SlideShare a Scribd company logo
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang
ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa
pambansang kaunlaran.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga
pamamaraan kung paano ang pangunahing
kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay
nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa
mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa
pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6)
2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at
pag iimpok (AP9MK-IIIc-7)
D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita,
pagkunsumo at pag-iimpok.
2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a
Wise Saver
3. Natataya ang kahalagahan ng tamang
pagbabudget at pag iimpok.
II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-
aral, Pahina 259-268
B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at
projector
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik-
aral tayo sa tinalakay kahapon.
1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang
kita? (GNI at GDP)
2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP.
3. Paano sila nagkakatulad?
Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan
nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng
ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross
National Income sinusukat ang kabuuang kita ng
mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang
ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at
dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas.
B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan
ang mga patlang upang mabuo ang salita na
tumutukoy sa bawat larawan.
M__N__G__G__W__
P__G__I__P__K
P__R__
P__G__O__S__M__
1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa
puzzle?
2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy
ng apat na konseptong hinulaan?
C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang
ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo
pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala
pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”.
Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito?
Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng
magulang ninyo sa pang- araw araw na
pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon!
Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng
isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na
maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-
pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng
ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod:
(Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng
mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin
mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak
matiyak ang pagkamit nito.)
D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang
hinulaan mula sa naunang gawain.
Pamprosesong tanong
1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap?
2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok?
3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok
dahil maliit ang kita?
4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings?
Bakit?
Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo
dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon
na may sapat na kakayahan para pangalagaan at
palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago
natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa
itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng
kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit
kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa
pamilihan.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
kasanayan #1
Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng
isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng
magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang
tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag-
iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na
gawain.
Unang Pangkat- Dula dulaan
Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning
Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
Ikaapat na Pangkat- Interview
Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer
Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral
para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng
bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang
bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod
na rubrik:
Nilalaman 60%
Pagkamalikhain 40 %
Total 100%
F. Pagtalakay ng bagong
konsepto at kasanayan
#2
Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of
a Wise Saver.
Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa
Habit of a Wise Saver.
1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating
bangko?
2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng
kontrata mo sa bangko?
3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at
ATM?
4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC
at BSP?
G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman
sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga
sumusunod:
PERA
Ano ang pera?
KITA
Saan galing ang kita?
PAGKONSUMO
Ano ang pagkonsumo?
PAG-IIMPOK
Paano tayo nag-
iimpok?
FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Ano ang papel ng
Financial
Intermediaries?
PDIC
Ano ng tungkulin ng
PDIC?
INTEREST
Paano tumatanggap ng
interes ang nag iimpok?
H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag-
iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili.
I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na
nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok.
Isang salita lamang
J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na
pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag
ang sagot.
1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita
ng interest.
2. Kapg nagsara ang bangko ang perang
naimpok ay di na makukuha.
3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa
matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit
kung kinakailangan.
B. Gumawa ng isang sanaysay na
nagpapaliwanag ng kahalagahan ng
pagkakaroon ng savings lalo ngayong
panahon ng pandemic.
Inihanda ni:
YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO
Teacher I
Sinuri ni:
EMELINA B. LAGAMAYO
Master Teacher II

More Related Content

What's hot

Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Rejane Cayobit
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
Maria Jiwani Laña
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Joan Andres- Pastor
 
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Chuckry Maunes
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
DIEGO Pomarca
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Chuckry Maunes
 
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Chuckry Maunes
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
Pau Gacusan-Paler
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Crystal Mae Salazar
 
sistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiya
LUCKY JOY GEASIN
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
Rivera Arnel
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Chuckry Maunes
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Byahero
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 

What's hot (20)

Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
 
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
 
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 8 - MELC Updated
Araling Panlipunan 8 - MELC Updated
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
 
ASSESSMENT EXAM
ASSESSMENT EXAMASSESSMENT EXAM
ASSESSMENT EXAM
 
sistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiya
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 

Similar to AP 9 LESSON PLAN

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Homer Barrientos
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
GladysValencia13
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Glenn Rivera
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
atheena greecia
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
VincentEndozoII
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
andrelyn diaz
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
andrelyn diaz
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
AnabelLatoy1
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docx
JuliusBayaga
 
Gabay Workbook sustainable livelihood program
Gabay Workbook sustainable livelihood programGabay Workbook sustainable livelihood program
Gabay Workbook sustainable livelihood program
renmabasa
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
MelodyJaneNavarrete2
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaranModyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
dionesioable
 
Lesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunanLesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunan
Jodi Charimaye Lidasan
 
apq1week1.pptx
apq1week1.pptxapq1week1.pptx
apq1week1.pptx
RODRIGOAPADOGDOG
 
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxmelcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
MelynJoyObiSoAuman
 
Budget of work 1 docx
Budget of work 1 docxBudget of work 1 docx
Budget of work 1 docx
Jared Ram Juezan
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
Rivera Arnel
 
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
bubanmaryjoy14
 
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
FLAMINGO23
 

Similar to AP 9 LESSON PLAN (20)

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docx
 
Gabay Workbook sustainable livelihood program
Gabay Workbook sustainable livelihood programGabay Workbook sustainable livelihood program
Gabay Workbook sustainable livelihood program
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaranModyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
 
Lesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunanLesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunan
 
apq1week1.pptx
apq1week1.pptxapq1week1.pptx
apq1week1.pptx
 
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxmelcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
 
Budget of work 1 docx
Budget of work 1 docxBudget of work 1 docx
Budget of work 1 docx
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
 
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
Buban, Mary Joy B. Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok FINALS IN PCK 10...
 
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
 

Recently uploaded

FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 

Recently uploaded (12)

FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 

AP 9 LESSON PLAN

 • 1. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga pamamaraan kung paano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6) 2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag iimpok (AP9MK-IIIc-7) D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita, pagkunsumo at pag-iimpok. 2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a Wise Saver 3. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabudget at pag iimpok. II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag- aral, Pahina 259-268 B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at projector IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik- aral tayo sa tinalakay kahapon. 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? (GNI at GDP) 2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP. 3. Paano sila nagkakatulad? Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross National Income sinusukat ang kabuuang kita ng mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
 • 2. produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas. B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan ang mga patlang upang mabuo ang salita na tumutukoy sa bawat larawan. M__N__G__G__W__ P__G__I__P__K
 • 3. P__R__ P__G__O__S__M__ 1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa puzzle? 2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy ng apat na konseptong hinulaan? C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng magulang ninyo sa pang- araw araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
 • 4. maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki- pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak matiyak ang pagkamit nito.) D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Pamprosesong tanong 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit? Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa pamilihan. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag- iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Unang Pangkat- Dula dulaan Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
 • 5. Ikaapat na Pangkat- Interview Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod na rubrik: Nilalaman 60% Pagkamalikhain 40 % Total 100% F. Pagtalakay ng bagong konsepto at kasanayan #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of a Wise Saver. Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa Habit of a Wise Saver. 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC at BSP? G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga sumusunod: PERA Ano ang pera? KITA Saan galing ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK
 • 6. Paano tayo nag- iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ng tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag iimpok? H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag- iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot. 1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita ng interest. 2. Kapg nagsara ang bangko ang perang naimpok ay di na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
 • 7. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. B. Gumawa ng isang sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng savings lalo ngayong panahon ng pandemic. Inihanda ni: YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO Teacher I Sinuri ni: EMELINA B. LAGAMAYO Master Teacher II