SlideShare a Scribd company logo
1 of 64
ARALING
PANLIPUNAN
Name of Teacher
FIL 5 Q1 W2
Unang araw
 Naibibigay ang kahulugan ng salitang
pamilyar at di-pamilyar pamamagitan
ng gamit sa pangungusap (F5PT-Ia-
b-1.14 )
 Naitatala ang mahalagang
impormasyon mula sa binasang
teksto(F5EP-Ib-10)
Balik aral:
Ano ang balita?
Ano-anong pananong ang
dapat isaalang-alang sa
pagsulat nito?
Ano-ano ang katangian ng
balita?
Tingnan ang larawan. Ano
ang tawag dito?
Alam mo ba na ang pahayagan,
diyaryo, o peryodiko ay isang uri ng
pag-uulat na naglalaman ng balita,
impormasyon, at patalastas sa
anyong pasulat?
Sa inyong palagay, kalian
nailathala ang unang pahayagan sa
Pilipinas at sino ang sumulat nito?
Sino ang nais na maging manunulat
sa isang pahayagan?
Alam niyo ba na dito sa ating
paaralan ay may pahayagang
pampaaralan din at taon-taon ay
may paligsahan sa pagsulat sa
Division Schools Press Conference
at kapag nananalo ka ay
makakarating at lalaban muli sa
RSPC hanggang sa NSPC?
Basahin ang “ Manunulat
ng Bulilitin, Pasok sa
Division Schools Press
Conference” sa pah. 8 ng
aklat
Sagutan ang PAG-
UNAWA SA BINASA sa
pahina 9.
Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN
D sa pahina 10.
Balikan ang binasang
seleksiyon. Gamit ang graphic
organizer (story map) sa ibaba,
pag-sunod-sunurin ang mga
pangyayari sa seleksiyon. Isulat
ang mga sagot sa iyong
kuwaderno.
Paglalapat:
Bakit mahalagang
malaman ang mga
pangyayari sa iyong
paligid?
Paglalahat
ang mahalagang kaisipan:
Anuman ang hangarin
at layuning nakamit,
tiyakin lamang na
nakabubuti ito sa
karamihan.
Pagtataya:
Pasagutan ang Talasalitaan sa
pahina 9. Gamitin sa
pangungusap ang mga salitang
binigyang kahulugan. Isulat ang
sagot sa iyong kuwaderno.
1.pahayagang pampaaralan
2.pinarangalan
3. pinagdausan
4. tagumpay
5. tagubilin
Ikalawang Araw
Ikalawang Araw
Ikatlong Araw
LAYUNIN:
 Nagagamit nang wasto ang mga
pangngalan at panghalip sa
pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga
tao,hayop, lugar,bagay at pangyayari
sa paligid (F5WG-Ia-e-2)
 Napagsusunod-sunod ang mga
pangyayari sa kuwento sa tulong ng
nakalarawang balangkas (F5PB-Ib-
5.4)
 Nasasagot ang mga tanong tngkol sa
pinanood ( F5PD-Ib-10)
Pangngalan ayon sa
Gamit at
Panghalip Pananong
Balik-aral:
Saan nanalo ang mga manunulat ng
Bulilitin?
Sa inyong palagay, ano ang
kanilang naging daan ng kanilang
pagkapanalo?
Basahin at pag-aralan ang
pangkat ng mga pangalan sa
bawat pangkat.
A
Tasa
Pagkain
aklat
B
Pagmamahal
Kalayaan
Pag-iisip
C
Pangkat
Tribu
Dosena
Ano ang ipinakikita ng pangkat ng
pangngalan sa A?B?C? Anong uri ng
pangngalang ito ayon sa gamit?
Ano-ano ang uri ng pangngalan
ayon sa gamit?
Talakayin ang PAG-ARALAN
NATIN tungkol sa Pangngalan
ayon sa gamit at panghalip
pananong.
Pasagutan ang
PAGSIKAPAN NATIN A sa
pahina 10.
Pasagutan ang
PAGSIKAPAN NATIN B sa
pahina 10.
Bumuo ng limang
pangungusap na patanong
kaugnay sa balitang iyong
binasa. Isulat ang iyong sagot
sa kuwaderno.
Halimbawa:
Ano ang napanalunan ng
Bulilitin?
Paglalapat:
Bakit mahalagang
malaman ang pangngalan
ayon sa gamit?
Paglalahat:
Ano-ano ang uri ng
pangngalan ayon sa
gamit?
Pagtataya:
Magpanood ng isang maikling
balita. Sagutin ang
sumusunod na tanong. Isulat
ang sagot sa iyong
kuwaderno.
1.Sino-sino ang naging
tagapagbalita?
2. Ano-ano ang ulo ng balita?
3. Ano ang nilalaman ng
balitang napanood?
Isalaysay.
Ikaapat na
Araw
Layunin:
 Naipapahayag ang
sariling opinyon o
reaksiyon sa isang
napakinggang balita, isyu
o usapan (F4PL-0a-j-1)
 Naipapamalas ang
paggalangsa idea,
damdamin, at kultura ng
Tumawag ng mga mag-aaral.
Magbigay ng halimbawa ng
mga sumusunod:
Tahas, basal, at lansak at
ipagamit ito sa
pangungusap.
Pasagutan ito sa mga
mag-aaral.
Isulat kung ang
sumusunod ay tahas,
basal o lansak.
1. tubig
2. madla
3. buhay
4. bundok
5. sangkatauhan
Balikan muli:
Ano ang balita?
Sa pagsulat ng balita, ano
ang mga isinasaalang-
alang na pananong?
Ano-ano ang katangian ng
balita?
Ipagawa ang
PAGTULUNGAN NATIN sa
pahina 11.
Pagkatapos ng ilang
minuto, iparinig sa mga
kamag-aral ang inyong
nabuong balita.
Talakayin ang natapos na
Gawain ng bawat pangkat.
Ipagawa ang
PAGNILAYAN NATIN sa
pahina 11.
Ano ang dapat isaalang-
alang sa pagsasagawa ng
pangkatang gawain?
Paglalahat:
Paano mo maipapakita
ang pagiging mabuting
mag-aaral?
Pagtataya:
Ipagawa ang PAG-
ALABIN NATIN sa
batayang aklat sa
pahina 11.
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx
ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx

