SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Opiskelijan oikeudet ja 
varovaisuusperiaate 
oppilaitosten 
mobiilioppimispiloteissa 
Tutkija (FT) Mikko Ahonen 
Tampereen yliopisto / SIS / INFIM
Ohjelmassa: 
Mobiilioppiminen – eettiset haasteet 
Suosituksia eri maista ja varovaisuusperiaate 
Riskienhallinnan toimet 
Kysymyksiä
Mikko Ahonen: 
• FT, tietojenkäsittely, toukokuu 2011. KM, 1998. Datanomi, 1989. 
• Mobiilioppimisen ja sähkömagneettisten kenttien riskienhallinnan 
tutkimus Tampereen yliopistolla. 
• Työskennellyt aikaisemmin mm. IT-alalla (TeliaSonera ym.) ja EU IST 
MOBIlearn-projektissa 
• Osakas perheyhtiö Sustainable Mobile Oy (Suomen Säteilykontrolli), 
toiminut mittaajana ja riskienhallinnan kouluttajana 5 vuotta. 
• Naimisissa, 2 lasta
Mobiilioppiminen 
ja 
eettiset kysymykset
MOBIlearn EU 5. Framework IST Project 2002-2005 
Target: Mobile Learning System 
Scenarios – test cases 
MBA MUSEUM FIRST-AID
Mitä eettiset kysymykset ovat merkinneet 
mobile learning –yhteisössä? 
Four primary ethical principles 
Health?? 
mLearn 2012 Conference, Ethics Workshop ,http://ceur-ws.org/Vol-955/workshops/WS2Ethical.pdf
Suosituksia ja varoituksia 
eri maista 
+ syyt riskienhallintaan
STUK: 
http://www.stuk.fi/ihminen-ja-sateily/sateilyn_terveysvaikutukset/matkapuhelin_terveysvaikutus/fi_FI/stukin_matkapuhelinkannanotto/ 
Vuonna 2004: 
http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2004/fi_FI/news_340/_files/12222632510008322/default/NordicMobilPress2004.pdf 
Miten näistä on tiedotettu kouluihin ja koteihin?
Maailman terveysjärjestön kannanotto 2011: 
• Maailman terveysjärjestön (WHO) syöpätutkimuspaneeli (IARC) 
luokittelee radiotaajuisen säteilyn eli mikroaaltosäteilyn mahdollisesti 
syöpää aiheuttavaksi (Group 2B). Näyttö perustuu gliooman, eli 
pahalaatuisen aivokasvaimen riskiin, langattomien (wireless) puhelinten 
käyttöön liittyen. Käyttäjiä kehoitetaan pienentämään aivojen altistusta. 
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf 
• Aikaisemmin vuonna 2002 magneettikentät WHO/IARC luokitellut 
”mahdollisesti karsinogeenisiksi” (Kommentti: Kännykän ja tabletin 
akku tuottavat magneettikenttiä.) 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf 
• Osa tutkijoista pitää luokituksia alimitoitettuina: 
http://today.law.harvard.edu/at-center-for-ethics-event-cell-phone-radiation-and-institutional-, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496
Ensimmäiset 
korvausvaatimukset menevät 
läpi myös EU:ssa 
EU-ennakkotapaus 2012: 
- Myyjä Innocente Marcollini 
käytti työnantajan 
kännykkää ja DECT-puhelinta. 
- Oikeuden päätös: kasvaimen 
syynä kännykänkäyttö. 
- Työntekijälle 
korvattiin työkyvyttömyys 
ja invaliditeetti. 
http://tinyurl.com/ennakkotapauskannykka 
2013 vakuutusjätti Swiss Re luokitti 
sähkömagneettiset kentät (RF+ELF) 
korkeimpaan seurattavaan riskiluokkaan. 
http://tinyurl.com/vakuutusriski ) 
USA 2014: Aivokasvain-trials 
etenemässä, http://tinyurl.com/ennakko-us 
Lloyds ja Swiss Re ovat jo vuonna 2002 suosittaneet, että 
mobiilifirmoille ei korvata, jos heidän työntekijänsä sairastuvat SM-kuormituksesta.
Lasten erot fysiologian kannalta 
(Case: Kännykän mikroaaltosäteilyn absorptio päähän) 
Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008) 
Lapsella luuytimen kohdalla säteily jopa 10 kertaa voimakkaampaa 
kuin aikuisella (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) 
Miksi laitevalmistajat kehottavat käsikirjoissa kuluttajaa 
pitämään matkapuhelimen n. 2 sentin päässä päästä/kehosta, myös valmiustilassa? 
http://ehtrust.org/cell-phone-fine-print-warnings/
Varoitus iPhonen manuaalista 
http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf 
Varoitus iPadin manuaalista 
http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
Euroopan Parlamentti 2.4.2009 
- Ei kännyköiden markkinointia lapsille 
- Koulutusta tavoista, miten mobiililaitteita voi käyttää 
terveellisemmin (esimerkiksi ajoittain sulkemalle ne) 
- Ei matkapuhelintukiasemia lastentarhojen ja koulujen lähelle 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090401IPR53233 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
Euroopan Neuvosto 6.5.2011 
(Council of Europe, Resolution 1815) 
Suositukset: 
WLAN-verkkoja ei asenneta kouluun 
ja 
luokissa ei pidä kännyköiden olla päällä. 
Koulussa suurimmaksi (peak) radiotaajuisen säteilyn tasoksi suositellaan 
0,6 V/m (1000 μW/m²), mieluummin alle 0,2 V/m (110 μW/m²) 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
Ranskan laki vuonna 2014 
• Kieltää mobiilaitteiden markkinoinnin 
alle 14-vuotiaille 
• Varovaisuusperiaate käyttöön, 
matkapuhelintukiasemien säteilytasojen 
säätelu koulujen ja lastentarhojen 
lähellä. 
• Ei WLAN-tukiasemia vauvojen ja 
pienten lasten lähelle hoitopaikoissa. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244.html
Oppijan oikeuksista
Perusopetuslaki 
• 3 § 
• Opetuksen järjestämisen perusteet 
• … 
• Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti ja siten, että se 
edistää oppilaiden tervettä kasvua ja 
kehitystä. (13.6.2003/477) 
• Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien 
kanssa.
Suomi on allekirjoittanut vuonna 2007 YK:n 
vammaissopimuksen (Hallberg 2011:243), jonka 3 
artiklassa taataan saavutettavuus ja esteettömyys. 
Saavutettavuus perustuu ihmisten yhdenvertaiseen 
kohteluun ja syrjimättömyyteen (Sosiaaliportti). 
Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään 
asettamasta ketään muita huonompaan asemaan 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.
Kirjanen luettavissa: http://issuu.com/jarmoailio/docs/langaton_valmis_ekirjab 
Suosittelen OTT Henrik Elonheimon ja OTM Marjukka Hagströmin artikkeleita.
VAROVAISUUS-PERIAATE
Precautionary principle 
- Varovaisuusperiaate 
• According to the Commission the 
precautionary principle may be invoked 
when a phenomenon, product or 
process may have a dangerous effect, 
identified by a scientific and objective 
evaluation, if this evaluation does not 
allow the risk to be determined with 
sufficient certainty. 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm
Koska on liian myöhäistä? 
Mitä jos valtaosalla altistuneita vaivat ja 
sairaudet näkyvät vasta vuosien jälkeen? 
Boiling frog syndrome
Varovaisuusperiaate edellyttää myös, että 
tieteellisen tiedon vajavuutta ei saa 
käyttää tekosyynä viivyttää toimenpiteitä. 
Tieteellisen varmuuden hakeminen yhä 
uusin lisätutkimuksin on omiaan 
johtamaan tilanteeseen, jossa vaarat 
ehtivät realisoitua. 
(Pirjatanniemi 2005:85–6)
Tutkimustulos riippuu rahoittajasta? 
Tausta: Selvitettiin, vaurioittaako radiotaajuinen säteily 
(mikroaaltosäteily) DNA:ta. Katso myös Huss et al. (2007)
Raja-arvot 3G (sisätilat) 
vs. luonnon radiotaajuinen säteily 
10000000 
100000 100 0,3 
10000000 
9000000 
8000000 
7000000 
6000000 
5000000 
4000000 
3000000 
2000000 
1000000 
0 
ICNIRP Russia BioInititive Schumann 
uW/m2 
Radiotaajuisen säteilyn tasot yllä yksikössä μW/m2. 
Vertaa: Thermal (ICNIRP) 10.000.000, 6 minuutin mittaus vs. 
Biologinen, krooninen 24/7 mittaus/altistus 100-0.3. 
Historiallinen katsaus raja-arvoihin: http://tinyurl.com/history-rf-guideline
Mahdollinen 
terveysongelma 
koululuokissa 
• Lapsilla on jatkuvasti 3G&4G-datayhteydet auki kännyköissään 
