SlideShare a Scribd company logo
PAGDIRIWANG NG
BANAL NA
EUKARISTIYA para sa
mga
MAGSISIPAGTAPOS
Sa Hapag ng Panginoon
Sa hapag ng
Panginoon
Buong bayan
ngayo'y nagtitipon
Upang pagsaluhan
ang kaligtasan
Handog ng
Diyos sa tanan
Sa panahong
tigang ang
lupa.
Sa panahong
ang ani'y
sagana
Sa panahon ng
digmaan at
kaguluhan
Sa panahon ng
kapayapaan
Sa hapag ng
Panginoon
Buong bayan
ngayo'y
nagtitipon
Upang pagsaluhan
ang kaligtasan
Handog ng
Diyos sa tanan
Amen
At
sumainyo
rin.
Inaamin ko sa
makapangyarihang
Diyos at sa inyo mga
kapatid
na lubha ako
nagkasala sa isip,
sa salita at sa
gawa
At sa aking
pagkukulang, kaya
isinasamo ko
sa mahal na Birheng
Maria, sa lahat ng
mga anghel
at mga banal at
sa inyo mga
kapatid
na ako'y
ipanalangin sa
Panginoong ating
Diyos.
Amen
PANGINOON,
MAAWA KA
KRISTO,
MAAWA KA
PANGINOON,
MAAWA KA
Amen
Liturhiya ng
Salita ng
Diyos
Unang Pagbasa
Sirak
48 : 1-15
Salamat sa
Diyos
Salmong Tugunan
Sa Panginoo'y
magalak, ang
masunuri't matapat
Aleluya...
Aleluya...Aleluy
a...
MABUTING BALITA
Mateo
6 : 7-15
At
sumainyo
rin.
MABUTING BALITA
Mateo
6 : 7-15
Papuri sa Iyo
Panginoon (+)
MABUTING BALITA
Mateo
6 : 7-15
Pinupuri Ka namin
Panginoong
Hesukristo
Panalangin ng Bayan
Panginoon
dinggin Mo kami
Amen
Liturhiya ng Eukaristiya
Unang Alay
Kunin at tanggapin ang
alay na ito, mga
biyayang nagmula sa
pagpapala Mo.
Tanda ng bawat
pusong pag'kat inibig
Mo. Ngayo'y nanalig,
nagmamahala sa 'Yo.
Tinapay na nagmula sa
butil ng trigo,
pagkaing nagbibigay
ng buhay Mo.
At alak na nagmula
sa isang tankay ng
ubas, inuming
nagbibigay lakas
Kunin at tanggapin ang
alay na ito, mga
biyayang nagmula sa
pagpapala Mo.
Tanda ng bawat
pusong pag'kat inibig
Mo. Ngayo'y nanalig,
nagmamahala sa 'Yo.
Tanggapin nawa
ng Panginoon,
Itong paghahain sa
iyong mga kamay,
Sa kapurihan niya
at karangalan sa
ating
kapakinabangan
at ng buong
sambayanan
niyang banal.
Amen
At
sumainyo
rin.
Itinaas na namin
sa Panginoon.
Marapat na Siya
ay pasalamatan
Santo, Santo, Santo
Diyos Makapangyarihan
Puspos ng Luwalhati
Ang Langit at
Lupa.Osana, osana sa
kaitaasan!
Pinagpala ang narito
Sa Ngalan ng
Panginoon.
Osana, osana sa
kaitaasan! Osana,
osana sa kaitaasan!
Si Kristo ay gunitain,
sarili ay inihain,bilang
pagkai't inumin,
pinagsasaluhan natin,
hanggang sa siya'y
dumating,
hanggang sa siya'y
dumating.
Amen…Ame
n…Amen
Ama
namin
Sapagkat sa ‘Yo
ang kaharian,
kapangyarihan,
at kapurihan
ngayon at
magpakailanman,
Amen
At
sumainyo
rin.
Kordero ng Diyos
Na nag-aalis
Ng mga
kasalanan ng
sanlibutan
Maawa Ka,
Maawa Ka sa
amin.
Kordero ng
Diyos Na nag-
aalis
Ng mga
kasalanan ng
sanlibutan
Maawa Ka,
Maawa Ka sa
amin.
Kordero Ng
Diyos na nag-
aalis
Ng mga
kasalanan ng
sanlibutan
Ipagkaloob Mo sa
amin, ang
kapayapaan
PANGINOON,
HINDI AKO
KARAPAT DAPAT
NA
MAGPATULOY
SAYO,
NGUNIT SA
ISANG SALITA
MO LAMANG
AY
GAGALING NA
AKO.
KUMONYON
Isang Bayan
KATULAD
NG MGA
NA TINITIPON
UPANG
MAGING
NA
NAGBIBIGAY
BUHAY.
KAMI NAWA’Y
MATIPON DIN
AT MAGING
BAYAN
MONG GILIW.
IISANG
PANGINOON,
IISA ANG
KATAWAN
ISANG BAYAN
ISANG LAHING
SAYO’Y
NAGPUPUGAY.
KATULAD DIN
NG MGA UBAS
NA PINIGA AT
NAGING ALAK,
SINOMANG
UMINOM NITO,
MAY BUHAY NA
WALANG
KAMI NAWA’Y
MAGING SANGKAP
SA PAGBUO
NITONG BAYANG
IISANG
PANGINOON,
IISA ANG
KATAWAN
ISANG BAYAN
ISANG LAHING
SAYO’Y
NAGPUPUGAY.
Panalangin ng
Pasasalamat
Ng Mga Magsisipagtapos
Dakila Ka at Kapuri-puri Diyos Ama, sa
Iyong kagandahang loob ay inangkin Mo
kaming Iyong mga anak. Sa kabila ng
aming pagkukulang sa Iyo. Ikaw ang
buhay at sandigan ng aming
pananampalataya, manatili nawa ang
Iyong walang hanggang pag-ibig sa
aming lahat.
Ngayon ay sama-sama kaming
nananalangin at humihiling ng
Iyong pagpapala, upang makamit
ang kaganapan ng aming mga
pangarap , ang magkaroon ng
magandang kinabukasan.
Salamat sa pag-aaruga, sa
pagkalinga at pagtataguyod ng
aming mga magulang, na ang
layunin ay mahandugan kami
ng magandang bukas.
Salamat din po sa aming mga guro
na pumatnubay, pumanday at
humubog sa aming katauhan at
karunungan.
Sa tulong ng panalangin ng Mahal
na Birheng Maria na aming Ina.
Tulungan nawa kami sa
pagharap namin sa mga
pagsubok na darating sa aming
buhay, at manatili nawa ang
aming katatagan at pagtitiwala
sa aming kakayahan
Sa tulong at gabay ng Iyong
mahal na Anak na si Hesus,
aming Panginoon, kasama ng
Espiritu Santo, Diyos
magpasawalang-hanggan. Amen.
Amen
Pagbabasbas
ng mga
Sertipiko at
Medalya
Amen
At
sumainyo
rin.
Amen
Salamat sa
Diyos!!!
Humayo't ihayag purihin siya At ating
ibunyag awitan siya Pagliligtas ng Diyos
na sa krus ni Hesus Ang siyang sa
mundo'y tumubos Langit at lupa siya'y
papurihan Araw at tala siya'y parangalan
Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa
tanan aleluya...
At isigaw sa lahat Kalinga niya'y
wagas Kayong dukha't salat
Pag-ibig niya sa inyo ay tapat
Halina't sumayaw buong bayan
Lukso sabay sigaw sanlibutan
Ang ngalan niyang
angkin sing-ningning
ng bituin Liwanag ng
Diyos suma-atin
Langit at lupa siya'y
papurihan Araw at tala siya'y
parangalan Ating pagdiwang
pag-ibig ng Diyos sa tanan sa
tanan Ating pagdiwang pag-
ibig ng Dios sa tanan
aleluya...
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school

