea față de aproape............. 12
BD 7811 Iubiți-vă unii pe alții............................................................................................................. 15
BD 7294 Luptați cu dragostea de sine... ............................................................................................. 16
BD 1021 Împreună în dragoste .... ...................................................................................................... 17
Calea pământească ușoară .................................................................................................................. 17
BD 0873 Dragostea senzuală .............................................................................................................. 17
BD 6360 Contribuțiile sociale ............................................................................................................. 18
BD 8576 Înțelesul vieții pământești ... Activitățile caritabile ............................................................ 19
BD 1829 Îndeplinirea datoriei ............................................................................................................ 21
BD 5927 Urmându-l pe Isus ... Trăind o viață în dragoste ................................................................. 22
BD 8678 Cea mai importantă poruncă trebuie îndeplinită: Dragostea ... ........................................ 23
BD 6086 Sarcina pământească: Îndeplinirea poruncilor iubirii ....................................................... 24
BD 8626 Oamenilor le lipsește dragostea și credința ........................................................................ 25
BD 7708 Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului divin........................................... 27
BD 7709 Iubirea lui Dumnezeu... Zilele din urmă ... ........................................................................... 28
4
Iubirea de Dumnezeu – iubirea de aproape – iubirea egoistă
Ce este iubirea?
BD 4000
Mesajul Bibliei înseamnă învățătura iubirii ...
Explicații despre Isus...
Transcrierile ...
revelat în 16.03.1947
Trebuie să fiți învățați de spiritul din voi sau veți rămâne fără cunoștințe spirituale.
Spiritul, însă, poate deveni activ doar dacă trăiți o viață în iubire ... Și, prin urmare,
misiunea Mea ca ființă umană pe pământ a constat inițial în transmiterea învățăturii
divine a dragostei, iar pentru ca ființa umană să se conformeze cu aceasta, mai întâi
trebuie să se transforme astfel încât să permită spiritului din interiorul său să devină
activ și numai atunci devin posibile și alte instrucțiuni spirituale. Cu toate acestea, în
timpul vieții Mele oamenii de pe pământ s-au abătut atât de mult de la dragoste încât
trebuiau să fie informați în mod repetat și tot mai detaliat despre consecințele lipsei lor
de dragoste, porunca iubirii trebuia să le fie predicată în mod constant și am reușit să
inițiez doar câțiva în cunoașterea profundă. Cu toate acestea, nu ar fi fost înțelept din
partea Mea să împărtășesc aceste cunoștințe oamenilor în general, pentru că fără iubire
rămâne cunoaștere moartă, fără rezultat. Și, prin urmare, a fost voia Mea ca transcrierile
ucenicilor Mei să fie păstrate într-o astfel de formă încât, într-adevăr, să fie lipsite de
cunoștințe profunde, dar totuși să conțină învățătura dragostei și oricine le urmează va
pătrunde, de asemenea, într-o cunoaștere mai profundă, dacă și-o dorește în mod serios.
Eu Însumi am împărtășit cunoștințe din abundență, însă eu, de asemenea, cunoșteam
inimile ascultătorilor Mei, eram conștient de gradul lor de iubire, de voința și înțelegerea
Personalității Mele care i-a făcut să accepte ca singurul adevăr cunoștințele oferite de
Mine. De asemenea, am instruit ucenicii Mei și prin umplerea cu Spiritul Meu după
înălțarea Mea, i-am împutenicit să împărtășească oamenilor aceleași informații pe care
le-au primit prin spirit și, astfel, oamenilor cărora le-a fost adusă Evanghelia de către
ucenicii Mei au beneficiat de o grijă atentă, dar deoarece o viață de iubire este
întotdeauna o condiție prealabilă pentru a înțelege cunoașterea profund spirituală și a
obține binecuvântarea din ea, porunca iubirii a trebuit să fie transmisă generațiilor
viitoare și, prin urmare, a fost scrisă de ucenicii Mei, după instrucțiunile Mele, ca să fie
păstrată așa cum I-am învățat cât am fost pe pământ. Modul Meu de viață, care trebuia să
servească ca un exemplul tuturor oamenilor, a fost, de asemenea, un subiect al
transcrierilor care au fost lăsate omenirii, ca moștenire a discipolilor Mei, dar cărora le
lipsește cunoașterea mai profundă pentru că aceasta este voia Mea. Oricine este fără
iubire, dar dorește să atragă cunoștințe din Scripturi, care într-adevăr includ Cuvântul
Meu, nu știe ce să facă cu acestea, deoarece cunoașterea spirituală este lumina care este
aprinsă numai prin dragoste, care poate izbucni în strălucire completă când spiritul
5
ființei umane se trezește și apoi iluminează persoana din interior. Cunoștințele
dobândite din punct de vedere academic sunt valoroase doar dacă pot fi examinate și
asimilate pentru a deveni proprietate intelectuală, dar acest lucru este posibil doar cu
ajutorul spiritului, adică indispensabil prin dragoste.
Ce este mai ușor de înțeles decât faptul că Eu Însumi v-am învățat doar dragostea cât am
fost pe pământ, precum și prin transcrierile care au urmat, în acord voia Mea și că în
primul rând porunca iubirii trebuie să fie prezentată oamenilor? Ce este mai ușor de
înțeles decât faptul că ființa umană trebuie să fie atenționată extrem de des pentru a se
conforma acestei porunci, pentru a atinge maturitatea psihologică? Toate cunoștințele
viitoare sunt doar rezultatul unei vieți trăite în dragoste și vor fi împărtășite fiecărei
persoane așa cum este benefică pentru ea. Pentru că imediat ce spiritul său a devenit
activ, el poate primi cunoștințe nelimitate, deoarece gradul de înțelepciune pe care-l
dorește este determinat de el însuși, iar atunci nu va trebui să le accepte din cărți, ci îi
vor fi oferite direct din împărăția spirituală care, însă, nu poate fi înțeleasă decât de o
persoană care are spiritul trezit prin respectarea poruncilor Mele ale iubirii și care nu va
fi niciodată înțeleasă de cei care trăiesc fără iubire și încearcă să obține cunoștințe doar
din cărți. Aceasta este cunoașterea moartă, doar spiritul vă dă viață ... numai dragostea
vă va acorda o înțelegere completă ....
Amin
BD 4128
Numai cel ce rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el ...
revelat în 22.09.1947
Dragostea trebuie să devină aprinsă în voi, dacă vreți să fiți uniți cu Mine. Numai cine
rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el. Și astfel trebuie să vă simțiți impulsionați
de inima voastră să dăruiți dragoste aproapelui vostru, să-l faceți fericit și să-i câștigați
afecțiunea, trebuie să fiți în armonie constantă cu acesta, trebuie să-i fiți un prieten și un
frate, trebuie să-i împărtășiți bucuria și suferința și întotdeauna să vă străduiți să-i
ușurați soarta pe pământ și trebuie să fiți întotdeauna dispuși să-l ghidați corect în
chestiuni spirituale, pentru că cea mai importantă și cea mai plăcută activitate a iubirii
este ca sufletul său să beneficieze sau să fie salvat. Dacă sunteți impulsionați de iubire,
adică dacă vă simțiți îndemnați în adâncul vostru să faceți lucrări de iubire, Sunt strâns
unit cu voi, căci sentimentul iubirii arată deja că Eu vă iau în stăpânire, este o revărsare a
puterii iubirii Mele de voi, care este rezultatul voinței voastre de a vă întoarce spre bine,
și astfel de a vă întoarce inconștient spre Mine.
Cu siguranță vă pot atrage pe toți spre inima Mea, pot să aprind instantaneu iubirea în
voi și, astfel, să vă câștig pe toți pentru Mine, dacă aș vrea să fac asta ... însă, în acest caz
n-ași avea creații vii ca imagine a Mea, ci numai ființe judecate fără voință liberă ca semn
al divinității lor. Dar vreau să lucrez și să creez cu ființe perfecte, vreau să le dau
6
fericirea supremă pentru că dragostea Mea pentru ele este infinit de profundă și Eu pot
face acest lucru numai dacă au ajuns la un anumit grad pe care oamenii ar trebui să
poată să-l atingă pe pământ. Și de aceea Eu trebuie să vă avertizez constant să fiți activi
în dragoste, pentru că vreau să fiu unit cu voi pentru a putea să lucrați cu toată
plinătatea în voi și astfel să creșteți puterea iubirii voastre, astfel încât să deveniți voi
înșivă ființe divine, așa cum a fost destinul vostru la început.
Vreau să fiu împreună cu voi, dar trebuie să atingeți această fuziune din voința voastră
liberă ... Și de aceea trebuie să practicați dragostea, trebuie să faceți mereu un efort să
faceți fapte bune, trebuie să vă schimbați sentimentele dacă nu s-a aprins încă dragostea
în voi, trebuie să vreți să fiți buni și atunci veți fi în stare să deveniți căci Eu voi
binecuvânta și vă voi da putere să puneți în aplicare. Trebuie să fiți uniți cu Mine și Eu
voi veni și vă voi lua în posesie cu intenția de a nu renunța niciodată la voi sau să vă las
să vă separați din nou de Mine. Căci dragostea Mea este atât de profundă că nu se va
odihni până când nu a avut loc unificarea totală, pentru că aceasta a fost starea originară,
deoarece creațiile Mele vii au ieșit din Mine, pentru că ele sunt putere din Mine, care în
mod inevitabil trebuie să se întoarcă la Mine din nou ....
Amin
BD 7648
Dumnezeu ca Tată iubitor ...
revelat în 15.07.1960
Pentru majoritatea oamenilor Eu Sunt un Dumneze îndepărtat, inaccesibil, dacă încă mai
cred în Mine .... Dar ei nu au o legătură cu Mine, ei Mă văd în depărtare, ei într-adevăr
văd în Mine pe Dumnezeul și Creatorul lor, dar nu pe Tatăl lor .... nu au stabilit încă
relația unui copil cu Tatăl său și de aceea nu îndrăznesc să Mi se adreseze ca unui Tată și
nici nu așteaptă ajutor pentru că ei exclud iubirea Mea de Tată și văd în Mine doar un
Dumnezeu care-i pedepsește, un Judecător nemilos Care-i condamnă fără milă dacă nu
trăiesc în conformitate cu voința Lui. Oamenii nu știu despre uriașa Mea iubire pentru ei
căci altfel M-ar aborda cu încredere și ar dori să comunice cu Mine ... Ei nu știu că au ieșit
din dragostea Mea și că iubirea Mea le aparține în ciuda lor faptul că au devenit păcătoși
... Ei sunt încă departe de Mine și de aceea nu pot fi pătrunși de puterea Mea, pentru că
atunci ar trebui să se întoarcă devotați spre Mine... pentru că ei ar trebui să caute
prezența Mea și să-și însumeze voința spre a fi acceptați de Mine ca și copii ai Mei ....
Este dificil să le transmiteți aceste cunoștințe ... pentru că Eu Sunt și voi rămâne o Ființă
de neatins pentru acești oameni, Care stă mult deasupra umanității și Care are contact cu
ei puțin sau deloc. Ei nu cred într-o relație între Creator și creația sa vie, ei simt și sunt
într-adevăr izolați atâta timp cât nu-și ridică singuri izolarea și nu încearcă să se alăture
Mie. Cu toate acestea, Eu vreau să fiu Tată copiilor Mei; Vreau să fiu aproape de oameni,
atât de aproape încât vor putea să Mă audă. Dar acest lucru necesită mai întâi ca voința
7
liberă a ființei umane să dorească să fie în contact cu Mine. Omul trebuie să vrea să se
apropie de Mine, trebuie să anuleze distanța mare dintre noi prin voința lui de a fi în
contact cu Mine. Și această hotărâre se poate trezi în ființa umană, dacă iubirea Mea i se
va vesti în mod repetat, dacă îi Sunt prezentat ca Ființa supremă perfectă, Care este
iubire pură și Care vrea să dăruiască marea Lui iubire creațiilor Sale vii pentru a le face
fericite. Trebuie să fiu prezentat oamenilor ca fiind perfect, iar perfecțiunea include o
abundență de dragoste pentru creațiile Mele vii. Numai atunci când omul poate crede în
dragostea Mea, se va aprinde dragostea lui pentru Mine și va tânji să intre în contact cu
Mine ....
Și apoi se va simți ca și copil al Meu și va tînji spre Tatăl său spre a comunica intim cu El.
Nu va mai simți nici o inhibiție, el va vorbi cu Mine ca un copil care vorbește Tatălui său
și el va simți și dragostea Mea și de aceea Mă abordează cu încredere ... Și atunci pot fi
prezent cu El, atunci distanța cea mare este anulată, atunci copilul va fi capabil să-Mi
audă vocea pentru că ... dacă țintește spre Mine ... el a devenit iubire în sine, care
provoacă unitatea copilului cu Tatăl ... Și imediat ce sunteți capabili să Mă portretizați
ființelor umane ca Dumnezeul și Creatorul lor, ca cel mai iubitor Tată care doar dorește
să se unească din nou cu copiii Săi așa cum a fost la început ... de îndată ce Mă prezentați
pe Mine ca pe un Dumnezeu al iubirii, oamenii își vor pierde timiditatea imensă față de
Mine și se vor întoarce cu încredere spre Mine când au probleme. Ei vor primi ajutorul
Meu și apoi vor încerca să vină mai aproape de Mine, căci ei vor fi prinși de dragostea
Mea și vor fi trași cu blândețe, dar în mod constant în sus. Într-o zi va avea loc și uniunea,
odată ce ființa umană a simțit iubirea Mea, nu se va mai despărți de Mine, ci cu tot mai
multă nerăbdare se va îndrepta spre Mine, iar distanța cea mare va fi în cele din urmă
biruită de ființa umană care nu mai vede în Mine doar pe Dumnezeul și Creatorul său, ci
pe Tatăl său, Căruia îi va urma calea și cu certitudine va ajunge la destinație ....
Amin
BD 8032
Ce este dragostea? ..
Transformarea dragostei de sine în dragoste de aproape ...
revelat în 04.11.1961
În mod repetat vi se amintește să trăiți o viață în iubire. Căci dragostea este tăria care vă
răscumpără, dragostea este calea care duce spre Mine, dragostea este elementul Meu
fundamental și, prin urmare, oricine trăiește în dragoste este în strânsă legătură cu
Mine, pentru că în mod inevitabil mă atrage pe Mine aproape de sine, Cel Care Sunt
dragostea Însăși ... Dar ce înseamnă să trăiți o viață de iubire în conformitate cu voia
Mea? ....
Ar trebui să vă schimbați dragostea egoistă, care este natura voastră de la începutul
încarnării ca ființe umane, într-o dragoste altruistă pentru aproape, adică voi trebuie să
8
vă schimbați dragostea care cere, cea care dorește să primească, în iubire altruistă care
dorește să dăruiască, care dorește să ofere, singura care poate fi numită "iubire divină".
Căci adversarul Meu știe cum să schimbe această dragoste divină din voi în contrariul,
cum să instaleze dorinta pentru lucruri anti-divine, el a știut să trezească în voi dorințe
pe care căutați să le îndepliniți; el a introdus dragostea egoistă în inima voastră și voi
trebuie să încercați să o schimbați din nou în iubire divină, dezinteresată, în timpul vieții
voastre pământești .
Și astfel ar trebui să practicați iubirea altruistă pentru aproape; ar trebui să vă gândiți
mai puțin la voi înșivă pentru a vă interesa personal de soarta celorlalți.... Ar trebui să
faceți oamenii fericiți și să emanați iubire sinceră, pentru că doar această dragoste este
divină; este iubirea care ne conectează din nou în timp și eternitate. Pentru acest motiv
atenția oamenilor ar trebui să fie în mod repetat atrasă spre sarcina lor pământească de
a se transforma în dragoste; de nenumărate ori ar trebui să li se amintească poruncile
iubirii Mele și, în același timp, ar trebui să fie informați despre efectul asupra sufletului
unei ființe umane a unei vieți trăite în dragoste, ei ar trebui, de asemenea, să li se spună
de ce Eu le vreau dragostea... trebuie să le fie explicat că au căzut în abis, pentru că au
respins dragostea Mea, pentru că ei au părăsit ordinea Mea, deoarece s-au așezat în afara
fluxului iubirii Mele și astfel și-au transformat natura în contrariul. Oamenii trebuie
instruiți în faptul că puterea iubirii garantează de asemenea "viața", în timp ce ființa fără
iubire este moartă, deși trăiește o viață iluzorie ca ființă umană ... Ar trebui să știe că ei
trăiesc pe pământ pentru a dobândi viața veșnică pentru ei înșiși și că acesta necesită,
de asemenea, un grad de iubire care implică o luptă conștientă împotriva iubirii egoiste.
Ființa umană ar trebui să știe că "dragostea" pe care o vreau Eu ar trebui să fie înțeleasă
doar ca iubirea altruistă, care dăruiește și oferă. Și dacă acum își propune să-și schimbe
natura în dragoste, atunci va experimenta în curând eficacitatea iubirii divine ... va învăța
să înțeleagă totul, va deveni iluminat, va ieși din întunericul spiritual, va ajunge la
"înțelegere", va fi pătruns de spiritul Meu și va fi capabil să învețe pe alții, pentru că
realizarea sa interioară îi va da capacitatea de o transfera altuia, deși și acesta din urmă
trebuie să fi ajuns în primul rând în această stare spirituală iluminată datorită faptelor
sale de iubire, pentru a reuni înțelegerea pentru aceasta ... pentru a recunoaște
cunoștințele transmise ca adevăr.
Dragostea trebuie să rezulte într-o stare spirituală clară, altfel împlinirea poruncii
Mele a iubirii va fi mereu în cuvinte prefăcute, dar dovezile acesteia nu se
materializează. Dragostea vine mai întâi, iubirea este Divină, iubirea este focul care va
radia irevocabil lumina .... Astfel înțelepciunea trebuie să fie recunoscută acolo unde este
practicată dragostea adevărată, astfel încât raționamentul unei persoane să fie corect,
astfel încât o lumină interioară să fie aprinsă în el și el va vorbi apoi, de asemenea, cu
înțelepciune, pentru că spiritul din el se exprimă, pentru că Eu sunt capabil să-i vorbesc
și Cuvintele Mele sunt cu adevărat lumină și viață și dau dovadă de cea mai profundă
înțelepciune. Și astfel, efectul unei vieți în iubire trebuie să fie identificabil, pentru că
"oricine rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el ..." și astfel spiritul Meu lucrează
9
oriunde pot fi Eu, iar acest lucru se exprimă astfel încât cu adevărat să nu mai pună la
îndoială prezența Mea ....
Amin
BD 4961
Dragostea de Dumnezeu și de aproape ...
revelat în 04.11.1961
Faceți aproapelui ceea ce ați vrea ca oamenii să vă facă atunci când suferiți greutăți ...
Aceasta este porunca iubirii de aproape, care este cea mai importantă poruncă pentru
voi, pentru că include dragostea pentru Dumnezeu la același timp. Căci oricine iubește
pe aproapele său ca pe fratele său, iubește și pe Tatăl, mai presus de toate, al Cărui copil
este aproapele. Și astfel voi știți ce ar trebui să faceți pentru a deveni binecuvântați,
pentru aceste două porunci sunt simbolul voinței Mele, a cărei împlinire este sarcina
voastră pământească. Dacă sunteți atenți la aceste două porunci ale dragostei pentru
Dumnezeu și pentru aproapele vostru veți fi incapabili să comiteți un păcat și veți trăi să
îmi faceți Mie plăcere și eu vă voi binecuvânta în schimb, prin creșterea înțelegerii, a
înțelepciunii, a luminii și a puterii voastre. Voi, oamenii, ar trebui să știți, de asemenea,
că sunteți în mod repetat abordați de adversarul Meu pentru a vă împinge de pe calea
cea dreaptă, pentru a vă face să Mă părăsiți. Și, prin urmare, el va încerca să vă împiedice
să treziți favoarea Mea ... El va încerca să vă oprească să Mă iubiți pe mine și pe
aproapele vostru și în mod repetat să vă convingă să vă îndepărtați de aceste porunci ale
Mele. El vă va face conștienți de faptul că voi sunteți mai importanți, că ar trebui să vă
gândiți mai întâi la voi și astfel să lăsați să domine iubirea egoistă, astfel încât să nu aveți
compasiune față de greutățile semenilor voștri și să Mă neglijați în favoarea propriilor
voastre eforturi .... a posesiunilor pământești, care sunt temporare.
Și astfel va trebui să decideți, va trebui să alegeți pe Mine sau pe adversarul Meu ....
trebuie să împliniți poruncile Mele sau să pieriți în dragoste egoistă, pentru că
adversarul Meu vrea doar să vă ruineze. Dar dragostea pe care mi-o dați Mie și
aproapelui vostru vă va face fericiți, pentru ca această iubire este cu adevărat o forță și
crește posesiunile voastre spirituale. Singurul vostru scop în viață este să-i ajutați pe
semenii voștri, pentru că dragostea altruistă de aproape este mijlocul potrivit de
eliberare pentru sufletul vostru, este prețul de cumpărare pentru beatitudinea veșnică.
Cu toate acestea, în regatul spiritual dragostea este naturală, în timp ce pe pământ este
un efort să se ridice deasupra sa, pentru că iubirea egoistă constituie în continuare o
contragreutate puternică care, însă, este dragoste îndreptată greșit și blochează intrarea
în împărăția spiritelor binecuvântate. Dragostea iese din Mine și conduce din nou la
Mine, dar oricine este în afara dragostei s-a exclus în mod voluntar din circuitul Meu și
este, prin urmare, în pericol de a cădea pradă celui care este în întregime fără dragoste
pentru că el este adversarul Meu. De aceea trebuie să se lupte, dragostea trebuie să fie
practicată și, prin urmare, porunca Mea să fie întotdeauna respectată; vă veți transforma
10
în dragoste prin eforturi altruiste ale iubirii, astfel încât să corespondeți cu natura Mea
fundamentală, ca să vă eliberați de robia vrăjmașului vostru, astfel încât vă veți uni cu
Mine și veți fi veșnic fericiți ....
Amin
BD 5963
Iubește „Cel care rămâne în dragoste, rămâne în Mine” ...
revelat în 21.05.1954
În unitate cu Mine vă găsiți pacea minții voastre. Dorința voastră este satisfăcută după ce
știți că sunteți una cu Mine, dacă v-ați unit cu Mine prin dragostea sau prin rugăciunea
din inimă trimisă Mie în spirit și în adevăr. Rugăciunea este voința de unire cu Mine,
activitatea iubirii este însă împlinirea acesteia pentru că "Cel care rămâne în dragoste
rămâne în Mine și Eu în el "... Dragostea este cea mai importantă .... și tot ceea ce este
descris ca maturizare a sufletului, întoarcerea în casa Tatălui și fericirea veșnică depind
de faptele dragostei ... Dacă țineți în minte mereu aceste cuvinte: "Cel care rămâne în
dragoste rămâne în Mine și Eu în el ... ", dacă vă amintiți mereu că Eu Sunt Dragostea
Însăși, atunci veți considera că îndeplinirea poruncilor Mele ale iubirii sunt cel mai
important lucru, iar apoi veți încerca să trăiți o viață în dragoste pentru a fi astfel veșnic
uniți cu Mine. Dragostea este totul ... ea este răscumpărarea puterii, este lumină, este
principiul divin, centrul ordinii eterne ... Dacă un om trăiește fără iubire, atunci el a
părăsit complet ordinea, gândurile și activitatea lui sunt complet în opoziție cu
Dumnezeu, este orb spiritual, adică el este ignorant și nu este răscumpărat din mâinile
adversarului care dorește să-l excludă din toată fericirea ...
Eu Sunt Dragostea Însăși, lipsit de inimă este adversarul Meu ... și oricine dorește să se
unească cu Mine, care vrea să ajungă la Mine trebuie să trăiască o viață în iubire, pentru
că atunci Eu trebuie să fiu, de asemenea, cu el, pentru că dragostea este și a fost
substanța Mea fundamentală din eternitate. Eu dau cu siguranță binecuvântări
nelimitate, vă acord cu siguranță ceea ce nu meritați și nu vă străduiți suficient voi
înșivă, însă toate darurile harului Meu intenționează să atingă numai un singur scop, să
vă transformați în dragoste, pentru că, chiar dacă aș vrea să vă dau totul... ați rămâne
morți fără iubire, fără iubire ați rămâne ființe judecate ... ați rămâne doar creațiile Mele
vii, însă niciodată nu ați putea deveni copiii Mei. Numai dragostea poate să realizeze
atingerea divinului pentru creațiile Mele vii, dragostea ne poate uni, altfel mereu veți
conduce o existență mizerabilă ca ființe izolate în afara Mea. Iată de ce prima și cea mai
importantă poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele
tău ca pe tine însuți .... Starea voastră spirituală pe pământ, precum și în veșnicie
depinde într-o zi de împlinirea acestei porunci ... De aceea am instruit ucenicii Mei să
meargă în lume și să propovăduiască umanității învățătura divină a dragostei .... de aceea
Eu Însumi am dat exemplu oamenilor de pe pământ de cum se trăiește o viață în iubire și
am sigilat învățătura Mea despre dragoste prin moartea pe cruce, pe care am suferit-o în
11
locul semenilor Mei, datorită dragostei Mele enorme .... pentru că Eu am recunoscut
infinita lor greutate și am vrut să-i ajut.
Atât timp cât voi ignorați aceste porunci ale Mele, veți fi în imposibilitatea de a atinge
fericirea, indiferent cât de profund vă smeriți în praful din fața Mea, pledând pentru mila
Mea ... Dragostea Mea pentru voi nu poate fi depășită și vreau să vă câștig pe toți pentru
Mine, însă fericirea Mea numai constă în reciprocitatea dragostei voastre și trebuie să
mi-o acordați voluntar .... Și apelul vostru la milă trebuie să se bazeze pe dorința voastră
de a fi cu Mine pentru că Mă iubiți ... și pentru acum vă dați seama cât de departe sunteți
încă de Mine. Trebuie să încercați să ajungeți la Mine, trebuie să doriți să atingeți
unitatea cu Mine și de aceea trebuie să trăiți o viață în iubire voi înșivă altfel unitatea nu
va fi niciodată posibil a se realiza. Luați în considerare faptul că, cu fiecare faptă de
dragoste, atrageți Însăși Dragostea eternă spre voi... dar Ea nu poate intra în inimile
voastre dacă sunteți încă în contradicție completă cu natura fundamentală a lui
Dumnezeu ... Vă uniți cu Mine doar prin dragoste și aceasta trebuie să aveți în minte
mereu și să căutați să îndepliniți porunca iubirii ca cel mai important lucru ... trebuie să
știți că nici o ființă umană nu poate deveni fericită fără iubire.
Amin
BD 6121
Măsura corectă a dragostei de sine ..
“ca pe tine însuți”...
revelat în 27.11.1954
A face un sacrificiu în locul semenilor voștri reprezintă cu adevărat dragostea ne-egoistă
de aproape ... în acest caz, vă iubiți aproapele mai mult decât pe voi înșivă. Dacă îi dați
aproapelui ceea ce vă doriți și voi, atunci vă iubiți aproapele cu aceeași măsură ca pe voi
înșivă .... Eu vă cer doar această dragoste de aproape, adică aceasta trebuie să fie
practicată în mod voluntar pentru a rezulta în binecuvântări spirituale pentru voi .... Cu
toate acestea, dacă sunteți, de asemenea, dispuși să faceți sacrificii, dacă mergeți în mod
voluntar să vă ajutați semenii, atunci această dragostea de aproape va fi mult mai
valoroasă și, ca urmare, realizarea sufletului va fi de departe mai mare ... Omului i se
acordă o anumită sumă de iubire egoistă pentru că este necesară pentru îndeplinirea
sarcinilor pământești, astfel încât ființa umană să poată susține viața sa fizică, astfel
încât să poată da ceea ce trupul are nevoie pentru sine, pentru a putea trăi viața sa
pământească ... Această dragoste egoistă nu ar trebui să fie exagerată, astfel încât
persoana să nu-și ia în considerare semenii... dacă el își dăruiește doar lui și, prin
urmare, își îndreaptă în mod greșit dragostea ... De aceea am adăugat Cuvintele: "ca pe
voi înșivă ..."
Și astfel ființa umană va putea să folosească acest ghid în relație cu gândurile și acțiunile
sale ... și dacă dorește să îndeplinească voia Mea trebuie să considere aproapele în
12
același fel în care se consideră pe el însuși. Și în funcție de dorința inimii de a iubi, îi va fi
mai ușor sau mai greu să respecte porunca Mea. Dar oricine se consideră pe sine însuși
mai puțin important decât pe semenii săi, va o inimă extrem de iubitoare și el va atinge
foarte ușor perfecțiunea ... Totul este lăsat la alegerea voastră .... V-am dat porunca
iubirii, dar cine nu vrea să-o îndeplinească, va ignora porunca .... în timp ce o persoană
care iubește nu va avea nevoie de porunca Mea. Numai iubirea care devine spontan
activă fără a fi fost determinată de porunci este tipul corect de dragoste. Dar o ființă
umană a cărei atenție a fost atrasă de porunca Mea a iubirii, poate să facă și fapte de
dragoste fără a fi îndemnată în interior, ci în primul rând doar încurajată să facă acest
lucru ca urmare a acestei porunci ... până când scânteia iubirii din el se aprinde din ce în
ce mai mult și îl face pe om fericit când îl ajută de bunăvoie pe aproapele său.
Cu toate acestea, va fi evaluat doar ceea ce este motivat de dragostea față de aproape...
