SlideShare a Scribd company logo
Renaissance/
Ang muling
pagsilang
Naganap sa Italya ang Renaissance, sakadahilanang
itinuturing ng mga Italyano sa dugo at wika, na sila ang may
kaugnayan sa mga Romano kaysa alinmang bansa sa Europa.
Dahil sa pananaw na ito, muling nabigyang- sigla ang kanilang
pagnanasang mapanumbalik ang tagumpay ang kabihasnang
klasikal ng sinaunang Roma. Mahalaga
ng papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italya,
naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at ang
mga teolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang
Griyego at Romano. Sapagkakaroon ng malayang pag-aaral sa
unibersidad, naging praktikal angmga tao sa kanilang pananaw
sa buhay at mas naging malayasa paglinang ng kanyang mga
kakayahan at kagustuhan. Higit na hinangad ng mga tao ang
lubos na kasiyahan
sa kasalukuyang –buhay kaysa sa pag-aalala sa kanilang
kamatayan.
PAGLAGANAP
NG
HUMANISMON
G RENAISSANCE
Ayon kay Peter Abelard na
sinusugan ang pilosopiya ni Roger
Bacon, “Sa14 pagaalinlangan
napupunta tayo sa pagtatanong, atsa
pagtatanong nararating natin ang
katotohanan.” Aalamin natin ang
ibig ipakahulugan ng
pangungusapna ito sa pagsilang ng
Humanismo sa panahon ng
Renaissance
KONTRIBUSYON
AT EPEKTO NG
RENAISSANCE
KONTRIBUSYON AT EPEKTO NG
RENAISSANCE
Hindi matutumbasang pamana ng
Renaissance sa sangkatauhan ang
mga kahangahangang likha sa iba’t-
ibang larangan ng sining at
panitikan. Kilalanin natin angmga
taong kinilala sa mga
pambihirangnagawa nila sa
panahon ng Renaissance
Ang
Itinaguyod ng pilosopiya ni Roger Bacon, na lahat ng
kaalaman ay napasailalim ng lalong mahigpit na pagsusuri sa
pamamagitan ng eksperimento at katibayan. Nagbago sa
panahon ng Renaissance ang pananaw sa buhay ng tao. Sa
kauna-unahang pagkakataon, natuklasan ng tao ang kanyang
sarili, higit na silang mapagtanong at mapanuri sa mga bagay
na dati’y madali nilang tanggapin. Ang pag-uusisa at hilig sa
kaisipang klasikal ang nagtatag ng tuntungan sa kilusang
tinatawag na Humanismo. Minsan, nabanggit ni Cicero ang
ganito: “ Lahat ng tao’y tinatawag na tao,nguni’t maari lamang
tawaging makatao ay yaong naging sibilisado dahil sa pag-
aaral na angkop sa kultura. Ang Humanismo ay isangkilusang
kultura naang saloobin sa buhay ay ang panunumbalik at
pagbibigay-halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano.
Nagsilbing inspirasyon sa mga Humanista ang mga panitikan at
sining ng mga sinaunang Griyego at Romano
Nagsaliksik at masusing nilang pinag-aralan ang mga manuskrito ng
mga manunulat na Griyego at Romano at isinalin nila ito sa Latin.
Hinubog ng mga humanistang palagay ang pag-iisip at saloobin ng
tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong
Medieval Period. 16Nagsimula ng magkaroon ng lamat ang
pananalig ng tao sa simbahan at pag-aalinlangan sa mga
paniniwalang panrelihiyon. Ang Humanismo ay hindi laban sa Kristi
yanismo, manapa, ipinadadama nito na hindi lamang ang
paghahanda sa sarili sa susunod na buhay ay pangunahing ungkulin
sa mundo.
Kundi, dapat din hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang
pangkasalukuyan. Sa larangan naman ng siningat panitikan, sahalip
na sumusunod sa istilo na ginagawa noong panahong midyibal,
ikinintal ang makabagong pamamaraan sa pagpinta at pagsulat,
binigyan daan ang realismo, perspektiba at kariktan sa panitikan.
Nabuhay sa panitikan ang kahinaan ng tao at kabiguan ng tao.
MGA
KONTRIBUSYON
SA PANAHON
NG
RENAISSANCE
MGA KONTRIBUSYON SA
Sa Larangan ng
Sining at
Panitikan
Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang
sinulat niya sa Italyano ang “ Songbook,”
isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa
pinakakamahal niyang si Laura.
Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang
pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “
Decameron”,isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng
isandaang(100) nakatatawang salaysay
Ang “Makata ng mga makata.” Naging tanyag na manunulat sa
Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno niReyna Elizabeth I. Ilan
sa mga sinulat niya ang mga walang
kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet,
Anthony at Cleopatra at Scarlet. Desidarious Erasmus (c.1466-1536). “
Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “
In Praise of Folly ” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng
mga pari at mga
karaniwang tao.
Isang diplamatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda
ng “The Prince.”Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “
Ang layunin ay nagbibigay matwid sa pamamaraan.” “Wasto ang
nilikha ng lakas.” Ang bagong kaisipang pulitikal na nasasaad dito
ayang kanyang payo na kung saan ang pinuno ay kailangang maging
malupit, gumagawa ng katusuhan at panlilinlang para manatili sa
kapangyarihan.Ang implikasyon ng mga prinsipyong ito: ang estado
ay nariyan hindi para sa kasiyahan ng mamamayan; sahalip, ang
mamamayan ay nariyan para sa estado.
Sa larangan ng panitikan, sinulat niya ang nobelang
“Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at
ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang
kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval
Period.
Sa
Larangan
ng Pinta at
Pintor.
Mga halimbawa
ng kanyang mga
pininta
Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “ Huling
Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni
Kristo kasama ang Kanyang labindalawang disipulo. Isang
henyong mararaming nalalaman sa iba’t- ibang larangan. Hindi
lang siya kilalangpintor, kundi isa ring arkitekto,iskultor,
inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosoper.
Mga halimbawa
ng kanyang mga
pininta
Mona Lisa
The Virgin of the Rocks
A Masterpiece Restored
“Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na
pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o
proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na
gawa ang obra maestrang “ Sistine Madonna”, “Madonna and
the Child” at “Alba Madonna.”
Mga halimbawa
ng kanyang mga
pininta
The School of Athens
Leo I and Attila
Raphael’s La Belle Jardinière The School of Athens
Agham sa
Panahon ng
Renaissance
.
Inilahad ni Nicolas ang teoryang Copernican; “ Sa pag-ikot
ng daigdig sa aksis nito,kasabay ng ibang planeta, umiikot ito
sapaligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang
tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng
sansinukob , na matagal din tinangkilik ng simbahan.
Isang astronomo at matematiko, noong 1610.
Malaki ang naitulong ng kanyang na imbentong
teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang
Copernican.
Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa
kanyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta
ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan
kung bakit nasa wastong lugar angkanilang pag-inog.
Ipinaliwanag niya na ang grabitasyon ito ang dahilan kung
bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.
Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa
panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito
ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at
naghahangad ng mga kasagutan sa kaniyang mga katanungan. Ang ika-14
hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan
ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang na panahon
patungo sa Modernong Panahon.
Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay
daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad
na mga pag-aaral,
pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay-daan rin sa
pag-usbong ng
Rebolusyong Intelektwal at malawak nakaalaman sa daigdig bunsod ng
malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal
. Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at
pagbubuklod buklod
ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at
kabutihan ay nauukol sa sankatauhan.

