Mobiltelefoner och riskbehandling

Mikko Ahonen
Mikko AhonenResearcher, PhD at Wireless Education
Mikko Ahonen – Online Educa Berlin
MOBILTELEFONER OCH RISKBEHANDLING
Mikko Ahonen
Fil.dr
Index
 Om beroende (addiction)
 Om radiofrekvent strålning och hälsa
 Rekommendationer
 Hur ska man minska exponering/risker
 Diskussion
Arbetade i teleoperator (TeliaSonera) och i IT-business på 80- och 90-talet.
Forskargruppledare – Mobile learning
EU IST MOBIlearn (2001-2005)
De senaste 10 år: Forskare , Tammerfors universitet (Mobila lärandet,
bioelectromagnetics osv.)  PhD 2011
Nu: Jobbar i professor, överläkare Lennart Hardells forskargrupp,
epidemiologiska studier + dosimeter.
Tidigare: Delägare, Oy Sustainable Mobile Ab, Suomen Säteilykontrolli
.
Bakgrund – Mikko Ahonen:
Inledning: Video om vårt beteende
https://www.youtube.com/watch?v=fQgUtAO5IkA
“Över hälften av amerikaner skulle hellre avstå för en vecka från choklad,
alkohol och koffein än från sin mobiltelefon (Telenav, 2011).
Beroendeframkallande?
http://edition.cnn.com/2012/03/06/tech/mobile/nomophobia-mobile-addiction/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hannah.nomophobia&hl=fi
Till flyg-läge (Airplane Mode). Tack!
Apple iOS
Windows Mobile
Android
Rekommendationer
21.9.2004
De nordiska strålskyddsmyndigheterna har publicerat ett
gemensamt ställningstagande
“Utvecklingen av mobiltelefonin har varit snabb och idag använder 80-90
procent av befolkningen i nordiska länderna mobiltelefon. Den utbredda
användningen innebär att även en mycket liten risk skulle kunna få
konsekvenser för folkhälsan.
En väl beprövad princip inom all riskhantering är att om det finns enkla
och billiga sätt att minska exponeringen för ett ämne eller en verksamhet
så bör man göra det även om den vetenskapliga misstanken om
hälsoeffekter är svag eller osäker.
De nordiska myndigheterna menar att det är klokt att, t.ex. använda
handsfree-utrustning som minskar exponeringen till huvudet
avsevärt. Denna information bör riktas till vuxna, ungdomar och
barn. Det är viktigt att föräldrar informerar barn och ungdomar om
de olika sätt som finns att minska exponeringen.
Redan i
2004!
STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
http://stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2004/sv_FI/news_341/_print/
The WHO/International Agency for Research on
Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF)
electromagnetic fields as possibly carcinogenic
to humans (Group 2B), based on an increased
risk for glioma, a malignant type of brain cancer,
associated with wireless phone use.
IARC/WHO riskbedömning, 2011:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
(Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
Teknologin använder de samma frekvenser
som vår hjärna och celler
Frekvens Teknologi Hjärna
• Tidigare WHO/IARC har 2002 klassad
låg-frekventa magnetfält ”möjligen
cancerframkallande”
• I närheten av kraftlinjer växer barns
leukemiarisk från 0,3 µT (mikrotesla).
• Också batterier + laddare av
mobiltelefoner, bärbara datorer och
pekplattor (tablet) orsakar magnetfält
"maximal total magnetic flux density at
a distance of 10 mm may exceed 50 µT"
Jokela, Puranen & Sihvonen (2004, 61)
Europaparlamentet 2.4.2009
- Ingen marknadsföring av mobiler till unga barn
- Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobil
- Inga mobilmaster nära eller i skolor och daghem
Liksom De Gröna I Frankrike, the EU Miljöbyrå & EuroParlamentet
rekommenderar BioInitiative värdenr,
100 µW/m² inomhus, 1000 µW/m² utomhus.