• Appsit kuten What’s Up, Facebook, Twitter, pelit ym. hakevat 
tiheästi päivityksiä verkosta langattoman yhteyden kautta. 
• Luokissa jatkuva, vaihteleva (intermittent) ja riskialtis 
mikroaaltokuormitus (EU-Reflex projektin loppuraportti, 2004) 
• http://tinyurl.com/EU-Reflex , 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841 
• Kännykän asettaminen äänettömälle ei vähennä terveysriskiä! 
Vasta kännykän datayhteyden kytkeminen pois tai kännykän 
sammuttaminen pienentää riskiä.
Mobiiliteknologioiden 
terveysvaikutukset, 
esimerkkinä hedelmällisyys
Hedelmällisyysongelmat 
Huono siittiöiden liikkuvuus, huono sperman laatu, DNA-vaurioita 
Jo 3 tutkimuskatsausta (meta-analyysia) osoittaa riskejä: 
La Vignera et al. (2012), Liu et al. (2014), Adams et al. (2014) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498 
http://tinyurl.com/hedelmaton
Miksi läppäriä tai tabletia WLANilla 
ei kannata pitää sylissä? 
Avendaño et al. (2012), Atasoy et al. (2012) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647,22465825
Syöpä ja kasvaimet 
- Jo 3 epidemiologista tutkimusta osoittaa gliooman riskiä 
kännykän heavykäyttäjillä (Coureau et al. (2014), Hardell et 
al. (2014), Interphone Group (2012). 
http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468012001101 
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2010/05/17/ije.dyq079.short 
http://ije.oxfordjournals.org/content/suppl/2010/05/06/dyq079.DC1/Interphone_Appendix1.pdf 
- Bradford Hill –kriteeristöllä osa tutkijoista luokittelisi 
radiotaajuisen säteilyn todennäköisesti karsinogeeniseksi: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496 , http://www.scribd.com/doc/179320722/ 
- On olemassa 4 meta-analyysia, jotka osoittavat kasvanutta 
riskiä yli 10 vuotta kännykkää käyttäneillä: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127 
http://www.spandidos-publications.com/ijo/article.jsp?article_id=ijo_32_5_1097 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
EMF-Mekanismit (joista väitellään): 
a) Kalsiumin vuoto soluista, calcium ion efflux + 
Voltage-Gated Calcium Channels 
(Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Pall 2013) 
b) Veriaivoesteen vuoto (blood brain barrier leakage) 
(Neubauer et al. 1990, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003) 
c) Hapen reaktiivisten yhdisteiden (ROS, Reactive 
Oxygen Species) aiheuttamat DNA-vauriot ja muut 
haitalliset vaikutukset 
(Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006) 
d) Stressiproteiinit ja vaikutus vastustuskykyyn 
(Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003) 
e) Vaikutus käpyrauhaseen  melatoniini- ja 
serotoniinituotanto (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
Wi-Fi eli WLAN 
(Langaton lähiverkko = Wireless-Fidelity 
= Wireless Local Area Network) 
Suosituksia 
ja 
2400-2485 MHz 
Pulssi: 50-500 Hz 
Laitetunnus: 10 Hz 
kannanottoja
Laitevalmistajat suosittelevat 
varovaisuutta WLAN-reitittimen 
paikan osalta. 
https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
WLAN 
- Tiukat rajoitukset Venäjällä ja 
Ranskassa 
Venäjän suositus kokonaisuudessa: http://www.scribd.com/doc/182641315 
Ranskan lakiprosessi: http://tinyurl.com/France-law-Wi-Fi
Patentti – WLAN-tukiasema – 10 Hz:llä laitetunnuksen 
SSID-lähettäminen  Hedelmällisyys-vauriot mainittu
WLAN - Altistusaika ja hedelmällisyys 
Altistus Vaikutus 
Atasoy et al. 
(2013), Özorak et 
al. (2013) 
24/7, 20 viikkoa 
0.091 W/kg 
in vivo (e) 
DNA-vaurioita 
spermassa 
Avendano et al. 
(2012) 
4 tuntia 
1 mW/m2 
in vitro (i) 
Huono sperman 
liikkuvuus, DNA 
fragmentoitunut 
Poulletier de 
Gannes (2013) 
1 tunti / päivä 
0.08 ja 4 W/kg 
in vivo (e) 
Ei vaikutusta 
WLAN-päätelaitteen ja reitittimen altistusaika kannattaa minimoida!
Ahonen & Koppel (2012)  http://tinyurl.com/mlearn2012a 
Esimerkki: Problem-Based Learning 
- Mahdollista ilman kroonista mikroaaltokuormitusta 
Tekevät havaintoja, tulkitsevat informaatiota 
käyttämällä mobiilaitteita (kännykkä, tabletti) 
(ottamalla valokuvia, tekemällä muistiinpanoja, äänittämällä) 
off-line -tilassa. 
Muokkaavat ja reflektoivat löydöksiä 
käyttämällä PC:tä 
Ethernet-verkossa. 
START 
Student identify 
what they need to know 
Apply it 
Learn it 
Problem 
posed
Ehdotuksia – Kännykät, Tabletit, WLAN 
• Vältettävä lasten ja nuorten jatkuvaa mikroaaltokuormitusta 
 mieluummin Ethernet-yhteyksiä. 
• Jos langattomia yhteyksiä käytetään, silloin hyvin lyhyesti 
• Android Tablet-laitteita & kännyköitä voidaan yhdistää USB-liitännän 
kautta Ethernet-verkkoon (ns. Reverse Tethering). 
• Sovelluksia käyttöön, jotka tukevat ”off-line”-tilaa 
• WLAN-reitittimet pois luokista, tehojen tiputus ja WLAN Zone 
–ajattelu ajankohtaiseksi. 
• Mittausinstrumentit käyttöön WLANien ja muiden 
säteilytasojen suunnittelussa (ehdotus: perustaso alle 100 
μW/m² ja kroonisesti sairailla ihmisillä alle 10 μW/m² , 
http://www.bioinitiative.org )
TARVITSISIMMEKO UUTTA LÄHESTYMISTAPAA? 
Kirsti Lonka (toim.) 
Eduskunnan 
Uusi oppiminen -raportti 
http://tinyurl.com/uusio 
Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja 
riskienhallinnasta! 
Hannele Niemi - Jari Multisilta (toim.) 
Rajaton luokkahuone –kirja 
https://www.ps-kustannus.fi/tuote/900040872.html 
Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja 
riskienhallinnasta!
Kysymykset tervetulleita! 
Tutkija FT Mikko Ahonen 
mikko . p . ahonen [ät] uta . fi 
03-3551 8069 , 050-3451 528 (SMS) 
http://www.uta.fi/~kamiah 
http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
Extra-diat
Vaikutukset mehiläisiin, lintuihin, kasveihin 
- Radiotaajuinen säteily (mikroaaltosäteily) 
Jo 3 vertaisarvioitua review-katsausta 
antaa viitteitä vaurioista: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 
http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_+ 
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
Epidemiologiset tutkimukset : 
Radio and TV-mastot: 
Haitallinen vaikutus: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon 
(2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et 
al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) 
[Enemmän leukemiaa and lymfoomia] 
Ei vaikutusta: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) 
Matkapuhelintukiasemat: 
Haitallinen vaikutus: Abdel-Rassoul et al. (2007), 
Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) 
Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), 
Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010) 
[suuri kirjo vaikutuksia: hermostollisista oireista rintasyöpään] 
Ei vaikutusta: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) 
http://www.chronicexposure.org 
Tutkimuspaperimme, Khurana et al. (2010): http://tinyurl.com/TowerEpidemiology
Ristiriitoja? 
Video: http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6292981 
ICNIRP 
International Commission 
on Non-Ionizing 
Radiation Protection 
(saksalainen säätiö, kutsuperiaatteella toimiva) 
Perustaja, kunniapuheenjohtaja: 
Michael Repacholi 
(kritiikki: http://tinyurl.com/ICNI-What-P , 
http://tinyurl.com/eilampo ) 
EU 
SCENIHR + COST 281 
(ICNIRP-jäseniä) 
International EMF Project 
WHO:ssa 
Ennen: Michael Repacholi 
Nyt: Emilie Deventer 
(kritiikki: 