More Related Content

What's hot

Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
Genesis Ian Fernandez
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
Mary Grace Ambrocio
 
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGANMGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
Grace Mendoza
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
SMAP Honesty
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Kabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulatjimzmatinao
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRobert Lalis
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
crisanta angeles
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Genesis Ian Fernandez
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Jared Ram Juezan
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Noemi Marcera
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
Mary Grace Ambrocio
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
mrRAYdiation
 

What's hot (20)

Panahon ng Enlightenment
Panahon ng EnlightenmentPanahon ng Enlightenment
Panahon ng Enlightenment
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
 
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGANMGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA-IBANG LARANGAN
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Kabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulat
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
Ang krusada
Ang krusadaAng krusada
Ang krusada
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 

Viewers also liked

Ang Renaissance Ap Iii
Ang Renaissance Ap IiiAng Renaissance Ap Iii
Ang Renaissance Ap IiiRodel Sinamban
 
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europeBahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Jess Aguilon
 
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
Modyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang inModyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
dionesioable
 
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd yearPaglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
ApHUB2013
 
Ang renaissance 2015
Ang renaissance 2015Ang renaissance 2015
Ang renaissance 2015
Rodel Sinamban
 
Italian renaissance
Italian renaissanceItalian renaissance
Italian renaissancejhe Bunso
 