Många franska städer ha lyckats att ha de.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
Juridiska åtgärder + försäkringsbolag :
Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall
Italia 2012:
Försäljare Innocente
Marcollini.
använde både mobiltelefon
och DECT-telefon  tumör
ersättning:
arbetsoförmåga och
invaliditet.
http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini
Lloyds-försäkringsbolags
Underwriter, 2015
Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen
(Case: Hur mikrovågor absorberar i huvudet)
Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008)
I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än
i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010))
Varför tillverkare rekommenderar i handbok
att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen?
Från iPhone handbok:
Från iPad handbok:
http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf
http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
Om pulsad radiofrekvent strålning
GSM, 3G, WLAN ….
Strålning / Säteily
- Electromagnetiskt spektrum
Mikrovågor / mikroaallot :
- GSM
- 3 G (UMTS) + 4G
- DECT
- Wi-Fi (WLAN)
- Digital-TV
- @450
- Tetra
Pulsad radiofrekvent -
strålning
Huber et al, 2000  ECOLOG-study  http://www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/ecologsum.php
Blackman et al, 1980; 1989  BioInitiative  http://www.bioinitiative.org
DEMO
Källä:
Wikipedia
(2008)
Epidemiologiska studier:
Radio & TV-sändare/master:
Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al.
(2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002),
Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004)
[mer leukemi och lymfoma]
Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008)
Mobilbasstationer / mobilmaster:
Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007),
Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004)
Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003),
Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010),
Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer]
Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418
http://www.chronicexposure.org
PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418
International Journal of Occupational and Environmental Health
2010;16:263–267
- Granskade alla epidemiologiska studier av mobila basstationer
- 8 av 10 studier indikerar risk: “increased prevalence of
adverse neurobehavioral symptoms or cancer
in populations living at distances < 500 meter from basstations”.
Wi-Fi / WLAN
(Trådlöst nätverk = Wireless-Fidelity
= Wireless Local Area Network)
- England’s lärareorganisation kritisk:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039235/Suspend-wi-fi-schools-says-union-chief-following-reports-causes-ill-
- Tysklands strålningsäkerhetsmyndighet rekommenderar Ethernet-nätverk:
http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/info-bluethooth-und-wlan.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Wifi in Schools, innehåller också studier listade: http://www.wifiinschools.org.uk
Belastning i famnen
till magen, händer och ögonen
2400-2485 MHz
Puls: 50-500 Hz
Device ID: 10 Hz
Ny lag i Frankrike - WLAN
1. WLAN-router inte tillåtet i daghem.
2. WLAN-router måste vara stängd i skolan,
när man inte (just) utnyttjar det i undervisning.
3. Mobiltelefoner eller andra mobilapparater får ej
marknadsföras till barn.
För vuxna måste säljaren berätta om
hälsosammare sätt att använda mobilapparater.
4. Belastning från basstationer (master) ska vara så litet som
möjligt på daghems/skolans område.
En öffentlig karta om master till medbörjare.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2065.asp
https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/
Video – WLAN / Wi-Fi i skolor
www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4
Tillverkare rekommenderar försiktighet med
placering av WLAN-router  inte till sovrummet
https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
"The alive human body
is an electromagnetic instrument,
not just a bag of chemicals.
Information is transported electrically,
the body chemistry is controlled
by electrical signals.”
- G. Hyland
Thermal ICNIRP-guideline
versus
Biological, icke-termiska rekommenderade
värder
10000000
1000 10
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
ICNIRP BioInitiative Salzburg
uW/m2
Var vänlig och fundera: ICNIRP-är gränsvärde är 10.000-1.000.000 gånger högre!