More Related Content

Similar to ThanksgivingMass for Grade School -public school

Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
MANUL6
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
Joemer Aragon
 
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Joemer Aragon
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
NanetteMSitjar
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
ReinaLizaLoyola
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
BLPPARISHBLPPROJECTO
 
Wedding liturgy.docx
Wedding liturgy.docxWedding liturgy.docx
Wedding liturgy.docx
PinoyNavagator
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
Joemer Aragon
 
ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
EstoiiNiAn
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Ric Eguia
 
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrreffirst Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
Mikko11
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
ElmoCercado1
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf laspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
GlennRamesisPiad2
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
Darwin Valerio
 

Similar to ThanksgivingMass for Grade School -public school (20)

Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity  WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
 
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
 
ppt-for-first-communion.pptx
ppt-for-first-communion.pptxppt-for-first-communion.pptx
ppt-for-first-communion.pptx
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
 
Wedding liturgy.docx
Wedding liturgy.docxWedding liturgy.docx
Wedding liturgy.docx
 
1st Sunday Of Easter April 6
1st Sunday Of Easter   April 61st Sunday Of Easter   April 6
1st Sunday Of Easter April 6
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
 
ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
 
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrreffirst Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
first Fridays mass. sedssf sggdfgdsfrref
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf laspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
 
Misang Cuyonon.August 28, 2016
Misang Cuyonon.August 28, 2016Misang Cuyonon.August 28, 2016
Misang Cuyonon.August 28, 2016
 

ThanksgivingMass for Grade School -public school