Iubiți aproapele vostru ca pe voi înșivă .... Toată lumea are dragoste pentru sine și pe
bună dreptate, dar aceasta nu trebuie să depășească iubirea de aproape, însă, în cazul în
cazul în care o persoană ignoră greutățile aproapelui său crezând că nu poate împărți
nimic cu acesta pentru că el însuși nu deține mult ... El va împărți, de asemenea, puținul
pe care îl are cu el și nu-l va afecta negativ, căci dacă este motivat de dragoste, el va fi
puternic răsplătit ... deoarece măsura pe care o folosește va fi măsura pe care o va primi
de la Mine Însumi .... O persoană iubitoare, cu toate acestea, nu se va gândi mai întâi la
sine, el va dărui chiar dacă a pierdut și răsplata lui va fi cu adevărat mare în cer ... Căci cu
cât sacrifică mai mult, cu cât mulțumește pe aproapele său mai mult, cu atât va deveni
mai bogat ... Îi va fi permis să primească multă dragoste și să fie unit cu Mine pentru că s-
a transformat în dragoste ....
Amin
BD 8584
Dragostea pentru Dumnezeu este demonstrată prin
dragostea față de aproape...
revelat în 10-11.08.1963
Vă spun tot timpul același lucru: să aveți grijă de ceilalți în greutățile lor .... ajutați-i,
indiferent dacă suferă pe plan spiritual sau fizic; practicați iubirea ne-egoistă de aproape
și vă veți îndeplini scopul existenţei voastre. Pentru că vă demonstrați dragostea pentru
Mine când dăruiți dragoste aproapelui vostru, care este fratele vostru. Eu sunt Tatăl
vostru al tuturor; tânjesc după iubirea voastră care ar trebui să se aplice tuturor
creațiilor Mele vii care au ieșit din Mine. Aproapele vostru are adesea greutăți și acestea
vor fi în principal dificultăți spirituale în care ar trebui să-i ajutați, pentru că greutățile
pământești ajung la un sfârșit, dar cele spirituale continuă și vor necesita mereu ajutor,
indiferent dacă sunt pe pământ sau în împărăția de dincolo.
13
Dificultățile spirituale constau în mare parte din lipsa de bunătate și prin urmare de o
imperfectă compoziție a sufletului care, totuși, ar trebui să se maturizeze în viața
pământească prin iubire .... Prin urmare, dacă vă iubiți aproapele, puteți trezi iubirea
reciprocă și să încurajați cealaltă persoană să-și schimbe natura dacă vrea să vă imite,
dacă sunteți un exemplu pentru el trăind o viață adevărată în dragoste ... A dărui
dragoste este cel mai mare ajutor .... dar ar trebui să faceți Evanghelia cunoscută
aproapelui vostru, adică ar trebui să-L descrieți, de asemenea, pe Creatorul și
Susținătorul său ca pe un Dumnezeu al iubirii Care este Tatăl fiecăruia și, de asemenea,
dorește să fie apelat ca un Tată ....
Trebuie să încercați să împărtășiți cunoștințelor spirituale celorlalți și-i veți ajuta să se
maturizeze dacă le oferiți totul cu dragoste. Cu toate acestea, ar trebui să vă sprijiniți și
aproapele în greutățile pământești și astfel să inspirați și iubirea reciprocă, pentru că
dragostea este forță în sine și ea nu va rămâne niciodată ineficientă dacă aproapele
vostru nu îi aparține în totalitate adversarul Meu, căci atunci el vă va respinge și nu va
experimenta nici rezultatele iubirii. Și voi înșivă vă veți maturiza doar prin acțiunile
iubirii ... în consecință, fiecare ocazie ar trebui să fie folosită de voi pentru a acționa cu
dragoste ... Și ar trebui să luați în considerare toate greutățile suferite de semenii voștri,
nu trebuie să treceți pe lângă ei indiferenți și să-i lăsați în necazuri, pentru că atunci
sunteți voi înșivă fără inimă și nu vă împliniți scopul vostru pământesc care constă în
acceptarea din nou a naturii voastre fundamentale, a deveni dragoste așa cum ați fost la
început.
Porunca iubirii va fi dintotdeauna cea dintâi și cea mai importantă și Evanghelia care vă
învață să-L iubiți pe Dumnezeu și pe aproapele vostru va trebui întotdeauna să fie
vestită oamenilor ... Cu toate acestea, niciodată nu veți arăta dragoste față de Mine
Însumi dacă vă ignorați aproapele, indiferent cât de puternic ați fi mișcați de emoții ...
Dragostea adevărată pentru Mine nu poate fi exprimată decât în activitatea plină de
iubire pentru aproapele de lângă voi. Și astfel, vă dovediți și dragostea pentru Mine. Dar
oricine este cu inima împărțită și indiferent în dragoste față de aproapele său, nu va
simți niciodată cu adevărat dragoste pentru Mine, căci cum ar putea o persoană să-L
iubească pe Cel pe care nu-l poate vedea, dacă-și ignoră fratele pe care îl poate vedea ...
În zile din urmă dragostea dintre oameni s-a răcit și, prin urmare, ei sunt foarte
îndepărtați de Mine, care, ca Iubire Veșnică, se poate uni cu o persoană numai prin
dragoste ... Și de aceea greutățile spirituale sunt atât de mari, pentru că a fi fără inimă
înseamnă, de asemenea, să fii fără credință, fără cunoaștere și fără putere ... În plus,
înseamnă să fii încă supus puterii celui care este lipsit de toată dragostea și care va opri
întotdeauna oamenii să acționeze cu dragoste ... dar care vrea, de asemenea, căderea
voastră, ținându-vă departe de Mine. Și el este cel căruia trebuie să vă opuneți, trebuie să
încercați să Mă contactați pe Mine și veți ajunge la acestea doar prin activitate în iubire ...
De aceea spun: "Ce faceți pentru cel mai mic dintre frații Mei, Mie Mi-ați făcut ".... Eu
Însumi consider dragostea voastră pentru aproapele vostru ca dragoste pentru Mine.
14
Cum altfel ați putea să vă demonstrați dragostea față de Mine? ..... Dacă voi credeți în
Mine că Eu, ca Tată, acord iubire tuturor copiilor Mei, atunci trebuie și voi să-Mi
întoarce-ți dragostea ca și copii și știți că toți oamenii sunt văzuți de Mine ca și copii, că
sunteți cu toții la fel ... ființe vii care au provenit din Mine și trebuie să vă iubiți unii pe
alții și să vă îndreptați spre Mine împreună .... Dar trebuie să vă purtati și unii pe alții,
trebuie să vă protejați aproapele de a suferi răul, trebuie să-l ajutați în tot felul de
dificultăți, trebuie să rămâneți împreună și să stabiliți această relație adevărată între
frați și apoi să vă îndreptați împreună spre Tatăl vostru cel veșnic. Numai atunci veți
avea între voi tipul de dragoste pe care Eu îl cer de la voi, pentru că voi sunteți la fel în
substanța voastră fundamentală ... pentru că ați ieșit din puterea divină a iubirii.
Și odată ce relația dintre voi, oamenii, s-a schimbat, odată ce toate gândurile și acțiunile
sunt determinate de iubire, voința voastră devine tot mai perfectă, veți deveni din nou
ceea ce ați fost înainte: creații vii pătrunse de dragoste care lucrează numai pentru
binele celuilalt ... Pentru că acolo unde există iubire acolo, de asemenea, trebuie să fie un
recipient pentru această iubire emanată, indiferent dacă Eu Însumi sunt sursa primară,
sau dacă voi ca terminale ale puterii iubirea Mele re-emanați această dragoste ...
întotdeauna trebuie să fie un vas în care puteți radia dragostea voastră ....
Și astfel, pe pământ, acest vas este aproapele vostru... persoana de lângă voi, căreia i-ați
dat dragostea voastră, pe care o primiți de la Mine ... Pentru că nu puteți da nimic pe care
să nu-l fi primit de la Mine ... Eu ocrotesc scânteia iubirii din voi, astfel încât iubirea Mea
să vă lumineze în mod consecvent mai mult și să inspire acțiuni de iubire, iar această
lucrare se va aplica aproapelui vostru din nou, pentru că veți fi înclinați să fiți în
permanență de ajutor odată ce dragostea Mea este în stare să vă lumineze.
Și activitatea voastră de dragoste față de aproapele vostru demonstrează că acceptați
razele Mele de iubire, că vă deschideți inimile și acceptați intrarea Mea și a iubirii Mele...
îmi demonstrați că sunteți dedicați Mie în dragoste din nou sau vă țineți inima închisă și
nu voi putea să lucrez în voi. Vă veți maturiza întotdeauna dacă nu duceți o viață
unilaterală, ci vă gândiți întotdeauna la aproapele vostru și vă interesați personal în ceea
ce privește circumstanțele fizice și psihologice, dacă încercați să-l conduceți pe calea
către Mine și îl susțineți, de asemenea, în greutățile pământești, dacă el vă abordează și
vă cere ajutorul. Voi trăiți împreună în scopul maturizării reciproce. Și veți avea
întotdeauna ocazia să faceți acțiuni de iubire.... Trebuie doar să aveți bunăvoință și să vă
călăuziți întotdeauna avându-Mă în vedere pe Mine, Dumnezeul și Creatorul vostru, pe
care îl recunoașteți ca Tată și Căruia îi arătați dragostea unui copil ... Atunci vă veți iubi
unii pe alții ca frați și veți beneficia reciproc ... Și apoi sufletul vostru se va maturiza pe
pământ și va reuși scopul său: prin dragoste se va uni cu Mine, Iubirea Veșnică, și atunci
va fi fericit pentru totdeauna ....
Amin
15
BD 7811
Iubiți-vă unii pe alții...
revelat în 30.01.1961
O lege se aplică tuturor, să vă iubiți unii pe alții și prin aceasta dovediți și legătura cu
Mine. Și chiar dacă sunteți deranjați de ideea că nu aveți nici o legătură interioară cu
semenii voștri pe care trebuie să-i iubiți, trebuie să vă amintiți că sufletul care este încă
supus constrângerii trupului, îmi aparține Mie chiar dacă voința lui Mi se opune încă. Voi
sunteți toți copiii Mei și de aceea trebuie să vă considerați aproapele ca pe fratele vostru
și să vă îndreptați spre Tatăl împreună. Dragostea vă va uni și atunci veți demonstra că
sunteți copii ai aceluiași Tată. Și această iubire vă va opri de la orice suspiciune sau
judecată a aproapelui vostru, dragostea vă va ajuta să-i purtați fiecare slăbiciune și
greșeală; nu trebuie decât să țineți cont de faptul că sufletul său poate avea încă un grad
scăzut de maturitate și, prin urmare, ființa umană se comportă așa cum o face, chiar dacă
nu vă place. Nu trebuie să faceți judecăți dure pentru că atunci Mă veți motiva să vă
judec în același mod, căci nici unul dintre voi nu este în afara vină, niciunul dintre voi nu
a atins încă un grad de maturitate care exclude imperfecțiunile și slăbiciunile și totuși vă
suport cu o dragoste și răbdare enorme și nu vă aplic judecăți drepte. Și, prin urmare, v-
am dat porunca: iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă .... Dacă împliniți această
poruncă a iubirii de aproape, atunci veți arunca un voal de îndurare asupra greșelilor și
slăbiciunilor sale și veți încerca totdeauna să-l ajutați și să treziți în el iubirea reciprocă
dacă îl lăsați să simtă dragostea voastră.
Cu acest Cuvânt Mă adresez tuturor celor ce sunt încă înclinați să expună defectele
aproapelui lor, pentru că astfel demonstrați propria voastră lipsă de iubire care, prin
urmare, nu vă dă niciun drept să vă judecați aproapele. Și făcând asta deveniți păcătoși
voi înșivă, pentru că încălcați porunca iubirii ... Prin urmare, dacă vreți să fiți copii ai Mei,
trebuie să faceți și voi un efort pentru a împlini voința Tatălui, care dorește să vă iubiți
unii pe alții pentru că altfel aparțineți adversarului Meu, care este lipsit de orice
dragoste și întotdeauna încearcă să vă influențeze să vă opuneți legii iubirii. Vă iubiți
fratele vostru dacă sunteți supărați pe el? Dacă îi subliniați greșelile și slăbiciunile, dacă
îl judecați cu asprime? Voi trebuie să învățați să-i suportați slăbiciunea și să-l ajutați ...
Atunci veți împlini voia Mea, iar apoi comportamentul vostru va avea ca rezultat și
binecuvântări, îl veți câștiga ca prieten al vostru, el vă va lua ca exemplu în inima lui și va
vrea să vă imite, iar ființa sa interioară va fi plină de dragoste și pentru voi, căci
dragostea trezește dragoste ca răspuns și astfel veți dovedi că sunteți copii ai aceluiași
Tată, a Cărui natură este iubire pură. Și atunci dragostea Mea vă va îmbrățișa mai
îndeaproape și inimile voastre vor deveni din ce în ce mai dispuse să iubească, vor
transmite această iubire persoanei de lângă voi și atunci veți fi cu adevărat copiii ai Mei,
așa cum este voința Mea ..
Amin
16
BD 7294
Luptați cu dragostea de sine...
revelat în 27.02.1959
Ar trebui să aveți doar o mică măsură de iubire egoistă și atunci veți vedea că este ușor
să împliniți poruncile Mele ale iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele vostru.
Dragostea egoistă nu poate fi suficient de mică, pentru că numai aceasta împiedică ființa
umană să facă acțiuni din dragoste altruistă pentru aproape, care este, la urma urmei, cel
mai important lucru în viața pământească dacă sufletul vrea să ajungă la perfecțiune.
Dar dragostea egoistă se agață de fiecare persoană ca o moștenire a celui care este lipsit
de toată iubirea, care se iubește pe sine mai presus de toate, altfel nu ar fi devenit
dușmanul și adversarul Meu, care pretinde tot pentru el însuși și vrea să-Mi ia toată
autoritatea. El singur vrea să posede, și orice fel de iubire egoistă este o cerere pentru
posesie, prin urmare, acceptarea planurilor sale și o îndepărtare de Mine, Care Sunt
Dragostea Însăși. Atâta timp cât iubirea egoistă încă predomină în ființa umană, lui nu îi
va păsa de aproapele său și nu-și va schimba natura în iubire, ceea ce, în primul rând,
necesită înfrânarea iubirii egoiste.
Și astfel, voi puteți fi informați de faptul că sunteți încă supuși influenței adversarului
Meu atât timp cât iubirea voastră egoistă este încă predominantă și care ar trebui să vă
motiveze să vă luptați împotriva ei. .... Trebuie să plasați întotdeauna greutățile
semenilor voștri în opoziție cu propriile voastre dorințe și încercați să le luați în
considerare și să faceți mai mult pentru ei. Atunci, sufletul vostru va progresa foarte
mult, de fapt, numai gradul de iubire egoistă vă permite să vă evaluați starea sufletului,
și ar trebui să nu credeți niciodată că lucrarea voastră de îmbunătățire a sufletului
vostru e corectă atât timp cât voi nu v-ați învins iubirea egoistă, care este cel mai bun
indicator al maturității sufletului vostru. Dar puteți fi siguri că vă voi ajuta să vă depășiți
dacă aveți voința sinceră de a atinge acest grad de maturitate, în cazul în care soarta
aproapelui este mai importantă pentru voi decât a voastră. Apoi, veți primi, de asemenea
puterea, pentru că eu binecuvântez orice voință sinceră și vă ajut să nu slăbească în voi
determinarea de a deveni perfect.
Cu toate acestea, fără această luptă împotriva iubirii voastre egoiste, nu este posibil, fără
această luptă nu veți avea niciodată grijă de aproapele vostru, niciodată nu veți
experimenta sentimentul iubirii care vrea să facă pe plac atâta timp cât încă mai sunteți
îmbibați de dragostea posesivă, care este partea adversarului Meu. Și care vă va păstra
legați până când vă veți elibera prin a învinge dragostea voastră egoistă, care este un
avantaj major pentru sufletul vostru și care se poate maturiza doar dacă ființa umană se
perfecționează cu nerăbdare, dacă încearcă în mod constant să împlinească voia Mea
care este exprimată întotdeauna în poruncile Mele "Iubește-l pe Dumnezeu mai presus
de toate și pe aproapele tău ca pe tine însuți... "
Amin
17
BD 1021
Împreună în dragoste ....
Calea pământească ușoară ...
revelat în 24.07.1939
Cea mai lungă cale pe pământ nu este dificil să fie parcursă dacă ființa umană nu o face
de unul singur, pentru că toate suferințele și necazurile sunt mai ușor de suportat în doi.
Un singuratic poartă toate greutățile și necazurile de unul singur, el nu are nici o inimă
iubitoare căruia să-i vorbească, nimeni să-l ridice în cazul în care el este în pericol de a
cădea și nimeni pe care el, la rândul său, să-l poată liniști și sprijini în vremuri grele. Și
soarta multor singuratici constă în faptul că ei întotdeauna merg singuri, chiar dacă sunt
înconjurați de nenumărați oameni. Ei se exclud din lume și resping consolarea și ajutorul
activ. Și, astfel ei trebuie să parcurgă o cale dificilă, foarte lungă în izolare constantă.
Legea naturală leagă oamenii, legea naturală necesită unitate, deoarece este temelia
existenței continue a creației și a ființelor sale vii.
Totul în ființa umană tinde spre alter ego-ul său, ființa umană simte în mod firesc
instinctul de a se uni cu o persoană asemănătoare, în fiecare inimă umană locuiește
dragostea care vrea să se exprime față de acest alt sine și, prin urmare, uniunea dintre
un bărbat și o femeie este o lege irevocabilă stabilită Însuși de divinul Tatăl.
Fundamentul pentru toate uniunile trebuie să fie o iubire profundă, fiecare se va strădui
din adâncul inimii să-l slujească pe celălalt, să-l trateze cu dragoste și să înceapă o relație
care respectă cu totul divinul din voi. Apoi, binecuvântarea lui Dumnezeu va rămâne
peste o asemenea uniune, călătoria pe calea vieții pământești va fi mai ușoară pentru
ambii, deoarece dragostea lor reciprocă îi va ajuta să poarte toate dificultățile, iar
această iubire garantează că și Tatăl este de asemenea prezent acolo unde dragostea
pură unește doi oameni. Pentru că activitatea eternă a Divinității se va observa acolo,
dragostea pură va rafina oamenii și le va întoarce ochii spre cer, ei îl vor recunoaște pe
Dumnezeu, pe Domnul, prin virtutea inerentă a iubirii active, care este în cele din urmă
divină, iar din această realizare ei își vor extrage puterea de a depăși toate dificultățile
vieții ... Ei merg cu Dumnezeu în același timp ... în fericirea unității ei au devenit
conștienți de faptul că Dumnezeu trebuie să fie prezent acolo unde dragostea există și
această realizare îi face extrem de fericiți, deoarece atunci ființa umană va ști că este în
siguranță sub protecția gardienilor loiali Tatălui ...
Amin
BD 0873
Dragostea senzuală ....
revelat în 19.04.1939
Așadar astăzi, pentru întărirea spiritului, veți primi încă o învățătură cu privire la
dragoste, dintr-un anumit punct de vedere. Oamenii adesea descriu ceva cu ajutorul
18
cuvântului "dragoste", care, în sine, este într-adevăr dragoste, dar este prea departe de
ceea ce este predicat oamenilor ... care ar trebui să fie prima și ultima sarcină practicată
de om. Se referă la dragostea simțurilor, pe care atât de des doriți să o înțelegeți ca și
concept de dragoste. Însă ar trebui să știți că mult mai probabil veți distruge iubirea
adevărată dacă nu rezistați iubirii senzuale, pentru că este un joc de înșelăciune al
adversarului. Este mijlocul lui prin care sufletul omului prea adesea cade în capcană.
Ființa omului se supune complet controlului celui rău dacă nu se opune poftelor sale
fizice. Aceasta este dragostea care se străduiește să posede, însă nu va fi niciodată
capabilă să rafineze ființa umană și, prin urmare, nu poate duce la unirea cu cea mai
înaltă Entitate. Deci, ființa umană trebuie să fie în gardă foarte atentă ca sufletul și
progresul său să nu fie în pericol grav din cauza dorințelor pur fizice ... trebuie să ia în
considerare faptul că este mult mai dificil să suprime această poftă odată ce a devenit
dependent de ea, și că toată dragostea de pe pământ care se aplică doar intereselor
pământești nu poate fi niciodată corectă înaintea lui Dumnezeu ... pentru că dragostea
care nu se dăruiește, ci vrea doar să-și îndeplinească dorințele pământești conduce, de
asemenea, spre succesul pământesc și, prin urmare, nu este intenționată de Dumnezeu.
Dumnezeu ia în considerare doar sentimenul profund al inimii. Dacă este cu adevărat
altruist și dorește să ofere dragoste, indiferent de avantajele proprii, astfel de fapte de
iubire vor avea ca rezultat răsplata inerentă... vor duce la o unire din inimă cu divinul
Mântuitor....
Amin
BD 6360
Contribuțiile sociale ....
revelat în 20.09.1955
Cât de des se bazează oamenii pe faptul că vor primi ajutor și cum de multe ori este
posibil să-l oferiți la rândul vostru, pentru că nimeni nu se poate baza doar pe sine
însuși, toată lumea are nevoie de ajutorul celorlalți oameni, așa cum toată lumea are
ocazii de a ajunge în situații de a ajuta alți oameni. Cu toate acestea, oamenii se
străduiesc să obțină o independență completă față de aproapele lor și, de asemenea, să
se scape de ajutorul acordat altora.... Ei încearcă să reglementeze în mod legal ceea ce ar
trebui să fie un serviciu de ajutor voluntar, și toată lumea încearcă să obțină cel mai
mare beneficiu posibil pentru sine însuși din această reglementare ... Ceea ce ar fi extrem
de apreciat pentru sufletul fiecarui individ, e când dragostea altruistă de aproape se
transformă într-o datorie involuntară și nu există nici un beneficiu pentru suflet, atâta
timp cât toată activitatea voluntară a dragostei este exclusă.
Conform estimării oamenilor, toate greutățile pământești ar putea fi evitate de oameni
în acest fel, și aceasta este, fără îndoială și intenția celor care se simt responsabili de
dificultățile grave ale oamenilor, deoarece acestea nu pot fi ascunse și îi împovărează pe
aceștia din urmă ... Și atâta timp cât lipsa de inimă predomină între oameni chiar și
19
aceste eforturi sunt o binecuvântare în măsura în care oamenii nu vor pieri în mizerie ....
Cu toate acestea, nu poate rezolva nivelul scăzut spiritual al oamenilor, pentru că aceasta
necesită o activitate de dragoste altruistă de față de aproape ... Oamenii trebuie să fie
atinși de dificultățile altor oameni pentru de a aprinde dragostea din ei ... Trebuie să
existe o dificultate în rândul oamenilor, care va stimula o persoană cu suflet bun în
acțiuni de iubire ... Ajutorul poate fi acordat unei ființe umane prin cuvinte de
îmbărbătare, prin simpatie grijulie, prin asistență activă ... Însă viața umană, mai presus
de toate, se referă la depășirea materiei ... transformarea din dragoste egoistă în
dragoste de aproape.
Ființa omenească ar trebui să renunțe la ceea ce e dezirabil pentru ea însăși pentru a da
altei ființe umane care e în nevoie... De aceea bogăția este distribuită neuniform, tocmai
pentru a motiva această voință de a da, de vreme ce o persoană poate să învețe să
depășească materia și în același timp să-și facă cel mai mare dar lui însuși prin detașarea
de posesiunile materiale pentru a ușura dificultățile unei alte persoane ... Numai cele la
care renunță în mod voluntar îi vor duce la o răsplată bogată, pentru că numai liberul
arbitru demonstrează dragostea, în timp ce toate celelalte contribuții pe care o persoană
trebuie să le facă sunt complet lipsite de iubire și sunt mai predispuse să întărească
inima unei persoane deoarece suprimă voința de a dărui, în convingerea că a făcut
suficient pentru binele altora. Cu toate acestea, indiferent cât de mult încearcă oamenii
să ușureze sărăcia economică în acest fel ... ființa umană va fi afectată încă de greutăți în
alte moduri, pe de o parte pentru propriul său beneficiu, dar pe de altă parte pentru a
mișca inima unui om pentru a oferi ajutor .... pentru a-l atinge, astfel încât scânteia iubirii
să se aprindă, astfel încât dragostea să nu devină complet rece printre oameni ....
Și tocmai acei oameni cu inimi foarte întărite sunt frecvent afectați de probleme ne-
materiale, astfel încât ei trebuie să urmeze o cale diferită dacă vor să fie ajutați: plăcerea
pentru posesiunile pământești le va fi luată... ceea ce ei nu au vrut să dea pentru a atenua
dificultățile altor oameni, de acestea nu se vor putea bucura ... Lucrurile materiale își vor
pierde valoarea și binecuvântată este persoana care face față acestui fapt în mod corect
.... cel ce acum le abandonează în mod voluntar, pentru a dărui celorlalți .... Binecuvântată
este persoana care, în cele din urmă, dobândește iubirea ființelor umane ca rezultat al
faptelor bune, care singur îl vor urma în veșnicie ... Greutățile lui nu vor fi fost fără
succes pentru sufletul său ...
Amin
BD 8576
Înțelesul vieții pământești ...
Activitățile caritabile ...
revelat în 31.07.1963
20
Vreau să vă informez în mod repetat de circumstanțele legate de procesul vieții
pământești ca ființă umană, pentru că această cunoaștere vă va face să vă trăiți viața în
mod responsabil, de îndată ce credeți. Vă poate fi prezentat și să întâmpine o necredință
totală, însă în timpul vieții voastre pământești veți intra în mod repetat, în situații în care
veți reflecta asupra scopului existenței voastre și atunci astfel de gânduri vă vor apărea
în mod repetat și vă veți aminti conversațiile care și-au propus să vă furnizeze o
explicație. Și fiecare persoană ce gândește va reflecta asupra ei și, în funcție de voința sa,
va ajunge la concluzia corectă. Eu nu vreau ca ființa umană să facă față doar problemelor
lumești, ci vreau să se strecoare într-o zonă care este necontrolată și totuși nu poate fi
negată dacă vă gândiți serios... Pentru că doar dacă ființa umană urmează această cale cu
intelectul, cursul vieții sale va fi un succes pentru sufletul său, a cărui maturizare este
sensul și scopul vieții pământești.
Prin urmare, este esențial ca omului să i se reamintească în mod repetat faptul că nu
trăiește pe pământ de dragul dobândirii unui standard de viață bun și a bogățiilor .... Deși
în general el nu va dori să creadă și nici nu poate fi forțat să creadă, ocazional se va gândi
și apoi, va fi capabil să-și schimbe mintea, astfel încât intelectual el se va ocupa mai mult
de domeniul în care nu se poate dovedi. Și atunci va depinde de modul său general de
viață dacă va deveni credincios, căci de îndată ce el nu va mai fi nepăsător față de
activitățile caritabile, de îndată ce este pregătit să ajute și este cu bunăvoință, va învăța,
de asemenea, să creadă și să avanseze în dezvoltarea lui. Acesta este motivul pentru care
oamenii vor fi încurajați totdeauna să realizeze fapte de dragoste, care de multe ori pot fi
deja atinse fiind un bun exemplu ... Atunci necredința va scădea, pentru că iubirea va
trezi invariabil o credință vie. Prin urmare, este absolut necesar să trăiți o viață în iubire
pentru a ajunge la credință ....
Dragostea dintre oameni, însă, s-a răcit și inimile vor trebui să fie atinse pentru a deveni
dispuse să iubească, pentru că fiecare ființă umană are abilitatea de a iubi, din moment
ce I-am insuflat o mică scânteie a spiritului Meu pentru viața sa pământească .... Și
dorința de a iubi poate, la rândul său, să fie trezită doar de mari greutăți, de accidente
grave, de soarta care afectează oamenii în care o persoană depinde de altele și dorința
de a ajuta vine în prim-plan, dacă persoana nu este în întregime întărită și, prin urmare,
adept al adversarului Meu, care ulterior va fi pierdut fără speranță când timpul pentru
maturizarea sufletului său va ajunge la un sfârşit. Viața pământească este în staționare
fără iubire, sufletul nu poate câștiga nimic și rămâne în starea sa anterioară, dacă nu
coboară mai jos în abisul din care deja urcase și trebuia să urmeze ascensiunea finală.
Fără dragoste nu poate merge nici un pas mai înainte și nici o ființă umană nu poate fi
forțată să iubească, este o chestiune de voință liberă, dar este și singura opțiune de a vă
atinge scopul pe pământ, ca sufletul să devină perfect și să se transforme din nou în
natura sa fundamentală.
Și astfel, învățătura divină a dragostei trebuie vestită în mod repetat, atenția oamenilor
trebuie atrasă asupra poruncilor iubirii pentru Dumnezeu și pentru alții oameni, în mod
repetat trebuie să fie atinși de greutăți și de mizerie, astfel încât scânteia lor de dragoste
21
se va aprinde și se va transforma într-o strălucire orbitoare. Și de aceea educ profesori
pentru Mine pe pământ, care predică dragostea față de semenii lor, care vestesc voința
Mea și încearcă să îi introducă în cunoașterea care poate fi câștigată doar prin trăirea
unei vieți de iubire ... De aceea Eu trimit ucenici din nou în lume, în zilele de pe urmă, așa
că ei vor vesti Evanghelia Mea, pe care o transmit Eu Însumi pe pământ ... În mod repetat
Eu voi lucra în mod vizibil și remarcabil pentru a fi crezut, pentru că oamenii s-au
distanțat mult de credință și nu mai vizitează locurile unde este vestit Cuvântul Meu și
pentru că chiar și acolo unde este vestit Cuvântul Meu acesta și-a pierdut puterea dacă
predicatorii Cuvântului Meu nu sunt treziți spiritual ... Oamenii vor veni la viață, vor
