SlideShare a Scribd company logo
Riskhantering - hur väljer och
använder man mobila
teknologier för att minimera
hälsoriskerna?
Fil.dr. Mikko Ahonen
Seminarium om barns hälsa, den 28 oktober 2017, ABF-huset, Stockholm.
Om Mikko Ahonen:
Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen,
M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency
radiation at Stockholm Central Railway
Station in Sweden and some medical
aspects on public exposure to RF fields.
International Journal of Oncology, 49(4),
1315–1324.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090
- Nu: post-doc –forskare, Mittuniversitetet, Sundsvall.
- Forskning av elektromagnetiska fält 2008, i överläkare,
professor Lennart Hardells forskargrupp.
- Jobbade 20 år som forskare i Tammerfors Universitetet
- Fil.dr. i Datavetenskap, Magister i Pedagogik
- Många mätningskurser i Tyskland (RF, IF, ELF)
- Riskhanteringworkshops i skolor under de senaste 10 år
- Nyaste: student på Folkhälsovetenskap
Agenda? Dagens Innehåll?
Från Europaparlamentet 2.4.2009
- Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur
- Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår
omgivning
- Undervisning om hälsosammare metoder att använda
mobilteknologier.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen
(Case: Hur mikrovågor absorberas i huvudet)
Gandhi et al. (1996) , också Wiart et al. (2008), de Salles (2008)
I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än
i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010))
Varför tillverkare rekommenderar i handboken
att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen?
http://tinyurl.com/m-handbook
Från iPhone handbok:
Från iPad handbok:
http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf
http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
!
Läkare Marc Arazi, #Phonegate, http://arazi.fr/wp2/
Även 3-gånger över
gränsvärdet, när
testat mot kroppen!
10 MEDIZINISCHE HANDY-REGELN,
10 MEDISINSKA MOBILTELEFONREGLER
SO LITET SAR-VÄRDE SOM MÖJLIGT, NÄR MAN KÖPER MOBILEN !
MINDRE APPS BETYDER MINDRE RF-STRÅLNING, STÄNG DATA/WI-FI !
UNDVIKA SAMTAL OCH DATAFÖRBILDELSER I PLATSER DÄR DET
FINNS DÅLIG TÄCKNING (HISSAR, KÄLLAREN OSV) !
http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf
Läkarförening i Wien
Smartphone - Mobildata Stängd/OFF  signal varje 30 minut
Mätningar: Ingenjör, doktor Dietrich Moldan, http://www.drmoldan.de
Smartphone - Mobildata på/ON  Signal varje 2 minut.
OBS! OM apps på (WhatsApp, Facebook osv), då signal nästan varje sekund!
Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016).
Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus
on Swedish data. BMC Cancer, 16, 426.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603
Antennposition har betydelse
Varningar, risker för barn och gravida
- Den Ryska Strålskyddsmyndigheten
(RNCNIRP)
http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3
http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf
(Tidigare varningar för gravida kvinnor)
Varningar brukar inte hjälpa,
när beroendet (addiction)
är tillräckligt starkt.
Vet du vad det händer,
när du börjar spelet?
http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk
Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spelet.
Android – stäng alltid sändarna,
när dom inte behövs
Apple iOS – stäng sändarna alltid,
när du inte nödvändigt behöver dom
The WHO/International Agency for Research on
Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF)
electromagnetic fields as possibly carcinogenic
to humans (Group 2B), based on an increased
risk for glioma, a malignant type of brain cancer,
associated with wireless phone use.
IARC/WHO riskbedömning, 2011:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
(Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
No Laptop On Lap
– hög belastning från ELF magnetfält och RF strålning
Bättre: USB-tangentbord+ USB-mus + Ethernet-kabel (WLAN avstängd)
Guterman, J., Moreira, A. A., Peixeiro, C., & Rahmat-Samii, Y. (2009) https://doi.org/10.1109/MAP.2009.5338680
Om Wi-Fi (Wireless Fidelity)
WLAN ( Wireless Local Area Network)
= Trådlös nätverk
Deutsche Telekom 2017 – Wi-Fi Router
– Instruktioner för hälsan
Vad gör nordiska teleoperatörer?
Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz & DECT PÅ hela tiden, inga instruktioner
EUROPAEM (2016) – European Academy of Environmental Medicine
Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H,
Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R.
Publicerad i Rev. Environ Health. 2016-09-01, 31 (3): 363-97. http://tinyurl.com/emf-europaem
RF Peak value!,
HF Spitzenwert!
Också lärare blir sjuka, jobbade under WLAN-
router många år / månader innan det hände
Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött.
Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m.
Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v
http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika
http://wifiinschools.org.uk/30.html
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/
Koll på studier av oxidativ stress och Wi-Fi på PubMed eller EMF-Portal.org
Tissue temperature increase or ionization is not
needed for harmful effects?!
Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and
oxidative stress:
Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko,
S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity
radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230
See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
Juridiska åtgärder + försäkringsbolag :
Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall
Italia 2012:
Försäljare Innocente
Marcollini.
använde både mobiltelefon
och DECT-telefon  tumör
ersättning:
arbetsoförmåga och
invaliditet.
http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini
Lloyds-försäkringsbolags
Underwriter, 2015
Italia 2017: 2 nya tumörer
ersättade
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
Bina, fåglar och växter
- Radiofrekvent (RF) strålning
Redan 3 review-artiklar indikerar skador:
Cucurachi et al. (2013).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012).
http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo
l4_4_202-216_BM-8.pdf
+ http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
Epidemiologiska studier:
Radio & TV-sändare/master:
Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al.
(2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002),
Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004)
[mer leukemi och lymfoma]
Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008)
Mobilbasstationer / mobilmaster:
Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007),
Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004)
Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003),
Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010),
Dode et al. (2011) [neurologiska problem + cancer]
Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418
http://www.chronicexposure.org
Base station Field Strengths
3,2 V/m
12 V/m
44 V/m
21 V/m
Riskfulla installationer -- >
Höga RF-nivåer nära skolor
( 3 V/m <> 23872 µW/m2 , bilder från Åbo)
Mittuniversitetet
Termiskt, akut (30 minut) ICNIRP-gränsvärde
vs.
Biologiska, icke-termiska 24/7 rekommendationer
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
ICNIRP Russia Council of
Europe
EUROPAEM
10000000
100000 100 10
uW/m2
Bra att veta: ICNIRP-gränsvärde (http://www.icnirp.de ) är 100-1.000.000 gånger högre än rekommendationer!
EMF Scientist Appeal. 200 forskare kontakterade FN i 2015 och ville sänka gränsvärde: http://www.emfscientist.org
Jämförelse: https://tinyurl.com/RF-Guideline1
RF-strålning
Effekttäthet,
(power density)
nivåer
Paradigm change –study?
Early results from world’s biggest and best-made NTP
animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level.
In 2016 a U.S. National Toxicology
Program (NTP) study found wireless
radiation caused DNA damage, and
brain and heart tumours in rodents
at the non-thermal level (NTP, 2016).,
lower than the current ICNIRP
guideline for mobile phones.
 Both the American Cancer Society and the IEEE comment that
RF-guidelines need to be re-evaluated.
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay
Image source: the IEEE
Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
Konflikter? Bias?
ICNIRP
International Commission
on Non-Ionizing
Radiation Protection
(en tysk stiftelse, http://www.icnirp.de )
Honorary chair:
Michael Repacholi
(kritik: http://tinyurl.com/eilampo )
EU
SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP)
International EMF Project
i WHO
Tidigare ledare: Michael Repacholi
Nyvarande ledare: Emilie Deventer
(kritik: http://www.microwavenews.com
http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html )
A Radiant Day:
http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY
Akademisk Myth-Busting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455,28656257
Rekommendationer
• Med mobiltelefon borde man alltid använda
högtalaremod, airtube-handsfree eller likana
utrustningar/metoder.
• Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula)
eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med
en 5 meter lång USB-kabel.
• Ingen WLAN-router i klassrummet eller i
sovrummet.
• Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G,
DECT) hemma på kvällen
Fil.dr. Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] tutanota . com
Publikationer: http://www.mikkoahonen.com
Non-profit - Wireless Education -kurser: http://www.wirelesseducation.org
Frågor och kommentarer välkomna!