http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html
Masennus, burn-out ja 
mielenterveysongelmat 
Historiallisesti: Voimalinjat ja masennus: 
Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000), 
Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al. 
(1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997), 
Zyss et al. (1997) 
EMF Burn-Out -hypoteesi: Warnke & Hensinger (2013): http://tinyurl.com/EMF-Burn-Out
Autismi, ylivilkkaus ja ADHD 
Tutkimushankkeemme ADHD&Autismi: 
http://www.koneensaatio.fi/fi/tiivistelmaet/#Ahonen 
Sähkömagneettisilla kentillä mahdollisesti yhteys autismiin (erit. oireisiin). 
((Kane, 2004; Thornton, 2006; Klinghardt, 2011; Mariea & Carlo (2007); Milham (2011)). 
Guhathakurta et al. (2006): serotoniinin välitysongelmat. 
Autismi&EMF-katsaus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24095003 
ADHD-lääkkeitä syövien määrä kaksinkertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011) 
Kännykkä- ja tukiasema-altistuksella on ehkä yhteys ADHD:hen: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/ , http://tinyurl.com/BuchnerEger2011 
http://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
WLAN-effect-tutkimukset 1/2 
• Atasoy H.I. et al., 2013. Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of 
radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Journal of Pediatric Urology 9(2): 223-229. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825 
• Avendaño C. et al., 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility 
and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility 97(1): 39-45. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647 
• (Avendaño C. et al., 2010. Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa in 
vitro by a non-thermal effect: a preliminary report. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O- 
249 http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf) 
• Aynali G. et al., 2013. Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by 
melatonin. Eur Arch Otorhinolaryngol 270(5): 1695-1700. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077 
• Gumral N. et al., 2009. Effects of selenium and L-carnitine on oxidative stress in blood of rat induced by 2.45-GHz 
radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 132(1-3): 153-163. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408 
• Havas M. et al., 2010. Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless 
phone affects autonomic nervous system. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300. http:// 
www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2. 
• Havas M. and Marrongelle J. 2013. Replication of heart rate variability provocation study with 2.45GHz cordless phone 
confirms original findings. Electromagn Biol Med 32(2): 253-266. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629 
• Maganioti A. E. et al., 2010. Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International 
Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields. 
http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.• Margaritis L.H. et al., 2013. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn Biol Med., 
Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
WLAN-effect-tutkimukset 2/2 
• Naziroglu M. and Gumral 2009. Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced 
oxidative stress and electroencephalography records in brain of rat. Int J Radiat Biol. 85(8): 680-689. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079 
• Nazıroglu M. et al., 2012. 2.45-Gz wireless devices induce oxidative stress and proliferation through cytosolic Ca2+ influx 
in human leukemia cancer cells. International Journal of Radiation Biology 88(6): 449–456. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926 
• Nazıroglu M. et al., 2012b. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage 
gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105(3): 683-92. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785 
• Oksay T. et al., 2012. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) 
devices. Andrologia doi: 10.1111/and.12044, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464 
• Papageorgiou C. C. et al., 2011. Effects of Wi-Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an 
auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2): 189-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138 
• Shahin S. et al., 2013. 2.45 GHz Microwave Irradiation-Induced Oxidative Stress Affects Implantation or Pregnancy in 
Mice, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727–1751. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843 
• Türker Y. et al., 2011. Selenium and L-carnitine reduce oxidative stress in the heart of rat induced by 2.45-GHz radiation 
from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 143(3): 1640-1650. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360060 
• Özorak A. et al., 2013. Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)- induced risks on oxidative stress and 
elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring. Biol Trace Elem Res, Epub 
ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101576
ENNEN WLAN-aikakautta 
• Hae http://emf-portal.org ja käytä hakusanoja 
‘pulsed’ ja ‘2450’. Jos hakuehto annettu 
oikein, sanojen väliin muodostuu pystyviiva. 
• Tulokset: erityisesti eläinkokeissa haitallisia 
vaikutuksia hormonitoimintaan, 
veriaivoesteeseen, muistiin, vastustuskykyyn 
ym.
Alan teollisuuden ongelma: 
radiowave sickness 
• Venäjällä 1950-1970 –luvuilla tuhansia 
tutka&mikroaaltokuumennin-työntekijöitä testattu, joista 
aina tietty prosentti sairastui sähköyliherkkyyteen. 
• Ericssonin Ellemtel –yksikössä 20 sairastumista, mm. 
Per Segerbäck 
• Myös MA:een yhteydessä suomalaisista firmoista 
sairastuneita, IT-tukihenkilöitä, mobiiliyhteyksien 
testaajia, insinöörejä ym. Osa jo vaikeasti työkyvyttömiä. 
• Muutama dokumentti, katso Guidelines: http:// 
www.uta.fi/~mikko.p.ahonen/EHS-SYH/
Myös opettajia sairastuu - Esimerkki Ruotsista 
Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. 
Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. 
Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v. 
http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika 
http://tinyurl.com/WLAN-riskit 
http://tinyurl.com/EMF-heart
Provokaatiotestit “Tunnista onko lähetin päällä” 
– ovatko oikea tapa tutkia sähköön ja 
säteilyyn reagoimista? 
• James Rubin & Co väittävät, että sähköllä ja säteilyllä ei ole 
syy-yhteyttä ihmisten reaktioihin psykologisissa kokeissa: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20536/abstract 
• Andrew Marino & Co taas kiinnittävät huomiota siihen, että 
pitäisi tutkia aivojen ja hermoston reaktioita 
henkilökohtaisten tuntemusten sijaan: 
http://www.andrewamarino.com/journalarticles.html 
• Tungler & Klitzing (2013) Testi – mikroverenkierto, sydän 
(HRV) & ihon sähkönjohtavuus: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301924
Ihmiset tunnistavat 
magneettikentän? 
- Chryptochrome 
http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html 
http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf 
- Entä jos sähköön ja säteilyyn (viiveellä) reagointi 
on aivan luonnollista?