învăța să câștige o credință vie, pentru că numai atunci se vor îndrepta spre Mine și vor
învăța să Mă iubească și apoi să avanseze în dezvoltarea lor .... Fără iubire, însă, ei nu vor
atinge nimic pe pământ ... Nu contează ceea ce fac, întotdeauna trebuie să se bazeze pe
dragoste sau vor fi morți. Oamenii ar trebui să știe toate acestea și să se întrebe care
sunt motivele a ceea ce spun, fac și gândesc ... Și numai dacă sunt îndemnați de dragoste,
tot ceea ce gândesc, vorbesc și fac va fii bun înaintea ochilor Mei și vor câștiga un grad
mai înalt de maturitate .... Dar totul este inutil fără dragoste ... Căci voi trăiți pe pământ
doar de dragul de a vă schimba viața într-o viață de iubire și doar acest lucru este și va
rămâne obiectivul vostru, astfel încât prin dragoste să vă uniți cu Mine, Însăși Iubirea
Eternă....
Amin
BD 1829
Îndeplinirea datoriei ...
revelat în 24.02.1941
Nu trebuie să vă mulțumiți niciodată doar a vă îndeplini datoria, ci ar trebui să faceți mai
mult decât atât, ar trebui să acceptați în mod voluntar o sarcină pe care oamenii nu se
așteaptă să o îndepliniți dar pe care ar trebui să o faceți din iubire ... numai atunci veți fi
activi în dragoste, numai acest efort va fi apreciat și vă va aduce binecuvântări pentru
eternitate. Oamenii care își îndeplinesc cu simțul datoriei munca lor pământească, cred
că au făcut destul. În acest caz, viața lor este de fapt o viață de împlinire a datoriei, dar
totuși nu este un serviciu conștient al dragostei .... Orice serviciu care trebuie îndeplinit,
corespunde invariabil obiectivelor lumii. Orice lucru care are o influență de rafinare
asupra sufletul nu va fi solicitat și nici nu va fi îndeplinit ca datorie, dar trebuie făcut
întotdeauna în libertate absolută de voință, și de aceea progresul sufletului se obține
doar dacă omul face mai mult decât datoria sa și nu se va opri din activități caritabile.
Cu toate acestea, ceea ce ființa umană acceptă pentru sine sau impune altora ca fiind o
obligație are numai valoare pământească, deoarece iubirea de aproape nu trebuie să fie
neapărat forța motrice a îndeplinirii unei îndatoriri. Există, de regulă, legi umane care
intenționează să mențină ordinea lumii, a căror îndeplinire este prin urmare necesară
pentru a combate voința slabă a oamenilor, pentru că mulți oameni nu ar face ceea ce
22
sunt obligați să facă dacă nu ar exista un sentiment de datoriei cultivat în ei. Tot ceea ce
fac ei este într-un fel sau altul condiționat și are ca rezultat un fel de beneficii
pământești. Un mod de viață pământesc care este un șir nesfârșit de fapte, toate acestea
încadrându-se în categoria împlinirii datoriei, care nu duce în nici un caz la o stare
psihologică de maturitate, pentru că tocmai această împlinire a datoriei împiedică
oamenii să fie cu adevărat activi cu iubire.
Deși împlinirea datoriei nu poate fi reprezentată oamenilor ca fiind greșită sau ne-
necesară, totuși reprezintă un anumit pericol pentru sufletul omului, cu cât îl folosește
mai mult ca principiu călăuzitor al vieții umane, cu atât mai multă semnificație atașează
tocmai acestei datorii și cu cât se crede el însuși ca fiind scutit de la activitățile adevărate
ale iubirii, pentru că el consideră timpul său suficient de folosit și totuși din punct de
vedere spiritual, el rămâne în urmă dacă nu reușește să iubească, adică, în ciuda faptului
că este complet ocupat de îndatoriri, el nu este îndemnat de dragostea de a face "mai
mult" ... pentru a-i ajuta pe ceilalți oameni atât din punct de vedere spiritual cât și fizic,
cu fapte care nu sunt niciodată cerute de oameni și, prin urmare, dragostea nu poate
deveni niciodată o datorie. Îndeplinirea datoriei cu siguranță ar trebui să fie recunoscută
într-un mod pământesc, dar nu este deloc importantă pentru eternitate, astfel încât
ființa umană trebuie să facă tot posibilul și să încerce să fie de ajutor din propria voință.
Omul nu ar trebui să fie mulțumit să-și îndeplinească datoria, ci din voința sa să facă
"mai mult" ... ar trebui să dea și să ajute cu dragoste, astfel încât sufletul să-și găsească
mântuirea, omul având un beneficiu doar din ceea ce face din propria voință liberă și
dragoste de aproape ...
Amin
BD 5927
Urmându-l pe Isus ...
Trăind o viață în dragoste ...
revelat în 12.04.1954
Ar trebui să luați ca exemplu comportamentul Meu pe acest pământ, viața Mea, care a
fost o viață trăită doar în iubirea de aproape ... Încercați să Mă urmați și încercați să trăiți
o viață în iubire și atunci veți merge pe aceeași cale și veți ajunge cu siguranță la țintă.
Am coborât pe pământ pentru că oamenii urmau căi greșite care nu au condus niciodată
în sus, ci doar i-au dus mai jos. Din acest motiv Eu v-am arătat calea cea bună și am
chemat pe toți oamenii să Mă urmeze pe calea aceasta... Am instruit oamenii pentru că
nu au reușit să-și dea seama de ce o viață în dragoste le-ar permite să urce, de ce erau
slabi și fără putere și cum ar putea remedia această slăbiciune ... I-am informat despre
puterea dragostei și am dovedit adevărului învățăturii Mele demonstrând tăria Mea și
rezultatul unui mod de viață în dragoste... Știam despre marile suferințe spirituale ale
oamenilor, dar știam și mijloacele de a le remedia și, prin urmare, am făcut un efort
constant de convingere a oamenilor pentru a aplica aceste mijloace .... Greutățile din zile
23
din urmă sunt la fel și aceleași sunt și mijloacele a căror utilizare va garanta faptul că
ființa umană poate să urce din abis ... Dar oamenii ignoră ceea ce i-am învățat ... ei nu Mă
urmează pe Mine pentru că ei nu cred în Mine și în învățătura Mea. Ei urmează un mod
pământesc viața care este departe de Mine; ei ignoră complet iubirea și prin urmare nu
iau calea ascensiunii ... Căci fără iubire nu există nici o legătură, fără dragoste este un
mare gol între voi, oamenii și Dumnezeul și Tatăl vostru eternitate ....
Doar dragostea face o punte peste marele gol, numai iubirea este calea către inima
Tatălui și numai dragostea este forța care vă permite să urmați calea ascendentă care
necesită putere și efort. Oricine refuză să urmeze calea iubirii nu va putea niciodată să se
ridice din abis și mâna Mea nu-l poate scoate, atât timp cât nu are dragoste ... El trebuie
să Mă urmeze din proprie voință, pentru că nu exercit nici o constrângere dacă persoana
încă Îmi rezistă. Iubirea nu tolerează nici o constrângere și totuși îi răscumpără pe cei
care sunt ținuti în captivitate ... Pot doar să vă instruiesc pe voi, oamenii, și să vă
avertizez cu tărie să practicați iubirea de aproape, arătând că vreți să Mă puteți imita, ca
să vă pot ajuta pentru că aveți voința de a Mă urma pe Mine. De aceea ar trebui să vă
amintiți mereu de modul Meu de viață și să depuneți toate eforturile pentru a fi ca Mine,
și atunci veți experimenta cu siguranță ajutorul Meu, pentru că oricine își va păstra ochii
ațintiți spre Mine, de asemenea, va primi puterea de a urma calea lui Isus ... și își va
atinge într-adevăr scopul de a fi unit cu Mine ....
Amin
BD 8678
Cea mai importantă poruncă trebuie îndeplinită:
Dragostea ...
revelat în 19.11.1963
Ție, care vrei să-Mi slujești, ți se va aminti în mod repetat de imensul întuneric spiritual
care necesită ca Evanghelia Mea să fie adusă în lume, care este singura lumină adevărată
care poate pătrunde în întuneric, dacă este oferită în toată curăția, așa cum a venit odată
de la Mine și este acum transmisă pentru voi din nou de sus spre pământ. Numai
adevărul este adevărata lumină ... dar ce a devenit răsfățat va intensifica întotdeauna
întunericul. Cu toate acestea, motivul pentru care întunericul este atât de extins, e dat de
faptul că multe minciuni și erori au fost adăugate la cunoașterea spirituală care
garantează cea mai mare lumină atunci când aceasta provine din Mine.
Și astfel este necesar ca oamenii să fie instruiți corect, ca ei să primească clarificări cu
privire la zonele care până în prezent le-au fost închise sau nu erau cu adevărat aduse la
lumină. Este important ca oamenii să-și schimbe natura în dragoste, ca ei să-și
depășească dragostea egoistă și să o schimbe în dragoste altruistă .... Și această
învățătură importantă, împlinirea poruncii Mele a iubirii, a fost plasată în fundal, în timp
ce alte învățături au venit în prim plan iar eforturile oamenilor au fost împinse în
24
direcția greșită. Poruncile sunt respectate și îndeplinite, care sunt absolut imateriale și
nu conduc la orice fel de avansare pentru suflet. Iar iubirea este pusă deoparte ceea ce
înseamnă implicit că lumina nu poate străluci cu putere, ci doar luminează palid ... că
realizarea oamenilor, cunoașterea adevărului, este, prin urmare, săracă .... că ei există
într-o stare întunecată din punct de vedere spiritual, că privesc viața dintr-un punct de
vedere total greșit, că se străduiesc numai pentru posesiunile materiale, pentru că
lumina interioară ce poate fi aprinsă numai prin iubire, nu strălucește în ei.
Dacă toți predicatorii ar predica doar iubirea ... dacă oamenii ar fi încurajați permanent
să renunțe la dragostea lor egoistă și să practice dragostea altruistă de aproape .... cu
adevărat, atunci ei ar trăi și în lumina realizării, ar recunoaște irelevanța mărfurilor
pământești, ei ar stabili o relație corectă ca de la copil la Tatăl său, pentru că toate
acestea conduc la o iubire dezinteresată, divină .... În schimb, oamenii primesc învățături
greșite, sunt obligați să efectueze fapte și să urmeze obiceiuri care pot fi evaluate numai
ca formalități exterioare și care nu pot conduce niciodată la schimbarea stării sufletului,
deoarece Eu prețuiesc doar ceea ce rezultă dintr-o relație vie cu Mine .... și această
legătură vie cu Mine nu poate fi stabilită decât prin activități din iubire altruistă. Și, prin
urmare, voi continua să-Mi trimit mesageri în lume pentru a proclama Evanghelia iubirii
oamenilor ... Eu Însumi vă voi transmite mereu Evanghelia pură vouă, celor care doriți să
o acceptați și o transmiteți mai departe ... Căci prin dragostea divină, pe care trebuie să o
exersați, veți obține o credință vie, veți ajunge la certitudinea interioară că Eu Sunt
aproape de voi și că puteți să vă asociați direct cu Mine. Și prin lumina care a fost aprinsă
în voi prin dragoste, veți primi de asemenea tot felul de cunoștințe care corespund
adevărului, nu veți mai trăi viața pământească într-o stare oarbă, ci veți poseda
cunoștințe adevărate cu privire la motivul vieții voastre pe pământ și țelul pe care ar
trebui să-l atingeți ... și în ceea ce privește sarcina voastră pământească pe care trebuie
să o îndepliniți.
Și de îndată ce veți afla adevărul, veți realiza, de asemenea, progresul spiritual, viața
voastră pământească nu va fi în zadar, veți deveni tot mai perfecți ... care este doar
rezultatul primirii adevărului pur de la Mine. Aceasta este ceea ce căutați și doriți cu
ardoare și veți avea parte la el ... Apoi veți fi întotdeauna considerați de Mine și atunci
adversarul Meu va fi pierdut orice revendicare asupra voastră, imediat ce natura voastră
s-a schimbat din nou în dragoste, așa cum ați fost la început ....
Amin
BD 6086
Sarcina pământească: Îndeplinirea poruncilor iubirii ...
revelat în 22.10.1954
Fiecare dintre voi a primit o sarcină și fiecare și-o îndeplinește conform voinței sale,
pentru că voința fiecărui om este liberă. Dar să știți sarcina voastră este o condiție
25
prealabilă și această cunoaștere vă este transmisă prin Cuvântul Meu ... care ulterior
poate fi cu adevărat auzit și urmat, dar, de asemenea, poate fie ignorat ... consecințele,
însă le veți suporta. Oricine se conformează cerințelor Cuvântului Meu împlinește voia
Mea și, prin urmare, și sarcina sa pământească, iar această persoană poate vorbi și
despre progresul spiritual. Totuși, chiar și persoanele atrase de lume ar trebui să știe că
într-o zi vor trebui să răspundă pentru eșecul lor .... că nu li s-a oferit Cuvântul ca mesaj
al voinței Mele fără motiv ... că ar trebui să-l asculte și dacă vrea să-și îndeplinească
sarcina pământească ... Ele trebuie să știe că viața nu va dura pentru totdeauna și că ar
trebui să-și folosească scurta viața pe pământ pentru eternitate. Să o folosescă înseamnă
să împlinească mai întâi poruncile Mele ale iubirii ... devenind astfel vrednic de iubirea
Mea și de a primi puterea de a-și îmbunătăți sufletul ... pentru a realiza munca
psihologică care este scopul existenței sale pământești. Fiecare om care se străduiește să
trăiască în dragoste va ști, de asemenea, că el nu a fost pus pe pământ în mod arbitrar
sau fără motiv, ci că acest lucru este legat de atingerea unui scop și că el se va strădui
sincer să-și atingă acest scop .... spre unitatea cu Mine ....
Cu toate acestea, oricine ignoră dragostea, oricine încearcă doar să obțină propriul său
avantaj, își închide propria sa intrare în viața veșnică ... pentru că nu are dragoste, care
singura este cheia fericirii. De asemenea, îi lipsește realizarea, el nu știe nimic cu privire
la sensul și scopul existenței sale pământești și nici nu acceptă o explicație cu privire la
aceasta. Îndeplinirea poruncilor Mele de dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproape
vor asigura faptul că ființa umană câștigă realizarea și oricine folosește poruncile Mele
ca principiu călăuzitor pentru viața lui pe pământ va deveni iluminat. Nu se poate rătăci;
cărarea lui va conduce infailibil în sferele fericirii veșnice, căci el se supune în întregime
voinței Mele, el își conduce viața în ordinea Mea eternă, el este în contact permanent cu
Mine și, prin urmare, primește putere în abundență. Și el, la rândul său, va folosi această
putere pentru a pune din nou în practică fapte de dragoste, pentru că el va fi îndemnat să
facă acest lucru prin spiritul Meu, care este în contact direct cu Mine și nu-l poate
influența decât în mod corect .... Astfel își va împlini sarcina pământească încercând să se
integreze pe sine, precum și pe semenii săi ordinii veșnice, prin încercarea de a stabili
ordinea veșnică în sine și, în conformitate cu lui realizare, să-i ajute și pe ceilalți oameni
să se supună Mine și voinței Mele, pentru ca și ei să stabilească acest contact cu Mine și
să-și atingă scopul vieții lor pământești ....
Amin
BD 8626
Oamenilor le lipsește dragostea și credința ...
revelat în 25.09.1963
Oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de Mine, doresc din ce în ce mai puțin să
creadă, pentru că, din moment ce nu trăiesc o viață în iubire, nu pot atinge o credință vie
și credința moartă e complet lipsită de valoare, pentru că vor renunța complet cu
26
ușurință atunci când trebuie să precizeze dacă sunt pentru sau împotriva Mea. Pentru că
oamenii vor trebui să ia această decizie, indiferent dacă va fi cerută de către autoritățile
pământești sau ca rezultat al celor dure lovituri ale sorții, când numai decizia corectă le
poate oferi ajutor în dificultățile pământești. Fără credință sunt pierduți, căci atunci
aparțin adversarului Meu, care vrea să distrugă orice credință a omenirii într-un
Dumnezeu și Creator. Numai o viață în iubire va conduce la o credință vie și atunci nu va
mai exista pericolul de a cădea pradă adversarului Meu. Căci o credință vie stabilește
legătura cu Mine și orice greutăți pot fi rezolvate pentru că omul crede în puterea Mea
de a face acest lucru și, de asemenea, este convins că iubirea Mea Mă va determina să vă
ajut. Cu toate acestea, oamenii cărora le lipsește în totalitate credința într-o Ființă Care
este plină de dragoste, înțelepciune și putere pot fi numiți săraci și nefericiți. Pentru că,
chiar dacă ei sunt ajutați rapid de adversarul Meu în dificultățile lor pământești, sufletele
lor vor fi totuși pierdute irevocabil, pentru că au abandonat orice contact cu Mine și, prin
urmare, sunt supuși fără speranță lui. Mulți oameni vor trebui să se aștepte la acest
destin, de a fi complet controlați de adversarul Meu și, de asemenea, trebuie să-i
împărtășească soarta la sfârșitul pământului, astfel încât ei ... când el este plasat în
lanțuri .... vor fi alungați din nou în creațiile pământului și trebuie să parcurgă calea prin
aceste noi creații încă o dată.
Totuși, acest lucru se întâmplă în conformitate cu voința fiecărui suflet și nimic nu poate
fi făcut pentru mântuirea lor decât să li se vestească în mod repetat Evanghelia dragostei
față de oameni, pentru a le spune ce-i va aștepta dacă vor trăi fără dragoste și, prin
urmare, și fără credință. În nenumărate rânduri oamenii vor fi chemați; în nenumărate
rânduri, aceștia vor fi invitați să întoarcă spatele lumii și să pășească în sfere spirituale ...
În nenumărate rînduri, le va fi reamintit scopul vieții lor pământești, pentru ca ei să nu
poată pretinde că le-au lipsit în întregime cunoştinţele. Desigur, ei nu vor crede cuvintele
tale, dar nu vor rămâne fără avertisment, căci Eu voi continua să le tai calea și prin
nenorociri să încerc să le schimb gândirea ... deoarece posibilitate de a-și schimba voința
rămâne până la moarte și nu va fi ratată nici o ocazie. Astfel va exista o luptă fără sfârșit
pentru fiecare suflet pe care adversarul Meu vrea să păstreze. Dacă voi, slujitorii Mei de
pe pământ, reușiți doar să-i convingeți pe ceilalți oameni să creadă într-un Dumnezeu și
Creator din a Cărui Putere au provenit ... dacă reușiți doar să-i motivați să facă fapte de
iubire, atunci există și posibilitatea ca ei să învețe să-și câștige credința, că ei se vor
gândi serios la asta ... mai ales atunci când trebuie să recunoască natura trecătoare a
lucrurilor pământești și să înceapă să trăiască pentru posesiunile veșnice.
Orice schimbare a minții poate denota mântuirea acestor ființe umane și o persoană își
poate schimba mintea până când moare. De aceea voi, asistenții Mei, ar trebui să nu
lăsați nici o piatră neatinsă pentru a trezi oamenii la credință într-o Putere plină de
iubire Care vrea să-și recapete toți oamenii pentru Sine ... Voi trebuie să-i informați că
sunteți în contact direct cu această Putere și Ea vă transmite cunoștințe spirituale
cuprinzătoare care clarifică scopul real al existenței umane. Există întotdeauna
posibilitatea ca o persoană să va răspundă și să vă asculte și, în acest caz, el este deja
salvat cu siguranță pentru că de îndată ce pot să vorbesc cu el Eu Însumi, el se va simți
27
afectat de aceasta și își va forma o opinie .... De aceea sunteți chemați în mod repetat să
lucrați cu sârguință; de aceea nu voi înceta să încerc să atrag iubirea sufletelor care sunt
încă departe de Mine. Acesta este motivul pentru care oamenii suferă adesea mari
greutăți pământești pentru a-i motiva să-și îndeplinească acțiunile din dragoste pentru
confrații lor. Și atunci nu este fără speranță, pentru că fiecare faptă a dragostei
conectează ființa umană cu Mine și, în același timp, îl deconectează de adversarul Meu.
Dacă oamenii ar crede că numai dragostea îi poate elibera de dușmanul sufletelor lor ...
că dragostea le va garanta și o realizare și că ar putea să câștige o credință vie, chiar și în
Răscumpărătorul Isus Hristos. Și o credință vie în El înseamnă definitiva eliberarea de
păcat și de moarte ... Însă dragostea s-a răcit și, prin urmare, credința a dispărut și nici o
persoană nu poate deveni binecuvântată fără dragoste și credință, fără dragoste și
credință adversarul Meu încă mai domină sufletul și el nu poate intra în viața care
durează pentru totdeauna ...
Amin
BD 7708
Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului
divin...
revelat în 24.09.1960
Cea mai mare lucrare de dragoste pentru aproape este distribuirea altruistă a Cuvântul
Meu, Evanghelia, pe care aproapele vostru trebuie să o știe pentru a urma cu succes
calea sa pământească. Lucrarea spirituală nu este apreciată de ceilalți oameni pentru că
nu generează succese pământești, însă de îndată ce sunteți activi spiritual, nu vă
așteptați la recompense pământești ci împărtășiți semenilor voștri, ceea ce Eu vă ofer de
sus .... faceți cu adevărat fapte de dragoste de aproape care se extind în veșnicie, pentru
că ajutând sufletele să se maturizeze, le puteți pregăti pentru intrarea în împărăția de
lumină atunci când sufletul își pierde corpul pământesc și trebuie să lase totul în urmă ...
Atunci va avea posesiunile spirituale pentru a intra în veșnicie. Voi veți oferi și le veți
transmite și altora așa cum Eu le-am transmis ucenicilor Mei pâinea cerului, apa vieții ...
Acesta este cel mai mare dar al iubirii pe care poți să-ți transmiți semenilor tăi ... este
dragostea adevărată de aproape dacă voi în mod altruist îndepliniți sarcinile care sunt
necesare pentru a transmite Cuvântul Meu, pentru că eu Eu Însumi vreau să Mă adresez
oamenilor prin voi, deoarece ei nu pot să audă direct vocea Mea.
Oamenii suferă mari greutăți pentru că își folosesc viața pământească doar pentru a
dobândi profituri pământești și totuși ar trebui să ia în considerare sufletul lor, care ar
trebui să se maturizeze în timpul vieții lor pământești. De aceea, orice veți întreprinde
pentru a conduce semenii voștri pe calea credinței ... tot ce faceți după instrucțiunile
Mele de a proclama Evanghelia este dragoste de aproape și este binecuvântată de Mine.
Încă nu sunteți conștienți de marele dar pe îl primiți de la Mine în fiecare zi, încă nu
puteți să-i estimați valoarea și semnificația pentru voi, toți cei care știți despre lucrarea
28
spiritului Meu ca să dăruiți cu nerabdare ceea ce v-a fost trimis prin dragostea și harul
Meu.
Nu vă dați seama că puteți să împrăștiați semințe care pot aduce fructe glorioase .... nu
trebuie să lăsați sămânța neutilizată și trebuie să vă bazați întotdeauna pe ajutorul Meu,
pentru că atunci când intrați în dificultate îngerii și păzitorii Mei sunt pregătiți să vă
ajute și să vă protejeze, astfel încât să vă faceți doar munca voastră spirituală de a aduce
ajutor celor care nu vor găsi calea cea bună fără voi. Pentru că mai există mulți pe care
Eu vreau să îi adresez prin voi și, pentru a face acest lucru, am nevoie doar de voința
voastră de a lucra cu râvnă pentru Mine ... Eu accept serviciul vostru, pentru că Eu sunt
capabil să vorbesc doar prin gura unui om, dat fiind faptul că statutul oamenilor este
deja prea lipsit de spirit pentru a le vorbi în alt mod, iar libertatea lor de voință trebuie
menținută. Veți obține puterea din faptul că vă promit sprijinul Meu din momentul în
care sunteți dispuși să ai aveți grijă de dificultatea spirituală a semenului vostru. Nu a
mai rămas mult timp și Cuvintele pe care vi le spun vă vor admonesta din ce în ce mai
mult; trebuie însă doar să vă încredințați voit Mie și atunci vă veți purta în conformitate
cu voia Mea. Și totul se va aranja dacă vă supuneți Mie cu încredere completă și Mă lăsați
să vă conduc.
Astfel, voi toți, care sunteți în slujba Mea, acceptați binecuvântarea Mea și lucrați
neobosit în via Mea, pentru că ziua se sfârșește curând și se apropie noaptea ... se
apropie un punct de cotitură atât pământesc, cât și spiritual, se apropie timpul recoltei ...
se apropie ziua Judecății... Dar mai întâi vreau să vă câștig sufelete pentru Mine și Mă
veți ajuta și veți privi pe aproapele vostru cu dragoste .... Veți lucra pentru Mine și
împărăția Mea, veți vesti numele Meu în lume și veți mărturisi lucrarea Mea în voi, astfel
încât oamenii să poată crede și să devină binecuvântați ....
Amin
BD 7709
Iubirea lui Dumnezeu...
Zilele din urmă ...
revelat în 26.09.1960
Voi toți ar trebui să folosiți dragostea Mea, trebuie să știți că aveți un Tatăl iubitor Care
are grijă de voi și vă dă bucurie dacă aceasta vă ajută să deveniți perfecți. Dragostea Mea
față de copiii Mei nu se termină niciodată și toți cei ce vă îndreptați spre Mine sunteți
copiii Mei, dacă vreți ca Eu să fiu Tatăl vostru. Și dragostea Mea nu va înceta niciodată să
se dăruiască, vă va oferi tot ce aveți nevoie pentru calea pământească și spirituală. Prin
urmare, depinde de voi înșivă să folosiți dragostei Mea de Tată, trebuie doar să vă
deschideți și să lăsați ca Eu să vă vorbesc și, cu siguranță, nu veți rămâne cu mâinile
goale. Pentru că Eu încă mai am multe de spus, pentru că timpul se apropie de sfârșit și
pentru că totul se va întâmpla așa cum este scris în Cuvânt și Scripturi. Voi îi veți informa
29
pe semenii voștri despre acest lucru ... deși nu veți găsi deseori inimi receptive care vor
să vă asculte și să vă creadă.
Cu toate acestea, adversitatea timpului cere să menționăm ce se va întâmpla în curând...
Și oricine crede va fi mântuit, oricine nu crede și nu se pregătește pentru sfârșit va pieri,
adică va întâlni judecata lui atunci când voi stabili din nou ordinea Mea veșnică ... când
sfârșitul acestui pământ va fi venit. Și voi, oamenii, vă apropiați de această dată cu pași
mari. Și nici chiar dragostea Mea nu poate întârzia sfârșitul, pentru că dragostea Mea
include toate substanțele spirituale, chiar și acele spirite care sunt încă legate și care vor
începe sau vor continua procesul lor evolutiv. Faptul că oamenii în general nu reușesc și
nu-și mai folosesc viața lor pământească pentru a-și maturiza sufletele este vina lor,
voința lor liberă și, în consecință, motivul pentru care nu pot să Mă abat de la planul Meu
de Mântuire și să las spiritele încă nerăscumpărate în durere. Dar voi face cu adevărat
tot ce este posibil să-i ajut pe oameni să găsească o cale de ieșire din dificultățile lor
spirituale ... Eu voi vorbi cu oamenii prin voi și le voi transmite timpul care urmează ....
Voi veni la Ei în mod deschis și în mod secret și le voi permite să Mă recunoască pe Mine
ca să nu poată spune că nu au fost avertizați.
Oricine Mă mărturisește astfel, oricine încearcă să împlinească voia Mea, poate să fie
sigur că el aparține alor Mei, că îi dau dragostea Mea, că îl voi proteja și voi avea grijă de
el până la sfârșitul lumii ... până când lupta a ajuns la un final care va veni pentru voi,
oamenii: lupta pentru credință, care va fi provocată de adversarul Meu, pentru că se va
repezi cu furie spre ai Mei până la sfârșit, pentru a-i face să Mă părăsească din nou.
Scopul lui este de a distruge credința rămasă care încă există în rândul omenirii. Dar
această credință este în general destul de slabă și de aceea vreau să o întăresc prin
intermediul comunicării directe cu Mine, astfel încât credința să devină fermă și să
persevereze neclintit când Numele Meu este a mărturisit în fața lumii. Oricui pot să Mă
adresez, fie direct, fie prin mesagerii Mei, va câștiga o credință vie și nici o amenințare
nu-l va înspăimânta, pentru că a recunoscut pe Tatăl său și nu-L mai poate părăsi.
Dar oricine nu are o credință vie se va preda de dragul lucrurilor pământești, și chiar își
va pierde viața în fața adversarului Meu ... va fi ca o trestie bătută de vânt și binecuvântat
este el dacă se poate ridica în continuare cu ajutorul vostru, dacă el își permite să fie
învățați de voi și va mai găsi calea spre Mine în ultimul ceas. Voi accepta pe oricine vine
la Mine în ultimul moment, pentru că Eu nu vreau să vă rătăciți, pentru că vreau să vă
dau tuturor viața veșnică. De aceea, Cuvântul Meu va fi răspândit cu pasiune, de aceea
vreau să mă adresez vouă în mod repetat, vreau să vorbesc Eu Însumi prin voi
oamenilor, celor care de obicei își deschid inimile Mie în mod voluntar. Dar puteți bate la
ușa inimii lor în numele Meu, și dacă vin apoi Eu și îmi deschid ușa Mie, le voi vorbi Eu
Însumi și vor fi foarte fericiți. Căci dragostea Mea nu se va sfârși niciodată și oricine îmi
dă dragostea Lui, va primi daruri din abundență de la Mine, îl voi face foarte fericit într-
un mod spiritual și pământesc, pentru că atunci sufletul lui nu mai poate fi rănit, atunci
îmi va fi devotat Mie și nu va fi niciodată capabil să se detașeze de Mine.... Căci dragostea
30
lui e către Mie și răspunsul Meu va fi călduros reciproc, va fi și va rămâne fericit pentru
totdeauna ...
Amin

