SlideShare a Scribd company logo
APLIKACIJA ZA
VLASNIKE KUĆNIH
LJUBIMACA PETVET.HR
Izradile: Anesa Kolašinac i Tamara Marelja
Mentor: Božidar Jaković
SADRŽAJ:
1.UVOD ...........................................................................................................................................1
1.1. Predmet i cilj rada .....................................................................................................................1
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ........................................................................................1
1.3. Sadržaj i struktura rada .............................................................................................................1
1.4. Kratki opis poslovnog modela ....................................................................................................1
2. OPIS PROJEKTA.........................................................................................................................1
2.1. Detaljan opis projekta................................................................................................................1
2.2. Organizacija projekta ................................................................................................................3
2.3. Strateška osnova projekta...........................................................................................................3
2.3.1. Misija......................................................................................................................................3
2.3.2. Vizija.......................................................................................................................................3
2.3.3. Ciljevi projekta........................................................................................................................3
2.4. Inovacije ....................................................................................................................................3
2.4.1. Popis inovacija projekta..........................................................................................................3
2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži ...........................................................................................4
2.4.2.1. Prva takva aplikacija na području Republike Hrvatske.........................................................4
2.4.2.2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije..............................................................................4
2.4.2.3. Veliki obuhvat inforacija na jednom mjestu ..........................................................................4
2.4.2.4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama....................4
2.4.2.5. Mogućnost širenja na strana tržišta......................................................................................4
2.5. Konkurencija..............................................................................................................................5
2.5.1. Popis glavnih konkurenata ......................................................................................................5
2.5.2. Opis glavnih konkurenata........................................................................................................5
2.5.2.1. Aplikacija VETPASS.............................................................................................................5
2.5.2.2. Aplikacija Vetcalculators......................................................................................................7
2.5.2.3. Facebook..............................................................................................................................8
2.5.2.4. Forumi ............................................................................................................................... 10
2.5.2.5. Google recenzije.................................................................................................................11
2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu........................................................ 12
2.5.4. Konkurentska prednost projekta............................................................................................ 12
3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL .............................................................................................12
3.1. Najvažniji poslovni partneri ..................................................................................................... 12
3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera ....................................................................................12
3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera...................................................................................... 12
3.1.2.1. Digitalna agencija RedCode............................................................................................... 12
3.1.2.2. Marketinška agencija Red Brick......................................................................................... 13
3.1.2.3. Platforma Čini pravu stvar.................................................................................................14
3.1.2.4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce ................................................................... 14
3.1.2.5. Davatelji usluga čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca .......................................................... 15
3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ................................................................................... 15
3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti............................................................................ 15
3.4. Ključni resursi.......................................................................................................................... 16
3.5. Kategorije klijenata..................................................................................................................16
3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata .........................................................................................16
3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata.............................................................................................. 16
3.5.2.1. Vlasnici pasa...................................................................................................................... 16
3.5.2.2. Vlasnici mačaka .................................................................................................................16
3.5.2.3. Vlasnici glodavaca .............................................................................................................16
3.5.2.4. Vlasnici ptica .....................................................................................................................17
3.5.2.5. Vlasnici ostalih životinja ....................................................................................................17
3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica ................................................................................................... 17
3.5.4. Registracija klijenata ............................................................................................................ 17
3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................................................17
3.6. Upravljanje odnosima s klijentima ...........................................................................................17
3.7. Kanali poslovanja ....................................................................................................................18
3.8. Struktura troškova.................................................................................................................... 18
3.9. Modeli stvaranja prihoda.........................................................................................................18
3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda............................................................................................18
3.9.2. Opis svakog pojedinog modela.............................................................................................. 19
3.9.2.1. Prihod od plaćanja po prikazu ........................................................................................... 19
3.9.2.2. Prihod od plaćanja po kliku................................................................................................19
3.9.2.3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga...........................................................................19
3.9.2.4. Sponzorstva........................................................................................................................19
3.9.2.5. Prihod od pretplata ............................................................................................................19
4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE....................................................................................................19
4.1. Mobilne tehnologije ................................................................................................................. 19
4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta ............................................................... 19
4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ......................................................................... 20
4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...................................................................21
4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti..............................................................................................21
4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja .........................................................................................22
4.2. Društvene mreže.......................................................................................................................23
4.2.1. Facebook profil projekta .......................................................................................................23
4.2.2. LinkedIn profil autora projekta ............................................................................................. 24
4.2.3. Twitter profil projekta ........................................................................................................... 25
4.2.4. Instagram profil projekta.......................................................................................................25
4.2.5. TikTok profil projekta............................................................................................................ 26
4.3. Računarstvo u oblaku...............................................................................................................26
4.4. Veliki podaci (Big data) ...........................................................................................................26
4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) ...................................................................................................27
4.6. 3D printeri............................................................................................................................... 27
4.7. Robotika...................................................................................................................................27
4.8. Dronovi.................................................................................................................................... 27
4.9. Virtualna i proširena stvarnost.................................................................................................27
4.10. Umjetna inteligencija ............................................................................................................. 27
5. DIGITALNI MARKETING........................................................................................................ 28
5.1. Marketinški plan projekta......................................................................................................... 28
5.2. Ključne riječi projekta.............................................................................................................. 29
5.3. Google Ads oglas ..................................................................................................................... 29
5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ....................................................................................... 31
5.5. Tablica marketinškog plana .....................................................................................................32
6. DIGITALNO PLAĆANJE.......................................................................................................... 32
6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja.............................................................................................. 32
6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja ...............................................................................................32
6.2.1. Bankovne kartice (kreditne i debitne kartice)......................................................................... 32
6.2.2. Mobilni novčanik................................................................................................................... 33
6.2.3. Internet bankarstvo ............................................................................................................... 33
6.2.4. Mobilno bankarstvo...............................................................................................................33
6.2.5. Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal) ......................................................................... 33
6.3. Blockchain tehnologija.............................................................................................................33
7. SWOT ANALIZA PROJEKTA..................................................................................................34
8. WEB MJESTO PROJEKTA .......................................................................................................35
8.1. Web poslužitelji i domene.........................................................................................................35
8.1.1. Web poslužitelj projekta ........................................................................................................35
8.1.2. Web domene projekta............................................................................................................36
8.1.2.1. .hr domena .........................................................................................................................36
8.1.2.2. komercijalne domene..........................................................................................................36
8.2. CMS sustav..............................................................................................................................37
8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt .................................................................................37
8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) .................................................................................38
8.3. Web stranice projekta............................................................................................................... 38
8.3.1. Struktura Web stranica projekta............................................................................................39
8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap).................................................................................. 40
8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta ....................................................................................41
9. ZAKLJUČAK.............................................................................................................................41
10. POPIS LITERATURE ..............................................................................................................43
11. POPIS WEB LINKOVA..........................................................................................................43
12. POPIS SLIKA........................................................................................................................... 44
13. ŽIVOTOPIS..............................................................................................................................46
14. SAŽETAK................................................................................................................................49
1
1.UVOD
1.1. Predmet i cilj rada
Predmet i cilj rada je predstaviti aplikaciju za vlasnike kućnih ljubimaca koja će biti dostupna u
Hrvatskoj.
1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja
Kao izvor podataka koristiti će se sekundarni izvori, odnosno Internet stranice te vlastite analize.
1.3. Sadržaj i struktura rada
Cijeli rad je napravljen prema unaprijed zadanoj strukturi.
1.4. Kratki opis poslovnog modela
Mi smo osmislile interaktivnu aplikaciju za vlasnike kućnih ljubimaca čiji cilj je olakšati vlasnicima
kućnih ljubimaca samu skrb o njima. Aplikacija bi obuhvatila sve veterinarske ambulante u
Hrvatskoj uz pripadajuće informacije (adresa, broj telefona, broj za hitne slučajeve, usluge koje
veterinarska ambulanta nudi). Prema uključenoj lokaciji, osoba bi mogla locirati trenutno najbližeg
veterinara. Također, aplikacija bi imala tražilicu u koju bi se mogla upisati specifična dijagnoza ili
određena vrsta životinje, a aplikacija bi korisniku ponudila koji veterinari su specijalizirani za
traženo područje. Na taj način, vlasnik kućnog ljubimca ne bi uzalud trošio vrijeme na odlaske
različitim veterinarima. Uz navedeno, korisnik bi u aplikaciji mogao imati profil kućnog ljubimca
koji bi sadržavao detaljne podatke o posjetima veterinaru. Ovom aplikacijom povezivali bi korisnike
koji bi mogli razmijenjivati svoja iskustva i ocijenjivati veterinare te bi se na taj način potaknuo
socijalni, odnosno društveni aspekt. Aplikacija bi pomogla i u slučaju da korisnik ima dileme vezane
uz pravilnu skrb o kućnom ljubimcu. Zarađivale bismo putem reklama ili putem pretplate. Obzirom
na to da bi glavni akteri aplikacije bili kućni ljubimci, određeni postotak zarade od pretplata donirao
bi se u različite udruge koje skrbe o napuštenim životinjama te bi uz to i samim korisnicima bilo
omogućeno doniranje direktno na račun udruga (crowdfunding).
2. OPIS PROJEKTA
2.1. Detaljan opis projekta
Naš projekt je interaktivna aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca čiji cilj je pomoći vlasnicima
kućnih ljubimaca da skrbe o njima. S obzirom na to da danas sve veći broj ljudi ima kućne ljubimce
2
te u većini slučajeva oni predstavljaju njihove najbolje prijatelje, aplikacija bi im olakšala
prvenstveno što se tiče zdravstvene, odnosno veterinarske skrbi. Korisnik bi na jednom mjestu imao
podatke o svim veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, uz pripadajuće osnovne informacije
(adresa, broj telefona, broj za hitne slučajeve) te informacije koje usluge veterinarska ambulanta nudi
(na primjer, većina lokalnih veterinarskih ambulanti nudi samo određeni dio usluga, dok za određene
pretrage kao što su rendgen i ultrazvuk, vlasnike kućnih ljubimaca šalje tamo gdje te pretrage mogu
obaviti, u Zagrebu je to najčešće Veterinarski fakultet). Prema uključenoj lokaciji, korisnik bi mogao
locirati trenutno najbližeg veterinara i dežurnog veterinara u slučaju hitnosti. Također, aplikacija bi
imala tražilicu u koju bi se mogla upisati specifična dijagnoza ili određena vrsta životinje (npr.
papiga - velika većina veterinara bazira se samo na liječenje pasa i mačaka), a aplikacija bi korisniku
ponudila koji veterinari su specijalizirani za traženo područje. Na taj način, vlasnik kućnog ljubimca
uštedio bi vrijeme na odlaske različitim veterinarima. Uz navedeno, korisnik bi u aplikaciji mogao
imati profil kućnog ljubimca, odnosno zdravstveni karton koji bi sadržavao podatke o posjetima
veterinaru, podatke o primljenim cjepivima, postavljenim dijagnozama, terapijama i bazu nalaza
odrađenih pretraga. Ova aplikacija imala bi važnost i sa socijalnog aspekta jer bi povezivali korisnike
koji bi mogli razmijenjivati svoja iskustva i ocijenjivati veterinare.
Aplikacija bi donosila zaradu najviše putem reklama, putem pretplate i temeljem suradnje ostvarene
s davateljima usluga za kućne ljubimce. Aplikacija bi bila besplatna s reklamama, a u slučaju da
određeni korisnici žele verziju aplikacije bez reklama, plaćali bi pretplatu koja bi sa sobom nosila
određene pogodnosti u vidu popusta kod određenih pružatelja usluga. S obzirom na to da bi glavni
akteri aplikacije bili vlasnici i njihovi kućni ljubimci, određeni postotak zarade od pretplata donirao
bi se u različite udruge koje skrbe o napuštenim životinjama te bi uz to i samim korisnicima bilo
omogućeno doniranje direktno na račun udruga (crowdfunding).
Za izradu aplikacije i web stranice te održavanje istih angažirali bi se vanjski suradnici, za marketing
bi se ostvarile suradnje s influencerima i angažirala marketinška agencija, dok bi društvenim
mrežama upravljale osobe zaslužne za pokretanje aplikacije. Također, ostvarile bi se i suradnje s
udrugama za napuštene životinje te suradnje s davateljima usluga za kućne ljubimce.
Vremenski okvir za izradu same aplikacije i web stranice je godinu dana. Tijekom prve godine
postojanja aplikacije plan je imati 10.000 korisnika aplikacije, ostvariti zamišljene suradnje te
mjesečno donirati 50% prihoda od pretplata udrugama za napuštene životinje.
3
2.2. Organizacija projekta
RedCode web dizajn biti će angažiran kao vanjski suradnik za izradu i održavanje web stranice i
aplikacije. Za marketing će se angažirati agencija Red Brick, a društvenim mrežama upravljati će
osobe koje stoje iza same aplikacije. Ostvariti će se suradnja s davateljima usluga za kućne ljubimce,
a navedeno se odnosi na salone za uređivanje te na usluge čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca.
Također, ostvariti će se suradnja s crowdfunding platformama GoFundMe i Čini pravu stvar.
2.3. Strateška osnova projekta
2.3.1. Misija
Pomoć vlasnicima u brizi za njihove najbolje prijatelje.
2.3.2. Vizija
Kreirati sadržaj koji će korisnici prepoznati te samim time pomoći u našem širenju na strana tržišta.
2.3.3. Ciljevi projekta
1. Olakšati vlasnicima kućnih ljubimaca pronalaženje adekvatne zdravstvene skrbi za kućne
ljubimce.
2. 10.000 korisnika unutar prve godine postojanja aplikacije
3. Ostvariti suradnju sa 20 influencera i 10 udruga za napuštene životinje na području Republike
Hrvatske u prvoj godini.
4. Donirati 50% iznosa od mjesečnih pretplata u humanitarne svrhe.
5. Rast na godišnjoj razini 15%.
2.4. Inovacije
2.4.1. Popis inovacija projekta
1. Prva takva aplikacija na području RH
2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije
3. Veliki obuhvat informacija na jednom mjestu
4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama
5. Mogućnost širenja na strana tržišta
4
2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži
2.4.2.1. Prva takva aplikacija na području Republike Hrvatske
Na području Republike Hrvatske ne postoji aplikacija koja bi obuhvatila sve funkcionalnosti naše
aplikacije.
2.4.2.2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije
Aplikacija PetVet.hr ostvarila bi se s humanitarnog stajališta jer bi se 50% mjesečnih prihoda od
pretplata doniralo različitim udrugama za napuštene životinje kojima djelovanje ovisi baš o
donacijama. Navedeno bi funkcioniralo na način da bi korisnici svaki mjesec birali kojoj udruzi će se
financijska sredstva donirati. Također, aplikacija će imati funkcionalnost direktnog doniranja
udrugama te će na taj način korisnik moći odabrati udrugu, vidjeti njihove osnovne podatke,
informacije o kontaktu te direktnu poveznicu na crowdfunding platformu za doniranje. Osim
navedenog, aplikacija bi imala funkcionalnosti društvene mreže jer bi korisnicima bila omogućena
međusobna razmjena informacija i ocjenjivanje veterinara.
2.4.2.3. Veliki obuhvat inforacija na jednom mjestu
Većina ljudi odgovore na pitanja vezana za zdravstvenu skrb njihovih kućnih ljubimaca i
informacije o najboljim veterinarima traži na društvenim mrežama, odnosno Facebooku, u različitim
grupama te istražuju informacije na internetu (forumi). Aplikacija bi osim međusobne razmjene
informacija, korisnicima omogućila sve potrebne informacije o veterinarima na jednom mjestu.
2.4.2.4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama
Aplikacija bi se mogla doraditi temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama na način da