Om natur
Mikko Ahonen
Effekter
Harst, Kuhn & Stever (2006)
Lisää tutkimuksia: http://www.livingplanet.be/emranimals.htm
- En sändare
(DECT, mobilbasstation,
mobiltelefon osv.) kan
störa beteende & orientation.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=869zUFxfcqc
Natur, fåglar och bin
http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/ki_beesbirdsandmankind_screen.pdf
Om hälsa
Symptom & sjukdomar
Om hälsoefekter: Infertilitet
Färre spermier, sämre kvalitet, (även) DNA-skador
Det finns redan 3 meta-analyser som visar skadliga effekten:
La Vignera et al. (2012) , Liu et al. (2014), Adams et al. (2014)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498
Varningar, risker för barn och gravida
- Den Ryska Strålskyddsmyndigheten
(RNCNIRP)
http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3
http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf
(Tidigare varningar för gravida kvinnor)
Sömnmedel i Sverige:
Enligt Socialstyrelsen i Sverige har sömnmedel till barn
ökat med 227% sedan 2006.
ADHD-lääkkeitä syövien määrä 2-kertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011):
ADHD, el-kvalitet och Radiofrekvent-strålning:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960235
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/
http://www.scribd.com/doc/111945409/
http://tinyurl.com/PowerQuality
Depression, burn-out
Historiskt: Kraflinjer och depression:
Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000),
Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al.
(1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997),
Zyss et al. (1997)
DNA-skador/vauriot
Inte bara i REFLEX-projekt, överallt I världen:
Ivancsits et al. (2002), Aitken et al. (2005), Baohong et al. (2005),
Gursatej Gandhi (2005), Lixia et al. (2006), Baohong et al. (2007),
Kim et al. (2008), Yao et al. (2008), Zhang et al. (2008),
Kesari et al. (2010) …. Jne.
Noin 73 tutkimusta, jotka positiivisia. Vähintään saman verran negatiivisia.
Se det nyaste BioInitative Report: http://www.bioinitiative.org
EMF-Mekanismer (som debateras):
a) Kalciumläcka från celler, calcium ion efflux
(Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Goldsworthy 2007)
b) Blod-hjärnbarriär läcker (blood brain barrier leakage)
(Gautier 2003, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003)
c) Oxidativ stress uppstår när det finns för mycket skadligt
syre, främst fria radikaler. Reactive Oxygen Species
(ROS) vidare orsakar DNA-skador och andra skador
(Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006)
d) Stressproteiner och deras påverkan på immunitet
(Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003)
e) Effekt på tallkottkörtel  melatonin och serotonin
produktion (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
Åtgärder
- Hur ska man minska risker?
Säljare ger inte konkreta
hälsotips 
Vet du vad som händer,
när du börjar att spela?
http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk
Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spela.
Du kan minska exponeringen från din mobil betydligt
genom att (Voit vähentää altistusta) :
• använda handsfree (käyttämällä handsfreetä)
• hålla ut mobilen från kroppen när du pratar
(pitämällä puhelin irti kehosta puhelun aikana)
• ha god täckning vid samtal (soittamalla vain
hyvästä kentästä)
http://www.youtube.com/watch?v=EjydakBrY6k
Tidpunkt: 24:50
Mätning med Cell Raid-teknologi:
80 % av belastning 3G/4G- ja WLAN -dataförbindelser
”Strålande generation”
Android – stäng alltid sändaren,
när den inte behövs
Apple – stäng sändare alltid,
när du inte nödvändigt behöver
Nokia – stäng sändare alltid,
när du inte nödvändigt behöver
Rekommendationer
• Med mobiltelefon borde man alltid använda
högtalaremod, airtube-handsfree eller likana
utrustningar/metoder.
• Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula)
eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med
en 5 meter lång USB-kabel.
• Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G,
DECT) hemma på kvällen
Autism är vanligare i så kallade high tech cities med intensiv
mobilinfrastruktur (Coghlan, 2011).
Likadant, föräldrar som jobbar på IT område,
har en större risk att ha en autistisk barn (Roelfsema, 2011).
Varför är 3G så aktiv?
• En förklaring: ”3G har en hoppande
frekvens som stör kraftigt. Störningarna
de åstadkommer har mycket litet med
styrkan att göra utan förklaras bäst med
att informationsinnehållet i signalerna
gör att cellerna i kroppen får felaktiga
instruktioner och därför inte kan fungera
normalt”. (Torbjörn Lindblom, fil.dr.,
forskare inom kemi och fysik).