More Related Content

More from Mikko Ahonen

Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Mikko Ahonen
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Mikko Ahonen
 
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Mikko Ahonen
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Mikko Ahonen
 
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mikko Ahonen
 
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Mikko Ahonen
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Mikko Ahonen
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Mikko Ahonen
 
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleKoulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleMikko Ahonen
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Mikko Ahonen
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Mikko Ahonen
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Mikko Ahonen
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mikko Ahonen
 

More from Mikko Ahonen (13)

Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
 
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
 
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
 
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
 
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleKoulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
 

Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minimera hälsoriskerna?

 • 1. Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minimera hälsoriskerna? Fil.dr. Mikko Ahonen Seminarium om barns hälsa, den 28 oktober 2017, ABF-huset, Stockholm.
 • 2. Om Mikko Ahonen: Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen, M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, 49(4), 1315–1324. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090 - Nu: post-doc –forskare, Mittuniversitetet, Sundsvall. - Forskning av elektromagnetiska fält 2008, i överläkare, professor Lennart Hardells forskargrupp. - Jobbade 20 år som forskare i Tammerfors Universitetet - Fil.dr. i Datavetenskap, Magister i Pedagogik - Många mätningskurser i Tyskland (RF, IF, ELF) - Riskhanteringworkshops i skolor under de senaste 10 år - Nyaste: student på Folkhälsovetenskap
 • 3. Agenda? Dagens Innehåll? Från Europaparlamentet 2.4.2009 - Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur - Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår omgivning - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobilteknologier. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
 • 4. Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen (Case: Hur mikrovågor absorberas i huvudet) Gandhi et al. (1996) , också Wiart et al. (2008), de Salles (2008) I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Varför tillverkare rekommenderar i handboken att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen? http://tinyurl.com/m-handbook
 • 5. Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf !
 • 6. Läkare Marc Arazi, #Phonegate, http://arazi.fr/wp2/ Även 3-gånger över gränsvärdet, när testat mot kroppen!
 • 7. 10 MEDIZINISCHE HANDY-REGELN, 10 MEDISINSKA MOBILTELEFONREGLER SO LITET SAR-VÄRDE SOM MÖJLIGT, NÄR MAN KÖPER MOBILEN ! MINDRE APPS BETYDER MINDRE RF-STRÅLNING, STÄNG DATA/WI-FI ! UNDVIKA SAMTAL OCH DATAFÖRBILDELSER I PLATSER DÄR DET FINNS DÅLIG TÄCKNING (HISSAR, KÄLLAREN OSV) ! http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf Läkarförening i Wien
 • 8. Smartphone - Mobildata Stängd/OFF  signal varje 30 minut Mätningar: Ingenjör, doktor Dietrich Moldan, http://www.drmoldan.de
 • 9. Smartphone - Mobildata på/ON  Signal varje 2 minut. OBS! OM apps på (WhatsApp, Facebook osv), då signal nästan varje sekund!
 • 10. Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, 16, 426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603 Antennposition har betydelse
 • 11. Varningar, risker för barn och gravida - Den Ryska Strålskyddsmyndigheten (RNCNIRP) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3 http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf (Tidigare varningar för gravida kvinnor)
 • 12. Varningar brukar inte hjälpa, när beroendet (addiction) är tillräckligt starkt.
 • 13. Vet du vad det händer, när du börjar spelet? http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spelet.
 • 14. Android – stäng alltid sändarna, när dom inte behövs
 • 15. Apple iOS – stäng sändarna alltid, när du inte nödvändigt behöver dom
 • 16. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