omoguće eventualno naručivanje kućnog ljubimca na pregled putem aplikacije i umreživanjem
veterinarskih ambulanti u samu aplikaciju kako bi imali uvid u zdravstveni karton kućnog ljubimca,
ali i kako bi u istu mogli vlasnicima kućnih ljubimaca staviti račune, recepte za lijekove i nalaze
pretraga. Također, ukoliko bi određeni veterinari bili voljni, aplikacija bi mogla sadržavati sekciju
Pitanja i odgovori gdje bi veterinari odgovarali na pitanja vlasnika kućnih ljubimaca.
2.4.2.5. Mogućnost širenja na strana tržišta
Ukoliko bi aplikacija polučila uspjeh na području Hrvatske, postoji mogućnost širenja na strana
tržišta, prvenstveno na europsko tržište.
5
2.5. Konkurencija
2.5.1. Popis glavnih konkurenata
1. Aplikacija VETPASS
2. Aplikacija Vetcalculators
3. Facebook
4. Forumi
5. Google recenzije
Direktni konkurent nam je aplikacija VETPASS koja je koncipirana slično kao i naša aplikacija, a
kao indirektni konkurenti nameću se grupe na društvenim mrežama, odnosno Facebook-u, različiti
forumi na internetu, Google recenzije te aplikacije koje su koncipirane kao veterinarski kalkulatori.
2.5.2. Opis glavnih konkurenata
2.5.2.1. Aplikacija VETPASS
Besplatna aplikacija VETPASS je za vlasnike kućnih ljubimaca i veterinare, a koncipirana je na
sličan način kao naša aplikacija te pruža podršku korisnicima u brizi za njihove kućne ljubimce.
Podržava globalnu zajednicu vlasnika kućnih ljubimaca, omogućuje povezivanje, lociranje i
razmjenu informacija s dostupnim veterinarima. U aplikaciji su registrirane sve veterinarske prakse i
klinike na engleskom govornom području i šire, međutim, izuzeta je Hrvatska, iako se nudi kao
opcija. Veterinari se registriraju u vlastitu aplikaciju VETPASS FOR VETS koja im predstavlja
globalni forum za razmjenu informacija.
Slika 1. Web stranica aplikacije VETPASS
Izvor: https://vetpass.com/
6
Slika 2. Mobilna aplikacija VETPASS
Izvor: izrada autora
Iako aplikacija VETPASS u svom izborniku nudi popis veterinarskih praksi i davatelje usluga, no
nažalost ne obuhvaća Hrvatsku. U padajućem izborniku ponuđenih zemalja, Hrvatska se nudi kao
opcija, međutim, ne nudi nikakve rezultate. Također, usluga kupnje koja se nudi još nije omogućena.
Slika 3. Nedostaci aplikacije VETPASS
Izvor: izrada autora
7
2.5.2.2. Aplikacija Vetcalculators
Aplikacija Vetcalculators je zbirka veterinarskih kalkulatora, a obuhvaća lijekove za hitne slučajeve,
antibiotike,generator krivulje glukoze u krvi, toksičnost čokolade za kućne ljubimce i slično.
Preuzimanje aplikacije u trgovini Google Play plaća se 12, 61 EUR.
Slika 4. Web stranica Vetcalculators.com
Izvor: https://vetcalculators.com/
Slika 5. Aplikacija Vetcalculators
Izvor: izrada autora
8
2.5.2.3. Facebook
Grupe na Facebooku su veoma popularne u razmjeni mišljenja, savjeta i informacija vezanih za
kućne ljubimce. U Hrvatskoj se po pitanju kućnih ljubimaca najviše ističu sljedeće grupe na
Facebook-u: ZAKAJ VOLIM PESE i ZAKAJ VOLIM MICE. Osim navedenih, puno je grupa s
predmetnom tematikom. Unutar grupe je moguće pretraživanje postova s određenom tematikom.
Primjeri su sljedeći:
 Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE
Slika 6. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE
Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese
Slika 7. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM PESE
Izvor: Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese
9
 Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE
Slika 8. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE
Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/276729549191077
Slika 9. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM MICE
Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/276729549191077
10
 Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci - recenzije/iskustva/upiti
Slika 10. Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci - recenzije/iskustva/upiti
Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/614350219433073
Slika 11. Pretraga unutar Facebook grupe Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci
Izvor: izrada autora
2.5.2.4. Forumi
Pojavom društvenih mreža, forumi nisu više toliko popularni, ali još uvijek postoje. Na forumima
registrirani korisnici mogu međusobno komunicirati i razmijenjivati informacije.
11
 Forum Šapice
Slika 12. Forum Šapice
Izvor: izrada autora prema https://www.tapatalk.com/groups/foursoftpaws/
2.5.2.5. Google recenzije
Google nudi opciju recenziranja apsolutno svih objekata koje obavljaju neku djelatnost pa tako i
recenziranje veterinarskih ambulanti. Recenzije su javno dostupne te na taj način osoba
zainteresirana za određeni poslovni objekt može pročitati recenzije koje su napisali drugi ljudi koji su
koristili usluge tog poslovnog objekta.
Slika 13. Google recenzija za veterinarsku ambulantu NOA
Izvor: izrada autora,
https://www.google.com/search?q=veterinarska+ambulanta+noa&oq=veterinarska+ambulanta+noa&
aqs=chrome.0.35i39j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l4.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
12
2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu
Aplikacija PetVet.hr svakako ima sličnosti s postojećom aplikacijom VETPASS, a odnose se na sami
sadržaj koji aplikacija nudi – komuniciranje između korisnika, profil ljubimca, lociranje
veterinarskih ambulanti i slično. Aplikacija PetVet.hr razlikuje se od aplikacije VETPASS jer nudi
sadržaj stanovnicima Hrvatske. Aplikacija VETPASS je dobro osmišljnea i koncipirana, no njen
sadržaj je ograničen na zemlje s engleskim govornim područjem.
2.5.4. Konkurentska prednost projekta
Sve informacije koje vlasnici inače traže na internetu te po raznim grupama na društvenim mrežama
biti će objedinjene na jednom mjestu, u aplikaciji PetVet.hr. Aplikacija kao takva još uvijek ne
postoji na hrvatskom tržištu.
3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL
3.1. Najvažniji poslovni partneri
3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera
1. Digitalna agencija RedCode
2. Marketinška agencija Red Brick
3. Platforma Čini pravu stvar
4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce
5. Davatelji usluga za šetanje i čuvanje kućnih ljubimaca
3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera
3.1.2.1. Digitalna agencija RedCode
Digitalna agencija RedCode je kreativna inicijativa osnovana 2010. godine te između ostalog nudi
izradu web stranica, web i mobilnih aplikacija, internet oglašavanje na društvenim mrežama te
optimizaciju za tražilice (SEO). Ista bi bila angažirana u izradi naše web stranice i mobilne aplikacije
(RedCode, dostupno na: https://redcode-web.design/).
13
Slika 14. Digitalna agencija RedCode
Izvor: RedCode, https://redcode-web.design/
3.1.2.2. Marketinška agencija Red Brick
Marketinška agencija Red Brick djeluje na 3 kontinenta, iza sebe ima 417 odrađenih projekata te 14
ljudi u timu. Njihovo sjedište je na adresi Račićeva 2, Zagreb, a ured imaju na adresi Frankopanska
11, Zagreb. Svakom klijentu pristupaju individualno te s klijentima grade partnerski odnos u kojem
osluškuju klijentove želje i potrebe te ih svojim znanjem i stručnošću pretvaraju u kvalitetna rješenja.
Imaju višegodišnje iskustvo u kreiranju marketinških kampanja u kojima su svoje klijente uspješno
izdvojili iz mase konkurentskih tvrtki (Red Brick, https://redbrick.hr/). Ista bi bila angažirana za naše
marketinške potrebe.
Slika 15. Marketinška agencija Red Brick
Izvor: Red Brick, https://redbrick.hr/
14
3.1.2.3. Platforma Čini pravu stvar
Čini pravu stvar je jedinstvena društvena platforma za dobrotvorni fundraising koja svima
omogućava angažiranje. Putem ove platforme omogućavali bi doniranje različitim udrugama za
napuštene životinje.
Slika 16. Platforma čini pravu stvar
Izvor: Čini pravu stvar, https://cinipravustvar.hr/
3.1.2.4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce
Mnogi vlasnici svoje kućne ljubimce redovito vode na šišanje i kupanje u specijalizirane salone za
kućne ljubimce. Temeljem suradnje ostvarene sa salonima za kućne ljubimce, korisnici bi preko
aplikacije mogli locirati uslužna mjesta, imati uvid u cjenik, kontaktirati pružatelje usluga i naručiti
svog kućnog ljubimca na tretman te u konačnici ocijeniti pružatelja usluge. Kao primjer navodi se
Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet.
Slika 17. Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet
Izvor: Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet, https://www.happy-pet.hr/
15
3.1.2.5. Davatelji usluga čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca
Iako mnogi vlasnici svoje kućne ljubimce vode sa sobom na putovanja i godišnje odmore, postoje
situacije kada kućne ljubice ne mogu povesti sa sobom. Ukoliko nemaju drugu opciju, vlasnici često
ostavljaju svoje kućne ljubimce na čuvanju u takozvanim hotelima za pse, a postoje i davatelji usluga
koji nude dnevno čuvanje kada su vlasnici na poslu. Također, osim davatelja usluga čuvanja kućnih
ljubimaca, postoje i davatelji usluga šetanja kućnih ljubimaca. Temeljem suradnje ostvarene sa
navedenim pružateljima usluga, korisnici bi preko aplikacije mogli locirati pružatelje navedenih
usluga, imati uvid u cjenik, kontaktirati ih i organizirati čuvanje ili šetanje svog kućnog ljubimca te u
konačnici ocijeniti pružatelja usluge. Kao primjer pružatelja usluga navodi se Pets Only koji pruža
profesionalne usluge brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca.
Slika 18. Pružatelj usluga brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca Pets Only
Izvor: Pets Only, https://petsonly.hr/
3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela
U svom poslovnom modelu nudimo pregršt informacija korisnicima aplikacije, potičemo društvo na
doniranje u humanitarne svrhe te kroz suradnju s navedenim poslovnim partnerima, konkretno s
pružateljima usluga za kućne ljubimce, promoviramo njihov rad i pomažemo im da prošire svoje
poslovanje i steknu nove klijente.
3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti
Kroz godinu dana potrebno je osmisliti i razviti web stranicu i mobilnu aplikaciju PetVet.hr pazeći
pritom da je sadržaj i način funkcioniranja aplikacije jasan, pregledan i jednostavan kako bi
aplikaciju mogli koristiti svi koji žele, a u čemu će nam pomoći partner RedCode. Nakon toga slijedi
16
marketinška promocija u kojoj će nam pomoći angažirani partner Red Brick. Društvenim mrežama
upravljati ćemo same kao osobe koje stoje iza ovog projekta. Svakako će najveći financijski teret biti
razvoj aplikacije i marketing.
3.4. Ključni resursi
Ključni resursi u našem poslovnom modelu, osim nas kao osoba koje stoje iza same aplikacije, biti
će angažirani poslovni partneri koji će pridonijeti realizaciji i uspjehu ovog projekta. Isti poslovni
partneri biti će zapravo i najveći financijski teret. Za ostvarivanje prihoda u ovom projektu ključne će
biti suradnje s pružateljima usluga, zarade od reklama i zarade od pretplata (pretplata će biti za
korisnike koji žele verziju aplikacije bez reklama).
3.5. Kategorije klijenata
3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata
1. Vlasnici pasa
2. Vlasnici mačaka
3. Vlasnici glodavaca
4. Vlasnici ptica
5. Vlasnici ostalih životinja
3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata
3.5.2.1. Vlasnici pasa
Naša prva skupina klijenata su vlasnici pasa (bilo koje pasmine), žene i muškarci svih dobnih
skupina te aktivni online korisnici.
3.5.2.2. Vlasnici mačaka
Naša druga skupina klijenata su vlasnici mačaka (bilo koje pasmine), žene i muškarci svih dobnih
skupina te aktivni online korisnici.
3.5.2.3. Vlasnici glodavaca
Naša treća skupina klijenata su vlasnici glodavaca (hrčaka, zečeva i slično), žene i muškarci svih
dobnih skupina te aktivni online korisnici.
17
3.5.2.4. Vlasnici ptica
Naša črtvrta skupina klijenata su vlasnici ptica (papiga, kanarinaca i slično), žene i muškarci svih
dobnih skupina te aktivni online korisnici.
3.5.2.5. Vlasnici ostalih životinja
Naša peta skupina klijenata su vlasnici ostalih vrsta životinja, žene i muškarci svih dobnih skupina te
aktivni online korisnici.
3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica
Web stranica i mobilna aplikacija PetVet.hr namijenjene su hrvatskom tržištu, a biti će dostupne na
hrvatskom i na engleskom jeziku (za strane državljane koji žive na području Hrvatske, za turiste ili
jednostavno za korisnike koji preferiraju engleski jezik).
3.5.4. Registracija klijenata
Aplikacija PetVet.hr biti će dostupna samo za registrirane klijente. Procedura registracije
klijenata/korisnika prema koracima je sljedeća:
1. Ime i prezime
2. Adresa elektroničke pošte
3. Kontakt broj (opcionalno)
4. Lozinka
5. Potvrda lozinke
6. Prihvaćanje uvjeta korištenja
7. Registriraj
3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente
Svi registrirani klijenti prilikom registracije dobiti će kao dobrodošlicu kupon za 10% popusta za
korištenje usluga uređivanja, čuvanja ili šetanja pasa kod pružatelja usluga s kojima smo ostvarili
suradnju. Nadalje, registrirani korisnici koji će prema izboru odabrati pretplatu kako bi izbjegli
reklame mjesečno će također imati različite pogodnosti u vidu popusta.
3.6. Upravljanje odnosima s klijentima
Upravljanje odnosima s klijentima bitan je dio bilo kojeg poslovnog modela. Naša uloga je pružiti
korisnicima sve bitne informacije te omogućiti jednostavno i efikasno korištenje aplikacije pri čemu
18
će nam pomoći CMR sustav za upravljanje odnosima s korisnicima gdje će se bilježiti kompletna
komunikacija te svi važni podaci o korisnicima.
3.7. Kanali poslovanja
Glavni kanali našeg poslovanja su web stranica i sama obilna aplikacija. Komunikacija s korisnicima
odvijati će se uglavnom putem elektroničke pošte i putem društvenih mreža.
3.8. Struktura troškova
 Početno ulaganje
- kompletna izrada web stranice (800,00 EUR)
- izrada mobilne aplikacije (minimalno 2.000,00 EUR)
- Početni troškovi izrada oglašivačkih kampanja (580,00 EUR)
 Mjesečni troškovi
- trošak zaposlenika, 2 zaposlenika (3.000,00 EUR)
- troškovi plaćenog oglašavanja (330,00 EUR)
- trošak CRM sustava (ovisi o broju korisnika, osnovni model cca 5,00 EUR po registriranom
korisniku)
 Varijabilni troškovi
- održavanje sustava po potrebi (1.000,00 EUR)
3.9. Modeli stvaranja prihoda
3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda
1. Prihod od plaćanja po prikazu
2. Prihod od plaćanja po kliku
3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga
4. Sponzorstva
5. Prihod od pretplata
19
3.9.2. Opis svakog pojedinog modela
3.9.2.1. Prihod od plaćanja po prikazu
Oglašivači plaćaju pristojbu za tisuću prikaza njihovih oglasa posjetiteljima web stranice i
korisnicima mobilne aplikacije.
3.9.2.2. Prihod od plaćanja po kliku
Oglašivači plaćaju pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas. Iako se oglas može prikazati i više
puta, plaća se samo za onaj broj koliko posjetitelji web stranice i korisnici aplikacije pregledaju taj
oglas.
3.9.2.3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga
Obzirom na to da bismo ostvarili suradnje s pružateljima usluga, smisleno je da imamo određenu
korist od toga. Ukoliko bi korisnik ugovorio određenu uslugu putem naše aplikacije, pružatelj usluge
plaćao bi nam 1,00 EUR po korisniku, odnosno klijentu.
3.9.2.4. Sponzorstva
Poduzeća plaćaju za oglašavanje na web stranici i u mobilnoj aplikaciji (na primjer plaćeni članci).
3.9.2.5. Prihod od pretplata
Aplikacija PetVet.hr je besplatna ali uz oglase. Ukoliko korisnik želi mobilnu aplikaciju bez oglasa,
u tom slučaju bi plaćao pretplatu koja bi iznosila 2,00 EUR mjesečno. Kako je prethodno navedeno,
50% prihoda od pretplata doniralo bi se u humanitarne svrhe.
4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE
4.1. Mobilne tehnologije
4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta
Mobilno elektroničko poslovanje može biti važan način poslovanja za aplikaciju za kućne ljubimce
jer mnogi korisnici danas sve više koriste mobilne uređaje kao primarni način pristupa internetu. U
nastavku su opisani neki ključni elementi mobilnog elektroničkog poslovanja za aplikaciju za
vlasnike kućnih ljubimaca:
1. Responzivni dizajn aplikacije: Aplikacija za ljubimce treba biti optimizirana za mobilne uređaje,
s brzim učitavanjem i prilagođenim sučeljem koje je jednostavno i intuitivno za korištenje na
manjim ekranima.
20
2. Sigurnost transakcija: Važno je da aplikacija ima siguran i pouzdan sustav plaćanja koji će
zaštititi korisničke podatke i financijske transakcije.
3. Jednostavno plaćanje: Potrebno je omogućiti korisnicima jednostavan i brz proces plaćanja u
aplikaciji, bilo da se radi o jednokratnim plaćanjima ili pretplatama.
4. Personalizacija ponude: Moguće je personalizirati ponudu za svakog korisnika prema njegovim
preferencijama i potrebama, na primjer, preporučivanjem određenih usluga temeljem informacija
o korisniku te prethodnog korištenja aplikacije.
5. Praćenje korisničkog ponašanja: Praćenje korisničkog ponašanja i analitika mogu pomoći u
razumijevanju navika korisnika i optimiziranju ponude i marketinških aktivnosti za bolje
rezultate.
6. Mobilno oglašavanje: Oglašavanje na mobilnim uređajima može biti učinkovit način privlačenja
novih korisnika i povećanja prodaje u aplikaciji, primjerice putem Google Ads ili Facebook
oglasa.
Prototip naše aplikacije izrađen je u programu appypie appmakr, dostupan na sljedećem linku:
https://www.appypie.com/.
4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone
Mobilna aplikacija PetVet.hr za vlasnike kućnih ljubimaca je aplikacija koja korisnicima omogućuje
da lakše i efikasnije brinu o svojim ljubimcima. Aplikacija sadržava niz značajki kao što su:
1. Lokacijski servis
2. Ocjenjivanje
3. Profili ljubimaca
4. Kalendar
5. Komunikacija između korisnika
6. Povezivanje s pružateljima usluga za kućne ljubimce
Aplikacija bi bila dostupna u Google Play trgovini te bi ju korisnici mogli besplatno preuzeti. Izrada
same aplikacije, koju će napraviti naš poslovni partner RedCode, kreće se u rasponu od 2.000,00
EUR do 10.000,00 EUR (ovisno o svim funkcionalnostima aplikacije).
21
4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije
Mobilna aplikacija PetVet.hr za vlasnike kućnih ljubimaca je aplikacija koja korisnicima omogućuje
da lakše skrbe o svojim ljubimcima. Aplikacija sadrži niz značajki, kao što su:
1. Lokacijski servis: omogućuje korisnicima lociranje veterinarskih ambulanti u okolici, lociranje
veterinara koji je specijaliziran za određenu vrstu bolesti ili određenu vrstu životinja, lociranje
dežurnih veterinara u slučaju hitnosti, lociranje pružatelja usluga za kućne ljubimce kao što su
uređivanje, čuvanje i šetanje.
2. Ocjenjivanje: aplikacija omogućuje korisnicima ocjenjivanje veterinarskih ambulanti i
ocjenjivanje pružatelja usluga.
3. Profili ljubimaca: korisnici mogu stvoriti profile za svog ljubimca u kojima mogu unijeti
informacije poput vrste, pasmine, dobi, težine, navika hranjenja i još mnogo toga. Osim
navedenog, profil ljubimca služio bi i kao svojevrsni zdravstveni karton u kojem bi se nalazili
podaci o primljenim cjepivima, lijekovima koje prima, dijagnozama i slično.
4. Kalendar: aplikacija će imati kalendar s podsjetnicima na zdravstvene preglede, kako bi korisnici
uvijek bili ažurni s cijepljenjima, posjetima veterinaru i drugim potrebnim zdravstvenim
pregledima. Također, korisnici mogu koristiti kalendar kako bi planirali događaje i aktivnosti sa
svojim ljubimcima kao što su šetnje, druženja za igru i ostali događaji.
5. Komunikacija između korisnika: aplikacija će pružati sve blagodati društvenih mreža te
omogućiti komuniciranje između korisnika putem poruka i foruma o određenim tematikama.
6. Povezivanje s pružateljima usluga za kućne ljubimce: Aplikacija može omogućiti korisnicima da
se povežu s pružateljima usluga te na primjer ugovore termin za uređivanje (kupanje i šišanje).
4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti
U nastavku slijedi grafički prikaz funkcionalnosti aplikacije.
22
Slika 19. Prikaz mobilne aplikacije PetVet.hr
Izvor: izrada autora, https://www.appypie.com/
4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja
Mobilno oglašavanje je jedna od mogućnosti marketinga koja može biti vrlo učinkovita za
promoviranje mobilne aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca. Takvo oglašavanje se obično odvija
na mobilnim uređajima poput pametnih telefona i tableta. Postoje različiti načini mobilnog
oglašavanja, uključujući:
23
1. Oglasni baneri - Oglasni baneri se mogu prikazati na različitim web stranicama i obilnim
aplikacijama koje ciljaju publiku koja ima kućne ljubimce.
2. Mobilni video oglasi - Mobilni video oglasi mogu se prikazivati unutar mobilnih aplikacija, kao i
na mobilnim web stranicama.
3. Native oglasi - Native oglasi su oglasi koji se prikazuju u skladu s dizajnom mobilne aplikacije i
pružaju korisnicima osjećaj kontinuiranog iskustva.
4. Mobilni oglasi temeljeni na lokaciji - Oglasi se mogu ciljati na temelju lokacije korisnika i
prikazivati se samo onim korisnicima koji se nalaze u blizini određenih trgovina za kućne
ljubimce, klinika i drugih relevantnih lokacija.
5. Interaktivni oglasi - Interaktivni oglasi su oglasi koji zahtijevaju od korisnika da sudjeluju u
nekoj aktivnosti kako bi nastavili s korištenjem aplikacije. Primjer bi bio oglas koji korisnika pita
o interesima kućnog ljubimca, a zatim prikazuje oglase temeljene na tim interesima.
6. Retargeting oglasi - Retargeting oglasi su oglasi koji se prikazuju korisnicima koji su već
posjetili aplikaciju ili web stranicu, ali nisu napravili konverziju (kupovinu, registraciju i slično).
4.2. Društvene mreže
PetVet.hr imati će profile na sljedećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, TikTok I Twitter.
4.2.1. Facebook profil projekta
Slika 20. Profil PetVet.hr na Facebook-u
24
Izvor: Facebook, https://www.facebook.com
4.2.2. LinkedIn profil autora projekta
Slika 21. LinkedIn profil Anesa Kolašinac
Izvor: https://www.linkedin.com/feed
Slika 22. LinkedIn profil Tamara Marelja
Izvor: izrada autora, https://www.linkedin.com/in/tamara-marelja-25a12b273/
25
4.2.3. Twitter profil projekta
Slika 23. Twitter profil PetVet.hr
Izvor: izrada autora, https://twitter.com/home
4.2.4. Instagram profil projekta
Slika 24. Instagram profil PetVet.hr
Izvor: izrada autora, https://www.instagram.com/petvet.hr/
26
4.2.5. TikTok profil projekta
Slika 25. TikTok profil PetVet.hr
Izvor: izrada autora, https://www.tiktok.com/
4.3. Računarstvo u oblaku
Računarstvo u oblaku isporuka je računalnih usluga uključujući poslužitelje, pohranu, baze podataka,
umrežavanje, softver, analitiku i inteligenciju preko interneta, odnosno „oblaka“. Obično se plaća
samo za usluge koje se koriste što pomaže u smanjivanju operativnih troškova (Azure Microsoft,
https://azure.microsoft.com/en-in/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing/).
Obzirom na to da bismo samo mi koristili podatke, naša aplikacija koristila bi privatni oblak u kojem
se usluge i infrastruktura održavaju na privatnoj mreži. Aplikacija PetVet.hr, zbog velike količine
podataka, koristiti će računarstvo u oblaku za pohranu podataka o kućnim ljubimcima, poput
zdravstvenih kartona, rasporeda cjepiva, prehrambenih navika i slično kod nekog od svjetskih
dobavljača usluge kao što je Google.
4.4. Veliki podaci (Big data)
Big data, odnosno veliki podaci je pojam koji opisuje velike količine podataka kojima je teško
upravljati, a koji svakodnevno preplavljuju poduzeća. Osim vrste i količine podataka, važno je i što
organizacija radi s podacima. Veliki podaci mogu se analizirati radi donošenja i poduzimanja
strateških poslovnih poteza (SAS, https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-
data.html). Big data tehnologija služiti će nam za prikupljanje, analizu i obradu podataka o našim
korisnicima i njihovim kućnim ljubimcima te njihovim preferencijama. Navedeno će nam pomoći pri
27
donošenju budućih poslovnih odluka vezanih uz širenje značajki aplikacije. Koristiti ćemo već
gotovo rješenje od nekih vodećih svjetskih davatelja usluge.
4.5. Senzori i Internet stvari (IoT)
Primjeri senzora koji se mogu koristiti u aplikacijama za vlasnike kućnih ljubimaca uključuju
senzore za praćenje kretanja kućnih ljubimaca, senzore temperature i vlažnosti zraka za praćenje
uvjeta okoline, senzore za praćenje razine hrane i vode u zdjelicama kućnih ljubimaca, senzore za
praćenje kvalitete zraka i još mnogo toga.
4.6. 3D printeri
Ukoliko životinja ima neki nedostatak ili invaliditet, 3D printeri mogu se koristiti za izradu dijelova
koje je teško ili nemoguće pronaći na tržištu. To može uključivati kotače za pse koji ne mogu hodati,
zamjenu zubi ili drugih organa, ili izradu prilagođenih ortopedskih pomagala.
4.7. Robotika
Robotika se može koristiti za stvaranje kreativnih igračaka za kućne ljubimce. Na primjer, robotička
igračka koja se kreće i mijenja smjer kada ju ljubimac dodirne ili laje. Konkretno u primjeru naše
aplikacije, robotička igračka mogla bi biti nagrada u nekoj nagradnoj igri.
4.8. Dronovi
Dronovi se mogu koristiti za nadgledanje kućnih ljubimaca kada su vlasnici odsutni. Na primjer,