Tack: Ulrika Ladberg
Rekommendationer
• Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube-
handsfree eller likana utrustningar/metoder.
• Inga mobildataförbindelser (mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen,
hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel.
• Bort onödiga WLAN. Sänkning av effekt-nivån i Access point (router).
Stäng av när det inte behövs (under natten). Mer WLAN Zone –tänkande!
• Mätningar av radiofrekvent strålning i bruk:
Med WLAN rekommendation: basnivå <100 uW/m2
Med sjuka personer: <10 uW/m2
• http://freiburger-appell-2012.info/de/home.php
El(över)känslighet
Sähkö(yli)herkkyys
Industrin har ett stort problem:
microwave illness
• I Ryssland på 1950-1970 –talet tusentals
radar&mikrovåg-arbetare testades, varav en viss
procent elöverkänsliga.
• I Ericsson Ellemtel –enhet 20 elöverskänsliga, till
exempel Per Segerbäck
• Jag har blivit (hemligt) kontaktad av många sjuka IT-
personal, mobilförbindelsetestare, ingenjörer osv. i
finska mobil- och IT-bolag!
Provokationtester
– är det ett riktigt sätt att forska?
• James Rubin & Co säger, att det inte finns något
förbindelse mellan el och symptom:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2
0536/abstract
• Andrew Marino & Co påpekar reaktioner i hjärna
och central nervsystem (i stället av personliga
sensationer):
• http://www.andrewamarino.com/journalarticles.ht
ml
Också lärare blir sjuka
Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött.
Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m.
Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v
http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika
http://tinyurl.com/EMF-heart
Freiburg Appell 2012
http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html
•Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. Hyperaktivitet
•Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin
•Hjärtrytmstörningar
•Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor
•Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi
•Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer
Människor kan erkänna el- / magnetfält?
- Chryptochrome
http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html
http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf
- Är det helt naturligt att reagera på EMF?
Om gränsvärde
Konflikter?
ICNIRP
International Commission
on Non-Ionizing
Radiation Protection
(en tysk fund, http://www.icnirp.de)
Honorary chair:
Michael Repacholi
(kritik: http://tinyurl.com/eilampo )
EU
SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP)
International EMF Project
i WHO
Tidigare ledare: Michael Repacholi
Nyvarande ledare: Emilie Deventer
(kritik: http://www.microwavenews.com
http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html
A Radiant Day:
http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY
Tack!
Frågor välkomna!
Mikko Ahonen
Fil.dr, forskare
E-mail mikko . ahonen [ät] tutanota . com
Skype ahosmikko
Info & publikationer http://www.mikkoahonen.com
1 of 58

Recommended

Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020 by
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020
Hälsosammare byggnader - EMF - Ahonen 2020Mikko Ahonen
1K views106 slides
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s... by
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...
Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt s...Mikko Ahonen
1.1K views19 slides
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime... by
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...
Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minime...Mikko Ahonen
503 views31 slides
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ... by
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...