More Related Content

What's hot

CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
Radu Teodorescu
 
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
Alin Cazacu
 
Despre credinţă - Emanuel Swedenborg
Despre credinţă - Emanuel SwedenborgDespre credinţă - Emanuel Swedenborg
Despre credinţă - Emanuel Swedenborg
billydean
 
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp026rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
John Macho
 
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂDECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
Radu Teodorescu
 
Cele patru legăminte toltece
Cele patru legăminte tolteceCele patru legăminte toltece
Cele patru legăminte toltece
Frumoasa Verde
 
Vorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
Vorbind cu Dumnezeu | A doua VenireVorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
Vorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
Alberto Bacoi
 
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
rEvolutia Interioara
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
Viorica Velcotă
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Alberto Bacoi
 

What's hot (10)

CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
CALMUL CREȘTIN ORTODOX ÎNTR-O EPOCĂ A NELINIȘTII
 
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
6 Rugaciuni Cu Parintele Arsenie Boca
 
Despre credinţă - Emanuel Swedenborg
Despre credinţă - Emanuel SwedenborgDespre credinţă - Emanuel Swedenborg
Despre credinţă - Emanuel Swedenborg
 
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp026rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
6rugaciunicuparintelearsenieboca 090723051906-phpapp02
 
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂDECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
DECENȚA CA MOD DE VIAȚĂ
 
Cele patru legăminte toltece
Cele patru legăminte tolteceCele patru legăminte toltece
Cele patru legăminte toltece
 
Vorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
Vorbind cu Dumnezeu | A doua VenireVorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
Vorbind cu Dumnezeu | A doua Venire
 
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie SpiritualaIoan Muntean - Alchimie Spirituala
Ioan Muntean - Alchimie Spirituala
 
Bertha dudde 005 misterul omului
Bertha dudde 005  misterul omuluiBertha dudde 005  misterul omului
Bertha dudde 005 misterul omului
 
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1Vorbind cu Dumnezeu vol.1
Vorbind cu Dumnezeu vol.1
 

Similar to Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca

Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Viorica Velcotă
 
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
dalina_claudia
 
Iubirea care vindecă
Iubirea care vindecăIubirea care vindecă
Iubirea care vindecă
Rici1957
 
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Daniela-Iulia Balaciu
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Viorica Velcotă
 
johanna-hentzschel-cartea-1.pdf
johanna-hentzschel-cartea-1.pdfjohanna-hentzschel-cartea-1.pdf
johanna-hentzschel-cartea-1.pdf
RAREAMRIUEI
 
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂCULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
RaduTeodorescu8
 
(Psiho) jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
(Psiho)  jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu(Psiho)  jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
(Psiho) jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
Carmen Olteanu
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Viorica Velcotă
 
Daramarea idolilor
Daramarea idolilorDaramarea idolilor
Daramarea idolilor
Eftenoiu Cosmin
 
Special book .docx
Special book .docxSpecial book .docx
Special book .docx
Catalin Alexandru-catalin
 
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingeriiDoreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Valentina Ghe
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Viorica Velcotă
 
Cugetari
CugetariCugetari
Cugetari
Nicolae Manescu
 
Cugetari I
Cugetari ICugetari I
Cugetari I
Nicolae Manescu
 
Lise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine estiLise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine esti
tachita2007
 
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha duddeDumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Nelu Nemesniciuc
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Viorica Velcotă
 

Similar to Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca (20)

Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)Bertha dudde 009  voi intre doua lumi (ii)
Bertha dudde 009 voi intre doua lumi (ii)
 
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
Paul ferrini iubire-fara_conditii_10__
 
Iubirea care vindecă
Iubirea care vindecăIubirea care vindecă
Iubirea care vindecă
 