vlasnik bi mogao aktivirati dron koji bi preko kamere pratio kućnog ljubimca i izvijestio vlasnika
ako se dogodi nešto neobično. Konkretno u primjeru naše aplikacije, dronovi bi snimali lokacije.
4.9. Virtualna i proširena stvarnost
Aplikacija bi mogla imati funkcionalnost koja korisnicima omogućuje pristup virtualnim savjetima
za zdravlje i njegu kućnih ljubimaca. Korisnici bi mogli koristiti VR kako bi vidjeli primjere pravilne
njege i treninga za svoje ljubimce te na taj način naučiti nove stvari o skrbi za svoje kućne ljubimce.
4.10. Umjetna inteligencija
Umjetna inteligencija se može koristiti za analizu podataka o kućnim ljubimcima, uključujući
njihovu dob, pasminu, prehranu, povijest zdravstvenih problema i drugo kako bi se preporučila hrana
i zdravstvena skrb.
28
5. DIGITALNI MARKETING
5.1. Marketinški plan projekta
1. Ciljana publika – potrebno je identificirati ciljanu publiku koja bi bila zainteresirana za našu
aplikaciju. To uključuje vlasnike kućnih ljubimaca, odnosno žene i muškarce svih dobi, osobe
koje planiraju nabaviti kućnog ljubimca, veterinarske klinike, pružatelje usluga za kućne
ljubimce i slično.
2. Branding i pozicioniranje – potrebno je razviti jedinstveni i prepoznatljiv brend za našu
aplikaciju te razmisliti o načinima na koje se možemo pozicionirati u odnosu na konkurenciju
(značajke po kojima se razlikujemo od drugih aplikacija).
3. Promocija putem društvenih medija – potrebno je iskoristiti društvene mreže kao što su
Facebook, Instagram i Twitter kako bismo privukli pažnju svoje ciljane publike. Pažnju ćemo
privući objavljivanjem relevantnog sadržaja i korištenjem „hashtagova“(#).
4. Suradnja s influencerima, udrugama za napuštene životinje i pružateljima usluga - pronaći
influencere koji su popularni u zajednici kućnih ljubimaca te ostvariti suradnju s njima kako
bismo promovirali aplikaciju. Također, potrebno je ostvariti i suradnju s udrugama za napuštene
životinje i pružateljima usluga za kućne ljubimce
5. Marketing putem elektroničke pošte – koristeći elektroničku poštu, slali bismo promotivne
ponude i novosti o aplikaciji vlasnicima kućnih ljubimaca i drugima koji su zainteresirani za našu
aplikaciju.
6. Oglašavanje - oglašavanje na platformama kao što su Google Ads ili Facebook Ads kako bismo
privukli nove korisnike aplikacije.
7. Pružanje vrijednosti korisnicima – potrebno je osigurati da naša aplikacija pruža stvarnu
vrijednost korisnicima i da im pomaže dostupnim informacijama i značajkama. To će povećati
zadovoljstvo korisnika i vjerojatnost da će preporučiti aplikaciju drugima.
8. Praćenje učinkovitosti – potrebno je koristiti alate poput Google Analytics i drugih analitičkih
alata kako bismo pratili učinkovitost našeg marketinškog plana i prilagodili ga prema potrebi.
29
5.2. Ključne riječi projekta
Ključne riječi našeg projekta: vlasnici kućnih ljubimaca, kućni ljubimci, veterinari, savjeti, pomoć,
zdravlje kućnih ljubimaca, komunikacija.
5.3. Google Ads oglas
U nastavku slijedi primjer našeg Google Ads oglasa s mjesečnim proračunom u iznosu od 89,20
EUR (672,00 kn) s dnevnim prosjekom u iznosu 2,93 EUR (22,10 kn).
Slika 26. Google Ads oglas 1.
Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
30
Slika 27. Google Ads oglas 2.
Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
31
Slika 28. Google Ads oglas 3.
Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama
U svrhu promocije oglašavati ćemo se i putem društvenih mreža, konkretnije putem Instagrama i
Facebooka. Oglašavanje putem društvenih mreža u početku će za nas provoditi poslovni partner Red
Bricks, a dalje ćemo nastaviti same. U početku poslovanja koristiti ćemo uslugu plaćenih oglasa.
32
5.5. Tablica marketinškog plana
Rbr.
Oblik
oglašavanja
Web adresa oglašavanja
Termini
oglašavanja
Troškovi/mj. Opis
1. Google Ads https://ads.google.com/home/ kontinuirano 130,00 EUR
Plaćeni
oglas
2. Facebook https://www.facebook.com/ kontinuirano 100,00 EUR
Plaćeni
oglas
3. Instagram https://www.instagram.com/ kontinuirano 100,00 EUR
Plaćeni
oglas
Ukupno: 330,00 EUR
Izvor: izrada autora
6. DIGITALNO PLAĆANJE
6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja
 Bankovne kartice (kreditne ili debitne kartice)
 USSD
 UPI
 Mobilni novčanik
 Internet bankarstvo
 Mobilno bankarstvo
 Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal)
6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja
Naša aplikacija koristiti će niže navedene oblike plaćanja.
6.2.1. Bankovne kartice (kreditne i debitne kartice)
Bankovne kartice su među najraširenijim oblicima plaćanja te dolaze s raznim značajkama prednosti
kao što su sigurnost plaćanja, praktičnost i ostalo. Glavna prednost kreditnih, debitnih i/ili prepaid
kartica je da se mogu koristiti za izradu drugih vrsta digitalnih plaćanja. Primjerice, kupci mogu
pohraniti podatke o kartici u aplikacijama za digitalno plaćanje ili digitalnim novčanicima izvršiti
bezgotovinsko plaćanje. Neki od najpoznatijih sustava kartičnog plaćanja su, između ostalih, Visa i
MasterCard.
33
6.2.2. Mobilni novčanik
Mobilni novčanik je vrsta virtualnog novčanika koji se može koristiti preuzimanjem aplikacije.
Digitalni ili mobilni novčanik pohranjuje bankovni račun i podatke o debitnoj/kreditnoj kartici u
kodirani format koji omogućuje sigurna plaćanja.
6.2.3. Internet bankarstvo
Internet bankarstvo odnosi se na process izvođenja bankarske transakcije online što može uključivati
mnoge usluge kao što su prijenos financijskih sredstava i online plaćanje. Internet bankarstvo naziva
se i e-bankarstvo ili virtualno bankarstvo.
6.2.4. Mobilno bankarstvo
Mobilno bankarstvo odnosi se na proces bankarske, odnosno financijske transakcije putem pametnog
telefona. Opseg mobilnog bankarstva širi se uvođenjem mobilnih novčanika i aplikacija za digitalno
plaćanje.
6.2.5. Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal)
PayPal je jedan od najpopularnijih internet servisa za obavljanje financijskih transakcija, a u
vlasništvu je PayPal kompanije. Temeljen je na prihvatljivom, sigurnom i troškovno učinkovitom
plaćanju. Plaćanje na globalnoj razini provodi se u realnom vremenu.
6.3. Blockchain tehnologija
Blockchain je tehnologija koja omogućuje stvaranje sigurnih, transparentnih i decentraliziranih
sustava za pohranu podataka i provedbu transakcija. Primjena blockchain tehnologije se može naći u
različitim područjima, uključujući i aplikacije za kućne ljubimce. Jedan primjer primjene
blockchaina u aplikaciji za kućne ljubimce može biti stvaranje sigurne i transparentne baze podataka
o zdravlju i povijesti ljubimca. Svi relevantni podaci o ljubimcu (poput veterinarskih pregleda,
cijepljenja, prehrane i terapija) mogu se pohraniti u blockchain, što osigurava njihovu sigurnost,
integritet i dostupnost.
Ova aplikacija može imati koristi za vlasnike kućnih ljubimaca, ali i za veterinarske klinike. Vlasnici
kućnih ljubimaca mogu pristupiti svim informacijama o zdravlju i povijesti liječenja ljubimca na
jednom mjestu, veterinarske klinike mogu brže i učinkovitije pružati usluge svojim klijentima, a
organizacije koje se brinu o napuštenim životinjama mogu provjeriti zdravstveno stanje životinja
prije udomljavanja. Osim toga, blockchain tehnologija također može biti korisna u provedbi sigurnih
34
i transparentnih transakcija vezanih uz kućne ljubimce, poput kupovine i prodaje životinja, donacija
za skrb o napuštenim životinjama i slično.
7. SWOT ANALIZA PROJEKTA
Snage Slabosti
Praktičnost: Aplikacija bi vlasnicima kućnih
ljubimaca olakšala upravljanje potrebama
svojih ljubimaca jer bi sve informacije imali na
jednom mjestu, odnosno u našoj aplikaciji.
Ovisnost o tehnologiji: Aplikacija za kućne
ljubimce zahtijevala bi da korisnici imaju pametni
telefon ili drugi uređaj povezan s internetom, što bi
mogao biti problem za neke vlasnike kućnih
ljubimaca.
Prilagođeni sadržaj: Aplikacija za kućne
ljubimce mogla bi nuditi personalizirane
preporuke na temelju vrste (pasmine), dobi,
zdravstvenog stanja i drugih čimbenika
korisnikovog ljubimca.
Nedostatak povjerenja: Neki vlasnici kućnih
ljubimaca mogu biti oprezni u korištenju aplikacija
za brigu o svojim ljubimcima, preferirajući osobni
kontakt s profesionalcima.
Zajednica: Aplikacija za kućne ljubimce mogla
bi stvoriti osjećaj zajednice među vlasnicima
kućnih ljubimaca, omogućavajući im da dijele
savjete, preporuke i priče o svojim ljubimcima.
Povjerenje: Neki vlasnici kućnih ljubimaca mogu
biti oprezni u korištenju aplikacija za brigu o
svojim ljubimcima, preferirajući osobni kontakt s
profesionalcima.
Dostupnost: Aplikacija za kućne ljubimce
mogla bi biti dostupna 24/7, omogućavajući
korisnicima pristup informacijama i uslugama
u bilo koje vrijeme.
Visoki početni troškovi: pokretanje aplikacije je
ozbiljno ulaganje od nekoliko desetaka tisuća eura
Prilike Prijetnje
Proširenje: Aplikacija za vlasnike kućnih
ljubimaca mogla bi proširiti svoje usluge i
uključiti dodatne značajke, kao što su usluge
obuke ili čuvanja kućnih ljubimaca.
Konkurencija: Već postoji mnogo aplikacija
vezanih uz kućne ljubimce, pa bi se nova
aplikacija morala izdvojiti od postojećih opcija da
bi stekla povjerenje korisnika.
Partnerstvo: Aplikacija za kućne ljubimce
mogla bi surađivati s drugim poslovnim
subjektima povezanima s kućnim ljubimcima i
nuditi popuste ili promocije svojim
korisnicima.
Krađa ideje: prijetnja koja se pojavljuje kod većine
novih proizvoda.
35
8. WEB MJESTO PROJEKTA
8.1. Web poslužitelji i domene
8.1.1. Web poslužitelj projekta
Na tržištu se nudi brojni poslužitelji kao što su InfinityFree, 000webhost, AwardSpace i WIX koji
nije samo poslužitelj projekta nego i „builder“ web stranice bez potrebe za programiranjem. Mi smo
za izradu naše web stranice odabrali WIX jer nudi besplatnu izradu basic web stranice i to nam se
svidjelo. Naravno, ova platforma nudi i bolju uslugu uz plaćanje. Nudi četiri popularna website plana
„VIP, UNLIMITED, COMBO, CONECT DOMAIN“.
Slika 29. WIX Premium Plans
Izvor: https://www.wix.com/upgrade/website
No naime, mi smo se odlučile ulogirati i okušati naše znanje u izradi web stranice te je naš profil za
izradu izgledao ovako.
36
Slika 30. Postavke računa
Izvor: https://manage.wix.com/account/account-settings?metaSiteId=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c-
632576d95a1c&dashboardPath=%2Fhome%3FreferralInfo%3Dsidebar&referralAdditionalInfo=Das
hboard
8.1.2. Web domene projekta
Naime pomoću WIX platforme smo uspjele napraviti našu prvu web stranicu. Stranica se zove
PETVET.hr, a troškova za izradu stranice nema. Link za stranicu se nalazi ovdje
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr. Korištena je domena .com.
8.1.2.1. .hr domena
Pošto smo se odlučile za Wix, on nam nije nudio .hr domenu jer je već bila zauzeta, ali nam je nudio
ostale domene za kupnju gdje je Business VIP došao 22 dolara na mjesec, Business Unlimited 15
dolara mjesečno i Business Basic 20 dolara mjesečno.
8.1.2.2. komercijalne domene
Aplikacija PETVET.hr namijenjena je svima koji imaju kućne ljubimce te smo ciljano gledali prvo
hrvatsko tržište s mogućnosti širenja. Obzirom da nije bila dostupna domena .hr, odabrali smo
domenu .com.
37
Slika 31. Izrada web stranice 1.
Slika 32. Izrada web stranice 2.
Izvor: https://manage.wix.com/premium-purchase-plan/dynamo?referralAdditionalInfo=add-domain-
purchase-intent&siteGuid=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c-632576d95a1c&domainName=petvca.com
8.2. CMS sustav
8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt
CMS sustav ne bi bio prikladan za izradu aplikacije za kućne ljubimce jer se CMS sustavi koriste za
upravljanje sadržajem na web stranicama ili sličnim online platformama. Za izradu aplikacija,
potreban je drugačiji pristup i drugačiji skup alata i tehnologija. No za izradu web stranice je
koristan.
38
Slika 33. CMS najveći tržišni udio
Izvor: https://www.searchenginejournal.com/cms-market-share-june-2022/455912/#close
8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)
Mi smo se odlučile za Wix zbog niz značajki za stvaranje i uređivanje web stranica bez potrebe za
programiranjem. Među prednostima Wixa su:
1.Jednostavnost upotrebe: Wix nudi jednostavan korisnički sučelje za izradu web stranica koji su
vrlo intuitivni i ne zahtijevaju nikakvo programiranje. To znači da čak i netko tko nije tehnički
potkovan može stvoriti vlastitu web stranicu.
2. Širok izbor predložaka: Wix nudi širok izbor predložaka koji se mogu prilagoditi različitim
vrstama web stranica. To vam omogućuje brzu izradu web stranice bez potrebe za dizajniranjem od
nule.
3. Integracija s drugim uslugama: Wix se može integrirati s raznim uslugama, kao što su Google
Analytics, MailChimp, PayPal i drugi, što vam omogućuje da proširite svoju web stranicu na
različite načine.
4. Mobilna optimizacija: Wix automatski optimizira vašu web stranicu za mobilne uređaje, što je
ključno za postizanje bolje pozicije u tražilicama i povećanje dosega.
39
5. Cijena: Wix nudi različite planove za različite potrebe i proračune, što ga čini pristupačnim i za
manje tvrtke i pojedince.
8.3. Web stranice projekta
8.3.1. Struktura Web stranica projekta
Slika 34. Web stranica PetVet.hr
Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
Slika 35. Web stranica PetVet.hr o nama
Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
40
Slika 36. Web stranica PetVet.hr kontakt
Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
Slika 37. PetVet.hr info o aplikaciji
Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blog
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/groups
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/plans-pricing
41
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/challenges
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/forum
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-1
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-3
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-2
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-4
https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/members
8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta
Web stranica PETVET.hr strukturirana je na način da se na prvoj stranici nalazi naš slogan i slika te
izbornik. Također, na početnoj stranici nalazi se dobrodošlica na našu stranicu te par riječi o našoj
stranici i misiji. Kategorije su sljedeće:
1. Home- naša glavna stranica koja predstavlja našu stranicu naš slogan tko smo mi, dobrodošlicu
viziju i misiju naše aplikacije
2. O nama- o našim osnivačima i koji je glavni cilj osnivanja
3. Prijava
4. Registracija
5. Blog
6. Uvjeti i odredbe
7. Kontakt
9. ZAKLJUČAK
Aplikacija za kućne ljubimce može biti vrlo korisna za vlasnike kućnih ljubimaca u mnogo različitih
načina. Ova vrsta aplikacije može im pomoći u praćenju zdravlja i dobrobiti svojih ljubimaca,
organiziranju obaveza, kao i pronalaženju lokalnih veterinarskih klinika i drugih resursa za kućne
ljubimce.
Kroz integraciju senzora za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane, aplikacija može pružiti
vlasnicima kućnih ljubimaca korisne informacije o tome kako njihovi ljubimci spavaju, jedu i
42
vježbaju. Aplikacija također može imati opcije za bilježenje povijesti medicinskih pregleda i
lijekova, što je korisno za praćenje zdravstvenog stanja kućnog ljubimca.
Osim toga, aplikacija može pružiti vlasnicima kućnih ljubimaca pristup širokom rasponu resursa,
uključujući popise lokalnih veterinarskih klinika i pružatelja usluga za kućne ljubimce.
Ukratko, aplikacija za kućne ljubimce može pružiti vlasnicima kućnih ljubimaca praktična rješenja i
olakšati brigu o njihovim ljubimcima, te im pomoći da održavaju zdravlje i dobrobit svojih
ljubimaca.
Naša aplikacija ističe se od drugih aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca i svakako će biti od koristi
odgovornim vlasnicima životinja.
43
10. POPIS LITERATURE
Prezentacije s predavanja Izv. Prof. dr. sc. Božidara Jakovića na kolegiju održivo računarstvo i
elektroničko poslovanje.
11. POPIS WEB LINKOVA
1. VETPASS, https://vetpass.com/
2. Vetcalculators, https://vetcalculators.com/
3. Facebook:
 https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese
 https://www.facebook.com/groups/276729549191077
 https://www.facebook.com/groups/614350219433073
4. LinkedIn:
 https://www.linkedin.com/feed
 https://www.linkedin.com/in/tamara-marelja-25a12b273/
5. Twitter, https://twitter.com/home
6. TikTok, https://www.tiktok.com/
7. Instagram, https://www.instagram.com/petvet.hr/
8. Google,
https://www.google.com/search?q=veterinarska+ambulanta+noa&oq=veterinarska+ambulanta+n
oa&aqs=chrome.0.35i39j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l4.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=U
TF-8
9. Digitalna agencija RedCode, https://redcode-web.design/
10. Marketinška agencija Red Bricks, https://redbrick.hr/
11. Čini pravu stvar, https://cinipravustvar.hr/
12. Happy Pet, https://www.happy-pet.hr/
13. Pets Only, https://petsonly.hr/
14. Appypie, https://www.appypie.com/
15. Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
16. WIX:
 https://www.wix.com/upgrade/website
 https://manage.wix.com/account/account-settings?metaSiteId=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c-
632576d95a1c&dashboardPath=%2Fhome%3FreferralInfo%3Dsidebar&referralAdditionalIn
fo=Dashboard
44
 https://manage.wix.com/premium-purchase-plan/dynamo?referralAdditionalInfo=add-
domain-purchase-intent&siteGuid=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c-
632576d95a1c&domainName=petvca.com
17. PetVet.hr:
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blog
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/groups
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/plans-pricing
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/challenges
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/forum
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-1
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-3
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-2
 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-4
18. Search Engine Journals, https://www.searchenginejournal.com/cms-market-share-june-
2022/455912/#close
12. POPIS SLIKA
Slika 1. Web stranica aplikacije VETPASS ................................................................................................. 9
Slika 2. Mobilna aplikacija VETPASS....................................................................................................... 10
Slika 3. Nedostaci aplikacije VETPASS ....................................................................................................10
Slika 4. Web stranica Vetcalculators.com ..................................................................................................11
Slika 5. Aplikacija Vetcalcurators.............................................................................................................. 11
Slika 6. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE ....................................................................................... 12
Slika 7. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM PESE.............................................................. 12
Slika 8. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE....................................................................................... 13
Slika 9. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM MICE ............................................................. 13
Slika 10. Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci – recenzije/iskustva/upiti ................... 14
Slika 11. Pretraga unutar Facebook grupe Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubici......................................14
Slika 12. Forum Šapice............................................................................................................................... 17
Slika 13. Google recenzija za veterinarsku ambulantu Noa ....................................................................... 18
Slika 14. Digitalna agencija RedCode........................................................................................................ 19
45
Slika 15. Marketinška agencija Red Brick.................................................................................................. 20
Slika 16. Platforma Čini pravu stvar........................................................................................................... 20
Slika 17. Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet .................................................................................... 21
Slika 18. Pružatelj usluga brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca Pets Only......................................... 22
Slika 19. Prikaz mobilne aplikacije PetVet.hr............................................................................................ 24
Slika 20. Poziv na registraciju_Web stranica ............................................................................................. 25
Slika 20. Profil PetVet.hr na Facebooku .................................................................................................... 29
Slika 21. LinkedIn profil Anesa Kolašinac................................................................................................. 31
Slika 22. LinkedIn profil Tamara Marelja.................................................................................................. 32
Slika 23. Twitter profil PetVet.hr ............................................................................................................... 34
Slika 24. Instagram profil PetVet.hr........................................................................................................... 35
Slika 25. TikTok profil PetVet.hr............................................................................................................... 39
Slika 26. Google Ads oglas 1. .................................................................................................................... 40
Slika 27. Google Ads oglas 2. .................................................................................................................... 42
Slika 28. Google Ads oglas 3. .................................................................................................................... 44
Slika 29. WIX Premium Plans.................................................................................................................... 44
Slika 30. Postavke računa........................................................................................................................... 45
Slika 31. Izrada web stranice 1................................................................................................................... 45
Slika 32. Izrada web stranice 2................................................................................................................... 45
Slika 33. CMS najveći tržišni udio............................................................................................................. 45
Slika 34. Web stranica PetVet.hr................................................................................................................ 45
Slika 35. Web stranica PetVet.hr o nama ................................................................................................... 45
Slika 36. Web stranica PetVet.hr kontakt................................................................................................... 45
Slika 37. Web stranica PetVet.info o aplikaciji.......................................................................................... 45
46
13. ŽIVOTOPIS
47
48
49
14. SAŽETAK
U ovom seminarskom radu prikazan je proces razvoja i izrade mobilne aplikacije za vlasnike kućnih
ljubimaca PetVet.hr čiji je cilj pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca u brizi za njihove najbolje
prijatelje. Uz izradu mobilne aplikacije, prikazan je i sam proces izrade pripadajuće internet stranice.
Na početku rada postavljeni su vizija, misija, predstavljene inovacije aplikacije te postavljeni ciljevi.
Pronašle smo poslovne partnere, detektirale konkurente te definirale ciljne skupine. Promocija
projekta u početku bi se odvijala temeljem plaćenih Google Ads oglasa i plaćenih oglasa putem
društvenih mreža. Također, u radu su predstavljeni i modeli zarađivanja prihoda.
Obzirom na to da aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca već postoje na tržištu, važno je istaknuti da
se naša aplikacija izdvaja od konkurencije po humanitarnom karakteru. Pokušale smo sve važne
aspekte brige za kućne ljubimce objediniti na jednom mjestu, a isto nije bio lak zadatak.
50
PRILOZI
1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica
51
52
2. Obavijesni bilten – newsletter
https://www.canva.com/design/DAFgh-
imYcs/j8IOsqtOXwzAvDBmdzlbIw/edit?utm_content=DAFgh-
imYcs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta
53
54
55
4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije
56
5. Brošura prezentacije (tzv. handouti)
57
58
59
60
61
62