Wissenschaftliche fragen EMF (Elektro-Magnetische Felder) + Wie man mögliche ...Mikko Ahonen
147 views33 slides
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer by
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerHardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerMikko Ahonen
151 views51 slides
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja... by
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...Mikko Ahonen
202 views42 slides

More Related Content

More from Mikko Ahonen

Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years by
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMikko Ahonen
4.5K views75 slides
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo... by
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Mikko Ahonen
3.1K views22 slides
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot... by
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Mikko Ahonen
3.6K views55 slides
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014 by
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mikko Ahonen
5.2K views42 slides
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää by
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMikko Ahonen
6.1K views46 slides
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur... by
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Mikko Ahonen
6.1K views33 slides

More from Mikko Ahonen(12)

Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years by Mikko Ahonen
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Mikko Ahonen4.5K views
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo... by Mikko Ahonen
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Mikko Ahonen3.1K views
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot... by Mikko Ahonen
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Mikko Ahonen3.6K views
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014 by Mikko Ahonen
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mikko Ahonen5.2K views
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää by Mikko Ahonen
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Mikko Ahonen6.1K views
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur... by Mikko Ahonen
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Mikko Ahonen6.1K views
Sahkömagneettiset kentät luonnossa by Mikko Ahonen
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Mikko Ahonen1.7K views
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille by Mikko Ahonen
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleKoulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Mikko Ahonen891 views
Voltage Transients and Health - Is There a Connection? by Mikko Ahonen
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Mikko Ahonen7.2K views
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes by Mikko Ahonen
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Mikko Ahonen1.1K views
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ... by Mikko Ahonen
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Mikko Ahonen2.2K views
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education... by Mikko Ahonen
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mikko Ahonen6.1K views

Mobiltelefoner och riskbehandling

 • 1. Mikko Ahonen – Online Educa Berlin MOBILTELEFONER OCH RISKBEHANDLING Mikko Ahonen Fil.dr
 • 2. Index  Om beroende (addiction)  Om radiofrekvent strålning och hälsa  Rekommendationer  Hur ska man minska exponering/risker  Diskussion
 • 3. Arbetade i teleoperator (TeliaSonera) och i IT-business på 80- och 90-talet. Forskargruppledare – Mobile learning EU IST MOBIlearn (2001-2005) De senaste 10 år: Forskare , Tammerfors universitet (Mobila lärandet, bioelectromagnetics osv.)  PhD 2011 Nu: Jobbar i professor, överläkare Lennart Hardells forskargrupp, epidemiologiska studier + dosimeter. Tidigare: Delägare, Oy Sustainable Mobile Ab, Suomen Säteilykontrolli . Bakgrund – Mikko Ahonen:
 • 4. Inledning: Video om vårt beteende https://www.youtube.com/watch?v=fQgUtAO5IkA “Över hälften av amerikaner skulle hellre avstå för en vecka från choklad, alkohol och koffein än från sin mobiltelefon (Telenav, 2011).
 • 6. Till flyg-läge (Airplane Mode). Tack! Apple iOS Windows Mobile Android
 • 8. 21.9.2004 De nordiska strålskyddsmyndigheterna har publicerat ett gemensamt ställningstagande “Utvecklingen av mobiltelefonin har varit snabb och idag använder 80-90 procent av befolkningen i nordiska länderna mobiltelefon. Den utbredda användningen innebär att även en mycket liten risk skulle kunna få konsekvenser för folkhälsan. En väl beprövad princip inom all riskhantering är att om det finns enkla och billiga sätt att minska exponeringen för ett ämne eller en verksamhet så bör man göra det även om den vetenskapliga misstanken om hälsoeffekter är svag eller osäker. De nordiska myndigheterna menar att det är klokt att, t.ex. använda handsfree-utrustning som minskar exponeringen till huvudet avsevärt. Denna information bör riktas till vuxna, ungdomar och barn. Det är viktigt att föräldrar informerar barn och ungdomar om de olika sätt som finns att minska exponeringen. Redan i 2004! STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN http://stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2004/sv_FI/news_341/_print/
 • 9. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
 • 10. Teknologin använder de samma frekvenser som vår hjärna och celler Frekvens Teknologi Hjärna
 • 11. • Tidigare WHO/IARC har 2002 klassad låg-frekventa magnetfält ”möjligen cancerframkallande” • I närheten av kraftlinjer växer barns leukemiarisk från 0,3 µT (mikrotesla). • Också batterier + laddare av mobiltelefoner, bärbara datorer och pekplattor (tablet) orsakar magnetfält "maximal total magnetic flux density at a distance of 10 mm may exceed 50 µT" Jokela, Puranen & Sihvonen (2004, 61)
 • 12. Europaparlamentet 2.4.2009 - Ingen marknadsföring av mobiler till unga barn - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobil - Inga mobilmaster nära eller i skolor och daghem Liksom De Gröna I Frankrike, the EU Miljöbyrå & EuroParlamentet rekommenderar BioInitiative värdenr, 100 µW/m² inomhus, 1000 µW/m² utomhus. Många franska städer ha lyckats att ha de. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
 • 13. Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015
 • 14. Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen (Case: Hur mikrovågor absorberar i huvudet) Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008) I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Varför tillverkare rekommenderar i handbok att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen?