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
Putin credinciosule, pentru ce te-ai indoit?
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
Bertha dudde 011 sufletele in lumea de dincolo (i)
 
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)Bertha dudde 008  voi intre doua lumi (i)
Bertha dudde 008 voi intre doua lumi (i)
 
johanna-hentzschel-cartea-1.pdf
johanna-hentzschel-cartea-1.pdfjohanna-hentzschel-cartea-1.pdf
johanna-hentzschel-cartea-1.pdf
 
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂCULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
CULTUL DISCIPLINEI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
 
(Psiho) jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
(Psiho)  jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu(Psiho)  jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
(Psiho) jung, carl g. - despre cunoasterea lui dumnezeu
 
Bertha dudde 004 problema lui hristos
Bertha dudde 004  problema lui hristosBertha dudde 004  problema lui hristos
Bertha dudde 004 problema lui hristos
 
Daramarea idolilor
Daramarea idolilorDaramarea idolilor
Daramarea idolilor
 
Special book .docx
Special book .docxSpecial book .docx
Special book .docx
 
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingeriiDoreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
Doreen Virtue - Cum sa ne auzim ingerii
 
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arialBertha dudde 002  dumnezeu vorbeste si astazi - arial
Bertha dudde 002 dumnezeu vorbeste si astazi - arial
 
Cugetari
CugetariCugetari
Cugetari
 
Cugetari I
Cugetari ICugetari I
Cugetari I
 
Lise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine estiLise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine esti
 
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha duddeDumnezeu vorbeşte şi astăzi  bertha dudde
Dumnezeu vorbeşte şi astăzi bertha dudde
 
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
Bertha dudde 001  cine este dumnezeuBertha dudde 001  cine este dumnezeu
Bertha dudde 001 cine este dumnezeu
 

More from Viorica Velcotă

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Viorica Velcotă
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Viorica Velcotă
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Viorica Velcotă
 

More from Viorica Velcotă (17)

Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?Cine este Marshall Vian Summers?
Cine este Marshall Vian Summers?
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
Marshall Vian Summers - Unicul (singurul) Dumnezeu (vol. 1 - cartea 2)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
Marshall Vian Summers - Marile valuri ale schimbarii (vol. 5 - cartea 3)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
Marshall Vian Summers - Dumnezeu a vorbit din nou (vol. 1 - cartea 1)
 
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecareBertha dudde 014 suferinta si vindecare
Bertha dudde 014 suferinta si vindecare
 
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
Bertha dudde 012 sufletele in lumea de dincolo (ii)
 
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre universBertha dudde 010 intrebari despre univers
Bertha dudde 010 intrebari despre univers
 
Bertha dudde 003 planul de mantuire
Bertha dudde 003  planul de mantuireBertha dudde 003  planul de mantuire
Bertha dudde 003 planul de mantuire
 
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2)  cartea textelor compilateBiblia kolbrin (2)  cartea textelor compilate
Biblia kolbrin (2) cartea textelor compilate
 
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8)  cartea crengii de argintBiblia kolbrin (8)  cartea crengii de argint
Biblia kolbrin (8) cartea crengii de argint
 
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
Biblia kolbrin (7)  cartea originilorBiblia kolbrin (7)  cartea originilor
Biblia kolbrin (7) cartea originilor
 
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5)  cartea manuscriselorBiblia kolbrin (5)  cartea manuscriselor
Biblia kolbrin (5) cartea manuscriselor
 
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4)  cartea fiilor foculuiBiblia kolbrin (4)  cartea fiilor focului
Biblia kolbrin (4) cartea fiilor focului
 
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3)  cartea pergamentelorBiblia kolbrin (3)  cartea pergamentelor
Biblia kolbrin (3) cartea pergamentelor
 