More Related Content

Similar to Aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca PetVet.hr.pdf

Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart GroundVirtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
Robert Povijač
 
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
Meliha Gekic Leric
 
Analitika anioni
Analitika anioniAnalitika anioni
Analitika anioni
Irma Musija
 
Skripta eko zrak
Skripta eko zrakSkripta eko zrak
5-matematika-radni-listovi.pdf
5-matematika-radni-listovi.pdf5-matematika-radni-listovi.pdf
5-matematika-radni-listovi.pdf
Katarina Vucen
 
Veštine prodaje_i_pregovaranja
 Veštine prodaje_i_pregovaranja Veštine prodaje_i_pregovaranja
Veštine prodaje_i_pregovaranja
Ćazim Salihi
 
Predavanja
PredavanjaPredavanja
Predavanja
roracro
 
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hrMolnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
AnelkoNiki
 
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hrMolnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
AnelkoNiki
 
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstvaComenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
Pogled kroz prozor
 
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hrMolnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
AnelkoNiki
 
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školamaPriručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
Ana Rasic
 
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.docSmjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
MersudDuri
 
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hrMolnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
AnelkoNiki
 
Auto cad lt-ivana-penezic
Auto cad lt-ivana-penezicAuto cad lt-ivana-penezic
Auto cad lt-ivana-penezic
Kristina Goranovic
 
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docxZ_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
ArminaFehric
 