Renaissance Period Music
Renaissance Period MusicRenaissance Period Music
Renaissance Period Music
Casey Banugan
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissancedranel
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Angelyn Lingatong
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
group_4ap
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katolikoJared Ram Juezan
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
Sohan Motwani
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Joanna19
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
edmond84
 
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang laranganMga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
El Reyes
 
Renaissance powerpoint
Renaissance powerpointRenaissance powerpoint
Renaissance powerpoint
kjglennie
 

Viewers also liked (17)

Ang Renaissance Ap Iii
Ang Renaissance Ap IiiAng Renaissance Ap Iii
Ang Renaissance Ap Iii
 
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europeBahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
Bahaging ginampanan ng simbahang katoliko sa paglakas ng europe
 
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
Modyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang inModyul 08  ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
Modyul 08 ang simbahang katoliko isang makapangyarihang in
 
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd yearPaglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
Paglakas ng europe - reports - quarter 2 - 3rd year
 
Ang renaissance 2015
Ang renaissance 2015Ang renaissance 2015
Ang renaissance 2015
 
Italian renaissance
Italian renaissanceItalian renaissance
Italian renaissance
 
Renaissance Period Music
Renaissance Period MusicRenaissance Period Music
Renaissance Period Music
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
 
Pag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissancePag usbong ng renaissance
Pag usbong ng renaissance
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang laranganMga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
Mga Ambag ng Renaissance sa iba’t ibang larangan
 
Renaissance powerpoint
Renaissance powerpointRenaissance powerpoint
Renaissance powerpoint
 

Similar to about Renaissance period (tagalog)

ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
TeacherTinCabanayan
 
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdfaralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
sophiadepadua3
 
Renaissance Filipino
Renaissance FilipinoRenaissance Filipino
Renaissance Filipino
CathiaVergara
 
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptxpanahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
SundieGraceBataan
 
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptxpanahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
SundieGraceBataan
 
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
AngelicaZozobradoAse
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
SamNavarro13
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
Lorie Jane Bunag
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
Jhon Lester Sierra
 
Renaissance SIM
Renaissance SIMRenaissance SIM
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Ang Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng RenaissanceAng Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng Renaissance
JonnaMelSandico
 
Ang panahon
Ang panahonAng panahon
Ang panahon
Thelai Andres
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
naj_ortega
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in apLea Calag
 
Ap8 q3 ppt1
Ap8 q3 ppt1Ap8 q3 ppt1
Ap8 q3 ppt1
Mary Rose David
 
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
yeshuamaeortiz
 
Modyul 14
Modyul 14Modyul 14
Modyul 14
Diane Rizaldo
 
Zarren aleta gaddi
Zarren aleta gaddiZarren aleta gaddi
Zarren aleta gaddi
Zarren Gaddi
 

Similar to about Renaissance period (tagalog) (20)

ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
 
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdfaralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
aralin1ap8-panahonngrenaissance-230116154205-3ab35f7a.pdf
 
Renaissance Filipino
Renaissance FilipinoRenaissance Filipino
Renaissance Filipino
 
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptxpanahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
panahon ng rennaissance1 araling panlipunan 8.pptx
 
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptxpanahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
panahon ng pagusbong/ rennaissance araling panlipunan.pptx
 
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
Kakayanan Nasusuri ang mahahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo...
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Ang Renaissance
Ang RenaissanceAng Renaissance
Ang Renaissance
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Renaissance SIM
Renaissance SIMRenaissance SIM
Renaissance SIM
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Ang Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng RenaissanceAng Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng Renaissance
 
Ang panahon
Ang panahonAng panahon
Ang panahon
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
group 4 in ap
group 4 in apgroup 4 in ap
group 4 in ap
 
Ap8 q3 ppt1
Ap8 q3 ppt1Ap8 q3 ppt1
Ap8 q3 ppt1
 
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
RENASIMYENTO kabanata 6 aralin 1. powerpoint.
 
