SlideShare a Scribd company logo
Ang
Ningning
at ang
Liwanag
Sino ang
iyong
LIWANAG?
“Hindi lahat ng
kumikinang ay
ginto.”
“Hindi lahat ng
kumikinang
ay nagbibigay-
liwanag sa
buhay.
EMILIO JACINTO
- Isinilang noong Disyembre 15, 1875 sa Trozo,
Maynila
- Tinaguriang Utak ng Katipunan.
- Pinakabatang miyembro ng Katipunan.
- Nagtatag at punong-patnugot ng pahayagang
Kalayaan.
- Mga Akda:
1. Kartilya ng Katipunan
2. Kasalanan ni Cain
3. Pahayag
4. A la Patria
EMILIO JACINTO
- Liwanag at Dilim
a. Ang Ningning at ang Liwanag
b. Ako’y umaasa
c. Kalayaan
d. Ang Tao’y Magkapantay
e. Ang Pag-ibig
f. Ang Gumawa, Bayan at ang mga Pinuno
g. Ang Maling Pananampalataya
h. A Mi Madre
EMILIO JACINTO
 Namatay siya noong ika-16 ng Abril
1899 sa Magdalena, Laguna sa edad
na 23 bunga ng sakit na malaria at
mahinang katawan dahil sa tinamong
sugat, sakit at hirap sa
pakikipaglaban.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ang ningning ay nakasisilaw sa paningin.
 Ang Liwanag ay kinakailangan ng mata,
upang mapagwari ang buong katunayan
ng mga bagay-bagay.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ang bubog kung tinatamaan ng nag-
aapoy na sikat ng araw ay nagniningning;
ngunit sumusugat sa kamay ng
nagaganyak na dumampot.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
Ang ningning ay madaya.
Ating hanapin ang Liwanag,
tayo'y huwag mabighani sa
ningning.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang
isang karwaheng maningning na hinihiLa ng kabayong
matulin. Tayo'y nagpupugay at ang isasaloob ay mahal na
tao ang nakalulan. Datapwa'y marahil naman ay isang
magnanakaw; marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghaL
na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang
isang pusong sukaban.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap
sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isasloob: Saan
kaya ninakaw? Datapwa'y maliwanag nating nakikita
sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang
katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at
kapagalang tunay.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ay! Sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit
ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa Liwanag.
 Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao
at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at
dalita.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na
inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na
lumitaw na maningning, lalung-lalo na nga ang mga hari at
mga Pinuno na pinagkatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng
kanilang mga kampon, at walang ibang nasa kundi ang
mamalagi sa kapangyarihan sukdang ikainis at ikamatay ng
Bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Tayo'y mapagsampalataya sa
ningning; huwag nating pagtakhan na
ang ibig mabuhay sa dugo ng ating
mga ugat ay magbalatkayo ng
maningning.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ay! Kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng
puspos na galang ay ang maliwanag at magandang-
asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang
mapagningning ‘pagkat di natin pahahalagahan, at
ang mga isip at akalang ano pa man ay hindi
hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng
katwiran.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay
humahanap ng ningning upang huwag mapagmalas
ng mga matang tumatanghal ang kanilang
kapangitan; ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig
na dalisay ay hubad, mahinhin, at maliwanag na
napatatanaw sa paningin.
ANG NINGNING AT ANG LIWANAG
isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)
 Mapalad ang araw ng Liwanag!
 Ay! Ang anak ng Bayan, ang kapatid ko,
ay matututo kayang kumuha ng
halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga
hirap at binatang mga kaapihan?
Mga Katanungan:
1. Ano ang pagkakaiba ng “ningning” at “liwanag”?
2. Ano ang higit na mabuti kaysa sa dalawa?
3. Bakit sinasabing ang ningning ay madaya?
4. Ano naman ang kabutihang dulot ng liwanag?
5. Ano-anong pangunahing aral ang hatid sa atin
ng akda?
SANAYSAY
• Ito ay isang akdang pampanitikang
nasusulat sa anyong tuluyan (prose).
• Karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan
at mga bagay-bagay na sadyang
kapupulutan ng aral ng mga mambabasa.
2 ANYO NG SANAYSAY
1. PORMAL o MAANYO
o nagtataglay ng makatotohanang
impormasyon, piling mga salita at
pahayag na maingat na tinalakay
kaya’t masasabing mabisa.