More Related Content

Similar to Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa

Tietosuoja ja tietoturva etätyössä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössäTietosuoja ja tietoturva etätyössä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössäHarto Pönkä
 
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKU
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKUTietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKU
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKULeoPekkalaMEKU
 
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalle
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalleTiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalle
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalleTiinaMankonen
 
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suni
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suniTjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suni
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suniElla Suni
 
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...Customer Experience Professionals Association
 
Tulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiTulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiJyrki Kasvi
 
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - SoneraTekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - SoneraSonera
 
Nanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoillaNanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoillaTyöterveyslaitos
 
Epätaloudellista taloutta torjumaan
Epätaloudellista taloutta torjumaanEpätaloudellista taloutta torjumaan
Epätaloudellista taloutta torjumaanArto O Salonen
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...THL
 
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaari
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaariKoronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaari
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaariTHL
 
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavanaSosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavanaIrma Mänty
 
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...Sitra / Hyvinvointi
 
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenä
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenäPekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenä
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenäSitra / Ekologinen kestävyys
 
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaKommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaTAPIO
 

Similar to Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa (20)

Tietosuoja ja tietoturva etätyössä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössäTietosuoja ja tietoturva etätyössä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössä
 
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKU
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKUTietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKU
Tietoturvaviikon avajaiset 2012 Pekkala MEKU
 
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalle
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalleTiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalle
Tiina mankonen tikamank_tjtsm54_suomalaista kyberosaamista maailmalle
 
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suni
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suniTjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suni
Tjtsm54 kyberturvallisuus kv-hankinnat_suni
 
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...
03 Mitä enemmän teknologiaa - sitä eettisempiä meidän pitää olla - Jar...
 