Ppt star
Ppt starPpt star
Ppt star
 
Modyul 14
Modyul 14Modyul 14
Modyul 14
 
Zarren aleta gaddi
Zarren aleta gaddiZarren aleta gaddi
Zarren aleta gaddi
 

about Renaissance period (tagalog)

 • 2.
 • 3. Naganap sa Italya ang Renaissance, sakadahilanang itinuturing ng mga Italyano sa dugo at wika, na sila ang may kaugnayan sa mga Romano kaysa alinmang bansa sa Europa. Dahil sa pananaw na ito, muling nabigyang- sigla ang kanilang pagnanasang mapanumbalik ang tagumpay ang kabihasnang klasikal ng sinaunang Roma. Mahalaga ng papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italya, naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at ang mga teolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang Griyego at Romano. Sapagkakaroon ng malayang pag-aaral sa unibersidad, naging praktikal angmga tao sa kanilang pananaw sa buhay at mas naging malayasa paglinang ng kanyang mga kakayahan at kagustuhan. Higit na hinangad ng mga tao ang lubos na kasiyahan sa kasalukuyang –buhay kaysa sa pag-aalala sa kanilang kamatayan.
 • 5. Ayon kay Peter Abelard na sinusugan ang pilosopiya ni Roger Bacon, “Sa14 pagaalinlangan napupunta tayo sa pagtatanong, atsa pagtatanong nararating natin ang katotohanan.” Aalamin natin ang ibig ipakahulugan ng pangungusapna ito sa pagsilang ng Humanismo sa panahon ng Renaissance
 • 7. KONTRIBUSYON AT EPEKTO NG RENAISSANCE Hindi matutumbasang pamana ng Renaissance sa sangkatauhan ang mga kahangahangang likha sa iba’t- ibang larangan ng sining at panitikan. Kilalanin natin angmga taong kinilala sa mga pambihirangnagawa nila sa panahon ng Renaissance
 • 8. Ang
 • 9.
 • 10. Itinaguyod ng pilosopiya ni Roger Bacon, na lahat ng kaalaman ay napasailalim ng lalong mahigpit na pagsusuri sa pamamagitan ng eksperimento at katibayan. Nagbago sa panahon ng Renaissance ang pananaw sa buhay ng tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuklasan ng tao ang kanyang sarili, higit na silang mapagtanong at mapanuri sa mga bagay na dati’y madali nilang tanggapin. Ang pag-uusisa at hilig sa kaisipang klasikal ang nagtatag ng tuntungan sa kilusang tinatawag na Humanismo. Minsan, nabanggit ni Cicero ang ganito: “ Lahat ng tao’y tinatawag na tao,nguni’t maari lamang tawaging makatao ay yaong naging sibilisado dahil sa pag- aaral na angkop sa kultura. Ang Humanismo ay isangkilusang kultura naang saloobin sa buhay ay ang panunumbalik at pagbibigay-halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano. Nagsilbing inspirasyon sa mga Humanista ang mga panitikan at sining ng mga sinaunang Griyego at Romano
 • 11. Nagsaliksik at masusing nilang pinag-aralan ang mga manuskrito ng mga manunulat na Griyego at Romano at isinalin nila ito sa Latin. Hinubog ng mga humanistang palagay ang pag-iisip at saloobin ng tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong Medieval Period. 16Nagsimula ng magkaroon ng lamat ang pananalig ng tao sa simbahan at pag-aalinlangan sa mga paniniwalang panrelihiyon. Ang Humanismo ay hindi laban sa Kristi yanismo, manapa, ipinadadama nito na hindi lamang ang paghahanda sa sarili sa susunod na buhay ay pangunahing ungkulin sa mundo. Kundi, dapat din hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan. Sa larangan naman ng siningat panitikan, sahalip na sumusunod sa istilo na ginagawa noong panahong midyibal, ikinintal ang makabagong pamamaraan sa pagpinta at pagsulat, binigyan daan ang realismo, perspektiba at kariktan sa panitikan. Nabuhay sa panitikan ang kahinaan ng tao at kabiguan ng tao.
 • 13. Sa Larangan ng Sining at Panitikan
 • 14. Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “ Songbook,” isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakakamahal niyang si Laura.
 • 15. Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “ Decameron”,isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang(100) nakatatawang salaysay
 • 16. Ang “Makata ng mga makata.” Naging tanyag na manunulat sa Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno niReyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlet. Desidarious Erasmus (c.1466-1536). “ Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “ In Praise of Folly ” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao.
 • 17. Isang diplamatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda ng “The Prince.”Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “ Ang layunin ay nagbibigay matwid sa pamamaraan.” “Wasto ang nilikha ng lakas.” Ang bagong kaisipang pulitikal na nasasaad dito ayang kanyang payo na kung saan ang pinuno ay kailangang maging malupit, gumagawa ng katusuhan at panlilinlang para manatili sa kapangyarihan.Ang implikasyon ng mga prinsipyong ito: ang estado ay nariyan hindi para sa kasiyahan ng mamamayan; sahalip, ang mamamayan ay nariyan para sa estado.
 • 18. Sa larangan ng panitikan, sinulat niya ang nobelang “Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.
 • 20.
 • 22.
 • 23. Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “ Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang Kanyang labindalawang disipulo. Isang henyong mararaming nalalaman sa iba’t- ibang larangan. Hindi lang siya kilalangpintor, kundi isa ring arkitekto,iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosoper.
 • 25. Mona Lisa The Virgin of the Rocks A Masterpiece Restored
 • 26. “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang “ Sistine Madonna”, “Madonna and the Child” at “Alba Madonna.”
 • 28. The School of Athens Leo I and Attila Raphael’s La Belle Jardinière The School of Athens
 • 30. . Inilahad ni Nicolas ang teoryang Copernican; “ Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito,kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sapaligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob , na matagal din tinangkilik ng simbahan.
 • 31. Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang na imbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican.
 • 32. Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar angkanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabitasyon ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.
 • 33. Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at naghahangad ng mga kasagutan sa kaniyang mga katanungan. Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang na panahon patungo sa Modernong Panahon. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay-daan rin sa pag-usbong ng Rebolusyong Intelektwal at malawak nakaalaman sa daigdig bunsod ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal . Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sankatauhan.