2 ANYO NG SANAYSAY
2. DI-PORMAL o PAMILYAR
o tinatawag din itong palagayang sanaysay ay
mapang-aliw, mapagbiro at nagbibigay-
lugod sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga
karaniwan, pang-araw-araw at personal na
paksa.
Bakit mahalagang
mamuhay ang tao sa
liwanag o katotohanan at
hindi lamang sa ningning
na bunga ng kasikatan at
kasamaan?

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Ang Ningning at ang Liwanag ni Jacinto.ppt

 • 4. “Hindi lahat ng kumikinang ay nagbibigay- liwanag sa buhay.
 • 5. EMILIO JACINTO - Isinilang noong Disyembre 15, 1875 sa Trozo, Maynila - Tinaguriang Utak ng Katipunan. - Pinakabatang miyembro ng Katipunan. - Nagtatag at punong-patnugot ng pahayagang Kalayaan. - Mga Akda: 1. Kartilya ng Katipunan 2. Kasalanan ni Cain 3. Pahayag 4. A la Patria
 • 6. EMILIO JACINTO - Liwanag at Dilim a. Ang Ningning at ang Liwanag b. Ako’y umaasa c. Kalayaan d. Ang Tao’y Magkapantay e. Ang Pag-ibig f. Ang Gumawa, Bayan at ang mga Pinuno g. Ang Maling Pananampalataya h. A Mi Madre
 • 7. EMILIO JACINTO  Namatay siya noong ika-16 ng Abril 1899 sa Magdalena, Laguna sa edad na 23 bunga ng sakit na malaria at mahinang katawan dahil sa tinamong sugat, sakit at hirap sa pakikipaglaban.
 • 8. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ang ningning ay nakasisilaw sa paningin.  Ang Liwanag ay kinakailangan ng mata, upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.
 • 9. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ang bubog kung tinatamaan ng nag- aapoy na sikat ng araw ay nagniningning; ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot.
 • 10. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto) Ang ningning ay madaya. Ating hanapin ang Liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning.
 • 11. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Sa katunayan ng masamang kaugalian: Nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihiLa ng kabayong matulin. Tayo'y nagpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapwa'y marahil naman ay isang magnanakaw; marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghaL na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban.
 • 12. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isasloob: Saan kaya ninakaw? Datapwa'y maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay.
 • 13. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ay! Sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa Liwanag.  Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita.
 • 14. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning, lalung-lalo na nga ang mga hari at mga Pinuno na pinagkatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon, at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihan sukdang ikainis at ikamatay ng Bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito.
 • 15. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Tayo'y mapagsampalataya sa ningning; huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalatkayo ng maningning.
 • 16. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ay! Kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang- asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang mapagningning ‘pagkat di natin pahahalagahan, at ang mga isip at akalang ano pa man ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran.
 • 17. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang huwag mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan; ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin, at maliwanag na napatatanaw sa paningin.
 • 18. ANG NINGNING AT ANG LIWANAG isinulat ni: Dimas-Ilaw (Emilio Jacinto)  Mapalad ang araw ng Liwanag!  Ay! Ang anak ng Bayan, ang kapatid ko, ay matututo kayang kumuha ng halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga hirap at binatang mga kaapihan?
 • 19. Mga Katanungan: 1. Ano ang pagkakaiba ng “ningning” at “liwanag”? 2. Ano ang higit na mabuti kaysa sa dalawa? 3. Bakit sinasabing ang ningning ay madaya? 4. Ano naman ang kabutihang dulot ng liwanag? 5. Ano-anong pangunahing aral ang hatid sa atin ng akda?
 • 20. SANAYSAY • Ito ay isang akdang pampanitikang nasusulat sa anyong tuluyan (prose). • Karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kapupulutan ng aral ng mga mambabasa.
 • 21. 2 ANYO NG SANAYSAY 1. PORMAL o MAANYO o nagtataglay ng makatotohanang impormasyon, piling mga salita at pahayag na maingat na tinalakay kaya’t masasabing mabisa.
 • 22. 2 ANYO NG SANAYSAY 2. DI-PORMAL o PAMILYAR o tinatawag din itong palagayang sanaysay ay mapang-aliw, mapagbiro at nagbibigay- lugod sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga karaniwan, pang-araw-araw at personal na paksa.
 • 23. Bakit mahalagang mamuhay ang tao sa liwanag o katotohanan at hindi lamang sa ningning na bunga ng kasikatan at kasamaan?