 • 15. Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 • 16. Om pulsad radiofrekvent strålning GSM, 3G, WLAN ….
 • 17. Strålning / Säteily - Electromagnetiskt spektrum Mikrovågor / mikroaallot : - GSM - 3 G (UMTS) + 4G - DECT - Wi-Fi (WLAN) - Digital-TV - @450 - Tetra Pulsad radiofrekvent - strålning Huber et al, 2000  ECOLOG-study  http://www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/ecologsum.php Blackman et al, 1980; 1989  BioInitiative  http://www.bioinitiative.org DEMO Källä: Wikipedia (2008)
 • 18. Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 • 19. PDF: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 International Journal of Occupational and Environmental Health 2010;16:263–267 - Granskade alla epidemiologiska studier av mobila basstationer - 8 av 10 studier indikerar risk: “increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in populations living at distances < 500 meter from basstations”.
 • 20. Wi-Fi / WLAN (Trådlöst nätverk = Wireless-Fidelity = Wireless Local Area Network) - England’s lärareorganisation kritisk: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039235/Suspend-wi-fi-schools-says-union-chief-following-reports-causes-ill- - Tysklands strålningsäkerhetsmyndighet rekommenderar Ethernet-nätverk: http://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/info-bluethooth-und-wlan.pdf?__blob=publicationFile&v=4 Wifi in Schools, innehåller också studier listade: http://www.wifiinschools.org.uk Belastning i famnen till magen, händer och ögonen 2400-2485 MHz Puls: 50-500 Hz Device ID: 10 Hz
 • 21. Ny lag i Frankrike - WLAN 1. WLAN-router inte tillåtet i daghem. 2. WLAN-router måste vara stängd i skolan, när man inte (just) utnyttjar det i undervisning. 3. Mobiltelefoner eller andra mobilapparater får ej marknadsföras till barn. För vuxna måste säljaren berätta om hälsosammare sätt att använda mobilapparater. 4. Belastning från basstationer (master) ska vara så litet som möjligt på daghems/skolans område. En öffentlig karta om master till medbörjare. http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2065.asp https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/
 • 22. Video – WLAN / Wi-Fi i skolor www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4
 • 23. Tillverkare rekommenderar försiktighet med placering av WLAN-router  inte till sovrummet https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
 • 24. "The alive human body is an electromagnetic instrument, not just a bag of chemicals. Information is transported electrically, the body chemistry is controlled by electrical signals.” - G. Hyland
 • 25. Thermal ICNIRP-guideline versus Biological, icke-termiska rekommenderade värder 10000000 1000 10 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 ICNIRP BioInitiative Salzburg uW/m2 Var vänlig och fundera: ICNIRP-är gränsvärde är 10.000-1.000.000 gånger högre!
 • 27. Mikko Ahonen Effekter Harst, Kuhn & Stever (2006) Lisää tutkimuksia: http://www.livingplanet.be/emranimals.htm - En sändare (DECT, mobilbasstation, mobiltelefon osv.) kan störa beteende & orientation. Video: http://www.youtube.com/watch?v=869zUFxfcqc
 • 28. Natur, fåglar och bin http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/ki_beesbirdsandmankind_screen.pdf
 • 29. Om hälsa Symptom & sjukdomar
 • 30. Om hälsoefekter: Infertilitet Färre spermier, sämre kvalitet, (även) DNA-skador Det finns redan 3 meta-analyser som visar skadliga effekten: La Vignera et al. (2012) , Liu et al. (2014), Adams et al. (2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498
 • 31. Varningar, risker för barn och gravida - Den Ryska Strålskyddsmyndigheten (RNCNIRP) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3 http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf (Tidigare varningar för gravida kvinnor)
 • 32. Sömnmedel i Sverige: Enligt Socialstyrelsen i Sverige har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006.