Bertha dudde 007 dragostea - cea mai inalta porunca

 • 1. 1 Bertha Dudde – Broșura tematică 007 Dragostea - cea mai înaltă poruncă Iubirea de Dumnezeu – iubirea de aproape – iubirea egoistă Ce este iubirea? O selecție din Revelații de la Dumnezeu primite prin ”Cuvântul interior” de Bertha Dudde
 • 2. 2 Dragostea – cea mai înaltă poruncă Această broșură conține o selecție de Revelații Divine, primite prin Cuvântul Interior de Bertha Dudde, așa cum e promis în Ioan 14:21 ”Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” ************************* Aceste revelații sunt non-denominaționale, nu intenționează să atragă membri ai vreunei afiliații religioase creștine, nici nu recrutează membri în vreo afiliație creștină. Unicul scop al acestor revelații este acela de a face Cuvântul lui Dumnezeu accesibil tuturor oamenilor, așa cum e Voia Lui. Doar mesajele complete și neschimbate, cu referințe, pot fi copiate și traduse. Broșură publicată1 de prietenii Noii Revelații www.bertha-dudde.info Cărți în format fizic și broșuri pot fi obținute urmănd adresa următoare: http://www.bertha-dudde.info/english/eadress.html 1 Versiunea în limba engleză
 • 3. 3 Cuprins BD 4000 Mesajul Bibliei înseamnă învățătura iubirii ... Explicații despre Isus... Transcrierile ... ...... 4 BD 4128 Numai cel ce rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el .............................................. 5 BD 7648 Dumnezeu ca Tată iubitor ..................................................................................................... 6 BD 8032 Ce este dragostea? .. Transformarea dragostei de sine în dragoste de aproape ................. 7 BD 4961 Dragostea de Dumnezeu și de aproape ................................................................................. 9 BD 5963 Iubește „Cel care rămâne în dragoste, rămâne în Mine” .................................................... 10 BD 6121 Măsura corectă a dragostei de sine .. “ca pe tine însuți”..................................................... 11 BD 8584 Dragostea pentru Dumnezeu este demonstrată prin dragostea față de aproape............. 12 BD 7811 Iubiți-vă unii pe alții............................................................................................................. 15 BD 7294 Luptați cu dragostea de sine... ............................................................................................. 16 BD 1021 Împreună în dragoste .... ...................................................................................................... 17 Calea pământească ușoară .................................................................................................................. 17 BD 0873 Dragostea senzuală .............................................................................................................. 17 BD 6360 Contribuțiile sociale ............................................................................................................. 18 BD 8576 Înțelesul vieții pământești ... Activitățile caritabile ............................................................ 19 BD 1829 Îndeplinirea datoriei ............................................................................................................ 21 BD 5927 Urmându-l pe Isus ... Trăind o viață în dragoste ................................................................. 22 BD 8678 Cea mai importantă poruncă trebuie îndeplinită: Dragostea ... ........................................ 23 BD 6086 Sarcina pământească: Îndeplinirea poruncilor iubirii ....................................................... 24 BD 8626 Oamenilor le lipsește dragostea și credința ........................................................................ 25 BD 7708 Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului divin........................................... 27 BD 7709 Iubirea lui Dumnezeu... Zilele din urmă ... ........................................................................... 28
 • 4. 4 Iubirea de Dumnezeu – iubirea de aproape – iubirea egoistă Ce este iubirea? BD 4000 Mesajul Bibliei înseamnă învățătura iubirii ... Explicații despre Isus... Transcrierile ... revelat în 16.03.1947 Trebuie să fiți învățați de spiritul din voi sau veți rămâne fără cunoștințe spirituale. Spiritul, însă, poate deveni activ doar dacă trăiți o viață în iubire ... Și, prin urmare, misiunea Mea ca ființă umană pe pământ a constat inițial în transmiterea învățăturii divine a dragostei, iar pentru ca ființa umană să se conformeze cu aceasta, mai întâi trebuie să se transforme astfel încât să permită spiritului din interiorul său să devină activ și numai atunci devin posibile și alte instrucțiuni spirituale. Cu toate acestea, în timpul vieții Mele oamenii de pe pământ s-au abătut atât de mult de la dragoste încât trebuiau să fie informați în mod repetat și tot mai detaliat despre consecințele lipsei lor de dragoste, porunca iubirii trebuia să le fie predicată în mod constant și am reușit să inițiez doar câțiva în cunoașterea profundă. Cu toate acestea, nu ar fi fost înțelept din partea Mea să împărtășesc aceste cunoștințe oamenilor în general, pentru că fără iubire rămâne cunoaștere moartă, fără rezultat. Și, prin urmare, a fost voia Mea ca transcrierile ucenicilor Mei să fie păstrate într-o astfel de formă încât, într-adevăr, să fie lipsite de cunoștințe profunde, dar totuși să conțină învățătura dragostei și oricine le urmează va pătrunde, de asemenea, într-o cunoaștere mai profundă, dacă și-o dorește în mod serios. Eu Însumi am împărtășit cunoștințe din abundență, însă eu, de asemenea, cunoșteam inimile ascultătorilor Mei, eram conștient de gradul lor de iubire, de voința și înțelegerea Personalității Mele care i-a făcut să accepte ca singurul adevăr cunoștințele oferite de Mine. De asemenea, am instruit ucenicii Mei și prin umplerea cu Spiritul Meu după înălțarea Mea, i-am împutenicit să împărtășească oamenilor aceleași informații pe care le-au primit prin spirit și, astfel, oamenilor cărora le-a fost adusă Evanghelia de către ucenicii Mei au beneficiat de o grijă atentă, dar deoarece o viață de iubire este întotdeauna o condiție prealabilă pentru a înțelege cunoașterea profund spirituală și a obține binecuvântarea din ea, porunca iubirii a trebuit să fie transmisă generațiilor viitoare și, prin urmare, a fost scrisă de ucenicii Mei, după instrucțiunile Mele, ca să fie păstrată așa cum I-am învățat cât am fost pe pământ. Modul Meu de viață, care trebuia să servească ca un exemplul tuturor oamenilor, a fost, de asemenea, un subiect al transcrierilor care au fost lăsate omenirii, ca moștenire a discipolilor Mei, dar cărora le lipsește cunoașterea mai profundă pentru că aceasta este voia Mea. Oricine este fără iubire, dar dorește să atragă cunoștințe din Scripturi, care într-adevăr includ Cuvântul Meu, nu știe ce să facă cu acestea, deoarece cunoașterea spirituală este lumina care este aprinsă numai prin dragoste, care poate izbucni în strălucire completă când spiritul
 • 5. 5 ființei umane se trezește și apoi iluminează persoana din interior. Cunoștințele dobândite din punct de vedere academic sunt valoroase doar dacă pot fi examinate și asimilate pentru a deveni proprietate intelectuală, dar acest lucru este posibil doar cu ajutorul spiritului, adică indispensabil prin dragoste. Ce este mai ușor de înțeles decât faptul că Eu Însumi v-am învățat doar dragostea cât am fost pe pământ, precum și prin transcrierile care au urmat, în acord voia Mea și că în primul rând porunca iubirii trebuie să fie prezentată oamenilor? Ce este mai ușor de înțeles decât faptul că ființa umană trebuie să fie atenționată extrem de des pentru a se conforma acestei porunci, pentru a atinge maturitatea psihologică? Toate cunoștințele viitoare sunt doar rezultatul unei vieți trăite în dragoste și vor fi împărtășite fiecărei persoane așa cum este benefică pentru ea. Pentru că imediat ce spiritul său a devenit activ, el poate primi cunoștințe nelimitate, deoarece gradul de înțelepciune pe care-l dorește este determinat de el însuși, iar atunci nu va trebui să le accepte din cărți, ci îi vor fi oferite direct din împărăția spirituală care, însă, nu poate fi înțeleasă decât de o persoană care are spiritul trezit prin respectarea poruncilor Mele ale iubirii și care nu va fi niciodată înțeleasă de cei care trăiesc fără iubire și încearcă să obține cunoștințe doar din cărți. Aceasta este cunoașterea moartă, doar spiritul vă dă viață ... numai dragostea vă va acorda o înțelegere completă .... Amin BD 4128 Numai cel ce rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el ... revelat în 22.09.1947 Dragostea trebuie să devină aprinsă în voi, dacă vreți să fiți uniți cu Mine. Numai cine rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el. Și astfel trebuie să vă simțiți impulsionați de inima voastră să dăruiți dragoste aproapelui vostru, să-l faceți fericit și să-i câștigați afecțiunea, trebuie să fiți în armonie constantă cu acesta, trebuie să-i fiți un prieten și un frate, trebuie să-i împărtășiți bucuria și suferința și întotdeauna să vă străduiți să-i ușurați soarta pe pământ și trebuie să fiți întotdeauna dispuși să-l ghidați corect în chestiuni spirituale, pentru că cea mai importantă și cea mai plăcută activitate a iubirii este ca sufletul său să beneficieze sau să fie salvat. Dacă sunteți impulsionați de iubire, adică dacă vă simțiți îndemnați în adâncul vostru să faceți lucrări de iubire, Sunt strâns unit cu voi, căci sentimentul iubirii arată deja că Eu vă iau în stăpânire, este o revărsare a puterii iubirii Mele de voi, care este rezultatul voinței voastre de a vă întoarce spre bine, și astfel de a vă întoarce inconștient spre Mine. Cu siguranță vă pot atrage pe toți spre inima Mea, pot să aprind instantaneu iubirea în voi și, astfel, să vă câștig pe toți pentru Mine, dacă aș vrea să fac asta ... însă, în acest caz n-ași avea creații vii ca imagine a Mea, ci numai ființe judecate fără voință liberă ca semn al divinității lor. Dar vreau să lucrez și să creez cu ființe perfecte, vreau să le dau
 • 6. 6 fericirea supremă pentru că dragostea Mea pentru ele este infinit de profundă și Eu pot face acest lucru numai dacă au ajuns la un anumit grad pe care oamenii ar trebui să poată să-l atingă pe pământ. Și de aceea Eu trebuie să vă avertizez constant să fiți activi în dragoste, pentru că vreau să fiu unit cu voi pentru a putea să lucrați cu toată plinătatea în voi și astfel să creșteți puterea iubirii voastre, astfel încât să deveniți voi înșivă ființe divine, așa cum a fost destinul vostru la început. Vreau să fiu împreună cu voi, dar trebuie să atingeți această fuziune din voința voastră liberă ... Și de aceea trebuie să practicați dragostea, trebuie să faceți mereu un efort să faceți fapte bune, trebuie să vă schimbați sentimentele dacă nu s-a aprins încă dragostea în voi, trebuie să vreți să fiți buni și atunci veți fi în stare să deveniți căci Eu voi binecuvânta și vă voi da putere să puneți în aplicare. Trebuie să fiți uniți cu Mine și Eu voi veni și vă voi lua în posesie cu intenția de a nu renunța niciodată la voi sau să vă las să vă separați din nou de Mine. Căci dragostea Mea este atât de profundă că nu se va odihni până când nu a avut loc unificarea totală, pentru că aceasta a fost starea originară, deoarece creațiile Mele vii au ieșit din Mine, pentru că ele sunt putere din Mine, care în mod inevitabil trebuie să se întoarcă la Mine din nou .... Amin BD 7648 Dumnezeu ca Tată iubitor ... revelat în 15.07.1960 Pentru majoritatea oamenilor Eu Sunt un Dumneze îndepărtat, inaccesibil, dacă încă mai cred în Mine .... Dar ei nu au o legătură cu Mine, ei Mă văd în depărtare, ei într-adevăr văd în Mine pe Dumnezeul și Creatorul lor, dar nu pe Tatăl lor .... nu au stabilit încă relația unui copil cu Tatăl său și de aceea nu îndrăznesc să Mi se adreseze ca unui Tată și nici nu așteaptă ajutor pentru că ei exclud iubirea Mea de Tată și văd în Mine doar un Dumnezeu care-i pedepsește, un Judecător nemilos Care-i condamnă fără milă dacă nu trăiesc în conformitate cu voința Lui. Oamenii nu știu despre uriașa Mea iubire pentru ei căci altfel M-ar aborda cu încredere și ar dori să comunice cu Mine ... Ei nu știu că au ieșit din dragostea Mea și că iubirea Mea le aparține în ciuda lor faptul că au devenit păcătoși ... Ei sunt încă departe de Mine și de aceea nu pot fi pătrunși de puterea Mea, pentru că atunci ar trebui să se întoarcă devotați spre Mine... pentru că ei ar trebui să caute prezența Mea și să-și însumeze voința spre a fi acceptați de Mine ca și copii ai Mei .... Este dificil să le transmiteți aceste cunoștințe ... pentru că Eu Sunt și voi rămâne o Ființă de neatins pentru acești oameni, Care stă mult deasupra umanității și Care are contact cu ei puțin sau deloc. Ei nu cred într-o relație între Creator și creația sa vie, ei simt și sunt într-adevăr izolați atâta timp cât nu-și ridică singuri izolarea și nu încearcă să se alăture Mie. Cu toate acestea, Eu vreau să fiu Tată copiilor Mei; Vreau să fiu aproape de oameni, atât de aproape încât vor putea să Mă audă. Dar acest lucru necesită mai întâi ca voința
 • 7. 7 liberă a ființei umane să dorească să fie în contact cu Mine. Omul trebuie să vrea să se apropie de Mine, trebuie să anuleze distanța mare dintre noi prin voința lui de a fi în contact cu Mine. Și această hotărâre se poate trezi în ființa umană, dacă iubirea Mea i se va vesti în mod repetat, dacă îi Sunt prezentat ca Ființa supremă perfectă, Care este iubire pură și Care vrea să dăruiască marea Lui iubire creațiilor Sale vii pentru a le face fericite. Trebuie să fiu prezentat oamenilor ca fiind perfect, iar perfecțiunea include o abundență de dragoste pentru creațiile Mele vii. Numai atunci când omul poate crede în dragostea Mea, se va aprinde dragostea lui pentru Mine și va tânji să intre în contact cu Mine .... Și apoi se va simți ca și copil al Meu și va tînji spre Tatăl său spre a comunica intim cu El. Nu va mai simți nici o inhibiție, el va vorbi cu Mine ca un copil care vorbește Tatălui său și el va simți și dragostea Mea și de aceea Mă abordează cu încredere ... Și atunci pot fi prezent cu El, atunci distanța cea mare este anulată, atunci copilul va fi capabil să-Mi audă vocea pentru că ... dacă țintește spre Mine ... el a devenit iubire în sine, care provoacă unitatea copilului cu Tatăl ... Și imediat ce sunteți capabili să Mă portretizați ființelor umane ca Dumnezeul și Creatorul lor, ca cel mai iubitor Tată care doar dorește să se unească din nou cu copiii Săi așa cum a fost la început ... de îndată ce Mă prezentați pe Mine ca pe un Dumnezeu al iubirii, oamenii își vor pierde timiditatea imensă față de Mine și se vor întoarce cu încredere spre Mine când au probleme. Ei vor primi ajutorul Meu și apoi vor încerca să vină mai aproape de Mine, căci ei vor fi prinși de dragostea Mea și vor fi trași cu blândețe, dar în mod constant în sus. Într-o zi va avea loc și uniunea, odată ce ființa umană a simțit iubirea Mea, nu se va mai despărți de Mine, ci cu tot mai multă nerăbdare se va îndrepta spre Mine, iar distanța cea mare va fi în cele din urmă biruită de ființa umană care nu mai vede în Mine doar pe Dumnezeul și Creatorul său, ci pe Tatăl său, Căruia îi va urma calea și cu certitudine va ajunge la destinație .... Amin BD 8032 Ce este dragostea? .. Transformarea dragostei de sine în dragoste de aproape ... revelat în 04.11.1961 În mod repetat vi se amintește să trăiți o viață în iubire. Căci dragostea este tăria care vă răscumpără, dragostea este calea care duce spre Mine, dragostea este elementul Meu fundamental și, prin urmare, oricine trăiește în dragoste este în strânsă legătură cu Mine, pentru că în mod inevitabil mă atrage pe Mine aproape de sine, Cel Care Sunt dragostea Însăși ... Dar ce înseamnă să trăiți o viață de iubire în conformitate cu voia Mea? .... Ar trebui să vă schimbați dragostea egoistă, care este natura voastră de la începutul încarnării ca ființe umane, într-o dragoste altruistă pentru aproape, adică voi trebuie să
 • 8. 8 vă schimbați dragostea care cere, cea care dorește să primească, în iubire altruistă care dorește să dăruiască, care dorește să ofere, singura care poate fi numită "iubire divină". Căci adversarul Meu știe cum să schimbe această dragoste divină din voi în contrariul, cum să instaleze dorinta pentru lucruri anti-divine, el a știut să trezească în voi dorințe pe care căutați să le îndepliniți; el a introdus dragostea egoistă în inima voastră și voi trebuie să încercați să o schimbați din nou în iubire divină, dezinteresată, în timpul vieții voastre pământești . Și astfel ar trebui să practicați iubirea altruistă pentru aproape; ar trebui să vă gândiți mai puțin la voi înșivă pentru a vă interesa personal de soarta celorlalți.... Ar trebui să faceți oamenii fericiți și să emanați iubire sinceră, pentru că doar această dragoste este divină; este iubirea care ne conectează din nou în timp și eternitate. Pentru acest motiv atenția oamenilor ar trebui să fie în mod repetat atrasă spre sarcina lor pământească de a se transforma în dragoste; de nenumărate ori ar trebui să li se amintească poruncile iubirii Mele și, în același timp, ar trebui să fie informați despre efectul asupra sufletului unei ființe umane a unei vieți trăite în dragoste, ei ar trebui, de asemenea, să li se spună de ce Eu le vreau dragostea... trebuie să le fie explicat că au căzut în abis, pentru că au respins dragostea Mea, pentru că ei au părăsit ordinea Mea, deoarece s-au așezat în afara fluxului iubirii Mele și astfel și-au transformat natura în contrariul. Oamenii trebuie instruiți în faptul că puterea iubirii garantează de asemenea "viața", în timp ce ființa fără iubire este moartă, deși trăiește o viață iluzorie ca ființă umană ... Ar trebui să știe că ei trăiesc pe pământ pentru a dobândi viața veșnică pentru ei înșiși și că acesta necesită, de asemenea, un grad de iubire care implică o luptă conștientă împotriva iubirii egoiste. Ființa umană ar trebui să știe că "dragostea" pe care o vreau Eu ar trebui să fie înțeleasă doar ca iubirea altruistă, care dăruiește și oferă. Și dacă acum își propune să-și schimbe natura în dragoste, atunci va experimenta în curând eficacitatea iubirii divine ... va învăța să înțeleagă totul, va deveni iluminat, va ieși din întunericul spiritual, va ajunge la "înțelegere", va fi pătruns de spiritul Meu și va fi capabil să învețe pe alții, pentru că realizarea sa interioară îi va da capacitatea de o transfera altuia, deși și acesta din urmă trebuie să fi ajuns în primul rând în această stare spirituală iluminată datorită faptelor sale de iubire, pentru a reuni înțelegerea pentru aceasta ... pentru a recunoaște cunoștințele transmise ca adevăr. Dragostea trebuie să rezulte într-o stare spirituală clară, altfel împlinirea poruncii Mele a iubirii va fi mereu în cuvinte prefăcute, dar dovezile acesteia nu se materializează. Dragostea vine mai întâi, iubirea este Divină, iubirea este focul care va radia irevocabil lumina .... Astfel înțelepciunea trebuie să fie recunoscută acolo unde este practicată dragostea adevărată, astfel încât raționamentul unei persoane să fie corect, astfel încât o lumină interioară să fie aprinsă în el și el va vorbi apoi, de asemenea, cu înțelepciune, pentru că spiritul din el se exprimă, pentru că Eu sunt capabil să-i vorbesc și Cuvintele Mele sunt cu adevărat lumină și viață și dau dovadă de cea mai profundă înțelepciune. Și astfel, efectul unei vieți în iubire trebuie să fie identificabil, pentru că "oricine rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el ..." și astfel spiritul Meu lucrează
 • 9. 9 oriunde pot fi Eu, iar acest lucru se exprimă astfel încât cu adevărat să nu mai pună la îndoială prezența Mea .... Amin BD 4961 Dragostea de Dumnezeu și de aproape ... revelat în 04.11.1961 Faceți aproapelui ceea ce ați vrea ca oamenii să vă facă atunci când suferiți greutăți ... Aceasta este porunca iubirii de aproape, care este cea mai importantă poruncă pentru voi, pentru că include dragostea pentru Dumnezeu la același timp. Căci oricine iubește pe aproapele său ca pe fratele său, iubește și pe Tatăl, mai presus de toate, al Cărui copil este aproapele. Și astfel voi știți ce ar trebui să faceți pentru a deveni binecuvântați, pentru aceste două porunci sunt simbolul voinței Mele, a cărei împlinire este sarcina voastră pământească. Dacă sunteți atenți la aceste două porunci ale dragostei pentru Dumnezeu și pentru aproapele vostru veți fi incapabili să comiteți un păcat și veți trăi să îmi faceți Mie plăcere și eu vă voi binecuvânta în schimb, prin creșterea înțelegerii, a înțelepciunii, a luminii și a puterii voastre. Voi, oamenii, ar trebui să știți, de asemenea, că sunteți în mod repetat abordați de adversarul Meu pentru a vă împinge de pe calea cea dreaptă, pentru a vă face să Mă părăsiți. Și, prin urmare, el va încerca să vă împiedice să treziți favoarea Mea ... El va încerca să vă oprească să Mă iubiți pe mine și pe aproapele vostru și în mod repetat să vă convingă să vă îndepărtați de aceste porunci ale Mele. El vă va face conștienți de faptul că voi sunteți mai importanți, că ar trebui să vă gândiți mai întâi la voi și astfel să lăsați să domine iubirea egoistă, astfel încât să nu aveți compasiune față de greutățile semenilor voștri și să Mă neglijați în favoarea propriilor voastre eforturi .... a posesiunilor pământești, care sunt temporare. Și astfel va trebui să decideți, va trebui să alegeți pe Mine sau pe adversarul Meu .... trebuie să împliniți poruncile Mele sau să pieriți în dragoste egoistă, pentru că adversarul Meu vrea doar să vă ruineze. Dar dragostea pe care mi-o dați Mie și aproapelui vostru vă va face fericiți, pentru ca această iubire este cu adevărat o forță și crește posesiunile voastre spirituale. Singurul vostru scop în viață este să-i ajutați pe semenii voștri, pentru că dragostea altruistă de aproape este mijlocul potrivit de eliberare pentru sufletul vostru, este prețul de cumpărare pentru beatitudinea veșnică. Cu toate acestea, în regatul spiritual dragostea este naturală, în timp ce pe pământ este un efort să se ridice deasupra sa, pentru că iubirea egoistă constituie în continuare o contragreutate puternică care, însă, este dragoste îndreptată greșit și blochează intrarea în împărăția spiritelor binecuvântate. Dragostea iese din Mine și conduce din nou la Mine, dar oricine este în afara dragostei s-a exclus în mod voluntar din circuitul Meu și este, prin urmare, în pericol de a cădea pradă celui care este în întregime fără dragoste pentru că el este adversarul Meu. De aceea trebuie să se lupte, dragostea trebuie să fie practicată și, prin urmare, porunca Mea să fie întotdeauna respectată; vă veți transforma
 • 10. 10 în dragoste prin eforturi altruiste ale iubirii, astfel încât să corespondeți cu natura Mea fundamentală, ca să vă eliberați de robia vrăjmașului vostru, astfel încât vă veți uni cu Mine și veți fi veșnic fericiți .... Amin BD 5963 Iubește „Cel care rămâne în dragoste, rămâne în Mine” ... revelat în 21.05.1954 În unitate cu Mine vă găsiți pacea minții voastre. Dorința voastră este satisfăcută după ce știți că sunteți una cu Mine, dacă v-ați unit cu Mine prin dragostea sau prin rugăciunea din inimă trimisă Mie în spirit și în adevăr. Rugăciunea este voința de unire cu Mine, activitatea iubirii este însă împlinirea acesteia pentru că "Cel care rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el "... Dragostea este cea mai importantă .... și tot ceea ce este descris ca maturizare a sufletului, întoarcerea în casa Tatălui și fericirea veșnică depind de faptele dragostei ... Dacă țineți în minte mereu aceste cuvinte: "Cel care rămâne în dragoste rămâne în Mine și Eu în el ... ", dacă vă amintiți mereu că Eu Sunt Dragostea Însăși, atunci veți considera că îndeplinirea poruncilor Mele ale iubirii sunt cel mai important lucru, iar apoi veți încerca să trăiți o viață în dragoste pentru a fi astfel veșnic uniți cu Mine. Dragostea este totul ... ea este răscumpărarea puterii, este lumină, este principiul divin, centrul ordinii eterne ... Dacă un om trăiește fără iubire, atunci el a părăsit complet ordinea, gândurile și activitatea lui sunt complet în opoziție cu Dumnezeu, este orb spiritual, adică el este ignorant și nu este răscumpărat din mâinile adversarului care dorește să-l excludă din toată fericirea ... Eu Sunt Dragostea Însăși, lipsit de inimă este adversarul Meu ... și oricine dorește să se unească cu Mine, care vrea să ajungă la Mine trebuie să trăiască o viață în iubire, pentru că atunci Eu trebuie să fiu, de asemenea, cu el, pentru că dragostea este și a fost substanța Mea fundamentală din eternitate. Eu dau cu siguranță binecuvântări nelimitate, vă acord cu siguranță ceea ce nu meritați și nu vă străduiți suficient voi înșivă, însă toate darurile harului Meu intenționează să atingă numai un singur scop, să vă transformați în dragoste, pentru că, chiar dacă aș vrea să vă dau totul... ați rămâne morți fără iubire, fără iubire ați rămâne ființe judecate ... ați rămâne doar creațiile Mele vii, însă niciodată nu ați putea deveni copiii Mei. Numai dragostea poate să realizeze atingerea divinului pentru creațiile Mele vii, dragostea ne poate uni, altfel mereu veți conduce o existență mizerabilă ca ființe izolate în afara Mea. Iată de ce prima și cea mai importantă poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți .... Starea voastră spirituală pe pământ, precum și în veșnicie depinde într-o zi de împlinirea acestei porunci ... De aceea am instruit ucenicii Mei să meargă în lume și să propovăduiască umanității învățătura divină a dragostei .... de aceea Eu Însumi am dat exemplu oamenilor de pe pământ de cum se trăiește o viață în iubire și am sigilat învățătura Mea despre dragoste prin moartea pe cruce, pe care am suferit-o în
 • 11. 11 locul semenilor Mei, datorită dragostei Mele enorme .... pentru că Eu am recunoscut infinita lor greutate și am vrut să-i ajut. Atât timp cât voi ignorați aceste porunci ale Mele, veți fi în imposibilitatea de a atinge fericirea, indiferent cât de profund vă smeriți în praful din fața Mea, pledând pentru mila Mea ... Dragostea Mea pentru voi nu poate fi depășită și vreau să vă câștig pe toți pentru Mine, însă fericirea Mea numai constă în reciprocitatea dragostei voastre și trebuie să mi-o acordați voluntar .... Și apelul vostru la milă trebuie să se bazeze pe dorința voastră de a fi cu Mine pentru că Mă iubiți ... și pentru acum vă dați seama cât de departe sunteți încă de Mine. Trebuie să încercați să ajungeți la Mine, trebuie să doriți să atingeți unitatea cu Mine și de aceea trebuie să trăiți o viață în iubire voi înșivă altfel unitatea nu va fi niciodată posibil a se realiza. Luați în considerare faptul că, cu fiecare faptă de dragoste, atrageți Însăși Dragostea eternă spre voi... dar Ea nu poate intra în inimile voastre dacă sunteți încă în contradicție completă cu natura fundamentală a lui Dumnezeu ... Vă uniți cu Mine doar prin dragoste și aceasta trebuie să aveți în minte mereu și să căutați să îndepliniți porunca iubirii ca cel mai important lucru ... trebuie să știți că nici o ființă umană nu poate deveni fericită fără iubire. Amin BD 6121 Măsura corectă a dragostei de sine .. “ca pe tine însuți”... revelat în 27.11.1954 A face un sacrificiu în locul semenilor voștri reprezintă cu adevărat dragostea ne-egoistă de aproape ... în acest caz, vă iubiți aproapele mai mult decât pe voi înșivă. Dacă îi dați aproapelui ceea ce vă doriți și voi, atunci vă iubiți aproapele cu aceeași măsură ca pe voi înșivă .... Eu vă cer doar această dragoste de aproape, adică aceasta trebuie să fie practicată în mod voluntar pentru a rezulta în binecuvântări spirituale pentru voi .... Cu toate acestea, dacă sunteți, de asemenea, dispuși să faceți sacrificii, dacă mergeți în mod voluntar să vă ajutați semenii, atunci această dragostea de aproape va fi mult mai valoroasă și, ca urmare, realizarea sufletului va fi de departe mai mare ... Omului i se acordă o anumită sumă de iubire egoistă pentru că este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor pământești, astfel încât ființa umană să poată susține viața sa fizică, astfel încât să poată da ceea ce trupul are nevoie pentru sine, pentru a putea trăi viața sa pământească ... Această dragoste egoistă nu ar trebui să fie exagerată, astfel încât persoana să nu-și ia în considerare semenii... dacă el își dăruiește doar lui și, prin urmare, își îndreaptă în mod greșit dragostea ... De aceea am adăugat Cuvintele: "ca pe voi înșivă ..." Și astfel ființa umană va putea să folosească acest ghid în relație cu gândurile și acțiunile sale ... și dacă dorește să îndeplinească voia Mea trebuie să considere aproapele în