Radoš_2017_Diplomski rad.pdf
Radoš_2017_Diplomski rad.pdfRadoš_2017_Diplomski rad.pdf
Radoš_2017_Diplomski rad.pdf
MarijaikoKuli
 
Poduzetnik
PoduzetnikPoduzetnik
Poduzetnik
N N
 
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVODzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
Gordana Divic
 

Similar to Aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca PetVet.hr.pdf (20)

Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart GroundVirtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
Virtualna informacijsko - uslužna tvrtka Smart Ground
 
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
Izvodljivost uspostave KGF u regiji Hercegovina-korigovano gramaticki-17.09.'06
 
Analitika anioni
Analitika anioniAnalitika anioni
Analitika anioni
 
Skripta eko zrak
Skripta eko zrakSkripta eko zrak
Skripta eko zrak
 
5-matematika-radni-listovi.pdf
5-matematika-radni-listovi.pdf5-matematika-radni-listovi.pdf
5-matematika-radni-listovi.pdf
 
Veštine prodaje_i_pregovaranja
 Veštine prodaje_i_pregovaranja Veštine prodaje_i_pregovaranja
Veštine prodaje_i_pregovaranja
 
Predavanja
PredavanjaPredavanja
Predavanja
 
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hrMolnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.onlineplac.hr
 
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hrMolnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
Molnar nikic vidas_www.onlineplac.hr
 
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstvaComenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
Comenius - Nacrt projekta mobilnosti/partnerstva
 
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hrMolnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar nikic vidas_www.sunc-eko.hr
 
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školamaPriručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
Priručnik+ +program+prevencije+vršnjačkog+nasilja+u+školama
 
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.docSmjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
 
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hrMolnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
Molnar_Nikic_Vidas_www.sunc-eko.hr
 
Auto cad lt-ivana-penezic
Auto cad lt-ivana-penezicAuto cad lt-ivana-penezic
Auto cad lt-ivana-penezic
 
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docxZ_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
Z_Armina Fehrić_TACT_Skripta_KONAČNA.docx
 
Radoš_2017_Diplomski rad.pdf
Radoš_2017_Diplomski rad.pdfRadoš_2017_Diplomski rad.pdf
Radoš_2017_Diplomski rad.pdf
 
Poduzetnik
PoduzetnikPoduzetnik
Poduzetnik
 
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVODzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
Dzavna matura iz fizike 2013. - by Gordana Divic, prof. mentor i NCVVO
 
001 metalnekonstrukcije
001 metalnekonstrukcije001 metalnekonstrukcije
001 metalnekonstrukcije
 

Aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca PetVet.hr.pdf

 • 1. APLIKACIJA ZA VLASNIKE KUĆNIH LJUBIMACA PETVET.HR Izradile: Anesa Kolašinac i Tamara Marelja Mentor: Božidar Jaković
 • 2. SADRŽAJ: 1.UVOD ...........................................................................................................................................1 1.1. Predmet i cilj rada .....................................................................................................................1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ........................................................................................1 1.3. Sadržaj i struktura rada .............................................................................................................1 1.4. Kratki opis poslovnog modela ....................................................................................................1 2. OPIS PROJEKTA.........................................................................................................................1 2.1. Detaljan opis projekta................................................................................................................1 2.2. Organizacija projekta ................................................................................................................3 2.3. Strateška osnova projekta...........................................................................................................3 2.3.1. Misija......................................................................................................................................3 2.3.2. Vizija.......................................................................................................................................3 2.3.3. Ciljevi projekta........................................................................................................................3 2.4. Inovacije ....................................................................................................................................3 2.4.1. Popis inovacija projekta..........................................................................................................3 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži ...........................................................................................4 2.4.2.1. Prva takva aplikacija na području Republike Hrvatske.........................................................4 2.4.2.2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije..............................................................................4 2.4.2.3. Veliki obuhvat inforacija na jednom mjestu ..........................................................................4 2.4.2.4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama....................4 2.4.2.5. Mogućnost širenja na strana tržišta......................................................................................4 2.5. Konkurencija..............................................................................................................................5 2.5.1. Popis glavnih konkurenata ......................................................................................................5 2.5.2. Opis glavnih konkurenata........................................................................................................5 2.5.2.1. Aplikacija VETPASS.............................................................................................................5 2.5.2.2. Aplikacija Vetcalculators......................................................................................................7 2.5.2.3. Facebook..............................................................................................................................8 2.5.2.4. Forumi ............................................................................................................................... 10 2.5.2.5. Google recenzije.................................................................................................................11 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu........................................................ 12 2.5.4. Konkurentska prednost projekta............................................................................................ 12 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL .............................................................................................12 3.1. Najvažniji poslovni partneri ..................................................................................................... 12
 • 3. 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera ....................................................................................12 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera...................................................................................... 12 3.1.2.1. Digitalna agencija RedCode............................................................................................... 12 3.1.2.2. Marketinška agencija Red Brick......................................................................................... 13 3.1.2.3. Platforma Čini pravu stvar.................................................................................................14 3.1.2.4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce ................................................................... 14 3.1.2.5. Davatelji usluga čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca .......................................................... 15 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ................................................................................... 15 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti............................................................................ 15 3.4. Ključni resursi.......................................................................................................................... 16 3.5. Kategorije klijenata..................................................................................................................16 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata .........................................................................................16 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata.............................................................................................. 16 3.5.2.1. Vlasnici pasa...................................................................................................................... 16 3.5.2.2. Vlasnici mačaka .................................................................................................................16 3.5.2.3. Vlasnici glodavaca .............................................................................................................16 3.5.2.4. Vlasnici ptica .....................................................................................................................17 3.5.2.5. Vlasnici ostalih životinja ....................................................................................................17 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica ................................................................................................... 17 3.5.4. Registracija klijenata ............................................................................................................ 17 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................................................17 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima ...........................................................................................17 3.7. Kanali poslovanja ....................................................................................................................18 3.8. Struktura troškova.................................................................................................................... 18 3.9. Modeli stvaranja prihoda.........................................................................................................18 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda............................................................................................18 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela.............................................................................................. 19 3.9.2.1. Prihod od plaćanja po prikazu ........................................................................................... 19 3.9.2.2. Prihod od plaćanja po kliku................................................................................................19 3.9.2.3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga...........................................................................19 3.9.2.4. Sponzorstva........................................................................................................................19 3.9.2.5. Prihod od pretplata ............................................................................................................19 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE....................................................................................................19 4.1. Mobilne tehnologije ................................................................................................................. 19
 • 4. 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta ............................................................... 19 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ......................................................................... 20 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...................................................................21 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti..............................................................................................21 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja .........................................................................................22 4.2. Društvene mreže.......................................................................................................................23 4.2.1. Facebook profil projekta .......................................................................................................23 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta ............................................................................................. 24 4.2.3. Twitter profil projekta ........................................................................................................... 25 4.2.4. Instagram profil projekta.......................................................................................................25 4.2.5. TikTok profil projekta............................................................................................................ 26 4.3. Računarstvo u oblaku...............................................................................................................26 4.4. Veliki podaci (Big data) ...........................................................................................................26 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) ...................................................................................................27 4.6. 3D printeri............................................................................................................................... 27 4.7. Robotika...................................................................................................................................27 4.8. Dronovi.................................................................................................................................... 27 4.9. Virtualna i proširena stvarnost.................................................................................................27 4.10. Umjetna inteligencija ............................................................................................................. 27 5. DIGITALNI MARKETING........................................................................................................ 28 5.1. Marketinški plan projekta......................................................................................................... 28 5.2. Ključne riječi projekta.............................................................................................................. 29 5.3. Google Ads oglas ..................................................................................................................... 29 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama ....................................................................................... 31 5.5. Tablica marketinškog plana .....................................................................................................32 6. DIGITALNO PLAĆANJE.......................................................................................................... 32 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja.............................................................................................. 32 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja ...............................................................................................32 6.2.1. Bankovne kartice (kreditne i debitne kartice)......................................................................... 32 6.2.2. Mobilni novčanik................................................................................................................... 33 6.2.3. Internet bankarstvo ............................................................................................................... 33 6.2.4. Mobilno bankarstvo...............................................................................................................33 6.2.5. Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal) ......................................................................... 33 6.3. Blockchain tehnologija.............................................................................................................33
 • 5. 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA..................................................................................................34 8. WEB MJESTO PROJEKTA .......................................................................................................35 8.1. Web poslužitelji i domene.........................................................................................................35 8.1.1. Web poslužitelj projekta ........................................................................................................35 8.1.2. Web domene projekta............................................................................................................36 8.1.2.1. .hr domena .........................................................................................................................36 8.1.2.2. komercijalne domene..........................................................................................................36 8.2. CMS sustav..............................................................................................................................37 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt .................................................................................37 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) .................................................................................38 8.3. Web stranice projekta............................................................................................................... 38 8.3.1. Struktura Web stranica projekta............................................................................................39 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap).................................................................................. 40 8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta ....................................................................................41 9. ZAKLJUČAK.............................................................................................................................41 10. POPIS LITERATURE ..............................................................................................................43 11. POPIS WEB LINKOVA..........................................................................................................43 12. POPIS SLIKA........................................................................................................................... 44 13. ŽIVOTOPIS..............................................................................................................................46 14. SAŽETAK................................................................................................................................49
 • 6. 1 1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet i cilj rada je predstaviti aplikaciju za vlasnike kućnih ljubimaca koja će biti dostupna u Hrvatskoj. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Kao izvor podataka koristiti će se sekundarni izvori, odnosno Internet stranice te vlastite analize. 1.3. Sadržaj i struktura rada Cijeli rad je napravljen prema unaprijed zadanoj strukturi. 1.4. Kratki opis poslovnog modela Mi smo osmislile interaktivnu aplikaciju za vlasnike kućnih ljubimaca čiji cilj je olakšati vlasnicima kućnih ljubimaca samu skrb o njima. Aplikacija bi obuhvatila sve veterinarske ambulante u Hrvatskoj uz pripadajuće informacije (adresa, broj telefona, broj za hitne slučajeve, usluge koje veterinarska ambulanta nudi). Prema uključenoj lokaciji, osoba bi mogla locirati trenutno najbližeg veterinara. Također, aplikacija bi imala tražilicu u koju bi se mogla upisati specifična dijagnoza ili određena vrsta životinje, a aplikacija bi korisniku ponudila koji veterinari su specijalizirani za traženo područje. Na taj način, vlasnik kućnog ljubimca ne bi uzalud trošio vrijeme na odlaske različitim veterinarima. Uz navedeno, korisnik bi u aplikaciji mogao imati profil kućnog ljubimca koji bi sadržavao detaljne podatke o posjetima veterinaru. Ovom aplikacijom povezivali bi korisnike koji bi mogli razmijenjivati svoja iskustva i ocijenjivati veterinare te bi se na taj način potaknuo socijalni, odnosno društveni aspekt. Aplikacija bi pomogla i u slučaju da korisnik ima dileme vezane uz pravilnu skrb o kućnom ljubimcu. Zarađivale bismo putem reklama ili putem pretplate. Obzirom na to da bi glavni akteri aplikacije bili kućni ljubimci, određeni postotak zarade od pretplata donirao bi se u različite udruge koje skrbe o napuštenim životinjama te bi uz to i samim korisnicima bilo omogućeno doniranje direktno na račun udruga (crowdfunding). 2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta Naš projekt je interaktivna aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca čiji cilj je pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca da skrbe o njima. S obzirom na to da danas sve veći broj ljudi ima kućne ljubimce
 • 7. 2 te u većini slučajeva oni predstavljaju njihove najbolje prijatelje, aplikacija bi im olakšala prvenstveno što se tiče zdravstvene, odnosno veterinarske skrbi. Korisnik bi na jednom mjestu imao podatke o svim veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, uz pripadajuće osnovne informacije (adresa, broj telefona, broj za hitne slučajeve) te informacije koje usluge veterinarska ambulanta nudi (na primjer, većina lokalnih veterinarskih ambulanti nudi samo određeni dio usluga, dok za određene pretrage kao što su rendgen i ultrazvuk, vlasnike kućnih ljubimaca šalje tamo gdje te pretrage mogu obaviti, u Zagrebu je to najčešće Veterinarski fakultet). Prema uključenoj lokaciji, korisnik bi mogao locirati trenutno najbližeg veterinara i dežurnog veterinara u slučaju hitnosti. Također, aplikacija bi imala tražilicu u koju bi se mogla upisati specifična dijagnoza ili određena vrsta životinje (npr. papiga - velika većina veterinara bazira se samo na liječenje pasa i mačaka), a aplikacija bi korisniku ponudila koji veterinari su specijalizirani za traženo područje. Na taj način, vlasnik kućnog ljubimca uštedio bi vrijeme na odlaske različitim veterinarima. Uz navedeno, korisnik bi u aplikaciji mogao imati profil kućnog ljubimca, odnosno zdravstveni karton koji bi sadržavao podatke o posjetima veterinaru, podatke o primljenim cjepivima, postavljenim dijagnozama, terapijama i bazu nalaza odrađenih pretraga. Ova aplikacija imala bi važnost i sa socijalnog aspekta jer bi povezivali korisnike koji bi mogli razmijenjivati svoja iskustva i ocijenjivati veterinare. Aplikacija bi donosila zaradu najviše putem reklama, putem pretplate i temeljem suradnje ostvarene s davateljima usluga za kućne ljubimce. Aplikacija bi bila besplatna s reklamama, a u slučaju da određeni korisnici žele verziju aplikacije bez reklama, plaćali bi pretplatu koja bi sa sobom nosila određene pogodnosti u vidu popusta kod određenih pružatelja usluga. S obzirom na to da bi glavni akteri aplikacije bili vlasnici i njihovi kućni ljubimci, određeni postotak zarade od pretplata donirao bi se u različite udruge koje skrbe o napuštenim životinjama te bi uz to i samim korisnicima bilo omogućeno doniranje direktno na račun udruga (crowdfunding). Za izradu aplikacije i web stranice te održavanje istih angažirali bi se vanjski suradnici, za marketing bi se ostvarile suradnje s influencerima i angažirala marketinška agencija, dok bi društvenim mrežama upravljale osobe zaslužne za pokretanje aplikacije. Također, ostvarile bi se i suradnje s udrugama za napuštene životinje te suradnje s davateljima usluga za kućne ljubimce. Vremenski okvir za izradu same aplikacije i web stranice je godinu dana. Tijekom prve godine postojanja aplikacije plan je imati 10.000 korisnika aplikacije, ostvariti zamišljene suradnje te mjesečno donirati 50% prihoda od pretplata udrugama za napuštene životinje.
 • 8. 3 2.2. Organizacija projekta RedCode web dizajn biti će angažiran kao vanjski suradnik za izradu i održavanje web stranice i aplikacije. Za marketing će se angažirati agencija Red Brick, a društvenim mrežama upravljati će osobe koje stoje iza same aplikacije. Ostvariti će se suradnja s davateljima usluga za kućne ljubimce, a navedeno se odnosi na salone za uređivanje te na usluge čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca. Također, ostvariti će se suradnja s crowdfunding platformama GoFundMe i Čini pravu stvar. 2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija Pomoć vlasnicima u brizi za njihove najbolje prijatelje. 2.3.2. Vizija Kreirati sadržaj koji će korisnici prepoznati te samim time pomoći u našem širenju na strana tržišta. 2.3.3. Ciljevi projekta 1. Olakšati vlasnicima kućnih ljubimaca pronalaženje adekvatne zdravstvene skrbi za kućne ljubimce. 2. 10.000 korisnika unutar prve godine postojanja aplikacije 3. Ostvariti suradnju sa 20 influencera i 10 udruga za napuštene životinje na području Republike Hrvatske u prvoj godini. 4. Donirati 50% iznosa od mjesečnih pretplata u humanitarne svrhe. 5. Rast na godišnjoj razini 15%. 2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta 1. Prva takva aplikacija na području RH 2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije 3. Veliki obuhvat informacija na jednom mjestu 4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama 5. Mogućnost širenja na strana tržišta
 • 9. 4 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži 2.4.2.1. Prva takva aplikacija na području Republike Hrvatske Na području Republike Hrvatske ne postoji aplikacija koja bi obuhvatila sve funkcionalnosti naše aplikacije. 2.4.2.2. Humanitarni i socijalni aspekt aplikacije Aplikacija PetVet.hr ostvarila bi se s humanitarnog stajališta jer bi se 50% mjesečnih prihoda od pretplata doniralo različitim udrugama za napuštene životinje kojima djelovanje ovisi baš o donacijama. Navedeno bi funkcioniralo na način da bi korisnici svaki mjesec birali kojoj udruzi će se financijska sredstva donirati. Također, aplikacija će imati funkcionalnost direktnog doniranja udrugama te će na taj način korisnik moći odabrati udrugu, vidjeti njihove osnovne podatke, informacije o kontaktu te direktnu poveznicu na crowdfunding platformu za doniranje. Osim navedenog, aplikacija bi imala funkcionalnosti društvene mreže jer bi korisnicima bila omogućena međusobna razmjena informacija i ocjenjivanje veterinara. 2.4.2.3. Veliki obuhvat inforacija na jednom mjestu Većina ljudi odgovore na pitanja vezana za zdravstvenu skrb njihovih kućnih ljubimaca i informacije o najboljim veterinarima traži na društvenim mrežama, odnosno Facebooku, u različitim grupama te istražuju informacije na internetu (forumi). Aplikacija bi osim međusobne razmjene informacija, korisnicima omogućila sve potrebne informacije o veterinarima na jednom mjestu. 2.4.2.4. Mogućnost dorade aplikacije temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama Aplikacija bi se mogla doraditi temeljem suradnje s veterinarskim ambulantama na način da omoguće eventualno naručivanje kućnog ljubimca na pregled putem aplikacije i umreživanjem veterinarskih ambulanti u samu aplikaciju kako bi imali uvid u zdravstveni karton kućnog ljubimca, ali i kako bi u istu mogli vlasnicima kućnih ljubimaca staviti račune, recepte za lijekove i nalaze pretraga. Također, ukoliko bi određeni veterinari bili voljni, aplikacija bi mogla sadržavati sekciju Pitanja i odgovori gdje bi veterinari odgovarali na pitanja vlasnika kućnih ljubimaca. 2.4.2.5. Mogućnost širenja na strana tržišta Ukoliko bi aplikacija polučila uspjeh na području Hrvatske, postoji mogućnost širenja na strana tržišta, prvenstveno na europsko tržište.