 • 33. ADHD-lääkkeitä syövien määrä 2-kertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011):
 • 34. ADHD, el-kvalitet och Radiofrekvent-strålning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960235 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/ http://www.scribd.com/doc/111945409/ http://tinyurl.com/PowerQuality
 • 35. Depression, burn-out Historiskt: Kraflinjer och depression: Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000), Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al. (1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997), Zyss et al. (1997)
 • 36. DNA-skador/vauriot Inte bara i REFLEX-projekt, överallt I världen: Ivancsits et al. (2002), Aitken et al. (2005), Baohong et al. (2005), Gursatej Gandhi (2005), Lixia et al. (2006), Baohong et al. (2007), Kim et al. (2008), Yao et al. (2008), Zhang et al. (2008), Kesari et al. (2010) …. Jne. Noin 73 tutkimusta, jotka positiivisia. Vähintään saman verran negatiivisia. Se det nyaste BioInitative Report: http://www.bioinitiative.org
 • 37. EMF-Mekanismer (som debateras): a) Kalciumläcka från celler, calcium ion efflux (Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Goldsworthy 2007) b) Blod-hjärnbarriär läcker (blood brain barrier leakage) (Gautier 2003, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003) c) Oxidativ stress uppstår när det finns för mycket skadligt syre, främst fria radikaler. Reactive Oxygen Species (ROS) vidare orsakar DNA-skador och andra skador (Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006) d) Stressproteiner och deras påverkan på immunitet (Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003) e) Effekt på tallkottkörtel  melatonin och serotonin produktion (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
 • 38. Åtgärder - Hur ska man minska risker?
 • 39. Säljare ger inte konkreta hälsotips 
 • 40. Vet du vad som händer, när du börjar att spela? http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spela.
 • 41. Du kan minska exponeringen från din mobil betydligt genom att (Voit vähentää altistusta) : • använda handsfree (käyttämällä handsfreetä) • hålla ut mobilen från kroppen när du pratar (pitämällä puhelin irti kehosta puhelun aikana) • ha god täckning vid samtal (soittamalla vain hyvästä kentästä)
 • 42. http://www.youtube.com/watch?v=EjydakBrY6k Tidpunkt: 24:50 Mätning med Cell Raid-teknologi: 80 % av belastning 3G/4G- ja WLAN -dataförbindelser ”Strålande generation”
 • 43. Android – stäng alltid sändaren, när den inte behövs
 • 44. Apple – stäng sändare alltid, när du inte nödvändigt behöver
 • 45. Nokia – stäng sändare alltid, när du inte nödvändigt behöver
 • 46. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube-handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G, DECT) hemma på kvällen
 • 47. Autism är vanligare i så kallade high tech cities med intensiv mobilinfrastruktur (Coghlan, 2011). Likadant, föräldrar som jobbar på IT område, har en större risk att ha en autistisk barn (Roelfsema, 2011).