 • 12. 12 același fel în care se consideră pe el însuși. Și în funcție de dorința inimii de a iubi, îi va fi mai ușor sau mai greu să respecte porunca Mea. Dar oricine se consideră pe sine însuși mai puțin important decât pe semenii săi, va o inimă extrem de iubitoare și el va atinge foarte ușor perfecțiunea ... Totul este lăsat la alegerea voastră .... V-am dat porunca iubirii, dar cine nu vrea să-o îndeplinească, va ignora porunca .... în timp ce o persoană care iubește nu va avea nevoie de porunca Mea. Numai iubirea care devine spontan activă fără a fi fost determinată de porunci este tipul corect de dragoste. Dar o ființă umană a cărei atenție a fost atrasă de porunca Mea a iubirii, poate să facă și fapte de dragoste fără a fi îndemnată în interior, ci în primul rând doar încurajată să facă acest lucru ca urmare a acestei porunci ... până când scânteia iubirii din el se aprinde din ce în ce mai mult și îl face pe om fericit când îl ajută de bunăvoie pe aproapele său. Cu toate acestea, va fi evaluat doar ceea ce este motivat de dragostea față de aproape... Iubiți aproapele vostru ca pe voi înșivă .... Toată lumea are dragoste pentru sine și pe bună dreptate, dar aceasta nu trebuie să depășească iubirea de aproape, însă, în cazul în cazul în care o persoană ignoră greutățile aproapelui său crezând că nu poate împărți nimic cu acesta pentru că el însuși nu deține mult ... El va împărți, de asemenea, puținul pe care îl are cu el și nu-l va afecta negativ, căci dacă este motivat de dragoste, el va fi puternic răsplătit ... deoarece măsura pe care o folosește va fi măsura pe care o va primi de la Mine Însumi .... O persoană iubitoare, cu toate acestea, nu se va gândi mai întâi la sine, el va dărui chiar dacă a pierdut și răsplata lui va fi cu adevărat mare în cer ... Căci cu cât sacrifică mai mult, cu cât mulțumește pe aproapele său mai mult, cu atât va deveni mai bogat ... Îi va fi permis să primească multă dragoste și să fie unit cu Mine pentru că s- a transformat în dragoste .... Amin BD 8584 Dragostea pentru Dumnezeu este demonstrată prin dragostea față de aproape... revelat în 10-11.08.1963 Vă spun tot timpul același lucru: să aveți grijă de ceilalți în greutățile lor .... ajutați-i, indiferent dacă suferă pe plan spiritual sau fizic; practicați iubirea ne-egoistă de aproape și vă veți îndeplini scopul existenţei voastre. Pentru că vă demonstrați dragostea pentru Mine când dăruiți dragoste aproapelui vostru, care este fratele vostru. Eu sunt Tatăl vostru al tuturor; tânjesc după iubirea voastră care ar trebui să se aplice tuturor creațiilor Mele vii care au ieșit din Mine. Aproapele vostru are adesea greutăți și acestea vor fi în principal dificultăți spirituale în care ar trebui să-i ajutați, pentru că greutățile pământești ajung la un sfârșit, dar cele spirituale continuă și vor necesita mereu ajutor, indiferent dacă sunt pe pământ sau în împărăția de dincolo.
 • 13. 13 Dificultățile spirituale constau în mare parte din lipsa de bunătate și prin urmare de o imperfectă compoziție a sufletului care, totuși, ar trebui să se maturizeze în viața pământească prin iubire .... Prin urmare, dacă vă iubiți aproapele, puteți trezi iubirea reciprocă și să încurajați cealaltă persoană să-și schimbe natura dacă vrea să vă imite, dacă sunteți un exemplu pentru el trăind o viață adevărată în dragoste ... A dărui dragoste este cel mai mare ajutor .... dar ar trebui să faceți Evanghelia cunoscută aproapelui vostru, adică ar trebui să-L descrieți, de asemenea, pe Creatorul și Susținătorul său ca pe un Dumnezeu al iubirii Care este Tatăl fiecăruia și, de asemenea, dorește să fie apelat ca un Tată .... Trebuie să încercați să împărtășiți cunoștințelor spirituale celorlalți și-i veți ajuta să se maturizeze dacă le oferiți totul cu dragoste. Cu toate acestea, ar trebui să vă sprijiniți și aproapele în greutățile pământești și astfel să inspirați și iubirea reciprocă, pentru că dragostea este forță în sine și ea nu va rămâne niciodată ineficientă dacă aproapele vostru nu îi aparține în totalitate adversarul Meu, căci atunci el vă va respinge și nu va experimenta nici rezultatele iubirii. Și voi înșivă vă veți maturiza doar prin acțiunile iubirii ... în consecință, fiecare ocazie ar trebui să fie folosită de voi pentru a acționa cu dragoste ... Și ar trebui să luați în considerare toate greutățile suferite de semenii voștri, nu trebuie să treceți pe lângă ei indiferenți și să-i lăsați în necazuri, pentru că atunci sunteți voi înșivă fără inimă și nu vă împliniți scopul vostru pământesc care constă în acceptarea din nou a naturii voastre fundamentale, a deveni dragoste așa cum ați fost la început. Porunca iubirii va fi dintotdeauna cea dintâi și cea mai importantă și Evanghelia care vă învață să-L iubiți pe Dumnezeu și pe aproapele vostru va trebui întotdeauna să fie vestită oamenilor ... Cu toate acestea, niciodată nu veți arăta dragoste față de Mine Însumi dacă vă ignorați aproapele, indiferent cât de puternic ați fi mișcați de emoții ... Dragostea adevărată pentru Mine nu poate fi exprimată decât în activitatea plină de iubire pentru aproapele de lângă voi. Și astfel, vă dovediți și dragostea pentru Mine. Dar oricine este cu inima împărțită și indiferent în dragoste față de aproapele său, nu va simți niciodată cu adevărat dragoste pentru Mine, căci cum ar putea o persoană să-L iubească pe Cel pe care nu-l poate vedea, dacă-și ignoră fratele pe care îl poate vedea ... În zile din urmă dragostea dintre oameni s-a răcit și, prin urmare, ei sunt foarte îndepărtați de Mine, care, ca Iubire Veșnică, se poate uni cu o persoană numai prin dragoste ... Și de aceea greutățile spirituale sunt atât de mari, pentru că a fi fără inimă înseamnă, de asemenea, să fii fără credință, fără cunoaștere și fără putere ... În plus, înseamnă să fii încă supus puterii celui care este lipsit de toată dragostea și care va opri întotdeauna oamenii să acționeze cu dragoste ... dar care vrea, de asemenea, căderea voastră, ținându-vă departe de Mine. Și el este cel căruia trebuie să vă opuneți, trebuie să încercați să Mă contactați pe Mine și veți ajunge la acestea doar prin activitate în iubire ... De aceea spun: "Ce faceți pentru cel mai mic dintre frații Mei, Mie Mi-ați făcut ".... Eu Însumi consider dragostea voastră pentru aproapele vostru ca dragoste pentru Mine.
 • 14. 14 Cum altfel ați putea să vă demonstrați dragostea față de Mine? ..... Dacă voi credeți în Mine că Eu, ca Tată, acord iubire tuturor copiilor Mei, atunci trebuie și voi să-Mi întoarce-ți dragostea ca și copii și știți că toți oamenii sunt văzuți de Mine ca și copii, că sunteți cu toții la fel ... ființe vii care au provenit din Mine și trebuie să vă iubiți unii pe alții și să vă îndreptați spre Mine împreună .... Dar trebuie să vă purtati și unii pe alții, trebuie să vă protejați aproapele de a suferi răul, trebuie să-l ajutați în tot felul de dificultăți, trebuie să rămâneți împreună și să stabiliți această relație adevărată între frați și apoi să vă îndreptați împreună spre Tatăl vostru cel veșnic. Numai atunci veți avea între voi tipul de dragoste pe care Eu îl cer de la voi, pentru că voi sunteți la fel în substanța voastră fundamentală ... pentru că ați ieșit din puterea divină a iubirii. Și odată ce relația dintre voi, oamenii, s-a schimbat, odată ce toate gândurile și acțiunile sunt determinate de iubire, voința voastră devine tot mai perfectă, veți deveni din nou ceea ce ați fost înainte: creații vii pătrunse de dragoste care lucrează numai pentru binele celuilalt ... Pentru că acolo unde există iubire acolo, de asemenea, trebuie să fie un recipient pentru această iubire emanată, indiferent dacă Eu Însumi sunt sursa primară, sau dacă voi ca terminale ale puterii iubirea Mele re-emanați această dragoste ... întotdeauna trebuie să fie un vas în care puteți radia dragostea voastră .... Și astfel, pe pământ, acest vas este aproapele vostru... persoana de lângă voi, căreia i-ați dat dragostea voastră, pe care o primiți de la Mine ... Pentru că nu puteți da nimic pe care să nu-l fi primit de la Mine ... Eu ocrotesc scânteia iubirii din voi, astfel încât iubirea Mea să vă lumineze în mod consecvent mai mult și să inspire acțiuni de iubire, iar această lucrare se va aplica aproapelui vostru din nou, pentru că veți fi înclinați să fiți în permanență de ajutor odată ce dragostea Mea este în stare să vă lumineze. Și activitatea voastră de dragoste față de aproapele vostru demonstrează că acceptați razele Mele de iubire, că vă deschideți inimile și acceptați intrarea Mea și a iubirii Mele... îmi demonstrați că sunteți dedicați Mie în dragoste din nou sau vă țineți inima închisă și nu voi putea să lucrez în voi. Vă veți maturiza întotdeauna dacă nu duceți o viață unilaterală, ci vă gândiți întotdeauna la aproapele vostru și vă interesați personal în ceea ce privește circumstanțele fizice și psihologice, dacă încercați să-l conduceți pe calea către Mine și îl susțineți, de asemenea, în greutățile pământești, dacă el vă abordează și vă cere ajutorul. Voi trăiți împreună în scopul maturizării reciproce. Și veți avea întotdeauna ocazia să faceți acțiuni de iubire.... Trebuie doar să aveți bunăvoință și să vă călăuziți întotdeauna avându-Mă în vedere pe Mine, Dumnezeul și Creatorul vostru, pe care îl recunoașteți ca Tată și Căruia îi arătați dragostea unui copil ... Atunci vă veți iubi unii pe alții ca frați și veți beneficia reciproc ... Și apoi sufletul vostru se va maturiza pe pământ și va reuși scopul său: prin dragoste se va uni cu Mine, Iubirea Veșnică, și atunci va fi fericit pentru totdeauna .... Amin
 • 15. 15 BD 7811 Iubiți-vă unii pe alții... revelat în 30.01.1961 O lege se aplică tuturor, să vă iubiți unii pe alții și prin aceasta dovediți și legătura cu Mine. Și chiar dacă sunteți deranjați de ideea că nu aveți nici o legătură interioară cu semenii voștri pe care trebuie să-i iubiți, trebuie să vă amintiți că sufletul care este încă supus constrângerii trupului, îmi aparține Mie chiar dacă voința lui Mi se opune încă. Voi sunteți toți copiii Mei și de aceea trebuie să vă considerați aproapele ca pe fratele vostru și să vă îndreptați spre Tatăl împreună. Dragostea vă va uni și atunci veți demonstra că sunteți copii ai aceluiași Tată. Și această iubire vă va opri de la orice suspiciune sau judecată a aproapelui vostru, dragostea vă va ajuta să-i purtați fiecare slăbiciune și greșeală; nu trebuie decât să țineți cont de faptul că sufletul său poate avea încă un grad scăzut de maturitate și, prin urmare, ființa umană se comportă așa cum o face, chiar dacă nu vă place. Nu trebuie să faceți judecăți dure pentru că atunci Mă veți motiva să vă judec în același mod, căci nici unul dintre voi nu este în afara vină, niciunul dintre voi nu a atins încă un grad de maturitate care exclude imperfecțiunile și slăbiciunile și totuși vă suport cu o dragoste și răbdare enorme și nu vă aplic judecăți drepte. Și, prin urmare, v- am dat porunca: iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă .... Dacă împliniți această poruncă a iubirii de aproape, atunci veți arunca un voal de îndurare asupra greșelilor și slăbiciunilor sale și veți încerca totdeauna să-l ajutați și să treziți în el iubirea reciprocă dacă îl lăsați să simtă dragostea voastră. Cu acest Cuvânt Mă adresez tuturor celor ce sunt încă înclinați să expună defectele aproapelui lor, pentru că astfel demonstrați propria voastră lipsă de iubire care, prin urmare, nu vă dă niciun drept să vă judecați aproapele. Și făcând asta deveniți păcătoși voi înșivă, pentru că încălcați porunca iubirii ... Prin urmare, dacă vreți să fiți copii ai Mei, trebuie să faceți și voi un efort pentru a împlini voința Tatălui, care dorește să vă iubiți unii pe alții pentru că altfel aparțineți adversarului Meu, care este lipsit de orice dragoste și întotdeauna încearcă să vă influențeze să vă opuneți legii iubirii. Vă iubiți fratele vostru dacă sunteți supărați pe el? Dacă îi subliniați greșelile și slăbiciunile, dacă îl judecați cu asprime? Voi trebuie să învățați să-i suportați slăbiciunea și să-l ajutați ... Atunci veți împlini voia Mea, iar apoi comportamentul vostru va avea ca rezultat și binecuvântări, îl veți câștiga ca prieten al vostru, el vă va lua ca exemplu în inima lui și va vrea să vă imite, iar ființa sa interioară va fi plină de dragoste și pentru voi, căci dragostea trezește dragoste ca răspuns și astfel veți dovedi că sunteți copii ai aceluiași Tată, a Cărui natură este iubire pură. Și atunci dragostea Mea vă va îmbrățișa mai îndeaproape și inimile voastre vor deveni din ce în ce mai dispuse să iubească, vor transmite această iubire persoanei de lângă voi și atunci veți fi cu adevărat copiii ai Mei, așa cum este voința Mea .. Amin
 • 16. 16 BD 7294 Luptați cu dragostea de sine... revelat în 27.02.1959 Ar trebui să aveți doar o mică măsură de iubire egoistă și atunci veți vedea că este ușor să împliniți poruncile Mele ale iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele vostru. Dragostea egoistă nu poate fi suficient de mică, pentru că numai aceasta împiedică ființa umană să facă acțiuni din dragoste altruistă pentru aproape, care este, la urma urmei, cel mai important lucru în viața pământească dacă sufletul vrea să ajungă la perfecțiune. Dar dragostea egoistă se agață de fiecare persoană ca o moștenire a celui care este lipsit de toată iubirea, care se iubește pe sine mai presus de toate, altfel nu ar fi devenit dușmanul și adversarul Meu, care pretinde tot pentru el însuși și vrea să-Mi ia toată autoritatea. El singur vrea să posede, și orice fel de iubire egoistă este o cerere pentru posesie, prin urmare, acceptarea planurilor sale și o îndepărtare de Mine, Care Sunt Dragostea Însăși. Atâta timp cât iubirea egoistă încă predomină în ființa umană, lui nu îi va păsa de aproapele său și nu-și va schimba natura în iubire, ceea ce, în primul rând, necesită înfrânarea iubirii egoiste. Și astfel, voi puteți fi informați de faptul că sunteți încă supuși influenței adversarului Meu atât timp cât iubirea voastră egoistă este încă predominantă și care ar trebui să vă motiveze să vă luptați împotriva ei. .... Trebuie să plasați întotdeauna greutățile semenilor voștri în opoziție cu propriile voastre dorințe și încercați să le luați în considerare și să faceți mai mult pentru ei. Atunci, sufletul vostru va progresa foarte mult, de fapt, numai gradul de iubire egoistă vă permite să vă evaluați starea sufletului, și ar trebui să nu credeți niciodată că lucrarea voastră de îmbunătățire a sufletului vostru e corectă atât timp cât voi nu v-ați învins iubirea egoistă, care este cel mai bun indicator al maturității sufletului vostru. Dar puteți fi siguri că vă voi ajuta să vă depășiți dacă aveți voința sinceră de a atinge acest grad de maturitate, în cazul în care soarta aproapelui este mai importantă pentru voi decât a voastră. Apoi, veți primi, de asemenea puterea, pentru că eu binecuvântez orice voință sinceră și vă ajut să nu slăbească în voi determinarea de a deveni perfect. Cu toate acestea, fără această luptă împotriva iubirii voastre egoiste, nu este posibil, fără această luptă nu veți avea niciodată grijă de aproapele vostru, niciodată nu veți experimenta sentimentul iubirii care vrea să facă pe plac atâta timp cât încă mai sunteți îmbibați de dragostea posesivă, care este partea adversarului Meu. Și care vă va păstra legați până când vă veți elibera prin a învinge dragostea voastră egoistă, care este un avantaj major pentru sufletul vostru și care se poate maturiza doar dacă ființa umană se perfecționează cu nerăbdare, dacă încearcă în mod constant să împlinească voia Mea care este exprimată întotdeauna în poruncile Mele "Iubește-l pe Dumnezeu mai presus de toate și pe aproapele tău ca pe tine însuți... " Amin
 • 17. 17 BD 1021 Împreună în dragoste .... Calea pământească ușoară ... revelat în 24.07.1939 Cea mai lungă cale pe pământ nu este dificil să fie parcursă dacă ființa umană nu o face de unul singur, pentru că toate suferințele și necazurile sunt mai ușor de suportat în doi. Un singuratic poartă toate greutățile și necazurile de unul singur, el nu are nici o inimă iubitoare căruia să-i vorbească, nimeni să-l ridice în cazul în care el este în pericol de a cădea și nimeni pe care el, la rândul său, să-l poată liniști și sprijini în vremuri grele. Și soarta multor singuratici constă în faptul că ei întotdeauna merg singuri, chiar dacă sunt înconjurați de nenumărați oameni. Ei se exclud din lume și resping consolarea și ajutorul activ. Și, astfel ei trebuie să parcurgă o cale dificilă, foarte lungă în izolare constantă. Legea naturală leagă oamenii, legea naturală necesită unitate, deoarece este temelia existenței continue a creației și a ființelor sale vii. Totul în ființa umană tinde spre alter ego-ul său, ființa umană simte în mod firesc instinctul de a se uni cu o persoană asemănătoare, în fiecare inimă umană locuiește dragostea care vrea să se exprime față de acest alt sine și, prin urmare, uniunea dintre un bărbat și o femeie este o lege irevocabilă stabilită Însuși de divinul Tatăl. Fundamentul pentru toate uniunile trebuie să fie o iubire profundă, fiecare se va strădui din adâncul inimii să-l slujească pe celălalt, să-l trateze cu dragoste și să înceapă o relație care respectă cu totul divinul din voi. Apoi, binecuvântarea lui Dumnezeu va rămâne peste o asemenea uniune, călătoria pe calea vieții pământești va fi mai ușoară pentru ambii, deoarece dragostea lor reciprocă îi va ajuta să poarte toate dificultățile, iar această iubire garantează că și Tatăl este de asemenea prezent acolo unde dragostea pură unește doi oameni. Pentru că activitatea eternă a Divinității se va observa acolo, dragostea pură va rafina oamenii și le va întoarce ochii spre cer, ei îl vor recunoaște pe Dumnezeu, pe Domnul, prin virtutea inerentă a iubirii active, care este în cele din urmă divină, iar din această realizare ei își vor extrage puterea de a depăși toate dificultățile vieții ... Ei merg cu Dumnezeu în același timp ... în fericirea unității ei au devenit conștienți de faptul că Dumnezeu trebuie să fie prezent acolo unde dragostea există și această realizare îi face extrem de fericiți, deoarece atunci ființa umană va ști că este în siguranță sub protecția gardienilor loiali Tatălui ... Amin BD 0873 Dragostea senzuală .... revelat în 19.04.1939 Așadar astăzi, pentru întărirea spiritului, veți primi încă o învățătură cu privire la dragoste, dintr-un anumit punct de vedere. Oamenii adesea descriu ceva cu ajutorul
 • 18. 18 cuvântului "dragoste", care, în sine, este într-adevăr dragoste, dar este prea departe de ceea ce este predicat oamenilor ... care ar trebui să fie prima și ultima sarcină practicată de om. Se referă la dragostea simțurilor, pe care atât de des doriți să o înțelegeți ca și concept de dragoste. Însă ar trebui să știți că mult mai probabil veți distruge iubirea adevărată dacă nu rezistați iubirii senzuale, pentru că este un joc de înșelăciune al adversarului. Este mijlocul lui prin care sufletul omului prea adesea cade în capcană. Ființa omului se supune complet controlului celui rău dacă nu se opune poftelor sale fizice. Aceasta este dragostea care se străduiește să posede, însă nu va fi niciodată capabilă să rafineze ființa umană și, prin urmare, nu poate duce la unirea cu cea mai înaltă Entitate. Deci, ființa umană trebuie să fie în gardă foarte atentă ca sufletul și progresul său să nu fie în pericol grav din cauza dorințelor pur fizice ... trebuie să ia în considerare faptul că este mult mai dificil să suprime această poftă odată ce a devenit dependent de ea, și că toată dragostea de pe pământ care se aplică doar intereselor pământești nu poate fi niciodată corectă înaintea lui Dumnezeu ... pentru că dragostea care nu se dăruiește, ci vrea doar să-și îndeplinească dorințele pământești conduce, de asemenea, spre succesul pământesc și, prin urmare, nu este intenționată de Dumnezeu. Dumnezeu ia în considerare doar sentimenul profund al inimii. Dacă este cu adevărat altruist și dorește să ofere dragoste, indiferent de avantajele proprii, astfel de fapte de iubire vor avea ca rezultat răsplata inerentă... vor duce la o unire din inimă cu divinul Mântuitor.... Amin BD 6360 Contribuțiile sociale .... revelat în 20.09.1955 Cât de des se bazează oamenii pe faptul că vor primi ajutor și cum de multe ori este posibil să-l oferiți la rândul vostru, pentru că nimeni nu se poate baza doar pe sine însuși, toată lumea are nevoie de ajutorul celorlalți oameni, așa cum toată lumea are ocazii de a ajunge în situații de a ajuta alți oameni. Cu toate acestea, oamenii se străduiesc să obțină o independență completă față de aproapele lor și, de asemenea, să se scape de ajutorul acordat altora.... Ei încearcă să reglementeze în mod legal ceea ce ar trebui să fie un serviciu de ajutor voluntar, și toată lumea încearcă să obțină cel mai mare beneficiu posibil pentru sine însuși din această reglementare ... Ceea ce ar fi extrem de apreciat pentru sufletul fiecarui individ, e când dragostea altruistă de aproape se transformă într-o datorie involuntară și nu există nici un beneficiu pentru suflet, atâta timp cât toată activitatea voluntară a dragostei este exclusă. Conform estimării oamenilor, toate greutățile pământești ar putea fi evitate de oameni în acest fel, și aceasta este, fără îndoială și intenția celor care se simt responsabili de dificultățile grave ale oamenilor, deoarece acestea nu pot fi ascunse și îi împovărează pe aceștia din urmă ... Și atâta timp cât lipsa de inimă predomină între oameni chiar și
 • 19. 19 aceste eforturi sunt o binecuvântare în măsura în care oamenii nu vor pieri în mizerie .... Cu toate acestea, nu poate rezolva nivelul scăzut spiritual al oamenilor, pentru că aceasta necesită o activitate de dragoste altruistă de față de aproape ... Oamenii trebuie să fie atinși de dificultățile altor oameni pentru de a aprinde dragostea din ei ... Trebuie să existe o dificultate în rândul oamenilor, care va stimula o persoană cu suflet bun în acțiuni de iubire ... Ajutorul poate fi acordat unei ființe umane prin cuvinte de îmbărbătare, prin simpatie grijulie, prin asistență activă ... Însă viața umană, mai presus de toate, se referă la depășirea materiei ... transformarea din dragoste egoistă în dragoste de aproape. Ființa omenească ar trebui să renunțe la ceea ce e dezirabil pentru ea însăși pentru a da altei ființe umane care e în nevoie... De aceea bogăția este distribuită neuniform, tocmai pentru a motiva această voință de a da, de vreme ce o persoană poate să învețe să depășească materia și în același timp să-și facă cel mai mare dar lui însuși prin detașarea de posesiunile materiale pentru a ușura dificultățile unei alte persoane ... Numai cele la care renunță în mod voluntar îi vor duce la o răsplată bogată, pentru că numai liberul arbitru demonstrează dragostea, în timp ce toate celelalte contribuții pe care o persoană trebuie să le facă sunt complet lipsite de iubire și sunt mai predispuse să întărească inima unei persoane deoarece suprimă voința de a dărui, în convingerea că a făcut suficient pentru binele altora. Cu toate acestea, indiferent cât de mult încearcă oamenii să ușureze sărăcia economică în acest fel ... ființa umană va fi afectată încă de greutăți în alte moduri, pe de o parte pentru propriul său beneficiu, dar pe de altă parte pentru a mișca inima unui om pentru a oferi ajutor .... pentru a-l atinge, astfel încât scânteia iubirii să se aprindă, astfel încât dragostea să nu devină complet rece printre oameni .... Și tocmai acei oameni cu inimi foarte întărite sunt frecvent afectați de probleme ne- materiale, astfel încât ei trebuie să urmeze o cale diferită dacă vor să fie ajutați: plăcerea pentru posesiunile pământești le va fi luată... ceea ce ei nu au vrut să dea pentru a atenua dificultățile altor oameni, de acestea nu se vor putea bucura ... Lucrurile materiale își vor pierde valoarea și binecuvântată este persoana care face față acestui fapt în mod corect .... cel ce acum le abandonează în mod voluntar, pentru a dărui celorlalți .... Binecuvântată este persoana care, în cele din urmă, dobândește iubirea ființelor umane ca rezultat al faptelor bune, care singur îl vor urma în veșnicie ... Greutățile lui nu vor fi fost fără succes pentru sufletul său ... Amin BD 8576 Înțelesul vieții pământești ... Activitățile caritabile ... revelat în 31.07.1963
 • 20. 20 Vreau să vă informez în mod repetat de circumstanțele legate de procesul vieții pământești ca ființă umană, pentru că această cunoaștere vă va face să vă trăiți viața în mod responsabil, de îndată ce credeți. Vă poate fi prezentat și să întâmpine o necredință totală, însă în timpul vieții voastre pământești veți intra în mod repetat, în situații în care veți reflecta asupra scopului existenței voastre și atunci astfel de gânduri vă vor apărea în mod repetat și vă veți aminti conversațiile care și-au propus să vă furnizeze o explicație. Și fiecare persoană ce gândește va reflecta asupra ei și, în funcție de voința sa, va ajunge la concluzia corectă. Eu nu vreau ca ființa umană să facă față doar problemelor lumești, ci vreau să se strecoare într-o zonă care este necontrolată și totuși nu poate fi negată dacă vă gândiți serios... Pentru că doar dacă ființa umană urmează această cale cu intelectul, cursul vieții sale va fi un succes pentru sufletul său, a cărui maturizare este sensul și scopul vieții pământești. Prin urmare, este esențial ca omului să i se reamintească în mod repetat faptul că nu trăiește pe pământ de dragul dobândirii unui standard de viață bun și a bogățiilor .... Deși în general el nu va dori să creadă și nici nu poate fi forțat să creadă, ocazional se va gândi și apoi, va fi capabil să-și schimbe mintea, astfel încât intelectual el se va ocupa mai mult de domeniul în care nu se poate dovedi. Și atunci va depinde de modul său general de viață dacă va deveni credincios, căci de îndată ce el nu va mai fi nepăsător față de activitățile caritabile, de îndată ce este pregătit să ajute și este cu bunăvoință, va învăța, de asemenea, să creadă și să avanseze în dezvoltarea lui. Acesta este motivul pentru care oamenii vor fi încurajați totdeauna să realizeze fapte de dragoste, care de multe ori pot fi deja atinse fiind un bun exemplu ... Atunci necredința va scădea, pentru că iubirea va trezi invariabil o credință vie. Prin urmare, este absolut necesar să trăiți o viață în iubire pentru a ajunge la credință .... Dragostea dintre oameni, însă, s-a răcit și inimile vor trebui să fie atinse pentru a deveni dispuse să iubească, pentru că fiecare ființă umană are abilitatea de a iubi, din moment ce I-am insuflat o mică scânteie a spiritului Meu pentru viața sa pământească .... Și dorința de a iubi poate, la rândul său, să fie trezită doar de mari greutăți, de accidente grave, de soarta care afectează oamenii în care o persoană depinde de altele și dorința de a ajuta vine în prim-plan, dacă persoana nu este în întregime întărită și, prin urmare, adept al adversarului Meu, care ulterior va fi pierdut fără speranță când timpul pentru maturizarea sufletului său va ajunge la un sfârşit. Viața pământească este în staționare fără iubire, sufletul nu poate câștiga nimic și rămâne în starea sa anterioară, dacă nu coboară mai jos în abisul din care deja urcase și trebuia să urmeze ascensiunea finală. Fără dragoste nu poate merge nici un pas mai înainte și nici o ființă umană nu poate fi forțată să iubească, este o chestiune de voință liberă, dar este și singura opțiune de a vă atinge scopul pe pământ, ca sufletul să devină perfect și să se transforme din nou în natura sa fundamentală. Și astfel, învățătura divină a dragostei trebuie vestită în mod repetat, atenția oamenilor trebuie atrasă asupra poruncilor iubirii pentru Dumnezeu și pentru alții oameni, în mod repetat trebuie să fie atinși de greutăți și de mizerie, astfel încât scânteia lor de dragoste