Editor's Notes

 1. Renaissance O Ang muling pagsilang
 2. Ang Renasimiyento o Muling Pagsilang (mula sa Pranses na Renaissance, nangangahulugang "muling pagsilang"; Template:Lang-it, mula sa re- "muli" at nascere "isilang")[1] ay isang kilusang pang-kalinangan na nagsimula noong ika-14 na siglo hanggang ika-17 siglo, na nagsimula sa Italya noong Huling Bahagi ng Gitnang Panahon at kumalat sa kalaunan sa buong Europa. Maluwag na ginagamit din ang katawagan upang tukuyin ang makasaysayang panahon, ngunit yayamang hindi pare-pareho ang mga pagbabago ng Renasimiyento sa ibayo ng Europa, ito ang pangkalahatang gamit ng katawagan.
 3. Naganap sa Italya ang Renaissance, sakadahilanang itinuturing ng mga Italyano sa dugo at wika, na sila ang may kaugnayan sa mga Romano kaysa alinmang bansa sa Europa. Dahil sa pananaw na ito, muling nabigyang- sigla ang kanilang pagnanasang mapanumbalik ang tagumpay ang kabihasnang klasikal ng sinaunang Roma. Mahalaga ng papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italya, naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at ang mga teolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang Griyego at Romano. Sapagkakaroon ng malayang pag-aaral sa unibersidad, naging praktikal angmga tao sa kanilang pananaw sa buhay at mas naging malayasa paglinang ng kanyang mga kakayahan at kagustuhan. Higit na hinangad ng mga tao ang lubos na kasiyahan sa kasalukuyang –buhay kaysa sa pag-aalala sa kanilang kamatayan.
 4. Ayon kay Peter Abelard na sinusugan angpilosopiya ni Roger Bacon, “Sa14 pagaalinlangan napupunta tayo sa pagtatanong, atsa pagtatanong nararating natin ang katotohanan.” Aalamin natin ang ibig ipakahulugan ng pangungusapna ito sa pagsilang ng Humanismo sa panahon ng Renaissance  
 5. Hindi matutumbasang pamana ng Renaissance sa sangkatauhan ang mga kahangahangang likha sa iba’t-ibang larangan ng sining at panitikan. Kilalanin natin angmga taong kinilala sa mga pambihirangnagawa nila sa panahon ng Renaissance.      
 6. Itinaguyod ng pilosopiya ni Roger Bacon, na lahat ng kaalaman ay napasailalim ng lalong mahigpit na pagsusuri sa pamamagitan ng eksperimento at katibayan. Nagbago sa panahon ng Renaissance ang pananaw sa buhay ng tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuklasan ng tao ang kanyang sarili, higit na silang mapagtanong at mapanuri sa mga bagay na dati’y madali nilang tanggapin. Ang pag-uusisa at hilig sa kaisipang klasikal ang nagtatag ng tuntungan sa kilusang tinatawag na Humanismo. Minsan, nabanggit ni Cicero ang ganito: “ Lahat ng tao’y tinatawag na tao,nguni’t maari lamang tawaging makatao ay yaong naging sibilisado dahil sa pag-aaral na angkop sa kultura. Ang Humanismo ay isangkilusang kultura naang saloobin sa buhay ay ang panunumbalik at pagbibigay-halaga sa kulturang klasikal ng Griyego at Romano. Nagsilbing inspirasyon sa mga Humanista ang mga panitikan at sining ng mga sinaunang Griyego at Romano.
 7. Nagsaliksik at masusing nilang pinag-aralan ang mga manuskrito ng mga manunulat na Griyego at Romano at isinalin nila ito sa Latin. Hinubog ng mga humanistang palagay ang pag-iisip at saloobin ng tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong Medieval Period. 16Nagsimula ng magkaroon ng lamat ang pananalig ng tao sa simbahan at pag-aalinlangan sa mga paniniwalang panrelihiyon. Ang Humanismo ay hindi laban sa Kristi yanismo, manapa, ipinadadama nito na hindi lamang ang paghahanda sa sarili sa susunod na buhay ay pangunahing ungkulin sa mundo. Kundi, dapat din hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan. Sa larangan naman ng siningat panitikan, sahalip na sumusunod sa istilo na ginagawa noong panahong midyibal, ikinintal ang makabagong pamamaraan sa pagpinta at pagsulat, binigyan daan ang realismo, perspektiba at kariktan sa panitikan. Nabuhay sa panitikan ang kahinaan ng tao at kabiguan ng tao.  
 8. MGA KONTRIBUSYON SA PANAHON NG RENAISSANCE
 9. Sa Larangan ng Sining at Panitikan