Geenit ja yhteiskunta: Parempaa terveyttä genomitiedon avulla
Geenit ja yhteiskunta: Parempaa terveyttä genomitiedon avullaGeenit ja yhteiskunta: Parempaa terveyttä genomitiedon avulla
Geenit ja yhteiskunta: Parempaa terveyttä genomitiedon avulla
 
Ope someviidakossa
Ope someviidakossaOpe someviidakossa
Ope someviidakossa
 
Tulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiTulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointi
 
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - SoneraTekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
 
Nanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoillaNanomateriaalit työpaikoilla
Nanomateriaalit työpaikoilla
 
Epätaloudellista taloutta torjumaan
Epätaloudellista taloutta torjumaanEpätaloudellista taloutta torjumaan
Epätaloudellista taloutta torjumaan
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
 
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaari
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaariKoronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaari
Koronavilkku-sovellus ja yksityisyyden suoja -webinaari
 
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavanaSosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
 
Tietoyhteiskunta
TietoyhteiskuntaTietoyhteiskunta
Tietoyhteiskunta
 
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...
Diabeteksen omahoito NYT!: Teknologiaprojektien jatkuvuuden suunnittelu: Reet...
 
20151112 Taina Kokko, Terveysalan innovaatiot
20151112  Taina Kokko, Terveysalan innovaatiot20151112  Taina Kokko, Terveysalan innovaatiot
20151112 Taina Kokko, Terveysalan innovaatiot
 
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenä
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenäPekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenä
Pekka Sivonen: Teollinen internet Suomen uuden kasvun lähteenä
 
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaKommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
 

More from Mikko Ahonen

Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...
Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...
Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...Mikko Ahonen
 
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...Mikko Ahonen
 
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerHardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerMikko Ahonen
 
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020Mikko Ahonen
 
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorMikko Ahonen
 
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...Mikko Ahonen
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMikko Ahonen
 
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...Mikko Ahonen
 
Mobiltelefoner och riskbehandling
Mobiltelefoner och riskbehandlingMobiltelefoner och riskbehandling
Mobiltelefoner och riskbehandlingMikko Ahonen
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Mikko Ahonen
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaMikko Ahonen
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Mikko Ahonen
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesMikko Ahonen
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Mikko Ahonen
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mikko Ahonen
 

More from Mikko Ahonen (15)

Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...
Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...
Beneficial and Harmful Effects of Electromagnetic Fields (EMF) - Case: Smart ...
 
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
 
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerHardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
 
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
 
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
 
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
 
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
 
Mobiltelefoner och riskbehandling
Mobiltelefoner och riskbehandlingMobiltelefoner och riskbehandling
Mobiltelefoner och riskbehandling
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
 

Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa

 • 1. Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa Tutkija (FT) Mikko Ahonen Tampereen yliopisto / SIS / INFIM
 • 2. Ohjelmassa: Mobiilioppiminen – eettiset haasteet Suosituksia eri maista ja varovaisuusperiaate Riskienhallinnan toimet Kysymyksiä
 • 3. Mikko Ahonen: • FT, tietojenkäsittely, toukokuu 2011. KM, 1998. Datanomi, 1989. • Mobiilioppimisen ja sähkömagneettisten kenttien riskienhallinnan tutkimus Tampereen yliopistolla. • Työskennellyt aikaisemmin mm. IT-alalla (TeliaSonera ym.) ja EU IST MOBIlearn-projektissa • Osakas perheyhtiö Sustainable Mobile Oy (Suomen Säteilykontrolli), toiminut mittaajana ja riskienhallinnan kouluttajana 5 vuotta. • Naimisissa, 2 lasta
 • 5. MOBIlearn EU 5. Framework IST Project 2002-2005 Target: Mobile Learning System Scenarios – test cases MBA MUSEUM FIRST-AID
 • 6. Mitä eettiset kysymykset ovat merkinneet mobile learning –yhteisössä? Four primary ethical principles Health?? mLearn 2012 Conference, Ethics Workshop ,http://ceur-ws.org/Vol-955/workshops/WS2Ethical.pdf
 • 7. Suosituksia ja varoituksia eri maista + syyt riskienhallintaan
 • 8. STUK: http://www.stuk.fi/ihminen-ja-sateily/sateilyn_terveysvaikutukset/matkapuhelin_terveysvaikutus/fi_FI/stukin_matkapuhelinkannanotto/ Vuonna 2004: http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2004/fi_FI/news_340/_files/12222632510008322/default/NordicMobilPress2004.pdf Miten näistä on tiedotettu kouluihin ja koteihin?
 • 9. Maailman terveysjärjestön kannanotto 2011: • Maailman terveysjärjestön (WHO) syöpätutkimuspaneeli (IARC) luokittelee radiotaajuisen säteilyn eli mikroaaltosäteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (Group 2B). Näyttö perustuu gliooman, eli pahalaatuisen aivokasvaimen riskiin, langattomien (wireless) puhelinten käyttöön liittyen. Käyttäjiä kehoitetaan pienentämään aivojen altistusta. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf • Aikaisemmin vuonna 2002 magneettikentät WHO/IARC luokitellut ”mahdollisesti karsinogeenisiksi” (Kommentti: Kännykän ja tabletin akku tuottavat magneettikenttiä.) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf • Osa tutkijoista pitää luokituksia alimitoitettuina: http://today.law.harvard.edu/at-center-for-ethics-event-cell-phone-radiation-and-institutional-, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496
 • 10. Ensimmäiset korvausvaatimukset menevät läpi myös EU:ssa EU-ennakkotapaus 2012: - Myyjä Innocente Marcollini käytti työnantajan kännykkää ja DECT-puhelinta. - Oikeuden päätös: kasvaimen syynä kännykänkäyttö. - Työntekijälle korvattiin työkyvyttömyys ja invaliditeetti. http://tinyurl.com/ennakkotapauskannykka 2013 vakuutusjätti Swiss Re luokitti sähkömagneettiset kentät (RF+ELF) korkeimpaan seurattavaan riskiluokkaan. http://tinyurl.com/vakuutusriski ) USA 2014: Aivokasvain-trials etenemässä, http://tinyurl.com/ennakko-us Lloyds ja Swiss Re ovat jo vuonna 2002 suosittaneet, että mobiilifirmoille ei korvata, jos heidän työntekijänsä sairastuvat SM-kuormituksesta.
 • 11. Lasten erot fysiologian kannalta (Case: Kännykän mikroaaltosäteilyn absorptio päähän) Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008) Lapsella luuytimen kohdalla säteily jopa 10 kertaa voimakkaampaa kuin aikuisella (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Miksi laitevalmistajat kehottavat käsikirjoissa kuluttajaa pitämään matkapuhelimen n. 2 sentin päässä päästä/kehosta, myös valmiustilassa? http://ehtrust.org/cell-phone-fine-print-warnings/
 • 12. Varoitus iPhonen manuaalista http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf Varoitus iPadin manuaalista http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 • 13. Euroopan Parlamentti 2.4.2009 - Ei kännyköiden markkinointia lapsille - Koulutusta tavoista, miten mobiililaitteita voi käyttää terveellisemmin (esimerkiksi ajoittain sulkemalle ne) - Ei matkapuhelintukiasemia lastentarhojen ja koulujen lähelle http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090401IPR53233 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
 • 14. Euroopan Neuvosto 6.5.2011 (Council of Europe, Resolution 1815) Suositukset: WLAN-verkkoja ei asenneta kouluun ja luokissa ei pidä kännyköiden olla päällä. Koulussa suurimmaksi (peak) radiotaajuisen säteilyn tasoksi suositellaan 0,6 V/m (1000 μW/m²), mieluummin alle 0,2 V/m (110 μW/m²) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
 • 15.
 • 16. Ranskan laki vuonna 2014 • Kieltää mobiilaitteiden markkinoinnin alle 14-vuotiaille • Varovaisuusperiaate käyttöön, matkapuhelintukiasemien säteilytasojen säätelu koulujen ja lastentarhojen lähellä. • Ei WLAN-tukiasemia vauvojen ja pienten lasten lähelle hoitopaikoissa. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244.html
 • 18. Perusopetuslaki • 3 § • Opetuksen järjestämisen perusteet • … • Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477) • Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
 • 19. Suomi on allekirjoittanut vuonna 2007 YK:n vammaissopimuksen (Hallberg 2011:243), jonka 3 artiklassa taataan saavutettavuus ja esteettömyys. Saavutettavuus perustuu ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen (Sosiaaliportti). Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään asettamasta ketään muita huonompaan asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • 20. Kirjanen luettavissa: http://issuu.com/jarmoailio/docs/langaton_valmis_ekirjab Suosittelen OTT Henrik Elonheimon ja OTM Marjukka Hagströmin artikkeleita.
 • 22. Precautionary principle - Varovaisuusperiaate • According to the Commission the precautionary principle may be invoked when a phenomenon, product or process may have a dangerous effect, identified by a scientific and objective evaluation, if this evaluation does not allow the risk to be determined with sufficient certainty. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm
 • 23. Koska on liian myöhäistä? Mitä jos valtaosalla altistuneita vaivat ja sairaudet näkyvät vasta vuosien jälkeen? Boiling frog syndrome
 • 24. Varovaisuusperiaate edellyttää myös, että tieteellisen tiedon vajavuutta ei saa käyttää tekosyynä viivyttää toimenpiteitä. Tieteellisen varmuuden hakeminen yhä uusin lisätutkimuksin on omiaan johtamaan tilanteeseen, jossa vaarat ehtivät realisoitua. (Pirjatanniemi 2005:85–6)
 • 25. Tutkimustulos riippuu rahoittajasta? Tausta: Selvitettiin, vaurioittaako radiotaajuinen säteily (mikroaaltosäteily) DNA:ta. Katso myös Huss et al. (2007)
 • 26.
 • 27. Raja-arvot 3G (sisätilat) vs. luonnon radiotaajuinen säteily 10000000 100000 100 0,3 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 ICNIRP Russia BioInititive Schumann uW/m2 Radiotaajuisen säteilyn tasot yllä yksikössä μW/m2. Vertaa: Thermal (ICNIRP) 10.000.000, 6 minuutin mittaus vs. Biologinen, krooninen 24/7 mittaus/altistus 100-0.3. Historiallinen katsaus raja-arvoihin: http://tinyurl.com/history-rf-guideline