 • 10. 5 2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata 1. Aplikacija VETPASS 2. Aplikacija Vetcalculators 3. Facebook 4. Forumi 5. Google recenzije Direktni konkurent nam je aplikacija VETPASS koja je koncipirana slično kao i naša aplikacija, a kao indirektni konkurenti nameću se grupe na društvenim mrežama, odnosno Facebook-u, različiti forumi na internetu, Google recenzije te aplikacije koje su koncipirane kao veterinarski kalkulatori. 2.5.2. Opis glavnih konkurenata 2.5.2.1. Aplikacija VETPASS Besplatna aplikacija VETPASS je za vlasnike kućnih ljubimaca i veterinare, a koncipirana je na sličan način kao naša aplikacija te pruža podršku korisnicima u brizi za njihove kućne ljubimce. Podržava globalnu zajednicu vlasnika kućnih ljubimaca, omogućuje povezivanje, lociranje i razmjenu informacija s dostupnim veterinarima. U aplikaciji su registrirane sve veterinarske prakse i klinike na engleskom govornom području i šire, međutim, izuzeta je Hrvatska, iako se nudi kao opcija. Veterinari se registriraju u vlastitu aplikaciju VETPASS FOR VETS koja im predstavlja globalni forum za razmjenu informacija. Slika 1. Web stranica aplikacije VETPASS Izvor: https://vetpass.com/
 • 11. 6 Slika 2. Mobilna aplikacija VETPASS Izvor: izrada autora Iako aplikacija VETPASS u svom izborniku nudi popis veterinarskih praksi i davatelje usluga, no nažalost ne obuhvaća Hrvatsku. U padajućem izborniku ponuđenih zemalja, Hrvatska se nudi kao opcija, međutim, ne nudi nikakve rezultate. Također, usluga kupnje koja se nudi još nije omogućena. Slika 3. Nedostaci aplikacije VETPASS Izvor: izrada autora
 • 12. 7 2.5.2.2. Aplikacija Vetcalculators Aplikacija Vetcalculators je zbirka veterinarskih kalkulatora, a obuhvaća lijekove za hitne slučajeve, antibiotike,generator krivulje glukoze u krvi, toksičnost čokolade za kućne ljubimce i slično. Preuzimanje aplikacije u trgovini Google Play plaća se 12, 61 EUR. Slika 4. Web stranica Vetcalculators.com Izvor: https://vetcalculators.com/ Slika 5. Aplikacija Vetcalculators Izvor: izrada autora
 • 13. 8 2.5.2.3. Facebook Grupe na Facebooku su veoma popularne u razmjeni mišljenja, savjeta i informacija vezanih za kućne ljubimce. U Hrvatskoj se po pitanju kućnih ljubimaca najviše ističu sljedeće grupe na Facebook-u: ZAKAJ VOLIM PESE i ZAKAJ VOLIM MICE. Osim navedenih, puno je grupa s predmetnom tematikom. Unutar grupe je moguće pretraživanje postova s određenom tematikom. Primjeri su sljedeći:  Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE Slika 6. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese Slika 7. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM PESE Izvor: Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese
 • 14. 9  Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE Slika 8. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/276729549191077 Slika 9. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM MICE Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/276729549191077
 • 15. 10  Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci - recenzije/iskustva/upiti Slika 10. Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci - recenzije/iskustva/upiti Izvor: izrada autora prema https://www.facebook.com/groups/614350219433073 Slika 11. Pretraga unutar Facebook grupe Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci Izvor: izrada autora 2.5.2.4. Forumi Pojavom društvenih mreža, forumi nisu više toliko popularni, ali još uvijek postoje. Na forumima registrirani korisnici mogu međusobno komunicirati i razmijenjivati informacije.
 • 16. 11  Forum Šapice Slika 12. Forum Šapice Izvor: izrada autora prema https://www.tapatalk.com/groups/foursoftpaws/ 2.5.2.5. Google recenzije Google nudi opciju recenziranja apsolutno svih objekata koje obavljaju neku djelatnost pa tako i recenziranje veterinarskih ambulanti. Recenzije su javno dostupne te na taj način osoba zainteresirana za određeni poslovni objekt može pročitati recenzije koje su napisali drugi ljudi koji su koristili usluge tog poslovnog objekta. Slika 13. Google recenzija za veterinarsku ambulantu NOA Izvor: izrada autora, https://www.google.com/search?q=veterinarska+ambulanta+noa&oq=veterinarska+ambulanta+noa& aqs=chrome.0.35i39j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l4.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 • 17. 12 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Aplikacija PetVet.hr svakako ima sličnosti s postojećom aplikacijom VETPASS, a odnose se na sami sadržaj koji aplikacija nudi – komuniciranje između korisnika, profil ljubimca, lociranje veterinarskih ambulanti i slično. Aplikacija PetVet.hr razlikuje se od aplikacije VETPASS jer nudi sadržaj stanovnicima Hrvatske. Aplikacija VETPASS je dobro osmišljnea i koncipirana, no njen sadržaj je ograničen na zemlje s engleskim govornim područjem. 2.5.4. Konkurentska prednost projekta Sve informacije koje vlasnici inače traže na internetu te po raznim grupama na društvenim mrežama biti će objedinjene na jednom mjestu, u aplikaciji PetVet.hr. Aplikacija kao takva još uvijek ne postoji na hrvatskom tržištu. 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera 1. Digitalna agencija RedCode 2. Marketinška agencija Red Brick 3. Platforma Čini pravu stvar 4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce 5. Davatelji usluga za šetanje i čuvanje kućnih ljubimaca 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera 3.1.2.1. Digitalna agencija RedCode Digitalna agencija RedCode je kreativna inicijativa osnovana 2010. godine te između ostalog nudi izradu web stranica, web i mobilnih aplikacija, internet oglašavanje na društvenim mrežama te optimizaciju za tražilice (SEO). Ista bi bila angažirana u izradi naše web stranice i mobilne aplikacije (RedCode, dostupno na: https://redcode-web.design/).
 • 18. 13 Slika 14. Digitalna agencija RedCode Izvor: RedCode, https://redcode-web.design/ 3.1.2.2. Marketinška agencija Red Brick Marketinška agencija Red Brick djeluje na 3 kontinenta, iza sebe ima 417 odrađenih projekata te 14 ljudi u timu. Njihovo sjedište je na adresi Račićeva 2, Zagreb, a ured imaju na adresi Frankopanska 11, Zagreb. Svakom klijentu pristupaju individualno te s klijentima grade partnerski odnos u kojem osluškuju klijentove želje i potrebe te ih svojim znanjem i stručnošću pretvaraju u kvalitetna rješenja. Imaju višegodišnje iskustvo u kreiranju marketinških kampanja u kojima su svoje klijente uspješno izdvojili iz mase konkurentskih tvrtki (Red Brick, https://redbrick.hr/). Ista bi bila angažirana za naše marketinške potrebe. Slika 15. Marketinška agencija Red Brick Izvor: Red Brick, https://redbrick.hr/
 • 19. 14 3.1.2.3. Platforma Čini pravu stvar Čini pravu stvar je jedinstvena društvena platforma za dobrotvorni fundraising koja svima omogućava angažiranje. Putem ove platforme omogućavali bi doniranje različitim udrugama za napuštene životinje. Slika 16. Platforma čini pravu stvar Izvor: Čini pravu stvar, https://cinipravustvar.hr/ 3.1.2.4. Davatelji usluga uređivanja za kućne ljubimce Mnogi vlasnici svoje kućne ljubimce redovito vode na šišanje i kupanje u specijalizirane salone za kućne ljubimce. Temeljem suradnje ostvarene sa salonima za kućne ljubimce, korisnici bi preko aplikacije mogli locirati uslužna mjesta, imati uvid u cjenik, kontaktirati pružatelje usluga i naručiti svog kućnog ljubimca na tretman te u konačnici ocijeniti pružatelja usluge. Kao primjer navodi se Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet. Slika 17. Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet Izvor: Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet, https://www.happy-pet.hr/
 • 20. 15 3.1.2.5. Davatelji usluga čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca Iako mnogi vlasnici svoje kućne ljubimce vode sa sobom na putovanja i godišnje odmore, postoje situacije kada kućne ljubice ne mogu povesti sa sobom. Ukoliko nemaju drugu opciju, vlasnici često ostavljaju svoje kućne ljubimce na čuvanju u takozvanim hotelima za pse, a postoje i davatelji usluga koji nude dnevno čuvanje kada su vlasnici na poslu. Također, osim davatelja usluga čuvanja kućnih ljubimaca, postoje i davatelji usluga šetanja kućnih ljubimaca. Temeljem suradnje ostvarene sa navedenim pružateljima usluga, korisnici bi preko aplikacije mogli locirati pružatelje navedenih usluga, imati uvid u cjenik, kontaktirati ih i organizirati čuvanje ili šetanje svog kućnog ljubimca te u konačnici ocijeniti pružatelja usluge. Kao primjer pružatelja usluga navodi se Pets Only koji pruža profesionalne usluge brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca. Slika 18. Pružatelj usluga brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca Pets Only Izvor: Pets Only, https://petsonly.hr/ 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela U svom poslovnom modelu nudimo pregršt informacija korisnicima aplikacije, potičemo društvo na doniranje u humanitarne svrhe te kroz suradnju s navedenim poslovnim partnerima, konkretno s pružateljima usluga za kućne ljubimce, promoviramo njihov rad i pomažemo im da prošire svoje poslovanje i steknu nove klijente. 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Kroz godinu dana potrebno je osmisliti i razviti web stranicu i mobilnu aplikaciju PetVet.hr pazeći pritom da je sadržaj i način funkcioniranja aplikacije jasan, pregledan i jednostavan kako bi aplikaciju mogli koristiti svi koji žele, a u čemu će nam pomoći partner RedCode. Nakon toga slijedi
 • 21. 16 marketinška promocija u kojoj će nam pomoći angažirani partner Red Brick. Društvenim mrežama upravljati ćemo same kao osobe koje stoje iza ovog projekta. Svakako će najveći financijski teret biti razvoj aplikacije i marketing. 3.4. Ključni resursi Ključni resursi u našem poslovnom modelu, osim nas kao osoba koje stoje iza same aplikacije, biti će angažirani poslovni partneri koji će pridonijeti realizaciji i uspjehu ovog projekta. Isti poslovni partneri biti će zapravo i najveći financijski teret. Za ostvarivanje prihoda u ovom projektu ključne će biti suradnje s pružateljima usluga, zarade od reklama i zarade od pretplata (pretplata će biti za korisnike koji žele verziju aplikacije bez reklama). 3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 1. Vlasnici pasa 2. Vlasnici mačaka 3. Vlasnici glodavaca 4. Vlasnici ptica 5. Vlasnici ostalih životinja 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata 3.5.2.1. Vlasnici pasa Naša prva skupina klijenata su vlasnici pasa (bilo koje pasmine), žene i muškarci svih dobnih skupina te aktivni online korisnici. 3.5.2.2. Vlasnici mačaka Naša druga skupina klijenata su vlasnici mačaka (bilo koje pasmine), žene i muškarci svih dobnih skupina te aktivni online korisnici. 3.5.2.3. Vlasnici glodavaca Naša treća skupina klijenata su vlasnici glodavaca (hrčaka, zečeva i slično), žene i muškarci svih dobnih skupina te aktivni online korisnici.
 • 22. 17 3.5.2.4. Vlasnici ptica Naša črtvrta skupina klijenata su vlasnici ptica (papiga, kanarinaca i slično), žene i muškarci svih dobnih skupina te aktivni online korisnici. 3.5.2.5. Vlasnici ostalih životinja Naša peta skupina klijenata su vlasnici ostalih vrsta životinja, žene i muškarci svih dobnih skupina te aktivni online korisnici. 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Web stranica i mobilna aplikacija PetVet.hr namijenjene su hrvatskom tržištu, a biti će dostupne na hrvatskom i na engleskom jeziku (za strane državljane koji žive na području Hrvatske, za turiste ili jednostavno za korisnike koji preferiraju engleski jezik). 3.5.4. Registracija klijenata Aplikacija PetVet.hr biti će dostupna samo za registrirane klijente. Procedura registracije klijenata/korisnika prema koracima je sljedeća: 1. Ime i prezime 2. Adresa elektroničke pošte 3. Kontakt broj (opcionalno) 4. Lozinka 5. Potvrda lozinke 6. Prihvaćanje uvjeta korištenja 7. Registriraj 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Svi registrirani klijenti prilikom registracije dobiti će kao dobrodošlicu kupon za 10% popusta za korištenje usluga uređivanja, čuvanja ili šetanja pasa kod pružatelja usluga s kojima smo ostvarili suradnju. Nadalje, registrirani korisnici koji će prema izboru odabrati pretplatu kako bi izbjegli reklame mjesečno će također imati različite pogodnosti u vidu popusta. 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Upravljanje odnosima s klijentima bitan je dio bilo kojeg poslovnog modela. Naša uloga je pružiti korisnicima sve bitne informacije te omogućiti jednostavno i efikasno korištenje aplikacije pri čemu
 • 23. 18 će nam pomoći CMR sustav za upravljanje odnosima s korisnicima gdje će se bilježiti kompletna komunikacija te svi važni podaci o korisnicima. 3.7. Kanali poslovanja Glavni kanali našeg poslovanja su web stranica i sama obilna aplikacija. Komunikacija s korisnicima odvijati će se uglavnom putem elektroničke pošte i putem društvenih mreža. 3.8. Struktura troškova  Početno ulaganje - kompletna izrada web stranice (800,00 EUR) - izrada mobilne aplikacije (minimalno 2.000,00 EUR) - Početni troškovi izrada oglašivačkih kampanja (580,00 EUR)  Mjesečni troškovi - trošak zaposlenika, 2 zaposlenika (3.000,00 EUR) - troškovi plaćenog oglašavanja (330,00 EUR) - trošak CRM sustava (ovisi o broju korisnika, osnovni model cca 5,00 EUR po registriranom korisniku)  Varijabilni troškovi - održavanje sustava po potrebi (1.000,00 EUR) 3.9. Modeli stvaranja prihoda 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda 1. Prihod od plaćanja po prikazu 2. Prihod od plaćanja po kliku 3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga 4. Sponzorstva 5. Prihod od pretplata
 • 24. 19 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela 3.9.2.1. Prihod od plaćanja po prikazu Oglašivači plaćaju pristojbu za tisuću prikaza njihovih oglasa posjetiteljima web stranice i korisnicima mobilne aplikacije. 3.9.2.2. Prihod od plaćanja po kliku Oglašivači plaćaju pristojbu za svaki klik mišem na njihov oglas. Iako se oglas može prikazati i više puta, plaća se samo za onaj broj koliko posjetitelji web stranice i korisnici aplikacije pregledaju taj oglas. 3.9.2.3. Prihod od suradnje s pružateljima usluga Obzirom na to da bismo ostvarili suradnje s pružateljima usluga, smisleno je da imamo određenu korist od toga. Ukoliko bi korisnik ugovorio određenu uslugu putem naše aplikacije, pružatelj usluge plaćao bi nam 1,00 EUR po korisniku, odnosno klijentu. 3.9.2.4. Sponzorstva Poduzeća plaćaju za oglašavanje na web stranici i u mobilnoj aplikaciji (na primjer plaćeni članci). 3.9.2.5. Prihod od pretplata Aplikacija PetVet.hr je besplatna ali uz oglase. Ukoliko korisnik želi mobilnu aplikaciju bez oglasa, u tom slučaju bi plaćao pretplatu koja bi iznosila 2,00 EUR mjesečno. Kako je prethodno navedeno, 50% prihoda od pretplata doniralo bi se u humanitarne svrhe. 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Mobilno elektroničko poslovanje može biti važan način poslovanja za aplikaciju za kućne ljubimce jer mnogi korisnici danas sve više koriste mobilne uređaje kao primarni način pristupa internetu. U nastavku su opisani neki ključni elementi mobilnog elektroničkog poslovanja za aplikaciju za vlasnike kućnih ljubimaca: 1. Responzivni dizajn aplikacije: Aplikacija za ljubimce treba biti optimizirana za mobilne uređaje, s brzim učitavanjem i prilagođenim sučeljem koje je jednostavno i intuitivno za korištenje na manjim ekranima.
 • 25. 20 2. Sigurnost transakcija: Važno je da aplikacija ima siguran i pouzdan sustav plaćanja koji će zaštititi korisničke podatke i financijske transakcije. 3. Jednostavno plaćanje: Potrebno je omogućiti korisnicima jednostavan i brz proces plaćanja u aplikaciji, bilo da se radi o jednokratnim plaćanjima ili pretplatama. 4. Personalizacija ponude: Moguće je personalizirati ponudu za svakog korisnika prema njegovim preferencijama i potrebama, na primjer, preporučivanjem određenih usluga temeljem informacija o korisniku te prethodnog korištenja aplikacije. 5. Praćenje korisničkog ponašanja: Praćenje korisničkog ponašanja i analitika mogu pomoći u razumijevanju navika korisnika i optimiziranju ponude i marketinških aktivnosti za bolje rezultate. 6. Mobilno oglašavanje: Oglašavanje na mobilnim uređajima može biti učinkovit način privlačenja novih korisnika i povećanja prodaje u aplikaciji, primjerice putem Google Ads ili Facebook oglasa. Prototip naše aplikacije izrađen je u programu appypie appmakr, dostupan na sljedećem linku: https://www.appypie.com/. 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Mobilna aplikacija PetVet.hr za vlasnike kućnih ljubimaca je aplikacija koja korisnicima omogućuje da lakše i efikasnije brinu o svojim ljubimcima. Aplikacija sadržava niz značajki kao što su: 1. Lokacijski servis 2. Ocjenjivanje 3. Profili ljubimaca 4. Kalendar 5. Komunikacija između korisnika 6. Povezivanje s pružateljima usluga za kućne ljubimce Aplikacija bi bila dostupna u Google Play trgovini te bi ju korisnici mogli besplatno preuzeti. Izrada same aplikacije, koju će napraviti naš poslovni partner RedCode, kreće se u rasponu od 2.000,00 EUR do 10.000,00 EUR (ovisno o svim funkcionalnostima aplikacije).
 • 26. 21 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Mobilna aplikacija PetVet.hr za vlasnike kućnih ljubimaca je aplikacija koja korisnicima omogućuje da lakše skrbe o svojim ljubimcima. Aplikacija sadrži niz značajki, kao što su: 1. Lokacijski servis: omogućuje korisnicima lociranje veterinarskih ambulanti u okolici, lociranje veterinara koji je specijaliziran za određenu vrstu bolesti ili određenu vrstu životinja, lociranje dežurnih veterinara u slučaju hitnosti, lociranje pružatelja usluga za kućne ljubimce kao što su uređivanje, čuvanje i šetanje. 2. Ocjenjivanje: aplikacija omogućuje korisnicima ocjenjivanje veterinarskih ambulanti i ocjenjivanje pružatelja usluga. 3. Profili ljubimaca: korisnici mogu stvoriti profile za svog ljubimca u kojima mogu unijeti informacije poput vrste, pasmine, dobi, težine, navika hranjenja i još mnogo toga. Osim navedenog, profil ljubimca služio bi i kao svojevrsni zdravstveni karton u kojem bi se nalazili podaci o primljenim cjepivima, lijekovima koje prima, dijagnozama i slično. 4. Kalendar: aplikacija će imati kalendar s podsjetnicima na zdravstvene preglede, kako bi korisnici uvijek bili ažurni s cijepljenjima, posjetima veterinaru i drugim potrebnim zdravstvenim pregledima. Također, korisnici mogu koristiti kalendar kako bi planirali događaje i aktivnosti sa svojim ljubimcima kao što su šetnje, druženja za igru i ostali događaji. 5. Komunikacija između korisnika: aplikacija će pružati sve blagodati društvenih mreža te omogućiti komuniciranje između korisnika putem poruka i foruma o određenim tematikama. 6. Povezivanje s pružateljima usluga za kućne ljubimce: Aplikacija može omogućiti korisnicima da se povežu s pružateljima usluga te na primjer ugovore termin za uređivanje (kupanje i šišanje). 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti U nastavku slijedi grafički prikaz funkcionalnosti aplikacije.
 • 27. 22 Slika 19. Prikaz mobilne aplikacije PetVet.hr Izvor: izrada autora, https://www.appypie.com/ 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Mobilno oglašavanje je jedna od mogućnosti marketinga koja može biti vrlo učinkovita za promoviranje mobilne aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca. Takvo oglašavanje se obično odvija na mobilnim uređajima poput pametnih telefona i tableta. Postoje različiti načini mobilnog oglašavanja, uključujući:
 • 28. 23 1. Oglasni baneri - Oglasni baneri se mogu prikazati na različitim web stranicama i obilnim aplikacijama koje ciljaju publiku koja ima kućne ljubimce. 2. Mobilni video oglasi - Mobilni video oglasi mogu se prikazivati unutar mobilnih aplikacija, kao i na mobilnim web stranicama. 3. Native oglasi - Native oglasi su oglasi koji se prikazuju u skladu s dizajnom mobilne aplikacije i pružaju korisnicima osjećaj kontinuiranog iskustva. 4. Mobilni oglasi temeljeni na lokaciji - Oglasi se mogu ciljati na temelju lokacije korisnika i prikazivati se samo onim korisnicima koji se nalaze u blizini određenih trgovina za kućne ljubimce, klinika i drugih relevantnih lokacija. 5. Interaktivni oglasi - Interaktivni oglasi su oglasi koji zahtijevaju od korisnika da sudjeluju u nekoj aktivnosti kako bi nastavili s korištenjem aplikacije. Primjer bi bio oglas koji korisnika pita o interesima kućnog ljubimca, a zatim prikazuje oglase temeljene na tim interesima. 6. Retargeting oglasi - Retargeting oglasi su oglasi koji se prikazuju korisnicima koji su već posjetili aplikaciju ili web stranicu, ali nisu napravili konverziju (kupovinu, registraciju i slično). 4.2. Društvene mreže PetVet.hr imati će profile na sljedećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, TikTok I Twitter. 4.2.1. Facebook profil projekta Slika 20. Profil PetVet.hr na Facebook-u
 • 29. 24 Izvor: Facebook, https://www.facebook.com 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 21. LinkedIn profil Anesa Kolašinac Izvor: https://www.linkedin.com/feed Slika 22. LinkedIn profil Tamara Marelja Izvor: izrada autora, https://www.linkedin.com/in/tamara-marelja-25a12b273/
 • 30. 25 4.2.3. Twitter profil projekta Slika 23. Twitter profil PetVet.hr Izvor: izrada autora, https://twitter.com/home 4.2.4. Instagram profil projekta Slika 24. Instagram profil PetVet.hr Izvor: izrada autora, https://www.instagram.com/petvet.hr/
 • 31. 26 4.2.5. TikTok profil projekta Slika 25. TikTok profil PetVet.hr Izvor: izrada autora, https://www.tiktok.com/ 4.3. Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku isporuka je računalnih usluga uključujući poslužitelje, pohranu, baze podataka, umrežavanje, softver, analitiku i inteligenciju preko interneta, odnosno „oblaka“. Obično se plaća samo za usluge koje se koriste što pomaže u smanjivanju operativnih troškova (Azure Microsoft, https://azure.microsoft.com/en-in/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing/). Obzirom na to da bismo samo mi koristili podatke, naša aplikacija koristila bi privatni oblak u kojem se usluge i infrastruktura održavaju na privatnoj mreži. Aplikacija PetVet.hr, zbog velike količine podataka, koristiti će računarstvo u oblaku za pohranu podataka o kućnim ljubimcima, poput zdravstvenih kartona, rasporeda cjepiva, prehrambenih navika i slično kod nekog od svjetskih dobavljača usluge kao što je Google. 4.4. Veliki podaci (Big data) Big data, odnosno veliki podaci je pojam koji opisuje velike količine podataka kojima je teško upravljati, a koji svakodnevno preplavljuju poduzeća. Osim vrste i količine podataka, važno je i što organizacija radi s podacima. Veliki podaci mogu se analizirati radi donošenja i poduzimanja strateških poslovnih poteza (SAS, https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big- data.html). Big data tehnologija služiti će nam za prikupljanje, analizu i obradu podataka o našim korisnicima i njihovim kućnim ljubimcima te njihovim preferencijama. Navedeno će nam pomoći pri
 • 32. 27 donošenju budućih poslovnih odluka vezanih uz širenje značajki aplikacije. Koristiti ćemo već gotovo rješenje od nekih vodećih svjetskih davatelja usluge. 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Primjeri senzora koji se mogu koristiti u aplikacijama za vlasnike kućnih ljubimaca uključuju senzore za praćenje kretanja kućnih ljubimaca, senzore temperature i vlažnosti zraka za praćenje uvjeta okoline, senzore za praćenje razine hrane i vode u zdjelicama kućnih ljubimaca, senzore za praćenje kvalitete zraka i još mnogo toga. 4.6. 3D printeri Ukoliko životinja ima neki nedostatak ili invaliditet, 3D printeri mogu se koristiti za izradu dijelova koje je teško ili nemoguće pronaći na tržištu. To može uključivati kotače za pse koji ne mogu hodati, zamjenu zubi ili drugih organa, ili izradu prilagođenih ortopedskih pomagala. 4.7. Robotika Robotika se može koristiti za stvaranje kreativnih igračaka za kućne ljubimce. Na primjer, robotička igračka koja se kreće i mijenja smjer kada ju ljubimac dodirne ili laje. Konkretno u primjeru naše aplikacije, robotička igračka mogla bi biti nagrada u nekoj nagradnoj igri. 4.8. Dronovi Dronovi se mogu koristiti za nadgledanje kućnih ljubimaca kada su vlasnici odsutni. Na primjer, vlasnik bi mogao aktivirati dron koji bi preko kamere pratio kućnog ljubimca i izvijestio vlasnika ako se dogodi nešto neobično. Konkretno u primjeru naše aplikacije, dronovi bi snimali lokacije. 4.9. Virtualna i proširena stvarnost Aplikacija bi mogla imati funkcionalnost koja korisnicima omogućuje pristup virtualnim savjetima za zdravlje i njegu kućnih ljubimaca. Korisnici bi mogli koristiti VR kako bi vidjeli primjere pravilne njege i treninga za svoje ljubimce te na taj način naučiti nove stvari o skrbi za svoje kućne ljubimce. 4.10. Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija se može koristiti za analizu podataka o kućnim ljubimcima, uključujući njihovu dob, pasminu, prehranu, povijest zdravstvenih problema i drugo kako bi se preporučila hrana i zdravstvena skrb.