More Related Content

Similar to ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx

Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxRosiebelleDasco
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023MichaelMacaraeg3
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...MaryAnnCator
 
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptx
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptxpopular na babasahin 1-2 SKIP.pptx
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptxMARYJOYROGUEL3
 
quarter 3 week 5 daily lesson log in Filipino
quarter 3 week 5 daily lesson log in Filipinoquarter 3 week 5 daily lesson log in Filipino
quarter 3 week 5 daily lesson log in FilipinoMaryJoyCorpuz4
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxMyleneDiaz5
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikAiram Viñas
 
FILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptxFILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptxmariusangulo
 
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docxFilipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docxgiogonzaga
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docxssuser32e545
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
 
filipino-4-week-4.docx
filipino-4-week-4.docxfilipino-4-week-4.docx
filipino-4-week-4.docxNestorvengua
 

Similar to ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx (20)

Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
 
Bahagi ng pahayagan
Bahagi ng pahayaganBahagi ng pahayagan
Bahagi ng pahayagan
 
Linggo 2.docx
Linggo 2.docxLinggo 2.docx
Linggo 2.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
 
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptx
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptxpopular na babasahin 1-2 SKIP.pptx
popular na babasahin 1-2 SKIP.pptx
 
quarter 3 week 5 daily lesson log in Filipino
quarter 3 week 5 daily lesson log in Filipinoquarter 3 week 5 daily lesson log in Filipino
quarter 3 week 5 daily lesson log in Filipino
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademik
 
FILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptxFILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptx
 
GRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docx
 
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docxFilipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docx
Filipino11-PAPNITTSP-Week1-LE2-Aralin-2.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W7.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
 
Dll 2nd week
Dll 2nd weekDll 2nd week
Dll 2nd week
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
filipino-4-week-4.docx
filipino-4-week-4.docxfilipino-4-week-4.docx
filipino-4-week-4.docx
 

Recently uploaded

FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfYollySamontezaCargad
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxSundieGraceBataan
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxitsjewdye
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptx
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptxQUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptx
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptxlericacbrocano
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYQ4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYYamAltib
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangereKABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangerekimdavidmerana03
 

Recently uploaded (20)

FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptx
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptxQUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptx
QUARTER 4 FILIPINO 8 FLORANTE AT LAURA GAWAIN 1-4.pptx
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAYQ4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
Q4-ESP9-MODULE 14-PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangereKABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
KABANATA 4. Erehe at pilibustero noli me tangere
 