 • 28. Mahdollinen terveysongelma koululuokissa • Lapsilla on jatkuvasti 3G&4G-datayhteydet auki kännyköissään • Appsit kuten What’s Up, Facebook, Twitter, pelit ym. hakevat tiheästi päivityksiä verkosta langattoman yhteyden kautta. • Luokissa jatkuva, vaihteleva (intermittent) ja riskialtis mikroaaltokuormitus (EU-Reflex projektin loppuraportti, 2004) • http://tinyurl.com/EU-Reflex , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841 • Kännykän asettaminen äänettömälle ei vähennä terveysriskiä! Vasta kännykän datayhteyden kytkeminen pois tai kännykän sammuttaminen pienentää riskiä.
 • 30. Hedelmällisyysongelmat Huono siittiöiden liikkuvuus, huono sperman laatu, DNA-vaurioita Jo 3 tutkimuskatsausta (meta-analyysia) osoittaa riskejä: La Vignera et al. (2012), Liu et al. (2014), Adams et al. (2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498 http://tinyurl.com/hedelmaton
 • 31. Miksi läppäriä tai tabletia WLANilla ei kannata pitää sylissä? Avendaño et al. (2012), Atasoy et al. (2012) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647,22465825
 • 32. Syöpä ja kasvaimet - Jo 3 epidemiologista tutkimusta osoittaa gliooman riskiä kännykän heavykäyttäjillä (Coureau et al. (2014), Hardell et al. (2014), Interphone Group (2012). http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468012001101 http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2010/05/17/ije.dyq079.short http://ije.oxfordjournals.org/content/suppl/2010/05/06/dyq079.DC1/Interphone_Appendix1.pdf - Bradford Hill –kriteeristöllä osa tutkijoista luokittelisi radiotaajuisen säteilyn todennäköisesti karsinogeeniseksi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496 , http://www.scribd.com/doc/179320722/ - On olemassa 4 meta-analyysia, jotka osoittavat kasvanutta riskiä yli 10 vuotta kännykkää käyttäneillä: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127 http://www.spandidos-publications.com/ijo/article.jsp?article_id=ijo_32_5_1097 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
 • 33. EMF-Mekanismit (joista väitellään): a) Kalsiumin vuoto soluista, calcium ion efflux + Voltage-Gated Calcium Channels (Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Pall 2013) b) Veriaivoesteen vuoto (blood brain barrier leakage) (Neubauer et al. 1990, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003) c) Hapen reaktiivisten yhdisteiden (ROS, Reactive Oxygen Species) aiheuttamat DNA-vauriot ja muut haitalliset vaikutukset (Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006) d) Stressiproteiinit ja vaikutus vastustuskykyyn (Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003) e) Vaikutus käpyrauhaseen  melatoniini- ja serotoniinituotanto (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
 • 34. Wi-Fi eli WLAN (Langaton lähiverkko = Wireless-Fidelity = Wireless Local Area Network) Suosituksia ja 2400-2485 MHz Pulssi: 50-500 Hz Laitetunnus: 10 Hz kannanottoja
 • 35. Laitevalmistajat suosittelevat varovaisuutta WLAN-reitittimen paikan osalta. https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
 • 36. WLAN - Tiukat rajoitukset Venäjällä ja Ranskassa Venäjän suositus kokonaisuudessa: http://www.scribd.com/doc/182641315 Ranskan lakiprosessi: http://tinyurl.com/France-law-Wi-Fi
 • 37. Patentti – WLAN-tukiasema – 10 Hz:llä laitetunnuksen SSID-lähettäminen  Hedelmällisyys-vauriot mainittu
 • 38. WLAN - Altistusaika ja hedelmällisyys Altistus Vaikutus Atasoy et al. (2013), Özorak et al. (2013) 24/7, 20 viikkoa 0.091 W/kg in vivo (e) DNA-vaurioita spermassa Avendano et al. (2012) 4 tuntia 1 mW/m2 in vitro (i) Huono sperman liikkuvuus, DNA fragmentoitunut Poulletier de Gannes (2013) 1 tunti / päivä 0.08 ja 4 W/kg in vivo (e) Ei vaikutusta WLAN-päätelaitteen ja reitittimen altistusaika kannattaa minimoida!
 • 39. Ahonen & Koppel (2012)  http://tinyurl.com/mlearn2012a Esimerkki: Problem-Based Learning - Mahdollista ilman kroonista mikroaaltokuormitusta Tekevät havaintoja, tulkitsevat informaatiota käyttämällä mobiilaitteita (kännykkä, tabletti) (ottamalla valokuvia, tekemällä muistiinpanoja, äänittämällä) off-line -tilassa. Muokkaavat ja reflektoivat löydöksiä käyttämällä PC:tä Ethernet-verkossa. START Student identify what they need to know Apply it Learn it Problem posed
 • 40. Ehdotuksia – Kännykät, Tabletit, WLAN • Vältettävä lasten ja nuorten jatkuvaa mikroaaltokuormitusta  mieluummin Ethernet-yhteyksiä. • Jos langattomia yhteyksiä käytetään, silloin hyvin lyhyesti • Android Tablet-laitteita & kännyköitä voidaan yhdistää USB-liitännän kautta Ethernet-verkkoon (ns. Reverse Tethering). • Sovelluksia käyttöön, jotka tukevat ”off-line”-tilaa • WLAN-reitittimet pois luokista, tehojen tiputus ja WLAN Zone –ajattelu ajankohtaiseksi. • Mittausinstrumentit käyttöön WLANien ja muiden säteilytasojen suunnittelussa (ehdotus: perustaso alle 100 μW/m² ja kroonisesti sairailla ihmisillä alle 10 μW/m² , http://www.bioinitiative.org )
 • 41. TARVITSISIMMEKO UUTTA LÄHESTYMISTAPAA? Kirsti Lonka (toim.) Eduskunnan Uusi oppiminen -raportti http://tinyurl.com/uusio Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja riskienhallinnasta! Hannele Niemi - Jari Multisilta (toim.) Rajaton luokkahuone –kirja https://www.ps-kustannus.fi/tuote/900040872.html Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja riskienhallinnasta!
 • 42. Kysymykset tervetulleita! Tutkija FT Mikko Ahonen mikko . p . ahonen [ät] uta . fi 03-3551 8069 , 050-3451 528 (SMS) http://www.uta.fi/~kamiah http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
 • 44. Vaikutukset mehiläisiin, lintuihin, kasveihin - Radiotaajuinen säteily (mikroaaltosäteily) Jo 3 vertaisarvioitua review-katsausta antaa viitteitä vaurioista: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_+ http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 • 45. Epidemiologiset tutkimukset : Radio and TV-mastot: Haitallinen vaikutus: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [Enemmän leukemiaa and lymfoomia] Ei vaikutusta: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Matkapuhelintukiasemat: Haitallinen vaikutus: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010) [suuri kirjo vaikutuksia: hermostollisista oireista rintasyöpään] Ei vaikutusta: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) http://www.chronicexposure.org Tutkimuspaperimme, Khurana et al. (2010): http://tinyurl.com/TowerEpidemiology
 • 46. Ristiriitoja? Video: http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6292981 ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (saksalainen säätiö, kutsuperiaatteella toimiva) Perustaja, kunniapuheenjohtaja: Michael Repacholi (kritiikki: http://tinyurl.com/ICNI-What-P , http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR + COST 281 (ICNIRP-jäseniä) International EMF Project WHO:ssa Ennen: Michael Repacholi Nyt: Emilie Deventer (kritiikki: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html