 • 33. 28 5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta 1. Ciljana publika – potrebno je identificirati ciljanu publiku koja bi bila zainteresirana za našu aplikaciju. To uključuje vlasnike kućnih ljubimaca, odnosno žene i muškarce svih dobi, osobe koje planiraju nabaviti kućnog ljubimca, veterinarske klinike, pružatelje usluga za kućne ljubimce i slično. 2. Branding i pozicioniranje – potrebno je razviti jedinstveni i prepoznatljiv brend za našu aplikaciju te razmisliti o načinima na koje se možemo pozicionirati u odnosu na konkurenciju (značajke po kojima se razlikujemo od drugih aplikacija). 3. Promocija putem društvenih medija – potrebno je iskoristiti društvene mreže kao što su Facebook, Instagram i Twitter kako bismo privukli pažnju svoje ciljane publike. Pažnju ćemo privući objavljivanjem relevantnog sadržaja i korištenjem „hashtagova“(#). 4. Suradnja s influencerima, udrugama za napuštene životinje i pružateljima usluga - pronaći influencere koji su popularni u zajednici kućnih ljubimaca te ostvariti suradnju s njima kako bismo promovirali aplikaciju. Također, potrebno je ostvariti i suradnju s udrugama za napuštene životinje i pružateljima usluga za kućne ljubimce 5. Marketing putem elektroničke pošte – koristeći elektroničku poštu, slali bismo promotivne ponude i novosti o aplikaciji vlasnicima kućnih ljubimaca i drugima koji su zainteresirani za našu aplikaciju. 6. Oglašavanje - oglašavanje na platformama kao što su Google Ads ili Facebook Ads kako bismo privukli nove korisnike aplikacije. 7. Pružanje vrijednosti korisnicima – potrebno je osigurati da naša aplikacija pruža stvarnu vrijednost korisnicima i da im pomaže dostupnim informacijama i značajkama. To će povećati zadovoljstvo korisnika i vjerojatnost da će preporučiti aplikaciju drugima. 8. Praćenje učinkovitosti – potrebno je koristiti alate poput Google Analytics i drugih analitičkih alata kako bismo pratili učinkovitost našeg marketinškog plana i prilagodili ga prema potrebi.
 • 34. 29 5.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi našeg projekta: vlasnici kućnih ljubimaca, kućni ljubimci, veterinari, savjeti, pomoć, zdravlje kućnih ljubimaca, komunikacija. 5.3. Google Ads oglas U nastavku slijedi primjer našeg Google Ads oglasa s mjesečnim proračunom u iznosu od 89,20 EUR (672,00 kn) s dnevnim prosjekom u iznosu 2,93 EUR (22,10 kn). Slika 26. Google Ads oglas 1. Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
 • 35. 30 Slika 27. Google Ads oglas 2. Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads
 • 36. 31 Slika 28. Google Ads oglas 3. Izvor: Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama U svrhu promocije oglašavati ćemo se i putem društvenih mreža, konkretnije putem Instagrama i Facebooka. Oglašavanje putem društvenih mreža u početku će za nas provoditi poslovni partner Red Bricks, a dalje ćemo nastaviti same. U početku poslovanja koristiti ćemo uslugu plaćenih oglasa.
 • 37. 32 5.5. Tablica marketinškog plana Rbr. Oblik oglašavanja Web adresa oglašavanja Termini oglašavanja Troškovi/mj. Opis 1. Google Ads https://ads.google.com/home/ kontinuirano 130,00 EUR Plaćeni oglas 2. Facebook https://www.facebook.com/ kontinuirano 100,00 EUR Plaćeni oglas 3. Instagram https://www.instagram.com/ kontinuirano 100,00 EUR Plaćeni oglas Ukupno: 330,00 EUR Izvor: izrada autora 6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja  Bankovne kartice (kreditne ili debitne kartice)  USSD  UPI  Mobilni novčanik  Internet bankarstvo  Mobilno bankarstvo  Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal) 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja Naša aplikacija koristiti će niže navedene oblike plaćanja. 6.2.1. Bankovne kartice (kreditne i debitne kartice) Bankovne kartice su među najraširenijim oblicima plaćanja te dolaze s raznim značajkama prednosti kao što su sigurnost plaćanja, praktičnost i ostalo. Glavna prednost kreditnih, debitnih i/ili prepaid kartica je da se mogu koristiti za izradu drugih vrsta digitalnih plaćanja. Primjerice, kupci mogu pohraniti podatke o kartici u aplikacijama za digitalno plaćanje ili digitalnim novčanicima izvršiti bezgotovinsko plaćanje. Neki od najpoznatijih sustava kartičnog plaćanja su, između ostalih, Visa i MasterCard.
 • 38. 33 6.2.2. Mobilni novčanik Mobilni novčanik je vrsta virtualnog novčanika koji se može koristiti preuzimanjem aplikacije. Digitalni ili mobilni novčanik pohranjuje bankovni račun i podatke o debitnoj/kreditnoj kartici u kodirani format koji omogućuje sigurna plaćanja. 6.2.3. Internet bankarstvo Internet bankarstvo odnosi se na process izvođenja bankarske transakcije online što može uključivati mnoge usluge kao što su prijenos financijskih sredstava i online plaćanje. Internet bankarstvo naziva se i e-bankarstvo ili virtualno bankarstvo. 6.2.4. Mobilno bankarstvo Mobilno bankarstvo odnosi se na proces bankarske, odnosno financijske transakcije putem pametnog telefona. Opseg mobilnog bankarstva širi se uvođenjem mobilnih novčanika i aplikacija za digitalno plaćanje. 6.2.5. Sustavi online plaćanja (na primjer PayPal) PayPal je jedan od najpopularnijih internet servisa za obavljanje financijskih transakcija, a u vlasništvu je PayPal kompanije. Temeljen je na prihvatljivom, sigurnom i troškovno učinkovitom plaćanju. Plaćanje na globalnoj razini provodi se u realnom vremenu. 6.3. Blockchain tehnologija Blockchain je tehnologija koja omogućuje stvaranje sigurnih, transparentnih i decentraliziranih sustava za pohranu podataka i provedbu transakcija. Primjena blockchain tehnologije se može naći u različitim područjima, uključujući i aplikacije za kućne ljubimce. Jedan primjer primjene blockchaina u aplikaciji za kućne ljubimce može biti stvaranje sigurne i transparentne baze podataka o zdravlju i povijesti ljubimca. Svi relevantni podaci o ljubimcu (poput veterinarskih pregleda, cijepljenja, prehrane i terapija) mogu se pohraniti u blockchain, što osigurava njihovu sigurnost, integritet i dostupnost. Ova aplikacija može imati koristi za vlasnike kućnih ljubimaca, ali i za veterinarske klinike. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu pristupiti svim informacijama o zdravlju i povijesti liječenja ljubimca na jednom mjestu, veterinarske klinike mogu brže i učinkovitije pružati usluge svojim klijentima, a organizacije koje se brinu o napuštenim životinjama mogu provjeriti zdravstveno stanje životinja prije udomljavanja. Osim toga, blockchain tehnologija također može biti korisna u provedbi sigurnih
 • 39. 34 i transparentnih transakcija vezanih uz kućne ljubimce, poput kupovine i prodaje životinja, donacija za skrb o napuštenim životinjama i slično. 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA Snage Slabosti Praktičnost: Aplikacija bi vlasnicima kućnih ljubimaca olakšala upravljanje potrebama svojih ljubimaca jer bi sve informacije imali na jednom mjestu, odnosno u našoj aplikaciji. Ovisnost o tehnologiji: Aplikacija za kućne ljubimce zahtijevala bi da korisnici imaju pametni telefon ili drugi uređaj povezan s internetom, što bi mogao biti problem za neke vlasnike kućnih ljubimaca. Prilagođeni sadržaj: Aplikacija za kućne ljubimce mogla bi nuditi personalizirane preporuke na temelju vrste (pasmine), dobi, zdravstvenog stanja i drugih čimbenika korisnikovog ljubimca. Nedostatak povjerenja: Neki vlasnici kućnih ljubimaca mogu biti oprezni u korištenju aplikacija za brigu o svojim ljubimcima, preferirajući osobni kontakt s profesionalcima. Zajednica: Aplikacija za kućne ljubimce mogla bi stvoriti osjećaj zajednice među vlasnicima kućnih ljubimaca, omogućavajući im da dijele savjete, preporuke i priče o svojim ljubimcima. Povjerenje: Neki vlasnici kućnih ljubimaca mogu biti oprezni u korištenju aplikacija za brigu o svojim ljubimcima, preferirajući osobni kontakt s profesionalcima. Dostupnost: Aplikacija za kućne ljubimce mogla bi biti dostupna 24/7, omogućavajući korisnicima pristup informacijama i uslugama u bilo koje vrijeme. Visoki početni troškovi: pokretanje aplikacije je ozbiljno ulaganje od nekoliko desetaka tisuća eura Prilike Prijetnje Proširenje: Aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca mogla bi proširiti svoje usluge i uključiti dodatne značajke, kao što su usluge obuke ili čuvanja kućnih ljubimaca. Konkurencija: Već postoji mnogo aplikacija vezanih uz kućne ljubimce, pa bi se nova aplikacija morala izdvojiti od postojećih opcija da bi stekla povjerenje korisnika. Partnerstvo: Aplikacija za kućne ljubimce mogla bi surađivati s drugim poslovnim subjektima povezanima s kućnim ljubimcima i nuditi popuste ili promocije svojim korisnicima. Krađa ideje: prijetnja koja se pojavljuje kod većine novih proizvoda.
 • 40. 35 8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene 8.1.1. Web poslužitelj projekta Na tržištu se nudi brojni poslužitelji kao što su InfinityFree, 000webhost, AwardSpace i WIX koji nije samo poslužitelj projekta nego i „builder“ web stranice bez potrebe za programiranjem. Mi smo za izradu naše web stranice odabrali WIX jer nudi besplatnu izradu basic web stranice i to nam se svidjelo. Naravno, ova platforma nudi i bolju uslugu uz plaćanje. Nudi četiri popularna website plana „VIP, UNLIMITED, COMBO, CONECT DOMAIN“. Slika 29. WIX Premium Plans Izvor: https://www.wix.com/upgrade/website No naime, mi smo se odlučile ulogirati i okušati naše znanje u izradi web stranice te je naš profil za izradu izgledao ovako.
 • 41. 36 Slika 30. Postavke računa Izvor: https://manage.wix.com/account/account-settings?metaSiteId=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c- 632576d95a1c&dashboardPath=%2Fhome%3FreferralInfo%3Dsidebar&referralAdditionalInfo=Das hboard 8.1.2. Web domene projekta Naime pomoću WIX platforme smo uspjele napraviti našu prvu web stranicu. Stranica se zove PETVET.hr, a troškova za izradu stranice nema. Link za stranicu se nalazi ovdje https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr. Korištena je domena .com. 8.1.2.1. .hr domena Pošto smo se odlučile za Wix, on nam nije nudio .hr domenu jer je već bila zauzeta, ali nam je nudio ostale domene za kupnju gdje je Business VIP došao 22 dolara na mjesec, Business Unlimited 15 dolara mjesečno i Business Basic 20 dolara mjesečno. 8.1.2.2. komercijalne domene Aplikacija PETVET.hr namijenjena je svima koji imaju kućne ljubimce te smo ciljano gledali prvo hrvatsko tržište s mogućnosti širenja. Obzirom da nije bila dostupna domena .hr, odabrali smo domenu .com.
 • 42. 37 Slika 31. Izrada web stranice 1. Slika 32. Izrada web stranice 2. Izvor: https://manage.wix.com/premium-purchase-plan/dynamo?referralAdditionalInfo=add-domain- purchase-intent&siteGuid=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c-632576d95a1c&domainName=petvca.com 8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS sustav ne bi bio prikladan za izradu aplikacije za kućne ljubimce jer se CMS sustavi koriste za upravljanje sadržajem na web stranicama ili sličnim online platformama. Za izradu aplikacija, potreban je drugačiji pristup i drugačiji skup alata i tehnologija. No za izradu web stranice je koristan.
 • 43. 38 Slika 33. CMS najveći tržišni udio Izvor: https://www.searchenginejournal.com/cms-market-share-june-2022/455912/#close 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Mi smo se odlučile za Wix zbog niz značajki za stvaranje i uređivanje web stranica bez potrebe za programiranjem. Među prednostima Wixa su: 1.Jednostavnost upotrebe: Wix nudi jednostavan korisnički sučelje za izradu web stranica koji su vrlo intuitivni i ne zahtijevaju nikakvo programiranje. To znači da čak i netko tko nije tehnički potkovan može stvoriti vlastitu web stranicu. 2. Širok izbor predložaka: Wix nudi širok izbor predložaka koji se mogu prilagoditi različitim vrstama web stranica. To vam omogućuje brzu izradu web stranice bez potrebe za dizajniranjem od nule. 3. Integracija s drugim uslugama: Wix se može integrirati s raznim uslugama, kao što su Google Analytics, MailChimp, PayPal i drugi, što vam omogućuje da proširite svoju web stranicu na različite načine. 4. Mobilna optimizacija: Wix automatski optimizira vašu web stranicu za mobilne uređaje, što je ključno za postizanje bolje pozicije u tražilicama i povećanje dosega.
 • 44. 39 5. Cijena: Wix nudi različite planove za različite potrebe i proračune, što ga čini pristupačnim i za manje tvrtke i pojedince. 8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta Slika 34. Web stranica PetVet.hr Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr Slika 35. Web stranica PetVet.hr o nama Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr
 • 45. 40 Slika 36. Web stranica PetVet.hr kontakt Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr Slika 37. PetVet.hr info o aplikaciji Izvor: izrada autora, https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blog https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/groups https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/plans-pricing
 • 46. 41 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/challenges https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/forum https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-1 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-3 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-2 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-4 https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/members 8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta Web stranica PETVET.hr strukturirana je na način da se na prvoj stranici nalazi naš slogan i slika te izbornik. Također, na početnoj stranici nalazi se dobrodošlica na našu stranicu te par riječi o našoj stranici i misiji. Kategorije su sljedeće: 1. Home- naša glavna stranica koja predstavlja našu stranicu naš slogan tko smo mi, dobrodošlicu viziju i misiju naše aplikacije 2. O nama- o našim osnivačima i koji je glavni cilj osnivanja 3. Prijava 4. Registracija 5. Blog 6. Uvjeti i odredbe 7. Kontakt 9. ZAKLJUČAK Aplikacija za kućne ljubimce može biti vrlo korisna za vlasnike kućnih ljubimaca u mnogo različitih načina. Ova vrsta aplikacije može im pomoći u praćenju zdravlja i dobrobiti svojih ljubimaca, organiziranju obaveza, kao i pronalaženju lokalnih veterinarskih klinika i drugih resursa za kućne ljubimce. Kroz integraciju senzora za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane, aplikacija može pružiti vlasnicima kućnih ljubimaca korisne informacije o tome kako njihovi ljubimci spavaju, jedu i
 • 47. 42 vježbaju. Aplikacija također može imati opcije za bilježenje povijesti medicinskih pregleda i lijekova, što je korisno za praćenje zdravstvenog stanja kućnog ljubimca. Osim toga, aplikacija može pružiti vlasnicima kućnih ljubimaca pristup širokom rasponu resursa, uključujući popise lokalnih veterinarskih klinika i pružatelja usluga za kućne ljubimce. Ukratko, aplikacija za kućne ljubimce može pružiti vlasnicima kućnih ljubimaca praktična rješenja i olakšati brigu o njihovim ljubimcima, te im pomoći da održavaju zdravlje i dobrobit svojih ljubimaca. Naša aplikacija ističe se od drugih aplikacija za vlasnike kućnih ljubimaca i svakako će biti od koristi odgovornim vlasnicima životinja.
 • 48. 43 10. POPIS LITERATURE Prezentacije s predavanja Izv. Prof. dr. sc. Božidara Jakovića na kolegiju održivo računarstvo i elektroničko poslovanje. 11. POPIS WEB LINKOVA 1. VETPASS, https://vetpass.com/ 2. Vetcalculators, https://vetcalculators.com/ 3. Facebook:  https://www.facebook.com/groups/zakajvolimpese  https://www.facebook.com/groups/276729549191077  https://www.facebook.com/groups/614350219433073 4. LinkedIn:  https://www.linkedin.com/feed  https://www.linkedin.com/in/tamara-marelja-25a12b273/ 5. Twitter, https://twitter.com/home 6. TikTok, https://www.tiktok.com/ 7. Instagram, https://www.instagram.com/petvet.hr/ 8. Google, https://www.google.com/search?q=veterinarska+ambulanta+noa&oq=veterinarska+ambulanta+n oa&aqs=chrome.0.35i39j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l4.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=U TF-8 9. Digitalna agencija RedCode, https://redcode-web.design/ 10. Marketinška agencija Red Bricks, https://redbrick.hr/ 11. Čini pravu stvar, https://cinipravustvar.hr/ 12. Happy Pet, https://www.happy-pet.hr/ 13. Pets Only, https://petsonly.hr/ 14. Appypie, https://www.appypie.com/ 15. Google Ads, Pametna kampanja - 132-142-4768 - Google Ads 16. WIX:  https://www.wix.com/upgrade/website  https://manage.wix.com/account/account-settings?metaSiteId=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c- 632576d95a1c&dashboardPath=%2Fhome%3FreferralInfo%3Dsidebar&referralAdditionalIn fo=Dashboard
 • 49. 44  https://manage.wix.com/premium-purchase-plan/dynamo?referralAdditionalInfo=add- domain-purchase-intent&siteGuid=6e8924f1-d6f4-4af9-8f1c- 632576d95a1c&domainName=petvca.com 17. PetVet.hr:  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blog  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/groups  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/plans-pricing  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/challenges  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/forum  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-1  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-3  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-2  https://petvetcroatia.wixsite.com/petvet-hr/blank-4 18. Search Engine Journals, https://www.searchenginejournal.com/cms-market-share-june- 2022/455912/#close 12. POPIS SLIKA Slika 1. Web stranica aplikacije VETPASS ................................................................................................. 9 Slika 2. Mobilna aplikacija VETPASS....................................................................................................... 10 Slika 3. Nedostaci aplikacije VETPASS ....................................................................................................10 Slika 4. Web stranica Vetcalculators.com ..................................................................................................11 Slika 5. Aplikacija Vetcalcurators.............................................................................................................. 11 Slika 6. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM PESE ....................................................................................... 12 Slika 7. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM PESE.............................................................. 12 Slika 8. Facebook grupa ZAKAJ VOLIM MICE....................................................................................... 13 Slika 9. Pretraga unutar Facebook grupe ZAKAJ VOLIM MICE ............................................................. 13 Slika 10. Facebook grupa Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubimci – recenzije/iskustva/upiti ................... 14 Slika 11. Pretraga unutar Facebook grupe Veterinari u Hrvatskoj i kućni ljubici......................................14 Slika 12. Forum Šapice............................................................................................................................... 17 Slika 13. Google recenzija za veterinarsku ambulantu Noa ....................................................................... 18 Slika 14. Digitalna agencija RedCode........................................................................................................ 19
 • 50. 45 Slika 15. Marketinška agencija Red Brick.................................................................................................. 20 Slika 16. Platforma Čini pravu stvar........................................................................................................... 20 Slika 17. Salon za njegu pasa i mačaka Happy Pet .................................................................................... 21 Slika 18. Pružatelj usluga brige, čuvanja i šetanja kućnih ljubimaca Pets Only......................................... 22 Slika 19. Prikaz mobilne aplikacije PetVet.hr............................................................................................ 24 Slika 20. Poziv na registraciju_Web stranica ............................................................................................. 25 Slika 20. Profil PetVet.hr na Facebooku .................................................................................................... 29 Slika 21. LinkedIn profil Anesa Kolašinac................................................................................................. 31 Slika 22. LinkedIn profil Tamara Marelja.................................................................................................. 32 Slika 23. Twitter profil PetVet.hr ............................................................................................................... 34 Slika 24. Instagram profil PetVet.hr........................................................................................................... 35 Slika 25. TikTok profil PetVet.hr............................................................................................................... 39 Slika 26. Google Ads oglas 1. .................................................................................................................... 40 Slika 27. Google Ads oglas 2. .................................................................................................................... 42 Slika 28. Google Ads oglas 3. .................................................................................................................... 44 Slika 29. WIX Premium Plans.................................................................................................................... 44 Slika 30. Postavke računa........................................................................................................................... 45 Slika 31. Izrada web stranice 1................................................................................................................... 45 Slika 32. Izrada web stranice 2................................................................................................................... 45 Slika 33. CMS najveći tržišni udio............................................................................................................. 45 Slika 34. Web stranica PetVet.hr................................................................................................................ 45 Slika 35. Web stranica PetVet.hr o nama ................................................................................................... 45 Slika 36. Web stranica PetVet.hr kontakt................................................................................................... 45 Slika 37. Web stranica PetVet.info o aplikaciji.......................................................................................... 45
 • 52. 47
 • 53. 48
 • 54. 49 14. SAŽETAK U ovom seminarskom radu prikazan je proces razvoja i izrade mobilne aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca PetVet.hr čiji je cilj pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca u brizi za njihove najbolje prijatelje. Uz izradu mobilne aplikacije, prikazan je i sam proces izrade pripadajuće internet stranice. Na početku rada postavljeni su vizija, misija, predstavljene inovacije aplikacije te postavljeni ciljevi. Pronašle smo poslovne partnere, detektirale konkurente te definirale ciljne skupine. Promocija projekta u početku bi se odvijala temeljem plaćenih Google Ads oglasa i plaćenih oglasa putem društvenih mreža. Također, u radu su predstavljeni i modeli zarađivanja prihoda. Obzirom na to da aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca već postoje na tržištu, važno je istaknuti da se naša aplikacija izdvaja od konkurencije po humanitarnom karakteru. Pokušale smo sve važne aspekte brige za kućne ljubimce objediniti na jednom mjestu, a isto nije bio lak zadatak.
 • 55. 50 PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica
 • 56. 51
 • 57. 52 2. Obavijesni bilten – newsletter https://www.canva.com/design/DAFgh- imYcs/j8IOsqtOXwzAvDBmdzlbIw/edit?utm_content=DAFgh- imYcs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta
 • 58. 53
 • 59. 54
 • 60. 55 4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije
 • 61. 56 5. Brošura prezentacije (tzv. handouti)
 • 62. 57
 • 63. 58
 • 64. 59
 • 65. 60
 • 66. 61
 • 67. 62