 • 21. 21 se va aprinde și se va transforma într-o strălucire orbitoare. Și de aceea educ profesori pentru Mine pe pământ, care predică dragostea față de semenii lor, care vestesc voința Mea și încearcă să îi introducă în cunoașterea care poate fi câștigată doar prin trăirea unei vieți de iubire ... De aceea Eu trimit ucenici din nou în lume, în zilele de pe urmă, așa că ei vor vesti Evanghelia Mea, pe care o transmit Eu Însumi pe pământ ... În mod repetat Eu voi lucra în mod vizibil și remarcabil pentru a fi crezut, pentru că oamenii s-au distanțat mult de credință și nu mai vizitează locurile unde este vestit Cuvântul Meu și pentru că chiar și acolo unde este vestit Cuvântul Meu acesta și-a pierdut puterea dacă predicatorii Cuvântului Meu nu sunt treziți spiritual ... Oamenii vor veni la viață, vor învăța să câștige o credință vie, pentru că numai atunci se vor îndrepta spre Mine și vor învăța să Mă iubească și apoi să avanseze în dezvoltarea lor .... Fără iubire, însă, ei nu vor atinge nimic pe pământ ... Nu contează ceea ce fac, întotdeauna trebuie să se bazeze pe dragoste sau vor fi morți. Oamenii ar trebui să știe toate acestea și să se întrebe care sunt motivele a ceea ce spun, fac și gândesc ... Și numai dacă sunt îndemnați de dragoste, tot ceea ce gândesc, vorbesc și fac va fii bun înaintea ochilor Mei și vor câștiga un grad mai înalt de maturitate .... Dar totul este inutil fără dragoste ... Căci voi trăiți pe pământ doar de dragul de a vă schimba viața într-o viață de iubire și doar acest lucru este și va rămâne obiectivul vostru, astfel încât prin dragoste să vă uniți cu Mine, Însăși Iubirea Eternă.... Amin BD 1829 Îndeplinirea datoriei ... revelat în 24.02.1941 Nu trebuie să vă mulțumiți niciodată doar a vă îndeplini datoria, ci ar trebui să faceți mai mult decât atât, ar trebui să acceptați în mod voluntar o sarcină pe care oamenii nu se așteaptă să o îndepliniți dar pe care ar trebui să o faceți din iubire ... numai atunci veți fi activi în dragoste, numai acest efort va fi apreciat și vă va aduce binecuvântări pentru eternitate. Oamenii care își îndeplinesc cu simțul datoriei munca lor pământească, cred că au făcut destul. În acest caz, viața lor este de fapt o viață de împlinire a datoriei, dar totuși nu este un serviciu conștient al dragostei .... Orice serviciu care trebuie îndeplinit, corespunde invariabil obiectivelor lumii. Orice lucru care are o influență de rafinare asupra sufletul nu va fi solicitat și nici nu va fi îndeplinit ca datorie, dar trebuie făcut întotdeauna în libertate absolută de voință, și de aceea progresul sufletului se obține doar dacă omul face mai mult decât datoria sa și nu se va opri din activități caritabile. Cu toate acestea, ceea ce ființa umană acceptă pentru sine sau impune altora ca fiind o obligație are numai valoare pământească, deoarece iubirea de aproape nu trebuie să fie neapărat forța motrice a îndeplinirii unei îndatoriri. Există, de regulă, legi umane care intenționează să mențină ordinea lumii, a căror îndeplinire este prin urmare necesară pentru a combate voința slabă a oamenilor, pentru că mulți oameni nu ar face ceea ce
 • 22. 22 sunt obligați să facă dacă nu ar exista un sentiment de datoriei cultivat în ei. Tot ceea ce fac ei este într-un fel sau altul condiționat și are ca rezultat un fel de beneficii pământești. Un mod de viață pământesc care este un șir nesfârșit de fapte, toate acestea încadrându-se în categoria împlinirii datoriei, care nu duce în nici un caz la o stare psihologică de maturitate, pentru că tocmai această împlinire a datoriei împiedică oamenii să fie cu adevărat activi cu iubire. Deși împlinirea datoriei nu poate fi reprezentată oamenilor ca fiind greșită sau ne- necesară, totuși reprezintă un anumit pericol pentru sufletul omului, cu cât îl folosește mai mult ca principiu călăuzitor al vieții umane, cu atât mai multă semnificație atașează tocmai acestei datorii și cu cât se crede el însuși ca fiind scutit de la activitățile adevărate ale iubirii, pentru că el consideră timpul său suficient de folosit și totuși din punct de vedere spiritual, el rămâne în urmă dacă nu reușește să iubească, adică, în ciuda faptului că este complet ocupat de îndatoriri, el nu este îndemnat de dragostea de a face "mai mult" ... pentru a-i ajuta pe ceilalți oameni atât din punct de vedere spiritual cât și fizic, cu fapte care nu sunt niciodată cerute de oameni și, prin urmare, dragostea nu poate deveni niciodată o datorie. Îndeplinirea datoriei cu siguranță ar trebui să fie recunoscută într-un mod pământesc, dar nu este deloc importantă pentru eternitate, astfel încât ființa umană trebuie să facă tot posibilul și să încerce să fie de ajutor din propria voință. Omul nu ar trebui să fie mulțumit să-și îndeplinească datoria, ci din voința sa să facă "mai mult" ... ar trebui să dea și să ajute cu dragoste, astfel încât sufletul să-și găsească mântuirea, omul având un beneficiu doar din ceea ce face din propria voință liberă și dragoste de aproape ... Amin BD 5927 Urmându-l pe Isus ... Trăind o viață în dragoste ... revelat în 12.04.1954 Ar trebui să luați ca exemplu comportamentul Meu pe acest pământ, viața Mea, care a fost o viață trăită doar în iubirea de aproape ... Încercați să Mă urmați și încercați să trăiți o viață în iubire și atunci veți merge pe aceeași cale și veți ajunge cu siguranță la țintă. Am coborât pe pământ pentru că oamenii urmau căi greșite care nu au condus niciodată în sus, ci doar i-au dus mai jos. Din acest motiv Eu v-am arătat calea cea bună și am chemat pe toți oamenii să Mă urmeze pe calea aceasta... Am instruit oamenii pentru că nu au reușit să-și dea seama de ce o viață în dragoste le-ar permite să urce, de ce erau slabi și fără putere și cum ar putea remedia această slăbiciune ... I-am informat despre puterea dragostei și am dovedit adevărului învățăturii Mele demonstrând tăria Mea și rezultatul unui mod de viață în dragoste... Știam despre marile suferințe spirituale ale oamenilor, dar știam și mijloacele de a le remedia și, prin urmare, am făcut un efort constant de convingere a oamenilor pentru a aplica aceste mijloace .... Greutățile din zile
 • 23. 23 din urmă sunt la fel și aceleași sunt și mijloacele a căror utilizare va garanta faptul că ființa umană poate să urce din abis ... Dar oamenii ignoră ceea ce i-am învățat ... ei nu Mă urmează pe Mine pentru că ei nu cred în Mine și în învățătura Mea. Ei urmează un mod pământesc viața care este departe de Mine; ei ignoră complet iubirea și prin urmare nu iau calea ascensiunii ... Căci fără iubire nu există nici o legătură, fără dragoste este un mare gol între voi, oamenii și Dumnezeul și Tatăl vostru eternitate .... Doar dragostea face o punte peste marele gol, numai iubirea este calea către inima Tatălui și numai dragostea este forța care vă permite să urmați calea ascendentă care necesită putere și efort. Oricine refuză să urmeze calea iubirii nu va putea niciodată să se ridice din abis și mâna Mea nu-l poate scoate, atât timp cât nu are dragoste ... El trebuie să Mă urmeze din proprie voință, pentru că nu exercit nici o constrângere dacă persoana încă Îmi rezistă. Iubirea nu tolerează nici o constrângere și totuși îi răscumpără pe cei care sunt ținuti în captivitate ... Pot doar să vă instruiesc pe voi, oamenii, și să vă avertizez cu tărie să practicați iubirea de aproape, arătând că vreți să Mă puteți imita, ca să vă pot ajuta pentru că aveți voința de a Mă urma pe Mine. De aceea ar trebui să vă amintiți mereu de modul Meu de viață și să depuneți toate eforturile pentru a fi ca Mine, și atunci veți experimenta cu siguranță ajutorul Meu, pentru că oricine își va păstra ochii ațintiți spre Mine, de asemenea, va primi puterea de a urma calea lui Isus ... și își va atinge într-adevăr scopul de a fi unit cu Mine .... Amin BD 8678 Cea mai importantă poruncă trebuie îndeplinită: Dragostea ... revelat în 19.11.1963 Ție, care vrei să-Mi slujești, ți se va aminti în mod repetat de imensul întuneric spiritual care necesită ca Evanghelia Mea să fie adusă în lume, care este singura lumină adevărată care poate pătrunde în întuneric, dacă este oferită în toată curăția, așa cum a venit odată de la Mine și este acum transmisă pentru voi din nou de sus spre pământ. Numai adevărul este adevărata lumină ... dar ce a devenit răsfățat va intensifica întotdeauna întunericul. Cu toate acestea, motivul pentru care întunericul este atât de extins, e dat de faptul că multe minciuni și erori au fost adăugate la cunoașterea spirituală care garantează cea mai mare lumină atunci când aceasta provine din Mine. Și astfel este necesar ca oamenii să fie instruiți corect, ca ei să primească clarificări cu privire la zonele care până în prezent le-au fost închise sau nu erau cu adevărat aduse la lumină. Este important ca oamenii să-și schimbe natura în dragoste, ca ei să-și depășească dragostea egoistă și să o schimbe în dragoste altruistă .... Și această învățătură importantă, împlinirea poruncii Mele a iubirii, a fost plasată în fundal, în timp ce alte învățături au venit în prim plan iar eforturile oamenilor au fost împinse în
 • 24. 24 direcția greșită. Poruncile sunt respectate și îndeplinite, care sunt absolut imateriale și nu conduc la orice fel de avansare pentru suflet. Iar iubirea este pusă deoparte ceea ce înseamnă implicit că lumina nu poate străluci cu putere, ci doar luminează palid ... că realizarea oamenilor, cunoașterea adevărului, este, prin urmare, săracă .... că ei există într-o stare întunecată din punct de vedere spiritual, că privesc viața dintr-un punct de vedere total greșit, că se străduiesc numai pentru posesiunile materiale, pentru că lumina interioară ce poate fi aprinsă numai prin iubire, nu strălucește în ei. Dacă toți predicatorii ar predica doar iubirea ... dacă oamenii ar fi încurajați permanent să renunțe la dragostea lor egoistă și să practice dragostea altruistă de aproape .... cu adevărat, atunci ei ar trăi și în lumina realizării, ar recunoaște irelevanța mărfurilor pământești, ei ar stabili o relație corectă ca de la copil la Tatăl său, pentru că toate acestea conduc la o iubire dezinteresată, divină .... În schimb, oamenii primesc învățături greșite, sunt obligați să efectueze fapte și să urmeze obiceiuri care pot fi evaluate numai ca formalități exterioare și care nu pot conduce niciodată la schimbarea stării sufletului, deoarece Eu prețuiesc doar ceea ce rezultă dintr-o relație vie cu Mine .... și această legătură vie cu Mine nu poate fi stabilită decât prin activități din iubire altruistă. Și, prin urmare, voi continua să-Mi trimit mesageri în lume pentru a proclama Evanghelia iubirii oamenilor ... Eu Însumi vă voi transmite mereu Evanghelia pură vouă, celor care doriți să o acceptați și o transmiteți mai departe ... Căci prin dragostea divină, pe care trebuie să o exersați, veți obține o credință vie, veți ajunge la certitudinea interioară că Eu Sunt aproape de voi și că puteți să vă asociați direct cu Mine. Și prin lumina care a fost aprinsă în voi prin dragoste, veți primi de asemenea tot felul de cunoștințe care corespund adevărului, nu veți mai trăi viața pământească într-o stare oarbă, ci veți poseda cunoștințe adevărate cu privire la motivul vieții voastre pe pământ și țelul pe care ar trebui să-l atingeți ... și în ceea ce privește sarcina voastră pământească pe care trebuie să o îndepliniți. Și de îndată ce veți afla adevărul, veți realiza, de asemenea, progresul spiritual, viața voastră pământească nu va fi în zadar, veți deveni tot mai perfecți ... care este doar rezultatul primirii adevărului pur de la Mine. Aceasta este ceea ce căutați și doriți cu ardoare și veți avea parte la el ... Apoi veți fi întotdeauna considerați de Mine și atunci adversarul Meu va fi pierdut orice revendicare asupra voastră, imediat ce natura voastră s-a schimbat din nou în dragoste, așa cum ați fost la început .... Amin BD 6086 Sarcina pământească: Îndeplinirea poruncilor iubirii ... revelat în 22.10.1954 Fiecare dintre voi a primit o sarcină și fiecare și-o îndeplinește conform voinței sale, pentru că voința fiecărui om este liberă. Dar să știți sarcina voastră este o condiție
 • 25. 25 prealabilă și această cunoaștere vă este transmisă prin Cuvântul Meu ... care ulterior poate fi cu adevărat auzit și urmat, dar, de asemenea, poate fie ignorat ... consecințele, însă le veți suporta. Oricine se conformează cerințelor Cuvântului Meu împlinește voia Mea și, prin urmare, și sarcina sa pământească, iar această persoană poate vorbi și despre progresul spiritual. Totuși, chiar și persoanele atrase de lume ar trebui să știe că într-o zi vor trebui să răspundă pentru eșecul lor .... că nu li s-a oferit Cuvântul ca mesaj al voinței Mele fără motiv ... că ar trebui să-l asculte și dacă vrea să-și îndeplinească sarcina pământească ... Ele trebuie să știe că viața nu va dura pentru totdeauna și că ar trebui să-și folosească scurta viața pe pământ pentru eternitate. Să o folosescă înseamnă să împlinească mai întâi poruncile Mele ale iubirii ... devenind astfel vrednic de iubirea Mea și de a primi puterea de a-și îmbunătăți sufletul ... pentru a realiza munca psihologică care este scopul existenței sale pământești. Fiecare om care se străduiește să trăiască în dragoste va ști, de asemenea, că el nu a fost pus pe pământ în mod arbitrar sau fără motiv, ci că acest lucru este legat de atingerea unui scop și că el se va strădui sincer să-și atingă acest scop .... spre unitatea cu Mine .... Cu toate acestea, oricine ignoră dragostea, oricine încearcă doar să obțină propriul său avantaj, își închide propria sa intrare în viața veșnică ... pentru că nu are dragoste, care singura este cheia fericirii. De asemenea, îi lipsește realizarea, el nu știe nimic cu privire la sensul și scopul existenței sale pământești și nici nu acceptă o explicație cu privire la aceasta. Îndeplinirea poruncilor Mele de dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproape vor asigura faptul că ființa umană câștigă realizarea și oricine folosește poruncile Mele ca principiu călăuzitor pentru viața lui pe pământ va deveni iluminat. Nu se poate rătăci; cărarea lui va conduce infailibil în sferele fericirii veșnice, căci el se supune în întregime voinței Mele, el își conduce viața în ordinea Mea eternă, el este în contact permanent cu Mine și, prin urmare, primește putere în abundență. Și el, la rândul său, va folosi această putere pentru a pune din nou în practică fapte de dragoste, pentru că el va fi îndemnat să facă acest lucru prin spiritul Meu, care este în contact direct cu Mine și nu-l poate influența decât în mod corect .... Astfel își va împlini sarcina pământească încercând să se integreze pe sine, precum și pe semenii săi ordinii veșnice, prin încercarea de a stabili ordinea veșnică în sine și, în conformitate cu lui realizare, să-i ajute și pe ceilalți oameni să se supună Mine și voinței Mele, pentru ca și ei să stabilească acest contact cu Mine și să-și atingă scopul vieții lor pământești .... Amin BD 8626 Oamenilor le lipsește dragostea și credința ... revelat în 25.09.1963 Oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de Mine, doresc din ce în ce mai puțin să creadă, pentru că, din moment ce nu trăiesc o viață în iubire, nu pot atinge o credință vie și credința moartă e complet lipsită de valoare, pentru că vor renunța complet cu
 • 26. 26 ușurință atunci când trebuie să precizeze dacă sunt pentru sau împotriva Mea. Pentru că oamenii vor trebui să ia această decizie, indiferent dacă va fi cerută de către autoritățile pământești sau ca rezultat al celor dure lovituri ale sorții, când numai decizia corectă le poate oferi ajutor în dificultățile pământești. Fără credință sunt pierduți, căci atunci aparțin adversarului Meu, care vrea să distrugă orice credință a omenirii într-un Dumnezeu și Creator. Numai o viață în iubire va conduce la o credință vie și atunci nu va mai exista pericolul de a cădea pradă adversarului Meu. Căci o credință vie stabilește legătura cu Mine și orice greutăți pot fi rezolvate pentru că omul crede în puterea Mea de a face acest lucru și, de asemenea, este convins că iubirea Mea Mă va determina să vă ajut. Cu toate acestea, oamenii cărora le lipsește în totalitate credința într-o Ființă Care este plină de dragoste, înțelepciune și putere pot fi numiți săraci și nefericiți. Pentru că, chiar dacă ei sunt ajutați rapid de adversarul Meu în dificultățile lor pământești, sufletele lor vor fi totuși pierdute irevocabil, pentru că au abandonat orice contact cu Mine și, prin urmare, sunt supuși fără speranță lui. Mulți oameni vor trebui să se aștepte la acest destin, de a fi complet controlați de adversarul Meu și, de asemenea, trebuie să-i împărtășească soarta la sfârșitul pământului, astfel încât ei ... când el este plasat în lanțuri .... vor fi alungați din nou în creațiile pământului și trebuie să parcurgă calea prin aceste noi creații încă o dată. Totuși, acest lucru se întâmplă în conformitate cu voința fiecărui suflet și nimic nu poate fi făcut pentru mântuirea lor decât să li se vestească în mod repetat Evanghelia dragostei față de oameni, pentru a le spune ce-i va aștepta dacă vor trăi fără dragoste și, prin urmare, și fără credință. În nenumărate rânduri oamenii vor fi chemați; în nenumărate rânduri, aceștia vor fi invitați să întoarcă spatele lumii și să pășească în sfere spirituale ... În nenumărate rînduri, le va fi reamintit scopul vieții lor pământești, pentru ca ei să nu poată pretinde că le-au lipsit în întregime cunoştinţele. Desigur, ei nu vor crede cuvintele tale, dar nu vor rămâne fără avertisment, căci Eu voi continua să le tai calea și prin nenorociri să încerc să le schimb gândirea ... deoarece posibilitate de a-și schimba voința rămâne până la moarte și nu va fi ratată nici o ocazie. Astfel va exista o luptă fără sfârșit pentru fiecare suflet pe care adversarul Meu vrea să păstreze. Dacă voi, slujitorii Mei de pe pământ, reușiți doar să-i convingeți pe ceilalți oameni să creadă într-un Dumnezeu și Creator din a Cărui Putere au provenit ... dacă reușiți doar să-i motivați să facă fapte de iubire, atunci există și posibilitatea ca ei să învețe să-și câștige credința, că ei se vor gândi serios la asta ... mai ales atunci când trebuie să recunoască natura trecătoare a lucrurilor pământești și să înceapă să trăiască pentru posesiunile veșnice. Orice schimbare a minții poate denota mântuirea acestor ființe umane și o persoană își poate schimba mintea până când moare. De aceea voi, asistenții Mei, ar trebui să nu lăsați nici o piatră neatinsă pentru a trezi oamenii la credință într-o Putere plină de iubire Care vrea să-și recapete toți oamenii pentru Sine ... Voi trebuie să-i informați că sunteți în contact direct cu această Putere și Ea vă transmite cunoștințe spirituale cuprinzătoare care clarifică scopul real al existenței umane. Există întotdeauna posibilitatea ca o persoană să va răspundă și să vă asculte și, în acest caz, el este deja salvat cu siguranță pentru că de îndată ce pot să vorbesc cu el Eu Însumi, el se va simți
 • 27. 27 afectat de aceasta și își va forma o opinie .... De aceea sunteți chemați în mod repetat să lucrați cu sârguință; de aceea nu voi înceta să încerc să atrag iubirea sufletelor care sunt încă departe de Mine. Acesta este motivul pentru care oamenii suferă adesea mari greutăți pământești pentru a-i motiva să-și îndeplinească acțiunile din dragoste pentru confrații lor. Și atunci nu este fără speranță, pentru că fiecare faptă a dragostei conectează ființa umană cu Mine și, în același timp, îl deconectează de adversarul Meu. Dacă oamenii ar crede că numai dragostea îi poate elibera de dușmanul sufletelor lor ... că dragostea le va garanta și o realizare și că ar putea să câștige o credință vie, chiar și în Răscumpărătorul Isus Hristos. Și o credință vie în El înseamnă definitiva eliberarea de păcat și de moarte ... Însă dragostea s-a răcit și, prin urmare, credința a dispărut și nici o persoană nu poate deveni binecuvântată fără dragoste și credință, fără dragoste și credință adversarul Meu încă mai domină sufletul și el nu poate intra în viața care durează pentru totdeauna ... Amin BD 7708 Adevărata iubire de aproape: Transmiterea Cuvântului divin... revelat în 24.09.1960 Cea mai mare lucrare de dragoste pentru aproape este distribuirea altruistă a Cuvântul Meu, Evanghelia, pe care aproapele vostru trebuie să o știe pentru a urma cu succes calea sa pământească. Lucrarea spirituală nu este apreciată de ceilalți oameni pentru că nu generează succese pământești, însă de îndată ce sunteți activi spiritual, nu vă așteptați la recompense pământești ci împărtășiți semenilor voștri, ceea ce Eu vă ofer de sus .... faceți cu adevărat fapte de dragoste de aproape care se extind în veșnicie, pentru că ajutând sufletele să se maturizeze, le puteți pregăti pentru intrarea în împărăția de lumină atunci când sufletul își pierde corpul pământesc și trebuie să lase totul în urmă ... Atunci va avea posesiunile spirituale pentru a intra în veșnicie. Voi veți oferi și le veți transmite și altora așa cum Eu le-am transmis ucenicilor Mei pâinea cerului, apa vieții ... Acesta este cel mai mare dar al iubirii pe care poți să-ți transmiți semenilor tăi ... este dragostea adevărată de aproape dacă voi în mod altruist îndepliniți sarcinile care sunt necesare pentru a transmite Cuvântul Meu, pentru că eu Eu Însumi vreau să Mă adresez oamenilor prin voi, deoarece ei nu pot să audă direct vocea Mea. Oamenii suferă mari greutăți pentru că își folosesc viața pământească doar pentru a dobândi profituri pământești și totuși ar trebui să ia în considerare sufletul lor, care ar trebui să se maturizeze în timpul vieții lor pământești. De aceea, orice veți întreprinde pentru a conduce semenii voștri pe calea credinței ... tot ce faceți după instrucțiunile Mele de a proclama Evanghelia este dragoste de aproape și este binecuvântată de Mine. Încă nu sunteți conștienți de marele dar pe îl primiți de la Mine în fiecare zi, încă nu puteți să-i estimați valoarea și semnificația pentru voi, toți cei care știți despre lucrarea
 • 28. 28 spiritului Meu ca să dăruiți cu nerabdare ceea ce v-a fost trimis prin dragostea și harul Meu. Nu vă dați seama că puteți să împrăștiați semințe care pot aduce fructe glorioase .... nu trebuie să lăsați sămânța neutilizată și trebuie să vă bazați întotdeauna pe ajutorul Meu, pentru că atunci când intrați în dificultate îngerii și păzitorii Mei sunt pregătiți să vă ajute și să vă protejeze, astfel încât să vă faceți doar munca voastră spirituală de a aduce ajutor celor care nu vor găsi calea cea bună fără voi. Pentru că mai există mulți pe care Eu vreau să îi adresez prin voi și, pentru a face acest lucru, am nevoie doar de voința voastră de a lucra cu râvnă pentru Mine ... Eu accept serviciul vostru, pentru că Eu sunt capabil să vorbesc doar prin gura unui om, dat fiind faptul că statutul oamenilor este deja prea lipsit de spirit pentru a le vorbi în alt mod, iar libertatea lor de voință trebuie menținută. Veți obține puterea din faptul că vă promit sprijinul Meu din momentul în care sunteți dispuși să ai aveți grijă de dificultatea spirituală a semenului vostru. Nu a mai rămas mult timp și Cuvintele pe care vi le spun vă vor admonesta din ce în ce mai mult; trebuie însă doar să vă încredințați voit Mie și atunci vă veți purta în conformitate cu voia Mea. Și totul se va aranja dacă vă supuneți Mie cu încredere completă și Mă lăsați să vă conduc. Astfel, voi toți, care sunteți în slujba Mea, acceptați binecuvântarea Mea și lucrați neobosit în via Mea, pentru că ziua se sfârșește curând și se apropie noaptea ... se apropie un punct de cotitură atât pământesc, cât și spiritual, se apropie timpul recoltei ... se apropie ziua Judecății... Dar mai întâi vreau să vă câștig sufelete pentru Mine și Mă veți ajuta și veți privi pe aproapele vostru cu dragoste .... Veți lucra pentru Mine și împărăția Mea, veți vesti numele Meu în lume și veți mărturisi lucrarea Mea în voi, astfel încât oamenii să poată crede și să devină binecuvântați .... Amin BD 7709 Iubirea lui Dumnezeu... Zilele din urmă ... revelat în 26.09.1960 Voi toți ar trebui să folosiți dragostea Mea, trebuie să știți că aveți un Tatăl iubitor Care are grijă de voi și vă dă bucurie dacă aceasta vă ajută să deveniți perfecți. Dragostea Mea față de copiii Mei nu se termină niciodată și toți cei ce vă îndreptați spre Mine sunteți copiii Mei, dacă vreți ca Eu să fiu Tatăl vostru. Și dragostea Mea nu va înceta niciodată să se dăruiască, vă va oferi tot ce aveți nevoie pentru calea pământească și spirituală. Prin urmare, depinde de voi înșivă să folosiți dragostei Mea de Tată, trebuie doar să vă deschideți și să lăsați ca Eu să vă vorbesc și, cu siguranță, nu veți rămâne cu mâinile goale. Pentru că Eu încă mai am multe de spus, pentru că timpul se apropie de sfârșit și pentru că totul se va întâmpla așa cum este scris în Cuvânt și Scripturi. Voi îi veți informa
 • 29. 29 pe semenii voștri despre acest lucru ... deși nu veți găsi deseori inimi receptive care vor să vă asculte și să vă creadă. Cu toate acestea, adversitatea timpului cere să menționăm ce se va întâmpla în curând... Și oricine crede va fi mântuit, oricine nu crede și nu se pregătește pentru sfârșit va pieri, adică va întâlni judecata lui atunci când voi stabili din nou ordinea Mea veșnică ... când sfârșitul acestui pământ va fi venit. Și voi, oamenii, vă apropiați de această dată cu pași mari. Și nici chiar dragostea Mea nu poate întârzia sfârșitul, pentru că dragostea Mea include toate substanțele spirituale, chiar și acele spirite care sunt încă legate și care vor începe sau vor continua procesul lor evolutiv. Faptul că oamenii în general nu reușesc și nu-și mai folosesc viața lor pământească pentru a-și maturiza sufletele este vina lor, voința lor liberă și, în consecință, motivul pentru care nu pot să Mă abat de la planul Meu de Mântuire și să las spiritele încă nerăscumpărate în durere. Dar voi face cu adevărat tot ce este posibil să-i ajut pe oameni să găsească o cale de ieșire din dificultățile lor spirituale ... Eu voi vorbi cu oamenii prin voi și le voi transmite timpul care urmează .... Voi veni la Ei în mod deschis și în mod secret și le voi permite să Mă recunoască pe Mine ca să nu poată spune că nu au fost avertizați. Oricine Mă mărturisește astfel, oricine încearcă să împlinească voia Mea, poate să fie sigur că el aparține alor Mei, că îi dau dragostea Mea, că îl voi proteja și voi avea grijă de el până la sfârșitul lumii ... până când lupta a ajuns la un final care va veni pentru voi, oamenii: lupta pentru credință, care va fi provocată de adversarul Meu, pentru că se va repezi cu furie spre ai Mei până la sfârșit, pentru a-i face să Mă părăsească din nou. Scopul lui este de a distruge credința rămasă care încă există în rândul omenirii. Dar această credință este în general destul de slabă și de aceea vreau să o întăresc prin intermediul comunicării directe cu Mine, astfel încât credința să devină fermă și să persevereze neclintit când Numele Meu este a mărturisit în fața lumii. Oricui pot să Mă adresez, fie direct, fie prin mesagerii Mei, va câștiga o credință vie și nici o amenințare nu-l va înspăimânta, pentru că a recunoscut pe Tatăl său și nu-L mai poate părăsi. Dar oricine nu are o credință vie se va preda de dragul lucrurilor pământești, și chiar își va pierde viața în fața adversarului Meu ... va fi ca o trestie bătută de vânt și binecuvântat este el dacă se poate ridica în continuare cu ajutorul vostru, dacă el își permite să fie învățați de voi și va mai găsi calea spre Mine în ultimul ceas. Voi accepta pe oricine vine la Mine în ultimul moment, pentru că Eu nu vreau să vă rătăciți, pentru că vreau să vă dau tuturor viața veșnică. De aceea, Cuvântul Meu va fi răspândit cu pasiune, de aceea vreau să mă adresez vouă în mod repetat, vreau să vorbesc Eu Însumi prin voi oamenilor, celor care de obicei își deschid inimile Mie în mod voluntar. Dar puteți bate la ușa inimii lor în numele Meu, și dacă vin apoi Eu și îmi deschid ușa Mie, le voi vorbi Eu Însumi și vor fi foarte fericiți. Căci dragostea Mea nu se va sfârși niciodată și oricine îmi dă dragostea Lui, va primi daruri din abundență de la Mine, îl voi face foarte fericit într- un mod spiritual și pământesc, pentru că atunci sufletul lui nu mai poate fi rănit, atunci îmi va fi devotat Mie și nu va fi niciodată capabil să se detașeze de Mine.... Căci dragostea
 • 30. 30 lui e către Mie și răspunsul Meu va fi călduros reciproc, va fi și va rămâne fericit pentru totdeauna ... Amin