ALAB FIL 5 Q1 W2.pptx

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. FIL 5 Q1 W2 Unang araw  Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar pamamagitan ng gamit sa pangungusap (F5PT-Ia- b-1.14 )  Naitatala ang mahalagang impormasyon mula sa binasang teksto(F5EP-Ib-10)
 • 11. Balik aral: Ano ang balita? Ano-anong pananong ang dapat isaalang-alang sa pagsulat nito? Ano-ano ang katangian ng balita?
 • 12. Tingnan ang larawan. Ano ang tawag dito?
 • 13. Alam mo ba na ang pahayagan, diyaryo, o peryodiko ay isang uri ng pag-uulat na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas sa anyong pasulat? Sa inyong palagay, kalian nailathala ang unang pahayagan sa Pilipinas at sino ang sumulat nito?
 • 14. Sino ang nais na maging manunulat sa isang pahayagan? Alam niyo ba na dito sa ating paaralan ay may pahayagang pampaaralan din at taon-taon ay may paligsahan sa pagsulat sa Division Schools Press Conference at kapag nananalo ka ay makakarating at lalaban muli sa RSPC hanggang sa NSPC?
 • 15. Basahin ang “ Manunulat ng Bulilitin, Pasok sa Division Schools Press Conference” sa pah. 8 ng aklat Sagutan ang PAG- UNAWA SA BINASA sa pahina 9.
 • 16. Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN D sa pahina 10. Balikan ang binasang seleksiyon. Gamit ang graphic organizer (story map) sa ibaba, pag-sunod-sunurin ang mga pangyayari sa seleksiyon. Isulat ang mga sagot sa iyong kuwaderno.
 • 17. Paglalapat: Bakit mahalagang malaman ang mga pangyayari sa iyong paligid?
 • 18. Paglalahat ang mahalagang kaisipan: Anuman ang hangarin at layuning nakamit, tiyakin lamang na nakabubuti ito sa karamihan.
 • 19. Pagtataya: Pasagutan ang Talasalitaan sa pahina 9. Gamitin sa pangungusap ang mga salitang binigyang kahulugan. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1.pahayagang pampaaralan 2.pinarangalan 3. pinagdausan 4. tagumpay 5. tagubilin
 • 22. LAYUNIN:  Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao,hayop, lugar,bagay at pangyayari sa paligid (F5WG-Ia-e-2)  Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng nakalarawang balangkas (F5PB-Ib- 5.4)  Nasasagot ang mga tanong tngkol sa pinanood ( F5PD-Ib-10)
 • 23. Pangngalan ayon sa Gamit at Panghalip Pananong
 • 24. Balik-aral: Saan nanalo ang mga manunulat ng Bulilitin? Sa inyong palagay, ano ang kanilang naging daan ng kanilang pagkapanalo?
 • 25. Basahin at pag-aralan ang pangkat ng mga pangalan sa bawat pangkat. A Tasa Pagkain aklat B Pagmamahal Kalayaan Pag-iisip C Pangkat Tribu Dosena Ano ang ipinakikita ng pangkat ng pangngalan sa A?B?C? Anong uri ng pangngalang ito ayon sa gamit?
 • 26. Ano-ano ang uri ng pangngalan ayon sa gamit? Talakayin ang PAG-ARALAN NATIN tungkol sa Pangngalan ayon sa gamit at panghalip pananong.
 • 27. Pasagutan ang PAGSIKAPAN NATIN A sa pahina 10. Pasagutan ang PAGSIKAPAN NATIN B sa pahina 10.
 • 28. Bumuo ng limang pangungusap na patanong kaugnay sa balitang iyong binasa. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Halimbawa: Ano ang napanalunan ng Bulilitin?
 • 29. Paglalapat: Bakit mahalagang malaman ang pangngalan ayon sa gamit? Paglalahat: Ano-ano ang uri ng pangngalan ayon sa gamit?
 • 30. Pagtataya: Magpanood ng isang maikling balita. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1.Sino-sino ang naging tagapagbalita? 2. Ano-ano ang ulo ng balita? 3. Ano ang nilalaman ng balitang napanood? Isalaysay.
 • 32. Layunin:  Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan (F4PL-0a-j-1)  Naipapamalas ang paggalangsa idea, damdamin, at kultura ng
 • 33. Tumawag ng mga mag-aaral. Magbigay ng halimbawa ng mga sumusunod: Tahas, basal, at lansak at ipagamit ito sa pangungusap.
 • 34. Pasagutan ito sa mga mag-aaral. Isulat kung ang sumusunod ay tahas, basal o lansak. 1. tubig 2. madla 3. buhay 4. bundok 5. sangkatauhan
 • 35. Balikan muli: Ano ang balita? Sa pagsulat ng balita, ano ang mga isinasaalang- alang na pananong? Ano-ano ang katangian ng balita?
 • 36. Ipagawa ang PAGTULUNGAN NATIN sa pahina 11. Pagkatapos ng ilang minuto, iparinig sa mga kamag-aral ang inyong nabuong balita.
 • 37. Talakayin ang natapos na Gawain ng bawat pangkat. Ipagawa ang PAGNILAYAN NATIN sa pahina 11.
 • 38. Ano ang dapat isaalang- alang sa pagsasagawa ng pangkatang gawain? Paglalahat: Paano mo maipapakita ang pagiging mabuting mag-aaral?
 • 39. Pagtataya: Ipagawa ang PAG- ALABIN NATIN sa batayang aklat sa pahina 11.