 • 17. No Laptop On Lap – hög belastning från ELF magnetfält och RF strålning Bättre: USB-tangentbord+ USB-mus + Ethernet-kabel (WLAN avstängd) Guterman, J., Moreira, A. A., Peixeiro, C., & Rahmat-Samii, Y. (2009) https://doi.org/10.1109/MAP.2009.5338680
 • 18. Om Wi-Fi (Wireless Fidelity) WLAN ( Wireless Local Area Network) = Trådlös nätverk
 • 19. Deutsche Telekom 2017 – Wi-Fi Router – Instruktioner för hälsan Vad gör nordiska teleoperatörer? Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz & DECT PÅ hela tiden, inga instruktioner
 • 20. EUROPAEM (2016) – European Academy of Environmental Medicine Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Publicerad i Rev. Environ Health. 2016-09-01, 31 (3): 363-97. http://tinyurl.com/emf-europaem RF Peak value!, HF Spitzenwert!
 • 21. Också lärare blir sjuka, jobbade under WLAN- router många år / månader innan det hände Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://wifiinschools.org.uk/30.html http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/ Koll på studier av oxidativ stress och Wi-Fi på PubMed eller EMF-Portal.org
 • 22. Tissue temperature increase or ionization is not needed for harmful effects?! Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and oxidative stress: Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230 See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
 • 23. Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015 Italia 2017: 2 nya tumörer ersättade http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
 • 24. Bina, fåglar och växter - Radiofrekvent (RF) strålning Redan 3 review-artiklar indikerar skador: Cucurachi et al. (2013). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 Sivani & Sudarsanam (2012). http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo l4_4_202-216_BM-8.pdf + http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 • 25. Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [neurologiska problem + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 • 26. Base station Field Strengths 3,2 V/m 12 V/m 44 V/m 21 V/m Riskfulla installationer -- > Höga RF-nivåer nära skolor ( 3 V/m <> 23872 µW/m2 , bilder från Åbo)
 • 27. Mittuniversitetet Termiskt, akut (30 minut) ICNIRP-gränsvärde vs. Biologiska, icke-termiska 24/7 rekommendationer 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 ICNIRP Russia Council of Europe EUROPAEM 10000000 100000 100 10 uW/m2 Bra att veta: ICNIRP-gränsvärde (http://www.icnirp.de ) är 100-1.000.000 gånger högre än rekommendationer! EMF Scientist Appeal. 200 forskare kontakterade FN i 2015 och ville sänka gränsvärde: http://www.emfscientist.org Jämförelse: https://tinyurl.com/RF-Guideline1 RF-strålning Effekttäthet, (power density) nivåer
 • 28. Paradigm change –study? Early results from world’s biggest and best-made NTP animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level. In 2016 a U.S. National Toxicology Program (NTP) study found wireless radiation caused DNA damage, and brain and heart tumours in rodents at the non-thermal level (NTP, 2016)., lower than the current ICNIRP guideline for mobile phones.  Both the American Cancer Society and the IEEE comment that RF-guidelines need to be re-evaluated. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/ http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay Image source: the IEEE Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
 • 29. Konflikter? Bias? ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (en tysk stiftelse, http://www.icnirp.de ) Honorary chair: Michael Repacholi (kritik: http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP) International EMF Project i WHO Tidigare ledare: Michael Repacholi Nyvarande ledare: Emilie Deventer (kritik: http://www.microwavenews.com http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html ) A Radiant Day: http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY Akademisk Myth-Busting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455,28656257
 • 30. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube-handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Ingen WLAN-router i klassrummet eller i sovrummet. • Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G, DECT) hemma på kvällen
 • 31. Fil.dr. Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] tutanota . com Publikationer: http://www.mikkoahonen.com Non-profit - Wireless Education -kurser: http://www.wirelesseducation.org Frågor och kommentarer välkomna!