 • 48. Varför är 3G så aktiv? • En förklaring: ”3G har en hoppande frekvens som stör kraftigt. Störningarna de åstadkommer har mycket litet med styrkan att göra utan förklaras bäst med att informationsinnehållet i signalerna gör att cellerna i kroppen får felaktiga instruktioner och därför inte kan fungera normalt”. (Torbjörn Lindblom, fil.dr., forskare inom kemi och fysik). Tack: Ulrika Ladberg
 • 49. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube- handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Bort onödiga WLAN. Sänkning av effekt-nivån i Access point (router). Stäng av när det inte behövs (under natten). Mer WLAN Zone –tänkande! • Mätningar av radiofrekvent strålning i bruk: Med WLAN rekommendation: basnivå <100 uW/m2 Med sjuka personer: <10 uW/m2 • http://freiburger-appell-2012.info/de/home.php
 • 51. Industrin har ett stort problem: microwave illness • I Ryssland på 1950-1970 –talet tusentals radar&mikrovåg-arbetare testades, varav en viss procent elöverkänsliga. • I Ericsson Ellemtel –enhet 20 elöverskänsliga, till exempel Per Segerbäck • Jag har blivit (hemligt) kontaktad av många sjuka IT- personal, mobilförbindelsetestare, ingenjörer osv. i finska mobil- och IT-bolag!
 • 52. Provokationtester – är det ett riktigt sätt att forska? • James Rubin & Co säger, att det inte finns något förbindelse mellan el och symptom: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2 0536/abstract • Andrew Marino & Co påpekar reaktioner i hjärna och central nervsystem (i stället av personliga sensationer): • http://www.andrewamarino.com/journalarticles.ht ml
 • 53. Också lärare blir sjuka Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://tinyurl.com/EMF-heart
 • 54. Freiburg Appell 2012 http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html •Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. Hyperaktivitet •Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin •Hjärtrytmstörningar •Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor •Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi •Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer
 • 55. Människor kan erkänna el- / magnetfält? - Chryptochrome http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf - Är det helt naturligt att reagera på EMF?
 • 57. Konflikter? ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (en tysk fund, http://www.icnirp.de) Honorary chair: Michael Repacholi (kritik: http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP) International EMF Project i WHO Tidigare ledare: Michael Repacholi Nyvarande ledare: Emilie Deventer (kritik: http://www.microwavenews.com http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html A Radiant Day: http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY
 • 58. Tack! Frågor välkomna! Mikko Ahonen Fil.dr, forskare E-mail mikko . ahonen [ät] tutanota . com Skype ahosmikko Info & publikationer http://www.mikkoahonen.com

Editor's Notes

 1. Why this topic? I come from a city called Tampere. This city has been a test site for all new mobile technologies for the last 20 years. I have (also) worked with educational technology the last 20 years. I have read, seen, investigated and experienced… enough to be a bit critical about this current technology hype.
 2. I and my colleagues were running the first ‘ Children, Mobile phones and Learning’ pilots in Finland and perhaps in Europe. In the EU IST MOBIlearn project we were responsible for the adaptive user interface development (and mobile learning evaluation). As you can see, I have also worked for a teleoperator .That was an eye-opening experience.
 3. In this presentation I will focus on microwaves and especially pulsed microwaves. Pulsing has been shown to produce more biological effects than continuous wave signal. This is documented by Huber &amp; Co in the ECOLOG-study and also by Blackman &amp; Co in the BioInitiative report. Demo: A radiation metering device, Gigahertz HF 35C. This device cannot measure SAR-values (or near field). Still, it provides us some information how these mobile devices work. First: Switching on a typical GSM mobile phone. When activated, the mobile phone first uses full power to connect to the base station. Thereafter the power it adjusted to minimal, if the base station is close. Second: The radiation exposure is 100% if the mobile phone is pressed against your head/ear. If the device is on a table, in 1 meters distance, the radiation exposure is like 2-5 %. So, it is worth using mobile phones in the speaker-phone mode or with hands-free equipment. I recommend airtube-handsfrees.
 4. Often the signals in mobile devices and networks are stronger than what those natural signals (and currents) in the human body are. Additionally, those sigals use the same frequences as brain waves. That might be problematic. An example: Brain waves Alpha 8–12 Hz Beta &amp;gt; 13 Hz Delta 3 Hz Theta 4–7 Hz
 5. The general discussion continued after my introduction in the Online Educa Berlin 2008. This slideset can be found in the Slideshare. Please, visit my blog. Comments welcome. Thank you for your interest  Mikko