 10. Francisco Petrarch (1304-1374). Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “ Songbook,” isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakakamahal niyang si Laura.  
 11. Goivanni Boccacio (1313-1375). Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “ Decameron”,isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang(100) nakatatawang salaysay.
 12. Wlliam Shakespeare (1564-1616) Ang “Makata ng mga makata.” Naging tanyag na manunulat sa Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno niReyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlet. Desidarious Erasmus (c.1466-1536). “ Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “ In Praise of Folly ” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. 20
 13. Nicollo Machievelli (1469-1527). Isang diplamatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda ng “The Prince.” Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “ Ang layunin ay nagbibigay matwid sa pamamaraan.” “Wasto ang nilikha ng lakas.” Ang bagong kaisipang pulitikal na nasasaad dito ayang kanyang payo na kung saan ang pinuno ay kailangang maging malupit, gumagawa ng katusuhan at panlilinlang para manatili sa kapangyarihan.Ang implikasyon ng mga prinsipyong ito: ang estado ay nariyan hindi para sa kasiyahan ng mamamayan; sahalip, ang mamamayan ay nariyan para sa estado.
 14. Miguel de Cervantes . Sa larangan ng panitikan, sinulat niya ang nobelang “Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.  
 15. Sa Larangan ng Pinta at Pintor.
 16. Michelangelo Bounarotti (1475-1564). Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance, ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kwento sa Banal na Kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdaigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La Pieta, isang istatwa ni Kristo pagkatapos ng Kanyang Krusipiksyon.
 17. Isa sa mga naipinta ni Michelangelo Bounarotti
 18. Leonardo da Vinci (1452-1519). Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “ Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang Kanyang labindalawang disipulo. Isang henyong mararaming nalalaman sa iba’t- ibang larangan. Hindi lang siya kilalangpintor, kundi isa ring arkitekto,iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosoper.  
 19. Mga halimbawa ng kanyang mga pininta
 20. A Masterpiece Restored
 21. Raphael Santi (1483-1520). “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang “ Sistine Madonna”, “Madonna and the Child” at “Alba Madonna.”
 22. Previous Media Next Media Media List Appears In The School of Athens Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 23. Agham sa Panahon ng Renaissance
 24. Nicolas Copernicus (1473-1543) . Inilahad ni Nicolas ang teoryang Copernican; “ Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito,kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sapaligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob , na matagal din tinangkilik ng simbahan.
 25. Galileo Galilei (1564-1642). Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang na imbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican.  
 26. Sir Isaac Newton (1642-1727). Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar angkanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabit asyon ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.     Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at naghahangad ng mga kasagutan sa kaniyang mga katanungan. Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang na panahon patungo sa
 27. Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at naghahangad ng mga kasagutan sa kaniyang mga katanungan. Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang na panahon patungo sa Modernong Panahon. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay-daan rin sa pag-usbong ng Rebolusyong Intelektwal at malawak nakaalaman sa daigdig bunsod ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal   . Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sankatauhan.