 • 47. Masennus, burn-out ja mielenterveysongelmat Historiallisesti: Voimalinjat ja masennus: Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000), Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al. (1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997), Zyss et al. (1997) EMF Burn-Out -hypoteesi: Warnke & Hensinger (2013): http://tinyurl.com/EMF-Burn-Out
 • 48. Autismi, ylivilkkaus ja ADHD Tutkimushankkeemme ADHD&Autismi: http://www.koneensaatio.fi/fi/tiivistelmaet/#Ahonen Sähkömagneettisilla kentillä mahdollisesti yhteys autismiin (erit. oireisiin). ((Kane, 2004; Thornton, 2006; Klinghardt, 2011; Mariea & Carlo (2007); Milham (2011)). Guhathakurta et al. (2006): serotoniinin välitysongelmat. Autismi&EMF-katsaus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24095003 ADHD-lääkkeitä syövien määrä kaksinkertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011) Kännykkä- ja tukiasema-altistuksella on ehkä yhteys ADHD:hen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/ , http://tinyurl.com/BuchnerEger2011 http://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
 • 49. WLAN-effect-tutkimukset 1/2 • Atasoy H.I. et al., 2013. Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Journal of Pediatric Urology 9(2): 223-229. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825 • Avendaño C. et al., 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility 97(1): 39-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647 • (Avendaño C. et al., 2010. Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa in vitro by a non-thermal effect: a preliminary report. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O- 249 http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf) • Aynali G. et al., 2013. Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by melatonin. Eur Arch Otorhinolaryngol 270(5): 1695-1700. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077 • Gumral N. et al., 2009. Effects of selenium and L-carnitine on oxidative stress in blood of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 132(1-3): 153-163. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408 • Havas M. et al., 2010. Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless phone affects autonomic nervous system. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300. http:// www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2. • Havas M. and Marrongelle J. 2013. Replication of heart rate variability provocation study with 2.45GHz cordless phone confirms original findings. Electromagn Biol Med 32(2): 253-266. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629 • Maganioti A. E. et al., 2010. Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields. http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.• Margaritis L.H. et al., 2013. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn Biol Med., Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 • 50. WLAN-effect-tutkimukset 2/2 • Naziroglu M. and Gumral 2009. Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced oxidative stress and electroencephalography records in brain of rat. Int J Radiat Biol. 85(8): 680-689. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079 • Nazıroglu M. et al., 2012. 2.45-Gz wireless devices induce oxidative stress and proliferation through cytosolic Ca2+ influx in human leukemia cancer cells. International Journal of Radiation Biology 88(6): 449–456. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926 • Nazıroglu M. et al., 2012b. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105(3): 683-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785 • Oksay T. et al., 2012. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) devices. Andrologia doi: 10.1111/and.12044, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464 • Papageorgiou C. C. et al., 2011. Effects of Wi-Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2): 189-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138 • Shahin S. et al., 2013. 2.45 GHz Microwave Irradiation-Induced Oxidative Stress Affects Implantation or Pregnancy in Mice, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727–1751. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843 • Türker Y. et al., 2011. Selenium and L-carnitine reduce oxidative stress in the heart of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 143(3): 1640-1650. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360060 • Özorak A. et al., 2013. Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)- induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring. Biol Trace Elem Res, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101576
 • 51. ENNEN WLAN-aikakautta • Hae http://emf-portal.org ja käytä hakusanoja ‘pulsed’ ja ‘2450’. Jos hakuehto annettu oikein, sanojen väliin muodostuu pystyviiva. • Tulokset: erityisesti eläinkokeissa haitallisia vaikutuksia hormonitoimintaan, veriaivoesteeseen, muistiin, vastustuskykyyn ym.
 • 52. Alan teollisuuden ongelma: radiowave sickness • Venäjällä 1950-1970 –luvuilla tuhansia tutka&mikroaaltokuumennin-työntekijöitä testattu, joista aina tietty prosentti sairastui sähköyliherkkyyteen. • Ericssonin Ellemtel –yksikössä 20 sairastumista, mm. Per Segerbäck • Myös MA:een yhteydessä suomalaisista firmoista sairastuneita, IT-tukihenkilöitä, mobiiliyhteyksien testaajia, insinöörejä ym. Osa jo vaikeasti työkyvyttömiä. • Muutama dokumentti, katso Guidelines: http:// www.uta.fi/~mikko.p.ahonen/EHS-SYH/
 • 53. Myös opettajia sairastuu - Esimerkki Ruotsista Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v. http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://tinyurl.com/WLAN-riskit http://tinyurl.com/EMF-heart
 • 54. Provokaatiotestit “Tunnista onko lähetin päällä” – ovatko oikea tapa tutkia sähköön ja säteilyyn reagoimista? • James Rubin & Co väittävät, että sähköllä ja säteilyllä ei ole syy-yhteyttä ihmisten reaktioihin psykologisissa kokeissa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20536/abstract • Andrew Marino & Co taas kiinnittävät huomiota siihen, että pitäisi tutkia aivojen ja hermoston reaktioita henkilökohtaisten tuntemusten sijaan: http://www.andrewamarino.com/journalarticles.html • Tungler & Klitzing (2013) Testi – mikroverenkierto, sydän (HRV) & ihon sähkönjohtavuus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301924
 • 55. Ihmiset tunnistavat magneettikentän? - Chryptochrome http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf - Entä jos sähköön ja säteilyyn (viiveellä) reagointi on aivan luonnollista?

Editor's Notes

 1. Asynchronous communication, replication and synchronisation are (some) alternatives.